#ĮVEIKSAVE nr. 7

Page 1

#ĮVEIKSAVE

WWW.PARATEAM. LT

SPALI S / 2022 (NR. 7)

PARALIMPINIO JUDĖJIMO ŽURNAL AS

LEGENDA PRADEDA SVARBIAUSIĄ KOVĄ

MINDAUGAS BILIUS Kelionė į Par yžių prasideda

MUMS REIKIA TAVO PALAIKYMO! Paralimpiečių paramos kampanija

Mariaus Zibolio svajonė – Paryžiaus paralimpinių žaidynių auksas

ANDRIUS SKUJA Lengvaatlečio aukso amžius


TURINYS 2

KELIONĖ Į PARYŽIŲ PRASIDEDA

3

MUMS REIKIA TAVO PALAIKYMO!

LIETUVOS PARALIMPINIO KOMITETO ŽURNALAS Leidžiamas nuo 2022 m. Nr. 7 (3), 2022 m.

6

PSICHOLOGINĖ RIBA PERŽENGTA TOKIJUJE

VIRŠELIS Golbolininkas Marius Zibolis Dano Sodaičio nuotr.

9

LEGENDA PRADEDA SVARBIAUSIĄ KOVĄ

REDAKTORIUS Donatas Gribauskas

14

ANDRIAUS SKUJOS AUKSO AMŽIUS

TEKSTŲ AUTORIAI Birutė Pakėnaitė Donatas Gribauskas

19

UŽSISPYRĘ DVYNIAI RODO NEREGĖJIMO GALIĄ

24

SPORTUOJANTYS VAIKAI SU NEGALIA – MISIJA ĮMANOMA

25

PARALIMPIEČIŲ KRANTINĖJE – ČEMPIONŲ PAMOKOS

FOTOGRAFAI Danas Sodaitis Dainius Ožalas Alfredas Pliadis Viltė Domkutė Donatas Gribauskas DIZAINAS Monika Besevičiūtė

26

TAPOME PARTNERIAIS SU „CAMELIA“

KONTAKTAI T. Vrublevskio g. 6-1, LT-01143 Vilnius El.paštas: info@paralympics.lt

27

ROTARIADOJE – DĖMESYS PARALIMPIEČIAMS

INTERNETO SVETAINĖS www.paralympics.lt www.parateam.lt SPAUSDINA UAB „Petro ofsetas“ TIRAŽAS 500 egzempliorių ISSN 2669-2805 ISSN 2669-2805

@ParateamLietuva @parateam_lietuva


MUMS REIKIA TAVO PALAIKYMO! Mindaugas Bilius

Spalio mėnesį oficialiai prasideda atranka į 2024 m. Paryžiaus vasaros paralimpines žaidynes, kurios Lietuvos

KELIONĖ Į PARYŽIŲ PRASIDEDA

sportininkams su negalia bus jubiliejinės, dešimtosios šalies istorijoje. Iškovoję tris bronzos medalius praėjusiose

Mindaugas Bilius, Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas

Tokijo žaidynėse, Lietuvos paralimpiečiai pasiryžę siekti dar didesnių aukštumų paralimpiniame Paryžiuje ir prašo visuomenės palaikymo, kuris sportininkams ypatingai svarbus. Žūtbūtiniai

atrankos

į

Paryžiaus

žaidynes

startai

apdovanojimų, bet ir dėl taškų atrankoje į Paryžiaus

Lietuvos sportininkams prasidės dar šiais metais.

paralimpines žaidynes.

Gruodį į kovą pasaulio čempionate Portugalijoje stos

Kitą

Lietuvos nacionalinė golbolo rinktinė, kuri pernai

lengvaatlečių ir plaukikų, atrankos varžybose dalyvaus ir

vasarą

planetos

pirmenybės

laukia

Lietuvos

iš paralimpinio Tokijo grįžo su Japonijoje iškovotais

kitų sporto šakų – triatlono, šaudymo, šaudymo iš lanko

Mieli paralimpinės bendruomenės nariai,

paralimpinis komitetas neteko ilgamečių savo partnerių

bronzos apdovanojimais.

– atstovai.

Šį spalį oficialiai prasideda atrankos į 2024 m. Paryžiaus

paramos, kurios dėka paraatletams galėjome kurti

Lapkritį planetos pirmenybėse Azerbaidžane startuos

„Pasirengimas atrankos startams vyksta, turime užtikrinti

vasaros paralimpines žaidynes laikotarpis, kuris truks

geresnes pasirengimo sąlygas.

kitas Tokijo paralimpinių žaidynių prizininkas Osvaldas

sportininkams kuo geresnes sąlygas. Kviečiu prisijungti

beveik dvejus metus. Tai – laikas, kai mūsų aukšto meis-

Naują finansinį pagrindą kartu su Lietuvos paralimpinio

Bareikis.

nuskynęs

ir palaikyti mūsų paralimpinę rinktinę visus: verslą ir

triškumo sportininkai sieks demonstruoti savo galimybių

komiteto komanda statome praktiškai iš naujo. Džiau-

bronzą Europos čempionate, Baku grumsis ne tik dėl

visuomenę. Kiekvienas galime tapti Lietuvos pergalių

maksimumą. Visų tikslas aiškus, jis yra vienas – įgyvend-

giuosi, kad per šiuos metus mums pavyko pritraukti

inta svajonė atstovauti savo šaliai Lietuvai didžiausioje ir

naujų rėmėjų: medicinos centrų tinklą „Northway“, vais-

svarbiausioje paralimpinio sporto šventėje, vyksiančioje

tinių tinklą „Camelia“, kurie suteikė galimybę atsispirti ir

Prancūzijoje.

pradėti atstatinėti tai, ko paralimpinis judėjimas neteko

Dar šiais metais pasaulio čempionatuose kovą dėl para-

per jau minėtą sporto finansavimo reformą.

limpinių kelialapių pradės Lietuvos vyrų golbolo rink-

Kartu su mūsų rėmėjais „Northway“ pradėjome kam-

tinė, dziudo imtynininkas Osvaldas Bareikis. Ir golbolo

paniją „Mums reikia tavo palaikymo!”, surinktos lėšos

komandai, ir O. Bareikiui pasirodymai Tokijo žaidynėse

bus skirtos pagerinti sportininkams sąlygas atrankoje į

suspindo bronza. Linkiu geros sportinės formos, sveika-

Paryžiaus žaidynes. Palaikymas ypatingai svarbus sporti-

tos ir sklandžių, užtikrintų startų.

ninkams, dar neturintiems aukštų pasiekimų ir valstybės

Didžiosios dalies kandidatų į Paryžiaus paralimpines

paramos.

žaidynes atrankos startai laukia kitais metais, tačiau

Kviečiu visus jungtis prie palaikymo kampanijos ir padėti

pagrindas sunkiu ir atkakliu darbu yra klojamas jau

skleisti žinią. Dėkoju visiems, kas šiuo nelengvu metu

dabar, kasdienėse treniruotėse.

atsigręžė į paralimpinį sportą ir mus palaiko. Tikiu, kad

Paryžiaus paralimpinių žaidynių atranka startuoja ei-

kartu mes pasieksime, jog Lietuvos trispalvė paralimpin-

linės Lietuvos sporto reformos akivaizdoje. Reforma, pa-

iame Paryžiuje kiltų į viršų ne vieną kartą, noriu drauge

keitusi sporto finansavimo sistemą, lėmė, kad Lietuvos 2 | #ĮVEIKSAVE

su jumis išgirsti ir Tautišką giesmę.

Dziudo

imtynininkas,

neseniai

#ĮVEIKSAVE

|

3


dalimi. Pradedame kampaniją, kurios metu surinktos

žaidynių transliuotojas.

lėšos atiteks sportininkų pasirengimui. Kiekvieno indėlis

„Lietuvos

atsipirks su kaupu, Lietuvai laimint pasaulinėje arenoje“,

užsispyrimas, ryžtas yra vienos svarbiausių savybių,

– kvietė Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas

padedančių

pasiekti

Mindaugas Bilius.

sportininkai

demonstravo,

Palaikymo, kuris, anot M. Biliaus, yra būtina paralimpiečių

kelio į sporto aukštumas, todėl tikime, kad po kelių

sėkmės sąlyga, paralimpiečiai prašo startuojančioje

metų, Paryžiuje, mūsų šalies paralimpiečių rinktinės

socialinėje kampanijoje „Mums reikia tavo palaikymo!”.

sportininkai ne kartą lips ant nugalėtojų pakylos. O

Paprasčiausias ir greičiausias būdas prisidėti prie Lietuvos

mūsų, kaip piliečių, pareiga yra užtikrinti, kad jie turėtų

rinktinės pasirengimo – skambutis trumpuoju numeriu

galimybę tai įgyvendinti“, –

1408, į sportininkams skirtą sąskaitą pervedantis penkis

direktorės pavaduotojas Gytis Oganauskas.

eurus.

Vilniaus ir kitų didžiųjų Lietuvos miestų – Klaipėdos,

Kampanijos veidais tapo keturi Lietuvos paralimpinės

Panevėžio ir Alytaus – gatvėse galima išvysti kampanijos

rinktinės sportininkai: plaukikas Edgaras Matakas, šaulė

plakatus,

Raimeda Bučinskytė, triatlonininkas Ernestas Česonis ir

paralimpiečius. Tuo rūpinasi „JCDecaux Lietuva“ – lauko

maratonininkė Aušra Garunkšnytė.

reklamos rinkos lyderė mūsų šalyje.

„Pradedančiam sportininkui, kokia aš buvau 2017 m., kai

„Lietuvos

pradėjau bėgti maratoną, labai sunku patekti į tokias

kiekvienam, bet jiems reikia didesnio mūsų visų

elitines varžybas kaip paralimpinės žaidynės, nes šalies

palaikymo, kad nuostabūs pasiekimai tęstųsi. „JCDecaux

sporto finansavimo sistema palaikymą užtikrina tik

Lietuva“ komanda nusprendė prisidėti prie Lietuvos

jau turintiems rimtų pasiekimų tarptautinėje arenoje

paralimpinio komiteto kampanijos, nes suprantame,

atletams. Į Tokiją patekau rėmėjų dėka. Gaila, kad man

kokius svarbius tikslus turi paralimpiečiai ir kokią prasmę

nepavyko startuoti dėl traumos, dabar viską pradedu

kuria žmonių su negalia sportas. Tikiu, kad ši kampanija

iš naujo ir svajoju bėgti Paryžiuje“, – sakė Lietuvos

paskatins daugelį pagalvoti, kad net simbolinė parama

paralimpinės rinktinės bėgikė A. Garunkšnytė.

paralimpiečiams gali turėti didelį postūmį bei prisidėti

Lietuvos paralimpinis komitetas kampaniją „Mums

prie dar vienos pergalės ar svajonės išsipildymo“, – sakė

reikia tavo palaikymo!” inicijuoja kartu su medicinos

„JCDecaux Lietuva“ vadovė Žaneta Fomova.

centrų tinklu „Northway“, šiemet tapusiu mūsų šalies

Vizualizacijas paralimpiečių kampanijai „Mums reikia

paralimpinio judėjimo rėmėju.

tavo palaikymo“ kūrė reklamos agentūra „Tarela“, garso

„Verslo ir visuomenės palaikymas paralimpiečiams yra

ir vaizdo klipų įgarsinimu rūpinosi studija „Prodis“.

ypatingai svarbus. Dalis negalią turinčių sportininkų,

Paralimpinio komiteto prezidentas M. Bilius dėkojo

pretenduojančių

kampanijos

į

žaidynes,

neturi

lėšų

dalyvauti

paralimpiečiai

įrodė,

kad

neįtikėtinų

kviečiančius

kad

partneriams

yra

ir

rezultatų. negalia

Mūsų

neužkerta

teigia LRT generalinės

palaikyti

paralimpiečiai

žmogaus

ir

paremti

įkvepiantis

džiaugėsi

šalies

pavyzdys

susitelkimu,

varžybose. Kviečiu visus geros valios žmones, verslininkus

kurio tikslas – kuo sėkmingesnis šalies paralimpiečių

paremti paralimpinę komandą. Tai – mūsų visų garbės

pasirodymas Prancūzijoje vyksiančiose žaidynėse.

reikalas”, – sakė medicinos centrų tinklo „Northway“

„Iki Paryžiaus žaidynių liko tik dveji metai. Tikslas –

generalinė direktorė Diana Bumelytė.

padaryti viską, kad į jas patektų kuo daugiau Lietuvos

Paralimpiečių

informaciniu

sportininkų. Tokijuje jų turėjome vienuolika, iškovojome

partneriu tapo visuomeninis transliuotojas LRT, kuris

tris medalius. Galime turėti didesnę komandą ir daugiau

yra oficialus 2024 m. Paryžiaus vasaros paralimpinių

apdovanojimų“, – sakė M. Bilius.

4

|

projekto

#ĮVEIKSAVE

strateginiu

#ĮVEIKSAVE

|

5


PSICHOLOGINĖ RIBA PERŽENGTA TOKIJUJE Osvaldas Bareikis iš Italijoje vykusio Europos aklųjų ir silpnaregių dziudo čempionato grįžo su bronzos medaliu, kuris Lietuvos paralimpiečiui – pirmas Senojo žemyno pirmenybių apdovanojimas karjeroje. Algio Mečkovskio auklėtinis, prieš metus Tokijuje nuskynęs paralimpinę bronzą, mano, jog pernykštė pergalė jam padėjo peržengti ribą, iki šiol skyrusią jį nuo pasaulio dziudo elito. 28-erių lietuvis Sardinijos uostamiestyje Kaljaryje ant

„Atidaviau viską, ką galėjau. Žinoma, antroje kovoje su

tatamio patiesė tris iš keturių savo varžovų, tai jam

prancūzu galėjau galbūt geriau pasirodyti, patekti į didįjį

garantavo bronzos medalį svorio kategorijos iki 73

finalą. Vis tik savo kovomis ir rezultatu esu patenkintas“, –

kilogramų varžybose.

turnyrą apibendrino O. Bareikis.

Kovoje dėl bronzos O. Bareikis užtikrintai nugalėjo ispaną

O. Bareikis ir jo treneris A. Mečkovskis džiaugiasi

„Pirma kova su kartvelu buvo labai sunki, Osvaldas tiesiog

penkis kartus Europos čempionate liko penktas. Visą

Sergio Ibanezą. Lietuvio pranašumas abejonių nekėlė –

pirmuoju medaliu Senojo žemyno pirmenybėse, tačiau

neatsistatė antrai kovai su prancūzu, kuris yra augantis

laiką penktas ir penktas... O dabar yra medalis. Pagaliau,

kovos pradžioje jis pelnė „Waza-Ari“ įvertinimą, netrukus

yra įsitikinę, jog apdovanojimo spalva galėjo būti kita.

talentas. Bet tokie iškrito burtai, kurie lėmė du stiprius

džiugu. Dabar mes jau pakilome į viršų ir norime būti

varžovas gavo įspėjimą, o galiausiai O. Bareikis permetė

Kelią į finalą užkirto prancūzas Nathanas Petitas, kuris

varžovus, o laiko tarp kovų buvo mažai. Visi varžovai buvo

tame viršuje“, – savo auklėtinio progresą vertino A.

ispaną, sulaukė „Ippon“ įvertinimo ir padėjo tašką dar

galiausiai pasipuošė sidabro medaliu, lemiamoje kovoje

įveikiami. Tai parodo faktas, jog Europos čempionu tapo

Mečkovskis.

nesibaigus kovos laikui.

nusileidęs kartvelui Giorgiui Kaldaniui.

Sakartvelo sportininkas, kurį Osvaldas nugalėjo Tokijo

„Manau, kad Tokijo žaidynių medalis man suteikė

žaidynių kovoje dėl paralimpinės bronzos“, – analizavo

daugiau drąsos. Galvoju, kad būtent tas paralimpinis

treneris A. Mečkovskis.

medalis buvo ta ta psichologinė riba, kur supratau, jog

O. Bareikis ant tatamio tarptautinėse varžybose žengė

galiu pasiekti daugiau“, – svarstė O. Bareikis.

po metų pertraukos. Šiais metais sportininko ir jo

Lapkritį

trenerio planus jaukė sveikatos problemos – pavasarį

Azerbaidžane. Planetos pirmenybėse sportininkai turi

teko praleisti du „Grand Prix“ serijos startus Turkijoje

pradėti rinkti taškus kovoje dėl kelialapių į 2024 m.

ir Kazachstane. Pastarąjį kartą lietuvis tarptautinėje

Paryžiaus vasaros paralimpines žaidynes.

arenoje buvo kovojęs Tokijo žaidynėse.

Atrankos išvakarėse aklųjų ir silpnaregių dziudo imtynių

„Ruošėmės su treneriu šioms varžyboms, bet vieną

sistemoje vyksta permainos – Tarptautinė aklųjų sporto

kartą sutrukdė kovidas, kitą kartą sustabdė trauma.

federacija mažina klasių skaičių, jungia svorio kategorijas.

Vis tik toms varžyboms buvo ruoštasi, todėl rezultatas

Vyrų varžybose vietoje septynių svorio kategorijų lieka

Europos čempionate Italijoje manęs nestebina, tai buvo

keturios. O. Bareikis džiaugiasi, kad jam kategorijos keisti

tik pasirengimo ir laiko klausimas“, – pasitikėjimą savimi

nereikės.

demonstravo dziudo imtynininkas.

„Svorio kategorijos keisti nereikės, tačiau planuojama,

Pasak A. Mečkovskio, iškovoti Tokijo žaidynių ir Europos

kad Paryžiuje bus mažiau dalyvių. Kiek kalbama tarp

čempionato medaliai parodo, jog sportininkas pasiekė

sportininkų ir trenerių, tai daug kas mano, jog į Paryžių

piką ir pateko į dziudo imtynių elitą, kur kovojama dėl

patekti bus dar sunkiau“, – sakė O. Bareikis.

aukščiausių vietų ir garbingiausių titulų.

2024 m. Paryžiaus vasaros paralimpinės žaidynės O.

„Osvaldas jau parodė savo rezultatą ir lygį Tokijuje, dabar

Bareikiui būtų jau trečios karjeroje. A. Mečkovskio

jis yra elite, viršūnėje. Jeigu jis nebūtų laimėjęs medalio

auklėtinis debiutinėse 2016 m. žaidynėse Rio de

Europos čempionate Italijoje, tai man šiandien būtų

Žaneire užėmė penktą vietą, o 2021 m. Tokijo žaidynėse

tikrai labai liūdna.

pasipuošė bronzos medaliu.

Osvaldas Bareikis 6 | #ĮVEIKSAVE

Osvaldas Bareikis ir Algis Mečkovskis

O.

Bareikio

laukia

pasaulio

čempionatas

Skrisdami lėktuvu skaičiavome, kad Osvaldas iki šiol net #ĮVEIKSAVE

|

7


LEGENDA PRADEDA SVARBIAUSIĄ KOVĄ Mariaus Zibolio gyvenimas ir karjera golbolo aikštėje – atsitiktinumų virtinė. Ilgametis Lietuvos golbolo rinktinės kapitonas dar ankstyvoje paauglystėje, neapdairiai elgdamasis su peiliu, taip susižeidė akį, kad tapo neregys. Bet kaip tik tada, pakviestas žaisti golbolo, pradėjo įspūdingą per tris dešimtmečius trunkančią sportininko karjerą. Tik atsitiktinumas lėmė, kad suvalkietį nuo Vilkaviškio krašto anksti pastebėjo ir Lietuvos rinktinės treneriai, o Mariaus kelią svarbiausioje šalies komandoje paženklino reikšmingos pergalės: paralimpiniai medaliai, pasaulio ir Europos čempiono titulai. Bet per penkerias žaidynes, kuriose pats dalyvavo, M. Ziboliui taip ir nepavyko laimėti svarbiausio trofėjaus – paralimpinio aukso. „Galbūt – Paryžiuje?“ – vylėsi šalies golbolo legenda, pradėjęs paskutinę ir iki šiol svarbiausią savo kovą.

#ĮVEIKSAVE

6

|

#ĮVEIKSAVE

|

7


33

Mariui buvo trylika, kai vasarą gimtuosiuose Bartninkuose

Įsimintiniausios – sunkios pergalės

per pagrindinį rungtynių laiką, ir per pratęsimą nė vienai

Vilkaviškio rajone pjaudamas virvę peiliu pataikė į tada

Mariui buvo vos penkiolika, kai jį pastebėjo ir pakvietė

komandai nepavyko įrodyti pranašumo“, – prisiminė M.

dar sveiką kairę akį. M. Zibolis turėjo įgimtą glaukomą

prisidėti Lietuvos golbolo rinktinė. „Nebuvau kuo nors

Zibolis.

– ligą, kuomet akies viduje padidėja spaudimas. Bet

išskirtinis, tad nežinau, kodėl pakvietė būtent mane.

Rinktinei jis atstovauja daugiau kaip tris dešimtmečius,

iki tol ta kaire akimi dar matė tiek, kad būtų nuo nieko

Galbūt todėl, kad rinktinei tuo metu stigo žaidžiančiųjų

bet kaip tyčia tada, kai 2016 m. Rio de Žaneire lietuviai

nepriklausomas.

centre? Bet paauglys pakliuvau į rinktinę ir nuo tada

tapo paralimpiniais čempionais, į nacionalinę komandą

„Nieko tokio, vis tiek anksčiau ar vėliau būtum apakęs“,

beveik visą laiką joje buvau“, – sakė M. Zibolis, vėliau

Marius nebuvo pakviestas.

– po kiek laiko, nerinkdama žodžių, ištarė atsitiktinė

golbolo aikštėje pasitraukęs žaisti į kraštą.

„Kiekvieno

gydytoja, vartydama M. Zibolio ligų istorijos knygą.

1992 m. su mokyklos golbolo komanda Marius pirmą

čempionu, bet man kol kas, deja, nepavyko. Kol kas“, –

Tai įvyko anksčiau, bet Marius niekada dėl to per daug

kartą tapo Lietuvos čempionu. Po metų – 1993-iaisiais –

šyptelėjo ilgametis rinktinės kapitonas.

neišgyveno. Mėnesį praleidęs ligoninėje, jau neregiu

su rinktine išvyko į pirmąjį savo Europos čempionatą.

tapęs iki tol silpnaregis rugsėjo pradžioje pradėjo naujus

Tik 11 vietą jame užėmusi Lietuvos rinktinė tada dar

Svarbiausia – teisybė

mokslo metus tuometėje Antano Jonyno mokykloje

nebuvo komanda, kurios prisibijo visi pasaulyje. Kaip

Tas „kol kas“ slepia didžiausią veterano svajonę. Ne visada

Vilniuje (dabar – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo

pačiai Lietuvai reikėjo sustiprėti po kone pusę amžiaus

ir ne visos svajonės išsipildo, bet dažniau pasiseka tiems,

centras).

trukusios SSRS aneksijos, taip ir jos golbolo rinktinei

kurie niekada nenuleidžia rankų.

M. Zibolis visada norėjo sportuoti, bet, kol dar matė,

prireikė laiko, kad užaugtų ir sutvirtėtų.

Per du dešimtmečius, su viena kita pertrauka, M. Zibolis

Genrikas tik pradėjo savo karjerą. Jie susidraugavo ir

medikai jam to daryti neleido. Vakarais, paslapčia, Marius

Tačiau už kantrybę ir sunkų darbą visuomet atlyginama.

buvo rinktinės kapitonas. Jau pats nepamena, kada ir

ilgus metus kovojo už Lietuvą petys petin.

eidavo pažaisti krepšinio į mokyklos salę, stengėsi judėti

1998 m. pasaulio čempionate Madride Lietuvos golbolo

dėl kokių priežasčių komanda jam patikėjo šią garbę.

„Mes nuolat pabrėždavome, kad Marius yra komandos

ir daugiau, nors kūno kultūros mokytojai į savo pamokas

rinktinė iškovojo pirmąjį medalį – bronzą. „Mūsų

Rinktinė per tuos metus subrendo ir tapo jėga, su kuria

siela. Jis visada būdavo už geriausią rezultatą, didžiausius

jo neįsileisdavo.

džiaugsmas buvo begalinis. Dar ir dabar tą trečiąją vietą

pasaulyje tenka visiems skaitytis. Nors keitėsi žaidėjai –

laimėjimus.

„Kol dar mačiau, man grėsė apakti nuo stipresnio

pasaulio čempionate laikau vienu įsimintiniausių mūsų

senbuviai traukdavosi, o juos keisdavo jaunimas, Marius

nesiskųsdamas dirbdavo sukandęs dantis, kad tik

smūgio, tarkime, gavus kamuoliu į galvą, tad dėl to

laimėjimų“, – prisipažino M. Zibolis.

visada atrodė lyg uola – nepajudinama ir amžina.

komanda pasiektų aukščiausią rezultatą.

medikai draudė sportuoti. Bet, kai dėl nelaimės, ir taip

O tų laimėjimų per Mariaus karjerą buvo daug.

Kitas rinktinės veteranas Genrikas Pavliukianecas su M.

Ir žmogus jis nuostabus – niekada nekelia kivirčinių

apakau, tokios grėsmės neliko. Kaip tik tada mokyklos

2000-aisiais iš Sidnėjaus jis grįžo su paralimpiniu sidabru.

Ziboliu susipažino 1991-aisiais. Marius jau kurį laiką žaidė,

situacijų, nesivelia į konfliktus. Santūrus, draugiškas,

golbolo komandai ėmė stigti žaidėjų, tad treneris

2001 m. Vengrijoje tapo Europos, 2002 m. Brazilijoje –

pakvietė prisidėti mane. Žaisti pradėjau dar su siūlėmis

pasaulio vicečempionu.

akyje“, – prisiminė M. Zibolis.

2006-aisiais Lietuvos golbolo rinktinė, kurioje buvo ir

Tais 1988-aisiais prasidėjo įspūdinga neregio suvalkiečio

M.Zibolis, JAV laimėjo pasaulio, o 2007-aisiais Turkijoje –

karjera golbole. Jis mokėsi ne tik iki tol nepažinto

Europos auksą. 2008 m. Pekino paralimpinėse žaidynėse

žaidimo taisyklių. Marius iš naujo mokėsi ir prisitaikyti

lietuviai vėl iškovojo sidabrą. 2009 m. senojo žemyno

paprasčiausiose kasdienėse situacijose. Jis nenorėjo būti

čempionate Vokietijoje ir 2010-ųjų pasaulio čempionate

nuo ko nors priklausomas, tad greitai atsisakė klasės

Jungtinėje Karalystėje – auksą.

draugų pagalbos ir ėmėsi tvarkytis pats.

2011 m. Europos čempionate Danijoje M. Zibolis su

Pasitaikydavo žaizdų, kai lėkdamas koridoriais kur nors

Lietuvos rinktine tapo Europos čempionu. 2012 m.

atsitrenkdavo, bet jos buvo niekis palyginus su laisve

Londono žaidynėse užėmė ketvirtąją vietą.

būti savarankiškam.

2013 m. Turkijoje ir 2017 m. Suomijoje lietuviai vėl tapo

Kaip mokėsi gyventi aklinoje tamsoje, taip palengva M.

Europos čempionais, 2015 m. Lietuvoje laimėjo Europos

Zibolis apsiprato ir golbolo aikštėje. Jam patiko azartiškas

čempionato bronzą. Su bronza Lietuvos rinktinė grįžo ir

žaidimas skambančiu kamuoliu, patiko, kad nesėkmių

iš 2020 m. Tokijo paralimpinių žaidynių.

kartėliu ar pergalių džiaugsmu galėdavo pasidalyti su

„Tuos trofėjus išties sunku suskaičiuoti, bet buvo tokių

komandos draugais.

pergalių, kurių niekada nepamiršiu. Man labai svarbus

Jis mėgo žaisti ir šachmatais, o per varžybas dar

Sidnėjuje iškovotas pirmas paralimpinis medalis. Iškart

atstovaudavo mokyklos rinktinei plaukdamas 50 ir

po finalo rungtynių buvo liūdna, nes jas pralaimėjome,

100 metrų laisvuoju stiliumi, bėgdamas 100 metrų ir

bet paskui susimąsčiau, koks vis dėlto reikšmingas buvo

šokdamas į tolį, kurį laiką stumdė rutulį. Tačiau galiausiai

visas mūsų pasirodymas žaidynėse.

tik golbolas liko tas sportas, kurio treniruočių niekada

Labai vertinu ir pergales, kurias pavyko iškovoti po

nepraleisdavo.

įtemptos kovos. Tarkime, 2013 m. Europos čempionato finalą su ispanais laimėjome tik po baudinių serijos – ir

10

|

#ĮVEIKSAVE

sportininko

svajonė

tapti

paralimpiniu

MARIUS ZIBOLIS GOLBOLUI ATIDAVĖ 33 METUS

3

MARIUS ZIBOLIS IŠKOVOJO 3 PARALIMPINIUS MEDALIUS

5

MARIUS ZIBOLIS DALYVAVO 5 PARALIMPINĖSE ŽAIDYNĖSE

Per

skausmą,

nepaisydamas

traumų,

Marius Zibolis #ĮVEIKSAVE

|

11


išsprendžia kivirčus ar problemas ir treneriui padeda

nenukabina. Kitų metų birželį turėjo vykti pasaulio

nepavyko pasiekti, – tapti paralimpiniu čempionu.

suvaldyti komandą. Tikras kapitonas.”

čempionatas,

dviejų

„Žinau, kad bus sunku ne tik komandai vien patekti

tiesioginių kelialapių į 2024 m. Paryžiaus paralimpines

į žaidynes, bet ir man, siekiančiam dar kartą patekti į

žaidynes. Tačiau čempionatas nukeltas į gruodį, tad

paralimpines žaidynes. Suprantu, kad yra jaunesnių,

Marius gavo papildomą pusmetį.

vikresnių, greitesnių žaidėjų, bet tikrai dar pasistengsiu

rinktinės kapitono raištį M. Zibolis ryšėjo paskutinį kartą.

„Dar norėčiau pakliūti į rinktinę ir dalyvauti pasaulio

iš savęs išspausti viską, ką galiu. Mūsų, golbolininkų, nėra

„Atėjo laikas perduoti šias pareigas kitam žaidėjui“, – be

čempionate, bet šiuo metu atrodo, kad bus sunku, nes

tiek daug, kad iš anksto susitaikyčiau su nesėkme. Taip,

nuoskaudos kalbėjo rinktinės veteranas, kurio įpėdiniu

kelis neleidžia pasirengti taip gerai, kaip norėčiau. Dėl

aš jau lėtesnis, bet patirtis – irgi svarbus rodiklis, tad kai

ir naujuoju rinktinės kapitonu tapo Nerijus Montvydas.

to, šiek tiek apmaudu. Tačiau vilties kol kas neprarandu,

kur galiu laimėti ne fiziniais duomenimis, o gudrumu“, –

Į Tokiją M. Zibolis išvyko nesijausdamas itin gerai. Jam

nors suprantu, kad bus sunku“, – pripažino M. Zibolis.

šyptelėjo Lietuvos golbolo legenda.

skaudėjo kairįjį kelį, bet skausmą slopino noras žaisti ir

Jei pačiam vis dėlto nepasiseks pakliūti į rinktinę, kuri

Šalies rinktinės treneris K. Janeika irgi neabejoja, kad, jei

specialus šildantis tepalas. Kantrus ir užsispyręs rinktinės

pasaulio čempionate mėgins patekti į paralimpinį

tik sveikata leis, M. Zibolis dar bus rimtas pretendentas į

kapitonas žaidė sukandęs dantis.

Paryžių, Marius vėl bus aistringiausias lietuvių sirgalius.

rinktinę.

Tokijuje ne viskas sekėsi, lietuviai slidinėjo ant šlapių

Komandos sėkmė jam svarbesnė nei asmeninė. Juolab

„Tokių žaidėjų kaip Marius net visame pasaulyje yra

arenos grindų, bet viena tituluočiausių paralimpinių

kad pakliūti į paralimpines žaidynes tiesiausiu keliu būtų

vienetai. Tokių ryžtingų, užsispyrusių. Taip, Marius jau

žaidynių komandų vis tiek neliko tuščiomis ir išplėšė

gerokai smagiau nei dantimis kabintis į papildomas

fiziškai silpnesnis už jaunimą, bet dėl savo patirties prieš

bronzą.

galimybes per Europos čempionatą ar atrankines

jaunus turi pranašumą, nes golbole reikia ir mąstyti,

Grįžęs namo, M.Zibolis nukeliavo pas medikus. Šių išvada

varžybas.

nebijoti priimti svarbių sprendimų, tad ne viską lemia

buvo aiški: jei nori sportuoti toliau, golbolininkas privalo

„Paryžiuje varžysis tik 8 komandos, tad bus vargo, norint

atletiškumas“, – patikino K. Janeika.

gulti ant operacinio stalo, mat atšokusi blauzdikaulio

tarp jų patekti“, – neslėpė veteranas.

Per daugiau kaip tris dešimtmečius golbolo aikštėje M.

kremzlė. Sportuoti Marius vis dar nori, nors amžius kaip

Kelialapio į Paryžių M. Ziboliui norisi daug labiau nei bet

Zibolis perėjo ugnį ir vandenį, išmaišė pasaulį, nurijo ne

Marius Zibolis

sportininkui – tikrai solidus. Nebūtinai žaisti golbolą,

kada anksčiau. Jis tiksliai žino, kad 2024-ųjų žaidynės

vieną karčią piliulę po nesėkmių ir taškėsi šampanu po

padės, jei tik galės“, – ilgamečiam rinktinės bendražygiui

tačiau bent jau judėti, nes sportas senokai tapo jo

jam būtų paskutinės. Tai būtų ir paskutinis mėginimas

pergalių. Bet viena jo sieloje buvo ir liko nepajudinama:

gražius žodžius skyrė G. Pavliukianecas.

gyvenimo būdu.

pavyti svajonę, kurios per ilgą karjerą kol kas taip ir

niekada, niekada, niekada nepasiduoti!

Dabartinis Lietivos golbolo rinktinės treneris Klaidas

Po Tokijo žaidynių, kai Lietuvos golbolo rinktinė jau

Janeika su M. Ziboliu susipažino apie 2010-uosius,

rengėsi Europos čempionatui, Marius mąstė apie

kuomet tapo Karolio Levickio asistentu rinktinėje. Jaunas

operaciją. Į Turkiją rinktinė išvyko su nauju kapitonu

treneris ir rinktinės senbuvis susidraugavo taip, kad

ir nepuoselėdama didelių ambicijų, nes komandoje

Klaidas iki šiol Marių laiko vienu geriausių savo bičiulių.

nebuvo ne tik M. Zibolio, bet ir kito senbuvio Genriko

„Turiu tik du tokius draugus. Vienas jų – Marius. Jis man

Pavliukaneco. Tad vietoj šešių žaidėjų komandoje buvo

parodė, kokie stiprūs gali būti žmonės su negalia. Marius

penki.

niekada nesinaudojo savo negalia ir elgėsi kaip ir visi kiti.

Marius

Su juo eidavome į vandens parkus, keliaudavome,

pergalingą žygį 2021 m. Europos čempionate, nes kaip

važinėdavomės po miestą – darydavome viską, ką

tik buvo operuojamas, bet paskui nepraleido nė vienerių

mėgsta daryti ir gerai matantys žmonės, bet Mariaus

rungtynių – įsijungęs kompiuterį, klausydavosi ir iš visos

aklumas niekada nebuvo bėda. Be to, M. Zibolis yra labai

širdies džiaugėsi, jei lietuviams sekėsi.

rūpestingas draugas, kuris visuomet pasirūpins esančiu

Rinktinė tapo Europos čempione, o, pasiramščiuodamas

šalia. Tokių žmonių apskritai yra labai mažai“, – įsitikinęs

ramentais, Marius ją sveikino oro uoste.

K. Janeika.

Jis pats dar ilgai negalėjo žaisti pamėgto golbolo –

Ir kaip golbolo žaidėjas M. Zibolis visuomet buvo

kol komanda šlifavo žaidimą aikštėje, M. Zibolis dirbo

trenerių ramstis. Vienas darbščiausių. Vienas labiausiai

individualiai,

užsispyrusių.

pakankamai

pusmečio, kol veteranas galėjo grįžti į aikštę, bet ir tada

patirties, kad galėtų staigiai priimti gerus sprendimus.

ne viskas ėjosi taip, kaip planavo. Tą koją dar paskauda,

Turintis puikią atmintį, tad galintis išvardyti savo ir

joje kaupiasi skysčiai.

komandos statistiką bet kuriose varžybose.

„Tuos skysčius vis ištraukia. Gydytojas sako, kad taip ir

„Be to, Marius – labai teisingas žmogus. Gal dėl to tiek

turi būti, tad sportuoju ir bandau priversti tą kelį kaip

metų ir buvo rinktinės kapitonas, – svarstė K. Janeika.

nors vėl dirbti“, – teigė golbolininkas.

– Jis – visada už teisybę, visada randa aukso vidurį,

Marius tikėjosi, kad pasveikti pavyks greičiau, bet nosies

Dar tikisi pakliūti į žaidynes Tačiau

12

|

Skrupulingas.

#ĮVEIKSAVE

Turintis

paralimpiniame

nematė,

kaip

Tokijuje

rinktinė

stiprindamas

Lietuvos

pradėjo

operuotą

golbolo

dar

koją.

kuriame

bus

kovojama

dėl

vieną

Prireikė

Marius Zibolis #ĮVEIKSAVE

|

13


Andrius Skuja

ANDRIAUS SKUJOS AUKSO AMŽIUS 30 metų jubiliejus rutulio stūmikui Andriui Skujai – ne vien skaičiai pase. Nors savo gimtadienių jis niekada nesureikšmindavo, šis buvo išskirtinis. Į ketvirtą dešimtį lengvaatletis įžengė jau būste, kurį nuo šiol vadina savo namais, o ir sportuodamas pagaliau pajuto tvirtą pagrindą po kojomis. Šį sezoną Andrius neturėjo svarbiausių varžybų – Europos ir pasaulio čempionatų, – bet net dukart gerino asmeninį ir Lietuvos rekordą: „Tikiu, kad tai – dar nėra mano galimybių riba.“

išmoktų nuslopinti nerimą.

įjungčiau ir dešinę pusę. Iki darbo su K. Linkumi

F46 (viršutinių galūnių negalia) klasėje besivaržantis

pasitaikydavo, kad nesveiką ranką ir pasaugodavau,

lietuvis atliko tik tris bandymus ir buvo priverstas vėl

ir stengdavausi jos nejudinti, jei suskausdavo. O su

traukti į drabužinę. Geriausiu – pirmuoju – bandymu A.

Kęstučiu dirbame taip, kad nesusitaikyčiau su tuo, kas

Skuja ietį nuskraidino 45 m 9 cm, bet tiek neužteko, kad

man trukdo, o stengčiausi tuos trukdžius pašalinti. Jis

patektų į finalą, tad galutinėje įskaitoje jis užėmė 9-ąją

įrodė, kad esu stipresnis nei pats maniau.

vietą.

Po truputį didiname ištvermę ir jėgą. K. Linkus išmokė

Po poros dienų žengdamas į rutulio stūmimo sektorių

dirbti su savo kūno svoriu. Pratimai atrodo nesunkūs, bet

Lietuvos rinktinės kapitonas vis tiek jautėsi kaip nesavas.

po užsiėmimų išeinu visas raudonas, nes atiduodu daug

Sunkios buvo ir kojos, ir galva. Pirmuoju bandymu rutulį

jėgų“, – prisipažino A. Skuja.

nustūmęs 14 m 76 cm, toliau jo stumti nebeįstengė ir

Nors lengvaatletis gyvena ir treniruojasi Šiauliuose, o K.

šioje rungtyje buvo septintas. Iki asmeninio rekordo – 15

Linkus dirba Vilniuje, per mėnesį bent kartą – vasarą kiek

m 1 cm – pritrūko keliolikos centimetrų.

rečiau – Andrius porai dienų išsirengia į sostinę.

Nors treneris D. Jusys ramino, Andriui buvo apmaudu

„Dirbdami jaučiame mano progresą, aš ir pats jaučiuosi

ir pikta, kad neparodė visko, ką geba. Tačiau būtent

sustiprėjęs. Kęstutis mato manyje potencialą ir džiaugiasi

ten – paralimpiniame Tokijuje – A. Skuja atvertė naują

kiekviena maža pergale. Drauge džiaugiuosi ir aš“, – sakė

savo lengvaatlečio karjeros puslapį. Pažintis su Lietuvos

A. Skuja.

rinktinei talkinusiu sporto medicinos gydytoju Kęstučiu Linkumi įgimtą negalią turinčiam kuršėniškiui tarsi

Susikaupia tada, kai reikia

atvėrė akis, kad iki savo galimybių ribos jis dar net

O džiaugtis yra kuo. Per metus po paralimpinių žaidynių

nepriartėjo.

A.Skuja patobulėjo tiek, kad tas asmeninis rekordas, kurio Tokijuje taip ir nepasiekė – 15 m 1 cm – dabar atrodo

Skausmus siekia pamiršti

tolimas lyg miražas.

Andrius gimė turėdamas dešiniojo peties pleksopatiją

Stumti 6 kg sveriantį savo negalios klasės rutulį daugiau

– periferinę nervų sistemos rezginių ligą. Nors nuo

kaip 15 metrų lengvaatlečiui dabar – jokia problema ir tai

jaunystės daug judėjo – gimtuosiuose Kuršėnuose

jis jau dukart įrodė, gerindamas ir asmeninį, ir Lietuvos

Šiaulių rajone žaidė krepšinį ir futbolą, laisvalaikiu kilnojo

rekordą.

štangas, – A. Skuja nuolat jautė, kad dešinė ranka gerokai

Nors pandemiją sukėlęs koronavirusas jau slūgsta,

silpnesnė už sveiką kairę. Ji – trumpesnė ir turi mažiau

jo sujauktas įprastas gyvenimas į vėžes dar nespėjo

jėgos, lengvaatletis jos negali visiškai pakelti į viršų ar į

grįžti. Dėl pandemijos metams atidėtos ne tik Tokijo

šoną.

paralimpinės

žaidynės

šiais

metais

Japonijoje

Svajonių būste Šiauliuose jie šeimininkauja dviese.

tik pridėjo papildomo pasitikėjimo savo jėgomis, bet ir

Dėl šios negalios A. Skujai išsivystė ir nugaros raumenų

turėjęs vykti pasaulio neįgaliųjų lengvosios atletikos

Buvusi rankininkė, o dabar banke dirbanti Ema ir

patvirtino, kad Andrius pasirinko teisingą kelią.

disbalansas, o nuolatiniai stuburo ar rankos skausmai

čempionatas irgi buvo nukeltas. Nevyko net Europos

buvo tokie įprasti, kad sportininkas jau buvo išmokęs

čempionatas.

lengvaatletis Andrius į nuosavą trijų kambarių butą įsikėlė liepą, o rugpjūčio 9-ąją A. Skuja jau šventė savo

Atvertė naują puslapį

nekreipti į juos dėmesio: „Tiesiog prabundi ryte, jauti,

„Nepamenu tokių metų, kad kuris nors svarbiausių

30-metį.

Per 2020 metų Tokijo žaidynes Lietuvos rinktinės

kad skauda ir žinai, jog kitaip nebus.“

renginių

„Iki tol man dar trūko brandos, asmeniniame gyvenime

vėliavnešys A. Skuja itin jaudinosi žingsniuodamas

Tačiau patyręs specialistas K. Linkus parodė, kad gali

paralimpinės žaidynės – iš viso nevyktų, bet pandemija

nebuvau išsikėlęs rimtų tikslų, bet su mergina pagaliau

paralimpinio stadiono taku. Nuo jaudulio prakaitavo

būti ir kitaip. Sporto medicinos gydytojas greitai nustatė

ir viruso grėsmė sumaišė visas kortas“, – pripažino A.

jau turime savo kampą, tad viskas tarsi stojo į vietas.

delnai, o galvoje zvimbė spiečius minčių.

silpnąsias Andriaus vietas ir ėmė jas stiprinti.

Skujos treneris D. Jusys.

Sulaukiame spaudimo žengti kitą žingsnį ir tuoktis, bet

Tos, dėl pandemijos metams nukeltos žaidynės, A.

Apsijuosęs specialiu korsetu, po trumpesne dešine

Tačiau Andrius vis tiek juodai arė visus metus, kad tik

negaliu atskleisti visų paslapčių, nes Emai tai turėtų būti

Skujai pernai buvo pirmosios. Nors yra pratęs prie

ranka ką nors pasidėjęs, kad ištiesintų stuburą, rutulio

pats toliau tobulėtų. Jis kone apleido antrinę savo rungtį

staigmena“, – šypsojosi rutulio stūmikas.

svarbių varžybų ir didelių stadionų, žaidynių debiutantas

stūmikas

nugaros

– ieties metimą, nes su treneriu nusprendė susitelkti ties

Asmeninių planų paslaptis jis kol kas pasilieka sau, o apie

jaudinosi ir mesdamas ietį, ir – vėliau – stumdamas rutulį.

raumenimis. Šie raumenys – tarsi viso A. Skujos kūno

rutulio stūmimu. „Ieties metimas ne itin padeda Andriui

tikslus ir norus rutulio stūmimo sektoriuje kalba drąsiai.

Ieties metimas Tokijuje buvo tik pramankšta. Daugiausia

stabilizatoriai, kuriuos sutvirtinęs lengvaatletis ėmė kelti

tobulėti kaip rutulio stūmikui, tad, jei dar ir dalyvausime

Per šiuos metus A. Skuja žengė milžino žingsniais net

vis didesnį svorį ir atlikti pratimus, kurių anksčiau atlikti

ieties metimo varžybose, tai bus tik Europos čempionatai,

dukart gerindamas asmeninį ir savo negalios klasės F46

Deimantas Jusys nepasitaręs su auklėtiniu registravo jį

neįstengdavo.

nes varžytis su pasaulio geriausiais metikais – per

Lietuvos rekordą (paralimpinis čempionas Mindaugas

šios rungties paralimpinėms varžyboms vien tam, kad A.

„Kęstutis labai akcentuoja, kad viskas vyktų proporcingai,

sudėtinga“, – aiškino D. Jusys.

Bilius varžėsi kitoje negalios klasėje. – Red.). O tai ne

Skuja prieš pagrindinį startą rutulio stūmimo sektoriuje

kad nebūtų disbalanso, kad dirbtų visas kūnas, kad

Nors pasaulio ir Europos čempionatai šiemet nevyko,

14

|

#ĮVEIKSAVE

Andriaus

smegenims.

Lengvaatlečio

treneris

pradėjo

intensyviau

dirbti

su

Europos

ar

pasaulio

čempionatas,

#ĮVEIKSAVE

|

15


į pasaulio neįgaliųjų lengvosios atletikos „Grand Prix“

„Pavyzdžiui, Maroke, kai sumušiau asmeninį rekordą,

serijos varžybų etapus vis tiek suvažiuoja visi geriausi

turėjau dar vieną bandymą. Į jį norėjau sudėti viską,

paraatletai.

pasidraskyti, kaip sakoma, bet perspaudžiau, rutulys

Per vieną etapų birželį Paryžiuje A. Skuja rutulį stūmė

išlėkė žemai ir neskrido, kiek norėčiau. Jaučiu, kad

15 m 22 cm, užėmė trečiąją vietą, pagerindamas ir

vis dar nepasiekiau savo galimybių lubų“, – patikino

asmeninį, ir savo negalios klasės šalies rekordą.

lengvaatletis.

Rugsėjį lengvaatletis peržengė ir šią ribą – „Grand Prix“ etape Marakeše jo rutulys skriejo 15 m 29 cm ir tai

Svajonė – itin ambicinga

lietuviui garantavo ne tik asmeninį bei šalies rekordus,

Tų lubų gal net nėra – tik beribis dangus. Buvo laikas,

bet ir pirmąją varžybų vietą.

kai tas rezultatas, kurį pasiekė šiais metais, A. Skujai irgi

„Andrius – išskirtinis sportininkas, nes kone visuomet

atrodė neįsivaizduojamai aukštas.

asmeninius

per

svarbiausias

Kai prieš septynerius metus, 2015-aisiais, 203 cm ūgio,

sveikųjų

čempionate

per pusantro šimto kilogramų sveriantis kuršėniškis

asmeninio rekordo nėra gerinęs, nes, matyt, nejausdavo

pradėjo treniruotis pas D. Jusį, pirmuoju bandymu rutulį

motyvacijos, bet tuomet, kai būtinai reikia, Andrius

jis nustūmė vos 10 metrų.

sugeba susikaupti.

Tačiau tais metais Andrius jau dalyvavo Lietuvos

Visi žino, kad per tarptautines varžybas A. Skuja padarys

neįgaliųjų

tai, ką reikia. Ir – dažniausiai – paskutiniais stūmimais.

stumdamas rutulį pralaimėjo tik M. Biliui – būsimajam

Penktu, šeštu. Jis sugeba susikaupti ir padaryti, bet po

2016 m. Rio de Žaneiro paralimpinių žaidynių rutulio

varžybų išeina vos vilkdamas kojas.

stūmimo čempionui.

Atrodo, kas čia tokio – padarė pramankštą, atliko kelis

Tas pirmasis Lietuvos vicečempiono medalis A. Skujai

įvadinius stūmimus, paskui finale – dar šešis. Juk ne

tapo tarsi švyturiu nesustoti ir siekti daugiau. O po metų,

maratoną bėgti! Bet po varžybų jaučiasi visiškai išsekęs“,

2016-aisiais, jis jau buvo Europos čempionas, 2018-aisiais

– pasakojo D. Jusys.

kaip rutulio stūmikas iškovojo ir Europos bronzą.

Pačiam Andriui atrodo, kad sunkios treniruotės jį taip

Diena po dienos, metai po metų Andrius rutulio

nualina, kad įspūdingai tolimam stūmimui nebeužtenka

stūmimo sektoriuje jautėsi vis tvirčiau, stūmė vis toliau

jėgų. O prieš varžybas, bent dieną gerai pailsėjęs, į sektorių

ir norėjo vis daugiau.

jis žengia pasirengęs išsprogdinti viduje susikaupusią

Pasirodymu paralimpiniame Tokijuje jis pats nebuvo

energiją. Tik stengiasi tai daryti protingai, nes per didelis

patenkintas, bet nesižvalgo per petį atgal ir jau mąsto

noras stumti rutulį dar toliau irgi gali pakišti koją.

apie 2024 m. paralimpinį Paryžių.

varžybas.

rekordus

Net

sumušdavo

dalyvaudamas

lengvosios

atletikos

čempionate

ir

LR prezidentas Gitanas Nausėda ir Andrius Skuja Asmeninį kelialapį dalyvauti šiose žaidynėse A.Skuja

diplomą, prieš trejus metus lengvaatletis tapo savo

gali gauti kitąmet per pasaulio čempionatą tame pat

trenerio D. Jusio padėjėju.

Paryžiuje arba 2024-aisiais per planetos žaidynes Kobė

Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centre jie

mieste Japonijoje.

dirba su kitais negalią turinčiais lengvaatlečiais – vaikais

Tiesioginius kelialapius į žaidynes gautų 1-4 vietas

ir suaugusiaisiais.

pasaulio

stūmikai.

„Man svarbu populiarinti neįgaliųjų sportą. Yra auklėtinių

Nesunkiai pasaulio čempionato normatyvą (11 m 50 cm)

ir su klausos negalia, ir neregys, bet daugiausia dirbame

vykdantis lietuvis, jei niekas nesukliudys, turėtų dalyvauti

su žmonėmis, turinčiais judėjimo negalią. Kas vežimėlyje

pirmenybėse ir Paryžiuje, ir Kobėje.

sėdi, kas serga cerebriniu paralyžiumi, kas neturi rankos

„Dar nestovėjau ant pasaulio čempionato prizininkų

ar jos nevaldo.

pakylos. Norėtųsi ant jos užkopti, tad sunkiai dirbsiu

Vieni – labiau profesionalūs sportininkai, kiti tiesiog

toliau“, – patikino lengvaatletis.

nori sustiprėti. Yra tokių, kurie iš pradžių stadiono ratą

Jei nė viename artėjančių pasaulio čempionatų A.

vos apeidavo, o dabar įveikia Europos čempionato

Skuja nebūtų tarp keturių pajėgiausių rutulio stūmikų,

normatyvus. Tai rodo, kad jokia negalia nėra trukdis

į paralimpines žaidynes jis galėtų patekti kaip vienas

sportuoti ir tapti pajėgesniam“, – įsitikinęs A. Skuja.

Lietuvos paralimpinės rinktinės lyderių. Greičiausiai –

Šiauliai – tarsi negalią turinčių profesionalių sportininkų

toks ir bus, nes pats lengvaatletis neslepia, kad jo tikslai

kalvė. Ten gimė ir sportavo paralimpinis čempionas

– tik patys aukščiausi.

M. Bilius, daugybė kitų žinomų Lietuvos paraatletų. O

„Didžiausia mano svajonė – paralimpinis medalis“, –

treneris D. Jusys jau kone dešimtmetį vis ieško ir randa

prisipažino A. Skuja.

naujų talentų.

čempionatuose

užėmę

rutulio

„Kai dirbi iš širdies, tai tų talentų rasti nesunku“, – šyptelėjo

Andrius Skuja 16

|

#ĮVEIKS AVE

Padeda savo treneriui

40-metis specialistas. Pats jis dešimtmetį šokinėjo į

Svajonės link jis žengia ne tik pats sunkiai dirbdamas

tolį, o, tuomečiame Šiaulių universitete, baigęs studijas

– svajonių padeda siekti ir kitiems. Šiaulių universitete

pradėjo dirbti su negalią turinčiais lengvaatlečiais.

gavęs Kūno kultūros ir sporto edukologijos magistro

D. Jusys pats negalios neturi, bet į auklėtinių problemas #ĮVEIKSAVE | 17


UŽSISPYRĘ DVYNIAI RODO NEREGĖJIMO GALIĄ

netruko įsigilinti: „Kiekvienas ateina su skirtinga negalia, skirtingais pažeidimais, tad būna iššūkių pritaikyti treniruotes. Bet galva dar veikia, tad pritaikome, o tie, kurie turi negalią, dažnai turi daugiau motyvacijos ir noro treniruotis nei sveikieji. Nereikia jų gaudyti, įkalbinėti. Jei atėjo į treniruotę, tai ir eis. Nors neateina absoliučiai visi, ne visi ir čempionais tampa.“ Išmoko naudoti galvą, o ne jėgą Atsakymo, kaip tapti čempionu, niekas nežino. Tačiau įnoringa sėkmė dažniau lydi tuos, kurie turi tikslą. „Mano tikslas – vis dar žengti pirmyn. Jaučiu, kad dabar – mano aukso amžius, tad pasistengsiu nepaleisti tų galimybių, kurias dar galiu pagriebti“, – patikino ir A. Skuja – dar vienas talentingas D. Jusio auklėtinis. Treneris irgi neabejoja, kad rutulio stūmikas pajėgus

Nors yra dvyniai, jie skirtingi išvaizda, charakteriu ir net įgimtomis regėjimo ligomis: Petras serga katarakta ir

pasiekti tai, ko trokšta. Šį sezoną įgyvendinę planą

šiek tiek mato, Povilas dėl glaukomos apako dar vaikystėje. Tačiau pamėgta rungtis – bėgimas – brolius Krapikus

priartėti prie 15 m 30 cm ribos, A. Skuja ir D. Jusys kartelę

susiejo labiau nei patys kada nors galėjo įsivaizduoti. Nors Petras yra trumpesnių nuotolių bėgikas, jis – ne

jau kelia aukščiau.

tik ilgesnes distancijas bėgančio Povilo nuolatinis treniruočių partneris, bet ne kartą buvo ir brolio akimis per

„Tikiuosi, kad kitą sezoną Andrius rutulį stums apie 15 m

varžybas.

50 cm, o per Paryžiaus paralimpines žaidynes – gal ir 16 m”, – sakė treneris. Į rutulio stūmimo sektorių A. Skuja kaskart žengia vis

Andrius Skuja su drauge Ema

užtikrintesnis ir ramesnis. Nors po sunkių treniruočių ir

lėkdavau, skubėdavau, o tai nėra gerai. Kuo daugiau

užsiėmimų su K. Linkumi lengvaatletis jaučiasi fiziškai

jėgos, tuo labiau negali būti tiktras, kad rutulys skries toli.

tvirtesnis, daug svarbiau, anot jo, kad jaučiasi subrendęs

Pradėjau suprasti, kaip viskas veikia, suprasti, kad atlikti

dvasiškai.

stūmimą svarbiau techniškai ir neeikvojant tiek jėgų.

„Pagaliau išmokau viską daryti teisingiau, techniškiau,

Pradėjau naudoti galvą ir saugodamas save, ir siekdamas,

nebesiverždamas. Anksčiau rutulį stumdavau per jėgą,

kad rezultatas gerėtų“, – teigė rutulio stūmikas.

Kai prieš 24 metus Petras ir Povilas pasibeldė į šį

nuošalyje.

pasaulį, niekas negalėjo aiškiai atsakyti į klausimą, kodėl

Kol dar Raseinių rajone mokėsi pradinėje, Povilas

regėjimo sutrikimų niekada neturėjusioje šeimoje gimė

net nesusimąstė, kad su savo negalia galėtų veikti ką

problemų su akimis turintys dvyniai.

nors daugiau, nes net mokytis buvo sudėtinga – nei

Nei vyresnis brolis ir sesė, nei dvi seserys, kurios gimė

pedagogai, nei jo paties tėvai neturėjo patirties, kaip

vėliau, tokių bėdų iki šiol neturi. Kaip ir Petro bei Povilo

elgtis su silpnaregiais ir net nenutuokė, kokių papildomų

tėvai, o ir seneliai prasčiau matyti ėmė tik senatvėje.

veiklų galėtų pasiūlyti regėjimą sparčiai prarandančiam

Tačiau dvyniai niekuomet ir nebandė rasti savo negalios

sūnui.

priežasčių, kaip niekada nesiaiškino, kuris jų gimė

Kaune Povilo pasaulis apsivertė. Jo bendramoksliai

pirmas, o kuris – šiek tiek vėliau.

muzikavo ar sportavo. Sportininkas buvo ir kambario

Juos siejo šeima, bendras gimtadienis, regėjimo ligos,

draugas Modestas Grauslys, kuris šokinėjo į tolį ir bėgo.

bet jau vaikystėje ryškėjo ir skirtumai.

Vakarais jis pasakodavo apie varžybas, kuriose dalyvavo,

Kurį laiką siluetus dar matęs, spalvas skyręs Povilas,

apie keliones į turnyrus užsienyje, apie minias sirgalių,

vienuolikos visiškai apako ir iš gimtojo Ilgižių kaimo

kurie ateina palaikyti negalią turinčių sportininkų ir ploja

Raseinių rajone persikėlė gyventi ir mokytis į Kauną

jiems net tuomet, kai nesiseka.

– specializuotą mokyklą akliesiems ir silpnaregiams.

Šie bičiulio pasakojimai įkvėpė Povilą ir taip jis pats

Petras dar keleriems metams liko namuose. Kai

pradėjo sportuoti, o vėliau prisidėti įkalbino ir brolį Petrą.

būdamas 16 metų persikraustė paskui dvynį, pradėjo

2015-aisiais dvynai Krapikai tapo Alfonso Buliuolio

drauge su juo bėgioti.

auklėtiniais. Ilgametis Lietuvos sporto universiteto

„Brolis jau buvo pamėgęs bėgimą, bet jam stigo

lengvosios atletikos dėstytojas jau turėjo darbo patirties

žmogaus, su kuriuo galėtų tai daryti, tad pasiūlė man ir

su regėjimo negalią turinčiais atletais, tad nedvejodamas

taip pradėjome“, – pasakojo Petras.

ėmėsi globoti ir Petrą su Povilu. „Broliai tada dar buvo paaugliai, bet jie nuo pat pradžių

Įkvėpė kambario draugas

sąžiningai dirbo, labai norėjo sportuoti, tad ilgam likome

Povilas – dvynių poros variklis. Jis – drąsesnis, veiklesnis,

drauge“, – sakė A. Buliuolis.

energingesnis ir nuolat galvoje brandinantis kokią nors Andrius Skuja ir Deimantas Jusys 18 | #ĮVEIKSAVE

naują idėją. Petras – ramesnis ir labiau linkęs laikytis

Galimybių nepavyksta atskleisti #ĮVEIKSAVE

|

19


Petras Krapikas

Broliai Krapikai Treneriui atrodė, kad broliai galėtų būti neblogi

tinkamo vedlio neturėjimo – negalime iki galo atskleisti

trumpesnio

Povilo talento. Jo galimybės yra itin didelės, bet neišeina

vidutinio

nuotolio

bėgikai,

bet

paralimpinių žaidynių programos 800 metrų bėgimo

jų parodyti“, – tvirtino A. Buliuolis.

rungtis buvo išbraukta, todėl Petras ir Povilas pasuko

Petras negali vairuoti automobilio, bet gali bėgti

kiek skirtingais keliais.

savarankiškai. Tačiau ir jis per varžybas negali visiškai

Greitesnis ir staigesnis Petras dabar bėga 400 metrų.

atsiskleisti, nes treniruojasi ne tik dėl savo rezultato, bet

Lėtesnis ir ištvermingesnis Povilas per varžybas renkasi

ir padeda broliui.

vidutinį (1500 metrų) arba ilgą (5000 metrų) nuotolį.

Vienos Petro treniruotės skirtos sprintui, kitos – drauge

„Petras nėra tikras sprinteris, bet kadangi vidurio neliko,

su broliu – padėti pasirengti varžyboms Povilui.

stengiamės

nuotolio.

„Tos treniruotės skirtingos, bet brolis neturi pastovaus

O Povilas galėtų bėgti ir ilgesnius atstumus, bet

vedlio, tad, būna, kad vieną kartą daugiau sau dirbu,

susiduriame su didele problema, nes jis – visiškai aklas ir

kitą kartą daugiau su broliu kaip vedlys. Lietuvoje labai

negali bėgti vienas“, – teigė A. Buliuolis.

sunku rasti žmogų, kuris galėtų Povilui nuolat padėti,

Tam, kad galėtų dalyvauti varžybose, Povilui reikalingas

nes rimtesni bėgikai sportuoja sau, o jei ir atsiranda

vedlys. Žmogus, kuris bėgdamas šalia užtikrina, kad

tokių, kurie galėtų būti neblogi brolio vedliai, jie negali

neregys bėgikas niekur neatsitrenktų ir neišklystų iš

skirti laiko nuolatinėms treniruotėms, nes dar reikia ir iš

trasos, praneša apie varžovus, kurie vejasi ar kuriuos

ko nors gyventi.

reikia lenkti.

Jei varžyboms Povilas dar susiranda laikiną vedlį, tai per

Kaip sako treneris A. Buliuolis, vedlys – kone pusė neregio

treniruotes tenka kuriam nors mūsų aukotis. Kartais aš

sportininko. Tas padėjėjas ne tik pats turi mėgti bėgimą,

aukoju savo treniruotes dėl brolio, kartais brolis aukoja

bet ir rasti laiko drauge treniruotis su neregiu, važiuoti su

saviškes dėl manęs. Žiūrime, kuris rengiasi svarbesnėms

juo į varžybas, o, idealiu atveju, – ir būti šiek tiek greitesnis

varžyboms ir taip derinamės. Bet vis tiek nukenčiame

už paraatletą, kurį veda per varžybas.

arba vienas, ar kitas. Ne kartą per varžybas ir aš buvau

Idealusis Povilo vedlys 1500 metrų turėtų bėgti per 4

brolio vedlys“, – pasakojo Petras.

prisitaikyti

prie

trumpesnio

min. ar bent jau 4 min. 15 sek. „Tačiau jei žmogus bėga tokiam rezultatui, jis pats

Dėl vedlio neišvyko į varžybas

dalyvauja Lietuvos čempionate. Dėl šios priežasties – 20 | #ĮVEIKSAVE

Savo vedlių Povilas jau nesuskaičiuoja. Nuo pat tada,

kai pradėjo bėgioti, jis nuolat ieškojo savanorių, drauge

daug daugiau nei vien tik nepasiektas rezultatas. Tai

bėgioti kalbino studentus, bet vieno nuolatinio taip ir

– ir finansinė parama, ir kitų žmonių požiūris, ir net

nerado.

pasitikėjimas savimi. Kai juodai ari visus metus ir nežinai,

„Kai Petras persikraustė į Kauną, apskritai jau neturėjau

ar sulauksi atpildo dalyvaudamas varžybose, ar galėsi

jokio vedlio, tad įkalbėjau brolį bėgioti drauge. Petras

save patikrinti, ar turėsi galimybę atskleisti savo klaidas,

visąlaik už mane buvo fiziškai pajėgesnis, nes nuo

jautiesi lyg balansuotum ant prarajos krašto. Ta būsena

vaikystės, geriau matydamas, daugiau sportavo – krepšinį

– tai amžinas gyvenimas nežinioje ir nuolat kamuojantis

pažaisdavo, su kiemo draugais pajudėdavo. Fizinis

klausimas, ar verta toliau stengtis?

pasirengimas jo geresnis, tad net po bendros treniruotės

Treneriui A. Buliuoliui irgi apmaudu, kad talentingas

jis dar kartais lieka padirbėti dėl savęs. Aš toliau sportuoti

auklėtinis taip priklausomas nuo kitų geranoriškumo.

galiu daugiausia tik dėl brolio geranoriškumo“, – sakė

„Tai – vienas neregių sportininkų niuansų, kuriuos

Povilas.

matančiam sportininkui apskritai sunku suprasti. Tu nori

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių čempionatai dvyniams

sportuoti, esi pajėgus varžytis tarptautinėse varžybose,

– vienos pagrindinių varžybų, tačiau per jas negali

bet negali, nes privalai turėti pagalbos iš šalies. O

atskleisti tikrojo savo talento bėgti greitai, nes neturi

Lietuvoje apskritai nedaug žmonių, kurie galėtų bėgti

visaverčių varžovų.

tokiu greičiu kaip Povilas“, – aiškino treneris.

O išvykti į rimtesnes varžybas bent jau Povilui kartais sudėtinga vien dėl vedlio. Jis iki šiol su kartėliu prisimena

Padėjo ir buvęs olimpietis

išsprūdusią progą dalyvauti Europos čempionate, nes

Vedlys – ne tik Povilo akys per varžybas. Šiuo žmogumi

taip ir neparodė, kad yra vertas varžytis su pajėgiausiais

aklinoje tamsoje gyvenantis bėgikas turi besąlygiškai

senojo žemyno neregiais bėgikais.

pasitikėti. Neabejoti nė vienu jo žodžiu.

„Vienais

į

Tačiau ne visada ir ne viskas vyksta sklandžiai. Yra buvę,

tarptautines varžybas ir įvykdyti Europos čempionato

kad patirties neturintys asistentai laiku nepranešė apie

normatyvą, bet prieš pat išvyką į tas varžybas žmogus,

kliūtį ir Povilas susižalojo. Gydantis žaizdas, sutriko ir

kuris turėjo būti mano vedlys, dėl asmeninių priežasčių

visas treniruočių procesas.

atsisakė dalyvauti. Savaime suprantama, neišvykau ir aš.

„Pasitikėti

Negalėjau bėgti, tad ir normatyvo neįvykdžiau, tad taip ir

atsipalaiduotum ne tik psichologiškai – net fiziškai,

nežinau, ar man būtų pavykę.

kad kūnas laisvai judėtų. Jei žmogumi nepasitiki, iškart

Tokios

metais

situacijos

buvo

atsivėrusi

itin

galimybė

skaudžios,

tad,

vykti

asistentu

turi

taip

smarkiai,

kad

pasitaiko,

susikaustai ir niekaip negali pasiekti rezultato, kuris

susimąstau, kam man to iš viso reikia“, – prisipažino

šiaip yra įveikiamas. Tas rezultatas kenčia ir tuomet,

Povilas.

kai į varžybas atvyksti su vedliu, su kuriuo nė karto

Nuo to, kad negali savęs atskleisti per varžybas, priklauso

nesitreniravai. Bet geriau taip nei iš viso nedalyvauti #ĮVEIKSAVE

|

21


varžybose.

nuo to, ar turėsime vedlį“, – neslėpė A. Buliuolis.

O tų vedlių buvo įvairių. Teko bėgti su 2016 m. Rio de

Nors Povilas mėgsta kartoti, kad svajonės mėgsta

Žaneiro olimpinių žaidynių dalyviu Remigijumi Kančiu,

tylą, viena savo svajone jis dalijasi garsiai. „Kiekvienas

su Lietuvos čempionais.

sportininkas

Sportuojame tame pat manieže, tad paklausiu, ar

didžiausius titulus, rekordus. O aš svajoju pagaliau

sutiktų su manimi dalyvauti tarptautinėse varžybose ir

pasitikrinti, kiek realiai galiu iš savęs išspausti. Tada, tikiu,

taip pelnyti karmos taškų. Atlygio negaliu jiems pasiūlyti,

net nebereikės svajoti apie aukščiausio rango varžybas

bet visiems, kurie sutiko padėti, geriausias atlygis buvo

ar medalius. Tai ateis savaime“, – teigė Povilas.

paprasčiausias „ačiū“ ir rezultatas, kurį pasiekdavome“, –

Kiekvieną dieną, kad ir kaip sunku būtų, jis sau primena

teigė Povilas.

judėti pirmyn, kelti naujus tikslus ir jų siekti. Nenuleisti

svajoja

apie

svarbiausias

varžybas,

rankų, kad ir kaip beviltiškai kartais viskas atrodo. Triukšmingiausias sirgalius

Gyvenime viskas įmanoma, tik reikia to labai norėti.

Teoriškai neregio brolio vedliu per visas varžybas galėtų

O kol kas, jei pats negali dalyvauti varžybose, Povilas

būti

siekia

būna triukšmingiausias Petro sirgalius. „Nors nieko

pasitikrinti savo galimybių ribas ir nori savarankiškai

nematau, šaukiu rėkiu ir stengiuosi palaikyti bėgantį

įkopti į viršūnę.

brolį. Ir jaudinuosi daug labiau nei pats bėgdamas“, –

Treneris Alfonas Buliuolis

„Petras turi savo rungtį ir savo varžybas. Jo, sprinterio,

šyptelėjo dvynių poros emocinis lyderis.

Jis – ir vienas pojūčių turizmo „NeRegĖjimo galia“ gidų,

Kartais mažiau pamiegu, kad viską spėčiau. Sakau,

Petras.

treniruočių

Tačiau

specifika

kiekvienas

šiek

tiek

sportininkas

kitokia

nei

brolio.

kai gerai matantis žmogus, padedamas neregio, bando

kad jei paroje būtų 48 valandos, tada man užtektų,

Sprinteriui svarbiausia sprogstamoji jėga ir greitis,

Nuolat ką nors veikia

įlysti į šio kailį ir, vaikščiodamas po Kauną su šviesą

bet draugai juokauja, kad ir tuomet rasčiau papildomų

o vidutinių ir ilgų nuotolių bėgikui reikia daugiau

Nei gyvenime, nei bėgimo takelyje regėjimo negalia

blokuojančiais akiniais, suprasti, ką reiškia gyvenimas

veiklų. Bet žinau viena: mano gyvenimas niekada

ištvermės. Treniruodamiesi savo rungčiai broliai bėgioja

dvyniams Petrui ir Povilui niekada nebuvo trukdis.

aklinoje tamsoje.

nebūna monotoniškas. Juolab aš neturiu laiko pasiduoti

skirtingus ruožus, skirtingai dirba.

Kolpingo kolegijoje baigęs socialinio darbo studijas

Povilas – vienas tų žmonių, kurie stengiasi prisidėti ir

pesimizmui“, – patikino Povilas.

Tikimės, kad Povilui pagaliau rasime gerą vedlį, kad

Petras

prie neregiams aktualių įstatymų rengimo. Pavyzdžiui,

Nors bėgimo trasose buvo išties sunkių momentų, buvo

bėgikas pagaliau atsiskleistų. Turėjome vieną neblogą,

asistentu ir dabar padeda žmonėms, kurie, kaip ir brolis,

siekiant įteisinti šunis vedlius.

akimirkų, kai alinantį darbą dėl nepalankiai susiklosčiusių

bet jis išvyko į užsienį. Žadėjo grįžti, tad tikimės vėl

apskritai nemato: palydi juos į įstaigas, padeda apsipirkti.

Neseniai Povilas atrado naują aistrą – aklųjų lauko tenisą,

aplinkybių, atrodė, nusinešė vėjas, broliai Krapikai iš

įkalbinti drauge bėgioti“, – vylėsi A. Buliuolis.

O Povilas taip įsisuko į įvairių veiklų verpetą, kad neturi

o tuomet, kai nesportuoja, nesimoko ir nedirba gidu

Raseinių rajono toliau atkakliai bėgo pirmyn, o visiems

Nuo to, ar treniruočių procesas pagaliau taps visavertis,

nė sekundės atokvėpio.

ar masažuotoju, leidžiasi į žygius su bendraminčiais

šalia nuolat įrodinėjo, kad regėjimo negalia nėra kliūtis

labai priklauso ir brolių Krapikų galimybės pasiekti tai, ko

Jis

iš Camino Lituano. Nors bičiuliai juokiasi, kad ir

siekti svajonių.

abu seniai trokšta – prasimušti į paralimpines žaidynes.

taikomosios

baigė

bėgiodamas atiduoda daug jėgų, šiuos žygius pėsčiomis

Treneris A. Buliuolis žavisi ne tik auklėtinių dvynių ryžtu

Gal – jau į 2024 m. Paryžiaus.

masažuotojo kursus ir dirba masažuotoju – iš šios

Povilas vadina ne papildomu fiziniu krūviu, o malonumu.

ir darbštumu per treniruotes, bet ir jų žingeidumu

„Petrui, nors 400 metrų bėgimas ir nėra jam tinkamiausia

profesijos net susitaupė pakankamai, kad įsigytų būstą

Vaikščiodamas jis pajaučia visus metų laikus, uosto

gyvenime: „Man niekada su jais nebūna nuobodu.

rungtis, tikrai gali pasisekti. Povilo galimybės priklausys

Kaune.

kvapus ir mėgaujasi būdamas gamtoje.

Įdomu ne tik dirbti kaip su sportininkais, bet ir bendrauti

„Taip, kartais pavargstu visko tiek daug darydamas.

kaip su žmonėmis.“

Broliai Krapikai su treneriu Alfonsu Buliuoliu 22 | #ĮVEIKSAVE

vis

Kauno

dar

savivaldybėje

mokosi

Vytauto

sociologijos

įsidarbino

Didžiojo

asmeniniu

universiteto

magistrantūroje,

Petras Krapikas #ĮVEIKSAVE

|

23


SPORTUOJANTYS VAIKAI SU NEGALIA – MISIJA ĮMANOMA Tyrimai rodo, kad labai mažai Lietuvos vaikų su negalia sportuoja, daugelis jų atleidžiami ir nuo fizinio ugdymo pamokų. Lietuvos paralimpinis komitetas kartu su Šiaurės ministrų tarybos biuru Lietuvoje įgyvendina projektą, kurio tikslas – kad kuo daugiau vaikų patirtų sporto džiaugsmą.

Paraatletas, pats dirbantis treneriu Andrius Skuja ir

paralimpiniu komitetu plėtojant paralimpinį sportą”, –

projekto vadovė Asta Narmontė dalyvavo mokymuose ir

sakė A. Narmontė.

susitikimuose Švedijoje, kur sužinojo kaip ši šalis įtraukia

„Šiauliuose daug dirbame, kad atvestume vaikus

vaikus su negalia į sportą.

į sportą, tačiau iššūkių patiriame kasdien. Patirtis

„Norime sukurti sistemą. Tokią, kokia sėkmingai veikia

Švedijoje įkvepianti, manau, kad daug jų projektų galime

Švedijoje. Ten su savivaldybių pagalba veikia sistema, kai

įgyvendinti ir čia”, – teigė Andrius Skuja.

vaikai gali turėti mentorius, padedančius sporto srityje.

Projektą finansuoja Šiaurės ministrų tarybos biuras

Iš švedų galime išmokti daug ko – nuo to, kaip sportu

Lietuvoje, kartu su juo lapkritį bus organizuojama

sudominti vaikus iki profesionalių paraatletų rengimo

konferencija, kuriuos metu bus ieškoma sprendimų kaip

patarimų.

didinti vaikų su negalia fizinį aktyvumą.

Sutarėme

bendradarbiauti

su

Švedijos

PARALIMPIEČIŲ KRANTINĖJE – ČEMPIONŲ PAMOKOS Įsibėgėja po vasaros atostogų atsinaujinęs Lietuvos paralimpinio komiteto švietimo projektas „50 mokyklų 5000 mokinių”, kurio metu sportininkai supažindina šalies vaikus su paralimpiniu judėjimu. Tarptautinio paralimpinio komiteto ir „Toyota Baltic” palaikomas projektas šiais mokslo metais vėl lankys dešimtis mūsų šalies miestų ir miestelių, suteiks įkvėpimo tūkstančiams moksleivių. Viena pirmųjų paralimpiečių pamokų šiais mokslo

komiteto veiklos krypčių. Siekiame supažindinti su

metais įvyko rugsėjį Vilniuje, Paralimpiečių krantinėje.

paralimpiniu judėjimu ir jo vertybėmis kuo daugiau

Beveik prieš metus įkurtoje erdvėje, kurioje įamžintos

mūsų šalies vaikų – ir turinčių negalią, ir gyvenančių

šalies

be jos. Paralimpiečiai, jų pasiekimai ir istorijos įkvepia

ir

paralimpiečių

silpnaregių

pergalės,

ugdymo

centro

Lietuvos vaikai

aklųjų

susitiko

su

žmones siekti daugiau, svajoti drąsiau.

paralimpiniu čempionu, golbolininku Mantu Brazauskiu

Projektą finansuoja Tarptautinis paralimpinis komitetas

ir paralimpiniu prizininku, ilgų nuotolių bėgiku Linu

ir pasaulinis paralimpinio judėjimo rėmėjas „Toyota”,

Balsiu.

jiems esame dėkingi už galimybę vežti žinias Lietuvos

„Už

savo

sportinį

kelią

labiausiai

esu

dėkingas

mokiniams”, – pasakojo Lietuvos paralimpinio komiteto

pirmiesiems treneriams, kurie supažindino su sportu

plėtros vadovė Asta Narmontė.

ir padėjo jį pamilti. Aš, kaip ir jūs, mokiausi toje pačioje

Mokyklas,

mokykloje. Sporte pasiekti aukštumų padeda pirmiausiai

susisiekti su Lietuvos paralimpiniu komitetu el. pašto

sunkus darbas. Tenka aukoti laisvalaikį su draugais, kitus

adresu: info@paralympics.lt. Paralimpiečių pamokos yra

dalykus, bet viskas atsiperka“, – su pamokos dalyviais

nemokamos.

norinčias

dalyvauti

projekte,

kviečiame

asmenine patirtimi dalijosi golbolininkas M. Brazauskis. „Kaip sportininkas dalyvavau net trejose paralimpinėse žaidynėse, bet labiausiai įsiminė pirmos žaidynės 2000 m. Sidnėjuje. Labai didelį įspūdį padarė tai, kaip sunkias negalias turintys žmonės prisitaiko ir siekia savo tikslų, pergalių“, – įspūdžiais iš paralimpinių žaidynių dalijosi L. Balsys, pats dirbantis mokytoju Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre Vilniuje. Vaikus sudomino ir pati erdvė, kurioje vyko pamoka – Paralimpiečių krantinė. Pagrindinis jos akcentas – menininkų Vaivos ir Vido Simanavičių kurta skulptūra „Sugautas vėjas“ ir simboliniai atminimo medaliai su paralimpinių žaidynių prizininkų vardais, pavardėmis. Sportininkai

vaikams

linkėjo,

kad

šie

judėdami,

pirmiausiai, patirtų džiaugsmą, o galbūt ir bandytų siekti sporte karjeros. Tada ir jų vardai bus iškalti atminimo medaliuose Paralimpiečių krantinėje. Ši pamoka– Lietuvos paralimpinio komiteto švietimo projekto „50 mokyklų 5000 mokinių” dalis. Asta Narmontė ir Andrius Skuja Švedijoje 24 | #ĮVEIKSAVE

Asta Narmontė ir Andrius Skuja Švedijoje

„Švietimas – viena prioritetinių Lietuvos paralimpinio

Pamoka Paralimpiečių krantinėje #ĮVEIKSAVE

|

25


TAPOME PARTNERIAIS SU „CAMELIA“ Rugpjūčio 30-ąją dieną Lietuvos paralimpinis komitetas ir „Camelia“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria įtvirtino įsipareigojimą mažinti žmonių su negalia patiriamą atskirtį visuomenėje. Partneriai kartu taip pat sieks gerinti žmonėms su negalia sudaromas sąlygas užsiimti profesionaliu sportu. „Pasirinkome partnerystę su „Camelia“, nes mus vienija

Pabrėždama

būtinybę

gerinti

sudaromas

sąlygas

tos pačios vertybės – siekiame kurti Lietuvą, kurioje

žmonėms su negalia užsiimti profesionaliu sportu,

kiekvienas visuomenės narys galėtų gyventi visavertiškai.

„Camelia“ Lietuvos paralimpiniam komitetui suteikė

Tikiu, kad bendradarbiavimas suteiks dar daugiau

finansinę paramą.

galimybių vykdyti mūsų misiją, kurioje užkoduotas

„Partnerio skirta parama padės vystyti šalyje žmonių

atstovavimas žmonėms su negalia ir jų teisėms“, – sako

su negalia sportą, siekti pergalių tarptautinėje arenoje

Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas Mindaugas

ir tokiu būdu garsinti Lietuvos vardą pasaulyje“, – apie

Bilius.

suteiktos paramos reikšmę pasakoja sako M. Bilius.

M. Biliui pritaria ir „Camelia“ vaistinių tinklo generalinė direktorė Aušra Budrikienė, akcentuodama poreikį ne

Siekia mažinti finansinę naštą

tik išreikšti solidarumą su negalią turinčiais žmonėmis,

Suprasdama, kad žmonės su negalia susiduria ne tik

Rotary Lietuva parama Lietuvos paralimpiniam komitetui

bet ir šviesti visuomenę negalios tema tam, kad būtų

su priėmimo į visuomenę, bet ir finansiniais iššūkiais,

griaunami nusistovėję stereotipai, kurie kuria nepalankią

„Camelia“ nuo rugsėjo pradėjo vykdyti jiems skirtą

aplinką.

lojalumo programą „Kartu vienas dėl kito“.

„Lietuvoje gyvena daugiau nei 250 tūkstančių žmonių

„Neretai žmonės su negalia turi apribotą darbingumą

su įvairiomis negaliomis ir didelė jų dalis susiduria su

ir gauna mažesnes pajamas. Visgi, dėl įvairių sveikatos

atskirtimi. Tikime, kad mūsų socialinė komunikacijos

problemų, šiai žmonių grupei ypač svarbu įsigyti vaistų,

kampanija „Kartu vienas dėl kito“ ir bendradarbiavimas

maisto papildų, kitų medicininių priemonių ar prekių.

su

šviesti

Džiaugiamės galėdami pasiūlyti specialiai jiems sukurtą

visuomenę, didinti jos informuotumą ir supratimą

lojalumo programą, kuri padeda iki trečdalio sumažinti

apie žmones su negalia bei keisti požiūrį“, – teigia A.

patiriamas išlaidas“, – sako „Camelia“ vaistinių tinklo

ROTARIADOJE – DĖMESYS PARALIMPIEČIAMS

Budrikienė.

generalinė direktorė A. Budrikienė.

Lietuvos

paralimpiniu

komitetu

padės

Pirmą rugsėjo savaitgalį Palangoje įvyko vienas masiškiausių sporto renginių – daugiau kaip tūkstantis Lietuvos Rotary organizacijos narių dalyvavo Rotariadoje – tradicinėje sporto šventėje. Dalyviai varžėsi tradicinėse ir paralimpinėse sporto rungtyse, surinko tūkstantinę paramą Lietuvos paralimpiniam komitetui bei geriamojo vandens stotelėms Palangoje.

Mindaugas Bilius ir Aušra Budrikienė 26 | #ĮVEIKSAVE

Jau 21-ąjį kartą surengtos Rotariados metu Lietuvos

ambasadorių drauge su Vaida Žūsinaite. Be to, Rotary

paralimpiniam komitetui surinkta 8 tūkst. eurų parama,

Lietuva

kuri bus skirta jaunų sportininkų, turinčių negalią

paralimpinę sporto šaką – tinklinį sėdint. Esame dėkingi

sportiniam tobulėjimui bei varžyboms.

Rotary ir už suteiktą erdvę pristatyti paralimpinį sportą

„Sporto ir bendrystės šventė Rotariada tapo tradicine

ir už paramą, kuri yra ypatingai reikšminga jauniesiems

ne tik Rotary, bet ir mūsų paralimpinei bendruomenei.

paralimpinio judėjimo dalyviams“, – sakė Lietuvos

Džiaugiuosi, kad mūsų draugystė, užsimezgusi nuo

paralimpinio komiteto pirmininkas Mindaugas Bilius.

nedidelių projektų, per kelerius metus organiškai išaugo

Rugsėjo 1–4 dienomis Palangos sporto arenose ir

į bendrystę, kurioje susitinka ir persipina mūsų vertybės,

aikštynuose Lietuvos Rotary klubų nariai rungėsi

požiūriai, idėjos ir mūsų šalies ateities vizijos.

14-likoje skirtingų sporto šakų, tokių kaip paplūdimio

Lietuvos paralimpinė viltis Aušra Garunkšnytė šiemet

tinklinis, krepšinis, šachmatai, tenisas, biliardas, smiginis,

tapo bėgimo už švarią Baltiją Palangoje viena iš

golfas ir kitų. Varžybų nugalėtojams išdalinti 27 medalių

bendruomenė

turėjo

galimybę

išbandyti

Ernestas Česonis – vienas programos veidų #ĮVEIKSAVE

|

27


Jurgita Turulienė su Aušra Garunkšnyte ir Linu Balsiu komplektai.

geriamojo vandens stotelių įrengimui prie populiariausių

„Rotariada – tai ne tik rotariečių bendrystės tradicijų

Palangos pasivaikščiojimo ir bėgimo takų.

puoselėjimo šventė, bet ir misija padėti negalią

Pirmoji tokia stotelė, kurios vertė yra 7400 eurų, bus

turintiems jauniems sportininkams siekti savo olimpinių

įrengta Meilės alėjoje. Ateityje Lietuvos Rotary apygarda

svajonių. Džiaugiamės, kad rotariečiams iššūkį metė

planuoja gėlo geriamojo vandens stotelių šalies pajūrio

paralimpiečiai, bėgikai su negalia ir 10 km distanciją vyrų

kurorte įrengti dar daugiau.

kategorijoje užtikrintai laimėjo - Linas Balsys, o moterų –

Bėgimo „Už švarią Baltiją“ ambasadorė, paralimpietė

Aušra Garunkšnytė . Tikimės, kad bėgimas taps tradicija

bėgikė Aušra Garunkšnytė, tapo varžybų nugalėtoja

ir įskaitine „Rotariados“ rungtimi“, – pažymėjo Lietuvos

moterų 10 km distancijoje.

Rotary apygardos valdytoja Jurgita Turulienė.

„Man asmeniškai šis bėgimas buvo svarbus pirmiausia,

Be to, šiemet pirmą kartą Lietuvos Rotary apygarda

dėl jo tikslo pasirūpinti, kad mūsų Baltijos jūra taptų

kartu su Palangos miesto savivaldybe ir paralimpiečiais

švaresnė. Be to, ši šventė įprasmino ir mūsų draugystę

pakvietė palangiškius ir kurorto svečius dalyvauti

su Rotary bendruomene. Labai džiaugiuosi, kad galėjau

labdaros bėgime Palangoje „Už švarią Baltiją“ ir prisidėti

prisidėti prie šio renginio ir sulaukiau didelio palaikymo“,

prie plastiko taršos mažinimo. Akcijos metu rinktos lėšos

– pažymėjo sportininkė.

Tinklinio sėdint turnyras 28 | #ĮVEIKSAVE

#ĮVEIKSAVE

|

29


ŽURNALĄ #ĮVEIKSAVE LEISTI PADEDA LIETUVOS PARALIMPINIO KOMITETO PARTNERIAI IR RĖMĖJAI

@ParateamLietuva

|

@parateam_lietuva