Page 1

Informàtica Activitats Adicionals

Alumne: Michely Paredes Galeano. Grup: 4º C Curs: 2010/2011. Professor: Antonio Guirola.


IES Corbera Informàtica 4t

Departament de Tecnologia Curs 2010-2011

Activitats adicionals 1. Busca informació del procés d'engegada d'un ordinador. •

Què és MBR?

Un MBR (master boot record) és el primer sector (sector zero) d'un dispositiu d'emmagatzematge de dades, semblant a un disc dur. S'utilitza per diverses coses, com per l'arrencada del sistema operatiu amb bootstrap o per emmagatzemar una taula de particions, però a vegades, s'utilitzar només per identificar un dispositiu del disc individual. •

Què és GRUB?

El GRUB (GRand United Bootloader) és un administrador o gestor d'arrencada múltiple, desenvolupat pel projecte GNU, que s'utilitza per iniciar un de dos o més sistemes operatius instalats en un mateix ordinador. Aquest administrador s'utilitza principalment en sistemes operatius GNU/Linux. •

Què és una distribució Linux?

Una distribució Linux és una distribució del software basat en el nucli Linux que inclou paquets de software per satisfer les necessitats dels usuaris (ja siguin usuaris domèstics, empresarials o per servidors). •

Què és una instal·lació dual?

Una instal·lació dual és quan un ordinador té la capacitat de poder tenir i iniciar més d'un sistema operatiu en un mateix disc rígid o equip. •

Què és un gestor d'arrencada?

Un gestor d'arrencada és un sencill programa que serveix exclusivament per reparar tot el que necessita el sistema operatiu per funcionar. •

Quin tipus de gestor instal·la la Linkat?

La Linkat està basat en la distribució de OpenSUSE de GNU/Linux. •

Què és un repositori?

Un repositori és un servidor o un dispositiu on es troben emmagatzemats programes corresponents a un sistema operatiu com fitxes, arxius... •

Què és synaptic?

Synaptic és un programa pel sistema de gestió de paquets de Devian GNU/Linux. S'utilitza per sistemes basats en paquets .deb però també es pot utilitzar en paquets RPM.


Quins són els sistemes de fitxers més habituals en Windows? I en Linux?

El sistema de fitxes serveixen per emmagatzemar i organitzar els fitxes de l'ordinador per tal de facilitar-ne la localització i l'accés. En Windows: FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, ISO 9660 i UDF. En Linux: EXT2, EXT3, ReiserFS i XFS. •

Quins tipus d'entorns gràfics podem fer servir a Linux?

A Linux hi ha diversos entorns gràfics però els principals són: KDE: és un entorn d'escriptori amb un aspecte semblant al Windows i amb moltes funcionalitats. GNOME: És una alternativa del KDE una mica menys semblant que Windows. XFce: entorn d'escriptori més sencill que KDE i GNOME. FluxBox: És un entorn de finestres elegant però utilitza estrictament el necessari. IceWM: entorn de finestres amb una barra de deures i un menú semblant als gràfics de Windows però no utilitza icones per l'escriptori. •

Quina diferència hi ha entre software lliure i software gratuït?

El software lliure és el tipus de software on l'usuari té diversos drets sobre el programa i el dret de conèixer el codi font que assegura l'estabilitat i l'eficàcia. El software gratis, en canvi, només assegura que sigui gratis, generalment com a medi de propaganda d'un programa de pagament. 2. Busca informació sobre les diferents distribucions de Linux, tant genèriques com educatives, S'hi ha de reflectir qüestions com: • • • • •

L'any d'inici de cada distribució. Per quina versió es troba. Quina administració o empresa li dóna suport. En quina distribució de Linux està basada. Si utilitza només programari lliure o també inclou programari propietari.

Aquest apartat el pots fer en una taula.

Distribució

Any d'inici

Última versió disponible

empresa

Distribució de Linux

Tipus de programari

Fedora

2003

Fedora 13

Red Hat

GNU/Linux

Lliure

OpenSUSE

1994

11.3

Novell

GNU/Linux

Lliure

Ubuntu

2004

10.04.1

Canonical Ltd.

GNU/Linux

Lliure

Mandriva

1998

Mandriva 2010.1

Mandriva

GNU/Linux

Lliure


3. Basant-nos en qualsevol distribució de Linux, respon a les següents qüestions: En aquest cas, la distribució de Linux és Ubuntu. •

Amb quin programa podem escoltar música? Audacious.

Amb quin programa podem veure una peli? Totem.

Amb quin programa podem gravar un CD d'audio? K3b.

Amb quin programa podem gravar un DVD? K3b.

Amb quin programa podem editar una imatge, una foto,etc? Gimp.

Amb quin programa podem navegar per internet? Mozilla FireFox.

Amb quin programa podem xatejar? Kopete.

Amb quin programa pdem crear i editar una pàgina web? Macromedia Dreamweaver.

Amb quins programes podem jugar? Cedega o Wine.

Es podem instal·lar més jocs?. Com? Sí, en el cas de Cedega, el primer que cal fer és possar el CD del joc a l'ordinador, obrir el programa i donar-li a “instal·lar”. Sortirà una finestra que diu “carpeta del joc” on s'ha de possar el nom del joc (no cal possar cap direcció de ruta, només el nom del joc). Seguidament, li donem click on diu “detectar joc”. Si tot va bé, ens portarà on es troba l'arxiu d'instal·lació del CD. Quan s'acabi d'instal·lar, sortirà una altra finestra amb el nom del joc i l'accés directe. Només queda obrir el joc i donar-li a “Jugar”.

Amb quin programa podem editar un text? I un full de càlcul? Per editar un text es pot fer servir Gedit o Vin i per editar un full de càlcul podem utilitzar Gnumeric o OpenOffice (L'OpenOffice també es pot fer servir per editar un text).

Activitats Adicionals  
Activitats Adicionals  

Activitats adicionals per informàtica

Advertisement