Page 1

Parlament Młodzieży Miasta Radomia

Sierpień 2013r.

Budżet obywatelski Radom 2014 POZNAJ NAJLEPSZE PROPOZYCJE! Parlament Młodzieży Miasta Radomia realizuje od ponad 17lat inicjatywy młodzieżowe mające na celu budowę prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego. W ramach wprowadzania w naszym mieście budżetu obywatelskiego Parlament Młodzieży złożył 21 projektów - najwięcej ze wszystkich organizacji. Projekty zostały stworzone przy okazji warsztatów w radomskich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które zorganizowała ekipa Parlamentu. W warsztatach w PG 8, VI LO, V LO, ZSSamochodowych oraz Urzędzie Miast wzięło udział przeszło 70 mieszkańców. Wszystkie inicjatywy młodzieży zostały zawarte w formularzach zgłoszeniowych do BO. Na etapie opiniowania wniosków Parlament Młodzieży posiadał jedno miejsce w Zespole Urzędu Miasta powołanego w celu odrzucenia ze względów formalnych niektórych pomysłów. Zależy Nam, aby to właśnie projekty stworzone przez radomską młodzieży jak najlepiej wypadły podczas głosowania. Stąd też broszura informacyjna w skrócie przedstawiająca część inicjatyw Parlamentu. Zapraszamy do czytania!

SPIS TREŚCI Szlak kultury żydowskiej

................................... 2

POZNAJ ZASADY GŁOSOWANIA!

Warsztaty literackie

Głosowanie polega na ocenie inwestycji w skali od 0 do 5 na specjalnie do tego przygotowanej karcie wyborczej. Głosujący może ocenić wszystkie projekty, kilka z nich lub jeden. Karty do odebrania w punktach do głosowania.

Amfiteatr PG 8

................................... 3 ................................... 4

Prawo do oddania swojego głosu ma każdy pełnoletni mieszkaniec Radomia oraz za zgodą opiekuna, także osoby między 16 a 18 rokiem życia.

Skatepark Michałów

Istnieje możliwość głosowania przez internet! Mieszkaniec ze strony internetowej (www.radom.pl/konsultacje) pobiera komplet dokumentów, które należy uzupełnić. Zeskanowane dokumenty wraz z dowodem tożsamości należy wysłać na adres glosowanie@umradom.pl

Gdzie głosować?

................................... 5 ................................... 6


STACJE WYPOŻYCZALNI ROWERÓW Pomysł zaczerpnięty prosto ze stolicy. Mowa oczywiście o Veturilo, czyli ogólnomiejskim systemie wypożyczalni rowerów. Chcielibyśmy, aby Radom był kolejnym rowerowym miastem na mapie Polski. Nie potrzeba do tego wiele—wnosimy o budowę dwóch stacji (Dworzec PKP

oraz Galeria Słoneczna/Plac Konstytucji). Od czegoś trzeba zacząć—mamy nadzieję, że będzie to początek prawdziwego systemu wypożyczalni rowerów w naszym mieście. Koszt 200 000 zł. Obszar ogólnomiejski

10.97.

„Twoje działanie, i tylko twoje działanie, określa twoją wartość.” J. Fichte

PÓŁKI DO BOOKCROSSINGU Bookcrossing to nic innego jak prosta wymiana książek—bezgotówkowa, bez nadzoru oraz zbędnych zasad. Pamiętamy tylko o jednym—biorąc książkę dajemy jedną w zamian. Chcemy umożliwić radomianom wspólną wymianę księgozbiorów poprzez montaż 10 ogólnodostępnych półek w centralnych punktach miasta. Koszt 9 000 zł. Obszar ogólnomiejski

11.116

2

SZLAK KULTURY ŻYDOWSKIEJ Radom jako jedno z nielicznych miast może poszczycić się ogromnie bogatą historią różnorodności kulturowej i religijnej. W okresie międzywojennym 30% wszystkich mieszkańców stanowili Żydzi. Trudne i zawiłe ścieżki historii doprowadziły nas do momentu, w którym w mieście nie mieszka żaden przedstawiciel tej społeczności, a pamięć o kulturze oraz tragicznych losach wojennych jest niezauważalna. Projekt zakłada budowę szlaku pamięci kultury Żydów radomskich złożonego z 5 tablic upamiętniających ważne miejsca dla tej społeczności (np. Dworzec PKP, wejście do getta, ochronka żydowska). Prócz materialnego szlaku powstanie wirtualny przewodnik po tych miejscach w formie bloga stworzonego przez radomskich uczniów. Koszt 17 000 zł. Obszar ogólnomiejski—13.115.


RADOM— NAPRAWMY TO!

WSPARCIE GRUPY „WARSZTATY LITERACKIE” Warsztaty literackie to grupa młodych twórców prozy i poezji działająca przy SCM Arka. „Warsztaty”. Jej założycielem jest znany radomski poeta i polonista—Adrian Szary. Co roku w ramach pracy grupy literackiej wydawane są antologie wierszy, a także organizowane są autorskie i zbiorowe wieczorki literackie. Aktywna działalność grupy jest ograniczona ze względu na małe zasoby finansowe. Projekt ten zakłada dofinansowanie warsztatów kwotą potrzebną do wydania 4 autorskich tomików, jednej antologii, dwóch wieczorków literackich oraz wyjazdu plenerowego dla najaktywniejszych uczestników.

Radom—naprawmy to.pl to w zamyśle portal internetowy umożliwiający mieszkańcom zgłaszanie awarii, usterek, błędów w przestrzeni publicznej. To także doskonałe narzędzie do monitorowania prac samorządowych urzędników. W jaki sposób? Np. zgłaszamy przez portal dziurawy chodnik na ul. Warszawskiej. Śledzimy czas reakcji i wiemy jak pracują miejskie instytucje czy spółdzielnia. Portal zachęca także do usuwania problemów wspólnie z innymi mieszkańcami, jako czyny społeczne.

Koszt 30 000 zł. Obszar ogólnomiejski

12.112

Koszt 20 000 zł. Obszar ogólnomiejski—15.96.

3


WYKONANIE DRZWI WEJŚCIOWYCH W V LO

REMONT CHODNIKA ORAZ ZAKUP WINDY PRZY X LO IM. KONARSKIEGO

V Liceum Ogólnokształcące to jedna ze szkół—wizytówek miasta. Znajduje się także przy jednej z głównych ulic miejskich. Mimo to wejście do placówki straszy wszystkich interesantów i nowych uczniów.

X Liceum Ogólnokształcące to jedna z niewielu placówek w naszym mieście, w której bez przeszkód uczyć się mogą osoby niepełnosprawne. Nie od dziś wiadomo, że jest to szkoła z oddziałami integracyjnymi, dlatego miejsce nauki powinno być specjalnie przystosowane do potrzeb uczniów.

Przedstawiciele V LO postanowili zawalczyć z tym budowlanym mankamentem, składając wniosek o gruntowny remont bądź wymianę drzwi głównych.

Parlament Młodzieży złożył wniosek mówiący o budowie windy dla uczniów niepełno-

sprawnych w X LO, która jest niezbędna do dalszego funkcjonowania szkoły. Ponadto projekt BO zakłada remont chodnika przy ul. Beliny Prażmowskiego prowadzący do szkoły oraz miejscowej przychodni. Koszt 230 000 zł. Obszar I—11.117,

12.110.

Koszt 10 00o zł. Obszar I—13.108.

REMONT POSZYCIA DACHOWEGO W PG 8 Publiczne Gimnazjum nr 8 znajdujące się na osiedlu Michałów jest jednym z najlepszych gimnazjów w Radomiu. Posiada oddziały integracyjne oraz co roku odnosi ogromne sukcesy sportowe i naukowe. Niestety od lat szkoła boryka się z fuszerką pierwszych budowniczych. Przeciekający dach w okresie jesienno-zimowym powoduje częściowy paraliż placówki oraz stanowi zagrożenie dla wychowanków, a także dla zaplecza informatycznego szkoły. Projekt BO zakłada remont całego poszycia dachowego PG nr 8. Koszt 100 000 zł. Obszar IV—10.14.

4


REMONT AMFITEATRU PRZY PG NR Publiczne Gimnazjum nr 8 boryka się z jeszcze jednym problemem. Na terenie szkoły znajduje się zaniedbany amfiteatr, który po remoncie może stać się idealnym miejscem do wspólnej integracji mieszkańców osiedla. Stanowiłby kolejny punkt na mapie Radomia, gdzie mieszkańcy mogą razem działać i poznawać swoje społeczne możliwości. Projekt zakłada remont filarów, poszycia dachowego amfiteatru, nasadzenie kwiatów oraz oświetlenie terenu. Koszt 90 000 zł. Obszar IV—9.13.

„Co skraca mi czas? – Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie? – Bezczynność! „ J.W. Goethe

SKATEPARK ORAZ MIEJSCE SPOTKAŃ DLA MŁODZIEŻY NA OSIEDLU MICHAŁÓW Osiedle Michałów to jedno z bardziej zapomnianych terenów miasta Radomia. Młodzież swój wolny czas spędza poza terenem mieszkalnym — w centrum lub pobliskich osiedlach. Czas to zmienić! Wystarczy dać młodzieży możliwość zaaklimatyzowania się na własnym terenie. Projekt zakłada budowę miejsca spotkań - obszaru wydzielonego do ognisk, zbiórek, zabaw— połączonego ze skateparkiem oraz terenem zielonym. Koszt 300 000 zł. Obszar IV—16.114.

5


GDZIE MOŻESZ ODDAĆ SWÓJ GŁOS!

PARLAMENT MŁODZIEŻY MIASTA RADOMIA

1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Radomiu ul. Sobieskiego 12

Parlament Młodzieży Miasta Radomia (PMMR) założony został w 1994 r. dzięki samodzielnej inicjatywie młodzieży podczas spotkania przedstawicieli szkól średnich Radomia. Kilka miesięcy później utworzenie parlamentu zostało usankcjonowane prawnie, uchwałą Rady Miasta Radomia. Organizacja zrzesza reprezentantów wszystkich radomskich szkół ponadgimnazjalnych oraz gimnazjów.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 w Radomiu ul. Trojańska 5 3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24 w Radomiu ul. Powstańców Śląskich 4

6. Biuro Rady Miejskiej 1 szt. ul. Moniuszki 9 7. Biurze Obsługi Mieszkańca UM ul. Kilińskiego 30 8. Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Konsultacji Społecznych UM ul. Żeromskiego 53, pok. 104

4. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 w Radomiu ul. Sandomierska 19

Urny dostępne w godzinach pracy 5. Centrum Organizacji Pozarzą- od 8.00 do 15.00 dowych ul. Struga 1

www.facebook.com/ ParlamentMlodziezyMiastaRadomia

Redakcja: Mateusz Wojcieszak Parlament Młodzieży Miasta Radomia Ul. Kilińskiego 30 26-600 Radom tel. 509-972-234 E-mail: pmmr@onet.pl

Profile for Parlament Młodzieży Miasta Radomia

Budżet obywatelski Radom 2014  

Broszura informacyjna stworzona przez Parlament Młodzieży Miasta Radomia.

Budżet obywatelski Radom 2014  

Broszura informacyjna stworzona przez Parlament Młodzieży Miasta Radomia.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded