Page 1


Metroupphandling 2006  

Automatmetron i Helsingfors. Avbrytandet av första upphandlingen och startandet av den andra