Page 1

KONTORS magasinet en tidning från Kontorsvaruhuset nr 3 maj 2010

Jord skall pennan åter varda Dansar med moppar Rapport från Stockholm Furniture Fair sid 4 Kontorsmaskiner

En storstilad entré

sid 6 Emballage & Städ sid 10 Kontorsmateriel sid 14 Möbler & Inredning

www.kontorsvaruhuset.com


VD HAR ORDET

Det händer mycket på Kontorsvaruhuset!

Det är med glädje och stolthet vi nu flyttar in till nya större lokaler i Ljusdal.

ING N G I V IN SDAL AL 2010

USD ING I LJ

INVIGN

I LJU

- Kontorsvaruhuset satsar långsiktigt och flytten till de anrika lokalerna i gamla Ångbryggeriet innebär att vi får tillgång till större lokaler och kan er på Vi bjud n! sa bussre nu erbjuda ett ännu bredare sortiment och en bättre service till våra kunder, berättar en förväntansfull Anders Thelenius, VD på Kontorsvaruhuset. Det kommer att hållas en stor invigningsdag torsdag 27 maj med 30 utställare, invigningserbjudanden och kostnadsfria föreläsningar med bl. a. Franco Bergman, Förbundskapten i bandy, som föreläser om ledarskap. Gratisbussar kommer att transportera besökare från Bollnäs och Hudiksvall för de som vill sammåka hellre än att ta egna bilar.

010 7 maj 2 17 2 g a d s Tor n9Klocka

ts tä ll a • 30 u

te r p ro d u k va li te ts in g a r re a v k sn lä re • Fö danden • E rb ju gar • T ä vl in

gt från ljövänli Res mi ll och Bollnäs Hudiksva ur! ret Tur och

mer! kom Jag du? mer Kom

BK! Ljusdals av ing Försäljn och skort säsong irer till en uv so t pris rabattera

Träffa

STÄL 30 UT

PRODUK LARE •

TNYHET

BJUD ER • ER

LÄSN • FÖRE ANDEN

INGAR

Kontorsvaruhuset bjuder på en fantastisk dag i Sundsvall. Vi tycker den är så bra så vi till och med döpt den till KONTORSVARUHUSET-DAGEN

Bilderna ovan: Det bonas, putsas och fejas som aldrig förr i de nya lokalerna i Ljusdal där det tidigare varit ett anrikt Ångbryggeri och nu senast Signeuls Järnhandel. Invigningen sker torsdag 27 maj då hyllorna kommer att vara välfyllda med kvalitetsprodukter.

- Invigningen 27 maj är tänkt att vara en dag fylld av intressanta och givande möten för företagarna i Hälsingland och som grädden på moset har vi även Ljusdals BK på plats för er som vill prata bandy eller köpa säsongsbiljetter till rabatterat pris, säger en Anders Thelenius som själv vunnit skytteligan i bandy i div. 1 då han på 80-talet var aktiv i bandyklubben Triangeln. Lördag 29 maj bjuder vi på en rolig familjedag på Kontorsvaruhuset. Då blir det ponnyridning, godisregn, tävlingar, invigningserbjudanden och självklart är Ljusdals BK med även denna dag. Varmt välkomna!

KONTORSVAR UHUSETDA G E N Bultgatan 9 - Sunds Torsdag 6 m aj - Kl: 9.00 vall -17.00 Jag ko

- På samma sätt som Timrå IK gör allt för att spela underhållande ishockey och ha en trogen publik på sina matcher, gör också vi på Kontorsvaruhuset det vi tror är bäst för framtiden. Vi samlar våra starka sammarbetspartners Bilbolaget och Timrå IK och ca 30 utställare av kända märken på ett och samma ställe. Sedan låter vi Niklas Wikegård hålla en kostnadsfri föreläsning om ledarskap, vilket vi tror är intressant och givande för både företagsledare och idrottsledare, säger Anders Thelenius.

mmer! Kommer du?

4Timrå IK är på 4Provkör bilar från B plats! ilbolaget 430 utstäl lare av kvalitetspr odukter 4Erbjuda nd 4Tävlinga en r med fina priser 4Fri entré

KONTORSVARUHUSET-DAGEN innehåller ytterligare två föreläsare: Diversey - ”Golvvård - en investering med garanterad återbäring” SWECO Arkitekter - ”Färgens betydelse i det offentliga rummet”

Kostnadsfri

a föreläsning

: ård - ”Om led arskap” Diversey ”G olvvård” SWECO Ar kitekter ”Färgens be i det offentlig tydelse a rummet”

Som ni ser så händer det mycket på Kontorsvaruhuset i maj. Vi hoppas ni uppskattar våra aktiviteter och tar chansen att besöka oss och träffa vår trevliga och kunniga personal.Anmäl dig till föreläsn ingarna se kerstin.str nast 29/4 andberg@ till: kontorsvar uhuset.co m

Bultgatan 9,

Varmt välkommen!

Kontorsmagasinet • nr 3

ar med

Niklas Wikeg

SUNDSVAL

L Tel: 06064 54 70

www.kontor

svaruhuset

.com


beställningssätt. Dels för enheters behov av kontorsmaterial där Arbetsförmedlingen beställer via ett elektroniskt beställningssystem där dom har tillgång till avtalssortimentet av kontorsmaterial. Dessa beställningar hamnar direkt i Kontorsvaruhusets orderfönster där dom stäms av innan de frisläpps för plockning och leverans. Löpande behov av kontorsmaterial hanteras via skåpservice. Skåpservice är en tjänst där Kontorsvaruhuset inventerar ett bestämt sortiment och sköter order, leverans och uppackning. I - Vi hanterar ca 100 000 fakturor / år båda fallen är beställningarna knutna och ett av våra krav i upphandlingen av till ett objektsnummer som kopplas till ekontorsmaterial var att vår kommande fakturan, avslutar Staffan. leverantör skulle kunna hantera fullskalig EDI-handel . Fokus för oss är att först ansluta - Inköpsprocessen förenklas och det leverantörer som skickar stora volymer av för med sig flera fördelar, fortsätter Erik fakturor till oss, eller där andra faktorer Ryrlind på Arbetsförmedlingen. Avropet talar för att anslutning bör prioriteras högt. mot avtalet blir rätt, beställningarna Det säger projektledaren Erik Ryrlind, från matchar mot e-fakturan, vi får rätt pris Arbetsförmedlingens ekonomiavdelning. och vi får bättre styrning av sortimentet. Besparingarna är naturligtvis stora Kontorsvaruhuset är avtalsansvarig för och en tumregel är att EDI handel Arbetsförmedlingens ramavtal av kontors- har en besparingspotential på 50material som är fördelat mellan 5 med- 60 % mot vanliga fakturakostnader lemmar inom RKV*. RKV är Sveriges med pappersfaktura samt att ett helt största samarbetsgrupp inom kontors- fungerande system gör en tidsvinst på varubranchen och omsätter tillsammans ca 4 minuter per beställning av varor ca 1,5 miljarder exkl. moms. och tjänster. Kommunikationen blir - Vi är väldigt stolta över avtalet med helt enkelt billigare. Lägre kostnad för en sådan stor myndighet säger Staffan administrationen ger ökat ekonomiskt Granberg, upphandlingsansvarig inom utrymme för kärnverksamheten Det Kontorsvaruhuset. -Man kan knappast få är även viktigt att kommunikationen en större kund. Att vi klarar av ett så stort fungerar bra mellan beställaren och kundavtal och ansvar visar både vår styrka leverantören och samarbetet med och mångsidighet. Staffan beskriver vidare Kontorsvaruhuset är vi väldigt nöjda orderflödet. med, avslutar Erik. - Beställningar sker främst genom två

*RKV, Rationella KontorsVaruinköp, är en kedja av fristående medlemsföretag, lokalt representerade med 52 försäljningsställen från Trelleborg i söder till Gällivare i norr. RKV-kedjans medlemmar marknadsför ett komplett sortiment kontorsvaror av ledande fabrikat och erbjuder högsta service på den lokala marknaden med den konkurrenskraft som en stark rikstäckande samverkan ger. RKV är Sveriges största samarbetsgrupp inom kontorsvarubranchen.

Alla priser i magasinet är exklusive moms och gäller t o m 31 maj 2010.

Innehåll nr 3 Ansvarig utgivare: Anders Thelenius, Kontorsvaruhuset Grafisk produktion: Pär Lundgren & Prio Digitaltryckeri AB, Östersund Tryck: Berndtssons Tryckeri AB, Östersund Foto omslagsbild: Jenny Tholin

VD har ordet�������������������������������������������������������� sid 2 Fullskalig E-handel hos Arbetsförmedlingen���������� sid 3 Kampanjer����������������������������������������������������������� sid 5 Dansar med moppar��������������������������������������������� sid 7 Kampanjer����������������������������������������������������������� sid 7 Storstilad entré���������������������������������������������������� sid 8 Låt bakterierna göra jobbet���������������������������������� sid 9 Första hjälpen���������������������������������������������������� sid 13 Rapport från Stockholm Furniture Fair����������������� sid 14 Korsord������������������������������������������������������������� sid 16 Kontorsmagasinet • nr 3INTERVJU

Det blir allt vanligare att offentliga sektorn ställer krav på att leverantörer ska kunna hantera e-fakturering och ehandel vid upphandling av varor och tjänster. Alla myndigheter skall ha någon form av elektronisk handel 2013 och Arbetsförmedlingen är en av de myndigheter som kommit längst. Runt om i landet finns det över 320 arbetsförmedlingar och i mars 2009 var det ca 9700 årsanställda. I en sådan stor organisation omsätts det självklart väldigt många fakturor.

I Örnsköldsvik sitter Kontorsvaruhusets IT-avdelning där Arne Öberg är IT-chef. - En viktig pusselbit för en fungerande EDI-handel är ett bra samarbete. Intresset för EDI-handel ökar och är stort bland både myndigheter, kommun, landsting men även hos stora privata företag. Det viktiga är att vi är överens om vilket standardiserat format som ska användas. Arbetet med Arbetsförmedlingen har redan från starten varit spännande och utvecklande och vi jobbar löpande för att EDI-handeln ska täcka så många enheters arbetssätt och rutiner som möjligt, berättar Arne. - För oss som leverantör innebär elektronisk handel med e-fakturering ekonomiska fördelar via besparingar av effektivare beställningar, porto, papper och den arbetstid som är vid pappersfakturering. Kvaliteten på informationen är bättre och risker för fel minimeras. E-fakturor hanteras dessutom snabbare vilket gynnar båda parter. - I övrigt avlöser projekten varandra och just nu är vi i startgroparna med att e-fakturering till Landstinget Västernorrland ska komma igång. Ett plus i kanten är att användandet av EDI-handel inte bara sparar pengar utan det är även bra för miljön, avslutar Arne Öberg. /Jakob Sjöstedt

FAKTA

Kontorsvaruhusets avtal med Arbetsförmedlingen sker via e-fakturor och elektronisk handel


Timing toner – ett miljöanpassat och ekonomiskt alternativ! Förbrukade kassetter samlas in och återanvänds. Kassetterna demonteras och rengörs, skadade delar och samtliga slitdelar byts ut, och en ny oanvänd trumma monteras i alla Timingkassetter. Ny toner fylls på och samtliga kassetter testas och märks. Varje kassett levereras med kvalitets- och funktionsgaranti. All hantering sker enligt gällande miljölagstiftning. Garanti. Om fel, som kan härledas till en Timing laserkassett, skulle uppstå på er laserskrivare ersätts alla kostnader för reparationer. Felet måste dokumenteras och trasiga/utbytta delar ska returneras till oss. För att garanti ska gälla måste kontakt alltid först tas med inköpsstället innan eventuell åtgärd vidtas. Kvalitet. Timing tillverkas under mycket goda säkerhetsförhållanden. Vid flera tillfällen under processen testas att resultatet är bra. Timing är godkända enligt ISO 9001:2000 och ISO 14001. Våra volymprodukter är Svanenmärkta.

Se vilken toner som passar just Din skrivare i Katalog 2010.

Vill du ha ett original? Kontorsvaruhuset är återförsäljare för de flesta stora märken och leverantörer av originaltoner. Kontakta oss innan tonern tar slut. www.kontorsvaruhuset.comKontorsmagasinet • nr 3

Kampanj

20% rabatt Gäller hela Timing sortimentet


Idealisk för dig som vill visa presentationer men samtidigt ha en projektor som kan visa filmer i widescreen format. Ultraskarp ljusstyrka på 2 800 ANSI lumen. Tystgående med 28 db! Väger endast 2,3 kg. 3 års garanti Artnr: 1902627 Hyra 36 mån. Aviavgift och uppläggningsavgift tilkommer.

Ord.Pris: 9.995:-

Kampanj

Hyra!? Endast 239:/mån

7595:-

Kampanj A4

99:-

”En kändis är en person som arbetar hårt hela livet för att bli känd och sedan bär mörka solglasögon för att slippa bli igenkänd.” Källa: Fred Allen

500

4CC papper

Kampanj

1795:-

Kampanj A3

199:-

Vitt obestruket papper i hög kvalitet med slät yta för distinkt skärpa och färgbriljans. Åldringsbeständigt. Anpassat särskilt för färgutskrifter. 100 g. 500 ark/förp. (sid 9 i Katalog 2010) Artnr: 125110 (A4), 125111 (A3)

A4 Ord.Pris: 246:A3 Ord.Pris: 482:-

Canon Pixma MX-870 Det lilla kontorets nya favorit. Trådlöst nätverk. Färgskanner, färgkopiator, färgskrivare och fax. Snabb första utskrift, låg utskriftskostnad tack vare 5 separata bläckpatroner och knivskarp kvalitet. Minneskortläsare. Artnr: 4206B008

Bläckpatroner Passar Canon Pixma MX-870 m.fl. PGI-520: 140 kr CLI-521BK/C/M/Y: 108 kr (sid 29 i Katalog 2010)

Miljörabatt! Papermate Biodegradable Penna

Kampanj

50%

Huvuddelen av pennan består av komponenter som är biologiskt nedbrytbara till jord/kompost inom 12 mån. Demonteringsinstruktion i förpackningen. Skön skrivkänsla och mjukt grepp. Kul, Gel eller Stiftpenna. 12 st/fp. Art nr: S0896690, -700, -710, -730, -740, -750, -760, -770

Ord.pris 26-34:-/st

Kontorsmagasinet • nr 3KONTORSMASKINER

NOBO WX28


EMBALLAGE & STÄD

Ett enkelt och komplett sortiment av redskap för rengöring!

Välj rätt redskap för era behov! Förimpregnerade textilier: Speciellt lämpligt för kunder med krav på hög hygien. Alla mikrofibertextilier prepareras i förväg, antingen torra eller fuktiga och placeras därefter på arbetsstationen. Bara att börja rengöringen!

Skräddarsydda system: Skapa ert eget rengöringssystem genom att kombinera våra “bästa redskap i respektive segment”. Välj från ett stort sortiment av damm-, spray-, och fuktmoppningssystem. Välj efter behov!

Traditionella system: Ett traditionellt mopp/svabbsystem med en svabbvagn med dubbel hink samt press och våtmopp. En vanlig lösning, välkänd sedan många år! För mer information besök: www.diversey.com 

Kontorsmagasinet • nr 3


Att Skjuta innebär att jag genom att förlänga skaftet så mycket som möjligt skjuter moppen framför mig. Denna teknik används med fördel på stora ytor. Avlastar axlar och utför ett bra jobb med de material som finns tillgängliga idag. Att Skrapa är en metod som kanske inte är så vanlig mest beroende på att få känner till den. Den kan ersätta vanlig sopning. Många gånger så använder vi en sop med halvlångt skaft för att ta bort lös smuts innan vi ska moppa. I detta fall så ställer vi helt enkelt vår mopp och moppstativ på högkant och får på så sätt en skrapa som kan vara 40 eller 60 cm bred och ”sopa” med den. Sedan går det att lägga ner moppen och fortsätta att moppa. På detta sätt kan vi använda vår mopp maximalt. Denna metod är också väldigt användbar vid moppning av trappor.

Att moppa ska kännas lätt och för det krävs att underlaget är bra, moppen glider lätt, smutsen följer med och att det blir ergonomiskt rätt utfört. Liksom i dansens värld med olika namn på dansstilar finns det olika namn på sättet att moppa. Svirvla, Skjuta, Skrapa, Dubbeleffekt. Finns det någon bättre känsla än när man känner hur lätt moppen glider fram på golvet? Samma känsla som när du för i

Kampanj

1290:-

Butiksspecial! 10 L Bilschampo/ Avfettning på köpet! värde 550:-

dansen och din partner enkelt följer med utan att du måste vara med och styra. Att Svirla är nog den mest använda tekniken när det gäller att moppa. Den går helt enkelt ut på att gå baklänges och föra moppen i form av ett ”S” efter sig och på det sättet få med sig smutsen från golvet.

Kampanj

30%

Dubbeleffekten innebär ett maximalt utnyttjande av fukt-, våtmopp med frans. Genom att vika fransarna under moppen kan vi ”sopa” och samtidigt fukta in den smutsiga ytan så att vi får fukten och de verksamma ämnena att bita på smutsen. När vi har sopat så viker vi ut den smutsiga fransen, och moppar klart med den rena moppen. /Jusi Heine

Kampanj

109:-

MIL

JÖMÄRK T

Wellpapp

Högtryckstvätt Nilfisk Alto-120 2.6 ger 120 bar tryck och gör rent på ett effektivt sätt. Vattenmängd 350-520 lit/tim. 6 m slang med snabbkoppling. Väger endast 8,4 kg. Lättkopplade munstycken ingår. Art.nr 26139250

Ord.pris 2037:-

Wellrullar i hög kvalitet bestående av ett korrugerat och ett slätt pappersskikt. Wellhöjd ca 2.5 mm. Lämpligt emballage för produkter med oregelbunden form eller vassa hörn m.m. Längd 75 m/rulle. Från 10-140 cm. Art. nr 791010 (10 cm), 791020 (20 cm), 791030 (30 cm), 791040 (40 cm), 791050 (50 cm), 791060 (60 cm), 791070 (70 cm), 791100 (100 cm), 791140 (140 cm). (På sid 197 i Katalog 2010 finns fler bredder. Har du särskilda önskemål är du välkommen att höra av dig) Kontorsmagasinet • nr 3

Tork Toalettpapper Tork Advanced T4 Extra långt. Vitt 2-lagers toalettpapper med extra mycket på rullen. Hela 69 m/rulle! 24 rullar/förpackning. Svanenmärkt! Art.nr 120261 (sid 268 i Katalog 2010)

Ord.pris 256:-EMBALLAGE & STÄD

Dansar med moppar


En storstilad entré

eller bara en hållbar och lättstädad matta. Vilket behov du än har så löser vi det åt dig! 

Kontorsmagasinet • nr 3


Vi har träffat Kicki Lärka som är en av de ansvariga för städningen på Tunbacka Servicehus i Hudiksvalls kommun. Tunbacka har 61 lägenheter, allmänutrymmen och kontor fördelat på sex våningar. Tidigare skötte personalen själva om städningen åt de boende men sedan sju år är det en städgrupp på tre personer som hanterar lokalvården på Tunbacka. På ett äldreboende är det särskilt viktigt med städning och hygien och när det nya bakteriella rengöringsmedlet Innu-Science presenterades var Kickis städgrupp inte sen att prova produkten. Hur är städresultatet nu med bioteknik jämfört med förr då ni städade med traditionella kemikalier? - Vi har definitivt fått renare golv nu och det har blivit mer lättstädat. Det känns som att det är rent längre tid nu. Det beror väl på ”kusarna” som arbetar efter oss, skrattar Kicki. Sedan går det åt mindre mängd också vilket är bra för städbudgeten, fortsätter hon Innu Science´s produkter är bra på att ta bort dålig lukt. Har ni på Tunbacka någon egen erfarenhet eller exempel på detta? - Ja absolut! I en lägenhet där det ofta förekom urindropp och urindoft använde vi Nu KleenSmell och Nu-Smell Spray. Det funkade perfekt och vi eliminerade den dåliga lukten.

Arbetsmiljö och hälsa är viktigt. Har ni märkt någon skillnad med allergi, hudutslag etc. sedan ni började med bioteknik? - Ja det första jag tänker på är att händerna inte är lika torra längre, berättar Kicki. Sedan luktar det bättre och det är skönt att slippa kemdoften som ofta kan vara irriterande.

/Pär Lundgren Ekonomin är en viktig detalj, inte minst vid inköp av rengöringsmedel. Vad är er erfarenhet och åsikt om priset på bioteknik i förhållande till produkternas prestanda, kvalitet och totalekonomi? - Jag upplever det som väldigt konkurrenskraftigt med tanke på att det bästa miljövalet ofta brukar vara dyrare. Så jämfört med våra föregående produkter är det bara positivt, och det gillar ekonomiavdelningen, säger Kicki med ett leende.

Kampanj

39:-

Nyhet!

1690:DAX AD200

Det är mycket positivt du har att säga om Innu Science´s biotekniska sortiment och produkter. Finns det inte något du är kritisk till? - Det skall vara det att det inte finns någon speciell fönsterputs i sortimentet. Men nu har vi varit i kontakt med Kontorsvaruhuset och fått ett tips om att vi kan använda Nu-KleenSmell och dosera lite annorlunda bara, berättar Kicki. Till sist. Har du något att tillägga till de som inte provat bioteknisk rengöring? - Ja! Våga och vinn! Skrattar Kicki och fortsätter. –Vi fick en positiv överraskning och kan nu med gott samvete säga att vi gör naturen en tjänst. Sedan ropar hennes kollegor att det är dags att fortsätta på våning två nu. - Tack för besöket då! Säger Kicki och vinkar medan hon greppar sin städvagn och kliver in i hissen.

Desinfektionsservett Perfekt för semestern och praktiska att ha i handväskan eller i bilen. 20 st/fp. Art.nr S076 (sid 287 i Katalog 2010)

Ord. Pris 67:-

Helautomatisk dispenser på stabilt golvstativ med droppbricka. Erbjud dina besökare eller kunder att rengöra sina händer för att slippa smittspridning. Batterier ingår! Art.nr AD200

Flytande handdesinfektion DAX70 Mild och skonsam refill. 0,7 lit. Passar AD200. Artnr: AD470 (sid 287 i Katalog 2010)

Nu-Kleen Allrengöring Bioteknisk pH-neutralt allrengörings- och avfettningsmedel. Passar de flesta ytor och lämnar inga spår. 5 liter och 1 liter. Art.nr 151001001, -5 (sid 295 i Katalog 2010)

Pris 68:- (1 lit) Pris 311:- (5 lit)

Tips&Trix

Dåligt fäste på ditt moppstativ?

Kardborren sätter igen efter ett tag, det har du säkert märkt. Vad göra? Måste man köpa nytt stativ eller?... Svaret är enkelt! Använd en KARDBORREKARDA och gör rent ditt moppstativ. Art nr: 62531835

Lycka till!

Pris 83:Kontorsmagasinet • nr 3

EMBALLAGE & STÄD

Låt bakterierna göra jobbet
Sjung om... Hurra hurra!... Grattis!... Kungabröllop...

Kampanj

30% rabatt Gäller hela Duni Margarete serien!

Våren och sommaren är fylld av tillfällen då vi dukar till fest. Det är allt ifrån den stora examensmiddagen till familjemiddagen på altanen. Välkommen till Kontorsvaruhuset och ta del av vårt breda sortiment av dukar, servetter, vepor m.m. Just nu har vi 30% rabatt på Duni Margarete designserien! Se hela Dunisortimentet på www.duni.com 10

Kontorsmagasinet • nr 3


Kampanj

19:-

Rabatt

Stämplar Colop EOS Självfärgande stämplar med knivskarpt stämpelavtryck. Ger upp till 20 000 tryck utan att behöva återinfärgas. Kan fås med egen logo och text med eller utan ram. Eller varför inte din egen namnteckning!? Svart infärgning är standard (kan även beställas med blått, rött, violett eller grönt tryck.) Svart färg godkänd som Svenskt Arkiv.

Stämplar Colop Green Line Det miljövänliga alternativet för dig som inte har krav på Svenskt Arkiv beständighet. Tillverkad av återvunnet material. Inbyggd färgdyna. Textplatta med valfri text. Dynkassetterna säljs i 2-pack. Dynkassetter finns med svart, blå eller röd färg.

Flyttlådor Rejäla flyttlådor av kraftigare kvalitet som klarar tung packning. av t ex böcker, CD-skivor, husgeråd m.m. Stapelbara och återanvändbara. Mått i mm: 575x346x420 (LxBxH). Art nr: 795072

Ord.pris 34:-

Se hela sortimentet med priser och mått på vår hemsida eller sid 178 i Katalog 2010

”Jag har sex lås på min dörr, alla på en rad. När jag går ut låser jag vartannat lås, för när tjuven står där och dyrkar alla mina lås så kan jag vara säker på att han alltid låser tre utav dem.” Källa: Elayne Boosler

Multifunktionsmapp Exafolio

Praktiska mappar till 80% tillverkade av återvunnen PP. Innehåller: 6 st förvaringsfack med registerflikar, 3 st pennfack, 2 st dragkedjeförsedda fack och 1 st linjerat A4-block. Art nr: 55834 �����

Ord.pris 169:-

MELLANROST

Kokkaffe

Bryggkaffe JUBILEUM

Bryggkaffe

Kampanj

110:-

Ord.pris 139:(Alla mappar finns på sid 123 i Katalog 2010)

ButiksKöp 6 kg kaffe special! och få 4 muggar Köp

32:-

/pkt

Dokumentmapp Exabook Dokumentmappar till 80% tillverkade av återvunnen PP. Innehåller: 1 st 80 blads linjerat A4 spiralblock, 5 st flyttbara avdelare, 1 st CD- och visitkortsficka. Art nr: 13234 �����

MELLANROST

6 paket

kaffe och få

4 st designmuggar Kampanj

89:Kontorsmagasinet • nr 3

utan kostnad!

Gäller vid köp i någon av Kontorsvaruhusets butiker. Ord pris/pkt: 39,90:-

11

KONTORSMATERIEL

20%


Vilken färg är du?

BRA

Att göra ditt val lätt är inte tillräckligt. Vi vill att du ska göra rätt val också. För att du ska välja både rätt och lätt har Katrin tre kvalitetsnivåer – Basic, Classic och Plus.

FAKTA

För att underlätta ditt val ytterligare har kvalitetsnivåerna tre olika färger i vår

ERBJ

förpackningsdesign. Vilken färg är du?

BÄTTRE

Katrin. At Hand.

BÄST

U DA N

DE

Art. nr: 44 825 Katrin Classic S Hylslös

199:229:-

/tfp

Pris inklusive moms 249:-. Ordinarie pris exklusive moms 327:-

Art. nr: 44 831 Katrin Classic M Hylslös 12

Kontorsmagasinet • nr 3

/tfp

Pris inklusive moms 286:-. Ordinarie pris exklusive moms 372:-


Då olyckan är framme kan det ibland innebära skillnaden mellan liv eller död beroende på hur första hjälpen ges. Hur ser det ut på Din arbetsplats? Finns det hjälpmedel nära till hands för att kunna klara t ex blödningar och ögonskador? Det kan vara en enkel och billig livförsäkring att ha ett Första Hjälp Kit i närheten som man vet har det viktigaste innehållet för att klara skador som kan drabba dig, dina kollegor men också besökare eller kunder som vistas i era lokaler. Vi har tagit fram tre alternativ i olika prisklasser. Produkterna levereras kompletta med innehåll som sedan kan fyllas på med refillartiklar vid behov. Bra!

Kampanj

Kampanj

790:-

399:-

Första Hjälpen Kudde

Första Hjälpen Tavla

Ord.pris 295:-

Ord.pris 619:-

Innehåller: 1 st stor blodstoppare, 1 st liten blodstoppare, 1 st huvudförband, 10 st sårtvättare, plåster, 2 par engångshandskar, 1 st andningsmask och Första-Hjälpen instruktion. Art nr: 80949

Innehåller: 2 st stora och 3 st små blodstoppareförband Allt-iEtt förband, 1 st skyddspaket, 1 st plåster automat, 1 st savett sårtvättautomat och Första-Hjälpen instruktion. Art nr: 80943

(Fler Första Hjälpen artiklar finns på sid 277 i Katalog 2010)

Första Hjälpen Låda

Portabel låda i hårdplast med handtag. Innehåller: 2 st stora och 4 st små blodstoppare, 2 st huvudförband, 2 st elastiska bindor, 1 st sax, 1 st pincett, 1 st ABCdekal, 1 st skyddspaket, 10 st sårtvättare, 2 st plåsterautomater. Art nr: 80960

Ord.pris 1283:-

”Jag skulle vilja tacka mina föräldrar - i synnerhet min pappa och min mamma.”

Kampanj

29:-

Bäst!

Bättre!

Kampanj

169:-

KONTORSMATERIEL

Första hjälpen är viktigast!

(250 ml)

Källa: Greg Norman, golfspelare, håller tacktal efter turneringsseger 1983

Andningmask

Kampanj

Handrent

229:-

(2,5 L)

Ett livräddande hjälpmedel som även skyddar Dig!

Sterisol Handrent Super Plus mot extrem smuts. Innehåller kiseldioxid vilket gör den extra effektiv. Med vegetabilisk olja som löser smuts, återfettar huden och är skonsam mot dina händer. Inga lösningsmedel!

Andningsmask med backventil för mun-mot-mun andning. Väldigt enkel att använda utan att behöva känna sig otrygg. Förvaras i praktisk etui med nyckelring. 40 st/kart. Art nr: 1925A

Art nr: 4488 (250 ml) 3482 (2,5 L).

Sid 278 i Katalog 2010)

Ord.pris 55:- (250 ml) Ord.pris 376:- (2,5 L)

Pris/st 51:-

Kontorsmagasinet • nr 3

13


Rapport från Stockholm Furniture Fair

Stockholm Furniture Fair och Northern Light Fair är världens största mötesplats för nordisk design. Varje år i februari lockar de båda mässorna många nationella och internationella besökare och designprofiler. I år kom nästan 40.000 besökare från 57 länder för att se det senaste inom nordisk design. Intresset från media är också väldigt stort och årets mässor bevakades av 1074 journalister varav 270 var utländska. Hela 780 företag fanns representerade i utställningshallarna som rymmer ca 70.000 kvm. Vi har träffat Projektledare Cecilia Nyberg som har jobbat med mässan sedan 2001 och passat på att ställa några frågor till henne. Hur känns det nu när årets mässa är avslutad? - Det känns jättebra. Många, både utställare och besökare menar att detta var den bästa Stockholm Furniture Fair och Northern Light Fair någonsin. En känsla av optimism och framtidstro präglade mässan. Det känns som om möbel- och belysningsbranschen nu tror på en vändning i ekonomin.

öppningsdagen höll han ett mycket 70 st seminarier/föredrag mot förra året uppskattat föredrag som drog ca 750 ca 40 st. åhörare. Vilka är det egentligen som besöker mässan? På vilket sätt har mässan utvecklats sedan - Mässorna besöks av fackbesökare i du började arbeta med mässan? branschen, bla inköpare av möbler och - Vi har under flera år arbetat väldigt belysning, handlare, butikspersonal, målinriktat tillsammans med agenter ute arkitekter, inredare och designers. På i Europa för att attrahera fler och rätt lördagen är den designintresserade internationella besökare till mässan. allmänheten välkommen.

Vad tycker du var roligast eller mest minnesvärt från i år? - Det är jättesvårt att välja en enskild sak eller produkt när det är så mycket roligt och minnesvärt som händer inför och under dessa intensiva och spännande fem dagar, bla lanserade vi massor av nyheter i år som alla mottogs väldigt positivt. Till exempel fick mässan ett helt nytt utseende, vi stuvade om rejält i mässlayouten, alla utställare och utställningar fick nya placeringar Ovan: Utställningen av Paul Smith som var årets i nya hallar. Vi la till en extra vardag Guest of Honour var väldigt uppskattad. (tisdag till lördag) för fackbesökarna att göra goda affärer och skaffa ny kunskap och inspiration. Stockholmsmässan har dessutom byggt ut anläggningen Detta blir vi hela tiden bättre på. Idag är ca med 10.000 kvm som användes 20% av våra fackbesökare internationella. för första gången. Vi hade också Vi räknas nu som en internationell mässa. massor av spännande och intressanta Vi har blivit bättre på att skräddarsy idéutställningar och seminarier/föredrag. idéutställningar och seminarier för våra Vår inbjudna Guest of Honour, Paul största besökarmålgrupper. I år hade vi ca Smith fick ett enormt mottagande och på 14

Kontorsmagasinet • nr 3

Hur ser du på mässans framtid? - Mycket positivt, det är här på mässan som du kan skaffa ovärderlig branschöverblick, knyta viktiga kontakter och umgås med svenska och utländska kollegor, se och få smarta idéer, se innovativa designnyheter och spännande material, utbyta kunskap och erfarenheter, få välgörande inspiration och göra goda affärer. Till sist. Kan du ge två bra anledningar till varför t.ex en gammal surjämte som jag med långt att åka ska besöka nästa års mässa? - Ingen annanstans i världen kan du se så många nordiska företag som presenterar sina nyheter/produkter som under mässan i februari, du ska även åka för att insupa massor av kunskap, lyssna på seminarier och titta på idéutställningar som är riktade till dig. Text: Pär Lundgren Foto: Gustav Karlsson Frost


Nu är det positiva färger och former som gäller! Möbelmässan i Stockholm var i år en färgsprakande fest vilket visar på en tydlig trend. Vi har varit i en djup lågkonjunktur och är nu på väg upp ur den senaste tidens dystra och mörka företagsklimat. Detta återspeglas också på de färger och former som designers och inredningsarkitekter nu börjat använda sig av. Ett sätt att inspirera och återge den optimism som nu börjar sprida sig runt om i världen är att möblera, inreda och utsmycka sin arbetsmiljö och sina offentliga lokaler med kulörer som berör och ger positiv inverkan på människor.

8.995:-

Vi kommer att se allt fler färgglada detaljer i vår omgivning och även möbeldesignen kommer att uttrycka positivitet genom ny mjuk framtoning som är känslosam och vilosam samtidigt som att formerna blir djärvare. Arbetsplatserna kommer att få fler mindre sällskaps-, och mötesutrymmen med fokus på att utnyttja det sociala i ett personligt möte. Ett konferensbord behöver inte vara traditionellt rektangulärt för att vi ska kunna prestera framgångsrika möten och beslut. /Håkan Holmgren

Skydda dina viktiga dokument mot brand.

Rosengren Vertikalskåp 23-4 60P

Brandklassat dokumentskåp med 4 st lådor för hängmappar. Låsbart med

Hyra!? nyckel. Klarar brand upp till 60 min. Mått:1410x465x572. Vikt 163 kg. Endast 282:- (Hängmappar ingår ej.) Art nr: 55002022 (sid 174 i Katalog 2010) /mån Ord.pris 15.435:-

Hängmappar Timing, flera färger att välja bland. 25 st/fp. Pris från: 147:-/fp Hyra 36 mån. Aviavgift och uppläggningsavgift samt frakt tillkommer. (sid 173 i Katalog 2010)

RH AMBIO

Kampanjpris!

Hyr stolen!

7:-

Siemens Financial Services ordnar hyran • Helhetslösning i en och samma faktura • Enkelt att uppgradera eller lägga till • Bibehåller kreditnivåerna hos banken Se www.siemens.se/finance

/dag*

RH Ambio 220 inklusive armstöd och nackstöd

6995:-

exkl moms

8745:- inkl moms ord.pris 8225:- exkl moms

Erbjudandet gäller för stolar ur RHs Expresslager. Beställning upp till 10 stolar levereras på 5 dagar. Över 10 stolar ordinarie leveranstid. Erbjudandet gäller t. om. 31 maj 2010. * Priset avser RH Ambio 220. Gråsvart tyg Move. Hyra 36 mån. Aviavgift och uppläggningsavgift samt frakt tillkommer.

Lediga lokaler i Östersund

Kontorsvaruhuset i Östersund (Lugnvik) har kontorslokaler och lagerlokaler upp till 2000 m2 från 400-600 kr/m2. Ring 070-607 90 40

Kontorsmagasinet • nr 3

15

MÖBLER & INREDNING

Positiva färger och former!


huset

0 33

huset

MånadensSpotify Sommar sommar sommar!... För att inspirera er inför kommande sommarsemester och andra festligheter har vi en rykande het Playlist med musik som vi hoppas känns rätt nu när dagarna är varma och kvällarna ljusa. Gå in på vår hemsida www.kontorsvaruhuset.com och klicka på KontorsMagasinet. Där finns länken till Spotify och ”Månadens Playlist”.

Krysset nr 3

Trevlig lyssning!

NÅGOT ATT BEUNDRA

METALLISKT RESULTAT VARMBRÄNSLE AVFRONT

DET HAR SÅDANT VÄRDE

I RINGA MÄNGD

SKA JU GÄRNA MAKRILL VARA

FICK PENG ÄNDÅ

LÅNG PERIOD

“BAKOM KNUTEN” PÅ LANDET

AMUSERA DELAR UT STATYETTER STATSÖVERHUVUD

KAN JU OCKSÅ BESKRIVAS SOM TRE UPPHÖJT MED TVÅ

RELIGON GÖR DET ANONYMT

SKÅDEBANAN

ONDA HÅRDNAR SOM LIM KALLT SKÅP

EXTERIÖREN ÅTERORD

ÄNGLARNAS STAD

FRÅN GOTLAND

DET DRAR HAR DET MEDFÖTT

LÅNGSJAL

FÅR DU DAGEN EFTER

KRAFTORD

MED HJÄLP AV

VON SYDOW

SKALL HOPPAS ÖVER

GRÖN OCH SPÄD

TVINNAR

PÅ KNAPP

LÖPER RASANDE

SKROVLIGA AV KYLA

UTAN FINESS

UNION VISAR VÄGEN BELÄGEN DÄR FRAMME

OSKULDSBEVIS

ANTILOP

VÄSEN

MULA

GRUNDKUNSKAP

BRUNSKJORTORNA

SER FEBRIG I

POPEXPORT KALIUM

STORMCENTRUM VE-ORD

LANDTUNGA

AV SAMMA ÅSIKT

DET INNEHÅLLER OFTA VATTEN

HELT TILLFÖRLITLIG TILLHÖR STJÄRTPARTIET LEDA OCH BESTÄMMA

ANDLIGT MÖTE UNGA RÖDA RUTHERFORDIUM

SKRANGLIGA UTAN NÅGRA SORGER SOM STIM MED TRIM

FÖRMIDDAG

AV PÅ MITTEN

LITEN LITEN MÄNGD

USCH!

STÖRRE KONFLIKT

AVSER OSS

DAGS FÖR ARVODE SAMMANFOGAT

NORSK DOMÄN

TA FRÅN KANTEN

KAN KLÄ SIG SOM ETT FÅR

VERKLIG HANDFULL

GÄNGSE TILLTAL

GROGGKUBER

DROG LINJER

SEGERGEST

PENNINGSAMARBETE

TÅL INTE MÅNSKEN

KÖRT

SIMMAR I STIM FLYGER I LUFTEN

FRAM OCH TILLBAKA MED AN

KOMMER JU FÖRST

GODISBIT

HELT FRÄMMANDE

KAN ORMEN GÖRA

SAGOKUNG

VILL JU FRUSEN

50

GÅR DET IBLAND

KVÄVE

KAN VARA TUNG FÖR FATTIG

Vinn en vattentät digitalkamera! Vi drar en vinnare av 1 st Fujifilm Finepix Z33WP digitalkamera, (värde ca 1.900:-). Skicka in hela ditt färdiglösta korsord via post, fax eller e-post senast 28 maj 2010. Adress: Kontorsvaruhuset, Box 224, 831 23 Östersund. Fax: 063-57 59 90. E-post: tavling@kontorsvaruhuset.com. Vinnaren kontaktas via e-post eller telefon senast 8 juni 2010. (Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.) Namn:��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Tel:�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E-postadress:����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Kontorsvaruhuset

Kontorsvaruhuset

Kontorsvaruhuset

Kontorsvaruhuset

Bornvägen 8 Tel 0271-108 00 Fax 0271-108 33

Elektrikergatan 6 Tel 026-54 58 50 Fax 026-10 22 63

Ruddammsgatan 37 Tel 026-12 51 33 Fax 026-10 57 69

N:a Järnvägsgatan 52 Tel 0910-78 18 00 Fax 0910-78 12 03

Gävleoch gäller t oGävle Alla priser i magasinetAlfta är exklusive moms m 31 maj 2010. Skellefteå

Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Ljusdal Alfta 8 Gävle Rattgatan Bornvägen Elektrikergatan Tel 0651-1628 456 Tel026-54 0271-108 00 Tel 58 44 50 Fax 0651-162 Fax026-10 0271-108 33 Fax 22 63

Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Ljusdal Söderhamn Umeå Örnsköldsvik Gävle Skellefteå Sundsvall Gävle Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Gävle Skellefteå Alfta Gävle Gävle Alfta9 Gävle Rattgatan 8 Gävle Björnängsvägen 4 Spårvägen 10 Hästmarksvägen 12 Elektrikergatan 6 Alfta N:a Järnvägsgatan 52 Bultgatan Ruddammsgatan 37 Gävle Skellefteå SundsvallSundsvall Elektrikergatan 6 Ruddammsgatan N:a Järnvägsgatan 52 9 Bornvägen 8 33 Elektrikergatan Ruddammsgatan 37 Elektrikergatan 6 Bornvägen Ruddammsgatan 45 Tel 00 Järnvägsgatan Tel 090-77 59 90 Tel 0660-26 55 8037 Tel 026-54 58 50 Bornvägen Tel Tel 0910-78 18 00 Tel 060-64 54 708N:a 026-12 51 6Tel 0651-162 52 Bultgatan 9Bultgatan 8 370270-105 Tel 026-54 581250 18 00 060-64 54 7051553385 Tel00 0271-108 Tel 026-12 51 Tel 026-54 58 Tel 0271-108 00 Tel 026-12 Fax 0651-162 Fax 0270-413 100910-78Tel Fax 090-77 59 94 Fax 0660-26 Fax 026-10 22 63Tel 0271-108 0910-78 03 060-61 4533 30Tel Fax 026-10 570069Tel 026-54 Fax 58 50 180910-78 00 Tel50 060-64 Tel 54 70 Tel44026-12 Fax 51 33 026-10 22 63Fax 026-10Fax Fax 12 03 060-61 45 3057 69 Fax33 0271-108 33 Fax 026-10Fax 026-10 57 69Fax Fax 22 63060-61Fax Fax 0271-108 330910-78 Fax 026-10 22 63 120910-78 03 026-10 Fax 45 30 Fax 0271-108 57 69 Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhusetwww.kontorsvaruhuset.com Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Söderhamn Umeå Örnsköldsvik Östersund Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Ljusdal Söderhamn Umeå Örnsköldsvik Östersund Ljusdal 31Örnsköldsvik Söderhamn Umeå Gävle Alfta 4Ljusdal Spårvägen Skellefteå Gävle Sundsvall Gävle 10Gävle Skellefteå Sundsvall Gävle Björnängsvägen Hästmarksvägen 12 Bangårdsgatan Söderhamn Umeå Östersund Skellefteå Sundsvall Rattgatan 859 Björnängsvägen 4Spårvägen Spårvägen 10 00 Hästmarksvägen Bangårdsgatan 31 Rattgatan 8 Hästmarksvägen Björnängsvägen 4 Bultgatan Spårvägen 10 Elektrikergatan N:a Järnvägsgatan 52 Bultgatan Ruddammsgatan 37 N:a Järnvägsgatan 52 Bultgatan 9 55 80 Ruddammsgatan 37 8 Tel 0270-105 00 6Rattgatan 090-77 90Björnängsvägen Tel Tel 063-57 8Tel 4 10 12 Bangårdsgatan 31 Elektrikergatan 6 0660-26 N:a Järnvägsgatan 52 12 9 Bornvägen Ruddammsgatan 37 959 0651-162 4500 Tel 0270-105 00 Tel 59 0660-26 55 80Tel 063-57 59 0059 90 Tel 0651-162 450660-26Tel Tel 0270-105 00063-57 Tel Tel 090-77 Tel026-12 026-5451 5810 50Tel 0651-162 Tel 0910-785455 18 Tel090-77 060-64 5490 70Tel Tel 026-12 59 51 33Tel 0270-105 Tel 0910-78 18 060-64 7000 Tel 33 Fax 0270-413 Fax 090-77 94 Fax 0660-26 85 Fax 063-57 59 90 45 00 Tel 090-77 59 90 55 80 59 00 Tel 026-54 58 50 Tel 0910-78 18 00 Tel 060-64 54 70 Tel 0271-108 00 Tel 026-12 51 33 0651-162 4403 Fax 0270-413 10 59 Fax 55 85 063-57 59 9059 94 Fax 0651-162 440660-26 Fax 10063-57Fax Fax 090-77 Fax026-10 026-1057 2269 63 Fax 0910-78 Fax 060-61 4594 30 Fax 026-10 12 57 69 Fax 0910-78 060-61 4512 3003 Fax Fax 0651-162 44 Fax 0270-413 10 Fax 090-77Fax 59 090-77 94 Fax 550660-26 85 0270-413 Fax 59 90

Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Ljusdal Söderhamn Rattgatan 8 Björnängsvägen 4

Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset www.kontorsvaruhuset.com www.kontorsvaruhuset.com Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Söderhamn Umeå ÖrnsköldsvikKontorsvaruhuset Östersund Umeå Örnsköldsvik Östersund Ljusdal Söderhamn Umeå Björnängsvägen 4 Spårvägen 10 Hästmarksvägen 12 Bangårdsgatan 31 Örnsköldsvik Spårvägen 10 Hästmarksvägen 12 Bangårdsgatan 31

Kontorsvaruhuset Alfta Bornvägen 8 Tel 0271-108 00 Fax 0271-108 33

Fax 026-10 22 63 www.kontorsvaruhuset.com

Fax 0271-108 33

Fax 026-10 57 69

Fax 0910-78 12 03

Fax 060-61 45 30

Kontorsvaruhuset Sundsvall Bultgatan 9 Tel 060-64 54 70 Fax 060-61 45 30 Kontorsvaruhuset Kontorsvaruhuset Östersund Skellefteå 31 Bangårdsgatan N:a063-57 Järnvägsgatan Tel 59 00 52 Tel 0910-78 18 90 00 Fax 063-57 59 Fax 0910-78 12 03

Kontors Sundsv Bultgatan Tel 060-6 Fax 060-

Kontorsvaruhuset Örnsköldsvik Hästmarksvägen 12 Tel 0660-26 55 80 Fax 0660-26 55 85

Kontors Östersu Bangård Tel 063-5 Fax 063-

www.kontorsvaruhuset.com Kontorsvaruhuset Östersund

KontorsMagasinet nr 3  

Kontorsvaruhusets eget magasin. Fyllt av erbjudanden, intressanta artiklar, nyheter, korsord och playlist-of-the-month.