Page 1PĂĽ gĂĽng

19.9

HUFVUDSTADSBLADET MĂĽndag 19 september 2011

NYHETER 3

 

Metroprojektet Metroprojektet

 

Se hela väderprognosen pü sista sidan.

 

14°

 Helsingforsvädret

 

MĂĽndag 19 september 2011 HUFVUDSTADSBLADET2 NYHETER

DE BESVÄRLIGA DÖRRARNA. 170 centimeter ansügs vara rätt hÜjd fÜr perrongdÜrrarna sü de passar alla Helsingforsstationer. Kimmo Reiman tror att dÜrrarna äntligen kan testas i november. LEIF WECKSTRÖM

Hbl frĂĽgar

FÜrarlÜst bekymrar +EOIU§JDGHPHWURSDVVDJHUDUQDYLONDWDQNDUDXWRPDWLVHULQJHQYŒFNHU'H RURDUVLJI¸UDWWWHNQLNHQLQWHVNDYDUD OLNDS§OLWOLJVRPHQPŒQVNOLJFKDXII¸U

KRISTOFFER Ă…BERG

 ÖPPET HUS I GRANITBORGEN. I ür fyller riksdagshuset 80 ür och ett sätt att fira det är att Üppna upp parlamentet fÜr allmänheten. Mellan kl. 14 och 18 i dag, mündag, kan man bekanta sig med huset som J. S. SirÊn ritade. Plenisalen, regeringsrummet och talmannens rum är Üppna fÜr alla. Man kan ocksü se Riksdagens konstsamling.

 

 19.9

3$8/$9,/‹1 üker främst mellan Hertonäs och centrum.

TILL SVARS. Rättegüngen mot Italiens premiärminister Silvio Berlusconi fortsätter i Rom. Berlusconi anklagas den här güngen fÜr mutor.

– Det känns säkrare med ett mänskligt Üga än med teknik. Och om jag behÜver vänta tvü minuter eller fem pü perrongen har inte sü stor betydelse. Vad ska alla fÜrare gÜra, für de andra jobb? Och kommer alla att kunna använda automatmetron, ocksü lüngsamma passagerare?

22.9

VÄRLDENS LÄNGSTA BORD? Lilla Nagu tävlar med miljonstaden Singapore om vem som bygger det längsta bordet. Pü plats i Nagu är domaren Kaoru Ishikawa frün Guinness rekordbok fÜr att se pü när naguborna snickrar ihop bordet med sikte pü 161 m. Jippot är en del av den stÜrre satsningen Septemberfestival.fi som lockar Üver 500 utländska turismfÜretagare till Nagu.

25.9

SÄG DIN ÅSIKT! Ska Sjundeü kommun gü ihop med Lojo stad och Nummi-Pusula kommun ür 2013? Den frügan ställs i folkomrÜstningen i de berÜrda kommunerna. RÜstningslokalerna är Üppna pü sÜndagen 9–20.

I marginalen

     

 

Hufvudstadsbladet KUNDSERVICE & PRENUMERATIONER Tfn: 09-1253 500, Mü–fr kl. 8.30–16.30 HAR DU BLIVIT UTAN TIDNING? Tfn: 0200-127127. (Mü–fr kl. 6.30–16, lÜ kl. 7–12, sÜ kl. 7.30– 12.). Åland: 018-22777. (Vardagar kl. 7–14. Övriga tider telefonsvarare.) NYHETSTIPS Tfn: 09-1253 220, E-post: nyheter@hbl.fi.

3,$+23($9,57$ üker frün Hertonäs till NordsjÜ.

Västmetron sätter den absoluta deadlinen Om metron müste kÜras av chauffÜrer längre än planerat kostar det Helsingfors stad 2 miljoner euro pü ett ür. Men Trafikverket hüller fast vid att allt är klart 2014.

Arbetet med att automatisera Helsingforsmetron har dragit ut pü tiden ordentligt. FÜrseningen och allt extra arbete som de tekniska problemen lett till har hittills inte kostat staden nügonting, eftersom räkningen gür till leverantÜren Siemens. Men om projektet fÜrsenas ytterligare kan det bli dyrt. – Det enda som kan orsaka stÜrre utgifter är om vi behÜver kÜra med nuvarande system längre än tänkt, säger Matti Lahdenranta, vd fÜr Helsingfors stads trafikverk. Automatmetron betyder lägre personalkostnader. Den fÜrarlÜsa metron har tüg- och perrongvärdar, men de är färre och kostar hälften sü mycket som fÜrarna gÜr i dag: tvü miljoner jämfÜrt med fÜrarnas fyra miljoner per ür. Redan nügra münaders fÜrlängd tid med fÜrarkostnader kan alltsü ge en fet räkning. Men Lahdenranta hüller fast vid att det inte blir sü. Projektet har en mycket konkret deadline: automatmetron müste vara i güng tills västmetroavsnittet Üppnas. – Västmetrons perronger kan inte fÜrlängas i det här skedet. Västmetrons stationer är alla byggda fÜr maximalt fyra vagnar, det vill

Sü fungerar det Ê$XWRPDWPHWURQ avgür med snabbare intervaller än i dag, med 2,5 minuters mellanrum. Den har hÜgst fyra vagnar mot dagens sex. Det har ocksü diskuterats om den kan kÜra dygnet runt. Ê$OODVWDWLRQHUutrustas med perrongdÜrrar och väggar vid spüren sü ingen kan hoppa eller ramla ner. Varje tügvagn och station ska fü kameraÜvervakning och brandvarnare. PerrongdÜrrarna har sensorer och varningsljus och -ljud. DÜrrarna är Üppna lika länge som i dag. Ê)U§QNRQWUROOUXPPHWi Hertonäs fÜljer personalen med alla tüg och varningssystem. De kan vid behov ha rÜstkontakt med perronger eller tügvagnar. Ê3URMHNWHWinleddes 2009. Budgeten är 115 miljoner euro.

säga kortare metrotüg som kÜr med snabba intervaller, fÜrarlÜst. Lahdenranta avvisar bestämt tanken att automatiseringen blir sü fÜrsenad att passagerarna behÜver byta tüg i Gräsviken, eller att tügen gür med fÜrare till Esbo. – Västmetron bÜrjar gü fÜrst i november 2015, sü vi har spelrum. Planen är att automatmetron kÜr med passagerare ür 2014. *DPODW§JVWŒOOHUWLOOGHW De andra fÜrarlÜsa metrolinjerna i världen har alla moderna tüg. I Helsingfors är tügen trettio ür gamla. De är tunga och breda och har en annan fjädring än moderna tüg, och deras inbromsningsprecision kan variera med upp till 50 centimeter. Kombinationen nytt och gammalt har orsakat problem bland annat med perrongdÜrrarna som testas i NordsjÜ. DÜrrarna müste stü sü nära tüget som mÜjligt sü ingen människa ryms mellan dem och metrodÜrrarna, men inte sü nära att tüget kan rÜra vid dÜrrarna om det gungar eller svänger till. – Det var en Üverraskning fÜr oss att det blev sü här svürt. Det finns tiotals liknande lÜsningar ute i världen. Men det här är fÜrsta güngen

man bygger perrongdÜrrar pü en gammal metrolinje, säger Kimmo Reiman, automatmetrons projektchef vid HST. Hur länge till ska de gamla tügvagnarna användas? – De ska hülla i 15–20 ür till. I KÜpenhamns fÜrarlÜsa metro har utomhusstationerna inga perrongdÜrrar. SpürÜvervakningen skÜts med sensorer och larm, men det alternativet är uteslutet i Helsingfors. – Erfarenheterna frün KÜpenhamn är düliga. Det skulle inte fungera i finska fÜrhüllanden med mycket snÜ pü spüren. I KÜpenhamn har till och med tidningar fütt tügen att stanna. Nu beror allt pü hur vinterns test kommer i güng. – Vi siktar pü att inleda testkÜrningarna i november–december. Det skulle vara viktigt att komma i güng fÜre vintern som är den mest kritiska tiden pü üret. Testperioden ska pügü i 14 münader och omfatta tvü vintrar, men den behÜver eventuellt fÜrkortas. – Vi vet betydligt mycket mera efter vintern. Marianne Sundholm 029 080 1378, marianne.sundholm@hbl.fi

– En fÜrare är alltid en fÜrare. Jag tycker inte man alltid skulle behÜva driva tekniken till sin yttersta spets sü här. Vem gÜr nügot om det blir tekniska problem eller händer nügot i vagnen? Jag kan inte tänka mig att nügon hinner ingripa lika fort som fÜraren i dag. Dessutom sparar man ju arbetsplatser, är det rätt ställe fÜr besparingar?

5,.83$8..8 üker mellan NordsjÜ och centrum dagligen. – Det känns lite skrämmande. Man vet ju aldrig med teknik, vad händer om den sviker? Metron känns säker i dag. Men klart att ocksü människor kan gÜra misstag.

�Det var en Üverraskning fÜr oss att det blev sü här svürt.� .,0025(,0$1 chef fÜr automatiseringen av Helsingforsmetron

Västmetron sätter deadline  

Automatiseringen av Helsingforsmetron går trögt och nu hotar avtalsfnurrorna även västmetron.

Västmetron sätter deadline  

Automatiseringen av Helsingforsmetron går trögt och nu hotar avtalsfnurrorna även västmetron.

Advertisement