Page 1

Anul I, nr. 16 (25 decembrie 2011)

Foaie parohială

Parohia Romano Catolică „Sfânta Tereza a Pruncului Isus” Str. Ştefan cel Mare, 228, 611040-Roman, jud. Neamţ, Tel./Fax: 0233/741194, e-mail: parohiasfterezaroman@gmail.com Paroh: pr. Pavel Chelaru (0740/108737) Vicari: pr. Eduard Păduraru (0747/407608), pr. Florin Jitaru (0741/798685)

PROGRAM LITURGIC LUNI (26.12) - 07.00: Sfânta Liturghie - 10.30: Sfânta Liturghie - 16.00: Sfânta Liturghie - 18.00: Sfânta Liturghie MARŢI (27.12) - 07.00: Sfânta Liturghie - 10.30: Sfânta Liturghie - 16.00: Sfânta Liturghie - 18.00: Sfânta Liturghie MIERCURI (28.12) - 06.25: Sfântul Rozariu - 07.00: Sfânta Liturghie - 17.25: Sfântul Rozariu - 18.00: Sfânta Liturghie JOI (29.12) - 06.25: Sfântul Rozariu - 07.00: Sfânta Liturghie,devoţiune la Sfânta Tereza - 17.00: Adoraţie euharistică - 18.00: Sfânta Liturghie,devoţiune la Sfânta Tereza VINERI (30.12) - 07.00: Sfânta Liturghie - 10.30: Sfânta Liturghie - 16.00: Sfânta Liturghie - 18.00: Sfânta Liturghie SÂMBĂTĂ (31.12) - 06.25: Sfântul Rozariu - 07.00: Sfânta Liturghie - 15.00: Sfânta Liturghie DUMINICĂ (01.01) - 09.00: Sfânta Liturghie pentru tineri - 10.30: Sfânta Liturghie pentru comunitate - 12.00: Sfânta Liturghie pentru copii - 18.00: Sfânta Liturghie


EVANGHELIA SOLEMNITĂȚII NAȘTERII DOMNULUI Din Evanghelia după sfântul Matei 1,18-25 Naşterea lui Isus Cristos a fost aşa: Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. Mai înainte ca să locuiască ei împreună, s-a aflat că a zămislit de la Duhul Sfânt. Iosif, logodnicul ei, fiind drept şi nevrând s-o facă de ocară, a voit să o lase în ascuns. Dar pe când cugeta el acestea, iată că îngerul Domnului i se arătă în vis şi-i zise: „Iosife, fiul lui David, nu te teme să o iei la tine pe Maria, logodnica ta, căci ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isus, căci el va mântui pe poporul său de păcate”. Toate acestea s-au făcut, pentru a se împlini ceea ce Domnul a vestit prin profetul care zice: „Iată, fecioara va zămisli şi va naşte un fiu şi-i vor pune numele Emanuel, care înseamnă: Dumnezeu este cu noi”. Trezindu-se din somn, Iosif a făcut aşa cum i-a poruncit îngerul Domnului şi a luat-o la el pe logodnica sa. Şi fără să o fi cunoscut, a născut pe Fiul ei unul-născut şi i-a pus numele Isus. Cuvântul Domnului GÂNDUL ZILEI O povestioară spune că, în timpul Primului război mondial, pe câmpul de luptă atmosfera era încărcată numai cu gloanţe, explozii, praf şi multă ură. Un adevărat iad. În acel câmp, stingheră, se afla o casă în care locuia o familie de păstori. Într-o seară, fiul cel mai mic, scăpând de sub observaţia mamei, a ieşit încetişor afară. Nu ştia ce-i acela război, aşa că înainta încrezător spre mijlocul frontului. Soldaţii l-au observat şi, rând pe rând, au încetat să mai tragă. Nu poţi să tragi într-un copil! Aşa că, pentru un minut, peste iadul de acolo, s-a aşternut liniştea. Praful s-a ridicat, iar cerul s-a văzut clar pentru prima dată în ziua aceea. Copilul s-a oprit, s-a uitat mirat în jur, după care s-a întors. A intrat în casă, iar soldaţii au început din nou să tragă. Într-o lume plină de ură şi duşmănie, într-o lume care seamănă încă adesea cu iadul, un Copilaş iese din Casa Tatălui şi, preţ de câteva clipe, ne dezarmează. Ne face să tăcem şi ne lasă să privim cerul. Dar în curând acest Copil se va reîntoarce în casă, ieslea va dispărea din nou, brazii se vor despodobi, iar colindele vor fi înlocuite iarăşi cu manele. Oare vom lua din nou armele şi vom reîncepe să tragem, să facem gălăgie şi mizerie, să urâm şi să ne luptăm unii cu alţii?


DIN CALENDARUL SĂPTĂMÂNII Luni, 26 decembrie – Sfântul Ştefan În ziua de după Crăciun, liturgia celebrează sărbătoarea Sfântului Ştefan. Intenţia este de a asocia la această sărbătoare pe sfinţii din Noul Testament care, dintr-un motiv sau altul, au fost slujitori credincioşi ai Cuvântului făcut trup. Ştefan se lasă cucerit de Cuvânt şi devine primul misionar, primul martir, martor măreţ al luminii. *** Marţi, 27 decembrie– Sfântul Ioan Ioan, ucenicul iubit, când a ajuns la mormânt a găsit fâşiile de pânză pe jos şi a intuit, cu privirea sa interioară, că era un semn evident al învierii lui Isus: „A văzut şi a crezut”. Tot el a recunoscut cel dintâi pe Isus după pescuirea minunată (In 21,7). El este modelul perfect de ucenic, care ştie să citească semnele cu ochii credinţei. *** Miercuri, 28 decembrie– Sfinţii Prunci nevinovaţi Suntem în faţa unei povestiri care denunţă cea mai crudă realitate din trecut şi din prezent. Suferinţele şi plânsetele celor săraci care suferă de foame; plânsul prizonierilor deportaţi. „Nu mai plânge, Rahela. Există o speranţă pentru urmaşii tăi” (Ier 31,16). Dumnezeu răspunde trimiţându-l pe Fiul său. El se numeşte Isus, „Dumnezeu mântuieşte”. *** Vineri, 30 decembrie– Sfânta Familie: Isus, Maria şi Iosif Delicata povestire a prezentării lui Isus la templu după ritualul iudaic are în centru modesta familie a lui Iosif. Asupra acestei familii se fixează atenţia lui Dumnezeu care, prin intermediul profeţilor lui, Simeon şi Ana, descoperă extraordinarul mister care se ascunde în cele trei persoane simple: Iosif, Maria şi copilul Isus. Bătrânii Simeon şi Ana reuşesc să întrevadă, dincolo de aparenţe, secretul lui Isus din Nazaret. Din acel moment familiile noastre credincioase, tocmai în modestia existenţei lor, primesc o rază de lumină şi de speranţă pentru că Isus Cristos s-a revelat într-o familie umană.


ANUNȚURI  În a doua și a treia zi de Crăciun programul sfintelor Liturghii este cel din zilele de sărbătoare: 7.00, 10.30, 16.00 și 18.00.  Vineri, 30 decembrie, este sărbătoarea Sfintei Familii. În cadrul Sfintei Liturghii de la ora 10.30 invităm pe toți cei care doresc să primească o binecuvântare specială să se apropie de altar împreună cu membrii familiilor lor.  Sâmbătă, 31 decembrie, la ora 15.00 se va celebra ultima Liturghie din anul 2011, în cadrul căreia îi vom mulțumi lui Dumnezeu pentru toate darurile primite în anul care se sfârșește. Prima Liturghie din ziua de duminică se va celebra la ora 09.00.  Cei care doresc să încheie anul 2011 și să înceapă anul 2012 în prezența lui Dumnezeu sunt așteptați la biserică sâmbătă noaptea la ora 23.45, pentru o rugăciune în comun.  Așteptăm urători la casa parohială în seara de sâmbătă între orele 16.00-18.00.  Vă amintim că luni, 2 ianuarie, vom începe sfințirea caselor după programul stabilit, pe care îl puteți găsi la biroul parohial sau pe situl parohiei.

25 decembrie 2011  
25 decembrie 2011  

Foaie parohială

Advertisement