__MAIN_TEXT__

Page 1

Jaargang 5 - no. 1 - 2019 29 december 2018 - 26 januari 2019

De Augustinus Januari 2019 - Driekoningen

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar


Van de bestuurstafel uw bijdrage precies voor nodig is. Vervolgens kunt u via het antwoordformulier aangeven wat u het komende jaar aan uw parochiekern wilt geven. Zo kunt u bijdragen aan een warme, sterke kerk. U kunt uiteraard uw bijdrage ook gelijk overmaken naar het rekeningnummer van uw parochiekern.

Parochiebestuur v.l.n.r.: Mike Emmerson, penningmeester; Astrid van der Valk, vice-voorzitter; pastoor Michel Hagen, voorzitter; Jan Konst, begraafplaatsen; Chris Warmenhoven, gebouwen

Actie Kerkbalans 2019 komt eraan De jaarlijkse Actie Kerkbalans gaat van start. Het thema is dit jaar ‘Geef voor je kerk’. In de tweede helft van januari halen 40.000 vrijwilligers in 2000 kerken geld op voor hun plaatselijke kerk. Dat is hard nodig, ook voor onze parochie, om actieve geloofsgemeenschappen te kunnen zijn waar leden elkaar ontmoeten en in de vieringen te worden bemoedigd en geïnspireerd. Om kerken geloofsgemeenschappen te laten zijn waar de sacramenten worden bediend en waar iedereen altijd – of u nu lid bent of niet- terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor.

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in de stad, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone door-

2

deweekse dag. Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt, het huis van God, moet wel onderhouden worden; ook om instandhouding van ons religieus erfgoed voor volgende generaties. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten en pastorale projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten. Daarom is er de Actie Kerkbalans. Geef daarom aan uw kerk. Zodat uw kerk kan blijven bestaan. Diocesaan inluiden op 19 januari! Dit jaar vindt het diocesane inluidmoment van het bisdom Rotterdam, de aftrap van de Actie Kerkbalans 2019, plaats in onze parochie. Vicaris Tjeerd Visser zal op 19 januari om 13.00 uur de klokken gaan luiden in de H. Joannes de Doperkerk in Katwijk. Dat is een prachtige aanleiding om er een extra feestelijk inluidmoment van te maken. Onder de vlag van ‘saamhorigheid’ zullen de kerkbalanslopers worden geïnspireerd als het kinderkoor De Vrolijke Noot hen het Actie Kerkbalanslied zal toezingen. Ook vertegenwoordigers uit de andere vijf parochiekernen zullen aanwezig zijn en delen in de feestvreugde, saamhorigheid parochiebreed! En nog mooier als ook u erbij bent. We zien uit naar uw komst! Meer informatie vindt u op de pagina van parochiekern H. Joannes de Doper. Brief op de mat Uw parochiekern is erg geholpen met een financiële bijdrage. Daar gaat het om bij Kerkbalans. Daarom valt er de tweede helft van januari een brief op de mat. In de brief staat uitgelegd waar

Hebt u eind januari geen oproep ontvangen, maar wilt u wel meedoen? Ga naar onze website www.parochie-augustinus.nl en doneer met i-Deal op uw parochiekernpagina. Slim geven Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u echter een periodieke gift, dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U leest hier alles over op kerkbalans.nl of op onze eigen website www.parochie-augustinus.nl. Help mee en geef vanuit uw hart We hopen dat Actie Kerkbalans 2019 een succes mag worden, maar ook dat de saamhorigheid in onze parochie(kernen) mede hierdoor verder mag groeien tot een basis, dat het voorbestaan gewaarborgd wordt. Daarom help mee en geef vanuit uw hart! Astrid van der Valk / Mike Emmerson

Bij de voorkant De afbeelding van de drie koningen komt uit een glas in lood raam van de kathedraal in Saint Denis (Parijs). Het is een onderdeel van een raam waarop het kerstverhaal is afgebeeld. Onder de driekoningen ziet u het geboortetafereel. Boven de driekoningen de vlucht naar Egypte. Foto: Wikimedia Commons


Nieuwjaar - nieuwe kansen De drie koningen op de voorkant volgden het licht en kwamen bij het Licht van de wereld, Christus. Maar je moet wel geloof hebben om in zo'n klein kind in een voerbak de Redder van de wereld te kunnen zien. Door het geloof waren zij in staat het nieuwe te zien dat God was begonnen. In onze wereld heeft het woord nieuw vaak een magische uitwerking, nieuw is verrassend en onbekend. Zo ervaren we soms ook het nieuwe jaar; wat zal het brengen? In sommige landen met toenemende spanningen kan dat nieuwe ook bedreigend zijn. Wij willen dit nieuwe jaar gelovig binnen stappen. Met God is elk jaar een kans op iets moois, een kans om goed te doen, een kans om te groeien in geloof, een kans om lief te hebben, een kans om aan onszelf en aan deze wereld te werken. Zal het nieuwe jaar ons bepalen of bepalen wij wat het wordt? Samen kunnen we de Actie Kerkbalans tot een succes maken. Diaken Brink herinnert ons in zijn pastoraal woord aan woorden van Augustinus: "Wij zijn de tijd". Bisschop van den Hende op blz. 5 herinnert ons eraan dat het jaar van gebed wel is geĂŤindigd, maar dat het gebed natuurlijk doorgaat. Nieuw is ook dat jonge mensen getuigen van een herontdekken van de biecht, geen verouderde praktijken, het oude is weer nieuw geworden (blz. 9). Verder tracteren de parochiekernen u weer op veel nieuws en activiteiten, volop waard om te lezen.

2 4 5 6 8 11 12 16-17 18 20 24 25 26 28 31 32

Van de bestuurstafel Pastoraal Team Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk Spiritualiteit Augustinus, 6 in 1 (vacaturebank) Huwelijk, Gezin en Jongeren H. Joannes de Doper - Katwijk Liturgische Agenda 6 kerken H. Willibrord - Oegstgeest H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten De Goede Herder - Wassenaar Wassenaar Gezamenlijk St. Jozef - Wassenaar Sint Willibrordus - Wassenaar Contacten De Augustinus-kids

Inleverdatum kopij zie blz. 31

COLOFON De Augustinus is een uitgave van de parochie H. Augustinus en verschijnt 11 keer per jaar.

Pastoor Michel Hagen

Redactieadres: redactie@parochie-augustinus.nl Hoofdredacteur: Pastoor Michel Hagen Eindredacteur: Els van Leuken Locatieredacteuren: Katwijk: Piet Hagenaars,Paul van Houwelingen Oegstgeest: vacant Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen Wassenaar: Hanneke Reuser, Emmy van der Wilk, Louis Brackel Rubrieksredacteuren: Liturgische Agenda: Louis Brackel Bisdom/Wereldkerk: Emmy van der Wilk Augustinus, 6 in 1: vacature Pastoraal Team/Spiritualiteit: Dirk Gudde Huwelijk, Gezin en Jongeren: vacature Website: www.parochie-augustinus.nl Drukker: Editoo B.V. te Arnhem

3


Pastoraal Team Uit het pastoraal team - terugblikken en vooruitkijken Het pastoraal team kijkt met dankbaarheid terug op het afgelopen jaar. Het was een jaar waarin wij met z'n allen hard hebben gewerkt om Gods liefde concreet te maken in en door zijn Kerk.

Kapelaan Boris Plavčić, pastoraal werker Dirk Gudde, pastoor Michel Hagen, diaken Peter Winnubst en diaken George Brink

Pastoraal woord Met de jaarwisseling openen zich de poorten van een nieuw jaar. Vraagt u zich af wat dat nieuwe jaar u gaat brengen? Heeft u goede voornemens misschien? Veel mensen voelen zich onzeker in deze tijd. Denk maar aan de grote problemen, sommigen zeggen liever ‘uitdagingen’, waarmee onze samenleving zich geconfronteerd ziet: de klimaatproblemen en de noodzaak om afscheid te nemen van fossiele brandstoffen, de migratie van vele soms wanhopige mensen naar Europa, het grillige presidentschap van Trump en de boevenstreken van Poetin, enfin, u kunt dit waarschijnlijk nog aanvullen. Ook de Katholieke Kerk, wereldwijd en in onze eigen parochie, ziet zich voor uitdagingen gesteld: de misbruikkwestie waar de Kerk nog steeds niet mee in het reine lijkt te zijn gekomen, de ontkerkelijking die onze kerken steeds minder vol maakt en, daarmee samenhangend, in onze eigen dorpen de noodzaak om op kortere of langere termijn afscheid te nemen van de vieringen in bepaalde dierbare kerken, zoals in Voorschoten al is gebeurd en nu in Wassenaar speelt. Wordt u somber van deze uiteenzetting? Ons christelijk geloof is altijd ook een geloof van hoop. Zolang er mensen zijn die hun harten openen voor de liefde die God zelf is, zolang er mensen zijn die zich laten bezielen door zijn Geest en in woord en daad getuigen van zijn levende aanwezigheid, hoeven we niet te wanhopen. Sint Augustinus houdt ons voor: Het zijn slechte tijden! Het zijn moeilijke tijden! Dat zeggen de mensen tenminste. Laten we liever goed leven, dan worden de tijden vanzelf goed. Wij zijn de tijden. Zoals wij zijn, zijn de tijden. (uit: ‘Voedsel voor de ogen’, Damon, 2014, pag. 26) Goed leven, ja, makkelijk gezegd, zo verzucht u misschien. Inderdaad, zo vaak willen we het goede, maar doen uiteindelijk toch wat verkeerd is. Op eigen kracht gaan we het niet redden. We hebben hulp nodig. Keren we ons om raad tot de heilige paus Johannes Paulus II en luisteren we naar wat hij zei bij zijn ambtsaanvaarding in 1978: ‘Wees niet bang. Open, open de deuren wijd voor Christus.’ Deze woorden staan geschreven in de sacramentskapel van de Lodewijkskerk in Leiden, boven de plek waar elke week van vrijdag op zaterdag 24 uur lang de Heer wordt aanbeden in het H. Sacrament. Open de deuren wijd voor Christus: laat dat ons aller voornemen zijn in het nieuwe jaar. Openen wij ons hart voor Hem door ruimte te maken voor het gebed, dagelijks, in ons drukke leven. Door Hem dikwijls te ontvangen in de Communie en ons met Hem te verzoenen, waar nodig, in de biecht. Door Hem te begroeten in onze medemens, speciaal de medemens in nood. Door mee te doen aan het nieuwe parochieproject van de gezinscatechese, als deelnemer of vrijwilliger. Laten we met Hem de poorten doorgaan van het nieuwe jaar, in het vaste vertrouwen dat Hij met ons gaat als onze Leidsman en Gids naar betere tijden. Diaken George Brink

4

Het was een jaar waarin we jubilea hebben gevierd waaronder het 150-jarig jubileum van de H. Laurentiuskerk te Voorschoten. Wij hebben ons ingezet voor vervolgde christenen in Irak met de Kerkenloop. Voor het eerst zijn we met een grote groep op bedevaart geweest naar Medgugorje. Dit was allemaal niet mogelijk geweest zonder het harde werk en de gulle giften van de vrijwilligers en weldoeners. Het Jaar van Gebed heeft in onze parochie vele vruchten afgeworpen. Door het werk en gebed dat we samen hebben verricht, hebben we veel genade en zegen mogen ontvangen. Voor het aankomende jaar kijken wij uit om samen weer op te trekken in geloof. Dit zal bijzonder vorm krijgen in de gezinscatechese. Wij hopen door deze nieuwe weg die we inslaan met de gezinscatechese, dat de gezinnen bewust kiezen voor het geloof. Dat die bewuste keuze mag leiden tot verdieping en verrijking van ouders en kinderen. Het Pastoraal Team wenst allen een vreugdevol en gezegend 2019. Kapelaan Boris Plavčić

Catechese voor het hele gezin In De Augustinus van december hebt u op blz. 10 uitgebreid kunnen lezen over het project gezinscatechese. Deze maand op 20 januari gaat dit van start. De bijeenkomsten zijn in Voorschoten om 09.30 uur en worden afgesloten met een gezinsmis om 11.00 uur. Het Eerste Communieproject en ook de Vormselvoorbereiding maken deel uit van de gezinscatechese. Er zijn inmiddels vanuit de vier dorpen zo'n 70 kinderen aangemeld, waarvan ongeveer 40 voor de Eerste Communie. Terwijl de kinderen het catecheseproject volgen, is er voor de ouders een lezing. Pastoor Michel Hagen


Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk caan en missiebisschop Petrus Verriet (1880-1948). Hij was geboren in Venray en was apostolisch vicaris van Curaçao. De staf stond in de vitrine in de Venrayse kerk en gaat nu weer gebruikt worden. "Een leiderstaf hoort niet in de vitrine, maar moet gebruikt worden. Net zoals de kerk zelf niet in een vitrine hoort", zei mgr. Smeets aan het einde van de viering. De nieuwe bisschop, 58 jaar oud, studeerde Nederlands en werd op latere leeftijd priester. Hij komt uit het bisdom en werkte op diverse plekken in Roermond. Mgr. Smeets koos als zijn wapenspreuk 'In Gods Naam mensen liefhebben'. Absis kathedraal Rotterdam. Foto: Peter van Mulken

Mgr. Van den Hende sluit diocesaan themajaar op hoogfeest Christus Koning “Een heel jaar lang hebben we aandacht besteed aan de opdracht van de Heer om te volharden in gebed. Daar houden we nu het Jaar van Gebed ten einde is niet mee op. Het is niet zo dat de kathedraal na vandaag ineens leeg blijft. We zijn ons juist opnieuw bewust van de noodzaak tot gebed voor heel ons leven.” Op zondag 25 november sloot Mgr. Van den Hende het Jaar van Gebed af tijdens een eucharistieviering in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal. De viering werd muzikaal begeleid door het koor Hortus Musicus Religiosus uit Bergen op Zoom. Aan het eind van de viering klonk speciaal: ‘Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat’. Die woorden staan geschreven in de schildering van Christus Koning in de absis van de kathedraal, die eind vorig jaar na een restauratie opnieuw is aangebracht. De Kerk viert deze laatste dag van het kerkelijk jaar het hoogfeest van Christus Koning. De bisschop spreekt daarom in zijn homilie over Christus als koning van hemel en aarde. “Christus heeft niets van een koning, zoals we die gewend zijn te zien. En toch stelt Pilatus die vraag: zijt Gij koning?” preekt de bisschop. “Pilatus is bezorgd, niet zozeer dat Jezus met macht en geweld zijn stoel inneemt, of een heel leger op de been brengt tegen het Romeinse leger. Wel lijkt hij te beseffen

Bron: Nieuwsbrief Dominicanen Nederland, december 2018.

dat Jezus iemand is die vele harten heeft geraakt. Pilatus weet goed dat je meer mensen in het hart raakt door vrede te verkondigen dan door met de vuist op tafel te slaan, hij weet dat je meer mensen in het hart raakt door de vrede voor te leven dan met geweld en pijn de orde te herstellen.” “Als de Heer ons als zijn leerlingen vraagt, kunnen we dat niet zonder gebed.” Bron: Bisdom Rotterdam

Bisschopswijding in Roermond Harrie Smeets, tot voor kort de pastoor-deken van Venray, is op 8 december jl. in Roermond tot bisschop van Roermond gewijd. Hij is de opvolger van Frans Wiertz. Harrie Smeets kreeg bij zijn wijding tot bisschop van Roermond op 8 december jl. de staf van missiebisschop Petrus Verriet o.p. Bij de wijding speelde dominicaan Stefan Ansinger een rol als lector en musicus. Stefan Ansinger o.p. legde dit najaar zijn eerste professie af en studeert nu theologie in Fribourg. Hij groeide op in Venray, waar Harrie Smeets zijn pastoor was. Hij had Stefan uitgenodigd om de tweede lezing te verzorgen. Ook speelde hij viool en fluit tijdens de plechtigheid. De bisschopsstaf die Smeets kreeg overhandigd is afkomstig van de parochie Sint-Petrus’ Banden in Venray. De staf, die in bruikleen is gegeven, behoorde eerder toe aan domini-

De bisschopsstaf. Bron: Website Dominicanen Nederland

10 maart 2019 - City-PierCity-loop. Loop je mee voor christenen in Syrië? Jij bent de hoop voor de christenen in Syrië! Loop mee met de City-Pier-City-loop in Den Haag. Informatie: www. kerkinnood.nl Terwijl de Syrische crisis het zevende jaar ingaat, blijft de nood in omvang, ernst en complexiteit overweldigend. Veel Syriërs worden nog dagelijks getroffen door ongeëvenaard lijden en vernietiging. Kerk in Nood ondersteunt momenteel 134(!) projecten in Syrië. Die zijn o.a. gericht op huisvesting, onderwijs, voedselvoorziening, medische zorg, wederopbouw van kerken. Bron: Kerk in Nood

5


Spiritualiteit

De groet aan Maria Ik wil u meenemen naar een bijzonder woord in de Bijbel. Als ik soms een technische term noem, stoort u zich daar dan niet aan, die dient alleen als extra informatie. Het gaat dit keer om een woord dat we goed kennen, want het staat in het "Wees Gegroet". Ik noem eerst de Latijnse vertaling: "Ave Maria, gratia plena". U herkent het, het is: "Wees gegroet Maria, vol van genade". Om die laatste woorden: 'vol van genade’, gaat het deze keer. Toen Hieronymus rond het jaar 400 op verzoek van de toenmalige paus Damasus, de Latijnse vertaling van het Evangelie verzorgde, moest hij allerlei Griekse woorden vertalen naar het Latijn, want het Evangelie is in het Grieks geschreven. Het Griekse woord waar het om gaat is ‘kecharitomene (κεχαριτωμένη)’. Dit woord is een hapax legomenon, een woord dat in deze specifieke vorm maar één keer in de Bijbel voorkomt. ‘Kecharitomene’, ‘vol van genade’, wordt in de Bijbel alleen van Maria gezegd. Het enige woord dat er nog wat op lijkt, vinden we bij Jezus Sirach 18,17: “echaritosen” (ἐχαρίτωσεν). Dit wordt vertaald met ‘een beminnelijk man’, of ‘een begenadigd man’. Dat woord komen we ook nog tegen bij Paulus (Efese 1,6). Dan gaat het erom dat God ons heeft begenadigd in Christus, zijn geliefde Zoon. Maar dit woord is echt anders dan wat de engel tot Maria sprak. Wat is dan wel het bijzondere Dit is de tweede aflevering uit de nieuwe reeks artikelen: kernwoorden uit de bijbel toegelicht en uitgediept. De afbeelding bovenaan is de evangelist Marcus. Een illustratie uit het Evangeliarium van Lorsch (of Codex Aureus van Lorsch) gemaakt in opdracht van Karel de Grote, begin 9e eeuw. De evangelist is klaar om te schrijven, maar hij lijkt hier vooral te luisteren. Bron: Wikimedia. DG

6

of een gebed natuurlijk ook begrijpelijk zijn. “Wees gegroet Maria, vergenadigde”, bidt minder prettig dan: “Wees gegroet, Maria, vol van genade. Het gaat mij er echter om dat we beter begrijpen dat met die groet van de engel aan Maria, meer gebeurt en meer gezegd wordt dan we doorgaans beseffen. aan dit Griekse woord ‘kecharitomene (κεχαριτωμένη)’? Anders gezegd, waarom kiest de evangelist Lucas dit speciale woord en hoe zou je het dan in het Nederlands moeten vertalen? Het is duidelijk dat Lucas in heel de Bijbel geen woord heeft kunnen vinden dat voldoende uitdrukt wat de engel tegen Maria zei. Laten we eens kijken hoe de verschillende Nederlandse Bijbelvertalingen de groet van de engel uit Lucas 1,28 weergeven. De Willibrord 1975 schrijft: “Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u!”. De Statenvertaling schrijft: “Wees gegroet, gij begenadigde; de Heere is met u”. Ook de NBG 51 schrijft: “Wees gegroet, gij begenadigde, de Here is met u”. De meeste vertalingen kiezen als vertaling: “begenadigde”. Toch is dat niet helemaal de goede vertaling, net als de vertaling in het Wees Gegroet; 'vol van genade'. Bij het woord: 'vol van genade', denk je aan een mens die door de genade vervuld is. Zo zeggen wij als iemand iets moois heeft ontvangen; een trouwdatum, een zwangerschap: “Ze is er vol van”. Vol van genade duidt erop dat de genade je leven, je denken en verlangen vervult. Bij het woord 'begenadigde', klinkt weer iets anders door. Hij is een begenadigd spreker, zij is een begenadigd arts, het duidt vaak op een talent. Het woord 'begenadigde' gaat wel wat verder, want het gaat daarbij niet over spreken of werk, maar over de persoon, over wie Maria is; ze is een begenadigde.

Zo wordt ook begrijpelijker dat Maria van dat woord schrikt. Zo lezen we in het Evangelie: “Hij (de engel) trad bij haar binnen en sprak: "Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u!" Zij schrok van dat woord en vroeg zich af, wat die groet toch wel kon betekenen”. Dat woord, met name ‘kecharitomene’ doet haar schrikken, want zo ziet zij zichzelf niet. Voor zichzelf heeft ze maar één beschrijving: “Zie de dienstmaagd van de Heer”. Nu krijgt ze van de engel te horen dat zij een en al genade is. De Evangelist Lucas heeft echt zijn best gedaan om ons duidelijk te maken dat er met Maria iets heel bijzonders aan de hand is. Hij heeft een woord genomen dat nergens anders zo voorkomt. Later zal de Kerk de uitspraak doen dat Maria onbevlekt ontvangen is. In Lourdes krijgt Bernadette ook zo’n soort woord. Een woord dat ze maar moeilijk kon onthouden want het kwam nergens anders voor. Maria had haar gezegd: “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis”. Vanaf haar begin in de moederschoot van moeder Anna is Maria reeds een en al genade geweest. De zonde heeft nooit vat op haar gekregen. Zo is Maria nu nog steeds. Om die reden heeft Jezus, terwijl Hij stierf aan het kruis, haar aan de Kerk, aan ons, als moeder gegeven. Maria, vol van genade, begenadigde, vergenadigde, een en al genade, lieve moeder, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Pastoor Michel Hagen

Toch wil Lucas nog wat meer zeggen, alleen kunnen wij dat niet goed vertalen. Eigenlijk zou het iets zijn als 'vergenadigde'. Daarmee wordt bedoeld dat Maria zelf genade is geworden. De genade is er niet bijgekomen: 'be-genadigd', ze is er niet alleen van vervuld: 'vol van genade', nee ze is het zelf geworden, ze is een en al genade, ze is vergenadigd. Nu moet een vertaling

Heilige van de maand: Sint Vincentius (22 januari) H. Vincentius van Zaragoza, † 304. Valencia, Spanje; diaken en martelaar. Volgens de legende is Vincentius samen met zijn bisschop Valerius van Zaragoza gevangen genomen tijdens de christenvervolgingen aan het begin van de 4e eeuw onder keizer Maximia-


Spiritualiteit nus (284-305). De stadhouder, Dacianus, resideerde in Valencia en liet hen daar aan zich voorgeleiden. Ze werden in de kerker geworpen met de bedoeling dat ze de hongerdood zouden sterven. Na geruime tijd nam Dacianus aan dat ze lichamelijk behoorlijk verzwakt en uitgeput waren en de dood al in de ogen zagen. Toen liet hij ze voor zich verschijnen om ze over te halen hun God af te zweren. Maar beiden bleken nog kerngezond en in blakende conditie. De oude Valerius getuigde met zijn zachte stem van Christus. Maar de jonge Vincentius sprak luid en duidelijk en vol overtuiging "Jullie aanbidden goden van steen. Wij daarentegen de levende God en zijn zoon Jezus Christus." Woedend veroordeelde de stadhouder de oude bisschop tot verbanning en Vincentius tot de marteldood. Hij liet hem bijna vierendelen, vervolgens gedeeltelijk villen en roosteren. Vincentius echter stierf niet. Hij werd hierop in een vochtige en donkere kerker geworpen, waarvan de bodem bezaaid lag met glasscherven en scherpe steentjes, om een pijnlijke dood te sterven. Echter, er kwamen engelen om hem te troosten en de pijn weg te nemen. Ze verdreven de duisternis en veranderden de scherven en steentjes in bloemen. Vincentius' luide lofzang voor God klonk door heel de gevangenis, zoals ook de heerlijke geur van de bloemen zich daar verspreidde. Toen de stadhouder ervan hoorde, was hij ontzet. Hij beval dat de martelaar verzorgd en verpleegd moest worden. Hij moest genezen, want de machthebber was bang voor de reactie van het volk, als het zou horen dat Vincentius in de gevangenis zou zijn omgekomen. Nauwelijks lag Vincentius in een zacht, schoon bed, of hij stierf. De stadhouder voelde zich bedrogen. Woedend beval hij het lijk buiten de stad op het open veld te werpen ten prooi aan roofvogels en wilde dieren. Maar een raaf hield de wacht naast het lichaam en verjoeg alle bloeddorstige dieren. Zo konden de christenen het lichaam bergen en eerbiedig begraven. Vincentius is de patroonheilige van dakdekkers, rietdekkers, dakpanfabrikanten; van pottenbakkers, scholieren, steenbakkers, zeelieden, kuipers,

Nederlandse materiaal is te vinden op www.raadvankerken.nl. Er wordt een zondagse liturgie aangeboden, maar ook een serie teksten en gebeden voor elke dag van de Week van Gebed voor de Eenheid. Op dag acht staat daar de volgende tekst bij:

Vincentius van Zaragoza in gevangenschap (17e-eeuw - onbekende meester uit de school van Francisco Ribalta. (Bron: Wikipedia).

wijnbouwers en -handelaars. Deze laatsten door de klank van de naam van Sint Vincent in de Franse taal: 'Vin-cent' dit klinkt als 'vin-sang' = 'wijn-bloed'. Sint Vincent op afbeeldingen Vincentius wordt in de iconografie voorgesteld als een diaken gekleed in een dalmatiek, met een martelaarspalm in de hand. Vaak in het rood gekleed, de kleur van het martelaarschap. Vaak zichtbaar zijn een rooster, een druiventros, een boek, één of meerdere kruiken, een sikkel of een zilveren haak, een wierookvat, kettingen, een toren, bloemen, een molensteen, een raaf en een schip. Sint Vincent wordt aangeroepen tegen buikpijn, koorts, zweren maar ook voor het terugkrijgen van gestolen spullen. (Bron: heiligen.net)

Gedurende de acht dagen van deze Week van Gebed hebben de dagelijkse overdenkingen veel omstandigheden in de wereld besproken, zoals hebzucht, geweld, uitsluiting, uitbuiting, armoede, vervuiling, honger en mensenhandel. Kerken in Indonesië zien deze zaken als uitdagingen waar alle christenen mee te maken hebben. Zij erkennen en belijden dat sommige van deze zonden ook het leven van hun kerken besmet hebben, waardoor hun eenheid beschadigd is en hun getuigenis aan de wereld is aangetast. Tegelijkertijd erkennen zij de veelbelovende gevallen van samenwerking van kerken om van hun eenheid in Christus te getuigen. Vooral tijdens deze Week van Gebed sluiten Christenen zich bij elkaar aan voor gezamenlijk gebed, waarbij zij hun geloof belijden, zich openstellen voor de stem van God en samen bidden voor de eenheid in het lichaam van Christus. Zij erkennen dat Jezus het licht van de wereld is, die het levenslicht belooft aan wie Hem navolgen. Omdat de Heer hun licht en behoud is, hebben zij geen angst om in actie te komen. Het daarop volgende gebed kan, als gebed van de maand, ons gebed voor de eenheid zijn (zie hieronder). Dirk Gudde, pastoraal werker

Diaken Peter Winnubst

Gebed van de maand Het liturgisch materiaal voor de Week van Gebed voor de Eenheid, 20 t/m 27 januari 2019, is deze keer voorbereid door Indonesische Christenen. Dit materiaal, dat ook door de Pauselijke Raad voor de bevordering van de Eenheid van de Christenen wordt gepubliceerd, wordt in elk land vertaald en aanpast aan de lokale situatie. Het

God onze Steun, wij loven U om uw goedheid, omdat U ons heeft gedragen in tijden van beproeving, en ons uw licht heeft laten zien in tijden van duisternis. Verander ons leven zodanig, dat wij een zegen mogen zijn voor anderen. Help ons eenheid in verscheidenheid in ons leven gestalte te geven als een getuigenis van de gemeenschap die in u is: Vader, Zoon en Heilige Geest, God, vandaag en tot in eeuwigheid.

7


Augustinus, 6 in 1 Parochiekalender JANUARI 2019 19 jan 20 jan 20 t/m 27 jan 22 jan 27 jan

Inluiden Actie Kerkbalans, p.2 Start Catechese Project, p. 10 in Augustinus 11/2018 Week van Gebed voor de Eenheid p.9 Sint Vincentius, heilige van de maand, p.6 Oecum. viering in Week van Gebed, Voorschoten, p. 21

7 feb 10 feb 10 mrt maart 2019

Start Pastorale School, Procesmatig werken, p.13 Oriëntatiedag Vronesteyn, p.10 City-Pier-City-loop Den Haag, voor christenen in Syrië, p.5 Training m.b.t. dementie, p.14 in August. 11/2018, aanmelden vóór 28 jan, Katwijk

EvL

Vacaturebank parochie H. Augustinus - Katwijk / Oegstgeest / Voorschoten / Wassenaar

Deze maand zijn er twee vacaturemeldingen voor de H. Laurentius in Voorschoten:

De redactie vraagt dringend uw aandacht - en actie voor de volgende vacatures in haar midden:

1. Schoonmaker/schoonmaakster in de H. Laurentiuskerk (zie ook pag. 21)

1. Pagina Huwelijk, gezin en jongeren 2. Pagina's 6 in 1 (in totaal drie pagina's)

2. Hulp bij verzorging doopvieringen in de H. Laurentiuskerk (zie ook pag. 23)

Afscheid van Jopie Bregten 1941 - 2018 Wie in Wassenaar en omgeving kende de betrokkenheid op kerk en wereld van Jopie niet? Plotseling - in een moment - veranderde haar energieke, actieve en op de medemens gerichte aanwezigheid in een uitzichtloze hulpbehoevende situatie. Goddank is haar nog enige tijd gegund om afscheid te nemen van haar kinderen, kleinkinderen, familie, enkele vrienden en vriendinnen. Ook haar wensen omtrent haar afscheid kon zij nog bespreken. Zo wilde zij tijdens de afscheidsviering graag als voorgangers pastor Klaas Koffeman van het Straatpastoraat in Den Haag, en pastor Felix Verlaan. De laatste kende haar gezin al tijden vanuit het St. Adelbert College en zorginstelling Duinstede, waar Jopie ook dikwijls hielp. Beiden vertelden aan de hand van lezingen uit de Schrift en persoonlijke ervaringen hoe zij, Jopie, met mensen omging: recht door zee, opkomend voor mensen in problemen, praktisch handelend, veeleisend, stimulerend, de plaats van de vrouw belichtend en regels opzij zettend, als dat de mens

8

3. Locatieredacteur voor Oegstgeest

die hulp nodig had in de weg stond. Jopie werkte voor meer dan twee!! Om enkele groepen te noemen: contact met het Straatpastoraat, organisatie maaltijdengroep voor dak- en thuislozen, pastoraatgroep St. Jozefkerk, opzet oecumenische diensten in pretpark Duinrell, de Zorgboerderij, MOV-groep, Raad van Kerken Wassenaar, Wereldwinkel, oecumenische Vespervieringen Messias-Jozef, voorgangster in Gebedsvieringen in de Jozef, Amnesty, enz, enz, enz. Dit alles naast haar inzet voor niet 'kerkelijke' verbanden. Het was dan ook een goede ervaring dat zoveel mensen uit allerlei geledingen aanwezig waren bij haar afscheid. Voor haar gezin en familie een blijk van Jopie's gewaardeerde werk voor Kerk en Wereld. Velen hebben gelukkig nog kunnen genieten van haar vreugde haar broer te hebben gezien. Nu ervaren we hoeveel open plaatsen er zijn gevallen na haar heengaan. Getrouw aan haar inzet sloegen al een aantal van haar medewerkers de handen ineen en konden haar toekomstplannen doorgang vinden.

Jopie's spirit blijft nog een tijd doorwerken. Kerk en wereld en oecumene blijven in haar en Gods Geest de aardse wereld tot een plaats maken waar het goed wonen is in Gods Eeuwig Licht. Met een 'beroep' op de zaligsprekingen hebben wij gebeden om de begeleiding van Jopie door vele (en vooral vrouwelijke) apostelen en heiligen tot voor Gods troon. Namens de hele christengemeenschap van Wassenaar en alle mensen van goede wil zeggen wij: Jopie, tot bij God!! Leo Elshout

Jopie hield van bloemen. Foto: EvdW


Augustinus, 6 in 1 Reeks columns over 'Wat betekent het sacrament van Boete en Verzoening voor mij?' Een tijd lang leek het erop dat het sacrament van Boete en Verzoening, de Biecht, geen deel meer uitmaakte van het katholieke leven in Nederland: een begraven sacrament. De beleving van dit sacrament was voor sommigen misschien wat gedevalueerd, omdat biechten moest. Zo werd het biechten plichtmatig en routinematig. Inmiddels beleeft dit sacrament een opleving. In al onze kerken zijn biechtstoelen in ere hersteld, soms waren ze zelfs schoonmaakkast geworden. Ook in onze parochie wordt frequent en vanuit het hart gebiecht; met name ook door onze jongeren. Zij zijn niet gehinderd door negatieve ervaringen uit het verleden en herontdekken onbevangen dit kostbare sacrament waarin de ontmoeting met Jezus heel persoonlijk en concreet is. Deze en komende Augustinus laten we de jongeren hierover aan het woord: zij vertellen op heel open en persoonlijke wijze wat de Biecht voor hen betekent. MdM

Verwondering De biecht is een intiem moment tussen God en mij. Een moment waarin ik onverhuld alles aan Hem vertel ... Dat ik ten opzichte van Hem heb gefaald in handelingen, uitdrukkingen en gedachten. Met als gevolg schaamte, schuld en zorgen... die ik met mij draag als een last.. soms niet beseffende hoe zwaar deze last is... Tot mijn ontmoeting met Hem in de biecht. Hij luistert liefdevol en geduldig naar mij. Stelt mij de juiste vragen waardoor ik mijzelf soms verwonder met de antwoorden. En dan komt het moment van berouw en verzoening. Met elk woord dat ik uitspreek... voel ik de last verdwijnen en plaatsmaken voor Zijn warmte en liefde... mijn pijn gestild door Zijn vergevingsgezinde genade... Foto Nataly

Nataly (29 jaar)

Hart zo licht als een vlinder Wat is de biecht voor mij? Een nieuw begin. Een nieuw begin waar liefde weer begint te schitteren. En wanneer het hart schoongepoetst wordt.. ontstaat er meer ruimte. Zoals je je huis schoonpoetst, wordt alles schoon en geordend. Misschien vind je zelfs spullen die je niet meer nodig hebt en die de ruimte stelen. Je wordt vrolijk dat je ze hebt gevonden en dat je ze mag weggooien in de vuilniszak. Zo ook met onze zonden: je gooit ze allemaal in de vuilniszak en geeft ze aan Jezus. Die neemt de prullenbak mee, verbrandt het vuil en laat het verdwijnen... Gods liefde brandt voor ons en maakt schoon. Dat we gereinigd worden in zijn Goddelijke vuur van liefde, vuur wat tot leven wekt, zuivert en bevrijdt. Wanneer het hart gezuiverd is wordt het zo licht als een vlinder. Een nieuw begin waar liefde weer begint te schitteren. Diana (21 jaar)

Week van Gebed voor de Eenheid Recht voor ogen: Week van Gebed 20 t/m 27 januari 2019 De Week van Gebed voor de Eenheid zet het recht voor ogen. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed je blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht. De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het boek Deuteronomium 16 vers 10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over

Foto Diana

festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Voor christenen in Indonesië is dat geen vreemde combinatie. Zij bereidden het materiaal dit jaar voor. Veel van de economische groei die Indonesië afgelopen decennia heeft doorgemaakt, is gebouwd op een systeem van competitie. Dit is in schril contrast met de bijzondere samenwerking en solidariteit die Indonesië kende. Er is sprake van corruptie: zij die de zwakken horen te beschermen en horen op te komen voor recht, doen vaak het tegenovergestelde. Het gevolg is dat het gat tussen rijken en armen steeds groter is geworden. Onrecht gaat gepaard met exclusiviteit en verdeeldheid. Tijdens de Week van Gebed in 2019 bidden we daarom juist voor recht en gerechtigheid. Jan Willem Janse (dit is een verkorte vorm van zijn artikel) Het materiaal van de Week van Gebed is te bestellen via www.raadvankerken.nl. Op de home pagina vindt u een bestelformulier. Bron: Oecumenisch Bulletin 2/2018

9


Augustinus, 6 in 1 Bedevaarten 2019 Parochie H. Augustinus In 2018 zijn door de parochie H. Augustinus met succes 3 bedevaarten in parochieverband georganiseerd. Deze zullen in 2019 ook weer in het bedevaartprogramma worden opgenomen. Ook zullen wij bekijken of er nog andere bedevaarten in parochieverband kunnen worden georganiseerd. Bedevaarten in 2019 in parochieverband: - 16 maart 2019: Stille Omgang in Amsterdam - 6 juli 2019: Martelaren van Gorcum in Brielle - 10 juni 2019: Springprocessie in Echternach (Luxemburg) Onderstaande bedevaarten kunnen op eigen gelegenheid worden gemaakt: - 26 mei 2019: Liduinafeest in Schiedam - 17 augustus 2019: Jeroensommegang in Noordwijk Ruim van te voren zal aan deze bedevaarten in het parochieblad en in de kerken aandacht worden besteed. Andere bedevaarten gaan o.a. naar Heiloo, Smakt, Kevelaar, Banneux en Beaurain. Zie het parochieblad en de folders achterin de kerken. Erik van Blerk

Foto: katholiekleven.nl

Opvang vluchtelingen in Duinrell De Raad van Kerken van Wassenaar is nauw betrokken bij de opvang van de asielzoekers in Duinrell. Voor de verschillende activiteiten zijn vrijwilligers van harte welkom: Inloophuis in de Messiaskerk, Zijllaan57: Iedere donderdag van 14.00-17.00 uur. Ontmoetingsplaats van asielzoekers en Wassenaarders. Samen praten, spelletjes doen (tafeltennis, sjoelen, schaken etc.), thee en koffie drinken met iets erbij. Wie wil meewerken als vrijwilliger? Opgave bij Gina van Kesteren ginakest@gmail.com of tel. 070-5144 633. Nederlandse taallessen. Er is grote vraag naar Nederlandse taallessen. De les duurt 1 uur en wordt op Duinrell gehouden. Per klasje zijn er maximaal 15 asielzoekers. Er is geen lesmateriaal beschikbaar, dus men dient te beschikken over voldoende improvsiatietalent. Het gaat om een eerste kennismaking met de Nederlandse taal, want allen zijn nieuwkomers zonder status. Het COA stelt de groepen samen en zorgt voor een leslokaal. Enthousiaste 'taalpioniers' kunnen zich aanmelden bij Jan Bruinsma, voorzitter van de Raad van Kerken: bruinsm@ziggo.nl of bij Sheila Keilholz: keilholzsheila@gmail.com, 06-1537 7220.

10

Foto: Peter van Mulken

OriĂŤntatiedag Vronesteyn Zondag 10 februari 2019 Voor wie erover denkt priester of diaken te worden Zondag 10 februari staan de deuren van Vronesteyn wijd open. Het Voorburgse huis aan de Vliet ontvangt die dag belangstellenden die nadenken over hun plaats in de kerk. Misschien denk je erover priester te worden, maar weet je niet wat daar allemaal bij komt kijken. Misschien denk je dat het diaconaat iets voor je is, maar wil je eerst weten wat dat inhoudt. Of misschien wil je eens met iemand praten omdat je gelooft dat je roeping voelt, maar... Op de OriĂŤntatiedag kun je met al je vragen terecht bij de rector van de priester- en diakenopleiding, maar ook bij de spirituaal (een geestelijk leidsman die bij de opleiding is betrokken) en natuurlijk bij de studenten. Je krijgt informatie over het opleidingstraject, de studie, de geestelijke vorming, stages. Je kunt het huis zien waar de studenten wonen, de kapel waar de vieringen worden gehouden, de bibliotheek, de woonkamer. De studenten kunnen je vertellen hoe het is om in Vronesteyn je vorming en toerusting te krijgen en je bijvoorbeeld de studieboeken laten zien. Om 14.00 uur wordt iedereen welkom geheten, daarna is er alle ruimte voor informatie en vragen in twee groepen: een voor de belangstellenden voor het priesterschap, de ander voor degenen die meer willen weten over het diaconaat. Vronesteyn is gemakkelijk met de trein te bereiken: vijf minuten lopen vanaf halte Voorburg-Leidschendam. Laat je weten dat je komt? (Wil je nu al meer weten, kijk dan op www.vronesteyn.nl.) Graag tot ziens! Rector Walter Broeders T: 070-3873 804 M: 06-2714 0117 E: w.broeders@bisdomrotterdam.nl Adres: Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg

De redactie van De Augustinus wenst u allen van harte een Zalig Uiteinde en een even Zalig Nieuwjaar!


Huwelijk, gezin en jongeren Dit is de dag!

Als ik dat lees dan denk ik: zo wil ik ook worden! Alleen ben ik er nog lang niet. Als ik maar harder werk, dan kom ik er wel. Misschien gewoon iets minder slapen. Geen tijd meer voor ontspanning. God maakt ons heilig Maar als ik zo blijf denken, dan doe ik God ernstig tekort. Ik denk namelijk dat heilig worden een verdienste van mezelf is. Maar wie maakt ons heilig? Niet wijzelf, maar God! Niet om wat ik doe, maar om de hoeveelheid liefde waarmee ik het doe (precies wat Moeder Teresa ons heeft gezegd). Het is een gave van God, Hij maakt ons heilig.

Eerste grote ambities Ik heb een paar grote ambities in mijn leven. Klinkt misschien gek om dat te horen uit de mond van iemand die geen baan heeft, maar thuis zijn om voor mijn kinderen te zorgen beschouw ik ook als een ambitie. Dat is dan ook op dit moment mijn grootste ambitie en mijn levensproject: aanwezig zijn voor mijn kinderen om ze te begeleiden in hun levensweg en ze te zien opgroeien. Een veilige, gezellige plek voor ze bieden waar ze helemaal zichzelf kunnen zijn en van waaruit ze de wereld aankunnen. Natuurlijk heb ik ook wat kleinere ambities om te gaan werken, om bepaalde projecten op te starten of dingen te organiseren, maar dat komt op de tweede plek. Nog grotere ambitie Naast die eerste grote ambitie, heb ik ook een grote (eigenlijk een nog grotere) ambitie, en dat is: heilig worden. In de hemel komen als ik dood ga. Dat is ook iets waar ik iedere dag mee bezig ben. Nu is namelijk het moment dat ik daar iets aan kan doen. Iedere ochtend als mijn wekker gaat, staat op mijn scherm: ‘Dit is de dag’. Dat helpt me herinneren dat vandaag de dag is om eraan te werken, vandaag heb ik de mogelijkheid om God te dienen. Om alles wat ik doe aan Hem te geven. Niet gisteren, niet morgen, maar vandaag. Heilig worden in elke leefsituatie Nu heb ik geleerd dat je in iedere leefsituatie, wat je bezigheden ook zijn, heilig kan worden. Voor mij, als huismoeder, geldt dus dat ik, door mijn taken zo goed mogelijk en met liefde te doen, God die dag kan dienen. Dus ik probeer iedere dag zo veel mogelijk te doen, en dat zo goed mogelijk te doen, zodat ik aan God ’s avonds kan laten zien dat ik mijn best voor Hem heb gedaan. Het is nog steeds niet veel, maar ik heb mijn best erop gedaan. Net zoals wanneer je een tekening krijgt van een klein kind. Je kan niet echt goed zien wat het moet voorstellen, maar omdat het kind zo trots vertelt wat er allemaal op staat, is het een echt kunstwerk geworden. Denkfout Nu merk ik bij mezelf de laatste tijd dat er een beetje een denkfout aan het ontstaan is: ik heb het gevoel dat het nooit genoeg is. Als ik verhalen lees over heilige vrouwen, dan zijn een paar kenmerken van hen: hard werken, veel bidden, altijd geduldig, ze slapen weinig en ze lijken nooit moe.

Nadruk op de liefde Dus ik moet de nadruk maar eens ergens anders op gaan leggen. Wat ik ook zie bij heilige voorbeelden, is een mateloos grote liefde voor God. En een vertrouwen in Zijn barmhartigheid. Die liefde wil ik ook. Maar die krijg ik niet door harder de vloer te schrobben. Nee, het is veel makkelijker. ik hoef het maar te vragen, en dan erop te vertrouwen dat Hij het ook echt geeft. Ook al is het niet meteen de volgende dag, nee dat is een weg. Als het goed is volgen alle goede daden dan vanzelf. Dat is een vrucht van onze liefde voor God. Mijn dag in Zijn handen Dus wat ik wil gaan doen, is minder de nadruk leggen op hard werken. Dat is niet het belangrijkste. Ik wil iedere ochtend als ik opsta, mijn dag in Zijn handen leggen, met de wetenschap dat Hij alles leidt wat er deze dag gebeurt. Daarnaast wil ik, om de liefde voor God te vergroten, iedere dag meer tijd voor Hem nemen. Hoe druk ik het ook heb. Zoals Paulus zegt: ‘Als ik de liefde niet had, was ik niets.’ (1 Kor. 13:2). Die liefde voor God zal alleen maar groeien als ik tijd met Hem doorbreng. Quality time Zo werkt het ook bij mensen: met mijn man hebben we iedere donderdagavond ons avondje samen, waarop we de tijd nemen om met elkaar te praten, naar elkaar te luisteren en ons hart te luchten. En we merken dat we dat nodig hebben, en dat het onze liefde verdiept. Als we met andere mensen quality time nodig hebben, hebben we dat ook met God nodig! Prioriteitenlijstje Moeder Teresa zet de prioriteiten heel mooi op een lijstje, zo weten we waar we kunnen beginnen: De vrucht van stilte is het gebed. De vrucht van het gebed is geloof. De vrucht van het geloof is liefde. De vrucht van liefde is dienstbaarheid. De vrucht van dienstbaarheid is vrede. Lidwine Pouw-Buirma, bron tekst en foto: purewomanhood. nl Zie pagina 9 voor een mooie reeks columns van onze jongeren over het sacrament van de Biecht!

11


Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk Pastorie: Kerkstraat 70 2223 AJ Katwijk tel. 071 - 402 9402 Website: www.joannesdedoper.nl E-mailadres: joannesdedoper.katwijk@casema.nl Secretariaat: mevr. A. Noordermeer, tel. 071 - 402 9402 aanwezig di, wo en vr van 8.45 - 11.45 uur. Secretaris Beheercommissie: dhr. P. van Houwelingen, e-mail: pvhouwelingen@gmail.com Locatiereferent: per 1 oktober 2017 diaken Peter Winnubst, tel. 06 - 2443 4516 email: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl

Webredactie: dhr. W. van Rijn email kopij: webmaster@joannesdedoper.nl Locatieredactie: dhr. P. Hagenaars (PH) dhr. P. v. Houwelingen (PvH) email kopij: redactiejdedoper@outlook.com IBAN Bankrek. nrs.: alle betalingen + misintenties: NL58 RABO 0331 7012 78 voor actie Kerkbalans: NL74 RABO 0331 7019 60 en NL54 INGB 0000 5793 99 Vieringen: za 19.00 uur, zo 9.30 uur viering in de sacrestie: wo 9.00 uur

Vanaf 12.30 uur bent u allen van harte welkom bij dit feestelijke gebeuren en wordt u ontvangen met koffie- of theeplus, gelijk weer een mooi moment om elkaar informeel te ontmoeten en te inspireren. Na het luiden van de klokken om 13.00 uur zullen we toosten op een goede Actie Kerkbalans en maken we buiten voor de kerk weer een leuke groepsfoto met de kerkbalansbanier. En als wij parochianen net zo gul zijn als voorgaande jaren komt het vast dik voor elkaar en wordt de Actie een succes. Anneke van der Valk

Kerkbalans Nu het jaar bijna ten einde is loopt de kerkbalanskoorts weer op, en wachten we in spanning op het verlossende bericht van onze financieel beheerder wat de eindstand is geworden van Actie Kerkbalans 2018. In de vorige Augustinus meldde ik de stand per 31 oktober: € 76.960. Toen voorvoelde ik al dat het magische bedrag van de begroting van € 80.000 er aan zat te komen. Welnu, de stand per 30 november is € 78.925, dus we zijn er echt bijna. Als bijdragende parochianen bent u natuurlijk ook benieuwd, maar buiten dat, u heeft er ook recht op, om gedurende het jaar te vernemen of het een beetje loopt qua ontvangsten en of we op schema zitten. Dat is dus zeker het geval, en het betekent dat u trouw en serieus bent in het nakomen van uw toezegging, waarvoor hartelijk dank. We blikken natuurlijk ook vooruit het nieuwe jaar in. Over enkele weken op zaterdag 19 januari start dan Actie Kerkbalans 2019 met alweer voor het 3e jaar op rij het inluidmoment. En ik kan u verklappen dat het ditmaal wel een heel bijzonder inluidmoment wordt, want onze kerk is uitverkozen door het bisdom voor het diocesane startmoment. Men is onder de indruk van de wijze waarop wij het inluidmoment en Actie Kerkbalans organiseren, we zijn een voorbeeld voor andere parochies!! Een afvaardiging vanuit het bisdom zal dus naar onze Joannes de Doperkerk afreizen, en door het diocesane 'tintje' zal er nog meer aandacht geschonken worden middels diverse media aan Actie Kerkbalans. Met trots kan ik u vertellen dat vicaris Tjeerd Visser het startsein zal geven door om 13.00 uur de klokken te laten luiden. En heldere kinderstemmen van De Vrolijke Noot zullen met hun eigen kerkbalanslied de aanwezigen weer toezingen en de kerkbalanslopers in het zonnetje zetten, zodat zij geïnspireerd en gemotiveerd op pad zullen gaan.

12

Peter Mens

Mogen wij u even bijpraten? (BC JDD) "Komt er nog wat terecht van dat orgel?" Deze vraag werd meerdere malen op ons afgevuurd. Tja, het heeft even geduurd. Eerst moest er geld komen. Middels o.a. de Kerkenveilingen werd dat geld ingezameld. In overleg met specialisten van het bisdom werd een onderzoek gedaan naar het orgel van De Moeder Gods kerk, een van de parochiekernen van onze parochie. Deze kerk moest helaas de deuren sluiten. Het orgel echter is in goede staat. Er werd proefgespeeld en er werden montagefoto's gemaakt om te kijken hoe dat orgel zou staan. Onze organist Niek was enthousiast en de orgelcommissie kon aan het werk. Een orgel demonteren, verhuizen, schoonmaken, opknappen en weer monteren is een kostbare grap. In januari starten de eerste werkzaamhedenn in de kerk. Het front van de biechtstoel zal dan worden verwijderd en opgeslagen. Peter Mens coördineert dit project. De firma Reil uit Heerde heeft goede hoop dat we Pasen 2019 voor het eerst kunnen luisteren naar onze nieuwe aanwinst.


Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk Beste lezer Een inleidend woord over de Pastorale School heeft/heb u/ jij wel verdiend. In het bisdom Rotterdam zijn we gezegend met deze bijzondere toerustingsmogelijkheid (=kennis vergaren over jouw 'werkveld') voor de vrijwilliger in de kerk. Ik wist het niet, maar daar is ons bisdom uniek in. Dat ze zoveel tijd, energie en geld willen investeren in de vrijwilliger in de kerk. Een gratis scholing van jou/u. Ik heb de Pastorale School als een interessante en mooie periode ervaren. Het nuttigen van kennis, het begrijpen waarom dingen gaan zoals ze gedaan worden, daar hou ik van. Zie het als een cadeautje aan jezelf, gun jezelf 5 avonden Uit, deel met mensen die net als jij actief zijn in je parochie. Ik gun het iedereen! Alvast een mooie voorbereiding op Kerstmis en een mooie start van het volgende (kerk)jaar. Hieronder volgt de brief van de Pastorale School. Aanmelden of een informatieve babbel kan via mijn mailadres: mariannevandenzel@hotmail.com

was in het geheel niet saai’. De cursusplaats is de pastorie van de Bonifatiuskerk, Paradijslaan 6, Alphen aan den Rijn. De cursusdata zijn donderdag 7 en 21 februari, 7 en 21 maart en 4 april 2019. Duur van de cursusavonden is van 19.30 – 22.00 uur. Docent is Hein Steneker, medewerker Kerkopbouw, Pastorale Dienstverlening, bisdom Rotterdam. Uw aanmeldingen via de contactpersoon Pastorale School zie ik met belangstelling tegemoet. U krijgt een ontvangstbevestiging. Voor nadere informatie kunt u met ondergetekende contact opnemen via m.meeussen@bisdomrotterdam.nl, of tel: 010 – 2815 184.

Met vriendelijke en hoopvolle groet Marianne van der Perk-van Denzel

We did it!

Pastorale School Onlangs of wat langer geleden is de basismodule van de Pastorale School afgerond. Aansluitend aan de Basismodule volgt de module Procesmatig werken die bij voldoende aanmeldingen op donderdag 7 februari 2019 van start gaat. Een combinatie van theorie en praktijk is kenmerkend voor deze module. Als cursusgroep vormt u de eerste helft van de avond een projectgroep. Met elkaar gaat u een activiteit opzetten en uitwerken. Hierbij moet u denken aan het opstellen van een programma, het schrijven van foldermateriaal, het ontwerpen van een affiche en het maken van een draaiboek. De tweede helft van de cursusavond ontvangt u feedback en nuttige tips. Het volgen van deze module biedt u de gelegenheid om daarna taakmodules te gaan volgen in het werkveld waarin u als vrijwilliger actief bent. Enkele reacties van cursisten op de module Procesmatig werken: ‘Ik heb geleerd hoe je structuur kunt aanbrengen in een groepsproces’. ‘Meer dan voldaan aan de verwachtingen. Door de samenwerking in de groep ontstaat er een wisselwerking die je in een flow brengt zodat in korte tijd veel is bereikt’. ‘Ik heb veel van deze module opgestoken en ben daardoor een stuk zelfverzekerder geworden’. ‘Het

Sterke vrouwen waren aanwezig op de vrouwenavond, 23 november jongstleden. Na het bekende kopje koffie met zelfgemaakte lekkernijen is de avond ingeleid met gebed en gezang. Vervolgens heeft Miep van der Woude ons meegenomen in de geschiedenis. Het gelijk behandelen van religie, ras en geslacht lijkt een eeuwenoud artikel uit de wet. Echter, dit is pas sinds 1974 opgenomen in de Grondwet! Ondanks dit gegeven zijn er altijd sterke vrouwen geweest en zullen deze er altijd zijn! Miep heeft gesproken over 3 sterke vrouwen uit de bijbel; Eva, Tamar en Maria. Alle drie met een uitzonderlijk verhaal. Eva werd moeder van alle levenden, de gelijke (niet ondergeschikte) van Adam (Genesis 3:20). Tamar was een verstoten vrouw die haar schoonvader verleidde, maar ze werd de eerste vrouw in het geslachtsregister van Jezus (Genesis 38). Maria de moeder van Jezus, een jong ongetrouwd meisje, een maagd nog wordt bezocht door een engel. Die zonder te weten wat komen gaat antwoordt: "De Heer wil ik dienen; laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd." (Lukas 1:38). Wat een toewijding! Christenvrouwen zijn er tegenwoordig nog steeds, dit hebben alle dames gezien in de spiegel! In Spreuken 31, staat in het laatste vers, de vrouw met eerbied voor de Heer moet je waarderen…. Dat zijn de christenvrouwen waar de wereld op wacht! Deze prachtige avond werd afgesloten met intense voorbeden en mooie gesprekken tussen christenvrouwen vanuit onze hele parochie en daarbuiten. Namens de werkgroep Vrouwenavond, Marloes, Joke, Debbie en Laura.

13


Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk De bijbel in 1000 seconden? (uit het nieuws) Vrijwilligers aan het werk met 'kinderen in de kerk' zoeken regelmatig naar bruikbare goede info over de bijbel. Een vereiste daarbij is natuurlijk dat het begrijpelijk moet zijn voor kinderen. Ook vrijwilligers die in het beamteam of in de Augustinusredactie actief zijn zoeken geschikte teksten en foto's. Het brede internet geeft vaak een oplossing.

Naast onze kerk staat De Kleine Joannes. U kent het als ontmoetingsplaats na de kerkdiensten. Maar, er gebeurt veel meer in ons parochiegebouw. In een serie artikelen, verdeeld over diverse nummers, laten wij u kennismaken met de mogelijkheden binnen dit gebouw.

Wie daarnaar op zoek is, kan daarvoor terecht bij Uitgeverij Halewijn. Uiteraard lees je de Bijbel niet in duizend seconden, maar je kunt in dat kwartier wel op een leerrijke manier kennismaken met bijvoorbeeld de zondagslezingen. Dat was althans de bedoeling van Chantal Leterme, de auteur van deze lijvige verzameling losbladige fiches die in een harde map werden gebundeld. Leterme studeerde godsdienstwetenschappen en was lector aan de Karel de Grote-Hogeschool in Antwerpen. De afgelopen jaren werkte ze aan het project Bijbel in 1.000 seconden. Vier keer per jaar vulde ze de map aan met nieuwe fiches en in 2012 rondde ze het werk af. Meer info te vinden op www.debijbelin1000seconden.be PvH

Biljart SociĂŤteit Katwijk

Nooit te oud om te leren... (De Horizon) De Adventstijd ligt al weer achter ons. Na enkele prachtige Adventsvieringen in de school voor de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw hebben we een prachtige kerstviering gehouden in onze kerk met als thema: De moeite waard! Iedereen telt mee en iedereen is de moeite waard. Er is een collecte gehouden voor de Voedselbank in Katwijk en de ouderraad hield op het plein een actie Warmte dichtbij. Met deze actie worden gezinnen van onze school ondersteund die het financieel niet zo ruim hebben. Na de kerstvakantie zijn we weer vol goede moed gestart in het nieuwe jaar. Alle kinderen, ouders en leerkrachten hebben de feestdrukte achter zich gelaten. Vol goede moed zijn we in alle rust gestart aan het nieuwe jaar 2019. Het thema LEREN is voor deze maand gekozen. Over moeten, mogen, willen en kunnen leren als mens. Over leren en onderwijs als een voorwaarde voor een betere wereld. En zo worden ook de verhalen gelezen van Johannes de Doper (Lucas 3), Jezus in de woestijn (Lucas 4) en Jezus in de synagoge van Nazareth. Het is altijd mooi om met de kinderen vanuit de dagelijkse situatie dieper in te gaan op dit thema en daar de bijbelverhalen aan te koppelen. En zo steken we allemaal wat op van dit thema. Een mens is tenslotte nooit te oud om te leren!

14

Wij zijn de biljarters, die al tijdens KATRIJN bivakkeerden in de achterzaal van de Kleine JOANNES. Na het vertrek van de ouderenvereniging zijn wij achtergebleven. Onze club is toen zelfstandig geworden en staat bekend als de Biljart SociĂŤteit Katwijk (BSK). Zoals de naam al verraadt, doen wij wel aan sport, maar willen wij ook een plek bieden aan ouderen, die gezelligheid zoeken. Het is in de loop van de tijd een club geworden, die sociaal heel hecht is. Dat wordt bevorderd door bijeenkomsten, die niet helemaal of helemaal niet met biljarten te maken hebben. Wij zijn geen lid van de overkoepelende bond, omdat wij alleen interne competities spelen. Dat is echter geen principe kwestie; er is onder de leden weinig animo om wedstrijden in andere plaatsen te gaan spelen. Wie meer wil weten van KBS verwijs ik naar onze uitgebreide site. Hartelijke groet, Piet Hein Admiraal


Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk

KINDERWOORDDIENST We willen eerst onze vaste bezoekers een goed 2019 wensen. Natuurlijk zijn we er in 2019 ook weer. Welke verhalen komen er dit jaar voorbij? Wat gaan we knutselen? Ben je ook zo nieuwsgierig?

Bron: pixabay.com

Doopsel Wanneer u uw kindje wilt laten dopen, of wanneer u zelf gedoopt wilt worden, kunt u contact opnemen met het secretariaat. E-mail: joannesdedoper.katwijk@casema.nl met de vermelding doopsel. U zult dan in contact worden gebracht met onze diaken. Door het DOOPSEL werd op 25 november in onze parochiekern opgenomen: Laura Bregula, Hoorneslaan Katwijk aan Zee.

Kom dan op zondag 20 januari naar de kerk. Alle basisschoolkinderen zijn welkom. Ben je net 4 jaar en vind je het nog een beetje spannend? Geen nood, neem gewoon je vader, je moeder of je opa of oma mee. Tot dan! Marit, Isabel en Linnsey

PANNENKOEKENDAGEN

Op zaterdag 8 december heeft Megan Lisette van der Kolk het H. Vormsel ontvangen in de H. Joannes de Doperkerk.

De titel voorspelt al veel goeds. Als je dan ook nog leest wat het inhoudt, kun je geen NEE meer zeggen. Wat zijn pannenkoekendagen? Jongeren bakken pannenkoeken voor de bewoners van instellingen voor ouderen of gehandicapten, en eten ze samen met de bewoners op. Dát is het concept van de pannenkoekendagen, waardoor verschillende doelgroepen met elkaar in contact komen en jongeren zich op een praktische manier diaconaal kunnen inzetten.

Cornelia Johanna Maria van den Berg - Bakker, Weduwe van Theo van den Berg. Geboren 3 januari 1918 en overleden 29 november 2018. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op dinsdag 4 december in onze parochiekernkerk, waarna zij begeleid werd naar crematorium Rhijnhof in Leiden.

Je wordt rond 16.45 uur verwacht bij de instelling en zal rond 18.45 uur uitgegeten zijn (dit zijn de richt-tijden, exacte tijden gaan in overleg met de instelling). Je gaat naar de instelling met een groepje van 4 jongeren (leeftijd 12-18 jaar). Je bakt op een afdeling van de instelling.

H. Vormsel

José Hendriks - Vlemmix, echtgenote van Christ Hendriks. Geboren 28 maart 1945 en overlden 27 november 2018. De uitvaartdienst was 5 december in crematorium Rhijnhof in Leiden. Andries Keereweer, weduwnaar sinds 2012. Geboren op 2 oktober 1921 en overlden 4 december 2018. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op vrijdag 7 december in onze parochiekernkerk, waarna hij begraven is op onze begraafplaats.

In 2019 zijn de pannenkoekendagen op 6,7 en 8 februari. Wil jij graag pannenkoeken bakken en samen opeten met de bewoners? Ben jij tussen de 12-18 jaar? Dan zijn we op zoek naar jou! Meld je aan, alleen of samen met een vriend of vriendin, of zelfs met een groepje van 4. Geef je naam, 06 nummer en je voorkeursdatum op via mariska@jj-projectlead.nl. We zien tegemoet!

je

aanmelding

Marloes Jongeneel Hogewoning

en

Koffieochtenden VALKENBURG: De inloopochtenden in Valkenburg zijn op de eerste en derde woensdag van de maand. Van 10.00 uur tot 11.30 uur roulerend over de drie kerkgebouwen. Voor informatie of vervoer: Annemiek 071-4074 232, Gea 06-4689 9857 of Anja 06-3890 1200. RIJNSBURG: De inloopochtenden vinden plaats op de derde donderdag van de maand in de vernieuwde Voorhof, van 10.00 uur tot 12.00 uur. De inloopochtenden zijn er voor jongeren en ouderen, samen of alleengaand, oppasopa’s en -oma’s. Allen zijn van harte welkom. Loop gewoon eens binnen. Er zijn altijd mensen die je welkom heten en een praatje willen maken. Je kan sjoelen, een kaartje leggen of een spelletje doen. Het team van gastvrouwen en gastheren wil je graag ontvangen. Contactpersonen: Cock Slager (071-4022 966); Peter van der Nol (071-4024 845)

Kerkvervoer Contactpersoon voor RIJNSBURG is: Anneke Noordermeer, Tel.: 071 403 3388 Contactpersoon voor KATWIJK EN VALKENBURG is: Erna Geurts. Tel.: 071 401 4179 of 06 1281 2203. Erna Geurts

graag

Mariska

Klaverjassen in Kleine JOANNES maandag 28 januari 19.45 uur

15


Liturgische Agenda van za. 29 december 2018 t/m zo. 27 januari 2019

betekenis kleurcode: zie Collecteschema

za. zo.

29-dec 30-dec H. Familie:

1-jan

wo. 2-jan

H. Willibrord / Oegstgeest

H. Laurentius en De Moeder Gods / Voorschoten

Kerkstraat 72

Rhijngeesterstraatweg 35

Leidseweg 98

geen viering

19.00 EV pastoor Hagen 11.00 EV pastoor Hagen /

11.00 EV

pastoor Hagen / Vocalis 19.00 WGV gbl Noordermeer / Cantemus / Oudjaarsviering 11.00 EV pastoor Hagen / samenzang 09.00 WCV diaken Winnubst 09.30 EV

Jezus, Maria, Jozef ma. 31-dec Oudjaar di.

H. Joannes de Doper/ Katwijk

H. Maria, Moeder Gods/ Nieuwjaarsdag H.H. Basilius en Gregorius

KWD / crèche 19.00 WGV diaken Winnubst / Gemengd Koor / Oudjaarsviering

11.00 EV 11.40 WGV Rozenkrans &

Aanb. Allerheiligste / gbl Günther 09.00 EV pater Bouman

do. 3-jan vr.

4-jan

za.

5-jan

zo.

6-jan

19.00 EV

Openbaring des Heren / Driekoningen

09.30 EV

pater Magnin / cantor / voedselmanden 11.00 EV pater Magnin & diaken Winnubst / Cantemus / voedselmanden / Nieuwjaarsrec. kl.JOANNES

ma. 7-jan di. 8-jan

09.00 EV

wo. 9-jan

09.00 EV

pastoor Hagen

19.30 OCV

15.30 EV 19.00 WGV 09.00 EV

pastoor Hagen / Dameskoor / KWD / crèche / voedselmanden / Nieuwjaarswensen

11.00 EV

pastoor Hagen

19.00 EV pastoor Hagen

11.40 WGV Rozenkrans &

pastoor Hagen / De Wilbert géén viering

vr.

11-jan

za.

12-jan

zo.

13-jan Doop van de Heer

mgr Van Luyn / KWD / crèche / Laurentiuskoor / voedselmand / Wereldwinkel

15.00 WCV VCNTB /

Aanb. Allerheiligste / gbl Günther do. 10-jan

pater Magnin / KWD / crèche ds Boter & gbl Klaasesz / Kruispunt / Oudjaarsviering pater Magnin / cantor-organist pastoor Hagen / cantor-organist / Adegeest Actueel Avondgebed / gbl Klaasesz / cantor-organist pastoor Hagen

Foreschate

09.00 EV pater Bouman

09.00 EV pastoor Hagen

pater Magnin / cantor-samenzang 11.00 EV pastoor Hagen / KWD / crèche / Gemengd Koor

11.00 EV pater Magnin /

09.00 EV pastoor Hagen

19.00 EV kapelaan Plavčić

16.30 EV

09.30 EV

pastoor Hagen / Vocalis

ma. 14-jan di. 15-jan wo. 16-jan

09.00 EV

kapelaan Plavčić

19.00 EV

KWD / crèche

11.40 WGV Rozenkrans &

Aanb. Allerh. / Gbl Günther do. 17-jan H. Antonius, abt

09.00 EV pater Bouman

vr.

18-jan

za.

19-jan

19.00 EV

zo.

20-jan 2e Zondag d.h. jaar

09.30 EV

ma. 21-jan H. Agnes di. 22-jan

10.30 EV

wo. 23-jan

09.00 EV

pastoor Hagen / cantor 11.00 EV pater Magnin / KWD / Cantemus / koffiedrinken kl. JOANNES kapelaan Plavčić / Overduin pastoor Hagen

kapelaan Plavčić / KWD / Schola / crèche

09.00 EV kapelaan Plavčić

09.00 EV kapelaan Plavčić

11.00 EV

pastoor Hagen en leden PT / gezinsviering / crèche / cantor-organist

19.00 EV pastoor Hagen

11.40 WGV Rozenkrans &

Aanb. Allerh. / Gbl Günther do. 24-jan H. Franciscus van Sales

09.00 EV kapelaan Plavčić

09.00 EV

pastoor Hagen

pastoor Hagen

vr.

25-jan Bekering H. Apostel Paulus

za.

26-jan HH. Timoteüs enTitus

19.00 WGV

Taizé-viering

19.00 EV

pater Magnin

19.00 EV

zo.

27-jan 3e Zondag d.h. jaar

09.30 EV

pastoor Hagen / Vocalis

11.00 EV

pastoor Hagen / KWD / crèche / cantor-samenzang

10.30 OCV pw Gudde & ds Peper &

Legenda:

EV = EucharistieViering WCV = Woord- en CommunieViering WGV = Woord- en GebedsViering

dhr Thijs / KWD / crèche / Cantorij PKN

OCV = OeCumenische Viering KWD = KinderWoordDienst VCNTB = Vieringtype en/of Celebrant: Nader Te Bepalen

16


Liturgische Agenda van za. 29 december 2018 t/m zo. 27 januari 2019

De Goede Herder / Wassenaar

St. Jozef / Wassenaar

Sint Willibrordus / Wassenaar

Stoeplaan 4

Parklaan 28

Kerkstraat 77

zie Sint Willibrordus: 19.00u kapelaan Plavčić / samenzang zie Sint Willibrordus: 19.00u

11.00 EV

zie Sint Willibrordus: 11.00u

zie Sint Willibrordus: 19.00u kapelaan Plavčić / Magn. Cantorij zie Sint Willibrordus: 19.00u

19.00 EV 09.30 EV

zie Sint Willibrordus: 11.00u

11.00 EV

09.30 EV

kapelaan Plavčić / samenzang pater Spruijt & gbl Elshout / cantor-samenzang 19.00 OCV Oudjaarsviering Dorpskerk-RvK / pastoor Hagen e.a.

09.00 EV

mgr Van Luyn / Pro Deo / Nieuwjaarswensen pastoor Hagen

09.00 EV mgr Van Luyn 09.00 EV pastoor Hagen

zie St. Jozef: 19.00u géén viering zie Sint Willibrordus: 09.30u 11.00 EV

10.30 EV

09.30 EV

géén viering

09.30 EV pater Mathew &

19.00 EV 09.30 EV

diaken Brink / Magn. Cantorij / koffiedrinken 09.00 EV

zie St. Jozef: 19.00u 09.30 EV pater Pierrot /

11.00 EV

kapelaan Plavčić / cantor-samenzang géén viering

19.00 EV

09.00 EV pastoor Hagen

zie Sint Willibrordus: 19.00u géén viering Franstalige parochie

11.00 EV

zie Sint Willibrordus: 19.00u 09.30 EV

pater Magnin / Magn. Cantorij

COLLECTE-SCHEMA:

bestemming wekelijkse collecte

weekend 29 dec. - 30 dec. weekend 5 jan. - 6 jan. weekend 12 jan. - 13 jan. weekend 19 jan. - 20 jan. weekend 26 jan. - 27 jan.

instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat

4-jan

za. 5-jan zo. 6-jan

wo. 9-jan

pater Pierrot & diaken Winnubst / cantor-samenzang

zo. 13-jan

pastoor Hagen

11-jan

za. 12-jan

wo. 16-jan do. 17-jan

19.45 tot 20.00u: Rozenkransgebed 20.00 tot 22.00u: Aanbidding Allerheiligste zie St. Jozef: 19.00u 09.30 EV

mgr Van Luyn / Pro Deo / koffiedrinken

vr.

18-jan

za. 19-jan zo. 20-jan

ma. 21-jan di. 22-jan

mgr Van Luyn

09.00 EV mgr Van Luyn

vr.

ma. 14-jan di. 15-jan

Dameskoor / koffiedriinken Franstalige parochie 09.00 EV

wo. 2-jan

vr.

pastoor Hagen

09.00 EV pastoor Hagen

1-jan

20.00u: Rozenkransgebed 22.00u: Aanbidding Allerheiligste pastoor Hagen / samenzang

mgr Van Luyn 09.00 EV

09.00 EV

di.

do. 10-jan

19.45 tot 20.00 tot

Franstalige parochie

pater Bouman

mgr Van Luyn

zie Sint Willibrordus: 19.00u

ma. 31-dec

ma. 7-jan di. 8-jan 09.00 EV

09.00 EV + aanbidding / pastoor Hagen

zie Sint Willibrordus: 19.00u

pastoor Hagen & pater Peters & diaken Brink / KWD, thema: Driekoningen / Pro Deo / koffiedrinken / Startviering RK-Wassenaar

mgr Van Luyn

pastor Versteegen / Johannahuis

09.00 EV

11.00 EV

pastoor Hagen / Sophiekehuis 20.00u: Rozenkransgebed 20.00 tot 22.00u: Aanbidding Allerheiligste zie St. Jozef: 19.00u

Franstalige parochie 09.00 EV

za. 29-dec zo. 30-dec

do. 3-jan 10.00 EV 19.45 tot

19.00 EV pastoor Hagen / cantor-samenzang géén viering zie Sint Willibrordus: 09.30u

betekenis kleurcode: zie Collecteschema

09.00 EV

kapelaan Plavčić

wo. 23-jan

10.30 EV

pastoor Hagen / Huize Willibrord

do. 24-jan

19.45 tot 20.00u: Rozenkransgebed 20.00 tot 22.00u: Aanbidding Allerheiligste 19.00 EV kapelaan Plavčić / samenzang 09.30 EV

kapelaan Plavčić / cantor-samenzang

vr.

25-jan

za. 26-jan zo. 27-jan

bestemming deurcollecte of 2e collecte diaconie

17


Parochiekern H. Willibrord - Oegstgeest Pastorie: Rhijngeesterstraatweg 35 2341 BR Oegstgeest tel. 071 - 517 5304 Website: www.willibrordoegstgeest.nl E-mailadres: pastorie@willibrordoegstgeest.nl Gastvrouw/heer: aanwezig op ma, di en do van 9.00 - 12.00 uur IBAN Bankrek. nrs.: Kerkbijdragen: NL45 INGB 0000 0739 00 en NL95 RABO0138 4020 19 Diaconie: NL06 RABO0138 4000 32 Secretaris Beheercommissie: Mw. A. Goud, e-mail: acmgoud@ziggo.nl

Actie kerkbalans 2019 Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oudkatholieke Kerk in Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 samenwerken in de Actie Kerkbalans en

Intenties: ma t/m vrij van 9.00 - 12.00 uur tel. 071 - 517 5304 NL66 INGB 0000 1550 99 Vieringen: di en do om 9.00 uur za om 19.00 uur en zo om 11.00 uur Locatiereferent: Diaken Peter Winnubst (PW), tel.06-244345 E-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: Vacature E-mail: Redactie Website: E-mail: redactie@willibrordoegstgeest.nl

zo een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk. De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans. Met de actie van het afgelopen jaar hebben we onder meer de pastorie een nieuw verfje laten geven, zodat die er weer fris en uitnodigend bij staat. Geeft u om de kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. De actieperiode loopt van 19 januari tot en met 2 februari 2019. Els van Leuken

'Laudato Si' in de praktijk

Zijaanzicht van de opgeknapte pastorie van de H. Willibrord, Oegstgeest, met voor een van de ramen de grijze olifant die we voor speciale collectedoelen inzetten. Foto: EvL

18

Op vrijdag 30 november 2018 heb ik deelgenomen aan de Werkconferentie Geloof, Duurzaamheid en Toekomst, in het Dominicanerklooster in Zwolle. De encycliek ‘Laudato Si’ van paus Franciscus was daar het centrale thema en uitgangspunt voor hoe parochies en gelovigen verdere invulling kunnen geven aan het ‘goed rentmeesterschap’ voor onze aarde, en dan speciaal de zorg voor het milieu. Maar liefst twee van onze bisschoppen, mgr. De Korte en mgr. Van den Hout, namen deel, naast zo’n 40 vertegenwoordigers van parochies en diocesane organisaties, vooral uit het

Bron: Paulist Fathers, VS

oosten en noorden van Nederland. Wat ik ervan opgestoken heb? Bij de meeste kerken/parochies hebben de stijgende energiekosten en de teruglopende inkomsten al geleid tot vooral kostenbesparende maatregelen die ook het milieu dienen. Maar het kan en moet (veel) verder gaan. Zo is er het initiatief van ‘Groene Kerken’. Inmiddels zijn een paar honderd kerken aangesloten, veel protestante kerken en ook ca. 50 katholieke kerken plus een aantal moskeeën. De bedoeling is om elk jaar een duurzame stap te zetten voor kerkgebouw en geloofsgemeenschap. Zijn er al parochiekernen van onze Augustinusparochie die zich hebben aangemeld? En wat kunnen we dan gaan doen? Denk aan bijvoorbeeld energiebesparing, afvalscheiding, fair trade en bio koffie, maar ook aan hoe onze vermogens worden belegd, gebeurt dat ook wel duurzaam en verantwoord? In België hebben de bisschoppen al in 2017 opgeroepen om niet meer in fossiele brandstoffen te beleggen. Het meer beleggen in bijvoorbeeld micro-krediet is een van de betere opties. Maar ook het ‘groen’ inkopen van elektriciteit en gas voor de kerkelijke gebouwen kan ons als gelovigen stimuleren dit ook thuis te doen. En het initiatief om ‘wegwerp’ plastic te


Parochiekern H. Willibrord - Oegstgeest verminderen door de plastic wegwerpbekertje bij onze activiteiten te vervangen door papieren exemplaren of, nog beter, hergebruik (dus gewoon weer afwassen?). Wordt ons parochieblad al op kringlooppapier gedrukt? Een bijzonder en letterlijk voorbeeld van vergroening is de Ontmoetingstuin die in Nijmegen-Dukenburg bij de interkerkelijke Ontmoetingskerk (parochie Heilige Drie-eenheid en de Wijkgemeente Dukenburg-Lindenholt) is aangelegd. Deze tuin op de naast de kerk gelegen openbare groenstrook is met inbreng van velen, ook niet kerkelijk gebondenen, tot stand gebracht en is een voor een ieder toegankelijke plek voor rust, bezinning maar ook ontmoeting. Een prachtig voorbeeld van ‘kerk in dienst van de samenleving’. Er zijn binnen onze parochie gelukkig al initiatieven genomen om invulling te geven aan de doelen van dit schrijven van de paus. Laten we proberen om nog meer stappen te zetten en deze ontwikkelingen in gezamenlijkheid binnen en buiten onze parochie verder te brengen. Wij als parochiekern H. Willibrord Oegstgeest hebben besloten ons aan te melden als Groene Kerk! Koos van der Heijden

Activiteiten Oudejaarsavond Maandag 31 december, 19.00 uur, viering van Woord en Gebed, met bisschopswijn en oliebollen na Nieuwjaar wensen Zondag 6 januari, na de viering van 11.00 uur Inzameling voedselbank Weekend van 5 en 6 januari Schrijven voor Amnesty Intern. Maandag 7 januari, van 14.00-16.00 uur in de pastorie Diaconale deurcollecte Weekend van 12 en 13 januari Eerste bijeenkomst communicantjes Zondag 13 januari, 10.00-11.00 uur Actie Kerkbalans 2019 Zaterdag 19 januari t/m 2 februari Start Catechese Project Zondag 20 januari, 9.30 uur in het Bondsgebouw, naast de Laurentiuskerk in Voorschoten

V.l.n.r. Lise Davidson, Petra Overes, Loek van Winsen, Betty Alberts, Marijke Eegdeman Ontbrekend op de foto: Nico Noort

Afscheid van het Hulpfonds Oegstgeest Op 11 december 2018 heeft het Hulpfonds Oegstgeest afscheid genomen van Loek van Winsen. Loek heeft zich sinds 2011 met hart en ziel voor het Hulpfonds Oegstgeest ingezet in verschillende functies: lid, voorzitter, secretaris en penningmeester. Hij onderhield de vele contacten met aanvragers en verwijzende instanties op een prettige, betrokken wijze. Met een bon en een bloemetje werd hij voor zijn niet aflatende enthousiasme en inzet door de overige deelnemers bedankt. Het Hulpfonds Oegstgeest is een samenwerkingsverband van de Verenigde Protestante Gemeente in Oegstgeest, de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de PCI van de Rooms-Katholieke Willibrordparochie en de gemeente Oegstgeest. Het Hulpfonds is in 1987 opgericht met de bedoeling inwoners van Oegstgeest éénmalig te ondersteunen in 'noodgevallen'. De aanvragen, door de aanvrager zelf of via een doorverwijzende instantie zoals bijvoorbeeld Maatschappelijk Werk, Vluchtelingenwerk , Schuldhulpmaatje, kunnen bij ieder lid van het Hulpfonds worden ingediend. Alle aanvragen worden in behandeling genomen. Petra Overes-van Doren

Wij gedenken ... … Antonius Josephus Johannes (Ton) van Gestel, echtgenoot van Ria van Gestel-van Nijnanten, vader en opa. Ton werd op 22 november 1926 in Tilburg geboren en overleed in Oegstgeest op 13 november. Zijn uitvaart vond plaats op dinsdag 20 november in de H. Willibrordkerk, waarna hij is gecremeerd. …Jacoba Catharina Cramer-Borst (Jo), weduwe van Cees Cramer. Jo overleed op 23 november, in de gezegende leeftijd van 100 jaar. Haar uitvaart vond plaats op woensdag 28 november in de H. Willibrordkerk en daarna is zij bijgezet in het familiegraf op de begraafplaats naast de kerk. …Hester Mathot-Kluivers, weduwe van Anton Mathot, moeder en oma. Hester werd in Leiden geboren op 5 december 1929 en overleed in Oegstgeest op 3 december. Na de afscheidsdienst op vrijdag 7 december in de H. Willibrordkerk is zij begraven op de RK begraafplaats Zijlpoort in Leiden. Mogen deze lieve doden rusten in Gods licht en vrede.

19


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods Het Kerkelijk Bureau: ma, wo, vr en za van 9.30 tot 12.30 uur Leidseweg 102, 2251 LG Voorschoten tel. 071 - 561 2508 E-mailadres: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl Website: www.rkvoorschoten.nl Webredactie: dhr. Jan Iemenschot e-mail: domeinbeheerder@rkvoorschoten.nl Secretaris Beheercommissie: mw. L. Mora-Klück e-mail: secretaris@rkvoorschoten.nl IBAN Bankrek. nrs: NL95 RABO 0155 0008 53 NL45 INGB 0000 3669 37

Agenda Donderdag 19.30 uur Zaterdag 16.00 uur Zondag Maandag 11.00 uur Donderdag 20.15 uur Woensdag 20.00 uur Donderdag 15.00 uur 20.00 uur Zondag 09.30 uur Dinsdag 14.00 uur

3 en 17 januari Christelijke meditatie (Pluspunt) 5, 12, 19 en 26 januari Christelijke meditatie (Bondsgebouw) 6 januari Voedselbank, Wereldwinkel 7 januari Liturgisch Bijbellezen (Pastorie HL) 10 januari Samenscholen: Bruggenbouwers (Hofvliet 150) 16 januari Vergadering Pastoraatgroep (Pastorie) 17 januari Samenscholen: Bijbelkring op de donderdagmiddag (De Hoeksteen) Samenscholen: Het Paulus Labyrint (Bij een v.d. deelnemers thuis) 20 januari Gezinscatechese H. Augustinus 1 (Bondsgebouw) 29 januari Leesgespreksgroep Laurentius (Pastorie)

Familieberichten Overledenen Op zaterdag 10 november is overleden: Helena Gerarda de Groot-Haket. Zij was 86 jaar. Samen met haar man Piet had zij jarenlang een kwekerij op de Veurseweg. Lenie, die aan Alzheimer leed, is thuis liefdevol verzorgd. De uitvaart was op vrijdag 16 november in de Sint Martinuskerk in Voorburg, waarna zij is begraven op begraafplaats Noorthey in Leidschendam. De parochie ontving bericht van het overlijden van Petronella Gerardina Jorritsma-Delwel. Mevrouw Jorritsma is overleden op maandag 12 november. We hebben haar in de eucharistievieringen herdacht. Petronella Jorritsma is 87 jaar geworden. Haar uitvaart was op 17 november op crematorium Rhijnhof. Op dinsdag 13 november overleed door een noodlottig ongeval in haar huis mevrouw Gemma Maria Engelina

20

Parochiekerk: Heilige Laurentius Leidseweg 98, 2251 LG Voorschoten Vieringen: di 19.00 uur en do 9.00 uur H. Laurentius zo 11.00 uur H. Laurentius Locatiereferent: drs. D. Gudde, pastoraal werker (DG) tel.: 071 - 561 2508 (via Kerkelijk Bureau ma t/m za 9.30-12.30) e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: mw. C. Zoetemelk-Mimpen (kopij) (CZ) e-mail: mimpen08@casema.nl

Goemans-ter Meulen, echtgenote van Ton Goemans. Zij was 75 jaar. Zij was een bekende in het dorp, oprichter van het Alzheimer café, vrijwilliger in huize Foreschate. Gemma Goemans kwam af en toe in de H. Laurentiuskerk en de Moeder Godskerk en had een bijzondere verering voor Maria. De uitvaart vond plaats in Wassenaar. In de H. Laurentiuskerk is voor haar gebeden. Op zondag 2 december is door nabestaanden haar gedachteniskruisje opgehangen in de H. Laurentiuskerk. Op vrijdag 16 november overleed de heer Alexander Johannes Hendrikus Bennink. Hij woonde aan de Prof. Einsteinlaan, waar hij het sacrament van de ziekenzalving had ontvangen. De uitvaart van de heer Bennink vond plaats in de Petrus en Pauluskerk in Leidschendam, met aansluitend begrafenis op begraafplaats Rosenburgh te Voorschoten. De heer Bennink is 87 jaar geworden. Op zondag 25 november is overleden Adrianus Nicolaas Albertus de Bruijn. Aad is geboren op 9 januari 1940 in Voorschoten en woonde op het Sperwerpad. Aad is onverwachts overleden. Hij stond altijd voor iedereen klaar en was een zorgzame man. Zijn familie was hem dierbaar en zijn kleinkinderen waren zijn lust en zijn leven. Een geliefde man, die we zullen missen. De uitvaart was op zaterdag 1 december in de H. Laurentiuskerk, waarna hij is begraven op ons parochiekerkhof. Wij bidden dat zij opgenomen mogen zijn in Gods eeuwige liefde.

Annabel en Peter nemen afscheid Na héél lang misdienaar te zijn geweest, eerst in de Moeder Godskerk en na de sluiting van deze kerk ook in de H. Laurentiuskerk, gaan onze kanjers Annabel en Peter Schrijver op zondag 6 januari afscheid nemen als misdienaar. U komt toch ook om ze uit te zwaaien?


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods

De Redactie van de parochiekern van de H. Laurentius en de Moeder Gods wenst u een Zalig Nieuwjaar toe.

grijpen, naarmate de vriendschap groeit (het is een levend iets), is een enkele blik, een enkel woord, een enkel gebaar voldoende, want je kent elkaar, dat wil zeggen je bent vol van de ander, je bent constant met elkaar, ook al zie je elkaar misschien niet zo vaak meer. Vriendschap is iets kostbaars, dat moet je koesteren en aan werken.

Zondag 6 januari: Nieuwjaarskoffie en uitreiking Laurentiuspenning Na de Eucharistieviering op de eerste gewone zondag van het jaar is er in het Bondsgebouw extra feestelijk koffiedrinken, met oliebollen, een glaasje, en de gelegenheid elkaar Zalig Nieuwjaar te wensen. Op deze ochtend wordt ook de Laurentiuspenning uitgereikt. Fijn als we hier met veel parochianen bij zijn. Komt u ook? Van harte welkom! De Pastoraatgroep

Actie kerkbalans 2019 In de tweede helft van januari gaat ook in onze parochie de Actie Kerkbalans weer van start. Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oudkatholieke Kerk in Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 samenwerken in de Actie Kerkbalans en zo een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.

Oecumenische viering 27 januari In de jaarlijks week van Gebed voor de Eenheid zal in Voorschoten weer een oecumenische viering zijn. De Katholieke parochiekern, de Protestantse gemeente en de Anglicaanse gemeenschap vieren samen de zondag. Dit jaar is de viering in de H. Laurentiuskerk, om 10.30 uur. Er is die zondagmorgen dus geen Eucharistieviering in de H. Laurentiuskerk, maar in plaats hiervan wel op zaterdagavond 26 januari om 19.00 uur. In de oecumenische viering gaan voor: ds. Anki Peper, pastoraal werker Dirk Gudde en Matt Thijs. De Cantorij van de Protestantse Gemeente en het Laurentiuskoor zullen samen optreden. De Week van Gebed voor de Eenheid heeft dit jaar als thema “Recht voor ogen”. Dirk Gudde, pastoraal werker.

Schoonmaak H. Laurentiuskerk

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans. Uw bijdrage aan de actie maakt het mogelijk onze parochie te laten voortbestaan. Geeft u om de kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Ongeveer een keer in de maand maken we met enkele mensen de kerk en de sacristie schoon. De groep kan heel goed versterking gebruiken, omdat er mensen door hun leeftijd zijn afgevallen. Ook is het fijn om een aantal mensen achter de hand te hebben voor het lappen van het glazen portaal en andere dingen die maar een paar keer in het jaar hoeven te gebeuren.

Voor de campagne van 2019 is het thema ‘Geef voor je kerk’. De actieperiode is van 19 januari t/m 2 februari 2019. Parochianen krijgen een envelop met brief en informatieboekje in de bus.

Wie komt onze groep versterken? Alles in overleg natuurlijk. Het is het handigst om te bellen met het Kerkelijk Bureau (tel. 5612 508). Wij zien naar u uit.

Dirk Gudde

Vriendschap is iets boeiends Het begint meestal met een toevallige ontmoeting, op het werk, op vakantie. Je begint wat te praten en langzaam bloeit er iets op, de ander begint je te boeien, er ontstaat een band. Heb je in het begin nog veel uitleg nodig om elkaar te be-

21


Parochiekrn H. Laurentius en De Moeder Gods Helping Hand Moldavia De Stichting 'Helping Hand Moldavia' is bij vele Voorschotenaren en zeker ook bij de parochianen bekend. Al meer dan 10 jaar is Henk van Veldhoven samen met zijn vrouw AnneWies van Beckum en enkele vrijwilligers de drijvende kracht achter deze hulporganisatie. De Stichting bracht regelmatig goederen naar Moldavië. Goederen die hier ingezameld werden. Dit jaar nam het bestuur van de Stichting afscheid. Reden voor enkele vragen aan Henk van Veldhoven.

Wie verzorgde de transporten? We huurden een truck via Mission & Relief. Een gespecialiseerd vervoersbedrijf voor hulpgoederen. De chauffeur rijdt de afstand in vijf dagen. Het stichtingsbestuur vloog een paar dagen later op eigen kosten naar Moldavië om op tijd aanwezig te zijn bij het uitladen en de distributie van de goederen en om de verschillende organisaties te bezoeken. De douane (Moldavië hoort niet tot de EU) was vaak een ware hindernis. De paklijst moest precies kloppen anders leverde het veel vertraging op.

Hoe ben je betrokken geraakt bij Helping Hand Moldavia en wat was je motivatie? Helping Hand Moldavia begon in 2006. De initiatiefneemster van de actie, Marianne van der Horst, vroeg mij toen voor hand- en spandiensten, zoals het laden van de vrachtwagen. Al snel werd ik bestuurslid en voorzitter van de Stichting. Na enige tijd kregen we in de sacristie van de Moeder Godskerk een vaste ruimte voor de opslag van de hulpgoederen. Vrijwilligerswerk was ik gewend. Ik vind het belangrijk om wat te kunnen doen voor mensen die het minder hebben. Ik zal de contacten zeker gaan missen. Wat is je vooral bijgebleven? Het viel mij op dat de mensen in Moldavië niet gewend waren om goederen gratis te krijgen. Een directeur van een school heeft zelfs eens alle gratis computers geweigerd, omdat hij het niet vertrouwde… Na verloop van tijd durfden ze uit zichzelf aan te geven wat ze nodig hadden. Er was grote dankbaarheid, maar in het begin waren de contacten wat stroef, wat ook aan de taal lag.

De aankomst van een transport in 2018

Waar ben je het meest trots op? Het mooiste project was de rolstoelauto die we hebben kunnen brengen en die nog steeds in gebruik is om gehandicapte kinderen naar school te rijden. In 2010/2011 was dat het parochie-project. De rolstoelauto die we hebben kunnen kopen met de opbrengst van de acties in de parochie, was de eerste in Moldavië. Toen een Moldavische minister dat had gezien heeft hij gestimuleerd dat ook vervoersbedrijven taxibussen gingen aanschaffen. Hoe is de situatie in Moldavië veranderd? Ik heb de afgelopen jaren echt wel wat verbetering gezien. Bij de oudere generaties is er ook nog wel een sterk verlangen naar de zekerheid die het communistische systeem bood.

Henk van Veldhoven met de Moldavische Alexandra, die een opvanghuis runt voor kinderen uit arme gezinnen.

Hoe kwam je aan de contacten? Vanuit hulpacties voor Roemenië van Marianne van der Horst, was er contact gekomen met een scholenorganisatie in Moldavië. Deze organisatie hielp ons ook met het papierwerk rond de transporten. De scholen kenden nog een ouderwets systeem uit de communistische tijd. Toen het onderwijs werd vernieuwd konden ze ook nieuwe schoolmeubeltjes gebruiken. Later zijn de contacten uitgebreid naar gehandicaptenorganisaties.

22

Waarom houden jullie er nu mee op? En is het ook het einde van de Stichting? Het sorteren, het inladen van trucks, het organiseren van alle activiteiten inclusief de fondsenwerving, vraagt veel tijd en energie. Het gebruik van de gratis ter beschikking gestelde opslagruimte kwam te vervallen en de gemiddelde leeftijd van de bestuursleden begon aardig op te lopen. Van zestigers werden de meesten zeventigers. Het was nu een goed moment om te stoppen. De Stichting krijgt wel een doorstart, maar waarschijnlijk niet meer in de vorm van hulptransporten. Projecten in Moldavië zal de Stichting blijven steunen. Hartelijk dank aan Henk en de andere vrijwilligers voor het mooie werk, en de samenwerking met de parochie! U kunt het werk van de Stichting Helping Hand Moldavia blijven volgen en blijven steunen. Op de website staat alle


Parochiekern H Laurentius en De Moeder Gods informatie, en vindt u verslagen van hulpacties: http://www.helpinghandmoldavia.nl/

Luisteren Als iemand ons deelgenoot maakt van een groot verdriet, is het moeilijk om niet meteen met woorden en/of actie te willen troosten. Bij intens verdriet is dat immers onmogelijk. Woorden zijn niet toereikend om een verschrikkelijk gemis weg te nemen. Hoe kunnen we dan iemand die lijdt, bijstaan? Volgens een goede vriendin, die gehandicapt is en na een ingrijpende operatie velerlei reacties kreeg, heeft ze de meeste troost ervaren van mensen die aanwezig bleven, tijd voor haar namen en in alle eenvoud naar haar luisterden. Zonder commentaar of zonder voorbeelden te noemen van bekenden die een nog ernstiger behandeling hadden ondergaan, of anderen die terminaal ziek waren. Dat laatste gaf haar het gevoel dat de ander haar te kennen wilde geven, dat haar situatie heus niet het ergste was wat een mens kon overkomen. Dat anderen er nog veel beroerder aan toe waren. Dan voelde mijn vriendin zich heel alleen met haar verdriet. Dat het erger kon, wist zij zelf ook wel, maar dat een ander dat (vaak goedbedoeld) tegen haar zei, gaf haar geen enkele troost. Integendeel: ze voelde zich eerder onbegrepen en terecht gewezen. Net of haar verdriet er niet mocht zijn. Hetzelfde geldt bij het pogen om troost te bieden aan iemand die diep beledigd is. Als in een reflex zeggen vrienden dan soms bij wijze van opbeuring dat die belediging alles zegt van degene die hem heeft uitgesproken of aangedaan. Ook in zo’n geval ontneem je de ander, volgens mijn vriendin, de kans om de pijn te mogen voelen. Want onwillekeurig geef je hem of haar te kennen dat het onjuist is om je gekwetst te voelen, omdat het volgens de logica alles met die ander en niets met jou te maken heeft. Leerzaam, wat ze me vertelt, want meer dan eens heb ik zulke vergeefse troostpogingen gedaan. Hoe kunnen we elkaar dan wel verlichting bieden? Wat is het hoogst haalbare? "Luisteren”, zegt de vriendin. "Geestelijk aanwezig zijn; je eigen gedachten en ideeën terughouden, zodat er ruimte ontstaat waarbinnen de ander zich vrij kan uiten. Vooral geen adviezen en goede raad geven! Of, nog erger: over jezelf beginnen en welke ellende jij met succes hebt doorworsteld”.

Vrijwilligersavond 2019: 16 februari We herhalen nog eens het bericht over de vrijwilligersavond. En zijn ongeveer 200 mensen die zich op veel verschillende manieren vrijwillig inzetten voor het kerkelijk leven in onze parochiekern. Op 16 februari ’s avonds in het Bondsgebouw willen wij hen bedanken met een gezellige avond. Vrijwilligers krijgen een persoonlijke uitnodiging. Bent u nog geen vrijwilliger, maar wilt u best wat doen voor de kerk? Neem dan via het Kerkelijk Bureau contact op met Tilly ten Thije (lid Pastoraatgroep) of ondergetekende, voor een oriënterend gesprek. Dirk Gudde, pastoraal werker.

Wie wil helpen rond de doop? De Doopvoorbereidingsgroep zoekt nieuwe mensen. Drie keer per jaar is er een doopviering op zondagmiddag, en soms zijn er door het jaar heen nog extra doopdata (soms ook op zondagochtend). We zoeken mensen voor de volgende taken (nog nader te verdelen): - vooraf informatie geven aan ouders van dopelingen - administratie rond de doop - assistentie bij de vieringen - assistentie bij de voorbereidingsavonden - helpen met het organiseren van een jaarlijkse terugkom bijeenkomst voor de gezinnen van de dopelingen Het is gezellig en zinvol werk! Wie doet er mee? Ook voor ouders met (heel) jonge kinderen een leuke manier om wat voor de kerk te doen. U kunt zich melden bij het Kerkelijk Bureau, bij Tilly ten Thije (lid Pastoraatgroep) of bij mij. Dirk Gudde, pastoraal werker.

"Mag ik wel vragen of ik voor je mag bidden?”, opper ik voorzichtig. "Natuurlijk, graag zelfs”, lacht ze. "Dat stijgt erboven uit. Dat helpt echt”. Omgekeerd vraag ik haar of ze ook voor mij wil bidden, want gebed voor anderen van mensen die zwaar geestelijk en lichamelijk lijden te verduren hebben, heeft dubbele kracht. Rijk, voel ik me, met zo’n vriendschap. Belangrijk, zo’n gesprek waarbij ik geleidelijk aan steeds beter leer om 'vlug te zijn om te luisteren, maar langzaam om te spreken'. (Jakobus 1:19-20)

Bij klachten over de verzending van De Augustinus in Voorschoten kunt u zich wenden tot Rita Zwaard, tel. 071-5612 208 of e-mail: c.zwaard@planet.nl Kopij Als u kopij heeft voor de volgende Augustinus a.u.b. inleveren vóór 7 januari 2019 bij het Kerkelijk Bureau of de locatieredacteur (e-mail: mimpen08@casema.nl).

Louise Leneman

23


Parochiekern De Goede Herder - Wassenaar Kerk: Stoeplaan 4, 2243 CZ Wassenaar Website: www.degoedeherder-wassenaar.nl E-mailadres: herder20@bart.nl Coörd. koster: A.F. Wessel, tel. 06 - 5368 0015 e-mail: wessel91@zonnet.nl Secretariaat: Mw. C. de Jongh-Bastiaanse Stoeplaan 2, 2243 CZ Wassenaar tel. 070 - 5178 278 (ook voicemail) spreekuur: di, wo en do 9.30 - 12.30 uur Beheercommissie: Secretaris: vacature e-mail: herder20@bart.nl IBAN bankrek. nummers: NL73 INGB 0000 0201 43

Betaling misintenties: NL73 INGB 0000 0201 43 o.v.v. misintentie voor: (desbetreffende naam vermelden) Opgave misintenties: C. v.d. Ham, Stoeplaan 4a, tel. 070-517 8486 e-mail: ceesvanderham@telfort.nl Euch. vieringen: zo 11.00 uur Buurtcentrum Kerkehout: iedere 1e di v.d. maand om 10.30 uur Mariakapel: vr 9.00 uur Mariadagkapel: open elke dag van 10-16 uur Referent: Diaken drs. G. Brink, tel. 06-3078 0364 E-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: mw. drs. H. Reuser (HR) E-mail: hannekereuser@hotmail.com Webredactie: dhr. Ad Ooms, ad.ooms@wxs.nl

Terugblik Op 14 december 2018 was de jaarlijkse Adventsviering voor senioren. Tijdens deze Eucharistieviering geleid door pastoor Michel Hagen ontvingen ook negen personen het sacrament van de Ziekenzalving. Een plechtig en indrukwekkend ritueel. Het Dameskoor zong de adventsgezangen onder leiding van Rien Calis, organist. Na afloop was er de jaarlijkse adventslunch met bijna 60 deelnemers. De toespraak naar model 'Staat van de Unie' werd tijdens de lunch gehouden door Diederik Conijn, lid van de Beheercommissie. Deze noemde de vele veranderingen die reeds zijn ingezet en die welke nog komen. Het proces van kiezen van de Centrale kerk voor Wassenaar is voor alle betrokkenen een zware inspanning geweest. Diederik bedankte met name pastoor Michel voor zijn inspiratie, inzet en oog voor de specifieke belangen van iedere afzonderlijke Wassenaarse parochiekern tijdens dit proces. “De toekomst van de Goede Herderkerk ziet er goed uit, mede vanwege de Franse parochie die heel graag in onze kerk wil blijven en omdat wij het met zijn allen gaan doen”, aldus Diederik. Het kerkhof blijft voor begravingen beschikbaar. De veranderingen in wetgeving voor peuterspeelzalen hebben bij 'Beregoed' tot geschikte aanpassingen geleid, tot volle tevredenheid van alle partijen. Het beheer van de gebouwen is voorspoedig verlopen. Diederik bedankte de vele groepen die betrokken zijn bij het goede reilen en zeilen van onze parochiekern. Hij noemde het pastorale team, de

24

kosters en de coördinerend koster Arend Wessel, leden van het koor en de organist, de wijkcontactpersonen en Ingrid, Alexa, Janny en Hanneke van de groep Gemeenschapsopbouw, secretaresse Rina de Jongh en financieel–administratief beheerder Ad Ooms, de koffieclub, de collectanten, de pastoraatgroep, Marie José Tiemstra en de werkgroep oecumene. Ook de muzikale bijdrage van dirigente Anneke Huitink, die zich inspant om twee- of driemaal per jaar een prachtig concert met geestelijke muziek te verzorgen in De Goede Herder, werd gememoreerd. In het nieuwe jaar wordt de aanvangstijd van de zondagse viering 9.30 uur en dan zullen de parochianen, de kosters, collectanten en koorleden een uurtje vroeger moeten opstaan. Daarbij kregen we van Diederik een bemoedigende gedachte mee: elk etmaal heeft 24 uur voor ons beschikbaar en dat verandert niet. HR

Gebedsintenties Voor de intenties van de Mariadagkapel: Henk en An Metkemeijer-Kloos: 30-12-2018 en 20-1-2019. Mat van Dael, Hélène van Schaik-van den Berch van Heemstede, Tonny Hilbers-van Mackelenbergh, Regien van der Tak-Stockman, Loes Verspoor-Siero, Miep Hagen-van der Vat, Kees en Willy Zeevenhooven-Blonk: 20-1-2019. Carla Berkhout-Zumpolle, Mini Menken-van Paridon, Mary Lankhof-Dobbelmann,Robert-Jan van der Lugt, Ben Lips, Riet Voorham, Frans Zeevenhooven, Berry de Beer, Jaap Remmerswaal: 30-12-2018 en 20-1-2019.

Medaille voor koster Witters

Op 25 november 2018, op het feest van Christus Koning, kreeg onze koster Han Witters na de viering de medaille van De Goede Herder opgespeld door Bas van der Vegte, vicevoorzitter van de Beheercommissie. Hiermee, aldus de vicevoorzitter, maakt de Beheercommissie haar erkentelijkheid en waardering kenbaar voor Han's jarenlange trouwe dienst als koster in onze Goede Herderkerk - aanvankelijk op (bijna) elke zaterdagavond om 17.00 uur in de Mis - later volgens rooster op zondag in de Mis van 11.00 uur. En Han is nog lang niet van plan te stoppen met het werk. De bloemen waren voor Han's vrouw Truus en bij de koffie werden zij ondergedompeld in een geanimeerd samenzijn met felicitaties voor beiden. Han vertelde dat hij veel geleerd heeft van Cees van der Ham en Nel Ettema, die hem destijds bij zijn aantreden grondig ingewerkt hebben. Bovendien hoorden we dat Han ook vrijwilligerswerk doet voor de Abdij van Berne in Heeswijk. Links: Père Pierrot SVD, rechts diaken Peter Winnubst. Foto Bas van der Vegte

Het koper gepoetst

Twee keer per jaar worden alle koperen attributen schoongemaakt en glimmend gepoetst nadat het kaarsvet ervan verwijderd is. Hierbij een actiefoto van het ijverige team. 10 december 2018, de voorbereidingen voor een stralende Kerst in De Goede Herder. Niet op de foto: Arend Wessel, coördinerend koster. Foto HR


Wassenaar Gezamenlijk

GEZAMENLIJKE VIERING OUDJAAR-2018 in de Dorpskerk MAANDAG 31 DECEMBER, AANVANG: 19.00 uur Thema: ‘Oud en Nieuw’ Met een feestelijke oecumenische viering voor alle Wassenaarders luiden

de kerkgemeenschappen van ons dorp het oude jaar uit. Op de drempel van het oude en het nieuwe jaar komen wij in de Dorpskerk bijeen rond het thema ‘Oud en Nieuw’. Voorgangers uit verschillende kerken gaan in deze oecumenische viering voor en de muzikale begeleiding wordt verzorgd door een gelegnheidskoor bestaande uit leden van de koren uit de Wassenaarse kerken. Na afloop van de viering is er gelegenheid om elkaar te begroeten en zijn er traditiegetrouw oliebollen en glühwein en frisdrank. Raad van Kerken Wassenaar

Wassenaarse communicanten Op 11 december jl. was de eerste ouderavond van de Wassenaarse communicanten. Het was een zeer inspirerende avond met enthouasiaste ouders. We hebben in totaal 14 communicanten afkomstig uit alle kerken. Ze gaan op Driekoningen van start met de ouder-kind bijeenkomst. Een verschil met vorige jaren is dat een deel van de voorbereiding plaats vindt in het parochiebrede project van de Gezinscatechese H. Augustinus. Dit zijn vier ochtenden in Voorschoten voor het hele gezin inclusief de ouders. De overige activiteiten vinden plaats in de Sint Willibrordus en zijn gekoppeld aan de zondagsviering en deels geïntegreerd in de kinderwoorddiensten. De communicanten zullen zich in de loop van het jaar aan u voorstellen. Een andere noviteit is dat ze in groepjes van drie assistent-misdienaar zullen zijn. Op die manier zijn ze nauw bij de Eucharistie betrokken en we hopen natuurlijk dat ze zich na hun eerste H. Communie zullen aanmelden als misdienaar. Een bijzonder woord van dank aan Angelique die koffie en thee verzorgde tijdens de ouderavond: super dat je dat deed! Patricia en Mirjam (begeleiders EHC)

Gezinskerk Wassenaar Advent Bij het schrijven van dit artikel zijn we halverwege de Advent en hebben we twee zondagen met kinderwoorddiensten gehad. We zijn blij met de opkomst en het is een vreugde om met de kinderen op weg te gaan. Er wordt gebeden, over het Evangelie gepraat en ook wordt er gezellig geknutseld tijdens de kinderwoorddienst en na afloop van de Mis. Tijdens de eerste zondag van de Advent kwam de engel bij Maria. De tweede zondag hoorden we van de engel in de droom van Jozef. Door deze bezoekjes van engelen wisten we al best veel over het Kindje in Maria’s buik:

AANKONDIGING Op zondag 6 januari Driekoningen zal er een zogenaamde Startviering zijn in de St. Willibrorduskerk voor alle drie de Wassenaarse parochiekernen. Met 'Start' wordt bedoeld dat op die zondag de officiële aanvang is van het concept van de Centrale kerk in Wassenaar. Dat concept Centrale kerk Wassenaar betekent voorlopig dat het liturgisch rooster voor Wassenaar zó is ingericht dat er elke zondag een Eucharistieviering zal zijn in de St. Willibrorduskerk (de 'Centrale kerk') én dat de zondagse Eucharistievieringen in de St. Jozefkerk en de kerk van De Goede Herder zullen rouleren in een tweewekelijkse cyclus. Die laatst bedoelde vieringen zullen steeds om 9.30 uur aanvangen, dus óók in De Goede Herder. Met die Startviering willen we met alle Wassenaarse katholieken een gezamenlijke aanvang maken voor één vitale parochie in Wassenaar. Hieraan wordt in deze viering uiting gegeven doordat de pastoor de celebrant zal zijn geassisteerd door de referent van het Pastorale Team voor Wasssenaar diaken Brink. Ook zullen alle drie de koren deze viering met zang opluisteren. Daarnaast zullen ook de lectoren en acolieten afkomstig uit elk van de drie kerken, de gebruikelijke taken verrichten. NOOT: u begrijpt dat vanwege deze gezamenlijke viering juist op die zondag 6 januari er in zowel De Goede Herderkerk als in de St. Jozefkerk géén viering zal zijn. Het roulatieschema vangt feitelijk dus aan op de daaropvolgende zondag 13 januari met een viering in de St. Jozefkerk. LB

o Het is een jongetje; o Je moet Hem Jezus noemen (die naam betekent ‘God redt ons’). o Hij zal Gods volk redden uit het kwaad van de zonde. o Hij zal belangrijk zijn, de Zoon van God. o Hij zal koning zijn voor heel het volk van Jakob, voor altijd. De kinderen vertelden het nieuws door aan de mensen in de kerk door middel van bordjes die ze omhoog hielden. De kleintjes maakten een engel en de groten een Jozef-je van klei. Een speciaal woord van dank voor Hans van Spronssen die zorgt voor een meer dan gastvrije ontvangst voor de ouders en aan Louis Brackel die al deze activiteiten onvermoeibaar enthousiast steunt met enorme daadkracht. Valerie, Marika, Eva, Patricia en Mirjam

Frederieke maakt een Jozef van klei. Foto MdM

25


Parochiekern St. Jozef - Wassenaar Pastorie/Secretariaat: v. Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar tel. 070 - 511 4262 Gastvrouw/heer: ma t/m vr van 9.00 - 12.00 uur E-mailadres secretariaat: secretariaat@sintjozefwassenaar.nl Website: www.sintjozefwassenaar.nl Webredactie: mw. E. van der Wilk - kopij e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl Locatieredacteur: mw. E. van der Wilk (EvdW) kopij naar e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl Referent: diaken drs. G. Brink, tel. 06-30780364 e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl

Moeder Gods Znamenje van Novgorod Zo heet de Maria-icoon die boven de Sacramentskapel hangt. Een tweede titel voor deze mooie icoon luidt: Moeder Gods van het Wonderteken. De icoon behoort tot het type van de Moeder Gods Orante. Zij heft biddend haar armen. Christus is in een medaillon voor haar borst voorgesteld. Dit medaillon symboliseert de tekst uit Jesaja 7, 14: 'De Heer geeft u een teken. De maagd ontvangt en schenkt de wereld een Zoon…’. Het Slavische woord voor ’teken’ is ‘znak’, waarvan de naam Znamenje is afgeleid. In 1993, precies 25 jaar geleden, is deze icoon dankzij een anonieme schenker aan toentertijd de pastoor van de Sint Jozefparochie ten geschenke gegeven. Pastoor Th. Van Steekelenburg alsmede emeritus-deken pastor J. Schoonebeek hebben dit

De legende verhaalt dat dank zij deze Mariaicoon - rond het jaar 1170 - de stad Novgorod bevrijd werd van vijandige troepen. Foto: Luca Rodenburg.

geschenk met liefde en respect aanvaard. Er is een feestelijke Vesperviering geweest bij de ontvangst en begroeting van deze schitterende icoon. De Magnificat Cantorij zong tijdens de

26

IBAN Bankrek. nrs.: NL06 RABO 0368 0667 38 NL51 INGB 0000 3892 36 Kerkbijdrage: NL37 INGB 0000 5508 96 Intenties: Pastorie Sint Jozefkerk, tel. 070 5114262 ma t/m vrijd van 09.00 - 12.00 u. of per e-mail. Vieringen: Zo 9.30 uur, di en do 9.00 uur, za om de 2 weken, 19.00 uur Duinstede: Iedere 1e vrij v.d. maand, 16.00 uur Sacramentskapel geopend: Elke werkdag 9.00 - 17.00 uur Secretaris Beheercomm: mw. J.J.M.V. Melo Voorzitter: Gabrie Lansbergen e-mail: gabrie.lansbergen@bart.nl

viering, alsmede het Oeral Kozakkenkoor onder leiding van Marcel Verhoeff. ‘’De icoon heeft een plaats gekregen hoog boven de parochianen; een plaats waarvoor zij zo’n tweehonderd jaar geleden ook is geschilderd. Zij is letterlijk een Teken aan de wand, die haar armen beschermend en biddend over de gelovigen uitspreidt. Dat zij haar taak weer welwillend op zich mag nemen in het huis van haar Zoon.’’ Aldus Désirée M.D.Krikhaar, Bureau Art.E.+R./Art.E+S Galleries, in 1993. EvdW

Rien Calis 80 jaar De voorzitter van de Magnificat Cantorij, Thea den Hollander, mailde mij toen ik haar gevraagd had om iets over Rien te schrijven:” Er is een 80-jarige! Wie? Rien Calis? Echt? Niet te geloven! Hij loopt, nou ja, rent als een jonge vent de kerk in. Met wapperende jas en haren. Met zwaaiende armen. Met dwingende ogen spelen en dirigeren tegelijk. Soms aan het eind van de viering, snel geruisloos de trap op naar boven om dan met volle overgave de warme orgeltonen over ons uit te strooien. Van harte wensen wij dat het ons gegeven is nog lang van zijn inspirerende aanwezigheid te kunnen genieten.” Op Rien z'n verjaardag, zondag16 december, heeft Gabrie Lansbergen (voorzitter van de Beheercommissie) de jarige gefeliciteerd en namens alle parochianen bloemen geschonken. Met een welgemeend applaus bevestigden de aanwezigen in de kerk deze dank- en felicitatiewoorden. EvdW

Na de viering - de Seniorenviering op 11 december j.l. - is er koffie, niet alleen voor de kerkgangers maar natuurlijk ook voor de Magnificat Cantorij. Foto: Gabrie Lansbergen

Misintenties Zaterdag 5 januari 2019: Jan van Doorn // Kees van der Zalm // Catharina van der Zalm // Hans van den Broek. Zondag 13 januari: Jopie Bregten // Bart Smith // Frederik Jacobus Brink (vader van diaken George Brink). Zaterdag 19 januari: Jopie Bregten // Bart Smith // Frederik Jacobus Brink. Zondag 27 januari: Jopie Bregten // Bart Smith // Frederik Jacobus Brink.

''Je bent al vanaf 1952 organist in onze Sint Jozefkerk'', sprak Gabrie Lansbergen, ''blijf het nog maar 'n poosje doen!" Rien hield zijn dankwoord kort, hij moest nog naar De Goede Herder! Foto: Nic Sloekers.


Parochiekern Sint Jozef - Wassenaar Actie Kerkbalans

Wat jammer….

In de tweede helft van januari is er weer de Actie Kerkbalans. Ook in deze veranderende tijden willen wij toch graag een beroep doen op alle Jozefparochianen om onze Sint Jozefkerk en Sint Jozefgemeenschap financieel te blijven ondersteunen. In de brief van de Actie Kerkbalans kunt u het volgende lezen: 'Door de beslissing van één centrale kerk in Wassenaar zullen vieringen in de toekomst (vanaf 2019) meer in de Sint Willibrorduskerk plaats vinden. Beheercommissies zullen meer gaan samenwerken en er is al één pastoraatgroep voor Wassenaar. De Sint Jozefgemeenschap zal een deel worden van de Wassenaarse RKgemeenschap. Maar veel activiteiten en vergaderingen zullen nog blijven plaats vinden in de Sint Jozefpastorie of SION. Sluiting van de Sint Jozefkerk is nog niet aan de orde. Voor de Actie Kerkbalans is voor 2019 een totaal streefbedrag van € 48.000 begroot. Dat moeten wij toch kunnen halen'. U krijgt dit Augustinusblad omdat u mee doet met de Actie Kerkbalans. Half januari zullen we opnieuw de distributielijst opmaken aan de hand van het meedoen met de Actie Kerkbalans over 2017 en 2018.

Onze misdienaar Casper van Leeuwen gaat ons verlaten. Wij gaan je zeker missen, en ook moeder Jeanette en oma Joke. Wees ervan overtuigd dat je altijd welkom bent in onze Sint Jozefkerk. Het ga je goed Casper, en nogmaals heel veel dank!

Gabrie Lansbergen

Nieuw liturgisch rooster In het nieuwe jaar, 2019, gaan de Eucharistievieringen wijzigen. Er is ieder weekend in onze Sint Jozefkerk een Eucharistieviering, op zaterdagavond, of op zondagochtend. Voor alle duidelijkheid: zaterdag 5 januari, zondag 13 januari, zaterdag 19 januari, zondag 27 januari. U, en wij allemaal, zijn altijd welkom in de Sint Willlibrorduskerk. Eventueel kunt u ook nog naar De Goede Herderkerk.

Lezingen Op 2 december 2018 was het precies 50 jaar geleden dat de lezingencyclus zoals die nu functioneert (jaar A, B en C) in gebruik werd genomen. Indertijd een kloek besluit, zou deze verandering nu wel goed zijn? Dit vijftigjarig jubileum is het bewijs.

Vervoer Bel naar de pastorie (telefoon 070 5114 262) tussen 09.00 en 12.00 uur als u naar de Sint Willibrorduskerk wil gaan. Wij zoeken een parochiaan die u haalt en brengt.

Koffie na de viering Dat kan niet meer op de eerste zondag van de maand. Besloten is voorlopig om de koffie na de viering te laten plaatsvinden op de tweede zondag van de maand. Dit betekent dat er op zondag 13 januari koffie is en op zondag 10 februari.

Herinnering aan Bart Smith Bart werd geboren op 23 december 1943 in Utrecht en op 5 december vroeg in de morgen heeft hij zijn aardse leven moeten afsluiten. Wij waren allen verbijsterd dat zo'n energieke, sportieve, vriendelijke, behulpzame en niet op de voorgrond tredende parochiaan ons zo zou verlaten. Altijd zorgzaam, hard werkend, collegiaal, raadgevend, ruimdenkend en genietend ging hij vaderlijk door het leven. Treinen, computers en sportauto's, zijn werk en hobby, sportclubs, familie en reizen, zijn genieten, vooral van de twee kleinkinderen. Bestuurlijk in het R.K. onderwijs. Als bestuurslid zijn we hem voor zijn rustige verstandige raadgevingen dankbaar. In een overvolle, stijlvolle en verlichting brengende viering bevelen wij - in ons verdriet Bart aan bij God op voorspraak van de Moeder Gods, die wij zingend om steun voor allen hebben gevraagd. Joke, Jacqeline, Renske, Joris, Martijn, Fedde en Bobbi: hij blijft bij jullie!! Leo Elshout

Diaconiecollecte Geef voor je kerk! Bron: bisdom Rotterdam, foto Johan Wouters.

Op de tweede maandag in januari 2019 gaan wij de formulieren voor de Kerkbalans in orde maken. In SION, van 09.15 uur tot ongeveer 12.15 uur. Het is gezellig, er is koffie, er wordt gewerkt, en na afloop erwtensoep. Mocht u tijd en zin hebben: kom helpen, Vele handen maken licht werk: Maandag 14 januari 2019, 09.15 - 12.15 u. Dank voor uw hulp!

De diaconiecollecte zal gehouden worden op de tweede zondag van de maand, zondag 13 januari.

Straatpastoraat Nu tot ons aller verdriet Jopie Bregten is weggevallen stond de organisatie van het Straatpastoraat vanuit Wassenaar even te wankelen. Anneke van der Kooij, met assistentie van haar echtgenoot Leo, heeft zich gemeld om de organisatie van en voor het Straatpastoraat voort te zetten. Anneke, dank dat je dit op je neemt en veel succes gewenst in de toekomst. EvdW

Vrede en alle goeds voor dit nieuwe jaar, 2019! Foto: EvdW Voor de Aankondiging van de gezamenlijke Wassenaarse Startviering op zondag 6 januari zie blz. 25

27


Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar Kerk: Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar tel. 070 - 511 8133 (De Sloep) e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl spreekuur: di. t/m vr. van 9.45 - 11.30 uur opgave misintenties: op spreekuur of telefonisch Website: www.sintwillibrorduswassenaar.nl Beheerder Sloep: Hans van Spronssen, tel. 070 - 511 8133, privé: tel. 06 - 1666 7774 Referent voor Sint Willibrordus parochiekern: diaken drs. G. Brink, tel. 06 - 3078 0364 e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl Coördinator-liturgie (lid pastoraatgroep): ir. Louis Brackel, tel. 06 - 260 260 05

Vieringen (zie ook Lit. Agenda op blz. 16/17): zo. om 09.30u, za. om de 2 weken om 19.00u wo. om 09.00u Mariakapel open: 09.30-16.30u (m.u.v. maandag) IBAN Bankrek. nr. (kerkbijdrage + misint.'s): NL95 INGB 0000 1164 56 ten name van Kerkbijdrage St. Willibrordus Beheercommissie: Voorz./Secr.: Joke Meijer, adres: zie Kerk, tel. 070 - 511 4624 Redactie voor parochieblad en voor website: Louis Brackel (afgekort als LB): LF@brackel.info tel. 06 - 260 260 05

QR-code voor het snel bereiken van onze website www.sintwillibrorduswassenaar.nl ► nen wie wij voor ons hebben en Hem te dienen.

Wij wensen alle parochianen van onze St. Willibrordusparochiekern een VOORSPOEDIG 2019 De parochiekern-redactie

Het Kind is de Zoon van God die komt om ons te redden. Hij is onder ons gekomen om ons het aanschijn te tonen van de Vader, die vol liefde en barmhartigheid is. Laten we daarom het Kind Jezus in onze armen sluiten, en laten we ons in zijn dienst stellen: Hij is de bron van liefde en sereniteit.

Het herdenken van Jezus’ kindertijd Nu wij in het kerkelijk jaar op de eerste twee zondagen van januari de kindertijd van Jezus herdenken, volgt hieronder een overweging van de paus over dit onderwerp. Er is een tijd geweest dat God, in de goddelijke en menselijke Persoon van Christus, een kind is geweest en dat moet een bijzondere betekenis hebben voor ons geloof. Het is waar dat zijn dood aan het kruis en zijn verrijzenis de grootste expressie zijn van zijn verlossende liefde, maar we moeten niet vergeten dat zijn hele aardse leven een openbaring is en ons iets te leren geeft. Om in het geloof te groeien hebben we het nodig om vaker te denken aan het Kind Jezus. Natuurlijk, we weten niet veel uit die periode van zijn leven. De zeldzame aanduidingen die we hebben, verwijzen naar de naamgeving, acht dagen na zijn geboorte, en naar de presentatie in de tempel. Verder lezen we dan nog over het bezoek van de Wijzen met de daaropvolgende vlucht naar Egypte. Dan volgt er een grote sprong naar twaalf jaar later, als Hij met Maria en Jozef naar Jeruzalem pelgrimeert voor het Paasfeest, en in plaats van met zijn ouders terug te keren, in de tempel achterblijft om te spreken met de wetgeleerden.

28

Zoals u ziet, weten we weinig van het Kind Jezus, maar we kunnen wel veel van Hem leren als we kijken naar de levens van de kinderen. We ontdekken dan allereerst dat de kinderen onze aandacht willen. Waarom moeten zij in het middelpunt staan? Omdat zij trots zijn? Nee! Wel omdat zij er behoefte aan hebben zich beschermd te voelen. Wij moeten ook Jezus in het middelpunt van ons leven plaatsen en wij moeten beseffen, ook al lijkt dat paradoxaal, dat wij de verantwoordelijkheid hebben om Hem te beschermen. Kinderen houden bovendien van spelen. Kinderen laten spelen betekent echter dat we onze eigen logica loslaten en in de logica van de kinderen treden. Als we willen dat zij zich amuseren, moeten we begrijpen wat hun plezier doet, en niet egoïstisch zijn en hen dingen laten doen die wij zelf leuk vinden. Als we vóór Jezus staan, zijn we geroepen onze pretentie autonoom te zijn af te leggen - en daar zit hem de kneep: onze pretentie van autonomie - en daarentegen de ware vorm van vrijheid te ontvangen die erin bestaat te erken-

Bron: KN

LB

Levend Lied Pro Deo zingt liederen van Rutter Is het u opgevallen dat we gedurende de Kerstdagen een paar keer heel prominent een lied van Rutter gezongen hebben? Eerst 'All bells in paradise' en toen een bewerking van 'Silent night'. Alle twee zijn het voor ons tamelijk nieuwe liederen. Engelse liederen, meerstemmig, en harmonieus. En - zoals onze dirigent het uitdrukt prachtige liederen, praaachtig. De auteur, John Rutter, is een Britse componist, organist en koordirigent. Hij schrijft voornamelijk composities voor koren. De liederen zijn vaak geschreven voor de typisch Engelse


Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar Meer informatie over de onder punt 3. bedoelde mogelijkheden vindt u op de website van onze parochiekern St. Willibrordus (www.sintwillibrorduswassenaar.nl) op de bladzijde 'Kerkbijdrage'. Ook is daar de mogelijkheid aangebracht tot het downloaden of afdrukken van het daarvoor benodigde formulier (incl. toelichting).

kerkkoren, zoals de Cambridge Singers, in de setting van een Engelse kathedraal. Modern? In ieder geval van na tweede wereldoorlog. Het lied 'All bells in paradise' is bijvoorbeeld van 1986. Rutter heeft een enorm aantal liederen geschreven, enkele honderden. Daarvan heeft Pro Deo er een aantal in het repertoire bijvoorbeeld 'I will sing with the Spirit' en 'Look at the world'. En nu dus een bewerking van het 'Silent night'. Heeft u ervan genoten? Dan is er goed nieuws voor u. De Rutter-liederen vallen in de smaak bij Pro Deo. Er is dus een goede kans dat u er in de toekomst meer van zult horen. Toch niet erg als we zo nu en dan een Engels lied ten gehore brengen?

En wees niet bang: de u vertrouwde liederen van Huub Oosterhuis zullen voorlopig nog wel de boventoon blijven voeren. Pelgrim

Namens de beheercommissie St. Willibrordus, Hans de Jong In de maand januari 2019 zult u in het kader van de Actie KerkBalans-2019 weer de bekende envelop ontvangen. In deze envelop vragen wij u om een kerkbijdrage voor het jaar 2019 en geven wij u de volgende informatie: 1.een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van onze parochiekern St. Willibrordus 2.het bankrekeningnummer waarop u uw kerkbijdrage kunt storten (NL95 INGB 0000 1164 56 ten name van Kerkbijdrage St. Willibrordus) 3.over gedeeltelijke teruggave van uw kerkbijdrage door de Belastingdienst (door een zogenaamde periodieke gift of een gewone gift) Ook treft u in deze envelop een antwoordkaart aan waarop u een bijdrage kunt toezeggen, alsmede een acceptgirokaart.

Heeft u vervoer naar en van onze kerk nodig? Wij willen het vervoer per auto naar en van onze kerk gaan regelen, bijvoorbeeld eens in de 14 dagen of één keer in de maand. Willen degenen, die onze kerk niet kunnen bereiken en dus daarvan gebruik zouden willen maken, zich aanmelden bij de Beheerder-Sloep Hans van Spronssen? tel.nr. 070- 5118 133 Werkgroep Gemeenschapsopbouw

Zonder uw bijdrage ook in 2019 wordt het erg moeilijk om onze kerk in goede staat te houden en alle kosten te betalen. Als voorbeeld van deze kosten in 2019 noemen wij de hoge kosten van verwarming en de kosten ten gevolge van ons aandeel in de salarissen van het pastoraal team. Voor 2019 komen daar bij (1) de uitgaven voor de vervanging van het orgel achterin de kerk, (2) de kosten van het herinrichten van de St. Willibrorduskapel en (3) de kosten van een grote opknapbeurt van het kerkhof (o.a. de paden en de aanplanting). Ondanks het teruglopend aantal parochianen hopen wij toch op een iets hoger totaal bedrag aan kerkbijdragen dan in 2018 en dat uw gezamenlijke bijdragen voldoende zullen zijn om de doorlopende kosten en een deel van de genoemde toekomstige uitgaven te dekken.

AANKONDIGING: op zondag 6 januari is de start van het concept Centrale kerk Wassenaar Op zondag 6 januari Driekoningen is er een zogenaamde Startviering in de St. Willibrorduskerk voor alle 3 de Wassenaarse parochiekernen. Met 'Start' wordt bedoeld dat op die zondag de officiële aanvang is van het concept van de Centrale kerk in Wassenaar. Dat concept Centrale kerk Wassenaar betekent voorlopig dat het liturgisch rooster voor Wassenaar (zie voor januari: blz. 17) zó is ingericht dat er élke zondag een Eucharistieviering zal zijn in de St. Willibrorduskerk (de 'Centrale kerk'), terwijl de zondagse Eucharistievieringen in de St. Jozefkerk en de kerk van De Goede Herder zullen rouleren in een 2-weeks cyclus. Die laatste twee vieringen zullen steeds om 09.30u aanvangen, dus óók in De Goede Herder. Met die Startviering willen we met alle Wassenaarse katholieken een gezamenlijke aanvang maken voor één vitale parochie in Wassenaar. Hieraan wordt in deze viering uiting gegeven doordat de pastoor de celebrant zal zijn, hierbij geassisteerd door de referent van het Pastorale Team voor Wasssenaar diaken Brink. Ook zullen alle 3 de koren deze viering met zang opluisteren. Daarnaast zullen ook de lectoren en acolieten afkomstig uit elk van de 3 kerken, de gebruikelijke taken verrichten. LB

29


Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar

Verspreiding in 2019 van De Augustinus in onze parochiekern

Benoemd als nieuw lid van de pastoraatgroep: Mirjam Aerden Recent is Mirjam Aerden door de bisschop benoemd als lid van de pastoraatgroep Wassenaar. Zij heeft als taakveld de activiteiten voor de gezinnen, kinderen en jongeren in Wassenaar. In de Willibrordus heeft menigeen haar de laatste jaren al ervaren onder andere als zeer actief met de KinderWoordDiensten, lector, redacteur van De Augustinus, het KIndje Wiegen met Kerstmis en met de laatste maal vormselvoorbereiding (in 2017). Vermeldenswaard is dat zij in het nieuwe project Gezinscatechese ook de 14 Wassenaarse kinderen in de voorbereiding van hun Eerste H. Communie in juni 2019, mede zal begeleiden voor zover deze voorbereidingen in Wassenaar plaats vinden. Noot: voor deze gelegenheid vermelden wij nog wat informatie over de pastoraatgroep. Elke pastoraatgroep in ons bisdom houdt zich bezig met de volgende vijf taakvelden: liturgie, catechese, gemeenschapsopbouw, diaconie en pastoraat. De pastoraatgroep Wassenaar staat onder leiding van diaken George Brink en heeft momenteel als leden vanuit de parochiekern St. Willibrordus Mirjam Aerden (taakveld gezinnen, kinderen en jongeren) en Louis Brackel (taakveld liturgie St. Willibrordus). Op het moment van dit schrijven loopt de benoemingsprocedure bij het bisdom voor nog een nieuw lid vanuit onze parochiekern; zodra die benoeming definitief is zullen wij u daarvan ook op de hoogte stellen. LB

30

Ook in 2019 gaan wij door met de regeling voor de verspreiding van ons parochieblad De Augustinus, die qua opzet sinds begin 2017 wordt toegepast. Dit houdt in dat het parochieblad 9x per jaar wordt bezorgd bij ieder huisgezin, dat onze parochiekern door middel van een kerkbijdrage financieel ondersteunt. Noot: het Kerst- en het Paasnummer worden bezorgd bij álle in onze administratie ingeschreven huisgezinnen. Voor de distributielijst voor 2019 betekent bovenstaande dat alle huisgezinnen die in het jaar 2018 en/of 2017 een kerkbijdrage aan onze parochiekern hebben betaald, op deze distributielijst (blijven) staan. Omdat wij bij het beoordelen van al of niet betaald hebben van kerkbijdrage in deze twee jaren graag zorgvuldig willen zijn, wachten wij tot begin januari 2019 de overzichten van de kerkbijdrage-betalingen van december 2018 nog af. Te beginnen met de distributielijst voor februari 2019 nemen wij aan dat parochianen, die niet in 2017 én ook niet in 2018 een kerkbijdrage hebben betaald (én al langer dan 12 maanden in de administratie van onze parochiekern staan ingeschreven), ons parochieblad niet meer wensen te ontvangen. Voor de huisgezinnen die dit laatste betreft: indien u tóch De Augustinus wilt (blijven) ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken door een kerkbijdrage over te maken op het bankrekeningnummer voor dit doel: NL95 INGB 0000 1164 56 ten name van Kerkbijdrage St. Willibrordus. Hierna zullen wij u (weer) opnemen op de lijst voor de maandelijkse distributie van De Augustinus. Louis Brackel / verantwoordelijk voor de verspreiding van De Augustinus in onze parochiekern (tel. 06-260 260 05)

Bron: nl.wikipedia.org

Misintenties Zondag 30 december: Hendrika Konings (jrgt), overleden ouders van der Geest-van der Kroft

Nieuwjaarsdag 1 januari: Aad Overdevest, Cees Overdevest, Dirk De Vlugt Woensdag 2 januari: Dirk De Vlugt Zondag 6 januari Driekoningen: Wilhelmina van der Zwet-Zonneveld (jrgt), Maria Catharina Koot (jrgt), Adriana Hessing-Ruigrok-van der Werve, Jopie Jonker-de Groot, Nicolaas van der Zijden, Gijsbertha van Gilst-Gardien, Dirk De Vlugt, overleden ouders Wisse-Noordover, familie Oosterveer-Compier

Zondag 13 januari: Leen Kortekaas, Frans van den Berg, Ton Gordijn Zondag 20 januari: Johannes Knaap, Corrie Knaap (jrgt), Theresia Schröder-Tap, Nico Winnubst, August Aerden Woensdag 23 januari: Clasina van Winden-van der Ham Zaterdag 26 januari: Helena Maria van Maren-Peters en haar zoon Frank


Contacten PAROCHIE H. AUGUSTINUS

Redactie De Augustinus

Bestuur

Hoofdredacteur: Pastoor Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688, e-mail: redactie@parochie-augustinus.nl. (MH) Eindredacteur: Els van Leuken, tel. 06 - 5240 5210, e-mail: els.van.leuken@planet.nl. (EvL) Locatieredacteuren: • H. Joannes de Doper Katwijk: Piet Hagenaars, tel. 06 - 1047 4218, e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PH) Paul van Houwelingen, tel. 06 - 2557 1935, e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PvH) • H. Willibrord Oegstgeest: Vacature e-mail: • H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen, tel. 071 - 561 3137, e-mail: mimpen08@casema.nl (CZ) • De Goede Herder Wassenaar: Hanneke Reuser, tel. 070 - 386 6039, e-mail: hannekereuser@hotmail.com (HR) • St. Jozef Wassenaar: Emmy van der Wilk, tel. 070 - 511 1594, e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW) • Sint Willibrordus Wassenaar: Louis Brackel, tel. 06 - 2602 6005, e-mail: LF@brackel.info (LB) Rubrieksredacteuren: • Pastoraal Team/Spiritualiteit: Dirk Gudde, tel. 071 - 561 2508, e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl (DG) • Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk: Emmy van der Wilk, tel. 070 - 511 1594 e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW) • Huwelijk, Gezin en Jongeren: vacature e-mail: • Liturgische Agenda: Louis Brackel, tel. 06 - 2602 6005, e-mail: LF@brackel.info (LB) • Augustinus, 6 in 1: vacature e-mail: • Parochiekalender: Els van Leuken, tel. 06 - 5240 5210, e-mail: els.van.leuken@planet.nl (EvL) Logistiek: Anneke van der Valk, tel. 06 - 5112 2374 e-mail: a.vd.valk@hotmail.com

Voorzitter: Pastoor Moderator Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688, e-mail: pastoor@parochie-augustinus.nl Vicevoorzitter: Astrid van der Valk, tel. 06 - 2002 4214, e-mail: vicevoorzitterpb@parochie-augustinus.nl Secretaris: vacature Penningmeester: Mike Emmerson, tel. 06 - 5576 8393, e-mail: penningmeesterpb@parochie-augustinus.nl Beheer gebouwen: Chris Warmenhoven, tel. 06 - 5368 4506, e-mail: chris@warmenhoven.nu Beheer begraafplaatsen: Jan Konst, tel. 06 5757 8417, e-mail: jan.ko@ziggo.nl

Pastoraal Team Pastoor Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688; Fabritiuslaan 17, 2241 JR Wassenaar; e-mail: pastoor@parochie-augustinus.nl www.hagenpreken.nl; Twitter: @hagenpreken; Facebook: pastoor Michel Hagen. Kapelaan Boris Plavčić, Burmanlaan 46, 2241 JG Wassenaar, tel. 06 - 4351 4595 e-mail: kapelaanboris@parochie-augustinus.nl Diaken George Brink, referent Wassenaar, tel. 06 - 3078 0364 e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl Diaken Peter Winnubst, referent Katwijk en Oegstgeest, tel. 06-2443 4516 e-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl Pastoraal werker Dirk Gudde, referent Voorschoten, tel. 071 - 561 2508 e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl

Centraal Secretariaat Désirée de Bruijn, Van Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar, tel. 06 - 1075 6565: ma-wo 9-17 uur, di-do 9-15 uur, vr 9-13 uur. e-mail: secretariaat@parochie-augustinus.nl

Website: www.parochie-augustinus.nl Kopij voor de website naar Karin Bolhuis-Lemmens, e-mail: webmaster@parochie-augustinus.nl

Facebookpagina: www.facebook.com/h.augustinusparochie

QR-code Augustinus Facebookpagina

QR-code Website Parochie H. Augustinus

Inleverdatum kopij februarinummer 2019 uiterlijk 9 januari 2019: redactie@parochie-augustinus.nl Looptijd: 26 jan - 2 mrt 2019 Verschijningsdatum: 22 jan 2018 De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en andere bijdragen te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.

31


De Augustinus-kids Drie koningen brengen geschenken Wijzen mensen uit het verre Oosten (we noemen hen de drie koningen) hebben een bijzondere ster gezien. De ster beweegt en ze volgen hem. Na een lange tocht blijft de ster stilstaan boven de plaats waar Jezus is geboren. Zo vinden ze Maria en Jozef en het kindje Jezus. De drie koningen zijn heel gelukkig, hun lange reis is niet voor niets geweest. Hier is de Zoon van God. Ze halen hun geschenken tevoorschijn en bieden die aan, goud, wierook en mirre. Goud voor Jezus als koning, wierook voor Jezus als de Zoon van God en mirre omdat Jezus later veel zou lijden. Dankbaar en gelukkig gaan ze weer naar hun landen terug. Pastoor Michel Hagen

Kleurplaat - bron: wincharles.com

Profile for Parochie H. Augustinus

De Augustinus  

De Augustinus  

Advertisement