Page 1

Nummer 2 / april – mei – juni 2018

© Frank Van Hollebeke

Eerste editie Move it! XS lokt 140 jongeren naar Mechelen Nationaal team goalbal wint brons op wereldkampioenschap Jongeren genieten van 5 sportinitiaties tijdens G-Sport Experience Day Tienen

HUIS VAN DE SPORT • ZUIDERLAAN 13 • 9000 GENT • JAARGANG 40: 2018 • VERSCHIJNT DRIEMAANDELIJKS


2

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849

breedtesport en promotie

Wacht niet op je volgende leven. Leef nu al voluit met AG.

Fan van SUPPORTER VAN JOUW LEVEN krik 2018 – nr. 2


De zomermaanden staan opnieuw voor de deur. Na een goed gevuld seizoen van trainingen, recreatieve toernooien, competities en allerlei evenementen, zijn heel wat van onze sporters toe aan een welverdiende zomerbreak.

De voorbije weken waren velen onder hen nog actief op verschillende toernooien en evenementen. Zo wonnen de Belgische G-karateka’s tien gouden medailles op het wereldkampioenschap in Boedapest, waren 12 teams van de partij in Leest voor het netbalen volleybaltoernooi, gaven 40 deelnemers het beste van zichzelf op het Belgisch kampioenschap tafeltennis in Oosterzele… Half april stond de eerste editie van Move it! XS in Mechelen op het programma: 140 jongeren en begeleiders woonden er workshops bij en maakten kennis met allerlei sporten. Noteer ook maar alvast in je agenda dat het jeugdsportfeest in Zwijnaarde dit jaar doorgaat op 21 oktober. Meer info hierover en nog vele andere zaken kan je lezen in de rubrieken ‘Prikbord’ en ‘Breedtesport’. In de rubriek ‘Knowhow’ staan de geïntegreerde trainerscursussen gericht naar G-sporters centraal. Jessica De Smet van Parantee-Psylos en Eva Dejaegher en Hans Vangrunderbeeck van de Vlaamse Trainersschool stellen de werking rond de cursussen graag even aan u voor. In de rubriek ‘Een dag uit het leven van’ volgen we deze keer Steven Truyts, lid van Klimop Pas-Sage Geel tijdens de Stap & Trapweek van 23 tot 27 april in de streek rond Brasschaat. Hij neemt je mee tijdens deze wieler- en wandelweek voor sporters met een psychische kwetsbaarheid. In de rubriek ‘Topsport’ ontdek je welke prestaties onze topsporters de voorbije maanden leverden. Er werden weer medailles gewonnen op internationale kampioenschappen. Peter Genyn reed meermaals een wereldrecord en het nationaal goalbalteam pakte zijn eerste WK-medaille ooit! Ik wens jullie een fijne sportieve zomer en veel lees­ plezier!

3

colofon Krik Magazine is een uitgave van Parantee Psylos vzw Redactieadres Parantee-Psylos vzw, Huis van de Sport, Zuiderlaan 13, 9000 Gent - tel. 09 243 11 70 e-mail: info@parantee-psylos.be www.parantee-psylos.be Verantwoordelijke uitgever Marc Vergauwen, Halewijnlaan 51 bus 9, 2050 Antwerpen Medewerkers Jeroen Bauters, Thomas Botterman, Jef Boudewijns, Lore Camerlinck, Elisabeth Cans, Debbie Claus, Antoine Collard, Lucien Debels, Dries Defossez, Charlotte Desmet, Janne Kerremans, Lore Schaut, Martin Schreyen, Tom Van Aken, Silke Van Hoof, Kian Van Luyten, Hedwige Van Steen. Foto’s Frank Van Hollebeke, Karl Nilsson, Stefan Nies, Luc Dequick, Eric Danhier Vormgeving Nevelland Graphics cvba-so Drongen

inhoud voorwoord3 inhoud3 colofon3 een dag uit het leven van ... 4 knowhow6 breedtesport en promotie 10 topsport  18 prikbord25 Met de steun van

Marc Vergauwen Lid van

krik 2018 – nr. 2

voorwoord

© Luc Dequick

Dag allemaal


Een dag uit het leven van Steven Truyts

In deze rubriek gunnen we jullie een blik op het dagprogramma van een G-sporter, een organisator van een G-sport evenement, coach ‌ In de tweede Krik van dit jaar volgen we Steven Truyts, lid van de Parantee-Psylosclub Klimop Pas-Sage Geel, tijdens de Stap & Trapweek van 23 tot 27 april in de streek rond Brasschaat. De Stap & Trapweek is een fiets-en wandelweek voor sporters met een psychische kwetsbaarheid, ondersteund door lokale wieler-en wandelverenigingen, de gemeente Brasschaat en de Vlaamse Wielerschool.

Op 23 april vertrokken we met onze groep van Geel naar Brasschaat, uiteraard met de fiets. Nu eerst een stevig ontbijt zodat we helemaal klaar voor zijn voor het echte werk!

Bandenspanning: check! Helm: check! Humeur: zoals steeds uitstekend! Off we go!

Na 18 km komen we bij onze eerste stopplaats. Bovenop de uitkijktoren hebben we een prachtig zicht over de velden rond Wuustwezel. Deze middag lunchen we samen met de stappers in Essen, ik kijk er al naar uit.

krik 2018 – nr. 2


5

Zoals steeds rijd ik in de achterhoede van de karavaan. Wie herkent mijn rode helm? Achter ons rijdt de volgwagen van de Vlaamse Wielerschool: super-vrijwilligers die sinds jaar en dag instaan voor onze veiligheid.

Uit handen van (waarnemend) burgemeester Verberck krijg ik mijn medaille en diploma. Zelf sportman zijnde weet hij mijn prestatie zeker naar waarde te schatten. Morgen nog met de fiets terug richting Geel en dan heb ik deze week 310 km op de teller! Ik ben al benieuwd waar we volgend jaar naar toe trekken ‌

krik 2018 – nr. 2

een dag uit het leven van...

Ook na meer dan drie dagen op de fiets is de moraal meer dan goed. De groep is fantastisch, de zon schijnt en er heeft nog niemand lek gereden. Wat wil een mens nog meer?!


Knowhow In de kijker: geïntegreerde trainerscursussen gericht naar G-sporters

Lore Camerlinck

Het opleiden van trainers wordt steeds belangrijker voor sportfederaties. Opgeleide trainers zijn dan ook een must voor een kwaliteitsvol sportaanbod en een goed draaiende clubwerking. De algemene tendens waarbij de G-sport meer en meer geïntegreerd wordt in de reguliere sport, heeft een drietal jaar geleden ook op vlak van trainerscursussen geleidelijk aan gezorgd voor een aantal nieuwigheden. Directeur van Parantee-Psylos Jessica De Smet en Eva Dejaegher en Hans Vangrunderbeek van de Vlaamse Trainersschool, zetten de huidige werking van de geïntegreerde cursussen graag even in de verf.

Jessica: “De voorbije 20 jaar hebben we in de G-sport op vlak van trainerscursussen gewerkt met aanvullende modules. Trainers die een reguliere cursus volgden, bijvoorbeeld initiator voetbal of basketbal, konden zich nadien aanvullend twee dagen toespitsen op de G-sport. Op die eerste dag leerde men sporttak overschrijdend omgaan met personen met een beperking, door o.a. zelf in een rolstoel te rijden, geblinddoekt te ervaren wat het is om een beperking te hebben… Op dag twee leerde men in theorie wat men als trainer extra moet weten bovenop de initiatorcursus. De trainers volgden in die drie dagen dus een cursus, maar dat leverde geen diploma op, enkel een attest. De algemene tendens van de integratie/inclusie van de G-sport is de laatste jaren erg zichtbaar. Terwijl de trainerscursussen vroeger enkel gestuurd werd vanuit de denkcel G-sport, zijn we een drietal jaar geleden begonnen met de reguliere denkcellen hier veel meer in te betrekken. Samen met de Vlaamse Trainersschool hebben we hen de vraag gesteld om de trainerscursussen voor G-sporters te integreren in hun werking. De Vlaamse Trainersschool heeft hier een groot aandeel in: zij hebben dat vanuit hun organisatie als verplicht item op de agenda van elke reguliere denkcel gezet. De Vlaamse Trainersschool en Sport Vlaanderen werken de laatste tijd heel hard aan het inclusie verhaal van personen met een beperking, wat wij als G-sportfederatie enkel en alleen kunnen toejuichen. Die aanvullende modules bestaan vandaag dus niet meer. Er zijn

krik 2018 – nr. 2

De Vlaamse Trainersschool heeft het integreren van trainerscursussen voor G-sporters als verplicht item op de agenda van elke reguliere denkcel gezet

nu vier mogelijkheden/formules om geïntegreerde trainerscursussen aan te bieden. Dit geldt wel nog niet voor alle sporten, laat dat duidelijk zijn.”

Eva en Hans:

“Als Vlaamse Trainersschool vinden we het erg belangrijk om te zien hoe ver de sportfederatie staat op vlak van G-sport en om hen op dit gebeuren attent te maken. Het is op die manier dat het concept van de vier formules om geïntegreerde trainerscursussen aan te bieden, ontstaan is. Dit alles zorgt er ook voor dat het hele G-sportgebeuren meer en meer leeft in de verschillende sporttakken. De eerste mogelijkheid om een trainerscursus aan te bieden is meteen ook vernieuwend en mag gezien worden als een nieuwe trend: een aantal sporttakken hebben namelijk een aparte initiator ingericht. De initiator rolstoeldans was hierin de allereerste. Die reguliere denkcel heeft beslist om naast de initiator dans een volledige losstaande initiator rolstoeldans te maken. Het gaat hier om een volwaardige cursus waarbij de deelnemende trainers nadien een volwaardig diploma ontvangen. De initiator rolstoelbasketbal is momenteel in de maak en wordt deze zomer voor de eerste keer geprogrammeerd. Wij hopen dat dat in de toekomst voor alle sporttakken kan indien er voldoende vraag naar is. De tweede mogelijkheid die door een aantal sporten werd ingevuld, is dat de trainers nog altijd verplicht worden om eerst de initiator in de reguliere sporttak te volgen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de initiator voetbal: daarbovenop kan je een bijkomende initiator G-voetbal volgen. Deze formule


Jessica: “De derde mogelijkheid omvat een volledig inclusie verhaal. Hier zijn de cursisten afhankelijk van de docenten. Onze rol bestaat eruit om de docenten op te leiden zodat zij op hun beurt in hun vak in de reguliere cursus aandacht kunnen besteden en voorbeelden kunnen geven over personen met een beperking. Het hangt in dit geval van de docenten af hoeveel zij in hun cursus over personen met een beperking spreken. Deze formule wordt alvast gehanteerd in de initiator atletiek, o.l.v. ligatrainer Mieke Van Thyne. Ook in de initiator zwemmen worden dezelfde stappen gezet als in de atletiek, en dit o.l.v. ligatrainer Greg Planckaert. De vierde en laatste mogelijkheid is dat bepaalde reguliere denkcellen ervoor kiezen om een vak te introduceren. Ze geven dus geen aparte cursus, maar geven één apart vak over personen met een beperking of linken het thema aan een bepaald aantal vakken zodat het thema G-sport mooi afgebakend is. Deze formule wordt door tennis gehanteerd. Kort samengevat: de eerste formule bestaat uit volwaardige cursussen die volledig losstaan, daarnaast heb je de aanvullende cursussen. De derde formule gaat over integratie over verschillende vakken heen en de laatste formule kiest voor het introduceren van een afzonderlijk vak. Vanuit de denkcel G-sport zijn we erg blij met de ontwikkeling van de vier mogelijkheden om trainerscursussen aan te bieden die volledig geïntegreerd zijn. Het is

positief dat elk van de formules zowel op maat van de sporttakken als op maat van de doelgroepen geïmplementeerd kunnen worden.”

Eva en Hans: “Voor de Vlaamse Trainersschool was het prioritair om de integratie van trainerscursussen voor G-sporters als verplicht item op de agenda van elke reguliere denkcel te plaatsen. Dit thema moest overal aan bod komen zodat de mensen in zowel de denkcel als in de federatie er over moeten nadenken. We vervullen vanuit de Vlaamse Trainersschool een faciliterende rol om de verschillende partners op het terrein met elkaar in contact te brengen a.d.h.v. opleidingen, bijscholingen… Nu we zover zijn, hebben ze de keuze uit vier mogelijkheden om dat te integreren in hun opleiding. Uiteraard moeten wij als Vlaamse Trainersschool erover waken dat dit op de juiste manier gebeurt. We zijn dus volop aan het brainstormen over methodes om de kwaliteit van de cursussen te kunnen garanderen, zonder dat we als inspecteurs langs de zijlijn moeten staan om iedereen constant te controleren. Om af te sluiten willen we ook nog even aandacht schenken aan het bestaande VTS Plus bijscholingsaanbod omtrent G-sport ‘Omgaan met G-sporters’. Met deze bijscholing zet VTS Plus G-sport in de kijker. Je krijgt een eerste inleiding in sport voor mensen met een beperking. Je leert het G-sportlandschap met zijn verschillende actoren kennen en krijgt antwoorden op vragen als: ‘Hoe communiceer je met G-sporters?’, ‘Waar moet je op letten opdat je G-sporter in de sporthal geraakt?’… Aan de hand van concrete begeleidingstips, praktische oefeningen, videomateriaal en veel interactie leer je omgaan met sporters met een auditieve, fysieke, psychische, verstandelijke of visuele beperking.”

Overzicht van de bestaande G-opleidingen (geïntegreerd):

Overzicht van de initiatorcursussen voor de handicap-specifieke sporten:

› › › › › ›

› Initiator Boccia › Initiator Goalbal/Torbal

Initiator G-Gym Initiator G-Karate Initiator G-Paardrijden (AM) Initiator Rolstoelbasketbal Initiator Rolstoeldans Initiator G-Voetbal (AM)

Dit blijft de verantwoordelijkheid van de denkcel G-sport van de Vlaamse Trainersschool in samenwerking met Parantee-Psylos.

Daarnaast zijn bijv. ook de opleidingen initiator G-badminton (AM) en initiator G-judo (AM) in volle ontwikkeling.

krik 2018 – nr. 2

7

knowhow

geldt ook voor paardrijden. Het gaat hier in principe om dezelfde werking als vroeger, maar de werking is wel geëvolueerd in die zin dat de reguliere denkcel volledig verantwoordelijk is voor de initiator in de G-sport. Er wordt in deze formule gekozen om aparte initiators te maken, maar de trainers te verplichten om eerst de reguliere te volgen.”


8

breedtesport en promotie

HET NIEUWSBLAD, TROTSE PARTNER VAN HET OLYMPIC & PARALYMPIC TEAM BELGIUM! Volg al het sportnieuws op www.sportwereld.be of via de app van Het Nieuwsblad.

krik 2018 – nr. 2


“Als atleet eis je het beste van je materiaal, ook van je katheters. Je wil met topmateriaal werken.” Peter Genyn Olympisch en wereldkampioen 100 & 400m sprint Ambassadeur Speedicath Flex

Voor stalen SpeediCath Flex: www.coloplast.to/ProbeerSpeediCathFlex

Het Coloplast logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S. 2017-07 Alle rechten voorbehouden. V.U.: E. Binnemans

CPUCC_SpeediCath_Flex_EndUser_Ad02_A5_landscape_NL.indd 1

8/08/2017 9:06:14

Herwin uw vrijheid met een wagen, op uw maat aangepast door Trapmann

zelf rijden in groep mee rijden

mee rijden

Marieke Vervoort & Peter Genyn rijden ook met een auto, aangepast door Trapmann

jouw veiligheid

BEZOEK ONZE NIEUWE SHOWROOM

Trapmann nv Satenrozen 3 2550 Kontich 03 326 13 07 info@trapmann.be www.trapmann.be

Trapmann Auto-aanpassingen. Herwin je mobiliteit.

krik 2018 – nr. 2


breedtesport en promotie BOCCIA – Somival doet het goed in de competitie

op sleeptouw genomen door drie professionele percussionisten.

Lucien De Bels Boccia wordt bij Somival aangeboden aan zowel leden met een verstandelijke, fysieke of auditieve beperking. De sport stimuleert kennis, tactisch inzicht, respecteren van reglementen, concentratie en discipline. Er is een eigen competitie en er zal dit jaar opnieuw een clubkampioenschap georganiseerd worden. Zaterdag 7 april werd er deelgenomen aan een kennismakingstoernooi in Oost Souburg (Nederland). Een hele uitdaging voor onze spelers om het niveau van Somival te testen. Het werd een heel positieve ervaring aangezien het volledige podium door spelers van Somival werd ingenomen. 27 deelnemers namen aan dit toernooi deel, waarvan 16 Somivalspelers. Daarnaast kon delegatieleider Carlos rekenen op vier scheidsrechters en vijf begeleiders van Somival. ▲

Voor meer info, neem contact op met Carlos Van Lauwe via recreatiefboccia@somival.be of 0476 26 02 56.

16 Somival-spelers namen deel aan het toernooi in Nederland

75 deelnemers tekenden present voor de 9de editie van ‘Aerobic Djembé’ in Lauwe

E-HOCKEY – Gidos Screamers wordt tweede op internationaal clubtoernooi Hedwige Van Steen Van 18 t.e.m. 21 mei vond een vriendschappelijk clubtoernooi plaats in Zürich, Zwitserland. Gidos Screamers nam deel met oog op teambuilding en plezier, maar goede resultaten waren mooi meegenomen. In onze poule eindigden we tweede na een 3-5 winst tegen GP Bulls, 0-8 winst tegen Rolling Thunder, 12-1 winst tegen Munich Animals en 4-3 verlies tegen Black Knights. In de halve finale namen we het op tegen organisator Iron Cats. Pas op het einde van deze zeer strategische wedstrijd konden we het verschil maken en winnen met 4-2. In de finale tegen de kampioen van Duitsland, Black Knights Dreieich, begonnen we goed en bouwden we zelfs een voorsprong uit. De Duitsers maakten de stand uiteindelijk gelijk, waarna de wedstrijd bloedstollend spannend werd. Helaas misten we kort voor

DANS – Aerobic Djembé Lauwe met life percussie in Lauwe Dries Defossez Afgelopen woensdagavond vond in sporthal Ter Leie in Lauwe de 9de editie van ‘Aerobic Djembé’ plaats, een initiatief van sportgroep Vaste Vuist Lauwe. Zo’n 75-tal dames dansten op een mix van aerobic, zumba, jazz, salsa en Afrikaanse dans. Door de grote opkomst werd lesgegeven in de spiegeldanszaal zodat iedereen vlot kon volgen en het een stomende work-out werd. De massa werd

krik 2018 – nr. 2

Gidos Screamers met achteraan links hulpcoach Rob en achteraan rechts scheidsrechter Matthias


E-Hockey – Twee kampioenen Powerchair hockey bekend Tom Van Aken In mei kroonden Somival 2 en Silos Asterix zich tot de kampioen in respectievelijk de eerste en tweede klasse van het powerchair hockey. De Sporthal MPI Sint-Gregorius in Gentbrugge was het strijdtoneel voor de slotspeeldag. Somival 2 en Silos Asterix boekten er enkele mooie zeges en konden de titel zo veilig stellen. Op zaterdag 9 juni stond de laatste speeldag in de Superleague op het programma. Tussen 10u en 17u strijden zes teams voor de titel in sporthal De Rode Loop in Merksem.

Tsjechië, Haag 88 (een Nederlands team), Canada 2 en Polen. We hadden vooropgesteld dat spelen voor plaatsen 7 en 8 realistisch en zeker haalbaar was. Ons streefdoel was winnen tegen Frankrijk en Canada en hopen op een punt tegen Haag88. Tsjechië en Polen zijn jammer genoeg nog een trapje te hoog. De eerste wedstrijd was tegen Frankrijk en we kwamen 2-0 voor. Helaas werd het door een afgeweken bal en een defensieve fout 2-2. We wonnen wel tegen Canada 2, maar de rest werd verloren. Door ons puntenverlies tegen Frankrijk speelden we uiteindelijk voor de 9de en 10de plek. Deze wedstrijd werd gespeeld tegen Canada 1. Het was een felbevochten wedstrijd met op het einde maar 2 doelpunten, helaas voor Canada. Eindresultaat was een 10de plaats van 13 ploegen.

Het nationaal team H-Hockey op de prijsuitreiking van de Swiss Wheely Open

H-Hockey – Gemengde resultaten in Nederlandse competitie Hedwige Van Steen

Somival 2 en Silos Asterix kroonden zich verdiend tot kampioen in de eerste en tweede klasse

Voor Wheels On Fire (Gidos H1) zit de competitie er terug op. Ze hebben jammer genoeg hun scheve situatie niet kunnen rechttrekken. Op de voorlaatste speeldag speelden ze tegen een rechtstreekse concurrent, enkel de winnaar zou de degradatie ontlopen. Zoals vaak werd er ook deze keer goed begonnen. Helaas werd het een verhaal zoals heel het seizoen: goed spelen, voor komen en dan toch nog

H-Hockey – Nationaal team behaalt tiende plaats op Swiss Wheely Open Hedwige Van Steen De nationale ploeg was terug van de partij op de “Swiss Wheely Open”, een open landentoernooi in Zwitserland, waar 13 ploegen aan deelnamen: ploegen als Zweden, Duitsland, Tsjechië, Frankrijk, Nederland, Canada en voor het eerst Marokko. België werd in een poule gestoken met Frankrijk,

Team Silverbolt bereidt zich voor op de wedstrijd

krik 2018 – nr. 2

11

breedtesport en promotie

het einde een penalty en scoorden de Black Knights in de laatste minuut, waardoor we met 8-9 verloren. Toch zijn we zeer tevreden met dit hele mooie resultaat. Als kers op de taart werd onze scheidsrechter Matthias Vanhove, die ook zal fluiten op het WK in Italië, verkozen tot beste scheidsrechter van dit toernooi.


12

breedtesport en promotie

de wedstrijd uit handen geven. Iets wat veel te veel gebeurde dit seizoen. Wheels On Fire degradeerde zo uit de Hoofdklasse en speelt volgend seizoen mee in Overgangsklasse. Voor Team Silverbolt zag het er veel beter uit. In het begin van het seizoen werd er gesproken om voor behoud te spelen. Nu, een speeldag voor het einde, kunnen ze mathematisch kampioen spelen in hun klasse. Dit zal echter heel moeilijk worden aangezien het team dat bovenaan in de stand staat, punten moet laten liggen en Silverbolt alles moet winnen. Sowieso zijn ze zeker van behoud in de eerste klasse, met wat geluk spelen ze volgend seizoen in Overgangsklasse, net als Wheels On Fire.

mee naar huis! Daarnaast waren er ook heel wat tweede en derde plaatsen. Bij de Masters (fysieke beperking) waren dat: Steve Cools (Oostende), Frank Van Geyt (Antwerpen), Franck Duboisse (Luik), Jaime Fernandez (Hasselt) en Luc Buntinx (Zonhoven). In de andere categorieën (verstandelijke beperking) waren de Belgische winnaars Bram Nuttin (Leopoldsburg) en Brenda Paulissen (Maasmechelen). Daarnaast waren er ook gouden medailles voor de verschillende team- en paircategorieën.

Karate – Belgische G-karateka’s winnen 10 gouden medailles op WK in Boedapest

Silke Van Hoof

Tom Van Aken Op zondag 29 april was er de tweede Intercontinental World Cup I-Karate in Boedapest, Hongarije, georganiseerd door I-Karate Global. In totaal waren 14 landen vertegenwoordigd, met 190 deelnemers uit drie continenten. Een grote Belgische delegatie met 25 G-karateka’s reisde af naar de Hongaarse hoofdstad, samen met hun trainers, buddy’s, begeleiders en supporters, om de Belgische driekleur te verdedigen. In totaal brachten de Belgen tien gouden medailles mee naar huis. Parantee-Psylos werkt voor G-karate samen in een partnerschap met de Vlaamse karate federatie en Gkarate Vlaanderen. Eric Bortels richtte die laatste organisatie op en nam ook het initiatief om een aantal landen internationaal te verzamelen onder de koepel van I-karate global waarvan hij ook voorzitter is. De Belgische delegatie trok naar Boedapest mede dankzij de steun van Lions club St-Pieters-Rode Kasteel van Horst. “De reis op zich was al een hele uitdaging. Sommige atleten reisden met het vliegtuig, maar een grote groep heeft de reis per bus gedaan,” aldus Eric Bortels. “Ik ben fier dat we met zo’n grote groep aanwezig waren, maar zeker ook omwille van de sportieve prestaties van onze atleten.” In totaal brachten de Belgen 10 gouden medailles

Gidos Screamers met achteraan links hulpcoach Rob en achteraan rechts scheidsrechter Matthias

krik 2017 – nr. 2

OMNISPORT – G-sport Experience Day bezorgt deelnemers boeiende dag

Tijdens de G-sport Experience Day in Tienen op 24 april genoten deelnemers met een fysieke beperking van vijf verschillende sportinitiaties. Ondanks de beperkte opkomst, beleefde iedereen een leuke en boeiende dag. Volgend jaar zal dit evenement opnieuw plaatsvinden onder de naam FUNday! In de gaten te houden, want het wordt minstens even leuk.

Elke deelnemer kon deelnemen aan vijf verschillende sportinitiaties

Volgend jaar vindt het evenement plaats onder de naam FUNday!


OMNISPORT – Sportproefbeurs Pulderbos

Om te vieren dat we dit jaar elke week een sportinitiatie konden bieden aan de kinderen van het revalidatiecentrum, organiseerde FUNdamentals in samenwerking met Rondpunt en het revalidatiecentrum in Pulderbos op 23 mei een sportproefbeurs in Zandhoven. Jaarlijks vallen er meer dan 30.000 verkeersslachtoffers in Vlaanderen. De vzw Rondpunt uit Berchem zet zich in voor een goede opvang van alle (in)directe betrokkenen en doet aan bewustmaking rond verkeersveiligheid. Veel van de jonge, zwaargewonde verkeersslachtoffers komen na hun ziekenhuisverblijf terecht in het Revalidatiecentrum voor Kinderen en Jongeren in Pulderbos. De vzw Rondpunt begon daarom in Pulderbos met het project Gelijk Spel, om kinderen en jongeren met een blijvend letsel te begeleiden naar een geschikte sportclub bij hen in de buurt. Sinds een jaar organiseren begeleiders hiervoor sportieve woensdagnamiddagen in het Reva. Om iedereen te laten proeven van zoveel mogelijk disciplines, werd er op 23 mei zelfs een heuse sportproefbeurs georganiseerd met voetbal, karate en judo en een infomarkt over het (G-)sportaanbod.

Frank Van Hollebeke De eerste editie van Move it! XS werd een geslaagd sportfeest

OMNISPORT – Sportweekend aan de kust opnieuw een succes Janne Kerremans

De sportproefbeurs in Pulderbos werd een waar succes

Tom Van Aken 140 jongeren en begeleiders zakten op 12 april af naar Mechelen voor Move it! XS. In de voormiddag waren er onder andere workshops van Cirkus in Beweging en Jet Set Ultimate Leuven (beiden ondertekenden het Geestig Gezond Sporten-charter) en een fijne kennismaking met de beweegbank vanIPitup. Olympische atlete Sophie Vercruyssen (die 12de werd op de Winterspelen in het bobsleeën) kwam, zag en deed volop mee. Na de middag streden 26 Kubb-teams en 18 Spikeballteams voor de hoogste eer op een groots toernooi. Supervrijwilligers Patrick en Carine zorgden voor de

Ga jij volgend jaar ook graag mee met ons op sportweekend? Noteer dan alvast 29 tot 31 maart 2019 in je agenda! Voor meer info, neem contact op met Janne Kerremans via janne.kerremans@kuleuven.be

OMNISPORT – Eerste Move it! XS in Mechelen

Dit jaar organiseerden de KU Leuven en CASvzw opnieuw een sportweekend voor jongeren met een fysieke beperking. Deze editie vond plaats in Blankenberge. In totaal namen er 15 deelnemers deel aan het kamp. Ze leerden nieuwe sportactiviteiten kennen en werden ondergedompeld in leuke avondactiviteiten, georganiseerd door een groep gemotiveerde studenten. Een uitstap naar de kust kon uiteraard niet ontbreken op dit zonnige weekend!

5 jongeren beleefden in Blankenberge een sportief weekend vol plezier

krik 2017 – nr. 2

13

breedtesport en promotie

Silke Van Hoof

DJ-set op basis van de voorkeuren van de deelnemers. Bedankt aan Sport Vlaanderen voor de ondersteuning en aan alle deelnemers en helpers om er een geslaagd feest van te maken.


14

breedtesport en promotie

OMNISPORT – Stappers en trappers trekken naar Brasschaat Thomas Botterman Van 23 tot 27 april verkenden een dertigtal sporters van vier Parantee-Psylosclubs al wandelend en fietsend de ruime regio rond Brasschaat. Proficiat aan alle deelnemers die hetzij 55 km stapten, hetzij 190 km trapten! Grote dank aan Brasschaat, Vlaamse Wielerschool afdeling Herentals, Royal Antwerp Bicycle Club, Wandelclub Roal Benti en Bielebale.

tien jaar stopt als coach van Gembo Players. Op de Facebookpagina van de club blikt hij tevreden terug op zijn periode als hoofdcoach: “Gisteren coachte ik mijn laatste wedstrijd in het rolstoelbasketball, na 10 jaar en 7 Belgische titels, 3 keer winst in de Beker van België en 2 maal eindwist in de BeNe competie en enkele deelnames in de voorronde van de EuropCup is het mooi geweest.” Eerder in maart won Gembo Players ook al de Beker van België in Den Akker in Oedelem.

SHOWDOWN – Stuer wint vierde showdowntoernooi Tom Van Aken Niet minder dan 24 atleten tekenden eind mei present voor de vierde editie van het showdowntoernooi. De organisatie was in handen van Vige Mol. Dit was meteen het laatste toernooi naar aanloop van de recreatieve competitie, die volgend seizoen van start gaat. Vige Waasland eindigde met twee sporters op het podium: Jelle Stuer won en Emily Leeman was derde. Tussen hen in eindigde Ramazan Topbas van Vige Antwerpen.

OMNISPORT – De Kade zet torbal en showdown in de kijker tijdens sportdag Debbie Claus & Charlotte Desmet

Een dertigtal sporters was van de partij om al wandelend en fietsend de regio rond Brasschaat te verkennen

ROLSTOELBASKET – Gembo Players Belgisch kampioen rolstoelbasket Tom Van Aken Gembo Players heeft zich in mei in de eigen sporthal tot Belgisch kampioen in het rolstoelbasketbal gekroond. In de finale was het twee keer duidelijk te sterk voor Leuven Bears On Wheels. De heenwedstrijd van de play-off finale in Leuven werd door de ploeg uit Borgerhout al gewonnen met 42-74. De terugwedstrijd in de eigen sporthal Luisbekelaar in Borgerhout moest de kers op de taart worden. Gembo Players overklaste de tegenstand opnieuw en haalde het deze keer met 61-26. Meteen een mooi afscheid voor coach Ken Lambrechts, die na

krik 2018 – nr. 2

Op donderdag 12 april, in de paasvakantie, beleefden we opnieuw een heel geslaagde activiteit met de jongeren uit het secundair van Spermalie. Dit keer in het teken van aangepaste sporten voor slechtziende personen. We konden hierbij rekenen op de steun van Parantee-Psylos en ViGe Waasland, zowel praktisch als inhoudelijk. De sporten torbal en showdown stonden centraal. Enkele medewerkers van ViGe Waasland en Parantee-Psylos verzorgden namelijk twee boeiende workshops met enkele demonstraties door ervaren sporters en een initiatie waardoor we zelf van deze twee populaire, aangepaste sporten voor personen met een visuele beperking konden proeven. Showdown is een vrij nieuwe sport in België maar werd door onze jongeren warm onthaald. Het is een spel met afwisseling, tactiek, spanning… Kortom, alles wat je wil. Deelnemer Amber over haar ervaring met de sport. “Ik ging vol verwachting mee op activiteit met de thuisbegeleiding, want we zouden de sporten torbal en showdown leren kennen. Aangezien ik showdown nog niet kende, was ik erg benieuwd. Toen we


Wie op zoek is naar een toegankelijke sportclub voor iemand met een visuele beperking, kan contact opnemen met lore.schaut@parantee-psylos.be Meer info vind je ook terug op www.parantee-psylos.be

Op 3 juni ging het Belgisch kampioenschap G-tafeltennis door in Oosterzele. Het kampioenschap kon rekenen op iets meer dan 40 deelnemers, in totaal stonden 116 wedstrijden op het programma. Heel wat toeschouwers waren van de partij om de deelnemers aan te moedigen. De beslissing om de klassementsreeksen in poules te laten spelen, werd positief onthaald, vooral door de lager geklasseerde spelers. Zij konden anders slechts een beperkt aantal wedstrijden spelen. Nadat de finalewedstrijden afgerond waren, volgde de medaille-uitreiking met aansluitend een gezellige receptie.

Waar kan je torbal beoefenen in Oost- of West-Vlaanderen? Surf naar www.parantee.be. Via de clubmodule kan je bij ‘sport’ kiezen voor showdown en vervolgens krijg je een volledig overzicht. Nog vragen? Contacteer lore.schaut@parantee-psylos.be.

TAFELTENNIS – Nieuwe clubkampioen tafeltennis bij Gidos

TAFELTENNIS – 40 G-tafeltennissers namen deel aan Belgisch kampioenschap in Oosterzele Martin Schreyen

VOETBAL – Topdag voor Gidos op voetbaltoernooi van Club Brugge

Hedwige Van Steen Hedwige Van Steen Op 22 februari organiseerde Gidos het jaarlijkse clubkampioenschap voor de tafeltennisclub. Bryan Deleye haalde het van de andere leden en mag

De deelnemers op de foto met trainer Stien

Naar jaarlijkse gewoonte speelde het voetbalteam van Gidos mee op het voetbaltoernooi van Club Brugge. Daar werden we in de poule verdeeld met Greenstar Boutersem, FC Stasegem, FC de Scheneschoppers en Mandel United.

Het voetbalteam van Gidos met trainer Dries en hulptrainer John

krik 2017 – nr. 2

15

breedtesport en promotie

zich dit jaar dé clubkampioen van de tafeltennisclub noemen. Pablo Vastiau eindigde tweede, Johan Lissens derde. Ook de andere tafeltennissers gingen voluit voor de overwinning.

tijdens de demo startten met de basis van de sport, vond ik het meteen interessant. Ik mocht tijdens de demo tweemaal zelf spelen. Ik speelde eerst een set tegen Anton en nadien waagde ik mijn kans tegen een ervaren showdownspeler, de set eindigde met een stand van 8 punten voor mij en 12 voor Jelle. Ik besefte toen dat ik een sport gevonden had die me echt interesseerde. Na de activiteit legden we contact en op 27 april was mijn eerste training bij Vige Waasland in SintNiklaas. De sport is niet makkelijk, maar ik ga ervoor en ben klaar voor een nieuwe en leuke uitdaging.”


16

breedtesport en promotie

We mochten onmiddellijk vol aan de bak tegen het altijd moeilijke Greenstar Boutersem. We zaten goed in de wedstrijd en kwamen al snel op voorsprong, maar konden daarna onze kansen niet meer afwerken. Helaas had Boutersem meer geluk en verloren we met 2-1. In onze volgende wedstrijden kwamen we op een goed niveau en we zetten ons doorzettingsvermogen om in doelpunten. We wonnen dan ook met mooie cijfers tegen FC Stasegem en tegen FC de Scheneschoppers. De slottegenstander was Mandel United. Ook deze ploeg was in zijn nopjes, de focus bij beide teams was hoog. Mandel United sleepte uiteindelijk de winst in de wacht: 4-0 was het verdict na het affluiten. We kregen van iedere tegenstander en zelfs van supporters complimenten over ons samenspel, de aanvallende speelstijl en het allerbelangrijkste: onze sportiviteit. Kortom, het was opnieuw een topdag voor onze spelers en voor Gidos!

VOLLEYBAL – Netbal- en volleytoernooi in Leest lokt 12 teams Thomas Botterman Op 29 maart tekenden 12 teams present op het netbal-volleybaltornooi in Leest. Doel Delft (Nl.) haalde het in de volleybalfinale van SC Ventura Bierbeek. In het netbal was De Knoop Mortsel te sterk voor ‘t Lokaal Anwerpen. Bedankt aan vrijwilliger Jef voor het leiden van de volleybalwedstrijden!

WIELRENNEN – Brasschaat ontving Pidpa G-wegcriterium Tom Van Aken Eind mei stond de tweede manche van het Pidpa Gwegcriterium, een samenwerking tussen ParanteePsylos, G-Sport Vlaanderen en Sport Vlaanderen met steun van Pidpa, op het programma. Brasschaat was het toneel voor enkele spannende wedstrijden. In de recreatieve wedstrijd won Jarne Vanardennen. Ronny Erckens en Denny Paesen mochten als tweede en derde het podium op.

Brasschaat vormde het decor voor de tweede manche van het Pidpa G-wegcriterium

ZWEMMEN – Mooie prestaties op BK zwemmen in Sint-Niklaas Hedwige Van Steen Op zondag 13 mei namen enkele zwemmers van Gidos deel aan het Belgisch kampioenschap zwemmen in Sint-Niklaas. Dat leverde heel wat mooie resultaten op. Lyndsay Allary werd Belgisch kampioen op de 100m schoolslag. Op de 50m vrije slag en 100m vrije slag eindigde ze knap derde. Filip Deseyne behaalde zilver op de 100m rugslag en brons op de 100m vrije slag. Kajetan Vanneste kaapte het brons op de 50m vrije slag weg, Evelyne Demeulenaere eindigde in die categorie op de 4de plaats. Rebecca Streulens werd zowel op de 50m schoolslag als op de 100m schoolslag vierde.

Doel Delft won de volleybalfinale, in de netbalfinale ging de overwinning naar De Knoop Mortsel

krik 2018 – nr. 2

De Gidos-zwemmers poseren trots met hun medailles


17

voel je op je Best !

Bs in België lu c 0 15 n a d r al mee iedereen fitness voor

i feel fiere sponsor van het Belgisch paralympisch comité BASIC-FIT_PARALYMPIC_INSERT_PUB_SEPTOCT2016_A5_NL.indd 1

11/08/2016 13:39:54

Vlot vooruit

Topsport, toptraining vee l We we nse n Peter in Be rlijn suc ces op het EK

Peter Genyn: ‘Ik gebruik een hulpmotor recreatief en tijdens trainingen. Zo geraak ik niet oververmoeid’. Contacteer onze mobiliteitsverstekkers voor info en een demo van de SmartDrive. Maak een afspraak via onze website www.thuiszorgwinkel.be of bel 015 28 61 18.

Krik_VLOT_Smartdrive_Peter Genyn_liggend_V06_2018.indd 1

30/05/2018 12:22

krik 2018 – nr. 2


topsport ATLETIEK – Genyn duikt als eerste onder 20 seconden op 100m (klasse T51)

Paralympische en wereldkampioen. De atleet uit Kalmthout trekt met de allerhoogste ambities naar het Europees kampioenschap in Berlijn, die van 20 tot 26 augustus doorgaan.

Jeroen Bauters Dat Peter Genyn een begenadigd voorjaar kende, is een understatement. De wheeleratleet verbeterde namelijk drie keer het wereldrecord op de 100 meter. En de laatste keer, was er eentje voor om nooit te vergeten: 19’’89. Als eerste dook Peter in de klasse T51 onder de magische grens van 20 seconden.

BOCCIA - Francis Rombouts raakt niet door poules op World Open Montreal Jeroen Bauters Francis Rombouts nam van 24 tot 29 april deel aan de World Open in Montreal. Francis verloor twee van zijn drie poulematchen en werd zo uitgeschakeld. In zijn eerste van drie poulewedstrijden moest Francis (klasse BC2) het opnemen tegen John Loung uit Hongkong. Geen makkelijk tegenstander, dat bleek ook na het eerste end dat hij met 0-3 verloor. Ook het tweede end was voor Loung, die op 0-4 kwam. Francis trok in het derde end het laken naar zich toe: hij maakte drie punten, maar liet ook enkele ballen liggen om de score aan te dikken en de wedstrijd volledig te doen kantelen. De speler uit Tielen bracht in het laatste end de score in evenwicht en dwong daarmee een tiebreak af. Young won die met 1-0.

Peter Genyn duikt als eerste T51-atleet onder de 20 seconden.

De wedstrijd werd gereden in Notwill (Zwitserland) tijdens de Daniela Jutzeler Memorial. Genyn, na zijn wedstrijd: “Dit is echt zot. Aan de start voelde ik al dat er wat rugwind stond en ik heb ook een geweldige conditie te pakken. Het liep precies vanzelf”, zegt hij dolblij. “Na die 20”07 van vorige week wist ik dat het er wel in zat om onder de twintig seconden te duiken. Ook al was ik er niet echt op gefocust, toch ben ik blij en trots dat ik als eerste atleet onder die grens duik!” De Paralympische kampioen verbrak in mei al twee keer eerder het wereldrecord op de 100 meter rolstoelsprint. Waar ligt nu de grens voor Peter Genyn? “Eerlijk, ik denk dat ik blij ga zijn als ik die tijd ooit nog eens haal. We gaan ons best doen, maar de omstandigheden waren hier echt ideaal en ik zit in topvorm. Het zal nu misschien wat minder worden, maar tegen het Europees kampioenschap in augustus wil ik opnieuw pieken. Daar is de piste wel een pak zwaarder en telt vooral de plaats.” Peter Genyn bleef zijn grote rivaal Toni Piispanen voor met 94 honderdsten. Genyn is de regerende

krik 2018 – nr. 2

In de tweede wedstrijd bleek de Israëliër Idan Gal Weich een vogel voor de kat. Francis klopte hem met 13-0. Het was dus erop of eronder in de derde en laatste poulewedstrijd, maar daarin trof hij Hidetaka Sugimura, een sterke Japanner. Francis kon geen punt maken, het werd 0-8 en zo werd hij uitgeschakeld.

Francis Rombouts kon niet doorstoten naar de knock-outs in Montreal.


Jeroen Bauters Het herenteam goalbal schreef midden juni geschiedenis op het wereldkampioenschap in Malmö, Zweden. Voor het eerst behaalde het een medaille op een wereldkampioenschap: brons voor België na winst tegen Paralympisch kampioen Litouwen in de kleine finale. Als medaillewinnaar verzekerden ze zich van een ticket voor de Paralympische Spelen van Tokio 2020.

Swedish Paralympics Committee/Karl Nilsson

Swedish Paralympics Committee/Karl Nilsson

Het nationaal goalbalteam bestond uit Bruno Vanhove, Tom Vanhove, Thijs Dewilde, Klison Mapreni, Rob Eijssen en Youssef Bihi. De heren begonnen explosief aan het toernooi. Ze versloegen op de eerste toernooidagen Litouwen (8-5) en China (7-6), dat zijn respectievelijk de nummers twee en drie van de wereld. Het vertrouwen bij de heren was al groot voor het toernooi, na o.a. de bronzen medaille op het EK vorig jaar, maar kreeg nu nog een extra boost. Want ook de andere vijf wedstrijden verliepen bijzonder vlot. Ook Zweden (9-2), Australië (11-4), Algerije (8-2) en Argentinië (9-1) gingen de boot in tegen ons land. In de kwartfinale moesten de spelers aan de bak tegen Iran. Hoewel dat land hoger gerangschikt stond, was het België die de wet dicteerde. Onze heren wonnen met 8-1. Coach Johan De Rick was ook on-

der de indruk van zijn team. “Voorlopig zijn we hier bezig aan een foutloos parcours, dat is echt straf. De ploeg heeft vertrouwen en is mentaal rustiger geworden. Het gaat morgen spannend worden, maar we maken zeker kans”, zei hij na de wedstrijd. Daags nadien kwamen ze in de halve finale uit tegen Duitsland, dat ook aan een ijzersterk toernooi bezig was. De Belgen kwamen enkele keren op voorsprong, maar beide landen gingen uiteindelijk rusten met 4-4. Halfweg de tweede helft verloren de Belgen de greep op de wedstrijd. Onze oosterburen wonnen met 5-10 en plaatsten zich voor de finale. Voor België werd het enkele uren later dus de kleine finale om het brons en het laatste rechtstreekse ticket naar Tokyo. Tegenstander van dienst: opnieuw Litouwen, reeds geklopt door onze heren in de poule. Al snel kwamen de Belgen op voorsprong en Litouwen kon geen vuist maken tegen de zwart-geel-rode muur in onze verdediging. Aan de rust stond ons land 4-0 voor. In de tweede helft meer van dat: België bouwde rustig zijn voorsprong op, de Baltische ploeg kwam maar moeilijk tot scoren. Litouwen, paralympisch kampioen in Rio de Janeiro 2016, maakte uiteindelijk nog 2 doelpunten. Eindstand: 9-2. Het brons was binnen, en dik verdiend! Na de wedstrijd vlogen spelers en staf elkaar in de armen. Het team heeft er een indrukwekkend, historisch jaar op zitten: na brons op het EK in september 2017, nu ook brons op het WK! En als kers op de taart zijn ze zeker van een ticket voor de Spelen in Tokio 2020. Het is daarbij enkel nog wachten op de selectie door het Belgian Paralympic Committee.

België wint brons op het WK goalbal, de beste prestatie ooit Swedish Paralympics Committee/Karl Nilsson

“Bruno Vanhove speelde het toernooi van zijn leven” (Coach Johan De Rick)

Het team is door het dolle heen na winst tegen Paralympisch kampioen Litouwen.

krik 2018 – nr. 2

19

TOPSPORT

GOALBAL - WK-brons en ticket voor Tokio 2020 voor goalbalheren: “Ik ben enorm trots”


20

TOPSPORT

Coach Johan De Rick was euforisch na de match. “Ik ben enorm fier op de ploeg, ook zeer tevreden over de kwaliteit van het gebrachte spel. Het blijft natuurlijk een unieke prestatie. Onze ambitie was top 8, maar we wisten dat er mogelijkheden waren om verder door te stoten. Uitgezonderd van Brazilië wonnen we de afgelopen jaren tegen meerdere favorieten. ’s Morgens tegen Duitsland maakten we teveel fouten en vooral verdedigend zat het niet goed. Nochtans was dit sinds het kampioenschapsbegin net ons sterkste punt. Tijdens de kleine finale konden we terug meer rust in het spel leggen en onze foutjes beperken. Ik ben enorm trots op mijn spelers. Bruno Vanhove heeft in Malmö het tornooi van zijn leven gespeeld!”

Waarom historisch? Deze bronzen medaille is het beste resultaat ooit voor het nationale herenteam op een WK. In 1978 werd het al eens vijfde, dat was tot nu het beste resultaat.

E-HOCKEY – Selectie nationaal team WK Italië bekendgemaakt

Hedwige Van Steen

Op 31 maart heeft coach An Vanheusden haar tien atleten geselecteerd die zullen strijden om het goud op het WK Powerchair Hockey, dat plaatsvindt in Italië van 24 september tot 1 oktober. Door onze tweede plaats op het WK in 2014 zijn we automatisch ingedeeld in poule B als reekshoofd. Onze tegenstanders werden door loting bepaald: Australië, Denemarken en Duitsland. Het doel is uiteraard om als team de best mogelijke resultaten te behalen. Indien we in de top twee van onze poule eindigen, zijn we al zeker van een plaatsje in de top vier. Matthias Vanhove maakt deze keer geen deel uit van onze delegatie, maar we zijn erg trots dat hij opgeroepen is als scheidsrechter voor het WK! Hilaire Swerts staat ook deze keer paraat als jurylid. We kijken er alvast enorm naar uit en zullen als een team strijden om goud!

ROLSTOELTENNIS – België wordt vierde op de World Team Cup

Jeroen Bauters

De Belgische rolstoeltennissers werden in juni vierde op de World Team Cup in het Nederlandse Apeldoorn. Ze verloren de kleine finale tegen Frankrijk. Jef Vandorpe (Tennis Vlaanderen/Parantee-Psylos) maakte deel uit van het team en speelde een uitstekend toernooi. Het Belgisch team met Jef Vandorpe, Joachim Gérard en Mike Denaeyer begon met ambitie aan de World Team Cup in het Nederlandse Apeldoorn. De heren kwamen uit in de eerste van twee poules, met de Verenigde Staten, Oostenrijk en Argentinië. De Belgen openden met een vlotte 3-0 overwinning tegen de Verenigde Staten. De 16-jarige Jef Vandorpe (ITF 21, Tennis Vlaanderen) beet de spits af. De jonge speler uit Niel won met 6-3 en 6-2 van de lager gerangschikte Chris Herman (ITF 52). Ook Joachim Gerard (ITF 9, LHF) deed het verwachte: hij versloeg Ratzlaff (ITF 35) makkelijk met 6-0 en 6-1. In de namiddag gingen de Amerikanen makkelijk voor de bijl in het dubbelspel tegen het duo Gerard-Vandorpe: 6-0, 6-1.  Daags nadien kwamen de Belgen uit tegen Argentinië, de zwaarste tegenstander uit de groep. Voor België was het een cruciaal duel met oog op het bereiken van de halve finales. Jef Vandorpe begon tegen Ledesme (ITF 17) en won erg vlot de eerste set (6-0). In de tweede set werd de partij onderbroken door het slechte weer bij een 2-1 voorsprong. Op woensdag werd de partij voortgezet en Ledesme bood beduidend meer weerwerk. Vandorpe won na een tie-break: 7-6. De eerste overwinning was binnen! Meteen daarna kwam Joachim Gérard uit tegen Gustave Fernandez, de nummer twee van de wereld. Na een knappe 6-3 winst in de eerste set, moest Joachim het hoofd buigen in de tweede en derde set. Het dubbelspel, met Vandorpe en Gérard, werd dus cruciaal. Daarin stond geen maat op het Belgisch duo. Met 6-4, 6-1 verzekerden ze zich

Onze wedstrijden zullen via livestream te volgen zijn. Hou dus zeker de volgende Facebookpagina in de gaten: facebook.com/nationaalteam

De geselecteerden zulllen vanaf 24 september in Italië strijden om het goud op WK Powerchair Hockey

krik 2018 – nr. 2

Jef Vandorpe maakte deel uit van het Belgisch team op de World Team Cup.


TOPSPORT

BPC/Luc Dequick

21

België werd vierde op de World Team Cup, het equivalent van de Davis Cup bij de mannen.

van de leidersplaats in de poule. Het laatste duel tegen Oostenrijk werd op donderdag vlot gewonnen met 3-0 en zo was België zeker van de halve finale. In de halve finale kwam België uit tegen topland Groot-Brittannië. “We gaan ons niet zomaar laten doen”, zei Jef Vandorpe vooraf. En de Belgen voerden daad bij woord. Vandorpe gaf alles tegen de Brit, maar die was niet opgewassen tegen Paralympisch kampioen Gordon Reid. Daarna was het aan Joachim Gérard tegen Alfie Hewett, het nummer 1 van de wereld. Joachim verloor de eerste set met 6-3, maar herpakte zich in de tweede (2-6). In de derde set trok Hewett de partij naar zich: 6-2. België moest dus spelen voor brons tegen Frankrijk. De Fransen Peifer en Houdet vormen een topteam op de World Team Cup. Vandorpe verloor het eerste enkelspel tegen Peifer, waarna Gérard met twee keer 6-2 Houdet klopte. Het dubbelspel moest dus beslissen over brons. En dat was bloedstollend spannend. De eerste set was voor de Fransen met 2-6, maar Vandorpe en Gérard knokten knap terug in de tweede: 6-4. De super tiebreak moest de beslissing brengen. Daarin stonden de Fransen doorlopend op voorsprong en maakten het uiteindelijk af bij 7-10. Vorig jaar won België brons op de World Team Cup.

TAFELTENNIS - Van Acker pakt goud in team event, zilver in singles

Jeroen Bauters

Florian: Florian Van Acker won twee medailles in Lasko.

event. In de poules klopten ze een Duits-Frans duo en een team uit Hongkong. Met de eerste plaats in hun poule gingen ze meteen naar de halve finales (bye in de kwartfinales). Daar stonden ze tegenover een team uit Japan. Florian en Peter wonnen het dubbelspel. Daarna maakte Van Acker het af tegen de Japanner Kato (3-1). In de finale kwamen ze uit tegen een sterk Frans duo Zhao-Creange. Florian en Peter wonnen eerst het dubbel (3-2) en vervolgens sloeg Florian ze naar de gouden medaille met een 3-2 overwinning tegen Zhao in het enkelspel. Florian Van Acker keert zo knap terug met een gouden medaille in het dubbelspel en een zilveren medaille in het enkelspel. Ben Despineux (klasse 7) begon goed aan het toernooi met vlotte overwinningen in zijn groepsmatchen. In de achtste finales moest Ben (ITTF 18) het hoofd buigen voor de Nederlander Jean-Paul Montanus (ITTF 5). In het dubbelspel strandde Despineux samen met de Tsjech Horut in de kwartfinales. Bart Brands begon het toernooi met 3-0 winst tegen een Zweed maar verloor zijn twee andere poulewedstrijden. Als derde ging hij niet door naar de knockouts. Met de Japanner Oka kon hij in het team event geen poulematchen winnen. Het toernooi in Lasko geldt als een goede voorbereiding op het wereldkampioenschap dat in oktober op dezelfde locatie doorgaat.

Op het internationaal tafeltennistoernooi in het Sloveense Lasko (factor 40) hebben Florian Van Acker en Peter Palos samen goud behaald in het team event. Van Acker pakte ook zilver in het enkelspel. Florian Van Acker en Peter Palos zijn de respectievelijke nummers één en twee op de wereldranglijst. Zij speelden ook de finale in het enkelspel waarin Palos deze keer aan het langste eind trok. Het BelgischHongaarse duo was dus dé topfavoriet voor het team

WIELRENNEN - Bosmans wint Para-Cycling World Cup in Oostende

Jeroen Bauters

Kris Bosmans (Feniks) heeft goud gewonnen op de slotdag van de Para-Cycling World Cup in Oostende.

krik 2018 – nr. 2


22

TOPSPORT

In de C3-klasse was hij de snelste in een sprint met twaalf. Bosmans is leider in de UCI-ranking. “Dit is een speciale wedstrijd. Hier kan ik genieten met mijn supporters.” Zestien renners met een beperking, allen aangesloten bij Parantee-Psylos of Cycling Vlaanderen, namen deel aan de World Cup. Net als in 2016 heeft Kris Bosmans (hemiplegie) de wereldbekerwedstrijd in Oostende gewonnen. Kris probeerde eerst weg te rijden met een groepje, maar slaagde daar niet in door de wind en het harde labeur in het peloton. Uiteindelijk gingen ze met een grote groep van twaalf naar de streep. Kris sprintte de rest uit het wiel en won voor de Italiaan Anobile en de Duitser Warias. Door zijn overwinning wordt hij de eerste leider in het UCI-wereldbekercircuit 2018.  “Ik heb veel moeten geven, hard moeten werken, op twee ronden van het einde had ik zelfs krampen… Anobile lanceerde de sprint op 500 meter van de aankomst. Ik bleef tot 180 meter in zijn wiel en ging er dan over”, zegt een dolgelukkige Bosmans. “Ik ben super tevreden met deze overwinning. Het is een speciale wedstrijd. Je krijgt niet op elke wedstrijd de kans om voor je familie en vrienden mee te doen voor winst. Hier kan ik ervan genieten samen met de supporters.”  Diederick Schelfhout startte ook in de C3-wedstrijd, maar moest opgeven met knieproblemen.  Op hetzelfde moment werden ook de wedstrijden in de andere C-klassen gereden. Koen Heuvinck kon sprinten voor de medailles. Hij werd knap zesde in de C1-klasse. Koen reed al vaker voor de medailles in de C1-klasse. Dat doet het beste hopen voor de volgende wedstrijden. Dries Vanhaverbeke werd twaalfde in dezelfde categorie.  Negen renners reden weg in de C2-klasse, daarbij

Parantee-Psylos/Stefan Nies

Zestien Vlaamse renners namen deel aan de World Cup. Op deze foto: Dries Vanhaverbeke (C1).

krik 2018 – nr. 2

geen Belgen. Ewoud Vromant kwam als eerste Belg binnen op een vijftiende plaats. Guy Van der Meiren werd 22e, Bjorn Frederikssen 25e. Patrick Muylaert kwam als achtste over de meet in de C4-wegwedstrijd, op twaalf seconden van de winnaar. Kristof Michielse werd 16e. Bij de C5-renners bolde de Nederlander Martin Van de Pol als eerste over de meet. Daarachter hing alles op een zakdoek en Niels Verschaeren kwam als 13e over de streep. De wereldbeker werd voor de Belgen afgesloten met de tandemwegrit voor Griet Hoet (stoker) en Anneleen Monsieur (pilote). Zij bolden als vierde over de streep, na de Ierse, Britse en Poolse tandems. In de tijdrit moesten ze dezelfde duo’s voor zich dulden.  De handbikers moesten verstek laten gaan voor de team relay, traditioneel het laatste event. Jonas Van de Steene is nog onvoldoende hersteld van ziekte. Op zaterdag won Jean-François Deberg (Ligue Handisport Francophone) zilver (het scheelde millimeters voor goud) in de H3-wegrit. Nico Felies reed de acht ronden, goed voor in totaal 64 kilometer, in 1:55.43. Daarmee werd hij twintigste. Pascal Cosyns reed intussen ook naar een 14e plaats in de H2-klasse. Daarna was het uitkijken naar de H4-handbikers, met Jonas Van de Steene. Vorige week was de Lochristinaar enkele dagen ziek en daarom liet hij eerder al de tijdrit schieten. Jonas voelde al snel tijdens de wegwedstrijd dat hij nog niet voldoende hersteld was en moest opgeven. De Nederlandse rivaal Jetze Plat kende mechanische pech maar won toch na een knappe inhaalrace. In de tijdritten op donderdag en vrijdag werden geen medailles behaald. De volgende wereldbekerwedstrijd vindt plaats in het Nederlandse Emmen van 6 tot 8 juli.

Parantee-Psylos/Stefan Nies

Kris Bosmans: Kris Bosmans won goud in de sprint.


23

TOPSPORT

Bladert de volgende Lotto-miljonair momenteel door Krik?

krik 2018 – nr. 2


Het zijn de mensen achter de cijfers die echt tellen. Daarom zijn we fiere sponsor van het Belgian Paralympic Committee FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

24 Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV. VU: Charline Van Droogenbroeck, BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel. RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702.


25

Antoine Collard

© BME/Eric Danhier

© BME/Eric Danhier

Zondag 16 september 2018 is een datum die je met stip moet aanduiden in je agenda. Die zondag zal volledig in het teken staan van het nieuwe ‘product’ van de Paralympische beweging: “Paralympic Team Belgium”. Dankzij verschillende activiteiten zal onze beweging ten volle stralen in het Brusselse Jubelpark! Het Paralympic Team Belgium is het resultaat van de samenwerking tussen de drie entiteiten van de Paralympische beweging: het Belgian Paralympic Committee en de G-sportfederaties Ligue Handisport Francophone en Parantee-Psylos. Door samen te streven naar topprestaties kunnen de atleten van het team miljoenen mensen inspireren. De onthulling van Paralympic Team Belgium, met bijpassend logo, zal plaatsvinden tijdens de Autoloze Zondag en het traditionele Sportfeest van Brussel. In het Jubelpark zal voor de gelegenheid een Paralym-

© BME/Eric Danhier

pic Village gebouwd worden waar jong en oud zich kunnen uitleven in verschillende paralympische activiteiten. Het paralympisch dorp zal opgezet worden aan de arcades van het Jubelpark. Hier zal geproefd kunnen worden van verschillende paralympische sporten dankzij “Paralympic Experiences” in atletiek, goalbal, rolstoelbasketbal, tennis … De ideale kans om deze allemaal eens uit te testen! Iedere deelnemer ontvangt ook een leuke goodiebag met cadeautjes van het BPC en zijn partners. En met wat geluk win jij wel een reis voor 2 personen naar Tokio! Daarnaast kan je kennismaken met de paralympische atleten en hen aanmoedigen met jouw supportersboodschappen. Er zullen ook sportdemonstraties en -initiaties gegeven worden, en via verschillende kanalen zal info verspreid worden over de Paralympische Beweging, de verschillende sporten, het team, enzovoort. Als leuk souvenir kan je via een fotobooth op de foto met de atleten. Tijdens het hoogtepunt zal je met een officieel persmoment als allereerste de nieuwe campagne kunnen aanschouwen van het Paralympic Team Belgium.

© BME/Eric Danhier

Noteer alvast in je agenda: Kom naar de Paralympic Team Belgium Day op 16 september !

In 2016 werd op het Muntplein in Brussel een Paralympic Streetfest georganiseerd in Braziliaanse sfeer.

krik 2018 – nr. 2

PRIKBORD

prikbord


PRIKBORD

Wij verwachten jullie in grote getale op 16 september in het Jubelpark. Laten we allen samen tonen hoe sterk wij achter Paralympic Team Belgium staan!

Neem deel aan de Paralympische activiteiten en win een reis voor 2 personen h/t naar Tokio!

Levensloop Kortrijk is een loopevenement en wandelevenement dat 24 uren duurt. De bedoeling is permanent minimum één deelnemer op het parcours te hebben. Dit jaar organiseert Kortrijk het evenement langs de Leieboorden. Voorzitter Vaste Vuist Lauwe Defossez Dries: “Om dit goede doel maximaal te steunen vragen wij jullie om deze datum vrij te houden.” Voor diegenen die zich wensen voor te bereiden op de Levensloop, is Sportgroep Vaste Vuist Lauwe een samenwerking met Running team Lauwe aangegaan. Zij organiseren een Start2Run vanaf 12 april 2018 op de terreinen van KWSC Lauwe en dit op donderdagavond om 19u30 en zondagmorgen om 9u00. ▲

Kostprijs voor leden van sportgroep Vaste Vuist Lauwe bedraagt €10, niet-leden betalen €20. Inschrijving voor de Start2Run in Lauwe kan via dries@vastevuist.be. Voor meer info, surf naar www.levensloop.be

Op 22 en 23 september neemt Sportgroep Vaste Vuist Lauwe samen met Running Team Lauwe deel aan ‘Levensloop Kortrijk’

Zonnige Move it! Harelbeke doet sporters zweten Thomas Botterman

Het Jubelpark ontving in 2015 de Paralympic Day. De atleten brachten de vlam naar de prinses en die stak het vuur aan.

270 sporters uit elf verschillende settings verzamelden in Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers in Harelbeke voor Move it!, een sportdag gericht naar personen met een psychische kwetsbaarheid.

Sportgroep Vaste Vuist Lauwe en Running Team Lauwe lopen samen voor goede doel

© Frank Van Hollebeke

26

Dries Defossez Sportgroep Vaste Vuist Lauwe en Running Team Lauwe steunen dit jaar ‘Stichting tegen Kanker’ door deel te nemen aan ‘Levensloop Kortrijk’ op 22 en 23 september 2018.

krik 2018 – nr. 2

De sportdag in Harelbeke werd een waar succes.


Nieuw classificatiesysteem bij rolstoeldansen Jef Boudewijns & Rudi Jansen

Parantee-Psylos/Stefan Nies

Geen G-sport zonder classifiers. Gerda Nelles, classifier tijdens het WK Rolstoeldansen in Malle in oktober 2017

Voor meer info, neem contact op met Rudi Jansen – bestuurslid en wedstrijdcommissaris van Belgische Rolstoeldansfederatie vzw – via jansen.rudi@telenet.be of 0477 50 01 74

Onlangs besliste het International Paralympic Committee om de classificaties in het rolstoeldansen grondig te herzien. Vroeger werden de dansers hoofdzakelijk in een classe 1 (zwakkere arm- en rompfunctie) en classe 2 (sterkere arm- en rompfunctie) ingedeeld. De nieuwe danstechnische classificatie houdt nu meer rekening met de verschillen tussen de dansdisciplines en de weerslag ervan op de belasting van het lichaam. Zo wordt nu een onderscheid gemaakt in de classificatie voor standaarddansen in combi - valide danser in gesloten houding met een rolstoeldanser - en de standaarddansen in duo waar 2 rolstoeldansers zelf de rolstoel moeten aanzetten. Daarnaast is er een specifieke classificatie voor de latin-dansen en de freestyle omdat deze dansvormen nog meer eisen stellen aan de fysieke mogelijkheden en die dus een impact hebben op de competitieresultaten. De Belgische Rolstoeldansfederatie besloot daarom om in samenwerking met Parantee-Psylos alle Belgische dansers aan een gelijklopende nationale classificatie te onderwerpen. Zo is iedereen mee als morgen onze dansers beslissen om deel te nemen aan internationale IPC-wedstrijden. De classificatiedag had plaats op zaterdag 26 mei in Lommel. De club Rolling Stars nam de organisatie voor haar rekening. Er waren 22 deelnemers en de dag liep van 10u tot 19u. De dansers werden ingedeeld in 3 blokken zodat men niet de hele dag

moest blijven. Ondertussen zorgden de instructeurs van de Rolling Stars voor een vrije training waaraan de meesten hebben meegedaan. Sommige dansers waren zelfs de ganse dag aanwezig. De classifiers Gerda Nelles (onze Belgische erkende IPC-classifier) en Dr. Denis Jaeken hebben ook tweemaal een presentatie gegeven over het nieuwe classificatiesysteem zodat iedereen meer inzicht kreeg in deze complexe materie. In september organiseren we nog een tweede classificatiedag om de dansers die er nu niet bij konden zijn een tweede kans te geven. De bedoeling is immers om in de toekomst de nationale classificatie verplicht te maken voor al wie aan wedstrijden wil deelnemen, en dat zowel voor beginners als voor de dansers in de hogere categorieën.

G-sporters voetballen tegen BV’s en G-dansers dansen zich in de kijker Kian Vanluyten & Elisabeth Cans De sporters van G-sport Tienen vzw konden hun sportseizoen op een fijne manier afsluiten. Dit hadden ze te danken aan o.a. Buffalo Tienen. Op zaterdag 2 juni 2018 mochten een aantal geïnteresseerde g-sporters het op het voetbalveld opnemen tegen BV’s. Zo waren Imke Courtois van de partij, Jeroen Simaeys, Nico Claesen, Mark Volders, agent Robin, agent Obi uit de Buurtpolitie, Kobe en Arne uit Thuis, Davey Van Rode en nog vele anderen. Zij kwamen voetballen voor het goede doel tegen onze G-sporters en De Buffalo’s, een liefhebbersploeg uit Tienen. Buffalo Tienen schonk onze vzw tijdens de warmste week een warm bedrag en wonnen hiermee een live verslaggeving van een Sporza reporter. In het kader hiervan zetten zij een event op om onze G-sporters nog eens extra onder de aandacht te brengen. Het werd een geslaagde voetbalnamiddag waarbij onze G-sporters wonnen van de BV’s en nadien nog konden genieten van een match, met live verslaggeving door Aster Nzeyimana, van de Buffalo’s tegen de BV’s. Uiteraard was het hele event voorzien van voldoende spijs en drank en kon de match van de Rode Duivels op een groot scherm gevolgd worden. Nadien was het aan lokale dj’s om het prachtige event af te sluiten. Op diezelfde avond mochten ook de G-dansers hun seizoen mooi afsluiten in de dansshow ‘Step in Time’, georganiseerd door Dance Company C&P Energy. Naar jaarlijkse gewoonte mochten de g-dansers (gevorderden) het beste van zichzelf geven tijdens

krik 2018 – nr. 2

27

PRIKBORD

Een stralende zon deed veel zweet vloeien in de elf bewegingsactiviteiten die aangeboden werden, maar zorgde ook voor een uitgelaten én ontspannen sfeer. Dank aan alle deelnemers, begeleiders, vrijwilligers en Sport Vlaanderen voor de ondersteuning.


28

PRIKBORD De BV’s in het blauw, het team van G-sport Tienen vzw in het rood

300 sportievelingen proefden in Rekem van een ruim sportaanbod

Goud op Special Olympics voor Timnah Van Den Reeck Dries Defossez

Groepsfoto G-dansers

een show van een reguliere dansgroep in de buurt. De omkadering was geweldig. Het verhaal speelde zich doorheen de tijd af, door middel van een teletijdmachine. Een LED-wall, prachtige verlichting en kostuums maakten de show af. In drie dansjes, verspreid over de show, en een gezamenlijke slotdans, konden de g-dansers de warmte van de mededansers en het publiek ervaren. Het werd weer een unieke ervaring voor iedereen die aanwezig was. G-sport Tienen dankt de dansers, hun ouders en familie, maar wil ook de lesgevers van C&P en organisatoren van de show bedanken voor hun inzet, geduld en de warme ontvangst!

Onder de bescherming van het BOIC organiseert Special Olympics Belgium elk jaar de Nationale Spelen en dit afwisselend in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Dit jaar waren Moeskroen en Doornik de gaststeden voor het Belgisch kampioenschap. Zo’n 3397 atleten met een beperking uit heel België kwamen samen op dit groot sportief evenement van 4 dagen. Op het programma stonden 19 sporten. Eén van de sporten is ritmische gymnastiek. De 26 jarige Timnah Van Den Reeck uit Marke, aangesloten bij de G-gymwerking van Sportgroep Vaste Vuist Lauwe, behaalde er in de discipline ‘lint’ de gouden medaille. Timnah behaalde eveneens zilver in de disciplines ‘hoepel’ en ‘bal’. De G-gymwerking van Sportgroep Vaste Vuist ondersteunt jongeren met een mentale of licht-fysieke beperking. Timnah: “Deze Nationale Spelen zijn het eindresultaat van een gans jaar training. De competitie vormt een moment van beloning en fierheid voor de atleten.”

Sportinstuif Rekem onder stralende zon Thomas Botterman Onder een stralende zon konden 300 sportievelingen – een record! – in Rekem proeven van een gevarieerd sportaanbod, met een aanbod voor de actieve maar ook de minder mobiele sporters. Op het programma stonden onder andere mountainbike, zitdans, discgolf en paardrijden. Het was een toporganisatie van Parantee-Psylosclub Sporting Rekem.

krik 2018 – nr. 2

Timnah Van Den Reeck (Vaste Vuist Lauwe) behaalde goud op de Special Olympics


29

PRIKBORD

Trouwe supporter van elke sporter Bij ENGIE vinden we dat iedereen moet kunnen sporten. Daarom zijn we al 15 jaar partner van de Paralympische Beweging in BelgiĂŤ. Sinds 2003 hebben we op deze manier 7000 atleten ondersteund. Zoals Laurens Devos, ENGIE Talent of the Year 2014. Hij won goud tijdens de Spelen in Rio 2016, als jongste tafeltennisser ooit. En dit ondanks zijn halfzijdige verlamming. Bij ENGIE zien we alvast een gouden toekomst voor dit jonge talent!

Š BPC/Luc Dequick

Meer info op engie.be


30

Jeugdsportfeest gaat door op 21 oktober in Zwijnaarde

PRIKBORD

Lore Schaut Al volop bezig met plannen voor het volgende seizoen? Wij ook! Want op 21 oktober organiseren we ons jeugdsportfeest en ondertussen is de folder met het volledige programma klaar. Jaarlijks organiseert Parantee-Psylos een jeugdsportfeest voor kinderen en jongeren met een fysieke beperking, verstandelijke beperking of autisme. Dit jaar vertoeven we een hele dag in sporthal De Hekers in Zwijnaarde, Gent. Het jeugdsportfeest wordt georganiseerd in samenwerking met Sportdienst Gent en Sport Vlaanderen. Het belooft weer een fantastische dag te worden met heel wat nieuwe en uitdagende sporten op het programma. Ben je een jonge G-sporter? Beweeg en sport je graag? En wil je een super toffe dag beleven? Dan ben je helemaal welkom op het jeugdsportfeest!  Op deze dag kunnen jongeren met een verstandelijke beperking, fysieke beperking of autisme deelnemen aan een aangepast sportprogramma. Sporters met een verstandelijke beperking gaan in de voormiddag atletiek en karate beoefenen. In de namiddag maken zij de keuze tussen smash volley of dans.

De stappers met een fysieke beperking nemen deel aan omnisport en atletiek, om in de namiddag padel of voetbal te doen. De rollers leren de knepen van karate en rolstoelrugby, en kiezen in de namiddag tussen padel of rolstoelbasket. Nieuw dit jaar is een aangepast programma voor sporters met autisme en normale begaafdheid. Zij gaan auti-voetbal spelen, en daarnaast ook omnisport en atletiek beoefenen. Naast deze sporten is er een in een uitgebreid middaggedeelte tijd voor heel wat FUN en plezier. Via muziek, spel en beweging hebben de jonge G-sporters de mogelijkheid om zich helemaal uit te leven. Deelnemen aan deze topdag kost je maar €7, inclusief lunchpakket en een tussendoortje. Ook aan de trainers wordt gedacht, want zij kunnen deelnemen aan twee clinics terwijl de jongeren aan het sporten zijn. Hiervoor ontvangen zij een aparte uitnodiging. Voor elk wat wils dus en van harte welkom aan alle jonge G-sporters! ▲

Kom op 21 oktober naar Zwijnaarde voor een dag vol sportplezier

krik 2018 – nr. 2

Overtuigd? Inschrijven op voorhand is verplicht en kan via de link op onze website www.paranteepyslos.be Je kan inschrijven tot en met 14 oktober. Ook voor alle informatie kan je terecht op onze website: activiteiten – jeugdsportfeest 2018 of via lore.schaut@parantee-psylos.be, 09 243 11 72 of kaat.ketele@stad.gent, 09 266 81 35. Om op de hoogte te blijven van het jeugdsportfeest 2018 kan je terecht op de website of op Facebook.


Dries Defossez Op zaterdag 26 mei stroomde de topsporthal in Gent goed vol voor de Best Show Teams Finale. Die avond streden de 5 beste demogroepen, 2 beste trends en 3 beste jazz dansgroepen voor de felbegeerde titels. Maar de G-gymgroep van sportgroep Vaste Vuist Lauwe bezorgde de zaal een kippenvelmoment met hun prachtig optreden voor een volgelopen topsporthal Gent. Eén maal per jaar brengt de G-gymgroep van Vaste Vuist Lauwe een optreden… en wat voor één. Een zaal die onder luid applaus meeleeft en geniet van de demonstratie van de jongeren met een beperking. Door de toenemende vraag wordt de G-gymgroep van sportgroep Vaste Vuist Lauwe volgend jaar uitgebreid met G-minivoetbal. Dit zal doorgaan elke zondagvoormiddag van 9u30 tot 10u30 in de sporthal Ter Leie te Lauwe.

31

Als u zorgt voor het verbeteren van uw persoonlijk record... ...dan zorgt arena voor de rest. Sinds jaar en dag is arena vooraanstaand verzekeringspartner van talloze sportfederaties. Zo kan u gerust zijn dat u zelfs bij het beoefenen van uw favoriete sport kan rekenen op de steun van een deskundig team op die momenten dat het minder goed gaat. Voor meer inlichtingen en advies surf naar www.arena-nv.be.

Deelnemers G-gymgroep Vaste Vuist Lauwe op de Best Show Teamsfinale te Gent

Initiatiedagen waterski voor G-sporters Karin Desart Heb je er altijd al eens van gedroomd om te waterskiën, maar is dit door je beperking moeilijk? De begeleiders van Waterski Vlaanderen kunnen jou een ongelooflijke ervaring bezorgen op het water. Kom tijdens de zomermaanden naar een van de initiatiedagen waterski voor G-sporters en maak kennis met deze mooie sport. Hopelijk tot dan! ▲

Voor meer info en inschrijvingen, surf naar www.waterski.be/gwaterski

krik 2018 – nr. 2

PRIKBORD

G-gymgroep Vaste Vuist Lauwe bezorgt topsporthal Gent kippenvelmoment tijdens Best Show Teams Finale


TOYOTA C-HR HYBRIDE LAADT ZICHZELF OP TIJDENS HET RIJDEN

Een cross-over die krachtig én elegant is. Hij bestaat: de Toyota C-HR is het beste bewijs. Met zijn compacte en sportieve design kleurt hij graag buiten de platgetreden paden. Maar wees gerust, natuurlijk voelt hij zich even happy in de stad! Zijn hybride motor van de 4e generatie weet immers raad met alle rijomstandigheden. Laten we het zo zeggen: zijn natuurlijke temperament stuurt hem moeiteloos in de richting van nieuwe horizonten. Want in herhaling vallen, da’s toch niets voor u?

3,8 L / 100 KM |

86 G / KM (volgens de NEDC correlated-normen) | www.toyota.be

Milieu-informatie (K.B. 19.03.2004): www.toyota.be (1)

Afgebeeld voertuig met opties. (1) 5 jaar garantie en bijstand: fabrieksgarantie van 3 jaar (max. 100.000 km) verlengd met 2 jaar (tot max. 150.000 km) door Toyota Belgium N.V. op de wagens door haar geleverd en voorzien van het bijhorend certifi caat, geleverd door uw erkend Toyota Verkooppunt. Vanaf het 5e jaar kan via een test van de hybride batterij ter gelegenheid van een onderhoud in het erkende Toyota herstellersnetwerk in België of in Luxemburg, de dekking op deze batterij telkens verlengd worden met 1 jaar (max. 15.000 km) tot het voertuig 10 jaar oud wordt. Niet verplichtend, optioneel aanbod onder voorwaarden. Meer info op toyota.be - toyota.lu of bij uw erkend Toyota Verkooppunt in België of in Luxemburg.

2018 Krik Magazine Digitaal - 2  
2018 Krik Magazine Digitaal - 2  
Advertisement