Page 47

Когато чувам звука на м¦да™га-та в сърцето си, винаги желая да се присъединя към к‡ртана; и когато чувам искрените песни, описващи забавленията на Бог Чаитанйа, сърцето ми танцува в екстаз. Когато и да видя трансцеденталните ±р‡-виграха на Р…дх…-К¦шЈа, аз съм в блаженство, тъй като приемайки прас…да от Тяхна Божествена Милост можем да победим материалните елементи. Един ден, докато извършвах практиките на предано служене, видях, че домът ми се е превърнал в Голока В¦нд…вана. Когато приемам чараЈ…м¦та от Божеството, виждам водите на святата Ганг, които извират от нозете на Бог ВишЈу и щастието ми не знае граници. Когато виждам дървото тулас‡, сърцето ми чувства радост и Бог М…дхава (К¦шЈа) е също удовлетворен. Когато ям прас…да от благосклонността на Бог Чаитанйа, това е ново усещане в живота. (Бог Чаитанйа много обичал едно приготовление от спанак наречено шак и има друга песен в тази книга, която разказва за удивителните ефекти от този вид прас…д.) Бхактивинод завършва с думите: “Който и да достигне степента на ентусиазъм за тези практики на преданото служене, ще бъде върховно щастлив, където и да е.”

(30)

 ! :¦A…-@  … 00 ! 1) /¦…- 0 …, / ' …

¦£… /(…  (‡ / ( , … / ' !-… ¦(… (‡ 

2) / … , / ±/  ( ' … (! ! (…! ( ' … , (- …-0/(

…( (' ( 3) / ( /¦…, (… ! /¦ … ( ( … ( ±/ -0(-(‡ , …  ‡ / '  … -… ( 4) ! …-… , /(0 … … … /0£… - … /0£… … ( , /… … /… … …£ … …/( … 47

Profile for Paramananda Das

Бхаджани  

Сборник от бхаджани (молитвени песни).

Бхаджани  

Сборник от бхаджани (молитвени песни).

Advertisement