Page 1

Anul I, nr. 13 (4 decembrie 2011)

Foaie parohială

Parohia Romano Catolică „Sfânta Tereza a Pruncului Isus” Str. Ştefan cel Mare, 228, 611040-Roman, jud. Neamţ, Tel./Fax: 0233/741194, e-mail: parohiasfterezaroman@gmail.com Paroh: pr. Pavel Chelaru (0740/108737) Vicari: pr. Eduard Păduraru (0747/407608), pr. Florin Jitaru (0741/798685)

PROGRAM LITURGIC LUNI (05.12) - 06.25: Sfântul Rozariu - 07.00: Sfânta Liturghie, devoţiune la Fericitul Ieremia - 17.25: Sfântul Rozariu - 18.00: Sfânta Liturghie, devoţiune la Fericitul Ieremia MARŢI (06.12) - 06.25: Sfântul Rozariu - 07.00: Sfânta Liturghie, devoţiune la Sfântul Anton - 17.25: Sfântul Rozariu - 18.00: Sfânta Liturghie, devoţiune la Sfântul Anton MIERCURI (07.12) - 06.10: Laudele - 06.25: Sfântul Rozariu - 07.00: Sfânta Liturghie - 17.25: Sfântul Rozariu - 18.00: Sfânta Liturghie JOI (08.12) - 07.00: Sfânta Liturghie - 10.30: Sfânta Liturghie - 16.00: Sfânta Liturghie - 18.00: Sfânta Liturghie VINERI (09.12) - 06.25: Sfântul Rozariu - 07.00: Sfânta Liturghie - 17.25: Sfântul Rozariu - 18.00: Sfânta Liturghie SÂMBĂTĂ (10.12) - 06.25: Sfântul Rozariu - 07.00: Sfânta Liturghie - 10.00: Cateheză pentru copii - 16.00: Cateheză pentru tineri - 17.25: Sfântul Rozariu - 18.00: Sfânta Liturghie DUMINICĂ (11.12) - 07.00: Sfânta Liturghie - 09.00: Sfânta Liturghie pentru tineri - 10.30: Sfânta Liturghie pentru comunitate - 12.00: Sfânta Liturghie pentru copii - 18.00: Sfânta Liturghie


EVANGHELIA DUMINICII A II-A DIN ADVENT Din Evanghelia după sfântul Marcu 1,1-8 Începutul Evangheliei lui Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. Precum este scris în cartea profetului Isaia: „Iată, eu trimit înaintea ta pe crainicul meu care-ţi va pregăti calea... Glasul celui care strigă în pustiu: «Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările lui»”. Ioan a venit să boteze în pustiu, propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor. Întregul ţinut al Iudeii şi toţi locuitorii Ierusalimului veneau la el şi se botezau de către el în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele. Ioan era îmbrăcat cu o haină din păr de cămilă, avea o cingătoare de piele împrejurul mijlocului şi se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică. El propovăduia zicând: „Iată, vine în urma mea cel care este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic, plecândumă, să-i dezleg cureaua încălţămintelor. Eu v-am botezat cu apă, el însă vă va boteza cu Duhul Sfânt”. Cuvântul Domnului GÂNDUL ZILEI După o lungă perioadă de viaţă în comun, petrecută în studiu şi meditaţie, trei ucenici l-au părăsit pe bătrânul lor maestru pentru a-şi începe misiunea în lume. Zece ani mai târziu, cei trei ucenici s-au întors să îl viziteze pe maestru. Bătrânul călugăr le-a cerut să se aşeze în jurul său, pentru că durerile îl împiedicau să se ridice. Fiecare a început să-şi povestească propria experienţă. - Eu, a început primul, cu o tresărire de orgoliu, am scris multe cărţi şi am vândut milioane de exemplare. - Ai umplut lumea de hârtie, a spus maestrul. - Eu, a început să spună al doilea, cu mândrie, am predicat în mii de locuri. - Tu ai umplut lumea cu cuvinte, a spus maestrul. A luat cuvântul şi al treilea. - Eu ţi-am adus această pernă ca să-ţi pui pe ea picioarele bolnave, a spus el. - Tu, a spus zâmbind maestrul, l-ai găsit pe Dumnezeu. Să veghem nu înseamnă doar să privim dacă soseşte cineva, ci şi să facem tot ce trebuie pentru a fi pregătiţi să-l întâmpinăm pe cel care vine. Nu este suficient să ştim că soseşte Isus, trebuie să ne pregătim să îl primim bine: „Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările lui”!


DIN CALENDARUL SĂPTĂMÂNII Miercuri, 7 decembrie – Sfântul Ambrozie Născut la Trier în jurul anului 340, dintr-o familie romană, sfântul Ambrozie a studiat la Roma. Aflându-se la Milano în anul 374, a fost, în mod neaşteptat, ales episcop al acelui oraş, fiind consacrat în ziua de 7 decembrie după ce a fost mai întâi botezat, pentru că nu era decât catehumen. Foarte conştiincios în îndeplinirea îndatoririlor sale, a arătat tuturor o mare iubire şi a fost pentru credincioşii încredinţaţi lui un adevărat păstor şi învăţător. Ajunge purtătorul de cuvânt, uneori puţin cam aspru, al credinţei catolice şi a moralei naturale în faţa împăraţilor. Combate erezia ariană, mai ales compunând imnuri populare pentru a fi cântate în adunările liturgice. Prin prestigiul său contribuie la convertirea lui Augustin. A murit în Sâmbăta Sfântă, la 4 aprilie 397. *** Joi, 8 decembrie – Neprihănita Zămislire Acceptarea liberă şi responsabilă a Mariei: „Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău”, este solemna autobiografie a Mariei şi ar trebui să devină autobiografia tuturor acelora care aderă la planul lui Dumnezeu. Este şi o altă frază care merită să fie subliniată: „Plină de har”. La început a fost intervenţia lui Dumnezeu la rădăcina acestei vieţi total imaculate, consacrată împărăţiei: este iniţiativa de iubire a lui Dumnezeu. Maria este, după expresia sfântului Irineu, „Noua Evă”. Creatorul i-a dat Evei viaţa, pentru ca ea s-o transmită şi astfel să devină mama tuturor oamenilor: Mântuitorul a dat Mariei harul care a făcut-o imaculată din momentul conceperii sale, pentru ca ea să devină Mama tuturor fiilor lui Dumnezeu. Liturgia Bisericii din Orient celebra acest mister încă din secolul al VIII-lea; în Apus definiţia dogmatică a acestui adevăr a fost promulgată de Pius al IX-lea în anul 1854.


ANUNȚURI  Am reluat catehezele speciale dedicate anului familiei, care se desfăşoară în Casa Comunităţii sau Casa de cateheză, pentru copii în ziua de sâmbătă la ora 10.00, pentru tineri tot sâmbătă la ora 16.00, iar pentru adulţi duminică după sfânta Liturghie de la ora 10.30. Aşteptăm să participe cât mai mulţi.  Copiii care în urma participării la sfântul Rozariu în luna octombrie au obţinut premiul al III-lea vor merge sâmbăta viitoare în vizită la biserica „Inima Neprihănită a Mariei” din Roman.  Joi, 8 decembrie, este sărbătoare de poruncă: „Neprihănita Zămislire”. Programul sfintelor Liturghii îl puteţi găsi pe prima pagină a foii parohiale.  Tânărul parohiei noastre, Claudiu-Lucian Trifescu, seminarist în anul VI la Institutul Teologic din Iaşi, va fi sfinţit diacon în catedrala din Iaşi, în ziua de joi, 8 decembrie, în cadrul sfintei Liturghii de la ora 11.00. Suntem invitaţi să-l însoţim pe el şi pe colegii săi cu rugăciunea şi chiar cu prezenţa la acest deosebit eveniment.  A apărut „Mesagerul sfântului Anton” pe lunile noiembriedecembrie, însoţit de calendarul antonian.  Păstrând obiceiul creştinesc-caritabil din anii anteriori vom aduna şi anul acesta la biroul parohial fonduri pentru pachetul destinat bătrânilor şi săracilor parohiei noastre.  Persoanele bolnave şi neputincioase care practică Prima Vineri din lună vor fi vizitate cu ocazia sfântului Crăciun în ziua de luni, 19 decembrie, începând cu ora 9.00. Dacă cineva cunoaşte şi alte persoane care ar dori vizita preotului pentru a se putea spovedi şi împărtăşi de Crăciun, vă rugăm să ne anunţaţi din timp la biroul parohial pentru a le include în lista celor pe care îi vom vizita.  Vă anunţăm că până la data de 25 decembrie mai puteţi face abonamente la publicaţiile religioase ale diecezei noastre: Lumina Creştinului, Isus, Prietenul copiilor, De la Răsărit până la Apus sau Almanahul 2012.  În vederea sfințirii caselor, am împărțit teritoriul parohiei în 25 de sectoare, fiecare sector având câte un responsabil dintre credincioși. Îi rugăm pe toți responsabilii de sectoare să vină la parohie pentru o întrunire vineri, 9 decembrie, după Liturghia de seară.

4 decembrie 2011  
4 decembrie 2011  

foaie parohială

Advertisement