Page 1

H

e

r

e

P

n

V

e

n

u

e

P

a

r

j

o

t

h

i

G

n

a

a

r

n

a

s

o

a

l

a

i

a

F

t

e

e

a

s

t

u

2

r

e

7

t

h

D

2

0

1

2

,

2

j

e

c

o

t

h

h

a

i

c

e

n

t

a

o

n

d

a

i

o

s

l

c

o

i

v

P

e

e

r

e

y

d

o

u

a

r

m

c

a

P

e

e

3

a

m

,

K

a

y

a

p

a

k

k

a

o

c

g

a

i

p

r

t

i

c

s

a

h

0

t

h

D

e

2

0

1

2

,

6

a

m

t

h

t

u

a

r

e

l

t

g

t

a

h

o

e

e

d

i

b

y

,

n

d

n

m

d

t

h

i

a

c

e

r

t

i

v

i

t

a

e

v

r

l

e

d

e

m

l

s

a

o

n

M

h

k

n

a

t

h

v

i

c

f

o

o

d

r

i

e

e

&

o

s

f

s

o

n

s

i

t

l

n

o

c

i

l

p

n

n

t

c

h

v

t

i

s

h

o

e

l

o

d

n

b

y

n

n

r

i

c

t

p

m

o

l

i

t

l

v

n

l

n

i

o

n

o

f

d

m

s

s

t

h

o

e

c

i

a

l

&

d

h

b

s

p

i

n

a

c

c

i

o

n

i

n

d

t

a

u

r

d

e

i

e

n

a

s

e

i

n

l

d

g

a

r

m

y

i

o

d

-

t

l

-

t

e

a

i

f

y

e

i

o

n

a

n

d

t

o

s

o

l

v

u

m

d

e

n

a

c

a

g

p

e

m

t

l

e

h

a

e

t

s

s

h

o

u

l

d

h

o

,

v

a

c

a

e

b

t

t

a

h

g

a

l

y

a

t

m

e

t

e

u

r

t

e

e

c

n

p

d

d

n

d

n

m

a

h

l

a

e

t

r

n

h

a

h

m

y

i

&

a

p

n

p

s

t

o

e

n

r

o

o

l

e

m

p

t

d

e

3

s

e

s

e

a

i

e

l

s

r

,

c

1

o

0

n

,

t

2

a

c

t

1

9

2

4

4

4

4

0

9

4

4

4

/

9

4

4

4

8

s

a

l

0

t

9

7

8

9

0

g

e

o

f

i

n

i

t

i

t

a

i

o

o

e

y

i

r

r

n

t

c

F

i

m

I

i

e

d

a

e

a

e

e

r

r

e

s

I

D

u

e

e

n

p

E

r

o

d

q

e

p

i

n

n

&

i

a

m

t

i

C

s

i

v

e

e

a

n

r

e

c

l

L

n

S

c

h

s

e

i

v

a

i

t

c

L

a

t

r

n

D

e

P

n

S

b

i

P

t

n

i

o

e

s

a

e

e

g

i

S

i

t

a

a

l

t

T

E

i

e

n

p

r

l

b

i

s

e

H

e

n

c

m

e

l

g

n

o

s

Y

e

e

m

B

r

d

g

o

n

G

n

a

p

r

Y

t

e

a

n

a

c

D

r

s

e

m

a

d

l

u

S

c

t

e

s

l

f

!


роЙроЩрпНроХрпИро│ роироЩрпНроХро│рпН роЕро▒ро┐роп роУ роЕrроп ро╡ро╛ропрпНрокрпНрокрпБ!

рокро░роЮрпНрпЗроЬро╛родро┐ роЮро╛ройроТро│ро┐ рокрпАроЯроорпН

ро╡ро┤роЩрпНроХрпБроорпН

роЗроЯроорпН - рокро░роЮрпНрпЗроЬро╛родро┐ роЮро╛ройроТро│ро┐ ропроХрпНроЮ рокрпАроЯроорпН, роорпИро▓рпЗроХро╛роЯро┐рокрпН рокрогрпНрпИрог, роХропрокрпНрокро╛роХрпНроХроорпН роХро╛ро▓роорпН - роЯро┐роЪроорпНрок# 27 роородро┐ропроорпН 2 роорогро┐ - роЯро┐роЪроорпНрок# 30, роХро╛рпИро▓ 6 роорогро┐ ро╡рпИро░

роорпБроХрпНроХро┐роп роЕроорпНроЪроЩрпНроХро│рпН тАв

роЙроЯро▓рпН рооро▒рпНро▒рпБроорпН роорой роиро▓роорпН рпЗрокрогрпБроорпН рпЗропро╛роХрокрпН рокропро┐ро▒рпНроЪро┐роХро│рпН

тАв

роЖро┤рпНроиро┐рпИро▓ родро┐ропро╛ройрокрпН рокропро┐ро▒рпНроЪро┐роХро│рпН

тАв

рокро░роЮрпНрпЗроЬро╛родро┐ роороХро╛ройрпН роЕро╡#роХро│ро┐ройрпН родродрпНродрпБро╡роЩрпНроХро│рпН рокро▒рпНро▒ро┐роп ро╡ро┐ро│роХрпНроХроЩрпНроХро│рпН

тАв

роЙроЯро▓рпН-роорой роЖрпЗро░ро╛роХрпНроХро┐ропроорпН роХро╛роХрпНроХрпБроорпН роЪро╛родрпНро╡роХ 9 роЙрогро╡рпБ

тАв

роЕрпИроородро┐ропро╛рой рпЖродропрпНро╡роХроЪрпН 9 роЪрпБро▒рпНро▒рпБроЪрпНроЪрпВро┤ро▓рпН

тАв

роЕройрпНро▒ро╛роЯ ро╡ро╛ро┤рпНроХрпНрпИроХрпИроп родро┐ропро╛ройродрпНродро┐ройро╛ро▓рпН рпЗроороорпНрокроЯрпБродрпНродрпБроорпН ро╡ро┤ро┐роорпБрпИро▒роХро│рпН

рокро▓ройрпНроХро│рпН тАв

роЖро┤рпНроирпНрод родро┐ропро╛ройродрпНродро┐ройро╛ро▓рпН роЕрпИроородро┐ рооро▒рпНро▒роорпН роиро┐родро╛ройроорпН

тАв

роЕройрпНро▒ро╛роЯ ро╡ро╛ро┤рпНроХрпНрпИроХрокрпН рокро┐ро░роЪрпНроЪро┐рпИройроХрпИро│ рпЖрокро╛ро▒рпБрпИрооропрпБроЯройрпН рокроХрпНроХрпБро╡рооро╛роХ роОродро┐#рпЖроХро╛ро│рпНро│рпБроорпН родро┐роЯрооро╛рой рооройроорпН рооро▒рпНро▒рпБроорпН рпЖродро│ро┐роирпНрод роЕро▒ро┐ро╡рпБ

тАв

роЙроЯро▓рпН рооро▒рпНро▒рпБроорпН роорой роЖрпЗро░ро╛роХрпНроХро┐ропроорпН

тАв

рои9роЯро┐родрпНрод роЪро╛роирпНродро┐, роЪрооро╛родро╛ройроорпН, роЖройроирпНродроорпН

родроХрпБродро┐ рокроЩрпНрпЗроХро▒рпНрокро╛ро│#роХро│рпН 3 родро┐ропро╛рой роЙрокрпЗродроЪроЩрпНроХрпИро│ропрпБроорпН рпЖрокро▒рпНро▒ро┐ро░рпБроХрпНроХ рпЗро╡рогрпНроЯрпБроорпН рокродро┐ро╡рпБ рпЖроЪропрпНроп рпЗро╡рогрпНроЯро┐роп роХрпИроЯроЪро┐ роиро╛ро│рпН: роЯро┐роЪроорпНрок# 10, 2012 рпЗрооро▓рпБроорпН ро╡ро┐ро╡ро░роЩрпНроХро│рпБроХрпНроХрпБ, рпЖродро╛роЯ#рокрпБ рпЖроХро╛ро│рпНро│

9

4

4

4

4

0

9

4

4

4

/

9

4

4

4

8

9

7

8

9

0

Advanced meditation course  

Advanced meditation course

Advertisement