Page 1

WWW.KULTURASTUROVO.SK

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

1

PÁRKÁNY ÉS VIDÉKE ŠTÚROVO A OKOLIE 2019[3]

XXVIII. évfolyam - ročník

ÉNEKSZÓTÓL HANGOS A MAGYAR ALAPISKOLA Az Ady Endre Alapiskola Primulácska gyermekkórusa 2014-ben alakult. Jelenleg több mint 60 gyermekkel alsó és felső tagozatra osztva folyik a kórusművek, kedves népdalok, gyermekdalok elsajátítása, fellépéseik pedig sorra érik egymást. Célokról és eredményekről, a fiatalkori zenei nevelés és –fejlesztés lehetőségéről kérdeztük az alapiskola zenetanárát, a kórust életre hívó és vezető, Hanza Rolandát. Pontosan mi az, amire a kórusban való éneklés megtanítja a gyerekeket? Önfegyelemre, toleranciára, csapatmunkára, egymásra való odafigyelésre és még

sorolhatnánk. Mind emellett az éneklés fejleszti a gyerekek zenei hallását, ritmusérzékét, zenei memóriáját, a hangjuk egyre kiműveltebb lesz, még a személyiségük is változik, el-

fogadóbbak és befogadóbbak lesznek, valamint a szépérzékük is fejlődik, és zeneileg igényesebbek lesznek. Mindig fontosnak tartottam, hogy az iskolai zeneóra an�nyira élvezetes legyen, hogy meghozza a gyerekek kedvét a kórusénekléshez. Vannak, akik szeretik hallatni a hangjukat és erőteljesen énekelnek, míg mások visszahúzódóbbak, lágyabb hangúak. Itt a kórusban megélik, hogy jobb, ha picit összehallgatnak és odafigyelnek a másikra is, így hangjaik összefonódnak és ettől egy dal még szebben szól. Ahogy Kodály is mondta, folytatás a 10. oldalon

ZENG AZ ÉNEK! KÉT KÓRUS MŰKÖDIK A MAGYAR ALAPISKOLÁBAN 1. OLDAL ZNIE PIESEŇ DVA SPEVOKOLY V ZŠ ENDRE ADYHO STRANA 1 ------------------------------FALRA FESTETT ÁLMOK ISMERJÉK MEG DUDEK HENRIETTÁT 11. OLDAL SNY NA STENE SPOZNAJTE HENRIETTU DUDEK STRANA 11 ------------------------------SZENZÁCIÓS RÉGÉSZETI LELET KŐHÍDGYARMATON 8. OLDAL SENZAČNÝ ARCHEOLOGICKÝ OBJAV V KAMENNOM MOSTE STRANA 8

MAĎARSKOU ŠKOLOU ZNIE SPEV Detský spevácky zbor Primulácska pri ZŠ E. Adyho vznikol v roku 2014. Momentálne si osvojuje zborové skladby, ľudové a detské piesne 60 detí, rozdelených na mladšie a staršie ročníky a vystúpenia nasledujú jedno za druhým. So zakladateľkou a dirigentkou zboru, Rolandou Hanza, sme sa porozprávali o cieľoch a výsledkoch, o hudobnej výchove a muzikálnom rozvoji v detskom veku. Čomu presne sa dieťa v spevokole naučí? Sebadisciplíne, tolerancii, práci v kolektíve, vzájomnej pozornosti a mohli by sme pokračovať. Spev

rozvíja hudobný sluch dieťaťa, cit pre rytmus, hudobnú pamäť, jeho hlas bude čoraz vypracovanejší, mení sa mu aj osobnosť, bude otvorenejšie, a rozvinie sa aj jeho

zmysel pre krásu - stane sa voči hudobnému prejavu náročnejším. Vždy som považovala za dôležité, aby hodiny hudobnej výchovy boli záživné, zaujímavé, aby deti dostali chuť na zborový spev. Sú, ktoré rady predvádzajú svoj hlas a vystupujú suverénne a iné sú utiahnutejšie, jemnejšie. Tu, v zbore, však skúsia, že je lepšie, ak sa budú vzájomne počúvať a spolupracovať, tým sa ich hlasy poprepletajú a pieseň bude znieť ešte krajšie. Ako hovoril Kodály: „Nestojí za veľa, ak si pospevujeme osamote, je krajšie, ak súznie dvojica. A potom čím viacej- sto, pokračovanie na strane 11

------------------------------INFORMÁCIÓK A FÖLD NAPJÁRÓL 6. OLDAL INFORMÁCIE O DNI ZEME STRANA 6 ------------------------------MEGKEZDŐDÖTT AZ ÚSZÓSZEZON 14. OLDAL ODŠTARTOVALA PLAVECKÁ SEZÓNA STRANA 14


HÍREK / SPRÁVY

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

2

MEGLEPETÉSEKKEL TELI ÁLARCOSBÁL Daliás hercegek, csodaszép királykiasszonyok, rosszcsont manók, varázserővel bíró mesebeli lények, imádnivaló katicabogarak és méhecskék, rettegett harcosok és szuperhősök foglalták el a kultúrház nagytermét az immár 3. városi farsangon. Az eseményre ellátogatott érsekújvári birodalmából a nagy Király és a káprázatos Királynő is. Eléjük járult hát az udvar sokszínű népe, s meghajlással tiszteletüket tették az uralkodópár előtt. Két kis hercegnő is velük volt, akik csudajó táncokat és mókákat eszeltek ki, így mindenki jól szórakozhatott, megismerhette a többi gyereket, és önfeledt mámorban vethette bele magát játékba, táncba, sőt a számtalan buborék közé is. A mesebeli délutánt egy meglepetés finomság édesítette meg, mellyel egyaránt jóllakhatott kicsi és nagy, történelmi és mesebeli lény. Sőt, ha ez nem lett volna elég, egy szuperizgalmas fényképész-sarokban mindenki meg is örökíthette e feledhetetlen mulatságot! Találkozzunk még többen jövőre! -bokor-

FAŠIANGOVÉ PLESANIE Február je mesiac fašiangových plesov a bálov. 2.2.2019 sa konal v Mestskom kultúrnom stredisku v Štúrove už 28. Matičný reprezentačný ples. Áno, už po 28. krát sa nám podarilo zorganizovať tento úspešný ples. Pričinili sa o to organizátori z radov matičiarov a naši sympatizanti, darcovia. Hneď v úvode toto spomenula v otváracom príhovore p. Vavreczká a zároveň aj ďakovala za vynaložené úsilie

všetkým spomenutým. V otváracom tanci sa predstavili mladí tanečníci z tanečnej školy Latino & Standard Dance zo Štúrova pod vedením Adama Lukáča. Na ples sa prídu hostia zabávať, zaspievať, zatancovať. Hudobná skupina ARETIC z Považskej Bystrice mala u nás tento rok premiéru a GARÁŽANKA z Trenčína je tu ako doma. Podali skvelý výkon , rozihrali žilky všetkým prítomným, vytvorili dobrú náladu. Mali sme šťastie na našich hostí, všetkých na plese prítomných, prijali hodenú rukavicu hudobníkov a perfektne sa bavili. Je radosť vidieť spoločne sa zabávať , tancovať všetkých

MAŠKARNÝ

Driečni princovia, prekrásne princezné, nezbední škriatkovia, rozprávkoví čarodejníci, roztomilé lienky a včielky, neohrození bojovníci a superhrdinovia obsadili veľkú sálu MsKS na už treťom mestskom fašiangovom maškarnom plese.

PLES PLNÝ PREKVAPENÍ

Na podujatie zavítali aj veľký Kráľ a oslňujúca Kráľovná z Novozámockej ríše. Predstúpil teda pred nich pestrofarebný ľud a poklonami si uctieval urodzený pár. Boli s nimi aj dve malé princezničky, ktoré vymýšľali a predvádzali tance a huncútstva od výmyslu sveta. Každý sa dobre bavil, deti sa vzájomne spoznávali a obrazne i doslovne sa vrhali do hier, tanca a bublín. Rozprávkové odpoludnie spestrilo sladké prekvapenie, ktorého sa do sýtosti mohli namaškrtiť malí aj veľkí, rozprávkové aj historické bytosti. A ak ani to nestačilo, super vzrušujúci fotokútik ponúkal každému možnosť zvečniť na obrázku momenty nezabudnuteľnej zábavy. Stretnime sa na budúci rok ešte viacerí! pr -f-

v sále, starších, mladších a mladých. Veselý spev a tanec vo vstupnej hale pri ľudovej hudbe počas celej noci perfektne dopĺňal dobrú atmosféru plesu. Skvelé menu od Janka Brenišina, dobré vínko z vinotéky Laurea , slávnostné vyzdobená sála, plesové fotografie od Janka Valka a prekvapenie večera bolo dobrým sprievodným znakom vydareného fašiangového podujatia. Jeden ples je pre nás málo, preto každoročne organizujeme aj Batôžkový bál. Tento sa konal 15.2.2019 v budove Matice slovenskej v Štúrove a úspech z veľkého plesu sa zopakoval. Aj

tento bál má svoju tradíciu, síce kratšiu o niečo ako veľký ples, ale veselá zábava, dobrá nálada je príznačná aj na tomto bále. Celá sála spolu spieva nádherné slovenské pesničky a tancuje na staršie a moderné slovenské hity. Ďakujeme všetkým účastníkom plesu, ďakujeme darcom, podporovateľom a v neposlednom rade všetkým, ktorí sa podieľali na príprave plesu. Zostáva nám len veriť, že dlho, dlho sa nám podarí toto fašiangové plesanie zachovať. LB

EZ TÖRTÉNT FEBRUÁRBAN / STALO SA VO FEBRUÁRI 28. Matica-bál a VMK-ban Könyvbemutató – Szomolai Tibor: Maffia és politika Kiállításmegnyitó a galériában: Fényszilánkok A párkányi Matica slovenská találkozója Štefan Harabinnal Tungli Katarína asztrológiai előadása a könyvtárban Megnyitó a múzeumban – Nyári Éva: Világhíres operák A Matica slovenská batyubálja III. Sportbál A Csemadok évzáró taggyűlése Mentálisan Sérülteket Segítő Társulat maszkabálja Képviselő-testületi ülés Matica slovenská: beszélgetés a nemzettudat támogatásáról Könyvbemutató a Csemadokházban: Értékeink Kisvakond bábelőadás a VMK-ban Színházi előadás a VMK-ban: Nejem a neten Véradás Az Új Évszázad nyugdíjas klub maszkabálja a VMK-ban

FEB.2. FEB.7. FEB.8. FEB.10. FEB.13. FEB.15. FEB.15. FEB.16. FEB.18. FEB.19. FEB.21. FEB.21. FEB.22. FEB.24. FEB.26. FEB.27. FEB.28.

28. Matičný reprezentačný ples v MsKS Predstavenie knihy v knižnici - Szomolai Tibor: Mafia a politika Vernisáž v galérii: Črepiny svetla Stretnutie s JUDr. Štefanom Harabinom v Dome Matice slovenskej Prednáška Kataríny Tungliovej o astrológii v knižnici Vernisáž v múzeu – Éva Nyáry: Svetoznáme opery Batôžkový fašiangový bál v Dome Matice III. Športový ples Výročné zasadnutie Csemadoku Maškarný ples ZPMP Zasadnutie mestského zastupiteľstva Beseda Podpora národnej identity v Dome Matice Predstavenie knihy Értékeink v dome Csemadoku Kisvakond - bábkové divadlo v MsKS Divadelné predstavenie v MsKS: Manželka na nete Darovanie krvi Maškarný ples Klub dôchodcov Nového storočia v MsKS


A VÁROSHÁZA HÍREI / SPRÁVY MESTSKÉHO ÚRADU

A POLGÁRMESTER SZEMSZÖGÉBŐL Hulladékgazdálkodás újra meg újra Az elmúlt két-három évben viszonylag sokat foglakoztunk a hulladékgazdálkodással. Tettük ezt, mert nagyok voltak a hiányosságok ezen a területen. Egyebek mellett fokozatosan elláttuk a várost új szelektív hulladékgyűjtő edényekkel, valamint bevezettük a zöldhulladék gyűjtését. Évente kétszer szedjük a veszélyes hulladékot. A lakosok többsége pozitívan reagált a bevezetett változásokra és együttműködést tanúsított. Ennek köszönhetően 2017-ben a szeparált hulladék mértéke meghaladta a 27%-ot míg 2018-ban elérte a 35,8 %-ot. Sajnos az EU által előírt célokat – 30% ill. 40% egyik esetben sem értük el. Szlovákia kötelezettséget vállalt arra, hogy 2020-ra eléri a 60%os szintet a szeparált hulladék vonzatában. Ez a követelmény ránk is vonatkozik. Új lendülettel kell hát a hulladékgazdálkodást kezelnünk. El kell érnünk, hogy a vegyes hulladékot tartalmazó edényekben ne legyen műanyag

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

3

PRIMÁTORSKÝ UHOL POHĽADU zacskó, konzervdoboz, sörösüveg vagy más hasonló csomagoló eszköz. El kell érnünk, hogy a családi házak előtt mindig megjelenjen a válogatott hulladékot tartalmazó zsák. Mindenkinek ki kell vennie a részét a folyamatból. Gondolnunk kell arra is, hogy a szelektív gyűjtés csak az első lépés. A begyűjtés után be kell biztosítani a további osztályozást, tömörítést (préselést), elszállítást. Partnert kell keresni, aki átveszi a begyűjtött és kiosztályozott anyagot. Mindezt tenni úgy, hogy beleférjünk a rendelkezésre álló pénzfedezetbe. Az év folyamán több alkalommal is szervezünk majd fórumokat, megbeszéléseket, bemutatókat a hulladékkezelést érintően. Ennek megfelelően az első megbeszélést március 21-én tartjuk melyen a vállalkozók által produkált szelektív hulladék kezelése lesz megvitatva. Kérem, figyeljék weboldalunkat, facebook profilunkat és a kiküldött meghívókat. Ing. Szabó Eugen, polgármester

Nakladanie s odpadmi, znova a znova V uplynulých 2 -3 rokoch sme sa pomerne veľa venovali odpadovému hospodárstvu. Konali sme tak, pretože sme mali v tejto oblasti mnoho nedostatkov. Okrem iného, umiestnili sme v meste nové nádoby na triedený zber a začali sme s odvozom zeleného odpadu. Dvakrát do roka zbierame nebezpečné odpady. Väčšina obyvateľov reagovala na zavedené zmeny pozitívne a ochotne spolupracuje. Vďaka tomu prekročil v roku 2017 pomer vytriedených zložiek 27 % a v roku 2018 dosiahol 35,8 %. Žiaľ, ciele vytýčené Úniou – 30 % resp. 40 % - sa nám ani v jednom roku nepodarilo splniť. Slovensko sa zaviazalo do roku 2020 dosiahnuť 60 % podiel vyseparovaných zložiek z odpadu. Tento záväzok sa týka aj nás a preto sa musíme nanovo pustiť do práce. Musíme dosiahnuť, aby sa v kontajneroch pre netriedený zmesový odpad neobjavilo plastové vrecko,

plechovka od konzervy, pivová fľaša alebo podobné obalové materiály. Musíme dosiahnuť, aby sa pred rodinnými domami vždy objavilo vyložené vrece s vytriedenou komoditou. Do procesu sa musí zapojiť každý. Nezabúdajme, že prvotné triedenie je iba základným krokom. Po zbere je potrebné zabezpečiť ďalšie dotriedenie, lisovanie, odvoz. Je potrebné nájsť partnera, ktorý tieto zložky prevezme na ďalšie spracovanie. Všetko zabezpečiť tak, aby sme sa zmestili do rámca finančných prostriedkov, vyčlenených na tento účel. Počas roka budeme viackrát organizovať fóra, prednášky, prezentácie na tému nakladania s odpadmi. Hneď prvá debata na tému nakladania s odpadmi, produkovanými podnikateľskými subjektmi, bude 21. marca. Venujte, prosím, pozornosť našej web stránke, nášmu facebooku a doručeným pozvánkam. Ing. Eugen Szabó, primátor mesta

POZVÁNKA

MEGHÍVÓ Tisztelt lakosaink! Tisztelt vállalkozók!

Vážení spoluobčania! Vážení podnikatelia!

Ezúton szeretném Önöket meghívni a „Hulladékgazdálkodás városunkban a vállalkozó szemszögéből” témában megrendezendő lakossági fórumra, melyre 2019. március 21-én (csütörtök) 18:00 órakor kerül sor a Tűzoltó utca 25. sz alatt található Párkányi Művelődési Központban.

Srdečne Vás pozývam na občianske fórum, venované téme ,,Odpadové hospodárstvo v Štúrove z pohľadu podnikateľa“, ktoré sa uskutoční 21. marca 2019 (štvrtok) o 18.00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku Štúrovo, Hasičská 25, Štúrovo.

Mivel a hulladék kiosztályozottsága mértékének növelése közös feladatunk, ezért örömmel töltene el, ha a fizikai személyek (nem vállalkozók) is részt vennének a fórumon.

Nakoľko zvýšenie miery vytriedeného odpadu je našim spoločným cieľom, účasť fyzických osôb (nepodnikateľov) je tiež vítaná!

Örülök az Önökkel való találkozásnak! Ing. Szabó Eugen, polgármester

Teším sa na Vašu účasť!

PEDAGÓGUSOK KÖSZÖNTÉSE „Az ember csakis a nevelés által válhat emberré. Semmi más, mint amivé a nevelés teszi". (J. A. Comenius) Tisztelt pedagógusok és pedagógusi munkát ellátó alkalmazottak! Tisztelt nyugdíjas pedagógusok! Szlovákiában J. A. Comenius születésnapján, március 28-án, ünnepeljük a Tanítók Napját.

Engedjék meg, hogy ebből az alkalomból kifejezzük köszönetünket. Köszönjük áldozatos munkájukat, felelőségteljes és szakmai hozzáállásukat. Engedjék meg, hogy a pedagógusnap alkalmából kívánjunk Önöknek sok-sok erőt, egészséget és lelkesedést, örömet és sok-sok sikert mind szakmában, mind pedig a magánéletben. VH

Ing. Eugen Szabó, primátor mesta

BLAHOŽELÁME PEDAGÓGOM “Človek sa môže stať človekom len pomocou výchovy, nie je ničím, iba tým, čím ho robí výchova”. (J. A. Comenius) Vážení pedagógovia, pedagogickí pracovníci! Vážení pedagógovia na dôchodku! Na Slovensku sa Deň učiteľov slávi 28. marca ako spomienka na narodenie Jana Amosa Komenského.

Dovoľte nám, aby sme pri tejto príležitosti vyjadrili naše uznanie. Ďakujeme Vám všetkým za Vašu obetavú prácu, zodpovedný a profesionálny prístup k práci. Dovoľte nám, aby sme Vám zaželali veľa zdravia, pracovného elánu, tvorivých síl, radostí a mnoho profesionálnych a osobných úspechov k Vášmu sviatku. MsÚ


A VÁROSHÁZA HÍREI

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

4

MENETRENDVÁLTOZÁS A PÁRKÁNYI VÁROSI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS JÁRATAIN

ZMENA CESTOVNÝCH PORIADKOV MHD ŠTÚROVO

Tisztelt lakosaink, kedves utazóközönség!

Vážení obyvatelia, milí cestujúci!

Ezúton tudatjuk Önökkel, hogy 2019. március 1-jétől három hónapos próbaidőre (május 31-éig) a „Papírgyár“ buszmegálló reggeli és késődélutáni órákban történő kiszolgálásából adódóan a városi közösségi közlekedés menetrendjében a következő változások léptek érvénybe:

Touto cestou Vám oznamujeme, že z dôvodu obsluhovania autobusovej zastávky „Papiereň“ v ranných a podvečerných hodinách, došlo s účinnosťou od 1. marca 2019 na trojmesačnú skúšobnú dobu (do 31. mája) k nasledovným zmenám v cestovnom poriadku mestskej hromadnej dopravy:

2. számú helyi járat – munkanapokon közlekedő 9. sz. vonala 16:05 órakor indul a vasútállomásról. Útvonal: Vasútállomás - Gyártelepi út – Papírgyár (16:10) – Újtemető út – Bérespart – Teraszok II. – Teraszok I. – Poliklinika – Jesenský utca – Városi hivatal – Autóbuszmegálló – Vadas-megálló – Autóiskola – Öreg iskola – Vasútállomás (érkezés 16:30). 2. számú helyi járat – a hét minden napján közlekedő 13. sz. vonala, 18:30 órakor érkezik a vasútállomásra. Útvonal: Vasútállomás (indulás 18:05) – Gyártelepi út – Papírgyár (18:10) – Újtemető út – Bérespart – Teraszok II. – Teraszok I. – Poliklinika – Jesenský utca – Városi hivatal – Autóbuszmegálló – Vadas-megálló – Autóiskola – Öreg iskola – Vasútállomás (érkezés 18:30). 3. sz. helyi járat – A hét minden napján közlekedő 15. sz. új járat bevezetése. Útvonal: Vasútállomás (indulás 5:35), Bérespart (5:38), Teraszok II. (5:40), Teraszok I. (5:41), Körzeti hivatal (5:42), Papírgyár (5:45), Vasútállomás (érkezés 5:50) 3. sz. helyi járat – munkanapokon közlekedő 3. sz. vonala 7:50 órakor érkezik a vasútállomásra. Útvonal: Vasútállomás (indulás 7:25) – Comenius utca – Öreg iskola – Vadas-megálló – Fő utca, posta –Lakótelep I., Kotva – Poliklinika – Teraszok I. – Teraszok II. – Bérespart – Újtemető út – Papírgyár (7:46) – Vasútállomás (érkezés 7:50). Amennyiben az itt feltüntetett járatokat naponta 10 vagy több ember veszi igénybe, az üzemeltetés 2019. október 1-jétől ismét bevezetésre kerül. A Párkányi Városi Közösségi Közlekedés járatain Párkány Város pénzügyi hozzájárulásával utaznak. Köszönjük, hogy utazásukhoz a helyi járatokat választják! VH

Linka č. 2 – Spoj č. 9, prevádzkovaný v pracovných dňoch, odchádza zo železničnej stanice o 16:05 hod. Trasa: Železničná stanica - Továrenská cesta – Papiereň (16:10) – Novocintorínska cesta – Želiarsky svah – Terasy II. – Terasy I. – Poliklinika - Jesenského ulica – Mestský úrad – Autobusové stanovište – Pri Vadaši – Autoškola – Stará ZŠ – Železničná stanica (príchod 16:30). Linka č. 2 – Spoj č. 13, prevádzkovaný každý deň, prichádza na železničnú stanicu o 18:30 hod. Trasa: Železničná stanica (odchod 18:05) – Továrenská cesta – Papiereň (18:10) – Novocintorínska cesta – Želiarsky svah – Terasy II. – Terasy I. – Poliklinika - Jesenského ulica – Mestský úrad – Autobusové stanovište – Pri Vadaši – Autoškola – Stará ZŠ – Železničná stanica (príchod 18:30). Linka č. 3 – Zavádza sa nový spoj č. 15, ktorý bude prevádzkovaný každý deň. Trasa: Železničná stanica (odchod 5:35), Želiarsky svah (5:38), Terasy II. (5:40), Terasy I. (5:41), Obvodný úrad (5:42), Papiereň (5:45), Železničná stanica (príchod 5:50) Linka č. 3 – Spoj č. 3, prevádzkovaný v pracovných dňoch, prichádza na železničnú stanicu o 7:50 hod. Trasa: Železničná stanica (odchod 7:25) - Komenského ulica – Stará ZŠ – Pri Vadaši – Hlavná, pošta – Sídlisko I., Kotva – Poliklinika – Terasy I. – Terasy II. – Želiarsky svah – Novocintorínska cesta – Papiereň (7:46) – Železničná stanica (príchod 7:50). Ak na uvedených spojoch bude denne cestovať 10 alebo viac cestujúcich, prevádzka týchto spojov sa obnoví od 1. októbra 2019. Na linkách MHD Štúrovo prepravujete s finančnou podporou mesta Štúrovo. Ďakujeme, že cestujete s mestskou hromadnou dopravou! MsÚ

ADJA LE TÉRÍTÉSMENTESEN A VESZÉLYES HULLADÉKOT

ODOVZDAJTE BEZPLATNE NEBEZPEČNÝ ODPAD

Párkány városa a DETOX s.r.o.-val közösen káros anyagokat tartalmazó háztartási hulladék gyűjtését szervezi március 23-án, szombaton.

Mesto Štúrovo v spolupráci s firmou DETOX s.r.o. organizuje dňa 23. marca (sobota) pre fyzické osoby s trvalým pobytom na území mesta, zber a prepravu komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok.

A mobilis gyűjtésre öt kijelölt helyen kerül sor, közvetlen a lakostól. Szíveskedjenek a hulladékot személyesen, a név és a lakcím megadásával leadni. A hulladékot tilos a gyűjtőhelyen őrizetlenül hagyni.

Zber bude realizovaný ako mobilný zber na piatich zberných miestach. Je preto potrebné, aby odpad bol odovzdaný osobne s udaním mena a bydliska obyvateľa, ktorý odpad na zneškodnenie odovzdal. Odpad je zakázané ponechať voľne položený na mieste zberu.

1

Káros anyagokat tartalmazó kommunális hulladék mint például: elemek, akkumulátorok, gomba- és rovarölő szerek, lejárt szavatosságú gyógyszerek, festékek, olajszűrők, higító- és oldószerek, fényképészeti vegyszerek és fényképészeti papír, festékkel, lakokkal, ČASOVÝ HARMONOGRAM – ragasztókkal, oldószerekkel és más kőolajÜTEMTERV származékokkal szennyezett vagy azokat tartalmazó csomagolóanyagok és edények, kenőanyagok és motorolajok, higanyos hő9.00 – 9.25 ŽELEZNIČNÝ RAD mérők, fénycsövek, veszélyes anyagokkal parkovisko pred žel. stanicou/vasútállomás előtti parkoló szennyezett munkavédelmi ruhák és tisztító rongyok, elektrohulladék, káros anyagokkal 9.30 – 9.55 KOMENSKÉHO 23-27 átitatatott fából készült termékek, halogéparkovisko pred bytovkami/lakótömbök előtti parkoló nezett szénhidrogéneket (freont) tartalmazó kiselejtezett berendezések, azbeszt.

Môžete odovzdať napríklad: batérie, akumulátory, žiarivky, pesticídy, insekticídy, lieky po záručnej dobe, farby, olejové filtre, riedidlá, rozpúšťadlá, fotochemické látky a fotopapiere, obaly (nádoby, spreje, plastové a kovové) znečistené od farieb, lakov lepidiel, riedidiel a ropných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky, mazacie a motorové oleje, ortuťové teplomery, výbojky, chemicky znečistené textílie, elektroodpad, drevo nasiaknuté nebezpečnou látkou, vyradené zariadenia obsahujúce chlór-fluorované uhľovodíky, azbest.

Az azbesztet tartalmazó hulladékot légmentesen zárható műanyag zsákba kell tenni.

Odpad obsahujúci azbest musí byť zabalený v nepriepustných, uzatvárateľných plastových vreciach.

Köszönjük, hogy Önnek is szívügye a környezetünk védelme és városunk tisztasága! VH

10.00 – 10.25 RÁKÓCZIHO 82 parkovisko pred CVČ/szabadidőközpont előtti parkoló

10.30 – 10.55 DRUŽSTEVNÝ RAD 4 parkovisko pred „Tulipánom“/„Tulipán” előtti parkoló 11.00 – 11.25 ŠPORTOVÁ 5 parkovisko pred MŠO/sportcsarnok előtti parkoló

Ďakujeme, že aj Vám záleží na ochrane životného prostredia a na čistote nášho mesta! MsÚ


SPRÁVY MESTSKÉHO ÚRADU

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

5

FŐKÉNT MŰKÖDTETÉSI ÉS ADMINISZTRATÍV KÉRDÉSEKET VITATOTT A TESTÜLET

ZASTUPITEĽSTVO JEDNALO HLAVNE O PREVÁDZKOVÝCH A ADMINISTRATÍVNYCH OTÁZKACH

A képviselő-testület február 21-i ülésén néhány módosítást eszközöltek a Városi Rendőrség alapszabályzatában. Főbb változás Szigeti László képviselő javaslata, miszerint ezután már magyarul is felkerül a "Városi Rendőrség" felirat uniformisukra és autójukra.

Na zasadnutí MZ dňa 21. februára bolo schválených niekoľko zmien v štatúte mestskej polície. Väčšiu zmenu navrhol poslanec Szigeti, keď v symboloch polície pribudne jej názov aj v maďarčine – „Városi Rendőrség“.

Elfogadták a 2018-as beruházások és a múlt évben elvégzett ellenőrzések kiértékelőjét. A testület tudomásul vette továbbá a határozatok teljesülé-

séről, a panaszok kezeléséről és a gazdálkodási előírások betartásáról szóló jelentéseket. Emellett a kulturális bizottság támogatásait is jóváhagyták: a Csemadok 1000€-t, Duna menti Művészek Egyesülete 900€-t, Duna-parti amatőr boxmec�csek megrendezésére 900€-t, Városi Sportegyesület húsvéti kézilabda bajnokságára 900€-t, a Stilla Pectus 800€-t, a a Kisbojtár 500€-t pályázott meg sikeresen. -bokor-

Poslanci zobrali na vedomie správu o vyhodnotení investičnej činnosti v minulom roku, o plnení uznesení, ako aj správy hlavnej kontrolórky o kontrol-

nej činnosti, o vybavení sťažností, o kontrolách čerpania a používania finančných prostriedkov v roku 2018. Na návrh komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu schválili dotácie; niektoré úspešné žiadosti: Csemadok 1000€, Spolok podunajských umelcov 900€, Galavečer boxu na nábreží 900€, MŠO –veľkonočný hádzanársky turnaj 900€, spevokol Stilla pectus 800€, DFS Kisbojtár 500€. pr-f_

AZ ÁLLATTENYÉSZETEK NYILVÁNTARTÁSA

REGISTRÁCIA CHOVOV HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT

Ezúton tudatjuk az állattenyésztőkkel, hogy a Szlovák Köztársaság Állat-egészségügyi és Élelmezésügyi Igazgatósága irányelve alapján weboldalunkon a www.sturovo.sk webcímen közzétettük az állattenyészetek regisztrációjához szükséges irányelvet és a formanyomtatványokat. VH

Touto cestou oznamujeme chovateľov hospodárskych zvierat, že na základe usmernenia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR sme na webovom sídle mesta na www.sturovo.sk zverejnili text usmernenia a tlačivá potrebné k registrácii chovov hospodárskych zvierat. MsÚ

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY / OZNAM PRE VEREJNOSŤ A ZÖLD HULLADÉK gyűjtése MÁRCIUSBAN, a NAGY DARABOS LOMOK begyűjtése ÁPRILISBAN lesz

Zber ZELENÉHO ODPADU sa uskutoční v MARCI, OBJEMNÝ ODPAD budeme zbierať v APRÍLI

A tavaszi takarítás keretén belül Párkány városa ismét megszervezi a családi házaktól a tavaszi kertimunkák idején nagyobb mennyiségben felhalmozódott kerti zöldhulladék (levelek, fű, gaz, ágak, fűrészpor, fakéreg) gyűjtését és szállítását. A faleveleket, fűkaszálékot, gyomot, fűrészport, fakérget zsákokba helyezve, az ágakat pedig összevágva (maximum 1 m hosszú darabokra), elrendezve és összekötve szíveskedjenek kihelyezni.

Mesto Štúrovo v rámci jarného upratovania opäť organizuje zber a prepravu zeleného odpadu (lístie, tráva, burina, konáre, piliny, kôra) vyprodukovaného vo veľkom množstve pri jarných prácach v záhradkách z lokality rodinných domov. Lístie, tráva, burina, piliny a kôra musia byť vyložené vo vreciach. Konáre zo strihania a orezávania stromov a krovín je potrebné postrihať na čo najmenšie kúsky (dĺžka max. 1m) a zviazať do zväzkov.

Szíves együttműködésüket előre is köszönjük! VH

Bytové domy v uliciach A következő utcák lakótömbjeinél

Kérjük kedves lakosainkat a következő alapszabályok tiszteletben tartására: • tartsák be az adott hulladékfajta begyűjtésére vonatkozó ütemtervet (más-más terminusban gyűjtjük a zöld és a nagydarabos hulladékot), • a családi házak tulajdonosai és lakói az adott hulladékfajtát a reájuk vonatkozó ütemterv szerint, legkésőbb a gyűjtés napján 6.00 óráig helyezzék ki az ingatlan elé oly módon, hogy az ne akadályozza a forgalmat és a gyalogosok közlekedését, • ne keverjék össze a zöld hulladékot a nagy darabos hulladékkal, és fordítva sem • ne rakjanak ki apró építkezési hulladékot, elektronikus hulladékot és veszélyes hulladékot, • a lakótelepeken keletkező nagydarabos hulladékot kizárólag erre a célra kihelyezett nagykapacitású konténerekbe rakják.

Rodinné domy v uliciach A következő utcák családi házainál

A zöld hulladékon kívül, ugyancsak bebiztosítjuk - az áprilisi hónap folyamán - a családi házaktól és a lakótelepi lakásoktól a nagydarabos hulladék (öreg búOkrem zeleného odpadu bude v mesiaci apríl zabezpečený aj zber a pretorok, valamint azok darabjai, kanapék, matracok, szőnyegek, ajtók, ablakok, radiprava objemného odpadu (starý nábytok, časti nábytku, sedačky, matraátorok stb.) begyűjtését és elszállítását. ce, koberce, dvere, okná, radiátory a HARMONOGRAM ZBERU / A GYŰJTÉS ÜTEMTERVE pod.) od rodinných aj od bytových Hlavná, Komenského, Kozmonautov, Sv. Štefana, Hasičská, Dunajská, Nám. Sv. Imricha, Sobieskeho, Széchenyiho, Bruntálska, Baraoltská, Pri st. pošte, Jána Husa, Jozefa Bema, Vajanského, Jesenského

Balassiho, Kossúthova, Mierová, Petőfiho, Vörösmartyho, Krátka, Trhovnícka, Pri majeri, Mateja Bela, Želiarsky svah, Svätoplukova, Bocskaiho rad, Dolná, Ružová, M. Zrínskeho Nánanská cesta, Kasárenská, Agátová, Orgovánová, Javorová, Adyho, Nárcisová, Na vyhliadke, Nová, J. Kráľa, Sládkovičova, Dubčekova, Železničný rad F. Rákocziho, Štefánikova – zberný ostrovček č. 4; Bartókova – vedľa vchodu č. 24.; Jesenského, Petöfiho, Družstevný rad – vedľa škôlok Lipová a Družstevný rad; Orechová - vedľa vchodu č. 37 a č. 39; Komenského – za garážami na ulici Želiarsky svah; Sv. Štefana – vedľa budovy Bytového družstva; Nánanská, Kasárenská – vedľa pôvodného zberného miesta; Železničný rad – v blízkosti križovatky na ul. J. Kráľa a Dubčekova; Športová – oproti garážam na Nám. pri štadióne

ZELENÝ ODPAD

OBJEMNÝ ODPAD

19. MAREC

2. APRÍL

ZÖLD HULLADÉK ZELENÝ ODPAD

NAGYDARABOS HULLADÉK OBJEMNÝ ODPAD

20. MAREC

3. APRÍL

ZÖLD HULLADÉK ZELENÝ ODPAD

NAGYDARABOS HULLADÉK OBJEMNÝ ODPAD

21. MAREC

4. APRÍL

ZÖLD HULLADÉK

NAGYDARABOS HULLADÉK OBJEMNÝ ODPAD

NIE JE ZBER NINCS GYŰJTÉS

2. – 4. APRÍL

NIE JE ZBER NINCS GYŰJTÉS

NAGYDARABOS HULLADÉK OBJEMNÝ ODPAD 8. – 10. APRÍL NAGYDARABOS HULLADÉK

domov.

Prosíme obyvateľov mesta o rešpektovanie nasledovných zásad: • dodržiavať harmonogram zberu pre daný druh odpadu (zelený a objemný sa zbierajú v odlišných termínoch), • v lokalitách rodinných domov daný druh odpadu vyložiť podľa harmonogramu, najneskôr do 6.00 hod. v deň odvozu, tak, aby neprekážal účastníkovi cestnej premávky ani chodcom, • nemiešať objemný odpad so zeleným odpadom, ani naopak, • nevykladať drobný stavebný odpad, elektroodpad a nebezpečný odpad, • na zhromažďovanie objemného odpadu na sídliskách používať veľkokapacitné kontajnery slúžiace výlučne k tomuto účelu. Za Vašu spoluprác Vám vopred MsÚ ďakujeme!


Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

6

A VÁROSHÁZA HÍREI / SPRÁVY MESTSKÉHO ÚRADU

ÁPRILIS – A FÖLDANYA HÓNAPJA PÁRKÁNYBAN

APRÍL – MESIAC MATKY ZEME V ŠTÚROVE

A világ számos országában már jó néhány évtizede április 22-én emlékeznek a Földanya ünnepnapjára. Városunk az idén immár ötödik alkalommal kapcsolódik be saját rendezvénnyel. Ez ösztönzött bennünket, hogy ÁPRILIST A FÖLDANYA HÓNAPJÁNAK nevezzük városunkban. A rendezvény 5. évfolyamának alkalmából különböző korcsoportok számára a következő aktivitásokat készítettük, melyre Önöket ezúton szeretettel meghívjuk.

Už niekoľko desaťročí si ľudia vo viacerých štátoch sveta pripomínajú sviatok “našej matky” Zeme, a to vždy 22. apríla. V tomto roku sa v našom meste uskutoční už piaty ročník podujatia, čo nás inšpirovalo k vyhláseniu mesiaca APRÍL za MESIAC MATKY ZEME. Pri príležitosti 5. ročníka osláv sme pripravili pre rôzne vekové kategória nasledovné programy, na ktoré Vás touto cestou srdečne pozývame.

PROGRAMNAPTÁR ÁPRILIS 6. - TAVASZI FAÜLTETÉS: Önkéntesek bevonásával kerülnek kiültetésre fák és bokrok a város közterületein. Kérjük az önkénteseket és a civil szervezetek képviselőit, hogy csatlakozzanak kezdeményezésünkhöz. Gyülekező a Párkányi Városi Hivatal Vámházköz 2. sz épülete udvarában 9.00 órakor. Jelentkezzenek az alább megadott elérhetőségek egyikén! ÁPRILIS 16. – A KEVERT TELEPÜLÉSI HULLADÉK ELEMZÉSE: Az elemzést önkéntesek végzik a Körkörös Gazdaság Intézete (Inštitút cirkulárnej ekonomiky) nonprofit szervezettel karöltve. Kérjük az önkénteseket és a civil szervezetek képviselőit, hogy csatlakozzanak a hulladékok elemzéséhez. Jelentkezzenek az alább megadott elérhetőségek egyikén! ÁPRILIS 23. – FAÜLTETÉS ÚJSZÜLÖTTEKNEK a „Facsemete gyermekemnek 2018“ projekt keretén belül: Folytatjuk az újszülötteknek szánt fák ültetésének hagyományát, mely szerint fát ültetünk az előző évben született gyermekek közül háromnak. A nevek kisorsolására a tavaszi faültetés keretén belül kerül sor (fenn megadott terminusban). A facsemeték a gyermekek, szüleik és a hozzátartozók jelenlétében kerülnek kiültetésre 10.00 órai kezdettel a városi hivatal előtti parkban. Szeretettel várjuk kedves lakosainkat is. ÁPRILIS 26. – A FÖLD NAPJA megünneplése Párkányban a sétálóutcán 10.00 - 11.30 óráig (rossz idő esetén a kultúrházban): az ú.n. „KUPAKció“ keretén belüli kupakgyűjtés kiértékelése; képzőművészeti- és fotópályázat kiértékelése; oktató játékok és előadások gyerekeknek. ÁPRILIS 26. – LAKOSSÁGI FÓRUM a Danubius moziban 18:00 órai kezdettel, melynek keretén belül sor kerül az április 16-án elvégzett kevert települési hulladék elemzése eredményeinek közzétételére, valamint a ZERO WASTE - a hulladékok mennyiségének csökkentése és helyes osztályozása című előadásra. FOTÓPÁLYÁZAT – A fényképészet megszállottja? Szerencsét próbálna egy versenyben? Kreatívan gondolkozik a kompozíció megalkotásában? Ebben az esetben ez a verseny Önnek szól! Kapcsolódjon be fotópályázatunkba, melynek témája: NÉGY ÉVSZAK PÁRKÁNYBAN ÉS KÖRNYÉKÉN. A verseny célja: dokumentálni Párkány és régiója lakosainak életét, rögzíteni a Duna pillanatait. Formátum: nyomtatott A4 + digitális, min. 2 MB nagyság és min. 1600 x 1200 px. felbontás. Leadási határidő: 2019. április 12., 15.00 óráig a Párkányi Városi Hivatal, Vámházköz 2 sz. alatti épületébe. SZEMÉTSZEDÉS A VÁROS KÖZTERÜLETEIN – Kérjük az önkénteseket és a civil szervezetek képviselőit, hogy csatlakozzanak a szemétszedéshez. Zsákot, kesztyűt és a szemét elhordását biztosítjuk. Kapcsolattartók: Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük jelentkezzen emailben, telefonon vagy személyesen. Ing. Monika Uzsáková, tel. sz. 036/2851322, e-mail: monika.uzsakova@sturovo.sk Ing. Agnesa Dudášová, tel. sz. 036/2851 307, e-mail: agnesa.dudasova@sturovo.sk Köszönjük, hogy támogatja a kezdeményezést és örülünk, hogy részt vesz rendezvényeinken! VH

KALENDÁR PROGRAMOV 6. APRÍL - JARNÁ VÝSADBA DREVÍN: Za účasti dobrovoľníkov budeme vysádzať stromy a kríky na verejných priestranstvách. Prosíme dobrovoľníkov z radov obyvateľov a občianskych združení o pripojenie sa do programu výsadby. Zraz účastníkov je o 9.00 hod. vo dvore Mestského úradu v Štúrove, Pri colnici č. 2. Kontaktujte nás nižšie uvedeným spôsobom! 16. APRÍL – ANALÝZA ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU: Analýzu vykonávajú dobrovoľníci v spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky o. z.). Prosíme dobrovoľníkov z radov obyvateľov a občianskych združení o pripojenie sa do programu analýzy odpadov. Kontaktujte nás nižšie uvedeným spôsobom! 23. APRÍL – SADENIE STROMOV PRE NOVORODENCOV v rámci projektu „Strom pre moje dieťa 2018“: Pokračujeme v tradícii výsadby drevín pre troch novorodencov, narodených v predchádzajúcom roku. Losovanie sa uskutočnení počas Jarnej výsadby drevín. (termín je uvedený vyššie). Sadenie stromov sa koná za účasti detí, rodičov a rodinných príslušníkov so začiatkom o 10.00 hod. v parku pred mestským úradom. Účasť verejnosti na výsadbe je vítaná. 26. APRÍL – Oslavy DŇA ZEME v Štúrove na pešej zóne od 10.00 do 11.30 hod. (v prípade nepriaznivého počasia v kultúrnom dome): vyhodnotenie zberu PET vrchnákov „KUPAKció“; vyhodnotenie výtvarnej súťaže; vyhodnotenie fotosúťaže; náučné hry a prednášky pre deti. 26. APRÍL – OBČIANSKE FÓRUM PRE VEREJNOSŤ v Kine Danubius, so začiatkom o 18:00 hod., v rámci ktorého sa uskutoční prezentácia výsledkov analýzy zmesového komunálneho odpadu, vykonanej 16. apríla a prednáška ZERO WASTE o predchádzaní vzniku odpadov a správnom triedení. FOTOSÚŤAŽ – Ste nadšený fotograf? Skúsili by ste šťastie v súťaži? Ste kreatívny v tvorbe kompozície? Ak áno, tak táto súťaž je určená pre Vás! Zapojte sa do fotosúťaže na tému ŠTÚROVO A OKOLIE V ŠTYROCH ROČNÝCH OBDOBIACH. Zámer súťaže: Zdokumentovať život obyvateľov mesta Štúrovo a regiónu, zachytiť momenty rieky Dunaja. Formát: Tlačená forma A4 + elektronická forma, veľkosť min. 2MB a rozlíšenie min. 1600 x 1200 px. Uzávierka prijímania fotografií: 12. apríl 2019 do 15.00 hod. na adrese Mestský úrad Štúrovo, oddelenie komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy, Pri colnici č. 2. ZBIERANIE ODPADOV NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH – Prosíme dobrovoľníkov z radov obyvateľov a občianskych združení o pripojenie sa do programu zbierania odpadov. Vrecia, rukavice a odvoz odpadov zabezpečíme. Kontaktné osoby: V prípade Vášho záujmu, prosíme, kontaktujte nás emailom, telefonicky alebo osobne. Ing. Monika Uzsáková, tel. č. 036/2851322, e-mail: monika.uzsakova@sturovo.sk Ing. Agnesa Dudášová, tel. č. 036/2851 307, e-mail: agnesa.dudasova@sturovo.sk Tešíme sa na Vašu účasť!

MsÚ


A VÁROSHÁZA HÍREI

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

7

AIDÁTÓL A VARÁZSFUVOLÁIG

OD AIDY PO ČAROVNÚ FLAUTU

Nyáry Éva festőművészt nem kell különösebben bemutatni a művészetkedvelő párkányi közönségnek. Aki látta a városi múzeumban bemutatott Egyiptom c. szépséges tárlatát 2015-ben, annak nem szükséges magyarázni Nyáry Éva sokszínű, stiláris szempontból korlátokhoz végképp nem köthető művészi egyéniségét.

Kultúrne založeným Štúrovčanom nie je potrebné meno Éva Nyáry obzvlášť predstavovať. Kto videl v roku 2015 prekrásnu výstavu Egypt, okamžite sa mu vybaví osobnosť tejto všestrannej maliarky, ktorú charakterizuje štýlová rôznorodosť a nespútanosť.

Jelenleg tizenhét nagyméretű, az opera világából vett inspiratív képpel kápráztatja el a látogatót. Kiemelkedik közülük Az Isten harsonája című, Ady versére komponált Szokolay Sándor mű nonfiguratív képi adaptációja, melyet a Symphonia Romana cíművel együtt mutattak be a párizsi Grand Palais-ban rendezett kiállításon 1993-ban. Ezzel a művésznő elnyerte a Salon des Indépendants Grand Palais örökös tagságát. A kiállított képek

mellett megtekinthetők az egyes operák plakátjai is, mintegy történelmi hátteret kölcsönözve az alkotásoknak. A párkányi kiállítás ideje alatt a sorozat három képe épp Párizsban szerepel a Grand Palaise-n, de meghívást kapott Dél-Koreába, valamint az olaszországi Florence Biennáléra is. A február 15-ei megnyitón Dr. Selmeczi László művészettörténész méltatta a művésznő életútját, kihangsúlyozva az ősi család felvidéki gyökereit. Cucor Éva zongorajátéka és Nemes Karla éneke valóságos koloritot vont az operavilág gyöngyszemeit felvonultató remekművek köré. A világhíres festőművész – aki kiállított Bécstől Stockholmig, Damaszkusztól Rómáig – Világhíres operák c. tárlata március 14-ig áll az érdeklődők rendelkezésére a Párkányi Városi Múzeumban. Juhász Gyula

Tentokrát očarí návštevníka sedemnástimi olejomaľbami, inšpirovanými svetom opery. Spomedzi nich vyniká Božia trúba, nonfiguratívna obrazová adaptácia diela Sándora Szokolayho na motívy Adyho básne, ktorú spolu s obrazom Symphonia Romana vystavovala aj v parížskom Grand Palais v roku 1993. Týmto sa umelkyňa stala stálou členkou Salon des Indépendants Grand Palais. Vedľa vystavených malieb sú umiestnené

dobové plagáty jednotlivých opier, ktoré dielam dodávajú historické zázemie. Tri diela zo série sú práve v čase štúrovskej výstavy vystavené v parížskom Grand Palais, pozvánky prišli aj z Južnej Kórey a z talianskeho Florence Biennale. Výstavu otvoril kunsthistorik Dr. László Selmeczi, v príhovore pripomenul aj to, že korene umelkyne siahajú na územie dnešného Slovenska. Klavírne melódie v podaní Evy Cucorovej a spev Karly Nemesovej doplnili maľby koloritom operného sveta. Výstava Svetové opery svetovej autorky – ktorá vystavovala od Viedne po Štokholm, od Damasku po Rím – potrvá v priestoroch mestského múzea do 14. marca. pr-f_

ŠKOLA VOLÁ – HÍV AZ ISKOLA BEÍRATKOZÁS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. ÉVFOLYAMÁBA Kedves szülők és törvényes képviselők! Ezúton tudatjuk Önökkel, hogy a tanköteles gyermekek általános iskola első évfolyamára történő beíratása 2019. április 4-én és 5-én 8.00 17.00 óráig lesz az iskolák székhelyén: Alapiskola (szlovák tanítási nyelvű), Ady utca 6 Párkány; Ady Endre Alapiskola (magyar tanítási nyelvű), Ady utca 9 Párkány. Kérjük, hogy a beíratáshoz hozzák magukkal a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és a személyazonossági igazolványukat. Az ide vonatkozó érvényes jogszabály értelmében az összes olyan gyermeket, aki 2019. augusztus

31-éig betölti a hatodik életévét, be kell íratni az általános iskola első évfolyamába, függetlenül attól, hogy a gyermek iskolaérett-e. A gyermek tankötelezettsége megkezdésének elhalasztásáról szóló határozatot az iskola igazgatója hagyja jóvá a gyermek törvényes képviselőjének kérvénye alapján. Amennyiben tanköteles gyermekükkel külföldön élnek, illetve külföldre szándékoznak költözni, gyermeküket akkor is be kell íratni a szlovákiai állandó lakhely szerinti ú. n. törzsiskolába. Ebben az esetben az iskola igazgatója a gyermek törvényes képviselője kérésére határozatot ad ki az egyedi módon történő tankötelezettség teljesítéséről. VH

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL Milí rodičia a zákonní zástupcovia! Oznamujeme Vám, že sa v dňoch 4. a 5. apríla 2019 od 8.00 do 17.00 hod. uskutoční zápis detí do prvého ročníka štúrovských základných škôl v ich sídlach: Základná škola, Adyho 6 Štúrovo; Základná škola Endre Adyho s vyučovacím jazykom maďarským - Ady Endre Alapiskola, Adyho 9 Štúrovo. Na zápis si prineste so sebou rodný list dieťaťa a Váš občiansky preukaz. V zmysle platného zákona do školy musia byť zapísané všetky deti, ktoré do 31. augusta 2019 dovŕšia

6 rokov, bez ohľadu na to, či dieťa dosiahlo školskú spôsobilosť. O odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa rozhodne riaditeľ školy a to vždy na základe žiadosti zákonného zástupcu. V prípade ak s dieťaťom, ktoré dosiahlo vek povinnej školskej dochádzky, žijete v zahraničí alebo plánujete odísť do zahraničia, Vaše dieťa musíte zapísať do tzv. kmeňovej školy nachádzajúcej sa v mieste trvalého bydliska v SR. V tomto prípade na základe vašej písomnej žiadosti riaditeľ školy vydá rozhodnutie o osobitnom spôsobe plnenia školskej dochádzky. MsÚ


VIDÉK / VIDIEK

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

8

SZENZÁCIÓS RÉGÉSZETI LELET Mint az egész Alsó-Garam mente általában, úgy Kőhidgyarmat is jelentős régészeti leletanyaggal büszkélkedhet. Gondoljunk csak a kelta és római kori leletekre, vagy a bronzkorból talált egykori temető tárgyaira a Gurgyalban. Ezek az eszközök mind arra utalnak, hogy a terület adottságait kihasználva, már az őskori ember is felismerte a kitűnő életteret biztosító vidék jelentőségét. Az idei év tavaszán lakossági bejelentés érkezett a Szlovák Műemlékvédelmi Hivatalhoz. A meghívó a gurgyali temetőtől mintegy 50 m-re található családi házhoz szólt. A hivatal komáromi részlegének régész munkatársával, Paterka Pállal azonnal a helyszínre siettünk, hogy szemrevételezzük a bejelentés tárgyát képező agyagedénykét. A tulajdonos elmondása szerint, az edényre a ház udvarán található kiszáradt, kikövezett falú kút fenekén találtak rá. Mindjárt az első ránézés-

re nyilvánvaló volt számunkra, hogy egy rendkívül értékes régészeti leletanyaggal állunk szemben. A teljesen ép edényke állaga hibátlan volt, tanulmányozni lehet rajta a kor díszítési technikáját. Mivel az avarok és az árpád-kori magyarok edényei nagyon sok hasonlóságot mutatnak, nehéz volt első ránézésre megmondani, hogy melyik korból is származhat. Paterka Pál több régész kollégájának is megmutatta az edényt, mígnem dr. Gabriel Fusek, a Szlovák Tudományos Akadémia nyitrai Régészeti Intézetének tudományos munkatársa, a koraközépkor egyik legelismertebb szaktekintélye mondta ki a végső kormeghatározást. Ezek szerint a Gyarmaton talált edény nem Árpád-kori, nem is nagymorva, hanem az Avar Kaganátus korából származik. Egyébként ezt az állítást támasztja alá a többi megkérdezett régész véleménye is. A közép-ázsiai eredetű szkíta avarok európai birodalma a 6. század végétől a 9. század elejéig létezett, ami arra enged következtetni, hogy az épségben megtalált agyagedény kora mintegy 1300 évre tehető. Elképzelhető, hogy a most megtalált lelet az egykoron itt élt avarok telephelyének egyik ékes bizonyítéka. Egyáltalán nem elhanyagolható tény, hogy a törvény értelmében a bejelentő személy pénzjutalomban fog részesülni.

És hogy milyen sors vár erre az értékes leletre? A Szlovák Műemlékvédelmi Hivatal kiértékelése után, reményeink szerint az edény a Párkányi Városi Múzeum gyűjteményét gazdagítja majd, így nemsokára látható lesz a nagyközönség számára is. Juhász Gyula

SENZAČNÝ ARCHEOLOGICKÝ OBJAV Obec Kamenný Most - ako Dolné Pohronie všeobecne sa môže pýšiť hojnosťou archeologických nálezov. Spomeňme si na keltské a rímske vykopávky, alebo na nálezy bývalého pohrebiska z doby bronzovej v časti Gurgyal. Tieto predmety poukazujú na to, že už praveký človek rozpoznal vynikajúcu polohu a prednosti tohto kraja, poskytujúceho vynikajúce miesto pre život. Na jar minulého roka prišlo na Pamiatkový úrad SR oznámenie od občana. Pozvánka prišla z rodinného domu, vzdialeného približne 50 m od

spomenutého pohrebiska. S odborníkom z komárňanskej kancelárie KPÚ Pavlom Paterkom sme sa okamžite vydali na miesto, aby sme preskúmali hlinenú nádobku, ktorá bola predmetom oznámenia. Podľa slov majiteľa domu, na nádobu natrafili na dne kameňom vykladanej, vyschnutej studne, nachádzajúcej sa vo dvore. Na prvý pohľad nám bolo zrejmé, že máme do činenia s mimoriadne vzácnym archeologickým materiálom. Nádobka bola kompletne zachovalá, na jej povrchu sa dali podrobne skúmať dobové techniky zdobenia. Keďže nádoby starých Maďarov z doby Arpádovcov

a nádoby Avarov sú si veľmi podobné, bolo ťažké na prvý pohľad túto nádobku zaradiť. Pavel Paterka ukázal nález viacerým svojim kolegom, až nakoniec vedecký pracovník Archeologického ústavu SAV v Nitre, Gabriel Fusek, jeden z najrenomovanejších odborníkov na včasný a vrcholný stredovek, určil konečný letopočet. Nádoba z Kamenného Mosta nie je z doby Arpádovcov, ani nie z obdobia Veľkej Moravy, ale jej história siaha až do éry Avarského kaganátu. Mimochodom, tento názor zdieľajú aj ostatní oslovení archeológovia.

Európska ríša skýtskych Avarov, pochádzajúcich zo strednej Ázie, trvala od konca 6. až do začiatku 9. storočia, čo dáva predpoklad k tomu, že vek neporušenej nádoby možno stanoviť na 1300 rokov. Dá sa povedať, že tento objav možno pokladať za nespochybniteľný dôkaz prítomnosti Avarov na tomto území. Nezanedbateľným faktom je, že občanovi, ktorý nález ohlásil, patrí podľa zákona finančná odmena. A aký osud čaká tento vzácny predmet? Dúfajme, že po jeho preskúmaní a vyhodnotení Pamiatkovým úradom SR sa stane ozdobou zbierky Mestského múzea v Štúrove, kde si ho bude môcť prezrieť široká verejnosť. pr-f_

Párkány és Vidéke / Štúrovo a okolie – mesačník, vydáva Mestské kultúrne stredisko Štúrovo (Hasičská 25, 943 01 Štúrovo IČO: 00062448, DIČ: 2021073945 ). Šéfredaktor: Réka Bokor. Členovia redakčnej rady: Kornél Hajtman, Péter Forgács, Csilla Hiros, Csilla Frunyó. O inzerciách sa môžete informovať na tel.čísle: 036/7511108, na e-mailovej adrese: reklama.sao@gmail.com, alebo osobne v Mestskom kultúrnom stredisku v Štúrove. Zalomenie, grafický design a tlač: SPOT DESIGN. Tlačiareň nezodpovedá za obsahovú a gramatickú stránku v článkoch a inzerciách. Redakcia nezodpovedá za obsah komerčných článkov, a za obsah komerčnej inzercie a reklamy! Príspevky nevyjadrujú názor redakcie. Registračné číslo: EV 2667/08. ISSN: 1339-200X Dátum vydania: 11. 3. 2019 Párkány és Vidéke / Štúrovo a okolie - havilap, kiadja a Párkányi Városi Művelődési Központ (Hasičská 25, 943 01 Štúrovo IČO: 00062448, DIČ: 2021073945). Főszerkesztő: Bokor Réka. A szerkesztőbizottság tagjai: Hajtman Kornél, Forgács Péter, Frunyó Csilla, Hiros Csilla. Hirdetésfelvétel a 036/7511108 –as telefonszámon, e-mailben a reklama.sao@gmail.com címen, illetve személyesen a Városi Művelődési Központban. Grafika, tördelés, design és nyomtatás: SPOT DESIGN. A lapban megjelent hirdetések és cikkek tartalmáért és helyesírásáért a nyomda nem felel. A kereskedelmi és lakossági hirdetések, reklámok, reklámcikkek tartalmáért a szerkesztőség nem felel! A lapban közölt cikkek nem tükrözik a szerkesztőség véleményét. Nyilvántartási szám: EV 2667/08. ISSN: 1339-200X Kiadás dátuma: 2019. 3. 11.


HIRDETÉS / INZERCIA

Hladáš na leto prácu vo výrobnom podniku?

Hľadáme posily na leto Pre študentov (od 18 r.) ale aj dospelých ponúkame brigádu

50,-€ na dennú zmenu 60,-€ na nočnú zmenu Možnosť pracovať na 1/2 alebo plný úväzok kontaktuj nás: heslo: BRIGÁDA

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

9


RÉGIÓNK BÜSZKESÉGEI

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

10

folytatás az 1. oldalról

„Nem sokat ér, ha magunkban dalolunk, szebb, ha ketten ös�szedalolnak. Aztán mind többen, százan, ezren, míg megszólal a nagy Harmónia, amiben mind egyek lehetünk.” Kórusban egyébként gyorsan fejlődnek az énekesek. Ritmusérzéküket játékokkal, különböző ritmikus mozgással, ritmuskánonokkal fejlesztjük. A dalokat is mindig egy azonos hangfekvésben énekeljük, így a bizonytalanabb énekesek is jártasságot szereznek, egyre biztosabban énekelnek. A többszólamú darabok, kánonok éneklésével javul a hallásuk, és szinte észrevétlenül elsajátítják az összhangzattan alapjait. Emellett megismerik és megtanulják kezelni a saját hangjukat is. A csapatszellem szinte az elejétől segít abban, hogy a lassabban haladókat a képzettebb gyerekek segítsék a felzárkózásban, a közös és sikeres fellépések pedig szorosabbra fűzik a diákbarátságokat. A kórus két részre oszlik, hogyan zajlanak a próbák, vannak közös előadások is? Iskolánkon jelenleg két gyermekkar működik. Az alsó tagozatos diákok, a Primulácskák többen vannak, bátrabban kipróbálják az újat és mernek énekelni, ők jelenleg negyvenen énekelnek. A felső tagozatosok, a Primulák közül csak az igazán kitartóak maradnak meg a kórus kötelékében, most kb. 25-30 fő jár rendszeresen. Ők már kiállták az előző évek próbáit, emiatt elhivatottabbak és könnyebben veszik az újabb kihívásokat. A gyerekek közti korkülönbség a külön próbák mellett

szólt, hiszen, ami az egyik korosztálynak érdekes, a másikat már/még untatja. Attól függetlenül, hogy a kis és a nagy kórus nemigen tud közösen próbálni, vannak közös fellépéseik is. Mivel csupa ügyes énekes jár a kórusba, a már külön-külön elsajátított darabokat a koncert előtt összeénekeljük vagy egy hosszabb összpontosítást tartunk, és indulhat az előadás. Előfordult már olyan is, hogy a zeneórán minden osztály megtanult egy adott dalt, például A Magyar Dal Napja alkalmából, aztán az órák közti szünetben az egész iskola közösen énekelt egyet. Lélekemelő élmény volt. Jellemzően milyen dalokkal dolgoznak? Az ember, de főként a gyerekek szinte kivétel nélkül, örömüket vagy bánatukat dalban, zenével fejezik ki, dúdolgatnak, mozognak rá. Ilyenkor jobbára a mélyen bevésődött dallamok szólalnak meg, olyan dalok, énekek, amelyekhez valamilyen megtapasztalt érzés,

élmény kapcsolódik. Ilyenkor mutatkozik meg a zeneórák fontossága, ahol kialakul dalkincsük. Minden évfolyamban évente 10-20 dalt tanulunk meg. Többnyire magyar nyelven, népdalokat, gyermekdalokat, kánonokat, más nemzetek dalait, de helyet kapnak a különböző zenei korszakok képviselőinek szerzeményei is. A kórustagok természetesen ezen felül még a kórusrepertoárt is elsajátítják. Hol hallhattuk a Primulácskát a közelmúltban és mik a jövőbeli tervek? Szeptembertől majdhogynem kéthetente volt fellépésünk. Esztergomban a Szent István-díj kiosztójára az alkalomhoz illően Szent Istvánról énekeltünk, a pedagógusok szövetségének konferenciáján Mátyás királyról állítottunk össze egy dalcsokrot. Iskolánk új folyosójának átadó ünnepségére az „Isten áldja meg a magyart” című népdallal kedveskedünk, a Rozmaring nyugdíjas klub

ünnepségére pedig egy erdélyi köszöntővel készültünk. De külön műsorunk volt az október 23-i és a karácsonyi ünnepségekre is. Idén a kis és nagy kórust külön-külön neveztük be a három évente megrendezésre kerülő Csengő Énekszó szlovákiai magyar gyermekkarok minősítő versenyére. Lelkesen készülünk a májusi érsekújvári versenyre, ahol 12 perces műsort kell majd előadni. Három éve még egy kórusként indultunk, először próbálva ki magunkat, és szép ezüstsávos minősítést értünk el. Minden évben részt veszünk a Mládež spieva versenyen is. Ez egy többfordulós öss�szlovákiai verseny, ahol szívesen látják a magyar ajkú énekkarokat is. Eddigi legjobb eredményünk a megyei döntő ezüst minősítése volt. De nem a helyezés a lényeg, hanem maga a zenei élmény, amit a gyerekek együtt élnek át. Bokor Réka

Mit gondolnak a Primulácskáról a tagjai? Anikó, Emese és Szandi felső tagozatosok, a Primulácska oszlopos tagjai, mindhárman nagyon szeretnek énekelni. „Mióta a kórus megalakult, mi a tagjai vagyunk. Jó a csapatszellem, azok járnak ide, akik szeretnek és mernek énekelni. Néhányan ugyan megmosolyogtak, mikor a jelentkezést fontolgattuk, ugyan mit akarunk mi egy kórusban, de mára az eredmények nem maradtak el. A próbák nem megterhelőek, heti egy van, bár a dalokkal otthon vagy próbán kívül is foglalkozunk. Aki kedvet érez magában, semmiképp ne hagyja ki. Van, aki azt mondja ciki, van, aki nem biztos a hangjában és fél jelentkezni, de ha valakinek kezdetben nem megy, próbáljuk felkarolni. Mindenki meg tudja tanulni, valakinek csak egyszerűen több idő kell. Az énekelni tudás szép tehetség, amit meg kell mutatni.” – mondták el a lányok.


OSOBNOSTI REGIÓNU pokračovanie zo strany 1.

tisíc hlasov – až zaznie veľká Harmónia, v ktorej splynieme v jedno.“ V zbore sa speváci vyvíjajú rýchlo. Ich cit pre rytmus rozvíjame hrami, pohybom, kánonmi. Piesne spievame vždy v tej istej tónine, takto aj neistejší speváci získajú určitú zbehlosť a spievajú čoraz istejšie. Spievaním viachlasných skladieb, kánonov sa zlepšuje ich sluch a úplne nenápadne si osvoja základy náuky o harmónii. Popritom spoznajú a naučia sa ovládať svoj hlas. Kolektívny duch od začiatku napomáha slabším dobiehať tých lepších a úspešné spoločné vystúpenia upevňujú detské priateľstvá. Zbor je rozdelený na dve skupiny, ako prebiehajú skúšky, sú aj spoločné vystúpenia? Na našej škole pracujú momentálne dva detské zbory. Žiakov prvého stupňa je viac (Primulácskák), smelšie skúšajú nové veci a majú odvahu spievať, ich je teraz štyridsať. Na druhom stupni (Primulák) ostanú v zbore už iba ozajstní zanietenci, dnes ich chodí pravidelne 25 -30. Títo už obstáli v skúškach predošlých rokov, sú oddanejší a ľahšie zdolávajú nové výzvy.

Vekové rozdiely medzi deťmi podmieňujú oddelené skúšky, veď čo je pre jedného novinka, iného ešte/už nudí. Nezávisle od toho, že malí a veľkí neskúšajú spolu, máme aj spoločné vystúpenia. Keďže do zborov chodia samé šikovné deti, zvlášť nacvičené skladby len pred koncertom spoločne zaspievame alebo si urobíme dlhšie sústredenie a predstavenie môže začať. Bolo už aj také, že na hodine hudobnej výchovy sa každá trieda naučila konkrétnu pieseň, napr. z príležitosti Dňa maďarskej piesne a potom počas prestávky si celá škola spolu zaspievala. Bol to povznášajúci pocit. S akými piesňami prevažne pracujete? Človek, a najmä dieťa, temer bez výnimky vyjadruje svoju radosť či žiaľ piesňou, hudbou, pospevuje si, hýbe sa v jej rytme. V týchto chvíľach sa nám zväčša vybavia pesničky, hlboko vryté do pamäti, ku ktorým sa viaže nejaká spomienka, zážitok. Vtedy sa preukazuje dôležitosť hodín hudobnej náuky, na ktorých sa obohacuje naša studnica hudby. S každým ročníkom nacvičíme ročne 10 -20 piesní. Najčastejšie v maďarčine, ľudové piesne, detské pesničky, kánony, piesne iných národov, ale

Sokan nem tudják honnan is ered ez a kifejezés. 1955-ben a volt Csehszlovákiában indították útjára, mégpedig tisztelegve Matej Hrebenda (1796-1880) munkássága előtt, aki könyvkereskedőként nagy szerepet játszott a szlovák és cseh nyelvű könyvek terjesztésben. Azt szerette volna elérni, hogy a könyvek mindenki számára elérhetők legyenek. Könyvtárként nekünk is ez a célkitűzésünk. Megvédeni a könyv értékét, felhívni az emberek figyelmét az olvasás fontosságára, a könyv szeretetére. A könyv nem ítélkezik, nem tesz különbséget emberek közt, csupán szórakoztat, élményt nyújt vagy tanít. Soha nem nyújtja be a számlát, viszont örök barát marad. Ha Önnek fontos az olvasás és a könyvek szeretete, bátran keresse fel könyvtárun-

11

miesto dostanú aj diela z rôznych období hudobnej histórie. Členovia zboru samozrejme si musia navyše osvojiť repertoár telesa. Kde sme vás mohli počuť nedávno a aké sú budúce plány? Od septembra sme vystupovali, dá sa povedať, každý druhý týždeň. V Ostrihome sme spievali o sv. Štefanovi pri príležitosti udeľovania Ceny sv. Štefana, pedagógom na ich konferencii sme zostavili hudobnú kyticu z piesní o Kráľovi Matejovi. Pri odovzdávaní novej spojovacej chodby v našej škole sme predniesli ľudovú pieseň „Isten áldja meg a magyart“ a slávnosť Klubu dôchodcov Rozmarín sme osviežili zdravicou zo Sedmohradska. Samostatným programom sme sa predstavili na slávnosti 23. októbra aj na Vianoce. V tomto roku sme malých a veľkých zvlášť prihlásili na súťaž maďarských detských speváckych zborov na Slovensku Csengő Énekszó, ktorá sa usporadúva každé tri roky. Oduševnene sa pripravujeme na májovú súťaž v Nových Zámkoch, kde musíme predviesť 12 minútový program. Pred tromi rokmi sme tam boli vyskúšať sa, ešte ako jeden zbor a dosiahli sme pekné hodnotenie strieborného pásma. Každý rok

sa zúčastňujeme aj súťaže Mládež spieva. Je to viackolová celoslovenská súťaž, kde radi vítajú aj maďarské zbory. Naším najlepším výsledkom doteraz bolo strieborné pásmo na úrovni kraja. Umiestnenie však nie je podstatné, podstatný je hudobný zážitok, ktorý deti prežívajú spoločne. Čo si myslia o spevokole jeho členky: Žiačky 2. stupňa Anikó, Emese a Szandi sú kmeňovými členkami zboru, spievajú veľmi rady. „Odkedy zbor vznikol, sme tu. Je tu dobrý kolektív, chodia sem tí, ktorí majú radi spev a aj sa spievať odvážia. Niektorí sa síce usmievali, keď sme sa rozhodovali pre vstup – čo my už chceme v zbore? – ale výsledky sa nadnes dostavili. Skúšky nie sú záťažou, máme jednu týždenne, ale spevom sa zaoberáme aj mimo nich, doma. Kto cíti v sebe chuť, nech to v každom prípade skúsi. Niekto hovorí, že je to trápne, niekto si nie je istý svojím hlasom a bojí sa prihlásiť, ale keď sa niekomu v počiatkoch nedarí, snažíme sa ho podporiť. Každý sa to vie naučiť, niekto potrebuje jednoducho viac času. Umenie spievať je pekné nadanie, ktoré treba ukázať,“ povedali dievčatá. pr-f_

Azok számára, akiknek egészsége nem teszi lehetővé a könyvtárlátogatást, a könyvtár dolgozói házhoz viszik a könyvet minden hónap első keddjén. Ezért köszönet illeti Párkány Város Önkormányzatát, aki biztosítja számunkra a könyvek házhozszállítását.

MÁRCIUS A KÖNYV HÓNAPJA Lassan közeledik a tavasz. Márciusban a természet újjáéled jelképezve egy új élet kezdetét. Minden ember várja a tavaszt, így vagyunk ezzel mi könyvárosok is. Számunkra a március kiemelkedően fontos, hisz március a könyv hónapja.

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

kat, amely a párkányi autóbuszmegállótól nem messze, a Vincent Pizzéria mellett található. Hétfőtől péntekig a földszinten várjuk az olvasni vágyó gyermekeket az emeleten pedig a felnőtt olvasók válogathatnak kedvük szerint. Gyerekkönyvtárosaink szeretettel fogadják az iskolák és óvódák csoportos látogatásait, bevezetik a gyerekeket az olvasás rejtelmeibe, játékosan tanítgatják a könyv szeretetére és tiszteletére, megismertetik a könyvtár használatával. Külön köszönet azoknak a tanároknak, akik minden hónapban fontosnak tartják a könyvtárlátogatást. KÖNYVTÁRUNK NYITVATARTÁSA: Hétfő: 13:00 – 17:00 ó Kedd/Csütörtök/Péntek: 10:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 ó Szerda: 10:00 – 12:00, 13:00 – 18:00 ó

Szeptembertől a könyvtár új könyvtárosi programban a Dawinci-ben dolgozik. Az új program segítségével az olvasók a könyvtár honlapján keresztül otthonról tudnak könyvet keresni, választani illetve rendelésre is van lehetőség, az interneten keresztül megtekinthetik a könyvtár rájuk vonatkozó adatait (kölcsönzések, előjegyzések, tartozások stb.), és meghosszabbíthatják a kikölcsönzött könyveket is. Könyvállományunk a város támogatásával rendszeresen újul, de igyekszünk minden pályázati lehetőséget is kihasználni az állomány növelésére. Minden olvasó és olvasni vágyó embert szeretettel várunk könyvtárunkban. Bővebb információt könyvtárunkról honlapunkon www.msksturovo.sk találhatnak. Az Önök könyvtárosai


S I K E R E S PÁ R K Á N Y I A K

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

12

MIT LÁTSZ A FESTMÉNYEMBEN? EGY FIATAL MŰVÉSZ FELTÖREKVŐ MUNKÁIRÓL MINDIG NAGY ÖRÖM BESZÁMOLNI. FŐLEG OLYANKOR, HA SZÁMÁRA IS MINDEN ECSETVONÁS ÖRÖMET OKOZ. A PÁRKÁNYI TEHETSÉGES LÁNY, KÉPZŐMŰVÉSZETI ISKOLÁT VÉGZETT, MAJD GRAFIKUSNAK TANULT, KÖNYVEKET ILLUSZTRÁLT, RUHADARABOKRA VITTE FEL MEGÁLMODOTT FESTMÉNYEINEK MOTÍVUMAIT ÉS MINDEMELLETT SZENVEDÉLYES FALFESTŐ IS. ISMERJÉK MEG DUDEK HENRIETTÁT. Akárcsak egy bekeretezett festmény, a falfestmény is egy műalkotás. Hogy tekintesz a falfestményeidre? Mit próbálsz vele kifejezni? Mint egy valódi műalkotásra, ami páratlan és egyedi. Viszont mivel a falfestményeket megrendelik, ezért azt próbálom tehát kifejezni velük, amit a megrendelő szeretne. Ezzel szemben a saját érzéseimet, emlékeimet, hangulataimat általában a rajzlapra vetem. Ezek által megosztom az érzéseimet a környeze-

temmel, kifestem magamból a bánatom, továbbálmodom az örömöm vagy újraélem az emlékeimet. Általában a magunk részére mindig könnyebb alkotni, de hogy kezdesz hozzá egy megrendeléshez? Mi alapján választod ki a mintákat mások számára? Természetesen mindig a megrendelő igényeiből indulok ki elsősorban. A falfestői munka terepszemlével kezdődik, ahol elbeszélgetek a

MAREC MESIAC KNIHY

Pomaly sa nám blíži jar. Mesiac kedy sa všetko prebúdza, kvitne a je symbolom nového života. No tento mesiac je pre nás knihovníkov a knihovníčky veľmi dôležitý práve kvôli jeho názvu „Marec mesiac knihy“. Tento názov vznikol už v roku 1955 v Československu na počesť Mateja Hrebendu (1796-1880). Cieľ bol jednoduchý – podpora trvalého záujmu o knihy. Matej bol šíriteľom slovenskej a českej knihy. Narodil sa a aj zomrel v marci. Aj napriek tomu, že bol slepý, nič mu nezabránilo venovať sa zbieraniu a zachraňovaniu kníh. Roznášal nové slovenské knihy, vďaka čomu aj nevzdelaní ľudia spoznávali knižnú kultúru a získavali prehľad o verejnom dianí.

megrendelővel. Ismerteti az ötleteit, azt, hogy mit szeretne közvetíteni a falfestmén�nyel. Én ezekkel hazatérek a műhelybe és megrajzolom, először vázlatként papírra, majd a szoba falára. Ilyenkor mindig az motivál, hogy álmokat festhetek, fantáziadús dolgokat vihetek fel a falakra. Ezekben a gyermekek láthatják, milyen fontos a képzelet, továbbgondolni a látottakat, tanultakat. Úgy tapasztalom, a festmények a kicsik és a felnőttek kreativitását is táplálják: jobban megy a tanulás, a munka, a mindennapok, ha egy stílusos, egyedi falfestmény veszi körül az embert. Ma már számtalan falra felragasztható plakátot meg tudunk vásárolni. Mégis miben más értékű egy falfestmény? Az első szempont mindenképpen az egyedisége és személyre szabottsága. Hiszen egy plakát bármikor visszaköszönhet egy másik falról. Ha viszont a nappalinkat egy falfestmény díszíti, az egyedi lesz, a saját szemé-

Jeho cieľ sa stal aj naším cieľom. V tomto období viacerým z nás padá zrak do mobilu, či do počítača. Chceli by sme sa pokúsiť o záchranu trvalého záujmu o knihy a vyzvať Vás o pomoc. Či už ste mladý, starý, malý, veľký, škaredý či pekný, kniha Vás súdiť nebude, lebo sama vie, že človek sa nesúdi podľa obalu. Prvý utorok v mesiaci roznášajú naše „ochrankyne kníh“ (knihovníčky) knihy tým, čo už možno menej slúži zdravie a sú menej mobilní, no radi čítajú. Vykonávajú tak donášku kníh či časopisov do ich domovov, za čo ďakujeme samospráve mesta Štúrovo. Ak by ste nás však chceli navštíviť, sme Vám k dispozícii v našej mestskej knižnici, ktorá sa nachádza neďaleko autobusovej stanice pri reštaurácii Vincent Pizzeria. Každý si tu príde na to svoje, nakoľko máme viacero oddelení. Na prízemí je oddelenie pre našich najmenších - deti a mládež. Triedam zo základných škôl veľmi ďakujeme, že mesačne chodia spolu s učiteľkami ku nám. Deti sa môžu takto zoznámiť s výpožičkami a naučiť OTVORENÍ SME DENNE: Pondelok: 13:00 – 17:00 h Utorok/Štvrtok/Piatok: 10:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 h Streda: 10:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00 h

lyiséged adod bele. Hiszen senki másnak nem lesz ilyen festménye odahaza. Az alkotásaidról és termékeidről hol tudnak informálódni az érdeklődők? Pár éve létrehoztam a ForestillDesign nevű brandet, illetve a weboldalanom, a www.forestilldesign.com–on is megtalálhatják az érdeklődők a grafikai munkáimat, falfestményeimet és az egyedi tervezésű ruháimat is. Hamarosan a bekeretezett festményeidet is megtekintheti a nagy közönség egy kiállítás keretén belül. Így igaz! Március 31-ére, vasárnapra terveztük a megnyitót a Sigil Galéria és Kávézóban – Nagymaroson. Szívem csücske a Dunakanyar azon része a Börzsöny lábánál, ide mindig nagy lelkesedéssel térek vissza túrázni. Három hétig lehet majd megtekinteni, április 23-áig. Személy szerint nagy álmom válik valóra ezzel az egyéni kiállítással. Oszlík Kinga

sa samostatnosti a hlavne zodpovednosti, nakoľko knihy treba aj vrátiť. Na poschodí sa nachádza oddelenie beletrie a náučnej literatúry pre študentov, dospelých či dôchodcov. Čitateľ si vie vybrať knihy aj cez počítač a objedná si ich cez mailovú adresu a počas roznášania Vám ich knihovníčky prinesú domov v rámci domovej donášky. Na jeden mesiac si môžu dospelí vybrať 10 kníh a deti 5 kníh. Na našej stránke www.msksturovo.sk si môžete pozrieť aj naše novinky, informácie o nových knihách a aj oznamy. Vďaka novému knižnično-informačnému systému Dawinci používatelia knižnice majú možnosť si založiť vlastné konto a pomocou toho prezerať, aké knihy si vypožičali, objednali alebo rezervovali. Môžu sledovať aj históriu výpožičiek alebo poplatky a predĺžiť si vypožičané knihy. Nákup novej literatúry je väčšinou cez granty či už sú to maďarské knihy alebo slovenské knihy. Samozrejme dostávame dotáciu aj od mesta. Ak radi čítate, s radosťou Vás očakávame a neváhajte prísť medzi nás. Vaše knihovníčky


OSOBNOSTI REGIÓNU

ČO VIDÍŠ V MOJEJ MAĽBE? JE VŽDY RADOSTNÉ PRINÁŠAŤ SPRÁVY O PRÁCI NÁDEJNÉHO MLADÉHO UMELCA. A OBZVLÁŠŤ VTEDY, AK AJ JEMU SAMÉMU SPÔSOBUJE KAŽDÝ ŤAH ŠTETCOM RADOSŤ. TALENTOVANÉ ŠTÚROVSKÉ DIEVČA, KTORÉ SKONČILO VÝTVARNÚ ŠKOLU, PRIUČILO SA GRAFIKE, ILUSTRUJE KNIHY, SVOJE VYSNÍVANÉ MOTÍVY PRENÁŠA NA ODEV A POPRITOM VÁŠNIVO MAĽUJE NA STENY. SPOZNAJTE HENRIETU DUDEKOVÚ. Tak, ako zarámovaný obraz, aj nástenná maľba je umeleckým dielom. Ako sa pozeráš na svoje obrazy? Čo nimi skúšaš vyjadriť? Hľadím na ne, ako na skutočné umelecké dielo, ktoré je osobité, jedinečné. Nástenné maľby sú však na zákazku, snažím sa preto nimi vyjadriť to, čo si želá objednávateľ. Naproti tomu, svoje vlastné city, spomienky, nálady väčšinou ukladám na výkresy. Prostredníctvom nich sa delím s okolím o svoje pocity, vymaľujem zo seba smútok, ďalej snívam svoju radosť alebo znova prežívam spomienky. Tvoriť pre seba samého je zvyčajne ľahšie, ako ale pristupuješ k dielu na objednávku? Na základe čoho vyberáš vzory pre iných? Samozrejme, v prvom rade vždy vychádzam z predstáv zákazníka. Práca na nástennej maľbe sa začína obhliadkou miesta, kde sa s klientom porozprávame. Predostrie mi svoje nápady a predstavy, čo by chcel obrazom zdieľať. Ja potom doma v ateliéri nakreslím skicu, ktorú prenesiem neskôr na stenu. Pri týchto príležitostiach ma vždy motivuje to, že môžem maľovať sny, že môžem na omietku nanášať veci, plné fantázie. Prostredníctvom nich môžu deti zisťovať, aká dôležitá je predstavivosť, domyslenie videného, nauče-

ného. Skúsenosti mi hovoria, že obrazy živia kreativitu detí aj dospelých: každodenné učenie, práca idú ľahšie, ak človeka obklopuje štýlová, jedinečná nástenná maľba.

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

13

Dnes je obrovský výber plagátov, ktoré si môžeme nalepiť na stenu. Prečo teda nástenný obraz?

www.forestilldesign.com nájdu záujemcovia moje grafiky, nástenné maľby aj mnou navrhnuté šaty.

V prvom rade je to jeho osobitosť a fakt, že je „šitý na mieru“. Ten istý plagát sa nám môže prihovoriť z inej steny. Ale ak našu obývačku zdobí nástenná maľba, tak bude jedinečná. Dávaš do nej vlastnú osobnosť. Nikto iný nebude mať doma takýto obraz.

Čoskoro si bude verejnosť môcť pozrieť aj tvoje zarámované obrazy na výstave.

Kde sa môžu záujemcovia o tvoje diela informovať? Pred pár rokmi som vytvorila značku ForestillDesign a na mojej webstránke

Áno, tak je! Vernisáž plánujeme na 31. marca v Galérii a Kaviarni Sigil v Nagymarosi. Onen úsek Dunajského oblúka na úpätí Börzsönyu je mojou srdcovou záležitosťou, veľmi rada sa tam vraciam na túry. Výstava potrvá 3 týždne, do 23. apríla. Výstavou sa plní jeden môj veľký sen. pr-f_


Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

14

H Í R E K A M E D E N C É B Ő L / S P R ÁV Y Z B A Z É N A

MEGKEZDŐDÖTT AZ ÚSZÓSZEZON

ODŠTARTOVALA PLAVECKÁ SEZÓNA

Az új év és ezzel együtt az új versenyszerzon első megmérettetéseit sikeresen kiálltuk.

sen 377 úszó vett rész 34 klub képviseletében, melyek négy országból (SVK, CZE, NED, POL) érkeztek.

Prvé preteky v novom roku a v novej sezóne máme úspešne za sebou.

Elsőként a fiatalabb diákok vágtak bele a versenyzésbe. Február 16-án Szenice újonnan felújított uszodáját kerestük fel, ahol a Szlovák Diákbajnokság első négy körét rendezték meg a 11 éves vagy fiatalabb sportolók számára. A legjobb idők elérése volt a cél, hiszen azokat értékes pontokká váltják át. Minden párkányi úszó hatszor ugrott a medencébe és mindnyájuknak sikerült több versenyszámban javítani egyéni rekordjukon. Országos ös�szesítésben az első kör után Szász Ármin és Szász Áron jelenleg a 3. helyen, Németh Gábor a 4., Vargová Michaela pedig az 5. helyen állnak saját kategóriájukban.

Viktória négy versenyszámban mérettette meg magát. Mindegyikben túlszárnyalta eddigi egyéni rekordjait 2 vagy akár 16 másodperccel is. A legjobb helyezést a 100 méteres hátúszásban szerezte, ahol a 8. helyet csípte meg. Ármin öt számban kvalifikálta magát. Egyéni rekordjait három számban javítani tudta az „új“ úszótechnika ellenére is. 100 méter pillangón a keserédes, de nagyon szép 4. helyen végzett. Laila hat számban szállt harcba. Egyéni rekordot nem sikerült dönteni, de világosan látszott, hamarosan sikerül majd. A nyitott kategóriában versenyzett, ahol nincs életkori megkötés, így érmet ezúttal nem szereztünk.

Február 22-23. között Nagyszombatban rendezték a 45. Nagydíjat. Erre a versenyre nagyon nehéz már kijutni is, ezért elmondhatatlanul büszkék vagyunk, hogy idén három úszónk is kijutott ide, ezáltal idősebb diákjaink is belevágtak az új szezonba. A versenyen egyébként össze-

Mindenesetre alkalmunk volt kipróbálni új taktikákat és technikákat, így egyre jobbak leszünk! A következő hónapban négy futamon veszünk rész, lehet szorítani úszóinknak! Duna SE Úszó szakosztály ford -bokor-

Ako prví do kolotoča naskočili naši mladší žiaci. V sobotu 16.2 sme odcestovali do vynovenej plavárne do Senice na prvé zo štyroch kôl Slovenského pohára žiakov (2008 a mladší). Tu sa bojovalo o čo najlepšie časy ktoré sa premieňajú na body. Všetci naši plavci skočili do vody šesťkrát. Každému sa podarilo zlepšiť si svoj osobný rekord minimálne v troch disciplínach. V celoslovenskom sumáre po prvom kole sa najvyššie v tabuľke ukazujú Szasz Ármin a Szász Áron, ktorým zatiaľ patrí tretia priečka vo svojej vekovej kategórií, Gabriel Németh, ktorý je na štvrtom mieste a Michaela Vargová, ktorá je vo svojej kategórii po prvom kole piata. 22.-23.2 sa v Trnave konal 45.ročník veľkej ceny. Dostať sa na tieto preteky nie je také jednoduché a sme nesmierne radi, že sa to podarilo rovno trom našim plavcom. A tak už aj starší majú za sebou prvý štart v novej sezóne. Celkovo

sa na pretekoch zúčastnilo 377 plavcov z 34 klubov zo štyroch krajín (svk, cze, ned, pol). Viktória štartovala v štyroch disciplínach. Vo všetkých si zlepšila svoje doterajšie osobné maximá od 2 do 16sec. Najlepšie umiestnenie získala na 100m znak, kde vo svojej kategórii bola ôsma. Ármin sa kvalifikoval na päť disciplín. Svoje doterajšie osobné rekordy - aj napriek "novej" technike - si dokázal vylepšiť na troch disciplínach. Najlepšie sa umiestnil vo svojej kategórii na 100m motýlik a to na smutne peknom štvrtom mieste. Laila si vyplávala štarty na 6 disciplínach. Osobné rekordy sme nepokorili, ale zistili sme, že veľmi skoro ich prekonáme. Súťažila v kategórií open, to znamená bez rozdielu veku, teda medaily sme tentokrát nedoniesli. Nevadí, ale odskúšali sme nové taktiky, techniky a bude len lepšie. V ďalšom mesiaci nás čakajú štyri preteky, tak nám držte palce. Plavecký oddiel TJ Dunaj Štúrovo

Vážený športový priateľ, srdečne ťa pozývame na

Vážený športový priateľ, srdečne ťa pozývame na

KEDVES SPORTBARÁTUNK! Örömmel hívjuk az idei 5 km-es akadályés terepfutásra. A verseny június 15-én 10 órától kezdődik. Start-cél: Hotel Château Béla

VÁŽENÝ ŠPORTOVÝ PRIATEĽ! 5 KM terénny beh so zdolávaním prekážok Štartujeme dňa 15. júna 2019 o 10:00 hod Štart-ciel: Hotel Château Béla Registráciu vykonáš na: www.lobadrace.sk

Jelentkezni a www.lobadrace.sk oldalon lehet!

5 KM terénny beh so zdolávaním prekážok Štartujeme dňa 15. júna 2019 o 10:00 hod Štart-ciel: Hotel Château Béla Registráciu vykonáš na: www.lobadrace.sk

Srdečne ťa pozývame na 5 km terénny beh so zdolávaním prekážok. Štartujeme dňa 15. júna 2019 o 10:00 hod. Štart-cieľ: Hotel Château Béla Registráciu vykonáš na: www.lobadrace.sk


SPORT / ŠPORT

TÉLEN SEM LUSTÁLKODTAK LABDARÚGÓINK 2018 november végén U13as csapatunk a rendszeresen megrendezésre kerülő nemzetközi teremtornára utazott Bruntálba. A tornán cseh, szlovák, román, lengyel és lett állampolgárságú sportolók vettek részt. Csapatunk a 9. helyen végzett.

tornán képviseltettük magunkat. A legkisebbek nagy élményként élték meg, amikor légtartásos sátor műfüves pályáján játszhattak Gödöllőn. A felkészülés során sportolóink rendszeresen igénybe vehették a sportcsarnokot, tornatermet, edzőtermet és a Relax helyiséget.

U11-es csapatunknak december 15-én szerveztünk hazai teremtornát, melyen a DAC Dunaszerdahely csapata vihette haza az aranyérmet, az ezüst Dorogé, a bronz pedig a hazai csapat nyakába került.

U15-ös csapatunk bronzéremmel jött haza a bajnai tornáról. Ebben a kategóriában az edzők előnyben részesítették a kinti mérkőzéseket, ezért több felkészülő mérkőzést játszottak Táton, Budapesten, Tatabányán vagy épp Vágsellyén. Az ifjúsági csapatokhoz tartozó sportolóinknak edzőik hazai edzőtábort szerveztek. A napi két edzés mellett az egyesület ülésterme taktikai megbeszélésekre szolgált. A felkészülés csúcspontja a második ligás Érsekújvár elleni mérkőzés volt.

Labdarúgóink egész téli felkészülését január utolsó hétvégéjén csúcsosodott ki, amikor a VSE Párkány két labdarúgó teremtornát is szervezett. Egyet az U9-es és egyet az U10-es kategóriában. Csapataink mindkét torna alkalmával a negyedik helyen végeztek, s mindkét esetben csupán kis szerencsétlenségen múlt a dobogó harmadik fokának elérése. U11-es csapatunk ugyanezen a hétvégén Léváról és Dorogról is vereség nélkül hozta haza az első helyet. S. Balog csapata mindemellett egyéni elismeréseket is begyűjtött. U13-as csapatunk január utolsó hétvégéjén Gyűgyre irányította az autóbuszt, míg U15-ös csapatunk Budapestre utazott a Rákosmente KSK csapata ellen szervezett mérkőzésre. Az U19es csapat és a felnőttek gárdája szintén felkészülő mérkőzéseket játszottak. Elmondhatjuk, januártól márciusig folyamatosan szerveződtek a mű- vagy élőfüves pályákon a labdarúgó tornák, a tél során így összességében több mint 30

Férfi „A” csapatunk január 7-től márciusig 35 edzésen vett részt, 9 felkészülési mérkőzést játszott, melyből 3-at megnyert, 3 mérkőzés alkalmával döntetlent és 3 mérkőzés alkalmával kikapott. A csapatnak szívből szurkolunk és bízunk abban, hogy a tavasz legfontosabb célját eléri és nem esik ki a bajnokságból! VSE

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

15

KVALITNÁ ZIMNÁ PRÍPRAVA Ešte v roku 2018 na prelome novembra a decembra družstvo U13 cestovalo na tradičný medzinárodný halový turnaj do Bruntálu, kde v spoločnosti tímov z Česka, Slovenska, Rumunska, Poľska a Litvy, skončila na 9. mieste. Pre družstvo U11 sme organizovali domáci turnaj, ktorý sa uskutočnil 15. decembra 2018, vyhrala DAC Dunajská Streda pred Dorogom a domácimi futbalistami. Zimnú prípravu našich futbalistov najlepšie charakterizuje posledný januárový víkend. MŠO Štúrovo organizovalo dva turnaje v miestnej športovej hale pre kategórie U9 a U10. Naše mužstvá skončili zhodne na štvrtom mieste, keď len troška športového šťastia chýbalo k zisku bronzových medailí. Mužstvo U11 cez víkend nenašlo premožiteľa a suverénne ovládlo turnaje v Leviciach a v Dorogu. Zverenci S. Baloga získali aj dve individuálne ocenenia. Mladší žiaci cestovali na halový turnaj do Dudiniec a starší žiaci do Budapešti na prípravný zápas proti Rákosmente KSK, ktorý sa skončil remízou 2:2. Dorastenci a dospelí odohrali svoje prípravné zápasy na umelej alebo prírodnej tráve. Turnaje, prípravné zápasy na umelom alebo prírodnom trávniku dominovali od začiatku

januára až do marca. V dlhej zimnej sezóne sme absolvovali vyše 30 turnajov. Zážitkom pre tri kategórie prípraviek bola možnosť zahrať si v nafukovacej hale na umelej tráve v meste Gödöllő. Počas prípravy futbalistom k dispozícií bola aj hala, telocvičňa, posilňovňa a miestnosť Relax. Mužstvo U15 na halovom turnaji v Bajne získalo bronz, ale u starších ročníkov prioritou boli zápasy po holým nebom, na umelej alebo prírodnej tráve. Zápasy na našom tréningovom ihrisku alebo na umelej tráve, nielen v Táte ale aj Budapešti, Tatabányi alebo Šali poslúžili ako kvalitná príprava na jarnú sezónu. Dorastenci boli na „domácom sústredení“ počas jarných prázdnin. Okrem dvojfázových tréningov, zasadačka organizácie poslúžila nielen na taktické rozbory ale aj na zábavu. Vyvrcholením sústredenia boli zápasy s druholigovými Novými Zámkami. Naše A mužstvo absolvovalo od 7. januára do marca 35 tréningov, odohralo 9 zápasov s kvalitnými mužstvami, s bilanciou 3 výhry 3 remízy a 3 prehry. Držíme mužstvu palce na jar, veríme, že mužstvo splní cieľ a zachováme štvrtoligovú príslušnosť! MŠO


K U LT Ú R A

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

16

LAKOSSÁGI FÓRUM – HULLADÉKGAZDÁLKODÁS OBČIANSKE FÓRUM – ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 21. III. 2019 / 18.00 / KULTÚRHÁZ, PÁRKÁNY / KULTÚRNY DOM ŠTÚROVO ------------------------------------------------------------------------------------------------

PÁRKÁNYI REGIONÁLIS KÉPZŐMŰVÉSZETI KÖR KIÁLLÍTÁSA ŠTÚROVSKÝ REGIONÁLNY VÝTVARNÝ SPOLOK – VÝSTAVA BARTA GYULA GALÉRIA / GALÉRIA JÚLIUSA BARTU A KIÁLLITÁS MEGNYITÓJA / VERNISÁŽ: 8. III. 2019 / 16.00 -----------------------------------------------------------------------------------------------1848 - ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS SLÁVNOSTNÁ SPOMIENKA 1848 14. III. 2019 / 17.30 / KULTÚRHÁZ, PÁRKÁNY/ KULTÚRNY DOM ŠTÚROVO CSEMADOK -----------------------------------------------------------------------------------------------BABA-MAMA BÖRZE BABA-MAMA BURZA 17. III. 2019 / 9.00 – 12.00 / KULTÚRHÁZ, PÁRKÁNY / KULTÚRNY DOM ŠTÚROVO Kismama, baba, gyermekruhák, játékok, kiegészítők adása és vétele. Burza detského oblečenia, hračiek, detských a tehu potrieb. ------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORSKÁ BESEDA SO SLOVENSKOU SPISOVATEĽKOU ANDREOU RIMOVOU MESTSKÁ KNIŽNICA / 21. III. 2019 / 17:30 / Tel: 036/751 0160, e-mail: kniznica.konyvtar@gmail.com. Vstup zdarma. -----------------------------------------------------------------------------------------------PAPP KATALIN MMAI TANÁRI KONCERT SÚKR. ZUŠ KATARÍNY PAPPOVEJ KONCERT PEDAGÓGOV 30. III. 2019 / 17.00 / KULTÚRHÁZ, PÁRKÁNY / KULTÚRNY DOM ŠTÚROVO

Sem gyűlölettel, sem erőszakkal….

MEGHÍVÓ

A LIMES-ANAVUM nevében tisztelettel meghívjuk Önt az Gróf Esterházy János tiszteletére rendezendő emlékünnepségre, mellyel boldoggá avatásának támogatásához járulunk hozzá. Az emlékünnepségre 2019. március 23-án Párkányban kerül sor, a következő programmal: 14.30 órakor koszorúzás a Sobieski parkban Esterházy János emlékkövénél 15.00 órakor szentmise Gróf Esterházy János lelki üdvéért a Szent Imre templomban 16.15 ünnepi műsor a kultúrházban Beszédet mond: Dr. Molnár Imre

DARUJ KRV Národná transfúzna služba SR v Nových Zámkoch, MO Červeného kríža a Mesto Štúrovo organizuje

dobrovoľné darovanie krvi

19. marec 2019 od 7:30 hod. do 10:00 hod.

ZMENA MIESTA KONANIA

Mestské kultúrne stredisko Hasičská 25, Štúrovo

-DR. ZACHER GÁBOR TOXIKOLÓGUS ELŐADÁSA BESEDA – DR. ZACHER GÁBOR TOXIKOLÓGOM 12. IV. 2019 / 19.00 / KULTÚRHÁZ, PÁRKÁNY / KULTÚRNY DOM, ŠTÚROVO Belépő: 7,- Eur Vstupné: 7,- Eur -----------------------------------------------------------------------------------------------DÍSZÍTSÜNK EGYÜTT TOJÁSFÁT VYZDOBME SPOLU KRASLICOVÝ STROM 12. IV. 2019 / 8.00 / KULTÚRHÁZ, PÁRKÁNY / KULTÚRNY DOM ŠTÚROVO -----------------------------------------------------------------------------------------------KÖZÉPKORI PANORÁMA STREDOVEKÁ PANORÁMA 20.III. 2019 / 16.00 / PÁRKÁNYI VÁROSI MÚZEUM / MESTSKÉ MÚZEUM ŠTÚROVO PÉNZ – FEGYVER – ÉKSZER – KERÁMIA A kiállitás megtekinthető: 2019. IV. 28 – ig. PENIAZE – ZBRANE – ŠPERKY – KERAMIKA Výstava potrvá do: 28. IV. 2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------HÚSVÉTI VÁSÁR VEĽKONOČNÉ TRHY 14. IV. 2019 / 14.00 / KULTÚRHÁZ, PÁRKÁNY / KULTÚRNY DOM ŠTÚROVO Kézműves vásár, kulturális program, alkotóműhelyek, gasztrozóna. Remeselnícke trhy, kultúrny program, tvorivé dielne, gastrozóna.


MOZIMŰSOR / PROGRAM KINA

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

17

KINO MOZI

3D DANUBIUS HLAVNÁ 6, PEŠIA ZÓNA, ŠTÚROVO, 036/751-11-07, 0907-492-640

MÁRCIUS / MAREC

WWW.KINODANUBIUS.MOJEKINO.SK 9. SO 17.00

PSIE VELIČENSTVO animovaný 7 SD 5 € R: Rob Sprackling, Johnny Smith. Strapatý a super rozkošný psí maznáčik si získa vďaka svojej milej povahe všetky srdcia v kráľovsko paláci. ----------- ----------------------------------------------------------------------9. SZO ZÖLD KÖNYV - Útmutató az élethez vígjáték,dráma 12 MB 5 € 19.00 R: Peter Farrelly SZ: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini. Egy igaz barátság ihlette. ----------- ---------------------------------------------------------------------10. VA A LEGO KALAND 2 17.00 animált 3D :) MB 6 € ----------- ----------------------------------------------------------------------10. NE CAPTAIN MARVEL 19.00 dobrodružný, akčný, sci-fi 12 ST 5 € ----------- ----------------------------------------------------------------------12. KE ZÖLD KÖNYV - Útmutató az élethez 19.00 vígjáték, dráma 12 MB 5 € ----------- ----------------------------------------------------------------------13. SZE BOHÉM RAPSZÓDIA 19.00 életrajzi zenés dráma 12 MB 5 € ----------- ----------------------------------------------------------------------14. ŠTV SKLENENÁ IZBA milostná dráma 12 ČD 5 € 19.00 R: Julius Ševčík H: Carice van Houten, Hanna Alström, Karel Roden, Alexandra Borbély, Karel Dobrý, Vladimír Polívka, Zuzana Fialová. Podľa svetového bestselleru The Glass room ----------- ----------------------------------------------------------------------15. PÉ ÍGY NEVELD A SÁRKÁNYODAT 3 17.00 animált :) MB 5 € ----------- ----------------------------------------------------------------------15. PIA SKRYTÉ TÚŽBY romantický, komédia 18 ST 5 € 19.00 R: Orsi Nagypál H: Radnay Csilla, Kovács Lehel, Péterfy Bori, Ötvös András. Sexuálna komedická dráma o nemožnosti monogamie. A o jej alternatívach. A o ich nemožnosti. ----------- ----------------------------------------------------------------------16. SO ČAROVNÝ PARK animovaný :) SD 5 € 17.00 R: Josh Appelbaum. Jazda na plný plyn. ----------- ----------------------------------------------------------------------16. SZO NYITVA romantikus, vígjáték 18 OV 5 € 19.00 R: Orsi Nagypál SZ: Radnay Csilla, Kovács Lehel, Péterfy Bori, Ötvös András. Nagypál Orsi filmje. ----------- ----------------------------------------------------------------------17. VA A KIRÁLYNŐ KUTYÁJA animált 7 MB 5 € 17.00 R: Rob Sprackling, Johnny Smith. Kis kedvenc, nagy zűr. ----------- ----------------------------------------------------------------------17. VA NYITVA 19.00 romantikus, vígjáték 18 OV 5 € ----------- ----------------------------------------------------------------------19. KE BOHÉM RAPSZÓDIA 19.00 életrajzi zenés dráma 12 MB 5 € ----------- ----------------------------------------------------------------------20. SZE NYITVA 19.00 romantikus, vígjáték 18 OV 5 € ----------- ----------------------------------------------------------------------21. ŠTV LOVEnie komédia 12 OV 5 € 19.00 R: Karel Janák H: Ester Geislerová, Martin Písařík, Evelyn Kramerová, Jakub Prachař. Hľadá sa láska, zn.: rýchlo! ----------- ----------------------------------------------------------------------22. PÉ A KIRÁLYNŐ KUTYÁJA 17.00 animált 7 MB 5 € ----------- ----------------------------------------------------------------------22. PÉ ZÖLD KÖNYV - Útmutató az élethez 19.00 vígjáték, dráma 12 MB 5 € ----------- ----------------------------------------------------------------------23. SO ČAROVNÝ PARK 17.00 animovaný 3D :) SD 6 € ----------- ----------------------------------------------------------------------23. SZO NYITVA 19.00 romantikus vígjáték 18 OV 5 € ----------- ----------------------------------------------------------------------24. VA ÍGY NEVELD A SÁRKÁNYODAT 3 17.00 animált 3D :) MB 6 € ----------- ----------------------------------------------------------------------24. NE LOVEnie 19.00 komédia 12 OV 5 € ----------- ----------------------------------------------------------------------26. UT DOBRÁ SMRŤ životopisný 15 ST 5 € 19.00 R: Tomáš Krupa H: Janette Butlin, Simon Convey, Bridget Convey, Erika Preisig. Vlastníme svoj život, alebo on vlastní nás?

27. SZE BOLDOG HALÁLNAPOT! 2 19.00 horror, vígjáték 15 MB ----------- ----------------------------------------------------------------------28. ŠTV PUNK JE HNEĎ! dráma 15 OV 5 € 17.30 R: Juro Šlauka H: Pavol Kovačovský, Juraj Gerža, Mário Fríbert Príbeh drogovo závislého rebela bez príčiny, ktorý neustále naráža na všeobecne platné pravidlá. ----------- ----------------------------------------------------------------------28. ŠTV ZRANENÉ SRDCIA dráma 12 ČT 5 € 19.00 R: James Kent H: Keira Knightley, Alexander Skarsgård, Jason Clarke, Flora Thiemann. Jedna žena a dvaja muži vo vojnou zničenom meste. ----------- ----------------------------------------------------------------------29. PIA ÚHOŘI MAJÍ NABITO čierna komédia 12 OV 5 € 19.00 R: Vladimír Michálek H: Oldřich Kaiser, Matěj Hádek, Kryštof Hádek. Všetko ide hladko až do okamihu, keď sa ocitnú v nesprávnu chvíľu na nesprávnom mieste. ----------- ----------------------------------------------------------------------30. SO DUMBO rodinný, fantasy 7 SD 5 € 17.00 R: Tim Burton H: Colin Farrel, Michael Keaton, Danny DeVito Nové, dojímavé spracovanie príbehu o lietajúcom slonovi. ----------- ----------------------------------------------------------------------30. SZO MI horror/thriller 15 MB 5 € 19.00 R: Jordan Peele SZ: Yahya Abdul-Mateen II, Lupita Nyong'o, Elisabeth Moss. Egy középosztálybeli házaspár, akik gyermekeikkel tengerparti nyaralójukba mennek pihenni, ám kisvártatva „sokkoló látogatók” toppannak be, és elszabadul a pokol. ----------- ----------------------------------------------------------------------31. NE DUMBO 17.00 rodinný, fantasy 3D 7 SD 6 € ----------- ----------------------------------------------------------------------31. NE MY horror/thriller 15 ČT 5 € 19.00 R: Jordan Peele H: Yahya Abdul-Mateen II, Lupita Nyong'o, Elisabeth Moss. Štastná rodinka na letnom byte, ktorej prázdninovú pohodu naruší štvorica votrelcov. ----------- ----------------------------------------------------------------------ZAČIATKOM MARCA PRIPRAVUJEME / MÁRCIUSI AJÁNLATUNK: -------------------------------------------------------------------------------EXPEDIČNÁ KAMERA 2019 SHAZAM! 2D,3D slovenské titulky+magyar szinkron TERORISTKA česká komédia CYNTORYN ZVIERATIEK české titulky KEDVENCEK TEMETŐJE magyar szinkron CSODAPARK 2D,3D magyar szinkron PRINC KRASOŇ 2D slovenský dabing BŰBÁJ HERCEG ÉS A NAGY VARÁZSLAT 2D magyar szinkron KLIATBA KVÍLIACEJ ŽENY slovenské titulky A GYÁSZOLÓ ASSZONY ÁTKA magyar szinkron VODA, ČO MA DRŽÍ NAD VODOU originál verzia :)mládeži prístupné/korhatárra tekintet nélkül megtekinthető 12 mládeži prístupné od 12 rokov/12 éven aluliak számára nem ajánlott 15 mládeži prístupné od 15 rokov/15 éven aluliak számára nem ajánlott 18 mládeži prístupné od 18 rokov/18 éven aluliak számára nem ajánlott

FK filmový klub/film klub SD slovenský dabing/szlovákul beszélő ST slovenské titulky/szlovák felirat OV originálna verzia/eredeti változat ČD český dabing/csehül beszélő ČT české titulky/cseh felirat MB maďarský dabing/magyarul beszélő MF maďarské titulky/magyar felirat

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! A P R O G R A M VÁ LT O Z Á S J O G ÁT F E N N TA R TJ U K ! AKTUALIZÁCIA PROGRAMU DENNE NA:

www.kinodanubius.mojekino.sk

AKTUÁLIS NAPI PROGRAM:

www.danubiuszmozi.hu


MEGEMLÉKEZÉSEK / SPOMIENKOVÉ OZNÁMENIA

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

18

„Kto ho poznal spomenie si, kto ho mal rád nezabudne. Žije v srdciach tých, ktorí ho milovali.”

„Csak az hal meg, akit elfelednek.” Fájó szívvel mondok köszönetet rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik 2019. február 8-án elkísérték a párkányi temetőben hamvai letételére édesapámat

Dňa 25. marca 2019 si pripomenieme 3. výročie úmrtia nášho milovaného člena rodiny

Sagan Dánielt

Ing. Andora Simsika

Lánya Andrea (Babi) és családja

S láskou na neho spomína celá jeho rodina

„Az égre nézünk, hol egy csillag ragyog! Tudjuk, őriznek Téged az angyalok. Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk, az emléked örökre itt marad közöttünk.”

Fájó szívvel emlékezünk

ifj. Alföldi Károlyra,

Fájó szívvel emlékezünk

Feigl Péterre

akit a halál 20 évvel ezelőtt, január 28-án ragadott ki szerettei köréből.

halálának 20. évfordulóján.

Emlékét örökké őrizzük

Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot. Emlékét őrző szerető családja „Bánatot idéz fel minden kedves emlék, gondoljanak rá, akik őt szerették.”

Szerető családja Ez év január 28-án ragadta el a halál szeretett édesanyánkat, a 91 éves

Alföldi Magdalénát Köszönjük a rokonoknak és ismerősöknek, akik elkísérték őt utolsó útjára.

Fájó szívvel emlékezünk

Emlékét örökké őrizzük.

Mihály Csabára

Szerető családja Szerettei

HIRDETÉS - INZERCIA „Emlékezzetek, s kérlek ne felejtsetek! Emlékezzetek és a végen túl is szeressetek! Emlékezzetek, s akkor talán örökre veletek lehetek!”

Predám trojizbový rodinný dom na pozemku 650 m2 v Štúrove 200 metrov od centra a kúpaliska Vadaš. T.č.: 0907-836-205.

Fájó szívvel emlékezünk halálának 1. évfordulóján drága édesanyánkra, nagymamára.

Hľadáme brigádnikov (študenti nad 17 rokov, nezamestnaní, dôchodcovia, invalidi) do bufetu na TK Vadaš na letnú sezónu. Tel.: 0911-740-410; 0911-120-820.

Szekér Izabellára Emlékét örökké megőrizzük. Szerető családja.

AZ ÉGI ZENEKARBAN ZENÉL TOVÁBB CSIGA Már nem kelti reggel ötkor az asszony, A busz még mindig indul, de már nem rohan a téren át Már nem iszik este a kocsmában, a cigijét sem szívja már Már elfogyott a szesz, kiürült az üveg A hétköznapi bluest sem felejtjük el sosem, sem azt az embert, aki megírta, akivel gyakoroltuk, számtalanszor előadtuk. Már rég elmúlt 20 és kikérte a pultnál az utolsó sört felessel. Nem ült be a Cadillacbe Kentuckynál whiskey-s üveggel kezében. Jó úton van, talán jó úton van, mert beszállt a zenekari kisbuszba, amely az égi színpadra viszi. Idelent pedig marad néhány hang, néhány képfoszlány, néhány váratlan emlék, amely örökre belénk égett. Vojtek Csiga Zoltán, nyugodj békében!

Áron Arnold

Idénymunkásokat keresünk a Vadas termálfürdő területén lévő büfénkbe. 18 éven felüliek jelentkezését várjuk egész, ill. részmunkaidőbe. Jelentkezni lehet a 0905-241-021-es telefonszámon. Megemlékezéseiket személyesen adhatják le a kultúrházban minden munkanapon 8-16 óra között a földszinten lévő irodában. A megemlékezések ára 5€. Lapzártánk mindig adott hó utolsó napja. További információt kérhetnek a parkanyesvideke@gmail.com címen, ahová kérdéseiket, javaslataikat is várjuk. A szerkesztőség ................................................................................... Spomienkové oznámenie môžete odovzdať každý pracovný deň v kultúrnom dome medzi 8-16h v kancelárii na prízemí. Cena oznámenia je 5€. Uzávierku máme stále posledný deň daného mesiaca. Viac informácií na parkanyesvideke@gmail.com, kde čakáme aj vaše nápady, otázky a nárvhy. Redakcia


KERESZTREJTVÉNY

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

19

A kocsmában: - Mindenkit lelövök, akivel megcsalt a feleségem! Mire odalép egy másik: (Válaszát lásd a rejtvényben!) FORGÁCS PÉTER REJTVÉNYE

Műanyag fajtája

Falat habarccsal Messzire bevon

Kórház jele

Török nemzeti ital

... Brockovich Siránkozó (J. Roberts filmje)

Fonal Kolumbiai énekesnő

Fajansz bevonata

Magyar hitvilág gyógyító főpapja

Jód

Kiejtett betű

Hawaii vulkán

1

N Afrikai sivatag

Kassai író (Sándor) Eindhoveni csapat

2 Csuk és ... (Gajdar) Odébb nyomul

Lábát ingatja

Elégel

Focikapus (Dénes)

Ima végszava „Állati“ csábítás Csak részben! Hanva része! Cassius ... (bokszoló)

Szintén Lánynév

Számszerű tény Gyümölcsféle Német névelő

Párosan nyit! Nagyon öreg Orosz női név

Töltőtollmárka Láb felső része Színésznő (Katinka) Kerti ülőhely

Népi hangszer

Borászkellék Római 1050

Te meg ő

Paneldarab! Középen bead!

Francia hölgy!

Páratlan Adél!

Oxigén

Nitrogén

P

Félig!

Megfejtéseiket emailben (parkanyesvideke@gmail.com) és levélben (Tűzoltó u./Hasičská. 25.) is beküldhetik. Az email tárgymezőjében vagy a borítékon tüntessék fel: REJTVÉNY. Címüket és telefonszámukat írják meg. Beküldési határidő: 2019. április 1. A helyes megfejtést beküldők közül egy nyertest sorsolunk ki, aki két jegyet nyer a Danubius mozi felajánlásából egy általa választott filmre. Előző havi megfejtés: Jól van lányom, nem bánom, őt is magaddal viheted. Múlt havi nyertes: Ivana Skopeczová, aki Forgács Péter Fadrusz c. kötetét nyerte meg. Gratulálunk!

PRACOVNÁ PONUKA ÁLLÁSAJÁNLAT

Vadaš s.r.o. prijíma brigádnikov (nad 18 rokov) na letnú sezónu: čašníkov, pomocných kuchárov, plavčíkov, záchranárov, pokladníkov, upratovačky, zdravotné sestry, ochrankárov a pracovníkov recepcií. Prijímame čističov bazénov so zvýhodnenými platobnými podmienkami na prácu s chemikáliami.

A Vadas Kft. idénymunkásokat (18 éven felül) keres az alábbi munkakörökbe: pincér, segédszakács, úszómester, életmentő, pénztáros, takarító, egészségügyi nővér, biztonsági őr és recepciós. Keresünk továbbá kiemelt bérezésű medencetisztítókat (vegyszerekkel történő munkára). Hlásiť sa môžete • Jelentkezni lehet: sekretariat@vadas.sk, tel.: 036/7560115. cez pracovné dni • munkanapokon 08:00-12:00


-optický internet -televízia -telefón -kamerové systémy -štrukturovaná kabeláž

Pedikúra Hajnalka

“ÚČTOVNÍK”

Úzka ulica//Terasy I.//pri garážach 0918 873 772//info@sevenet.sk

Medicinálna pedikúra ..................... ? Gyógypedikur

Dolná 10, Štúrovo Tel.: 0948/205858

markodental_print_parkanyesvideke_94x137_v3.indd 1

PONUKA PRÁCE

03/12/18 14:29

Vyžaduje sa stredoškolské vzdelanie v odbore (alebo absolvent). Práca na plný úväzok. Nástupný plat: netto 500€. INFO: 0918 744 749

Profile for Párkány és Vidéke - Štúrovo a okolie

2019/3 Párkány és Vidéke - Štúrovo a okolie  

2019/3 Párkány és Vidéke - Štúrovo a okolie  

Advertisement