Page 1

Ενημέρωση 2021 Ελλάδα- Ευρώπη 2021

enewsletter Εβδομαδιαία διαγώνια σύνοψη ειδήσεων για την Βουλή, την Ευρωβουλή, την Ευρωπαϊκή

Διεύθυνση: Αλεξάνδρου Σούτσου 19, Αθήνα, 10671 Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 3616254

Επιτροπή και τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές

Web: www.koinoniapoliton.gr

Ηλεκτρονική Έκδοση του περιοδικού

E-mail: paremvassi@paremvassi.gr

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ»

ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ 249

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ημερήσια Διάταξη ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ‫ל‬Θ΄ Τρίτη 4 Μαρτίου 2014 Ώρα 6.00΄μ.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόμου: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/109/ΕΚ σχετικά με τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε ένα κράτος - μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.2196/1994 (Α΄41) και άλλες διατάξεις». ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Νικόλαος Ταγαράς και Ευστάθιος Παναγούλης.

1. Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για τη διάνοιξη νέας συνοριακής διόδου και οδικής αρτηρίας μεταξύ των δύο χωρών, που θα συνδέει την πόλη Ξάνθη της Ελληνικής Δημοκρατίας με την πόλη Ζλάτογκραντ της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας». ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Κων/νος Κουτσογιαννακόπουλος και Βασίλειος Χατζηλάμπρου. 2. Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Αρμενίας για θέματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση». ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Χρίστος Δήμας και Βασίλειος Χατζηλάμπρου.

04.03.2014

3. Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης για λογαριασμό της Εθνικής Παλαιστινιακής Αρχής». ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ιωάννης Κεφαλογιάννης και Βασίλειος Χατζηλάμπρου. 4. Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόμια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόμου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης». ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ευθύμιος Καρανάσιος και Μαρία Τριανταφύλλου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ρ ΄ Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014 Ώρα 10.00΄π.μ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΑ΄ Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014 Ώρα 9.30΄π.μ.


| ΤΕΥΧΟΣ #249 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη». ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ηλίας Βλαχογιάννης και Δημήτριος Τσουκαλάς. Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της, της 27.2.2014, τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε 2 έως 3 συνεδριάσεις.

Επιτροπές (4.3.2014 – 7.03.2014)

Ιωάννου, Γενικός Διευθυντής της Eurobank και εκπρόσωπος του «egg-enter.grow.go».

ΤΡΙΤΗ 1. Ώρα 17.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151) Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης: Παρουσίαση – βάσει αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – ελληνικών τεχνιλογικών εταιρειών (start-up) διεθνούς εμβέλειας. Τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερώσουν οι κ.κ. Γεώργιος Κουτσογιαννόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας HELIC, Κωνσταντίνος Αποστολίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Raycap και Σταύρος

2. Ώρα 18.00΄- Αίθουσα «Προέδρου Δημητρίου Γεωργ. Παπασπύρου» (150) Η ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης:Προγραμματισμός του έργου της Υποεπιτροπής. ΤΕΤΑΡΤΗ Ώρα 16.30΄- Αίθουσα Γερουσίας

2


| ΤΕΥΧΟΣ #249 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα συνέλθουν σε κοινή συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης: Συζήτηση επί της Έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τον δημοσιονομικό έλεγχο και τον έλεγχο συμμόρφωσης των διαδικασιών προμηθειών και της διαχείρισης αποθεμάτων του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ιπποκράτειο». Στη συνεδρίαση θα παρίσταται ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κ. Ιωάννης Καραβοκύρης.

ΠΕΜΠΤΗ

(Άρθρο 130 παρ. 5 του Κ.τ.Β) Πέμπτη 6-3-2014 Ώρα 09.30’ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: Συζήτηση ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Παρασκευή 7-3-2014 Ώρα 10.00’ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: Συζήτηση ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: Αρμοδιότητας Υπουργείου ΥΓΕΙΑΣ.

του

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος Τρίτη 4-3-2014 Ώρα 18.00’ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: Συζήτηση ΑΝΑΦΟΡΩΝ & ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μισθολογικής Ισότητας συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου, γεγονός που συμβολίζει ότι οι γυναίκες ουσιαστικά εργάζονται τους 2 πρώτους μήνες κάθε έτους χωρίς αποδοχές, καθώς υπάρχει σαφής διαφορά ανάμεσα στις αμοιβές ανδρών και γυναικών. Περισσότερα…

Η με αριθμό 18/18 από 4-2-2014 ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 41 Βουλευτών του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., κ.κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΤΑ, ΑΝΔΡΕΑ ΞΑΝΘΟΥ, ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝ/ΝΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ,ΘΕΑΝΟΥΣ ΦΩΤΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΑΣ ΓΑΪΤΑΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΤΖΑ, ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΠΑΡΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ κ.α. (Σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις στην ψυχική υγεία)

Ώρα 10.00΄ - Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151) Η ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ θα συνεδριάσει με θέμα ημερήσιας διάταξης: Συζήτηση επί των Εκθέσεων Πεπραγμένων των Μονάδων Α΄ και Γ΄ (έτους 2013) της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και ακρόαση του Προέδρου αυτής, κ. Παναγιώτη Νικολούδη, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Η Ημέρα Μισθολογικής Ισότητας υπογραμμίζει την ανάγκη αντιμετώπισης της ανισότητας των φύλων

Αξιοποιώντας το δυναμικό του παράκτιου και νησιωτικού τουρισμού Η στρατηγική στοχεύει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τουριστικός κλάδος στην Ευρώπη, ώστε να τονωθεί η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητά του. Η Ευρώπη αποτελεί τον υπ’ αριθμόν 1 τουριστικό προορισμό, με 534 εκατομμύρια αφίξεις τουριστών - που αντιστοιχούν στο 52 % των αφίξεων παγκοσμίως - και έσοδα ύψους 356 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2012.

Οικονομικές προβλέψεις για την ΕΕ: η ανάκαμψη κερδίζει έδαφος Η οικονομική ανάκαμψη συνεχίζεται στα περισσότερα κράτη μέλη, αν και με διαφορετικό ρυθμό και ένταση. Παραμένει, όμως, εύθραυστη λόγω του χρέους και της δημοσιονομικής εξυγίανσης που κληροδότησε η οικονομική κρίση. Περισσότερα…

Περισσότερα… Επίσκεψη του Επιτρόπου Andor στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας (3-4 Μαρτίου 2014) Ο Επίτροπος επισκέπτεται τη χώρα μας προκειμένου να απευθύνει εναρκτήριο χαιρετισμό στο Συνέδριο Υψηλού Επιπέδου με θέμα Ο ρόλος των Περιφερειών στην υλοποίηση της "Εγγύησης για τη Νεολαία". Το Συνέδριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας, την Τρίτη 4 Μαρτίου, στην Καβάλα και συνδιοργανώνεται από την ΔΑΠΘ

3


| ΤΕΥΧΟΣ #249

(Διάσκεψη των Απομεμακρυσμένων και Θαλάσσιων Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης – CPMR), την Περιφέρεια Ανατολικής ΜακεδονίαςΘράκης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περισσότερα…

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής: Η λίστα των επιθυμιών σου για την Ευρώπη EU has to pay its humanitarian aid bills, said budget MEPs The EU must honour its promises to pay humanitarian aid bills by all possible means and make full use of the budget flexibility secured by Parliament, said speakers during a debate on Tuesday in the budgets committee on the funding difficulties affecting EU humanitarian aid. Commissioner Kristalina Georgieva said the EU humanitarian aid portfolio needs a further €400 million. Περισσότερα… Ukraine’s Crimea envoy asks EU to move beyond expressing solidarity to action

“Τι θέλεις από την Ευρώπη"; Την Πέμπτη, 4 Μαρτίου, πραγματοποιείται στο ΕΚ εκδήλωση που διοργανώνει η Ευρωπαία Διαμεσολαβητής, με σκοπό να δώσει την ευκαιρία στους πολίτες να μοιραστούν τη γνώμη τους για την Ευρώπη και το μέλλον που φαντάζονται για αυτήν. Μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εκδήλωση από τις 10:00 και να εκφράσετε τις δίκες επιθυμίες και ερωτήσεις μέσω Twitter χρησιμοποιώντας το hashtag #EUwishlist.

τολικούς Εταίρους και αξιολογεί την πρόοδο της Τουρκίας στην πορεία προς την ένταξη στην ΕΕ. Για την Ημέρα της Γυναίκας το ΕΚ διοργανώνει συνέδριο με την παρουσία ευρωβουλευτών και βουλευτών των εθνικών κοινοβουλίων με θέμα τη βία κατά των γυναικών και σεμινάριο με θέμα οι γυναίκες στην πολιτική. Περισσότερα…

Περισσότερα…

Boris Tarasyuk, the Ukrainian government's special envoy for Crimea, told the foreign affairs committee on Monday that Ukraine needed the EU to sign the association agreement as quickly as possible. He called Russia's action "both intervention and aggression" and voiced his gratitude for MEPs' solidarity.

Ημέρα της Γυναίκας: Προλαμβάνοντας τη βία κατά των γυναικών

Περισσότερα…

Το ΕΚ αυτή την εβδομάδα: επίσκεψη Ντράγκι, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, Τουρκία Αυτή την εβδομάδα η Πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι επισκέπτεται την επιτροπή Οικονομικών του ΕΚ, ενώ η επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων συζητά τις μελλοντικές της σχέσεις με τους Ανα-

Η βία κατά των γυναικών αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στερεί στις γυναίκες την ευκαιρία να συμμετέχουν πλήρως στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή. Το ΕΚ στηρίζει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, οργανώνοντας εκδηλώσεις με επίκεντρο το θέμα της φετινής χρονιάς, την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών. Περισσότερα…

4


| ΤΕΥΧΟΣ #249 Conference: "Heritage First! Towards a common approach for a sustainable Europe" Economic and Financial Affairs Council 10th IBA Competition Mid-Year Conference

Council focuses on climate, energy and GMOs Ευρωπαϊκό Ημερολόγιο

The EU environment ministers discussed the 2030 policy framework for climate and energy and exchanged views on a proposal concerning genetically modified organisms (GMOs). Περισσότερα… EU condemns Russia's actions in Ukraine, calls for dialogue and remains ready for further measures On 3 March the EU ministers for foreign affairs held an extraordinary meeting of the Foreign Affairs Council on the situation in Ukraine. Περισσότερα… Media advisory - Meeting of EU Heads of State or Government on Ukraine, 6 March 2014 - Brussels, Justus Lipsius building EU-US Summit, Brussels, 26 March 2014 Justus Lipsius building - MEDIA ACCREDITATION

Press release - 3305th FOREIGN AFFAIRS Council meeting (provisional version) - Brussels, 3 March Council authorises member states to ratify the Arms Trade Treaty PRESS RELEASE - 3298th Council meeting - JUSTICE and HOME AFFAIRS (Home Affairs) - Brussels, 3 March 2014 (Provisional version) Press release - 3297th Council meeting - ENVIRONMENT - Brussels, 3 March 2014

(03-08.03.2014)

6th European Summit of Regions and Cities: "European Recovery, Local Solutions"

European Parliament Committee Meetings 2nd International Symposium on Fishery-Dependent Information Healthy Oceans – Productive Ecosystems: A European conference for the marine environment High Level Conference on the Future of the European defence sector: Setting the Agenda for the European Defence Industry

Σχέδιο Κανονισμού για την ασφαλή διαβίβαση των διατηρούμενων δεδομένων,. 3917/2011,

Interactive event: Your wish list for Europe Spotlight on the innovation performance of EU Member States and regions Transport, Telecommunications & Energy Council High-Level Conference: The Role of the Regions in the Implementation of the “Youth Guarantee”

New mobile phone app will help track marine litter People will soon be able to report the litter they find on the beach, thanks to a new mobile phone app developed by the European Environment Agency (EEA).

Coreper I

Περισσότερα…

Coreper II

Ten things everyone should know about Europe's productive seas

Violence against women across the EU: Abuse at home, work, in public and online Presentation of In-Depth Reviews on Macroeconomic Imbalances HOST Final Conference Justice and Home Affairs Council Safety & Security in Cyber Space: Building up trust in the EU

A recent assessment by the European Environment Agency (EEA) showed that European seas are in a worrying state. As policy makers meet to discuss the marine environment that sustains maritime development, the EEA summarises ten important facts about the ecosystems beneath the waves. Περισσότερα…

5


| ΤΕΥΧΟΣ #249

Ορθή εφαρμογή των διατάξεων και ενεργοποίηση της διοικητικής εποπτείας για τη λειτουργία περιπτέρου από το Δήμο Καβάλας

«Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ενημερωτικό Δελτίο: Επίσημος Έλεγχος Τροφίμων – Δράσεις, προβλήματα και προοπτικές βελτίωσης

Συνέχιση χορήγησης του ΕΚΑΣ σε όλους τους συνταξιούχους αναπηρίας Επισημάνσεις σχετικά με τη νέα διαδικασία απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και κυκλοφορίας αυτοκινήτων για άτομα με αναπηρίες Εγγραφή και φοίτηση επιτυχόντα με νοητική αναπηρία (σύνδρομο Down) σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Διαδικασίες κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών

Διοικητικός απολογισμός 2013

Περισσότερα…

Πανελλαδική Έρευνα Δικαιώματα καταναλωτών την εποχή της κρίσης Μ. Βρετανία: Χρήση αντικαρκινικών φαρμάκων από bodybuilders

2014: Τιμές Σαρακοστιανών

Για δεκαετίες, οι αθλητές του bodybuilding που έκαναν χρήση αναβολικών στεροειδών έκαναν και παράνομη χρήση του φαρμάκου Τamoxifen, με σκοπό την αποφυγή της γυναικομαστίας (αύξηση του στήθους, θωρακικών μυών). Περισσότερα…

Ανάπτυξη Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης (ΣΕΔ) στο κτίριο της ΡΑΕ και πιστοποίηση της Αρχής κατά EN ISO 50001:2011 Περισσότερα…

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ| ΕΚΔΟΤΗΣ: Ένωση Πολιτών για την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μουζέλης Νίκος| ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Βασιλόπουλος Περικλής | ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ-Κλαίρη Γεωργακοπούλου | ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ: Μαρία- Μαρίνα Κυριακοπούλου, Νίτα Κυριακοπούλου, Ομάδα Βρυξελλών- Λονδίνου | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Αλ. Σούτσου 19 – 10671, Αθήνα | T/Φ: 2103616254 | www.koinoniapoliton.gr | paremvassi@paremvassi.gr

6

E newsletter 04 03 2014  
E newsletter 04 03 2014  
Advertisement