Page 1

Jocs de ritme

Activitats per a l’educació infantil

Activitats per a l’educació infantil Jugar amb elements rítmics permet que el nen desenvolupi experiències perceptives motrius que amplien el seu coneixement global de l’expressió corporal. Aquests 75 Jocs de ritme volen oferir a l’educador les eines per a una educació rítmica ben orientada que afavoreixi l’adquisició paulatina per part del nen del sentit del temps, de la velocitat, de l’espai i de la duració dels moviments. A més a més, en aquest llibre es treballa amb una noció àmplia de ritme per tal que el nen pugui enriquir el seu entorn sonor, augmentar la seva expressió gestual, prendre consciència de les seves possiblitats rítmiques i corporals, i ampliar les relacions amb els seus companys.

Jocs de ritme JORDINA ROS

ISBN: 84-342-2361-9

,!7II4D4-ccdgbf!

SONIA ALINS


01-07 J DE RITMO

6/9/04

19:53

Página 2

Jocs de ritme Direcció editorial: Jesús Araújo Assistent editorial: Elena Marigó Textos: Jordina Ros Traducció: Ester Haba Il·lustracions: Sonia Alins Disseny de la col·lecció: Leonardo Ribero Maquetació i compaginació: Leonardo Ribero

Segona edició: setembre 2004 © 2001 Parramón Ediciones, S.A. Editat i distribuït per Parramón Ediciones, S.A. Ronda de Sant Pere 5, 4ª planta 08010 Barcelona (Espanya) Empresa del grup Editorial Norma www.parramon.com

Direcció de producció: Rafael Marfil ISBN Jocs en moviment: 84-342-2360-0 ISBN Jocs de ritme: 84-342-2361-9 Dipòsit legal: B-37.232-2004 Imprès a Espanya

És prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment, inclosos la impressió, la reprografia, la microfilmació, el tractament informàtic o qualsevol altre sistema, sense l’autorització escrita de l’editorial.


01-07 J DE RITMO

6/9/04

19:53

Página 3

Jocs de ritme temporal

Sumari Introducció Jocs de ritme amb consignes sonores i numèriques Papallones marxoses El terra empaperat La granja Els soldats Gotes d’aigua La pilota boja L’orquestra desastrosa Jardí sorpresa Les cadires Els genets El llapis de color Festa de globus El pinzell dansaire Viatge al país dels números L’antifaç Els “autoxocs” Les tartanes El centpeus La capsa xinesa Els trencapapers L’enllaç ferroviari Escales La massa Dolces carícies Les eines Botons de colors Palmells alegres Cara pintada La barqueta Petjades El cuquet La corda fluixa Guants presumits El mocador volador La batuta

8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Família de caixes La setmana El sopar imaginari La tombarella marxosa Cercle de noms Treure i posar Camí de ritmes Dòmino Les bates La porta Les mòmies Les quatre estacions de l’any La truita gegant La maleta del viatjant Metamorfosi El mil i un conductor Bàsquet Alçades L’arc de Sant Martí Museu de nens i nenes La boleta Accions La teranyina La corda El túnel Els atletes Ossos balladors La disfressa El dau Línia cansada El fals caramel Torres en l’aire Blau i verd El circuit de fórmula-pilota Aigua va - aigua ve! Roba estesa Roda cèrcols La faula Doblega esquenes La dutxa

42 43 44 45 46 47 48 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 58 59 60 61 62 62 63 64 65 66 67 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Sketch. El petit teatre

78

Taula d’edats

80


18-27 J DE RITMO

6/9/04

19:46

Página 22

16

Els “autoxocs” Nombre de participants Material necessari Espai Objectius didàctics

Han de formar parelles, que s'han de col·locar seguint les instruccions de l'educador. Joan, posa't darrere de la Carme i agafa-la per la cintura! Quan sona la música, totes les parelles repartides per l'espai de joc van caminant i sincronitzant els passos amb la música.

22

Es formen parelles. Música divertida. Ampli. Exercitar la coordinació i afavorir el treball en grup.

Seguint les instruccions, canvien de posició. Carme, ara tu et col·loques darrere del Joan i l'agafes per la cintura! Tornen a caminar amb la música i intenten no xocar amb les altres parelles. La coordinació dels moviments és fonamental en aquest joc.


18-27 J DE RITMO

6/9/04

19:46

Página 23

17

Les tartanes Nombre de participants

Es formen parelles.

Material necessari

Guix i un pandero.

Espai Objectius didàctics

Ampli i/o obert. Treballar el control postural i la coordinació de moviments en un temps determinat.

L'educador dibuixa al terra de l'espai de joc un camí serpentejant. Les parelles ja formades es col·loquen de la següent manera: un nen posarà els palmells de les mans a terra i l'altre l'agafarà pels turmells. Al ritme del pandero que toca l'educador, les parelles es desplacen. No sortiu del camí! En tornar al punt de partida, també pel camí, han de fer-ho canviant la posició de la parella.

23


38-47 J DE RITMO

6/9/04

19:37

Página 41

Jocs de ritme temporal

Aquests jocs organitzen l’acció en l’espai segons el temps. Amb ells es treballa, essencialment, el pas d’una acció a una altra, la durada d’una acció, la distància utilitzada i la velocitat requerida. Resulta molt interessant que els nens percebin que en la vida ordinària es fan una sèrie d’accions successives que marquen el ritme del dia a dia. Aquestes activitats es poden, per tant, relacionar amb els elements rítmics i aconseguir que els nens adquireixin conceptes i pautes de temps cronològic (ahir, avui, demà, en aquest moment). Les accions successives també ajuden a trobar un equilibri entre el cos i el temps, que els nens han d’assumir com a propi.


38-47 J DE RITMO

6/9/04

19:37

Página 42

36

Família de caixes Nombre de participants Material necessari

Espai Objectius didàctics

Es prepara el primer grup i cada membre comença a col·locar ordenadament, segons la mida, una caixa dintre de l’altra. No sigueu mandrosos, ordeneu aquestes caixes!

42

Es formen grups de sis nens. Sis caixes de mida progressiva, de més gran a més petita. Ampli. Treballar accions successives amb la manipulació d’objectes.

El segon grup ho té més fàcil. Un per un, han de treure cadascun una caixa. Primer les petites i després les grans, o viceversa. De gran a petita, i de petita a gran!


58-67 J DE RITMO

6/9/04

19:27

Página 60

56

La boleta Nombre de participants Material necessari

Espai Objectius didàctics

L’educador reparteix un tros de paper d’alumini a cada nen que hi participa.

Il·limitat. Una boleta de suro o porexpan i paper d’alumini. Ampli i/o obert. Treballar el concepte de periodicitat i manipulació de material.

Així successivament, fins que aquella boleta s’ha transformat en una bola d’alumini gran.

Asseguts a terra, formen un gran cercle. Fixeu-vos com creix la boleta! Un nen té la boleta, l’embolica amb el paper d’alumini i la passa al nen de la seva dreta.

60

El joc acaba quan la bola arriba un altre cop al nen que ha començat a embolicar la boleta.


58-67 J DE RITMO

6/9/04

19:28

Página 61

57

Accions Nombre de participants Espai Objectius didàctics

Il·limitat. Ampli i/o obert. Treballar la velocitat i la durada.

Primera acció: caminar lentament, després de forma ràpida. Segona acció: córrer ràpidament, després amb lentitud. Tots els nens caminen per l’espai de joc lliurement, evitant ensopegar els uns amb els altres i parant atenció a les ordres de l’educador per fer els passos del joc. Pareu atenció!

Tercera acció: saltar lentament, després cada cop més ràpid. Quarta acció: parlar ràpidament, després amb molta calma. Cinquena i última acció: picar de mans gairebé sense força, després amb força.

61


Jocs de ritme

Activitats per a l’educació infantil

Activitats per a l’educació infantil Jugar amb elements rítmics permet que el nen desenvolupi experiències perceptives motrius que amplien el seu coneixement global de l’expressió corporal. Aquests 75 Jocs de ritme volen oferir a l’educador les eines per a una educació rítmica ben orientada que afavoreixi l’adquisició paulatina per part del nen del sentit del temps, de la velocitat, de l’espai i de la duració dels moviments. A més a més, en aquest llibre es treballa amb una noció àmplia de ritme per tal que el nen pugui enriquir el seu entorn sonor, augmentar la seva expressió gestual, prendre consciència de les seves possiblitats rítmiques i corporals, i ampliar les relacions amb els seus companys.

Jocs de ritme JORDINA ROS

ISBN: 84-342-2361-9

,!7II4D4-ccdgbf!

SONIA ALINS

Jocs en moviment - Jocs de ritme - Català  

Jugar amb elements rítmics permet que el nen desenvolupi experiències perceptives motrius que amplien el seu coneixement global de l'express...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you