Page 1

Anul I, nr. 6 (16 octombrie 2011)

Foaie parohială

Parohia Romano Catolică „Sfânta Tereza a Pruncului Isus” Str. Ştefan cel Mare, 228, 611040-Roman, jud. Neamţ, Tel./Fax: 0233/741194, e-mail: parohiasfterezaroman@gmail.com Paroh: pr. Pavel Chelaru (0740/108737) Vicari: pr. Eduard Păduraru (0747/407608), pr. Florin Jitaru (0741/798685)

PROGRAM LITURGIC LUNI (17.10) - 06.25: Sfântul Rozariu - 07.00: Sfânta Liturghie, devoţiune la Fericitul Ieremia - 18.00: Sfânta Liturghie, Sfântul Rozariu, devoţiune la Fericitul Ieremia MARŢI (18.10) - 06.25: Sfântul Rozariu - 07.00: Sfânta Liturghie, devoţiune la Sfântul Anton - 18.00: Sfânta Liturghie, Sfântul Rozariu, devoţiune la Sfântul Anton MIERCURI (19.10) - 06.25: Sfântul Rozariu - 07.00: Sfânta Liturghie - 18.00: Sfânta Liturghie, Sfântul Rozariu JOI (20.10) - 06.25: Sfântul Rozariu - 07.00: Sfânta Liturghie, devoțiune la Sfânta Tereza - 17.00: Adorație euharistică - 18.00: Sfânta Liturghie, Sfântul Rozariu, devoțiune la Sfânta Tereza VINERI (21.10) - 06.25: Sfântul Rozariu - 07.00: Sfânta Liturghie - 18.00: Sfânta Liturghie, Sfântul Rozariu SÂMBĂTĂ (22.10) - 06.25: Sfântul Rozariu - 07.00: Sfânta Liturghie - 10.00: Cateheză pentru copii - 16.00: Cateheză pentru tineri - 18.00: Sfânta Liturghie, Sfântul Rozariu DUMINICĂ (23.10) - 07.00: Sfânta Liturghie - 09.00: Sfânta Liturghie pentru tineri - 10.30: Sfânta Liturghie pentru comunitate - 12.00: Sfânta Liturghie pentru copii - 18.00: Sfânta Liturghie, Sfântul Rozariu


EVANGHELIA DUMINICII A XXIX-A DE PESTE AN Din Evanghelia după sfântul Matei

22,15-21

În acel timp, fariseii s-au adunat şi au ţinut sfat cum să-l prindă pe Isus în vorbă. Au trimis deci la el pe ucenicii lor împreună cu adepţii lui Irod, care i-au zis: „Învăţătorule, ştim că spui adevărul şi că-i înveţi pe oameni adevărata cale a lui Dumnezeu, fără să te laşi influenţat de cineva, deoarece nu cauţi la faţa oamenilor. Spune-ne, aşadar, ce crezi: este îngăduit să plătim tribut împăratului, sau nu?” Dar Isus, cunoscându-le răutatea, le-a răspuns: „Făţarnicilor, de ce mă puneţi la încercare? Arătaţi-mi moneda cu care plătiţi tributul. Ei i-au prezentat un dinar. El i-a întrebat: „Ale cui sunt chipul şi inscripţia de pe el?” „Ale împăratului”, i-au răspuns ei. Atunci el le-a zis: „Daţi, aşadar, împăratului ce este al împăratului şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!” Cuvântul Domnului GÂNDUL ZILEI Răspunzând fariseilor care vroiau să-l prindă în vorbă, Isus ne dă o lecție foarte importantă. El ne face să înțelegem exigența de a da lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu. Moneda pe care fariseii i-au arătat-o lui Isus purta imaginea Cezarului, dar inima noastră poartă o imagine mult mai importantă, cea a lui Dumnezeu. Creați după chipul și asemănarea sa, purtăm în noi imaginea Creatorului și suntem obligați să-i dăm ceea ce este a lui, adică însăși viața pe care el ne-a dăruit-o. În zilele noastre se vorbește mult despre datoriile cetățenilor față de stat, dar prea puțin se amintește de datoriile mult mai mari pe care le avem față de Dumnezeu. Se caută, de fapt, o emancipare cât mai mare față de Dumnezeu, revendicând o presupusă autonomie față de cel care ne-a creat și ne-a răscumpărat. Dar această presupunere este cât se poate de greșită. Statul nu poate pretinde ceea ce i se datorează numai lui Dumnezeu, iar creștinul trebuie să își mențină și să își apere dreptul de a-l cinsti pe Dumnezeu mai presus de orice. După www.bastabugie.it


DIN CALENDARUL SĂPTĂMÂNII Luni, 17 octombrie – Sfântul Ignațiu din Antiohia Pe vremea împăratului Traian (98-117), în părţile de răsărit ale Imperiului Roman s-a pornit o acţiune de prigonire a creştinilor. Printre primii care au fost prinşi s-a numărat şi episcopul din Antiohia. „Ignaţiu a fost trimis din Siria la Roma, ca acolo să fie sfâşiat de fiare din cauza mărturiei lui pentru Cristos. A făcut această călătorie străbătând Asia...”, scrie istoricul Eusebiu. Fiind la Smirna, unde se afla Policarp, el a scris o epistolă către Biserica din Efes şi alta către Biserica din Magnezia. În total, a scris şapte epistole admirabile Bisericilor din Asia (care au ajuns până la noi), în care-şi exprimă grija faţă de unitatea Bisericii şi dorinţa de a se uni cu Cristos. Martirizat pe la anul 107, Ignaţiu a meritat să fie, aşa cum a dorit „grâul lui Dumnezeu măcinat de dinţii fiarelor, pentru a deveni o pâine imaculată a lui Cristos”. *** Marți, 18 octombrie – Sfântul Luca Luca este numit evanghelistul mântuirii universale. „Medicul preaiubit”, prieten al lui Paul, pe care-l însoţeşte în unele din călătoriile sale, vorbeşte atât de puţin despre sine însuşi în scrierile sale încât, fără epistolele sfântului Paul, nu i-am cunoaşte nici numele. S-a născut într-o familie păgână. Convertindu-se la creştinism, i-a fost însoţitor apostolului Paul. Propovăduirea acestuia a constituit izvorul Evangheliei pe care a scris-o. Evanghelia sa îl prezintă pe Cristos ca Mântuitor al tuturor, iar viaţa lui ne e descrisă ca o urcare spre Ierusalim, unde prin moartea şi prin învierea sa îşi îndeplineşte misiunea de Mântuitor. Într-o altă carte, Faptele Apostolilor, a înfăţişat viaţa Bisericii de la început, povestind evenimente care s-au desfăşurat până la prima sosire a lui Paul la Roma. Duhul Sfânt trimis de Cristos înfăptuieşte răspândirea evangheliei începând din Ierusalim. Biserica se extinde şi este deschisă păgânilor ca şi iudeilor. Personalitatea lui Luca ne apare în opera sa prin temele dominante: mila, iubirea săracilor, rugăciunea şi bucuria.


ANUNȚURI  Au apărut publicaţiile De la Răsărit până la Apus pe luna noiembrie şi Actualitatea Creştină pe luna octombrie.  Sâmbăta viitoare, 22 octombrie, la ora 19.00 va avea loc în biserica noastră o oră de Priveghere Misionară cu participarea credincioşilor de la toate parohiile catolice din Roman. Invităm să ia parte la această celebrare toţi cei dornici să se roage pentru misionarii noştri şi să-i susţină cu pomana lor pe cei din Kenya.  În săptămâna 16-23 octombrie vor avea loc „Zilele Acţiunii Catolice”. Avându-l ca patron spiritual pe Fericitul Papă Ioan Paul al II-lea, a cărui memorie liturgică o vom celebra în ziua de sâmbătă, 22 octombrie, membrii Acţiunii Catolice din Parohia noastră vor încerca să trăiască aceste zile cu intensitate maximă.  Colectele de la sfintele Liturghii din duminica viitoare, numită duminica misiunilor, sunt destinate susţinerii activităţii misionarilor din toată lumea. Vă rugăm să vă solidarizaţi cu misionarii, ajutându-i fiecare după puterile proprii.  Ca o recunoaştere a meritelor deosebite, dar şi ca o invitaţie la a se motiva mai mult în efortul necesar creşterii continue a calităţii repertoriului muzical şi a cooptării permanente de noi membrii, Corul Bisericii noastre, în frunte cu organistele lui, va avea privilegiul de a cânta la Sfânta Liturghie transmisă de Radio Iaşi la ora 8.00 din Catedrala din Iaşi în ziua de duminică, 23 octombrie, după care va pune bazele unui parteneriat muzical cu Corul Bisericii „Sfânta Tereza” din Iaşi şi va vizita Biserica „Fericitul Ieremia” din Tomeşti precum şi alte diferite obiective religioase şi profane din Iaşi.  Duminica viitoare, 23 octombrie, în biserica „Isus, Bunul Păstor” din Roman la ora 11.00 va avea loc Sfânta Liturghie în cadrul căreia se vor marca trei evenimente: 175 de ani de la înfiinţarea Congregaţiei „Surorile Maestre ale Sfintei Doroteea”, 50 de ani de la canonizarea sfintei Maria Bertilla şi 10 ani de la beatificarea fondatorului Fericitul Antonio Farina.

16 octombrie 2011  

foaie parohiala

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you