Page 1

Pärnu linna ja maakonna gümnaasiumid Koolide võrdlustabel

Pärnu Hansagümnaasium Kilingi-Nõmme Gümnaasium Pärnu Koidula Gümnaasium Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium Sindi Gümnaasium Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium Tõstamaa Keskkool Pärnu Vene Gümnaasium Pärnu Ühisgümnaasium Pärnu Ülejõe Gümnaasium Häädemeeste Keskkool Vändra Gümnaasium

Märts 2012


Kooli nimi

Pärnu Hansagümnaasium Kooli moto/tunnuslause Aadress Telefon E-post Kodulehekülg Direktor Õppealajuhataja Õpilaste arv Gümnaasiumi paralleelide arv Kooli partnerkoolid

Meie juurde tullakse ja õpitakse. Teame, et saame õpetada. Me teame, mida tahame. Kooli 13

443 5828 kool@hansagymn.parnu.ee http://hansagymn.parnu.ee/index.html Silja Kikerpill Olga Hool

355 4 Tartu Karlova Gümnaasium Schiller-Gymnasium Hameln Vaasa Merenkurkun Koulu

Õppesuunad

Üldtehniline/loodus , sisekaitse/ettevõtlus, humanitaarmeedia, humanitaar-keeled

Õpetatavad keeled Valikained

inglise keel, vene keel, saksa keel, Hispaania keel Kõigis õppesuundades Infotehnoloogia, kunst, saksa keel, väitlus, põhiainete lisakursus, riigikaitse, kehakultuur ja tervislik toitumine Üldtehniline (joonestamine, keskkonnakaitse) Sisekaitse/ettevõtlus (ettevõtlus *koostöös Mainori Kõrgkool (majandusealused, klienditeenindus, ettevõtlusealused, äriplaani koostamine)+, sisekaitse (koostöös Eesti Sisekaitseakadeemiaga)) Humanitaar-keeled ( hispaania keel) Humanitaar-meedia (media)

Ujumistund kehalises Suusatamine/uisutamine talvel kehalises Õpilaste karjääriõppe toimumine Kõrgkoolis jätkavate lõpetajate protsent Kutseõppeasutuses jätkavate lõpetajate protsent Ajateenistust läbivate lõpetajate protsent Puhkenurgad (nii hoonetes kui ka väljaspool) Õuesõppe võimaluse olemasolu Uste lukustamine koolipäeva ajal Kooli raamatukogu Koolikappide olemasolu

Ei Ei Jah 68%+ 13%+ 5,7% Jah Jah

Ei Jah

Ei


Jalgrattaparkla kohtade arv Autoparkla kohtade arv Koolimaja ümbrus Lähim ühistranspordi peatus

90 20+

Huvialaringid Kooliraadio Koolileht Õpilasesindus Traditsioonilised üritused

Spordi-, muusika- ja kunstiringid Jah Jah Jah

Kasutusel olevad sportimisruumid Võimaldatavad spordialad Koolisisesed spordivõistlused

Võimla, jõusaal

Koolikohvik Koolilõuna hind Koolilõuna valikuvõimalus

Jah

Ekooli kasutamine WiFi kättesaadavus 2010/2011 märkimisväärsed saavutused

Jah Jah Gümnaasiumi medaliga lõpetajate arvu suurenenemine, riigieksamite keskmise taseme paranemine, Kool läbis edukalt sisehindamise, PHG õpetajate ja õpilaste tunnustamine ja preemiate pälvimine Rotary klubi, Zonta klubi, Pärnu LV ja Eesti Haridusjuhtide Liidu poolt, 10.klasside näidendiprojekti tunnustamine üleriigilise preemiaga, Kooli konverentsil külalisesinejate tuntus ja kõrge tase, AIESECi haridusalane projekt (multikultuursust ja tolerantsust edendav noorteprojekt) Buskerud (Loodusainete projekt) Hansagümnaasiumi koolikonverents Vilistlased kooli Tagasi kooli Comeniuse projekt- “Healthy food and eating habits in teenagers education” Jah. Sõpruskoolidega erinevad spordivõistlused. PNL koolitused. EÕEL koolitused. Ülelinnalised spordivõistlused. Rahvusvaheline seminar “Collaborative learning in the age of web 2.0”

Läbiviidud projektid

Koolidevahelised ettevõtmised Puudumisõigus Kooliõde

Park (Olev Siinmaa nimeline), korvpalliplats Kalamehe, 200 meetrit

Urumarja laager, Kooli konverentsid, Ainenädalad, Meremiil, Jõuluolümpia, O.Siinmaa mäng,

Kergejõustik, pallimängud, jõusaal Jah

1.20 eurot Jah

Ei

Medõde vastuvõtt E, T, N, R 08.15 - 14.00 Arst vastuvõtt N 09.00 - 13.00


Kooli nimi

Kilingi-Nõmme Gümnaasium Kooli moto/tunnuslause Aadress Telefon E-post Kodulehekülg Direktor Õppealajuhataja Õpilaste arv Gümnaasiumi paralleelide arv Kooli partnerkoolid

Teadmised. Tahe. Õiglus Sambla 18, Kilingi-Nõmme 4492264 yld@kool.kng.edu.ee www.kilingi.edu.ee Erli Aasamets Mari Karon 365 (107) 2

Õppesuunad

Sotsiaal, reaal, kartograafia, kinnisvara ning planeeringud Inglise, saksa, vene Karjääriõpetus, etikett, meediaõpetus, mikroökonoomika, makroökonoomika, , psühholoogia, riigikaitse, vene C keel, saksa C keel, joonestamine, autokooli tasuta teooriatunnid ja esmaabikursus kartograafia, kinnisvara ning planeeringud õppesuunal: (kartograafia, geoinfosüsteemid, ehituse alused, arhidektuur ja maastikuplaneerimine, planeeringud, kinnisvara, ruumiline planeerimine) Jah, Tihemetsa ujulas Jah

Õpetatavad keeled Valikained

Ujumistund kehalises Suusatamine/uisutamine talvel kehalises Õpilaste karjääriõppe toimumine Kõrgkoolis jätkavate lõpetajate protsent Kutseõppeasutuses jätkavate lõpetajate protsent Puhkenurgad (nii hoonetes kui ka väljaspool) Õuesõppe võimaluse olemasolu Uste lukustamine koolipäeva ajal Kooli raamatukogu Koolikappide olemasolu Jalgrattaparkla kohtade arv Autoparkla kohtade arv

Erinevad sõpruskoolid Comenius, eTwinning ja Nordplus Adult projektide raames

Jah 62 35 Spordihoone baar, õpilaskodu puhketuba, gümnaasiumi õpikeskus (avatakse 01.09 2012) Jah Ei Jah Jah, tasuta 35 40


Koolimaja ümbrus Lähim ühistranspordi peatus

Männipark 320 m, Kilingi-Nõmme

Huvialaringid

Vokaalstuudio solistidele, koolileht “Kirjatark”, MateMix, Lugeda On Mõnus, korvpall, noortekoor, sotsiaalmeedia, kogukonnaprojekt MIMO (Moving In! Moving On!), võrkpall, folklooriring, rahvatants 1. – 12. klassini 5 rühma, mudilaskoor, poistekoor, TikiTiiger, male, kergejõustik, orienteerumine, lauamängud, rühmvõimlemine Jah Jah Jah Lulukonkurss “Kaunim metsalaul”, jõuluball, abiturientideks pühitsemine, veerandilõpu mälumängud, rebaste ristimine Spordihoone koos saunadega, pallimängude saal, jõusaal, aeroobikasaal, squash, valgustatud suusarada, uus staadion valmib 2012 Kergejõustik, korvpall, võrkpall, jalgpall, rühmvõimlemine, male, orienteerumine, suusatamine, lauamängud, bodybump, aeroobika Kooliolümpia, sisekergejõustik, jooksukross, tervisenädal, suusavõistlused, pallimängude võistlused, Kolme Koolimaja jooks

Kooliraadio Koolileht Õpilasesindus Traditsioonilised üritused Kasutusel olevad sportimisruumid Võimaldatavad spordialad

Koolisisesed spordivõistlused

Koolikohvik Koolilõuna hind Koolilõuna valikuvõimalus

Valmib 2012 koos õpikeskusega Tasuta kõigile 1-12 kl õpilastele Ei

Ekooli kasutamine WiFi kättesaadavus 2009/2010 märkimisväärsed saavutused

Jah Jah 94 % gümnaasiumilõpetajaid asus edasi õppima õpilaskodu kasutamine on õpilastele tasuta Euroopa Kultuurikülade projekti raames Noortekülade laagri korraldamine 11 riigi noortele 2011 viis KiNG läni vabariikliku Globe suvelaagri 2011 korraldas KiNG vabariikliku LOM seminari 2011 toimus seitsmendat korda ”Kaunim Metsalaul” 2010 lauamängude Euroopa Meistrivõistlused toimusid KiNG-s Projekt ”250km” koostöös Kohtla-Järve Tammiku Gümnaasiumiga, Nordplus Adult koostöös Leedu, Läti ja Soome koolidega, Õpilasesinduse koostöö maakonna teiste koolidega Kooskõlas kehtivate õigusaktidega Jah, 8.30-14.30

Läbiviidud projektid

Koolidevahelised ettevõtmised Puudumisõigus Kooliõde


Kooli nimi

Pärnu Koidula Gümnaasium Kooli moto/tunnuslause

Aadress Telefon E-post Kodulehekülg Direktor Õppealajuhataja Õpilaste arv Gümnaasiumi paralleelide arv Kooli partnerkoolid

Õppesuunad Õpetatavad keeled Valikained

On patt, suur patt väike olla suurtel aegadel, kui inimene võib luua oma aega. ( L. Koidula) Õppida või mitte õppida - see on valikuvõimalus. Koidula kool on parim koht neile, kes valivad õppimise. Metsa tn. 21, 80010 Pärnu +372 442 7433 kool@koidulag.edu.ee http://koidulag.edu.ee/ Indrek Kaldo Ille Rohtlaan 1007 (Gümnaasiumis 293) 3 Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž, Eesti Maaülikool, Mereinstituut, Pärnu Loodusmaja, Võru Kreutzwaldi nimeline Gümnaasium, C. R. Jakobsoni Gümnaasium, Valga Gümnaasium, Rakvere Gümnaasium, Paide Ühisgümnaasium. 2011/2012 õa 1) matemaatika-füüsika suund, 2) reaalsuund, 3) loodussuund, 4) UUS - keeltesuund eesti keel, inglise keel, vene keel, saksa keel, prantsuse keel matemaatika: statistika, tõenäosusteooria füüsika : optika, mehhaanika, elektromagnetism, kosmoloogia bioloogia: keskkonnakaitse informaatika: programmeerimise alused; riigikaitse, uurimistöö alused

Ujumistund kehalises Suusatamine/uisutamine talvel kehalises Õpilaste karjääriõppe toimumine Kõrgkoolis jätkavate lõpetajate protsent Kutseõppeasutuses jätkavate lõpetajate protsent

keeled: prantsuse keel, IELTS test inglise keeles Jaa Jaa Koidula Gümnaasium on kaarjääriteenuste süsteemi arendamise programmi pilootkool (Karjääriteenuste Teabekeskuse ja SA Innove programm) 93%, oluline näitaja on see, et edasiõppijatest 81% õpib TASUTA kohtadel 0%


Puhkenurgad (nii hoonetes kui ka väljaspool) Õuesõppe võimaluse olemasolu Uste lukustamine koolipäeva ajal Kooli raamatukogu Koolikappide olemasolu Jalgrattaparkla kohtade arv Autoparkla kohtade arv Koolimaja ümbrus Lähim ühistranspordi peatus Huvialaringid

Kooliraadio Koolileht Õpilasesindus Traditsioonilised üritused

Kasutusel olevad sportimisruumid Võimaldatavad spordialad Koolisisesed spordivõistlused

Jaa

Jaa Ei Jaa Jaa, tasuline 23 35 Heakorrastatud ja esteetiliselt kujundatud territoorium, auhind Kaunis Kool 2001 500 meetrit, Mai bussipeatus Sega-, laste- ja mudilaskoor, rahvatants, puhkpill, “Nuputa” ring, arvutiring, väitlemine, näitering, ajalooklubi, saksa keel, bioloogiaklubi, puhkpill, meediaring: kooliraadio, koolileht; korvpall, rahvastepall, iluvõimlemine Jaa Jaa Jaa Kooli aupäev, KoKoKo – Koidula kooli konverents, temaatilised viktoriinid, lauluvõistlus, kõnevõistlus, luulelugemisvõistlus, vabariiklik etlejate võistlus “Koidulauliku valgel”, koolinoorte meediateemaline mälumäng “Meediamull”, klassidevahelised jalg- ja korvpallivõistlused, ujumisvõistlused Võimla, aeroobikasaal, jõusaal, ujula Võrk – ja korvpall, jalgpall, võimlemine, ujumine Korvpall, jalgpall, ujumine

Koolikohvik Koolilõuna hind Koolilõuna valikuvõimalus

Jaa 1.22 eurot Ei

eKooli kasutamine WiFi kättesaadavus 2010/2011 märkimisväärsed saavutused

Jaa Jaa Paljud meie kooli vilistased õpivad maailma tippülikoolides, nagu Cambridge, Ofxord, Bristol jt ja on jõudnud ka seal doktorantuuri. Andres Jaanson, Ando Vaan ja Eero Vaher esindasid edukalt


Eesti riiki rahvusvahelistel olümpiaadidel: Andres Jaanson pronksmedal Tais Bangkokis toimunud rahvusvahelisel füüsikaolümpiaadil IPhO2011; Eero Vaher – Eesti-Soome maavõistlusel füüsikas; Ando Vaan – rahvusvahelisel bioloogiaolümpiaadil. Noore Teaduri märke 40, tublisid ainetundjaid 57. Konkurssidel või võistlustel võitjaid 48. Kooliõpilaste mälumängu „ Meediamull“ ja „Koidulauliku valgel“ läbiviimine, „Koidula lauluvõistlus 20“ läbiviimine III koht vabariigis projektikonkursil (Tiigrihüppe SA) Lohetapja ABC Projektides Happy birthday; A world of shapes; National ornaments and ICT; Christmas Carols osalemine – omistati Euroopa kvaliteedimärk Läbiviidud projektid

Stabiilselt kõrge koht riigieksamite pingereas: 18. koht vabariigis The Spinning Tower, How did I get my name?, Where is D?, Energy is our future , Projekt H@nd in h@nd and Look At My World Comenius projektid põhikoolis: Health, Environment and Exercises for Life 2007-2009. Life in Harmony with Nature 2008-2010 http://lifeinharmonywithnature.blogspot.com/

Koolidevahelised ettevõtmised Puudumisõigus Kooli õde

Projekt Baltic Week 2005-2011 Teadmiste võistlus Pärnu Ühisgümnaasiumiga, matemaatika ja füüsikavõistlused Valga ja Võru gümnaasiumidega, kolme kooli 8. klasside kohtumised (teadmiste võistlus Pärnu Raeküla kooli ja ühisgümnaasiumiga) Puudub. Kehtib vaid lapsevanema või arsti tõend. Kooli õde E-R kl 8.00 - 13.00


Kooli nimi

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Kooli moto/tunnuslause Aadress Telefon E-post Kodulehekülg Direktor Õppealajuhataja Õpilaste arv Gümnaasiumi paralleelide arv Kooli partnerkoolid

Haridus suurendab inimese sünnipärast väärtust. Horatius. Kooli tn. 3 44 97155 pjg@halingavald.ee www.pjg.ee Lembit Rebane Meeli Tasane Terves koolis kokku 220, gümnaasiumi osas 55 Üks paralleel igas klassis

Õppesuunad

Ettevõtlus ja ettevõtlikus suund, Loodusainete suund ja sotsiaalainete suund Inglise keel, vene keel, saksa keel Riigikaitse, majandusõpetus, karjääriõpetus, ärijuhtimine, uurimistöö alused Ei ole ujulat Koolil on olemas vahendid suusatamiseks

Õpetatavad keeled Valikained Ujumistund kehalises Suusatamine/uisutamine talvel kehalises Õpilaste karjääriõppe toimumine Kõrgkoolis jätkavate lõpetajate protsent Kutseõppeasutuses jätkavate lõpetajate protsent Puhkenurgad (nii hoonetes kui ka väljaspool) Õuesõppe võimaluse olemasolu Uste lukustamine koolipäeva ajal Kooli raamatukogu Koolikappide olemasolu Jalgrattaparkla kohtade arv Autoparkla kohtade arv Koolimaja ümbrus Lähim ühistranspordi peatus Huvialaringid

Lätis Pilsrundale Vidusskola, Leedus Salociai Vidurine Mokykla, Soomes Mänthyharjun Lukio.

Karjääriõpe toimub Pärnu Kolledzis 38% 38% Õpilastele on puhkenurk kooli soklikorrusel, kooli kõrval on avatud noortekeskus, samuti saab vaba aega veeta ka spordikeskuses ja üle tee asuvas rahvaraamatukogus Koolil on park, kus on võimalik teha õuesõppe tunde Uksed on avatud kooli päeva vältel Kooli raamatukogu funktsiooni täidab kooli territooriumil asuv rahvaraamatukogu. Koolil on garderoob. Kooli ees on jalgrattarest 15 kohaga. Kooli taga asub parkla 25 parkimiskohaga Koolil on oma park, kooli ümbrus on ilus ja korras Bussijaam asub kooli vahetusläheduses Rahvatants, koorilaul, J.J. Street tantsukool breik ja hip-hop dance, spordiringid, saviring, käsitöö ja puutööring,


Kooliraadio Koolileht Õpilasesindus Traditsioonilised üritused

Kasutusel olevad sportimisruumid Võimaldatavad spordialad Koolisisesed spordivõistlused

kunstiringid. Kooli on olemas võimalus kooliraadio loomiseks Kooli Kuller ilmub üks kord kuus Oma Riik ja selle valitsus Vabariigi aastapäeva tähistamine peaministri ja presidendi pidulik kätlemistseremoonia, jõulujumalateenistused kohalikus kirikus, rebastenädal, tutipäevad. Väga suur ja ilus spordikeskus koos jõusaaliga. Kõik spordialad va ujumine. Tegeletakse ka laskespordiga. Klassidevahelised võistlusmängud

Koolikohvik Koolilõuna hind Koolilõuna valikuvõimalus

Ei ole Koolilõuna on tasuta Kaks korda nädalas supipäev, kolm korda nädalas prae pave

Ekooli kasutamine WiFi kättesaadavus 2009/2010 märkimisväärsed saavutused

e-kool on olemas Koolis sees ei ole WiFi-t Osalemine olümpiaadidel maakondlik bioloogia, sakas keel ja eesti keel I koht. Rahvusvahelised projektid Comenius ja Euroscola. Comenius projektid, Euroscola projektid Koos Häädemeeste keskkooli ja Pärnu Ühisgümnaasiumiga õpitakse Pärnu kolledzis majandusõpetust Puudumised peavad olema kõik põhjendatud Kahel päeval nädalas

Läbiviidud projektid Koolidevahelised ettevõtmised Puudumisõigus Kooliõde


Kooli nimi

Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium Kooli moto/tunnuslause Aadress Telefon E-post Koduleht Direktor Õppealajuhataja Kooli kõikide õpilaste arv Gümnaasiumiõpilaste arv Gümnaasiumi paralleelide arv Kooli partnerkoolid Õppesuunad Õpetatavad keeled Valikained

Ujumistund kehalises (gümnaasiumi osas) Suusatamine/uisutamine talvel kehalises (gümnaasiumi osas) Õpilaste karjääriõppe toimumine (gümnaasiumi osas) Kõrgkoolis jätkavate lõpetajate protsent (2010/2011) Kutseõppeasutuses jätkavate lõpetajate protsent (2010/2011)

Õppida pole kunagi hilja Noorte Väljak 2 666 1940 ptg@ptg.parnu.ee www.ptg.parnu.ee Karin Kurvits Airi Broberg 472 425

13 Kõik Eesti täiskasvanute gümnaasiumid, Tartu Riiklik Ülikool Reaal-, humanitaar- ja loodussuund eesti, vene, saksa, inglise Reaasuund (Lai matemaatika, arvuteooria elemendid I, majandusmatemaatika elemendid, geoinformaatika, teistsugune füüsika, joonestamine) Loodussuund (Kõne ja väitlus, erialane võõrkeel, majandusmatemaatika elemendid ,geoinformaatika, rakendusbioloogia, joonestamine, elementide keemia, elukeemia, loodusteadused, tehnika ja ühiskond, loodusturism, inimene ja õigus Humanitaarsuund (Kõne ja väitlus, draama ja teater, kirjandus ja ühiskond, A1 oskusega võõrkeel, disain, üldajalugu (maailma ajalugu: tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat), inimene ja õigus, psühholoogia, tänapäeva filosoofilised küsimused Kõikides suundades (Riigikaitse, usundiõpetus, majandus/ettevõtlusõpe, ettevalmistuskursused matemaatikas ja võõrkeeltes, õpioskuste kursus, arvutiõpetuse kursus, uurimustöö alused Kooli õppekavas ei ole kehalise kasvatuse tundi. Kooli õppekavas ei ole kehalise kasvatuse tundi. Koolis töötab sotsiaalpedagoog, kes koostöös õppenõustamiskeskusega nõustab õpilasi karjääri küsimustes. 16

14


Puhkenurgad (nii hoonetes kui ka väljaspool) Õuesõppe võimaluse olemasolu Uste lukustamine koolipäeva ajal Kooli raamatukogu Koolikappide olemasolu Jalgrattaparkla kohtade arv Autoparkla kohtade arv Koolimaja ümbrus Lähim ühistranspordi peatus Huvialaringid Kooliraadio Koolileht Õpilasesindus Vähemalt 3 traditsioonilist üritust Kasutusel olevad sportimisruumid Võimaldatavad spordialad Koolisisesed spordivõistlused Koolikohvik Koolilõuna hind Koolilõuna valikuvõimalus Ekooli kasutamine WiFi kättesaadavus 2010/2011 märkimisväärsed saavutused Läbiviidud projektid

Koolidevahelised ettevõtmised Puudumisõigus Kooliarst, kooliõde

Jah Jah Ei Jah Ei 10 Üldkasutatav parkla Park, allee 200m Kitarr, klaver Ei Jah Jah Jõulunädal, EV aastapäeva viktoriin, ava- ja lõpuaktused Ei 1,50€ naaberkoolis Ei Jah Ei 3 kuldmedalit, 3 hõbemedalit „Discovering Europe Through Language and Culture using ICT" ”Täiskasvanud õppijate regioonide vaheline interaktiivne kogukond” TÕRVIK ”Täiskasvanud õppijate regioonide vaheline interaktiivne kogukond” – projekt koostöös teiste täiskasvanute gümnaasiumide ja Tartu Ülikooliga Õpilastel on kohustus sooritada õigeaegselt arvestused.


Kooli nimi

Sindi Gümnaasium Kooli moto/tunnuslause Aadress Telefon E-post Kodulehekülg Direktor Õppealajuhataja Õpilaste arv Gümnaasiumi paralleelide arv Kooli partnerkoolid

”Oskused ja teadmised annavad vabaduse” Kooli 9, Sindi, Pärnumaa 44 52 444 sg@sindi.parnu.ee www.sindigymnaasium.ee Ain Keerup Margit Rebane 350 2 (statsionaarne 1 ja mittestatsionaarne 1)

Õppesuunad

I õppesuund - Loodusainete õppesuund II õppesuund - Sotsiaalainete õppesuund III õppesuund – Majanduse õppesuund Inglise keel, vene keel, saksa keel, hispaania keel (ringina ja valikkursusena gümnaasiumis) Uurimistöö alused, projektiõpe, majandus- ja ettevõtlusõpe, kaubandus, informaatika, meedia, multimeedia, hotellindus ja turism, riigikaitse, karjääriõpetus, väliskirjandus, hispaania keel,kunst, inglise keel, bioloogia, usundiõpetus Ja Ja

Õpetatavad keeled Valikained

Ujumistund kehalises Suusatamine/uisutamine talvel kehalises Õpilaste karjääriõppe toimumine Kõrgkoolis jätkavate lõpetajate protsent Kutseõppeasutuses jätkavate lõpetajate protsent Puhkenurgad (nii hoonetes kui ka väljaspool) Õuesõppe võimaluse olemasolu Uste lukustamine koolipäeva ajal Kooli raamatukogu Koolikappide olemasolu Jalgrattaparkla kohtade arv Autoparkla kohtade arv

Saksamaal – Eilenburgis, Münchenis; Soomes – Kouvola maakonnas, Anjalankoskis; Portugalis – Aveiros; Hispaanias – Don Benitos; Itaalias – Larinos, Sardiinias, Türgis – Istanbulis, Kayseris; Inglismaal – Bansteadis, Kentis; Austrias – Vilsis; Lätis – Grobinas; Leedus – Skuodases.

Ja 52 8

On On Ei On On 30 20


Koolimaja ümbrus Lähim ühistranspordi peatus

Park 300m

Huvialaringid

Laste- ja mudilaskoor, korvpall, rahvastepall, võrkpall, matemaatika, ansamblid, solistid, näitering, rahvatants On On Jah Reipalt koolipinki, jõululaat, jõulupeod, jõuluball, tänupäev 2 võimlat, jõusaal

Kooliraadio Koolileht Õpilasesindus Traditsioonilised üritused Kasutusel olevad sportimisruumid Võimaldatavad spordialad Koolisisesed spordivõistlused

Jalgpall, võrkpall, korvpall, tõstmine, poks Rahvastepalli võistlused, korvpallivõistlused

Koolikohvik Koolilõuna hind Koolilõuna valikuvõimalus

Ei 0,77 € Ei

Ekooli kasutamine WiFi kättesaadavus 2009/2010 märkimisväärsed saavutused

Jah Jah Pärnumaal saksa keele olüm. I koht, majandusolümpiaadi I koht, ajaloo olümp. põhikool I koht ja gümnaasim I-II koht, vene keele viktoriin I koht Euroopa Noored (1), Comenius (4), KIK (2), BAP (1), õpilasprojektid Sindi koolis (21), Sindi Lasteaias (5), ”Sõbra kõrval kooli” (2) eelkooliealiste kohanemise projekt kooliga, Integratsioooniprojekt (10), seltsing ”Abistav käsi” kooliprojektid (21), EOK (1), Vilistlased minevikust ja olevikust ajalooprojekt (7). Comenius-projektid, Baltimaade kooliolümpia Skuodase ja Grobina koolidega, spordivõistlused, lauluvõistlused, viktoriinid, võistlused Ainult tõendiga Ja (iga paev 9.00-15.00)

Läbiviidud projektid

Koolidevahelised ettevõtmised Puudumisõigus Kooliõde


Kooli nimi

Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium Kooli moto/tunnuslause Aadress Telefon E-post Kodulehekülg Direktor Õppealajuhataja Õpilaste arv Gümnaasiumi paralleelide arv Kooli partnerkoolid

Vabadus Loovus Vastutus Lõuna 20, Pärnu 80010 4431037 kool@sytevaka.ee www.sytevaka.ee Andres Laanemets Ene Kõo 337 2

Õppesuunad Õpetatavad keeled Valikained

humanitaar ja sotsiaal inglise, saksa, prantsuse, hispaania, ladina, vene, kreeka majandus- ja ettevõtlusõpe, riigikaitse, usundilugu, tööalane karjäär, informaatika, fototöötlus ja veebidisain, praktiline psühholoogia, etikett, kirjandus ja kinokunst, keskkond ja säästev areng, tarbekunst, interlingua, giidinduse alused, eetika, teatrilugu, c-võõrkeel, võõrkeelne kirjandus, meedia, õigusteaduse alused, keraamika, sotsiaaltöö alused, politoloogia, sotsioloogia ei

Ujumistund kehalises Suusatamine/uisutamine talvel kehalises Õpilaste karjääriõppe toimumine Kõrgkoolis jätkavate lõpetajate protsent Kutseõppeasutuses jätkavate lõpetajate protsent

Treffneri gümnaasium, Tallinna 21. kool, Märkische Schule (Saksamaa)

uisutamine jah 88% 1%

Puhkenurgad (nii hoonetes kui ka väljaspool) Õuesõppe võimaluse olemasolu Uste lukustamine koolipäeva ajal Kooli raamatukogu Koolikappide olemasolu Jalgrattaparkla kohtade arv Autoparkla kohtade arv Koolimaja ümbrus Lähim ühistranspordi peatus

koduklassides diivanid, veekeetjad, muusikakeskused jne.

Huvialaringid

väitlusklubi, filosoofiaring, koolileht, näitering, ansamblid, poistekoor, lastekoor, segakoor ei

Kooliraadio

Brackmanni pargis ei jah jah 15 4 südalinn - kohvikud, poed, pargid jne Bussijaam, Teater (umbes 250m kaugusel)


Koolileht Õpilasesindus Traditsioonilised üritused

Kasutusel olevad sportimisruumid Võimaldatavad spordialad Koolisisesed spordivõistlused

jah õpilasesindus kooli nõukogus koolilaager, tantsuvõistlus, jõulukontsert, klassibändide konkurss, duettide võistlus; kõnevõistlus, omaloomingu konkurss, väitlusturniir, mälumängud, salongiõhtud, avalikud loengud, klassidevahelised spordivõistlused Kesklinna Koolide Võimla, Kergejõustikuhall sportmängud, kergejõustik jne jalgpall, sulgpall, petank, korvpall, võrkpall, teatevõistlused, rahvastepall, orienteerumine

Koolikohvik Koolilõuna hind Koolilõuna valikuvõimalus

jah 1,15€ jah

E-kooli kasutamine WiFi kättesaadavus 2010/2011 märkimisväärsed saavutused

jah jah riigieksamite tulemustelt vabariigis 4. koht, Rakett 69 võit, 34 esikohta aineolümpiaadidel, Eesti Väitluse Meistrivõistluste teine koht, Gulliveri teatrimängu 1. koht, noortekoorile maksimumpunktid laulupeo repertuaari ettelaulmisel, arvukalt medaleid kergejõustikus ja pallimängudes Comenius, Euroscola, salongiõhtud, avalikud loengud sõpruskohtumine Treffneri gümnaasiumiga ja 21 kooliga, õpilasvahetus saksa sõpruskooliga, Pärnumaa koolide mälumäng ja väitlusturniir jah jah

Läbiviidud projektid Koolidevahelised ettevõtmised Puudumisõigus Kooliõde


Kooli nimi

Tõstamaa Keskkool Kooli moto/tunnuslause Aadress Telefon E-post Kodulehekülg Direktor Õppealajuhataja Õpilaste arv Gümnaasiumi paralleelide arv Kooli partnerkoolid

Ei saa ma targaks üleöö, see kõik on pikk ja pidev töö./ Me ei õpi mitte kooli, vaid elu jaoks Kalli mnt 13, Tõstamaa 88101 Pärnumaa 4496216 kool@tostamaa.ee www.tostamaa.edu.ee Toomas Mitt Maris Adler 165(30) 1 Audru Keskkool, Häädemeeste Keskkool, Järvakandi Gümnaasium, Vastse-Kuuste Põhikool, Erivevad koolid Comeniuse projektist

Õppesuunad Õpetatavad keeled Valikained Ujumistund kehalises Suusatamine/uisutamine talvel kehalises Õpilaste karjääriõppe toimumine Kõrgkoolis jätkavate lõpetajate protsent Kutseõppeasutuses jätkavate lõpetajate protsent

Turismindus ja Infotehnoloogia Inglise-keel ja Vene-keel

Puhkenurgad (nii hoonetes kui ka väljaspool) Õuesõppe võimaluse olemasolu Uste lukustamine koolipäeva ajal Kooli raamatukogu Koolikappide olemasolu Jalgrattaparkla kohtade arv Autoparkla kohtade arv Koolimaja ümbrus Lähim ühistranspordi peatus

Jah, nii sees kui ka väljas

Huvialaringid

Võrkpall, Solistide ansamel, Spordiring-kergejõustik, Disainiring, Kunstiring Jah Jah

Kooliraadio Koolileht

Jah(algklassides) Jah(kõigile vanuseastmetele) Jah 60 75 (sh. Põhikoolilõpetajad)

Jah(koolil on oma aed) Ei Jah Ei 12 20 Park, puude salu, jõgi, jalutusrajad, puhkenurgad Koolimaja ees (Kool)


Õpilasesindus Traditsioonilised üritused Kasutusel olevad sportimisruumid Võimaldatavad spordialad Koolisisesed spordivõistlused

Jah Õpetajate päev, Rebaste ristimine, Play-back Show, Jõulupidu, Tutipidu Võimla, pallisaal, jõusaal, Jalgpall, korvpall, võrkpall, sulgpall, kergejõustik, talisportsuusatamine, uisutamine, Jah(Spordipäev, sügiskross,Jüriöö jooks)

Koolikohvik Koolilõuna hind Koolilõuna valikuvõimalus

Ei Tasuta Ei

Ekooli kasutamine WiFi kättesaadavus 2009/2010 märkimisväärsed saavutused Läbiviidud projektid Koolidevahelised ettevõtmised Puudumisõigus

Jah Jah(terve kooli ulatuses) Saavutused aineolümpiaadidelt, konkursitelt ja võistlustelt, Tantsu-ja laulupeol osalemine, Comenius, RMK projektid, KIKi projektid, Leader Ühisüritused

Kooliõde

Vanemate nõusolekul, üritustel osalemisel või ekskursioonil viibimisel Ei


Kooli nimi

Pärnu Vene Gümnaasium Kooli moto/tunnuslause Aadress Telefon E-post Kodulehekülg Direktor Õppealajuhataja Õpilaste arv Gümnaasiumi paralleelide arv Kooli partnerkoolid Õppesuunad Õpetatavad keeled Valikained Ujumistund kehalises Suusatamine/uisutamine talvel kehalises Õpilaste karjääriõppe toimumine Kõrgkoolis jätkavate lõpetajate protsent Kutseõppeasutuses jätkavate lõpetajate protsent

"Mitte protsess, vaid eesmärk tagab edu" (T.A. Hinton) Tammsaare 30, Pärnu 38-461 venegymnaasium@hot.ee www.veneg.parnu.ee Vladimir Klevtsov Kristina Moissejenko 618(156) 10. kl-1 ; 11. kl-1; 12.kl-2 + mittestatsionaarne õppe 11/12. klass Kuninga tänava põhikool, Ühisgümnaasium, Tartu Annelinna Gümnaasium Humanitaarsuund, reaalsuund, looduse- ja keskkonnakaitse suund Vene, eesti, inglise, saksa Eesti kirjandus, media, riigikaitse, informaatika Ei Ei Umbes kord või kaks kuus läbi teiste ainete ja klassitundides klassijuhataja abil Umbes 60% Umbes 25%

Puhkenurgad (nii hoonetes kui ka väljaspool) Õuesõppe võimaluse olemasolu Uste lukustamine koolipäeva ajal Kooli raamatukogu Koolikappide olemasolu Jalgrattaparkla kohtade arv Autoparkla kohtade arv Koolimaja ümbrus Lähim ühistranspordi peatus

Jah

Huvialaringid

Füüsika ring “Noor teadlane”, ajakirjandusring, segakoor, moeateljee “Šans”, ansamblid, rahvatants (Koletsko), eesti rahvatantsu ring, kunsti ja käsitöö ettevalmistus ring Jah Jah

Kooliraadio Koolileht

Jah Ei Jah Ei 10 Umbes 35 Park, puude salu, rand ja meri Umbes 100m


Õpilasesindus Traditsioonilised üritused

Kasutusel olevad sportimisruumid Võimaldatavad spordialad Koolisisesed spordivõistlused

Jah Heategevuskontsert, spordi ja folkloori päevad , parimate õpilaste vastuvõtt direktori juures, ainedekaadid, vilistlaste kokkutulek Kaks võimlat, kaks spordiväljakut, staadion Korvpall, võrkpall, kergejõustik, jalgpall, võimlemine Jah ; näiteks ka spordipäevade ajal

Koolikohvik Koolilõuna hind Koolilõuna valikuvõimalus

Jah 1,25 EUR Jah, on olemas väike valikuvõimalus

Ekooli kasutamine WiFi kättesaadavus 2010/2011 märkimisväärsed saavutused Läbiviidud projektid

Jah, ainult 1-9 klass Jah 25 noorteadurit

Koolidevahelised ettevõtmised Puudumisõigus Kooliõde

Comenius projektid, E twinning, Folklore- Prantsusmaaga ja Türgiga, Misa projektid Luulekonkursid, spordivõistlused, Emakeelepäev, Pärnumaa Miniteatrite päev Arstitõendiga, vanema kirjaga(või telefoni teel), kui õpetaja vabastab nt. olümpiaadi pärast Jah; 9.00-14.00


Kooli nimi

Pärnu Ühisgümnaasium Kooli moto/tunnuslause Aadress Telefon E-post Kodulehekülg Direktor Õppealajuhataja Õpilaste arv Gümnaasiumi paralleelide arv Kooli partnerkoolid

Õppides loon ennast Mai 3, 80010 Pärnu 4420131 yhis@yhis.parnu.ee www.yhis.parnu.ee Mart Kuuskmann Elve Otsalt 774 3+3+3

Õppesuunad

Õpetame süvendatult inglise keelt. 2011/2012 õppeaastast on õpilasel võimalus valida 3 õppesuuna vahel: G1A – loodusainete õppesuund (valikkursused võõrkeeltest, matemaatikast, keemiast, geograafiast, bioloogiast, füüsikast, filosoofiast, riigikaitsest, kunstiajaloost, majandusest, uurimistöö alustest, karjääriõpetusest) G1B – humanitaarainete õppesuund prantsuse keele ja kultuuriloo süvaõppega klass (valikkursused võõrkeeltest, kirjandusest, draamaõpetusest, ajakirjandusest, filosoofiast, kunstiajaloost, ajaloost, riigikaitsest, uurimistöö alustest, karjääriõpetusest) G1C – sotsiaalainete õppesuund (valikkursused võõrkeeltest, ühiskonnaõpetusest, filosoofiast, kursus Inimene ja religioon, ajaloost, sotsioloogiast, majandusest, projektitöö juhtimisest, karjääriõpetusest, matemaatikast, uurimistöö alustest) A- keelena inglise keel B- või C-keelena vene, saksa, rootsi, prantsuse keel, hispaania keel, itaalia keel Loodusainete õppesuund (valikkursused võõrkeeltest, matemaatikast, keemiast, geograafiast, bioloogiast, füüsikast, filosoofiast, riigikaitsest, kunstiajaloost, majandusest, uurimistöö alustest, karjääriõpetusest) Humanitaarainete õppesuund (valikkursused võõrkeeltest, kirjandusest, draamaõpetusest, ajakirjandusest, filosoofiast, kunstiajaloost, ajaloost, riigikaitsest, uurimistöö alustest, karjääriõpetusest) Sotsiaalainete õppesuund (valikkursused võõrkeeltest, ühiskonnaõpetusest, filosoofiast, kursus Inimene ja religioon,

Õpetatavad keeled

Valikained

Pärnu Vene Gümnaasium Pärnu Koidula Gümnaasium Pärnu Kuninga Tänava Põhikool Paikuse Põhikool sõpruskoolid Soomes, Hollandis, Rootsis, Ungaris, Portugalis


Ujumistund kehalises Suusatamine/uisutamine talvel kehalises Õpilaste karjääriõppe toimumine Kõrgkoolis jätkavate lõpetajate protsent Kutseõppeasutuses jätkavate lõpetajate protsent

ajaloost, sotsioloogiast, majandusest, projektitöö juhtimisest, karjääriõpetusest, matemaatikast, uurimistöö alustest) Ei Ei Novembris karjäärinädal, õppekava läbiv teema kõikides klassides. 80% 15 %

Puhkenurgad (nii hoonetes kui ka väljaspool) Õuesõppe võimaluse olemasolu Uste lukustamine koolipäeva ajal Kooli raamatukogu Koolikappide olemasolu Jalgrattaparkla kohtade arv Autoparkla kohtade arv Koolimaja ümbrus Lähim ühistranspordi peatus

ei, aga koridorides on palju pinke, kus saab istuda

Huvialaringid

Ansamblid, filateelia, kunstiring, käsitööring, lastekoor, rahvatants (C-rühm ), robootika, segakoor, solistiõpe, tehnikaring, väitlus Jah Jah Jah Koolis on välja kujunenud pikaajalised traditsioonid: esimese koolipäeva aktus, pidulikud lõpuaktused, vabariigi aastapäeva aktus, kevadkontsert, solistide konkurss, jõulukontsert, kooliolümpia, karjäärinädal, üle kolmekümne aasta kestnud õpilaskonverentsid, mis viimasel kümnel aastal saanud rahvusvahelised mõõtmed, üle kolmekümne aasta toimuv kooli aastapäeva tähistav teadmiste võistlus Koidula gümnaasiumiga, direktsiooni vastuvõtt olümpiaadide ja konkursside võitjatele, nende vanematele ning õpetajatele. Valgustatud kunstmuruga staadion, võimla, uue spordihoone kasutamise võimalus Võrkpall, jalgpall, korvpall, kergejõustik, sulgpall, rahvastepall, saalihoki, indiaca, ergomeeter, tõstmine Kooliolümpia

Kooliraadio Koolileht Õpilasesindus Traditsioonilised üritused

Kasutusel olevad sportimisruumid Võimaldatavad spordialad Koolisisesed spordivõistlused Koolikohvik

Ei Ei Jah Ei 50 15 Park, tiik 100m

Jah


Koolilõuna hind Koolilõuna valikuvõimalus

1.15 € Ei. Võimalik ise valida portsjoni suurus. Võimalik valida, mitmendal söögivahetunnil süüa.

Ekooli kasutamine WiFi kättesaadavus 2009/2010 märkimisväärsed saavutused

Jah Jah, parooli saab direktori käest. 2009/2010 aineolümpiaadide piirkonnavoorus saavutas 1.-10. koha 182 õpilast, nendest linna- või piirkonnavooru võitjaid oli 30. Riigis tuli esimese kümne hulka 8 õpilast. 2.-3. kohale tuli linna- või piirkonnavoorus 57 õpilast. TÜ teaduskoolis lõpetas kursuse 2009/2010 22 õpilast 2009/2010 õa oli väga heade konkursitulemustega õpilasi 107. Rahvusvahelisel tasandil saavutas 1. koha 1 õpilane; vabariiklikul tasandil 1.-3. koha 5 õpilast; piirkondlikul tasandil 1.-3. koha 86 õpilast. Väga heade sporditulemustega 249 õpilast. Kool on saanud kaks rahalist preemiat (a`10000 EEK) Archimedes SA programmides osalemise eest. Osalesime kahes Comeniuse projektis Belgia, Portugali ja Rootsi koolidega. Tiigrihüpe SA poolt korraldatud projektide taotlusega on kool saanud IT vahendeid 750 000 krooni Ühiskonverents Koidula kooliga, kunsti- ja muusikaalane koostöö Pärnu Vene Gümnaasiumiga, rahvusvahelised õpilaskonverentsid Õigus puududa haiguse korral või erakorraliselt kodustel põhjustel. Jah Arst: T 9-14 Õde: E-R 8:30-14:30

Läbiviidud projektid

Koolidevahelised ettevõtmised Puudumisõigus Kooliõde


Kooli nimi

Pärnu Ülejõe Gümnaasium Kooli moto/tunnuslause

Pärnu Ülejõe Gümnaasium on kool, kus õpivad edule orienteeritud õpilased ja neid õpetavad õpilaste edust huvitatud õpetajad.

Aadress Telefon E-post Kodulehekülg Direktor Õppealajuhataja Õpilaste arv Gümnaasiumi paralleelide arv Kooli partnerkoolid

Tallinna mnt 40a 444 7180 kool@ylejoe.parnu.ee www.ylejoe.parnu.ee Margus Veri

Õppesuunad

- kultuurisuund

Eevi Palu 760

2 - Friedrich-von-Bodelschwingh-Gymnasium - Bielefeld Horizon projektis osalevad koolid

- loodussuund Õpetatavad keeled Valikained

- majandussuund inglise, saksa, vene, hispaania, soome Uurimistöö Loodussuund (bioloogia süvendatult, ökoloogia ja keskkond, elusorganismide süstemaatika, tervislik toitumine, bio- ja geenitehnoloogia, anatoomia ja ladina keel, füsioteraapia lai matemaatika, joonestamine, informaatika) Majandussuund (Majandusõppe alused, Õpilasfirma, Majandusgeograafia, Inglise ärikeel, Uurimistöö/äriplaan, Informaatika) Kultuurisuund- humanitaarharu (C-võõrkeel (saksa, soome, vene, inglise, hispaania), Briti kultuur, Kirjandus, müüt, draama, film, Tekstiõpetus, Politoloogia, Väitluskunst, Uurimistöö, Informaatika ) Kultuuri suund- muusikaharu (Muusika süvendatult, Muusikateooria ja –ajalugu, Noodigraafika, Harmoonia,


Instrumendiõpe/hääleseade, Segakoor)

Ujumistund kehalises Suusatamine/uisutamine talvel kehalises Õpilaste karjääriõppe toimumine Kõrgkoolis jätkavate lõpetajate protsent Kutseõppeasutuses jätkavate lõpetajate protsent

Ei Ei

Puhkenurgad (nii hoonetes kui ka väljaspool) Õuesõppe võimaluse olemasolu Uste lukustamine koolipäeva ajal Kooli raamatukogu Koolikappide olemasolu Jalgrattaparkla kohtade arv Autoparkla kohtade arv Koolimaja ümbrus Lähim ühistranspordi peatus

Jah

Huvialaringid

Kodu-uurimine, eesti keele uurimistööd, huvitav emakeel, võrkpall, korvpall, seltskonnatants, käsitööring, segakoor, koolibänd, instrumendiõpe Jah Jah - http://www.ylejoe.eu/

Kooliraadio Koolileht Õpilasesindus Traditsioonilised üritused Kasutusel olevad sportimisruumid Võimaldatavad spordialad

Koolisisesed spordivõistlused

Jah – Toimuvad kokkuleppeliselt 50,7% 9%

Jah

Ei Jah, lisaks arvutinurk koos internetiga Jah/tasuline – 12€ pool aastat

20 45 Park

30m

Jah - http://www.ylejoe.eu/opilasesindus/ Jõuluball, Ülejõe Ööbik, Liikumiskavade pidu Suur võimla, väike võimla, aeroobikasaal ja jõusaal

Korvpall, võrkpall, jalgpall ja enamus kergejõustikuga seonduvad alad. Samuti on olemas korralik rannavolleplats, mida saab soojemate ilmade korral kasutada. Jah – jalgpall, korvpall, võrkpall, saalihoki

Koolikohvik Koolilõuna hind Koolilõuna valikuvõimalus

Jah

Ekooli kasutamine WiFi kättesaadavus 2009/2010 märkimisväärsed saavutused

Jah

1,15€ Jah

Jah, tervel kooliterritooriumil - Pärnu linna Kodanikunädala viktoriini võit - 2010. aasta EENeti arvutijoonistuste võistlus võit


Läbiviidud projektid

- Ülevabariigilise Kodanikupäeva viktoriine 2. koht - Emakeeleolümpiaadi piirkonnavooru võit - Saksa keele olümpiaadi piirkonnavooru võit - Pärnu linna kunstikonkursi võit - Junior Achievement Eesti poolt Tallinnas korraldatud õpilasfirmade laadal tunnistas žürii kategoorias „Parim idee“ Pärnu Ühisgümnaasiumi ja Ülejõe Gümnaasiumi ühisfirma Eained oma valdkonna Eesti parimaks. - Horizon - Comenius - “Geneetiline sõrmejälg” Bielefeldi kooliga Saksamaal - “Euroopa klassis” osalemine

Koolidevahelised ettevõtmised Puudumisõigus Kooliõde

Jah – õpilasvahetus ja kõik muu, milles on võimalik osaleda.

Haigustõendi või hooldaja loal Jah - E-R 8-15


Kooli nimi

Häädemeeste Keskkool Kooli moto/tunnuslause Aadress Telefon E-post Kodulehekülg Direktor Õppealajuhataja Õpilaste arv Gümnaasiumi paralleelide arv Kooli partnerkoolid

Puudub Kooli 10, Häädemeeste vald, Pärnumaa 44 64 641 kool@haademeeste.edu.ee www.haademeeste.edu.ee Raimu Pruul Ülle Iir 227 (45) 1

Õppesuunad Õpetatavad keeled Valikained

Ettevõtlikkus ja ettevõtlus, loodusained, sotsiaalained Eesti keel, inglise keel, vene keel, saksa keel, hispaania keel Turism, riigikaitse, joonestamine, arvutiõpetus, uurimitöö alused, tekstiõpetus, eksamimatemaatika Ei Jah (kooli lähedal suusatamiseks metsarajad, igal talvel kooli kõrval uisuväljak) Jah

Ujumistund kehalises Suusatamine/uisutamine talvel kehalises Õpilaste karjääriõppe toimumine Kõrgkoolis jätkavate lõpetajate protsent Kutseõppeasutuses jätkavate lõpetajate protsent

TÜ Pärnu Kolledž Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Pärnu Ühisgümnaasium

20% 50%

Puhkenurgad (nii hoonetes kui ka väljaspool) Õuesõppe võimaluse olemasolu Uste lukustamine koolipäeva ajal Kooli raamatukogu Koolikappide olemasolu Jalgrattaparkla kohtade arv Autoparkla kohtade arv Koolimaja ümbrus Lähim ühistranspordi peatus

Jah

Huvialaringid

Võrkpall, seltskonnatants, rahvatants, laulmine, käsitöö, kunstiring, näitering, 4H klubi Ei Ei Jah Sõbranädal

Kooliraadio Koolileht Õpilasesindus Traditsioonilised üritused

Jah Ei Jah Jah (tasuta) 100 50 Park, puude salu, tiik, jalutusrajad jms. 100m, Häädemeeste


Kasutusel olevad sportimisruumid Võimaldatavad spordialad

Perepäev Kooli vilistlaste kokkutulek iga 5 aasta järel Vastlapäev Piparkookide küpsetamine ja müümine Võimla-pallisaal, jõusaal

Koolisisesed spordivõistlused

Pallimängud, saalihoki, pesapall, suusatamine, uisutamine, tants Jah (klassidevahelised võrkpalli ja rahvastepalli võistlused ning spordipäev)

Koolikohvik Koolilõuna hind Koolilõuna valikuvõimalus

Ei Tasuta Ei

Ekooli kasutamine WiFi kättesaadavus 2010/2011 märkimisväärsed saavutused Läbiviidud projektid

Jah Jah lõpetas 2 hõbemedalisti, võrkpall 1 koht maakonnas, 6. koht vabariigis Ülekooliline perepäev, jäätmetekke vähendamise nädal, keksu laboratoorium, kriitiline jooks 100 päeva ball ÕE laager 4H laagrid Õppetöös osalemine on kohustuslik Ei

Koolidevahelised ettevõtmised Puudumisõigus Kooliõde


Kooli nimi

Vändra Gümnaasium Kooli moto/tunnuslause Aadress Telefon E-post Kodulehekülg Direktor Õppealajuhataja Õpilaste arv Gümnaasiumi paralleelide arv Kooli partnerkoolid

Meie kool on uks maailma Kooli 13, 87701 Vändra 444 7730 gymn@vandra.ee http://www.vandragumnaasium.edu.ee Peeter Putk Kersti Valgeväli 375 1-2

Õppesuunad

Klassikalise gümnaasiumi õppesuund – valikained eesti keelest, kirjandusest, võõrkeeltest, matemaatikast, keemiast, füüsikast, uurimistöö alustest. Loodusteaduste õppesuund - valikained geograafiast, bioloogiast, keemiast, füüsikast, loodusteadustest ja tehnoloogiast, matemaatikast, eesti keelest, võõrkeeltest, uurimistöö alustest. Sotsiaalteaduste haru - valikained suhtlemisoskustest, psühholoogiast, filosoofiline mõtlemisest, väärtuskasvatusest, õpioskustest, isiksuse arengust, sotsiaaltööst, noorsootööst, lastekaitsest, sotsiaalpedagoogikast, eesti keelest, võõrkeeltest, matemaatikast, uurimistöö alustest. Inglise, vene, saksa Võõrkeeled, kirjandus, matemaatika, rakendusbioloogia, keemia, ajalugu (Aasia ja Aafrika maade ajalugu), ühiskonnaõpetus (Inimene ja õigus), muusika, kunst (Nüüdiskunsti sünd ja arengusuunad), kehaline kasvatus, informaatika (HTML ja koduleht, andmebaasid, programmeerimine, arvuti kasutamine uurimistöös), mootorsõidukijuhi teooria, draamaõpetus, usundiõpetus, riigikaitse. Ei

Õpetatavad keeled Valikained

Ujumistund kehalises Suusatamine/uisutamine talvel kehalises Õpilaste karjääriõppe toimumine Kõrgkoolis jätkavate lõpetajate protsent Kutseõppeasutuses jätkavate lõpetajate protsent Puhkenurgad (nii hoonetes kui ka väljaspool) Õuesõppe võimaluse olemasolu

Valmiera Viestura Keskkool Läti Vabariigis; Comenius ja Nordplus Junior projektide raames koolid Hispaanias, Saksamaal, Suurbritannias, Taanis, Islandil, Lätis, Leedus, Soomes; õpilasvahetuse raames koolid Hispaanias ja Rootsis

Jah Jah 60 40

Jalutussaalis, kooliaias Jah – jah kooliaias, samuti keskkonnahariduslike projektide raames


Uste lukustamine koolipäeva ajal Kooli raamatukogu Koolikappide olemasolu Jalgrattaparkla kohtade arv Autoparkla kohtade arv Koolimaja ümbrus Lähim ühistranspordi peatus

Ei

Huvialaringid

Draamaring, noortekoor, rahvatants, keraamika, kunstiring, käsitöö, kergejõustik, võrkpall, korvpall, jalgpalliklubi, maadlus, male, Koolikell, teadete ja muusika edastamine Ei JATS – Juured Algavad Teie Seest Esimese koolipäeva aktus, kooli sünnipäev, õpilasesinduse laager, rebaste ristimine, õpetajate päev, klasside pildistamine, "Tagasi kooli", playbox, jõulupidu, aineolümpiaadid, stiilipäev, sõbrapäev, vabariigi aastapäeva aktus, DJ festival, filmifestival, Jüriöö jooks, gümnaasiumi lahtiste uste päev, draamaringi esietendus, abiturientide klassipulm, abiturientide tutipidu, õpilaste kevadkontsert, spordipäev, lõpuaktused, vilistlaste kokkutulek. Suur võimla, alevi jõusaal

Kooliraadio Koolileht Õpilasesindus Traditsioonilised üritused

Kasutusel olevad sportimisruumid Võimaldatavad spordialad Koolisisesed spordivõistlused

Jah Ei 100 18 Park, haljasalad ja kooliaed Koolibuss tuleb kooli juurde, autobussijaam on 1,5 km kaugusel

Kergejõustik, korvpall, võrkpall. Kohalikes klubides – jalgpall, maadlus, jalgrattasport Jah (pallimängud, spordipäevad, kooliolümpiamängud)

Koolikohvik Koolilõuna hind Koolilõuna valikuvõimalus

Ei 0,77 € Ei

E-kooli kasutamine WiFi kättesaadavus 2010/2011 märkimisväärsed saavutused Läbiviidud projektid

Jah Ürituste korral - jah Maakondlikel aineolümpiaadidel 17 esikohta, 18 teist kohta ja 12 kolmandat kohta

Koolidevahelised ettevõtmised Puudumisõigus Kooliõde

Comenius, Nordplus Junior, Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnahariduse projektid, kooliolümpiamängud (Eesti Olümpiaakadeemia), bioloogia ja füüsika õpitoad (Tartu Ülikool), MIMO projekt (noortele vaba aja sisustamine läbi tantsu, etenduste, muusika ja muude lavaliste tegevuste) Spordikohtumised ja kultuurivahetus (koorid, rahvatants) sõpruskooliga Valmieras Puudumised peavad olema põhjendatud Kolmel päeval nädalas

Pärnu linna ja maakonna koolide võrdlussüsteem  

Pärnu linna Noortekogul on jätkuprojektina valminud Koolide võrdlustabelitesüsteem, mis sisaldab detailset ülevaadet linna ja maakonna gümna...

Pärnu linna ja maakonna koolide võrdlussüsteem  

Pärnu linna Noortekogul on jätkuprojektina valminud Koolide võrdlustabelitesüsteem, mis sisaldab detailset ülevaadet linna ja maakonna gümna...

Advertisement