Page 1

Anul III, nr. 76 (17 februarie 2013)

Foaie parohială

Parohia Romano Catolică „Sfânta Tereza a Pruncului Isus” Str. Ştefan cel Mare, 228, 611040-Roman, jud. Neamţ, Tel./Fax: 0233/741194, e-mail: parohiasfterezaroman@gmail.com Situl parohiei: www.parohiasfterezaroman.ro Paroh: pr. Pavel Chelaru (0740/108737-orange; 0757/943960-cosmote) Vicar: pr. Florin Jitaru (0741/798685-orange) Colaborator: pr. Eugen Budău (0733/623330-cosmote)

PROGRAM LITURGIC LUNI (18.02) - 06.25: Sfântul Rozariu - 07.00: Sfânta Liturghie, devoțiune la Fericitul Ieremia - 17.25: Sfântul Rozariu - 18.00: Sfânta Liturghie, devoțiune la Fericitul Ieremia MARŢI (19.02) - 06.25: Sfântul Rozariu - 07.00: Sfânta Liturghie, devoțiune la Sfântul Anton - 17.25: Sfântul Rozariu - 18.00: Sfânta Liturghie, devoțiune la Sfântul Anton MIERCURI (20.02) - 06.25: Sfântul Rozariu - 07.00: Sfânta Liturghie - 17.30: Calea Sfintei Cruci - 18.00: Sfânta Liturghie JOI (21.02) - 06.25: Sfântul Rozariu - 07.00: Sfânta Liturghie, devoțiune la Sfânta Tereza - 17.25: Sfântul Rozariu - 18.00: Sfânta Liturghie, devoțiune la Sfânta Tereza VINERI (22.02) - 06.25: Sfântul Rozariu - 07.00: Sfânta Liturghie, expunerea Preasfântului Sacrament - 17.30: Calea Sfintei Cruci - 18.00: Sfânta Liturghie SÂMBĂTĂ (23.02) - 06.25: Sfântul Rozariu - 07.00: Sfânta Liturghie - 17.25: Sfântul Rozariu - 18.00: Sfânta Liturghie DUMINICĂ (24.02) - 07.00: Sfânta Liturghie - 09.00: Sfânta Liturghie - 11.00: Sfânta Liturghie - 17.30: Calea Sfintei Cruci - 18.00: Sfânta Liturghie


EVANGHELIA DUMINICII I DIN POSTUL MARE Din Evanghelia după sfântul Luca 4,1-13 În acel timp, Isus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan şi a fost condus de către Duhul Sfânt în pustiu şi timp de patruzeci de zile, şi a fost ispitit de diavol. Nu a mâncat nimic în zilele acelea, iar când s-a împlinit timpul i s-a făcut foame. Atunci a zis diavolul: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte acestei pietre să se prefacă în pâine”. Isus i-a răspuns: „Scris este: «Nu numai cu pâine trăieşte omul, ci şi cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu»”. Apoi diavolul l-a dus pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărăţiile lumii şi i-a zis: „Îţi voi da toată puterea şi slava acestei împărăţii, căci sunt ale mele şi le dau cui vreau eu. Dacă, aşadar, te vei închina înaintea mea, toate vor fi ale tale”. Isus i-a răspuns: „Scris este: «Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai lui să-i slujeşti»”. Apoi diavolul l-a dus la Ierusalim, l-a aşezat pe aripa templului şi i-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, căci scris este: «Va porunci îngerilor săi pentru tine ca să te păzească», şi iarăşi: «Ei te vor purta pe mâini, ca să nu-ţi loveşti piciorul de vreo piatră»”. Isus i-a răspuns: „S-a spus: «Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău!»” După ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul s-a îndepărtat de Isus pentru un anumit timp. Cuvântul Domnului GÂNDUL ZILEI Diavolul i-a sugerat unui călugăr din deşert: - Astăzi odihneşte-te; mâine vei face pocăinţa! El i-a răspuns ispititorului cu hotărâre: - Pleacă, Satană! Astăzi voi face pocăinţă: mâine, dacă este cazul, mă voi odihni. Nu suntem credincioşi pentru că facem sacrificii, ci pentru că noi credem şi experimentăm iubirea lui Dumnezeu. Penitenţa, înainte de a fi o privare, trebuie să exprime o preferinţă acordată Cuiva. Nu sunt mortificaţiile cele care produc şi dovedesc iubirea, ci iubirea sugerează şi justifică mortificaţiile. Bucuria lui Dumnezeu nu depinde de ceea ce facem noi pentru El, ci de ceea ce îi permitem să împlinească în noi.


CALENDARUL SĂPTĂMÂNII Luni, 18 februarie - Sf. Francisc Regis, pr. m.; Fer. Ioan de Fiesole (Fra Angelico), călug. Marți, 19 februarie - Sf. Mansuet, ep. Miercuri, 20 februarie - Sf. Elefterie, ep. Joi, 21 februarie - Sf. Petru Damian, ep. înv. * Vineri, 22 februarie - CATEDRA SF. AP. PETRU; Sf. Margareta din Cortona, călug. Catedra, în mod literal, este jilţul fix al marelui preot şi al episcopilor. Este aşezat întotdeauna în biserica mamă a diecezei (de unde numele său de „catedrală”) şi este simbolul autorităţii episcopului şi al magisteriului său ordinar în Biserica locală. Catedra sfântului Petru indică deci poziţia sa proeminentă în colegiul apostolic, demonstrată de voinţa explicită a lui Isus, care îi încredinţează misiunea de a „paşte” turma, adică de a conduce noul popor al lui Dumnezeu, Biserica. Această investitură din partea lui Cristos, confirmată după înviere, este respectată. Într-adevăr îl vedem pe Petru îndeplinind, după înălţare, rolul de conducător. Prezidează alegerea lui Matia şi vorbeşte în numele tuturor fie mulţimii adunate să-l asculte în faţa cenacolului în ziua de Rusalii, fie mai târziu în faţa sinedriului. Însuşi Irod Agripa ştie că dă o lovitură mortală Bisericii ce se năştea prin eliminarea capului său, sfântul Petru. Dezvoltarea creştinismului în capitala imperiului atestată de scrisoarea paulină către Romani (scrisă în jurul anului 57) nu se explică totuşi fără prezenţa unui misionar de prim rang. Venirea, oricare ar fi data la care a avut loc, şi moartea sfântului Petru la Roma, sunt susţinute de cele mai vechi tradiţii, acceptate acum în mod universal de către savanţi, chiar şi necatolici. O atestă în mod incontestabil din punct de vedere istoric şi săpăturile făcute în anul 1939 din porunca lui Pius al XII-lea în criptele vaticane, sub bazilica „Sfântul Petru”, şi ale căror rezultate sunt primite în mod favorabil chiar şi de către oamenii de ştiinţă necatolici. Sâmbătă, 23 februarie- Sf. Policarp, ep. m. * Duminică, 24 februarie - Fer. Marcu de Marconi, pr.


ANUNȚURI  Din ziua de Miercurea Cenușii am intrat în Postul Mare, timp special de pregătire pentru sărbătoarea Paștelui, timp de pocăință, de post, rugăciune și fapte de caritate. Sunt interzise petrecerile, se cere abstinența de la carne în fiecare zi de vineri, fără a mai putea să o înlocuim cu alte fapte de caritate sau rugăciuni. Așa cum știm, pe toată perioada Postului Mare vom avea parte de predici cvadragesimale în zilele de marți, vineri și duminică la ora 18.00, ținute de părintele profesor Damian Anton de la Seminarul Franciscan din Roman. În celelalte zile, atât dimineața cât și seara vom medita despre articolele din Simbolul credinței. Calea Sfintei Cruci se va celebra în zilele de miercuri, vineri și duminică, atât dimineața cât și seara.  Așteptăm participarea cât mai multor copii de la clasele IVIII la catehezele de sâmbătă de la ora 10.00.  Tinerii parohiei noastre precum și alții din parohiile învecinate au început un itinerariu de 6 întâlniri pe teme legate de cunoaştere şi acceptare reciprocă, iubire, responsabilitate, viaţă şi familie în cadrul programului: „Tinerii faţă în faţă cu viaţa!” prezentat de Asociația Familia și Viața. Întâlnirile au loc în ziua de vineri la ora 16.00 în Casa Comunității. Cei care au lipsit au pierdut deja, cei care vor veni de aici încolo, vor numai de câștigat.  Astăzi, după sfânta Liturghie de la ora 11.00 va avea loc cateheza adulților ținută de pr. Pavel Chelaru. Tema este „A ști și a crede”, partea a doua.  Duminica viitoare colecta este destinată susținerii proiectelor Caritas.  Domnul Eusebiu Ghercă (tel. 0722 330677) anunță programul de pelerinaj la Medjugorje pe anul 2013: 4-10 aprilie; 20-27 iunie; 29 iulie-6 august; 9-16 septembrie; 28 octombrie-3 noiembrie.  În parohia Isus, Bunul Păstor din Roman vor avea loc în perioada joi, 21 – duminică, 24 februarie 2013 Misiuni Populare însoțite de prezența icoanei Maicii Domnului de la Cacica. Programul este afișat pe ușa de la intrarea principală în biserica noastră.

17 februarie 2013  

foaie parohiala

Advertisement