Párkány és Vidéke - Štúrovo a okolie

Párkány és Vidéke - Štúrovo a okolie

Párkány/Štúrovo, Slovakia

Párkány város közéleti-kulturális havilapja. A lap régebbi számai iránti érdeklődés esetén kérjük, tudakozódjon a párkányi Városi Hivatalnál!

Kultúrno-spoločenský mesačník mesta Štúrovo. V prípade záujmu o staršie číslo mesačníka Vás prosíme, aby ste kontaktovali Mestský úrad Štúrovo!

www.sturovo.sk