Page 1

WWW.KULTURASTUROVO.SK

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

1

PÁRKÁNY ÉS VIDÉKE ŠTÚROVO A OKOLIE XXVIII. évfolyam - ročník

2018[6]


Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

2

HIRDETÉS

A HÓNAP KÉRDÉSE Szeretnék a város és a Vadas vezetőségéhez fordulni főként nyugdíjas polgártársaim nevében, akik az 50-es, 60-as években nőttünk fel Párkányban, s azokban az időkben napi látogatói voltunk az Öregfürdőnek. Rendkívül elégedetlenek vagyunk az intézmény nyitásának június 30-ra halasztása miatt. Írásbeli kérdésemre a fürdő marketingosztályától azt a választ kaptam, hogy a döntést a vállalat ellenőrző bizottsága hozta az alacsony látogatottság és a növekvő fenntartási költségek miatt. Felmerül a kérdés, hogy ki a felelős az említett körülményekért, ha nem maga városvezetés, a vállalat közgyűlése vagy ellenőrző bizottsága? Mikor történt utoljára nagyobb beruházás az Öregfürdő felújításába (a medence felületi kezelésén kívül, ami első nekifutásra nem volt megfelelő minőségű)? Üdvös lenne, ha a felelős személyek végre a turistákon kívül az itt élőkre is tekintettel lennének, s végre támogatnák az Öregfürdő fejlesztését és működtetését az egész nyári szezonban. Megértésüket és válaszukat köszönve: Kováč Laci. Tisztelt Kovács úr! Köszönjük, hogy ennyi éve az Öregfürdő hűséges látogatója! Bár kezdetben a Duna-parti strand csupán július-augusztus időszakban üzemelt, valóban, az elmúlt években már júniusban is kinyitott. Tudjuk, városunk polgárai szívesen látogatják az Öregfürdőt, azonban időként sajnos olyan intézkedéseket is meg kell hoznunk, melyek nem mindig és mindenkinek kellemesek. Több szempontot figyelembe véve úgy döntöttünk, hogy az idén csak június végén nyitunk. A fürdő elmúlt éveinek látogatottsági adatai, annak fenntartási költségei, valamint a Vadas termálfürdő júniusi szabad kapacitása mind-mind olyan tényező, melyek érvként jelentek meg a döntéshozatalkor. Ehhez határozottan hozzájárult az a tény is, hogy ahogy az ország vendéglátóhelyeinek 95%-a, így a Vadas is munkaerőhiánnyal küzd, ami sajnos arra késztette cégünket, hogy a strandot idén június 30-tól szeptember 2-ig üzemeltessük. Pozitívumként figyelmébe ajánljuk, hogy a Vadas termálfürdőt párkányi igazolvánnyal rendelkező vendégeink kevesebb, mint fél áron látogathatják, az igazolvánnyal rendelkező, 60 év feletti párkányi lakosok pedig csupán 1,60 € (május, szeptember) illetve 2,25 € ( június-augusztus) áron válthatnak belépőjegyet. Megértését ezúton is köszönjük és szeretettel várjuk úgy az Öregfürdőben, mint a VADAS termálfürdőben! Hogenbuch Endre, a VADAS Kft. ügyvezető igazgatója Várjuk az Önök kérdéseit is a parkanyesvideke@gmail.com címre vagy levélben: PéV Szerkesztőség,Tűzoltó utca 25. Párkány 94301. Szerkesztőség


H Í R E K / S P R ÁV Y

A POLGÁRMESTER SZEMSZÖGÉBŐL A zöldterületek karbantartása A város zöldterületeiről való gondoskodás gyakran felmerülő téma manapság. Ez teljesen érthető, hiszen a szépen rendben tartott közparkok, közkertek több szempontból is növelik lakókörnyezetünk színvonalát. A zöldterületek karbantartásáról a város szerződést kötött a Kommunális Szolgáltató és Hulladékgazdálkodási Részvénytársasággal (KSOH, volt AVE) még 2009-ben. A szerződés 2019 végén jár le. Megmutatkozott azonban, hogy a szerződés egyik fél számára sem előnyös. A város számára tarthatatlan költségekkel jár, a szolgáltató számára pedig túl sokféle tevékenységet jelent, s nem tudja kellő hatékonysággal végezni azt. Ráadásul a szerződést nem lehet felmondani. A legfontosabb feladat a füves területek kaszálása. Ahhoz, hogy elfogadható legyen állapotuk, évente minimum öt alkalommal kell vágni őket. Néhány helyen azonban, mint például a temetők, játszóterek, parkok még több beavatkozásra van szükség.

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

3

PRIMÁTORSKÝ UHOL POHĽADU

A feladatot egyrészt a KSOH munkatársai, másrészt a város alkalmazottai látják el. Ez a helyzet nem kellően rugalmas, de sajnos jelenleg az egyetlen megvalósítható módja a karbantartásnak. Az elmúlt két évben nagy hangsúlyt fektettünk a virágágyásokra is. Az ezzel járó munkát a városi hivatal egy külső szolgáltatóval való együttműködésben végzi. Ráadásul évről évre nő az öntözőberendezéssel ellátott virágágyások száma. Jelentős haladást sikerült elérni a fatörzsű növényekről való gondoskodás területén is. A Föld Napján rendszeresen szervezünk faültető akciókat. Fokozatosan eltávolítjuk az elöregedett, beteg fákat is. Múlt hónapban a városközpontban lévő platánfák koronájának szakszerű karbantartására is sor került. A munkából kifogyni nem fogunk, de meggyőződésem, hogy a jó úton haladunk.

Ing. Szabó Eugen, polgármester

Údržba verejnej zelene Často skloňovanou témou dnešných dní je stav mestskej zelene a starostlivosť o ňu. Je to úplne pochopiteľné, nakoľko práve pekne udržiavané zelené plochy zvyšujú kvalitu životného prostredia, a to vo viacerých aspektoch. Na údržbu verejnej zelene mesto uzavrelo zmluvu so spoločnosťou KSOH (bývalé AVE) ešte v roku 2009. Platnosť tejto zmluvy vyprší koncom roka 2019. Ako sa ukázalo, zmluva nie je vyhovujúca ani pre jednu stranu. Pre mesto znamená neznesiteľné náklady a pre dodávateľa príliš veľkú rozmanitosť úkonov, vedúcich k nízkej efektivite. Navyše zmluva je nevypovedateľná. Najdôležitejšou úlohou je kosenie trávnatých plôch. Je evidentné, že na dosiahnutie ako tak akceptovateľného výsledku, je potrebné trávnaté plochy ročne aspoň päťkrát pokosiť. V niektorých miestach, ako cin-

toríny, detské ihriská, mestský park to ani nestačí a je potrebná vyššia frekvencia kosenia. Časť úloh je zabezpečovaná pracovníkmi KSOH a časť pracovníkmi mesta. Tento stav je mnohokrát nepružný, avšak momentálne je to jediná realizovateľná cesta. V uplynulých dvoch rokoch sa kládol veľký dôraz na kvetinové záhony. Tieto práce zabezpečuje priamo mesto v spolupráci s externým dodávateľom. Navyše rok čo rok sa rozširuje počet záhonov so zavlažovaním. Výrazne sa pokročilo aj v oblasti starostlivosti o dreviny. V rámci Dňa Zeme mesto pravidelne organizuje akcie na výsadbu drevín. Postupne sa odstraňujú staré a choré stromy. Minulý mesiac prebehla odborná úprava korún platanov v centre mesta. Roboty je neúrekom, som však presvedčený, že sme sa vybrali správnou cestou. Ing. Eugen Szabó, primátor mesta


VÁROSHÁZA HÍREI

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

4

A közterületek tisztaságának és esztétikus képének fenntartása érdekében Párkány Városa az ebadókból befolyó összeg egy részét kutyaürülék felszedő zacskók vásárlására fordította. Tudatjuk azon kutyatulajdonosokkal, akik szerepelnek a városi hivatal nyilvántartásában és még nem vették át a kutyaürülék felszedő zacskókat, hogy azt megtehetik személyesen a Párkányi Városi Hivatal Vámházköz 2. sz. alatti épületében Köszönjük szíves együttműködésüket. -VH-

SIMON-JÚDA NAPI VÁSÁR RÉSZTVEVŐK REGISZTRÁCIÓJA Párkány Városa ezúton tudatja a nyilvánossággal, valamint az árusítást végző és szolgáltatást nyújtó vállalkozókkal, hogy az idei hagyományos Simon – Júda napi vásár 2018. október 11–14. között kerül megrendezésre. Úgy döntöttünk, hogy az idén megváltoztatjuk a vásárra történő bejelentkezés módját, mégpedig a következő módon: 1. Az árusító helyek kiutalása az érdeklődő által benyújtott írásos kérelem alapján történik, melyet legkésőbb 2018. június 30-ig kell postai úton vagy email-ban elküldeni. A kérelem besorolása szempontjából az iktatóban adott dátum a mérvadó. 2. Az árusító helyek kiutalására 2018. július 31-ig kerül sor, az érdeklődőknek írásbeli visszaigazolást küldünk, melyben szerepel az árusító hely nyilvántartási száma is. 3. Az árusító hely bérleti díját legkésőbb 2018. augusztus 15-ig kell befizetni. Az árusítási engedélyt kizárólag csak a bérleti díj kifizetése után postázzuk. 4. A szabadon maradt árusítási helyek 2018. szeptember 17-től kerülnek kiutalásra. 5. A gasztronómiai zónában (C-szektor) árusítók számára az árusítási helyek a Fő utca és a Nánai út kereszteződésében zajló munkák függvényében kerülnek kiutalásra. 6. A vásári szórakoztató eszközöket üzemeltetők a jelentkezésüket 2018. augusztus 17-ig nyújthatják be.

A TISZTÁBB DUNA-PARTÉRT A Szlovák Köztársaság miniszterelnök-helyettese és környezetvédelmi minisztere Sólymos László felhívja az önkormányzatok és a nyilvánosság figyelmét, hogy kapcsolódjanak be az EGY NAP A DUNÁÉRT kezdeményezésbe, melynek keretén belül 2018. június 16-án (szombat) a Duna-part megtisztítására kerül sor.

Gyülekező reggel 9.00 órakor a Párkányi Városi Hivatal, Vámházköz 2. sz. alatti épületének udvarán (ahol a közszolgáltatási, környezetvédelmi és közlekedési szakosztály irodája található). Az önkéntesek a Duna-part párkányi szakaszának kritikus területeit tisztítják meg. Zsákot, kesztyűt és frissítőt biztosítunk. Kérjük az önkéntesek és a civil szervezetek képviselőit, hogy

csatlakozzanak ehhez a kezdeményezéshez, társulva ezzel ahhoz a többszáz önkénteshez Dévénytől Párkányig, kiknek szívügyük a Duna tisztasága és a Duna-part rendezettsége. Szándékukat, kérjük jelezzék: e-mailben, telefonon vagy személyesen: sekretariat@ sturovo.sk, 036/2851307, Párkányi Városi Hivatal-titkárság (1. emelet, 19.sz. ajtó). Együttműködésüket köszönjük és örülünk a találkozásnak! -VH-

ÜNNEPELJÜK EGYÜTT A DUNA NAPJÁT! Párkány és Esztergom városok, mint a DANUrB (DANube Urban Brand) projekt partnerei DUNA NAPOK közös rendezvényt szerveznek 2018. június 29-én és 30-án. Szeretettel várjuk városaink és a térség lakosait és az ide látogató turistákat családi programokkal és koncertekkel. Fedezzék fel a Duna-partot, töltsék el szabadidejüket gyönyörű környezetben!

DANUBE DAYS

KUTYAÜRÜLÉK FELSZEDŐ ZACSKÓ

JÚNIUS 29. ESZTERGOM

JÚNIUS 30. PÁRKÁNY

ESZTERGOM, 2018. JÚNIUS 29.

PÁRKÁNY, 2018. JÚNIUS 30.

PRÍMÁS-SZIGET SZIGETCSÚCS

HÍD MELLETTI CSÓNAKHÁZ

14:00 órától estig folyamatos családi programokkal

15.00 -19.00 óráig

Vitorlázás alapjai látványos vitorlás bemutatóval

A párkányi sült hal titka

Szárnyashajó bemutató Halfogás és halelengedés horgász módra Tutajépítés cserkészekkel

Örökségünk: A dunai halászat Motorcsónak kiállítás Interaktív gyermekprogram SKUBI – a dobozba zárt pillanat

Diri-Dongó Együttes zenés interaktív gyerekműsor 17-18 óráig

Koncertek a Dunán, 19.00-23.00 óráig

VISSZA A MÚLTBA! Mala - forrásalagút megtekintése (előzetes jelentkezés a www.naputalapitvany.hu oldalon)

21.00 Koncert Lajkó Félix (Klaszikus, Folk, Jazz)

19.00 Koncert Ser on Stone (Blues Rock)

SKUBI – a dobozba zárt pillanat HAL-LÁNC-TÁNC Kis esti muzsika 19:00 órától Lovagi játékok, kreatív foglalkozások, több állomásos játékos vízkvíz, könyvbemutató, mazsorettek, mozgás és még sok minden más kicsiknek és nagyoknak!

7. Párkány városa, figyelembe véve a vásár befogadóképességét, fenntartja a jogot a jelentkezők válogatására, valamint az árusító helyek odaítélésénél figyelembe veszi a 2017-es évben elfoglalt árusító helyet. Bővebb információ a www.sturovo.sk weboldalon. -VH-

TRADE4U Kft.

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI) A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

Dimenzio Tánccsoport DBHE


SPRÁVY MESTSKÉHO ÚRADU

ZA ČISTEJŠIE NÁBREŽIE DUNAJA Podpredseda vlády a minister životného prostredia Slovenskej republiky László Sólymos vyzýva zástupcov samospráv a širokú verejnosť do zapojenia sa do iniciatívy s názvom DEŇ PRE DUNAJ, ktorý sa bude konať v sobotu 16. júna 2018 v rámci ktorej prebehne čistenie nábrežia rieky.

Zraz účastníkov je o 9.00 hod. vo dvore Mestského úradu Štúrovo, Pri colnici č. 2 (kde sa nachádza oddelenie komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy). Dobrovoľníci budú čistiť kritické úseky nábrežia v Štúrove. Vrecia, rukavice a nápoje sú zabezpečené. Prosíme dobrovoľníkov z radov obyvateľov a občianskych združení o zapojenie sa do tejto ini-

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

5

ciatívy, čím sa pripoja k stovkám dobrovoľníkov od Devína až po Štúrovo, ktorým záleží na čistote Dunaja a upravenosti jeho okolia. V prípade Vášho záujmu, prosím, kontaktujte nás e-mailom, telefonicky alebo osobne: sekretariat@sturovo.sk, 036/2851307, Mestský úrad Štúrovo-sekretariát (1. poschodie, č. dverí 19). Ďakujeme Vám a tešíme sa na Vašu účasť! -MsÚ-

V záujme trvalého zlepšenia čistoty a estetického vzhľadu verejných priestranstiev Mesto Štúrovo využilo časť príjmov z dane za psa na nákup vreciek na psie výkaly. Prosíme tých majiteľov psov, ktorí sú vedení v evidencii mestského úradu a sáčky určené na psie exkrementy ešte neprevzali, že to môžu urobiť osobne na adrese Mestský úrad Štúrovo, Pri colnici č. 2. Ďakujeme Vám za spoluprácu. -MsÚ-

OSLÁVME SPOLOČNE DEŇ DUNAJA! Mesto Štúrovo a Mesto Ostrihom, ako partneri projektu DANUrB (DANube Urban Brand), usporiadajú v dňoch 29. a 30. júna 2018 spoločné podujatie pod názvom DNI DUNAJA. Srdečne očakávame obyvateľov oboch miest a okolitých obcí, ako aj návštevníkov bohatým programom pre rodiny a koncertmi na oboch brehoch Dunaja. Objavte nábrežia rieky Dunaj, strávte pekné popoludnia v nádhernom prostredí!

DANUBE DAYS

SÁČKY NA PSIE EXKREMENTY

JARMOK ŠIMONA-JÚDU REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV Mesto Štúrovo oznamuje širokej verejnosti, predávajúcim a poskytovateľom služieb, že tohtoročný tradičný Jarmok Šimona – Júdu sa bude konať v dňoch 11. - 14. októbra 2018.

29. JÚN, OSTRIHOM

OSTRIHOM, 29. JÚNA 2018 29. ESZTERGOM, 2018. JÚNIUS CÍP PRIMACIÁLNEHO OSTROVA PRÍMÁS SZIGET SZIGETCSÚCS

30. JÚN, ŠTÚROVO

15.00 – 19.00 hod. rodinné programy

Základy plachtenia a plachetnicová šou

Naše dedičstvo: Rybárstvo na Dunaji

Výstava krídlového člna

Tajomstvo štúrovskej pečenej ryby

Chytanie a púšťanie rýb na rybársky spôsob

Výstava motorových člnov

Interaktívny program so skupinou Diri-Dongó od 17.00 do 18.00 hod. SPÄŤ DO MINULOSTI! Prehliadka podzemného kanála prameňa Mala (je potrebná predbežná registrácia na stránke www.naputalapitvany.hu) SKUBI – v krabici uzavretý okamih

1. Pridelenie predajných miest záujemcom je podmienené doručením písomnej žiadosti o vydanie povolenia poštou alebo e-mailom v termíne do 30. júna 2018. Pre posúdenie zaradenia žiadosti do zoznamu predajcov je rozhodujúci dátum prijatia žiadosti.

ŠTÚROVO, 30. JÚN 2018 ŠTÚROVO, 30. JÚN 2018, LODENICA PRI MOSTE TJ DUNAJ-LODENICA

od 14.00 do večera nepretržité programy

Stavba pltí so skautmi

V tomto roku sme sa rozhodli zmeniť spôsob prihlásenia sa predávajúcich a poskytovateľov služieb na jarmok, a to nasledovným spôsobom:

2. Pridelenie predajných miest sa uskutoční do 31. júla 2018 záväzným písomným potvrdením a oznámením číselného označenia predajného miesta uchádzačovi. 3. Úhradu poplatku za účasť je potrebné uhradiť v termíne najneskôr do 15. augusta 2018. Povolenie na predaj bude zaslané účastníkovi len po zaplatení účastníckeho poplatku.

Interaktívny program pre deti. SKUBI – v krabici uzavretý okamih Koncerty na Dunaji, 19.00-23.00 hod. 19.00 Ser on Stone Koncert (Blues, Rock) 21.00 Lajkó Félix Koncert (Klasická, Folk, Jazz)

TANCUJÚCE RYBYČKY Jemné melódie za súmraku

4. Predajné miesta, ktoré ostanú voľné po vybavení všetkých prihlášok budú predmetom tzv. voľného predaja, ktorý začne od 17. septembra 2018. 5. Predajcom požívatín (sektor C) bude pridelené predajné miesto v závislosti od priebehu prác na križovatke Hlavná ulica-Nánanská cesta.

Rytiersk turnaj, tvorivá dielňa zábavný kvíz o vode, prezentácia knihy, mažoretky, pohybové aktivity a mnoho ďalších programov pre malých aj veľkých!

6. Poskytovatelia zábavných atrakcií sa na jarmok môžu prihlásiť do 17. augusta 2018. 7. Mesto Štúrovo si s prihliadnutím na kapacitné možnosti vyhradzuje právo výberu účastníkov. Pri pridelení predajných miest Mesto Štúrovo zohľadní miesto obsadené uchádzačom na jarmoku v roku 2017.

TRADE4U Kft.

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI) Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a nástroja predvstupovej pomoci prostredníctvom transnacionálneho programu Interreg Danube, a maďarským štátom.

Dimenzio Tánccsoport DBHE

Detailné informácie na www.sturovo.sk -MsÚ-


DIÁKÉLET / ŠTUDENSTVO

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

6

GYERMEKMOSOLY DÍJ 2018 Az idén 12. alkalommal rendezte meg az Ady Endre Alapiskola a Gyermekmosoly- Díj átadását. A kilencedikesek már hetek óta készültek a nagy eseményre. Természetesen nemcsak a végzősök, hanem a negyedikesek és az iskola állandó csoportjai is megmutatták tehetségüket. A 2018. május 31-i gálaműsornak a Városi Művelődési Központ adott otthont. A nagyterem zsúfolásig megtelt szülőkkel, nagyszülőkkel, rokonokkal és barátokkal. Itt hallhatta először a nagyközönség az iskolánk himnuszát, amelynek szövegét az 5.A-ba

járó diákok írták. A gálán fellépett a Primulácska énekkar, amelynek vezetője Hanza Rolanda, a Hégli Marianna és Szőke Zsuzsanna által vezetett Kisbojtár, a kis Kisbojtár, valamint a Kuckó bábcsoport, amelynek vezetői Himmler Zsófia és Valasek Valika. Mindezek mellett az iskola kilencedikesei és negyedikesei is szép műsorral készültek. A gála fénypontja a Gyermekmosoly Díj átadása volt. A díjat Fodor Zsuzsanna, az iskola igazgatónője, valamint Folk Ildikó, a Gyermekeinkért és Iskolánkért Polgári Társulás kuratóriumának elnöke adták át, Morvai Viktória Bereniké 9.A osztályos tanulónak, a vele járó 100 euróval együtt. A Gyermekmosoly Díj átadása mellett olyan diákok is jutalom-

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNIKY, SLUŽIEB A OBCHODU MŰSZAKI, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KERESKEDELMI SZAKKÖZÉPISKOLA SV. ŠTEFANA 81, ŠTÚROVO, TEL.: 036/7511368

ponúka od septembra 2018 denné nadstavbové štúdium a) 2414L 01 strojárstvo- výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení b) 2675L 02 elektrotechnika –výroba a prevádzka strojov a zariadení Dĺžka štúdia: 2 roky Vyučovací jazyk: maďarský Ukončenie vzdelania: maturita Podmienky prijatia: - ukončené 3- ročné stredné odborné vzdelanie v strojárskom alebo elektrotechnickom odbore Prihlášky: je potrebné podať do 31. mája alebo 31. júla 2018 K prihláške je potrebné priložiť: - Vysvedčenie z posledného ročníka studia. Výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške. Termíny prijímacích pohovorov sú nasledovné: I. termín – 21. 6. 2018, II. termín – 13. 8. 2018 Uchádzači budú prijatí bez prijímacej skúšky! Adresa pre podanie prihlášky: SOŠ techniky, služieb a obchodu Sv. Štefana 81, 943 03 Štúrovo Tel: 036/7511 368, e-mail: sossturovo@gmail.com Počte voľných miest pre žiakov 9. ročníka: 2679 K mechanik mechatronik 5 2487 H 01 autoopravár – mechanik 3 3678 H inštalatér 1 6460 H predavač 3

ban részesültek, akik egész éves munkájukkal és különböző versenyeken elért eredményeikkel öregbítették iskolánk hírnevét: Struhár Mátyás, Tóth Dávid, Pereszlényi Zsófia, Molnár Ágnes, Zács Anikó, Kovács Emese, Jakubík Gergő, Válent Ottó és Morvai Viktória Bereniké.

Itt szeretnék gratulálni a nyertesnek és a díjazottaknak, és köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett a műsor készítésében, akár szereplő volt, akár rendező, akár a technikai hátteret biztosította. hk

ISMÉT BŐVÜLT A PÁRKÁNYI VÁROSI KÖNYVTÁR ÁLLOMÁNYA A Párkányi Városi Könyvtár az elmúlt évben is sikeresen pályázott könyvek vásárlására. A Szlovák Művészeti Alap 3000 euró támogatást nyújtott, amelyet 2017. július 1. és 2018. május 31. között lehetett felhasználni. A pályázat fő célja a könyvállomány bővítése, feltöltése volt aktuális könyvekkel. A Gyermekkönyvtár részére többek között olyan könyvek kerültek beszerzésre, melyek segítik az értő olvasást, mesék és verses kötetek. A nagyobb gyerekek válogathatnak az új regények és ismeretterjesztő könyvek között. Az ismeretterjesztő és szakirodalom is bővült a felnőtt olva-

sók részére, több témakörből is, pld. közgazdaság, pedagógia, informatika, földrajz, filozófia, pszichológia, nyelvtudomány, idegen nyelvű és kétnyelvű regények, egészségügyi ismeretek, történelem és sok egyéb kiadvánnyal. A felnőttek számára kínált szépirodalom nem csak a leginkább keresett újdonságokkal gyarapodott, beszerzésre került több elismert díjban részesült író műve is. Az érdeklődők megtekinthetik az újonnan beszerzett könyveket a könyvtár megújult weboldalán www.msksturovo.sk (pvk)

KNIŽNIČNÝ FOND MESTSKEJ KNIŽNICE V ŠTÚROVE SA ZNOVA ROZŠÍRIL Mestská knižnica v Štúrove aj v uplynulom roku úspešne žiadala o dotáciu na nákup nových kníh. Fond na podporu umenia poskytol podporu 3000 EUR, ktorá sa mohla použiť v období od 1. júla 2017 do 31. mája 2018. Hlavným cieľom knižnice bolo aktualizovať fond o novinky, ktoré vyšli na knižnom trhu. Fond oddelenia pre deti a mládež bol doplnený knižkami, ktoré podporujú čítanie s porozumením, rozprávkami a básničkami. Väčšie deti nájdu v knižnici nové romány a náučnú literatúru. Pre dospelých sa tiež rozšíril fond

odbornej a náučnej literatúry z viacerých oblastí, napr. ekonomika, pedagogika, informatika, geografia, filozofia, psychológia, jazykoveda, romány v cudzom jazyku a dvojjazyčné romány, zdravoveda, dejepis a rôzne iné publikácie. Rozšíril sa aj fond beletrie pre dospelých, nielen o najnovšie knihy, ktoré sú najviac žiadané, ale zaobstarali sme aj ďalšie hodnotné publikácie, ktoré dostali prestížne ocenenia. Záujemcovia sa môžu zoznámiť s nakúpenými publikáciami aj na novej webovej stránke knižnice www.msksturovo.sk. (msk)


HIRDETÉS / INZERCIA

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

7


Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

8

INZERCIA

SMURFIT KAPPA JE PARTNEROM DŇA NARCISOV Pravidelným partnerom Dňa narcisov ste už mnoho rokov. Pamätáte si ešte, aká bola motivácia prijať ponuku resp. prosbu Ligy proti rakovine o partnerstvo? Július Mazán: Pamätám si na to veľmi presne, náš dlhoročný obchodný partner nás kontaktoval a sprostredkoval stretnutie s p. Kováčovou za Ligu proti rakovine. Nasledovalo spoločné stretnutie, kde sme sa oboznámili s cieľmi aktivít Ligy proti rakovine. Motivácia tu nebola potrebná, rozhodnutie prišlo z vnútorného presvedčenia pomôcť dobrej veci a projektu. V časoch, keď Liga proti rakovine začínala, nebol žiadny podobný projekt na Slovensku so zameraním pomôcť ľuďom a príbuzným postihnutých onkologickými ochoreniami. Koncept získavania finančnej podpory prostredníctvom dobrovoľníkov naprieč Slovenskom bol skvelý a zároveň ambiciózny. Na začiatku som bol osobne pri zostavovaní a kreovaní jednotlivých požiadaviek a postupov, a preto sme dokázali presnejšie vyvinúť špecifickú papierovú pokladničku a taktiež ostatný obalový materiál, ktorý Liga proti rakovine používa dodnes počas kampane Dňa narcisov. Čo vás každoročne presvedčí, aby ste opäť pokračovali v tak dlhodobom partnerstve? J.M. Pre spoločnosť Smurfit Kappa Obaly Štúrovo je česť byť partnerom občianskeho združenia Ligy proti rakovine. Je naozaj pozitívne, že aj v časoch, keď je náš svet uponáhľaný a často zameraný na statky, sa nájdu ľudia, ktorí venujú svoj čas na pomoc iným ľuďom v núdzi a venujú tomu svoj život a prácu. Takýmto aktivitám je nutné napomáhať, preto ani my nepoľavujeme v partnerstve. Ako dlho trvá proces výroby pokladničiek a čo všetko je za tým? J.M. Samotný výrobný proces obalov, v našom prípade papierovej pokladničky, trvá niekoľko hodín. Samotnému procesu výroby však predchádzajú prípravné a vývojové práce, ktoré môžu časovo trvať omnoho dlhšie. Počas vývoja papierovej pokladničky sme museli dbať na to, aby bola kompaktná, ľahko skladateľná a zároveň bezpečná počas Dňa narcisov. Jej grafickú obmenu riešime každoročne spolu s grafickým štúdiom Ligy proti rakovine. Po finálnom schválení technických a grafických podkladov objednávame tlačové nástroje, ktoré sú nutné v procese spracovania vlnitej lepenky na finálny obal. Vlnitú lepenku si vyrábame interne z dodaných papierov, následné spracovanie dodá lepenke požadovanú farebnosť a tvar v zmysle schválených požiadaviek. Počas samotnej výroby a spracovania obalu sú validované jednotlivé kvalitatívne parametre obalu stanovené počas vývoja, tak, aby sa docielila finálna funkčnosť a vizuálne parametre obalu v zmysle požiadaviek. MARTA ŠEBOROVÁ, FOTO: SMURFIT KAPPA


HIRDETÉS / INZERCIA

AZ OTTHON ITT VAN Charlie 2018 Július 4-8.

Martos

www.martfeszt.sk

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

9

OMEGA

Ismerős Arcok

Roy és Ádám

RT ix n e o h P a n ó z ri A rt fo Com Rómeó Vérzik Southern ck Side la B k e t n é P t in g e M and Estendøn Big Man B

nekar The Neon Cities Pósfa ze

TEL KEDVEZMÉNYES JEGYVÉ JÚNIUS 25 -IG! hetijegy: 32€ omega napijegy: 16€ Napijegy: 9€


PA N O R Á M A

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

10

BARTON KÖZPONTI MAGYAR KATONAI EMLÉKHELYET AVATNAK

V BRUTOCH ODHALIA MAĎARSKÝ VOJENSKÝ PAMÄTNÍK

A HADISÍRKUTATÓK KIS KÖZÖSSÉGE NEMES CÉLÉRT DOLGOZIK. ÁLTALUK A MÚLT TANÚSÁGAI EGY KICSIVEL TOVÁBB MEGŐRZŐDNEK, S EZÁLTAL AZ ELŐDÖK PÉLDAMUTATÁSA, HELYTÁLLÁSA MÉG TÖBB GENERÁCIÓ SZÁMÁRA LEHET ÖSZTÖNZŐ, ERŐT ADÓ PÉLDA. MUNKÁJUK ÁLTAL A HÁBORÚBAN OLY GYAKRAN ELMARADT KEGYELETADÁS NÉHA UTÓLAG MEGADHATÓ, A LESZÁRMAZOTTAK SZÁMÁRA MEGNYUGVÁST NYÚJT, S A KATONASORSOK IRÁNTI SZŰNNI NEM AKARÓ ÉRDEKLŐDÉS ELISMERI, ÉS ELIBÉNK ÁLLÍTJA TISZTELETREMÉLTÓ BÁTORSÁGUKAT. KÖRNYÉKÜNKÖN IS ISMERT, KI AZ, AKINÉL A NAGYPAPA HÁBORÚS NAPLÓJA BIZTONSÁGBAN LESZ, AKI TUDHATJA, MERRE LEHET NAGYAPA SÍRJA, AKI TUDJA, HOL KERESSEN – BRÉDA TIVADAR HADISÍRKUTATÓVAL BESZÉLGETTÜNK.

MALÁ SKUPINKA HĽADAČOV STARÝCH VOJENSKÝCH HROBOV PLNÍ UŠĽACHTILÝ CIEĽ. VĎAKA NIM PREŽÍVA SVEDECTVO O MINULOSTI O NIEČO DLHŠIE A STATOČNOSŤ PREDKOV BUDE PRÍKLADOM PRE VIAC GENERÁCIÍ. NA BOJISKU MNOHOKRÁT NIET MIESTA PRE PIETU, KTORÚ MOŽNO VŠAK VYJADRIŤ – AJ ICH ZÁSLUHOU – NESKÔR, DODATOČNE. NEISTOTA A POCHYBNOSTI POZOSTALÝCH SA ROZPLYNÚ, DUŠE POTOMKOV NADOBUDNÚ POKOJ A NEUTÍCHAJÚCI ENTUZIAZMUS NADŠENCOV O VOJNOVÉ OSUDY NÁS KONFRONTUJE SO STATOČNOSŤOU NAŠICH OTCOV, DEDOV. AJ V NAŠOM OKOLÍ VIEME O ČLOVEKU, U KTORÉHO BUDE DEDOV VOJNOVÝ DENNÍK V BEZPEČÍ, KTO VIE PORADIŤ, KDE SA MÔŽE NACHÁDZAŤ JEHO HROB: TIVADAR BRÉDA. Ako podpredseda Regionálneho vlastivedného spolku Limes Anavum pracuje Štúrovčan Tivadar Bréda už viac rokov na zrode ústredného maďarského vojenského cintorína. V júni tohto roka sa plán stane skutočnosťou: padlým bojovníkom v II. svetovej vojne odhalia pamätník. „Myšlienka založenia ústredného cintorína sa zrodila ešte v roku 2013 a vďaka finančnej pomoci Ministerstva obrany Maďarska sme boli stále bližšie k cieľu. Práca však bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch,“ povedal nám Tivadar.

A Limes-Anavum Regionális Honismereti Társulás alelnökeként a párkányi Bréda Tivadar hadisírkutató már több éve dolgozott egy központi magyar katonai temető életre hívásán. Ez év nyarán pedig valóra válik a terv: a második világháborúban elesett harcosok tiszteletére emlékművet avatnak. „A központi temető megalkotásának gondolata még 2013ban fogant, s azóta a magyar Honvédelmi Minisztérium anyagi támogatása által egyre közelebb kerültünk a célhoz. A munka ugyanakkor még a további években is folytatódni fog" – mondta el Bréda Tivadar. Az elmúlt években a befogadó település és a meg-

felelő terület kiválasztása után annak rendbetétele következett. Megtörtént a tereprendezés és sövényt ültettek ki, leválasztva ezzel az emlékhelyet a barti köztemetőtől, és a leendő emlékmű alapjait is elkészítették. Júniusban pedig ünnepélyes keretek közt felavatják az emlékművet, ami két fehér mészkőoszlopot és egy harangot foglal magába, valamint egy bronzpárnán elhelyezett magyar katonai sisak és szurony szobra is helyet kap. Az alkotást Csák Attila, pátyi szobrászművész készíti. „Erre most szlovák és magyar felirat kerül, de a jövőben azt tervezzük, hogy a Szlovákia területén elesett kb. 2500 magyar katona nevét, születési és halálozási idő-

V predošlých rokoch po výbere hostiteľskej obce a vhodného miesta prišla na rad jeho úprava. Vyrovnal sa terén, vysadili sa kríky, oddeľujúce pamätník od občianskeho cintorína a položili sa základy budúceho pietneho miesta. V júni bude pamätník, pozostávajúci z dvoch bielych vápencových stĺpov a zvona, slávnostne odhalený. Jeho súčasťou bude aj maďarská vojenská prilba a bodák, umiestnené na bronzovej poduške. Pomník je dielom Attilu Csáka, sochára z Pátyu. „Momentálne ešte pribudne slovenský a maďarský nápis, ale do budúcnosti plánujeme zhotovenie tabule s 2 500 menami a dátumami narodenia a úmrtia padlých Maďarov na území Sloven-

ska. Vtedy sa môže stať brutiansky pamätník symbolickým miestom odpočinku všetkých našich vojakov,“ oboznamoval nás Tivadar s podrobnosťami. Po menách a presných dátumoch pátrajú už niekoľko rokov, dobové listiny a skutočnosť sú však v mnohých prípadoch diametrálne odlišné, a tak je potrebná nekonečná trpezlivosť a dôslednosť. Práve z Brút je jedna takáto neuveriteľná príhoda: rodina Cs. Pišta-báčiho sa práve vrátila z kostola z omše, zasvätenej jeho spomienke, keď údajnú obeť vojny našla za stolom, ako si hltavo pochutnáva na večeri, ktorú našiel na sporáku. „Podľa písomností z archívov Pišta-báči umrel, bol to však v skutočnosti vojak, ktorý si počas leteckého útoku v rannom zhone rozospatý prehodil cez seba Pišta-báčiho vojenský kabát,“ rozpráva Tivadar Bréda, ktorému historku vyrozprával sám hlavný aktér zvláštneho príbehu. Výskum si vyžaduje železnú vôľu Mnoho vojenských hrobov nie je zdokumentovaných, alebo sa doklady neuchovali, ale čo sa podarilo zachrániť zo zápiskov kurátov a spolubojovníkov, je uložené v archívoch Vojenského historického ústavu a Vojenskom archíve v Prahe. Tivadar na

Cikkünket teljes terjedelemben a: www.parkanyesvideke.wordpress.com oldalon olvashatják!


PA N O R Á M A pontját tartalmazó táblákat is készítünk majd. Ekkor válhat a barti emlékhely valamennyi katonánk szimbolikus nyughelyévé” – avatott be Tivadar a részletekbe. A pontos névsoron és a dátumok felkutatásán már évek óta dolgoznak, a korabeli iratok tartalma és a valóság azonban nagyon sok esetben még köszönő viszonyban sincs egymással, így a munka rengeteg utánajárást és kutatási szenvedélyt kíván. Egy ilyen elképesztő történet éppen Barton esett meg Cs. Pista bácsival. Családja épp az emlékének szentelt gyászmiséről tért haza, mikor legnagyobb megdöbbenésükre a konyhaasztalnál találták az állítólagos elesettet, jóízűen és mohón falva az otthon talált vacsorát. A levéltárakban felkutatott iratok szerint Pista bácsi valóban elhunyt, de nem ő, hanem az a hazafi halt meg egy légitámadásban, aki Pista bácsi kabátját kapta magára, mikor a fegyverek zajára megébredt álmából – meséli Bréda Tivadar, aki személyesen a bácsitól is meghallgathatta ezt a különös történetet. A kutatás vasakaratot igényel Sok katonasírt nem dokumentáltak, vagy az iratok nem maradtak fenn, de amit a tábori lelkészek és bajtársak jegyzeteiből sikerült megmenteni, a Hadtörténeti Intézet Levéltárában és a Prágai Katonai levéltártban lelhetők fel. Tivadar maga utazik el a lehetséges helyszínekre az itt talált írások és rajzok alapján. „Ha sikerül rálelni a sírra, óriási öröm, dokumentáljuk és vállaljuk vagy elősegítjük gondozását” – mondja, azonban sok esetben sajnos nem járnak sikerrel. „Az ország főként északi részén alig maradt meg magyar katonai sír, a legtöbbet eldózerolták, rátemetkeztek vagy eltüntették. Sajnos ez a helyzet Csízen is, ahol a katonasírok helyén a helyi gyógyfürdő gépháza áll, vagy a Szilicei-fennsíkon, ahol egy TV-torony építésénél tűntek el a maradványok. Hosszú sajnos az eltűntetett sírok

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

11

lajstroma. Az ilyen esetekben hozhat megnyugvást a hozzátartozók szívében a központi emlékhely, ahová mindenki eljöhet, aki elvesztette hozzátartozóját, szeretteit a háborúban, s itt leróhatja kegyeletét" – fedte fel a kezdeményezés mozgatórugóit az ötletgazda. A rossz szabályozás miatt az exhumálás alig lehetséges Felmerül a kérdés, a nem gondozott hadisírok is ide kerülnek majd? Tivadar azonban elmondta, a Limes-Anavum, mint civil szervezet az exhumálást nem kérvényezheti. De nagyobb baj, hogy bár a szlovák törvénykezés az 1918 előtt elesett magyar katonákra magyar nemzetiségűként tekint, a II. világháborúban, a jelenlegi Szlovákia területén elesett magyar hősök a mai országhatárok szerint már szlovákként vagy románként vannak nyilvántartva. Átszállításukat a magyar emlékhelyre ez a törvénykezés lehetetlenné teszi. Ha sikerülne elérni a szabályok megváltoztatását, a legcélravezetőbb a Bartra való átszállítás volna a legtöbb esetben – tudtuk meg a téma szakértőjétől, aki a jövőben a hozzá került katonanaplók feldolgozását és könyv kiadását tervezi. Hozzáfűzte: a háború produkálta történelmi tanúságokat nem veszthetjük szem előtt, sőt, szükséges, hogy a jelenben mi is úgy védjük egymást, ahogyan a katonák védték bajtársaikat. Bokor Réka

základe tu nájdených písomností a kresieb pátra v teréne. „Ak sa nám podarí hrob objaviť, radosť je obrovská a postaráme sa o jeho opateru,“ hovorí. V mnohých prípadoch sa však úspech nedostaví. „Najmä v severných častiach krajiny sa maďarské hroby neuchovali, odstránili ich, zmizli. Žiaľ, takáto situácia je aj v Číži, kde na mieste hrobov stojí strojovňa liečebných kúpeľov, alebo na Silickej planine, kde hroby zmizli počas výstavby televízneho vykrývača. Zoznam zmiznutých hrobov je dlhý, a práve v týchto prípadoch môže napomôcť nájsť zmier v dušiach pozostalých pomník, kam môže každý, kto stratil svojho príbuzného vo víre vojny, zavítať a vyjadriť svoju pietu,“ objasňoval svoje motívy autor projektu. Exhumácia je kvôli zlým pravidlám prakticky neuskutočniteľná Vynára sa otázka: premiestnia sa sem zanedbané hro-

Článok v plnom rozsahu nájdete na: www.parkanyesvideke.wordpress.com!

by? Tivadar nám vysvetlil, že Limes Anavum ako občianske združenie nemôže požiadať o exhumáciu. Horší je však fakt, že slovenská legislatíva posudzuje vojakov, padlých pred rokom 1918, ako občanov maďarskej národnosti, ale maďarské obete II. svetovej vojny na území dnešného Slovenska sú vedené ako Slováci alebo Rumuni. Toto znemožňuje ich premiestnenie k maďarskému pamätníku. „Ak by sa podarilo dosiahnuť zmenu v legislatíve, v mnohých prípadoch by bol presun do Brút najlepším riešením,“ dozvedeli sme sa od odborníka v tejto téme, ktorý chce v blízkej budúcnosti spracovať vojenské denníky, ktoré sa k nemu dostali a vydať o tom knihu. Ako ešte dodal, svedectvá vojny nesmieme stratiť zo zorného uhla, a aj v dnešnej dobe musíme jeden druhého ochraňovať, tak ako vojaci chránili svojich druhov. pr-f


Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

12

S I K E R E S PÁ R K Á N Y I A K

AMIKOR AZ EMBER RÁLEL A SZÁMÁRA TÖKÉLETES HOBBIRA MELINDA NÉGY ÉVVEL EZELŐTT TALÁLTA MEG ÁLMAI HOBBIJÁT, MELY ANNYIRA SOKOLDALÚ, HOGY MINDEN ÉLETHELYZETBEN FOLYAMATOS ÖRÖMFORRÁS. JELENLEG ANYASÁGI SZABADSÁGÁT TÖLTI, S HA A GYERMEK MÁR ELALSZIK, HAJNALOKIG DOLGOZIK KICSI MŰHELYÉBEN – HAJTÓDIK A PAPÍR, KÉSZÜLNEK A CIKKCAKKOK, S TÜRELMES ÖLTÉSEK UTÁN KEZEI KÖZÜL SZEBBNÉL SZEBB TÁSKÁK, TÁLKÁK, ÉKSZEREK KERÜLNEK KI. A JÖVŐBEN SZERETNÉ BŐVÍTENI VÁLLALKOZÁSÁT EGY FOGLALKOZTATÓ MŰHELY LÉTREHOZÁSÁVAL, AMI NYUGDÍJASOKAT ÉS CSÖKKENT MUNKAKÉPESSÉGŰEKET FOGLALKOZTATNA. CSAK A KÉPZELET SZAB HATÁRT ANNAK, MI MINDEN KÉSZÍTHETŐ KIDOBÁSRA SZÁNT PAPÍRBÓL. ISMERJÉK MEG VIOLA MELINDA MUNKÁIT! A családi ház alagsorában otthonos kis műhely fogad, dugig pakolva színes papírcsíkokkal, ollók, ragasztók, fonalak sorban az asztalon. Amikor csak Melinda ideje engedi, itt gyártja egyedi táskáit, kiegészítőit papír felhasználásával. „Az újrahasznosítással (recycling) szemben az „upcycling” plusz értéket tesz hozzá a hulladékhoz. Növeljük értékét azáltal, hogy egy terméket hozunk belőle létre" – világít rá Viola Melinda. A papírhajtogatás ezen technikájával három és fél éve találkozott egy rendezvényen, s otthon autodidakta módon az internet segítségével megtanulta. Első munkája egy régi szocialista regény lapjaiból gyártott laptop tartó volt, melyet máig őriz. Azóta több száz tartó, táska, ékszer hagyta el a műhely négy falát, melyek türelmes, kitartó munka eredményei. „Egy közepes méretű táska elkészítése kb. 40 órát vesz igénybe, s 7-8 négyzetméter papírt tartal-

maz. A papírt csíkokra vágom, cellux-ragasztóval bevonom őket, így az alapanyag szinte elnyűhetetlen lesz és vízálló. A csíkokat aztán nyolcrészt hajtogatom, cikk-cakkban egymásba fűzöm, majd az így kapott sorokat egymáshoz varrom. Számtalan szabásminta, ötlet kering az interneten. Ezekből és saját forrásból is inspirálódom” – avat be a kulisszatitkokba Melinda. A folyamatban sok a monotonitás, ezért kitartás és türelem kell hozzá. „Nekem éppen ez segít abban, hogy egy kicsit eltávolodjak a hétköznapoktól, segít megnyugodni, rendezni gondolataimat. Kell hozzá ugyanakkor egy nagy adag szenvedély is, hiszen mond-

hatni minden nap négy órát foglalkozom az alkotással, tervezéssel” – mondta elégedetten a párkányi kézműves. Az alapanyagra Melindának nincs gondja – a műhely szinte magától megtelik. Ismerősök, barátok a legszebb lapokat hozzák, de több cégtől is nagy tételben átveszi a kidobásra szánt papírt. Újabban szalagfüggönyöket és tapéta katalógusok mintáit is kiegészítővé vagy használati tárggyá alakítja át. Vállalkozási terve két különdíjat zsebelt be a Fiatal vállalkozók szakkiállításán Melinda a kézműves tevékenységet a ház alatti műhelyből már jövőre egy közösségi alkotóterembe vinné, ahol csökkent munkaképességűeket, nyugdíjasokat, vagy éppen GYESen lévő anyukákat foglalkoztatna. Közösen több terméket tudnának előállítani, kereslet ugyanis van. „A vásárokra és fesztiválokra széles választékkal érkezem, melynek elkészítése bizony hosszú munka: hetek, sőt hónapok kellenek hozzá, hogy elegendő darab elkészüljön.” Igaz, a munka otthonról is végezhető, de egy ilyen védett műhely lehetőséget adna a közös alkotásra, ismerkedésre, közösségi térként működhetne. A munka emellett szellemileg is frissen tart, fejleszti a finommotorikai képességeket és Melinda biztos benne, hogy sok remek új ötlet is megszülethetne ott. Jelenleg

olyan alkalmas helyiséget keres Párkányban, ami akadálymentesen megközelíthető és megfizethető. Felvidéki motívumokat csempész munkáiba Melinda jövőbeli tervei közt szerepel, hogy iskolákban is kézműves foglalkozásokat tartson, s már a fiatalok figyelmét is felhívja a környezetvédelem és újrahasznosítás fontosságára. Jelenleg felvidéki népi motívumokat, ornamentumokat gyűjt, melyeket lerajzol a feldolgozni kívánt papírra, és belefonja azokat műveibe. Megrendelésre cégek számára is készít az adott vállalat papírhulladékainak felhasználásából személyre szabott ajándéktárgyakat. „Üresebb lenne az életem az alkotás nélkül. Ez egy olyan hasznos tevékenység, mely környezetvédelmi, gazdasági és lelki szempontból is előnyös, számtalan kihívás elé állít, és minden percét élvezem. Most ugyan a mi kis örökmozgónk gondoskodik róla, hogy a nap végére jól kifáradjak, de a műhelyben egy külön kis világ vár, ahol újra feltöltődhetek” – mondta el a kreatív anyuka. Bokor Réka


ÚSPEŠNÍ ŠTÚROVČANIA

AK ČLOVEK OBJAVÍ PRE SEBA DOKONALÉ HOBBY MELINDA PRED ŠTYRMI ROKMI OBJAVILA PRE SEBA ZÁĽUBU, KTORÁ JE PRE ŇU NEVYČERPATEĽNÝM ŽRIEDLOM RADOSTI V KAŽDEJ ŽIVOTNEJ SITUÁCII. MOMENTÁLNE JE NA MATERSKEJ DOVOLENKE, A KEĎ DIEŤA USNE, DO ÚSVITU TVORÍ V MALEJ DIELNIČKE – STRIHÁ PAPIER, SKLADÁ HO CIK-CAK A PO TRPEZLIVOM UKLADANÍ STEHOV SPOD JEJ RÚK VYCHÁDZAJÚ JEDINEČNÉ TAŠKY, MISKY, ČI ŠPERKY. V BUDÚCNOSTI BY RADA SVOJE PODNIKANIE ROZŠÍRILA A CHCE VO SVOJE TVORIVEJ DIELNI ZAMESTNÁVAŤ DÔCHODCOV ALEBO HENDIKEPOVANÉ OSOBY. IBA PREDSTAVIVOSŤ KLADIE HRANICE TOMU, ČO VŠETKO SA DÁ VYROBIŤ Z PAPIERA, URČENÉHO NA VYHODENIE. SPOZNAJTE PRÁCU MELINDY VIOLOVEJ. V suteréne rodinného domu sa ocitnem v útulnej dielničke, plnej farebných papierových hárkov, na stole nožnice, lepidlo, priadza. Ak to Melinde dovolí čas, tu vyrába z papiera svoje jedinečné tašky, doplnky. „Na rozdiel od zhodnocovania (recycling) dáva „upcycling“ odpadu pridanú hodnotu. Zvyšujeme jeho hodnotu tým, že z neho vyrobíme nový výrobok,“ vysvetľuje Melinda. S touto formou skladania papiera sa stretla pred tri a pol rokmi na jednom podujatí a naučila sa ho doma ako samouk, za pomoci internetu. Prvou jej prácou bol

držiak na laptop, zhotovený zo starého socialistického románu a dodnes ho opatruje. Odvety opustilo jej dielňu viac stoviek držiakov, tašiek, šperkov. Všetky ako výsledok vytrvalej a trpezlivej práce. „Výroba tašky strednej veľkosti zaberie asi 40 hodín a počas ktorých poskladám 7- 8 metrov štvorcových papiera. Papier nastrihám na pásy, prelepím priesvitnou lepiacou páskou, čím získa trvácnosť a odolnosť voči vode. Pásy potom osemkrát preložím, spletiem ich cik-cak a takto

získané rady zošijem. Na nete je nespočetné množstvo nápadov a strihov. Čerpám aj z nich, aj zo svojej fantázie,“ prezrádza Melinda čosi zo zákulisia. Proces je monotónny, preto vyžaduje mnoho trpezlivosti a vytrvalosti. „Mne to pomáha troška sa odtrhnúť od každodennej všednosti, upokojím sa a urovnám si myšlienky. Súčasne je však potrebná aj veľká dávka vášne, možno povedať, že sa tvorbe venujem denne štyri hodiny,“ podotkla so spokojnosťou remeselníčka. So surovinou nemá problém, dielňa sa naplní takpovediac sama. Priatelia a známi nosia najkrajšie časopisy, ale odoberá aj odpadový papier od viacerých podnikov. Najnovšie pretvára na doplnky alebo úžitkové predmety zvislé látkové žalúzie alebo vzorkovníky tapiet. Jej podnikateľský plán zobral dve ocenenia z Výstavy mladých podnikateľov Svoje remeslo by chcela Melinda zo suterénu domu na budúci rok presťahovať do chránenej dielne, kde by zamestnávala ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou, dôchodcov alebo mamičky na materskej. Spolu by vedeli vytvoriť viac výrobkov, dopyt po nich je. „Na jarmoky a festivaly idem so širokou ponukou, ktorej zhotovenie je zdĺhavé,

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

13

trvá týždne ba mesiace, aby som mala dostatočný sortiment a počet kusov.“ Je pravda, že sa dá pracovať aj z domu, ale takáto chránená dielňa by umožňovala tvoriť spoločne, fungovala by aj ako spoločenský priestor. Práca popritom udržuje duševnú sviežosť, rozvíja jemnú motoriku a Melinda je presvedčená, že tu vznikne aj mnoho nových nápadov. Momentálne hľadá v Štúrove miestnosť, do ktorej je bezbariérový prístup a prenájom nie je vysoký. Do svojich prác vkladá motívy Horného Uhorska Melinda by v budúcnosti rada učila na škole ručné práce a popritom vštepovala mladým dôležitosť ochrany životného prostredia a zhodnocovanie odpadov. Teraz zbiera ľudové motívy, ornamenty z Horného Uhorska, ktoré chce spracovať a použiť vo svojich dielach. Na objednávku zhotovuje pre firmy aj drobné darčekové predmety z ich odpadového papiera. „Bez tvorby by bol môj život prázdnejší. Toto je užitočná činnosť, ktorá ma stavia pred environmentálne, hospodárske aj duševné výzvy a v každý okamih si užívam. Momentálne sa síce môj malý neposed stará o to, aby som bola ku koncu dňa uťahaná, ale v dielni na mňa čaká môj mikrosvet, kde znova nabijem svoje články,“ uzatvorila kreatívna mamička. pr-f_

Otázka mesiaca Obraciam sa na MsÚ a vedenia Vadaš s.r.o. Štúrovo v mene obyvateľov nášho mesta , hlavne už t.č. dôchodcov ktorí sme vyrastali v Štúrove 50 a 60 rokoch a v tých rokoch boli dennými návštevníkmi Starého kúpaliska. Sme nesmierne znepokojení z posunu otvorenia Starého kúpaliska na koniec mesiaca jún (30-ho) 2018. Síce na môj písomný dotaz dostal som odpoveď z úseku Marketingu Vadaš s.r.o. že je to rozhodnutie orgánu dozornej rady z dôvodu slabšej návštevnosti a vyšších prevádzkových nákladov. Pýtame sa, kto je zodpovedný za tento stav či nie vedenie mesta, valné zhromaždenie resp. dozorná rada Vadaš s.r.o. ? Kedy naposledy bola väčšia investícia do rekonštrukcie starého kúpaliska (okrem náteru bazéna, ktorý bol taktiež na prvý pokus nekvalitný)? Boli by sme radi keby zodpovední už konečne brali ohľad aj na domácich nie len na turistov a už konečne začali podporovať rozvoj a prevádzku starého kúpaliska počas celej letnej sezóny. Za pochopenie a odpoveď ďakujeme. S pozdravom Laci Kováč. Vážený pán Kováč! Ďakujeme, že ste po toľké roky verným návštevníkom starého kúpaliska. Hoci v počiatkoch táto mestská plaváreň na dunajskom nábreží fungovala iba v júli a auguste, v posledných rokoch sa otvárala aj v júni. Vieme, že občania mesta radi navštevujú staré kúpalisko, ale z času na čas musíme prijímať aj nepopulárne opatrenia. Po zohľadnení viacerých kritérií sme sa rozhodli, že v tomto roku budeme otvárať iba koncom júna. Návštevnosť zariadenia za uplynulé roky, prevádzkové náklady, júnové využitie kapacít TK Vadaš I. – to všetko sú faktory, ktoré sme zohľadňovali pri prijímaní tohto rozhodnutia. Prispela k tomu aj skutočnosť, že 95 % podnikov v pohostinských službách a cestovnom ruchu na Slovensku – medzi nimi aj Vadaš – zápasí s nedostatkom pracovných síl. Z týchto dôvodov bude staré kúpalisko v tomto roku otvorené iba od 30. júna do 2. septembra. Ako pozitívum uvádzame, že naši občania s preukazom Štúrovčana platia za vstup na Vadaš menej ako polovicu vstupného a Štúrovčania nad 60 rokov (s preukazom) zaplatia len 1,60 € (máj, september) resp. 2,25 € ( jún – august). Za Vaše pochopenie ďakujeme a srdečne Vás očakávame v niektorom z našich zariadení. Endre Hogenbuch, konateľ Vadaš s.r.o., pr-f_ Vaše dotazy čakáme na parkanyesvideke@gmail.com, prípadne listom: Redakcia ŠaO, Hasičská 25. Štúrovo 94301.

Redakcia


H Í R E K / S P R ÁV Y

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

14

DRUŽOBNÁ NÁVŠTEVA Dňa 19. a 20.mája sa zúčastnili členovia MO Matice slovenskej v Štúrove na družobnej návšteve v Trenčianskej Teplej. Priateľstvo medzi dvomi matičnými odbormi trvá už 5 rokov. Navzájom sa navštevujeme , obohacujeme náš kultúrno-spoločenský život. V rámci nášho zájazdu sme navštívili zámok v Oponiciach, jeho prekrásnu , výnimočnú knižnicu a zámocký park. Pokračovali sme do kaštieľa v Brodzanoch, prezreli sme si tamojšie Slovanské múzeum a tiež priľahlý park. Následne sme sa v popoludňajších hodinách zvítali s našimi hostiteľmi v Trenčianskej Teplej. Prijali nás veľmi srdečne a pobudli sme s nimi až do neskorých večerných hodín v družnej zábave a debate. O spev

,pohostenie a dobrú náladu sa postarali spoločne všetci zúčastnení. Po noci strávenej v skvelom apartmanovom dome v Trenčianskych Tepliciach sme pokračovali v putovaní návštevou múzea v Dubnici .Múzeum sídli v dubnickom kaštieli , ku ktorému patrí dobre udržiavaný park s Grottou. Cestu dolu Váhom sme si spestrili návštevou hradu Beckov. Kto ešte vládal, vyšiel na vysoko postavený hrad, na nádvorí si mohol pozrieť aj cvičenie sokoliarov. Záver patril návšteve „Miniatúrneho Slovenska v obci Podolie. Mali sme možnosť vidieť 72 hradných a kaštieľových miniatúr. Do Štúrova sme sa vrátili vo večerných hodinách síce unavení, ale obohatení o mnohé zážitky a poznanie , že

BOHATÝ MÁJ

na Slovensku máme prekrásne historické miesta, máme čo poskytnúť návštevníkom. Najstaršou účastníčkou zájazdu bola 85 ročná pani Medveďová, ktorá hrdinsky zvládla obidva dni. O rok privítame našich družobných priateľov z Trenčianskej Teplej u nás v Štúrove. Touto cestou by som sa v mene

celého kolektívu chcela poďakovať Teplančanom za pozvanie, za vrúcne prijatie , za príjemnú atmosféru počas spoločne strávených chvíľ. Ďakujeme MÚ v Štúrove, za spomienkové predmety, ktorými sme obdarovali Teplančanov a v neposlednom rade ďakujeme p. Vavreczkej za precízne pripravený a odvedený program. Mária Szolcsányiová

Nakoľko v našich novinách je málo miesta na uverejnenie článkov o činnosti spoločenských organizácií, pokúsim sa veľmi stručne zhrnúť činnosť MO Matice slovenskej v Štúrove v mesiaci máj.

10. medzinárodný výstup na Piliš, Memoriál Juraja Migaša zlákal mladších i starších. Bývalý veľvyslanec SR v Maďarsku mal vrúcny vzťah ku Slovákom žijúcim v Piliši. Aj na jeho počesť sa usporiada každoročne výstup, je to miesto, kde sa vytvárajú nové priateľstvá, upevňujú staré, kde vládne dobrá nálada, hlboká ľudskosť a spolupatričnosť.

3. mája sme podporili návštevou aj finančne malých divadelníkov pri ZUŠ v Štúrove. Účinkovanie „malých umelcov„ bolo veľmi srdečné a záverečný aplauz prítomného obecenstva ich určite povzbudí do naštudovania ďalšej „hry“.

Akadémia pri príležitosti „Dňa matiek“ v matici, je oslava a pozdravenie všetkých mamičiek, babičiek ... Koncert v podaní žiakov ZUŠ v Štúrove sa vydaril! Potešil každú prítomnú mamičku, babičku, obrazne povedané, pohladil jej dušu.

O našom družobnom zájazde píšeme osobitne a tak by som na záver spomenula Matičné májové stretnutie s účinkujúcimi z Čeľadíc, Pilišskej Čaby, Vinodolu a Štúrova. Ochotnícke folklórne súbory priblížili tradíciu májových sviatkov – Majálesov a spríjemnili toto popoludnie. Ľudová veselica so živou hudbou na matičnom dvore, nemala chybu. AZ-styl zo Šurian ani jeden rok nesklame. Vyčaruje dobrú náladu, roztancuje mlaď i skôr narodených.

Nezabúdame na našich osloboditeľov, pri príležitosti 73. výročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou sme položili vence na Sovietskom cintoríne v Štúrove a pri pamätníku v Kameníne.

Do matičného domu pozývame všetky vekové kategórie. 17. mája sme privítali žiakov zo spádových základných škôl Svodín, Gbelce, Štúrovo. Pripravili sme pre nich vlastivednú súťaž „Od Dunaja až po Tatry“ kde hravou formou otestovali svo-

Vyslovujem poďakovanie všetkým, čo sa našich aktivít zúčastnili, tým, ktorí nám finančne pomohli zabezpečiť tak programovo bohatý máj a v neposlednom rade organizátorom. MV

SIKERREL ZAJLOTT A II. JUNG GYÖRGY EMLÉKFUTAM Lelkes szurkolástól volt hangos a Csónakház előtti part május 26-án, ahol kajakosok és kenusok szálltak fel szép sorban a Duna hátára. A párkányi Duna Sportegyesület a résztvevők nagy megelégedésére immár második alkalommal rendezte meg a Jung György emlékfutamot, tisztelegve a párkányi sportember emléke előtt. A napsütötte helyszínen 15 egyesület sportolói gyűltek ös�sze, összesen 170 ifjú evezős

mérettette meg magát. Három magyarországi csapat is bekapcsolódott az erőpróbába – tudtuk meg az egyesület vezetőjétől Marsal Zorántól, aki öt éve vette át a klub vezetését Kužel Józseftől. A szombati nap folyamán 28 kategóriában zajlottak a futamok 500-tól 3000 méterig terjedő távokon. Ugyan a versenyzők egyéni győzelmeket érhetnek el egy-egy ilyen futamon, a csapatok összetartását szinte tapintani lehetett. A gyerekek, fiatalok dicsérték, bátorították egymást, követték a

je vedomosti z vlastivedy. Všetci súťažiaci boli ocenení. Súťaž finančne podporil MÚ v Štúrove.

jó példát, hiszen az edzők is hatalmas lelkesedéssel támogatták tanítványaikat a partról. A párkányi versenyzők közül Halász Fanni kadét kategóriában második, ugyanebben a

számban Szabó Nóra harmadik lett. Vodiška Marcell ezüstérmet szerzett a legkisebbek között 500 méteren. 2000 méteren Karakán Marcell a kilencedik helyen futott be a 21 induló közül – tudtuk meg Janoštiak Tamástól, aki a klub má-


SPORT / ŠPORT

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

15

II. ROČNÍK MEMORIÁLU JURAJA JUNGA BOL ÚSPEŠNÝ Nábrežie Dunaja pred lodenicou sa 26. mája ozývalo hlasným povzbudzovaním. Rieku osedlali kajakári a kanoisti. K veľkej spokojnosti zúčastnených zorganizovala TJ Dunaj po druhýkrát Memoriál Juraja Junga, týmto vzdajúc hold zanietenému športovému funkcionárovi mesta.

sik önkéntes edzője. A futamgyőzelmeket a rendezvény végén hirdették ki, gazdára találtak a szépen csillogó érmek és oklevelek is. A klubok rangsorában Komárom csapata szerezte meg az első helyet, akik 40 versenyzővel érkeztek városunka. A hangulat rendkívül kellemes volt, szülők, edzők, versenyzők együtt küzdöttek és izgultak, ünnepeltek, vagy épp a futamok végeztével közösen mártóztak meg a habokban. „A vendég klubok le voltak nyűgözve a csodás helyszíntől és panorámától, nagy öröm számunkra, hogy immár másodszor rendezhettük meg az emlékfutamot” – mondta a párkányi kajak-kenu egyesület vezetője, akitől azt is megtudtuk, Jung György a párkányi Duna Sportegyesület első elnöke volt 1993 és 1997 között. Szabó Eugen, Párkány polgármestere üdvözlő szavaiban is kiemelte, a vízi sportok elengedhetetlen részei kell legyenek a párkányi nyárnak, s nagy öröm, hogy a klub újjászervezte magát, erősödik és már ilyen színvonalas versenyek szervezését is magára vállalja. „A párkányi evezős sport jó kezekben van” – összegezte. Párkányban az evezős sport lehet nem oly elterjedt, de szép hagyományokkal rendelkezik és a Duna ezen partjait mindig is kihasználták az itt élők a kikapcsolódásra és kalandozásra. Rendszeresen szerveztek kajak-kenu versenyeket is a ’70-es évektől egészen 1995-ig. „Olyanok vagyunk, mint egy kis család” Jelenleg két edzővel és 17 sportolóval működik a klub a Duna Sportegyesület égisze alatt. Az edzők önkéntesen látják el fel-

adatukat, ami heti 4-5 edzést is jelent nyári szezonban, ami bizony még az energiával teli ifjúság számára is óriási kihívás. Az evezést azonban már korán el kell kezdeni, a legjobb, ha egy fiatal már tizenéves kora elején találkozik a kajak-kenuval. Ez az a kor, amikor a megfelelő izomzat és testfelépítés kialakítását el kell kezdeni – részletezte Marsal Zorán. A klubélet nem működhetne a gyermekek szülei nélkül, akik most is hatalmas részt vállaltak a Jung György emlékfutam szervezésében és lebonyolításában – emelte ki a klub vezetője. A fuvarok, edzések, edzőtáborok, kirándulások mind csak a szülők segítségével együtt lehetnek sikeresek. A jövőben örülnének, ha még több fiatalnak adhatnák át az evezés fortélyait, ehhez azonban a kapacitásokat is növelni kell. Több gyerek esetén több csónakra és több edzőre is szükség lesz – mutatott rá az párkányi kajak-kenu klub vezetője. -bokor-

V slnečnom počasí sa zišlo 15 oddielov, z ktorých si zmeralo sily 170 mladých adeptov veslovania . Zapojili sa aj tri družstvá z Maďarska, ako sme sa dozvedeli od Zorána Maršala, ktorý pred piatimi rokmi vystriedal na čele klubu Jozefa Kužela. Počas soboty sa uskutočňovali jazdy v 28 kategóriách na tratiach od 500 do 3000 metrov. Hoci veslovanie je individuálny šport, kolektívny duch pretekov bol doslova hmatateľný. Deti a mládež sa podporovali, dodávali si odvahu a nasledovali príklad svojich trénerov, ktorí ich oduševnene podporovali z brehu. Spomedzi štúrovských pretekárov v kategórii kadetiek Fanni Halászová skončila druhá a Nóra Szabóová tretia. Medzi najmenšími Marcel Vodička na 500 metroch vybojoval striebro. Na 2000 metrovej trati Marcel Karakán spomedzi 21 pretekárov prišiel do cieľa na 9. mieste, dozvedeli sme sa od Tomáša Janoštiaka, druhého dobrovoľného trénera klubu. Víťazov vyhlasovali na konci podujatia, lesklé kovy a diplomy sa dostali do správnych rúk. Súťaž klubov vyhralo Komárno, ktoré k nám prišlo so 40 pretekármi. Nálada bola mimoriadne dobrá, rodičia, deti a tréneri spolu fandili, tešili sa , oslavovali a po skončení jázd sa spolu osviežovali v chladných vodách rieky. „Hosťujúce kluby boli unesené krásnym prostredím a panorámou, sme veľmi radi, že pamätné preteky sa nám podarilo zorganizovať už

po druhýkrát,“ povedal nám šéf kanoistického oddielu , od ktorého sme sa dozvedeli aj to, že Juraj Jung bol prvým predsedom TJ Dunaj v rokoch 1993- 1997. Preteky pozdravil aj primátor Eugen Szabó, ktorý zdôraznil, že vodáci musia byť stabilnou zložkou štúrovského leta, a je rád, že sa klub dokázal zreorganizovať, silnie a je už schopný usporiadať takéto preteky. „Veslovanie je v Štúrove v dobrých rukách,“ uzatvoril. Veslárske športy nie sú v našom meste také rozšírené, ale majú bohatú minulosť a tunajší breh Dunaja sa vždy využíval na rekreáciu a šport. Preteky sa pravidelne organizovali od 70-tych rokov až do roku 1995. Sme ako malá rodina Kayak-canoe club TJ Dunaj má v súčasnosti 2 trénerov a 17 pretekárov. Tréneri pracujú dobrovoľne, v letnej sezóne je to týždenne 4- 5 tréningov, čo je slušné kvantum aj pre mládež, prekypujúcu energiou. S veslovaním je treba začať už v ranom veku, najlepšie, ak sa dieťa stretne loďou na začiatku svojej druhej desiatky rokov. Je to vek, v ktorom je potrebné začať s budovaním svalového základu, vysvetľoval Zorán Maršal. Fungovanie klubu je nepredstaviteľné bez rodičov, ktorí mali aj teraz obrovský podiel na úspešnom priebehu Memoriálu Juraja Junga. Cestovanie, tréningy, tréningové tábory, výlety, preteky – to všetko ide iba s pomocou rodičov. V budúcnosti by boli radi, ak by mohli odovzdávať veslársky kumšt čo najviac záujemcom z radov mládeže, k tomu je však potrebné zvýšiť kapacity. Ak bude viac detí, bude treba viac člnov a viac trénerov – uzatvoril vedúci štúrovského oddielu kanoistiky. pr-f_


K U LT Ú R A

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

16

DOTYKY S LEVANDUĽOU

17. JÚN | 15:00 | PEŠIA ZÓNA 15:00 - Romantické potulky vo svete levandúľ. Predstavenie výrobkov formou ukážok - pestovanie, sušenie, využitie v kuchyni, v domácnosti, v kosmetike. Spoločná príprava levanuľového sirupu, lekváru, kreatívne tvorenie s deťmi v tráve. Ochutnávka výrobkov. 20 minutová čajovňa dobrých ľudí.

A LEVENDULA ÉRINTÉSE

JÚNIUS 17. | 15:00 | SÉTÁLÓUTCA 15:00 - Romantikus barangolás a levendula világában. Kézművesek mutatják be termékeiket, melyek készítési eljárásából kis ízelítőt kaphatunk. Közös levendula szörp- és lekvárfőzés. Gyermekeknek koszorú és buzogány fonás a fűben. Levendulás étel, italkóstoló. A megfáradt látogatót a 20 perces levedulás teázóban fogadjuk. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

fejlődésével és sokszínűségével, a bemutatott teljes népviseletek, népviseleti darabok és korabeli fényképek segítségével. A „Csilejkár“ kistérség a hagyományos népi kultúra szemszögéből Bars legjellegzetesebb részét képezi. A hajdani Bars megye történelmi magvában, a Lévai járás északi területén található. Az itteni római katolikus lakosság a többi falutól főleg nyelvjárásban, gondolkodásmódban és viseletben különbözik. A kiállítást folyamatosan bemutatók kísérik. 20:00 - Zenével a Duna hullámain át Zenei hullámok a Dunán – Vecserka Péter és barátai tárogatóznak ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

HURÁ PRÁZDNINY

27. JÚN | PEŠIA ZÓNA | 18:00 Hudobné ukončenie školského roka a privítanie prázdnin v podaní žiakov a pedagógov ZUŠFL.

HURRÁ VAKÁCIÓ!

JÚNIUS 27. | SÉTÁLÓUTCA | 18:00 Zenés tanévzáró és vakáció-köszöntő a Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola diákjainak és tanárainak előadásában. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

HUDOBNÁ LETNÁ KYTICA

28. JÚN | PEŠIA ZÓNA | 17:00 Záverečný koncert učiteľov, žiakov a hostí SZUŠ Kataríny Pappovej.

ZENÉS NYÁRI CSOKOR

JÚNIUS 28. | SÉTÁLÓUTCA | 17:00 A Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola tanárainak, növendékeinek és vendégeinek tanévzáró műsora. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝSTAVA ZO ZBIERKY GALÉRIE

2. JÚL | MESTSKÁ GALÉRIA

NOC MÚZEÍ

23. JÚN | MESTSKÉ MÚZEUM 16:00 - Čilejkársky ľudový odev (vernisáž výstavy) Na výstave sa návštevníci môžu oboznámiť s vývojom a mnohotvárnosťou ženského, mužského a detského oblečenia „Čilejkárov” prostredníctvom nainštalovaných kompletných oblečení, ďalších odevných súčastí a dobových fotografií. „Čilejkársky“ mikroregión z pohľadu tradičnej ľudovej kultúry tvorí najvýraznejšiu časť Tekova. Nachádza sa v historickom jadre bývalej Tekovskej župy, v severnej časti Levického okresu. Ich katolícki obyvatelia sa od obyvateľov ostatných obcí odlišujú najmä nárečím, mentalitou a krojom. Výstavu sprevádzajú ukážky ľudovej kultúry. 20:00 - S hudbou vlnami Dunaja Hudobné vlny Dunajom – hrajú Peter Vecserka a priatelia na tárogató

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA

JÚNIUS 23. | VÁROSI MÚZEUM 16:00 - A „Csilejkárok“ népviselete (kiállításmegnyitó) A kiállításon a látogatók megismerkedhetnek a Garam menti „Csilejkárok” férfi, női és gyermekviseletének

VÁLOGATÁS A GALÉRIA GYŰJTEMÉNYÉBŐL

JÚLIUS 2. | VÁROSI GALÉRIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

DNI DUNAJA DUNA NAPOK Bohatá ponuka rodinných programov, zábavy a milých stretnutí na oboch brehoch Dunaja (program na str. č. 5.). Családi szórakoztató műsorok a Duna mindkét partján a Duna Napok második évfolyamának keretein belül (program a 4. oldalon). 30. JÚN | PROMENÁDA PRI DUNAJI JÚNIUS 30. | DUNA-PARTI SÉTÁNY ~ 19:00 ~

Ser On Stone (koncert)

~ 21:00 ~

Lajkó Félix és zenekara (koncert)

w w w. k u l t u r a s t u r o v o. s k

JÚL JÚLIUS ---------------------------------------------

02. 19:00 Kráľ Drozdia brada (SK) PON|HÉ marionetové predstavenie pre deti --------------------------------------------03. 20:00 Baranovics & Jarková UT|KE šansónový večer | sanzon est --------------------------------------------05. 20:30 Samuel Tomeček “Ikony” ŠTV|CSÜ slovenské hity | szlovák slágerek --------------------------------------------09. 19:00 Angyalbárányok (HU) PON|HÉ bábszínház gyerekeknek --------------------------------------------09. 21:00 Mamma mia! PON|HÉ americký muzikál s českým dabingom --------------------------------------------10. 20:00 Kresz Szandra Akusztik UT|KE pop, jazz --------------------------------------------12. 20:00 Estendøn folk-funk-rock ŠTV|CSÜ jóvilágvan pop-rock --------------------------------------------16. 21:00 Muzzikanti PON|HÉ česká hudobná romanca --------------------------------------------17. 20:00 Rebriňák UT|KE country-rock --------------------------------------------19. 20:00 Petra Börnerová crossover blues ŠTV|CSÜ Easy Blues blues-rock --------------------------------------------23. 19:00 Juhfia Jankó (HU) PON|HÉ meseszínház gyerekeknek --------------------------------------------23. 21:00 Krása a zviera PON|HÉ rodinný film s českým dabingom --------------------------------------------Echo Duo VS 24. 19:30 barová hudba | bárzene UT|KE --------------------------------------------Queen Show 26. 20:30 Queen tribute band ŠTV|CSÜ --------------------------------------------Janko Hraško (SK) 30. 19:00 ľudové bábkové divadlo PON|HÉ --------------------------------------------Všetko alebo nič 30. 21:00 slovenská romantická komédia PON|HÉ --------------------------------------------Little Symphony 31. 20:00 sláčikový orchester | vonós zenekar UT|KE --------------------------------------------premietanie na pešej zóne vetítés a sétálóutcán predstavenie pre deti na pešej zóne előadás gyerekeknek a sétálóutcán koncert na pešej zóne koncert a sétálóutcán


MOZIMŰSOR / PROGRAM KINA KINO MOZI

3D DANUBIUS

HLAVNÁ 6, PEŠIA ZÓNA, ŠTÚROVO, 036/751-11-07, 0907-492-640 HLAVNÁ 6, PEŠIA ZÓNA, ŠTÚROVO, 036/751-11-07, 0907-492-640 10. UT 19:00 APOŠTOL PAVOL historická dráma 12 ST 5€ Historický príbeh o jednej z najväčších osobností kresťanstva. R: Andrew Hyatt H: James Faulkner, Jim Caviezel, Joanne Whalley ----------- ----------------------------------------------------------------------13. SZE 19:00 KÖNYVKLUB romantikus vígjáték 12 MB 5€ ----------- ----------------------------------------------------------------------14. ŠTV 19:00 PABLO ESCOBAR: NENÁVIDENÝ A MILOVANÝ dráma, životopisný, kriminálny 15 ČT 5€ Striebro alebo olovo. R: Fernando León de Aranoa H: Javier Bardem, Penélope Cruz ----------- ----------------------------------------------------------------------15. PIA 19:00 TAGUJ! komédia 12 ST 5€ Na základe skutočnej udalosti. Naozaj. R: Jeff Tomsic H: Jeremy Renner, Ed Helms, Hannibal Buress ----------- ----------------------------------------------------------------------16. SO 17:00 LUIS A UFÓNI animovaný :) SD 5€ Planétu Zem čaká invázia animovanej vesmírnej zábavy. R: Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein ----------- ----------------------------------------------------------------------16. SO 19:00 DELÍRIUM horor, thriller 12 ČT 5€ Vieš čo je realita? R: Dennis Iliadis H: Topher Grace, Genesis Rodriguez, Patricia Clarkson ----------- ----------------------------------------------------------------------17. VA 17:00 BELLE ÉS SÉBASTIEN 3 - MINDÖRÖKKÉ BARÁTOK családi, kaland :) MB 5€ ----------- ----------------------------------------------------------------------17. NE 19:00 JA, SIMON komédia, dráma 12 ST 5€ Každý si zaslúži veľkú lásku. R: Greg Berlanti H: Nick Robinson, Katherine Langford, Alexandra Shipp ----------- ----------------------------------------------------------------------21. ŠTV 17:30 JURSKÝ SVET: ZÁNIK RÍŠE dobrodružný, sci-fi 3D 12 SD 6€ Dinosaury z Jurského sveta sú v ohrození a hlavný hrdinovia sa vydávajú na záchrannú misiu. R: Juan Antonio Bayona H: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum ----------- ----------------------------------------------------------------------21. CSÜ 20:00 OCEAN’S 8 - AZ ÉVSZÁZAD ÁTVERÉSE krimi, vígjáték 12 MB 5€ Több mint néhány csinos profi.. R: Gary Ross SZ: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafine, Rihanna , Helena Bonham Carter. ----------- ----------------------------------------------------------------------22. PÉ 17:30 JURASSIC WORLD: BUKOTT BIRODALOM kaland, sci-fi 3D 12 MB 6€ Az élet utat tör... R: Juan Antonio Bayona SZ: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum ----------- ----------------------------------------------------------------------22. PÉ 20:00 FELELSZ VAGY MERSZ horror, thriller 12 MB 5€ Egy ártatlannak induló „felelsz vagy mersz” játék halálosra fordul, amikor valaki - vagy valami - elkezdi megbüntetni azokat, akik hazudnak, vagy nem merik megtenni, amit választottak. R: Jeff Wadlow SZ: Lucy Hale, Tyler Posey, Violett Beane ----------- ----------------------------------------------------------------------23. SZO 18:00 SZAFFI animált :) MB 4€ A digitálisan felújított mesefilm újra a mozikban! R: Dargay Attila ----------- ----------------------------------------------------------------------23. SZO 20:00 OCEAN’S 8 - AZ ÉVSZÁZAD ÁTVERÉSE krimi, vígjáték 12 MB 5€ ----------- ----------------------------------------------------------------------24. NE 18:00 PAT & MAT ZNOVU V AKCII animovaný :) SD 5€ Naši dvaja známi kutilovia sú znovu v akcii. R: Marek Beneš ----------- ----------------------------------------------------------------------24. VA 20:00 JURASSIC WORLD: BUKOTT BIRODALOM kaland, sci-fi 3D 12 MB 6€ ----------- ----------------------------------------------------------------------26. KE 17:30 JURASSIC WORLD: BUKOTT BIRODALOM kaland,sci-fi 12 MB 5€ ----------- ----------------------------------------------------------------------26. UT 20:00 LÁSKA BEZ BARIÉR komédia 12 ČT 5€ Jocelyn je úspešný podnikateľ, sukničkár a nenapraviteľný klamár. Snaží sa zviesť mladú a krásu Júliu predstieraním, že je telesne postihnutý... R: Franck Dubosc H: Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein ----------- ----------------------------------------------------------------------27. STR 17:30 JURSKÝ SVET: ZÁNIK RÍŠE dobrodružný, sci-fi 12 SD 5€ ----------- ----------------------------------------------------------------------27. SZE 20:00 KSZI, SIMON vígjáték, dráma 12 MB 5€ Mindenkinek jár egy első szerelem. R: Greg Berlanti SZ: Nick Robinson, Katherine Langford ----------- ----------------------------------------------------------------------28. CSÜ 18:00 SZAFFI animált :) MB 4€ ----------- ----------------------------------------------------------------------28. ŠTV 20:00 SICARIO 2: SOLDADO akčný, thriller 15 ČT 5€ Tentokrát sa bude hrať bez pravidiel. R: Stefano Sollima H: Josh Brolin, Benicio Del Toro, Ian Bohen ----------- ----------------------------------------------------------------------29. PIA 18:00 PSÍ DETEKTÍV rodinná komédia :) SD 5€ Agent s povolením hrýzť . R: Raja Gosnell H: Ludacris, Will Arnett, Stanley Tucci ----------- ----------------------------------------------------------------------29. PÉ 20:00 SICARIO 2 - A ZSOLDOS akció, thriller 15 MB 5€ Most nincsenek szabályok... R: Stefano Sollima SZ: Josh Brolin, Benicio Del Toro, Ian Bohen ----------- ----------------------------------------------------------------------30. SZO 18:00 BELLE ÉS SÉBASTIEN 3 - MINDÖRÖKKÉ BARÁTOK családi, kaland :) MB 5€ ----------- ----------------------------------------------------------------------30. SZO 20:00 TÚL SZEXI LÁNY vígjáték 12 MB 5€

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

17

JÚN / JÚL - JÚNIUS / JÚLIUS - WWW.KINODANUBIUS.MOJEKINO.SK

01. NE 18:00 JIM GOMBIČKA, LUKÁŠ A LOKOMOTÍVA EMA animovaný :) SD 5€ Čaká ich viac než pozoruhodné dobrodružstvo. R: Dennis Gansel Podľa predlohy: Michael Ende ----------- ----------------------------------------------------------------------01. NE 20:00 SOM SEXY komédia 12 ČT 5€ Všetko je v hlave. R: Abby Kohn, Marc Silverstein H: Amy Schumer ----------- ----------------------------------------------------------------------03. UT 18:00 LUIS A UFÓNI animovaný :) SD 5€ ----------- ----------------------------------------------------------------------03. KE 20:00 TÚL SZEXI LÁNY vígjáték 12 MB 5€ ----------- ----------------------------------------------------------------------04. SZE 18:00 KUTYAPARÁDÉ családi kaland-vígjáték :) MB 5€ Harapunk és védünk.. R: Raja Gosnell SZ: Ludacris, Will Arnett ----------- ----------------------------------------------------------------------04. STR 20:00 PSÍ DETEKTÍV rodinná komédia :) SD 5€ ----------- ----------------------------------------------------------------------05. ŠTV 18:00 PAT & MAT ZNOVU V AKCII animovaný :) SD 5€ ----------- ----------------------------------------------------------------------05. CS 20:00 ÁTEJTVE romantikus vígjáték 12 MB 5€ Mindene odalett, de legalább nem emlékszik rá. R: Bob Fisher, Rob Greenberg SZ: Anna Faris, Eugenio Derbez, Eva Longoria ----------- ----------------------------------------------------------------------06. PÉ 18:00 JÖNNEK A KACSÁK animációs családi vígjáték :) MB 5€ ----------- ----------------------------------------------------------------------06. PIA 20:00 ANT MAN A WASP akčný, dobrodružný, sci-fi 3D 12 ST 6€ Komiksový superhrdina Ant-Man sa opäť vráti do kín. Objaví spolu sa s ďalšou hrdinkou Wasp. R: Peyton Reed H: Paul Rudd, Evangeline Lilly, ----------- ----------------------------------------------------------------------07. SZO 18:00 ÁTEJTVE romantikus vígjáték 12 MB 5€ ----------- ----------------------------------------------------------------------07. SZO 20:00 HAVEROK HARCA vígjáték 15 MB 5€ Igaz torténet alapján. De komolyan. R: Jeff Tomsic SZ: Jeremy Renner, Ed Helms ----------- ----------------------------------------------------------------------08. NE 18:00 LUIS A UFÓNI animovaný :) SD 5€ ----------- ----------------------------------------------------------------------08. NE 20:00 ANT MAN A WASP akčný, dobrodružný, sci-fi 12 ST 5€ ----------- ----------------------------------------------------------------------10. UT 18:00 PAT & MAT ZNOVU V AKCII animovaný :) SD 5€ ----------- ----------------------------------------------------------------------10. KE 20:00 HAVEROK HARCA vígjáték 15 MB 5€ ----------- ----------------------------------------------------------------------11. SZE 18:00 KUTYAPARÁDÉ családi kaland-vígjáték :) MB 5€ ----------- ----------------------------------------------------------------------11. STR 20:00 MANŽEL NA SKÚŠKU romantická komédia 12 ČT 5€ Aj milionári majú svoje dni. R: Bob Fisher, Rob Greenberg H: Anna Faris, Eugenio Derbez, Eva Longoria ----------- ----------------------------------------------------------------------12. ŠTV 18:00 HOTEL TRANSYLVÁNIA 3: STRAŠIDELNÁ DOVOLENKA animovaný 3D :) SD 6€ Po tejto dovolenke budete potrebovať dovolenku R: Genndy Tartakovsky ----------- ----------------------------------------------------------------------12. CS 20:00 SODRÓDÁS romantikus, kaland 12 MB 5€ Igaz torténet alapján. R: Baltasar Kormákur SZ: Shailene Woodley,Sam Claflin ----------- ----------------------------------------------------------------------13. PÉ 18:00 HOTEL TRANSYLVANIA 3. - SZÖRNYEN RÉMES VAKÁCIÓ animált :) MB 5€ Családi nyaralás. Mindenki a véredet szívja. R: Genndy Tartakovsky ----------- ----------------------------------------------------------------------13. PIA 20:00 KÝM PRIŠLA BÚRKA romantický, dobrodružný 12 ST 5€ Podľa skutočnej udalosti R: Baltasar Kormákur H: Shailene Woodley,Sam Claflin ----------- ----------------------------------------------------------------------14. SZO 18:00 HOTEL TRANSYLVANIA 3. - SZÖRNYEN RÉMES VAKÁCIÓ animált 3D :) MB 6€ ----------- ----------------------------------------------------------------------14. SZO 20:00 FELHŐKARCOLÓ bűnügyi akció-dráma 12 MB 5€ Dwayne Johnsonnak most egy felhőkarcolóval gyűlik meg a baja. R: Rawson Marshall Thurber H: Dwayne Johnson, Neve Campbell ----------- ----------------------------------------------------------------------15. NE 18:00 HOTEL TRANSYLVÁNIA 3: STRAŠIDELNÁ DOVOLENKA animovaný :) SD 5€ ----------- ----------------------------------------------------------------------15. NE 20:00 MRAKODRAP krimi, akčný, dráma 12 ST 5€ Dwayn Johnson sa opäť vracia ako neohrozený akčný hrdina. R: Rawson Marshall Thurber :)mládeži prístupné/korhatárra tekintet nélkül megtekinthető 12 mládeži prístupné od 12 rokov/12 éven aluliak számára nem ajánlott 15 mládeži prístupné od 15 rokov/15 éven aluliak számára nem ajánlott 18 mládeži prístupné od 18 rokov/18 éven aluliak számára nem ajánlott FK filmový klub/film klub SD slovenský dabing/szlovákul beszélő

ST slovenské titulky/szlovák felirat OV originálna verzia/eredeti változat ČD český dabing/csehül beszélő ČT české titulky/cseh felirat MB maďarský dabing/magyarul beszélő MF maďarské titulky/magyar felirat

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! A P R O G R A M VÁ LT O Z Á S J O G ÁT F E N N TA R TJ U K ! AKTUALIZÁCIA PROGRAMU DENNE NA:

www.kinodanubius.mojekino.sk

AKTUÁLIS NAPI PROGRAM:

www.danubiuszmozi.hu


Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

18

MEGEMLÉKEZÉSEK / SPOMIENKOVÉ OZNÁMENIA

„Az idő múlik, feledni nem lehet, Hogy ily hirtelen tört ketté életed. A temető csendje ad neked nyugalmat, De a mi szívünk fájdalma örökre megmarad.“ Fájó szívvel emlékezünk június 2-án, halálának hatodik évfordulóján

Szagan Dánielné szül. Kókai Gabriellára Akik ismerték szenteljenek emlékére egy néma pillanatot. Emlékét őrző családja

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk halálának 1. évfordulóján

Pálinkás Józsefre Emlékét őrzi szerető családja

„Pihen a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Itt hagytál minden álmot, vágyat, Nem mesélsz már az unokáknak, Csak a bánat és a könny maradt utánad.” Soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága jó édesanyánkra, nagyanyánkra

Fazekas Annára szül. Becse Emlékét örzi szerető családja „Őrizzük emlékét kit nagyon szerettünk, már harmadik éve annak, hogy nem lehet közöttünk.” Soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága jó apánkra, nagyapánkra és dédnagyapára

Fazekas Sándorra Akik ismerték, emlékezzenek rá.

„Szerettünk volna még sokáig szeretni, Míg élünk, nem fogunk feledni.“ Fájó szívvel emlékezünk halálának 9. évfordulóján

Dudek Miklósra Felesége, négy gyermeke, két menye, veje, kilenc unokája és négy dédunokája.

Fürdőkád zománc felújítást vállalok. Elérhetőség: 0905-983-602 ÁLLÁSHIRDETÉS Kőműves, segédmunkás/pályakezdő/diákmunka Építőipari cég önállóan dolgozni tudó kőműves, segédmunkás alkalmazottat keres. Lehet pályakezdő, diák vagy akár gyakorlattal rendelkező is. Elvárásaink: munkájára igényes, megbízható Amit kínálunk: biztos munkahely, korrekt heti bérezés (megegyezés szerint), munkába járás biztosítása

Máš záujem si dobre zarobiť? Ponúkam prácu pre šikovných ľudí do bufetu na TK Vadaš (od 17 rokov), chlapci, dievčatá, penzisti, invalidi. Nástup: 01.06. - do 20.09. Tel.: 0911-740-410

Áruszállító/kamionsofőr Nemzetközi szállítmányozással foglalkozó cég új kollégát keres nyerges szerelvényre Európai Unióban történő áruszállításra. Elvárásaink: érvényes C-E kategóriás jogosítvány, GKI kártya, PÁV vizsga, digitális sofőrkártya Amit kínálunk: jó állapotú géppark, korrekt bérezés napi nettó 63 EUR (pihenőidő is fizetve), biztos munkahely

Hľadám brigádnika na občasné kosenie malej záhrady a drobné domáce stavebné práce v Štúrove. Tel.: 0907-836-205

Jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken: tel.: +3620-821-7135, email:szalczingerdora@gmail.com

HIRDETÉS - INZERCIA

Párkány és Vidéke / Štúrovo a okolie – mesačník, vydáva Mestské kultúrne stredisko Štúrovo (Hasičská 25, 943 01 Štúrovo IČO: 00062448, DIČ: 2021073945 ). Šéfredaktor: Réka Bokor. Členovia redakčnej rady: Kornél Hajtman, Robert Folk, Péter Forgács, Csilla Hiros. O inzerciách sa môžete informovať na tel.čísle: 036/7511108, na e-mailovej adrese: reklama.sao@gmail.com, alebo osobne v Mestskom kultúrnom stredisku v Štúrove. Zalomenie, grafický design a tlač: SPOT DESIGN. Tlačiareň nezodpovedá za obsahovú a gramatickú stránku v článkoch a inzerciách. Redakcia nezodpovedá za obsah komerčných článkov, a za obsah komerčnej inzercie a reklamy! Registračné číslo: EV 2667/08. ISSN: 1339-200X Dátum vydania: 12. 6. 2018 Párkány és Vidéke / Štúrovo a okolie - havilap, kiadja a Párkányi Városi Művelődési Központ (Hasičská 25, 943 01 Štúrovo IČO: 00062448, DIČ: 2021073945). Főszerkesztő: Bokor Réka. A szerkesztőbizottság tagjai: Hajtman Kornél, Folk Róbert, Forgács Péter, Hiros Csilla. Hirdetésfelvétel a 036/7511108 –as telefonszámon, e-mailben a reklama.sao@gmail.com címen, illetve személyesen a Városi Művelődési Központban. Grafika, tördelés, design és nyomtatás: SPOT DESIGN. A lapban megjelent hirdetések és cikkek tartalmáért és helyesírásáért a nyomda nem felel. A kereskedelmi és lakossági hirdetések, reklámok, reklámcikkek tartalmáért a szerkesztőség nem felel! Nyilvántartási szám: EV 2667/08. ISSN: 1339-200X Kiadás dátuma: 2018. 6. 12.


KERESZTREJTVÉNY

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

19

KERESZTREJTVÉNY

Pistike a szülei esküvői képeit nézegeti. - Anyu, miért volt rajtad fehér ruha? - Azért, mert a fehér az öröm és a boldogság színe. (Pistike válaszát lásd a rejtvényben!) Német helyeslés

Dzsúdószőnyeg

Kovács ... (énekesnő)

Kis Antal

Lengyel város lakója

Forgács Péter keresztrejtvénye

Hivatalos Cégforma, Orosz dokuröviden vadászgép mentum

Régész munkahelye

Párosan brazil!

Francia grófság v.

Iszonyú

Fél év!

... atyafiak (Mikszáth)

1

M Költő (Árpád) Kiejtett betű

Az egyik kontinens FORGÁCS PÉTER REJTVÉNYE

Kenus (Tibor)

...Marzio (olasz humanista)

2

Utód, sarj

Állati rejtőzködés Kényes (ügy)

Rókagyerek Újságíró v. (Jenő)

Tempus Olasz autójel

Páratlan évad!

Halikra

Japán el. márka

Írásjel

Francia ralis (Sébastien)

Pingpongos (Georgina)

Só, latinul

Rag, -től párja

Római köszönés

... et moi (Géraldy) Román autójel

A sugár jele

Szegvég! Csecsemősírás

Igen, oroszul Szolmizációs hang

Baranyai község Belül kezel! Bibliai bárkás Latin kötőszó

Részben főpap! Ragadozó ... (hal)

Ábrandozó

Királyi szék

Urán Fluor

V

!

Megfejtéseiket emailben (parkanyesvideke@gmail.com) és levélben (Tűzoltó u./Hasičská. 25. 94301 Párkány) is beküldhetik. Az email tárgymezőjében vagy a borítékon tüntessék fel: REJTVÉNY. Címüket és telefonszámukat is írják meg. Beküldési határidő: 2018. július 1. A helyes megfejtést beküldők közül egy nyertest sorsolunk ki, aki 20€ értékű utalványt nyer a kovácspataki Kék Hal étterem felajánlásából. A nyertest a szerkesztőség külön értesíti. Riešenie z minulého mesiaca: Kde je dobre, tam je vlasť. Výherca: Jana Baťalíková, ktorá vyhrala detský darčekový balíček od Smurfit Kappa Obaly Štúrovo a.s.. Gratulujeme.

EZ TÖRTÉNT MÁJUSBAN / STALO SA V MÁJI Majális MÁJ. 1. Felnőtt férfi labdarúgó mérkőzés VSE – Nagymegyer 4-0 MÁJ. 1. Felnőtt férfi labdarúgó mérkőzés VSE – Alsószeli 0-1 MÁJ. 5. Az Oroszországi Föderáció küldöttségének fogadása MÁJ. 7. és koszorúzás a Vörös Hadsereg katonai temetőjében Az Új Ěvszázad Nyugdíjas Klub Anyák napi ünnepsége MÁJ. 9. Magyar György - kiállításmegnyitója a múzeumban MÁJ. 11. Baba-Mama börze MÁJ. 12. Anyák napi akadémia a Matica slovenská szervezésében MÁJ. 14. Véradás MÁJ. 15. A Szegedi Látványszínház gyermekelőadása MÁJ. 17. Koday Zsuzsanna szakpszichológus előadása a könyvtárban MÁJ. 17. A Dunától a Tátráig regionális honismereti verseny a szőgyéni, MÁJ. 17. köbölkúti és párkányi alapiskolások részvételével Felnőtt férfi labdarúgó mérkőzés VSE – Nemeshódos 0-0 MÁJ. 19. A Matica slovenská látogatása Hőlakon MÁJ. 19-20. A Vidám Színpad színházi előadása a kultúrházban MÁJ. 22. Gyógyteák és gyógynövények c. előadás MÁJ. 24. és teakóstolás a könyvtárban A Liszt Ferenc Műv. AI végzős kiákjainak kiállítása a galériában MÁJ. 25. A Papp Katalin Magán Műv. AI végzős növendékeinek MÁJ. 25. hangversenye Romafeszt a kultúrházban, a Kisbojtár szervezésében MÁJ. 25. A Matica slovenská majálisa MÁJ. 26. Kajak-kenu verseny a Csónakháznál, Jung György emlékfutam MÁJ. 26. Országos súlyemelő verseny a VSE tornatermében MÁJ. 26.

Majáles MŠO - Veľký Meder 4-0 futbal A mužstvo MŠO - Dolné Saliby 0-1 futbal A mužstvo Prijatie delegácie Ruskej federácie a kladenie vencov vo Vojenskom cintoríne Červenej armády Klub dôchodcov Nového storočia oslavoval Deň matiek Vernisáž výstavy „György Magyar – malé plastiky” Detská burza, org.: Baba-Mama Klub Akadémia ku Dňu matiek, org.: Matica Slovenská Darovanie krvi Detské predstavenie segedínskeho „Látványszínház“ Zuzana Kodayová- prednáška klinickej psychologičky v knižnici Regionálna vlastivedná súťaž „Od Dunaja až po Tatry“. Súťažili žiaci zo ZŠ Svodín, Gbelce, Štúrovo. MŠO - Vydrany 0-0 futbal A mužstvo Družobná návšteva matičiarov v Trenčianskej Teplej Divadelné predstavenie v MsKS (Vidám színpad) Bylinkové čaje a liečivé bylinky – prednáška a ochutnávka čajov v knižnici Výstava absolventov ZUŠ F. Liszta v galérii Absolventský koncert Súkr. ZUŠ Kataríny Pappovej Romafest v MsKS org.: Kisbojtár Matičný majáles Preteky v rýchlostnej kanoistike - II. Memoriál Juraja Junga Celoštátna súťaž vzpieračov v šport. hale MŠO


Pedikúra Hajnalka Medicinálna pedikúra

..................... ? Gyógypedikur Dolná 10, Štúrovo Tel.: 0948/205858

elektroservis kamerové systémy satelitná technika LED osvetlenie

VIAC AKO

10 000 OPRÁV

Komenského 1, Štúrovo +421 918 873 523 www.servistv.sk

TeatrO Vám prináša: SEVENET s.r.o. Továrenská 1, Štúrovo

www.teatro.eu 0918 873 772

2018/6 Párkány és Vidéke - Štúrovo a okolie  
2018/6 Párkány és Vidéke - Štúrovo a okolie  
Advertisement