Page 1

Jaargang 4 - no. 4 - 2018 Jaar van Gebed 31 maart - 28 april

De Augustinus April 2018 - Paasnummer

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar


Van de Bestuurstafel van de begraafplaatsen zijn belast. Een belangrijke taak, want onderhoud van de begraafplaatsen is nodig, evenals onderhoud van de graven zelf. Dit wordt in principe door de familie gedaan.

Bestuurservaring

Parochiebestuur v.l.n.r.: Fred Bakker, secretaris; Mike Emmerson, penningmeester; Astrid van der Valk, vice-voorzitter; pastoor Michel Hagen, voozitter; Chris Warmenhoven, gebouwen.

Nieuw parochiebestuurslid Jan Konst Pastoor Michel Hagen doet de deur open en ziet tot zijn verrassing zijn collega-Duintrapper en nieuwe bestuurslid staan. ‘’Nee, niet voor u, ik kom voor iemand anders.’’ Jan Konst (1947, gehuwd, wonend in Wassenaar noord) stapt de pastorie in en loopt met ondergetekende mee naar de pianostudio. Jan gaat het parochiebestuur H. Augustinus versterken, met als specialisatie: begraafplaatsen. In zijn werkzame leven heeft Jan bijna 40 jaar bij Siemens gewerkt in de techniek, onder andere aan de HSL. Op 61-jarige leeftijd is hij met vervroegd pensioen gegaan, dat kon toen nog!

plaats van herinnering. Ook al wordt, vanwege de kosten, in de latere jaren gekozen voor cremeren. Een graf is duur, cremeren is financieel beter betaalbaar en een goede oplossing. Binnen de katholieke kerk is het niet gebruikelijk om de urn thuis te bewaren, maar een urnenmuur zoals op het huidige kerkhof is een mooi aandenken. Het ‘’namenplateau’’ zoals dit op het kerkhof in De Goede Herderkerk is opgericht is eveneens een troostend herinneringsmonument. Een columbarium (latijn voor ‘’duiventil’’) kan een goede extra laatste rustplaats zijn.

Belangstelling voor begraafplaatsen Vader Konst was hoofd van de Willibrordusschool in Wassenaar, zo vertelt Jan. Er woont nog een broer in het ouderlijk huis in de Van Heeckerenstraat. Het speelterrein voor de broers Konst was het kerkhof, naast de Sint Willibrorduskerk. Hoe vaak werden zij niet door Piet Kortekaas, de toenmalige koster, van het kerkhof af gestuurd. De broers Konst klommen in de toren en lieten papieren vliegtuigjes uit de galmgaten vliegen. De torenklok hebben zij verzet. Nostalgisch kattenkwaad, dat doet denken aan jongensboeken uit de zestiger jaren.

Vakantie Op vakantie vindt Jan, met zijn echtgenote Suzanne, altijd wel een kerkhof dat de moeite van het bezoeken waard is. Het is indrukwekkend om te zien hoe andere volken omgaan met hun dierbare overledenen. Een kerkhof is een

2

Jan is voor het tiende jaar secretaris in het bestuur van Plein Musique. In Wassenaar is dit een muzikaal gebeuren op het Burchtplein, in de maanden augustus en september. Voor het achtste jaar is Jan actief in Automuseum Louwman. Hij vindt oude auto’s leuk. Ook een oude hobby is de Brandweer. Jan is twintig jaar bij de Wassenaarse Brandweer actief geweest. Nu is Jan sinds drie jaar werkzaam in het Brandweermuseum en zit ook in het bestuur (Raadhuis De Paauw). Op Valentijnsdag werden de vrijwilligers van het Brandweermuseum verrast door het CDA met een bloemenhulde. Een actie die het CDA altijd op Valentijnsdag organiseert, om waardering te uiten voor het vrijwilligerswerk. In het Hospice heeft Jan vijf jaar als vrijwilliger gewerkt. Een indrukwekkende en ontroerende tijd! De echtgenote van Jan is werkzaam geweest als receptioniste/telefoniste en in de mode. Ook is zij gastvrouw in Bronovo. Jan Konst gaat deel uitmaken van het parochiebestuur met als werkveld: begraafplaatsen. Ongetwijfeld gaat hij zich daar 100% voor inzetten. Een ondersteuning voor vrijwilligers op de begraafplaatsen in de Parochie H. Augustinus. Dank je wel Jan voor dit gesprek waarin wij je wat beter hebben leren kennen. Alle goeds voor de komende jaren waarin je deel uitmaakt van ons parochiebestuur H. Augustinus. Emmy van der Wilk.

Bij de voorkant

Jan Konst, parochiebestuurslid. Foto: evdw

Kennismaken Jan is van plan om Augustinus-breed de kerkhoven te bezoeken. Op die manier leert hij ook de mensen kennen die met het beheer en het onderhoud

De aanbidding van het Lam is een schilderij van de gebroeders Van Eyck uit het begin van de 15e eeuw. Christus, het Lam met het overwinningsvaandel, is afgebeeld zoals in het boek van de Apocalyps, hfdst 5, 1-14. Om het Lam heen zien we de belijders, de heilige vrouwen en de kerkvaders. Het Lam heeft overwonnen. Zalig Pasen. Bron: closertovaneyck.kikirpa.be.


Voorwoord april pastoor Hagen Had u al van de Russische Beer gehoord, het koufront dat vanuit Rusland onze kant opkwam? In februari bracht hij zowaar nog wat ijspret mee en in maart kwam hij onverwacht nog even terug. Tegenover die kou staat deze maand de warmte van Pasen. Het vuur van de paaswake in de paasnacht verwarmt ons hart; het vuur van de paaskaars en alle paaskaarsjes van de kerkgangers. Toch is dit nog symboliek, want de echte warmte komt vanuit ons geloof dat Christus de dood heeft overwonnen. Ook ons samen Kerk zijn verwarmt ons innerlijk. Christus is het Licht in ons leven, door het geloof weten we dat de duisternis, zelfs de duisternis van de dood, niet het laatste woord heeft. Het Laatste Woord heeft God, in Jezus, Gods Vleesgeworden Woord. Met Hem verbonden is het de liefde die ons doet leven en die deze samenleving verwarmt. Daar kan geen Siberische kou tegenop. Zo verwijst het Lam Gods op de voorpagina naar die overwinning. Niet een superman, maar een mens die als een lam tussen de wolven durfde te zijn. Aan hem is de overwinning geschonken. Deze Augustinus staat weer vol met paasvreugde en allerlei wetenswaardigheden, te lezen in de paasdagen. Daarbij wens ik u mede namens bestuur, pastoraal team en zoveel actieve vrijwilligers een Zalig Pasen.

2 4 5 6 8 11 12 16-17 18 20 24 25 26 28 31 32

Van de bestuurstafel Pastoraal Team Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk Spiritualiteit Augustinus, 6 in 1 Huwelijk, Gezin en Jongeren H. Joannes de Doper - Katwijk Liturgische Agenda 6 kerken H. Willibrord - Oegstgeest H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten De Goede Herder - Wassenaar Wassenaar Gezamenlijk St. Jozef - Wassenaar Sint Willibrordus - Wassenaar Contacten De Augustinus-kids

Inleverdatum kopij zie blz. 31

COLOFON De Augustinus is een uitgave van de parochie H. Augustinus en verschijnt 11 keer per jaar.

Pastoor Michel Hagen

Redactieadres: redactie@parochie-augustinus.nl Hoofdredacteur: Pastoor Michel Hagen Eindredacteur: Els van Leuken Locatieredacteuren: Katwijk: Piet Hagenaars,Paul van Houwelingen Oegstgeest: May-lisa de Laat Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen Wassenaar: Hanneke Reuser, Emmy van der Wilk, Louis Brackel Rubrieksredacteuren: Liturgische Agenda: Louis Brackel Bisdom/Wereldkerk: Emmy van der Wilk Augustinus, 6 in 1: Piet Hagenaars, a.i. Pastoraal Team/Spiritualiteit: Dirk Gudde Huwelijk, Gezin en Jongeren; Augustinus-kids: Mirjam Aerden Website: www.parochie-augustinus.nl Drukker: Editoo B.V. te Arnhem

3


Pastoraal Team 400 priesters uit de hele wereld. Ook het project ‘Loslaten’ gaat door: Hoe als Pastoraal Team zo efficiënt mogelijk te werken met de menskracht die we hebben? Eén van de keuzes hierbij is dat we nu om de week teamvergadering hebben in plaats van elke week. Het zijn soms kleine veranderingen die weer ruimte kunnen geven.

Kapelaan Boris Plavčić, pastoraal werker Dirk Gudde, diaken George Brink, pastoor Michel Hagen, diaken Peter Winnubst.

Pastoraal Woord - Pasen Samen zijn we op weg, samen gaan we door de Goede Week op weg naar Pasen; het grote feest van ons geloof! Is Kerstmis het feest vol van het licht dat in de wereld kwam, dan is Pasen het feest van het leven, ons leven. Christus’ lijden, sterven en verrijzenis geeft ons de toegang tot het eeuwig leven in het licht van de Vader, een kostbaar geschenk. Misschien is het mooi om in deze paastijd hier stil bij te staan en na te denken wat wij met dit geschenk doen. Wij mogen onszelf zien als deel van Gods volk, als zijn kinderen. Zo zijn wij dan ook allen geroepen om kinderen van het licht te zijn en dit licht te verspreiden de wereld in. Dit hoeft niet met grote gebaren, al mag dit wel, het kan ook met een heel klein iets: door een glimlach of bijvoorbeeld door een mens te zien staan, zijn bestaan te erkennen. Dit is al een stap, een klein vonkje licht dat aan de ander wordt gegeven en zo licht kan verspreiden in het hart van de ander. Dit is niet altijd eenvoudig, soms is het moeilijk oordelen wat te doen, hoe te handelen. In deze situaties denk ik dan aan de wijze letters die mij als kind gegeven zijn, om zo tot een manier van handelen, tot daad te komen. W.W.J.D? Dit betekent: ‘What Would Jesus Do?’ Zo kun je ook denken: W.Z.J.D?: Wat zou Jezus doen? Wanneer ik hieraan denk, kom ik tot antwoorden: Hij zou de ander een hand toereiken, luisteren naar de verhalen van kinderen, respect tonen voor de ander, maar vooral Zijn Leven leven vanuit de Liefde van de Vader. Laten we vanuit dit bewustzijn probe-

4

ren te leven vanuit Zijn Liefde. Door gesterkt vanuit Zijn voorbeeld, met daden van liefde, werken van barmhartigheid de ander tegemoet te treden. Een luisterend oor te bieden, een gebed voor iemand uit spreken, de ander te zien en een helpende hand toe te steken. Door als de levende stenen van Christus’ Kerk op aarde, samen als Godsvolk op weg te zijn. Wij wensen u allen allen een Zalig Pasen! Namens het Pastoraal Team, Peter Winnubst

Uit het Pastoraal Team Het meest belangrijke en uitdagende project op onze agenda is een nieuw en samenhangend catechese-aanbod voor de gehele parochie. Dit is van groot belang om een vitale gemeenschap te zijn nu en in de toekomst. Het betreft de catechese voor kinderen van 3 à 4 tot 16 jaar en niet te vergeten, hun ouders. Er zijn veel veranderingen in het geloofsleven. Voor nu en de toekomst hebben een nieuwe visie nodig op de catechese. Hiervoor zijn de gaven van de Heilige Geest hard nodig zoals wijsheid, inzicht, raad, sterkte en kennis. Niet alleen bij het Pastoraal Team, maar in de gehele parochiegemeenschap. De gemeenschap en vooral ook de relevante werkgroepen zullen bij dit proces worden betrokken. We zijn maar liefst met twee bedevaarten bezig voor dit jaar: Een naar Assisi en een voor onze jongeren en die uit andere parochies naar een jaarlijkse jongerenfestival “Mladifest” in Medjugorje (Bosnie-Herzegovina). Hier verzamelen zich zo’n 60.000 jongeren en

Inspirerend en verdiepend was een zaterdagmiddagprogramma met de Pastoraatgroepen. Theoloog dr. Stijn van den Bossche gaf een inleiding over nieuwe gemeenschapsopbouw in deze tijd van secularisatie. We hopen daar in het volgende nummer van De Augustinus nog wat over te berichten. Tot slot denkt het Pastoraal Team na over hoe we de diaconie in onze parochie nieuw leven kunnen inblazen. Wordt vervolgd … Kapelaan Boris Plavčić

Herhaling vacature roostermaker Het liturgisch rooster van onze parochie vraagt veel tijd en inzet, maar ook deskundigheid en handigheid met Google spreadsheet. Het is een online rooster dat deels geprogrammeerd is, dat de teamleden online kunnen raadplegen en waar meer mensen tegelijk aan kunnen werken. Dit rooster vormt de basis voor de Liturgische Agenda die u in ons parochieblad op de bladzijden 16/17 aantreft en dat door Louis Brackel wordt opgesteld. Pastoor Michel Hagen houdt dit rooster online bij met support van diaken George Brink en Désirée de Bruijn. De input wordt geleverd door de verschillende secretariaten, teamleden en locale roostermakers. Er wordt al enige tijd gestreefd naar een rooster voor de langere termijn, maar door veranderingen in het team, wisselende beschikbaarheid van assisterende priesters, wijzigingen rond de kerkgebouwen en de vieringen, blijft het een complex geheel dat tijd vergt en communicatie met veel mensen. Om het pastoraal team hierin te ontlasten zoeken we een vrijwilliger die dit op kan pakken. Gegadigden kunnen contact opnemen met de pastoor of diaken Brink. Pastoor Michel Hagen


Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk Tweede Pinksterdag wordt Mariagedachtenis De maandag na Pinksteren zal met ingang van dit jaar voortaan worden gevierd als de gedachtenis van Maria, Moeder van de Kerk. Dat heeft paus Franciscus zaterdag bij decreet bekend laten maken. Daarmee komt een einde aan het fenomeen van Tweede Pinksterdag. Die kon wel als zodanig worden gevierd, maar gold officieel als zogeheten weekdag door het jaar. In het getijdengebed komt Tweede Pinksterdag niet eens voor. Het decreet is afkomstig van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en ondertekend door kardinaal Robert Sarah. De gedachtenis zal wereldwijd worden ingevoerd in zowel de Misliturgie als in het getijdengebed. De mariale titel ‘’Moeder van de Kerk’’ heeft de laatste decennia aan populariteit gewonnen, maar was al eerder gebruikt door de pausen Benedictus XIV en Leo XIII. Paus Franciscus heeft besloten de gedachtenis aan de universele kalender toe te voegen om ‘’de groei te bevorderen van de moederlijke kant van de Kerk bij de herders, religieuzen en de gelovigen, alsook een groei van een authentieke Mariadevotie.’’ (Catholic Herald). Bron: Katholiek Nieuwsblad nr. 10, 9 maart 2018.

Uitvaart oud-premier Ruud Lubbers Op dinsdag 20 februari 2018 vond de Eucharistieviering plaats bij uitvaart van oud-premier Ruud Lubbers in de HH. Laurentius en Elisabeth kathedraal te Rotterdam. Mgr. Van den Hende hield daar de volgende homilie (lezingen: Filippenzen 3, 20-21; Matteüs 11, 28-30): Broeders en zusters, u bent met velen naar hier gekomen om aanwezig te zijn bij deze uitvaartmis voor Ruud Lubbers. We mogen hem toevertrouwen aan de Heer die zijn leven gemaakt heeft, gedragen heeft en het ook zal voltooien. We hebben al veel teruggeblikt op zijn leven. Er zijn op de eerste plaats de vele herinneringen die u zelf heeft, van korter of langer geleden in ontmoetingen met Ruud Lubbers. En als familie heeft u uw eigen gedachten en ervaringen van decennia, dicht bij het hart en bij de realiteit in de omgang met elkaar als familie. We hebben

toespraken gehoord en in de media beschouwingen gezien en gelezen. Stuk voor stuk zijn deze een terugblik op het leven van Ruud Lubbers. Vandaag hier in de kerk willen we naast terugblikken ook vooruitzien. Vooruitzien, omdat wij geloven dat het sterven hier op aarde niet het einde van ons leven is, en dat onze naam niet uitgewist wordt zodra we hier op aarde onze laatste adem uitblazen. In de eerste lezing drukt Paulus de mensen op het hart, dat ons vaderland in de hemel is. Als je vandaag een groot staatsman en politicus begraaft, is het wel een opmerkelijk Schriftcitaat. Je zou als politicus of bestuurder kunnen zeggen: dat is me te vaag. Of zelfs: ik verwijs het naar het land van de fabels, ik concentreer me op het hier en nu, waar ik mijn verantwoordelijkheid te dragen heb. Of je zegt: het is een hele geruststelling, dan doe ik het hier rustig aan, stil maar, wacht maar alles wordt nieuw. Zo hebben we twee uitersten. Politiek bedrijven en besturen met de nadruk op het hier en nu, of vanuit de gedachte dat het later allemaal wel komt. Als we naar het leven van Ruud Lubbers kijken en ons zijn jaren van inzet herinneren en de samenwerking met vele organisaties ter wille van zoveel mensen, dan is niet een van beide geschetste posities aan de orde. Hij verbindt beide werkelijkheden van de aarde en de hemel tot één werkelijkheid. Verbinding is een woord waar in het werk van Ruud Lubbers een streep onder staat in het perspectief van het vaderland in de hemel. Hier in het leven mocht Ruud Lubbers werken en zich inzetten met het visioen van het eeuwig leven in zijn hart. Op vele manieren heeft hij dat gedaan. Als je die verantwoordelijkheid op je neemt, is dat niet in tegenspraak met veel verwachten van wat nog komt. Het hoort bij jezuïeten, waar hij zijn middelbare schoolopleiding ontving, dat je je zo inspant alsof alles van jou afhangt, in het vertrouwen dat alles van God afhangt. Als we zo leven, betekent dat niet dat het ineens gemakkelijker wordt of dat het eenvoudig is. Wanneer je je nek uitsteekt en je schouders zet onder de verantwoordelijkheden en met visie te werk gaat in bestuur en politiek, tref je ook veel moeilijkheden en tegenwerking. Jezus spreekt over een juk in het evangelie: neem het juk maar op je schouders. Dat betekent dat een mens ook een last te dragen heeft.

Ook in politiek en landsbestuur heeft de mens een grote verantwoordelijkheid die je niet kunt afschuiven op het vaderland in de hemel. Tegelijkertijd sta je er niet alleen voor. De Heer laat het niet op je schouders ploffen met: hier heb je het. Het betekent wel dat je in kracht van je verantwoordelijkheden en talenten doet wat je kunt, in het besef dat de Heer met je meegaat. Een lichte last, want de Heer is een en al liefde, geduld en vrede. Vrede brengen en vrede vasthouden is niet zo eenvoudig, bruggen slaan van verbinding gaat niet zo gemakkelijk. Maar het mag met de Heer samen. Verbinden van wat hier moet gebeuren in ons landsbestuur, in verbinding met het vaderland in de hemel, betekent niet dat je als gelovige met je talenten dat toekomstig vaderland kunt verhaasten, dat je het hier al tot voltooiing kunt brengen. En zo zal elke politicus zich soms klein voelen en kwetsbaar, als je het niet allemaal kunt realiseren zoals je hebt gewild. Maar tegelijkertijd is er de belangrijke drive dat we komen tot een samenleving die dat vaderland van de hemel weerspiegelt. Ruud Lubbers heeft in de jaren dat hij geen premier meer was zich ingezet voor veel mensen die op de vlucht waren en ontheemd, overtuigd van hun talenten en gaven, want ook zij zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. We mogen Ruud Lubbers aan de Heer toevertrouwen. We mogen hem nu toevertrouwen aan de Heer die hem geschapen heeft en gedragen heeft en die ook nu mensen roept tot samenwerking, tot solidariteit en de opbouw van een beschaving van liefde. Amen. Bron: bisdomrotterdam.nl

5


Spiritualiteit Heilige van de maand: Catharina van Siena

Het Eucharistisch gebed (1) In deze reeks over de liturgie staat deze maand het Eucharistisch gebed centraal. Deze keer laten wij paus Franciscus hierover aan het woord met een kort stuk uit zijn catecheses tijdens de algemene audiëntie van 7 maart jl. Na de de bereiding van brood en wijn, begint het Eucharistisch Gebed. Dit is het centrale gebeuren van de Mis en is gericht op de heilige Communie. Het gaat terug op wat Jezus Zelf deed tijdens het Laatste Avondmaal, toen Hij “dank zegde” over het brood en daarna over de beker met wijn; zijn dankzegging herhaalt zich in iedere Eucharistieviering en verenigt ons zo met zijn offer van verlossing. In dit plechtige Eucharistisch Gebed drukt de Kerk uit wat zij doet wanneer zij de Eucharistie viert; voornamelijk gemeenschap vormen met Christus die werkelijk aanwezig is in het geconsacreerde brood en in de geconsacreerde wijn. Na het volk te hebben uitgenodigd de harten tot de Heer te verheffen en Hem dank te zeggen, spreekt de priester het gebed uit in naam van alle aanwezigen. Hij richt zich tot de Vader door bemiddeling van Jezus Christus in de Heilige Geest. “De bedoeling van dit gebed is dat de gelovigen zich verenigen met Christus in het belijden van Gods grote daden en in het aanbieden van het offer”. De Kerk heeft gewild dat de Mis gevierd wordt in de taal die de mensen verstaan, zodat iedereen zich kan aansluiten bij deze lofprijzing en bij dit grote gebed samen met de priester. Immers, “Het offer van Christus vormt met het offer van de Eucharistie één enkel offer”. In het Missaal treft men verschilDit is aflevering 14 van de serie artikelen die het Pastoraal Team verzorgt over de zondagse liturgie. De volgende keer volgt deel 2 van de catechese van paus Franciscus die deze maand over het Eucharistisch gebed gaat.

6

lende formuleringen aan van het Eucharistisch Gebed. Ze worden alle opgebouwd met kenmerkende elementen. Ze zijn allemaal heel mooi. Vooreerst is er de Prefatie, de dankzegging voor de gaven van God, in het bijzonder voor de zending van zijn Zoon als onze Verlosser. De Prefatie wordt besloten met de acclamatie van het “Sanctus”, dat gewoonlijk wordt gezongen. Het “Sanctus” zingen is heel mooi: “Heilig, heilig, heilig de Heer”. Zingen is mooi. Heel de gemeenschap voegt haar stem bij die van de Engelen en de Heiligen om God te loven en te prijzen. Dan volgt de aanroeping van de Geest dat Hij door zijn kracht het brood en de wijn wil vervullen. We roepen de Geest aan zodat Deze aanwezig komt en zodat Jezus in het brood en in de wijn zelf aanwezig zal zijn. De werking van de Heilige Geest en de werkdadigheid van de woorden van Christus zelf die door de priester worden uitgesproken, brengen onder de gedaanten van brood en wijn, werkelijk het Lichaam en het Bloed van Christus aanwezig, zijn eenmalig offer op het kruis. Jezus was hierover heel duidelijk. De heilige Paulus begint met de woorden van Jezus: “Dit is Mijn Lichaam, dit is Mijn bloed”. “Dit is Mijn Bloed, dit is Mijn Lichaam”. Het is Jezus zelf die dit heeft gezegd. Vraag je niet af: “Hoe is zo iets mogelijk...” Het ís het Lichaam van Jezus; punt uit! Het geloof komt ons ter hulp. Door een daad van geloof geloven we dat dit het Lichaam en het Bloed van Jezus is. De priester zegt: “Mysterie van het geloof” en wij antwoorden met een acclamatie. Door de gedachtenis van de dood en de verrijzenis van de Heer te vieren, wachtend op zijn wederkomst, biedt de Kerk de Vader het offer aan dat hemel en aarde verzoent: ze biedt het Paasoffer van Christus aan en biedt zich samen met Hem aan en vraagt, door de kracht van de Heilige Geest, “in Christus één lichaam en één geest” te worden. Paus Franciscus (Bron: RKDocumenten.nl)

Catharina van Siena is een Italiaanse heilige, mystica en kerklerares (1347-1380). Ze werd 33 jaar net als haar zozeer geliefde bruidegom, Christus. Catharina was een vrouw met een vurige karakter waarnaar geluisterd werd. Zowel de Kerk als de politiek ondervonden haar invloed.

Bron: priorijthabor.blogspot.nl

Catharina groeit op in Siena in een gezin van 25 kinderen en moet hard werken. Haar leven wordt gekenmerkt door visioenen en mystieke ervaringen. Door deze ervaringen zal ze zich toewijden aan het geloof. Met name wordt ze in beslag genomen door Jezus en zijn lijden. Discipline, vroomheid en geloof staan centraal in haar leven. Ze komt tot de keuze, dat ze niet wil trouwen, maar lid wil worden van de derde orde van de heilige Dominicus. Tussen haar 16e en 19e jaar heeft zij een soort cel thuis ingericht en leeft in volledige afzondering. Drie jaar lang legt ze zichzelf een keihard boeteleven op. In die tijd heeft ze weinig contact met mensen. Door deze drie jaar groeit ze geestelijk en doet ze veel zelfkennis op. Ze blijft visioenen houden. In één van die visioenen krijgt ze te horen dat ze andere mensen moet gaan verzorgen. Catharina zorgt er voor dat armen eten en kleren krijgen, ze bezoekt de gevangenen en ze verpleegt zieke mensen in het melaatsenhuis. De armen en zieken ervaren een liefdevolle Catharina. Tegenover de machthebbers is ze echter genadeloos en confronterend. Dit ondervinden zowel de wereldlijke vorsten als de paus. Mensen uit allerlei rangen en standen (zoals adellijke jongeren, oude kooplieden, priesters, advocaten, kunstenaars en soldaten) voelen zich tot haar aangetrokken door haar opgewekte humeur en pittige uitspraken. Op de leeftijd van 28 jaar ontvangt Catharina de Stigmata (dezelfde vijf bloedende wonden als Jezus tijdens zijn kruisi-


Spiritualiteit ging). De Kerk bewaart haar belangrijkste werk het 'Boek van de goddelijke leer', 381 brieven en 26 gebeden die zijn overgeleverd. In 1461 wordt Catharina heilig verklaard door paus Pius II. In 1970 wordt zij door paus Paulus VI tot kerklerares benoemd. Deze eretitel ontvangt Catharina vanwege haar heiligheid in levenswijze, haar trouw aan de kerkelijke leer en haar grote geleerdheid. In 1999 wordt ze verheven tot patrones van Europa door de heilige Johannes Paulus II. De Heilige Catharina is ook patroonheilige van de Dominicanessen van de Derde Orde, de wasvrouwen en de stervenden. Op 29 april vieren we haar feestdag. Kapelaan Boris Plavčić

Gebed van de maand In het Jaar van Gebed vraagt de bisschop uw gebed op de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. De paus reikte daarbij het gebed van heilige zuster Faustina aan. MH Help mij, o Heer, dat mijn ogen barmhartig mogen zijn, zodat ik nooit op grond van de uiterlijke schijn zal verdenken of oordelen, maar weet te ontdekken wat mooi is in de ziel van mijn naaste en hem te hulp kom; dat mijn oren barmhartig mogen zijn, zodat ik acht mag slaan op de noden van mijn naaste en mijn oren niet onverschillig zijn voor de pijnen en het gekerm van mijn naaste; dat mijn tong barmhartig zal zijn, zodat ik nooit negatief over mijn naaste zal spreken, maar een woord van troost en vergeving zal hebben voor allen; dat mijn handen barmhartig mogen zijn en gevuld met goede werken; dat mijn voeten barmhartig zijn, zodat ik mij zal haasten om mijn naaste bij te staan en mijn eigen vermoeidheid en afmatting overwin; dat mijn hart barmhartig mag zijn, zodat ik zelf alle lijden van mijn naaste mag voelen.

Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid De tweede zondag van Pasen (Beloken Pasen) is de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, (dit jaar op 8 april). Deze zondag werd in het Heilig Jaar 2000 door paus Johannes Paulus II ingesteld. We worden uitgenodigd om Gods barmhartigheid te ondergaan, met name in het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening. In zijn boodschap voor de Wereldjongerendagen 2016 schreef paus Franciscus: “Wanneer we ons hart met bescheidenheid en oprechtheid openstellen, mogen we op een heel concrete manier de barmhartigheid van God ervaren.”

vruchtige praktijken ter ere van de Goddelijke Barmhartigheid, of in aanwezigheid van het Allerheiligste Sacrament (uitgesteld in de Monstrans of in het tabernakel aanwezig), het Onze Vader en de geloofsbelijdenis te worden uitgesproken, met toevoeging van een aanroeping tot de Barmhartige Heer Jezus (bijvoorbeeld “Barmhartige Jezus, ik heb vertrouwen in U!”). MdM (bronnen: hetkatholiekegeloof.nl /rkdocumenten.nl)

Heilige zuster Faustina De devotie tot de Goddelijke Barmhartigheid is afkomstig van de H. Maria Faustina Kowalska (1905-1938). Christus is aan haar verschenen als de Goddelijke Barmhartigheid. Aan haar zou Jezus gezegd hebben de Tweede Zondag voortaan te wijden aan de Goddelijke Barmhartigheid. Hij beloofde dat gelovigen die op die dag gaan biechten en te Communie gaan, bijzondere genade zullen ontvangen. Noveen tot de Goddelijke Barmhartigheid Ter voorbereiding op dit feest kan de noveen van de Goddelijke Barmhartigheid worden gebeden die van start gaat op Goede Vrijdag (dit jaar 30 maart). Deze noveen kunt u vinden op het internet, bijv. op de website van het Bisdom. Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid Ook ontving zuster Faustina de rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. Deze staat bijv. op de website van het Bisdom en in de app Evangelizo. Het is mooi om deze te bidden, bijv. bij de Aanbidding. Aflaat Op de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid kan een volle aflaat worden verdiend. Hiervoor moet aan deze voorwaarden worden voldaan: de Eucharistie bijwonen, een gebed ter intentie van de paus uitspreken en het sacrament van boete en verzoening ontvangen. Verder dient op die zondag te worden deelgenomen aan god-

Afbeelding zuster Faustina. Bron: cruxavespesunica.org

Wat is een aflaat? De grote gave van Gods barmhartigheid mogen we ontvangen in het sacrament van boete en verzoening, de Biecht. Met de absolutie die de priester uitspreekt, worden onze zonden door Christus vergeven en zijn we weer volledig verzoend met God. In de penitentie wordt ons een vervangende straf opgelegd die symbool staat voor de gevolgen van het kwaad dat we hebben gedaan. Uiteindelijk wil God ook de gevolgen van de zonden (de schuld en de straf) verminderen en kwijtschelden. Deze kwijtschelding (of indulgentie = strafontheffing = aflaat [aflaten = weglaten]) kan met behulp van een aflaat. Vergeving en kwijtschelding, God is eindeloos barmhartig. - MH Voor meer uitleg: hagenpreken.nl (zoek op: Wat is een aflaat?)

7


Augustinus, 6 in 1 April 2018 31 mrt 8 april 15 april 15 april 21 april 13 mei 1-6 aug 1-6 okt EvL

Uw bijdrage aan de jongerenbedevaart naar Medjugorje

Parochiekalender Kleuterkerk, Sint Jozef, p.8 Zondag Goddelijke Barmhartigheid, p.7 @Joannes, p.8 Spiritueel café, Voorschoten, p.23 Choral Evensong, J. de Doper, p.15 Orgelconcert, H. Laurentius & Moeder Gods, p.22 Jongerenbedevaart Medjugorje, p.8 Parochiebedevaart naar Assisi, p.4 Foto MdM

Kleuterkerk H. Augustinus: Ieder jaar organiseert het Banneux-- Pasen Bedevaarten naar Banneux

Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen. Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux. Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats: Vijfdaagse bedevaart (met medische begeleiding) van vrijdag 11 mei t/m dinsdag 15 mei 2018, kosten slechts € 265.Tweedaagse bedevaart op 26 en 27 mei 2018, kosten slechts € 120.Eendaagse bedevaart op zaterdag 9 juni 2018, kosten slechts € 55.-

Op zaterdag 31 maart van 17.00-17.30 uur in de Sint Jozef vieren we Pasen met de kleuters. Dit is een laagdrempelige viering voor kleuters met hun (groot) ouders, broers en zussen. Aan het begin van Kleuterkerk is er het 'donkere' kruis. Na afloop van het Paasverhaal mogen de kinderen er zelf bloemen insteken om het kruis 'licht' te maken. Natuurlijk bidden en zingen we samen. Kinderen vanaf groep vier die willen meezingen in het koortje, zijn welkom om te oefenen om 16.30 uur. Aanmelden is niet nodig.

Foto mladifest.com

@Joannes: Bezinning

Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan tel. 015 369 31 48 e-mail : paula_opstal@hotmail.com Dhr. G.J. de Bruijn, tel. 070 320 58 72 e-mail : gerard.debruijn@planet.nl

8

Het Pastoraal Team

Mirjam Aerden, namens de werkgroep

Voor opgave en verdere informatie over het programma kunt u onze brochure raadplegen.

Bezoek ook onze website: banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl

Er zijn al meer dan 30 aanmeldingen voor de jongerenbedevaart naar Medjugorje die kapelaan Boris Plavčić organiseert! De vliegreis betalen de jongeren zelf, en ook voor het verblijf zullen zij een bijdrage betalen. We willen de kosten voor hen graag beperkt houden. Het gaat dan ook om een eenvoudige reis, met verblijf bij gastgezinnen. Toch is het voor de jongeren bij elkaar een aardig bedrag dat ze moeten opbrengen. Wilt u ons helpen de reis betaalbaar te houden voor de jongeren? Wij zijn blij met elke gift. Daarmee kunnen we een deel van de reiskosten als parochie op ons nemen. Een mooie manier om betrokken te zijn bij deze reis, ook als u zelf niet meegaat! U kunt uw bedrag overmaken op het rekeningnummer van de parochie NL89ABNA0507099729, met vermelding van “Bijdrage jongerenbedevaart”. Wanneer u ook uw email-adres vermeldt zullen wij u af en toe een bericht sturen over de reis. Heel veel dank, namens de jongeren!

Kleuterkerk Pasen: Het graf is open. Foto MdM.

@Joannes is een groep vrouwen van 30+ die eens per maand met pastoor Michel samen komt om het geloof te verdiepen. De opzet is zeer gevarieerd. Op 18 maart jl. had @Joannes een bezinningsavond. Na een korte inleiding van pastoor Michel, liepen we gezamenlijk een Kruisweg langs de staties in de Kerk. Er was gelegenheid tot Aanbidding en Biecht. Geïnspireerd en gevoed konden we op weg gaan naar Pasen.Verdere data @Joannes: 15 april, 27 mei, 1 juli en 2 september. Meer info: jaco.laura@hotmail.com MdM


Augustinus, 6 in 1 Vastenactie 2018 Als doel van de Vastenactie voor onze Augustinus parochie hadden wij een bijzonder project: ‘Lumen valley 2’. U kunt hieraan nog steeds bijdragen. Door geld over te maken, of door mee te doen aan de deurcollecte in de Paasnacht! Het ‘Lumen Valley’ Project is opgezet in Togo door de Broeders van St. Jan. Een project om kansarme jongeren in het noorden van Togo een opleiding te geven. Hier leren werkloze jongeren een vak. De jongeren krijgen werkervaring en de Broeders geven de jongeren daarna hulp, om dat vak ergens anders in het land uit te oefenen. Zo kunnen de jongeren ook later op eigen benen staan. Er loopt al een succesvol project, dat voortkomt uit “Lumen vallley”, om bijvoorbeeld uit natuursteen plavuizen te maken, met landbouwprojecten door het planten van notenbomen en yamswortel, het basisvoedsel van de Togolezen. Andere voorbeelden van de leer/werktrajecten van de broeders van Sint Jan, die al lopen in Togo en die succesvol en duurzaam zijn: Plavuizenmaker en plavuizenlegger, dakdekker, automonteur, akkerbouwer, bosbouwer. Projecten In het kader van Vastenactie 2018, vragen de broeders van Sint Jan om steun, voor de volgende onderdelen van het ‘Lumen Valley’ project: Opzet van Veehouderij Wat betreft de schapen: het project voorziet in de geleidelijke aankoop van in totaal 37 schapen (35 vrouwtjes en 2 mannetjes), het aanleggen van stallen, de aankoop van bijbehorend materiaal en de kosten van begeleiding door een dierenarts (inclusief vaccinaties etc.). De aankoop van (bij)voer in het eerste jaar en voor enige kosten voor marketing en communicatie. Vanuit de ‘Lumen Valley’ organisatie zullen twee speciaal geschoolde medewerkers met de dagelijkse leiding worden belast. Hetzelfde geldt voor de geitenfokkerij; Er worden geleidelijk in totaal 142 geiten aangekocht en er worden stallen gebouwd en bijbehorend materieel aangekocht. Met deze investeringen kunnen vervolgens de werklozen jongeren het vak leren

onder leiding van ervaren coördinatoren en met hulp van een dierenarts en veetelers met veel ervaring. Opzet van de imkerij Onder leiding van een universitair gediplomeerde deskundige in de bijencultuur worden zo’n 100 korven gekocht en 30 bijenvolken. Voor het verwerken van de honing wordt een gebouw opgebouwd en worden alle noodzakelijke materialen gekocht. Tevens is het de bedoeling om bijenwas te gaan verkopen. Voor de infrastructuur Voor de drie projecten moeten stallen worden gebouwd en een huisje waar de honing wordt geslingerd en in potten wordt gedaan. Daarnaast voor een opslagloods voor alle voorraden, hulpmiddelen en bijkomende zaken. Een omheining en mogelijkheden voor drinkwater. Voor de werkgelegenheid In het begin verwachten wij dat deze projecten werk zullen geven aan 15-20 jongeren. Op termijn zullen zeker 150 jongeren hier geschoold kunnen worden. Het is de bedoeling dat na verloop van tijd de jongeren elders in het noorden worden uitgeplaatst om daar zelf een dergelijk project op te zetten en zodoende in hun levensonderhoud te voorzien. Op die manier kunnen we steeds weer nieuwe jongeren scholen en aan een duurzame toekomst helpen. Overigens dient bedacht te worden dat elke jongere met werk tussen de vijf en tien leden van zijn familie, die geen werk hebben, in leven houdt. Op die manier bereikt het project dus uiteindelijk tussen de 750 en 1500 mensen. Een bijzonder project dat we mogen steunen. Een project waarvan wij weten dat de broeders van Sint Jan met hun lange ervaring in Togo, er vele levens mee zullen raken. Verdere informatie en uitleg kunt u vinden op http://lumenvalley.org/nederlands/ Peter Winnubst, diaken (namens de parochiële Werkgroep MOV)

Stille omgang Ongeveer 45 parochianen, begeleid door Erik van Blerk en pastoor Michel Hagen, deden in de nacht van zaterdag 17 maart op zondag 18 maart tezamen

met ruim drieduizend mensen uit het hele land mee met de Stille Omgang in Amsterdam om het zogeheten Mirakel van Amsterdam te herdenken.Ze sloten hiermee aan in een traditie en getuigenis sedert 1881.

17 maart Stille Omgang, Foto Astrid van der Valk.

De gevoelstemperatuur was op sommige plekken min 15, dus het was pittig. Kapelaan Boris deed met onze jongeren mee aan het jongerenprogramma. MdM

Laudato Si' Op 13 maart jl. was er in de pastorie in Oegstgeest een inleiding door pastoor Michel Hagen en de heer Cor van Beuningen over de encycliek Laudato Si' van paus Franciscus. Deze encycliek uit 2015 heeft de beschermwaardigheid van de aarde en het milieu tot onderwerp en is niet enkel gericht aan katholieken, maar aan iedereen in de hele wereld. De encycliek is niets minder dan een revolutie, het einde van het verbruikende nutsdenken, een nieuwe integrale ecologie en spiritualiteit. De opkomst was goed en wat het boeiend maakte was dat het gezelschap gemêleerd was; naast parochianen waren er protestanten en mensen die niet gelovig zijn. De participatie was zeer actief. Dit is ook niet verwonderlijk gezien de kracht en prikkeling die uitgaat van het Encycliek die door de beide inleiders goed voor het voetlicht werd gebracht. De paus spreekt van een bondgenootschap tussen de mens en het mileu en hij moedigt ons aan om dit in het klein op te pakken door daden van zelfgave. Deze inleiding mag op herhaling! MdM

9


Augustinus, 6 in 1 13 uur voor de Heer: nachtelijke Aanbidding Paus Franciscus nodigt de kerk wereldwijd elk jaar uit om vrijdag en zaterdag voorafgaand aan de vierde zondag van de Veertigdagentijd mee te doen aan de gebedsactie ’24 uur voor de Heer’. Dit jaar viel dat op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart. Parochie H. Augustinus besloot voor de eerste keer een poging te wagen om mee te doen. Via de Whatsappgroep @kapelaan, Facebook en de website werd gevraagd of mensen wat tijd wilden toezeggen om er te zijn. Steeds waren er minimaal twee mensen nodig om te waken en te bidden in de kerk terwijl de monstrans met de Hostie (zie de foto) bleef uitgesteld. Het is gelukt om 13 van de 24 uur mee te doen met de Kerk wereldwijd. Naast de mensen die hadden toegezegd, was het de hele nacht een komen en gaan van mensen. Enkelen zijn de hele nacht gebleven. Het werd voor deze eerste keer dus uiteindelijk 13 uur voor de Heer; heel bijzonder dat één van onze kerken (de Sint Willibrordus) de hele nacht open was. De 13 uur voor de Heer gingen van start op vrijdag om 19.15 uur met het vieren van de Eucharistie. Daarna volgde 12 uur non-stop Aanbidding tot zaterdag 08.15 uur. We kregen enkele reacties van mensen die meededen: die kunt u hierna lezen. Mooi om te lezen dat dit ook wordt ervaren als plaatsvervangend (voor de hele parochie) daar zijn en bidden. Van 19.15- 20.00: Tranen in mijn ogen van ontroering Kapelaan Boris hield vóór de “nachtwake” een preek over het Hart van Jezus; ik kreeg tranen in mijn ogen van ontroering. En dan zou ik mijn stukje nacht nog krijgen: een groot gevoel van verbondenheid met Jezus en de Paus en de wereld. Frank (Voorschoten) Van 20.00-22.00: Bijzonder te weten dat de kerk de hele nacht open is Dit zijn de uren van de regulier wekelijkse Aanbidding in de Sint Willibrordus. Ik ben er zo’n 1½ uur tot ongeveer 22.30 uur. Ik vond het bij het weggaan een heel bijzondere gedachte, dat de Aanbidding de hele nacht zou doorgaan. Toen ik midden in de nacht wakker werd, moest ik er meteen aan

10

Foto MdM

denken dat de kerk open was en aan de mensen die er aan het bidden waren. Wordt vervolgd om 7.15 uur… Mirjam (Wassenaar) Van 22.00-23.00 uur: Net als Jezus ’s nachts bidden Ik ben samen met mijn vrouw één uur geweest. Ik deed mee, omdat het mooi is om zo als parochie een nacht wakend bij de Heer door te brengen. Het was een bijzondere ervaring; de stilte van de nacht helpt om op een meer intensievere manier bij Jezus te zijn (net zoals Jezus ook altijd 's nachts ging bidden). Deze tijd heeft me geholpen om bepaalde dingen waar ik nu mee bezig ben, aan Jezus voor te leggen. Jan Willem (Voorschoten) 23.00 -00.00: Een komen en gaan van mensen; mooi! Ik ben ongeveer 1½ uur geweest. Ik heb mij aangemeld, als onderlinge ondersteuning en om bij Hem te zijn. Ik had een erg drukke werkdag gehad en toen nog een etentje bij mijn jarige zusje. Ik dreigde zo waar in slaap te vallen en ik moest denken aan de Hof van Olijven toen de Heer voor zijn gevangenneming de leerlingen slapend aantrof. Ik heb in mijzelf toen het Taizélied "Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet..." gezongen en dat hielp. Tijdens mijn inroostering kwamen er meerdere mensen bij en dat gaf mij de gelegenheid wat eerder mijn bed op te zoeken. Het was mooi zo, komende en gaande mensen. Frank (Oegstgeest) @kapelaan: Een Whatsappgroep met last-minute meldingen over Aanbidding, H. Mis, Biecht en/of rozenkrans. Deelname is vrijblijvend, het is als een mededelingenbord. Aanmelding bij kapelaan Boris (06-43514595).

00.00- 01.00: Midden in de nacht voor een monstrans te bidden; dat is óf waanzin, óf ontzettend Wáár... Wanneer we kunnen gaan we altijd naar de vrijdagse Aanbidding. Het was dus een kleine stap om aan het mooie initiatief van de paus te beantwoorden. Vanwege mijn drukke programma de volgende dag konden we niet later in de nacht. Naast ons (die waren ingeroosterd) was er nog een jonge vrouw. Margaret met kruk op stoel vooraan (loopt inmiddels zonder stok, dank voor de gebeden!), dus dicht bij het Allerheiligste. Aanbidden en bidden werd zo natuurlijk en intiem. Het is merkwaardig hoe kort een uur duurt terwijl er op het oog niet veel gebeurt. Ik herinnerde mij een uitspraak van mijn schoonvader, ook een bekeerling. Daar zitten dan een paar mensen in het midden van de nacht in totale stilte uren voor een monstrans te bidden. Dat is zo’n diep mysterie, dat is óf waanzin, óf ontzettend Wáár! De onuitsprekelijke rust en vrede die er uitgaat van het Allerheiligste geeft het antwoord. Margaret & Jan (Wassenaar) Van 01.00 - 02.00 uur: In stilte tijd met de Heer doorbrengen is heilzaam Ik ben tijdens de nachtelijke aanbidding ruim een uur geweest. Wij waren met vier personen plus de kapelaan. In stilte tijd met de Heer doorbrengen is heilzaam, het brengt je gemoed tot rust. Als mijn overige programma niet zo druk was geweest zou ik wel langer gebleven zijn. Els (Oegstgeest) Van 2.00 – 3.00: Fijn om te weten dat Jezus daar de hele nacht was Ik ben van 18.30-22.30 uur en van 00.15-8.15 uur bij de aanbidding geweest. Het eerste gedeelte vloog voorbij. In het tweede deel gingen de eerste nachtelijke uren me gemakkelijk af. Tussendoor bad ik een kruisweg langs de staties.Vanaf een uur of 5 werd het veel moeilijker. Ik kon mijn ogen moeilijk open houden en mijn gedachten vlogen alle kanten op. Soms dommelde ik even weg. Het koelde op een gegeven moment erg af en als je dan lang stil zit, is de kou toch wel vervelend. De tijd ging nu ineens een stuk


Huwelijk, Gezin en Jongeren langzamer. Het was het moment waarop ik dacht: “Lekker naar huis, naar mijn warme bedje.” Echter, iets weerhield me om weg te gaan. Ik wilde het voltooien, net als Jezus dat voor mij had gedaan. En dat hebben we samen gedaan. Wat ik het fijnste vond was om te weten dat Jezus daar was, elk moment, zelfs als ik er met mijn hoofd even niet was. Daarnaast voelde ik me erg gedragen door de andere mensen die er zaten. De hele nacht zaten er zo’n drie tot zes mensen in de kerk. Dat was fijn, want je hoefde het niet alleen te doen. Carla (Heemstede) Van 03.00 - 5.00 uur: Gehoor geven aan de oproep van Paus Franciscus Ik was er van 2.00-5.10 uur en ik deed mee om gehoor te geven aan de oproep van Paus Franciscus. Ook merkte ik dat de parochie de nachtelijke uren wilde opvullen. Tot slot deed ik het om tijd met Jezus in gebed door te brengen. Tot 4.15 uur waren we met zijn drieën. Vanaf 4.15 kwamen er steeds anderen binnen. Toen ik om 05:10 uur wegging waren er vijf mensen in de kerk. Paul (oorspronkelijk uit Minnesota (VS), nu tijdelijk woonachtig in Wassenaar) 5.00-07.15 uur: Verbondenheid met de hele katholieke kerk wereldwijd Het was een indrukwekkende ervaring om bij de Heer de hele nacht door te brengen in de stilte. Wat mij zelf motiveerde om in de nacht bij de Heer te komen in het Allerheiligst Sacrament was vooral de oproep van onze paus Franciscus aan de hele katholieke kerk om te waken bij de Heer. Dit waken drukte zich bij mij niet alleen in gebed uit, maar vooral het lijden van de Heer te overwegen. In aanwezigheid van de Heer met andere broeders en zusters in Christus voelde je je zeker niet alleen. Iedere keer als je hoorde dat iemand binnen kwam, bemoedigde het om door te gaan in gebed, want het was zeker niet makkelijk om met volle aandacht steeds bij de Heer te zijn. Zoals Jezus zelf het zegt: "De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak." (Mat. 26,41). De gedachte dat je verbonden was met de hele katholieke kerk en deze over de hele wereld in

Aanbidding was, was heel sterk voelbaar in mijn hart. Ook de verbondenheid met je eigen parochianen was sterker voelbaar in die avond, want je bent daar bij de Heer niet alleen voor je zelf maar ook voor je parochiegemeenschap. Terwijl het grootste deel van de parochie in zijn of haar nachtrust was, mocht je namens hen waken en bidden. Het was een genadevolle tijd. Kapelaan Boris 7.15-8.15 uur: De kaarsen uit, na 13 uur branden Het was bijzonder binnenkomen vroeg in de ochtend, in een kerk waarin de hele nacht was gebeden. De avond ervoor had ik aanbeden tot 22.30 uur, toen ik om 7.00 uur weer plaats nam voor het Allerheiligste, leek het alsof de tussenliggende tijd waarin ik naar huis was gegaan, wegviel. Ik ervoer op concrete wijze wat we bidden in het tweede deel van het ‘Eer aan de Vader’ : “Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.” Een bijzonder moment vond ik toen ik na afloop van de Aanbidding de kaarsen uitblies; ze hadden maar liefst 13 uur gebrand. Mirjam (Wassenaar) Dankbaar… We kijken in dankbaarheid terug op deze 13 uur voor de Heer. Volgend jaar gaan we voor de 24 uur door eerder mensen te vragen. Ondertussen gaan de verschillende momenten van Aanbidding in onze parochie door. Via @kapelaan is dit altijd op vrijdagavond in Wassenaar en dikwijls op zaterdagochtend in Oegstgeest en zondagavond in Katwijk. Iemand merkte op: “Ik denk dat deze biddende onderlaag heel belangrijk is voor onze parochie”. MdM

Kleuterkerk: Brood en Wijn

We leerden over de aanwezigheid van Jezus in de Eucharistie (kijken met de ogen van je hart) en dat Hij met ons een verbond sluit (God en de mensen horen bij elkaar). Ook hoorden we dat het Tabernakel de tent van Jezus is in de Kerk. We mogen daar knielen, omdat Jezus daar is als het Godslampje brandt. MdM/Foto's Laura Kraijenord

11


Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk Pastorie: Kerkstraat 70 2223 AJ Katwijk tel. 071 - 402 9402 Website: www.joannesdedoper.nl E-mailadres: joannesdedoper.katwijk@casema.nl Secretariaat: mevr. A. Noordermeer, tel. 071 - 402 9402 aanwezig di, wo en vr van 8.45 - 11.45 uur. Secretaris Beheercommissie: dhr. P. van Houwelingen, e-mail: pvhouwelingen@gmail.com Locatiereferent: per 1 oktober 2017 diaken Peter Winnubst, tel. 06 - 2443 4516 email: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl

Webredactie: dhr. W. van Rijn email kopij: webmaster@joannesdedoper.nl Locatieredactie: dhr. P. Hagenaars (PH) dhr. P. v. Houwelingen (PvH) email kopij: redactiejdedoper@outlook.com IBAN Bankrek. nrs.: alle betalingen + misintenties: NL58 RABO 0331 7012 78 voor actie Kerkbalans: NL74 RABO 0331 7019 60 en NL54 INGB 0000 5793 99 Vieringen: za 19.00 uur, zo 9.30 uur viering in de sacrestie: wo 9.00 uur meditatief moment in de kerk: vr 19.00 uur

Een nieuw orgel

Afscheid

Lange tijd is het stil geweest rond het orgel. Niet alleen letterlijk, het orgel kon enige maanden niet bespeeld worden, maar ook figuurlijk. Hoe ver zijn we nu eigenlijk met de aanschaf van een nieuw vervangend orgel?

Op woensdagavond 21 februari jl. genoot ik van een heerlijk diner in Brasserie Havenkwartier, samen met de leden van de Pastoraatgroep en diaken Peter Winnubst. Reden was mijn afscheid van de groep. Enerzijds omdat mijn gezondheid de laatste maanden nogal achteruit is gegaan en anderzijds vanwege mijn leeftijd. Met 70 jaar mag ik mij best een senior noemen. Toen er ook nog chronische hartritme stoornissen bij kwamen, die mij veel last bezorgen ( ik zal u de details besparen) voelde ik me genoodzaakt om bepaalde activiteiten, zoals de uitvaarten, zowel binnen- als buiten de parochie, met onmiddellijke ingang te stoppen. Met pijn in het hart kan ik u wel zeggen, want ik heb dit werk altijd met liefde en passie gedaan, maar vooral met hulp van Gods Geest. Ik dank u allen die al die jaren zoveel vertrouwen in mij hebt gehad. Ik ga dit werk dan ook zeker missen. Maar ik verdwijn nog niet helemaal uit zicht. Want ik blijf lector en lid van de bezoekersgroep. Zaken die geen fysieke inspanningen of stress veroorzaken, maar die ik ook met voldoening doe. Wij zien elkaar dus bij andere gelegenheden.

Hiervoor moet een lange weg worden afgelegd. Binnen een bisdom kunnen de parochies over grote uitgaven n.l. niet zelfstandig beslissen. Voor uitgaven boven de € 5.000,00 is binnen de RK kerk een Bisschoppelijke Machtiging (BM) nodig. Bij het al of niet verlenen van een BM laat het bisdom zich adviseren door deskundigen, in dit geval door de Katholieke Klokken- en Orgelraad (KKOR). Nadat we als BC bij enige orgelbouwers offertes hadden ingewonnen, heeft het parochiebestuur een BM aangevraagd voor de aanschaf van een nieuw elektronisch orgel voor een bedrag van € 25.995,00. Op deze aanvraag is door de KKOR bij monde van dr. A.A.M.J. van Eck negatief geadviseerd. In het verleden is door de KKOR in overleg met de bisschoppen ervoor gekozen om in principe alleen het pijporgel als gewijd instrument voor de liturgie in de rk kerken te accepteren. Een elektronium kan dan hooguit als tijdelijke oplossing dienen. Binnen onze parochie H. Augustinus is een pijporgel van zeer goede kwaliteit beschikbaar. Dit is het Reil-orgel uit de voormalige 'De Moeder Godskerk' in Voorschoten dat in 1974, volgens dr. Van Eck tot de best gebouwde nieuwe orgels van ons land behoorde. Voor het bedrag dat wij beschikbaar hebben zou dit orgel gedemonteerd en weer opnieuw opgebouwd kunnen worden. Wanneer tot plaatsing van dit of een soortgelijk orgel zal worden overgegaan, moeten er ook nog de nodige aanpassingen worden gedaan aan het koorpodium. Al met al, de aanschaf en plaatsing van een nieuw orgel, is niet iets wat je zo maar even doet. We doen er als BC echter alles aan om de druk op de ketel te houden, zodat we hopelijk dit jaar nog, het al lang gewenste nieuwe orgel in gebruik zullen kunnen gaan nemen. Nu het Hoogfeest van Pasen nog zonder nieuw orgel, maar daarom niet minder gemeend: Zalig Pasen! Leen de Best, voorzitter Beheercommissie.

Groetjes Nel Houwer

Deze montagefoto, gemaakt door Peter Mens, geeft een indruk hoe de nieuwe situatie zou kúnnen worden.

DE REDACTIE WENST U EEN ZALIG PASEN

12


H. Joannes de Doper - Katwijk De voorgangers van hoveniersbedrijven Moerkerk en Leo van der Valk trots in actie.

Met de bouw van de huidige parochiekerk in 1911 was er sprake van een kerkhof, het kerkhof zoals we dat nu nog kennen. Daarvoor was er sinds 1851 sprake van een begraafplaats waar de kapel door de jezuïeten geschonken een prominente plek in heeft genomen. Maar hoe zat het nu met de inrichting van de andere zijde van de kerk en aangebouwde pastorie zo ook aan de achterkant? Als je nu anno 2018 door de Kerkstraat loopt vanaf de Rijnstraat tot de Mgr. Bekkersstraat dan zou je bijna denken: ,,Zo heeft het er altijd uitgezien.” Maar niets van dit alles want waar de Sint Jozefschool op 1 maart 1924 werd geopend, het parochiehuis in 1928 werd gebouwd, was de grond aan de voorzijde van dit gebouw aan de Kerkstraat bestemd voor de bouw van de St. Bernadette kleuterschool in 1933. Deze kleuterschool is al lang geleden afgebroken waarop alle kinderen naar een utgebreide Sint Jozefschool gingen. Dit zijn ook nu nog herkenbare gebouwen, maar een blik erachter en zeker voordat deze gebouwen er kwamen was er één van weinig architectonische schoonheid. Het terrein werd gekarakteriseerd door wat oudere woningen in redelijk armoedige staat verkerend, allerhande schuren, stallen en kassen kortom… de gemeentelijke welstandscommissie was zeker nog niet uitgevonden in die dagen. Dat betekende dat er in de jaren na 1911 aan die zijde van de kerk en pastorie veel is verdwenen wat gelukkig nog op foto’s is vastgelegd.

Bij de foto.. Deze foto in de pastorietuin van de ‘Marialaan’ is genomen tussen 30 augustus 1929 en 31 maart 1933, de periode dat pastoor Schiphorst in functie was. De tuincommissie v.l.n.r. bestond toen uit de heren Jac. Meijer, Jan Meijer jr. (van de brug) en daarnaast pastoor J. J.H.M. Schiphorst. Op de voorgrond zijn v.l.n.r. te zien Hub. Van Paridon, N.N., Jan Meijer sr. en Freek van der Valk. Een prachtig plaatje en een tuin waar de pastoor in kon brevieren. In

In een tuin moet je kunnen brevieren Waar de pastores in de laatste tientallen jaren gewend zijn aan een kleine tuin achter de pastorie waar pastoor Schiebroek zo ook zijn kippenhok had tot de vos een onverwacht bezoek bracht aan Katwijk aan den Rijn, was de pastorietuin in vroegere tijden vaak van het niveau van een park. Bij sommige parochies kom je zo nog weelderig aangelegde parktuinen tegen. Bij onze parochienaamgenoot in Hoofddorp, waar we bij de jubileumfietstocht op Sint Jansdag in 2011genoten van een vochtige en voedzame pauze, was er naast een vijverpartij ook een beeldentuin waar je een hele parochie in kon verstoppen. In Katwijk is de eerste parochietuin ook aangelegd door trotse tuinlieden en groot genoeg om daar te brevieren als pastoor met de kapelaans. Ook in onze pastorietuin was een vijver aanwezig en natuurlijk mocht de molen bij deze tuinaanleg begin jaren dertig niet ontbreken. De tuin werd ontworpen door een tuincommissie op initiatief van pastoor Schiphorst (1929 – 1933). Op bijgaande foto ziet u de trotse lieden van deze commissie, poserend op de plek van de aan te leggen fraaie vijver nabij de pastoriewoning. Uit: ‘Van Stof Ontdaan’ van Harry Fennes (Dit boek is nog steeds verkrijgbaar. Voor info hierover neemt u contact op de redactie of met Gerard Bol)

deze grote tuin waren de rododendrons ruim vertegenwoordigd. Om niet in de tuin te verdwalen werd deze voorzien van paden en lanen. Zo was er in 1932 zelfs het ‘Directeurslaantje’. Op de jaarlijkse aanbiddingsdag in de parochie vond in deze tuin een indrukwekkende processie plaats met uitstalling van het Allerheiligste op een altaar in de tuin. Ook maakten de heren koorzangers hier jaarlijks in het voorjaar op drie ochtenden een rondgang met vooral gezang en gebed ‘voor de vruchten der aarde’.

Van Kampen Noordwijk

‘Na gedane arbeid is het goed rusten’, u hoort het deze tuinmannen al zeggen na de laatste werkzaamheden om deze mooie vijver aan de achterzijde van de pastorie in de tuin te realiseren. Op de achtergrond is ook Huize Callao zichtbaar.

13


H. Joannes de Doper - Katwijk H E L P .....! ! Werkgroep ZuiderKruis heeft dringend nieuwe donateurs nodig! Een paar jaar geleden hadden wij in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg maar liefst 175 donateurs. Maar daar zijn er nu nog slechts 95 van over. Niet omdat onze donateurs weggelopen zijn, maar omdat ze zijn overleden of verhuisd. Om toch ons goede werk te kunnen blijven doen voor de kinderen in Malawi, kunnen wij heel goed nieuwe donateurs gebruiken. Als donateur van het ZuiderKruis zit u niet vast aan een bedrag per week of per maand. En zelfs niet aan een bedrag per kwartaal of per halfjaar. Wij vragen u slechts één keer per jaar een zelfgekozen bedrag te doneren (met een minimum van 10 euro per jaar). Dus net wat u kunt missen.

foto's/artikel: Paul van Houwelingen

Haantje de voorste? Schoolklasje Malawi. Bron: allesoverkatwijk.nl

Om donateur te worden, hoeft u alleen een briefje in te vullen dat u achterin de kerk vindt. Daarna krijgt u vanzelf onze kleurrijke donateursbrief in uw brievenbus. Slechts één keer per jaar dus. Valt mee, toch?! Alvast heel hartelijk bedankt namens de kinderen in Malawi!

KWD Palm palm Pasen.... Wat was het leuk met Palmpasen. We hebben Palmpasenstokken gemaakt. Tijdens de Palmpasenviering liepen we met de stokken mee in processie. Na de viering hadden jullie een belangrijke taak. De stokken hebben jullie weggebracht bij parochianen. Op de website zijn alle foto’s weer te bewonderen! We hopen jullie snel weer te zien bij onze volgende bijeenkomst. Houd het rooster in de gaten, hier kun je precies zien wanneer we weer een bijeenkomst hebben. Tot snel… Isabel, Linsey en Marit

14

De maand maart leek wel de maand van het haantje. We kennen het haantje in de vastentijd als het haantje dat de palmpaasstok siert. Ook afgelopen maand was dat het geval. Iets eerder was er een héél ander hanen-probleem. De TC (=Technische Commissie) had vastgesteld dat we een beetje luie haan op de kerktoren hadden staan. De haan stond vast. Gelukkig hadden deze kundige heren door dat een vastzittende haan op een kerktoren levensgevaarlijk is. Als de wind volop de haan aan de zijkant raakt, staan er veel krachten op de haan. Teveel krachten. Dit zou een forse beschadiging van de toren kunnen betekenen. Dus, er werd een kraan ingehuurd en de haan werd van de toren afgehaald. De haan/draaiconstructie werd hersteld en de haan kreeg zijn statige plaats bovenaan de toren weer terug. Met dank aan de heren van de TC!

Deze maand staat basisschool De Horizon in het teken van duurzaamheid. De mens is deel van de schepping met een eigen verantwoordelijkheid. We moeten aandacht hebben voor de natuur, zorgzaam zijn, en ook voorzichtig.

voor onze tijd waarin duurzaamheid en de opwarming van de aarde hot items zijn. God maakt als het ware schoon schip met een onleefbare wereld die niet meer is zoals hij in principe bedoeld was: een paradijs. De ark van Noach staat symbool voor de hele wereld: die verdient het om behouden te blijven. God heeft er vertrouwen in dat het goedkomt met de mensen en de aarde. De regenboog is het teken van die belofte. In verhalen, gebeden en liederen houden we ons deze maand bezig met dit thema.

We luisteren naar het verhaal van Noach. Dit verhaal heeft betekenis

Team van de Horizon

Het verhaal van Noach..


H. Joannes de Doper - Katwijk Choral Evensong 21 april

DOOPSELVIERING De eerstvolgende doopselviering staat nog niet vast. Als u iemand wilt laten dopen of zelf gedoopt wilt worden, neem dan contact op met het parochiesecretariaat, tel. 071 402 9402.

Alle liefhebbers van de uitvoering van een Choral Evensong kunnen zaterdag 21 april om 19.00 uur hun muzikale hart ophalen. De Christelijke Oratorium Vereniging ‘Excelsior’ zingt deze in de r.k. kerk van de H. Joannes de Doper in Katwijk, Kerkstraat 70. In deze viering van woord en gebed is Anneke Noordermeer de gebedsleider. C.O.V. Excelsior wordt sinds juli 2015 artistiek geleid door Ronald Threels. Niek van der Meij verzorgt de muzikale begeleiding.

Door het DOOPSEL werd in onze parochiekerngemeenschap opgenomen: Maria en Jinte.

bron: www.excelsior.nl

Petrus Leonardus Maria Zonneveld. Echtgenoot van mevrouw van Paridon. Geboren 5 februari 1939 en overleden 27 februari 2018. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op maandag 5 maart in onze parochiekern kerk, waarna Piet begeleid is naar het crematorium Rhijnhof te Leiden.

Choral Evensong… wat is dat? De Choral Evensong is de naam van een kerkdienst in de late middag of avond waarbij het grootste deel van de dienst gezongen wordt. Het lijkt op de vroegere vespers in de Rooms-Katholieke Kerk. Bij een Choral Evensong is een koor betrokken dat zowel a capella als met orgelbegeleiding zingt. Als bezoeker neem je deel door de koor- en orgelklanken op je eigen manier te beleven. De Choral Evensong in de parochiekern van de H. Joannes de Doper bevat geen preek of eucharistie, enkel korte teksten naast de muziek.

Koffieochtenden

Kerkvervoer Contactpersoon voor RIJNSBURG is: Anneke Noordermeer, Tel.: 071 403 3388 Contactpersoon voor KATWIJK EN VALKENBURG is: Erna Geurts. Tel.: 071 401 4179 of 06 1281 2203. Erna Geurts

VALKENBURG: De inloopochtenden in Valkenburg zijn op de eerste en derde woensdag van de maand. Van 10.00 uur tot 11.30 uur roulerend over de drie kerkgebouwen. Voor informatie of vervoer: Annemiek 071 407 4232, Gea 06 4689 9857 of Anja 06 3890 1200. RIJNSBURG: Elke derde donderdag van de maand, vanaf 10.00 uur in De Voorhof, Vliet NZ 36. Info: Kees den Haan 06 3062 6467.

Lourdesreis vanuit Noordwijkerhout. Ook dit jaar organiseert de Lourdesgroep een busreis naar Lourdes vanuit Noordwijkerhout. Deze 9-daagse busreis brengt u niet alleen naar Lourdes, maar laat u ook genieten van diverse mooie plaatsen onderweg. De heenweg vindt plaats via de Bourgognestreek, waar we onder meer het beroemde Hotel Dieu in Beaune bezoeken. De terugweg verloopt via Nevers. We bezoeken het klooster waar Bernadette gewoond heeft en waar ze ligt opgebaard. In Lourdes ontmoet u andere deelnemers, die met het vliegtuig zijn gekomen. Wij, als Lourdesgroep Noordwijkerhout, zijn aangesloten bij de Limburgse Bedevaarten “Huis voor de Pelgrim”. Al bijna 100 jaar verzorgt deze organisatie de reizen naar Lourdes. In Lourdes volgen we het programma van het Huis voor de Pelgrim en kunnen we gebruik maken van hun diensten zoals pastorale en medische zorg. De Lourdesreis vindt plaats van 9 t/m 17 september 2018. Informatie over deze reis geven we in de St.Victorkerk, St.Victorlaan 11 in Noordwijkerhout op zondag 8 april na de viering van 10:00 uur en op zaterdag 12 mei na de viering van 19:00 uur. Wees welkom. De Lourdesgroep Noordwijkerhout: Kuintje en Wil van Rijn (071 4028066), Trees Hogervorst ( 06 14728271 ) en Joke van der Poel ( 0252 377858 ).

OM TE ONTHOUDEN: 05 april SAMS kledingsactie 16:00-20:00 uur Kerkstraat 70 23 april kaartavond 26 mei Korenfestival

15


Liturgische Agenda van Goede Vrijdag 30 maart t/m zondag 29 april 2018 betekenis kleurcode: zie Collecteschema

vr.

30-mrt Goede Vrijdag:

herdenking Lijden en Sterven van de Heer

za.

31-mrt Paaszaterdag:

herdenking Opstanding van de Heer

zo.

1-apr

ma. 2-apr di.

Paaszondag: herdenking Opstanding van de Heer 2e Paasdag

H. Joannes de Doper/ Katwijk

H. Willibrord / Oegstgeest

H. Laurentius en De Moeder Gods / Voorschoten

Kerkstraat 72

Rhijngeesterstraatweg 35

Leidseweg 98

Kruisweg voor kinderen / 14.30 OCV Kruisweg / kap. Plavčić & diaken Winnubst & ds Verburg / cantor gbl Noordermeer / 19.00 WCV Kruishulde / mgr Van Luyn De Vrolijke Noot 19.00 WCV Kruishulde / pastoor Hagen & diaken Winnubst / & gbl Noordermeer / Gemengd Koor Vocalis zie St. Jozef: Kleuterkerk 17.00u zie St. Jozef: Kleuterkerk 17.00u 21.00 EV Paaswake / 21.00 EV Paaswake / pastoor Hagen / pater Magnin & Dameskoor / diaken Winnubst / toediening Vormsel Cantemus 09.30 EV 11.00 EV pastoor Hagen & pastoor Hagen / Vocalis & De Vrolijke Noot diaken Winnubst / Schola / crèche 15.00 WGV

geen viering

11.00 EV 09.00 EV

3-apr

wo. 4-apr

09.00 EV

pastoor Hagen

kapelaan Plavčić / cantor kapelaan Plavčić

12.00 WGV Aanb. Allerheiligste /

gbl Günther

15.00 WGV Kruisweg / pastoor Hagen &

pw Gudde / Dameskoor 19.30 WCV Kruishulde / kap. Plavčić &

pw Gudde / Laurentiuskoor zie St. Jozef: Kleuterkerk 17.00u 21.00 EV

Paaswake / mgr Van Luyn & pw Gudde / Laurentiuskoor

11.00 EV

kapelaan Plavčić / gezinsviering / cantor-organist / crèche / voedselmanden/Wereldwinkel pastoor Hagen / organist pater Magnin

11.00 EV 19.00 EV

15.30 EV kapelaan Plavčić / Adegeest 19.00 WGV pw Gudde / organist /

Actueel Avondgebed

Verliesviering / gbl Noordermeer 19.00 WGV Meditatief Moment / gbl Noordermeer geen viering

do. 5-apr vr.

09.00 WGV

6-apr

09.00 EV pastoor Hagen

09.00 EV kapelaan Plavčić

kapelaan Plavčić / samenzang 09.30 EV 11.00 EV kapelaan Plavčić / 11.00 EV pastoor Hagen / zo. 8-apr 2e Zondag van Pasen kapelaan Plavčić & diaken Winnubst / KWD / Gemengd Koor / KWD / crèche / Cantemus / voedselmanden crèche Laurentiuskoor 19.00 WGV Rozenkransgebed ma. 9-apr Aankondiging van de Heer/ 09.00 WGV Rozenkransgebed 19.30 EV kapelaan Plavčić / voor de vrede / Maria Boodschap gbl Noordermeer na afloop Aanbidding tot 21.30u di. 10-apr 09.00 EV pastoor Hagen 19.00 EV kapelaan Plavčić za.

7-apr

wo. 11-apr H. Stanislaus, bisschop en 09.00 EV

kapelaan Plavčić

19.00 EV

12.00 WGV Aanb. Allerheiligste /

15.00 WCV gbl Klaasesz /

gbl Günther

martelaar do. 12-apr

09.00 EV

vr.

13-apr

19.00 WGV

za.

14-apr

19.00 EV

zo.

15-apr 3e Zondag van Pasen

09.30 EV

pastoor Hagen

Meditatief Moment / gbl Noordermeer pastoor Hagen / cantor 11.00 EV mgr Van Luyn & pastoor Hagen / KWD / Vocalis / diaken Winnubst / koffiedrinken kl. JOANNES KWD / Schola / crèche

Foreschate 09.00 EV

mgr Van Luyn

11.00 EV kapelaan Plavčić /

KWD / crèche / Laurentiuskoor

ma. 16-apr di.

09.00 EV pater Bouman

17-apr

09.00 EV

wo. 18-apr

pater Bouman

19.00 EV

pater Magnin

12.00 WGV Aanb. Allerheiligste /

gbl Günther 09.00 EV pater Magnin

do. 19-apr vr.

20-apr

za.

21-apr

zo.

22-apr 4e Zondag van Pasen

Meditatief Moment / gbl Noordermeer 19.00 WGV Choral Evensong / gbl Noordermeer / COV Excelsior 09.30 EV pater Magnin & diaken Winnubst / Vocalis

19.00 WGV

ma. 23-apr di.

09.00 EV kapelaan Plavčić

10.30 EV

24-apr

wo. 25-apr H. Marcus, evangelist

09.00 EV

kapelaan Plavčić / Overduin kapelaan Plavčić

19.00 EV pastoor Hagen

kapelaan Plavčić / KWD / cantor / crèche 20.15 WGV Rozenkransgebed / gbl Günther 09.00 EV kapelaan Plavčić 11.00 EV

11.00 EV

pastoor Hagen / KWD / crèche

19.00 EV

pastoor Hagen/Laur.koor / ziekenzalving

09.00 EV

pastoor Hagen

11.00 EV

pater Magnin & gbl Naber / KWD / crèche / Dameskoor / toediening doop

12.00 WGV Aanb. Allerheiligste /

gbl Günther 09.00 EV kapelaan Plavčić

do. 26-apr 27-apr H. Petrus Canisius,

vr.

priester en kerkleraar za.

28-apr

zo.

29-apr 5e Zondag van Pasen

Legenda:

GEEN Meditatief Moment / vanwege Koningsdag 19.00 EV kapelaan Plavčić / cantor 09.30 EV pastoor Hagen / Cantemus

11.00 EV

EV = EucharistieViering WCV = Woord- en CommunieViering WGV = Woord- en GebedsViering

pastoor Hagen / KWD / samenzang / crèche

OCV = OeCumenische Viering KWD = KinderWoordDienst VCNTB = Vieringtype en/of Celebrant: Nader Te Bepalen

16


Liturgische Agenda van Goede Vrijdag 30 maart t/m zondag 29 april 2018 De Goede Herder / Wassenaar

St. Jozef / Wassenaar

Sint Willibrordus / Wassenaar

Stoeplaan 4

Parklaan 28

Kerkstraat 77

16.00 WGV Kruisweg voor volwassenen /

Frans-Nederlands / père Pierrot & diaken Schat 18.00 WCV Franse parochie / Kruishulde / père Pierrot zie St. Jozef: 19.00u

zie St. Willibrordus: 15.00u

19.00 WCV Kruishulde / pater Bouman &

zie St. Jozef: Kleuterkerk 17.00u

& diaken Brink / Magn. Cantorij 17.00 WGV Kleuterkerk, thema: Pasen

zie St. Jozef: 21.00u

21.00 EV

Paaswake / kapelaan Plavčić & diaken Brink / Magn. Cantorij en Pro Deo

09.30 EV

mgr Van Luyn & diaken Brink / Magn. Cantorij

21.00 EV Paaswake / Franse parochie / pater Mathew 11.00 EV Fr-Ndlse viering / père Pierrot & diaken Schat & diaken Brink / Frans koor & Dameskoor zie St. Willibrordus: 09.30u 10.30 EV

pastoor Hagen / Kerkehout

15.00 WGV Kruisweg voor kinderen en volwassenen / diaken Brink

zie St. Willibrordus: 09.30u 09.00 EV

09.00 EV

zie St. Jozef: Kleuterkerk 17.00u

zie Sint Willibrordus: 19.00u

09.30 EV

09.15 EV 11.00 EV

Franstalige parochie pater Bouman & diaken Brink / samenzang

09.30 EV

kapelaan Plavčić / KWD / Pro Deo / koffiedrinken

09.30 EV pater Magnin & dhr Marks / cantor-samenzang

pater Magnin & diaken Brink / Magn. Cantorij / koffiedrinken

za. 31-mrt

zo. 1-apr

ma. 2-apr di.

kapelaan Plavčić

mgr Van Luyn

zie Sint Willibrordus: 19.00u

30-mrt

zie St. Jozef: 21.00u

mgr Van Luyn

09.00 EV kapelaan Plavčić

vr.

zie St. Jozef: 19.00u

09.00 EV

20.30 tot 22.00u: Emmanuel Prayer Group

betekenis kleurcode: zie Collecteschema

3-apr

wo. 4-apr

do. 5-apr

10.00 EV kapelaan Plavčić / Sophiekehuis 20.00 tot 22.00u: Aanbidding Allerheiligste 19.00 EV pastoor Hagen / samenzang 09.30 EV pastoor Hagen / samenzang

vr.

6-apr

za. 7-apr zo. 8-apr ma. 9-apr

09.00 EV mgr Van Luyn 10.30 EV

pastor Versteegen / Johannahuis

09.00 EV

09.00 EV

09.15 EV 11.00 EV

Franstalige parochie pastoor Hagen / samenzang

pastoor Hagen

kapelaan Plavčić

09.00 EV + aanbidding / pastoor Hagen

zie St. Jozef: 19.00u

di.

wo. 11-apr

do. 12-apr

20.00 tot kapelaan Plavčić samenzang / cantor 09.30 EV pater Magnin & diaken Winnubst / Magn. Cantorij

10-apr

22.00u: Aanbidding Allerheiligste

zie St. Jozef: 19.00u

19.00 EV

09.30 EV

kapelaan Plavčić / gastkoor: Soul2Soul / koffiedrinken

vr.

13-apr

za. 14-apr zo. 15-apr

ma. 16-apr 09.00 EV

mgr Van Luyn

di.

09.00 EV

20.30 tot 22.00u: Emmanuel Prayer Group

09.00 EV

pastoor Hagen

09.00 EV kapelaan Plavčić

zie Sint Willibrordus: 19.00u 09.15 EV 11.00 EV

Franstalige parochie pater Spruijt & diaken Brink / Dameskoor

pater Magnin

zie Sint Willibrordus: 19.00u 09.30 EV pastoor Hagen /

17-apr

wo. 18-apr do. 19-apr

20.00 tot

22.00u: Aanbidding Allerheiligste

vr.

19.00 EV

kapelaan Plavčić / samenzang

za. 21-apr

09.30 EV

kapelaan Plavčić & diaken Brink / Pro Deo

zo. 22-apr

Magn. Cantorij

20-apr

ma. 23-apr 10.00 EV pastoor Hagen / Seniorenviering /

di.

24-apr

koffiedrinken 09.00 EV 09.00 EV mgr Van Luyn 09.00 EV pastoor Hagen

zie St. Jozef: 19.00u 09.15 EV 11.00 EV

Franstalige parochie kapelaan Plavčić / samenzang

09.30 EV

pastoor Hagen samenzang / cantor kapelaan Plavčić / Magn. Cantorij

COLLECTE-SCHEMA:

bestemming wekelijkse collecte

Paaszaterdag 31 maart 1e Paasdag 1 april 2e Paasdag 2 april weekend 7 apr - 8 apr weekend 14 apr - 15 apr weekend 21 apr - 22 apr weekend 28 apr - 29 apr

instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat

wo. 25-apr

10.30 EV kapelaan Plavčić / Huize Willibrord do. 26-apr 20.00 tot

19.00 EV

pastoor Hagen

22.00u: Aanbidding Allerheiligste

zie St. Jozef: 19.00u 09.30 EV

mgr Van Luyn / cantor-samenzang

vr.

27-apr

za. 28-apr

zo. 29-apr

bestemming deurcollecte of 2e collecte diaconie

17


Parochiekern H. Willibrord - Oegstgeest Pastorie: Rhijngeesterstraatweg 35 2341 BR Oegstgeest tel. 071 - 517 5304 Website: www.willibrordoegstgeest.nl E-mailadres: pastorie@willibrordoegstgeest.nl Gastvrouw/heer: aanwezig op ma, di en do van 9.00 - 12.00 uur IBAN Bankrek. nrs.: Kerkbijdragen: NL45 INGB 0000 0739 00 en NL95 RABO0138 4020 19 Diaconie: NL06 RABO0138 4000 32 Secretaris Beheercommissie: Mw. A. Goud, e-mail: acmgoud@ziggo.nl

Familieberichten

Intenties: ma t/m vrij van 9.00 - 12.00 uur tel. 071 - 517 5304 NL66 INGB 0000 1550 99 Vieringen: di en do om 9.00 uur za om 19.00 uur en zo om 11.00 uur Locatiereferent: Diaken Peter Winnubst (PW), tel.06-244345 E-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: Mw. M.L. de Laat (kopij) (ML) E-mail: mldelaat@freeler.nl Redactie Website: E-mail: redactie@willibrordoegstgeest.nl

Activiteiten Inzameling voedselbank Weekend van 7 en 8 april Schrijven voor Amnesty Int. Maandag 9 april van 14.00 tot 16.00 uur in de pastorie. Kwartaalcollecte diaconie Zondag 1 april

Hulp bij financiële nood Bron: pixabay.com

Gedoopt Op 4 februari: Chris en Lieve. Op 4 maart: Lucas, Lizzy en Fynn. Mogen zij uitgroeien tot echte kinderen van God. Overleden Sylvia Maas-van der Steen, weduwe van Jean-Paul Maas. Zij werd geboren op 1 juli 1943 in Leiden en overleed op 18 februari jl. in Leiderdorp. Op 23 februari hebben we haar uitvaart gevierd in onze kerk, waarna zij in het familiegraf op het parochiekerkhof is bijgezet. Moge deze lieve dode rusten in Gods licht en vrede!

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) is binnen de kerken van onze parochie, en daarmee ook binnen de parochiekern van de H. Willibrord, al zeer lang actief. Zij is voortgekomen uit het vroegere armenbestuur die voor de armen zorgden toen er nog nauwelijks sociale voorzieningen waren. Momenteel zorgt de PCI nog steeds voor de armen die buiten de boot vallen, of zoals dat heet waar geen voorzieningen voor zijn. Te denken valt daarbij aan een bijdrage in de kosten voor de aanschaf van een wasmachine, tv of koelkast, wanneer deze onverhoopt uitvallen en er geen enkele reserve is binnen het budget van een gezin of alleenstaande. Ook draagt de PCI bij aan projecten of activiteiten die bijdragen aan de gemeenschapsvorming of steun bieden aan de gemeenschap, zoals de Voedselbank, Stichting Present of Schuldhulpmaatje. De leden van de PCI worden door het bisdom benoemd voor een periode van vier jaar. Een verlenging van nog eens vier jaar is toegestaan, maar daarna moeten de leden aftreden. Bijna alle leden hebben de termijn van acht jaar volgemaakt. Niet alleen omdat er geen anderen waren, maar juist ook omdat het prachtig werk is. Het mooie van dit

18

werk bij de PCI is dat je in contact komt met vele organisaties op het diaconale vlak (Schuldhulpmaatje, Present, diaconieën van de andere kerken in Oegstgeest, de gemeentelijk sociale dienst en schuldhulpverlening, enz.) Hierdoor voel je dat je niet alleen staat voor de mooie taak om mensen bij te staan die het echt nodig hebben, mensen die geen andere helper hebben en soms de wanhoop nabij zijn. Met dit werk kun je dus echt het verschil maken en dat doe je samen met vele anderen die daarvoor hun nek uit willen steken. Het bestuur van de PCI bestaat momenteel uit vier mensen, waarvan er binnenkort twee aftreden. We zijn dus dringend op zoek naar nieuwe leden die deze mooie taak op zich willen nemen. Heeft u interesse of kent u iemand die dat heeft, neem dan contact op met Loek van Winsen via loekvanwinsen@hotmail.com of 06-12300936.

Bron: www.geloventhuis.nl


H. Willibrord - Oegstgeest Radio Maria 10 jaar Begin februari vond in 's-Hertogenbosch de viering van het 10-jarig bestaan van Radio Maria plaats. Na een goed bezochte eucharistieviering in de kathedraal was er een feestelijk samenzijn in het Sint-Janscentrum, het grootseminarie van het Bisdom ’sHertogenbosch, zie de foto met twee van onze parochianen met in het midden pater Elias de programmadirecteur van Radio Maria.

V.l.n.r. Lise Davidson, pater Elias, Erik v. Blerk

Radio Maria is in 1983 in Milaan, Italië opgericht als parochie. Het initiatief sloeg wereldwijd aan. Er zijn nu 51 radiostations in 53 landen. Zo ging in ’s-Hertogenbosch op 1 februari 2008 ook in Nederland Radio Maria de lucht in. Radio Maria staat in het hart van de Rooms-katholieke Kerk en is het op de eerste plaats een gebedsradio. De dagelijkse eucharistieviering, het bidden van de getijden en het rozenkransgebed met intenties van luisteraars nemen een centrale plaats in. De missie van Radio Maria is evangeliseren en luisteraars ondersteunen en stimuleren in hun geloofsleven. Radio Maria is te beluisteren via DAB+ en internet (radiomaria.nl en de RMapp). Erik van Blerk

Hulpfonds Oegstgeest Zit u of iemand die u kent financieel in de knel? Misschien komt u in aanmerking voor een eenmalige bijdrage uit het Hulpfonds Oegstgeest Het is niet gemakkelijk van een minimum inkomen of van een uitkering rond te komen. De kosten van levensonderhoud en de vaste kosten blijven stijgen. Steeds vaker komt het voor

dat mensen niet meer in staat zijn de meest noodzakelijke uitgaven te doen. Vooral wanneer men lang van een minimum inkomen moet rondkomen, kunnen er problemen ontstaan. Bij bijzonder noodzakelijke kosten kan niet altijd een beroep worden gedaan op bijstand. Er mag voor vergoeding van de gevraagde kosten dus geen voorliggende voorziening bestaan waarop een beroep kan worden gedaan. Het Hulpfonds Oegstgeest is bedoeld om inwoners van Oegstgeest éénmalig te ondersteunen in noodgevallen. Soms kan ook een (gedeeltelijke) lening mogelijk zijn. De diaconieën van de Rooms-Katholieke Kerk, de Nederlands Gereformeerde Kerk in Oegstgeest, de Verenigde Protestantse Gemeente van Oegstgeest, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Gemeente Oegstgeest dragen bij aan dit fonds. Bij elke deelnemende partij in dit fonds kan een bijdrage uit het fonds aangevraagd worden. Voor informatie over het Hulpfonds of voor aanvragen voor een bijdrage kunt u contact opnemen met: RK-parochie H. Augustinus, parochiekern H. Willibrord, Loek van Winsen, 06-12300936.

Nieuwe scholen, lesmateriaal en toiletten SAM's kledingactie zamelt dit voorjaar weer kleding in op de zaterdagen 7, 14, 21 en 28 april. De doordeweekse acties vinden plaats in de weken 11 tot en met 22.

Met de opbrengst van de inzameling werkt Cordaid aan nieuwe scholen, lesmateriaal en toiletten in Bocaranga, Koui en Yade in de Centraal Afrikaanse Republiek.Ook wordt gewerkt aan voedselzekerheid. Dat doet Cordaid met hulp van de lokale bevolking. Sinds 2013 was de school in Bocaranga gesloten als gevolg van het gewapend conflict in het land. Inmiddels heeft Cordaid samen met de lokale bevolking een nieuw schoolgebouw gerealiseerd en sinds 2016 gaan daar weer 376 kinderen naar school. Er komen ook nieuwe toiletten, een waterput én een schoolkantine, zodat de kinderen een voedzame maaltijd kunnen krijgen op school. De groenten hiervoor worden gekweekt door de ouders: Cordaid zorgt voor zaden en werktuigen en traint de ouders zodat er in elk jaargetijde groenten beschikbaar zijn voor de kinderen. Aan het eind van dit schooljaar hoopt Cordaid in totaal 18 goed functionerende scholen te hebben zodat de jongens en meisje in Bouar en Bocaranga, een betere toekomst tegemoet gaan. Uit de Nieuwsbrief maart 2018, SAM's Kledingactie

Paaseieren zoeken Voorafgaand aan de eucharistieviering op Eerste Paasdag, zondag 1 april gaan we met alle kinderen om 10.30 uur paaseieren zoeken in de pastorietuin. Alle kinderen zijn welkom! Daarna gaan we allemaal naar de kerk voor de mis om 11.00 uur. Dat wordt een kindvriendelijke viering zonder kinderwoorddienst. Want Pasen gaat natuurlijk eigenlijk niet over eieren … Hoe het precies zit, hoor je tijdens de mis. Fijn als je ook komt! ML

Leerlingen in hun nieuwe klaslokaal (Foto: PR, SAM's kledingactie)

Wij wensen u van harte een Zalig Pasen toe!

19


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods Het Kerkelijk Bureau: ma, wo, vr en za van 9.30 tot 12.30 uur Leidseweg 102, 2251 LG Voorschoten tel. 071 - 561 2508 E-mailadres: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl Website: www.rkvoorschoten.nl Webredactie: dhr. Jan Iemenschot e-mail: domeinbeheerder@rkvoorschoten.nl Secretaris Beheercommissie: mw. L. Mora-Klück e-mail: secretaris@rkvoorschoten.nl IBAN Bankrek. nrs: NL95 RABO 0155 0008 53 NL45 INGB 0000 3669 37

Agenda Donderdag 20.15 uur

5 april Samenscholen: Bruggenbouwers (Hofvliet 150) 5 en 19 april Christelijke meditatie (Pluspunt) 7, 14, 21 en 28 april Christelijke meditatie (Bondsgebouw) 8 april Terugkomviering dopelingen 9 april Liturgisch Bijbellezen (Pastorie HL kerk) 15 april Samenscholen: Spiritueel Café (Kruispunt) Orgelconcert (HL kerk)

Donderdag 19.30 uur Zaterdag 16.00 uur Zondag 15.00 uur Maandag 11.00 uur Zondag 19.30 uur 20.00 uur 22 april Collecte Roepingenzondag Dinsdag 24 april 14.00 uur Samenscholen: Lees/gespreksgroep Laurentius (Pastorie HL kerk) Zondag 29 april 13.00 uur Doop Danique en Chloé

Familieberichten Dopelingen Op zondag 29 april worden gedoopt: Danique en Chloé. Dat zij binnen onze geloofsgemeenschap mogen uitgroeien tot blije en betrokken christenmensen.

Overledenen Rectificatie: Op maandag 22 januari is overleden, Hubert Frans Jozef Beckers. Hij is 81 jaar geworden. Zijn uitvaart was zaterdag 27 januari op Rhijnhof.

20

Parochiekerk: Heilige Laurentius Leidseweg 98, 2251 LG Voorschoten Vieringen: di 19.00 uur en do 9.00 uur H. Laurentius zo 11.00 uur H. Laurentius Locatiereferent: drs. D. Gudde, pastoraal werker (DG) tel.: 071 - 561 2508 (via Kerkelijk Bureau ma t/m za 9.30-12.30) e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: mw. C. Zoetemelk-Mimpen (kopij) (CZ) e-mail: mimpen08@casema.nl

Op 86-jarige leeftijd is op zaterdag10 februari overleden: Truus Brussee-van den Berg. Zij was jarenlang de sturende kracht voor de Vouw- en Nietploeg van de Galmgaten. Truus deed dit met grote zorgvuldigheid en enorme inzet. De uitvaart heeft inmiddels in stilte plaatsgevonden. Jan Peter Marie Beekmans is op 83-jarige leeftijd overleden op zondag 25 februari. Jan was een gelovig man en een trouwe bezoeker van De Moeder Godskerk. Hij had de laatste jaren met zijn gezondheid wel wat moeten inleveren, maar de laatste periode is toch nog onverwacht snel gegaan. De uitvaart was op vrijdag 2 maart in de H. Laurentiuskerk. De begrafenis was op Rozenburgh. Op woensdag 28 februari is overleden Maria Jacoba Theresia Snelderwaard-van Paassen. Zij was 87 jaar en woonde op de Veurseweg. Zij was een krachtige vrouw met een sterke mening, en met veel belangstelling voor de mensen om haar heen. Haar uitvaart was op maandag 5 maart in de H. Laurentiuskerk, waarna zij is begraven op het parochiekerkhof. De pijn die haar de laatste tijd kwelde is nu voorbij en wij bidden dat zij opgenomen is in Gods liefde. Jan Hendrik Blom is overleden op vrijdag 2 maart en hij is 76 jaar geworden. Hij woonde aan de Woelwijklaan. Jan was, als eigenaar van een bedrijf in bedrijfswagens, een bekende in de autobranche. Een man met een groot hart voor zijn bedrijf, maar meer nog voor zijn gezin, een lieve man, (schoon-)vader en opa die zeer gemist zal worden. De uitvaart van de heer Jan Blom was vrijdag 9 maart vanuit de H. Laurentiuskerk, met aansluitend begrafenis op het kerkhof. Dat hij na twee zware jaren nu rust gevonden mag hebben. Mogen zij rusten in vrede.


H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten Bernard Warmerdam Een man die me verrast. "Ik heb geen lievelingslied.", zegt Bernard als ik hem bel voor een interview en "Je moet me niet vragen wat geloof voor me betekent. Daar heb ik geen antwoord op." Ik ben benieuwd waarom Bernard dan toch wel met me wil praten. Gaandeweg ons gesprek wordt Bernard steeds enthousiaster. Bernard vertelt dat hij in 1942 in Utrecht is geboren. Hij is in Voorschoten opgegroeid, waar hij een katholieke kleuterschool en een katholieke basisschool heeft bezocht. "Ik ben zo Rooms als het maar zijn kan. Dat mag iedereen weten.", zegt hij. Na de MULO en de UTS (MTS) te hebben afgerond, komt Bernard, nadat hij bij verschillende andere bedrijven heeft gewerkt uiteindelijk bij de vliegtuigfabriek `Fokker` terecht, Daar heeft hij van 1974 tot 1996 eerst 11 jaar op de Verkoopafdeling en daarna 11 jaar op de afdeling Calculatie gewerkt. Zijn afdeling hield zich bezig met alles wat nodig was om een vliegtuig te onderhouden. Bernard vertelt dat de verschillende ontslagrondes die voorafgingen aan het faillissement van Fokker en uiteindelijk ook zijn ontslag een grote impact hebben gehad op hem en zijn gezin. Hij benadrukt dat hij het heeft gewaardeerd dat de mensen van De Ontmoeting, waar hij met zijn vrouw Klazien kerkte, zo met hem meeleefden. Ook de houding van Klazien maakte het voor hem gemakkelijker zijn ontslag en alles wat daar uit voortvloeide, een plekje te geven. Bij sollicitatiegesprekken kreeg hij keer op keer te horen dat hij te gespecialiseerd was. Hij dacht eraan hoe beroerd het voor zijn kinderen zou zijn als zij de enigen uit hun klas zouden zijn van wie de vader geen werk meer had. Hij besloot het Vlietlandcollege te bellen. De mentor zei het te waarderen dat Bernard hem had geĂŻnformeerd en zegde hem toe dat er rekening mee gehouden zou worden. Hij realiseerde zich dat hij na dit debacle niet achter de geraniums moest blijven zitten, maar onder de mensen moest blijven. Hij moest vooral doorgaan met waar hij mee bezig was. Hij bleef de diensten van zowel De Ontmoeting als de H. Laurentiuskerk bezoeken. Sinds 1981 was hij geluidsman bij De Ontmoeting. Dat betekende dat hij zorgde voor de ringleiding, de afstelling van de microfoons, de opname van de bandjes van de dienst voor de luisteraars thuis en alles wat verder met geluid te maken had. Tot 2011 heeft hij zich hiervoor ingezet. Als hij geweten had dat de Ontmoeting dicht ging, was hij tot dat tijdstip als geluidsman beschikbaar geweest. "Als katholiek versterkte ik het protestantse geluid.", zegt hij. Ook heeft hij 13 jaar de bandmontage van Radio Moker (een kerkelijke radio-omroep) verricht. Op mijn vraag hoe het nu voor hem is om naar het Kruispunt te gaan, zegt hij: "Het is goed in het Kruispunt, maar ik kan nog wel eens de

sfeer van De Ontmoeting missen." Hij vult aan: "Het was er gemoedelijk. Er kwamen mensen van allerlei pluimage. Vooral de diensten met Pasen en Kerstmis vond ik er erg mooi." Bernard vertelt dat hij de koffieochtenden in De Ontmoeting verzorgt. Hij zegt dat het in een behoefte voorziet. Hij vindt hierbij vooral de omgang met mensen belangrijk. In de H. Laurentiuskerk droeg hij als lid van de Orgelcommissie zijn steentje bij. Hij vertelt dat hij ook de muziekavonden van De Ontmoeting jarenlang heeft verzorgd. "Muziek is mijn lust en mijn leven.", zegt hij geestdriftig. "Van Bach tot beat, van Country tot Folklore, het boeit me allemaal." Hij gaat verder: "Ook van kerkelijke muziek in de breedste zin van het woord houd ik. Wacht, heb je zes minuten, dan zal ik je psalm 93 en psalm 118 laten horen, waarbij psalm 93 wordt gezongen door een bijna honderd jaar oude jood in het Hebreeuws. Dan voel je pas echt wat ermee bedoeld wordt. Vooral de woorden uit psalm 93 `De Heer is Koning. Met majesteit heeft hij zich omgord` spreken mij heel erg aan." Op mijn vraag of ik toch mag weten wat geloof voor hem betekent, zegt hij: "Net als de Joden voel ik mij verbonden, verbonden met God." Bernard blijft me bij alles wat hij vertelt, onderzoekend aankijken. Nu hij eenmaal is los gekomen, blijkt hij een man met veel kennis over het Joodse geloof en een intens gevoel bij kerkelijke liederen. Marijke Osinga (Artikel reeds eerder geplaatst in De Kerkklok).

Orgelserie Laurentiuskerk Het is nu al bijna tien jaar geleden dat het Mitterreither-Van den Brink orgel in de Laurentiuskerk van Voorschoten werd gerestaureerd. Een herstel dat een prachtig resultaat heeft opgeleverd. De Stichting Laurentius Orgelconcerten heeft ook dit jaar weer een zestal organisten bereid gevonden om het orgel te bespelen. Dat wordt de achtste jaarcyclus op rij. De concerten vinden steeds op zondagavond plaats van acht tot ongeveer half tien. Er is steeds een pauze om de benen te strekken en wat op adem te komen.

Zondag 15 april is het eerste concert. Ton van Eck, ooit organist van de St. Bavokathedraal te Haarlem, zal de spits afbijten. Zijn programma staat in het teken van de Paastijd. Er klinken werken van Scheidemann, Estendorfer, Bach, Charpentier, BoĂŤly en De Klerk.

21


H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten Vervolg Orgelserie Laurentiuskerk De volgende twee concerten vinden plaats op 13 mei door Jos Laus en op 10 juni door Sander van Marion, in samenwerking met trompettist Pascal van de Velde. De toegang is gratis, maar we zijn wel genoodzaakt aan het eind de toehoorders om een bijdrage te vragen middels een deurcollecte. Al leeft en klinkt het orgel van de lucht, wij als organisatie kunnen dat helaas niet. Voor verdere informatie zie de website: www.Laurentiusorgelconcerten.nl Peter van Beurden

Stichting Baby Hope

Stichting Baby Hope zamelt medische materialen in uit kraampakketten voor projecten in diverse landen in Afrika, India, Zuid Amerika en Oost Europa. In Nederland worden delen van kraampakketten vaak niet gebruikt en weggegooid. Doel van de activiteiten van Baby Hope is meer hygiëne tijdens bevallingen, zo helpen we moeder/kind sterfte te verminderen. Hoe werkt het: Ouders leveren de niet gebruikte kraammaterialen in. Dit zijn navelklemmen, inlegluiers, kraamverband, plastic handschoenen (verpakkingen mogen aangebroken zijn) etc. Op de site van Stichting Baby Hope.org vindt u diverse inzamelpunten. Waarom doen we mee in de parochie H. Augustinus? In 2011 toen enkele leden van de werkgroep MOV Leiden e.o. grootouder mochten worden, waren we dankbaar en blij dat onze (schoon)dochters in goede omstandigheden konden bevallen. Wetend dat dit niet overal het geval is, besloten we te kiezen voor een langdurig project De Stichting Baby Hope. Er is in onze regio al heel veel ingezameld. Meer informatie en het inzamelpunt voor Voorschoten/ Wassenaar: Willeke Schrage, Buizerderf 6 in Voorschoten. Tel. 071-5618840 of e-mail: of.schrage@hetnet.nl

Groene vingers gezocht Wij zijn op zoek naar nieuwe dames/heren die onze Bloemengroep willen komen versterken. Helaas hebben enkele dames hun lidmaatschap moeten opzeggen en hebben wij hierdoor extra aanvulling nodig. Het is heel gezellig en dankbaar werk om samen de kerk met groen en bloemen aan te kleden (te verfraaien). Vooral met Kerst en Pasen pakken wij uit om alles er mooi uit te laten zien. Wij hebben u dringend nodig!!

22

U kunt zich aanmelden bij Corry Zoetemelk, coördinator van de Bloemengroep van de H. Laurentiuskerk, tel. 071-5613137 of per e-mail mimpen08@casema.nl Ik zie naar u uit. Corry Zoetemelk

SchuldHulpMaatje Voorschoten zoekt maatjes Wij zoeken vrijwilligers die bereid zijn om als maatje mensen te helpen op financieel gebied. Veel mensen hebben te maken met financiële problemen door bijvoorbeeld werkeloosheid of ziekte en hebben grote moeite om een stap verder te komen, ondanks hulp van professionele organisaties. Een luisterend oor van iemand die met hen meedenkt, hen helpt regelen om financieel de zaken weer op een rij te krijgen is voor velen een uitkomst. Er is een enthousiaste groep vrijwilligers die al enkele jaren als maatje mensen in de problemen bij staan. Na enkele jaren moeten sommige maatjes zich terugtrekken en ontstaan er vacatures. Het werk van schuldhulpmaatjes is echter nog steeds dringend noodzakelijk. Alle maatjes krijgen eerst een opleiding om dit werk te kunnen doen. Ook zijn er steeds vervolgcursussen. Bent u een netwerker met goede communicatieve eigenschappen? Heeft u hart voor mensen die zich in financieel zwaar weer bevinden en ziet u het als mogelijkheid om handen en voeten te geven aan de Bijbelse opdracht om op te komen voor de medemens? Lees dan graag de uitgebreide beschrijving op http://www.voorelkaarleiden.nl/ overons/vacatures. Het gaat om (toekomstige) vervangers van de maten die deze functie vele jaren met een grote inzet hebben vervuld. SchuldHulpMaatje kan altijd maten gebruiken voor dit nuttige werk. Samen lukt het, dat is waarin wij geloven bij SchuldHulpMaatje. Zeker als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt en zonder te oordelen, gewoon met je aan de slag gaat om weer financieel orde op zaken te stellen Onze maatjes doen dat. In Voorschoten is een enthousiaste groep SchuldHulpMaatjes werkzaam. Bestuurlijk gezien is deze groep ondergebracht bij de Raad van Samenwerkende Kerken (RvSK) te Voorschoten. Deze Voorschotense groep is verbonden met SchuldHulpMaatje Leiden e.o. Nadere informatie kunt u inwinnen bij: Tiny de Meijer, tinydemeijer@casema.nl tel: 06 11278261 of Jan Kruidhof, JanKruidhof@VoorElkaarLeiden.nl tel: 06 36274443. Henk Stoop, Lid commissie SchuldHulpMaatje RvSK

De redactie van de parochiekern Voorschoten wenst u een Zalig Pasen toe.


H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten Organisatie Monumentendag

Gezamenlijke ziekenzalving 24 april

Met Monumentendag op de tweede zaterdag in september zetten wij de Laurentiuskerk en het kerkhof bij de kerk open voor belangstellenden. Er is altijd veel aanloop op deze dag. Dit gebeurt al jaren, maar nu hebben wij iemand nodig die deze dag de organisatie op zich wil gaan nemen. Dit jaar bestaat de H. Laurentiuskerk 150 jaar, wat een bijzonder tintje zal geven aan deze dag. U hoeft dit niet alleen te doen, er zijn ook nog anderen die helpen bij de verzorging van de Monumentendag.

Op dinsdag 24 april is er in de avondmis van 19.00 uur de mogelijkheid de ziekenzalving te ontvangen. Pastoor Michel Hagen zal voorgaan in deze viering. Vaak wordt een ziekenzalving bij mensen thuis of in een zorginstelling gegeven. Vaak ook wordt de zalving uitgesteld tot een laat moment. Het is ook mooi de ziekenzalving te ontvangen als steun, en als werkzaam teken van Christus’ nabijheid, in een periode van ziekte, of wanneer ouderdom het leven zwaar maakt. De zalving in de vierende gemeenschap kan een bijzondere ervaring zijn voor wie gezalfd wordt en voor de mensen om hem of haar heen. Familie is natuurlijk van harte welkom erbij te zijn.

Als u interesse heeft, wilt u dan contact opnemen met Corry Zoetemelk, tel. 071-5613137 of e-mail mimpen08@casema.nl Vol verwachting zie ik uit naar uw reactie. Corry Zoetemelk

Als u de ziekenzalving wilt ontvangen op 24 april, meldt u zich dan aan bij het Kerkelijk Bureau? Wij zullen dan contact met u opnemen.

Spiritueel Café Voorschoten op 15 april 2018

Dirk Gudde, pastoraal werker

Kunst en religie De kunst van het overdrijven en weglaten Kunst verandert door de eeuwen heen. Maar waarom is dat zo? Omdat de doelstellingen van kunstenaars en opdrachtgevers veranderen. Dit gegeven loopt als een rode draad door de westerse kunstgeschiedenis. Onze prehistorische voorouders maken vrouwenbeeldjes met grotesk uitvergrote lichaamskenmerken, terwijl Egyptenaren een voorkeur hebben voor rechthoekige gestileerde vormen. Grieken geven hun goden de sterk geïdealiseerde lichamen van door hen bewonderde atleten. Hiervan maken de Romeinen uit bewondering talloze kopieën. Vroegchristelijke en middeleeuwse kunstenaars maken de kunst van de Grieken en Romeinen ondergeschikt aan de evangelische boodschap die zij verkondigen. Daarbij speelt realisme een onbeduidende rol: al naar gelang de voorstelling worden details en onderdelen sterk uitvergroot of weggelaten. Dat verandert in de vijftiende eeuw als kunstenaars in Italië wetenschappelijk onderzoek als uitgangspunt van hun werk inzetten. Hierna lijkt een zo groot mogelijke mate van realisme eeuwenlang het streven. Totdat een aantal kunstenaars aan het einde van de negentiende eeuw het roer radicaal omgooit. Kathleen Nieuwenhuisen plaatst kunstwerken in hun historische context om de veranderende artistieke doelstellingen van kunstenaars duidelijk te maken. Daarbij belicht zij ook de religieuze aspecten die van invloed zijn geweest. Dr. Kathleen Nieuwenhuisen (1962) is kunst- en cultuurhistoricus. Zij studeerde kunstgeschiedenis en archeologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Daar promoveert zij in 2000 op huwelijksafbeeldingen in juridische handschriften. Sinds 2012 heeft zij in Amsterdam haar eigen bureau voor kunst- en cultuurgeschiedenis: art+context (www.artcontext.nl). Plaats: Het Kruispunt, Schoolstraat 2 in Voorschoten. Welkom vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. De toegang en de koffie en thee zijn gratis. Iedereen is welkom, zonder aanmelding.

Nieuwe Commissie Kerkbalans De actie Kerkbalans is al jaren bekend. Het is een belangrijke actie voor de kerken. En gelukkig doen veel mensen eraan mee. Toch is het elk jaar een uitdaging om de opbrengst te realiseren die we nodig hebben. Begin dit jaar heeft de Beheercommissie de Commissie Kerkbalans ingesteld om de actie Kerkbalans te begeleiden. De commissie is tegelijk een denktank die ideeën wil ontwikkelen om de actie nog beter tot zijn recht te laten komen. Dat gaat dus over zaken als financiële bewustwording, geldwerving, maar ook over communicatie en informatie. Vindt u dat interessant? Meldt u zich dan bij ondergetekende? De commissie kan best nog een of twee meedenkers gebruiken! De Commissie Kerkbalans bestaat op dit moment uit: Jan Iemenschot, Bernard Reuser, Frank ten Have, Tilly ten Thije en Dirk Gudde. Dirk Gudde, pastoraal werker.

Voorschotens kamerkoor Door alle eeuwen heen hebben componisten teksten over eten en drinken gebruikt voor hun composities. Op 14 april a.s. geeft het Voorschotens Kamerkoor een kleine bloemlezing. Nadere informatie op website www.voorschotenskamerkoor.nl of tel. 0681934613.

Bij klachten over de verzending van De Augustinus in Voorschoten kunt u zich wenden tot Rita Zwaard, tel. 071 561 2208 of e-mail: c.zwaard@planet.nl Kopij Als u kopij heeft voor de volgende Augustinus a.u.b. inleveren vóór 9 april 2018 bij het Kerkelijk Bureau of de locatieredacteur (e-mail: mimpen08@casema.nl).

Informatie: arendjaneshuis@gmail.com

23


Parochiekern De Goede Herder - Wassenaar Kerk: Stoeplaan 4, 2243 CZ Wassenaar Website: www.degoedeherder-wassenaar.nl E-mailadres: herder20@bart.nl Coörd. koster: A.F. Wessel, tel. 06 - 5368 0015 e-mail: wessel91@zonnet.nl Secretariaat: Mw. C. de Jongh-Bastiaanse Stoeplaan 2, 2243 CZ Wassenaar tel. 070 - 5178 278 (ook voicemail) spreekuur: di, wo en do 9.30 - 12.30 uur Beheercommissie: Secretaris: vacature e-mail: herder20@bart.nl IBAN bankrek. nummers: NL73 INGB 0000 0201 43

Concert Raad van Kerken Terugblik Haydns meesterwerk: “De zeven kruiswoorden” werd op 11 maart in onze kerk met bewogenheid uitgevoerd door Ensemble Archipel, onder leiding van Anneke Huitink. Pastoor Michel Hagen sprak een welkomstwoord. De vier solisten (Amy Thomas, sopraan; Nelleke van den Berge, alt; David van de Braak, tenor en Pieter Zwart, bas) stonden opgesteld te midden van het koor hetgeen rust en eenheid in het beeld gaf. De aanwezige toehoorders luisterden geboeid naar de muzikale verklanking van de zinnen die Jezus sprak, stervend aan het kruis. Ds. Kees Mos gaf vóór elk deel uitleg over de tekst en de muzikale interpretatie. Bijvoorbeeld in het zesde deel : “Het is volbracht” wordt het sterven verklankt door herhaaldelijk stokken van de muziek. Het koor en de solisten zongen expressief de spirituele teksten. Het uitgesproken dynamische instrumentale slotdeel “Il Terremoto” (de aardverschuiving) met dissonanten, glissando's en verscheurde melodiefragmenten, werd virtuoos ten gehore gebracht door de strijkers.

Nieuws van Père Vincent

Vooraankondiging

Père Vincent ziet hoe langer hoe meer wat er allemaal nodig is in zijn parochiale gemeenschap. Hij zou heel graag een motortaxi willen aanschaffen, een driewieler die wel vaker voorkomt in Burkina Faso. Voor de meeste ritten gebruikt Père Vincent zijn eigen auto. Maar zodra hij weg is, is er in de pastorie geen vervoermiddel meer. Hij kan ook niet altijd iedereen begeleiden die even naar buiten moet, of die materiaal wil vervoeren. Naast de auto is een motortaxi dan een goede oplossing. Een goede motortaxi kost rond de 2.000 euro. De parochie van Tougan zal ervoor kunnen zorgen dat benzine en onderhoud geregeld worden. Mocht u willen bijdragen, dan herhaal ik hier het nummer van de bankrekening die wij speciaal voor steun aan Père Vincent hebben geopend: NL75 ABNA 0810 293366, t.n.v. V. Dullaart-Kohler.

Op vrijdag 4 mei is er voorafgaand aan de dodenherdenking bij het monument op de Schouwweg een korte viering in onze kerk waarin door Ensemble Archipel onder leiding van Anneke Huitink het muziekstuk Funeral Sentences wordt uitgevoerd.

Rien Calis Bron: Nieuws uit Tougan 7

Agenda

Generale repetitie, foto: Anneke Prins

24

Betaling misintenties: NL73 INGB 0000 0201 43 o.v.v. misintentie voor: (desbetreffende naam vermelden) Opgave misintenties: C. v.d. Ham, Stoeplaan 4a, tel. 070-517 8486 e-mail: ceesvanderham@telfort.nl Euch. vieringen: zo 11.00 uur Buurtcentrum Kerkehout: iedere 1e di v.d. maand om 10.30 uur Mariakapel: vr 9.00 uur Mariadagkapel: open elke dag van 10-16 uur Referent: Diaken drs. G. Brink, tel. 06-3078 0364 E-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: mw. drs. H. Reuser (HR) E-mail: hannekereuser@hotmail.com Webredactie: dhr. Ad Ooms, ad.ooms@wxs.nl

Eerste Paasdag 1 april is er een Frans-Nederlandse viering waarin pastoor Pierrot en de diakens G. Brink en J. Schat voorgaan. De viering wordt opgeluisterd met zang door het Franse koor en het Dameskoor. 22 april Eucharistieviering met het Dameskoor. Na afloop koffie. HR

Dit stuk van Purcell is voor het eerst uitgevoerd bij de begrafenis van koningin Mary II van Engeland in 1695. Een prachtig stuk waarin o.a. vier trompetten bespeeld worden. De viering is een initiatief van de Raad van Kerken Wassenaar. HR

Gebedsintenties april Voor de intenties van de Mariadagkapel: 1, 8, 15, 22 en 29 april. Voor de intenties van de familie Romijn-Giezeman: 22 april. Henk en An Metkemeijer-Kloos: 1, 8, 15, 22 en 29 april. Mat van Dael: 8 en 22 april. George Freriks: 1 april. Erri Zanin-Otten: 1 en 8 april. Reinout Barge en de intenties van de familie Barge: 1 april. Caspar Kerckhoff: 1 en 22 april. Loek en Ria Kampschöer-Olieslagers: 1 en 22 april. Reinout Barge, 29 april. Theo en Ank van DeursenHakkeling: 1, 15 en 29 april. Harry Lambers: 1, 15 en 29 april. Rie Scheffer 1 en 15 april. Sjoerd van der Werf: 1 en 15 april. Carla Lak-Krootjes: 1, 15 en 29 april. Paul Deiters: 1, 15 en 29 april. Maria Putman Cramer: 1, 15 en 29 april. Regina Moussault-Lampe: 1, 8, 15, 22 en 29 april. Tilly Merckelbach-van Beek: 1, 8, 15, 22 en 29 april. Hélène van Schaik-van den Berch van Heemstede: 1, 8, 15, 22 en 29 april. Carla Berkhout-Zumpolle: 1, 8, 15, 22 en 29 april. Miep Hagen-van der Vat: 1, 8, 15, 22 en 29 april.


Wassenaar Gezamenlijk Gezinskerk Wasssenaar: Pasen met de kinderen Pasen is het grootste feest in de Kerk: We vieren dat Jezus leeft; Hij is sterker dan de dood. Voor de gezinnen met kleine kinderen is er Pasen op zaterdag 31 maart van 17.00-17.30 uur met Kleuterkerk H. Augustinus in de Sint Jozef kerk (Parklaan 28). Dit is een zeer laagdrempelige viering voor kleuters met hun (groot) ouders, broers en zussen. Aan het begin van Kleuterkerk is er het donkere kruis gemaakt van buxustakjes. Na afloop van het Paasverhaal mogen de kinderen er zelf bloemen insteken om het kruis licht te maken. Kinderen vanaf groep vier die willen meezingen in het koortje, zijn welkom om te oefenen om 16.30 uur. Aanmelden is niet nodig. Op zondag 1 april is het Hoogfeest van Pasen. Gezinnen worden uitgenodigd deel te nemen aan de eucharistieviering van 9.30 uur in de St. Willibrordus kerk (Kerkstraat 77). De gezinnen kunnen een huispaaskaars mee nemen, die wordt gezegend en aangestoken aan de Paaskaars van de kerk. Er is ook een KinderWoordDienst voor twee groepen: kinderen tot groep 4 en vanaf groep 4. U bent allen van harte welkom!

Veertigdagentijd Gezinskerk Wassenaar. Foto’s Marika.

Gezinskerk Wassenaar: picknick en zegening van auto Elk jaar sluiten wij als gezinnen het schooljaar af met een gezinsmis in de Goede Herder met aansluitend een picknick op het veld met de schaapjes. Dit is elk jaar weer een gezellig samenzijn, en ook sportief want er wordt meestal wel een balletje getrapt. Dit jaar is het op 1 juli. De voorganger zal ook de auto's zegenen van gezinnen die dat graag willen voor de vakantiereis. Ook gezinnen van buiten Wassenaar zijn van harte welkom. MdM

Bij de start van de Veertigdagentijd kregen de kinderen dit potje met graszaad mee naar huis. Met Pasen wordt het lintje wit.

MdM

Roepingenzondag In dit jaar van gebed vraagt Mgr. Van den Hende in een vroeg stadium aandacht voor Roepingenzondag. Dit jaar is Roepingenzondag op zondag 22 april a.s. Naast gebed om Roepingen wordt ook aan de parochies financiĂŤle steun gevraagd. Met de steun van velen dragen wij in gezamenlijkheid het opleidingscentrum Vronesteyn van ons bisdom. Hiermee dragen wij bij aan een goede opleiding en vorming van nieuwe priesters en diakens voor parochies en instellingen in het Bisdom Rotterdam.

25


Parochiekern St. Jozef - Wassenaar Pastorie/Secretariaat: v. Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar tel. 070 - 511 4262 Gastvrouw/heer: ma t/m vr van 9.00 - 12.00 uur E-mailadres secretariaat: secretariaat@sintjozefwassenaar.nl Website: www.sintjozefwassenaar.nl Webredactie: mw. E. van der Wilk - kopij e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl Locatieredacteur: mw. E. van der Wilk (EvdW) kopij naar e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl Referent: diaken drs. G. Brink, tel. 06-30780364 e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl

Pasen Heeft u het gezien? Mogelijk kunt u alsnog kijken, naar The Passion. Het moet weer een spektakel worden waar vele mensen aan mee willen doen. Belangrijk, dat het Lijdensverhaal van Jezus, èn zijn Verrijzenis, ook op deze manier steeds weer wordt doorverteld!

Vijftien jaar uitgifte van het parochieblad Iedere maand weer, bijna 500 parochiebladen aangereikt krijgen. Uittellen, voor bijna twintig bezorgers stapeltjes maken, en wegbrengen. Zelf deden zij ook een flink ‘’bezorg’’duit in het zakje! Een wijk van soms 80 parochiebladen. Vijftien jaar was het De Gaffel, en de laatste drie jaar De Augustinus. Leny en Aad den Hollander hadden er daar, in de Tulpweg, best hun werk aan. Zij deden dit altijd met opgewektheid en genoegen. Nooit was er iets teveel. Als de Kerkbalansbrieven rondgebracht moesten worden nam Aad ook altijd een, en soms wel veel meer, wijkjes voor zijn rekening! Aad en Leny, ongelooflijk veel dank voor wat je hebt gedaan in al die jaren! Nu hebben zij die taak beëindigd. Tijdens de koffie, na de feestelijke viering op 19 maart, Sint Jozeffeest, hebben zij de ‘’parochie-award’ gekregen. Een mooi gegraveerd aandenken dat een plaatsje in huis kan krijgen. Gelukkig blijven wij elkaar nog lang zien en spreken! Dank je wel Leny en Aad!

uur. En zoals gebruikelijk is er na afloop koffie in SION, met natuurlijk een advocaatje met slagroom! U bent van harte uitgenodigd!

Bazaar Sjors Corèl, voorzitter van de Bazaarwerkgroep, maakte snel de hoofddeur van de kerk open. Belangstellenden liepen in gestrekte draf langs alle uitstallingen, om te zien of er belangrijke zaken te vinden waren. De leden van de Bazaarwerkgroep hebben zich suf gesjouwd, en heel hard gewerkt! Netty en Nel, Trees en An, Pauline en Annette,, André en Chris, en Nico en Sjors hielpen overal waar dat nodig was. Angélique,, Ans en Corine. Marian deed de catering. Jacco Willem hielp ondergetekende bij de loterij: altijd prijs! Ook Sacha, een misdienaar uit Voorschoten, kwam helpen! Het was een bijzonder enerverende en fijne dag! Aad Looijestijn, voorzitter van de Stichting DINKA, kon een cheque van 1000 euro in ontvangst nemen. Ook is er een schenking aan de kerk gedaan. Een mooi resultaat, een fantastische werkgroep, en enthousiast publiek! Dank aan de medewerkers!

26

Misintenties Jarenlang, dat zal ook zeker 15 jaar zijn, heeft Leny Bredie de misintenties verzorgd en de lijsten van de vieringen aan de kerkdeuren. Ook de organisatie van de pastoriediensten: afspreken wie er gastheer/gastvrouw is. U leest inderdaad: werden. Leny heeft met ingang van 1 april a.s. deze taken neergelegd. Heel veel dank Leny, en Louis, voor de zorg voor de misintenties. Het is belangrijk werk: mensen gedenken hun dierbare overledenen, willen bidden voor zieken, bij een spannende operatie. Het is ook dankbaar werk want als wij allen tijdens de vieringen voor deze noden kunnen bidden is dat een steun voor degenen die de misintentie hebben opgegeven. Vanaf 1 april a.s. wordt u verzocht om de misintenties op te geven bij de pastorie. Telefonisch 070 5114262, of u komt zelf even: Van Cranenburchlaan 31 , of u doet een briefje in de bus. Het kan ook via de e-mail: secretariaat@sintjozefwassenaar.nl U ziet in de kop van deze pagina de gegevens nog ’n keer. Leny, nogmaals heel veel dank voor alles wat je al die jaren voor onze Sint Jozefparochiekern hebt gedaan! Wij hopen je nog geregeld te ontmoeten in de pastorie en in de kerk.

Pasen Na al deze praktische zaken hoop ik u te mogen ontmoeten bij de Paasvieringen. Mogelijk kunt u de Mattheus Passion, of de Johannes Passion, beluisteren. Prachtige muziek in deze dagen! Na het Lijden is er de vreugdevolle Verrijzenis!

Seniorenviering Deze keer is de Seniorenviering gepland nà Pasen. Let op: u krijgt dit keer geen aparte uitnodiging. Het staat in het liturgisch rooster in het midden van deze Augustinus. De Seniorenviering is op dinsdag 24 april a.s., om 10.00

IBAN Bankrek. nrs.: NL06 RABO 0368 0667 38 NL51 INGB 0000 3892 36 Kerkbijdrage: NL37 INGB 0000 5508 96 Intenties: Pastorie Sint Jozefkerk, tel. 070 5114262 ma t/m vrijd van 09.00 - 12.00 u. of per e-mail. Vieringen: Zo 9.30 uur, di en do 9.00 uur, za om de 2 weken, 19.00 uur Duinstede: Iedere 1e vrij v.d. maand, 16.00 uur Sacramentskapel geopend: Elke werkdag 9.00 - 17.00 uur Secretaris Beheercomm: mw. J.J.M.V. Melo Voorzitter: Gabrie Lansbergen e-mail: gabrie.lansbergen@bart.nl

Overhandiging van de cheque in het bijzijn van de gehele werkgroep. Foto: Gabrie Lansbergen

Ik wens u van harte een Zalig Pasen! Emmy van der Wilk


St. Jozef - Wassenaar

Homemade Sint Jozefkerk... wat ben ik blij met deze prachtige wollen plaid! Dank aan de handwerkgroep. MdM

Juf Ank en de kijkcijfers NPO 3? Daar kijk ik nooit naar! Mijn jongste dochter bezweert mij er wel naar te kijken. Op haar tablet laat zij mij het welkomstliedje van Juf Ank zien. Twee dagen later zie ik op DWDD André van Duin, die er een Carnavalskraker van maakt. Matthijs van Nieuwkerk weet niet wat hij meemaakt: er wordt polonaise gelopen in zijn programma! Het is een idee voor een openingslied:’’Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent! Ben je voor het eerst hier, of ben je al bekend?....’’ Stijn Fens in TROUW van zaterdag 10 februari j.l. vond dat het een parochie kon zijn. ‘’De Luizenmoeder’’, de regeltjes en vooral de ongeschreven regeltjes! Als je in de pastorie van onze Sint Jozefkerk per ongeluk de deur opendoet als de bel gaat, en je bent NIET de ‘’dag-directeur’’: o foei, dan zwaait er wat! Of je schenkt zelf koffie in, in plaats van de ‘’dag-directeur’’: niet toegestaan! En hoe zegt juf Ank dat ook al weer? ‘’Dat vinden wij niet raar, dat vinden wij alleen maar heel bijzonder!’’ Participizza, participastor, particivrijwilliger. Of ‘’Winterklaas’’, met of zonder regenboogpiet! En als er een ‘’’vreemde’’ binnenkomt: ”Over een half uur kunt u met schoonmaken beginnen". Hoe zit dat met de Veertigdagentijd? Is er een traktatiebeleid? Of moeten wij het allemaal zelf maar uitzoeken? Kijk in ieder geval op zondagavond één keer naar ‘’De Luizenmoeder’’. Zie de gelijkenis! EvdW Tweet, gelezen in het Katholiek Nieuwsblad dd. 09-02-2018: @marktraa:”Juf Ank is vermoedelijk de enige die nog vrede kan brengen in het Midden-Oosten.’’

Foto hiernaast: informatie tijdens de Bazaar over het goede doel: DINKA. Foto: Chris Brederode

Scholen

Misintenties

Enige weken geleden kwam er een verzoek van de Herenwegschool: mag groep 7 en 8 de Sint Jozefkerk komen bekijken. Natuurlijk. Leo Elshout maakte zich vrij en ontving deze kinderen met de juf. Zeer aandachtig werd er geluisterd naar het verhaal over de icoon van Maria Altijddurende Bijstand, met een schoentje dat het kindje Jezus aan het verliezen is. Dit betekent dat Jezus geen lang leven heeft. Niet alle aandacht was onverdeeld voor het kerkelijk gebeuren, Leo wist zeer vakkundig de kinderen in het gareel te houden. De grootste raddraaiers kregen een taak. Uiteindelijk daalde de groep af naar de Doopkapel. Hier werd de vloer bewonderd, met druppels die het doopwater uitbeelden. Ondanks de protestantse signatuur van de Herenwegschool bleek dat er diverse kinderen van katholieke huize waren. Na een half uur was de aandacht op. Het was een leerzaam bezoek!

MISINTENTIES Zaterdag 31 maart: Rob Nagtegaal en familie, Aad den Hollander, Maurice Gerse, Thessa Rodenburg, Cor van der Kooij // zondag 1 april: Rob Nagtegaal en familie, Aad den Hollander, Maurice Gerse, Cor van der Kooij, Thessa Rodenburg // Zondag 8 april: Aad den Hollander // Zaterdag 14 en zondag 15 april: Petronella van der Hulst-Zoet // Donderdag 5, dinsdag 10, donderdag 12, dinsdag 17, donderdag 19, zondag 22, dinsdag 24, donderdag 26 en zaterdag en zondag 28 en 29 april: Voor het welzijn van de gemeenschap van de Sint Jozefparochiekern.

EvdW

Ingrid van den Goorbergh en Jos Rijnbeek bij hun boeken. Foto: EvdW

Eén boek is geen boek

Aandachtig luisterende kinderen en de juf. Foto EvdW

Voor opgave omtrent de bezorging en verhuizing bellen naar de pastorie van de Sint Jozefkerk, van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. Telefoon 070 5114262, of op de e-mail: secretariaat@sintjozefwassenaar.nl

Kimberley Zandvliet doet goed werk voor de

Weet u dat er behalve de gewone Boekenweek, die begon op de zaterdag van de Bazaar, ook nog een Week van het Christelijk boek is? Die week liep van 7 t/m 17 maart. Als u goed gekeken heeft in SION, waar Jos Rijnbeek en Ingrid van den Goorbergh stonden, begrijpt u dat één boek geen boek is. Het is voor de liefhebber heerlijk om de titels te bekijken, een boek in je handen te nemen, en te denken: heb ik daar nog plaats voor in mijn boekenkast? En wat als je denkt: nu moet ik toch eens gaan opruimen. Dat hebben die mensen gedaan waarvan de boeken op 10 maart j.l. in SION lagen. Zij hebben opgeruimd. Als ik dat doe sta ik voor mijn boekenkast met het boek in mijn handen waarvan ik denk: daar kijk ik nu toch niet meer in, dat moet maar weg. Tja, en dan zet ik het weer terug. Of ik koop een boek in de Bazaar, waar zoveel te kust en te keur te vinden was! Boeken, je krijgt er nooit genoeg van! EvdW

27


Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar Kerk: Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar tel. 070 - 511 8133 (De Sloep) e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl spreekuur: di. t/m vr. van 9.45 - 11.30 uur opgave misintenties: op spreekuur of telefoon Website: www.sintwillibrorduswassenaar.nl Beheerder Sloep: Hans van Spronssen, tel. 070 - 511 8133, privé: tel. 06 - 1666 7774 Referent voor Sint Willibrordus parochiekern: diaken drs. G. Brink, tel. 06 - 3078 0364 e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl Coördinator-liturgie (lid pastoraatgroep): ir. Louis Brackel, tel. 06 - 260 260 05

Vieringen (zie ook Lit. Agenda op blz. 16/17): zo. om 09.30u, za. om de 2 weken om 19.00u wo. om 09.00u Mariakapel open: 09.30-16.30u (m.u.v. maandag) IBAN Bankrek. nr. (kerkbijdrage + misint.'s): NL95 INGB 0000 1164 56 Beheercommissie: Voorz. / Secr.: Joke Meijer-van der Aa, adres: zie Kerk, tel. 070 - 511 4624 Redactie voor parochieblad en voor website: Louis Brackel (afgekort als LB): louis@brackel.info, tel. 06 - 260 260 05

QR-code voor het snel bereiken van onze website www.sintwillibrorduswassenaar.nl ► hoop van alle gelovigen.”

ZONDER VERRIJZENIS GEEN CHRISTENDOM

Op de vraag: 'Is het nog mogelijk om deze vreugde te beleven in het Westen, waar het christendom een marginale rol lijkt te spelen?' antwoordt hij: “Dit is een vraag waarop alleen Jezus zelf een antwoord heeft. Er is een grote achteruitgang van de religie".

De Italiaanse journalist en schrijver Messori behandelde deze vraag in zijn boek "Men zegt dat Hij verrezen is.” Messori deed onderzoek naar de echtheid van de verrijzenis en ging het debat aan met bijbelgeleerden die het lege graf bestempelen als een mythe die niet verenigbaar is met de historie of de menselijke rede. De verrijzenis, door paus Johannes Paulus II omschreven als de “centrale gebeurtenis van de geschiedenis van de mens”, vormt volgens Messori “het hart van het christelijk geloof. Als de verrijzenis niet had plaatsgevonden, zou het christendom niet zijn ontstaan”. Hij vervolgt: “Het Evangelie is heel duidelijk. Na de dood van Jezus is er onder de leerlingen zo veel teleurstelling en verlies van oriëntatie, dat ze overwegen om terug te keren naar huis. Ze twijfelen of Jezus wel de Messias was. Het is de verrijzenis die het geloof en het christendom sticht, zonder verrijzenis geen christendom”. “Het Evangelie is geen verzameling fabels, maar een waargebeurd verhaal dat overeenkomt met wat wij weten over het tijdperk waarin Jezus leefde.” Toch twijfelen sommigen aan de echtheid van deze historische gebeurtenis. Maar Paulus zegt dit: ‘Als Christus niet is verrezen, is uw geloof waardeloos.’ Messori: "Als wij de verrijzenis van Jezus ontkennen, dan kunnen wij het christendom wat mij betreft net zo goed verlaten". Niet voor niets is Pasen en niet Kerstmis het belangrijkste feest op de chris-

28

Foto: Selina De Maeyer

telijke liturgische kalender. Elke zondag is niets anders dan een voortgang van de viering van de verrijzenis. De Kerk heeft altijd geloofd – en dit is ook te zien in haar liturgie – dat het centrum van het jaar en het geloof, juist de verrijzenis is.” Messori omschrijft de verrijzenis als een “verbazingwekkende vreugde, die wij moeten herontdekken”. “Waarom is Christus gestorven en verrezen? Waarom is Hij naar het paradijs teruggekeerd? Hij heeft de weg voor ons geopend. De verrijzenis van Christus gaat vooraf aan de onze. Hij sleept ons achter zich aan, mee naar de hemelse vreugde, als wij dit verdienen. Als iemand over Pasen en de verrijzenis nadenkt, beseft hij dat Jezus de weg heeft geopend en dat er een plaats is voor hem in de hemel. Er bestaat een eeuwig leven. Dat Jezus de weg daar naartoe voor ons heeft geopend, is het steunpunt van de

Maar ik ben nooit bezorgd geweest over de numerieke neergang van het aantal gelovigen. Jezus heeft altijd gezegd dat de groep van zijn leerlingen een ‘kleine kudde’ is, een minderheid. Dat velen Hem zouden afwijzen en weinigen Hem zouden aanvaarden. Daarom ben ik niet bang voor kleine aantallen. In Nederland ging in de jaren zestig nog 80% van de katholieken naar de Mis, nu 3%, als ik me niet vergis. Maar dit beangstigt mij niet. Een massa-christendom is niet wat Jezus voor ogen had toen Hij sprak over 'deze kleine kudde'. Misschien is het wel beter dan vroeger, want het gaat nu om bewuste christenen. Tegenwoordig is naar de Mis gaan in het Westen een moedige keuze. Ik houd van een Kerk die bestaat uit een kleine groep, met een diep, bewust geloof”. In het boek vertelt Messori over de leerling Johannes, die het lege graf ‘zag en geloofde’. Wat zag hij en waarom geloofde hij? “Wat hij zag, was fysiek onmogelijk. Destijds werden overledenen in Israël in een lijkwade gewikkeld en vervolgens omzwachteld met doeken. Jezus is tijdens de verrijzenis uit zijn doodskleed getreden, maar liet dit intact


Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar achter. Om uit de wikkels te komen, zou men deze eerst moeten verwijderen. Maar dit is wat Johannes zag in het graf: de wikkels waren intact en het lichaam van Jezus was daar niet meer in te vinden. Ook het getuigenis van de vrouwen bij het graf vormt een belangrijk bewijs. Voor een Jood geeft het verschijnen aan een vrouw geen garantie van waarheid. Als het paasverhaal een verzinsel was geweest, zou het dus anders zijn opgesteld. Jezus zou dan zijn verschenen aan Petrus, of aan andere mannen. Toch kiest Jezus ervoor om als eerste juist aan Maria Magdalena te verschijnen.” Op de vraag tenslotte: 'Wat zou u doen als men u ondanks alles zou aantonen dat Jezus niet is verrezen?' antwoordt Messori: “Als men werkelijk het onbetwistbare bewijs zou leveren dat Jezus niet verrezen is, dan zou ik uit de Kerk stappen en geen christen meer kunnen zijn. Maar binnen in dat graf, is de Zoon van God die terugkeert naar zijn eeuwigheid, die voor altijd een lichaam zal hebben dat de tekens draagt van de pijnlijkste martelingen. Alleen daar, in een tuin nabij Jeruzalem, verandert dit onacceptabele schandaal in een aanbiddelijk mysterie.” (dit is een sterk bekorte versie van een artikel van Francesco Paloni in het KN) LB

Foto: MdM

OPMERKELIJK In de avond/nacht van vrijdag 9 op zaterdag 10 maart (van 19.15u tot 08.15u) is er maar liefst gedurende 13 uur achter elkaar Aanbidding in onze Willibrorduskerk geweest! Voor een verslag/meer details hiervan: zie blz. 10 en 11 van dit nummer.

Toelichting: Vieringen op Goede Vrijdag t/m Eerste Paasdag

Verdieping van uw geloof In dit Paasnummer willen wij uw aandacht vragen over een aantrekkelijke mogelijkheid om u te verdiepen in de achtergronden van uw geloof. Deze mogelijkheid vindt u op de site www.bewustkatholiek.nl Op deze website wordt onder 'Filmreeks' in de vorm van internetfilmpjes uiteindelijk voor elk van de 7 sacramenten achtergrond verschaft. Op dit moment staan er filmpjes over 5 van de 7 sacramenten: de Doop, de H. Eucharistie, het H. Vormsel, de Biecht (oftewel het sacrament van verzoening) en het Huwelijk. Het filmpje over de Ziekenzalving respectievelijk de Priesterwijding zullen nog verschijnen.

Dit jaar bevat de Liturgische Agenda in dit Paasnummer alléén de vieringen van Goede Vrijdag t/m Pasen, de vieringen van Palmzondag en Witte Donderdag zijn op het moment van verschijnen van dit nummer al gepasseerd. Sedert een paar jaren rouleren de vieringen in de Goede Week over de drie Wassenaarse kerken; een belangrijke reden hiervoor is het afnemend aantal priesters dat in onze gehele parochie (met zes kerken!) kan voorgaan. Dit betekent voor wat betreft de vieringen op Goede Vrijdag t/m Pasen voor de drie Wassenaarse kerken samen: - één Kruiswegviering op Goede Vrijdag 30 maart in de St. Willibrorduskerk, voor kinderen én volwassenen.

Het organiserende team Bewust Katholiek uit Gouda (onder leiding van pastoor Van Klaveren), vermeldt op de site dat zij proberen katholieken op een vernieuwende manier te vertellen waar het in de kern van het geloof over gaat. Het bekijken van deze filmpjes is een regelrechte aanrader! Tenslotte: voor uw gemak staat op onze website www.sintwillibrorduswassenaar.nl onder het tabblad 'Links' en daarna 'Geloofsverdieping' een blijvende link naar deze site van Bewust Katholiek .

Noot: Hieronder vindt u de QR-code voor een snelle toegang met uw smartphone of tablet tot de genoemde website www.bewustkatholiek.nl LB

QR-code www.bewustkatholiek.nl

Bron: www.johnhain.com

- één viering - de Kruishulde - op de avond van Goede Vrijdag 30 maart, dit jaar in de St. Jozefkerk - op Paaszaterdag 31 maart één plechtige Paaswake; deze is dit jaar in de St. Jozefkerk, met zang door het koor Magnificat Cantorij en ons koor Pro Deo. - op Paaszaterdag 31 maart is er in de St. Jozefkerk om 17.00 uur een Kleuterkerk met als thema Pasen. - op Eerste Paasdag 1 april is er in de Willibrorduskerk een feestelijke eucharistieviering met zang door Pro Deo. De kinderen komen bij aanvang van de viering met brandende kaarsen de kerk in processie binnen met de priester, die de brandende officiële Paarskaars meedraagt. Daarna is er voor de kinderen een KinderWoordDienst. Voor aanvangstijden: zie de Liturgische Agenda op blz. 17. LB

29


Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar

HERINNERING: Aanpassing verspreidingslijst van De Augustinus met ingang van MEI 2018 Bron: kersenplukkers.nl

Levend Lied Pro Deo zingt op Pasen: Dan zal ik leven (Oosterhuis) Het zal in alle vroegte zijn…..als toen. De steen is weggerold. Ik ben uit de grond opgestaan. Mijn ogen kunnen het licht verdragen. Ik loop en struikel niet. Ik spreek en versta mezelf. Mensen komen mij tegemoet, wij zijn in bekenden veranderd. Het zal in alle vroegte zijn……als toen. De ochtendmist trekt op. Ik dacht een dorre vlakte te zien. Volle schoven zie ik, lange halmen, aren waarin de korrel zwelt. Bomen omranden het bouwland. Heuvels golven de verte in, bergopwaarts en worden wolken. Daarachter, kristal geworden, verblindend, De zee die haar doden teruggaf. Wij overnachten in elkaars schaduw. Wij worden wakker van het eerste licht. Alsof iemand ons bij naam en toenaam heeft geroepen. Dan zal ik leven! --------------------Dit lied zingen we alleen met Pasen. Omdat het in de “ik” vorm geschreven is lijkt het wel alsof Christus zelf een verslag geeft van zijn wederopstanding. Na de eerste twee coupletten verandert de tekst. “Ik” wordt “wij”. Wij worden deelgenoot aan de opstanding. Wij worden wakker van het eerste licht. Is Christus hier het eerste Licht? Worden wij met naam en toenaam geroepen? Zullen wij dan Leven? Gaat het Paasfeest niet alleen over Christus opstanding maar ook en misschien wel vooral, over onze opstanding? Helma Rader

Op blz. 30 van het Januari-nummer van De Augustinus stond een artikel over de verspreiding van het parochieblad De Augustinus in 2018. Nu in dit Paasnummer willen wij het belangrijkste deel daarvan onder de aandacht brengen van het ca. 3x zo grote lezerspubliek als bij de 'gewone' nummers. De verspreidingslijst voor de 9 'gewone' nummers in 2018 wordt met ingang van het mei-nummer aangepast (voor het Kerst- en Paasnummer: zie de Noot onderaan dit artikel). Dit betekent dat vanaf het mei-nummer De Augustinus alleen wordt thuis bezorgd bij die huisgezinnen, die in het jaar 2016 en/of 2017 en/of in januari of februari 2018 een kerkbijdrage hebben betaald aan onze parochiekern. Oftewel van die huisgezinnen, die in de genoemde periode geen enkele kerkbijdrage aan onze parochiekern hebben betaald, nemen wij aan dat zij ons parochieblad niet meer wensen te ontvangen. Indien u De Augustinus wilt (blijven) ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken door alsnog een kerkbijdrage over te maken (bankrek.nr. NL95 INGB 0000 1164 56) van minimaal € 15,00, hetgeen een kostendekkende bijdrage hiervoor is. Zodra wij die betaling op genoemde bankrekening hebben ontvangen, dan wordt het parochieblad De Augustinus (weer) bij u thuis bezorgd. Noot: het Kerstnummer en het Paasnummer worden bezorgd bij álle in onze administratie ingeschreven huisgezinnen (dit zijn er ca. 1.400, tegen ruim 500 voor de 'gewone' nummers). Louis Brackel / verantwoordelijk voor de verspreiding van De Augustinus in onze parochiekern (m. 06-260.260.05)

Misintenties Zondag 1 april; Hoogfeest Pasen: Dick en Mien van Leeuwen-Schoorl, Hein Baijer, Ton Gordijn, John Konst, Tom van der Burgh, Johannes Knaap, Hendrika Konings, Maria Catharina Koot, Josephine Westgeest-van der Stap en overleden familie, Coby Heijstek en overleden familie, familie Oosterveer-Compier, overleden ouders BeersmaHetterscheidt, overleden ouders van Spronssen-Remmerswaal, overleden ouders van der Kroft- van den IJssel, overleden ouders Rodewijk-van den Berg, overleden ouders van der Zwet-Zonneveld Zondag 8 april: Cornelis van der Kooy Zondag 15 april: Ingrid Eldering, overleden ouders Kerklaan-van der Laar, overleden ouders van der Kroft-van der Geest, overleden ouders van der ZwetZonneveld Zondag 22 april: Maria van den Eijkel-van der Gracht (jrgt), Ton Gordijn, Johannes en Geertruida RemmerswaalOverklift Vaupel Klein, overleden leden familie Vogels-Witteman, overleden leden familie van Maren-Peters, overleden ouders WisseNoordover Zondag 29 april: Cornelis van der Kooy (jrgt), Erik Vreezen (jrgt), Hein Baijer, Hendrika Konings, Ton en Riet Bakker-van der Ham

Voor opgave van verhuizingen of klachten/vragen over de bezorging van De Augustinus kunt u zich wenden tot: Beheerder Sloep, Hans van Spronssen, tel. 070 511 8133; e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl

30


Contacten Redactie De Augustinus

PAROCHIE H. AUGUSTINUS Bestuur Voorzitter: Pastoor Moderator Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688, e-mail: pastoor@parochie-augustinus.nl Vicevoorzitter: Astrid van der Valk, tel. 06 - 2002 4214, e-mail: vicevoorzitterpb@parochie-augustinus.nl Secretaris: Fred Bakker, tel. 070 - 369 5107, e-mail: fcbakker@kpnmail.nl Penningmeester: Mike Emmerson, tel. 06 - 5576 8393, e-mail: penningmeesterpb@parochie-augustinus.nl Beheer gebouwen: Chris Warmenhoven, tel. 06 - 5368 4506, e-mail: chris@warmenhoven.nu

Pastoraal Team Pastoor Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688; Fabritiuslaan 17, 2241 JR Wassenaar; e-mail: pastoor@parochie-augustinus.nl www.hagenpreken.nl; Twitter: @hagenpreken; Facebook: pastoor Michel Hagen. Kapelaan Boris Plavčić, Burmanlaan 46, 2241 JG Wassenaar, tel. 06 - 4351 4595 e-mail: kapelaanboris@parochie-augustinus.nl Diaken George Brink, referent Wassenaar, tel. 06 - 3078 0364 e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl Diaken Peter Winnubst, referent Katwijk en Oegstgeest, tel. 06-2443 4516 e-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl Pastoraal werker Dirk Gudde, referent Voorschoten, tel. 071 - 561 2508 e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl

Centraal Secretariaat Désirée de Bruijn, Van Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar, tel. 06 - 1075 6565: ma-wo 9-17 uur, di-do 9-15 uur, vr 9-13 uur. e-mail: secretariaat@parochie-augustinus.nl

Website: www.parochie-augustinus.nl Kopij voor de website naar Karin Bolhuis-Lemmens, e-mail: webmaster@parochie-augustinus.nl

Facebookpagina: www.facebook.com/h.augustinusparochie

QR-code Augustinus Facebookpagina

Hoofdredacteur: Pastoor Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688, e-mail: redactie@parochie-augustinus.nl. (MH) Eindredacteur: Els van Leuken, tel. 06 - 5240 5210, e-mail: els.van.leuken@planet.nl. (EvL) Locatieredacteuren: • H. Joannes de Doper Katwijk: Piet Hagenaars, tel. 06 - 1047 4218, e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PH) Paul van Houwelingen, tel. 06 - 2557 1935, e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PvH) • H. Willibrord Oegstgeest: May-lisa de Laat, tel. 06 -1037 2659, e-mail: mldelaat@freeler.nl (ML) • H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen, tel. 071 - 561 3137, e-mail: mimpen08@casema.nl (CZ) • De Goede Herder Wassenaar: Hanneke Reuser, tel. 070 - 386 6039, e-mail: hannekereuser@hotmail.com (HR) • St. Jozef Wassenaar: Emmy van der Wilk, tel. 070 - 511 1594, e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW) • Sint Willibrordus Wassenaar: Louis Brackel, tel. 06 - 2602 6005, e-mail: louis@brackel.info (LB) Rubrieksredacteuren: • Pastoraal Team/Spiritualiteit: Dirk Gudde, tel. 071 - 561 2508, e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl (DG) • Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk: Emmy van der Wilk, tel. 070 - 511 1594 e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW) • Huwelijk, Gezin en Jongeren; De Augustinus-kids: Mirjam Aerden, e-mail: gezin-jeugd-jongeren@parochie-augustinus.nl (MdM) • Liturgische Agenda: Louis Brackel, tel. 06 - 2602 6005, e-mail: louis@brackel.info (LB) • Augustinus, 6 in 1, a.i.: Piet Hagenaars, tel. 06 - 1047 4218, e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PH) • Parochiekalender: Els van Leuken, tel. 06 - 5240 5210, e-mail: els.van.leuken@planet.nl (EvL) Logistiek: Anneke van der Valk, tel. 06 - 5112 2374 e-mail: a.vd.valk@hotmail.com

QR-code Website Parochie H. Augustinus

Inleverdatum kopij meinummer 2018 uiterlijk 14 april 2018: redactie@parochie-augustinus.nl Looptijd: 28 apr. - 2 juni 2018 Verschijningsdatum: 24 april 2018 De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en andere bijdragen te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.

31


De Augustinus-kids De tekst op deze pagina komt grotendeels van www. hagenpreken.nl; de website van onze pastoor. Wil je jouw tekening achter op de Augustinus? Stuur hem dan in!

Jezus trekt ons mee omhoog Jezus is niet weg gevlucht voor de dood aan het kruis. Nee, door zijn dood overwint hij juist het kwaad. Op het kruis trekt Jezus iedereen mee omhoog. Dat betekent dat Hij voor iedereen de weg naar God openmaakt.

Eerste paasdag Daar komt een mevrouw aanrennen. Het is Maria Magdalena. Ze hoort bij de vrienden van Jezus. Ze roept: ‘Petrus, Johannes! Kom gauw mee naar het graf van Jezus. De steen ligt er niet meer voor en het graf is leeg! Iemand heeft het lichaam van Jezus weggehaald!’ Petrus en Johannes gaan meteen mee. Ze zien het: het graf is open. Petrus stapt naar binnen, en even later Johannes ook. Ze zien de doeken die om Jezus heen zaten op de grond liggen. De grote doek die over zijn hoofd lag, ligt netjes opgevouwen. Johannes zegt: "Maar natuurlijk! Ze hebben Jezus niet weggehaald, Hij is zelf weggegaan. Jezus leeft! Alleluia!"

Bron: jacques-paroissien-de-villeneuve-sur-lot. over-blog.com

Tweede Paasdag

Jezus leeft! Alleluia!

De vrouwen komen vroeg in de ochtend bij het graf. Er komt een engel die hen verteld dat Jezus leeft. De vrouwen schrikken, maar ze zijn ook heel blij. Vlug gaan ze naar de leerlingen. Maar onderweg komt Jezus naar ze toe. Hij zegt: “Dag goede vrienden”. Ze gaan naar Hem toe, knielen op de grond en houden zijn voeten vast. ‘Niet bang zijn’, zegt Jezus, ‘Ik ga naar Galilea. Zeg dat tegen mijn leerlingen. Zij moeten er ook naar toe gaan. Daar zullen ze me zien’. De vrouwen gaan vlug naar de leerlingen toe. Maar de soldaten die het graf hadden bewaakt, gaan naar de hogepriesters en vertellen dat Jezus is verrezen. De hogepriesters worden boos. Ze geven geld aan de soldaten en zeggen: ‘Jullie mogen niemand vertellen dat Jezus is verrezen. Zeg maar dat de leerlingen Jezus hebben gestolen’. En dat doen de soldaten.

Pasen is het grootste feest in de Kerk. We vieren dat Jezus leeft. Jezus is sterker dan de dood. Als je bij Jezus hoort, hoef je dus nooit meer bang te zijn voor de dood.

Foto en tekst Femke (Sint Jozef)

Gezinsgebed bij de huispaaskaars

Tekening Olivia (11 jaar) van de Sint Willibrordus.

Goede Vader in de hemel, In de paasnacht is nieuw licht ontstoken, want Jezus heeft de dood overwonnen. Het Licht van Christus verdrijft de duisternis van het kwaad. Door het geloof van Pasen weten wij dat wij eeuwig mogen leven bij U. Wij vragen U dat dit licht van Pasen in ons leven en in ons huis blijft schijnen; dat uw Licht in onze gezinnen liefde en warmte, troost en blijdschap, geduld en wijsheid, vreugde en hoop doet toenemen. Dan zullen wij samen steeds meer uw kinderen zijn en zal het ons beter lukken Jezus uw Zoon na te volgen. Amen.

De Augustinus april 2018  
De Augustinus april 2018  
Advertisement