Page 1

inzerujte v pardone, nie do krabice

TEL./FAX: 038/532 10 45 TEL. 038/532 20 83 TEL./FAX: 046/542 10 15 TEL. 046/542 04 79 TOPOLCANY@PARDON.SK V Partizánskom od marca spustili projekt rómskych občianskych hliadok. Ich úlohou je dozerať na poriadok PRIEVIDZA@PARDON.SK INZERCIATO@PARDON.SK a pokoj v okolí bytoviek na Nábrežnej ulici. Táto lokalita je známa tým, že tam žijú neprispôsobiví občania. Nábrežná ulica sa stala pracoviskom niekedy nedokáže usmerniť ani mest- aktivity. V ich právomoci je upozorňo- WWW.PARDON.SK

11/XIX 18. MAREC 2011 NÁKLAD 50 000 KS TOPOĽČANY, PRIEVIDZA, PARTIZÁNSKE, BÁNOVCE N/B + OKOLIE ZADARMO

Rómske hliadky v Partizánskom

rómskych občianskych hliadok. Dôvodom výberu neslávne známej lokality je problematickosť na každom kroku. Neporiadok a asociálne správanie sa rómskych spoluobčanov dosiahlo stav, kedy už mesto Partizánske pristúpilo k ráznemu riešeniu problému. „Zabezpečiť dlhodobú čistotu v okolí bytoviek na Nábrežnej, či ovplyvniť spolunažívanie v tamojšej rómskej komunite je skutočne neľahká úloha. Rómovia sú špecifická komunita, ktorej chovanie

ská či štátna polícia,“ uviedol primátor Partizánskeho Jozef Božik pre agentúru SITA. Vytvorením občianskych hliadok podala samospráva pomocnú ruku aj Rómom, ktorí chcú z vlastnej iniciatívy zlepšiť vzťahy v komunite i súžitie komunity s ostatnými občanmi. Náplňou práce občianskych hliadok v Partizánskom je v prvom rade zabezpečiť spolu s mestskou políciou dodržiavanie čistoty, pomáhať zabezpečiť bezkonfliktné spolunažívanie a dbať na preventívne

vať najmä deti na nevhodné správanie, nahlasovať vážne porušenia verejného poriadku alebo páchateľov priestupkov mestskej polícii. Do dnešnej doby sa prihlásili traja uchádzači. Ich výber však podmieňujú kritériá, napr. že záujemca musí byť evidovaný na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a byť poberateľom dávok v hmotnej núdzi. V prvom rade však musí prejaviť ochotu a spolupracovať. -as

PREPRAVA osôb a tovaru po Európe

Budapešť Praha Mníchov Frankfurt Amsterdam

Hudobná skupina

DARINA A JÁN

e-mail: dvancova@gmail.com, 0903/519 401

Okamžité pôžičky

PENIAZE PENIAZE PENIAZE • profesionálny prístup • bez ručiteľa • ručenie nehnuteľnosťou • naďalej zostávate vlastníkom nehnuteľnosti

Zaplatíme Vaše dlhy

7+1

0907 056 599

do 24 hodín

(ľudovky, repete, country) firemné akcie, zábavy, svadby, posedenia

115 € 195 € 295 € 395 € 585 €

www.tatracredit.sk info@tatracredit.sk 0915 30 55 00 • 0907 86 06 06 • 0910 15 14 13 • 0902 55 55 57

ZLATNÍCTVO

TOP GOLD M. R. Štefánika 2, Topo¾èany

striebro Z¼AVA Swarovski 7–15% oce¾ hodinky novinka

pardon na webe

kompletné noviny

ZLATÉ ŠPERKY - NOVÝ TOVAR

www.pardon.sk

SUHGDMN~SDVSURVWUHGNRYDQLHQHKQXWHĺQRVWt

www.comfortrealit

y.sk

Distribúcia novín Pardon každý týždeň do vašej schránky: Handlová, Nováky, Bojnice, Jacovce, Krušovce, Nemčice, Žabokreky nad/Nitrou, Rybany, Skačany, Solčany, M.Uherce, Šimonovany, Kanianka, Nitrianske Pravno, Nedožery-Brezany, Lazany, Lehota p/Vtáčnikom, Dolné Vestenice, Nitrianske Rudno, Zemianske Kostoľany, Sebedražie, Čereňany, Oslany, Šišov. V predajniach potravín a PNS každý týždeň v obciach: Bojna, Továrniky, Ludanice, nadlice, Ostratice, V.Bielice, Radošina, Prázdnovce, Tesáre, Uhrovec, Urmince, V.Bedzany, V. Ripňany, Nitr. Streda, Chrabrany, Bošany, Nedanovce, Chynorany, Cigeľ, Kamenec pod Vtáčnikom, Bystričany, Hradište, Nitrianske Sučany, Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou, Liešťany, Valaská Belá, Opatovce nad Nitrou, Poruba, Pravenec, Kľačno, Chrenovec, Ráztočno. PARDON bližšie k vám .... PARDON bližšie k vám .... PARDON bližšie k vám .... PARDON bližšie k vám .... PARDON bližšie k vám ....


11/XIX

Strana 2

www.pardon.sk

DigitĂĄlne vysielanie

6SRORĀQRVĨ

MĂĄm otĂĄzoÄ?ku. Ako funguje prĂ­jem televĂ­znych stanĂ­c cez digitĂĄlne vysielanie? Chceli by sme ho vyuŞívaĹĽ, ale pravdupovediac, nevieme vlastne o tom niÄ?. Chceli by sme si kĂşpiĹĽ novĂ˝ TV, ale neviem, Ä?o potom? Funguje ten DVB - tuner zabudovanĂ˝ v televĂ­zii ako prijĂ­maÄ?? Ako je to vlastne s digitĂĄlnym vysielanĂ­m v naĹĄej lokalite ? ÄŽakujem. Petra. J. HandlovĂĄ

05i]XVD7RSRÄ•Ä€DQ\

AlĹžbeta SivĂĄ ĹĄĂŠfredaktorka Pardonu

MyĹĄlienka ploĹĄnĂŠho digitĂĄlneho vysielania sa zrodila v eurĂłpskom parlamente. V praxi to znamenĂĄ, Ĺže podÄža medzinĂĄrodnĂ˝ch prĂĄvnych predpisov nĂĄm EU nariaÄ?uje do konca roku 2012 prejsĹĽ na digitĂĄlne vysielanie. Na jednej strane urÄ?ite ide o kvalitnejĹĄĂ­ prĂ­jem. Obraz by mal byĹĽ bez sneĹženĂ­ a ĹĄumu. DigitĂĄlne sa bude daĹĽ prijĂ­maĹĽ oveÄža väÄ?ĹĄie mnoĹžstvo programov. V budĂşcnosti sa plĂĄnujĂş novĂŠ sluĹžby, napr. rozhlasovĂŠ programy, superteletext, elektronickĂ˝ programovĂ˝ sprievodca, multimediĂĄlne sluĹžby a sluĹžby pre mobilnĂ˝ televĂ­zny prĂ­jem. NegatĂ­vom je, Ĺže nie Ăşplne vĹĄetky lokality budĂş digitĂĄlnym vysielanĂ­m pokrytĂŠ. PodÄža oficiĂĄlnych vyjadrenĂ­ majĂş televĂ­zni vysielatelia zmapovanĂŠ lokality, kde by prechod na digitĂĄlne vysielanie mal, Ä?i nemal byĹĽ plynulĂ˝. ProtikladnĂŠ nĂĄzory ale hovoria, Ĺže aĹž prax ukĂĄĹže, ako to v skutoÄ?nosti bude. Prechod spĂ´sobu vysielania mĂ´Ĺžu skomplikovaĹĽ poveternostnĂŠ podmienky alebo terĂŠn, v akom sĂş vysielaÄ?e. NajpesimistickejĹĄie odhady hovoria, Ĺže prechod z terestriĂĄlneho na digitĂĄlne vysielanie bude sprevĂĄdzaĹĽ nervozita a chaos. Naopak, kompetentnĂ­ sÄžubujĂş Ä?o najväÄ?ĹĄiu informovanosĹĽ obyvateÄžov. O vypĂ­nanĂ­ vysielaÄ?ov bude napr. STV informovaĹĽ na spodnom okraji obrazovky. DivĂĄci tak budĂş informovanĂ­, kedy sa majĂş zaÄ?aĹĽ pripravovaĹĽ na prechod na digitĂĄlne vysielanie. ÄŒo to pre nĂĄs vlastne znamenĂĄ ? Ak chytĂĄte prĂ­jem cez antĂŠnu, mali by ste po prechode na DVB-T otoÄ?iĹĽ svoju antĂŠnu z horizontĂĄlnej do vertikĂĄlnej polohy a nasmerovaĹĽ na sprĂĄvny vysielaÄ?. ZĂĄroveĹˆ by ste si mali opätovne nastaviĹĽ i televĂ­zor. PokiaÄž si sami netrĂşfate alebo nie ste technicky zdatnĂ­, oslovte susedov tzv. „antenĂĄrov“ alebo Ä?alĹĄĂ­ch odbornĂ­kov. ZĂĄkladnou podmienkou prĂ­jmu digitĂĄlneho signĂĄlu je maĹĽ televĂ­zor s DVB tunerom alebo zariadenie set-top-box. O komplexnejĹĄie odpovede na VaĹĄe otĂĄzky sme poĹžiadali odbornĂ­ka z praxe, p. Branislava MichalĂ­ka z firmy SORTEC¸ ktorĂĄ sa zoberĂĄ predajom a servisom antĂŠnnej a satelitnej techniky. V oblasti hornej Nitry dĂ´jde k vypnutiu analĂłgovĂŠho signĂĄlu postupne. Pokrytie Hornej Nitry zabezpeÄ?uje niekoÄžko vysielaÄ?ov: Ĺ˝ilina, BanskĂĄ Bystrica, TrenÄ?Ă­n, Nitra, Uhrovec, NovĂŠ mesto nad VĂĄhom, BanskĂĄ Ĺ tiavnica. DigitĂĄlne vysielanie v oblasti, ktorĂş pokrĂ˝va povaĹžskobystrickĂ˝ vysielaÄ?, zaÄ?nĂş sledovaĹĽ od 12. aprĂ­la. VysielaÄ? v TrenÄ?Ă­ne bude digitĂĄlne vysielanie ĹĄĂ­riĹĽ najneskorĹĄie od 3. mĂĄja. DigitĂĄlny signĂĄl sa bude mĂ´cĹĽ naladiĹĽ v lokalite HandlovĂĄ a Ä?asti Turiec najneskĂ´r od 28. aprĂ­la. V priebehu mĂĄja a jĂşna 2011 dĂ´jde k rozĹĄĂ­reniu programov digitĂĄlneho vysielania v TrenÄ?ianskom kraji z Ä?alĹĄĂ­ch troch lokalĂ­t.

PĂ˝tate sa aj vy, koho najviac postihne vĂ˝padok analĂłgovĂŠho vysielania a ako? Branislav MichalĂ­k hovorĂ­: ,,Prechod na digitĂĄlne vysielanie sa dotkne domĂĄcnostĂ­, ktorĂŠ prijĂ­majĂş TV signĂĄl cez antĂŠnu, teda individuĂĄlnym prĂ­jmom. DomĂĄcnostĂ­, ktorĂŠ prijĂ­majĂş televĂ­zny signĂĄl cez kĂĄblovĂŠ rozvody, sa tento proces veÄžmi nedotkne. DistribĂşciu zabezpeÄ?uje prevĂĄdzkovateÄž.“ ReĂĄlne nĂĄklady odhadujĂş na jednu rodinu s prechodom na ,,digitĂĄl“ podÄža toho, Ä?o vĹĄetko si musĂ­ domĂĄcnosĹĽ zaobstaraĹĽ. Pri vypnutĂ­ analĂłgovĂŠho vysielania majĂş domĂĄcnosti, ktorĂŠ nemajĂş kĂĄblovĂş TV, tieto moĹžnosti. PokiaÄž sa rozhodnete prijĂ­maĹĽ pozemnĂŠ digitĂĄlne vysielanie naÄ?alej cez antĂŠnu, je potrebnĂŠ zabezpeÄ?iĹĽ si digitĂĄlny set top box (digitĂĄlny tuner). Ich ceny sa pohybujĂş cca od 20 eur za najjednoduchĹĄie modely. KoÄžko televĂ­ziĂ­ je v domĂĄcnosti, toÄžko set top boxov budete potrebovaĹĽ. NovĂŠ televĂ­zory majĂş digitĂĄlny tuner pre DVB-T zabudovanĂ˝ a netreba niÄ? dokupovaĹĽ. PotrebnĂŠ je presnĂŠ nasmerovanie a nastavenie antĂŠny. StarĹĄie antĂŠny by sa mali vymeniĹĽ za novĂŠ. DĂ´leĹžitĂŠ je i presnĂŠ nastavenie, vyhnete sa tĂ˝m vypadĂĄvaniu signĂĄlu. Rozdiel je naprĂ­klad i v tom, Ĺže pri analĂłgovom vysielanĂ­ sa kvalita obrazu zhorĹĄovala, ale prĂ­pade digitĂĄlu to skrĂĄtka buÄ? ide alebo nie. KeÄ? chcete prijĂ­maĹĽ signĂĄl zo satelitu, vtedy je potrebnĂŠ zabezpeÄ?iĹĽ si satelitnĂ˝ komplet s dekĂłdovacou kartou. Na vĂ˝ber je niekoÄžko operĂĄtorov. PodÄža toho, koÄžko televĂ­zorov chcete pripojiĹĽ, sa odvĂ­ja i cena. NĂĄklady na satelitnĂş zostavu sĂş viac ako 100 eur. KaĹždopĂĄdne VĂĄm to umoĹžĹˆuje prĂ­jem viacerĂ˝ch programov. InĹĄtalĂĄciu zverte radĹĄej kvalifikovanej firme. Vyhnete sa tĂ˝m starostiam pri zhorĹĄenĂ˝ch poveternostnĂ˝ch podmienkach. DĂ´leĹžitĂŠ je vedieĹĽ, Ĺže DVB-T set top box mĂ´Ĺžete pripojiĹĽ k akĂŠmukoÄžvek televĂ­zoru, ktorĂ˝ mĂĄ SCART konektor. ProblĂŠm bude s Ăşplne najstarĹĄĂ­mi televĂ­zormi, ktorĂŠ takĂ˝to konektor nemajĂş. Na trhu existuje set top box, ktorĂ˝ uĹž mĂĄ modulĂĄtor, mĂ´Ĺžete ho pripojiĹĽ aj k starĹĄĂ­m televĂ­zorom. V obchode buÄ?te pri nĂĄkupe pozornĂ­. ModulĂĄtor totiĹž nie je samozrejmosĹĽ a cena takto upravenĂŠho set top boxu je trocha vyĹĄĹĄia. ÄŽalĹĄie podrobnejĹĄie informĂĄcie o prechode na digitĂĄlne vysielanie sĂş dostupnĂŠ na webovej strĂĄnke spoloÄ?nosti digimedia. PoÄ?as pracovnĂ˝ch dnĂ­ od 9:00 do 16:00 VĂĄm odpovedia i na bezplatnej telefonickej infolinke 0800 168 500 alebo prostrednĂ­ctvom e-mailu info@digimedia.sk.

EMMEGI HEAT – EXCHANGERS s.r.o 3ULMPHGR]DPHVWQDQLDQDKODYQÏSUDFRYQÏSRPHU

„PracovnĂ­ka obsluhy zvĂĄracieho robota“ Ę„SUD[YREODVWL]YiUDQLDPHWyGRX7,*D0,* YĂŹKRGRX²QLHMHSRGPLHQNRX Ę„]YiUDÄ€VNĂŹSUHXND]DOHERSUD[YĂŹKRGRX Ę„WHFKQLFNi]UXÄ€QRVĨDSUHFt]QRVĨ PonĂşkame: Ę„SUiFXYVWDELOQHMVSRORÄ€QRVWL Ę„SULPHUDQpSODWRYpSRGPLHQN\ Ę„SUtMHPQpSUDFRYQpSURVWUHGLH Ę„]DĂĽNROHQLH $N9iVXYHGHQiSRQXND]DXMDODSRĂĽOLWHVYRM çLYRWRSLVQDHPDLORY~DGUHVX top@emmegi-heat exchangers.com DOHERSULQHVWHRVREQHGRVtGODVSRORÄ€QRVWL 9\EUDQĂŹFKXFKiG]DÄ€RYEXGHPHWHOHIRQLFN\ NRQWDNWRYDĨ =RGSRYHGQiRVRED:,QJ9DORYi5RPDQD

WHOHPDLOWRS#HPPHJLKHDWH[FKDQJHUVFRP ďƒ¤ HÄžadĂĄm kadernĂ­ka do novootvorenĂŠho salĂłnu krĂĄsy v TopoÄžÄ?anoch. Tel. 0915/26 13 43 ďƒ¤ HÄžadĂĄm skĂşsenĂŠho murĂĄra na obÄ?asnĂş vĂ˝pomoc pri prerĂĄbke RD. Tel. 0902/92 30 24 - BN ďƒ¤ HÄžadĂĄme komunikatĂ­vne dĂ´chodkyne PE, BNB, TO. Tel. 0915/13 57 63 ďƒ¤ HÄ˝ADĂ ME Ä˝UDĂ?, ktorĂ­ chcĂş v Ĺživote nieÄ?o dokĂĄzaĹĽ (kariĂŠrny rast). PoĹžiadavky: Ä?asovĂĄ ďƒ&#x;exibilita, komunikatĂ­vnosĹĽ, kreatĂ­vnosĹĽ. PrĂĄva v oblasti TELEKOMUNIKAÄŒNĂ? PORADCA. PrĂĄca v TN. Tel. 0917/44 39 18 ďƒ¤ HÄžadĂĄme: zvĂĄraÄ? CO2 - metĂłda 111,135 - zvĂĄraÄ?skĂŠ skúťky (aj podÄža EU normy). PrĂĄca v ÄŒechĂĄch, plat od 95 KÄ?/ hod.netto. Sprostredkovanie BEZ POPLATKU ! Info na tel. 0949/28 00 67 - od 9.00 - 18.00 ďƒ¤ MANIKĂšRA - PEDIKĂšRA, KOZMETIÄŒKA, KADERNĂ?ÄŒKA. NECHTOVĂ? DIZAJN - REKVALIFIKAÄŒNÉ KURZY. Tel. 0905/86 04 44 ďƒ¤ NovootvorenĂ˝ erotickĂ˝ klub prijme dievÄ?atĂĄ. Tel. 0949/40 54 19, 0949/21 71 56 ďƒ¤ PonĂşkam prĂĄcu, nie manuĂĄlnu. Tel. 0915/64 47 82, 0910/ 64 25 52 ďƒ¤ PonĂşkam prĂĄcu, provĂ­zia týŞdenne, okres Prievidza. Tel. 0915/29 77 86 ďƒ¤ PONĂšKAME PRĂ CU A BRIGĂ DU. Tel. 0902/20 52 76 ďƒ¤ POZOR!!! EROTICKĂ? CLUB HÄ˝ADĂ PRE STĂ LYCH ZĂ KAZNĂ?KOV NOVÉ DIEVÄŒATĂ A Ĺ˝ENY (aj brigĂĄdne). Tel. 0905/40 10 21, 0915/97 87 80 ďƒ¤ PrĂĄca na dohodu. Ĺ˝ivotopisy zasielaĹĽ na: maca.caplova@gmail.com ďƒ¤ PrĂĄca v Nemecku - BodanskĂŠ jazero, hÄžadĂĄme od aprĂ­la: kuchĂĄrov, Ä?aĹĄnĂ­kov, pomoc do kuchyne, chyĹžnĂŠ, opatrovateÄžky starĂ˝ch ÄžudĂ­. HovorĂ­me po slovensky. ZnalosĹĽ NJ, prax, volaĹĽ od 15.00 h. Tel. 0049/75532124757, +49/163 161 8898 ďƒ¤ PrĂĄca z kancelĂĄrie, PD, 850 â‚Ź/mes. Tel. 0905/57 50 02 ďƒ¤ PrĂĄce nastĂĄlo, nie manuĂĄlna. Prievidza. Tel. 0910/30 42 54 ďƒ¤ PrĂĄce z kancelĂĄrie, nie administratĂ­vna. Prievidza. Tel. 0907/28 07 88 ďƒ¤ Prijmem do zamestnania zdravotnĂş sestru do jednozmennej prevĂĄdzky (ADOS) s nĂĄstupom od 1.4.2011. Prax v odbore zdravotnĂĄ sestra, VP sk. B, aktĂ­vna vodiÄ?ka, samostatnosĹĽ a prĂĄca v terĂŠne. Tel. 0904/54 65 38, regiĂłn TopoÄžÄ?any ďƒ¤ Prijmem krajÄ?Ă­rku na ĹĄitie sed. sĂşprav. Tel. 0905/48 69 96, 038/532 16 57 ďƒ¤ Prijmem kuchĂĄra, Ä?aĹĄnĂ­ka, pomocnĂş silu, ĹĄofĂŠra na rozvoz s vlastnĂ˝m autom - do reĹĄtaurĂĄcie v Prievidzi. Tel. 0911/43 07 44 ďƒ¤ Prijmem ĹĄofĂŠrov na MKD. Tel. 0905/82 05 99

Podnety nĂĄm posielajte na adresu: poradna@pardon.sk

z

zamestnanie

ďƒ¤ Do centra zdravia a krĂĄsy potrebujem 5 ÄžudĂ­. VPÄŒ: 250 - 400 â‚Ź, HPÄŒ: 400 - 850 â‚Ź. ZaĹĄkolĂ­m! Tel. 0903/36 18 94 ďƒ¤ DopravnĂĄ ďƒžrma z NMnV prijme vodiÄ?ov MKD na sĂşpravu aj nĂĄves s praxou. VĂ˝hodnĂŠ platovĂŠ podmienky. Tel. 0907/43 27 81 ďƒ¤ Firma Zeis Slovakia s.r.o. v PartizĂĄnskom, vĂ˝robca obuvi, prijme do trvalĂŠho pracovnĂŠho pomeru ĹĄpiÄ?kĂĄrov, pätĂĄrov, drĂĄsaÄ?ov, nakladaÄ?ov, kontrolĂłrku kvality. Na vĹĄetkĂ˝ch pozĂ­ciĂĄch sa vyĹžaduje prax v danom obuvnĂ­ckom obore. BliŞťie informĂĄcie na tel. 0908/50 03 46 - do 18.00 ďƒ¤ Gasthof v juĹžnom Nemecku prijme mladĂş kuchĂĄrku alebo pomocnĂş silu do kuchyne a Ä?aĹĄnĂ­Ä?ku so znalosĹĽou nemÄ?iny. Ubytovanie, strava, dobrĂ˝ plat zabezpeÄ?enĂŠ. Len SMS. Tel. 00491 711449487 ďƒ¤ HÄžadĂĄm ÄžudĂ­ na zatepÄžovacie prĂĄce s praxou. Tel. 0907/77 90 47 ďƒ¤ HÄžadĂĄm prĂĄcu bezpeÄ?nostnĂŠho poĹžiarneho technika, vodiÄ?skĂ˝ preukaz sk. B, kuriÄ?skĂ˝ preukaz. Tel. 0904/56 49 88

ďƒ¤ Prijmeme brusiÄ?ov 0905/82 14 97

do

ÄŒR.

Tel.

ďƒ¤ Prijmeme Ä?aĹĄnĂ­ka/-Ä?ku do prevĂĄdzky v BN. Tel. 0911/33 66 06 ďƒ¤ Prijmeme do PP administratĂ­vnu pracovnĂ­Ä?ku. PoĹžadujeme: SĹ vzdelanie (OA, SPĹ  - stavebnĂĄ), prĂĄca s PC (Word, Excel). Ĺ˝ivotopis s tel. kontaktom zasielajte na adresu: Mapat s.r.o., JilemnickĂŠho 379/4, 958 03 PartizĂĄnske, alebo e-mailom: tatiana.markovicova@ mapat.sk ďƒ¤ Prijmeme do zamestnania: krupiĂŠr/ka, pokrovĂ˝ dealer/ka, v TopoÄžÄ?anoch. NĂĄplĹˆou prĂĄce: obsluha vĂ˝hernĂ˝ch strojov, starostlivosĹĽ o chod herne. Dealer/ka: rozdĂĄvanie kariet pri pokri. PrĂĄca aj v noÄ?nĂ˝ch hodinĂĄch. SamozrejmosĹĽou je prĂ­jemnĂŠ vystupovanie, komunikatĂ­vnosĹĽ, ďƒ&#x;exibilita. Plat dohodou. ProfesijnĂ˝ Ĺživotopis zaĹĄlite na: novotna_anna@topdarts.sk, Tel. 0911/ 85 58 44, 0910/97 80 63 ďƒ¤ Prijmeme muĹžov i Ĺženy s VP sk. B, podmienka: vlastnĂŠ auto. Info podĂĄvame po pia od 9.00 - 17.00 h. na tel. 0904/99 17 87 ďƒ¤ Prijmeme ĹĄtudentku VĹ  na brigĂĄdnickĂş prĂĄcu Ä?aĹĄnĂ­Ä?ky v BN. Tel. 0905/42 03 83

ďƒ¤ Prijmeme zamestnancov na zatepÄžovanie budov, poklĂĄdku zĂĄmkovej dlaĹžby a beĹžnĂŠ murĂĄrske prĂĄce. NĂĄstup ihneÄ?. Tel. 038/760 03 00, 0917/86 79 94 ďƒ¤ www.PRACUJDOMA.sk. Tel. 0911/36 08 51 ďƒ¤ www.zarabajzdomu.sk/kamil, www.egrtkatalog.sk/kamil ďƒ¤ ZĂĄhradnĂ­cka ďƒžrma v TO prijme pracovnĂ­kov na pozĂ­cie: predavaÄ?ka, pracovnĂ­k v okrasnej ĹĄkĂ´lke, zĂĄhradnĂ­k ĂşdrĹžba a realizĂĄcia zĂĄhrad, zĂĄvlahĂĄr. Ĺ˝ivotopisy posielaĹĽ mailom na: ofďƒžce@oasis. sk Tel. 0907/17 93 41 ďƒ¤ REDAKCIA PARDON HÄ˝ADĂ KOLPORTÉROV PRE BOJNICE A DOLNÉ VESTENICE. PODMIENKY: ĹĄtudent/ka, vek od 15 r., bydlisko v danej lokalite, zodpovednĂ˝, Ä?estnĂ˝ so zĂĄujmom o dlhodobĂş spoluprĂĄcu. Tel. 542 10 15 ďƒ¤ ZvĂĄraÄ?i. Tel. 0948/90 30 90 ďƒ¤ !!!V TN NEBUDĂš ÄŒAKAŤ, KĂ?M ICH VYPNĂš!!! Preto ďƒžrma pracujĂşca v oblasti digitĂĄlneho prenosu okamĹžite prijĂ­ma ÄžudĂ­ - poradcov. Plat 1 000 â‚Ź, ubytovanie, bezplatnĂŠ zaĹĄkolenie + ďƒžremnĂŠ auto. Tel. 0904/83 83 93, 0902/24 20 75

r

byty *kĂşpa

ďƒ¤ KĂşpim 1-izb. byt s balkĂłnom na Mexiku v TO. Tel. 0903/13 60 02 ďƒ¤ KĂşpim v TO 3-izb. alebo 4-izb. byt, prerobenĂ˝ alebo neprerobenĂ˝, na sĂ­dl. Juh, 3 - 6 p, nie roĹžnĂ˝. HotovosĹĽ. Tel. 0903/71 94 00 ďƒ¤ KĂşpim veÄžkĂ˝ 3-izb. byt. Tel. 0907/64 55 46 ďƒ¤ OdkĂşpime za najvĂ˝hodnejĹĄiu cenu VĂĄĹĄ byt, aj zadlĹženĂ˝. Tel. 0905/92 82 07

r

byty *nĂĄjom

ďƒ¤ DĂĄm do dlhodobĂŠho prenĂĄjmu nezariadenĂ˝ 2-izbovĂ˝ byt v OV, na sĂ­dlisku ZapotĂ´Ä?ky pri ZĹ DobĹĄinskĂŠho. VoÄžnĂ˝ od 1.4.2011. Tel. 0915/41 69 42 - PD ďƒ¤ DĂĄm do prenĂĄjmu 1-izb. byt v TO. Tel. 0905/40 11 01 ďƒ¤ DĂĄm do prenĂĄjmu garsĂłnku v TO. Tel. 0905/40 11 01 ďƒ¤ DĂĄm do prenĂĄjmu garsĂłnku v TovarnĂ­koch. Tel. 0907/17 93 41 ďƒ¤ Dlhodobo prenajmem 2-izb. prerobenĂ˝ nezariadenĂ˝ byt v centre TO. Tel. 0915/49 57 06 ďƒ¤ Prenajmem 1-izb. byt v BĂĄnovciach nad Bebravou. Tel. 0905/49 86 99 ďƒ¤ Prenajmem 1-izb. byt v TO. Tel. 0949/48 15 36 ďƒ¤ Prenajmem 2-izbovĂ˝ byt v BN - LĂşÄ?na. Tel. 0907/42 01 48 ďƒ¤ Prenajmem 2-izb. byt v TO. Tel. 0907/59 47 39 ďƒ¤ Prenajmem 2-izb. byt v PE na Ĺ Ă­pku. Tel. 038/740 13 89 - po 17.00 ďƒ¤ Prenajmem 3-izbovĂ˝ byt, 8 km od BN, zariadenĂ˝. Tel. 0910/14 54 84 ďƒ¤ Prenajmem 3-izb. nezariadenĂ˝ byt v PE na Malej OkruĹžnej ul. Tel. 0911/24 69 42 ďƒ¤ Prenajmem 4-izbovĂ˝ prerobenĂ˝ zariadenĂ˝ byt v BN. Tel. 0904/83 61 09 ďƒ¤ Vezmem do prenĂĄjmu 1-izb. byt do 250 â‚Ź alebo 2-izb. byt do 280 â‚Ź - TO. Tel. 0915/37 15 83 ďƒ¤ Prenajmem 1-izb. byt v centre TO. Tel. 0915/08 03 72

r

byty *predaj

ďƒ¤ 2 Ĺ˝arnov, 29 000 â‚Ź. Tel. 0903/48 31 66 ďƒ¤ Na predaj 3-izb. byt, pĂ´v. stav, pri zimnom ĹĄtad., 42 000 â‚Ź. Tel. 0915/75 43 41 ďƒ¤ PredĂĄm 1-izbovĂ˝ byt v centre BN, 27 000 â‚Ź. Tel. 0910/34 44 80 ďƒ¤ PredĂĄm 1-izb. byt v BN na DubniÄ?ke. Tel. 0908/62 17 70 ďƒ¤ PredĂĄm 1-izb. byt. Tel. 0907/64 55 46 ďƒ¤ PredĂĄm 1-izb. byt v PD, v pĂ´vod. stave. Cena dohodou. Tel. 0907/16 70 62 - volaĹĽ po 16.00 ďƒ¤ PredĂĄm 1-izb. byt v OV na M.O. v PE. RK nevolaĹĽ. Tel. 0948/51 34 38 ďƒ¤ PredĂĄm 2-izbovĂ˝ byt v BN na LĂşÄ?nej, 34 000 â‚Ź. Tel. 0918/40 55 60, 0948/29 00 10 ďƒ¤ PredĂĄm 2-izbovĂ˝ byt v OV v SebedraŞí a garĂĄĹž v blĂ­zkosti bytovky. Cena dohodou. Tel. 0903/56 97 24 ďƒ¤ PredĂĄm 2-izb. prerobenĂ˝ byt v PE, sĂşrne. Tel. 0905/44 10 27 ďƒ¤ PredĂĄm 3-izb byt v TO po rekonĹĄtrukcii, BernolĂĄkova ul., cena dohodou. Tel. 0948/87 60 70

ďƒ¤ PredĂĄm 1-izb. byt v TO. Tel. 0915/97 20 18 ďƒ¤ PredĂĄm 2-izbovĂ˝ byt v BN na LĂşÄ?nej. Lacno. Tel. 0907/52 57 23 ďƒ¤ PredĂĄm 3-izbovĂ˝ byt v OV v BN - Stred. Tel. 0908/88 60 61 ďƒ¤ PredĂĄm 3-izbovĂ˝ byt v TopoÄžÄ?anoch po kompletnej rekonĹĄtrukcii - 2. p. Tel. 0910/44 19 48 ďƒ¤ PredĂĄm 3-izbovĂ˝ byt, 81 m2, Stred - BN, Ä?iastoÄ?ne prerobenĂ˝. Tel. 0910/11 71 07 ďƒ¤ PredĂĄm 3-izbovĂ˝ byt, zateplenĂ˝, v BN. Tel. 0915/27 96 86 ďƒ¤ PredĂĄm 3-izbovĂ˝ prerobenĂ˝ byt v PartizĂĄnskom, cena 34 800 â‚Ź. Tel. 0905/18 39 87 ďƒ¤ PredĂĄm 3-izb. byt v BN - Matice slovenskej, cena 31 000 â‚Ź. Tel. 0903/82 96 05 ďƒ¤ PredĂĄm 3-izb. byt v OV v TO na JesenskĂŠho ul. - 76 m2, 2/12, komplet prerobenĂ˝. Tel. 0908/52 44 19 ďƒ¤ PredĂĄm 3-izb. byt na vyvýťenom prĂ­zemĂ­, Ä?iastoÄ?ne prerobenĂ˝, v PE, cena dohodou. Tel. 0910/27 77 08 ďƒ¤ PredĂĄm 3-izb. VM byt v TO. Tel. 0917/40 44 94 ďƒ¤ PredĂĄm 4-izb. byt. Tel. 0918/53 47 87 ďƒ¤ PredĂĄm garsĂłnku v TO, vĂ˝hodne. Tel. 0904/19 76 27 ďƒ¤ PredĂĄm komplet zrekonĹĄtruovanĂş garsĂłnku, 22 m2, Energetikov 33, Sever, novĂŠ stierky, jadro, wc, plastovĂŠ okno, podlahy. Cena 19 300 â‚Ź, rĂ˝chle jednanie - dohoda. Tel. 0907/49 69 40 - PD ďƒ¤ PredĂĄm peknĂ˝ 2-izbovĂ˝ byt, na prĂ­zemĂ­, so samost. KĂşrenĂ­m, na Starom sĂ­dlisku v Prievidzi, komplet prerobenĂ˝, vĹĄetky dvere masĂ­vne, v chodbe roldor skrine. Cena: 40 000 â‚Ź. Tel. 0905/44 17 03 ďƒ¤ PredĂĄm v PE na V. OkruĹžnej 4-izb. byt + vybavĂ­m hypotĂŠku. Tel. 0905/39 63 03 ďƒ¤ PredĂĄm v TO 1-izb. byt s balkĂłnom, v pĂ´vodnom stave. Tel. 0948/09 89 81 ďƒ¤ PredĂĄm zrekonĹĄtruovanĂ˝ 3-izb. byt v TO (Juh). Tel. 0907/64 55 46 ďƒ¤ Urmince, garsĂłnka s balkĂłnom, prĂ­zemie, pĂ´v. stav, 9 000 â‚Ź. Tel. 0907/34 99 00 ďƒ¤ VeluĹĄovce, 4-izb. byt (81m2), rekonĹĄtr., balkĂłn, garĂĄĹž, 36 000 â‚Ź. Tel. 0907/34 99 00

r

byty *kĂşpa

ďƒ¤ KĂşpim ornĂş pĂ´du s LV, minimĂĄlne 2 ha. Tel. 0907/17 93 41

r

byty *nĂĄjom

ďƒ¤ MĂĄte rekreaÄ?nĂş chatu? Prenajmite ju nemeckĂ˝m turistom. Tel. 0905/11 93 21, demo@sasova.net

r

domy-pozemky *predaj

ďƒ¤ Na predaj 4-izb. RD (1990), Podhradie, poz. 400 m2, 45 000 â‚Ź. Tel. 0915/75 43 41 ďƒ¤ PredĂĄm 2-izbovĂ˝ RD/chalupu, 70 m2, v Kamenci p/VtĂĄÄ?nikom, rohovĂ˝ pozemok, rekonĹĄtrukcia 2010 - zateplenĂ˝, novĂĄ strecha, elektroinĹĄtĂĄlacia aj 380 V, voda, krb, vĹĄetky IS, cena 49 300 â‚Ź, rĂ˝chle jednanie dohoda. Tel. 0907/49 69 40 ďƒ¤ PredĂĄm 3-izb. RD v Preselanoch, okr. TopoÄžÄ?any, na 16 ĂĄ pozemku. Tel. 0910/30 57 34 ďƒ¤ PredĂĄm 3 300 m2 pozemok s novostavbou vĂ­kendovej chalupy, 10 km od BN, 45 000 â‚Ź + dohoda. Tel. 0904/53 52 33 ďƒ¤ PredĂĄm 3-izb. RD, NemÄ?ice, poz. 8 ĂĄ, garĂĄĹž, Ăşstr. kĂşrenie, 52 000 â‚Ź. Tel. 0918/81 97 02 ďƒ¤ PredĂĄm 4-izb. RD, Urmince, poz. 8 ĂĄ, garĂĄĹž, Ä?iast. rekonĹĄtr., 55 700 â‚Ź. Tel. 0918/81 97 02 ďƒ¤ PredĂĄm 5-izb. RD vo V. Bieliciach. Cena dohodou. Tel. 0902/33 07 27 ďƒ¤ PredĂĄm alebo prenajmem RD v HradiĹĄti, vhodnĂ˝ na podnikateÄžskĂŠ ĂşÄ?ely, vedÄža hlavnej cesty. Tel. 0908/70 80 80 ďƒ¤ PredĂĄm nĂ­zkoenergetickĂ˝ RD vo vĂ˝stavbe v Kovarciach. Tel. 0903/36 64 33 ďƒ¤ PredĂĄm pozemky v blĂ­zkosti rekreaÄ?nej oblasti v obci LĂĄtkovce. Elektrika je pri pozemku, moĹžnosĹĽ rozparcelovania podÄža dohody. Cena 9,30 â‚Ź/m2. Tel. 0915/53 03 11, 0948/12 84 08 ďƒ¤ PredĂĄm pozemok v BN, na hlavnej ceste do TN, vhodnĂ˝ na podnikanie, cca 2 500 m2. Dohodou. Tel. 0911/87 67 87 ďƒ¤ PredĂĄm RD v BĂĄnovciach n/Bebravou. Tel. 0915/75 13 12 ďƒ¤ PredĂĄm RD v HornĂ˝ch Obdokovciach. Tel. 0915/15 95 00, 038/531 81 17 ďƒ¤ PredĂĄm RD v Nadliciach, cena 23 000 â‚Ź. Tel. 0915/77 91 83


www.pardon.sk

11/XIX Strana 3

 Predám RD v Nedanovciach, cena 10 000 €, pri okamžitej platbe možná zľava. Tel. 0910/44 19 48  Predám RD v Prašiciach - Budovateľská, cena 66 000 €, prípadne prenajmem. Tel. 0903/82 96 05  Predám RD v Šimonovanoch. Výhodne. Tel. 0915/97 20 18  Predám RD (kocka), v tichej štvrti v Topoľčanoch, cena dohodou. Tel. 0944/44 65 59  Predám SP vo V. Kršteňanoch, s IS. Volajte 0908/28 00 17  Predám stavebný pozemok v Kovarciach. Tel. 0903/36 64 33  Predám v BNB starší 3-izb. RD na 10 á pozemku, pred rekonštrukciou, v blízkosti centra, v tichom prostredí. Dom je ihneď voľný. Tel. 0903/71 94 00  Predám záhradu (perspektívny stav. pozemok), 553 m2 v TO, IS na pozemku. Tel. 0903/40 44 54  Sprostredkovanie predaja/prenájmu/ kúpy nehnuteľností. Tel. 0917/35 53 55, www.ceproperty.sk  www.columba.sk - AKTUÁLNE CEZ 3300 NEHNUTEĽNOSTÍ!  www.najdireality.sk

r

obchodné priestory

 Prenajmem alebo predám zariadený autoservis so striekacím boxom, spolu 260 m2, 7 km od Novák, cena dohodou. Tel. 0905/21 54 94  Prenajmem budovu v Prievidzi, 500 m2, na pozemku 1 050m2, nakladacia rampa, cena dohodou. Tel. 0905/21 54 94  Prenajmem výrobne a skladové priestory v Bošanoch, možno rozdeliť aj na menšie časti. Tel. 0905/38 64 23  Prenajmeme OBCHODNÉ a KANCELÁRSKE PRIESTORY v centre PD - OC Rozvoj, 1. poschodie - 168 m2 alebo 84 m2, prízemie - 40 m2. Tel. 0902/98 06 86  V Topoľčanoch hľadám na odkúpenie alebo na prenájom obch. priestory s vl. WC, cca 40 m2, za prijateľnú cenu. Tel. 0917/60 68 92

s

služby

 00Ploty a brány bez kopania, betónovania. Tel. 0915/98 81 58, www.jhlprodukt. sk  01 KOPANIE A ČISTENIE STUDNÍ. Tel. 0903/58 43 71

PLOCHÉ STRECHY

STARÉ STRECHY AJ NOVOSTAVBY IZOLUJEME - AK TREBA AJ ZATEPĽUJEME 0915/718 511 // www.hydrofol.sk

 01 AUTODOPRAVA - SŤAHOVANIE BYTOV - S MOŽNOSŤOU VYNOSENIA A MONTÁŽE BYTOVÉHO ZARIADENIA - TO. Tel. 0903/96 57 11  A-Kopanie, čistenie a prehlbovanie studní. Tel. 0903/ 57 20 20  AAA KOMPLETNÉ SŤAHOVANIE BYTOV (klavíry, pianá). Tel. 0902/76 47 04  Autopožičovňa. Tel. 0905/81 21 96  Čalúnnictvo. Lacno. Partizánske. Tel. 0903/24 83 28  Chladničky a mrazničky - oprava. Tel. 0940/87 09 71  Chladničky, mrazničky, klimatizácie, oprava, montáž. Tel. 0903/41 98 20, 038/740 00 74  Čistenie odpadového potrubia - krtkovanie. Tel. 0905/10 99 08  DJ - HUDBA NA VAŠEJ SVADBE. Tel. 0905/32 48 10, 0948/12 32 24  Doučím AJ - 7 €/h. Tel. 0903/31 55 87  Elektrika, voda, kúrenie, stavebné práce. Tel. 0905/54 84 92  Elektrika, voda, kúrenie. Tel. 0905/54 84 12  FOTOGRAF, www.m-gallery.sk Tel. 0904/99 04 41  Fotograf, www.photocvongel.com  Glazúrovanie vaní. Tel. 0905/98 36 02  HACCP, prevádzkový poriadok. Tel. 0915/58 90 22  HUDBA. Tel. 0904/33 21 72  Jednoduché účtovníctvo, daňové priznanie. Tel. 0907/71 53 38  Kameraman. Tel. 0908/27 86 30  Kopanie a čistenie studní. Tel. 0944/40 27 05  Kopanie, čistenie, prehlbovanie studní. Tel. 0902/44 16 61, 0904/26 15 98  KRTKOVANIE ČISTENIE ODPADOVÝCH POTRUBÍ, TV KAMERA, MONITORING. Tel. 0902/33 05 80 - NONSTOP  Maľovanie, stierkovanie, tapetovanie, omietky, jadrá, fasády, plávajúce podlahy, zbrusovanie maľoviek, bezprašne. Tel. 0904/33 23 91  Módny salón - šitie a úpravy. Tel. 0908/35 95 33  Montáž prístreškov z lexanu, bezpečnostné a plastové dvere. Tel. 0903/52 43 92, 0911/13 34 35  Montáž satelitnej techniky: 140 €/1 TV, 220 €/2 TV. Uvedené ceny sú konečné. Tel. 0911/21 18 18  Montáž satelitov. Tel. 0908/28 03 67  Murárske práce, obklady, dlažby. Lacný stav. materiál aj s dovozom. Tel. 0904/61 55 45  Nástreky TEMAL na bytové jadrá, maľovanie, stierky. Tel./fax: 038/760 78 54 , 0903/75 50 91, www.temal.sk  OBKLADAČSKÉ, MALIARSKE, SADROKARTONÁRSKE PRÁCE, JADRÁ, DLAŽBY, OMIETKY. Tel. 0907/89 05 30

PD

ABSOLÚTNA VODOTESNOSŤ, ŠPIČKOVÁ KVALITA

ä$/Ò=,( JARNÁ CIA 0$5.Ë=< AKsieťky

‡52/(7< ‡/$0(/29e'9(5( ‡6,(ġ.< ‡921.$-â,(+/,1Ë.29eä$/Ò=,( na pla na pplastové laas a drevené okná, za WC, C C, pred vchodové dvere na bbalkóny, alk

výroba sietí proti hmyzu - pevné, navíjacie, otváracie, plisovanéé

skladom

podlahy laminát skladom

www.zaluzie-cibula.sk  Murárske práce, obklady, dlažby, stierky, zatepľovanie. Tel. 0918/47 80 44  Obnova a dosekávanie písma na pomník. Tel. 0949/72 73 74  OPRAVY PLOCHÝCH STRIECH. Tel. 0905/30 76 38  Oriem a rotavátorujem malotraktorom. Tel. 0905/83 83 86, okres TO  Ošetrovanie a výrub rizikových stromov, aj na ťažko dostupných miestach. Tel. 0944/37 81 13, 0911/13 50 36  PLOCHÉ STRECHY - OPRAVY a IZOLÁCIE. Tel. 0915/47 52 25  Pokládka zámkovej dlažby. Tel. 0902/09 41 12  Ponúkam tepovanie a čistenie interiérov áut, sedacích súprav a kobercov. Tel. 0905/99 36 37  Ponúkame stavebné práce: zámkové dlažby, kompletné rekonštrukcie domov a bytov, stavby na kľúč, poradenstvo a inžiniering. Tel. 0903/42 83 62, 0911/42 83 65  Ponúkame ubytovanie v areáli termálneho kúpaliska Vadaš v Štúrove, 50 m od bazénov. Zvýhodnená cena: od 80 €/izba/týždeň od 30.4. do 4.6. 2011, od 150 €/izba/týždeň od 5.6. do 9.7. 2011. Cena zahŕňa vstupné na kúpalisko a parkovné. Tel. 0918/72 12 86, www.ubytovna-jabenis.sk  Poskytujeme hypoúvery na RD, ktoré splatíme za Vás. Tel. 0914/16 96 93  Poskytujeme všetky druhy hypoúverov. Tel. 0914/16 96 93

od

1.4.

...oproti autoškole HAL pri stanici

0€ Bezpeènostné dvere od 55 Vchodové zateplené 199€ € Inter.dvere+zárubòa 99 od

PE:Februárová ul.

eb

nový w

WWW.CENTRUMDVERI.SK info@centrumdveri.sk

extra bonus 3+1,

alebo dvere + sieťka zadarmo Ceny sú vratane DPH, zamerania, montáže a dopravy

Z-70, Z-90, C-50, C-65, C-80

ul.Nová 1

trezory

okenné 14,90€/m2 dverové otváravé 49€/m2

(pri pošte) 038/ 7497812

0905 481697

PD: námestie (ved¾a Mestského úradu)

BN: Trenè.cesta (oproti žel.JOMA, pri ÈS Slovnaft)

0907/36 17 98

 Potrebujete peniaze? Tel. 0944/32 55 82  Pôžičky! PD a okolie. Tel. 0944/22 63 39  Požičovňa brúsky. Brúsenie a lakovanie parkiet. Tel. 0905/81 21 96  Pozývame Vás na veľkonočný pobyt do penziónu Woland v Hornej Marikovej. Viac info na www.penzionwoland.sk alebo 0905/45 89 26  Prepisujem na PC bakalárske a diplomové práce. Tel. 0944/29 06 95  PROFESIONÁLNE UPRATOVANIE A TEPOVANIE. Tel. 0903/23 47 91  Renovácia a zateplenie starších okien a dverí. Tel. 0905/68 24 37  Servis elektroniky, LCD/plazma TV, PC, notebooky, CD/DVD, aj doma. Tel. 0907/74 29 30 - TO


www.pardon.sk

s

služby

11/XIX

Strana 4

 Robím všetky stavebné a maliarske práce. Tel. 0910/34 87 30, 0907/41 02 92  Rýchle pôžičky - Prievidza a okolie. Tel. 0944/17 08 13  SANÁCIA vlhkého muriva podrezaním. Janco. Tel. 0903/14 63 80  Sprostredkujem úvery a pôžičky. Riešim aj exekúcie. Podmienka: nehnuteľnosť. Tel. 0903/06 54 95  Sprostredkujem úvery. Ručiť len nehnuteľnosťou. Tel. 0915/97 20 18  STAVEBNÉ PRÁCE, WWW.BAUMEISTER. SZM.COM. Tel. 0910/31 29 50  Ste zadlžený? Pomôžeme každému! Netrápte sa už a volajte! Tel. 0915/14 28 37  Stierky - 2 €, bytové jadrá od 900 €, elektroinštalácie, vodoinštalácie, zatepľovanie. Tel. 0918/54 41 79  Stolárska výroba, kuchynské linky, vstavané skrine, dvere a zárubne a iný nábytok na mieru. Tel. 0917/81 22 17  Svadobná hudba. Tel. 0903/31 91 67  TEPOVANIE – profesionálne - koberce, sedačky, s rýchlo schnúcim prípravkom. Tel. 0905/72 50 57  Tesárske práce, výroba záhradných chatiek, altánkov, záhradných posedení, dreveníc a iné. Tel. 0917/81 22 17  UPCHALO SA VÁM ODPADOVÉ POTRUBIE - WC, DREZ ALEBO UMÝVADLO? SME TU PRE VÁS NONSTOP. Tel. 0902/38 46 68  Upratovanie bytov a domov. Tel. 0910/43 56 49  Úprava www.stránok a výroba reklamy. Tel. 0944/90 58 22 - TO  Vedenie a spracovanie jednoduchého účtovníctva. Tel. 0910/27 00 59  Veštenie, mágia, liečenie, odrobenie. Tel. 0902/39 48 12, www.kaitan.wbl.sk  VIDEOSLUŽBY. www.k-studio.sk  Vybavím úver pre zamestnaných a dôchodcov. Tel. 0903/46 79 14  Vybavím výhodný leasing. Tel. 0903/46 79 14  Vykonávam domáce práce, starostlivosť o starších a doprovod detí na krúžky. Tel. 0904/46 06 07  Vykonávam murárske a betonárske práce. Pokládka zámkovej dlažby. Tel. 0903/45 20 77, 0904/30 97 08  Vykonávame izoláciu múrov proti vlhkosti chemickou cestou, nie podrezávanie! Tel. 0948/52 29 50  Vykonávame kompletné prerábky bytových jadier, úplnú rekonštrukciu bytov a rodinných domov. Sadrokartóny, stierky, obklady, dlažby, maľovky, hrubé omietky, kladenie laminátovej podlahy, zatepľovanie, fasády a všetky stavebné práce. Ceny dohodou. Tel. 0910/16 68 15  VYKONÁVAME VÝRUB OBZVLÁŠŤ RIZIKOVÝCH STROMOV. Tel. 0903/36 12 32, 0907/74 70 41  Vykonávame zemné, výkopové práce. Tel. 0915/70 87 09  Výstavby a rekonštrukcie RD, bytové jadrá, zatepľovanie, stierky a iné práce. Tel. 0948/52 17 77  www. strechylubos.sk : Montáž krovov, klampiarske a pokrývačské práce. S nami ušetríte! Tel. 0910/26 83 54, 0944/15 35 28, email: lubos.gregus@gmail.com  www.liahen.sk Tel. 0914/29 12 65  www.svadobny-servis.sk  Za dobrú cenu robím murárske a obkladačské práce. Tel. 0944/28 27 03  Záhrady - návrhy, realizácie. Tel. 0908/15 99 15  Zľavy na dlhodobý prenájom lešenia a možnosť odkúpenia za 3-5 €/m2. Tel. 0907/80 26 78

ODKÚPIME Vaše pohľadávky aj zadĺženú firmu

Tel. 0907/90 06 00

rôzne

 AAAkcia - digitálny satelitný prijímač SD alebo HD, parabola, konvertor a karta na príjem 23 slovenských a českých programov, aj NOVA a PRIMA, nastálo, bez ďalších mes. poplatkov + veľa zahraničných, za 159 €. Podľa potreby aj namontujem. Tel. 0905/27 54 35  Brúsený TATRANSKÝ PROFIL predám od 2,90 €/m2, aj s dovozom. Dovoz do 3 dní. Tel. 0918/84 30 66  Doučujem angličtinu. Tel. 0907/68 40 34  DVERE Z BOROVICOVÉHO MASÍVU od 99 €. Tel. 0903/27 01 52 - NR  Kúpim fotoaparát Flexaret, Yashica, Pentacon Six, Praktica, Leica, a iné, aj nefunkčné. Tel. 0948/79 97 35  Kúpim lešenárske rúry a hliníkový plech. Tel. 0918/78 34 42  Kúpim ložiská. Tel. 0915/64 65 65  KÚPIM MIEŠAČKU. Tel. 0949/23 32 43  Kúpim za najvyššie ceny obrazy od významných slovenských, českých a iných maliarov, staré obrazy a starožitnosti. Maximálna platba v hotovosti. Pricestujem. Tel. 032/652 84 92, 0905/40 99 72, 0907/07 10 77, najvyssie.ceny@gmail.com  P - MASKOVAČKU. Tel. 0908/58 33 66  P - MIEŠAČKU, KACHLE PETERKY A SPORÁK NA PP. Tel. 0908/58 33 66  Plastové okná Incon - zľava 50%. Eurookná , vchodové dvere a posuvné garážové brány. Tel. 0903/63 69 09  Predám bločky na stavebné sporenie, úvery, (aj na DPH). Tel. 0903/01 42 74  Predám bločky na stavebne sporenie. Tel. 0949/63 50 35  Predám bloky na stavebné a k DPH. Tel. 0907/22 73 55  Predám brúsený TATRANSKÝ PROFIL, 1. trieda 3,80 €, 2. trieda 2,80 €. Doveziem. Tel. 0905/45 02 67, 0911/81 18 80  Predám cirkulár motor 5,5 kW. Cena dohodou. Tel. 0904/19 63 17  Predám cirkulár, vhodný pre stolára. Tel. 0915/67 92 70  Predám cirkulár. Tel. 0918/78 34 42  Predám elektromotory od 0,55 kW 5,5 kW. Tel. 0911/97 51 21  Predám el. kladku aj s el. pojazdom, vhodnú do autodielne (aj na nákladné) do zámočníckej, klampiarskej a pod. Cena 650 €, dohoda. Tel. 0907/29 70 81  Predám el. rozvádzač na stavbu, prenosný, 380 W, 220 W, 24 W, 6 ks zástrčiek 2x 380, 2x 220, 2x 24. Cena 100 €. Tel. 0907/29 70 81  Predám formátku Proma (1 000 €) a spodnú frézu Proma (1 000 €) v záruke. Tel. 0948/21 55 12  Predám hliníkovú strešnú krytinu, 3,80 €/m2. Tel. 0902/30 41 89  Predám Isover Domo Twin 100/50, cena 1,15 €. Tel. 0917/38 95 67  Predám jačmeň, žito, kukuricu. Tel. 0908/73 95 70  Predám jačmeň. Tel. 0907/52 79 08  Predám klavír, súrne. Tel. 0905/30 46 01  Predám koks na kúrenie, lacno. Tel. 046/548 32 41  Predám lacno sadrokartón, polystyrén, Isover. Tel. 0917/40 41 06


www.pardon.sk PrevĂĄdzky: BĂĄnovce nad Bebravou

Partizånska 300/32 QDGý66ORYQDIW

WHO HPDLOWXPDEQ#JPDLOFRP

krby komĂ­ny YHÄ&#x2022;NRREFKRGPDORREFKRG

Prievidza

+ROOpKR YVYHWHOQHMNULĂĽRYDWNHSULQDGMD]GH

WHO HPDLOWXPDSG#JPDLOFRP

Pezinok

0\VOHQLFNi YHGÄ?DĂ˝66ORYQDIWRSURWL7(6&8

WHO HPDLOWXPDSN#JPDLOFRP

11/XIX Strana 5

n

ny e c er m o p Ă­ ĹĄ p ajle

ty i l a a kv

NRPtQRYpV\VWpP\VGRYR]RPN9iPGRPRY 1DREMHGQiYNXGRGiYDPH NRPtQRY~VWULHĂŁNXNRK~WD NR 'YRMNRPtQMHV~ĂžHWGYRFKMHGQRNRPtQRY .RPtQRYpV\VWpP\V~FHUWLILNRYDQpDYNRPSOHWQHM]RVWDYH

www.kominy-tuma.sk www.krby-tuma.sk www.edilkamin-slovakia.sk www.la-nordica.sk www.hoyan.sk www.fabrilor.eu.sk www.abx-krby.sk

ď&#x192;¤ PredĂĄm kvalitnĂ˝ tatranskĂ˝ proď&#x192;&#x17E;l, dlĂĄĹžkovicu, liĹĄty a hranoly, s dovozom. Tel. 0908/93 67 05, 0907/82 54 47 ď&#x192;¤ PredĂĄm latrĂ­nu na stavbu. Tel. 0904/65 09 58 ď&#x192;¤ PredĂĄm lipovĂŠ kmene. Tel. 0903/04 26 62 ď&#x192;¤ PredĂĄm nĂĄkovu, zverĂĄk. Tel. 0918/78 34 42 ď&#x192;¤ PredĂĄm nĂĄrezovĂŠ potravinĂĄrske stroje a kameninovĂ˝ ĹĄrotovnĂ­k. Cena dohodou. Tel. 0905/16 92 16 ď&#x192;¤ PredĂĄm novĂŠ silnĂŠ kalovĂŠ Ä?erpadlo na Ĺžumpu. 115 â&#x201A;Ź. Tel. 0903/06 93 02 ď&#x192;¤ PredĂĄm novĂŠ vchod. plast. dvere 2 ks, 5-bodovĂŠ uzamykanie, nastaviteÄžnĂŠ pĂĄnty a zateplenĂĄ vĂ˝plĹ&#x2C6;, veÄžmi peknĂŠ, kvalitnĂŠ. Lacno. Tel. 0908/20 07 42 ď&#x192;¤ PredĂĄm novĂş PLECHOVĂ&#x161; GARĂ Ĺ˝ za 460 â&#x201A;Ź. Tel. 0911/81 18 80, 0905/45 02 67 ď&#x192;¤ PREDĂ M NOVĂ&#x161; ZNAÄ&#x152;KOVĂ&#x161; FRANCĂ&#x161;ZSKU KRBOVĂ&#x161; VLOĹ˝KU INVICTA MINOS, 14 KW, 5-R. ZĂ RUKA, 339 â&#x201A;Ź. Tel. 0918/05 94 98 ď&#x192;¤ PredĂĄm novĂ˝ obrannĂ˝ elektrickĂ˝ paralyzĂŠr - 500 kV za 60 â&#x201A;Ź, 900 kV za 75 â&#x201A;Ź. Tel. 0910/52 48 76 ď&#x192;¤ PredĂĄm oblĂşky, prednĂŠ a zadnĂŠ Ä?elo na fĂłliovnĂ­k, rozmery 4 x 8 m, cena dohodou lacno. Tel. 0903/44 15 88 ď&#x192;¤ PredĂĄm orechovĂŠ kmene na koreni. Tel. 0908/47 69 65 ď&#x192;¤ PredĂĄm palivovĂŠ drevo, 32 â&#x201A;Ź/mpr, aj 4 m dĺŞky. PartizĂĄnske. Tel. 0918/ 39 11 26 ď&#x192;¤ PredĂĄm palivovĂŠ drevo do krbu a kachlĂ­, napĂ­lenĂŠ, naĹĄtiepanĂŠ. Dovoz do 5 km zdarma. Cena 40 â&#x201A;Ź/m3. Tel. 0903/82 63 02 ď&#x192;¤ PredĂĄm palivovĂŠ drevo, cena 30 â&#x201A;Ź/m3 TO. Tel. 0905/85 14 07

ď&#x192;¤ PredĂĄm palivovĂŠ drevo, rezivo. Tel. 0908/77 85 05 ď&#x192;¤ PredĂĄm rybĂĄrsku vĂ˝stroj, gumovĂ˝ Ä?ln zn. Fischhunter 250, elektr. motor 12V, drĹžiak udice, navijaky a inĂŠ. Ako novĂŠ, treba vidieĹĽ. Tel. 0908/60 01 12, 0905/74 50 64 ď&#x192;¤ PredĂĄm ĹĄaty na 1. sv. prijĂ­manie, jednoduchĂŠ, krĂĄsne, na výťku cca 140, raz obleÄ?enĂŠ, cena 30 â&#x201A;Ź, topĂĄnky biele, veÄž. 34 za 7 â&#x201A;Ź. Tel. 0917/61 12 39 ď&#x192;¤ PredĂĄm stavebnĂş bĂşdu + WC, 3 x 5 m. Tel. 0905/44 35 79 ď&#x192;¤ PREDĂ M TATRANSKĂ? PROFIL. BEZKONKURENÄ&#x152;NĂ CENA. Doveziem. Tel. 0905/98 24 13 ď&#x192;¤ PredĂĄm thuje. Tel. 0905/10 80 62 ď&#x192;¤ PredĂĄm zariadenĂ˝ obytnĂ˝ prĂ­ves. Tel. 0902/21 33 66 ď&#x192;¤ PredĂĄm zbierku znĂĄmok 1975 - 1984, 4 - 6 bloky arĹĄĂ­ky, plasty. Cena dohodou. Tel. 0910/19 06 64 ď&#x192;¤ PredĂĄm zvĂĄraÄ?ku pre vodoinĹĄtalatĂŠrov na plastovĂŠ trubky, 7 nadstavcov + klieĹĄte, cena 90 â&#x201A;Ź, novĂĄ, zĂĄruka. Tel. 0905/61 90 09 ď&#x192;¤ PredĂĄm zvĂĄraÄ?ky CO2 a elektrocentrĂĄly za bezkonkurenÄ?nĂŠ ceny, novĂŠ, zĂĄruka, servis, doveziem. Tel. 0903/03 39 30 ď&#x192;¤ PredĂĄm: sĂşpravu 5 valcov, 3 t. vleÄ?ku valnĂ­k bez Ĺ PZ, moridlo na osivo. Tel. 0908/43 61 39 ď&#x192;¤ TatranskĂ˝ proď&#x192;&#x17E;l a dlĂĄĹžkovica, cena s dovozom od 2,70 â&#x201A;Ź/m2. KaĹždodennĂ˝ rozvoz zdarma po celej SR. AĹž k vĂĄm domov. Tel. 0905/59 32 34, www.tatranskyproď&#x192;&#x17E;l. com ď&#x192;¤ TATRANSKĂ? PROFIL ZA NAJNIŽŠIE CENY. DOVOZ ZDARMA. Tel. 0903/06 88 70

elektro ď&#x192;¤ Opravy TV a inĂŠ. Tel. 0914/11 49 56 ď&#x192;¤ www.epicom.sk

zoznĂĄmenie ď&#x192;¤ 30-r. slobodnĂĄ hÄžadĂĄ muĹža na vĂĄĹžnu znĂĄmosĹĽ. Tel. 0902/46 53 93 ď&#x192;¤ 40-nik hÄžadĂĄ sympatickĂş, seriĂłznu Ĺženu na spoloÄ?nĂŠ cesty a dovolenky, ď&#x192;&#x17E;nanÄ?ne vypomĂ´Ĺžem. SeriĂłzne. Tel. 0944/41 68 17 ď&#x192;¤ 71-roÄ?nĂ˝ vitĂĄlny, abstinent, nefajÄ?iar, hÄžadĂĄ pre trvalĂ˝ a peknĂ˝ vzĹĽah ĂşprimnĂş partnerku. Som tolerantnĂ˝. Tel. 0910/52 48 76

erotickĂŠ ď&#x192;¤ BN sluĹžby. Tel. 0904/51 43 76 ď&#x192;¤ Hlohovec - sexi koÄ?ky. Ă&#x161;plne vĹĄetko dovolenĂŠ, diskrĂŠtnosĹĽ zaruÄ?enĂĄ, diskrĂŠtny rodinnĂ˝ dom. Tel. 0915/66 15 61 - NONSTOP ď&#x192;¤ Martina 28 r. u mĹ&#x2C6;a. Tel. 0908/57 09 92 - PD ď&#x192;¤ MENDY PartizĂĄnske. Tel. 0915/63 63 97 ď&#x192;¤ NovĂ˝ erotickĂ˝ privĂĄt v TO - Janka, 22-r. ĹĄtĂ­hla. Tel. 0949/41 70 66 ď&#x192;¤ Sexi pĂĄr ponĂşka relax: pĂĄni - dĂĄmy, pĂĄry. Tel. 0915/07 09 48 ď&#x192;¤ VĂĄĹĄnivĂĄ Janka TO, vek 38, 168/60. Tel. 0918/84 25 11

ď&#x192;¤ www.privatportal.sk - aktuĂĄlny katalĂłg erotickĂ˝ch privĂĄtov ď&#x192;¤ www.SEXKA.sk 255 DIEVÄ&#x152;AT NA SEX, LACNĂ&#x2030; KONDĂ&#x201C;MY, PRĂ CA V EROTIKE

n

nĂĄbytok

ď&#x192;¤ PredĂĄm obĂ˝vaÄ?ku Ä˝udovĂ­t XIV - vitrĂ­na, komoda, stĂ´l + 4 stoliÄ?ky, aj samostatne. Tel. 0907/05 62 58 ď&#x192;¤ PredĂĄm starĹĄiu obĂ˝vaciu stenu, leĹĄtenĂş, antik. Tel. 0911/24 63 03 ď&#x192;¤ PredĂĄm zĂĄnovnĂ˝ jedĂĄlenskĂ˝ set z masĂ­vu. Tel. 0915/97 20 18 ď&#x192;¤ PredĂĄme novĂŠ rohovĂŠ lavice. Tel. 0903/29 57 06

ĂŚ$/Ă&#x201D;=,(

=Ă&#x2030;+80(16.ĂŤ 321Ă&#x201D;.$'2'$1,($0217Ă&#x2030;ĂŚ UROLHWUROHWLHNçDO~]LtPDUNt] DVtWSURWLKP\]X

8=$79Ă&#x2030;5$1,(%$/.Ă?129$ /2'ĂŚ,Ă&#x152;

UROHWDPLDOHERSRO\NDUERQiWRYĂŹPL GRVNDPL OH[DQ 

Ă&#x201D;'5ĂŚ%8$235$9<

]iUXÄ&#x20AC;QpSR]iUXÄ&#x20AC;QpDMSURGXNWRY NWRUpVPHQHPRQWRYDOL

Ă&#x201D;'5ĂŚ%Ă&#x2030;56.(35Ă&#x2030;&( 9'20Ă&#x2030;&1267, .217$.7

NajlepĹĄia cena a z nej eĹĄte zÄžava! www.oresi.sk

PRIEVIDZA, SC KORZO, NĂĄbreĹžnĂĄ 1913/5A, tel.: +421 463 220 201, +421 463 220 202


11/XIX

Strana 6

www.pardon.sk

PozĂ˝vame VĂĄs na nĂĄkup ovocnĂ˝ch vĂ˝pestkov J Jablone, hruĹĄky SSlivky Marhule, broskyne M Ä&#x152;ereĹĄne, Ä&#x152; viĹĄne

Ä?Ä?uÄ?oriedky, brusnice, liesky, zemolez, Ä?ernice, m maliny, malinoostruĹžiny, aktinĂ­die

auto-moto

FFIRMA IRMA BBIOPLANT IOP s.r.o., OSTRATICE OtvĂĄracie hodiny: Ot pondelok aĹž piatok 7.00 - 17.00; v sobotu 7.00 - 12.00

Kontakt: 038/768 84 15, 0908/977 927 ď&#x192;¤ PredĂĄm Aviu A 31 turbo valnĂ­k, plachtovĂ˝. Lacno. Tel. 0903/96 57 11 ď&#x192;¤ PredĂĄm babetu typ 207, 1-rĂ˝chlostnĂĄ, a babetu typ 225, 2-rĂ˝chlostnĂĄ, s TP, cena dohodou. Tel. 0908/54 08 53 ď&#x192;¤ PredĂĄm DAEWOO LANOS, 85 000 km, 100 % stav. Tel. 0904/89 53 69 ď&#x192;¤ PredĂĄm dva traktory domĂĄcej vĂ˝roby + vleÄ?ka, 2-radliÄ?nĂ˝ pluh a ND. Tel. 0918/75 69 42 ď&#x192;¤ PredĂĄm elektrĂłny aj s letnĂ˝mi gumami, 15 rozteÄ? 5x100, 1 sezĂłnu jazdenĂŠ, ako novĂŠ, cena 380 â&#x201A;Ź + dohoda. Tel. 0905/73 43 40 ď&#x192;¤ PredĂĄm Favorit - LPG, v dobrom stave, 450 â&#x201A;Ź, dohoda. Tel. 0944/27 58 41 ď&#x192;¤ PredĂĄm Feliciu, 1.3, r.v. 99, naj. 57 000 km, 1. majiteÄž, vo vynikajĂşcom a pĂ´vodnom stave, 1 950 â&#x201A;Ź. Tel. 0905/40 16 64 ď&#x192;¤ PredĂĄm Fiat Croma, r.v. 2006, 1.9 D, automat, zachovalĂŠ. Cena dohodou. Tel. 0904/17 25 22 ď&#x192;¤ PredĂĄm Ford C-MAX, r.v. 2004, diesel, 1.6, cena 4 500 â&#x201A;Ź. Tel. 0911/42 03 11 ď&#x192;¤ PredĂĄm garĂĄĹž na Ĺ Ă­pku. Tel. 0908/28 00 17

OZNAM Mesto TopoÄžÄ?any, MestskĂ˝ Ăşrad, NĂĄm. M. R. Ĺ tefĂĄnika Ä?. 1 v TopoÄžÄ?anoch

organizuje akciu

JARNĂ&#x2030; UPRATOVANIE v dĹ&#x2C6;och 21. 3. 2011 â&#x20AC;&#x201C; 17. 4. 2011

V jednotlivĂ˝ch Ä?astiach mesta budĂş podÄža harmonogramu pristavenĂŠ veÄžkoobjemovĂŠ kontajnery, ktorĂŠ budĂş slúŞiĹĽ obÄ?anom mesta na odpad z domĂĄcnostĂ­, ĂşdrĹžby zĂĄhrad a podobne. JarnĂŠ upratovanie sa nevzĹĽahuje na likvidĂĄciu nebezpeÄ?nĂŠho odpadu, ako napr. neĂłnovĂŠ trubice, chladniÄ?ky, televĂ­zory, autobatĂŠrie a pod. NebezpeÄ?nĂ˝ odpad je moĹžnĂŠ odovzdaĹĽ bezplatne po celĂ˝ rok v priestoroch ďŹ rmy Schwarz â&#x20AC;&#x201C; Eko na Ul. Pod KalvĂĄriou 2616/32. Elektroodpad sa bude zbieraĹĽ poÄ?as akcie jarnĂŠ upratovanie na ĹĄpeciĂĄlne oznaÄ?enĂ˝ch zbernĂ˝ch miestach v sobotu dĹ&#x2C6;a 9. 4. 2011. Ĺ˝iadame VĂĄs, aby ste vyuĹžili vytvorenĂŠ podmienky zo strany mestskĂŠho Ăşradu. AkĂŠkoÄžvek poĹžiadavky a pripomienky nahlĂĄste na MestskĂ˝ Ăşrad TopoÄžÄ?any, odbor sprĂĄvy majetku a sluĹžieb p. NovotnĂŠmu, Ä?Ă­slo telefĂłnu 534 01 42

Harmonogram pristavenia a vĂ˝vozu kontajnerov: 1) 21. 3. 2011 â&#x20AC;&#x201C; 27. 3. 2011 MestskĂ˝ vĂ˝bor Ä?. 5, ohraniÄ?enĂ˝ ulicami: TovarnĂ­cka, BrezovĂĄ, MalinovĂĄ, A.Hlinku, JilemnickĂŠho 2) 28. 3. 2011 â&#x20AC;&#x201C; 3. 4. 2011 MestskĂ˝ vĂ˝bor Ä?. 6 â&#x20AC;&#x201C; MalĂŠ Bedzany, VeÄžkĂŠ Bedzany 3) 4. 4. 2011 â&#x20AC;&#x201C; 10. 4. 2011 MestskĂ˝ vĂ˝bor Ä?. 4 â&#x20AC;&#x201C; ohraniÄ?enĂ˝ ulicami: Pod KalvĂĄriou, OdbojĂĄrov, TovarnĂ­cka, PuĹĄkinova, KalinÄ?iakova 4) 11. 4. 2011 â&#x20AC;&#x201C; 17. 4. 2011 MestskĂŠ vĂ˝bory Ä?. 1,2,3, t.j. sĂ­dliskĂĄ Juh, VĂ˝chod, Stred I. a II., sĂ­dl. F IBV pri nemocnici: Stummerova, ZĂĄhradnĂ­cka, Pavlovova, FraĹ&#x2C6;a KrĂĄÄža

StanoviĹĄtia kontajnerov: 1) SedmikrĂĄskovĂĄ ul. - oproti obchodu pri trafostanici Rastislavova ul. - na rohu so SlĂĄdkoviÄ?ovou ul. MalinovĂĄ ul. - na rohu s Brezovou ul. NezĂĄbudkovĂĄ ul. - pri tenisovĂ˝ch kurtoch MojmĂ­rova ul. - 2 ks kontajnerov pri garĂĄĹžach na rohu s Rastislavovou ul. Ul. Timravy - sĂ­dl. â&#x20AC;&#x17E;TopoÄžâ&#x20AC;&#x153; Stummerova ul. - za autoservisom 2) MalĂŠ Bedzany - pod cintorĂ­nom - parÄ?Ă­k - za mostom VeÄžkĂŠ Bedzany - poĹžiarna zbrojnica - Ä&#x152;ereĹĄĹ&#x2C6;ovĂĄ ul. â&#x20AC;&#x201C; KubrickĂĄ - BroskyĹ&#x2C6;ovĂĄ ul. â&#x20AC;&#x201C; otoÄ? autobusu 3) InoveckĂĄ ul. - 2 ks kontajnerov, ktorĂŠ budĂş po 1 ks na kaĹždom konci ulice a budĂş sa kaĹždĂ˝ deĹ&#x2C6; k sebe pribliĹžovaĹĽ JaselskĂĄ ul. - 2 ks kontajnerov, ktorĂŠ budĂş po 1 ks na

kaĹždom konci ulice a budĂş sa kaĹždĂ˝ deĹ&#x2C6; k sebe pribliĹžovaĹĽ BudovateÄžskĂĄ ul. - 2 ks kontajnerov, ktorĂŠ budĂş po 1 ks na kaĹždom konci ulice a budĂş sa kaĹždĂ˝ deĹ&#x2C6; k sebe pribliĹžovaĹĽ Ul. druĹžby - zĂĄstavka MHD TopoÄžova ul. - roh s Ul. A. GrznĂĄra 4) SĂ­dl. JUH - Ul. M. Benku - pri novinovom stĂĄnku - Ul. Fullu - vedÄža ZĹ pred Ä?inĹž. 2699 SĂ­dl. VĂ˝chod - Ul. P. O. Hviezdoslava â&#x20AC;&#x201C; pri hokejbalovom ihrisku - Ul. J. MatuĹĄku â&#x20AC;&#x201C; stanoviĹĄte smetnĂ˝ch nĂĄdob vedÄža Ä?inĹž. 2178 SĂ­dl. Stred I. a II. - PalĂĄrikova ul. na rohu s Ul. J. Bottu - BernolĂĄkova ul. â&#x20AC;&#x201C; pri Ä?inĹž. 2037 SĂ­dl. F - GogoÄžova ul. â&#x20AC;&#x201C; pred garĂĄĹžami - Ul. Podjavorinskej â&#x20AC;&#x201C; pri Ä?inĹž. 1942

Tento rozpis pristavenia kontajnerov platĂ­ vĹždy v prvĂŠ 2 dni v týŞdni. NiektorĂŠ kontajnery budĂş potom presĂşvanĂŠ na inĂŠ miesto podÄža potreby obÄ?anov, alebo na zĂĄklade poĹžiadaviek MestskĂ˝ch vĂ˝borov.

ď&#x192;¤ PredĂĄm garĂĄĹž na V. OkruĹžnej v PE. Dohoda moĹžnĂĄ. Tel. 0902/36 49 40 ď&#x192;¤ PredĂĄm garĂĄĹž v PartizĂĄnskom, pivnica, jama, elektrika. Cena 4 600 â&#x201A;Ź. Tel. 0910/15 12 72 ď&#x192;¤ PredĂĄm garĂĄĹže v TO. Tel. 0903/22 78 92 ď&#x192;¤ PredĂĄm kompletnĂŠ kolesĂĄ, vyvĂĄĹženĂŠ, letnĂŠ na Feliciu. Tel. 0911/75 11 34 ď&#x192;¤ PredĂĄm malotraktor AGZAT, VARI, aj jednotlivo. Tel. 0918/78 34 42 ď&#x192;¤ PredĂĄm malotraktor ZAMITO. Tel. 0918/78 34 42 ď&#x192;¤ PredĂĄm na AGZAT a VARI vleÄ?ky, motory, rotavĂĄtory, liĹĄt. kosu. Tel. 0918/78 34 42 ď&#x192;¤ PredĂĄm na Feliciu disky + letnĂŠ gumy 165/70/13, naj. 3 000 km, cena 150 â&#x201A;Ź + predĂĄm plechovĂŠ disky vo vĂ˝bornom stave na Fiat 14Âť - 68 â&#x201A;Ź. Tel. 0905/40 16 64 ď&#x192;¤ PredĂĄm na Ford Mondeo III, r.v. 2002, 2.0 TDDi alternĂĄtor, prednĂŠ struny + uloĹženie, pravĂş poloos dlhĹĄiu a pravĂ˝ zĂĄmok na centrĂĄl. Tel. 0904/46 04 93 ď&#x192;¤ PredĂĄm ND na Fiat Bravo, Brava Marea. Tel. 0905/64 43 05, 0903/43 12 86 ď&#x192;¤ PredĂĄm ND na Fiat Grande, Punto, Fiat Stil. Tel. 0905/64 43 05, 0903/43 12 86 ď&#x192;¤ PredĂĄm Peugeot 306, 1.9 diesel, 5-dv., r.v. 96, vo vĂ˝bave, cena 1 550 â&#x201A;Ź, nehavarovanĂŠ. Tel. 0905/72 50 57 ď&#x192;¤ PredĂĄm pneumatiky rĂ´znych rozmerov, plechovĂŠ aj aludisky. Tel. 0907/34 54 34 ď&#x192;¤ PredĂĄm prevodovku na Agzat a Vari. Tel. 0918/78 34 42 ď&#x192;¤ PredĂĄm Renault Megane, 1.4, r.v. 1996, splynovaÄ?, ĹĽaĹžnĂŠ, cena 1 000 â&#x201A;Ź. Tel. 0905/74 53 70 ď&#x192;¤ PredĂĄm Renault Twingo, r.v. 2003, cena 2 800 â&#x201A;Ź. Tel. 0911/42 03 11 ď&#x192;¤ PredĂĄm Ĺ Felicia, 1.3 LXi, r.v. 95, ĹĽaĹžnĂŠ, STK, EK/ 2012, korĂłzia podbehov, 490 â&#x201A;Ź. Tel. 0918/03 57 02 ď&#x192;¤ PredĂĄm Ĺ  Felicia, 1.3, r.v. 2000, 75 000 km, modrĂĄ, 2 000 â&#x201A;Ź. RozpredĂĄm Ĺ  Favorit na nĂĄhradnĂŠ diely. Tel. 0902/62 23 00 ď&#x192;¤ PredĂĄm Ĺ  Felicia Combi, r.v. 96, ĹĽaĹžnĂŠ, cena 700 â&#x201A;Ź. Tel. 0907/58 36 86 ď&#x192;¤ PredĂĄm VW Passat Variant (combi), 1.9 D, model B3, zimnĂŠ + letnĂŠ pneumatiky, ĹĽaĹžnĂŠ, po servisnej vĂ˝mene, cena dohodou. Bez investĂ­ciĂ­. Tel. 0910/16 82 17 ď&#x192;¤ PredĂĄm VW Polo Clasic, 1.6 benzĂ­n, r.v. 97, centrĂĄl, alarm, elektrĂłny, auto je prihlĂĄsenĂŠ v SR, cena 1 500 â&#x201A;Ź, dohoda istĂĄ. Tel. 0903/04 29 05 ď&#x192;¤ PredĂĄm zĂĄnovnĂŠ elektrĂłny Enzo H, 15Âť, 4x100 na Opel, Renault, Hyundai a inĂŠ, obutĂŠ na Pireli 195/50/15. Tel. 0905/40 16 64 ď&#x192;¤ Prenajmem garĂĄĹž na Ĺ Ă­pku â&#x20AC;&#x201C; 24 m2, mes. poplatok 40 â&#x201A;Ź. Tel. 0949/28 05 63 ď&#x192;¤ Ĺ KOLENIE VODIÄ&#x152;OV Z POVOLANIA ! ZĂ?SKANIE KVALIFIKAÄ&#x152;NEJ KARTY VODIÄ&#x152;A sk. C, CE, D, DE platnej 5 rokov! Ĺ KOLENIE BEZ SKĂ&#x161;Ĺ KY ! Tel. 0903/22 39 23, www.asnova.sk ď&#x192;¤ VĂ˝hodne dĂĄm do prenĂĄjmu garĂĄĹž v PE. Tel. 0908/82 28 96

ď&#x192;¤ PredĂĄm 10-týŞdĹ&#x2C6;ovĂŠ kuriÄ?ky v KoĹĄi. Tel: 0907/02 63 71 ď&#x192;¤ PredĂĄm 7 týŞdĹ&#x2C6;ovĂŠ kuriÄ?ky. Tel. 0905/24 93 55 ď&#x192;¤ PredĂĄm Ä?ervenĂŠ nosnice, roÄ?nĂŠ, cena 1,70 â&#x201A;Ź. Tel. 0907/48 11 97, 0949/51 11 73 ď&#x192;¤ PredĂĄm oĹĄĂ­panĂŠ cez 200 kg. Tel. 0908/05 72 48 ď&#x192;¤ PredĂĄm oĹĄĂ­panĂŠ s moĹžnosĹĽou spracovania. Tel. 0903/11 45 53 ď&#x192;¤ PredĂĄm oĹĄĂ­panĂş, 120 -130 kg. Tel. 0903/37 36 13 ď&#x192;¤ PredĂĄm oĹĄĂ­panĂş, 140 kg. Cena dohodou. Tel. 0907/59 43 35 ď&#x192;¤ PredĂĄm papagĂĄje Agapornis, rĂ´zne farby. Tel. 0910/50 74 97 ď&#x192;¤ PredĂĄm ĹĄteniatka, americkĂ˝ pitbull terier. Tel. 0915/43 16 32 - po 14.00 ď&#x192;¤ PredĂĄm ĹĄteniatka maltezĂĄkov. Tel. 0904/34 07 42, 0908/22 14 30 ď&#x192;¤ PredĂĄm ĹĄteniatka yorkshira po kvalitnĂ˝ch rodiÄ?och, bez PP, chovanĂŠ v byte, cena psĂ­ka 130 â&#x201A;Ź, fenka 150 â&#x201A;Ź. Tel. 0903/54 77 98 ď&#x192;¤ PredĂĄm ĹĄteniatko angl. kokrĹĄpaniela. Tel. 0904/65 09 58

oznam ď&#x192;¤ HÄžadĂĄm toy pudlĂ­ka (pes) marhuÄžovej farby. Stratil sa bez obojku, mĂĄ vrodenĂş vadu, musĂ­ uŞívaĹĽ lieky. Volajte tel. 0908/44 22 92 - nĂĄlezcu odmenĂ­m ď&#x192;¤ HÄžadĂĄme spoluzakladateÄžov, prĂ­padne Ä?lenov obÄ?ianskeho zdruĹženia so zameranĂ­m na ochranu prĂ­rody a ekolĂłgiu, okres TO. Tel. 0905/76 03 82 ď&#x192;¤ PĂĄn JeĹžiĹĄ hovorĂ­: nepriĹĄiel som volaĹĽ spravodlivĂ˝ch, ale hrieĹĄnikov. BliŞťie info na tel. 0918/32 31 48 ď&#x192;¤ HÄžadĂĄm opatrovateÄžku k dieĹĽaĹĽu na 2 hod. denne od 16.30 do 18.30, v TO. Tel. 0948/62 53 13

zvieratĂĄ ď&#x192;¤ Darujem krĂ­Ĺženca ĹĄpica, psa. Tel. 0904/65 09 58 ď&#x192;¤ Hotel a vĂ˝cvik psov. Tel. 0915/78 26 98 ď&#x192;¤ PODKĂ&#x161;VANIE KONĂ?. Tel. 0917/29 91 44

'RWRQ\ %(=0ĂŞ7$ ĂŁLURNpVSHNWUXPPRĂŚQĂ´FKQDGVWDYLHE

3DUWL]iQVND%iQRYFHQDG%HEUDYRX WHOLQIR#WDQD[WUXFNVVN

ď&#x192;¤ AUTOBATĂ&#x2030;RIE - VĂ?KUP, osobnĂ˝ odber. Tel. 0902/70 77 67 ď&#x192;¤ DĂĄm do prenĂĄjmu garĂĄĹž pri Kauď&#x192;&#x;ande v TO. Tel. 0903/40 96 48 ď&#x192;¤ DĂĄm do prenĂĄjmu/predĂĄm garĂĄĹž v PE. Tel. 0948/54 15 31 ď&#x192;¤ KĂşpim 4-kolesovĂ˝ tovĂĄrenskĂ˝ malotraktor. Tel. 0918/78 34 42 ď&#x192;¤ KĂşpim Fabiu, 1.2, r.v. 03-05, cca 70 000 km, 1. majiteÄž, garĂĄĹžovanĂĄ, nehavarovanĂĄ. Tel. 0908/11 91 49 ď&#x192;¤ KĂşpim Feliciu, Octaviu. Tel. 0905/31 04 14 ď&#x192;¤ KĂşpim garĂĄĹž na sĂ­dl. Juh v TO. Tel. 0915/80 64 78 ď&#x192;¤ KĂşpim garĂĄĹž v BĂĄnovciach. Tel. 0918/15 67 34 ď&#x192;¤ KĂşpim garĂĄĹž v PartizĂĄnskom. Tel. 0915/17 98 24 ď&#x192;¤ KĂşpim garĂĄĹž v TopoÄžÄ?anoch. Tel. 0915/67 91 93 ď&#x192;¤ KĂşpim havarovanĂŠ: Octavia, Fabia, Felicia, Golf, Passat a inĂŠ. Tel. 0903/27 82 50 ď&#x192;¤ KĂşpim Ĺ Felicia, Fabia, Octavia - aj zahraniÄ?nĂŠ, aj ď&#x192;&#x17E;remnĂŠ. Tel. 0944/45 54 75 ď&#x192;¤ KĂşpim starĂŠ autĂĄ aj bez STK, aj skorodovanĂŠ. Tel. 0944/45 54 75 ď&#x192;¤ KĂşpim starĂŠ autĂĄ od r.v. 88 do 98: Toyota, Honda, Renault 9, 11, 12, 18, Dacia a starĹĄie Mercedesy + dodĂĄvky Toyota, Mazda, Nissan. Tel. 0915/67 52 59 ď&#x192;¤ KĂşpim sĂşÄ?iastky na VW Lupo. Tel. 0915/64 07 16

7$1$;758&.6DV

a

4,00 â&#x201A;Ź 4,70 - 5,70 â&#x201A;Ź 5,40 â&#x201A;Ź 4,30 â&#x201A;Ź

A drobnĂŠ ovocIe: rĂ­bezle, egreĹĄe, josta, viniÄ?,

0RçQRVĨRGSRÄ&#x20AC;WX'3+

UzĂĄvierka Ä?alĹĄieho vydania PARDONU bude 23. marca 2011 a v schrĂĄnkach ho nĂĄjdete 25. marca 2011.

Ĺ irokĂ˝ sortiment - dobrĂŠ ceny

3UHGDM²6HUYLV²1iKUDGQpGLHO\

- inzertnĂ˝ a informaÄ?nĂ˝ týŞdennĂ­k; Redakcia Pardon - TO, s.r.o. riaditeÄž Daniela MedovĂĄ, e-mail: medova@pardon.sk. Ĺ ĂŠfredaktorka Mgr. AlĹžbeta SivĂĄ, e-mail: poradna@pardon.sk. PrĂ­jem inzercie - M. Ä&#x152;aÄ?Ă­kovĂĄ, prĂ­jem ploĹĄnej inzercie - J. Ĺ ipÄ?iakovĂĄ, Z. BeĹ&#x2C6;ovĂĄ - reklamnĂ˝ manaŞÊr pre PE a BnB - tel. 0904/40 92 83, e-mail: obchodnikto@pardon.sk, korekcia - I. JanouĹĄkovĂĄ, sadzba a grafickĂĄ Ăşprava - Juraj Vendelin, Peter VaĹ&#x2C6;o. Adresa redakcie: BernolĂĄkova 1546, 955 01 TopoÄžÄ?any, www.pardon.sk, e-mail: topolcany@pardon.sk, tel./fax: 038/532 10 45, tel. 532 20 83. Adresa prevĂĄdzky: T. Vansovej 17, 971 01 Prievidza, tel./fax: 046/542 10 15, prĂ­jem inzercie - H. PetriskovĂĄ, vedĂşca prevĂĄdzky a marketingovĂ˝ poradca - Bc. E. VaĹĄkovĂĄ, prievidza@pardon.sk. VydĂĄva Ing. Jozef KurĂĄk, Pohranice 62, EV 2866/09. Z prinesenĂ˝ch predlĂ´h tlaÄ?ia TlaÄ?iarne VERSUS, Bratislava. Redakcia nezodpovedĂĄ za obsah a pravdivosĹĽ inzerĂĄtov.

Pardon TO 11/2011  

informačno-inzertný týždenník

Advertisement