Page 1

Jaargang 4 - no. 6 - 2018 2 juni - 30 juni

De Augustinus Juni 2018 - Jaar van Gebed

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar


Van de Bestuurstafel de oude slaapkamer van de toenmalige pastoor hebben ze voor me uit elkaar gehaald en in mijn kamer weer opgebouwd. De kast staat er nog steeds. Toen als archiefkast, nu als voorraadkast. Want in de tussentijd zijn er twee stalen archiefkasten bijgekomen, heb ik twee zakelijke bureaus via marktplaats op de kop weten te tikken en komt de vergadertafel met zes rieten (tuin)stoelen bij het Hospice vandaan. Ook binnen de kerk moet op de kleintjes worden gelet. Parochiebestuur v.l.n.r.: Fred Bakker, secretaris; Mike Emmerson, penningmeester; Astrid van der Valk, vice-voorzitter; pastoor Michel Hagen, voozitter; Chris Warmenhoven, gebouwen. Op de foto ontbreekt Jan Konst die de portefeuille begraafplaatsen heeft.

Het ontstaan van een secretariaat Van niets, naar iets. Oftewel: het ontstaan van een secretariaat Toen ik zes jaar geleden tegenover pastoor Hagen en de toenmalig secretaris zat en mijn verhaal deed waarom ik dacht dat IK op het Centraal Secretariaat van de net gefuseerde parochie H. Augustinus zou moeten komen te werken, kon ik niet bevroeden dat mijn leven zo’n andere wending zou nemen. Wat kon administratief werk ‘in de kerk’ nou helemaal betekenen in vergelijking met de acht jaar die ik voornamelijk tussen mannen had doorgebracht bij de Koninklijke Marine en daarna 18 jaar tussen 1200 (puberende) leerlingen op de administratie van een vmbo/mbo school... Daar zou ik snel genoeg achter komen. (Soms denk ik trouwens wel eens dat ik ben aangenomen omdat ik een ‘klik’ had met de pastoor. Als oud marinier en oud ‘vlootbaal’ heb je toch van alles om over te praten tijdens een sollicitatiegesprek). Op een warme zomerdag in augustus 2012 werd ik voor mijn eerste werkdag ontboden in de pastorie van de St. Jozef in Wassenaar. Ik werd meegenomen naar een ruimte waarvan ik later begreep dat deze als slaapkamer had gediend voor de ‘oude’ pastoor. Dit zou dus mijn kantoor worden. Het was een, tot mijn verrassing, behoorlijk grote ruimte die nog rook naar het likje verf dat het had gekregen. Bij het raam stond een oud krakkemikkig bureau met daarachter een al net zo krakkemikkige bureaustoel. Plaatsnemen durfde ik niet, bang om dit stukje antiek krakend in elkaar te zien zakken als ik

2

er maar enigszins op zou leunen. In een hoek van de kamer stond een donkerbruin kastje met van die stalen poten en twee schuifdeurtjes er boven. U weet wel, zo’n kastje uit de jaren '60. In het midden van de kamer stond een oud lief Queen Anne tafeltje met vier even schattige stoeltjes. Bij navraag bleek dat pastoor Hagen deze kamer gebruikte om zijn gesprekken in te houden. Jammer, maar de pastoor moest maar verhuizen naar het kleine kamertje ernaast. Het leuke tafeltje en stoeltjes gingen mee. En ineens had ik niets meer dan het oude bureau en het met boeken volgepropte kastje in mijn kamer staan. Diezelfde dag ben ik met de toenmalig penningmeester eerst maar eens inkopen gaan doen: computer, printer, nieuwe bureaustoel, ordners, pennen…. je moet toch ergens een begin maken. De volgende dag vertrok ik weer vol frisse moed richting Wassenaar. Eerst maar eens kennis maken met de vrijwilligers die daar iedere ochtend op de pastorie bezig zijn met alles wat er zoal in een kerk moet gebeuren. Ik kan u vertellen, dat is veel. Daar heb je als parochiaan die op zondag (of zaterdag) in de kerk zit, absoluut geen weet van. Na de koffie werd ik door de beheerder gebouwen rondgeleid door de pastorie en aansluitend via allerlei sluipweggetjes naar de kerk. Het was alsof ik in een museum liep met persoonlijke begeleiding van een gids. Allemaal leuke oude spulletjes en meubels zag ik in het voorbij gaan staan. Dit wil ik hebben, dat lijkt me wel leuk….en zo heb ik mijn kantoor ingericht. Sorry, laten inrichten. De mannen van de klussenclub hebben me daar enorm mee geholpen. Ook de oude "weet niet of ie antiek is " linnenkast in

Nu ben ik bijna zes jaar verder en zit ik nog steeds in dezelfde kamer, met dezelfde oude meubels en gelukkig ook nog steeds met bijna dezelfde vrijwilligers als toen. Helemaal naar mijn zin en werkzaamheden die er niet om liegen: stukje loonadministratie, verzekeringen, bisschoppelijke machtigingen, facturering, ziekte- en vakantieregistratie, vergaderingen voorbereiden en notuleren, ondersteuning van het parochiebestuur en pastoraal team, contacten onderhouden met verschillende instanties waaronder uiteraard het bisdom en aanspreekpunt zijn voor iedereen die maar iets te vragen heeft. Met andere woorden: een spin in het web. Ik ben er ook best trots op, mag ik dat zeggen? Het Centraal Secretariaat is toch van een administratie die nog helemaal opgebouwd moest worden, uitgegroeid tot een secretariaat dat helemaal niet zou misstaan in het bedrijfsleven. Want ja, een parochie is ook net een bedrijf… Désirée de Bruijn

Bij de voorkant Op vrijdag 29 juni vieren we wereldwijd het hoogfeest van Petrus en Paulus. De afbeelding op de voorkant is een schilderij uit de Gurktalstraße in Reichenhaus, Oostenrijk (bron: Wikimedia). Door de attributen herkennen we de apostelen; Petrus met de sleutel (sleutelmacht), Paulus met het zwaard (de kracht van Gods Woord). Zij worden samen gevierd omdat ze beiden grote verdiensten hebben voor de Kerk. Petrus als de rots, het fundament waarop Christus zijn Kerk bouwt en Paulus als de grote verkondiger van het geloof onder de heidenen. Pastoor Michel Hagen


Voorwoord Zaterdag 19 mei 's avonds laat terug van de bedevaart naar de Zwarte Madonna van Częstochowa, kon ik trots zien hoe ons parochieblad al bijna klaar was. Het was krap, want zondag was het Pinksteren en op Tweede Pinksterdag vierden we voor het eerst Maria met haar titel: Moeder van de Kerk. Zo is de Kerk weer een Mariadag rijker en worden wij herinnerd aan haar rol voor ons als kinderen van de Kerk en voor de Kerk als geheel. In de maand juni hebben we meerdere heiligen te gedenken. Zo vindt u op pagina 6 iets over Thomas More and John Fisher. Hun gedenkdag is 23 juni. Op de voorpagina treft u een ander duo, de apostelen Petrus en Paulus. Twee stoere mannen die door een kwetsbare wandschildering als het ware tonen wat Paulus schrijft: Als ik zwak ben, ben ik sterk. Zwak voor de wereld, sterk voor God. Door de zwakke krachten zoals liefde en dienstbaarheid de wereld overwinnen. Hun feestdag is vrijdag 29 juni. En op 24 juni viert Katwijk het feest van Sint Jan de Doper! Dan kunt u op blz. 8 lezen over de kerkenloop op zondag 17 juni. We proberen de komende tijd daar nog op voldoende aandacht aan te geven en hopen een grote deelname. Het is een werkelijk mooi en nodig doel om de mensen in de Niniveh-vlakte die slachtoffer werden van de terreur van IS, nu te helpen weer een bestaan op te bouwen. Dit en nog veel meer voor de maand juni treft u in ons mooie parochieblad.

Pastoor Michel Hagen

2 4 5 6 8 11 12 16-17 18 20 24 25 26 28 31 32

Van de bestuurstafel Pastoraal Team Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk Spiritualiteit Augustinus, 6 in 1 Huwelijk, Gezin en Jongeren H. Joannes de Doper - Katwijk Liturgische Agenda 6 kerken H. Willibrord - Oegstgeest H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten De Goede Herder - Wassenaar Wassenaar Gezamenlijk St. Jozef - Wassenaar Sint Willibrordus - Wassenaar Contacten De Augustinus-kids

Inleverdatum kopij zie blz. 31

COLOFON De Augustinus is een uitgave van de parochie H. Augustinus en verschijnt 11 keer per jaar. Redactieadres: redactie@parochie-augustinus.nl Hoofdredacteur: Pastoor Michel Hagen Eindredacteur: Els van Leuken Locatieredacteuren: Katwijk: Piet Hagenaars,Paul van Houwelingen Oegstgeest: May-lisa de Laat Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen Wassenaar: Hanneke Reuser, Emmy van der Wilk, Louis Brackel Rubrieksredacteuren: Liturgische Agenda: Louis Brackel Bisdom/Wereldkerk: Emmy van der Wilk Augustinus, 6 in 1: Piet Hagenaars, a.i. Pastoraal Team/Spiritualiteit: Dirk Gudde Huwelijk, Gezin en Jongeren; Augustinus-kids: Mirjam Aerden Website: www.parochie-augustinus.nl Drukker: Editoo B.V. te Arnhem

3


Pastoraal Team Uit het Pastoraal Team

Kapelaan Boris Plavčić, pastoraal werker Dirk Gudde, diaken George Brink, pastoor Michel Hagen, diaken Peter Winnubst.

Pastoraal woord

Het Pastoraal Team heeft veel tijd besteed aan plannen voor doorlopende catechese in onze parochie. In het volgende nummer van De Augustinus zullen we meer over dit onderwerp berichten. Het team had kloosterdagen in Egmond, met het thema 'gebed': wat betekent gebed in ons persoonlijk leven, als voorganger en voor de geloofsgemeenschap. Goede uitwisselingen, momenten van stilte en gebed, een wandeling en de film 'Into great Silence', over het stille leven in klooster La Grande Chartreuse, waren onderdelen van ons verblijf. - DG

Eind april, begin mei reisde ik met mijn vrouw door Israël. Het was mooi om al die plaatsen te bezoeken waar Jezus geleefd heeft en het Rijk Gods heeft verkondigd. Het meer van Galilea, waar Hij rondliep en met zijn leerlingen scheepging. We maakten een tocht over het meer in een houten schip met een groep van twaalf Duitse scholieren. We bezochten de kerk van de wonderbare broodvermenigvuldiging, de berg van de zaligsprekingen en vele andere plaatsen. Ik bad er voor dierbaren en voor onze parochiegemeenschap. We verbleven in Jeruzalem, namen deel aan de kruiswegprocessie met de franciscanen op vrijdagmiddag en baden op het graf van Jezus in de Heilige Grafkerk. We waren in Gethsemane bij de Olijfberg. Het was inspirerend om zo in de voetsporen te treden van de historische Jezus, in het licht en het landschap te zijn waarin Hij ooit als mens geleefd heeft. Veel belangrijker is het natuurlijk, dat we verbonden zijn met de nu levende Heer: na Pasen en na zijn Hemelvaart is zijn aanwezigheid niet meer beperkt tot een bepaalde plek en een bepaald land. Hij is overal waar mensen hun hart voor Hem openen en leven in zijn Geest, of dat nu is in Israël of in Nederland of waar dan ook. Een reis naar het Beloofde Land of naar Rome, een bedevaart naar Lourdes of Czestochowa, ze kunnen ons helpen onze verbondenheid met de Heer te versterken, zijn Geest in ons wakker te roepen. Maar overal waar we deelnemen aan de Eucharistie ontvangen we Hem werkelijk. We ontmoeten Hem in ons eigen hart en in onze naaste. Waar we ook zijn, De Heer wil met ons zijn. Openen we onze oren en ons hart voor wat Hij ons te zeggen heeft, hier en nu. Met franciscanen in de Heilig Grafkerk. (foto: G. Brink)

Diaken George Brink

Geef antwoord op wat God in jonge religieuzen : jouw hart heeft gelegd! “We moeten bidden, dat jonge mensen Deze maand, op 2 juni om 11.00u in de kathedraal van Rotterdam, wordt Daan Huntjens tot priester gewijd voor ons bisdom, wij mogen ons hier allemaal in verheugen! We krijgen er een priester bij. Een wijdeling die met heel zijn hart “JA” gaat zeggen, die zijn roeping heeft gevolgd en er wil zijn voor de ander, vanuit deze roeping. Op 7 juli 2013 sprak Paus Franciscus tot priester- en diakenstudenten en tot

4

vrij worden om voor God te kiezen. Ons gebed is dat God hun hart wil bereiden, zodat ze in staat worden om Jezus te volgen. Wij moeten de jonge mensen helpen om te groeien in geloof, zodat de Heer in hun hart kan komen en de vreugde kan geven die elke persoon ervaart die Jezus van nabij volgt.” “Wees altijd mannen en vrouwen van het gebed. Zonder voortdurende relatie met God wordt je opdracht een

beroep. [...] Het is geen beroep, het is iets anders. [...] We moeten het gebed koesteren, vooral in ons drukke leven vol verplichtingen. [...] Het is belangrijk dat je hart verbonden blijft met het hart van Christus, vol barmhartigheid en liefde.” Diaken Peter Winnubst

Meer over roepingen en bidden om roepingen in de rubriek Spiritualiteit op pagina 7.


Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk

Mgr. Van den Hende wijdt Daan Huntjens tot priester

“Er moet een balans zijn tussen geloof leren en leren geloven”, zegt André van Aarle over de Pastorale School

Op zaterdag 2 juni,11.00 uur zal mgr. Van den Hende door handoplegging en gebed Daan Huntjens tot priester wijden. De wijding vindt plaats tijdens een eucharistieviering in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal te Rotterdam. Daan Huntjens ontving zijn vorming via Centrum Vronesteyn, het centrum voor de priesteropleiding en de diakenopleiding in het bisdom Rotterdam.

Bedevaart in Brielle, pastoor Michel Hagen en kapelaan Boris Plavčić waren erbij aanwezig. Foto: MdM. Daan Huntjens

Na onderzoek is het ciborium gerestaureerd Op zaterdag 28 april j.l. startte het bedevaartseizoen in het heiligdom van de HH. Martelaren van Gorcum te Brielle op een bijzondere wijze. Mgr. Van den Hende zegende die dag het ciborium in. Deze altaaroverkapping op het Martelveld achter het kerkgebouw werd de afgelopen maanden gerestaureerd. De bisschop was hoofdcelebrant in de pontificale eucharistieviering. Vanwege het diocesane Jaar van Gebed heeft de bisschop tijdens de viering een bedevaartkaars overhandigd aan bedevaartorganisaties van het bisdom Rotterdam. Ook het heiligdom van de HH. Martelaren van Gorcum in Brielle ontving een kaars. De inzegening van het ciborium vond plaats aan het eind van de eucharistieviering. Het monument dateert van 1921 en werd ontworpen door architect Jan Stuyt. Het ciborium markeert de precieze plaats waar de martelaren van Gorcum ter dood zijn gebracht. De restauratie van het ciborium begon in februari 2018. Uit onderzoek, bij onder andere de Beeldbank van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en het Streekarchief Voorne-Putten & Rozenburg, bleek dat het ciborium oorspronkelijk bedekt is geweest met enkele zogeheten lagen schub- of beverstaartleien. Deze dekkingsvorm is nu opnieuw aangebracht. De ronde bol

met kruis bovenop de dakbedekking is karakteristiek voor architect Jan Stuyt en wordt teruggeplaatst nu de restauratie van het dak is voltooid. Voorafgaand aan de opening van het bedevaartseizoen is ook het museale deel van het heiligdom vernieuwd. Er is een duidelijker onderscheid in de presentatie van de historie sinds 1572 en de verering van de martelaren daarna. Er is vanaf nu meer toelichting te lezen over onder meer de houten kapel met ommegang (1880), het ciborium (1921) en de stenen kerk (1932). Bron: Bisdom Rotterdam.

Bisschop mgr. Van den Hende heeft de beelden van de Martelaren van Gorcum ingezegend. Foto: MdM.

Liduinaprocessie in Schiedam “Juist in het Jaar van Gebed wil ik u nadrukkelijk uitnodigen om op bedevaart te gaan naar Schiedam." Daar is op 6 mei jl. het Liduinafeest gevierd. Mgr. Van den Hende was daar aanwezig met vele bedevaartgangers.

Zo’n vijftien contactpersonen van de Pastorale School kwamen dinsdag 17 april bijeen in de Adelbertkerk in Delft. Contactpersonen verzorgen de aanmelding van parochianen die één of meerdere modules bij de Pastorale School willen volgen met het oog op geloofsverdieping en toerusting voor hun vrijwilligerswerk. Diaken André van Aarle hield een inleiding. Hij is werkzaam in de parochiefederatie HH. Clara en Franciscus en geeft regelmatig een module voor de Pastorale School. “Er moet een balans zijn tussen geloof leren en leren geloven”, zegt hij. André van Aarle is ervan overtuigd dat er ondanks de krimp veel kracht zit in de kerk. De diaken constateert dat na het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) het besef groeide van ‘met elkaar Kerk zijn’. Vrijwilligers kregen meer verantwoordelijkheden in parochies. Deze tijd vraagt om nieuwe impulsen. Mensen mogen leren over God: “Het is van belang dat mensen opnieuw geraakt worden door het evangelie. Cursisten mogen hun persoonlijk geloof uitdragen naar mensen in hun omgeving.” Het volgen van modules van de Pastorale School kan daarbij ondersteuning bieden. In 2017 ontvingen 73 cursisten van de Pastorale School een attest, een schriftelijk bewijs van deelname. Dat is in vergelijking met 2016 een achteruitgang. In 2018 zijn er tot nu toe vijf modules gegeven. Hiervoor ontvingen 47 cursisten een attest. Daarmee lijkt de Pastorale School weer in de lift te zitten. Vanuit het pastoraal beleid is het belangrijk om goed na te denken over scholing en toerusting van vrijwilligers in de parochies. Mocht er behoefte zijn aan een informatieavond rond de Pastorale School, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Monique Meeussen. Bron: Bisdom Rotterdam.

Nieuwe Automatisering Na de introductiedagen in de bisdommen zijn nu een honderdtal parochies gestart met een financiële administratie in Exact Online.

5


Spiritualiteit Heiligen van de maand: HH. John Fisher, bisschop, en Thomas More, martelaren (22 juni) Het Eucharistisch gebed (2) In april begonnen we met deel 1 van een uiteenzetting van paus Franciscus over het Eucharistisch gebed. Hieronder vindt u het vervolg van zijn uiteenzetting. De Kerk wil zich verenigen met Christus en met de Heer één lichaam en één geest worden. Dat is de genade en de vrucht van de sacramentele communie: we voeden ons met het Lichaam van Christus om, wij die ervan eten, zijn Lichaam te worden dat vandaag in de wereld leeft. Het mysterie van de Communie is dit. De Kerk verenigt zich met het offer van Christus en met zijn bemiddeling en in zijn licht. “In de catacomben wordt de Kerk vaak voorgesteld als een biddende vrouw, de armen wijd uitgestrekt in de orantehouding. Zoals Christus die zijn armen op het kruis heeft uitgestrekt, offert de Kerk zich door Hem, met Hem en in Hem en spreekt zij voor alle mensen ten beste.” De Kerk die bidt. Het is mooi te bedenken dat de Kerk bidt. In de Handelingen van de Apostelen is er een passage die zegt – wanneer Petrus in de gevangenis verblijft – dat de christelijke gemeenschap “onophoudelijk voor hem bad”. De Kerk bidt. De Kerk is een orante. Wanneer wij naar de Mis gaan is het om dit te doen: een biddende Kerk zijn. In het Eucharistisch Gebed wordt God gevraagd al zijn kinderen in volmaakte liefde te verzamelen, in vereniging met de Paus en de Bisschop, die met name genoemd worden, teken dat we vieren Dit is aflevering 16 van de serie artikelen over de zondagse liturgie. Deze aflevering is de voortzetting van de catechese van Paus Franciscus over het Eucharistisch gebed, waarvan deel 1 verscheen in het maart-nummer van De Augustinus. In de komende nummers gaat de serie verder met artikelen over muziek en zang in de liturgie.

6

in verbondenheid met de universele Kerk en met de particuliere Kerk. Het smeekgebed wordt, zoals de offergave, tot God gericht voor alle leden van de Kerk, levenden en overledenen, in de verwachting van de zalige hoop de eeuwige erfenis van de hemel te delen met de Maagd Maria. Niemand en niets wordt vergeten in het Eucharistisch Gebed, alles wordt tot God teruggevoerd zoals de afsluitende doxologie ook aangeeft; niemand wordt vergeten. Als er mensen zijn, familieleden of vrienden die in nood verkeren of die van deze wereld zijn overgegaan naar de andere, dan kan ik hen op dit moment noemen, inwendig en in stilte of vragen dat hun namen zouden worden genoemd. “Padre, hoeveel moet ik betalen opdat mijn naam zou worden genoemd?” “Niets”. Versta je dit? Niets. Men koopt de Mis niet. De Mis is het offer van Christus en dat is gratis. De verlossing is gratis. Als je een gift wil geven. Doe het, maar men koopt niet. Het is belangrijk dit te verstaan. Deze vastgelegde vorm van gebed kan ons soms wat afstandelijk overkomen – het is waar, het is een oude formule – maar, als we er goed de betekenis van verstaan, zullen we ongetwijfeld beter deelnemen. Dit gebed vertolkt alles wat we in de Eucharistieviering doen. Het helpt ons bovendien drie houdingen te cultiveren die nooit in de leerlingen van Jezus zouden mogen ontbreken. Deze drie houdingen zijn: 1: Leren 'dank zeggen, altijd en overal', niet slechts bij bepaalde gelegenheden, als alles goed gaat; 2: Van ons leven een gave van liefde maken, vrij en gratis; 3: In de Kerk bouwen aan de concrete verbondenheid met allen. Met andere woorden, dit centrale Gebed van de Mis vormt ons, stap voor stap, om van heel ons leven een 'Eucharistie' te maken, dat wil zeggen een 'dankzegging'. (Bron: RKDocumenten.nl)

John Fisher werd in 1469 geboren. Na zijn theologische studies te Cambridge werd hij priester gewijd. Als bisschop van Rochester leidde hij een verstorven leven en toonde zich een goede herder die zijn kudde dikwijls bezocht. Hij schreef verschillende werken tegen de dwalingen van zijn tijd.

Raam met afbeelding van de heiligen John Fisher en Thomas More, Church of Our Lady of Consolation and St Francis, West Grinstead, West Sussex,gemaakt door Harman & Co in 1914. Uitsnede van een foto van “Antiquary”, gepubliceerd op: www.commons.wikimedi.org (CC BY 4.0)

Thomas More werd in 1477 geboren en deed zijn studies te Oxford. Uit zijn huwelijk werden drie dochters en een zoon geboren. Hij bekleedde de post van kanselier aan het koninklijk hof. Bekend zijn zijn geschriften die betrekking hebben op het staatsbestuur en op de verdediging van het katholieke geloof. Omdat zij zich tegen Hendrik VIII verzet hadden inzake de ontbinding van zijn huwelijk, werden beiden op last van de koning onthoofd: John Fisher op 22 juni 1535, Thomas More op 6 juli daaropvolgend. Tijdens zijn verblijf in de gevangenis werd John Fisher door paus Paulus III tot kardinaal verheven. (Uit de inleiding bij het getijdengebed op deze dag)


Spiritualiteit In het brevier is op deze dag de tekst opgenomen van een brief van Thomas More aan zijn dochter Margareta. Hij zit gevangen omdat hij weigert voor de koning de eed af te leggen.

Gebed van de maand: Roepingen

Enkele fragmenten daaruit: "Ik weet heel goed, Margareta, dat ik een heel zondig mens ben. Daarom ben ik me bewust dat ik verdien dat God mij in de steek laat. Toch moet ik op zijn barmhartige goedheid vertrouwen. Zijn genade heeft mij tot nu toe kracht gegeven en mij in mijn hart doen aanvaarden dat ik mijn goederen, mijn landerijen en zelfs mijn leven zou verliezen, liever dan tegen mijn geweten de eed af te leggen. Ook heeft Hij de koning ten opzichte van mij zo goedgunstig gestemd dat deze mij tot nu toe slechts mijn vrijheid heeft ontnomen. (…) Ik wil wel degelijk op God vertrouwen, Margareta, ook al voel ik me zwak. Ja, zelfs al zou ik mij zo bevreesd voelen dat de angst mij ook nog zou doen wankelen, toch zal ik mij dan herinneren hoe de heilige Petrus, door zijn kleingelovigheid, bij een windstoot begon te zinken. Dan zal ik net zoals hij een beroep op Christus doen en Hem om hulp smeken. En dan vertrouw ik erop dat Hij mij zijn heilige hand zal toesteken en mij in de woelige zee van de verdrinkingsdood zal redden. (…) Tenslotte, Margareta, ben ik er heel zeker van dat God mij zonder mijn schuld niet verloren zal laten gaan. Daarom geef ik mij vol vertrouwen volkomen aan Hem over. En als Hij toelaat dat ik om mijn zonden verloren ga, zal dit toch nog dienen als een verheerlijking van zijn rechtvaardigheid. Maar geloof mij, Margareta, ik vertrouw erop dat zijn liefdevol medelijden mijn arme ziel in veiligheid zal brengen en dat Hij zal zorgen dat ik zijn barmhartigheid kan prijzen. Daarom, mijn lieve dochter, maak je niet ongerust om alles wat in deze wereld ooit met mij zal gebeuren. Er kan niets gebeuren tenzij dat wat God wil. En ik ben er vast van overtuigd dat dit, wat het ook moge zijn, ook al lijkt het nog zo erg, in feite het beste zal zijn." DG

In de kerk bidden wij samen om roepingen, zo bidden we in de mis: “Wij bidden U om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven, dat vele mannen en vrouwen uw roepstem mogen horen en in geloof op deze stem mogen antwoorden, tot heil van de wereld en tot lof en eer van uw Naam.” Het bidden om roepingen kunnen we

allemaal doen, op vele verschillende manieren en op verschillende momenten. U kunt zelf iedere dag, of met een bepaalde regelmaat, een gebed uitkiezen en bidden. U kunt de gebeden ook samen met anderen bidden, bijvoorbeeld aan het begin van een vergadering of een andere bijeenkomst. Maar natuurlijk kan het ook als persoonlijk gebed. Mogen onze gebeden om roepingen ondersteunen en inspireren, zodat er ook voor de toekomst mensen zich aangesproken voelen en gevonden worden, die een Godgewijd leven willen leven in de Kerk, het evangelie willen verkondigen en zo hoop en vreugde uitstralen. Diaken Peter Winnubst

Gebed om roepingen van Paus Johannes Paulus II Heer Jezus Christus, goede Herder van ons hart, U die uw schapen kent en die het hart van de mens weet te raken: wil de geest en het hart openen van de jonge mensen die op zoek zijn naar een woord van waarheid voor hun leven. Doe hen begrijpen dat zij allen in het geheim van uw menswording tot volle klaarheid kunnen komen. Geef moed aan degenen die de waarheid zoeken of kennen, maar vrezen dat U teveel van hen zou vragen. Geef elan aan de jonge mensen die U wel zouden willen volgen, maar die onzekerheden en angsten niet weten te overwinnen, en tenslotte andere, doodlopende wegen gaan. U die het Woord van de Vader bent, scheppend en reddend Woord, Woord dat het hart verlicht en steunt, wil door uw Geest het verzet en het uitstellen van besluiteloze mensen overwinnen; wek in hen die U roept de moed om in liefde te antwoorden: Hier ben ik, zend mij (Jes.6,8) Maria, dochter van Israël, steun met uw moederlijke liefde de jonge mensen aan wie de Vader zijn Woord doet horen. Steun allen die zich reeds aan God hebben toegewijd. Mogen zij uw jawoord nazeggen om vol vreugde en definitief zich te geven aan U. Amen. Vanuit Castel Gandolfo, 8 september 1992, geboortedag van de Maagd Maria. (RK Documenten.nl; wereldgebedsdag voor de roepingen 2 mei 1993)

7


Augustinus, 6 in 1 Parochiekalender Juni 2018 2 juni Priesterwijding Daan Huntjens, p.5 10 juni Kleuterkerk H. Augustinus, p.9 10 juni Orgelconcert Sander van Marion p.21 H. Laurentius & Moeder Gods, Voorschoten 17 juni Kerkenloop in de hele parochie, p.8 (zie ook De Augustinus nr. 5, p. 2)

24 juni 1 juli 7 juli 1-6 aug. 1-6 okt. EvL

Sint Jansdag, Katwijk, p.13 Midzomernachtmis, p.11 Parochiële bedevaart naar Brielle, p.9 Jongerenbedevaart naar Medjugorje, zie p.8 in De Augustinus nr. 4 Parochiebedevaart naar Assisi

Weer thuis Zondag 6 mei zetten we moe, maar zéér voldaan, weer voet op Nederlandse bodem. Een prachtige 14-daagse reis door Iran kwam daarmee tot een einde. Het cadeau dat mij werd aangereikt bij mijn afscheid uit de parochie op 1 maart 2017 is daarmee verzilverd.

Containerwoningen als tijdelijke opvang. Foto: Kerk in Nood

Doe mee! Wandel, ren, fiets en/of sponsor Kerkenloop - Actie voor herbouw huizen na vlucht voor Islamitische Staat. In augustus 2014 sloegen 130.000 mensen uit de vlakte van Nineveh op de vlucht voor Islamitische Staat (IS). 12.000 huizen werden verwoest of beschadigd door de terreurorganisatie, die het vooral op Christenen en Yezidi’s had gemunt. Sinds het vertrek van IS werken gemeenschappen van diverse denominaties samen aan de wederopbouw van de huizen. Dit ‘Marshallplan’ is een enorme klus; 40 ingenieurs en ruim 2.000 lokale vaklieden herbouwen de vlakte … straat voor straat, dorp voor dorp. Doe mee met de kerkenloop! Op zondagmiddag 17 juni wandelen, rennen en fietsen deelnemers aan de Kerkenloop langs diverse kerken van de parochie en de protestantse gemeenschap van Wassenaar, Katwijk, Oegstgeest en Voorschoten. U kunt 33 km volbrengen, of een deel van de route. Er is geen vast begin- of eindpunt. U kiest zelf wat u wilt doen en welke kerken u wilt bezoeken. Met de actie wil de parochie aandacht en financiële steun vragen voor Christenen in Irak die moesten vluchten voor Islamitische Staat en helpen bij de wederopbouw van hun beschadigde of verwoeste huizen. Alle gelden van deze actie komen volledig ten gunste van deze actie van Kerk in Nood. Inschrijven De Kerkenloop start op zondag 17 juni om 13.00 uur. Inschrijven kan op elk moment via de website van Kerk in Nood: www.kerkinnood.nl/kerkenloop. U ontvangt dan een routebeschrijving en informatie over de deelnemende kerken. Het minimale inschrijfbedrag bedraagt voor: kinderen € 2,50 en voor volwassenen vanaf 18 jaar € 5,- (een hoger bedrag wordt zeer gewaardeerd en gaat voor 100% naar dit project). Kunt of wilt u niet deelnemen, maar draagt u dit initiatief een warm hart toe en wilt u doneren? Maak uw gift dan over op het rekeningnummer van Kerk in Nood: NL64 FVLB 0227 1754 84 o.v.v.: kerkenloop. U kunt ook iemand sponsoren die wil rennen, wandelen of fietsen per km. Iedereen kan zo dus meedoen.

8

Het land en het volk van Iran hebben we wat beter mogen leren kennen. We zijn wat voorbij gekomen aan alle vooroordelen die in de loop der jaren onbewust zijn opgestapeld. Onderweg hebben we lieve en gastvrije mensen ontmoet die, binnen de harde structuur van hun regime, leven en overleven, er het beste van maken, streven naar wat geluk voor kinderen en familie. Ons raakte de enorme nieuwsgierigheid naar ons doen en laten en de sterke behoefte aan contact. Dat leverde mooie gesprekken op. En dan was er de natuur, ruig, woest en ledig soms, met steeds weer verrassende paradijselijke tuinen. En de hectische steden met miljoenen op een hoop, met ontelbare restaurantjes met lekker eten, eindeloze bazaars waar letterlijk alles te koop is en de prachtig verfijnde architectuur van paleizen en moskeeën met hun azuurblauw, groen en geel betegelde koepels. Een combinatie van Efteling, Narretje Nof en Duizend-en-één-Nacht. We waren op weg met een gezellige groep en de reis kende een mooie opbouw. Via Teheran, Qom, Kashan, Yazd, Kerman en Shiraz bereikten we het onbetwistbare hoogtepunt: Isfahan.

Daar hebben we veel tuinmannen rustig aan het werk gezien. De dood was er niet te vinden maar volop leven des te meer. Het was prachtig mijn afscheidscadeau zo te mogen concretiseren. Dank je wel jullie allemaal die met woord en daad en gaven, deze reis hebben mogelijk gemaakt! Peter van Beurden en Marinus Geradts


Augustinus, 6 in 1 bij de catering. We vertrekken vanuit twee punten in onze parochie. Wanneer u mee wilt gaan maar niet in de buurt van het vertrekpunt woont, kunt u dit aangeven op de intekenlijst, dan zal er contact opgenomen worden met u over het mogelijk meerijden met een medeparochiaan naar het vertrekpunt. Met hartelijke groet, diaken Peter Winnubst, namens het Pastoraal team Programma zaterdag 7 juli 2018: 9.00 uur vertrek vanuit H. Willibrord, Oegstgeest 9.20 uur vertrek vanuit de H. Jozef, Wassenaar 11.00 uur Eucharistieviering; 13:30 uur Rozenkransgebed en voor jongeren is er een Jongerenprogramma 14:30 uur Kruisweg; 15.30 uur Vespers en processie met pelgrimszegen. 16.15 uur vertrek naar huis Bedevaartkerk heiligdom van de Martelaren van Gorcum, Rik 5, Brielle. De website van het Heiligdom van de Martelaren van Gorcum: www.martelarenvangorcum.nl

Foto: H. Mis in het heiligdom van de HH. Martelaren van Gorcum te Brielle b.g.v. de Nationale Bedevaart (foto: Jan Peeters)

Uitnodiging: Samen naar Brielle! ‘Den Briel’ is een nationaal bedevaartsoord en het bekendste bedevaartsoord in het bisdom Rotterdam. Het hele jaar door, maar speciaal op 7 juli, trekken vele katholieken naar dit bedevaartsoord om de Martelaren van Gorcum te gedenken en om gesterkt te worden in hun geloof. Samen wordt, met de Nationale Bedevaart Brielle, stilgestaan bij het getuigenis van de Martelaren van Gorcum (1572). De Nationale Bedevaart mag zich de laatste jaren in een toenemende belangstelling verheugen. Het is een hele fijne belevenis om de hele dag te vertoeven met andere gelovigen uit heel het bisdom, uit heel het land! Dit jaar willen wij als parochie samen met elkaar, met bussen, op weg gaan naar Brielle. Ik heb al velen van u hier mogen begroeten en hoop dat dit jaar velen van u met ons meereizen naar Brielle! Voor opgave komen achter in de kerk inschrijfformulieren te liggen waarop u zich kunt inschrijven. Natuurlijk kunt u ook een mail sturen naar het centraal secretariaat waarin u aangeeft dat u mee wilt reizen met de bus naar Brielle op 7 juli. E-mail: secretariaat@parochie-augustinus.nl De kosten voor de bus zijn per persoon €7,50 en per gezin € 20,00. Dit kunt u op 7 juli bij vertrek aan de groepsleider betalen. Voor de lunch kunt u zelf boterhammen meenemen, op het bedevaartsoord kunt u ook consumpties kopen

Zie voor meer info pag. 11.

Kleuterkerk H. Augustinus 10 juni a.s. Kleuterkerk H. Augustinus is een laagdrempelige viering die is bedoeld voor de hele parochie. We horen regelmatig van onze kleuters: Kleuterkerk = mijn kerk! De laatste van dit schooljaar is op 10 juni van 11.30 -12.00 uur in de Sint Jozef. Na afloop is er koffie, thee en limonade. Kinderen vanaf groep vier die mee willen zingen in het koor oefenen vanaf 11.00 uur. Het thema is de barmhartige Samaritaan. We horen het verhaal en na afloop spelen we het na. We zien dan een gewonde man en twee mensen die langs lopen zonder te helpen. Gelukkig komt dan de barmhartige Samaritaan. Zo leren we wat Jezus bedoelt met dat je van je naaste moet houden als van jezelf. We praten erover hoe wij dat kunnen doen in ons leven, op school bijvoorbeeld. MdM

9


Augustinus, 6 in 1 @Kapelaan biddend op weg van Hemelvaart naar Pinksteren

Vormelingen naar Vuurdoop in de kathedraal Op 19 mei jl. gingen de vormelingen uit de hele parochie vroeg op pad naar de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal in Rotterdam. Ze waren door de bisschop uitgenodigd voor de Vuurdoop. Dit is een dag vol vuur, actie, geloof en ontmoeting voor jongeren die dit jaar gevormd worden of gevormd zijn.

Op zaterdagochtend in alle vroegte is @kapelaan vaak ik Oegsgeest.

@Kapelaan bestaat nu uit rond de 80 deelnemers. Het is een simpel concept: een soort Whatsapp & Facebook prikbord waarin last-minute tijden staan van extra Eucharistievieringen, Aanbidding, Rozenkransgebed, Biecht en Lectio Divina in de kerken van onze parochie. Afgelopen maand hebben we tevens samen de Pinksternoveen gebeden die is uitgereikt door onze bisschop in het jaar van gebed. Het werd een echte @Kapelaan reizende Pinksternoveen: Dag 1 in Wassenaar, dag 2 in Oegstgeest, dag 3 in Katwijk etc. en natuurlijk alle parochianen die thuis meededen. Pastoor Michel Hagen bad de noveen in Polen met de bedevaartgangers van het Katholiek Nieuwsblad. Onze bisschop zei over de Pinksternoveen: “Het noveengebed bewerkt dat wij werkelijk openstaan voor de hulp van God, omdat we durven vragen om de kracht en leiding van de Heilige Geest: voor onszelf, voor de Kerk als netwerk van liefde en voor allen in onze wereld.” MdM Meld je bij @kapelaan Whatsapp door een berichtje aan kapelaan Boris: (06) 43 51 45 95.

Bij Kleuterkerk maakten we op Pinksteren een mooi vuur als symbool van de H. Geest in ons hart! Foto MdM.

10

Een impressie van de Vuurdoop. De vormelingen van Katwijk en Oegsgeest waren er ook (bijna voltallig!), alleen bij de deadline van deze Augustinus was er nog geen foto beschikbaar. Foto Jean-Paul Westgeest/ MdM.

De dag was zowel voor de vormelingen als voor de begeleiders een belevenis. Zanger/rapper Mario Raadwijk zong op voor de vormelingen aansprekende wijze rake liedjes. De bisschop las het Pinksterverhaal voor en gaf een korte catechese. Dit deed hij op een zeer duidelijke manier. Hij gaf de vormelingen mee om er regelmatig aan te denken het schietgebed "Kom Heilige Geest" te bidden; bijvoorbeeld bij een examen, moeilijkheden, angst etc. Heel simpel drie woorden: "Kom Heilige Geest". Rode draad in de liederen en in het theaterstuk was ook dat iedereen bijzonder is en eigen talenten heeft. De vormelingen werden uitgedaagd: Denk na wat jij van je leven gaat maken. Ga je alleen voor jezelf leven of ook voor anderen? Bij de Vuurdoop mocht een vuurshow niet ontbreken; het was een ingetogen show met veel vuur. Er was ook tijd voor spelletjes en het beklimmen van de toren van de kathedraal. De begeleiders hadden samen met andere begeleiders een geloofsgesprek met de priester Eli Stok en één zelfs met de bisschop. De ochtend eindigde met de zegen van de bisschop. De vormelingen waren echt enthousiast en ook verrast: het was zo anders dan ze van de kerk gewend zijn. Het is ook goed voor ze om te merken dat ze ook onderdeel zijn van het bisdom. Hopelijk gaan ze over een aantal jaren naar de Wereldjongerendagen met de paus om te ervaren dat ze deel uitmaken van de wereldkerk. MdM


Huwelijk, Gezin en Jongeren Op vakantie RK overnachten

Hoe regel je het? Sittard vond ik door te zoeken op het internet. Het gastenverblijf van de Benedictijnen in Wenen vond ik via booking. com. Voor Italië boekte ik het klooster via monasterystays. com, een soort booking.com voor kloosters in Italië en Oostenrijk. Ik vond het een goede service zowel bij het zoeken als bij de snelle beantwoording van praktische vragen na het boeken. Voor Frankrijk en België is er de zoeksite guidestchristophe.com. Je kan dan ook aanvinken bij de selectiecriteria dat je met een gezin bent. Je moet wel zelf contact zoeken met het klooster. MdM

Klooster naast de Sacré Coeur, op de foto linksonder staat het klooster: Prieure-saintbenoit.com. Dit klooster is -denk ik- minder geschikt voor jonge kinderen.

Nog aan het nadenken over de vakantie? Of misschien nog op zoek naar plekken om onderweg te overnachten? Overweeg eens om te overnachten in een klooster. Dit kan in sommige kloosters ook heel goed met het gezin. Op die manier verblijf je in een katholieke omgeving (geen zwembad, maar wel een kapel om 's avonds even te bidden en de Mis) en maak je als gezin op een andere manier kennis met de wereldkerk, religieus leven en het land waar je verblijft. Dikwijls zijn het ook mooie locaties. Over het algemeen wordt er niet verwacht dat je deelneemt aan de Mis en het getijdengebed, je kan het dan echt zien als een gastenverblijf/hotel. Het is aan te raden om de huisregels na te lezen. Avontuurlijk & verrijkend Het kan wel wat avontuurlijk zijn en er zijn verschillen tussen de kloosters. Ons eerste overnachtingsklooster als gezin in hartje Tours (basiliek Saint Martin) was niet zo'n succes, na een vermoeidende reis zelf slepen met slaapspullen naar de vierde etage en bij het ontbijt koude koffie die je in de magnetron moest opwarmen...en om 21.00 uur binnen zijn. Maar onlangs zaten we met het gezin in Rome in een gastvrij klooster met een grote tuin, goede lichte kamers met eigen sanitair en dagelijks opgemaakte bedden, veel binnenruimte zoals een keuken en een parkeerplaats. Dit alles was op loopafstand van het Vaticaan en met uizicht op de Sint Pieter. Ook was ik onlangs met een vriendin op bedevaart naar Parijs en zat ik in een fijn klooster naast de Sacré Coeur. In Wenen heb ik voor een zakelijk verblijf gekozen voor benediktushaus.at, toplocatie en alles prima in orde. Tot slot hebben we in de kerstvakantie in verband met een familiebezoek in Limburg met het hele gezin overnacht bij de zusters Karmelitessen in Sittard (reginacarmeli.info). Ons verblijf aldaar was als een warm bad. Ik vind het een verrijkende ervaring om dit af en toe te doen, juist ook met het gezin.

Bovenste foto klooster Casa Per Ferie San Emilia De Vialar in Rome met op de onderste foto het uitzicht op de Sint Pieter vanuit het klooster.

Midzomernachtmis op het strand van Zandvoort Vorig jaar was deze Mis in onze parochie. Inmiddels werken nog meer jongerengroepen samen en gaat de Mis op reis langs de Noordzeekust. Dit jaar is de Midzomernachtmis op het strand van Zandvoort. Voor de Mis is er een programma met maaltijd, waarbij alle deelnemers zelf eten meenemen en zo met elkaar een complete maaltijd verzorgen waar alle deelnemers van mogen eten. Dit is op dezelfde wijze als in de vroegste christengemeenten werd gedaan. Voor de maaltijd is er een groepsopdracht, die gericht is op gemeenschapsvorming. De maaltijd is voor jonge volwassenen, gemiddelde leeftijd tussen 15-35 jaar oud. De Mis is voor iedereen toegankelijk. Meer info bij kapelaan Boris. Programma 16.30 uur - Start jongeren, Agathakerk Zandvoort 17.00 uur - Meegebrachte maaltijd eten 18.15 uur - Groepsgesprek 19.30 uur - Mis voor iedereen op het strand van Zandvoort MdM

11


Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk Pastorie: Kerkstraat 70 2223 AJ Katwijk tel. 071 - 402 9402 Website: www.joannesdedoper.nl E-mailadres: joannesdedoper.katwijk@casema.nl Secretariaat: mevr. A. Noordermeer, tel. 071 - 402 9402 aanwezig di, wo en vr van 8.45 - 11.45 uur. Secretaris Beheercommissie: dhr. P. van Houwelingen, e-mail: pvhouwelingen@gmail.com Locatiereferent: per 1 oktober 2017 diaken Peter Winnubst, tel. 06 - 2443 4516 email: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl

Webredactie: dhr. W. van Rijn email kopij: webmaster@joannesdedoper.nl Locatieredactie: dhr. P. Hagenaars (PH) dhr. P. v. Houwelingen (PvH) email kopij: redactiejdedoper@outlook.com IBAN Bankrek. nrs.: alle betalingen + misintenties: NL58 RABO 0331 7012 78 voor actie Kerkbalans: NL74 RABO 0331 7019 60 en NL54 INGB 0000 5793 99 Vieringen: za 19.00 uur, zo 9.30 uur viering in de sacrestie: wo 9.00 uur meditatief moment in de kerk: vr 19.00 uur

De aard, de duur en de uitstraling.. De aard, de duur, de uitstraling én de betekenis van uw activiteiten op het terrein van ………, rechtvaardigen een koninklijke onderscheiding en het heeft zijne majesteit de koning behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Drie parochianen kregen een lintje van burgermeester Visser. Erna Geurts kennen wij binnen onze parochie als iemand die vele ouderen bezoekt, boodschappen voor hen doet en ze vaak ook nog naar de kerk rijdt. Maar wist u dat ze ook taallessen geeft aan een vluchtelingengezin en dat ze vele jaren actief was bij MVKV? Gerard Bol kreeg ook een lintje voor het vele werk binnen onze parochie(kern). Vele jaren was hij voorganger, bestuurslid en vice-voorzitter binnen het bestuur. Zijn inzet in de gemeenteraad zal u zeker niet ontgaan zijn en mocht dat wel zo zijn, dan kent u hem vast als stadionomroeper van de Rijnvogels. Een volledige lijst van inzet voor onze Katwijkse gemeenschap zou erg veel ruimte in beslag nemen, maar misschien kunnen we het samenvatten als een ruimhartige betrokkenheid bij de Katwijkse samenleving. Deze laatste zin gaat ook op voor Jan Eekhof. Bij ons in de parochie was Jan actief als onze hof-fotograaf bij parochiële vieringen. Denk bijv. aan de Eerste Communie. Ook bij de andere vrijwilligersactiviteiten van Jan spelen foto's en video's een belangrijke rol. Denk aan het camerawerk bij de zondage vieringen in het LUMC en het Alrijne Ziekenhuis. Zowel bij de coördinatie als de uitvoering van deze activiteiten speelt Jan een grote rol. Jan is tevens een (zeer) actief lid van de Rijnsburgse foto- en videoclub. Met nadruk gaf de burgemeester aan dat er héél veel anonieme mantelzorgers in onze gemeente actief zijn. Het lintje drukt slechts de waardering uit aan een kleine groep actieve mensen die zich inzetten voor onze samenleving. Respect komt hen allen toe.

Foto's afgestaan door familie

12

In gesprek met u en met jou.. De beheercommissie (BC) en de pastoraatgroep (PG) willen u graag uitnodigen. Natuurlijk, we zien elkaar geregeld in de Kleine Joannes bij een kop koffie. Dat is ook de plek waar aan ons vragen worden gesteld betreffende onze vieringen in de kerk. Deze vragen geven wij door aan ons pastoraal team, maar de antwoorden moeten wij u vaak schuldig blijven. Door het drukke rooster op de zondag zijn onze pastoor en onze locatiereferent niet altijd bij machte om bij die koffiemomenten te zijn. De pastoor hecht er aan om u wél de kans te geven deze vragen te bespreken. Op dinsdag 19 juni bent u van harte welkom in basisschool De Horizon, om samen met medeparochianen van de Joannes de Doper van gedachten te wisselen met pastoor Hagen, diaken Peter Winnubst en kapelaan Boris Plavčić. De avond begint om 20.00 uur en zal rondom 22.00 uur zeker afgelopen zijn. We willen in een ontspannen sfeer van gedachten wisselen over zaken die u bezig houden. Paul van Houwelingen (secretaris BC)

PAROCHIEKERNAVOND aula basisschool De Horizon


H.Joannes de Doper - Katwijk Mag ik me even voorstellen…

http://www.internet100.nl/wp-content/uploads/2015/12/CondoleanceKaars.jpg

Verliesviering Iedere eerste donderdag van de maand is er een gebedsviering in de kerk om samen te bidden en te luisteren naar Gods Woord en zo kracht en troost te ontvangen in een periode van rouw. Het wordt steeds opnieuw als waardevol ervaren. Iedere keer mogen we Gods aanwezigheid ervaren en zijn nabijheid voelen. Troostvol. En niet alleen parochianen van de H. Joannes de Doper, maar alle parochianen van de H. Augustinus zijn welkom. Verdriet gaat over dorpsgrenzen heen. Donderdag 7 juni om 9.00 uur bent u van harte welkom om uw verlies te gedenken, stil te staan bij het verlies van uw dierbare, uw baan, uw huwelijk, uw land, een vriendschap. Met elkaar bidden we tot God om kracht en steun. De voorbede krijgt een centrale plaats in de viering doordat u een intentie vooraf op kunt schrijven en een kaarsje bij uw gebed mag aansteken in de viering. Na de viering is er gelegenheid om koffie te drinken in de pastorie en zal diaken Peter Winnubst een luisterend oor bieden. Voel u vrij om te komen, aanmelden vooraf is niet nodig. Ook in de maand juli zal er een verliesviering zijn (op 5 juli), echter in augustus niet omdat het dan vakantietijd is.

Ding, dong …. Ik doe de deur open. Grappig, ik merk gelijk dat er vragend naar mij wordt gekeken en ik hoor in gedachten de vraag stellen “maar waar is Anneke?”, na mijn “goedemorgen” en de geruststellende woorden dat Anneke op haar vertrouwde plekje zit is het ‘goed’ . Op dat moment realiseer ik me dat ik een lange weg te gaan heb ;-) Enige tijd geleden kreeg ik van Anneke de vraag of ik het niet leuk vond om een ochtend in de week op de pastorie te komen helpen om Anneke te ondersteunen bij haar taken. Zooooo dan!! Die zag ik niet helemaal aankomen maar jeetje ik vind het wel heel leuk! Maar ik weet hoe ik ben, ik spring graag in 7 sloten tegelijk en weet dat dat niet altijd goed gaat en dat ik niet altijd op tijd op de rem trap, dus ik ben wijs en zeg dat ik tijd nodig heb om er over na te denken. Weken gaan voorbij, gesprekken thuis, gesprekken met Anneke, ik voel dat ik dit moet gaan doen, dit wordt gestuurd van boven

zo voelt het, dus ik kan dan ook na wat bedenktijd volmondig JA zeggen! Voor de mensen die mij nog niet kennen, ik ben Marloes Jongeneel getrouwd met Ruud en moeder van 3 heerlijke kinderen, Evi (11 jaar), Sam (6 jaar) en Kiki (4 jaar). Ik werk een aantal uren bij ons in het Transportbedrijf. De rest van de tijd help ik graag op school en op de hockey. Ik sport zelf ook heel graag en ben ook graag lekker buiten! Vanaf nu is dus mijn dinsdagochtend gevuld ;-) Ik ben al heel wat jaartjes actief binnen onze parochiekern in verschillende werkgroepen en doe dit met heel veel plezier. Ik vind het fijn om me nuttig te maken voor de parochie en van dienst te zijn voor de parochianen en vooral voor God, ik zeg alleen ook eerlijk: ik vind het best spannend. Ik ben namelijk niet Anneke, voor vele mensen het vertrouwde gezicht en degene die alles weet. Ik ga mijn best doen en hoop dat ik uw vertrouwen krijg! Marloes Jongeneel

Diaken Peter Winnubst en gebedsleider Anneke Noordermeer-Karremans

Sam bedankt u In de laatste actieperiode heeft uw inzamelpunt 645 kilo textiel ingezameld. Met de opbrengsten van onze inzamelacties steunen we wereldwijd mensen die in nood zijn. Elk jaar steunen we verschillende projecten voor mensen die het het hardst nodig hebben. Soms met voedselpakketten, landbouwmaterialen en schoon water. Maar ook met structurele verbeteringen, zoals goed onderwijs of een goede bescherming tegen overstromingen. Maar ook mensen op de vlucht voor oorlogsgeweld kunnen op onze hulp rekenen. Nogmaals onze hartelijke dank! Team Sam’s Kledingactie.

foto: Anneke Noordermeer

Sint Jansdag komt eraan, komt u ook? Zondag 24 juni is het Sint Jansdag; dan vieren we het feest van de patroonheilige van onze parochiekern H. Joannes de Doper. In de viering van 9.30 uur zingen alle drie de Katwijkse koren en aansluitend is er tot 12.00 uur in 'de Kleine JOANNES' een gezellig samenzijn onder het genot van koffie / thee en meer. De evenementencommissie is druk doende om een leuk en pakkend programma te realiseren en... Zeker ook de kinderen (12.00-15.00 uur) worden op hun wenken bediend. Wilt u er meer over lezen, ook hoe u zich t/m maandag 11 juni kunt aanmelden? Kijk dan naar de speciale brief die we in dit nummer van De Augustinus hebben ingevouwen. Namens de evenementencommissie, Gerard Bol.

13


H.Joannes de Doper - Katwijk Wandelen met een doel In de voetsporen van ……. Onderweg met en geraakt zijn door… De zomer komt er aan en daarmee het seizoen van wandelen, nieuwe omgevingen ontdekken, kerkjes bewonderen en onthaasten. Nieuwe mensen ontmoeten. Nadenken over lief en leed bij jou, bij mij, bij je buren. We gaan dus op stap in de zomer. Daar kan ik van meepraten, van wandelen. Vorig jaar heb ik alleen, tussen de 40.000 wandelaars de Nijmeegse Vierdaagse gewandeld. Een prestatietocht wordt het wel genoemd. Nou, dat is zo! Niet alleen je voeten doen zeer! Ook je hart doet soms zeer of je ziel. En zelfs daar hebben ze in Nijmegen aandacht aan besteed. Dat je ziele-pijn kunt delen, in een kerkje kunt zitten, nadenken of zingend God toejuichen. Dat je er mag zijn. Dat je gezond kunt wandelen en aan die reuze-tocht mag deelnemen. Dat uit die duizenden monden langs de kant bemoedigende woorden klinken. Bij de start om 06.00 uur staan de ietwat beschonken studenten, met een pilsje in de hand eenieder toe te juichen. Hoe mooi is dat! Dag drie van de Nijmeegse kom je in een dorpje, waar in de bocht een kerkje staat, met een niet te missen groot spandoek: Welcome in the Church. Laat ik even kijken…. Daar kan ik tenminste ook even een pauze nemen én zitten. Bij de deur staat een man in spijkerbroek en mooie lichte trui, of was het een jasje? Hoort u bij deze kerk? vraag ik. Ja zegt de man. Een beetje melig vraag ik nog: Van welke club zijn jullie eigenlijk? Ik ben katholiek en weet niet of ik hier wel pas! Ik loop naar binnen en mijn aandacht gaat naar al die lichtjes die staan te branden bij het altaar. Ik ben getroffen, wauw ze hebben wat geschreven. Op de treden van het altaar staan met heel veel waxinelichtjes de woorden: “God bless you” . Iedereen mag gratis een waxinelichtje pakken, aansteken en neerzetten op de plek dat de koster vindt dat het nodig is; een beetje jammer, maar begrijpelijk. Anders wordt het een zooitje onder

14

aan de voeten van Christus. Ik ga zitten in de kerkbank en overpeins. God waar ben je? Mijn beeld is vertroebeld door vermoeidheid en pijn denk ik. Ik zie niks, voel niks, alleen mijn fx%k*#!voeten en rug. Ik bid en de pijn vloeit weg in mijn gebed. Ik wil niet alleen maar vragen aan God de Vader, dus ik besluit een GVL-liedbundel te pakken en een lied te zoeken wat ik a-capella kan zingen. Ik neurie de melodie als er nog maar een enkele bezoeker is. Want ja, je wilt ze niet confronteren met jouw opdringerig gezang. Ieder moet zich terug kunnen trekken in zijn stille gebed. Als er alleen achterin nog een mevrouw aan het tafeltje zit, durf ik te gaan zingen: Dona Nobis Pacem en nog wat andere liederen die ik aardig ken. Uit volle borst nu! Als de laatste tonen wegsterven zeg ik de mevrouw aan het tafeltje gedag. Ze zegt: wat mooi gezongen. Zingen is dubbel bidden! We geven elkaar een

Marianne van Denzel

brede glimlach. Dank u. Buiten gekomen zie ik dat de man in spijkerbroek een wit boord heeft en een kruisje op zijn lichte trui. Ik ben opgemonterd en uitgeruster en kan weer goed zien. Sjonge dacht ik, ik moest me schamen, je sprak net met de pastoor! Pfff, zijn 'club' noemde ik deze kerk nog wel! Maar ik ben heel erg blij dat die 'Club' er is. En dat ik lid ben van de katholieke 'Club'! Het voelt als een thuis. Trots loop ik verder, opgemonterd en een beetje minder moe. Ik voel me een stukje gedragen. Hi Jezus, love you! Ik voel me een beetje minder alleen. Thanks! Straks bij de finish zie ik weer een van mijn dochters, die de avond met mij zal delen. Top. En dan is morgen de laatste dag, in de voetsporen van.… Ik wens u een mooie wandel-zomer met inspirerende kerk-bezoekjes. En zingen màg, want dat is dubbel bidden. Een half jaar later. Mijn oudste dochter is zo enthousiast geworden dat ze zich

heeft ingeschreven voor de Nijmeegse Vierdaagse. Dàn loop ik hem ook nog een keer, nu de 40km per dag samen met mijn dochter. Ze heeft er nu tijd voor, want ze is net afgestudeerd, werkt en doet onderzoek naar kanker en behandeling van kinderen. We wandelen de Nijmeegse Vierdaagse zodoende voor een goed doel: kanker uit de kinderen! Het motto van het pas geopende Prinses Maxima Centrum/kinderziekenhuis. Marianne van Denzel

Einde schooljaar? Het einde van het schooljaar komt al weer in zicht. In de maand mei zijn we na de vakantie druk bezig geweest met het project 'Sprookjes'. Een groot succes. Groep 8 staat al in de startblokken om op kamp te gaan en natuurlijk wordt er al druk gerepeteerd voor de eindmusical. Daarnaast staan er voor de diverse klassen de schoolreisjes gepland. U merkt het al: het is weer een drukte van belang. Daarnaast zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe directeur. Mevrouw Agnes Baartman gaat onze school verlaten, dus hopen we het nieuwe schooljaar te starten met een nieuwe directeur. Terwijl dit stukje geschreven wordt is het nog niet bekend of onze zoektocht geslaagd is. Maar daar kunt u in het volgende nummer vast meer over lezen. Naast alle drukte zijn we natuurlijk ook nog levensbeschouwelijk bezig. We praten in deze maand over macht en onmacht en luisteren naar verhalen over Saul en David. En we praten over emoties. Over het gevoelsleven van David, zijn liefde voor God, voor muziek, voor Batseba, zijn verdriet om de dood van Jonatan en zijn spijt over wat hij heeft gedaan. En daarin komen natuurlijk ook al onze eigen emoties aan bod en hoe we met onze emoties bij God terecht kunnen. Team van de Horizon

24 JUNI ST. JANSDAG LET OP DE INGEVOUWEN BRIEF !


H.Joannes de Doper - Katwijk

DE KLEINE JOANNES Naast de kerk bevindt zich de Kleine JOANNES. Dit parochiegebouw wordt voor veel doeleinden gebruikt. Beheerder (en redactielid) Piet Hagenaar laat u kennismaken met de gebruikers van dit gebouw. In dit nummer iets meer over de kaartclub.

Parochiële kaartclub Vanaf september t/m de maand mei is er op de vierde maandagavond van de maand klaverjassen van de kerk in de 'Kleine JOANNES'. Met soms een uitzondering in de maanden april en december. Het is afhankelijk van hoe de Pasen en de Kerst in het schema passen. Op maandagavond 26 mei 2008, de laatste avond van het seizoen 2007-2008, werd tijdens de kaartavond medegedeeld, dat Aad Luijten (de man die de kaartavonden regelde) er mee ging stoppen. Aad werd geholpen door Bert Sneijders, soms door zijn zoon of dochter en soms zijn vrouw Ineke. Aad meldde dat op maandagavond 22 september 2008 om 20.00 uur de heren Harrie van Deursen, Jan Overbeek en Leen van der Plas het regelen van de kaartavonden voortzetten. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. De tijd van gaan is nu voor ons gekomen. Wij hebben 10 jaar de kaartclub naar wens mogen regelen en vinden het nu de hoogste tijd dat anderen het gaan overnemen. Maandagavond 28 mei 2018 om 19.30 uur heeft de laatste kaartavond van seizoen 2017-2018 onder leiding van bovengenoemde personen plaats gevonden. Dat wil zeer zeker niet zeggen dat na deze datum het klaverjassen is afgelopen. Maandagavond 24 september 2018 eveneens om 19.30 uur

17 juni Kerkenloop (pag.8) 19 juni Parochiekernavond

zal in de 'Kleine JOANNES' de eerste klaverjasavond van het seizoen 2018-2019 van start gaan. Henk van Essen en Ben van Paridon zullen de kaartclub draaiende houden. Dat is deze twee heren wel toevertrouwd. Harrie van Deursen is bereid om tijdelijk te assisteren. Wij hopen dat het komende seizoen de personen die op de lijst staan (het zijn er ruim 50) weer met volle teugen zullen genieten van de gezellige en sportieve sfeer. Als wij zeggen 50 personen, dan wil het niet zeggen dat er twaalf tafeltjes zijn. Over het algemeen zijn er toch gemiddeld acht tafeltjes. Wij willen eenieder die heeft meegeholpen om de kaartavonden gezellig te laten verlopen van harte bedanken en wensen allen een mooie zomer en een goed komend kaartseizoen. Harrie van Deursen, Jan Overbeek en Leen van der Plas.

De Kleine JOANNES Toen 6 jaar geleden de stichting Seniorenbelangen Kat-rijn verdween uit de Kleine JOANNES bleef het even stil. De biljartclub Katwijk en de Harmonie bleven achter. In de loop der tijd is de leegte aardig opgevuld. Zo nemen de Binders 5 volle dagen gebruik van de grote en de kleine zaal. Op dinsdagen donderdagavond maakt de Harmonie gebruik van de grote en kleine zaal. Op woensdagavond danst de volksdansgroep Katwijk in de grote zaal. Zo hebben de Tekentuin en de biljartvereniging een eigen ruimte achter in de kleine JOANNES. Eens per maand gebruikt de klaverjasclub de grote zaal. Zoals u ziet een behoorlijke vulling. Zo blijven de maandag- en vrijdagavond en de zaterdag over om de Kleine JOANNES aan particulieren te verhuren. Huren van de Kleine JOANNES De huur van een dagdeel heeft het parochiebestuur op € 75,- vastgesteld. Daarbij dient aangemerkt te worden dat alle etenswaren en drank via de beheerder geregeld dienen te worden. Mocht u gebruik willen maken van de Kleine JOANNES gelieve dan contact te zoeken met de beheerder Piet Hagenaars (06-10474218). Alle 'clubs' vanuit de parochie betalen niet de huur, maar voor de rest geldt voor hen hetzelfde. Beheerder de kleine JOANNES

Bron: pixabay.com

DOOPSELVIERING De eerstvolgende doopselviering staat nog niet vast. Als u iemand wilt laten dopen of zelf gedoopt wilt worden, neem dan contact op met het secretariaat, tel. 071 402 94 02. Geboorte: Met een geboortekaartje werden we in kennis gesteld van de geboorte van: Isabelle Sophie. Geboren op 16 april 2018. Isabelle Sophie is een dochter van Arnold en Brigitte Bauw en zusje van Amélie, Katwijk.

Kerkvervoer Contactpersoon voor RIJNSBURG is: Anneke Noordermeer, Tel.: 071 403 3388 Contactpersoon voor KATWIJK EN VALKENBURG is: Erna Geurts. Tel.: 071 401 4179 of 06 1281 2203. Erna Geurts

Op 20 mei Eerste Pinksterdag hebben we het pinksterverhaal gelezen. Een bijzonder verhaal. We hebben nog even nagepraat over het verhaal en er was ook nog tijd voor een puzzel over dit thema. In juni is er KWD op 17 juni. Dit is alweer de laatste van dit seizoen. Net als Pinksteren hebben we in juni weer een bijzondere dag om KWD te 'vieren'. Het is vaderdag! Natuurlijk vieren jullie dit thuis voor je eigen vader, maar God is ook onze vader. Om deze reden hebben we weer een speciale KWD. Tot de 17de! Groetjes, Marit, Isabel, Linsey

15


Liturgische Agenda van zaterdag 2 juni t/m zondag 1 juli 2018 betekenis kleurcode: zie Collecteschema

H. Joannes de Doper/ Katwijk

H. Willibrord / Oegstgeest

H. Laurentius en De Moeder Gods / Voorschoten

Kerkstraat 72

Rhijngeesterstraatweg 35

Leidseweg 98

za.

2-jun

19.00 WGV Taizé-viering

19.00 EV pater Magnin / samenzang

zo.

3-jun

Sacramentsdag

09.30 EV

pater Spruijt & diaken Winnubst / Vocalis / voedselmanden

11.00 EV

11.00 EV pater Bouman & diaken Winnubst / KWD / Dameskoor / Sacramentsprocessie / crèche / voedselmanden

pastoor Hagen / KWD / crèche / Dameskoor / voedselmanden

09.00 EV

kapelaan Plavčić

pater Magnin

ma. 4-jun di.

5-jun

H. Bonifatius en gezellen, martelaren

wo. 6-jun

09.00 EV

kapelaan Plavčić

12.00 WGV Aanb. Allerheiligste /

gbl Günther

19.00 EV

15.30 WCV gbl Naber/ Adegeest/ organist 19.00 WGV Actueel Avondgebed /

gbl Klaasesz / organist do. 7-jun

Verliesviering / gbl Noordermeer Geen Meditatief Moment

09.00 WGV

H. Hart van Jezus

vr.

8-jun

za.

9-jun

zo.

10-jun 10e Zondag door het jaar

09.00 EV pastoor Hagen

09.00 EV kapelaan Plavčić

Roz.kransgebed voor de vrede / gbl Noordermeer 19.00 EV kapelaan Plavčić / cantor 09.30 EV 11.00 EV kapelaan Plavčić / 11.00 EV pastoor Hagen / pastoor Hagen & diaken Winnubst / KWD / gezinsviering / De Vrolijke Noot / gezinsviering / Gemengd Koor / crèche cantor-organist / koffiedrinken kl. JOANNES Wereldwinkel zie St. Jozef: Kleuterkerk 11.30u zie St. Jozef: Kleuterkerk 11.30u zie St. Jozef: Kleuterkerk 11.30u 17.00 WGV

ma. 11-jun di.

12-jun

wo. 13-jun

09.00 EV

pastoor Hagen

do. 14-jun H. Lidwina, maagd

09.00 EV pastoor Hagen

19.00 EV kapelaan Plavčić

12.00 WGV Aanb. Allerheiligste /

15.00 WCV gbls Klaasesz /

gbl Günther 09.00 EV pater Bouman

09.00 EV pastoor Hagen

Foreschate

Geen Meditatief Moment

vr.

15-jun

za.

16-jun

geen viering

zo.

17-jun 11e Zondag door het jaar

09.30 EV

19.00 EV kapelaan Plavčić / cantor

11.00 EV mgr Van Luyn / KWD / pastoor Hagen & diaken Winnubst / KWD / Schola / crèche Cantemus / koffiedrinken kl. JOANNES

11.00 EV kapelaan Plavčić /

KWD / crèche / Laurentiuskoor 13.00 WGV Doopviering / organist

ma. 18-jun di.

09.00 EV pastoor Hagen

19-jun

wo. 20-jun

09.00 EV

kapelaan Plavčić

19.00 EV

kapelaan Plavčić

12.00 WGV Aanb. Allerheiligste /

gbl Günther 09.00 EV pater Bouman

do. 21-jun

geen viering om 09.00u 09.30 EV kapelaan Plavčić /

Seniorenviering/Huize Bijdorp Geen Meditatief Moment

vr.

22-jun

za.

23-jun

zo.

24-jun Geboorte H. Johannes

19.00 EV 09.30 EV

de Doper

pastoor Hagen / cantor 11.00 EV mgr Van Luyn & diaken Winnubst / Cantemus & Vocalis & De Vrolijke Noot / koffiedrinken kl. JOANNES / St. Jansfeest

kapelaan Plavčić / KWD / cantor / crèche

11.00 EV

pastoor Hagen / KWD / crèche / Laurentiuskoor

19.00 EV

pastoor Hagen

09.00 EV

mgr Van Luyn

20.15 WGV Rozenkransgebed /

ma. 25-jun

gbl Günther di.

26-jun

10.30 EV

wo. 27-jun

09.00 EV

kapelaan Plavčić / Overduin pastoor Hagen

09.00 EV kapelaan Plavčić 12.00 WGV Aanb. Allerheiligste /

gbl Günther 09.00 EV pastoor Hagen

do. 28-jun vr.

29-jun HH. Petrus en Paulus,

apostelen za.

30-jun

zo.

1-jul

13e Zondag door het jaar

Legenda:

19.00 WGV Meditatief Moment / gbl Noordermeer geen viering 09.30 EV

pastoor Hagen & diaken Winnubst / Vocalis

19.00 EV pastoor Hagen / samenzang 11.00 EV

EV = EucharistieViering WCV = Woord- en CommunieViering WGV = Woord- en GebedsViering

pater Bouman & diaken Winnubst / KWD / Dameskoor / crèche

11.00 EV

kapelaan Plavčić / KWD / crèche / organist / voedselmand / Wereldwinkel

OCV = OeCumenische Viering KWD = KinderWoordDienst VCNTB = Vieringtype en/of Celebrant: Nader Te Bepalen

16


Liturgische Agenda van zaterdag 2 juni t/m zondag 1 juli 2018 De Goede Herder / Wassenaar

St. Jozef / Wassenaar

Sint Willibrordus / Wassenaar

Stoeplaan 4

Parklaan 28

Kerkstraat 77

zie Sint Willibrordus: 19.00u 09.15 EV 11.00 EV

Franstalige parochie père Pierrot & diaken Schat / samenzang

zie Sint Willibrordus: 19.00u 09.30 EV

19.00 EV

pater Peters & pastoor Hagen & 09.30 EV diaken Brink / 50-j. priesterjubileum pater Peters / koffiedrinken

betekenis kleurcode: zie Collecteschema

pater Bouman / samenzang

za. 2-jun

kapelaan Plavčić / KWD / Sacramentsprocessie / Pro Deo / koffiedrinken

zo. 3-jun

ma. 4-jun 10.30 EV

pater Bouman / Kerkehout

09.00 EV

mgr Van Luyn & pastoor Hagen

di. 09.00 EV

09.00 EV

mgr Van Luyn

09.00 EV + aanbidding / pastoor Hagen

zie St. Jozef: 19.00u 09.15 EV 11.00 EV

Franstalige parochie pater Magnin / samenzang

19.00 EV pastoor Hagen / samenzang-cantor kapelaan Plavčić / Magn. Cantorij

22.00u: Aanbidding Allerheiligste

zie St. Jozef: 19.00u 09.30 EV

11.30 WGV Kleuterkerk,

zie St. Jozef: Kleuterkerk 11.30u

wo. 6-jun

do. 7-jun

20.00 tot

09.30 EV

pastoor Hagen

5-jun

mgr Van Luyn / cantor-samenzang

vr.

8-jun

za. 9-jun

zo. 10-jun

zie St. Jozef: Kleuterkerk 11.30u

thema: de Barmhartige Samaritaan ma. 11-jun

09.00 EV mgr Van Luyn 10.30 EV

pastor Versteegen / Johannahuis

20.30 tot 22.00u: Emmanuel Prayer Group

09.00 EV

09.15 EV 11.00 EV

Franstalige parochie pastoor Hagen / samenzang

kapelaan Plavčić

09.00 EV kapelaan Plavčić

09.00 EV pastoor Hagen

zie Sint Willibrordus: 19.00u

di.

09.30 EV pater Bouman & diaken Brink /

wo. 13-jun do. 14-jun

20.00 tot zie Sint Willibrordus: 19.00u

12-jun

22.00u: Aanbidding Allerheiligste

19.00 EV pastoor Hagen / samenzang 09.30 EV

Magn. Cantorij

kapelaan Plavčić / Pro Deo / koffiedrinken

vr.

15-jun

za. 16-jun zo. 17-jun

ma. 18-jun 09.00 EV

mgr Van Luyn

di. 09.00 EV

09.00 EV

pastoor Hagen

09.00 EV pastoor Hagen

zie St. Jozef: 19.00u 09.15 EV 11.00 EV

Franstalige parochie pater Magnin / Dameskoor

pastoor Hagen

wo. 20-jun do. 21-jun

20.00 tot

19.00 EV kapelaan Plavčić / samenzang-cantor 09.30 EV kapelaan Plavčić / samenzang-cantor

19-jun

22.00u: Aanbidding Allerheiligste

zie St. Jozef: 19.00u 09.30 EV

pastoor Hagen / samenzang

vr.

22-jun

za. 23-jun zo. 24-jun

ma. 25-jun 09.00 EV

mgr Van Luyn

di. 09.00 EV

20.30 tot 22.00u: Emmanuel Prayer Group

09.00 EV kapelaan Plavčić

09.00 EV pastoor Hagen

zie Sint Willibrordus: 19.00u 09.15 EV 11.00 EV

zie Sint Willibrordus: 19.00u

09.30 EV Franstalige parochie pastoor Hagen & diaken Brink / La Pastorella + extra muzikale ondersteuning / gezinspicknick / autozegening

pater Peters / Magn. Cantorij / koffiedrinken

kapelaan Plavčić

wo. 27-jun

10.30 EV kapelaan Plavčić / Huize Willibrord 20.00 tot 22.00u: Aanbidding Allerheiligste

do. 28-jun

19.00 EV kapelaan Plavčić / samenzang 09.30 EV kapelaan Plavčić & diaken Brink / Pro Deo / koffiedrinken

za. 30-jun

COLLECTE-SCHEMA:

bestemming wekelijkse collecte

bestemming deurcollecte of 2e collecte

weekend weekend weekend weekend weekend

instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat

diaconie

2 juni - 3 juni 9 juni - 10 juni 16 juni - 17 juni 23 juni - 24 juni 30 juni - 1 juli

26-jun

vr.

29-jun

zo. 1-jul

17


Parochiekern H. Willibrord - Oegstgeest Pastorie: Rhijngeesterstraatweg 35 2341 BR Oegstgeest tel. 071 - 517 5304 Website: www.willibrordoegstgeest.nl E-mailadres: pastorie@willibrordoegstgeest.nl Gastvrouw/heer: aanwezig op ma, di en do van 9.00 - 12.00 uur IBAN Bankrek. nrs.: Kerkbijdragen: NL45 INGB 0000 0739 00 en NL95 RABO0138 4020 19 Diaconie: NL06 RABO0138 4000 32 Secretaris Beheercommissie: Mw. A. Goud, e-mail: acmgoud@ziggo.nl

Familieberichten

Schrijft u mee?

Gedoopt Op 6 mei heeft diaken Winnubst Thomas gedoopt. Dat hij mag opgroeien tot een blije en gelovige christen.

Een levendige geloofsgemeenschap zijn we met elkaar. Die bestaat uit veel mensen, werkgroepen, commissies, koren enzovoort. Hoe leuk is het om af en toe iets over elkaars werk, interesses en plannen te lezen. Is er nieuws? Een jubileum gevierd of uitstapje geweest? Heeft u een mooie foto (met toestemming afgebeelde personen!)? Wij ontvangen het graag. Daarom nodigen wij u van harte uit om actief bij te dragen aan deze pagina's voor Oegstgeest in het parochieblad. Natuurlijk kijken we (positief) kritisch naar alles wat binnenkomt en kunnen we plaatsing niet garanderen. Maar in overleg is veel mogelijk. Kopij insturen kan via e-mailadres: redactie@willibrordoegstgeest.nl.

Overleden Na een vol leven, met aan het eind helaas veel fysieke ongemakken, is op 10 mei, Hemelvaartsdag, Charles Constant Louis Philippe Perquin overleden. Hij was echtgenoot van Margriet en vader van hun twee dochters, met hun gezinnen. Charles werd geboren op 11 mei 1948 en is bijna 50 jaar pro Deo als organist aan de H. Willibrordkerk verbonden geweest. We herdachten Charles op maandag 14 mei in een oecumenische gedachtenisdienst in de Groene Kerk in Oegstgeest; op dinsdag 15 mei is hij bij zijn ouders in Den Haag begraven. Moge deze lieve dode rusten in Gods licht en vrede.

ML

Bron: www.pixabay.com

Duit in het zakje

Activiteiten Inzameling voedselbank: Weekend van 2 en 3 juni Schrijven voor Amnesty Int.: Maandag 4 juni van 14.00-16.00 uur in de pastorie Rock Solid (voor tieners): 3 juni om 11.00 uur in de pastorie Kerkenloop 17 juni om 13.00 uur (zie p.8)

18

Het college van collectanten zoekt uitbreiding! Wie doet een duit in het zakje? Voor de vieringen op zaterdag en zondag zijn wij op zoek naar mensen om de collecte in de kerk te verzorgen, na de viering de collectegelden te tellen en de registratie daarvan te doen. Een eenvoudige maar zeer verantwoordelijke en nuttige taak om mee te helpen aan samen kerk zijn. Heeft u interesse? Neemt u dan even contact op met het secretariaat. ML

Intenties: ma t/m vrij van 9.00 - 12.00 uur tel. 071 - 517 5304 NL66 INGB 0000 1550 99 Vieringen: di en do om 9.00 uur za om 19.00 uur en zo om 11.00 uur Locatiereferent: Diaken Peter Winnubst (PW), tel.06-244345 E-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: Mw. M.L. de Laat (kopij) (ML) E-mail: mldelaat@freeler.nl Redactie Website: E-mail: redactie@willibrordoegstgeest.nl

Basilica de Santa Maria de Guadalupe Mexico, foto: Elisabeth Piret

Geloven met kinderen in zomertijd Hoe geven jullie als gezin uiting aan je geloof tijdens de vakantietijd? Als de vieringen in Oegstgeest stiller zijn en als je in het buitenland of elders (bij familie bijvoorbeeld) bent? De vakantietijd is eigenlijk ook een beetje stil voor ons wat de kerkvieringen betreft. Een uitzondering daarop zijn de feestdagen zoals Pasen en Kerst die wij vaak bij mijn familie in Frankrijk vieren. Meestal gaan wij met onze kinderen en alle neven en nichten naar de familieviering. Opa (mijn vader) zingt ook in het koor en de kleinkinderen vinden het erg leuk om hem daar bezig te zien en horen. Wat vinden de kinderen ervan om te zien hoe ze in andere kerken en landen het geloof vieren en beleven? De kinderen (vooral Axel) vinden en vonden het altijd fijn om mee te doen met het Onze Vader bij het altaar of mee te lopen in de processie met Kerst, bij de kerk in Frankrijk. In andere landen bezoeken wij vaak kerken, maar wij doen niet per se mee met vieringen. De laatste jaren hebben wij ook in het buitenland gereisd en de jongens


H. Willibrord - Oegstgeest waren verbaasd over het aantal mensen in de kerk - verbaasd om volle kerken te zien, zoals in Mexico en zelfs in een moslimland als Indonesië omdat hier in Nederland onze kerk een beetje leegloopt… Zij zijn ook verbaasd over wat wij in de kerk vinden: veel dingen om iets te vragen - met leuke afbeeldingen soms - of om te bedanken als zij iets gekregen hebben: beterschap, nieuwe baan, baby enzovoort.

ook met plastic bekertjes, stiften en flipover-vellen, teiltjes, afwasborstels, broodjes en dropvisjes. Kortom, Jezus beter leren kennen op jouw manier. Tieners vanaf 12 jaar zijn van harte welkom om mee te doen op zondag 3 juni om 11.00 uur in de pastorie. Je kunt via de achterkant van het kerkgebouw bij de keukendeur naar binnen. Tot dan! Jacqueline van Arend

Wat was jullie mooiste ervaring in een buitenlandse kerk? En waarom? Vorig jaar waren wij in Mexico. Wij gingen op een zondagavond naar de Basilica de Santa Maria de Guadalupe, dichtbij Mexico-stad en wij zagen heel veel bussen, files en families die de hele dag bij de kerk hadden doorgebracht en wij hoorden dat het iedere zondag zo was, met pelgrims van verschillende regio’s van Mexico die bij die kerk kwamen. Daar hebben zij een nieuwe basilica gebouwd (zie foto) omdat de oude basilica te klein was! Elisabeth Pieret

Creatief aan de slag tijdens Rock Solid (Foto: JvA)

Redacteur gezocht Na de zomer stopt May-lisa de Laat als redacteur voor De Augustinus. Wij komen daarom graag in contact met een enthousiaste vrijwilliger uit onze parochiekern die haar taken overneemt.

Rock Solid 4 maart 2018 (Foto: JvA)

'Jesus, what the FAQ' In de komende bijeenkomst van Rock Solid voor tieners gaan we met elkaar aan de slag in onze zoektocht om te ontdekken wie Jezus is voor jou. Dat doen we aan de hand van veelgestelde vragen, FAQ (frequently asked questions), die we allemaal hebben. De bijeenkomst heeft daarom als titel meegekregen 'Jezus, what the FAQ'. Wie is hij, waar staat hij voor en wat maakte dat hij naar de wereld kwam? Met spellen, een 'preek van de week' en de Jezus-quiz komen we samen heel wat meer te weten over Jezus. We werken niet alleen met de Bijbel, maar

Wat houdt dit werk in? Als redacteur ontvang je kopij van anderen, je schrijft zelf korte teksten en je verbetert bestaand materiaal. Soms ga je op zoek naar passend beeldmateriaal of een extra tekst. Je plaatst teksten en beeldmateriaal in het online softwareprogramma (editoo.nl) waarmee het parochieblad wordt opgemaakt. Iedereen die handig is met de pc en met Word, kan dit snel leren. Bovendien is May-lisa graag bereid om je op weg te helpen. Om de maand is er redactievergadering van 1,5 á 2 uur om met elkaar ideeën uit te wisselen en zaken af te stemmen. Natuurlijk is er ruimte voor je eigen inbreng. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Els van Leuken of May-lisa (zie laatste pagina voor contactgegevens). Zij geven graag meer informatie. ML

Wie gaat May-lisa opvolgen?

Gebed voor vakantiegangers God, Heer van de schepping, help mij om vakantie te nemen, om mij even los te maken van het werk, van de verplichtingen, de zorg om anderen, de verantwoordelijkheid van de dagelijkse beslommeringen. Leer mij de gehaastheid af, dat ik rust vind, stilte, ruimte om te bidden. Om te zien wat er ligt op de bodem van mijn ziel en uw stem weer te horen. Gebed voor thuisblijvers God, die mij kent en ziet, voor mij geen vakantie, geen tijd, geen geld, te druk, te oud, te alleen… U weet waarom. Ik bid voor mijn vrienden, familie en kinderen die wel op vakantie gaan, om een goede tijd en een behouden thuiskomst, dat wij elkaar straks weer in de armen mogen sluiten. Ken mij in mijn alleen-zijn en geef dat ik gelukkig kan zijn om wat mij zomaar toevalt. door Annette Driebergen, PKN Papendrecht

Even rust nemen ... Foto: pinterest

19


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods Het Kerkelijk Bureau: ma, wo, vr en za van 9.30 tot 12.30 uur Leidseweg 102, 2251 LG Voorschoten tel. 071 - 561 2508 E-mailadres: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl Website: www.rkvoorschoten.nl Webredactie: dhr. Jan Iemenschot e-mail: domeinbeheerder@rkvoorschoten.nl Secretaris Beheercommissie: mw. L. Mora-Klück e-mail: secretaris@rkvoorschoten.nl IBAN Bankrek. nrs: NL95 RABO 0155 0008 53 NL45 INGB 0000 3669 37

Zondag Donderdag 19.30 uur Zaterdag 16.00 uur Maandag 11.00 uur Zondag 20.00 uur Woensdag 19.30 uur Zondag 13.00 uur Dinsdag 14.00 uur Zondag

3 juni Voedselmand 7 en 21 juni Christelijke meditatie (Pluspunt) 2, 9, 16, 23 en 30 juni Christelijke meditatie (Bondsgebouw) 4 juni Liturgisch Bijbellezen (Pastorie) 10 juni Wereldwinkel Orgelconcert Sander van Marion (HL kerk) 13 juni Vergadering Pastoraatgroep (Pastorie) 17 juni Doopviering (HL kerk) 26 juni Samenscholen: Lees/gespreksgroep Laurentius (Pastorie HL kerk) 1 juli 2018 Voedselmand Wereldwinkel

Familieberichten Dopelingen

Op zondag 17 juni worden gedoopt: Henrik en Jakob Jansch, zonen van Rinse en Kendra Jansch, Robbert Sawirjo, zoon van Ricardo Sawirjo en Graciela Vliese en Maurits Janssen, zoon van Jasper en Nicole Janssen. Dat zij binnen onze geloofsgemeenschap mogen uitgroeien tot blije en betrokken christenmensen.

20

Parochiekerk: Heilige Laurentius Leidseweg 98, 2251 LG Voorschoten Vieringen: di 19.00 uur en do 9.00 uur H. Laurentius zo 11.00 uur H. Laurentius Locatiereferent: drs. D. Gudde, pastoraal werker (DG) tel.: 071 - 561 2508 (via Kerkelijk Bureau ma t/m za 9.30-12.30) e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: mw. C. Zoetemelk-Mimpen (kopij) (CZ) e-mail: mimpen08@casema.nl

Overleden Albertina Maria Hendrika (Tineke) Onderwater-Kortman. Zij overleed op woensdag 25 april op 86-jarige leeftijd in Huize Foreschate. Haar uitvaart was op dinsdag 1 mei in de Laurentiuskerk. Zij is begraven op het parochiekerkhof. "Weer samen", stond op het liturgieboekje; we hebben voor haar gebeden dat zij weer samen mag zijn met haar man Kees. Voor altijd opgenomen in Gods liefde. De heer Anton Šakić overleed op woensdag 25 april. Zijn plotselinge overlijden is een grote schok en een groot verlies voor zijn gezin en familie. Hij was een familieman en een lieve vader en echtgenoot. Vele mensen waren aanwezig bij het afscheid op woensdag 2 mei in de H. Laurentiuskerk. Wij bidden voor hem en voor degenen die achterblijven. Anton Šakić was 60 jaar. Op 5 mei overleed op 75-jarige leeftijd Frederik Burchard Lempers (Fred). Hij woonde met zijn vrouw aan de Bachlaan. Hij was een man met grote maatschappelijke verdiensten en geliefd als echtgenoot, vader, opa en als oud-collega. De laatste jaren kampte hij met ernstige gezondheidsproblemen. Maar hij wist zijn lot te dragen en bewaarde tot op het laatst zijn gevoel voor humor. De uitvaart was op zaterdag 12 mei in de H. Laurentiuskerk en de begrafenis vond plaats op het kerkhof aldaar. Francisca van der Steen-van Putten. Zij overleed op 9 mei op 93-jarige leeftijd. Zij woonde de laatste jaren in Huize Foreschate. Zij was een lieve en zorgzame moeder, die veel aan anderen heeft gegeven. Ze is rustig en in vertrouwen overleden. Haar 6 kinderen, haar kleinkinderen, verdere familie en bekenden hebben met veel dankbaarheid afscheid van haar genomen. De uitvaart was op dinsdag 15 mei in de H. Laurentiuskerk, met aansluitend begrafenis op het kerkhof. Mogen zij rusten in vrede.


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods Augustinus. Schrijft u zich in? Dat kan via de website van Kerk-in-Nood: https://kerkinnood.nl/actueel/kerkenloop Het Bondsgebouw zal op die middag open zijn om de deelnemers te ontvangen. Mensen die die middag gastheer/gastvrouw willen zijn, kunnen zich melden bij het Kerkelijk Bureau (tel. 561 25 08). Fijn als u wilt meehelpen en op die manier deze actie wilt ondersteunen! Dirk Gudde, pastoraal werker.

Weer thuis Zondag 6 mei zetten we moe, maar zéér voldaan, weer voet op Nederlandse bodem. Een prachtige 14-daagse reis door Iran kwam daarmee tot een einde. Het cadeau dat mij werd aangereikt bij mijn afscheid uit de parochie op 1 maart 2017 is hiermee verzilverd. Voor een uitgebreid verslag van Peter van Beurden, zie pagina 8 bij 6-in-1.

Orgelconcert door Sander van Marion Zondag 10 juni 2018 zal er om 20.00 uur weer een orgelconcert in de H. Laurentiuskerk plaatsvinden. Sander van Marion, beslist geen onbekende in Voorschoten, zal het Mitterreither van den Brink orgel bespelen. Samen met trompettist Pascal van der Velde brengt hij werken ten gehore van o.a. Bach, Händel, Mendelssohn en Flor Peters. De organist heeft zich bij de samenstelling van het programma laten inspireren door het thema “Eerste Wereldoorlog”. De toegang is gratis, maar aan het eind vraagt een collectemandje uw aandacht. Orgels leven van de lucht, de Orgelcommissie die de concerten organiseert helaas niet. Van harte welkom! Peter van Beurden.

Naastenliefde In de maand april stond zoals gebruikelijk een weggeefbloemetje op het altaar klaar. Toen een parochiaan dit bloemstukje meenam om het ’s middags even te gaan brengen, bleek toen zij op het bewuste adres aankwam dat deze parochiaan niet meer op het betreffende adres in Voorschoten woonachtig was. Bij navraag bij de andere bewoners kreeg zij het juiste adres, waar deze parochiaan naar toe was verhuisd. De volgende dag is zij alsnog op de fiets naar de bewuste parochiaan in Leiden toe gegaan. Deze mevrouw was erg blij met het bezoek en de mooie bloemen. Een onverwacht maar spontaan gebaar om goed te doen!!!

Kerkenloop 17 juni Op 17 juni organiseert de parochie in samenwerking met Kerk in Nood een Kerkenloop. U kunt hieraan meedoen: lopend, rennend of fietsend… Het is een oecumenisch evenement, waarbij verschillende andere kerken in Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar zich aangesloten hebben. De opbrengst is voor hulp aan Christenen in Irak. Meer informatie vindt u op de algemene pagina's van De

Seniorenviering Beste Senioren, Graag nodigen wij u uit voor de Seniorenviering op 21 juni a.s. Traditiegetrouw is deze weer in de kapel van de zusters van Huize Bijdorp. De aanvang van deze viering is zoals gebruikelijk om 09.30 uur. De zusters nodigen ons ook dit jaar weer uit voor een gezellig samenzijn na de viering in de aula van het klooster. Als het weer meewerkt bestaat er uiteraard alle gelegenheid voor een wandelingetje door de mooie bloemen- en groentetuin. Bent u niet in staat op eigen gelegenheid naar deze viering te komen, neem dan telefonisch contact op met mevrouw W. Langeveld, tel. 561 36 39. Zij zal er dan voor zorgen dat iemand u met de auto komt halen en weer thuisbrengt. Nog een vriendelijk verzoek aan de automobilisten. Wilt u uw auto parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken of op het nabij gelegen parkeerterrein? Het bedienend verkeer voor het klooster heeft dan geen hinder van onze auto’s. Graag tot ziens op donderdag 21 juni a.s. om 09.30 uur in de kapel van Huize Bijdorp. Werkgroep Voorbereiding Seniorenvieringen

Nieuwe Pastoraatgroep Sinds Pasen is er in onze parochiekern een nieuwe Pastoraatgroep. Graag stel ik hier de Pastoraatgroep, en met name de nieuwe leden aan u voor. De Pastoraatgroep coördineert in de parochiekern het pastorale werk. Het gaat dan over Pastoraat, Diaconie, Gemeenschapsopbouw, Liturgie en Catechese. De meeste werkgroepen vallen onder de Pastoraatgroep. (Daarnaast is er in onze parochiekern een Beheercommissie. Die houdt zich vooral bezig met zaken als personeel, gebouwen en financiën. Ook het Bondsgebouw en het kerkhof vallen onder de Beheercommissie). Wie zitten er nu in de Pastoraatgroep? We laten hen zelf aan het woord.

21


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods neratie. In de Pastoraatgroep zal ik me gaan inzetten voor de kinderactiviteiten, zodat de kids zich welkom voelen en dat de kerk een vertrouwd gebouw voor hen is.” Albert Deuzeman, ten slotte, stelt zich ook aan u voor als nieuw lid: “Van huis uit ben ik protestants, maar na mijn studie ben ik overgegaan naar de katholieke kerk. Toen mijn gezin en ik in 2014, na een periode in het buitenland, in Voorschoten kwamen wonen, mochten we ons welkom voelen in deze parochiekern. Kort geleden mocht ik dan lid worden van de Pastoraatgroep, waar ik mij vooral bezig wil houden met Diaconie. Ik geloof dat het vormgeven van medemenselijkheid en onderlinge zorgzaamheid wezenlijk zijn voor een levende christelijke gemeenschap en dat het daarom onze bijzondere aandacht verdient.”

Vervolg Nieuwe Pastoraatgroep Juliëtte van Deursen is al langer lid van de Pastoraatgroep. Ze schrijft: “Vier jaar geleden ben ik lid geworden van de Pastoraatgroep. De afgelopen jaren waren intensief, vanwege de sluiting van de Moeder Godskerk en de vele daarmee samenhangende veranderingen. Ik heb me in deze jaren vooral beziggehouden met het jeugd- en jongerenwerk. De komende jaren wil ik me gaan richten op het zoeken van nieuwe wegen in de catechese voor zowel kinderen als volwassenen en op de intensivering van de contacten met de katholieke basisscholen in Voorschoten. Verder hoop ik bij te dragen aan een parochiegemeenschap, waarin parochianen van verschillende leeftijden, achtergronden en denkbeelden zich thuis voelen en we samen bouwen aan een nieuwe toekomst. Laten we daarbij open blijven staan voor de werking van de Heilige Geest in ons midden!” Herman van Bemmel is ook al langer bij de Pastoraatgroep: “Ongeveer drie jaren geleden heb ik gereageerd op een oproep voor de functie van notulist van de Pastoraatgroep. Sindsdien heb ik van elke vergadering een verslag gemaakt. Door problemen met mijn gehoor ben ik daar onlangs mee gestopt. Ik wilde wel betrokken blijven bij de activiteiten van de Pastoraatgroep. Daarom heb ik ja gezegd op het verzoek van Dirk Gudde om voortaan als ‘adviseur’ mijn bijdrage te verlenen.” Herman van Bemmel (79) is adviseur, omdat het bisdom voor een officiële benoeming een leeftijdsgrens hanteert. Tilly ten Thije is geen onbekende. Onlangs vierden we haar 12,5-jarig jubileum (zie elders op deze pagina’s) als medewerker van het Kerkelijk Bureau. Tilly zal de portefeuille Gemeenschapsopbouw behartigen: “Ik woon nu ruim 22 jaar met mijn gezin in Voorschoten en voel me hier erg thuis. Graag wil ik mij in de Pastoraatgroep inzetten voor de vrijwilligers in onze Parochiekern. Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel die we moeten koesteren.” Freek van Krevel treedt ook toe tot de Pastoraatgroep. Hij gaat zich met Catechese bezighouden: “Het is belangrijk ons katholieke geloof door te geven aan de nieuwste ge-

22

Tot de zomer is Corry Zoetemelk nog lid van de Pastoraatgroep. De ander leden die dit jaar al afscheid namen zijn Joost Naber en José Klaasesz. Wij zullen met de Pastoraatgroep nog afscheid van hen nemen. Maar ik wil ook hier zeggen: Veel dank voor jullie inzet, de afgelopen jaren! Dirk Gudde, locatiereferent.

Parkdienst 8 juli Zondag 8 juli om 10.30 uur vindt er een Parkdienst plaats in het Burgemeester Berkhoutpark in Voorschoten. De gezamenlijke kerken in Voorschoten organiseren deze oecumenische viering. Elk jaar wordt zo’n parkdienst gehouden. Het is een laagdrempelige viering, zeker heel geschikt voor kinderen, voor wie er veel aandacht zal zijn.

Foto: Xandra Vellekoop Het is handig om iets mee te nemen om op te zitten (een stoeltje of een kussentje). En misschien iets voor bij de koffie? De kerken nodigen iedereen die wil meevieren van harte uit om erbij te zijn! Voorgangers in deze viering zijn ds. Anki Peper en pastoraal werker Dirk Gudde. Dirk Gudde, pastoraal werker

Korte impressie Dauwtrapfietstocht Op de vroege ochtend van Hemelvaartsdag, 10 mei jl., vertrokken we om 07.00 uur met een groep van ruim 20 personen voor een fietstocht in en om Voorschoten. Het was beduidend koeler dan de dagen ervoor, maar gelukkig droog en er stond maar weinig wind. Eigenlijk waren de omstandigheden voor een vroege fietstocht ideaal. Als eerste reden we door de nieuwe Krimwijk, waarna we aan de andere kant van de Vliet onze weg vervolgden richting Leidschendam. Vanwege de vroegte was het nog lekker rustig overal, zodat er ook al fietsende volop kon worden bijgepraat. In Leidschendam hielden we een korte pauze bij de sluis waarbij er kon worden genoten van een kleine versnapering.


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods ons pastorale team. Na deze viering is er een feestelijke ontvangst voor parochianen en genodigden in het Bondsgebouw. Houdt u deze ochtend en middag vrij? In de periode 8 augustus tot 30 september is er in Museum Voorschoten een expositie. Daarin wordt de geschiedenis van het gebouw getoond. Het gaat daarbij natuurlijk niet alleen om het gebouw op zichzelf, maar vooral ook over de kerk als gebouw van de gelovige gemeenschap. Er wordt gewerkt aan een nieuwe gids voor de bezoekers van de kerk, en er komt een heel mooi filmpje over de H. Laurentiuskerk.

De tocht ging verder langs de Vliet en vervolgens over de A4 door de wijk Leidschenveen. De terugweg richting Voorschoten voerde ons door de Vlietlanden, over de Kniplaan en nog een stukje langs het spoor. Uiteindelijk bereikten we even voor 09.00 uur het eindpunt bij de H. Laurentiuskerk. Vervolgens konden we genieten van een overheerlijk ontbijt in het Bondsgebouw, dat door enkele vrijwilligers was voorbereid en verzorgd. Daarna volgde om 10.00 uur de viering, waarna eenieder op zijn eigen wijze de rest van deze prachtige dag kon invullen.

Logo: Nienke Wielenga

Foto’s: José Wouters

De opbrengst van de Dauwtrapfietstocht bedroeg € 135,00. Dit geld komt geheel ten goede aan de Stichting Leergeld. Deze stichting zet zich in voor de ondersteuning van kinderen die vanwege hun thuissituatie het niet breed hebben. Dit kan zijn in de vorm van leermiddelen, maar ook een fiets of laptop behoren tot de mogelijkheden.

Op Open Monumentendag, 8 september, zal er natuurlijk speciale aandacht zijn voor het jubileum. En de kerk zal ook op andere momenten open zijn voor bezoekers. De viering van de verjaardag van de wijding willen we ook met ons gebed begeleiden. Er worden speciale noveenkaarsen gemaakt, met een bijpassend gebed als voorbereiding op het feest. In de voorbereidingscommissie zitten behalve de locatiereferent: Ida Tan, Tilly ten Thije, Ernie Wielenga en de voorzitter van de Beheercommissie, Bernard Reuser. Wilt u meehelpen als gastheer of gastvrouw, of achter de schermen? We kunnen uw hulp goed gebruiken! Op de receptie op 2 september, op Open Monumentendag 8 september, of een andere open dag.! Fijn als u zich daarvoor wilt aanmelden bij het Kerkelijk Bureau.

Een parochiaan.

H. Laurentiuskerk 150 jaar Op 17 augustus 1868 is de H. Laurentiuskerk gewijd en in gebruik genomen. Dat zullen we vieren in de maanden augustus en september. Een werkgroep is bezig met de organisatie daarvan. In het zomernummer van De Augustinus zullen we het hele programma presenteren. Hoogtepunt van de viering is de pontificale hoogmis op zondag 2 september. Om 11.15 uur begint deze viering, waarin Mgr. A. van Luyn, oud-bisschop van Rotterdam, zal voorgaan, geassisteerd door de pastoor en de diakens uit

Dirk Gudde, Wielenga)

locatiereferent

(ontwerp

logo:

Nienke

Bij klachten over de verzending van De Augustinus in Voorschoten kunt u zich wenden tot Rita Zwaard, tel. 071 561 22 08 of e-mail: c.zwaard@planet.nl Kopij Als u kopij heeft voor de volgende Augustinus a.u.b. inleveren vóór 11 juni 2018 bij het Kerkelijk Bureau of de locatieredacteur (e-mail: mimpen08@casema.nl).

23


Parochiekern De Goede Herder - Wassenaar Kerk: Stoeplaan 4, 2243 CZ Wassenaar Website: www.degoedeherder-wassenaar.nl E-mailadres: herder20@bart.nl Coörd. koster: A.F. Wessel, tel. 06 - 5368 0015 e-mail: wessel91@zonnet.nl Secretariaat: Mw. C. de Jongh-Bastiaanse Stoeplaan 2, 2243 CZ Wassenaar tel. 070 - 5178 278 (ook voicemail) spreekuur: di, wo en do 9.30 - 12.30 uur Beheercommissie: Secretaris: vacature e-mail: herder20@bart.nl IBAN bankrek. nummers: NL73 INGB 0000 0201 43

Betaling misintenties: NL73 INGB 0000 0201 43 o.v.v. misintentie voor: (desbetreffende naam vermelden) Opgave misintenties: C. v.d. Ham, Stoeplaan 4a, tel. 070-517 8486 e-mail: ceesvanderham@telfort.nl Euch. vieringen: zo 11.00 uur Buurtcentrum Kerkehout: iedere 1e di v.d. maand om 10.30 uur Mariakapel: vr 9.00 uur Mariadagkapel: open elke dag van 10-16 uur Referent: Diaken drs. G. Brink, tel. 06-3078 0364 E-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: mw. drs. H. Reuser (HR) E-mail: hannekereuser@hotmail.com Webredactie: dhr. Ad Ooms, ad.ooms@wxs.nl

Terugblik

Gebedsintenties juni

Agenda

Op 4 mei vond een plechtige avondwake plaats in de Goede Herderkerk, voorafgaand aan de dodenherdenking bij het oorlogsmonument aan de Schouwweg.

Voor de intenties van de Mariadagkapel: 3, 10, 17 en 24 juni. Voor de intenties van de familie Romijn-Giezeman: 3 juni. Henk en An Metkemeijer-Kloos: 3, 10, 17 en 24 juni. Mat van Dael: 3 en 17 juni. George Freriks: 3 juni. Reinout Barge: 3 juni. Caspar Kerckhoff: 24 juni. Loek en Ria Kampschöer-Olieslagers: 24 juni. Theo en Ank van Deursen-Hakkeling: 10 juni. Carla Lak-Krootjes: 10 juni. Harrie Lambers: 3 en 24 juni. Rie Scheffer: 3 juni. Sjoerd van der Werf: 3 juni. Paul Deiters: 10 en 24 juni. Tilly Merckelbach-van Beek: 10 en 24 juni. Maria Putman-Cramer: 3 en 17 juni. Regina Moussault-Lampe: 3 en 17 juni. Hélène van Schaik-van den Berch van Heemstede: 3, 10 en 17 juni.

Op 17 juni is de kerk 's middags open (en te bezichtigen) voor deelnemers aan de kerkenloop. Suggestie voor een korte wandeling: naar de dichtstbijzijnde kerk die open is, de Kievietkerk. Voor "broeder ezel" is er thee, koffie en limonade met iets lekkers erbij. Zie ook pag. 25.

In deze avondwake werd “Funeral Music of Queen Mary” van Henry Purcell ten gehore gebracht door ensemble Archipel onder leiding van Anneke Huitink. Deze treurmuziek werd door Purcell gecomponeerd voor de begrafenis van koningin Mary II, gestorven op 28 december 1694. Zij was de echtgenote van Willem van Oranje. Lopend van achter in de kerk naar voren speelden vier koperblazers en een slagwerker verstillend en zuiver de openingsmars. De koralen voor koor en solisten , begeleid door Hans de Jong op klein orgel, werden indringend en piëteitvol gezongen. De teksten waren indrukwekkend: De mens, geboren uit een vrouw, leeft maar korte tijd […]. Midden in het leven zijn we in de dood […]. Gij kent, Heer, de geheimen van ons hart […]. Voorgangers waren pastoor Michel Hagen en ds. Jilles de Klerk. Na de wake verlieten de koperblazers en slagwerker de kerk, terwijl ze de openingsmars herhaalden, zoals zij ook musicerend binnentraden. Rien Calis

24

Carla Berkhout-Zumpolle: 3, 10, 17 en 24 juni. Miep Hagen-van der Vat: 3, 10, 17 en 24 juni. Trudy Wessel-van Putten: 3, 10, 17 en 24 juni. Loes Verspoor-Siero: 3, 10, 17 en 24 juni.

Op 1 juli gezinsviering met na afloop de jaarlijkse picknick bij de schaapjes. Zie meer hierover op pag. 25.

Seringen bloeien Als de seringen en de rododendrons bloeien is het een feest om de Goede Herder en de Kleine Herder te zien. Het wonder van alles wat groeit en bloeit inspireert iedereen die door de tuin rondom de kerk loopt. Ook onze koorleden, die iedere vrijdagmorgen repeteren in de Kleine Herder. Ze zingen dan als vanzelf: “De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt, in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid”. HR


Wassenaar Gezamenlijk Kerkenloop Op 17 juni zijn onze kerken's middags open voor de kerkenloop. Inwoners van Wassenaar lopen, fietsen en wandelen op die middag langs kerken van de parochie H. Augustinus en de Protestantse Gemeente Wassenaar. Het inschrijfgeld komt ten goede aan Kerk in Nood. Volwassenen vanaf â‚Ź 5. Opgeven: https://kerkinnood.nl/actueel/ kerkenloop-wassenaar

Vuurdoop

Wie weet is het weer zulk schitterend weer als in 2017! Foto: MdM.

Onze vormelingen met begeleiders bij de Vuurdoop (zie pag. 10). Pinksterzaterdag, 19 mei 2018. Foto: Jean- Paul Westgeest.

Vrijdag 8 juni a.s. is het feest van het H. Hart van Jezus. Dit schitterende H.Hartbeeld is te vinden in de Oud-Katholieke schuilkerk Maria Minor in Utrecht., Achter Clarenburg 6. In 1967 werd deze schuilkerk een rijksmonument. In 2005 is de kerk aan de eredienst onttrokken en uiteindelijk getransformeerd tot ''CafĂŠ Olivier''. Met behoud van een groot deel van het interieur, zoals dit H.Hartbeeld. (10-04-2018, foto Josefa Melo).

Gezinskerk Wassenaar: Kinderwoorddienst, Sacramentsprocessie en Kleuterkerk

Jaarlijkse gezinsviering plus picknick bij de schaapjes en zegening van de auto

Zondag 3 juni vieren we Sacramentsdag in de Sint Willibrorduskerk tijdens de Mis van 9.30 uur met een kinderwoorddienst. Aansluitend aan de Mis is er een korte Sacramentsprocessie in de kerk, waarin de kinderen kunnen meelopen. Als het lukt is het mooi als de kinderen witte kleren aan hebben, bijvoorbeeld de meisjes een witte jurk en de jongens een wit shirt (broek hoeft niet wit te zijn). Daarna is er gezellig koffie, thee en limonade. Zondag 10 juni is er van 11.30 -12.00 uur Kleuterkerk in de Sint Jozef met als thema de Barmhartige Samaritaan. Na afloop koffie, thee en limonade. Kinderen vanaf groep vier die mee willen zingen in het koor, oefenen vanaf 11.00 uur. MdM

Traditiegetrouw sluiten we het schooljaar samen af met een gezinsviering en picknick in de Goede Herder . Op zondag 1 juli a.s. om 11.00 uur zullen pastoor Hagen en diaken Brink voorgaan. La Pastorella zal zingen. Een leerling zang van het conservatorium zal haar medewerking aan de viering verlenen. Aansluitend treffen wij elkaar voor de picknick bij de schaapjes op het voorplein. Voor koffie, thee en drinken voor de kinderen zullen wij zorgen. Neem je eigen broodjes mee en als je ook wat lekkers (hartig of zoet) voor de picknick mee wil nemen om te delen waarderen wij dat zeer. Het is ook leuk om wat buitenspeelgoed mee te nemen.

Pater Ton Peters ofm, tijdens zijn Eerste H. Mis in de Sint Jozefkerk, juni 1968. Op 3 juni a. s. vieren wij in diezelfde kerk zijn 50-jarig priesterfeest tijdens een feestelijke eucharistieviering, aanvang 09.30 uur. Na de viering kunt u de jubilaris achterin de kerk feliciteren.

Omdat de vakantieperiode bijna begint zal pastoor Hagen na afloop de auto van hen die daar prijs op stellen zegenen. Een magneet met de beeltenis van de Heilige Christoffel, de beschermheilige van de reizigers, hebben wij tegen een kleine vergoeding op voorraad. Wij hopen veel ouders, grootouders en kinderen uit onze parochie te kunnen verwelkomen.

Gezinskerk Wassenaar, Mirjam Aerden & Marie Jose Tiemstra

25


Parochiekern St. Jozef - Wassenaar Pastorie/Secretariaat: v. Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar tel. 070 - 511 4262 Gastvrouw/heer: ma t/m vr van 9.00 - 12.00 uur E-mailadres secretariaat: secretariaat@sintjozefwassenaar.nl Website: www.sintjozefwassenaar.nl Webredactie: mw. E. van der Wilk - kopij e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl Locatieredacteur: mw. E. van der Wilk (EvdW) kopij naar e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl Referent: diaken drs. G. Brink, tel. 06-30780364 e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl

Geloven is doen In mijn vorige bijdrage besteedde ik aandacht aan de barmhartige Samaritaan. Je kiest je naaste niet zelf uit maar die komt op je pad en dan moet je er niet langs lopen, omdat het een onbekende is. Dat is pastoraat; omzien naar elkaar. Op 8 april (Barmhartigheidszondag) kwam onze Paus daar nog eens op terug en op 2 mei zei hij nog: “Om Christus te volgen, stelt men geen voorwaarden”. Hoe doe je dat: onvoorwaardelijk Christus volgen? En als het dan mis gaat, toch blijven proberen en vergiffenis vragen aan de barmhartige God. Als ik dat gelezen heb, vind ik de discussie over 'mogen protestanten die gedoopt zijn de H. Communie ontvangen' lastig. Dit is een discussie in de Duitse bisdommen waar kardinaal Eijk ook zijn bijdrage aan heeft geleverd. Terwijl de Paus naar een oplossing streeft, houdt onze kardinaal zich liever vast aan de bestaande kerkelijke wetten. Dus hij vindt dat je beter naar de letter dan naar de geest van de wetten kan leven. Mensen die mij kennen weten dat ik liever naar de geest van de wet leef. De wetten zijn een keer gemaakt, maar daar komen we ook wel eens op terug. Denkt u maar aan eten voor de H. Communie. Vroeger was dat verboden, maar veel jongeren onder ons weten dat niet eens meer.

sies van de drie kerken op verzoek van het parochiebestuur na te denken over meer samenwerking, wat uiteindelijk moeten leiden naar één beheercommissie voor heel Wassenaar. Die zal wel een heel verantwoordelijke taak hebben met drie kerken en ca. 6000 parochianen.

Vanuit de beheercommissie De beheercommissie van de Jozef heeft het daarnaast nog druk met allerlei administratieve taken: contracten maken voor alle groepen die ruimte in de kerk huren, de wet op de privacy uitvoeren en zorgen dat er niet overal privé gegevens rondslingeren, de financiën proberen rond te krijgen, wel of geen extra onderhoud aan de toren. Gelukkig is het jaar 2017 positief afgesloten, voornamelijk door minder uitgaven dan begroot. De kelder wordt opgeruimd; er komen 50 kinderstoeltjes en 20 houten stoelen in de aanbieding. Belangstellenden? In het najaar (september?) willen we een feest organiseren voor de vrijwilligers, die zich steeds weer inzetten voor onze kerkgemeenschap. We zoeken nog naar wat vrijwilligers om dit mee te helpen organiseren. De Bazaarwerkgroep zal een deel van de kosten sponsoren. Verder kan ik melden dat een werkgroep vanuit The New Voices voorbereidingen treft om een musical te organiseren; dat zal in 2020 gaan plaatsvinden, als de plannen lukken.

De centrale kerk in Wassenaar

Gabrie Lansbergen

Het bisdom laat nog even op zich wachten met een definitief besluit over de centrale kerk in Wassenaar. Ondertussen beginnen de beheercommis-

Let op: zondag 2 september a.s. Augustinuszondag en Vrijwilligersfeest!

26

IBAN Bankrek. nrs.: NL06 RABO 0368 0667 38 NL51 INGB 0000 3892 36 Kerkbijdrage: NL37 INGB 0000 5508 96 Intenties: Pastorie Sint Jozefkerk, tel. 070 5114262 ma t/m vrijd van 09.00 - 12.00 u. of per e-mail. Vieringen: Zo 9.30 uur, di en do 9.00 uur, za om de 2 weken, 19.00 uur Duinstede: Iedere 1e vrij v.d. maand, 16.00 uur Sacramentskapel geopend: Elke werkdag 9.00 - 17.00 uur Secretaris Beheercomm: mw. J.J.M.V. Melo Voorzitter: Gabrie Lansbergen e-mail: gabrie.lansbergen@bart.nl

Eens per vier weken krijgt onze Sint Jozefkerk een rigoreuze schoonmaakbeurt. Irene, An, Pauline, Thea, Annette, en vaak ook Anneke zijn dan de hele maandagochtend in de weer. De kerk, en de sacristie, zien er daarna weer 'spic en span' uit! Echter deze maandag, 14 mei jl. kwam er extra versterking! Tristan Voorwinde, kleinkind van Thea den Hollander, heeft geassisteerd! U ziet hoe uitstekend hij de dames heeft ondersteund! Zijn beloning kwam in de keuken: Irene trakteerde op soesjes! Helemaal verdiend! Dank je wel Tristan! Foto: EvdW

Bloeiende rodondendrons bij de pastorie. Foto: EvdW


Parochiekern Sint Jozef - Wassenaar

Leny en Nico Paardekooper na de Seniorenviering op 24 april j.l. Foto: Gabrie Lansbergen.

daar ook het koor The New Voices; hier is sinds enige tijd jammer genoeg een eind aan gekomen. De vierde zondag kwam daardoor ook voor rekening van de Magnificat Cantorij. Om nu dit koor niet al te zwaar te belasten is besloten dat op de vierde zondag voortaan samenzang zal zijn, met een cantor. Op deze manier is de viering op de vierde zondag ook muzikaal mooi verzorgd. EvdW

Tussen goud en diamant Soms mag je wel eens een paar mensen in het zonnetje zetten hoewel ze het zelf absoluut niet nodig vinden. Zo gebeurde het dat bij de laatste seniorenviering spontaan even aandacht is gegeven aan het 55-jarig huwelijk van Leny en Nico Paardekooper. Een mijlpaal die een felicitatie waard is. Beiden hebben zich vele jaren verdienstelijk gemaakt in onze Sint Jozefparochiekern. Beiden zingen al jaren in de Magnificat Cantorij, al was het soms met een korte onderbreking wegens gezondheidsproblemen. Dit zingen willen Leny en Nico nog lang blijven doen. Leny is ook een aantal jaren voorzitter, en NIco bestuurslid van de Magnificat Cantorij geweest. In het parochiebestuur heeft Nico zich een aantal jaren zeer verdienstelijk gemaakt. Ook bij diverse gelegenheden staan en stonden ze klaar. Onder andere op 11 november gaat hun deur open voor de Sint Maartenoptocht en staat er iets lekkers voor alle kinderen klaar. Ook mochten de koorleden soms na de repetitie genieten van een hapje en drankje in hun gezellige huis. De Sint Jozefparochiekern/de parochianen zijn jullie daar heel dankbaar voor. Wij wensen en hopen dat jullie nog lang van elkaar, met allen die je dierbaar zijn, mogen genieten. Thea den Hollander

Vierde zondag van de maand De Magnificat Cantorij is het parochiekoor dat – dit mag wel eens gezegd worden – altijd paraat is. Ook in vakanties, met uitvaarten, Vespervieringen, altijd zijn er koorleden bereid om te komen zingen, met Rien Calis als dirigent-organist. Bijna achttien jaar was

In herinnering: Cornelis Petrus (Kees) Knijnenburg 24 juni 1935 3 april 2018 In alle rust is de lieve, bescheiden en voor en grap altijd in zijnde (schoon)vader, opa en vriend naar de Schepper teruggekeerd. Via de Schoolstraat en de racebaan in Assen en Californië, kwam deze sportieve, gezellige, trouwe en ijverige schilder weer in Wassenaar naar de Anemonenweg en de golfbaan. In een volle kerk hebben de Nederlandse en Californische familie en vrienden hem uitgeleide gedaan naar zijn nieuwe verblijf in het hemelse Jeruzalem. Leo Elshout

Misintenties Zondag 3 juni: Uit dankbaarheid bij een 50-jarig priesterfeest; Rob Nagtegaal; Maurice Gerse. Zaterdag 9 en zondag 10 juni: Uit dankbaarheid bij een verjaardag en om zegen over een gezin; Petronella van der Hulst-Zoet. Zondag 17 juni: Rob Nagtegaal. Zaterdag 23 en zondag 24 juni: Voor het welzijn van onze Sint Jozefparochiegemeenschap. Zondag 1 juli: Rob Nagtegaal. Dinsdag 5 en donderdag 7 juni, dinsdag 12 en donderdag 14 juni, dinsdag 19 en donderdag 21 juni, dinsdag 26 en donderdag 28 juni: Voor het welzijn van onze Sint Jozefparochiegemeenschap.

Aanmelden misintenties Bij gelegenheid van een verjaardag of jubileum, of bij de herdenking van een dierbare overledene doet het goed om hiervoor een misintentie te kunnen opgeven. U kunt bellen naar de pastorie (’s morgens van 09.00 tot 12.00 uur), een briefje in de brievenbus doen, of een e-mail sturen (secretariaat@sintjozefwassenaar.nl) Het stipendium ad 10 euro kan contant voldaan worden of overgemaakt naar bankrekening NL51 INGB 0000 3892 36 t.n.v. Penn. Sint Jozefparochie te Wassenaar.

Bezorging parochieblad Voor opgave omtrent de bezorging, verhuizing, of eventuele klachten, kunt u bellen naar de pastorie van de Sint Jozefkerk, van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. Telefoon 070 511 42 62. U kunt ook een briefje in de brievenbus van de pastorie doen. Of een e-mail: secretariaat@sintjozefwassenaar.nl Overigens zijn wij werkelijk gezegend met bijna twintig parochianen die trouw iedere maand weer een hele stapel 'De Augustinus' rondbrengen naar de abonnees! Een woord van bijzonder hartelijke dank is hier op zijn plaats! EvdW

Pater Ton Peters ofm, bij zijn eerste H.Mis in de Sint Jozefkerk. Ongetwijfeld zijn er parochianen die zich die viering kunnen herinneren. In heel Deijleroord hing de vlag uit, een feestelijke H.Mis met drie heren, en een bomvolle kerk. Zie ook Wassenaar Algemeen, met nog een foto van de eerste H.Mis van Pater Peters. Zondag 3 juni a.s. gaan wij tijdens een feestelijke eucharistieviering dit vijftigjarig jubileum gedenken. Wij zijn pater Ton Peters bijzonder dankbaar dat hij eenmaal in de maand in de Sint Jozefkerk wil en kan voorgaan in de eucharistieviering. Van harte gelukgewenst pater Peters, met dit mooie jubileum! Foto: archief Leo Elshout

27


Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar Kerk: Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar tel. 070 - 511 8133 (De Sloep) e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl spreekuur: di. t/m vr. van 9.45 - 11.30 uur opgave misintenties: op spreekuur of telefoon Website: www.sintwillibrorduswassenaar.nl Beheerder Sloep: Hans van Spronssen, tel. 070 - 511 8133, privé: tel. 06 - 1666 7774 Referent voor Sint Willibrordus parochiekern: diaken drs. G. Brink, tel. 06 - 3078 0364 e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl Coördinator-liturgie (lid pastoraatgroep): ir. Louis Brackel, tel. 06 - 260 260 05

Vieringen (zie ook Lit. Agenda op blz. 16/17): zo. om 09.30u, za. om de 2 weken om 19.00u wo. om 09.00u Mariakapel open: 09.30-16.30u (m.u.v. maandag) IBAN Bankrek. nr. (kerkbijdrage + misint.'s): NL95 INGB 0000 1164 56 Beheercommissie: Voorz. / Secr.: Joke Meijer-van der Aa, adres: zie Kerk, tel. 070 - 511 4624 Redactie voor parochieblad en voor website: Louis Brackel (afgekort als LB): louis@brackel.info, tel. 06 - 260 260 05

QR-code voor het snel bereiken van onze website www.sintwillibrorduswassenaar.nl ►

Het Onze Vader Het Onze Vader is niet zomaar een van de vele christelijke gebeden, maar het gebed van Gods kinderen: het is het grote gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Het wordt dan ook aan ons overgeleverd op de dag van ons doopsel en doet in ons dezelfde gevoelens weerklinken die Jezus Christus ook had. Als wij het Onze Vader bidden, bidden we zoals Jezus bad. Het is het gebed dat Jezus bad, en Hij heeft het ons geleerd; toen de leerlingen Hem zeiden: “Meester, leer ons bidden zoals U.” En Jezus bad op deze manier. Het is heel mooi om te bidden zoals Jezus! Gevormd door zijn goddelijke leer, durven we ons tot God te richten en Hem Vader te noemen, omdat we opnieuw geboren zijn als zijn kinderen door middel van het water en de Heilige Geest (vlg. Ef. 1,5). Niemand zou Hem dan ook met het vertrouwde Abba, Vader, mogen aanspreken zonder door God te zijn voortgebracht, zonder de inspiratie van de Geest, zoals de apostel Paulus ons leert (vlg. Rom. 8,15). We moeten bedenken: niemand kan Hem Vader noemen zonder de inspiratie van de Geest. Hoe vaak zijn er geen mensen die ‘Onze Vader’ zeggen, zonder te weten wat ze zeggen? Want ja, Hij is de Vader, maar als jij ‘Vader’ zegt, voel je dan dat Hij de Vader is, jouw Vader, de Vader van de mensheid, de Vader van Jezus Christus? Heb jij een relatie met die Vader? Als

28

wij het Onze Vader bidden, verbinden we ons met de Vader die van ons houdt, maar het is de Geest die ons die verbinding schenkt, dat gevoel kinderen van God te zijn. Is er een beter gebed dan dat wat Jezus ons heeft geleerd, om ons gereed te maken voor de sacramentele Communie met Hem? Het Onze Vader wordt niet alleen in de Mis gebeden, maar ook ’s ochtends en ’s avonds, tijdens de Lauden en de Vespers; op die manier draagt de kinderlijke houding richting God en de broederlijke houding richting de naaste bij aan het christelijke karakter van onze dagen. In het Gebed van de Heer, in het Onze Vader, vragen we om het 'dagelijks brood' waarmee we in het bijzonder refereren aan het eucharistisch Brood

waaraan we behoefte hebben om te leven als kinderen van God. We smeken ook om 'de vergeving van onze schulden' en om Gods vergeving waardig te zijn, zetten we ons in om degenen die ons hebben beledigd te vergeven. En het is niet gemakkelijk om mensen te vergeven die je beledigd hebben; het is een genade waar we om moeten vragen: “Heer, leer me te vergeven zoals U mij heeft vergeven.” Op eigen kracht kunnen we dat niet: het is een genade van de Heilige Geest. Terwijl het Onze Vader ons hart opent voor God, stelt het ons zo ook in staat tot de broederlijke liefde. Paus Franciscus Bron: KN

LB


Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar

Koninklijk onderscheiden Wij willen u graag op de hoogte stellen dat drie aan onze parochiekern gerelateerde personen vanwege hun vrijwilligerswerk in de afgelopen periode, een koninklijke onderscheiding hebben ontvangen. Hans van Spronssen ontving de onderscheiding 'Lid van de Orde van Oranje-Nassau' ter gelegenheid van Koningsdag, vanwege zijn ca. 35-jarige bestuurslidmaatschap van de Oranjevereniging in Wassenaar. In het licht van onze parochiekern: er werd tevens vermeld dat hij al vele jaren penningmeester is van ons koor Pro Deo.

Hans met echtgenote Annemarie op de heugelijke dag

In onze parochiekern kennen wij Hans in zijn functie van beheerder van de Sloep als een joviale gastheer, die voor velen een luisterend oor heeft en vele taken vervult in onze parochiekern, ook als vrijwilliger. Kortom: een beheerder om trots op te zijn! Theo Overdevest ontving de ondescheiding 'Lid van de Orde van Oranje-Nassau' afgelopen maart bij zijn afscheid als gemeenteraadslid van de Gemeente Wassenaar. In onze parochiekern vervult hij regelmatig de functie van lector bij de eucharistievieringen. Tenslotte willen wij toch niet onvermeld laten dat ter gelegenheid van Koningsdag, onze oud-pastoor gedurende 10

jaren (in de periode 1982-1989 en 1992-1995) Rob Kurvers de onderscheiding 'Ridder in de Orde van Oranje-Nassau' ontving, dit voor zijn vele verdiensten op diverse terreinen. Pastor Kurvers is tegenwoordig nog als emeritus werkzaam in de parochie Maria Sterre der Zee in Den Haag en wordt ook nog zo nu en dan door een van onze parochianen gevraagd om in een bepaalde viering in onze kerk voor te gaan. LB

Viering heer Wil van Uffelen 95 jaar De heer Wil van Ufflelen vierde op Hemelvaartsdag 10 mei jl. zijn verjaardag; hij werd 95 jaar. Hij had met zijn familie besloten die dag te beginnen door deel te nemen aan de eucharistieviering op die feestelijke Hemelvaartdag. Mede om die reden, maar ook omdat hij een oud-lid van ons (inmiddels opgeheven) koor Caecilia is ĂŠn omdat hij een trouwe kerkganger is, ook op woensdag werd er aan het eind van de viering aan zijn verjaardag enige aandacht besteed. Daarbij ontving hij namens onze parochiekern een bloemetje, dat hem werd uitgereikt door Toos Olijslagers, eveneens oud-lid van Caecilia. Noot: Tijdens het communie uitreiken werd door een dochter en een kleindochter het Ave Maria gezongen, hierbij begeleid door een vriendin op een harp (zie onderste foto). LB

Attentie: kerkenloop op zondag 17 juni Op deze plaats willen wij u er aan herinneren dat er op zondagmiddag 17 juni a.s. door en in onze hele parochie tezamen met PKN-Wassenaar en met de organisatie Kerk in Nood een 'kerkenloop' wordt gehouden. Meer informatie vindt u op blz 8 van dit nummer en op de site: https://kerkinnood.nl/actueel/kerkenloop. LB

Introductie Wj zijn erg blij dat voor de vieringen met samenzang in onze kerk CĂŠcile Schijffelen bereid is gevonden als cantor op te treden. Zij geeft als zodanig dan leiding aan het zingen van ons als kerkgangers; daarnaast zingt zij naar eigen keuze op sommige momenten tijdens de viering als soliste. De kerkgangers van de afgelopen maanden hebben haar inmiddels bij enkele vieringen bezig gezien met deze taak. Het leek ons toch nuttig haar even bij u te introduceren mĂŠt foto. LB

Herinnering: BBQ op zondagmiddag 3 juni a.s. Wij willen de vrijwilligers van onze parochiekern eraan herinneren dat er op zondagmiddag 3 juni a.s (aanvang ca. 16.00u) voor hen een BBQ wordt gehouden op het kerkplein. Dit als blijk van waardering voor hun inzet voor onze parochiekern. Wij vragen u - om zo nodig - nog te reageren op de door u ontvangen uitnodiging hiervoor. LB

29


Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar Seniorenviering op 16 mei jl.

In Memoriam Op 6 mei jl. overleed op de gezegende leeftijd van 94 jaar Leen Kortekaas. Voor velen - ook in onze parochiekern - is hij een bekende Wassenaarder. Zijn hele leven heeft hij gewoond aan de Achterweg in het huis, waarin hij in 1923 het levenslicht zag en waar hij na zijn huwelijk met Ank is blijven wonen. Ook zijn vier kinderen werden er geboren. Leen heeft zijn leven hard gewerkt. Eerst, net als zijn vader, als schelpenvisser. Later, toen hij bij de gemeente werkte, zorgde hij dat de straatverlichting na zonsondergang bleef branden. In zijn vrije tijd onderhield hij de kloostertuin van de zusters in de Kerkstraat. Je kon hem dan tegenkomen met zijn bakfiets en zijn onafscheidelijke sigaar. In de omgang was Leen een vriendelijke man die graag een praatje met je maakte en veel wist over de geschiedenis van ons dorp. Tot het laatst toe was hij helder van geest en trok hij er met zijn scootmobiel op uit. Hij kwam daarmee ook geregeld naar de vieringen in onze kerk. Hij was een diepgelovig man; hem en zijn vrouw werd jarenlang regelmatig de H. Communie thuis gebracht. Op zaterdag 12 mei hebben wij als parochie afscheid genomen van deze bijzondere man. In de viering werd stilgestaan bij alles wat hij voor anderen heeft betekend en hebben we gebeden voor zijn vrouw Ank, de kinderen en de kleinkinderen. Dat hij nu mag rusten in vrede! Ton Beijersbergen

Op 16 mei hebben wij weer een mooie seniorenviering gehouden. Samen hebben we gebeden voor onze overleden geliefden, voor de zieken in familie en kennissenkring. Voor de kinderen en (achter)kleinkinderen. We baden om steun voor de Paus en behoud van ons geloof. Kapelaan PlavÄ?ić ging voor en het koor Semper Fidelis zong onder leiding van Emmy van der Wilk. Na de viering hebben we onder het genot van koffie of thee met soesjes nog gezellig bijgepraat. LB

Misintenties Zaterdag 2 juni: Leonardus Kortekaas, Maria de Gruijter Zondag 3 juni: Leonardus Kortekaas, Loek van Veen, Maria Catharina Koot, Johanna Schoorl-Verhart, Jopie Jonker-de Groot, overleden ouders van der Kroft-van den IJssel, overleden ouders van SpronssenRemmerswaal, familie Oosterveer-Compier, Johannes en Geertruida Remmerswaal-Overklift Vaupel Klein, Maria de Gruijter Woensdag 6 juni: Leonardus Kortekaas, Maria de Gruijter Zondag 10 juni: Leonardus Kortekaas, Joannes en Johanna van der Holst-van der Poel, overleden ouders Rodewijk-van den Berg, overleden ouders van der Geest-van der Kroft, Adriana Hessing-Ruigrok van de Werve, Maria de Gruijter Woensdag 13 juni: Leonardus Kortekaas, overleden leden familie van Maren-Peters, Maria de Gruijter

Vermeldenswaard De familie Aerden, onze parochianen, bezocht begin mei jl. Rome. Daarbij namen zij op zondag 6 mei deel aan de viering in de bij iedere Nederlandse (katholieke) bezoeker van Rome bekende Friezenkerk. In deze kerk is tegenwoordig de oud-bisschop van Den Bosch mgr. Hurkmans de rector; hij was ook de celebrant van de viering op die zondag. Het op deze plaats vermeldenswaardige is dat Olivia Aerden - die ook bij ons in de kerk een enthousiaste misdienaar is - bij deze viering misdienaar mocht zijn: zie foto's hieronder. LB

Zaterdag 16 juni: Leonardus Kortekaas, Maria de Gruijter Zondag 17 juni: Erik Vreezen, Hein Baijer, Ton Gordijn, Aad Overdevest, Leonardus Kortekaas, Corrie Knaap, overleden ouders BeersmaHetterscheidt, Maria de Gruijter Woensdag 20 juni: Leonardus Kortekaas, Maria de Gruijter Zondag 24 juni: Leonardus Kortekaas, Hendrika Konings, Johanna Schoorl-Verhart, overleden leden familie van Maren-Peters, overleden ouders van der Zwet-Zonneveld, Maria de Gruijter Woensdag 27 juni: Willy van Uffelen-Mooyman, Maria de Gruijter Zaterdag 30 juni: overleden ouders Wisse-Noordover. Maria de Gruijter Zondag 1 juli: Ingrid Eldering (jrgt), Maria Catharina Koot, Jopie Jonker-de Groot, Aad Overdevest, familie Oosterveer-Compier, overleden ouders van der Geest-van der Kroft, Maria de Gruijter

Voor opgave van verhuizingen of klachten/vragen over de bezorging van De Augustinus kunt u zich wenden tot: Beheerder Sloep, Hans van Spronssen, tel. 070 511 8133; e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl

30


PAROCHIE H. AUGUSTINUS

Redactie De Augustinus

Bestuur Voorzitter: Pastoor Moderator Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688, e-mail: pastoor@parochie-augustinus.nl Vicevoorzitter: Astrid van der Valk, tel. 06 - 2002 4214, e-mail: vicevoorzitterpb@parochie-augustinus.nl Secretaris: Fred Bakker, tel. 070 - 369 5107, e-mail: fcbakker@kpnmail.nl Penningmeester: Mike Emmerson, tel. 06 - 5576 8393, e-mail: penningmeesterpb@parochie-augustinus.nl Beheer gebouwen: Chris Warmenhoven, tel. 06 - 5368 4506, e-mail: chris@warmenhoven.nu

Pastoraal Team Pastoor Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688; Fabritiuslaan 17, 2241 JR Wassenaar; e-mail: pastoor@parochie-augustinus.nl www.hagenpreken.nl; Twitter: @hagenpreken; Facebook: pastoor Michel Hagen. Kapelaan Boris Plavčić, Burmanlaan 46, 2241 JG Wassenaar, tel. 06 - 4351 4595 e-mail: kapelaanboris@parochie-augustinus.nl Diaken George Brink, referent Wassenaar, tel. 06 - 3078 0364 e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl Diaken Peter Winnubst, referent Katwijk en Oegstgeest, tel. 06-2443 4516 e-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl Pastoraal werker Dirk Gudde, referent Voorschoten, tel. 071 - 561 2508 e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl

Centraal Secretariaat Désirée de Bruijn, Van Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar, tel. 06 - 1075 6565: ma-wo 9-17 uur, di-do 9-15 uur, vr 9-13 uur. e-mail: secretariaat@parochie-augustinus.nl

Website: www.parochie-augustinus.nl Kopij voor de website naar Karin Bolhuis-Lemmens, e-mail: webmaster@parochie-augustinus.nl

Facebookpagina:

Hoofdredacteur: Pastoor Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688, e-mail: redactie@parochie-augustinus.nl. (MH) Eindredacteur: Els van Leuken, tel. 06 - 5240 5210, e-mail: els.van.leuken@planet.nl. (EvL) Locatieredacteuren: • H. Joannes de Doper Katwijk: Piet Hagenaars, tel. 06 - 1047 4218, e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PH) Paul van Houwelingen, tel. 06 - 2557 1935, e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PvH) • H. Willibrord Oegstgeest: May-lisa de Laat, tel. 06 -1037 2659, e-mail: mldelaat@freeler.nl (ML) • H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen, tel. 071 - 561 3137, e-mail: mimpen08@casema.nl (CZ) • De Goede Herder Wassenaar: Hanneke Reuser, tel. 070 - 386 6039, e-mail: hannekereuser@hotmail.com (HR) • St. Jozef Wassenaar: Emmy van der Wilk, tel. 070 - 511 1594, e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW) • Sint Willibrordus Wassenaar: Louis Brackel, tel. 06 - 2602 6005, e-mail: louis@brackel.info (LB) Rubrieksredacteuren: • Pastoraal Team/Spiritualiteit: Dirk Gudde, tel. 071 - 561 2508, e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl (DG) • Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk: Emmy van der Wilk, tel. 070 - 511 1594 e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW) • Huwelijk, Gezin en Jongeren; De Augustinus-kids: Mirjam Aerden, e-mail: gezin-jeugd-jongeren@parochie-augustinus.nl (MdM) • Liturgische Agenda: Louis Brackel, tel. 06 - 2602 6005, e-mail: louis@brackel.info (LB) • Augustinus, 6 in 1, a.i.: Piet Hagenaars, tel. 06 - 1047 4218, e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PH) • Parochiekalender: Els van Leuken, tel. 06 - 5240 5210, e-mail: els.van.leuken@planet.nl (EvL) Logistiek: Anneke van der Valk, tel. 06 - 5112 2374 e-mail: a.vd.valk@hotmail.com

www.facebook.com/h.augustinusparochie

QR-code Augustinus Facebookpagina

QR-code Website Parochie H. Augustinus

Inleverdatum kopij juninummer 2018 uiterlijk 13 juni 2018: redactie@parochie-augustinus.nl Looptijd: 30 juni-1 sep 2018 Verschijningsdatum: 19 juni2018 De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en andere bijdragen te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.

31


De Augustinus-kids

De tekst op deze pagina komt grotendeels van www.hagenpreken.nl; de website van onze pastoor. Wil je jouw tekening achter op de Augustinus? Stuur hem dan in!

Kleurplaat Lichaam en Bloed van Christus Op de kleurplaat zie je de Kelk en daarboven de H. Hostie. In de Mis is er een moment waarop het brood (de hostie), Lichaam van Christus wordt en de wijn in de kelk, Bloed van Christus. Dit moment heet de ‘Consecratie’. We zien nog steeds het brood en we zien nog steeds de wijn. Onze ogen zien het verschil niet. Toch is het waar; het brood wordt Lichaam van Christus en de wijn wordt Bloed van Christus. We kunnen dat zien met de ogen van ons hart en ons geloof. We weten ook dat Jezus het ons zelf heeft gezegd dat het echt waar is: Hij is er, Jezus Zelf met zijn Lichaam en Bloed. Als de mensen in de kerk te communie gaan ontvangen ze de hostie. Zo ontmoeten ze echt Jezus. Ze zijn even helemaal samen met Jezus. Dat is heel bijzonder en mooi. Jezus zegt er ook mee dat Hij bij ons wil horen: de mensen en God horen bij elkaar. Dat noemen we het Verbond tussen God en de mensen.

Foto en tekst Femke (Sint Jozef)

Sacramentsdag Op 3 juni vieren we Sacramentsdag. De volledige naam van dit feest is: ‘Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus’. We vieren het Sacrament van de Eucharistie. We vieren dat we Jezus steeds weer opnieuw kunnen ontmoeten in de Eucharistie. Zodat we bij Hem kunnen zijn.

Een mysterie

De Consecratie.

Bron: laviedesparoisses.over-blog.com

Het brood (de hostie) wordt het Lichaam van Jezus. Dit is misschien iets makkelijker te begrijpen als je denkt aan binnenkant en buitenkant. Het brood is de buitenkant; die blijft hetzelfde, maar de binnenkant verandert. Net als bij ons zelf we hebben ons lijf, onze buitenkant. Je hebt onze ziel die zit van binnen. De binnenkant van het brood wordt helemaal van Jezus.

De Augustinus juni 2018  
De Augustinus juni 2018  
Advertisement