__MAIN_TEXT__

Page 1

Jaargang 5 no. 8 - 2019 31 augustus - 29 september

De Augustinus September 2019 - Jaar van de Roepingen

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar


Van de bestuurstafel in 1999 een columbarium met drie muren aangelegd met daarin nissen voor het bijzetten van urnen. Later uitgebreid met urnengraven en een uitstrooiveld. In een apart gedeelte van het kerkhof, direct achter de kerk, werd in dezelfde periode het kindergravengedeelte opnieuw ingericht .

Parochiebestuur v.l.n.r.: Mike Emmerson - VACATURE PENNINGMEESTER; Astrid van der Valk, VACATURE VICE-VOORZITTER; pastoor Michel Hagen, voorzitter; Jan Konst, begraafplaatsen; Chris Warmenhoven, secretaris en portefeuillehouder gebouwen

Rondje begraafplaatsen en graven met een verhaal in de Augustinusparochie De Laurentiuskerk in Voorschoten Wanneer je vanuit Voorschoten dorp richting Leiden rijdt, kom je na een paar honderd meter de prachtige in 1868 in neogotische stijl gebouwde Laurentiuskerk tegen. De 45 m hoge kerktoren is een markant punt in het dorp. Op 2 september 2018 werd het 150-jarig bestaan van de kerk groots gevierd. De kerk werd in 2000 gekozen tot centrale kerk van Voorschoten, wat nu de parochiekern Heilige Laurentius en De Moeder Gods is. In 2012 werd de kerk met nog vijf andere kerken samengebracht in de H Augustinusparochie. De geschiedenis van het kerkhof De Laurentiuskerk werd gebouwd aan de huidige Leidseweg. Met de toren en tevens de ingang aan de westzijde van de kerk. Rechts van de kerk kom je door een fraai smeedijzeren hek op het kerkhof.

geheten. Dit was toen de enige begraafplaats van Voorschoten. Hier werden na de reformatie ook katholieken en zelfs katholieke geestelijken begraven. De kerken werden vroeger naar het oosten gebouwd. Bij de schuurkerk was dit ook het geval en het kerkhof lag daar achter, in het verlengde van de kerk. Op het huidige kerkhof zie je nog duidelijk de invloed van het oude kerkhof. De oudste graven, direct achter de kerk, liggen scheef t.o.v. de overige graven. Op dit oudste deel is o.a. het graf te vinden van de grondlegger van het kerkhof, pastoor Arnoldus Tyssen (1834). Draadfiguur met de Annunciatie Op de buitenmuur van de kerk, direct bij de ingang van het kerkhof, vindt men een draadfiguur met de Annunciatie. De aankondiging door een engel aan Maria, van de geboorte van Christus. Dit heeft naast de ingang van De Moeder Godskerk gehangen. Het is gemaakt in 1958 door pater J.H.Bokeloh. Het hing oorspronkelijk boven de ingang van de kapel op het landgoed Beresteyn.

Het oude kerkhof is in 1820 aangelegd en gewijd op initiatief van Arnoldus Tyssen, pastoor in Voorschoten van 1818 tot 1834. Dit kerkhof behoorde tot de schuurkerk, de voorganger van de Laurentiuskerk. De schuurkerk stond op de plaats van het huidige bondsgebouw en werd in 1871 afgebroken. Vóór de bouw van de schuurkerk in 1820, werd iedereen ongeacht haar of zijn godsdienst begraven in en om de Dorpskerk, ooit ook Laurentiuskerk

2

De oudere algemene en particuliere graven op het kerkhof zijn zandgraven. Met de 1e fase van de uitbreiding in 2007 is het kerkhof uitgebreid met 70 keldergraven. De 2e fase van de uitbreiding, met nog eens 45 tot 90 keldergraven, zal in de komende periode gerealiseerd worden. Het kerkhof is daarmee in de loop van de jaren uitgebreid van 600m2 naar 2000 m2. Door de prachtige ligging en de vele kleuren groen van verschillende soorten bomen, struiken, bodembedekkers en bloeiende planten heerst er een serene rust. Een plaats waar mensen graag komen om het graf van hun dierbaren te bezoeken en te onderhouden, maar ook gewoon om een mooi kerkhof te zien.

Onderhoud Voor het onderhoud van o.a. het vele groen, de paden, de scheefgezakte graven, is een grote groep vrijwilligers actief. Elke donderdagmiddag, weer of geen weer, zijn zij hier te vinden. Zij zorgen ervoor dat het kerkhof er zo prachtig uitziet. Dit verhaal over het kerkhof van de Laurentiuskerk in Voorschoten komt voor een groot deel uit de ‘Gids voor de H. Laurentiuskerk Voorschoten’, uitgegeven in juli 2018, ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de H. Laurentiuskerk.

De uitbreiding In 1947 werd het kerkhof met een groot aantal graven uitgebreid. Verder werd

Jan Konst, Bestuurslid begraafplaatsen


Voorwoord september - Augustinus De afbeelding op de voorkant is van Philippe de Champaigne (1602-1674) uit het Los Angeles County Museum of Art (Wikipedia). We zien Augustinus met een hart brandend voor de waarheid, de 'Veritas' die links boven in de hoek oplicht. Augustinus is gegrepen door Christus die zei: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven". In het Latijn, de taal waarin Augustinus schreef, is dit: 'Dicit ei Iesus: "Ego sum via et veritas et vita".' In de augustinusweek vanaf Augustinuszondag 8 september is er weer de Augustinuslezing en het samenzijn met de medewerkers van de pastoraatgroepen en anderen. We houden onze patroon in ere.

2 4 5 6 8 11 12 16-17 18 20

Van de bestuurstafel Pastoraal Team Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk Spiritualiteit Augustinus, 6 in 1 (vacaturebank) Huwelijk, Gezin en Jongeren H. Joannes de Doper - Katwijk Liturgische Agenda 6 kerken H. Willibrord - Oegstgeest H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten De Goede Herder - Wassenaar Wassenaar Gezamenlijk St. Jozef - Wassenaar Sint Willibrordus - Wassenaar Contacten De Augustinus-kids

Deze septembermaand is niet alleen de oogstmaand en de herfstmaand of de spinnenmaand, het is ook de maand waarin allerlei activiteiten in de parochie weer op gang komen. Het is gedaan met de relatieve rust van de zomermaanden. Zo starten de projecten voor de Eerste Communie en het Vormsel weer voor de nieuwe lichting. Deze projecten maken deel uit van de gezinscatechese, ook daarvoor is weer werk aan de winkel.

24 25 26 28 31 32

Tegelijk blijven we werken aan uitbreiding van het parochiebestuur. Dus als u dacht, ik wacht even met mijn aanmelding, wacht niet langer, we gaan graag in gesprek om te zien wat u voor de parochie kunt betekenen. Schroom niet en neem gerust contact met me op: mpjhagen@interkerk.nl

Inleverdatum kopij zie blz. 31

COLOFON De Augustinus is een uitgave van de parochie H. Augustinus en verschijnt 11 keer per jaar.

Pastoor Michel Hagen

Redactieadres: redactie@parochie-augustinus.nl Hoofdredacteur: Pastoor Michel Hagen Eindredacteur: Els van Leuken Locatieredacteuren: Katwijk: Piet Hagenaars,Paul van Houwelingen Oegstgeest: vacant Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen Wassenaar: Hanneke Reuser, Emmy van der Wilk, Louis Brackel Rubrieksredacteuren: Liturgische Agenda: Louis Brackel Bisdom/Wereldkerk: Emmy van der Wilk Augustinus, 6 in 1: vacature Pastoraal Team/Spiritualiteit: Dirk Gudde Huwelijk, Gezin en Jongeren: vacature Website: www.parochie-augustinus.nl Drukker: Editoo B.V. te Arnhem

3


Pastoraal Team Dirk Gudde weer terug Na zijn ziekteverlof en sabbatperiode heeft pastoraal werker Dirk Gudde zijn werkzaamheden in de parochie weer hervat. Het pastoraal team heeft hem van harte welkom geheten in de teamvergadering van 15 augustus. Zie verder: 'Terug van weggeweest' (pag. 21).

Kapelaan Boris Plavčić, pastoraal werker Dirk Gudde, pastoor Michel Hagen, diaken Peter Winnubst en diaken George Brink

Pastoraal Pastoraalwoord woord Op vijf oktober sluit dit jaar in Brielle het bedevaartseizoen. Het was een mooi bedevaartseizoen. Met als hoogtepunt voor mij het bezoek, samen met onze parochianen, aan de Nationale Bedevaartdag in Brielle. We hebben genoten van het mooie samenzijn en het heerlijke weer. Met het bedevaartslied van psalm 121 in mijn hart, ben ik de zomer in gegaan: 'Ik hef op naar de bergen mijn ogen.' 'De Heer is uw behoeder, de Heer is schaduw voor u aan uw rechterzijde. Bij dag zal de zon u niet steken, noch de maan in de nacht. De Heer zal u behoeden voor alle kwaad, behoeden wil Hij uw ziel.' Tijdens de zomermaanden, waarin velen van ons van huis waren, was het fijn te weten dat Hij over ons waakt. Ik vind het altijd mooi om te lezen dat de eerste zin van de psalm is geschreven in de ik-vorm. 'Ik hef mijn ogen …' Dat laat zien dat wij zelf actie mogen en kunnen ondernemen. Dat wij om ons heen mogen kijken, naar alle nieuwe ervaringen of naar alle oude vergezichten, wetend dat Hij over ons waakt. Door dit te doen laat je zien, dat je weet dat je hulp kunt en mag vragen. Op weg, of tijdens reizen, kun je dit doen met het diepe weten dat Hij je helper is, je reisgenoot en je trooster. Wanneer je terug bent in het doen en laten van je dagelijkse leven, hef dan ook je ogen naar hem op. Realiseer je dat je ook dan om Zijn bescherming en hulp mag vragen, dat Hij er voor je is. Het is zo gemakkelijk door het leven te gaan, in de sleur van alle dag te geraken, en te vergeten dat wij Gods hulp nodig hebben. Dat wij in ons eigen gangetje onze dagen doorlopen. Zonder gebed, zonder onze aandacht voor Hem! Wij hebben het nodig om onze ogen naar Hem op te richten om niet te vergeten, dat Hij over ons waakt en er voor ons is. Zodat Hij ons kan helpen niet te struikelen, niet te verdwalen in onze zorgen van alledag. Laten wij ook onze ogen naar Hem opheffen het komende jaar, ook tijdens tegenslag en ziekte, en laten wij beseffen: 'Hij waakt over mij, ik hoef dit niet alleen te dragen.' Deze gedachte kunnen wij in ons hart meedragen wanneer we het bedevaartseizoen afsluiten. Hef je ogen naar hem en vergeet niet te bidden voor jezelf, voor de grote en de kleine dingen, vraag Hem te zorgen voor de mensen waar je om geeft. Breng je zorgen bij hem. Hef je ogen naar Hem op. Laat God onze Helper op onze levensreis zijn. 'Hij behoedt uw uitgaan en ingaan van thans tot in eeuwigheid.'

Diaken Peter Winnubst

4

Vakantieopdrachtje Bij de laatste gezinscatechese hebben we de ouders gevraagd tijdens de vakantie wat kerkjes te bezoeken en daarvan een afbeelding te sturen. De meeste berichten kreeg ik van Reinoud Kaasschieter tijdens zijn fietstocht naar Santiago de Compostella. Hieronder enkele afbeeldingen van de familie van Veen en de familie Blankert.


Nieuws uit Bisdom / Wereldkerk Vrijwilligers en deelnemers beleven een warme week In de tweede helft van juli, de week waarin oude hitterecords werden doorbroken, namen ruim tachtig kinderen, tieners en jongeren deel aan de zomerkampen van het bisdom Rotterdam. Meer dan twintig jongeren zijn mee als leiding. Zij zetten als vrijwilliger een week van hun vakantie in en maken er met de deelnemers een geweldig kamp van. Mgr. Van den Hende bezocht op woensdag 24 juli het kinderkamp in Eindhoven en het jongerenkamp in ’sHertogenbosch. Vicaris-generaal Visser bezocht deze dag het tienerkamp in Lisse, waar een dag eerder vanuit het kernteam Sander Verschuur en Desiree Bühler ook waren geweest. Mgr. Van den Hende bezocht die dinsdag 23 juli het Willibrordkamp in Doetinchem, dat al meer dan tien jaar wordt georganiseerd door de parochie in Den Haag voor kinderen uit de Schilderswijk. De bisschop vierde de mis met de meer dan dertig deelnemers en deed mee met het avondeten. Het thema van dit kamp was ‘Geloven is vertrouwen’. Pater Vincent Wang svd nam deel aan het kamp als lid van het pastoraal team van de parochie Maria Sterre der Zee. De zomerkampen van het bisdom worden begeleid door een team van vrijwilligers en diakens. Mgr. Van den Hende bezoekt deze kampen samen met Desiree Bühler, medewerker jongerenpastoraat. Het thema dat de leiding van de zomerkampen van het bisdom voor dit jaar heeft uitgewerkt, is ‘Wie ben je?’ Jezus zegt in het evangelie over zichzelf dat Hij de deur is (Johannes 10, 9-10), de wijnstok (Johannes 15, 1), de goede herder (Johannes 10, 11) en het levende brood (Johannes 6, 35). Tijdens de zomerkampen worden de deelnemers uitgedaagd om deze en andere verha-

Er is een goede sfeer in het zomerkamp. Foto: Bisdom Rotterdam

len die Jezus vertelt goed te beluisteren en samen na te denken over wie zijzelf zijn in het licht van het evangelie. Diaken Steef Lokken, die het kinderkamp mee begeleidt, zegt daarover: “Als Jezus zegt ‘Ik ben de goede herder’ is de vraag aan de kinderen wie zij zijn. Zijn ze het ene schaapje dat verloren loopt en dat wordt gezocht door de herder, of zijn ze een van de 99 schaapjes die bij elkaar blijven en op de herder wachten? Jezus wil ons laten zien wie Hij is en wie zijn Vader is. Dat doet Hij in gelijkenissen. Die verhalen vertellen we door, specifiek voor de leeftijd van elk kamp. Ze kunnen er hun weg in zoeken en hun positie bepalen in de gelijkenissen.” Bron: Bisdom Rotterdam

Inspiratie voor gebedsleiders. Foto: Bisdom Rotterdam

Gebed geeft kracht aan parochies Op 31 augustus start de nieuwe cursus voor gebedsleiders in het bisdom Rotterdam. Voor de nieuwe cursus is het niet meer nodig de hele pastorale school te hebben doorlopen. De cursus wordt gegeven in het bisdom zelf. Deelname is in overleg en op voordracht van de pastoor van de eigen parochie. De cursus wordt gegeven door pastorale beroepskrachten uit het bisdom. Hij bestaat uit drie modules van vijf bijeenkomsten: ‘De liturgie van het Woord’, ‘Bidden in de liturgie’, ‘Liturgie vieren’. De derde module gaat over de functie van gebedsleider. Elke module wordt afgesloten met een practicum. Iedere deelnemer heeft een coach vanuit de eigen parochie die hem of haar begeleidt. Vicaris-generaal Tjeerd Visser bereidde de nieuwe opzet voor samen met de Pastorale Dienstverlening en coördineert de cursus. In 2018 vierde het bisdom Rotterdam het Jaar van

Gebed. “De bedoeling is dat de gebedsleiders de pastorale teams helpen om het gebed in parochies nog meer op de kaart te zetten”, vertelt hij. “Gebed is noodzakelijk. We kunnen niet zonder, want het is de bron voor alle dingen die we in de parochie doen. Bidden is niet iets dat alleen door het pastoraal kader moet gebeuren, maar het is iets voor alle gelovigen. We mogen aan een cultuur bouwen waarin iedereen weet: ik word zelf ook geacht te bidden. We moeten en mogen dat allemaal doen, vanuit onze persoonlijke band met Christus.” Er zijn al vele jaren gebedsleiders in het bisdom Rotterdam actief. Vanwege het Jaar van de Roepingen kwamen zij recent nog bij elkaar tijdens het kloosterweekend voor gebedsleiders dat speciaal voor hen werd georganiseerd. “Inzet voor gebed is een belangrijke ondersteuning voor de pastorale teams en geeft kracht aan parochies.” De cursus in het najaar start met tien deelnemers afkomstig uit vijf parochies. Voorzien is dat de cursus voor gebedsleiders om het jaar wordt gegeven. De gebedsleider is een parochieel vrijwilliger, aangesteld door de pastoor met instemming van de bisschop. Deelnemers voor de cursus melden zich aan na een gesprek met hun pastoor, waarin onder meer wordt gesproken over de mogelijkheden van de inzet van een gebedsleider in de parochie. Deelnemers moeten over voldoende voorkennis beschikken. Deze wordt getoetst in een intakegesprek. Van deelnemers wordt verwacht dat zij zelf biddende mensen zijn en zich in hun taken concentreren op het gaande houden van het gebed op de doordeweekse dagen, omdat op zondag waar mogelijk de eucharistie wordt gevierd. Bron: Bisdom Rotterdam

Bedevaart in Brielle. Foto: Bisdom Rotterdam

5


Spiritualiteit

Zalving In de Bijbel en in de traditie van de Kerk is de zalving een ritueel vol betekenis. In het Oude Testament is het woord voor zalven ‫חׁשמ‬, 'maasjat', in het Nieuwe Testament wordt daarvoor onder meer het woord χρίω, ‘chrioo’, gebruikt. In het boek Exodus krijgt Mozes van de Heer de opdracht om Aäron en zijn zonen te zalven tot het priesterschap: ‘Voor de zonen van Aäron moet ge tunieken, gordels en hoofddeksels maken die hun luister en heerlijkheid schenken. Hiermee moet ge uw broer Aäron en zijn zonen bekleden; ge moet hen zalven, macht verlenen en wijden om Mij als priester te dienen.’ (Ex. 28, 40-41) Het is een priesterschap dat hun voor altijd verleend wordt: ‘Zo zullen zij rechtens voor altijd het priesterschap bezitten dat gij hun verleend hebt.’ (Ex. 29, 9b) Mozes zalft niet alleen Aäron en zijn zonen, maar ook het altaar en alle voorwerpen die bij de eredienst gebruikt worden: ‘Hij besprenkelde het altaar, en zalfde het altaar met toebehoren en het wasbekken met het onderstel, om ze te wijden.’ (Lev. 8, 11) De Katholieke Kerk heeft deze oude tradities overgenomen; nog steeds worden priesters bij hun wijding gezalfd en worden ook altaren bij hun ingebruikname door de bisschop gezalfd. Dit gebeurt met chrisma, olijfolie met kruiden die in de Goede Week door de bisschop wordt geconsacreerd. Na de instelling van het koningschap in Israël worden ook koningen gezalfd als teken van hun zending door God zelf. Zo gebeurt het met Saul: ‘Toen nam Samuel een kruikje olie en goot dat uit over het hoofd van Saul. Hij kuste hem en zei: " U heeft Jahwe gezalfd tot vorst over zijn eigen volk. U zult heersen over het volk van Jahwe; u moet het verlossen uit de handen van zijn vijanden rondom. En dit is het

6

teken, dat Jahwe u tot vorst over zijn erfdeel gezalfd heeft." ’ (1 Sam. 10, 1) En later, nadat Saul door God verworpen is om zijn ongehoorzaamheid, is het David die de zalving ontvangt: ‘Zo stelde Isaï zeven van zijn zonen aan Samuël voor, maar Samuël zei tot Isaï: “Geen van hen heeft Jahwe uitverkoren.” Daarop vroeg hij aan Isaï: “Zijn dat al uw jongens?” Hij antwoordde: "Alleen de jongste ontbreekt; die hoedt de schapen." Toen zei Samuël tot Isaï: “Laat die dan halen, want we gaan niet aan tafel voordat hij hier is.” Isaï liet hem dus halen. De jongen was rossig, had mooie ogen en een prettig voorkomen. Nu zei Jahwe: “Hem moet gij zalven: hij is het.” Samuël nam dus de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Sedert die dag was de geest van Jahwe vaardig over David.’ (1 Sam. 16, 10 – 13a) Jesaja spreekt over de zalving die hijzelf ontvangen heeft als teken van zijn missie als profeet: ‘De geest van Jahwe, mijn Heer, rust op mij, want Jahwe heeft mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het blijde nieuws te brengen, om te verbinden wier hart gebroken is, om aan de gevangenen vrijlating te melden, en aan de geboeiden de terugkeer naar het licht.’ (Jes. 61, 1) Messias In het boek Jesaja komt steeds duidelijker de gestalte naar voren van de Messias, de Verlosser die God zal zenden, de Dienstknecht die het lijden van zijn volk op zijn schouders zal nemen. Hij is de Gezalfde bij uitstek, drager van Gods Geest. ‘Messias’, naar het Hebreeuwse ‫ַחיִׁשָמ‬, 'Massiach', betekent letterlijk ‘Gezalfde'. Hij is de gezalfde priesterkoning uit het geslacht van koning David, die zal komen om Gods volk te bevrijden. Aanvankelijk is deze verwachting in Israël vooral nog gericht op het eigen, Joodse volk. De verwachte bevrijding

is zowel religieus als politiek van aard. Al bij Jesaja wordt de Messias een Verlosser voor álle volken: ‘(De HEER) sprak: “Voor u, mijn dienstknecht, is het te gering, alleen Jakobs stammen op te richten, en Israëls overlevenden terug te brengen; Ik stel u aan om een licht voor de volken te zijn: mijn heil moet reiken tot in de uithoeken der aarde.” ’ (Jes. 49,6) In het Nieuwe Testament verschijnt de verwachte Messias in de gedaante van Jezus Christus, Zoon van God, zoon van Maria, via Jozef verbonden met de geslachtslijn van koning David. Ook zijn naam ‘Christus’, naar het Griekse Χριστός (Christos), betekent Gezalfde. In het begin van zijn openbare optreden leest Hij in de synagoge voor uit de profeet Jesaja en past zo diens woorden toe op zijn eigen missie: ‘Ze reikten (Jezus) de boekrol van de profeet Jesaja aan. Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven stond: 'De geest des Heren is over mij gekomen, omdat Hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken, en aan blinden, dat zij zullen zien; om verdrukten te laten gaan in vrijheid, om een genadejaar af te kondigen van de Heer.' Daarop rolde Hij het boek dicht, gaf het terug aan de dienaar en ging zitten. In de synagoge waren aller ogen gespannen op hem gevestigd. Toen begon Hij hen toe te spreken: "Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt, is thans in vervulling gegaan." ’ (Lucas 4, 17-21) Elk kind, elke volwassene, die in onze Kerk wordt gedoopt, ontvangt na de doop met water, ook de zalving met chrisma-olie in zijn naam, een zalving die bij het Vormsel wordt herhaald. Hij of zij wordt daarmee geliefd kind van God, gezegend met zijn Geest, en drager van een eigen missie in het leven. ‘God zelf is het die ons samen met u in Christus bevestigt en die ons heeft gezalfd. Hij is het die op ons zijn zegel heeft gedrukt en ons de Geest als onderpand heeft gegeven.’ (2 Kor. 1, 21) Naast de chrisma voor de zalving bij priester- en altaarwijding, doop en vormsel, kent de Kerk nog twee oliën voor zalving: de olie van de geloofsleerlingen die zich voorbereiden op het Doopsel, en de ziekenolie, voor het


Spiritualiteit sacrament van de ziekenzalving. Over de zalving van de zieken lezen we in de brief van de apostel Jakobus: ‘Is iemand onder u ziek? Laat hij de presbyters (oudsten, priesters; GB) van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden.’ (Jak. 5, 14)

Gebed van de maand

Diaken George Brink Alle Schriftteksten: Willibordvertaling 1978

Heilige van de maand: de H. Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar Op 13 september viert de Kerk de gedachtenis van de H. Johannes Chrysostomus. Hij werd geboren in 347 in Antiochië en overleed op 14 september 407 bij Comana (Helenopontus). Hij werd aartsbisschop van Constantinopel in 397, maar stierf in ballingschap. Over zijn jeugd weten wij dat hij zich na zijn studie terugtrok als monnik in de woestijn. Toen zijn gezondheid dat niet langer toeliet, keerde hij terug naar Antiochië waar hij tot diaken en later tot priester gewijd werd. Hij werd vooral bekend door het grote enthousiasme én de duidelijkheid waarmee hij preekte. Zijn verkondiging sprak vele mensen aan. Niet voor niets luidt zijn Griekse bijnaam Chrysostomos: gouden mond. Een van zijn belangrijkste zorgen was het welzijn van de armen en behoeftigen. Kern van zijn overtuiging is dat privé bezit beschouwd moet worden als bruikleen, iets wat je toevertrouwd wordt. En dat alles wat je meer hebt dan je redelijkerwijs nodig hebt, weggegeven moet worden. Het werd hem door de rijkeren en de machthebbers niet altijd in dank afgenomen, wat er uiteindelijk toe leidde dat hij verbannen werd en in ballingschap stierf. 31 jaar daarna werd hij officieel gerehabiliteerd en werden zijn relieken overgebracht naar Constantinopel. Enkele woorden uit zijn serie preken over rijkdom en armoede: Luxe, rijkdom, dure kleren, we noemen het goede dingen. En waarom zeg ik

Johannes Chrysostomus. Mosaiek in de Aja Sophia. Bron: Classicalchristianity.com

'noemen'? Ze veroorzaken vaak onze vernietiging als we ze verkeerd gebruiken. Rijkdom is goed voor de bezitter als hij het niet alleen aan luxe besteedt, aan sterke drank of schadelijk genot. Als hij luxe in matigheid geniet en wat overblijft aan de magen van de armen ten goede laat komen. Dán is rijkdom iets goeds. (preek 7) Waar komt de verantwoordelijkheid om onze rijkdom te delen vandaan? Vanuit het aanvoelen dat we rentmeester zijn en dat God absoluut soeverein is. Ons wordt geleerd dat als we niet vrijgevig zijn, wij worden gestraft als mensen die stelen. Want ons geld is van de Heer, hoe we het ook verkregen hebben. Hoe kunnen we verantwoordelijk rentmeesterschap laten zien? Onze bezittingen spaarzaam gebruiken, alsof ze aan anderen toebehoren. Door niet meer uit te geven dan voor onze eigen behoeften nodig is, en evenveel te leggen in de handen van de armen. En: Moeten we ruimdenkend en 'losbandig' zijn in onze vrijgevigheid? Ja. Als je vriendelijkheid wil tonen moet je geen verantwoording vragen over iemands leven, maar moet je diens armoede opheffen en in zijn behoeften voorzien. Vrijgevigheid heet zo omdat we zelfs geven aan wie het niet waard zijn. (preek 1) Dirk Gudde, pastoraal werker Bron: Brittanica.com; artikel St. John Chrysostom (Donald Attwater) Teksten ontleend aan: https://blog.acton.org/ archives/1794-john-chrysostom-on-wealthand-poverty-part-1.htm

Aan de H. Johannes Chrysostomus worden in de orthodoxe traditie 24 korte gebeden toegeschreven: Een kort gebed voor elk uur van de nacht en van de dag. Het herhaaldelijk uitspreken van korte gebeden is al eeuwen onderdeel van de orthodoxe traditie. Een bekend voorbeeld is het Jezusgebed (Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u over mij), waarover diaken George Brink eerder schreef in De Augustinus (september 2018). Ook onderstaande gebeden kunnen op die manier functioneren. We drukken hier de 12 gebeden voor de nacht af. Gebed voor de nacht 1. Heer, neem mij aan in berouw. 2. Heer, verlaat mij niet. 3. Heer, leid mij niet in verzoeking. 4. Heer, schenk mij goede gedachten. 5. Heer, schenk mij tranen, het bewustzijn van de dood en een bewogen hart 6. Heer, schenk mij het denken aan de belijdenis van mijn zonden. 7. Heer, schenk mij nederigheid, reinheid en gehoorzaamheid aan Uw wil. 8. Heer, schenk mij geduld, edelmoedigheid en deemoed. 9. Heer, plant in mijn hart ontzag voor U, de Wortel van al het goede. 10. Heer, maak mij waardig U lief te hebben met geheel mijn ziel en geheel mijn verstand, en in alles Uw wil te volbrengen. 11. Heer, bewaar mij voor boze mensen, voor de demonen, voor boze overleggingen, en voor al wat onbetamelijk is. 12. Heer, Gij weet wat Gij doet volgens Uw wil; laat Uw wil in mij, zondaar, geschieden, want Gij zijt gezegend in eeuwigheid. Amen DG

Bron: https://frted.wordpress.com/2012/07/29/ prayers-for-each-hour-of-the-day/ https://orthodoxeinformatiebron.wordpress. com/2011/09/09/gebed-van-de-heiligejohannes-chrysostomos-voor-de-nacht/ Het gebed voor de dag is hier te vinden: https://orthodoxeinformatiebron.wordpress. com/2011/08/25/johannes-chrysostomosgebed-voor-de-dag/

7


Augustinus, 6 in 1 Parochiekalender SEPTEMBER 2019 8 sep 10 sep 22 sep

Augustinuszondag Mis en Augustinuslezing, p.8 St. Jozef Wassenaar, 19.00 uur Orgelconcert, p.23 Laurentiuskerk, Voorschoten

14 t/m 22 sep 16 t/m 24 sep 28 sep

Bedevaart naar Lourdes, p.9 Vredesweek Start repetities voor The Passion, p. 24

Vacaturebank parochie H. Augustinus - Katwijk / Oegstgeest / Voorschoten / Wassenaar Het Parochiebestuur maakt zich zorgen om het grote aantal (aankomende) vacatures in het bestuur (6 van de 9!). Het doet een beroep op de parochianen om na te denken over mogelijke kandidaten en mensen te polsen. Meer info over vacatures en taakomsschrijvingen op: www.parochie-augustinus.nl/vacatures-bestuur Deze maand melden we de volgende vacaturemeldingen uit de parochiekernen: H. Laurentius in Voorschoten: - Vrijwilligers voor de EHC groep - Koffieschenkers na de zondagviering - Uitbreiding Huishoudelijke werkgroep - Vrijwilligers voor Wijkcontact: huisbezoek

Eerste Communie - Vormsel Gezinscatechese

H. Willibrord in Oegstgeest: - Bloemengroep: verzorgen van de bloemen - Contactpersonen: een attentie brengen bij mensen - Koffieschenkgroep - Bloemengroetgroep: wegbrengen van bloemen De Goede Herder in Wassenaar: - Penningmeeester en secretaris voor de Beheercommissie De redactie vraagt dringend uw aandacht en actie voor de volgende vacatures in haar midden: 1. Pagina Huwelijk, gezin en jongeren 2. Pagina's 6 in 1 (in totaal drie pagina's) 3. Locatieredacteur voor Oegstgeest

Augustinusweek 8 sept. Augustinuszondag dinsdag 10 sept. Augustinusmis en lezing

Afbeelding van project 'Het licht op ons pad', gezinscatechese

Uitnodiging

Philippe de Champaigne (1602-1674)

Deze maand gaat in alle kernen weer de voorbereiding op de Eerste Communie en het Vormsel van start. In onze tijd is het niet vanzelfsprekend dat kinderen hieraan meedoen. Meer dan vroeger komen ouders tot het besef dat de weg met Jezus ook de weg met de Kerk is. Daarom is Jezus met de Kerk begonnen en heeft Hij beloofd met haar te blijven.

De zondag na de eerste week na de vakantie is het weer Augustinuszondag. In de verschillende parochiekernen wordt op deze zondag (ook wel 'startzondag' genoemd) weer even stilgestaan bij het begin van het seizoen. Het is ook de dag waarop we in de parochie in de Eucharistievieringen onze parochiepatroon, de H. Augustinus, gedenken.

Voordat kinderen kunnen kiezen of ze met Jezus en zijn Kerk mee willen doen, volgen ze eerst de bijeenkomsten. Daarvan zijn er vier centraal (Voorschoten Bondsgebouw Laurentiuskerk) en een aantal in de eigen kern. Met name voor de Vormelingen is dit van belang. Op hun leeftijd speelt de eigen keuze en de eigen innerlijke overtuiging een grotere rol. Na de bijeenkomsten weten ze wat het Sacrament voor hen kan betekenen, zodat ze echt kunnen kiezen. Zie ook pagina 10 en de pagina's van de parochiekernen.

In de week erna vindt ook de Augustinuslezing plaats, op dinsdag 10 september, voorafgegaan door een Eucharistieviering in de H. Jozefkerk te Wassenaar, om 19.00 uur. Dit jaar wordt de lezing verzorgd door mw. drs. Ingrid van Neer-Bruggink. Zij was hier ook in 2016 met een lezing over Augustinus en Rembrandt. Dit jaar zal zij ingaan op het kleurrijke leven van Augustinus, met de fresco's in de Sant' Agostino in San Gimignano. Het belooft weer een interessante en tot de verbeelding sprekende avond te worden.

Pastoor Michel Hagen

Pastoor Michel Hagen

8


Augustinus, 6 in 1 Bedevaart van de jongeren naar Bosnië-Herzegovina & Međugorje, Mladifest 2019 Van 30 juli t/m 7 augustus is een groep van 43 jongeren op bedevaart geweest. De bedevaart wordt vanuit onze parochie georganiseerd, maar jongeren uit allerlei parochies namen deel. Het hoofddoel was het jongerenfestival, Mladifest, in Međugorje. Aan dit festival namen meer dan vijftigduizend jongeren deel, afkomstig uit 97 landen. Naast de jongeren waren veertien bisschoppen en aartsbisschoppen en ongeveer zevenhonderd priesters naar het bedevaartsoord afgereisd. De openingsmis werd op 1 augustus gevierd door kardinaal Angelo De Donatis, de kardinaal die namens de paus het bisdom Rome bestuurt. Hij bracht de aanwezigen ook Franciscus’ groeten en diens zegen over. De slotviering werd door meer dan 2.856.000 gebruikers wereldwijd bekeken via internet. Naast dit hoogtepunt hebben de jongeren ook de cultuur en spectaculaire natuur van Bosnië ontdekt. Ze verbleven in gastgezinnen en waren dus echt ondergedompeld in een andere cultuur. Het was een zeer intensieve, maar prachtige reis onder leiding van kapelaan Boris Plavčić, kapelaan Daan Huntjens en pater Johannes-Pio en de onvermoeibare werkgroepleden Astrid, Nataly, Sasheeka, Els en Joost. MdM (bron: KN.nl)

Wat ik mee terugneem van deze bedevaart is.... .... De gastvrijheid van de ouders en tante van Boris en dat ik Christus echt heb ervaren. (Tomek, 20 jaar) ....Nog meer het besef dat priesters daadwerkelijk vertegenwoordigers zijn van Christus in de Heilige Sacramenten, en dat je van mensen kan houden zonder ze (nog) echt te kennen. Je hebt met elkaar (alle nationaliteiten) één gezamenlijk doel: Bij Jezus willen zijn!' (Levina, 30 jaar) ... Vreugde, dankzij de voelbare aanwezigheid van Christus te midden van zoveel mensen en het besef dat wij allen een doel hebben in ons leven: Evangeliseren, Gods liefde aan anderen doorgeven (ook al is het iemand die je niet kent/per se aardig vindt). (Sasheeka, 29 jaar) .... Stil te zijn in mezelf. Een roeping vinden we door naar onszelf te kijken, naar ons hart. Een stem van God hoor je bij stilte. Soms behoren we opnieuw te beginnen. Om nieuwe inzichten op te doen en om weer kleine stapjes vooruit te kunnen komen. Dit is wat ik jullie toewens, Gods stem te mogen horen in de stilte. (Isabel, 28 jaar) ... De kracht van gebed dat je kunt zien als het wapen in de geestelijke strijd. (Daniël, 25 jaar) ... Een dieper bewustzijn van Gods genezende en onvoorwaardelijke liefde voor ons mensen en het verlangen om meer te vasten. (Laurens, 24 jaar) Tekst en foto's RKJ H. Augustinus

Lourdesreis september 2019

Deze 9-daagse busreis brengt u niet alleen naar Lourdes, maar laat u ook

genieten van diverse mooie plaatsen onderweg. De heenreis vindt plaats via de Bourgognestreek, waar we onder meer het beroemde Hôtel-Dieu in Beaune bezoeken. De terugreis verloopt via Nevers. Daar bezoeken we het klooster waar Bernadette gewoond heeft en waar ze ligt opgebaard. In Lourdes kunt u aanslui-

ten bij het programma dat de Limburgse Bedevaart u aanbiedt. Voor deze reis, van 14 t/m 22 september 2019 vanuit Noordwijkerhout, zijn nog 4 à 6 plaatsen beschikbaar. Voor meer informatie: Trees Hogervorst 06 1472 8271 Joke van der Poel 06 3375 6943 Kuintje en Wil van Rijn 071 402 8066

9


Augustinus, 6 in 1 Informatieavonden Eerste H. Communieproject (EHC) en H. Vormsel

Foto's MdM. Er was nog een jarige, Saskia, met zijn 3-en werd daarom de taart aangesneden.

Pater Jan Bouman 90 jaar Op 4 juli bereikte pater Jan Bouman de leeftijd van 90 jaar. Dit werd gevierd in de ‘verzonken tuin’ van de Sint Willibrordus met parochianen uit alle dorpen van onze parochie H. Augustinus én met kapelaan Boris Plavčić die ook jarig was (31 jaar). Er was ook een flink aantal jongeren aanwezig van RKJ Augustinus. Het was erg gezellig zo met elkaar. De pastoraatgroep van Oegstgeest had zelfs de vergadering verplaatst naar Wassenaar om er bij te kunnen zijn! Ook pastoor Michel kwam tijdens zijn vakantie even langs. Een bijzonder woord van dank aan Hans van Spronssen en de mensen die hem hielpen om dit mogelijk te maken en ook aan de jongeren die heerlijke hapjes meenamen. Pater Bouman is dominicaan en van oorsprong afkomstig uit Schiedam. Hij werkte een groot deel van zijn leven op de Antillen. Nu woont hij bij de dominicanessen van Voorschoten (huize Bijdorp) en gaat nog regelmatig voor in de vieringen in onze kerken. Ondanks zijn indrukwekkende leeftijd is dat altijd met een aanstekelijke vurigheid. Steevast eindigt hij de Mis met een krachtig: “en gaat nu allen heen met een MISSIE!”. MdM

Heeft u kinderen in de groepen 4 en/of 8? Dan zijn ze toe aan een nieuwe belangrijke vervolgstap op hun H. Doopsel: de kinderen in groep 4 kunnen op 14 juni 2020 hun Eerste H. Communie ontvangen en de kinderen in groep 8 op 31 mei 2020 het H. Vormsel. Ze bereiden zich hier gedurende het schooljaar 2019/2020 op voor. De beide projecten vangen aan in oktober 2019. Voor meer informatie en inschrijven bent u welkom op de informatieavonden. De data voor de avonden over het EHC project vindt u op de pagina's van de verschillende kernen. Voor de drie Wassenaarse kernen is er één informatieavond (zie pagina 25). Voor Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar samen is er één informatieavond over het H. Vormsel op donderdag 1 oktober om 20.00 uur in SION, naast de Jozefkerk, Parklaan 28, Wassenaar. Pastoor Michel Hagen, namens het Pastoraal Team

Op adem komen op de camping Enige tijd geleden deden we een oproep voor een caravan om een vakantie te kunnen bieden aan een gezin uit een asielzoekerscentrum bij Deventer. We kennen deze mensen van de tijd die ze afgelopen winter in Duinrell verbleven. Ze kwamen regelmatig in de Sint Willibrorduskerk. Uiteindelijk is het ons gelukt om een vakantie voor hen te regelen met een gehuurde caravan (tip uit Katwijk...). Camping Maaldrift in Wassenaar bood het gezin gastvrij een gratis plek aan en Marco Tweewielers gaf ze leenfietsen met zitje en fietstas. Ondanks het niet heel goede weer, heeft het gezin in onze parochie op adem kunnen komen en hun vakantie was heilzaam in zoveel meer opzichten dan je van te voren kunt bedenken. Zijzelf noemden als belangrijkste punt het terug zijn in de katholieke gemeenschap waar ze zich welkom voelen en die ze als familie ervaren. Dit heeft hen heel veel goed gedaan. Ook de komst van kapelaan Alvaró Rodriguez Luque uit het Bisdom Haarlem-Amsterdam zodat ze in hun eigen taal konden biechten, was heel belangrijk voor hen . Het is ook echt vakantie voor hen geweest. We zijn zeer dankbaar voor deze week. Dankbaar ook voor de inzet van parochianen die op allerlei manieren betrokken waren. Een speciaal woord van dank aan de jongeren van Pax Christi Culinair die een heerlijke lunch bereidden voor 20 mensen zodat we samen met het gezin konden eten. Ook dank aan de gezinnen van de communicanten voor het mooie welkomstpakket waar ze erg blij mee waren. MdM

10


Huwelijk, gezin en jongeren Afsluiting van het schooljaar vormelingen en jongeren Op 23 juni jl. sloten de vormelingen samen met de jongeren en kapelaan Boris het schooljaar af. Ze gingen naar de blauwe zusters in Den Haag waar ze eerst samen de Eucharistie vierden en daarna pizza aten. Als afsluiting streken ze neer bij dé ijssalon in Wassenaar. MdM (foto's kapelaan Boris)

H. Mis en Aanbidding op het Katwijkse strand Op 7 juli jl. was de derde jaarlijkse Eucharistieviering op het strand; deze keer weer terug op het strand van Katwijk tussen zeilvereniging Skuytevaert en strandpaviljoen Willy Zuid. Er waren meer dan 100 mensen van binnen en buiten de parochie; het merendeel jongeren. De organisatie was ook in handen van de jongeren samen met kapelaan Boris Plavčić. Net als de andere jaren was de voorganger een neomist. Dit is een priester die pas is gewijd. Deze keer was het Remco Hoogma van het Bisdom Groningen-Leeuwarden. In zijn preek vroeg hij: “Waar ben je trots op?”, ook ging hij dieper in op wat Vrede is. Nieuw was de Aanbidding na afloop van de H. Mis. Hierbij wordt het Allerheiligst Sacrament (de Hostie) uitgesteld in een houder, een Monstrans. De Aanbidding werd begeleid door de zusters van Maria Stella Matutina uit Dordrecht met gezang en teksten. Het was adembenemend, God aanwezig in het Allerheiligste met daarachter de schoonheid van zijn schepping in de ondergaande zon. Mooi detail van dit jaar was dat er veel kerkelijk attributen waren meegenomen uit de verschillende kerken van de parochie; heel bijzonder om die op het strand te zien. Voorafgaand aan de Mis was er een maaltijd en een inhoudelijk voorprogramma voor zo’n 70 jongeren in de pastorie van Katwijk. Zij zijn de eigenlijke doelgroep van dit jaarlijkse gebeuren, wat niet wegneemt dat bij de Mis iedereen van harte welkom is. De 'deuren' staan open...ook volgend jaar: op 5 juli 2020 om 20.00 uur! Veel dank aan de werkgroep voor hun geweldige inzet. MdM (foto's RKJ H. Augustinus)

11


Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk Pastorie: Kerkstraat 70 2223 AJ Katwijk tel. 071 - 402 9402 Website: www.joannesdedoper.nl E-mailadres: joannesdedoper.katwijk@casema.nl Secretariaat: mevr. A. Noordermeer, tel. 071 - 402 9402 aanwezig di, wo en vr van 8.45 - 11.45 uur. Secretaris Beheercommissie: dhr. P. van Houwelingen, e-mail: pvhouwelingen@gmail.com Locatiereferent: per 1 oktober 2017 diaken Peter Winnubst, tel. 06 - 2443 4516 email: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl

't Is weer voorbij.... ’t Is weer voorbij, die mooie zomer’ Alweer het septembernummer van ons parochieblad ‘De Augustinus’. De vakantieperiode ligt achter ons. De scholen gaan weer beginnen, de werkenden gaan opgeladen weer aan de slag, de pensionado’s gaan er buiten het hoogseizoen misschien nog even op uit. Maar onverlet, nu de ‘R’ weer in de maand is, gaat het verenigingsleven weer van start. Hoewel de kerk geen vereniging is, hebben beide veel met elkaar gemeen. In beide ontmoeten mensen elkaar. Een prachtig gegeven in een tijd waarin vereenzaming steeds meer wordt gevoeld. De kerk heeft echter iets meer te bieden dan de seculiere verenigingen. In onze gemeenschap ontmoeten wij behalve elkaar, in de eucharistie ook God/de Heer. Het samen kerkgemeenschap zijn, zou echter niet mogelijk zijn zonder de inzet van onze vele vrijwilligers. Als blijk van waardering voor hun inzet wil onze parochiekern hen een uitje aanbieden. Dit is op 5 oktober a. s. De betreffende vrijwilligers krijgen hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging, uiteraard met vermelding van het programma. Betrokkenen, leg genoemde datum al vast in uw/jullie agenda! O ja...., 11 oktober is het kerkeveiling. Zien wij u dit jaar weer? Leen de Best, voorzitter Beheercommissie

KERKEVEILING 11 OKTOBER

12

Foto: Marloes Jongeneel

Doet ie het....? Wel of geen ademhaling bij iemand die buiten bewustzijn is….snel handelen…..maar hoe?! Maandagavond 5 augustus was een cursus AED. Waarom had ik me opgegeven? Vakantietijd! Zo geen zin in verplichtingen maar ….

Webredactie: dhr. W. van Rijn email kopij: webmaster@joannesdedoper.nl Locatieredactie: dhr. P. Hagenaars (PH) dhr. P. v. Houwelingen (PvH) email kopij: redactiejdedoper@outlook.com IBAN Bankrek. nrs.: alle betalingen + misintenties: NL58 RABO 0331 7012 78 voor actie Kerkbalans: NL74 RABO 0331 7019 60 en NL54 INGB 0000 5793 99 Vieringen: za 19.00 uur (oneven week), zo 9.30 uur viering in de sacristie: wo 9.00 uur

Dag aanstaande collega! Ik zal mij voorstellen: ik ben Jan Meijer en sta te boek als aanspreekpunt voor de tuinmannen die hun werkterrein op het kerkhof en om de kerk netjes proberen te houden en onkruidvrij. Wij zijn met zes mannen, dus eens in de 3 weken met twee man aan het werk. In sommige jaargetijden is dit weinig. Zeker als er iemand niet kan of ziek is. Van die zes zijn er drie boven 80 jaar of bijna. Laatst heeft zich uit de kerk vandaan iemand aangeboden, maar die is niet gekomen. Op dit ogenblik ben ik er zelf ook niet in verband met een nieuwe heup. Mijn vraag: Wilt u ons eens in de drie weken op woensdag of donderdag komen helpen? De tuinmannen (m/ v) kunnen eens een keer komen kennismaken als we bezig zijn. Of, loop eens een paar weken met ons mee en u zult zien dat het niet alleen nuttig is voor de tuin, maar dat wij ook een supergezellig team zijn. U kunt zich ook aanmelden bij Anneke van de aministratie. Zij zorgt wel dat ik de boodschap krijg. Jan Meijer

O wat ben ik blij dat ik ben gegaan! Naast het feit dat het gewoon best gezellig was heb ik een boel geleerd en weet ik wat te doen in geval van nood. Uiteraard hoop ik het nooit nodig te hebben. We kregen ‘les’ van Kees Hartog van www.levensredend.nl. Naast reanimatie hebben we ook geleerd wat te doen bij verstikking en om iemand in stabiele zijligging te leggen. Kortom een leerzame avond! Marloes Jongeneel

foto pvh


Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk Nationale Bedevaart Brielle Bent u al eens op bedevaart geweest naar Brielle? Ik kan het u aanraden. Afgelopen juli ging ik voor het eerst op bedevaart met 44 andere parochianen uit onze parochie H. Augustinus naar het bedevaartsoord van de HH Martelaren van Gorcum te Brielle. Op 6 juli was de nationale bedevaart georganiseerd, waarbij mgr. Van den Hende, mgr. Hendriks en mgr. Van Luijn aanwezig waren in de eucharistieviering. Met hen nog 28 priesters en 2 diakens. Een bijzonder begin van een bijzondere dag. Om 9.00 uur waren we met 20 parochianen van de H. Joannes de Doperkern in de bus gestapt bij de anderen die al opgehaald waren en reden we een uurtje over de snelweg en de toeristische weg naar Brielle. De zon scheen en iedereen was in een devote stemming na het speciale gebed tot de martelaren en het Onze Vader. Om 10.00 uur waren we bij de bedevaartskerk. Omdat het zo druk was gingen we maar direct in de kerk zitten, zodat we een goed plekje hadden. Om 11.00 uur begon de eucharistieviering met als hoofdcelebrant onze bisschop mgr. Van den Hende. Die een geweldige preek had over de martelaren die nog steeds als voorbeeld kunnen dienen, omdat zij bleven getuigen van hun liefde voor Christus, hun geloof in de kerk en de paus. In dit jaar van Roepingen, waarbij we allemaal geroepen zijn om het evangelie uit te dragen en daadwerkelijk handen en voeten te geven, zijn zij een goed voorbeeld om na te volgen. Ook wij mogen in deze tijd getuigen van onze liefde voor Christus en onze medemens helpen op weg naar het Rijk Gods. Omdat de viering om 13.00 uur afgelopen was en het Rozenkransgebed om 13.30 uur al weer begon, hadden we niet veel tijd om ons broodje te eten, maar het Woord was ook voedsel. Na het Rozenkransgebed in de kerk gebeden te hebben, liepen we door de kerk naar het martelaarsveld, de plek waar de martelaren gestorven waren, hun gruwelijke dood hadden ondergaan. En daar hebben we de Kruisweg gebeden. Een gedeelte van de bedevaartgangers bleef zitten, de rest liep in de rondgang langs alle pas gerestaureerde staties, die ochtend gezegend en bewierookt door de bisschop. Samen de Kruisweg lopen, bidden en zingen, het was een bijzondere ervaring. Met mensen die je wel en niet kent, overal vandaan. Eenheid in verscheidenheid. Vanaf het martelaarsveld liepen we weer terug de kerk in waar een kwartiertje later de vesperviering zou beginnen. Het hele programma zat goed in elkaar en sloot mooi op elkaar aan. Zo bleef je in een gebedshouding en verzandde je niet in kletspraatjes. De vesperviering werd voorgegaan door de custos, oftewel pastoor Glas, de priester die verantwoordelijk is over deze bedevaartskerk. Het samen bidden van de psalmen, zoals dit ook in de kloosters gebeurt, geeft een rust en iedereen begreep ook vrij snel hoe het werkte. Aan het eind van de vesper was het uitstelling van het Allerheiligste en aanbidding. Zo werden we steeds meer voorbereid op het laatste gedeelte van de dag en voor mij het meest indrukwekkende. We liepen vanuit de kerk weer naar het martelaarsveld en kregen een kaars, zo stonden of zaten we allemaal verspreid over de ommegang waar de vaandels, de relieken en het Allerheiligste Sacrament tussen door gedragen werden onder het zingen van liederen. Het was ontroerend al die lichtjes en het geloof zo zichtbaar. Tot slot kregen we als bedevaartgangers de pelgrimszegen mee en werden we gezegend met het Allerheiligste. Het was een indrukwekkend slot van een mooie dag. Pas toen we de bus weer naderden om naar huis terug te gaan, begon het te regenen en werden we ook nog gezegend door boven. Ik kan nu volmondig “ja” zeggen op de vraag of ik wel eens op bedevaart ben geweest. Ik zal het dan ook bij ieder van u aanbevelen als volgend jaar de lijsten weer klaarliggen om in te tekenen. Ik hoop dat we dan twee bussen moeten regelen, en dus twee opstapplaatsen, dan is de reis terug ook niet zo lang voor de parochianen die nu als laatste thuis gebracht werden.

Verliesviering Tijdens de vakantie zie je mensen in groepjes, samen met z’n tweeën, maar ook alleen. Ieder met zijn of haar verhaal. Omdat je in de vakantie anders kijkt, je bent immers vrij van alle dagelijkse beslommeringen, zie je misschien ook wel eerder of iemand verdriet heeft. Bent u dan op hen afgestapt om te vragen hoe het met hen gaat? Of een kaarsje aangestoken in een kerk voor al die mensen die alleen achter blijven, die hun dierbaren moeten missen, of hun land moesten verlaten, of lijden onder een verbroken vriendschap. Mocht u dat nu niet gedaan hebben, maar dit toch graag willen doen, dan is er op donderdagochtend 5 september om 9.00 uur de gelegenheid om samen te bidden en aan God om kracht te vragen voor hen, maar ook voor uzelf als u in zo’n situatie zit. Na een klein half uur in de kerk is er in de pastorie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te steunen. Gebedsleider Anneke NoordermeerKarremans

foto's afdeling PR

Anneke Noordermeer-Karremans

13


Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk Een vrome overpeinzing Wat is de Parochiekern de H. Joannes de Doper toch rijk. Drie zangkoren die tijdens de vieringen de zang verzorgen. Een jongerenkoor 'De Vrolijke Noot' (waar ik fan van ben), middenkoor 'Vocalis' en niet te vergeten het ouderenkoor 'Cantemus' waar ik nu bijna zeven lustra lid van ben. Aanvankelijk heette het 'R. K. zangkoor Sint Cecilia'. In 1998 werd t.g.v. een herindeling van de koren, samen met o.a. het 'Laurentiuskoor' uit Rijnsburg, een ‘nieuw koor’ opgericht. In de parochie werd gevraagd wie een voorstel had voor een naam voor het nieuw op te richten kerkkoor. Het werd 'R.K. Zangkoor Cantemus'. Een aantal weken na de oprichting van het kerkkoor werd ik op een vrijdagmorgen door een zeer bekende trouwe parochiaan aangehouden bij de weekmarkt. Wat is het voor een rare naam Leen (bas) om het kerkkoor 'Kante mus' te noemen. Het wordt tegenwoordig in de kerk steeds gekker. Ja dat is zo, maar de tijden veranderen steeds en dit heeft ook niet mijn voorkeur, zei ik haar. Als je mijn mening zou willen horen dan zal ik het even uitleggen. De vrouwen van Katwijk aan Zee, niet van de vorige eeuw maar de eeuw daar nog voor, spaarden in hun jeugd voor een ‘ijzer’ (hoofdtooi) . Over het algemeen hadden zij voor hun twintigste zoveel gespaard dat zij het fel begeerde konden aanschaffen. Zo’n verchroomd metalen geval met onder muts en gouden boekjes aan de

Schilderij Katwijks museum B. Blommers

voorkant en verder daar over heen een spierwitte fijne kanten muts. Deze klederdracht werd door de meeste vrouwen levenslang iedere zondag en tijdens bepaalde feestdagen gedragen. Als de kinderen nog klein waren en vader kwam twee dagen thuis van zee was moeder eveneens in dat tenue gekleed. Als kind vond ik het altijd een indrukwekkend gezicht als de kerk uit ging en al die witte mutsen de kerk

14

verlieten. U vindt 'kante mus' voor het kerkkoor geen mooie naam. Voor mij klinkt het eigenlijk niet zo vreemd, Maar het kerkkoor heet Cantemus wat : laten wij zingen' betekent. Het scheelt uiteindelijk maar een letter ‘Cantemus’ of ‘Kante muts’. De parochiaan ging met een tevreden grijns de markt op. Waar blijft de tijd. Het is al weer vijf jaar geleden dat onze dochter tegen ons zei dat Sophie, onze oudste kleindochter, lid was geworden van 'De Vrolijke Noot'. Dus pap, je krijgt nu versterking bij de zang. Ik vond het prachtig. Als je zelf al bijna zes lustra in het kerkkoor zingt. Zij kan dan mooi t.z.t. mij aflossen zei ik haar. Misschien zingen wij over een poosje wel samen

tijdens de viering. Nog geen jaar later was het zover en zouden de drie koren samen tijdens een viering zingen. Toen ik haar ’s morgens rond halfnegen ophaalde en de auto startte zei Sophie “Opa doe de radio uit, dan kunnen wij mooi even oefenen”. En zo gingen wij samen zingend naar de kerk. Wat een rijkdom. Dit was nog maar het begin. Als 'De Vrolijke Noot' ergens ging zingen dan mocht ik menigmaal met de auto vier koorleden naar de betreffende locatie brengen. Zij gingen een keer optreden in Valkenburg in ‘herberg welgelegen’. Op zeker ogenblik zei Agnes dat het koor het nummer 'Mijn opa' ging zingen en vroeg of er nog opa’s in de zaal waren. Sophie, die in de voorste rij zat, ging staan en wijzend naar mij zei ze spontaan met luide stem “Ja die van mijn daar die staat te leunen tegen die paal”. Ja inderdaad, opa Leen stond al leunend tegen een pilaar nog na te genieten van het vorige nummer. Zo zijn er heel wat dingen voorgevallen. Als er een chauffeur nodig was kwam zij altijd naar mij toe en begon met ‘opa, ik mag volgende week woensdagmiddag solo zingen’. Dan wist ik al wat er dan ging komen. Afgelopen voorjaar tijdens het korenfestival in Voorhout zongen ze in

de kleine kerk het ‘Ave Maria’. Het was muisstil en de kerk tjokvol. Na afloop een donderend applaus. De mensen vonden het geweldig mooi. Zo heeft DVN, inclusief Agnes en assistent en niet te vergeten ook Niek van der Meij, tenminste eer van hun werk. Het nummer ‘Kracht van de liefde' wordt mooi gebracht. Maar tijdens het nummer 'Morgen zal het vrede zijn' heb ik soms wel eens moeite om de ogen droog te houden. Marco Borsato kan het hen niet verbeteren. Zij brengen het veel mooier en gevoeliger. Ik vind het bijzonder knap wat Agnes Bol met haar koor DVN presteert. Al de tekst zingen zij uit het hoofd. Wij staan met de partituur voor ons, kijken te weinig naar de dirigent en de jeugd staat fris en fruitig kijkend naar hun dirigent uit het hoofd te zingen. Ik lees het zestien keer over en moet de zeventiende keer nog even kijken van hoe was het ook alweer. Ik had een keer een gesprek met een priester die wist te vertellen dat zingen goed is en gezond voor een mens. Een uur zingen komt overeen met twee uur bidden volgens hem. Ja, zo’n man kan het weten, die heeft er voor geleerd. Sophie heeft nu na vijf zangjaren, samen met nog drie leden van DVN, een gouden duim gekregen en (voor mij helaas) afscheid genomen van het koor. Sophie heeft niet alleen een ‘gouden duim’ maar voor mij ook een ‘gouden stem’. Als het waar is wat de priester zegt komen Sophie en ik later elkaar zeer zeker tegen. Leen van der Plas.

foto's PvH

Natuurlijk kunnen nieuwe leden voor onze koren zich altijd melden bij Anneke Noordermeer tijdens de administratie-uren.


Parochiekern H. Joannes de Doper - Katwijk U kent onze website?

26 september kledingactie

Ja ja, we hebben ook al jaren een website. Bent u al eens wezen kijken? Doe het eens, om mij een plezier te doen :). U bent na een bezoek op de hoogte van het actuele nieuws, alle tijden van de vieringen, adressen van administratie en diverse werkgroepen en ga zo maar door. Klik ook eens op de fotosite of de bibliotheek. Er is ook een pagina die heet 'links'. Dit gaat om links naar webpagina's. Zo bent u met een klik bij de website van het Vaticaan, ons bisdom of zelfs bij de website van onze basisschool. Kortom, ik nodig u uit om eens te surfen over onze website!! Klik op een van de genoemde items en verwonder u over de informatie die allemaal door onze webmaster Wim van Rijn netjes voor u wordt geordend.

Op 26 september kunt u weer overbodig geworden kleding inleveren. Bij het ter perse gaan van dit nummer was nog niet alle info beschikbaar. Gelukkig kunt u op onze website de juiste info vinden. Houd ook onze nieuwsbrief in de gaten. Bron: pixabay.com

Doopsel Wanneer u uw kindje wilt laten dopen, of wanneer u zelf gedoopt wilt worden, kunt u contact opnemen met het secretariaat. E-mail: joannesdedoper.katwijk@casema.nl met de vermelding doopsel. U zult dan in contact worden gebracht met onze diaken.

Paul van Houwelingen Johanna van Breugel – van Heezik, weduwe van Adrianus Leonardus van Breugel. Geboren 2 mei 1929 en overleden 5 juli 2019. De afscheidsbijeenkomst heeft plaats gevonden in de aula van uitvaartcentrum Meerbloemhof in Zoetermeer, waarna zij begraven werd op de begraafplaats Hoflaan aldaar. Johanna Josephina Maria Kuijpers – van Mil, weduwe van C.A.G. Kuijpers. Geboren 16 mei 1938 en overleden 17 juli 2019. De graflegging heeft in besloten kring plaatsgevonden op de begraafplaats naast onze kerk.

Mieke Gianotten

Verslag Malawi We bevinden ons nog in de vakantieperiode. De een is al weer thuis en de ander pakt zijn koffer nog om erop uit te trekken! Ieder komt hopelijk met zijn enthousiaste vakantieverhaal of mooie herinnering veilig terug. Het weekend van 14/15 september is de jaarlijkse collecte t.b.v Malawi. Op 15 september a.s komen Lei Pennings en afgevaardigde, bestuursleden van de Harry v.d. Brekelstichting tijdens de kerkdienst met een bijzonder verhaal! L. Pennings vertelt zijn ervaringen uit Malawi, welke projecten er de afgelopen perioden gerealiseerd of gaande zijn. Dit door uw en onze financiele bijdragen en giften (donateurs). Mooi is het toch dat Lei en bestuurslid uit Limburg hier persoonlijk verslag van komt doen! U , 'n buurvrouw/man, dochter en ander familielid zijn van harte welkom in de kerkdienst van 15 september a.s. Graag tot dan! Namens de Zuiderkruis werkgroep, Maria Barnhoorn-van Velzen

Kerkvervoer Contactpersoon voor RIJNSBURG is: Anneke Noordermeer, tel.: 071-4033 388 Contactpersoon voor KATWIJK EN VALKENBURG is: Erna Geurts, tel.: 071-4014 179 of 06-1281 2203. Erna Geurts

Kort en krachtig! Alle kinderen opgelet! Op 15 september is er weer Kinderwoorddienst. Tot dan…. Groetjes Linnsey en Marit Het internetadres voor onze parochiekerk: https://www.joannesdedoper.nl/

Klaverjassen in Kleine JOANNES maandag 23 sept. 19.45 uur

15


Liturgische Agnda za. 31 augustus t/m zo. 29 september 2019 betekenis kleurcode: zie Collecteschema

za. zo.

H. Joannes de Doper/ Katwijk

H. Willibrord / Oegstgeest

H. Laurentius en De Moeder Gods / Voorschoten

Kerkstraat 72

Rhijngeesterstraatweg 35

Leidseweg 98

19.00 EV

31-aug 1-sep

22e zondag d.h. jaar

09.30 EV

kapelaan Plavčić / cantor kapelaan Plavčić / Cantemus

ma. 2-sep di. 3-sep wo. 4-sep

09.00 EV

pastoor Hagen

11.00 EV

kapelaan Plavčić & diaken Winnubst / KWD / Dameskoor / crèche / voedselmanden

11.00 EV

pastoor Hagen / KWD / crèche / voedselmanden / Wereldwinkel

09.00 EV

kapelaan Plavčić

19.00 EV

pastoor Hagen

11.40 WGV Rozenkrans &

15.30 WCV Adegeest /

Aanb. Allerh. / Gbl Günther

gbl Naber 19.00 WGV Actueel Avondgebed /

gbl Klaasesz do. 5-sep vr.

6-sep

za.

7-sep

zo.

8-sep

09.00 WGV

verliesviering/ gbl Noordermeer

09.00 EV pastoor Hagen

19.00 WGV Taizé /

23e zondag d.h. jaar/ Augustinuszondag

09.30 EV

19.00 EV voedselmanden 11.00 EV pastoor Hagen & diaken Winnubst / Vocalis / voedselmanden/ koffiedrinken kl. JOANNES

pastoor Hagen / cantor pastoor Hagen / Gemengd Koor / KWD / crèche

09.00 EV kapelaan Plavčić

11.00 EV kapelaan Plavčić /

KWD / crèche

ma. 9-sep di.

09.00 EV mgr Van Luyn

10-sep

zie St. Jozef: 19.00u 09.00 EV

wo. 11-sep

kapelaan Plavčić

19.00 EV kapelaan Plavčić

zie St. Jozef: 19.00u 11.40 WGV Rozenkrans &

zie St. Jozef: 19.00u 15.00 WCV pw Gudde /

Aanb. Allerh. / Gbl Günther

do. 12-sep

09.00 EV

Foreschate

géén viering om 09.00u pastoor Hagen / Seniorenviering

pater Bouman

09.30 EV

vr.

13-sep

16.30 EV

za.

14-sep Kruisverheffing

19.00 EV

zo.

15-sep 24e zondag d.h. jaar

09.30 EV

ma. 16-sep di. 17-sep wo. 18-sep

09.00 EV

kapelaan Plavčić / De Wilbert kapelaan Plavčić / cantor 11.00 EV kapelaan Plavčić / pater Magnin & diaken Winnubst / KWD / Schola / KWD / Vocalis / crèche / koffiedrinken kl. JOANNES / collecte Zuiderkruis

pastoor Hagen

09.00 EV pastoor Hagen 11.40 WGV Rozenkrans &

11.00 EV pastoor Hagen /

KWD / crèche

19.00 EV kapelaan Plavčić 19.00 OCV vesperviering /

Aanb. Allerh. / Gbl Günther 09.00 EV pater Magnin

do. 19-sep vr.

20-sep

za.

21-sep H. Matteüs, apostel en evangelist 22-sep 25e zondag d.h. jaar

zo.

kapelaan Plavčić / cantor 10.00 OCV ds Padmos & diaken Winnubst / Cantemus / bij De Rank 19.00 EV

pater Magnin & diaken Winnubst 11.00 EV pastoor Hagen / KWD / Schola / crèche / 80-jarig jubileum Schola 19.00 EV

11.00 EV kapelaan Plavčić /

KWD / crèche /

20.15 WGV Rozenkransgeb./gbl Günther

ma. 23-sep 24-sep

10.30 EV

kap. Plavčić / Overduin

09.00 EV pastoor Hagen

wo. 25-sep

09.00 EV

kapelaan Plavčić

11.40 WGV Rozenkrans &

di.

Kruispunt 09.00 EV kapelaan Plavčić

19.00 EV

pastoor Hagen

09.00 EV

pastoor Hagen

Aanb. Allerh. / Gbl Günther 09.00 EV pater Magnin

do. 26-sep vr.

27-sep

za.

28-sep

19.00 EV

zo.

29-sep 26e zondag d.h. jaar

09.30 EV

Legenda:

pastoor Hagen / cantor pastoor Hagen / Vocalis

19.00 WGV Evensong / Gemengd Koor / 11.00 EV

EV = EucharistieViering WCV = Woord- en CommunieViering WGV = Woord- en GebedsViering

diaken Winnubst pastoor Hagen & diaken Winnubst / KWD / cantor / crèche

11.00 EV

kapelaan Plavčić / KWD / crèche

OCV = OeCumenische Viering KWD = KinderWoordDienst VCNTB = Vieringtype en/of Celebrant: Nader Te Bepalen

16


Liturgische Agnda za. 31 augustus t/m zo. 29 september 2019 De Goede Herder / Wassenaar

St. Jozef / Wassenaar

Sint Willibrordus / Wassenaar

Stoeplaan 4

Parklaan 28

Kerkstraat 77

zie St. Jozef: 19.00u 09.30 EV pastoor Hagen / 11.00 EV

10.30 EV

19.00 EV pastoor Hagen / samenzang-cantor geen viering

zie St. Jozef: 19.00u 09.30 EV

samenzang Franstalige parochie pater Bouman / Kerkehout

09.00 EV

ma. 2-sep di. 3-sep

mgr Van Luyn

mgr Van Luyn

09.00 EV pastoor Hagen

zie Sint Willibrordus: 19.00u

géén viering 11.00 EV

zie Sint Willibrordus: 19.00u 09.30 EV

Franstalige parochie

kapelaan Plavčić / Magn. Cantorij / koffiedrinken

za. 31-aug zo. 1-sep

mgr Van Luyn cantor-samenzang / koffiedrinken

09.00 EV kapelaan Plavčić

09.00 EV

betekenis kleurcode: zie Collecteschema

wo. 4-sep

do. 5-sep

10.00 19.45 20.00 19.00

EV tot tot EV

09.30 EV

kapelaan Plavčić / Sophiekehuis 20.00u: Rozenkransgebed 22.00u: Aanbidding Allerheiligste kapelaan Plavčić samenzang mgr Van Luyn & diaken Brink / KWD / Pro Deo / terugkomviering EHC / koffiedrinken

vr.

6-sep

za. 7-sep

zo. 8-sep

ma. 9-sep

zie St. Jozef: 19.00u

géén viering om 09.00u zie St. Jozef: 19.00u pastoor Hagen en teamleden PT/ na afloop Augustinuslezing: zie blz. 8

di.

10-sep

19.00 EV 10.30 EV

pastor Versteegen / Johannahuis

09.00 EV

09.00 EV

kapelaan Plavčić

09.00 EV + aanbidding / pastoor Hagen

zie St. Jozef: 19.00u

pastoor Hagen

19.00 EV pastoor Hagen /

wo. 11-sep

do. 12-sep

19.45 tot 20.00u: Rozenkransgebed 20.00 tot 22.00u: Aanbidding Allerheiligste zie St. Jozef: 19.00u

vr.

13-sep

za. 14-sep

samenzang- cantor 09.30 EV kapelaan Plavčić / 11.00 EV

géén viering

09.30 EV

samenzang Franstalige parochie

pastoor Hagen / Pro Deo / koffiedrinken

09.00 EV mgr Van Luyn 09.00 EV 09.00 EV

pastoor Hagen

09.00 EV pastoor Hagen

zie Sint Willibrordus: 19.00u géén viering Franstalige parochie

11.00 EV

zie Sint Willibrordus: 19.00u

ma. 16-sep di. 17-sep wo. 18-sep do. 19-sep

19.45 tot 20.00 tot 09.30 EV

kapelaan Plavčić

zo. 15-sep

19.00 EV

pastoor Hagen & diaken Brink / 09.30 EV Magn. Cantorij / koffiedrinken

20.00u: Rozenkransgebed 22.00u: Aanbidding Allerheiligste pastoor Hagen samenzang kapelaan Plavčić cantor-samenzang

vr.

20-sep

za. 21-sep zo. 22-sep

ma. 23-sep

09.00 EV kapelaan Plavčić

09.00 EV kapelaan Plavčić 09.00 EV pastoor Hagen

zie St. Jozef: 19.00u 09.30 EV 11.00 EV

di.

09.00 EV

pastoor Hagen

wo. 25-sep

10.30 EV

pastoor Hagen / Huize Willibrord

do. 26-sep

19.45 tot 20.00u: Rozenkransgebed 20.00 tot 22.00u: Aanbidding Allerheiligste zie St. Jozef: 19.00u

19.00 EV kapelaan Plavčić / samenzang- cantor géén viering

09.30 EV

COLLECTE-SCHEMA:

bestemming wekelijkse collecte

bestemming deurcollecte of 2e collecte

weekend weekend weekend weekend weekend

instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat instandhouding kerk en kosten pastoraat

mgr Van Luyn / Dameskoor / koffiedrinken Franstalige parochie

31 aug - 1 sept 7 sept - 8 sept 14 sept - 15 sept 21 sept - 22 sept 28 sept - 29 sept

24-sep

kapelaan Plavčić / cantor-samenzang

vr.

27-sep

za. 28-sep zo. 29-sep

17


Parochiekern H. Willibrord - Oegstgeest Pastorie: Rhijngeesterstraatweg 35 2341 BR Oegstgeest tel. 071 - 517 5304 Website: www.willibrordoegstgeest.nl E-mailadres: pastorie@willibrordoegstgeest.nl Gastvrouw/heer: aanwezig op ma, di en do van 9.00 - 12.00 uur IBAN Bankrek. nrs.: Kerkbijdragen: NL45 INGB 0000 0739 00 en NL95 RABO0138 4020 19 Diaconie: NL06 RABO0138 4000 32 Secretaris Beheercommissie: Mw. A. Goud, e-mail: acmgoud@ziggo.nl

Intenties: ma, di en do van 9.00 - 12.00 uur tel. 071 - 517 5304 NL66 INGB 0000 1550 99 Vieringen: di en do om 9.00 uur za om 19.00 uur (even week) en zo om 11.00 uur Locatiereferent: Diaken Peter Winnubst (PW), tel.06-24434516 E-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: Vacature E-mail: Redactie Website: E-mail: redactie@willibrordoegstgeest.nl

Activiteiten Inzameling voedselbank Weekend van 31 augustus en 1 september Schrijven voor Amnesty International Maandag 2 september, van 14.00-16.00 uur in de pastorie Augustinuszondag Zondag 8 september Napraten over de lezingen van de ochtendviering dinsdag 10 september, 10.00 uur 4 juli 2019: Pater Bouman 90 jaar!

Wij gedenken ... … Hendrik Brandt, geboren op 29 april 1935 en overleden op 14 juni. Op maandag 17 juni is Hendrik begraven op het parochiekerkhof van de H. Willibrord. … Albertus Petrus (Ab) van Brussel, weduwnaar van Leentje van Brussel-van der Zeeuw, vader, opa en overgrootvader. Ab werd geboren op 31 mei 1920 en overleed op 15 juli. Op vrijdag 19 juli is in besloten kring afscheid van hem genomen en is Ab bijgezet in het familiegraf op het parochiekerkhof. … Petrus Johannes Jacobus Huiberts, geboren op 23 februari 1963 en overleden op 7 augustus. Op dinsdag 13 augustus is hij bijgezet in het familiegraf op het parochiekerkhof. Mogen deze lieve doden rusten in Gods licht en vrede.

18

Een zomer met verjaardagen

EHC en H. Vormsel

Op donderdag 4 juli ging pater Bouman voor in de ochtendviering en dat kwam goed uit: hij werd die dag 90 jaar en we hebben dat natuurlijk gevierd met een mooi boeket en lekkere taartjes bij de koffie. ’s Avonds zette pater Bouman zijn feestje voort in de tuin van de Sint Willibrordus in Wassenaar, samen met kapelaan Boris die op dezelfde dag jarig was (zie ook pag. 10).

Heeft u kinderen in de groepen 4 en/of 8? Dan zijn ze toe aan een nieuwe belangrijke vervolgstap op hun H. Doopsel: de kinderen in groep 4 kunnen op 14 juni 2020 hun Eerste H. Communie ontvangen en de kinderen in groep 8 op 31 mei 2020 het H. Vormsel. Ze bereiden zich hier gedurende het schooljaar 2019/2020 op voor. Beide projecten beginnen in oktober 2019. De datum voor de informatieavond over het EHC project in Oegstgeest is rond half oktober. Voor de hele parochie is er één informatieavond over het H. Vormsel op donderdag 1 oktober om 20.00 uur in SION, naast de Jozefkerk, Parklaan 28, Wassenaar.

Vervolgens was het de beurt aan pastoor Michel, die op dinsdag 6 augustus zeer waarschijnlijk zijn laatste verjaardag in onze parochie vierde. Ook hij werd verrast met bloemen en taartjes. Tot slot, wat minder zichtbaar, vierde mgr. Ad van Luyn op zondag 11 augustus zijn verjaardag. Ook hem feliciteren we hierbij met terugwerkende kracht! Els van Leuken


Parochiekern H. Willibrord - Oegstgeest

Voor de eerste keer bij Jezus aan tafel. Dat bijzondere feest, een van de zeven sacramenten, was zondag 23 juni eindelijk aangebroken voor maar liefst 17 kinderen uit de parochiekern H. Willibrord in Oegstgeest. Samen met de communicanten uit de andere parochiekernen hadden zij zich de afgelopen maanden hierop voorbereid.

zonnige dag. Laat die zon ook in je hart schijnen.” De kerkbanken zaten vol familieleden en vrienden van de communicanten en natuurlijk de overige parochianen. Dat het feest was, was goed te zien aan de bloemen als versiering aan de kerkbanken. Tijdens het openingslied ‘Feest in de kerk’ zong iedereen uit volle borst mee: “… Fijn wanneer je samen eten mag aan tafel bij de Heer, vandaag en telkens weer. Deel met elkaar, alles wat goed is. Zo wilde Jezus bij ons zijn…”

Pastoor Michel Hagen sprak in zijn openingswoord: “Het is vandaag een

Ieder kind had deze dag een bijzondere rol: de een las een voorbede voor,

Feest in de kerk: 17 kinderen deden hun Eerste Heilige Communie

de ander een gedicht en alle kinderen hielpen bij het klaarmaken van de altaartafel. De preek van deze dag was kort maar krachtig en ging over een cadeau krijgen: het leren kennen van Jezus. Dan heb je een schat voor heel je leven, zo vertelde pastoor Hagen. Bijna aan het einde van de mis mochten de kinderen dan eindelijk voor het eerst echt te communie gaan, een bijzonder moment. Het feest in de kerk werd afgesloten met een hartelijk applaus van alle aanwezigen, felicitaties en … een cadeautje. May-lisa de Laat

Zondag 7 juli: na twee keer mag je het wel een traditie noemen: de vrijwilligersbarbecue aan het eind van het kerkelijk werkjaar. In de mooie en zonnige pastorietuin was er volop tijd en ruimte voor ontmoeting en konden zo'n 70 vrijwilligers zich opladen voor weer een nieuw seizoen.

19


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods Het Kerkelijk Bureau: ma, wo, vr en za van 9.30 tot 12.30 uur Leidseweg 102, 2251 LG Voorschoten tel. 071 - 561 2508 E-mailadres: kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl Website: www.rkvoorschoten.nl Webredactie: dhr. Jan Iemenschot e-mail: domeinbeheerder@rkvoorschoten.nl Secretaris Beheercommissie: mw. L. Mora-Klück e-mail: secretaris@rkvoorschoten.nl IBAN Bankrek. nrs: NL95 RABO 0155 0008 53 NL45 INGB 0000 3669 37

Agenda Zondag

1 september Voedselbank Wereldwinkel (Bondsgebouw) Maandag 2 september 11.00 uur Liturgisch Bijbellezen (Pastorie HL kerk) Donderdag 5 en 19 september 19.30 uur Christelijke meditatie (Pluspunt) Zaterdag 7, 14, 21 en 28 september 16.00 uur Christelijke meditatie (Bondsgebouw) Dinsdag 10, 24 september en 8 oktober 13.30 uur Gespreksgroep leven met verlies (Pastorie HL kerk) 16 t/m 24 september Vredesweek Woensdag 18, 25 september en 2 oktober 10.00 uur Gespreksgroep Psalmen (Bijdorp) Woensdag 18 september 20.00 uur Vergadering Pastoraatgroep (Pastorie HL kerk) Zondag 22 september 20.00 uur Orgelconcert L. Hillen/R. Bot/T. van Eck 10e verjaardag orgelrestauratie (HL kerk) Maandag 7 oktober 11.00 uur Liturgisch Bijbellezen (Pastorie HL kerk)

Parochiekerk: Heilige Laurentius Leidseweg 98, 2251 LG Voorschoten Vieringen: di 19.00 uur en do 9.00 uur H. Laurentius zo 11.00 uur H. Laurentius Locatiereferent: drs. D. Gudde, pastoraal werker (DG) tel.: 071 - 561 2508 (via Kerkelijk Bureau ma t/m za 9.30-12.30) e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: mw. C. Zoetemelk-Mimpen (kopij) (CZ) e-mail: mimpen08@casema.nl

van laken en wollen stoffen. Hier ontmoette ze Aad. Op 28 oktober 1959 trouwden Aad en Mien en zij kregen twee zonen. Ze gingen wonen in Voorschoten aan de Leidseweg. In 2000 overleed haar man Aad. In 2017 verhuisde Mien naar Topaz Vlietwijk. Zij was gek op haar kinderen en kleinzoon. Haar gezondheid ging achteruit en op vrijdag12 juli is ze rustig ingeslapen. De uitvaart was op donderdag 18 juli, waarna ze werd begraven op het parochiekerkhof. Op maandag 5 augustus 2019 is op 94-jarige leeftijd overleden Johanna Maria Hofman. Jo was een gelovige vrouw. Zij was iemand die niet alleen met God haar relatie op peil hield, dat deed ze ook met familie en vrienden. In de jaren dat zij in Foreschate was, kwam ze trouw naar de vieringen. Het was ook haar duidelijke wens, toen ze merkte dat ze achteruit ging, om de ziekenzalving te ontvangen. Zo gaf ze haar leven in Gods handen. In de laatste dagen kon ze zeggen dat ze naar haar ouders toe ging. De uitvaart van Jo heeft plaatsgevonden op vrijdag 9 augustus in de H. Laurentiuskerk. Wij bidden dat zij opgenomen mogen zijn in Gods eeuwige liefde.

Familieberichten Overledenen Op vrijdag 28 juni 2019 is totaal onverwachts overleden Elsa Winifred Franken-Mahler, weduwe van Hans Franken. Zij is geboren op 4 februari 1932 in Bondowoso (Nederlands-Indië). Van 1965 tot 2017 heeft zij in Voorschoten gewoond, eerst op de Mozartlaan en daarna op de Baron Schimmelpenninck van der Oyelaan. In de parochie is zij korte tijd actief geweest in het jongerenwerk (het op Blote Voeten project). Daarnaast is zij vele jaren lid geweest van het Moeder Godskoor en van de redactie van het parochieblad 'Galmgaten'. Donderdag 4 juli was de eucharistieviering en aansluitend is zij bijgezet bij haar echtgenoot in het familiegraf op de begraafplaats van de H. Laurentiuskerk.

19 communicanten, die op 23 juni hun Eerste Communie hebben ontvangen, samen met de kapelaan en de misdienaars.

8 september Augustinuszondag - StartzonHermina Sophia (Mien) van den Bos–Kors werd geboren dag voor het nieuwe jaar op 11 februari 1934 in Lisserbroek. Mien groeide op in een gezin van 10 personen. Mien was het zesde kind. Begin jaren vijftig ging ze werken bij J.J. Krantz en Zonen, fabrikant

20

Op zondag 8 september is het weer Startzondag. Traditiegetrouw wordt dan tijdens de eucharistieviering de Laurentiuspenning uitgereikt aan een vrijwilliger van onze Paro-


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten chiekern. Ook dit keer is de kandidaat iemand die veel voor onze kerk betekent. Na de viering is er uitgebreid koffiedrinken in het Bondsgebouw, waarbij wij u weer bijpraten over activiteiten in het nieuwe parochiejaar. U bent van harte welkom! De Pastoraatgroep

genot van een kopje koffie of thee met elkaar bij te praten. Kunt u niet op eigen gelegenheid naar deze viering komen, neem dan contact op met George Meijer (tel. 561 88 84) en hij zal er voor zorgen dat u met de auto wordt opgehaald en weer thuis gebracht. Voor de goede orde geven wij ook alvast de data door van de volgende vieringen: - 7 november 2019. Dit wordt een speciale viering, omdat er dan de mogelijkheid bestaat om het Sacrament van de Zieken te ontvangen. In de volgende De Augustinus zult u daar meer over kunnen lezen. - 12 december 2019 - 19 maart 2020 - 18 juni 2020 (Hopelijk weer in de kapel van het Klooster Bijdorp). Maar eerst graag tot ziens op 12 september a.s. om 09.30 uur in de Laurentiuskerk. Werkgroep Voorbereiding Seniorenvieringen.

Foto van de barbecue op 11 augustus jl. Het was een gezellige samenkomst van 50 personen. Zoals gebruikelijk werd de inwendige mens weer uitstekend verzorgd.

Terug van weggeweest

Open Monumentendag

Na een langere periode van afwezigheid ben ik weer aan het werk in Voorschoten. Eerder schreef ik al over mijn ziekteverlof. Vanaf maart heb ik behandelingen ondergaan. Die zijn gelukkig goed geslaagd en ik voel mij prima. Ik wil iedereen bedanken voor de steun, het gebed en de goede wensen in de afgelopen tijd!

Zaterdag 14 september: wie helpt mee?

De andere reden waarom ik een tijd uit beeld was, is dat ik gebruik gemaakt heb van de sabbatregeling van het bisdom Rotterdam. Een periode van studie en bezinning voor wie een aantal jaren in het pastoraat heeft gewerkt. Ik ben het bisdom, mijn collega’s en de vrijwilligers in Voorschoten dankbaar dat zij dit mogelijk hebben gemaakt. In een later stadium hoop ik nog eens wat te schrijven over mijn sabbatverlof. Tenslotte heb ik ook nog vakantie gehad, in de geweldige stad Berlijn. Ik hoop u allemaal weer snel te zien, in ieder geval op Augustinuszondag, 8 september.

Op zaterdag 14 september zijn onze mooie Laurentiuskerk en het kerkhof weer te bewonderen vanwege Open Monumentendag. Dit jaar vindt alles plaats in de kerk en op het kerkhof. Er is weer orgelspel door onze organisten, de kleine tentoonstelling met schatten uit de kluis en de video van 150 jaar H. Laurentiuskerk. In de kerk is ook het koffiedrinken. Wie heeft een paar uurtjes beschikbaar om te helpen met koffieschenken of het geven van rondleidingen? Wij horen het graag van u. Opgeven kan bij Tilly ten Thije, 071-561 2508, kerkelijkbureau@rkvoorschoten.nl of bij Ernie Wielenga, 06-4134 6016, erniecj@hotmail.com

Zegening van alle voertuigen in Voorschoten met gezinslunch

De vakantietijd is weer zo goed als voorbij en dat betekent dat er voor de parochie in september weer een nieuw werkjaar is begonnen. Dus zijn er ook in Voorschoten weer een aantal seniorenvieringen gepland.

Op Monumentendag zondag 15 september van 12.30 uur – 13.30 uur is er een mogelijkheid om op de parkeerplaats naast de Laurentiuskerk, Leidseweg 100 uw voertuig(en) te laten zegenen. Wilt u wel om 12.30 uur aanwezig zijn. Ieder krijgt een klein aandenken en er zijn ter plekke beeldjes van de heilige Christoffel te koop. De zegen kan aan een auto worden gegeven, maar ook de fiets, kinderwagen, scootmobiel en rollator zijn uiteraard welkom. De zegen is gratis, maar een kleine donatie voor de kerk wordt uiteraard gewaardeerd.

Hierbij de uitnodiging voor de eerste viering dit seizoen en wel op donderdag12 september a.s. in de Laurentiuskerk, aanvang om 09.30 uur. Uiteraard is er daarna weer een gezellig samenzijn in het Bondsgebouw, om onder het

Als katholiek gebruik is de voertuigzegening verbonden met de verering van de heilige Christoffel, de patroonheilige van de reizigers. Zijn feestdag valt op 25 juli, maar omdat de meesten op vakantie waren, vindt de voertuigzegening iets

Dirk Gudde, pastoraal werker

Seniorenviering

21


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten vervolg 'Zegening voertuigen' van pagina 21: later plaats. Dat is des te belangrijker, want het nieuwe schooljaar is begonnen en leerlingen moeten veilig op hun scholen aankomen. Helaas vallen er na de zomervakantie bijna twee keer zo veel verkeersslachtoffers onder scholieren als in de rest van het jaar. Daarom is deze zegening speciaal voor automobilisten om meer rekening te houden met fietsende scholieren in het verkeer.

Deze zegen is niet alleen voor het voertuig of de bestuurder zelf, maar juist ook voor wie men onderweg tegenkomt. Dat het voertuig de bestuurder en inzittenden steeds veilig naar z’n bestemming en terug naar huis mag brengen, en goed onderhouden blijft. Dat we gezamenlijk bijdragen aan het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. Na de mis is er een lunch met gezinnen in de tuin van de kerk. Ieder wordt verzocht zijn eigen lunch te verzorgen. Er wordt voor koffie, thee en limonade gezorgd. Gezinnen die de mis op 15 september bijwonen worden verzocht hun auto achter het Bondsgebouw te parkeren.

Interview met Richard Bot Wij ontmoetten Richard op 23 april in het Bondsgebouw, waar hij elke dinsdagavond repeteert met het Laurentiuskoor. Richard reist met de auto vanuit Utrecht waar hij woont. Hij is gehuwd en heeft een dochter. Wij vroegen hem of zijn vrouw en dochter ook van orgelmuziek houden in verband met zijn beroep. Zijn reactie hierop: zijn vrouw zong ook jarenlang in een kinderkoor, later in het KRO-koor en een popkoor. Zijn dochter heeft de laatste vier klassen van de basisschool gevolgd op de Kathedrale koorschool in Utrecht, waar zij naast de gewone schoolvakken onderricht kreeg in muziektheorie, zang- en stemvorming en piano. Ook was ze lid van zowel het schoolkoor als het kathedrale koor. Daarbij speelt kerkmuziek een belangrijke rol. Vandaar dat zij beiden ook de kerkmuziek een warm hart toedragen.

22

Richard komt uit een muzikale, traditioneel katholieke familie. Als jongetje was hij misdienaar, speelde piano en volgde lessen op de Volksmuziekschool, die in die tijd als paddenstoelen uit de grond schoten. Deze muziekscholen waren toegankelijk voor alle sociale lagen van de maatschappij. Door het stopzetten van subsidies zijn die bijna allemaal verdwenen. Op dit moment zet koningin Maxima zich in om juist het muziekonderwijs op basisscholen te stimuleren. Er waren in zijn familie ook ooms en tantes, priester of kloosterling, wat de band met de kerk versterkte. Wij stelden hem de vraag wanneer hij wist dat hij dirigent wilde worden. Hij vertelde dat hij als kind piano speelde en op zijn 11e begon met orgellessen. Vanuit zijn toenmalige woonplaats Den Haag, speelde hij piano en orgel bij het kinder- en jongerenkoor van de Petrus- en Pauluskerk in Leidschendam. Nadien studeerde hij aan het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek (conservatoriumopleiding) in Utrecht de hoofdvakken kerkmuziek, koordirectie, orgel en piano. Hem kwam ter ore dat er in Voorschoten, in de pas gebouwde Moeder Godskerk in 1974 een orgel geplaatst zou worden, gebouwd door de orgelmaker J. Reil uit Heerde. Dat orgel vond hij de Rolls Royce onder de orgels. Daar wilde hij graag op spelen en de verbinding naar Voorschoten was snel gemaakt. Het Moeder Godskoor 'Schola Mater Dei' stond onder leiding van zuster Rosaria, dominicanes van het klooster Bijdorp. Helaas werd zij ernstig ziek en moest zij stoppen met het dirigeren van het koor. Dit was aanleiding voor Richard om haar taak in 1978 over te nemen. Per 1 januari 1979 kreeg hij zijn vaste aanstelling als dirigent-organist. Hij is dus dit jaar precies 40 jaar werkzaam in Voorschoten. In het begin kwam hij vanuit Voorburg met de trein naar Voorschoten. Bij de familie Janmaat, die vlakbij het station woonde, stond een fiets waarmee hij naar de Moeder Godskerk pendelde, (bijnaam de 'Mater Dei Express'). Sinds hij 25 jaar geleden naar Utrecht verhuisde, reist hij tweemaal per week vanuit Utrecht per auto naar Voorschoten. Het Reil-orgel is, na de sluiting van de Moeder Godskerk in april 2016, in april jl. herplaatst in de St. Joannes de Doperkerk in Katwijk. Het Mitterreither/van den Brink-orgel in de H. Laurentiuskerk is na de restauratie weer in volle glorie hersteld en de kerk is in 2007 verrijkt met een schitterend nieuw koororgel. Het Bondsgebouw is sinds kort ook voorzien van een orgel, gebouwd door orgelmaker Verschueren, dat geschonken is door de congregatie van de zusters van Bijdorp. Volop gelegenheid dus om zowel bij de repetities als bij de vieringen van al deze prachtige instrumenten gebruik te kunnen maken. De firma Reil en de firma Verschueren, orgelmaker van het koororgel en restaurateur van het hoofdorgel, bouwen en restaureren nog steeds orgels en die staan 'all over the world', zij staan aan de top van de orgelbouw in Nederland! Voorschoten heeft en had altijd een belangrijke plaats in het bisdom op grond van kerkelijke bezittingen. Uit de schuilkerkperiode stamt nog het mooie zilver dat bewaard is gebleven en het pijpwerk van het toenmalige orgel uit 1792, gebouwd door de Oostenrijkse orgelbouwer Johan-


Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods - Voorschoten nes en geschonken door de toenmalige pastoor Paulus van der Burg. Dit werd later, bij de bouw van de huidige Laurentiuskerk, in het nieuwe orgel van Mathias van Den Brink bijna integraal opgenomen. Voor die tijd werd er veel geld aan uitgegeven, maar daar heb je dan ook wat voor. Pastoor Van der Burg koos voor de beste orgelmaker in Leiden en omgeving. Het hoofdorgel is nu het op twee na oudste orgel van ons bisdom en het grootste orgel met 18e-eeuws pijpwerk. Hoe ziet hij de toekomst van de kerkkoren? Die is niet erg rooskleurig, het aantal koorleden vermindert en vergrijst. De traditie van elke zondag naar de kerk is sterk verminderd en mensen hebben andere prioriteiten op zondag. Het is niet alleen de wekelijkse koorrepetitie, maar natuurlijk ook de uitvoering ervan op zondag. Wel is Nederland bij uitstek een korenland. Maar het type koor verandert sterk, zoals de opkomst van projectkoren bijvoorbeeld, maar daar is de band met elkaar veel vrijblijvender dan bij kerkkoren. We vroegen Richard of hij ook van andere muziek houdt, zoals pop of jazz e.d. Zijn voorkeur gaat uit naar de klassieke muziek en met name de kerk/orgelmuziek, maar op een feestje wat jazzmuziek/evergreens spelen op de piano doet hij graag. Het dagelijks leven van Richard staat nog steeds in het teken van kerk- en orgelmuziek, zijn werk is daarmee voor een groot deel gevuld. Hij is al 33 jaar werkzaam bij het bisdom Rotterdam als medewerker voor Liturgie en Kerkmuziek, Referent Kerk, Interieur en kerkelijke Kunst en voorzitter van de diocesane instelling voor liturgische muziek en 29 jaar bij het Conservatorium van Amsterdam als docent gregoriaans/katholieke kerkmuziek. Ieder jaar in juni mag onze parochiekern zich verheugen op een viering met de Schola Cantorum van het conservatorium. Daarnaast is hij voorzitter van de Landelijke Nederlandse St. Gregoriusvereniging (NSGV). Bovendien natuurlijk, zoals wij hem kennen, dirigent-organist in Voorschoten. Hij componeert ook kerkmuziek en publiceert over kerkmuziek in het tijdschrift ‘Gregoriusblad’ (NSGV) , maar blijft vooral een gepassioneerd dirigent en organist. We spraken met een bevlogen verteller, die op 13 oktober viert dat hij al 40 jaar in Voorschoten zijn prachtige vak kan en mag uitoefenen. Wij als interviewers hebben daar met interesse en veel plezier naar geluisterd. Wij hopen en wensen dat Richard nog lang in onze mooie parochiekern werkzaam mag blijven. Namens de Redactie van de parochiekern Voorschoten, Rita Zwaard en Mini Focke.

Orgelconcert 22 september 2019 Zondag 22 september vindt er weer een orgelconcert plaats in de H. Laurentiuskerk. We vieren dan het feit dat tien jaar geleden de restauratie van het Mitterreither-van den Brink orgel door de firma Verschueren werd afgerond. Na jaren van een diep en vooral zwijgzame slaap werd het instrument weer tot leven en klinken gekust. Sindsdien heeft De Stichting Laurentius Orgelconcerten steeds concerten georganiseerd om het prachtig klinkende instrument ook buiten de kerkelijke vieringen voor eenieder te laten klinken. We nodigen u van harte uit die 10e verjaardag met ons mee te vieren. Louise Hillen, Richard Bot en

Ton van Eck – de drie die met hun neus bovenop het restauratieproces stonden – zullen het programma verzorgen. Zij spelen werken van o.a. Dandrieu, Bach, Langlais, Mendelssohn en Dubois. Van harte welkom dus, zondag 22 september, 20.00 uur in de H. Laurentiuskerk aan de Leidseweg. Halverwege het programma is er een korte pauze om de benen wat te strekken en na afloop is er een collecte om de kosten te kunnen dekken. Immers een orgel leeft van de lucht, maar een orgelcommissie helaas nog niet. Namens de Stichting Laurentius Orgelconcerten, Peter van Beurden.

Kerkbalans

U doet toch ook mee?

Graag laten wij u weten dat de Actie Kerkbalans tot nu toe het mooie bedrag van € 83.500,00 heeft opgebracht. Dat betekent dat er nog € 16.500,00 nodig is om het streefbedrag van € 100.000 te halen. Mocht u er nog niet aan toe gekomen zijn om uw bijdrage over te maken, wilt U dat dan alsnog doen? In september zullen wij ook weer herinneringsbrieven versturen. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL22 RABO 0155 0048 83 t.n.v. Parochie H. Augustinus te Wassenaar o.v.v. Kerkbijdrage Voorschoten. Uw bijdrage is bestemd voor uw eigen parochiekern Voorschoten. Commissie Kerkbalans

Bericht van de Vlietlande Gespreksgroep Zondag 14 juli jl. is één van onze trouwe deelnemers overleden: Peter Arnoldes van Veen, in de leeftijd van 71 jaar. Peter is geboren op 16 maart 1948 in Bremerhaven. Lang heeft hij in Voorschoten gewoond, eerst thuis, daarna in Vlietlande, vervolgens in de Multatuli om uiteindelijk de laatste drie jaar in Oegstgeest te wonen. Hij werkte 43 jaar bij DZB Leiden en hij deed dat met groot plezier. Peter was hartelijk en altijd goedgemutst. Hij kon prachtig schilderen en één van zijn werken sierde de rouwkaart. Hij was muzikaal, hoefde een lied maar even te horen en hij speelde het op zijn mondharmonica. Vrijdag 19 juli jl. is voorafgaande aan de crematie te Rhijnhof een dankdienst gehouden in de kapel van Rustenborch te Oegstgeest. In onze eigen kring zullen we hem maandag 23 september gedenken.

Gesprekstafels Op zondag 22 september gaat de Pastoraatgroep beginnen met het organiseren van de gesprekstafels na/tijdens de koffie in het Bondsgebouw. De titel voor de komende gesprekstafels is: 'Veranderende parochie. Voel ik mij nog thuis?'. Voor meer info zie pag. 23 in De Augustinus van juli/augustus jl. Bij klachten over de verzending van De Augustinus in Voorschoten kunt u zich wenden tot Rita Zwaard, tel. 071-5612 208 of e-mail: c.zwaard@planet.nl Kopij Als u kopij heeft voor de volgende Augustinus a.u.b. inleveren vóór 9 september 2019 bij het Kerkelijk Bureau of de locatieredacteur (e-mail: mimpen08@casema.nl).

23


Parochiekern De Goede Herder - Wassenaar Kerk: Stoeplaan 4, 2243 CZ Wassenaar Website: www.degoedeherder-wassenaar.nl E-mailadres: herder20@bart.nl Coörd. koster: A.F. Wessel, tel. 06 - 5368 0015 e-mail: arendwessel@gmail.com Secretariaat: Mw. C. de Jongh-Bastiaanse Stoeplaan 2, 2243 CZ Wassenaar tel. 070 - 5178 278 (ook voicemail) spreekuur: di, wo en do 9.30 - 12.30 uur Beheercommissie: Secretaris: vacature e-mail: herder20@bart.nl IBAN bankrek. nummer: NL73 INGB 0000 0201 43

Komende concerten Op vrijdagavond 15 november 2019 organiseert de Franstalige parochie een benefietconcert waarvan de baten bestemd zijn voor het werk van père Vincent. De jonge cellist Reinier Wink - op 12-jarige leeftijd winnaar Koninklijk Concertgebouw Concours 2015 - verzorgt samen met Salomé, violist en Nikola, pianist, een prachtig concert in onze mooie Goede Herderkerk. Ook de parochianen van de H. Augustinusparochie zijn bij dit concert van harte uitgenodigd. Het Gedachtenisconcert is dit jaar in onze Dorpskerk, zondag 3 november. Dirigent: Anneke Huitink. Eveneens onder leiding van Anneke Huitink: Zondag 15 december de Messiah van G.F. Händel, in De Goede Herder. Gegevens over aanvangstijden volgen in de Augustinus van oktober.

Voor de intenties van de Mariadagkapel, Henk en An Metkemeijer-Kloos, Mat van Dael, Frans Zeevenhooven, Berry de Beer, Jaap Remmerswaal, Jaap Peters, Bob Polman, Hans Klooster, Leni van Dort-van Munster, Rien Dobbelaar, Riet van Engelshoven-den Boer, Aurelie Pahud de Mortanges-van Nagell, Dora Lugthart-Voorham, Mia Jacobs-Sanders, Harry van den Haak, Bets Bakker-van Leeuwen: 1, 15 en 29 september. Reinout Barge, Caspar Kerckhoff, Loek en Ria Kampschöer-Olieslagers: 29 september.

24

Euch. vieringen: zo 9.30 uur, om de 2 weken Buurtcentrum Kerkehout: iedere 1e di v.d. maand om 10.30 uur Mariakapel: vr 9.00 uur Mariadagkapel: open elke dag van 10-16 uur Franstalige Euch. vieringen: zo 11.00 uur Referent: Diaken drs. G. Brink, tel. 06-3078 0364 E-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl Locatieredacteur: mw. drs. H. Reuser (HR) E-mail: hannekereuser@hotmail.com Webredactie: dhr. Ad Ooms, ad.ooms@wxs.nl

Wassenaar Gezamenlijk

Kerkelijke viering op de kermis Voorgegaan door diaken George Brink werd op het kermisterrein in de tent met de botsautootjes op zondag 18 augustus een woord- en gebedsviering gehouden. Een veertigtal parochianen uit Wassenaar woonde de viering bij. Emmy van der Wilk begeleidde de samenzang en Elly Heijstek was lector. Het evangelie van Lucas, van de desbetreffende zondag, vermeldt dat Jezus zei: “Vuur ben ik op aarde komen brengen […]. Meent gij dat ik op aarde vrede ben komen brengen? Neen zeg Ik u, juist verdeeldheid”. De diaken ging in zijn overweging hierop in. De vrede die Jezus brengt is gebaseerd op de waarheid. Hij durfde de waarheid te zeggen, wilde niets toedekken voor de lieve vrede. Daarom wilden sommigen Hem tot zwijgen brengen.

HR

Gebedsintenties

Misintenties: opgave aan secretariaat: NL73 INGB 0000 0201 43 o.v.v. misintentie voor: (desbetreffende naam vermelden)

Iemand die in navolging van Jezus opkwam voor de waarheid was pater Titus Brandsma, hoogleraar aan de universiteit van Nijmegen. Hij durfde in de oorlog zijn leven op het spel te zetten, riep onvermoeibaar de media op om geen spreekbuis te worden van een foute ideologie.

Foto L. Brackel

Hij werd door de bezetter gevangen genomen vanwege zijn openlijk protest en stierf in 1942 na vele ontberingen in concentratiekamp Dachau. Titus Brandsma was zich bewust, tijdens zijn gevangenschap dichter dan ooit bij Jezus te zijn. HR

MUSICAL ‘THE PASSION 2020’ De repetities voor 'The Passion 2020' starten eind september. De repetities voor het koor en de cast vinden plaats op zondagavond van 19.00 tot 21.30 uur in de periode van 29 september 2019 t/m 29 maart 2020, in de Sint Jozefkerk.De orkestrepetities zullen in de maanden januari t/m maart 2020 gaan plaats vinden. De voorstellingen zijn op 3,4 en 5 april 2020 in de Jozefkerk te Wassenaar. Wij zijn blij met de vele positieve reacties, die wij inmiddels binnen hebben. Het belooft een mooie productie te gaan worden. Bent u na het lezen van deze informatie alsnog enthousiast geworden over deelname, dan kunt u de meest recente informatie nalezen op www.thepassionwassenaar.nl of u kunt contact opnemen via: info@thepassionwassenaar.nl Ellen Klaver/EvdW


Wassenaar Gezamenlijk Eerste Heilige Communie Wassenaarse communicanten Zondag 23 juni jl. ontvingen 19 communicanten uit heel Wassenaar hun eerste H. Communie in de Sint Willibrorduskerk. Ze hadden zich de afgelopen maanden intensief voorbereid. Dit jaar voor het eerst ook gedeeltelijk in Voorschoten samen met alle 76 communicanten uit de hele parochie H. Augustinus (de gemeenten Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar). Ze zijn ook allemaal één keer assistent-misdienaar geweest zodat ze van heel dichtbij de Eucharistie hebben kunnen ervaren. Het was een heel feestelijke viering waarin kapelaan Boris Plavčić en diaken George Brink voorgingen. Het koor Pro Deo zong prachtig. De kerk was vol en heel mooi dat er ook een aantal leerkrachten van de communicanten aanwezig waren. Enkele communicanten verzorgden rustig en duidelijk de lezingen en de voorbedes. Tijdens de viering was er voor de kinderen van groep 1-3 een kinderwoorddienst. Met de oudere kinderen ging de diaken bij de preek in gesprek over het Evangelie van de wonderbare broodvermenigvuldiging (Lucas 9, 11b-17): Jezus gaf met twee vissen en vijf broden te eten aan meer dan 5000 mensen en daarna waren nog twaalf manden met brokken over. De diaken vertelde, dat het getal twaalf symbool staat voor alle volken. Het wil zeggen dat Jezus genoeg liefde heeft voor alle mensen toen en nu. Zoals één van de communicanten zei: “Voor oneindig veel mensen”. De dialoog met de kinderen ging ook over het hemelse Brood dat de kinderen zouden gaan ontvangen in de Communie, de Eucharistie. Het moment van het uitreiken van de eerste H. Communie was een plechtig en ontroerend moment. De kinderen kwamen één voor één naar voren en de kapelaan reikte de heilige Hostie uit. Aansluitend brachten de communicanten hulde aan Maria in de Mariakapel met een kaarsje en een Weesgegroet. Omdat het ook Sacramentsdag was, werd de viering afgesloten met een Sacramentsprocessie door de kerk tot op het kerkplein waaraan ook alle andere kinderen deelnamen. Veel van hen hadden speciaal hiervoor witte kleding aangedaan en ze droegen glanzende blauwe sjerpen en een bloem. Door de geweldige inzet van de koffiegroep was het na afloop gezellig napraten en feliciteren op het kerkplein met koffie en thee. Tot slot een speciaal woord van dank aan Mirjam Franken voor haar last-minute inspringen als fotograaf. MdM

Informatieavonden Eerste H. Communieproject (EHC) en het H. Vormselproject: Ouders/verzorgers van kinderen in groep 4 zijn welkom op de informatieavond over het EHC project op di 24 sept. Ouders/verzorgers van kinderen in groep 8 zijn welkom op de informatieavond over het Vormsel op do 1 okt. Beide avonden vinden plaats om 20.00 uur in SION, naast de Jozefkerk, Parklaan 28. Meer informatie via gezinskerk-wassenaar@parochie-augustinus.nl. Pastoor Michel Hagen

Afsluiting schooljaar Gezinskerk Wassenaar Zondag 7 juli. jl. sloot Gezinskerk Wassenaar het schooljaar af met de jaarlijkse gezinsviering, voertuigenzegening en picknick in de Goede Herderkerk. Het was ook de terugkomviering van de Wassenaarse communicanten. Net als andere jaren scheen de zon en was het een goed en gezellig samenzijn. Tijdens de gezinsviering hadden de kinderen een actieve bijdrage als lector, collectant en bij de processie van de gaven. Veel dank aan de vrijwilligers van de Goede Herder die deze activiteit hebben mogelijk gemaakt! Gezinskerk Wassenaar Gezinskerk Wassenaar gaat weer van start op 8 september a.s. met kinderwoorddiensten voor de kleintjes tot groep 4 en de groten vanaf groep 4. Het thema is H. Augustinus & de Drieëenheid. Om 9.30 uur in de Sint Willibrorduskerk.

25


Parochiekern St. Jozef - Wassenaar Pastorie/Secretariaat: v. Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar tel. 070 - 511 4262 Gastvrouw/heer: ma t/m vr van 9.00 - 12.00 uur E-mailadres secretariaat: secretariaat@sintjozefwassenaar.nl Website: www.sintjozefwassenaar.nl Webredactie: mw. E. van der Wilk - kopij e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl Locatieredacteur: mw. E. van der Wilk (EvdW) kopij naar e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl Referent: diaken drs. G. Brink, tel. 06-30780364 e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl

IBAN Bankrek. nrs.: NL06 RABO 0368 0667 38 NL51 INGB 0000 3892 36 Kerkbijdrage: NL37 INGB 0000 5508 96 Intenties: Pastorie Sint Jozefkerk, tel. 070 5114262 ma t/m vrijd van 09.00 - 12.00 u. of per e-mail. Vieringen: Zo 9.30 uur, di en do 9.00 uur, za om de 2 weken, 19.00 uur Duinstede: Iedere 1e vrij v.d. maand, 16.00 uur Sacramentskapel geopend: Elke werkdag 9.00 - 17.00 uur Secretaris Beheercomm: mw. J.J.M.V. Melo Voorzitter: Gabrie Lansbergen e-mail: gabrie.lansbergen@bart.nl

Anita in Oeganda Eind april 2019 ben ik weer naar Oeganda gevlogen. Wat heb ik er naar uitgekeken om 'mijn' lieve kinderen weer te zien! En wat zijn we allemaal ontzettend blij om elkaar weer in de armen te sluiten. We zijn de eerste dag dan ook begonnen met heel veel knuffelen, gek doen en spelletjes spelen. De kinderen zijn erg aanhankelijk, ze laten duidelijk merken dat ze blij zijn dat ik er weer ben. Wat heb ik een geluk dat ik onderdeel mag zijn van hun leven en dat ik hen en zij mij zo gelukkig maken.

De kinderren, blij dat Anita weer in hun midden is! Foto: Run for Rio.

Kinderen en volwassenen in Oeganda zijn heel erg gefocust om naar de universiteit te gaan. Als dat niet lukt, ga je geen mooie toekomst tegemoet, denken ze. Gifty en ik hebben een project opgezet om de kinderen te laten zien dat je ook een toekomst kan hebben zonder dat je naar de universiteit gaat. Deze kinderen hebben geen ouders die de universiteit voor hen kunnen betalen en wij kunnen in de toekomst niet voor iedereen een sponsor vinden. We hebben contact opgenomen met verschillende lokale kleine ondernemers in Namasuba, de wijk waarin wij

26

wonen. Wij vinden het heel belangrijk dat de kinderen leren van lokale mensen, omdat die veel ervaring hebben. De kinderen kunnen van die ervaring leren om hun eigen toekomst straks op te bouwen. In 2 weken tijd hebben we geproefd van maar liefst elf verschillende beroepen, we hebben heel veel geleerd en we hebben alles mogen ervaren. We hebben onderzetters gevlochten, tasjes gemaakt op de naaimachine, papieren kralen gerold en hier sieraden van gemaakt, nagels gelakt, rolex gebakken, keyboard leren spelen, een eigen liedje geschreven, voetbaltraining gehad, onze eigen kunst gemaakt, drie verschillende stijlen haar leren vlechten en een taart gemaakt. Dit hebben we gedaan met een groep van 20 kinderen tussen de 5 en 18 jaar, wat hebben zij en ik genoten! En dan is het tijd voor ons grote feestmaal! We hadden als plan om rond de 30 euro op te halen, dit om eten en drinken te kopen. Dankzij verschillende donaties en heel veel verkochte sieraden hebben we veel meer opgehaald. We hebben daardoor meer eten kunnen kopen en hebben er een film-

Keyboard spelen! Do, re mi, en weer terug! Foto: Anita Bellekom.

Anita, 26 jaar op 17 mei 2019! Van harte gefeliciteerd! Foto: Run for Rio.

avond en slaapfeestje aan vast geplakt. Alle kinderen hebben het eten voorbereid, de kippen geslacht en geplukt, de groenten gesneden, de aardappelen geschild, de rijst en macaroni gekookt, saus gemaakt, popcorn gepoft en vissen gebakken. Terwijl we de film Smurfen op groot scherm aan het kijken zijn, genieten we onwijs van ons feestmaal! Na het eten en de film is het tijd om te gaan slapen. Alle kinderen hebben hun matras en pyjama meegenomen naar mijn huis en daar hebben we met z’n allen geslapen. Wat een feest! 17 mei, de dag van het grote feest! Anita is 26 jaar geworden, en Gifted is net jarig geweest en dat moet gevierd worden! Alle kinderen hebben dansjes voorbereid, we hebben liedjes gezongen, spelletjes gedaan en de taart aangesneden. Wat is dit samen met


Parochiekern St. Jozef - Wassenaar In Memoriam F.A.M. Linnebank 1933 - 2019

gisteravond (het eten, filmavond en slaapfeestje) een super mooie afsluiting van dit geweldige project. Ik wil iedereen bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt. Wat hebben de kinderen genoten, wat heb ik genoten van deze kinderen, wat ben ik trots op deze mooie mensen en wat is er een hoop liefde tussen ons! Anita Bellekom N.B. Indien u het project van Anita financieel wilt ondersteunen is het mogelijk een gift over te maken op NL21INHB 000 0193 157 t.n.v. Stichting Run for Rio te Wassenaar, o.v.v. project Anita.

Ook al is het vakantie, het werk gaat door! De Kerkpoetsgroep weet er alles van! Thea, Pauline, An, en Ria en Irene, zij hebben de kerk weer helemaal op orde gebracht! Annette van der Kooij ontbreekt op de foto. Foto: EvdW

Misintenties

In de vorige De Augustinus stond er reeds een artikeltje over haar. Precies, Birgit Mohr, 15 jaar misdienaarmoeder. Een bloemetje meer dan waard! Hartelijk dank Birgit, voor al je werk! Foto gemaatk door één van de Kleuterkerkmedewerkers.

Op 12 juli j.l. tussen 20.00-22.00 uur stonden de deuren van de Sint Jozefkerk wijd open. De Aanbidding kon door een brand in de Mariakapel geen doorgang vinden in de Sint Willibrordus. Foto: MdM

Zondag 8 september: uit dankbaarheid bij een 50-jarig huwelijk. Voor onze dierbare overledenen: Mladen Rajic // Frans Linnebank. Zaterdag 14 september: Rob Nagtegaal // Mladen Rajic // Frans Linnebank. Zondag 22 september:Maria van Hemert-Bakker // Mladen Rajic // Frans Linnebank. Zaterdag 28 september: Mladen Rajic // Frans Linnebank.

In Memoriam Mladen Rajic 1930 – 2019 Op 18 juni is Dr. Mladen Rajic overleden. In de afscheidsviering door kapelaan Boris Plavčić kwam zijn leven in de zaligsprekingen en zijn vertrouwen op de Moeder Gods ter sprake. Geboren (1930) in een vredig en tolerant Serajevo, moest Mladen Rajic als 10-jarige op weg naar Zagreb. Onder Tito kon hij een prachtige carrière opbouwen......mits!! Mladen en familie hadden principes en ontvluchtten het land. Weer een nieuwe toekomst opbouwen. Zeer verdienstelijke sporen in wetenschap en dienstbaarheid heeft hij nagelaten. Zijn geworteld zijn in Bosnië-Herzegovina bleef altijd aanwezig. Het koor van de Sint Jozefkerk en van de Byzantijnse gemeenschap (waarvan zijn vrouw ook deel uit maakt) zongen het Onze Vader in de twee talen (bij de gebedsviering en de absoute). Als laatste afscheid werd het traditionele Slavische gebed 'Eeuwige Gedachtenis' gezongen. Dat hij ruste in vrede en voor echtgenote en zoon: Gods bijstand en alle goeds! Leo Elshout

’Alles heeft zijn tijd', zo las pastoor Michel Hagen in de eerste lezing. De lezing van de zondag:’Heer, leer ons bidden’ was door Gertie Linnebank uitgekozen. Haar echtgenoot, Frans, overleed na een kort ziekbed, op 26 juli jl. Leraar Franse taal, altijd in voor een gesprek, en vooral voor een kwinkslag en grapje. Zijn kinderen Sabine en Pieter-Bas vertelden vol liefde en begrip over hun vader in de afscheidsdienst. Frans had moeite met zijn afkeuring als leraar. Gertie heeft de taak van kostwinner op zich genomen. Frans kon dan humoristisch opmerken, als zijn vrouw er was:’Gertie-even-thuis’. Familie, vrienden, oud-collega’s en bekenden hebben ontroerd afscheid genomen van Frans. Het gezamenlijk gezongen ‘A Toi la Gloire’ versterkte de nagedachtenis aan Frans.In onze gedachten en gebeden zijn wij bij Frans en bij zijn gezin, dat nu zonder hem verder moet. EvdW

Parochieagenda 06-09: openingsviering schooljaar 2019/2020 Sint Jan Baptistschool// 05-09 Augustinuslezing // 11-09 Repair Café in SION// vergadering Kerstmarktwerkgroep// 12-09 Beheercommissie// 16-09 Financieel beheerders// 18-09 Parochiebestuur// 24-09 informatieavond 1steH.Communie in SION.

Alex en Ria Nijp vierden op 30 juni jl. hun 55-jarig huwelijksfeest met de Magnificat Cantorij in SION. Alex is al 40 jaar koster, Ria doet zeker al 20 jaar de Bloemengroep. De echte huwelijksdatum was een driedubbel feest: de trouwdag van de overleden ouders van Ria, hun eigen trouwdag, èn hun zoon en schoondochter traden in het huwelijk! Van harte gefeliciteerd Ria en Alex! Foto: Koos Odijk

27


Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar Kerk: Kerkstraat 77, 2242 HE Wassenaar tel. 070 - 511 8133 (De Sloep) e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl spreekuur: di. t/m vr. van 9.45 - 11.30 uur opgave misintenties: op spreekuur of telefonisch Website: www.sintwillibrorduswassenaar.nl Beheerder Sloep: Hans van Spronssen, tel. 070 - 511 8133, privé: tel. 06 - 1666 7774 Referent voor Sint Willibrordus parochiekern: diaken drs. G. Brink, tel. 06 - 3078 0364 e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl Coördinator-liturgie: ir. Louis Brackel, tel. 06 - 260 260 05

Vieringen (zie ook de Lit. Agenda op blz. 16/17): zo. om 09.30u, za. om de week om 19.00u wo. om 09.00u Mariakapel open: 09.30-16.30u (m.u.v. maandag) IBAN Bankrek. nr. (kerkbijdrage + misint.'s): NL95 INGB 0000 1164 56 ten name van Kerkbijdrage St. Willibrordus Beheercommissie: Voorz./Secr.: Joke Meijer, adres: zie Kerk, tel. 070 - 511 4624 Redactie voor parochieblad en voor website: Louis Brackel (afgekort als LB): e-mail: LF@brackel.info tel. 06 - 260 260 05

QR-code voor het snel bereiken van onze website www.sintwillibrorduswassenaar.nl ►

Heiligheid voor dummies (vervolg) Sanctus,.................

Het heilig, heilig, heilig Afgelopen zomer lag ik op mijn rug in het gras. Een zachte wind bewoog een grassprietje over mijn hand, ik keek gefascineerd naar de wolkenformaties die steeds weer veranderden. Plots verwonderde ik me over de grootsheid van de schepping. En tegelijk voelde ik me angstvallig klein en nietig. Tegenover de grootsheid van de schepping past een houding van nederigheid, En ik dacht aan Psalm 8,4-5: 'Heer onze Heer, hoe machtig is uw Naam allerwegen op aarde. Als ik kijk naar de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die Gij hebt bevestigd, wat is dan de mens dat Gij aan hem denkt, de zoon van Adam, dat hij U ter harte gaat.' Een prachtig loflied dat de grootsheid van de schepping bezingt. Of mag ik zeggen 'heiligt'? WAT IS DE PLAATS VAN HET SANCTUS IN DE EUCHARISTIEVIERING? "Heilig, heilig, ..." zingen of bidden we in elke eucharistieviering. Het 'Sanctus' dat we kennen uit de liturgie is ook een loflied. Hierin bezingen we met een driewerf 'Heilig' de grootsheid van God. Dit lied behoort tot de vaste gezangen/gebeden in een eucharistieviering en heeft oude papieren. Het is een van de oudste lofzangen in de liturgie en een vast onderdeel van het

28

eucharistisch gebed (ook wel dankgebed, tafelgebed of grote lofprijzing genoemd). De prefatie (= wat vooraf gezegd wordt) vormt de inleiding op het tafelgebed en eindigt meestal met deze woorden: 'Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen wij U toe vol vreugde: Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten! Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge.' Bij deze lofzang is heel de gemeenschap betrokken. In deze lofzang sluiten wij ons aan de ene kant aan bij de engelen die God loven en aan de andere kant bij de mensen die Jezus toejuichten voor Hij zichzelf overgeeft aan God, zoals Hij zich nu geeft aan ons. Na het loflied volgt het eucharistisch gebed - met de instellingswoorden als centrale kern - dat afgesloten wordt met het 'Onze Vader', gevolgd door het 'Agnus Dei' en het te communie gaan. Het ontvangen van de communie is het antwoord van de gelovigen op het eucharistisch gebed. Dit gebed is een dankzegging aan God en een bede waarbij het lichaam en bloed van Jezus Christus onder de gedaanten van brood en wijn sacramenteel tegenwoordig gesteld worden. WAAR KOMT HET SANCTUS OF HEILIG, HEILIG VANDAAN? Het Sanctus bestaat uit twee delen.

Het eerste gedeelte (eerste twee zinnen), het Sanctus (= heilig), van deze lofzang is gebaseerd op Jesaja 6,3. Het tweede gedeelte (laatste drie zinnen), het Benedictus (= gezegend), is overgenomen uit de liturgie van de Synagoge waar het op de sabbatmorgen werd gezongen. Het Benedictus komt uit het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem (MatteUs 21,9). Dit verhaal wordt in de liturgie gelezen in de viering van Palmzondag. Dit samengestelde loflied is door paus Sixtus I (115-125 na Christus) in de liturgie ingevoerd. Het werd vanaf het begin door de priester en het volk samen gezongen. Hiermee is het waarschijnlijk het oudste stuk volkszang tijdens de eucharistieviering. Het Sanctus, zo lezen we bij Jesaja, werd door de engelen (Serafs) naar elkaar toe geroepen. Dat is anders dan gewoon spreken. De christenen uit de vroege Kerk zijn dit loflied niet gaan bidden, maar zingen. Ook vandaag de dag is het wenselijk om het Sanctus altijd te zingen om zo aan te sluiten bij het roepen van dit loflied door de engelen in de hemel en het zingen ervan door de christenen van de vroege Kerk. WAT BETEKENT HET HEILIG, HEILIG, HEILIG? Het Sanctus staat in het visioen van de roeping van Jesaja tot profeet. In die tijd ging het niet goed met het volk. De Assyrische koning wilde het land binnenvallen. Uzzia, de koning van Israël, was ziek. Hij was stervende, net als zijn volk. Ondergang dreigde. Op dat moment stuurt God een profeet om het tij te keren.


Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar In het visioen (= schouwen van beelden met een voorspellend vermogen) ziet Jesaja de Enige, de Heilige IsraĂŤls, gezeten op een troon. Slechts zijn mantel vult de tempel. Engelen staan boven Hem en bedekken hun gezicht, want als ze God zien, sterven ze (Exodus 33,20). Ook hun onderlichaam bedekken ze, uit schaamte. De engelen doen dit ook uit eerbied en ontzag die zij ervoeren in de onmiddellijke nabijheid van God. Als de engelen eerbied en ontzag tonen in de nabijheid van God, hoeveel te meer past nederigheid een mens. En de engelen riepen tegen elkaar 'heilig, heilig, heilig is de Enige van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit'. Ze roepen driemaal met passie 'heilig' om de majesteit van God tot uitdrukking te brengen. Heilig is de Enige. Driemaal heilig: in de hemel, op de aarde en altijd. Heilig wil hier zeggen, apart gezet van het dagdagelijkse. Het driemaal roepen van 'heilig' is hier uitdrukking van het totale anders zijn van God. Tegelijk is zijn majesteit (= heerlijkheid, luister) zo groot, dat ze de gehele aarde vult (niet slechts de tempel) en heel de schepping naar Gods grootheid verwijst. De ontmoeting met de Enige maakt op Jesaja een verpletterende indruk. Dit contact met God is fascinerend en tegelijk beangstigend voor Jesaja. Tegenover de grootheid van God voelt Jesaja zijn kleinheid. Hij is tegenover God een nietig klein mensje. Angst en ontzag maken zich van hem meester. Hij heeft God gezien van aangezicht tot aangezicht en wie God heeft gezien zal sterven. In het visioen lost een engel dit op door Jesaja's mond met een gloeiend kooltje aan te raken. Hierdoor wordt Jesaja gelouterd en gereinigd om toch Gods woorden te mogen spreken. Zo biedt de engel Jesaja de mogelijkheid dat God door hem kan spreken. God vroeg aan Jesaja: "Wie zal ik naar het volk sturen?" En Jesaja zei: "Hier ben ik. Zend mij." Het Benedictus vormt een onderdeel van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Twee leerlingen hebben gezorgd, op verzoek van Jezus, voor een ezel. Ze leggen hun mantel op het dier. Jezus gaat op de ezel zitten. Zittend op de

ezel rijdt Jezus Jeruzalem binnen. Het tekent Jezus dat hij zo koning wil zijn. Een paard is een strijddier, waar oorlog mee wordt gevoerd. Wereldse koningen rijden op een paard en komen met harde hand regeren. Een ezel is een lastdier: dienstbaar en zachtmoedig. Jezus komt met vrede en geluk. Hij wil aan de mensen vrijheid geven en leven in overvloed. Mensen legden hun jassen en palmtakken op de weg. Zo legden ze een loper voor Jezus neer. Ze liepen voor Jezus uit en achter hem aan terwijl ze zwaaiden met palmtakken en riepen: "Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!" Het 'Hosanna' is een blijk van hoop dat het koningschap van de Enige nu opnieuw werkelijkheid gaat worden. Het is een Hosanna (= help toch, verlos nu) in de hemel dat nu ook op de aarde komt. Het is een heilwens, een uitroep, een bede om verlossing, heil en zegen voor zichzelf en voor anderen. Het Sanctus is een lofprijzing aan de grootsheid van God die niettegenstaande zijn totale andersheid, door mensen tot ons spreekt. Dit wordt duidelijk in het tweede gedeelte waar we Jezus vragen om hulp om te worden wie we door God bedoeld zijn, tot zegen van anderen.

Onze Pastoor Hagen is 67 jaar geworden en stevent nu af op een rustiger functie tegen het einde van dit jaar. Onze Pastoor is op 6 augustus jl. 67 jaar geworden. De redactie heeft hem daarmee op die dag van harte gefelciteerd en de wens uitgeproken dat hij zijn zegenrijke werk t.b.v. de Katholieke Kerk nog vele jaren in een goede gezondheid mag voortzetten. Met het bereiken van deze leeftijd is hij ook voor het bisdom pensioengerechtigd geworden; dit betekent dat hij tegen het eind van dit jaar verwacht van de bisschop een rustiger functie te krijgen in de dan op gang te komen functie-carroussel, deze carroussel houdt voor onze parochie tevens in de benoeming van een nieuwe pastoor. LB

DE NABIJE ANDER Totaal anders is God. Niet te vatten. Heel de aarde is vol van zijn goedheid. God gunt liefde aan iedereen. En niemand anders dan Jezus Christus heeft ons dit laten zien. Gezegend Hij die dit voor ons komt doen, in de naam van de Enige. Het is me nu zo duidelijk als de psalmist in Psalm 121,5-6 zingt: `De Heer beschermt je. Hij gaat met je mee, bij hem ben je veilig. Er overkomt je geen kwaad, niet overdag en niet in de nacht'. Als ik in de avond naar de hemel kijk, het twinkelen van de sterren zie en de knipoog van de maan, dan verwonder ik me nog steeds. Zacht hoor ik me in stilte zingen: Heilig, heilig, heilig is de Heer, de...... RenĂŠ Hornix/tijdschrift Vieren, tijdschrift voor liturgie en spiritualiteit

Onze oudparochiaan Joop de Jong - sinds een aantal jaren woonachtig in Zeewolde - heeft het initiatief genomen om een lessenaar voor onze parochiekerk te vervaardigen in zijn bedrijf 'De ambachtelijke timmerman'. Hij heeft deze mooie lessenaar overhandigd op woensdag 24 juli (zie foto); deze is uiteraard in dank aanvaard en heeft een plaatsje gekregen achterin de kerk. Erop ligt een exemplaar van het boek 'Bijbelse geschiedenis voor het Katholieke gezin' voor iedereen ter inzage. LB

29


Parochiekern Sint Willibrordus - Wassenaar Brandje in Mariakapel U heeft het waarschijnlijk al gelezen in De Wassenaarse Krant van half juli: er is op vrijdagmiddag 12 juli een brandje - waarschijnlijk aangestoken - geweest in de Mariakapel van onze kerk. Er zijn 2 gordijnen verbrand en het vuur heeft schade aangericht aan het verfwerk en het ijzeren hek. Er is veel rookontwikkeling geweest. Als gevolg van de roetaanslag daarvan konden we de kerk op zondag 14 juli niet gebruiken en is de eucharistieviering op het voorplein van de kerk gehouden. Ook moest de kerk door een gespecialiseerd bedrijf uitgebreid schoon worden gemaakt; gelukkig zijn wij hiervoor verzekerd. Dit schoonmaken hield in dat alle kerkbanken alsmede alle horizontale vlakken (ook de hooggelegen vlakken m.b.v. steigers) in de hele kerk moesten worden schoongemaakt; hiervoor moesten alle banken van het middenschip van de kerk tijdelijk worden verwijderd: zie de 2e foto. Ook alle beelden, het tabernakel en de vloerkleden werden schoongemaakt: zie de 3e foto. Dit schoonmaken heeft geduurd t/m medio augustus. De Mariakapel is na een aantal weken weer opengegaan voor bezoeken overdag. Het eindresultaat is wel dat wij nu aan dit betrekkelijk kleine brandje met grote gevolgen een zeer schone kerk over houden ofte wel de kerk is nu weer 'brandschoon' LB

Misintenties september Door ruimtegebrek is het - bij uitzondering - in dit nummer niet moglijk ook de misintenties voor september op te nemen. U kunt deze echter altijd bekijken op onze website www.sintwillibrorduswassenaar.nl. de redactie

Pianiste Pro Deo geslaagd voor haar Bachelor met een 9 (!) aan het Conservatorium. Lieselotte van Tol, de pianiste van Pro Deo, heeft op 14 juni haar Bachelor examen piano gedaan. Ze studeert aan het conservatorium in Rotterdam en daar vond het concert ook plaats. Met bijna het gehele koor Pro Deo gingen we, met een bus die door een gulle sponsor beschikbaar was gesteld, naar hartje Rotterdam. De heenreis was heel gezellig, maar ook wat gespannen. Want hoe zou het gaan? En wat voor cijfer zou ze halen? Dat ze zou slagen, stond voor ons wel vast, maar wat zou de jury er van vinden? Ongeveer een uur later zaten we in de concertzaal. Er waren extra stoelen bij gezet omdat er meer publiek dan 'gewoonlijk' werd verwacht. Toen iedereen een plek had gevonden, bleek dat inderdaad alle stoelen bezet waren. Het werd rustiger en uiteindelijk helemaal stil. Iedereen wachtte de komst van de examenkandidaat af. Er hing een spanning in de zaal. En daar was ze. Onder een warm applaus werd ze ontvangen, heette iedereen welkom en nam plaats achter één van de twee vleugels die in de zaal waren opgesteld. Ze speelde bekende en minder bekende stukken van Poulenc, Bach, Ravel en Schumann. Bij het laatstgenoemde stuk nam haar docent plaats achter de tweede vleugel om haar te begeleiden. Prachtige melodieën, gevolgd door indrukwekkend snelle passages. Na de nagalm van de laatste toon volgde een staande ovatie.

Iedereen was onder de indruk van de kracht die uit het spel van Lieselotte kwam. Ook de jury deelde die mening. Over het eerste stuk zeiden ze: “Dit was Poulenc, zoals Poulenc moet klinken”. Een mooier compliment kan je als pianist toch niet krijgen. Na nog meer mooie woorden maakte de voorzitter van de jury bekend dat ze geslaagd was met een 9! We zijn heel trots op Lieselotte en we hopen dat ze nog lang bij Pro Deo wil blijven piano spelen. Eline Heemskerk

Trouwring gevonden in de kerk Er is in de kerk een trouwring gevonden met inscriptie: Ferdi 2-10-1964. Inlichtingen bij de Beheerder Sloep Hans van Spronssen, tel. 070-511.8133, e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet. nl

Uitsluitend voor parochianen van de parochiekern St. Willibrordus: voor opgave van verhuizingen of klachten/vragen over de bezorging van De Augustinus kunt u zich wenden tot: Beheerder Sloep, Hans van Spronssen, tel. 070 511 8133; e-mail: willibrordwassenaar.desloep@hetnet.nl

30


Contacten PAROCHIE H. AUGUSTINUS Bestuur Voorzitter: Pastoor Moderator Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688, e-mail: pastoor@parochie-augustinus.nl Vicevoorzitter: vacature Secretaris: vacature Penningmeester: vacature Beheer gebouwen: Chris Warmenhoven, tel. 06 - 5368 4506, e-mail: chris@warmenhoven.nu Beheer begraafplaatsen: Jan Konst, tel. 06 5757 8417, e-mail: jan.ko@ziggo.nl

Pastoraal Team Pastoor Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688; Fabritiuslaan 17, 2241 JR Wassenaar; e-mail: pastoor@parochie-augustinus.nl www.hagenpreken.nl; Twitter: @hagenpreken; Facebook: pastoor Michel Hagen Kapelaan Boris Plavčić, Burmanlaan 46, 2241 JG Wassenaar, tel. 06 - 4351 4595 e-mail: kapelaanboris@parochie-augustinus.nl Diaken George Brink, referent Wassenaar, tel. 06 - 3078 0364 e-mail: diakenbrink@parochie-augustinus.nl Diaken Peter Winnubst, referent Katwijk en Oegstgeest, tel. 06-2443 4516 e-mail: peterwinnubst@parochie-augustinus.nl Pastoraal werker Dirk Gudde, referent Voorschoten, tel. 071 - 561 2508 e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl

Centraal Secretariaat Désirée de Bruijn, Van Cranenburchlaan 31, 2241 PJ Wassenaar, tel. 06 - 1075 6565: ma-wo 9-17 uur, di-do 9-15 uur, vr 9-13 uur. e-mail: secretariaat@parochie-augustinus.nl

Website: www.parochie-augustinus.nl Kopij voor de website naar Karin Bolhuis-Lemmens, e-mail: webmaster@parochie-augustinus.nl

Facebookpagina: www.facebook.com/h.augustinusparochie

Redactie De Augustinus Hoofdredacteur: Pastoor Michel Hagen, tel. 070 - 514 5688, e-mail: redactie@parochie-augustinus.nl (MH) Eindredacteur: Els van Leuken, tel. 06 - 5240 5210, e-mail: vanleukenels@gmail.com (EvL) Locatieredacteuren: • H. Joannes de Doper Katwijk: Piet Hagenaars, tel. 06 - 1047 4218, e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PH) Paul van Houwelingen, tel. 06 - 2557 1935, e-mail: redactiejdedoper@outlook.com (PvH) • H. Willibrord Oegstgeest: vacature • H. Laurentius en De Moeder Gods Voorschoten: Corry Zoetemelk-Mimpen, tel. 071 - 561 3137, e-mail: mimpen08@casema.nl (CZ) • De Goede Herder Wassenaar: Hanneke Reuser, tel. 070 - 386 6039, e-mail: hannekereuser@hotmail.com (HR) • St. Jozef Wassenaar: Emmy van der Wilk, tel. 070 - 511 1594, e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW) • Sint Willibrordus Wassenaar: Louis Brackel, tel. 06 - 2602 6005, e-mail: LF@brackel.info (LB) • Wassenaar Gezamenlijk: Emmy van der Wilk, tel. 070 - 511 1594, e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW) Mirjam Aerden (MdM) Rubrieksredacteuren: • Pastoraal Team/Spiritualiteit: Dirk Gudde, tel. 071 - 561 2508, e-mail: dirkgudde@parochie-augustinus.nl (DG) • Nieuws uit Bisdom/Wereldkerk: Emmy van der Wilk, tel. 070 - 511 1594 e-mail: e.vander.wilk1@kpnplanet.nl (EvdW) • Huwelijk, Gezin en Jongeren: vacature • Liturgische Agenda: Louis Brackel, tel. 06 - 2602 6005, e-mail: LF@brackel.info (LB) • Augustinus, 6 in 1: vacature • Parochiekalender: Els van Leuken, tel. 06 - 5240 5210, e-mail: vanleukenels@gmail.com (EvL) Logistiek: Anneke van der Valk, tel. 06 - 5112 2374 e-mail: a.vd.valk@hotmail.com

Inleverdatum kopij oktobernummer 2019 uiterlijk 11 sep 2019: redactie@parochie-augustinus.nl Looptijd: 28 sep- 2 nov 2019 Verschijningsdatum: 24 sep 2019 De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en andere bijdragen te redigeren, in te korten of niet te plaatsen.

31


De Augustinus-kids

Sint Augustinus

Deze maand vieren we het feest van Sint Augustinus. • 'sint' betekent 'heilige'. Een heilige is iemand die op aarde Jezus heeft nagevolgd en nu leeft bij God in de hemel. Heiligen zijn vrienden van Jezus en ook onze vrienden. Ze helpen ons om het goede te doen. • Sint Augustinus is de patroonheilige van onze parochie. Onze parochie heeft zijn naam en dat betekent dat hij voor ons een voorbeeld is en dat hij onze parochie helpt. • Hij wordt afgebeeld, gekleed als bisschop, met koormantel, mijter en staf, met een boek en met een brandend hart: Zijn hart brandt van liefde voor Jezus. Jullie kunnen de kleurplaat afmaken, het hart heb ik alvast gekleurd. Pastoor Michel Hagen

Saint Augustine Coloring Page | Catholic Playground

Profile for Parochie H. Augustinus

De Augustinus sept 2019  

De Augustinus sept 2019  

Advertisement