Page 1

Este folleto foi elaborado a par tir do estudo e inventariado da riqueza natural do Campus de Santiago iniciado en setembro de 2005 e de datos que foron actualizados en marzo de 2008 na Universidade de Santiago de Compostela. Esta é unha actividade promovida pola Coordinación do Plan de Desenvolvemento Sostible en colaboración coa Facultade de Bioloxía. O estudo permitiu inventariar exemplares de 216 especies. A par tir da información obtida deseñáronse roteiros verdes por os campus da USC. Estes roteiros poden realizarse a través do Museo de Historia Natural Luis Iglesias situado na Facultade de Química no Campus Sur (www.usc.es/museohn ). Facultade de Xeografía e Historia

No presente documento recóllese a información máis relevante da riqueza natural do Campus Histórico. Tanto este tríptico coma os planos interactivos detallados do resto dos Campus de Santiago poden consultarse en www.usc.es/flora.

Traballo realizado por: María Isabel Fraga Vila e Martín Souto Souto

Coordinado por: Coordinación do Plan de Desenvolvemento Sostible

Tradución e asesoramento lingüístico: Servizo de Normalización Lingüística da USC

Deseño e maquetación: Oficina Web - Universidade de Santiago de Compostela

Colaboran:

.64&0

)*4503*" /"563"-6*4*(-&4*"4

64$

ROTEIROS VERDES DA USC Árbores e arbustos do Campus Histórico en Santiago de Compostela

www.usc.es/museohn www.usc.es/plands


Verónica (Hebe sp.) Gardenia (Gardenia jasminoides) Loureiro xaponés (Aucuba japonica Variegata) Teixo (Taxus baccata) Rododendro (Rhododendron sp.)

Pazo de San Xerome

Pementa de Tasmania (Tasmannia lanceolata)

Camelia (Camellia japonica) Piñeiro de Australia (Casuarina equisetifolia) Ameixeira xaponesa (Prunus cerasifera Pisardii)

Pa zo do

Tuia xigante (Thuja plicata)

Lavanda (Lavandula angustifolia) Xinkgo (Ginkgo biloba)

Pa tio

Loureiro (Laurus nobilis)

de

Fo n

se

ca

Cordiline (Cordyline australis)

Oliveira (Olea europeae) Evonimo (Euonymus japonicus Variegata)

Pazo de Fonseca

Espirea (Spiraea x bumalda)

Ciprés de Sawara (Chamaecyparis pissifera) Leptosermo (Leptosermum scoparium) Alerce xaponés (Larix kaempferi) Magnolio (Magnolia grandiflora) Alfaneiro (Ligustrum ovalifolium)

Hortensia (Hydrangea macrophylia)

Cedro do Himalaia (Cedrus deodara)

Azalea (Rhododendron sp.)

Piracanta (Pyracantha coccinea)

Buxo (Buxus sempervirens)

Roteiro campus historico