__MAIN_TEXT__

Page 1

Τε ύ χ ο ς 3 7

> ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ '13

www.thalassa-tourism.gr

ψ ηφια κή έ

Ήρα Πετρομανωλάκη: Μια ενωμένη θαλάσσια βιομηχανία έκθεση: Marine Equipment Trade Show (METS)

sm .g r • ν

κδ ο

a la ssa -to

έα

.t h

ur i

Γιώργος Μυλωνάς: Από Νόμο με επηυξημένη εκ τού Συντάγματος τυπική ισχύ, σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

ση w w w

Αντώνιος Στελλιάτος: Mύθοι και Αλήθειες για το ελληνικό γιώτινγκ


Photo Nicolas Claris

Lagoon 39

380 39 400 S2 421 450 52 560 S2 620

5

ETH XPHMATOΔOTHΣH & EΓΓYHΣH NAYΛΩN ΓIA EΠAΓΓEΛMATIKH XPHΣH

Λ.Aλίμου 7, 174 55 Άλιμος • Tηλ. 210 98 86 187-91, Fax. 210 98 44 529 • email: sales@kiriacoulis.com • www.kiriacoulis.com


contents Τε ύ χ ο ς 3 7

> ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ '13

*τεύχος 37

2 editorial 3 φωτό τεύχους 4 νέα της ένωσης 6 τουριστικό περισκόπιο 16 αγωνιστικά

sm .g r • ν

έα

κδ ο

a la ssa -to ur i

ση w w w

Αντώνιος Στελλιάτος: Mύθοι και Αλήθειες για το ελληνικό γιώτινγκ .t h

1

μόνιμες στήλες

www.thalassa-tourism.gr

Γιώργος Μυλωνάς: Από Νόμο με επηυξημένη εκ τού Συντάγματος τυπική ισχύ, σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Τ. 37 > ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ '13

ψ ηφια κή έ

Ήρα Πετρομανωλάκη: Μια ενωμένη θαλάσσια βιομηχανία έκθεση: Marine Equipment Trade Show (METS)

25 δελτία τύπου

32 greek cooking

άρθρα 10

Αντώνιος Στελλιάτος: Ας προσπαθήσουμε να γίνει πυλώνας για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας

12 εκθεση: Marine Equipment Trade Show (METS)

Photo εξωφύλλου: αρχείο ISTION Catamaran's Cup - International Regatta 2013

14 Ήρα Πετρομανωλάκη: Μια ενωμένη θαλάσσια βιομηχανία 20 πράτιγο: Από Νόμο με επηυξημένη εκ τού Συντάγματος τυπική ισχύ, σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Ιδιοκτήτης

ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Επιμέλεια έκδοσης paralos - events & design

Λεωφ. Κορωπίου - Μαρκοπούλου 49, 194 00 Κορωπί Τηλ. 210.9680.820 I Fax. 210.6625.919 e-mail: info@paralos.gr I www.paralos.gr Eκδότης

photo: Charter Yacht Show Poros, 2011 Πάνος Δημητρακόπουλος, αρχείο ΕΠΕΣΤ

Aντώνιος Στελλιάτος Υπεύθυνος Έκδοσης (από το Δ.Σ. της Ένωσης)

Aπόστολος Παπαδόπουλος

ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ HELLENIC PROFESSIONAL YACHT OWNERS ASSOCIATIONS

Υπεύθυνη ύλης & υποδοχή διαφημίσεων

Λένα Ράβδου | 210-4526335 Συνεργάτες Τεύχους

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Γιώργος Μυλωνάς, Μηνάς Τσαμόπουλος, Γεράσιμος Γερολυμάτος, Ήρα Πετομανωλάκη Φωτογραφίες

αρχείο ΕΠΕΣΤ, skipperondeck.gr, Δημήτρης Κουμαράς Πάνος Δημητρακόπουλος (paralosphotos.gr), αρχείο ISTION Καλλιτεχνική Επιμέλεια

Σίσσυ Λεονταρίτη Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο

Αντώνιος Στελλιάτος Το περιοδικό αποστέλλεται δωρεάν. Απόψεις, γνώμες & εκτιμήσεις που τυχόν εκφράζονται σε κείμενα συνεργατών του περιοδικού, δεν απηχούν κατ' ανάγκη εκείνες της Ένωσης ή της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού. Για αποστολή άρθρων, επιστολών & φωτογραφιών: Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού.

Κτίριο Διοίκησης Μαρίνας Ζέας 185 36 Πειραιάς Administration Building Marina Zeas 185 36 Piraeus, Greece tel. +30210.4526.335 fax. +30210.4280.465 e-mail: epest@epest.gr - hpyoa@otenet.gr www.hpyoa.gr - www.epest.gr

Αντώνιος Στελλιάτος Γεώργιος Βερνίκος Νικόλαος Χριστοδουλόπουλος Μαρία Ζαχαρίτσα Νικόλαος Δεμέστιχας Διογένης Βενετόπουλος Απόστολος Παπαδόπουλος Χρήστος Αφρουδάκης Σταύρος Κυριακούλης Γραμματεία: Λένα Ράβδου

Πρόεδρος Επίτιμος Πρόεδρος - Μέλος Α' Αντιπρόεδρος B' Αντιπρόεδρος Γεν. Γραμματέας Αναπλ. Γεν. Γραμματέας Ταμίας Μέλος Μέλος


2

Τ. 37 > ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ '13

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Η Ένωσή μας προσπαθώντας στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε να προωθήσει και να αναπτύξει το ελληνικό γιώτινγκ στην παγκόσμια και ελληνική αγορά, αποφάσισε φέτος την συνδιοργάνωση με τον Σύνδεσμο των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ) του 13ου East Med Yacht Show, στον Πόρο από 2 έως 7 Μαΐου. Αντώνιος Στελλιάτος Πρόεδρος

Θα προσκληθούν tour operators και travel agents από επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού (ως hosted buyers) προκειμένου να επισκεφθούν την έκθεση και να γνωρίσουν από κοντά τα πλοία μας και να ενημερωθούν για τον τρόπο λειτουργίας, ναύλωσης και προώθησης πωλήσεων. Παράλληλα συνεχίζουμε να προσπαθούμε σκληρά προς την κατεύθυνση της ψήφισης του νομοσχεδίου από την Βουλή.


Τ. 37 > ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ '13

3

photo: αρχείο ISTION

Catamaran's Cup International Regatta 2013


4

Τ. 37 > ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ '13

Τέλος Παραμονής Πλόων (Τ.Π.Π.) Πλοίων Αναψυχής & Μικρών Σκαφών (ΦΕΚ 256Α/28-11-2013) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) «Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή, η αίτηση επιλο− γής φορολόγησης μπορεί να υποβληθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, με έναρξη εφαρμογής από 1.1.2013, με την προϋπόθεση ότι με την περιοδική δήλωση του Δεκεμβρίου ή του τέταρτου τριμήνου θα καταβληθεί ο φόρος που αναλογεί για το διάστημα από 1.1.2013 μέχρι 31.12.2013.» 3. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ(ii) της παρ. 2 του άρθρου 8 του Κώδικα Φ.Π.Α., αντικαθίσταται ως εξής: «Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η υποβολή αίτη− σης επιλογής φορολόγησης μέχρι 31.12.2013.» 4. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης η΄ της παρα− γράφου 1 του άρθρου 35 του Κώδικα Φ.Π.Α. αντικαθί− σταται ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου, υπόχρεος στο φόρο είναι ο λήπτης των αγαθών υποκείμενος στο φόρο, που διαθέτει ΑΦΜ/Φ.Π.Α., στο εσωτερικό της χώ− ρας ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασής του, στην περίπτωση που ο προμηθευτής των αγαθών δεν είναι εγκατεστημένος στη χώρα και έχει λάβει άδεια ο ίδιος ή επιχείρηση που ανήκει στον ίδιο όμιλο για αναστολή καταβολής του φόρου κατά την εισαγωγή αγαθών στην Ελλάδα, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265).» 5.α. Στο Παράρτημα III Κεφάλαιο Α΄ «ΑΓΑΘΑ» του Κώ− δικα Φ.Π.Α. προστίθεται παράγραφος 30, ως εξής: «30. Καφέδες και ροφήματα σοκολάτας κάθε είδους και αφεψήματα, όπως τσάι, χαμομήλι κ.λπ., που παρα− σκευάζονται ως έτοιμα προς κατανάλωση ποτά κατόπιν παραγγελίας του πελάτη από επιχειρήσεις εστίασης (Δ.Κ. ΕΧ 2202).» β. Η διάταξη της προηγούμενης υποπαραγράφου ισχύ− ει μέχρι 31.12.2013. Άρθρο δωδέκατο Συμπλήρωση διατάξεων για το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών

Στείλτε μας τα νέα σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@epest.gr Οδηγίες αποστολής Δ.Τ. και ενημερωτικού υλικού: τα κείμενα σε μορφή (format) doc και το φωτογραφικό υλικό σας σε ανάλυση 300dpi και μορφή (format) jpg, pdf, tiff.

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα πληρωμών μέσω του Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π. αφορούν τις υποχρεώσεις των ιδρυμάτων αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3691/2008 κατά την τελευταία δεκαετία από την ημερο− μηνία υποβολής κάθε αιτήματος παροχής πληροφοριών προς το Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π..» 2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστη− μάτων, ορίζεται υπεύθυνος διαχείρισης του Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π. και χωρίς προηγούμενη άδεια από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εκ− δίδεται Κανονισμός Διαχείρισης της Λειτουργίας του εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών, στον οποίο ειδικότερα ορίζεται η διαδικασία διασύνδεσης και επικοινωνίας των αρχών, υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου με τα υπόχρεα πρόσωπα, o τρόπος καταγρα− φής των πληροφοριών και στοιχείων που επιτρέπει την

4413

προσήκουσα αποτύπωση και διαβίβασή τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα με τη διαχείριση της λειτουργίας του Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π.». 3. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στις περιπτώσεις που κατά τη διαδικασία της αυτο− ματοποιημένης πρόσβασης στο Σ.Μ.Τ.Λ. και Λ.Π., από τα τραπεζικά ιδρύματα διαβιβαστούν στοιχεία και πληρο− φορίες που αφορούν πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που περιλαμβάνονται στο αίτημα παροχής πληροφορι− ών, αυτό δεν συνιστά παραβίαση του επαγγελματικού και τραπεζικού απορρήτου, καθώς και του απορρήτου των στοιχείων, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προ− στασίας προσωπικών δεδομένων μόνο στην περίπτω− ση που αυτό οφείλεται στην εφαρμογή συγκεκριμένου αλγορίθμου που θα προσδιοριστεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.» 4. Στην παρ. 6 του άρθρου 62 του ν. 4170/2013 οι λέξεις «τα διαβιβαζόμενα και τηρούμενα στοιχεία» αντικαθί− στανται με τις λέξεις «οι μορφότυποι των διαβιβαζόμε− νων και τηρούμενων στοιχείων». Άρθρο δέκατο τρίτο Τέλος παραμονής και πλόων (Τ.Π.Π.) πλοίων αναψυχής και μικρών σκαφών 1. Θεσπίζεται ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου με την ονομασία «Τέλος Παραμονής και Πλόων» (Τ.Π.Π.), το οποίο βαρύνει: α) όλα τα πλοία αναψυχής/ ιδιωτικά και επαγγελματικά, β) τα μηχανοκίνητα μικρά σκάφη ολικού μήκους επτά (7) μέτρων και άνω και γ) τα επαγ− γελματικά τουριστικά ημερόπλοια ολικού μήκους επτά (7) μέτρων και άνω. Το Τ.Π.Π. επιβάλλεται για όλα τα προαναφερθέντα πλοία και μικρά σκάφη, ανεξάρτητα από τη σημαία τους, τα οποία πλέουν, ελλιμενίζονται ή αγκυροβολούν στα ελληνικά χωρικά ύδατα. 2. Το Τ.Π.Π. υπολογίζεται σε ετήσια βάση, ισχύει από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους και καθορίζεται ως εξής: α. Για τα ολικού μήκους από επτά (7) μέτρα έως και οκτώ (8) μέτρα σε διακόσια (200) ευρώ. β. Για τα ολικού μήκους άνω των οκτώ (8) μέτρων και έως και δέκα (10) μέτρα σε τριακόσια (300) ευρώ. γ. Για τα ολικού μήκους άνω των δέκα (10) μέτρων και έως και δώδεκα (12) μέτρα σε τετρακόσια (400) ευρώ. δ. Για τα ολικού μήκους άνω των (12) μέτρων: αα) ανά έτος, εκατό (100) ευρώ ανά μέτρο, υπολογιζόμενο από το πρώτο μέτρο ή ββ) ανά μήνα δέκα (10) ευρώ ανά μέτρο, υπολογιζόμενο από το πρώτο μέτρο. Η χρέωση για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια μειώνεται στο ήμισυ με την προ− ϋπόθεση της αποκλειστικής επαγγελματικής χρήσης. 3. Εφόσον τα πλοία της περίπτωσης δ΄ της παρα− γράφου 2 του παρόντος ελλιμενίζονται μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια, παρέχεται έκπτωση τριάντα τοις εκατό (30%). Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου ορίζονται τα κριτήρια του μόνιμου ελλιμενισμού, ο τρόπος απόδειξής του για την παροχή της έκπτωσης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. 4. Για τον υπολογισμό του Τ.Π.Π. λαμβάνεται υπόψη το ολικό μήκος του πλοίου ή του μικρού σκάφους, το


5

4414

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

οποίο αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας ή στο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας ή στο πιστοποιητικό κατα− μέτρησης ή την άδεια εκτέλεσης πλόων. 5. α. Η πληρωμή του Τ.Π.Π. διενεργείται με ηλεκτρονικό τρόπο ως εξής: αα. για τα πλοία ή μικρά σκάφη που βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια κατά το μήνα Δεκέμβριο εκάστου έτους για το Τ.Π.Π. του επόμενου έτους, ββ. για τα πλοία ή μικρά σκάφη που θα εισέλθουν στην Ελληνική Επικράτεια πριν από την είσοδο ή κατά την είσοδό τους. β. Εναλλακτικά, η πληρωμή του Τ.Π.Π. μπορεί να πραγ− ματοποιηθεί ως εξής: αα. Για τα πλοία ή μικρά σκάφη υπό σημαία κράτους − μέλους της Ε.Ε., που εισέρχονται στην Ελληνική Επι− κράτεια, στη Λιμενική Αρχή η οποία εκδίδει το ΔΕ.Κ.Π.Α.. ββ. Για τα πλοία ή τα μικρά σκάφη υπό σημαία χώρας εκτός της Ε.Ε., που εισέρχονται στην Ελληνική Επικρά− τεια, στην Τελωνειακή Αρχή η οποία εκδίδει το Δελτίο Κίνησης (Transit Log). γγ. Για τα πλοία ή τα μικρά σκάφη, ανεξαρτήτως ση− μαίας, τα οποία βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου, διενεργείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή τη Λιμενική Αρχή. γ. Η απόδειξη καταβολής του Τ.Π.Π. φυλάσσεται μαζί με τα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου ή τού μικρού σκάφους και επιδεικνύεται στις αρμόδιες Λιμενικές, Τε− λωνειακές και Φορολογικές Αρχές όποτε ζητηθεί. δ. Εάν κατά τον έλεγχο από την αρμόδια Λιμενική, Φορολογική ή Τελωνειακή Αρχή διαπιστωθεί ότι δεν έχει καταβληθεί το Τ.Π.Π., απαγορεύεται ο απόπλους του πλοίου ή του μικρού σκάφους μέχρι την πληρωμή του, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υποπαραγράφους α΄ και β΄ της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι δεν έχει πληρωθεί το Τ.Π.Π. επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το εκατό τοις εκατό (100%) του ετησίως αναλογούντος Τ.Π.Π., χωρίς έκπτωση. 6. Τυχόν αναχώρηση του πλοίου ή του μικρού σκάφους από την Ελληνική Επικράτεια για οποιονδήποτε λόγο, οποτεδήποτε πριν από τη λήξη της ισχύος του Τ.Π.Π. δεν γεννά την υποχρέωση επιστροφής οποιουδήποτε ποσού από το Δημόσιο. Σε περίπτωση επανεισόδου του πλοίου ή του μικρού σκάφους στην Ελληνική Επικράτεια, ενόσω ισχύει το Τ.Π.Π., δεν υπάρχει απαίτηση εκ νέου καταβολής του Τ.Π.Π. για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της ισχύ− ος του. 7.α. Υπόχρεος σε καταβολή του Τ.Π.Π. είναι: α) ο πλοι− οκτήτης ή ο εφοπλιστής του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής ή του επαγγελματικού τουριστικού ημερό− πλοιου ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, β) ο πλοιοκτήτης ή ο κάτοχος ή ο χρήστης του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, καθώς και γ) ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος ή ο χρήστης του μικρού σκάφους. Οι ως άνω ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την πληρωμή του Τ.Π.Π. β. Τα θέματα που αφορούν τη βεβαίωση, τον έλεγχο και την έκδοση καταλογιστικών πράξεων διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτι− λίας και Αιγαίου ρυθμίζεται ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης του Τ.Π.Π. και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

8. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακό− λουθη έννοια: α. Πλοίο αναψυχής: είναι κάθε σκάφος ολικού μήκους άνω των επτά (7) μέτρων προκειμένου για ιστιοφόρο και άνω των δώδεκα (12) μέτρων προκειμένου για μη− χανοκίνητο, το οποίο έχει τη δυνατότητα από τη γενική κατασκευή του να χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής. β. Επαγγελματικό πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο ανα− ψυχής μεταφορικής ικανότητας έως και σαράντα εννέα (49) επιβατών, το οποίο διαθέτει επαρκείς και κατάλ− ληλους χώρους ενδιαίτησης ειδικά για τους επιβάτες, για την εκμετάλλευση του οποίου συνάπτεται σύμβαση ολικής ναύλωσης. γ. Ιδιωτικό πλοίο αναψυχής: είναι το πλοίο αναψυχής που δεν είναι επαγγελματικό σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ παρούσας παραγράφου. δ. Μικρό σκάφος: κάθε σκάφος ολικού μήκους έως και επτά (7) μέτρων προκειμένου για ιστιοφόρο και έως και δώδεκα (12) μέτρων προκειμένου για μηχανοκίνητο, το οποίο χρησιμοποιείται για αναψυχή. ε. Επαγγελματικό Τουριστικό Ημερόπλοιο: είναι το μικρό σκάφος ή το πλοίο αναψυχής ή το επιβατηγό τουριστικό πλοίο, υπό σημαία κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, το οποίο εκτελεί ημερήσιο θαλάσσιο ταξίδι εντός ενός εικοσιτετραώρου μεταξύ λιμένων, ακτών και όρμων της Ελληνικής Επικράτειας, με δυνατότητα προέκτασής του στην αλλοδαπή, με ενιαίο ατομικό ει− σιτήριο ή ομαδικό εισιτήριο το οποίο συνοδεύεται από ονομαστική κατάσταση επιβατών. 9. Το Τ.Π.Π. επιβάλλεται για παραμονή στην Ελληνική Επικράτεια από 1.1.2014. Άρθρο δέκατο τέταρτο Έναρξη ισχύος Ο παρών νόμος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


6

Τ. 37 > ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ '13

3ο Ναυτιλιακό Συνέδριο

Μεγάλη η συνεισφορά της ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία

Σχετικά με το ΕΙΟΔ Το Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικής Διοικήσεως (ΕΙΟΔ) της ΕΕΔΕ ιδρύθηκε το 1979. Το ΕΙΟΔ, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ΕΕΔΕ στοχεύει στη μελέτη, προαγωγή και διάδοση των αρχών του οικονομικού μάνατζμεντ, αλλά και στην ανάληψη πρωτοβουλιών για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων και τη βελτίωση των σχέσεών τους με το κράτος. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στην κ. Φρόσω Καρλιαύτη στην ΕΕΔΕ: τηλ: 210 2112000, (εσωτ. 714), fax: 210 2112037, e.mail: iod@eede.gr

1.

Τ

ο τελευταίο ασφαλές αποκούμπι για οποιαδήποτε επενδυτική δράση στη γειτονιά μας, χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, στην ομιλία του κατά τη διάρκεια του 3ου Ναυτιλιακού Συνεδρίου που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικής Διοικήσεως (ΕΙΟΔ) της ΕΕΔΕ με θέμα: «Η Ναυτιλία ως μοχλός οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας». Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην πρόσφατη έρευνα της The Boston Consulting Group που δείχνει ότι η ελληνική ναυτιλία είναι η πιο ανταγωνιστική από οποιαδήποτε άλλη στον κόσμο στη διαχείριση των πλοίων. Tα πλοία που διαχειρίζονται έλληνες εφοπλιστές έχουν ένα management cost περίπου 24% χαμηλότερα από τον διεθνή ανταγωνισμό. Αυτή η επιτυχία, τόνισε, δείχνει ότι έχει σωρευθεί στη χώρα μας ένα τεράστιο κεφάλαιο εμπειρίας και καλές επιχειρηματικές πρακτικές, οι οποίες μας κάνουν

2.

να αισιοδοξούμε για το μέλλον. Είπε ακόμα ότι προσπάθεια του Υπουργείου είναι να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης στα ίδια τα πλοία, ενώ σε κάθε ευκαιρία ζητείται η προσέλκυση περισσότερων πλοίων στην ελληνική σημαία, αφού έτσι αυξάνεται το εθνικό κεφάλαιο, η διεθνής διαπραγματευτική θέση και γιατί μέσα από το ελληνικό πλοίο ενισχύεται το πλέγμα των οικονομικών δραστηριοτήτων που το αφορούν. Αναφέρθηκε, επίσης, ο υπουργός στην επάρκεια των νησιών, δηλώνοντας ότι εν όψει της ελληνικής προεδρίας θέλουμε να διαμορφώσουμε συναφείς πολιτικές στο πλαίσιο της ΕΕ, ώστε να βγάλουμε τα ελληνικά νησιά από την «απομόνωση» και να τα καταστήσουμε αυτάρκη. Σημείωσε ακόμα, ότι τα ελληνικά λιμάνια πρέπει να γίνουν πραγματικοί «πόλοι ανάπτυξης» για τις περιοχές τους, διαχέοντας πλούτο και νέες θέσεις εργασίας, φέρνοντας ως επιτυχημένο παράδειγμα την παρουσία της

Cosco στο λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, μιλώντας για τον θαλάσσιο τουρισμό είπε ότι το γιώτινγκ στην Ελλάδα θα έπρεπε να είναι ο παράδεισος σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω της πολυνησίας και της ασφάλειας και αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση του νομοσχεδίου για τα σκάφη αναψυχής, χαρακτηρίζοντάς το ευέλικτο, ανταγωνιστικό και όχι γραφειοκρατικό, ενώ τόνισε ότι η ανάδειξη της κρουαζιέρας παραμένει κύριος στόχος. H νέα πολιτική του Υπουργείου Τουρισμού, στοχεύει στη διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, με έμφαση στον θαλάσσιο τουρισμό, ως ενός εκ των σπουδαιοτέρων τομέων αρμοδιότητάς μας, είπε δια στόματος της συμβούλου της, κ. Ηλέκτρας Παπαζάχου, η υπουργός Τουρισμού, κ. Όλγα Κεφαλογιάννη. Οι σταθμοί κρουαζιέρας, τόνισε, πρέπει να αναδειχθούν σε πολυθεματικούς προορισμούς, μέσω της διασύνδεσής τους με


7 λεζάντες

3.

5.

τα θεματικά δίκτυα των ευρύτερων περιοχών αλλά και μέσω της βελτίωσης των συγκοινωνιών, της διεύρυνσης του ωραρίου λειτουργίας των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων, ενώ παράλληλα, στις παρυφές τους, σκόπιμο είναι να χωροθετούνται χρήσεις εμπορικές, ψυχαγωγίας και προώθησης τοπικών προϊόντων. Ωστόσο για να αναπτυχθεί σωστά το homeporting, πρέπει να καταστήσουμε ελκυστική την εικόνα των πόλεων και ιδίως της Αθήνας. Εντός της επόμενης προγραμματικής περιόδου, το υπουργείο Τουρισμού προτείνει την υλοποίηση έργων υποδομής στρατηγικής σημασίας για τον τουρισμό: Υποδομές Τερματικών λιμένων κρουαζιέρας, ιδίως σε Αθήνα - Ηράκλειο και δικτύου ενδιάμεσων λιμένων. Αναβάθμιση πυλών εισόδου (αεροδρομίων και λιμένων) και ιδιαίτερα σε βασικούς τουριστικούς προορισμούς. Αναβάθμιση μεταφορικών κόμβων όπως σιδηροδρομικοί σταθμοί, σταθμοί λεωφορείων. Τονίστηκε επίσης ότι στο Ειδικό

1. Ο κ. Α. Ροδόπουλος, Πρόεδρος της ΔΕ του ΕΙΟΔ, απευθύνει χαιρετισμό στους συνέδρους. 2. Ο κ. Ν. Μπιλίρης, Α’ Αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΔΕ, στο βήμα του 3ου Ναυτιλιακού Συνεδρίου. 3. Ο κ. John Kittmer, Βρετανός Πρέσβης στην Ελλάδα, ένας από τους επίσημους προσκεκλημένους ομιλητές. 4. Ο κ. Sjur Larsen, Νορβηγός Πρέσβης στην Ελλάδας, ένας από τους επίσημους προσκεκλημένους ομιλητές. 5. Ο Υπουργός Ναυτιλίας, κ. Μ. Βαρβιτσιώτης, απευθύνει χαιρετισμό από το βήμα του 3ου Ναυτιλιακού Συνεδρίου. 6. Από αριστερά οι ομιλητές της πρώτης ενότητας, κύριοι: H. Brent-Petersen, Η. Λεκκός, Σ. Λεπτός – Bourgi, Μ. Πηλείδης και Γ. Ξηραδάκης.

4.

6.

Χωροταξικό Πλαίσιο διαμορφώνονται Ζώνες Ναυσιπλοΐας Αναψυχής σε όλο το θαλάσσιο εύρος της χώρας, με κύριο στόχο την πύκνωση του δικτύου τουριστικών λιμένων, την ένταξή τους στον ευρύτερο χωροταξικό σχεδιασμό, αλλά και τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών, ώστε να παρέχονται ολοκληρωμένες και επαρκείς υπηρεσίες στους ελλιμενιζόμενους. Το συνέδριο χαιρέτησαν ο πρόεδρος της Δ.Ε. του Ελληνικού Ινστιτούτου Οικονομικής Διοικήσεως (ΕΙΟΔ) της ΕΕΔΕ, κ. Αναστάσιος Ροδόπουλος, και ο αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΔΕ, κ. Νικόλαος Μπιλίρης. Χαιρετίζοντας το συνέδριο ο Βρετανός πρέσβης στην Ελλάδα εξοχότατος κ. John Kittmer, επεσήμανε ότι Βρετανία και Ελλάδα μοιράζονται μια ισχυρή ναυτική παράδοση, που στη σύγχρονη εποχή εξελίχθηκε σε μια δυνατή σχέση. Η προσαρμοστικότητα,

το επιχειρηματικό πνεύμα και η δημιουργική σκέψη αποτελούν κοινά χαρακτηριστικά τόσο του ελληνικού εφοπλισμού όσο και του Σίτυ του Λονδίνου. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία σήμερα που η ναυτιλία αντιμετωπίζει τις συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης στο εμπόριο. Αναφέρθηκε, ακόμα, ο Βρετανός πρέσβης στους δαπανηρούς και χρονοβόρους κανονισμούς σε πολλούς διαφορετικούς τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας, που απειλούν να υπονομεύσουν την ανάκαμψη που διαφαίνεται στη Βρετανία και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι ζωτικής σημασίας, κατέληξε, η ΕΕ να εργάζεται προς το συμφέρον των επιχειρήσεων, μεγάλων και μικρών, καθιστώντας τις εμπορικές συναλλαγές πιο εύκολες και λιγότερο δαπανηρές. Από την πλευρά του o Νορβηγός πρέσβης στην Ελλάδα εξοχότατος κ. Sjur Larsen, αναφερόμενος στη χώρα του, είπε, πως η Νορβηγία είναι μία από τις


8 τικά ο κ. Σωκράτης Λεπτός – Bourgi, Partner Global Shipping & Ports Leader της PwC, o οποίος αναφέρθηκε και σε σχετική έρευνα της PwC σύμφωνα με την οποία σε 22 επιχειρήσεις που ελέγχουν 450 πλοία εκφράζεται αισιοδοξία σε ποσοστό 50% πως οι υπάρχουσες τράπεζες θα εξακολουθήσουν και στο μέλλον να χρηματοδοτούν τον κλάδο, ενώ 15% πιστεύουν ότι θα εισέλθουν στον κλάδο και νέες τράπεζες, και 21% προσβλέπουν στα ιδιωτικά κεφάλαια για επενδύσεις στη ναυτιλία.

λεζάντες 7. Οι ομιλητές της δεύτερης ενότητας. Από αριστερά οι κύριοι: Μ. Μποδούρογλου, Γ. Βερνίκος, Nigel Lowry, Λ. Μπαμπίλης και Χ. Καβουνίδης. 8. Στην τρίτη ενότητα μίλησαν οι κύριοι (από αριστερά): Γ. Ανωμερίτης, Ν. Ταβουλάρης, Γ. Σμυρνιούδης, Ά. Τσακανίκας, Π. Γιαννούλης και Ε. Τζαννάτος. 9. Από αριστερά οι ομιλητές της τέταρτης ενότητας, κύριοι: Α. Γκορτζής, Α. Τζωρτζόπουλος, Δ. Ζαμάνης, Ι. Ιακώβου, Κ. Σισμανίδης, και Cpt. Γ. Σίφης.

7.

8.

9.

ελάχιστες χώρες που διαθέτει ένα ολοκληρωμένο ναυτιλιακό cluster. Στις τρεις πρώτες ενότητες του συνεδρίου αναλύθηκαν και συζητήθηκαν το χρηματοοικονομικό γίγνεσθαι της ναυτιλίας, οι ανάγκες και οι επιλογές για τη χρηματοδότησή της, καθώς και οι επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα για τα ναυπηγεία, τα Λιμάνια, τις Μαρίνες, τις Μεταφορές και τον Τουρισμό. Στους ομιλητές περιλαμβάνονταν σημαντικά ονόματα της ελληνικής ναυτιλίας και οικονομίας, όπως οι κ.κ. Γιώργος Ξηραδάκης, Διευθύνων σύμβουλος της XRTC, Henriette Brent-Petersen, Head of Shipping & Offshore Research Department της DVB Bank, Ηλίας Λεκκός, Διευθυντής μονάδας οικονομικής ανάλυσης της Τρά-

πεζας Πειραιώς, Μάνος Πειλίδης, senior partner της Deloitte, Γιώργος Βερνίκος, Πρόεδρος της Vernicos Yachts, Λάμπρος Μπαμπίλης, Γεν. Διευθυντής της Stealthgas, Μιχάλης Μπουδούρογλου, Πρόεδρος της Paragon Shipping, Χρυσός Καβουνίδης, Σύμβουλος της The Boston Consulting Group, Γιώργος Ανωμερίτης, Πρόεδρος του ΟΛΠ, Νίκος Ταβουλάρης, Πρόεδρος του Ομίλου Νεωρίου, Άγγελος Τσακανίκας, Διευθυντής έρευνας του ΙΟΒΕ, Παναγιώτης Γιαννούλης, πρόεδρος της συμβουλευτικής Επιτροπής του Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας και Ερνέστος Τζαννάτος, Καθηγητής Ναυτιλιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Την πρώτη ενότητα συντόνισε αποτελεσμα-

Όσον αφορά στον τραπεζικό τομέα, το 50% πιστεύουν ότι καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσουν οι κινεζικές τράπεζες. Και για τις προοπτικές της ναυτιλίας, το 52% δηλώνουν πολύ αισιόδοξοι για την αγορά, ιδιαίτερα του ξηρού φορτίου. Στην έρευνα της The Boston Consulting Group, επισημαίνεται ότι ο ελληνικός ναυτιλιακός κλάδος συνεισφέρει έμμεσα - μέσω των υποστηρικτικών υπηρεσιών της ναυτιλίας 2,3 δισ. ευρώ, ενώ 3,4 δισ. ευρώ είναι τα υπολογιζόμενα επαγωγικά οφέλη. Μελλοντικά, η ελληνική ναυτιλία μπορεί να αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, αναφέρεται στη μελέτη, και προτείνονται συγκεκριμένες δράσεις που μπορούν να αυξήσουν τον αντίκτυπό της στην ελληνική οικονομία, βάσει της εμπειρίας άλλων χωρών: Ενσωμάτωση των δράσεων στον τομέα της ναυτιλίας στην εθνική στρατηγική (Σουηδία). Βελτιστοποίηση απαιτήσεων και διαδικασιών (Σιγκαπούρη). Σταθεροποίηση του θεσμικού πλαισίου (Μάλτα). Ενίσχυση των ναυτιλιακών σπουδών (Ηνωμένο Βασίλειο). Σημαντική υπήρξε η επισήμανση του κ. Γ. Βερνίκου που εξήγησε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να γίνει φιλική προς τις επενδύσεις χώρα αν δεν βελτιωθεί η Δικαιοσύνη. Σημειώνεται ακόμα η επισήμανση του κ. Π. Γιαννούλη, ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη αν σε αυτή δεν συμπεριλαμβάνουμε τη συμμετοχή της θαλάσσιας ανάπτυξης, καθώς και του κ. Γ. Ξηραδάκη που ισχυρίστηκε πως


9 το 85% των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια αφορά στον ευρύτερο χώρο της ναυτιλίας. Την ανάγκη για δημιουργία κινήτρων ενίσχυσης του εθνικού νηολογίου ανέδειξε και ο κ. Η. Λεκκός, ενώ πολλή συζήτηση έγινε για τη συνεισφορά της ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία, στην οποία παρενέβη και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς. Επόμενοι συντονιστές ήταν ο δημοσιογράφος κ. Nigel Lowry της Lloyd’s List και ο κ. Γιώργος Σμυρνιούδης, Partner της Ernst & Young Business Advisory Solutions.

Ent3r

Η τελευταία ενότητα ασχολήθηκε με τις μεθόδους και τα εργαλεία βελτιστοποίησης της απόδοσης των ναυτιλιακών εταιρειών με ομιλητές τους κ. Αντώνη Γκορτζή, πρόεδρο του ΕΒΕΝ Europe, Αλέξανδρο Τζωρτζόπουλο, Quality Safete & Environmental Manager

της Enterprises Shipping & Trading, Ιωάννη Ιακώβου, Manager DPACSO της Allseas Marine και Γιάννη Σήφη Operations manager της Athenian Sea Carriers. Tον συντονισμό αυτής της ενότητας είχε ο κ. Δημήτρης Ζαμάνης, αξιολογητής του EFQM. Στο τέλος του συνεδρίου επιδόθηκαν τιμητικές διακρίσεις για την εφαρμογή και προώθηση των αρχών της Αριστείας στην ελληνική ναυτιλία.

Οι παραλήπτες των τιμητικών διακρίσεων (από αριστερά οι κύριοι): Cpt. Γιάννης Σίφης, Νικόλαος Θεμελάρος (Tsakos Shipping & Trading SA/ Manager, Maria Tsakos TCM Academy), Αλέξανδρος Τζωρτζόπουλος, Κωνσταντίνος Σισμανίδης, Αντώνης Γκορτζής, Αναστάσιος Ροδόπουλος (ο οποίος απένειμε τις διακρίσεις) και Ιωάννης Ιακώβου.

Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν οι εταιρίες Commerzbank International SA, McGregor Cargotec Greece Ltd, Crossworld Marine Services Inc και Furuno Hellas SA. Υποστηρικτές της εκδήλωσης είναι η Εθνική Τράπεζα, η LAMDA Flisvos Marina ΑΕ και το ALBA Graduate Business School at the American College of Greece. Χορηγός ταχυμεταφορών είναι η εταιρία TNT.

Web: www.kefalonianoil.gr e-mail: info@kefalonianoil.gr


10

Τ. 37 > ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ '13

Γράφει ο κος Μηνάς Τσαμόπουλος. Αναδημοσίευση από το newmoney.gr της 22/10/2013.

«Ας προσπαθήσουμε να γίνει πυλώνας για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας»

Α. Στελλιάτος: Mύθοι και Αλήθειες για το ελληνικό γιώτινγκ

Ο

Τουρισμός και η Ναυτιλία αποτελούν τους δύο πυλώνες της ελληνικής οικονομίας αλλά και τα βαριά χαρτιά της κυβέρνησης στην προσπάθειά της να οδηγήσει τη χώρα στην ανάπτυξη. Το νομοσχέδιο για τον Θαλάσσιο Τουρισμό ο οποίος αποτελεί ένα ξεχωριστό και σπουδαίο κεφάλαιο για την πολυνησιακή Ελλάδα, θύμιζε Γιοφύρι της Άρτας, αφού πηγαινοερχόταν από υπουργείο σε υπουργείο τα τελευταία χρόνια και τελικά αποσυρόταν. Τελικά ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης συνέταξε ένα νέο νομοσχέδιο που δίνει νέες προοπτικές εσόδων και αύξησης της απασχόλησης. Όμως δεν βρίσκει συμπαραστάτη το υπουργείο Οικονομικών με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος να χαθεί και άλλος χρόνος.

«Μετά από συνεχείς διαβουλεύσεις και αλλαγές αρμόδιων Υπουργών, Παπαληγούρα, Κατσέλη, Διαμαντίδη, Παμπούκη, Χρυσοχοίδη, Άδωνι Γεωργιάδη, Στουρνάρα –ως Υπουργός Ανάπτυξης και Ναυτιλίας- Διαμαντοπούλου, Μουσουρούλη, φάνηκε πως ο σημερινός Υπουργός Βαρβιτσιώτης ολοκλήρωνε ένα νέο Νόμο με στόχο την ανάπτυξη και την προσέλκυση κατά το δυνατόν τόσο ιδιωτικών σκαφών αναψυχής Ελλήνων και ξένων όσο και αντίστοιχων επενδυτών για ναυπήγηση, συντήρηση, ελλιμενισμό και δρομολόγηση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, αλλά και στον ελλιμενισμό τους στη χώρα μας» επισημαίνει ο πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού, Αντώνης Στελλιάτος: «Δυστυχώς η προσπάθεια του Υπ. Ναυτιλίας, δείχνει να βρίσκει αντίπαλο της το Υπ. Οικονομικών και την απόλυτα λανθασμένη «φορομπηχτική» αντίληψη που αν επικρατήσει θα οδηγήσει στη διάλυση και τον μαρασμό και τον κλάδο του Θαλάσσιου τουρισμού της χώρας μας. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες το Υπ.Οικονομικών δρομολογεί νέες επιβαρύνσεις περιέργως όχι μόνο προς τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής αλλά και στα επαγγελ-

ματικά τουριστικά πλοία καθιερώνοντας ένα καινούργιο 'τέλος πλεύσης'. Ο Αντώνης Στελλιάτος τονίζει ότι «το μέγεθος της λάθους αντίληψης του Υπ. Οικονομικών όσο αφορά τον θαλάσσιο τουρισμό του να βλέπει το δέντρο και όχι το δάσος αποδεικνύεται από τα ακόλουθα γεγονότα:

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ «Η απροθυμία, αδυναμία ή ανικανότητα των κρατικών υπηρεσιών να ελέγξουν τη νόμιμη ή μέσω φοροδιαφυγής και άλλων παράνομων δοσοληψιών, απόκτησης από Έλληνες πολίτες ιδιωτικού σκάφους, οδήγησε στην εύκολη λαϊκίστικη λύση στοχοποίησης όλων σαν "σκαφάτους". Η βολική καραμέλα αυτή ξεπερνά το γεγονός πως η συντριπτική πλειοψηφία των ιδιοκτητών σκάφους αναψυχής καλύπτει απόλυτα τόσο τα πολύ υψηλά τεκμήρια που ισχύουν, όσο και το 'πόθεν έσχες', προσφέροντας εξ αυτού πολλά τόσο στην απασχόληση όσο και στην Οικονομία της χώρας» και προσθέτει: «Στο χέρι δε των κρατικών υπηρεσιών ήταν και παραμένει ο εντοπισμός όσων απέκτησαν σκάφος και πλούτο φοροδιαφεύγοντας. Αποτέλεσμα πάντως της στοχοποίησης νόμιμων και παράνομων «σκαφάτων» ήταν να φύγει μεγάλος αριθμός σκαφών για γειτονικές χώρες που τα υποδέχτηκαν με μεγάλη χαρά, αδειάζοντας τις Ελληνικές μαρίνες, ναυπηγεία και ενισχύοντας την ανεργία των ναυτικών και των εργαζόμενων σε όλα τα σχετικά συνεργεία».

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ Για τα επαγγελματικά τουριστικά σκάφη, ο Αντώνης Στελλιάτος θεωρεί ότι «η πρόθεση του Υπ.Οικονομικών δρομολογεί πλέον την κατάρρευση μετά τον κλάδο της κρουαζιέρας και του κλάδου του Θαλάσσιου τουρισμού, εξισώνοντας τα επαγγελματικά τουριστικά πλοία με τα ιδιωτικά γιώτ. Η αλήθεια και τα γε-

γονότα αποδεικνύουν το ακριβώς αντίθετο και καταρρίπτουν αυτό το "ΜΥΘΟ".» Και εξηγεί: «1ος ΜΥΘΟΣ εύνοιας πως τα επαγγελματικά πλοία δεν πληρώνουν ΦΠΑ αγοράς ή ναυπήγησης του πλοίου. Αληθεύει, όμως αληθεύει επίσης πως και όλα τα επαγγελματικά κτίσματα όπως π.χ. ξενοδοχεία είτε εκπίπτουν τον ΦΠΑ είτε τους επιστρέφεται. Επίσης αληθεύει πως σε κανένα επαγγελματικό πλοίο οποιασδήποτε σημαίας του κόσμου δεν επιβάλλεται ΦΠΑ στην αγορά ή ναυπήγηση του. 2ος ΜΥΘΟΣ, το επαγγελματικό πλοίο ευνοείται γιατί δεν πληρώνει φόρο ειδικής κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης. Η αλήθεια είναι πως σε όλες τις χώρες του κόσμου και για όλα τα επαγγελματικά πλοία κάθε σημαίας το πετρέλαιο χρεώνεται σε τιμή τράνζιτ. 3ος ΜΥΘΟΣ μειωμένος ΦΠΑ εσόδων. Το Ελληνικό επαγγελματικό τουριστικό πλοίο πληρώνει ακριβώς το ίδιο ΦΠΑ όπως τα ξενοδοχεία δηλ. 6,50% για όλα τα ταξίδια που πραγματοποιούνται στη χώρα μας. Αντίθετα όλα τα επαγγελματικά τουριστικά πλοία ξένης σημαίας όπως εξ’ άλλου και τα κρουαζιερόπλοια δεν υποχρεούνται σε καταβολή ΦΠΑ. Αντίστοιχα τα πλοία Ελληνικής σημαίας δεν υποχρεούνται σε καταβολή ΦΠΑ σε όλες τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου που δραστηριοποιούνται». Στη συνέχεια ο Αντώνης Στελλιάτος αναφέρεται «στις αδιαμφισβήτητες αλήθειες» όπως τα χαρακτηρίζει: «1η ΑΛΗΘΕΙΑ: Στο Ελληνικό επαγγελματικό πλοίο ο ετήσιος φόρος ανά κ.ο.χ. (κόρος ολι-


11

κής χωρητικότητας) ανεξάρτητα από αποτελέσματα χρήσεως είναι πενταπλάσιος από τον αντίστοιχο όλων των υπολοίπων κατηγοριών πλοίων Ελληνικής σημαίας και τουλάχιστον δεκαπλάσιος από τους αντίστοιχους για σημαίες Ευρωπαϊκών και μη χωρών. 2η ΑΛΗΘΕΙΑ: Ένα Ελληνικό επαγγελματικό πλοίο 20-30 μέτρα απαιτεί οργανική σύνθεση πληρώματος 3-4 άτομα, ανάλογα με την ιπποδύναμη των μηχανών του. Σε όλες τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου το ίδιο πλοίο απαιτεί 1 κυβερνήτη. 3η ΑΛΗΘΕΙΑ: Το Ελληνικό επαγγελματικό πλοίο υποχρεούται να ναυτολογεί αποκλειστικά Έλληνες για όλες τις ειδικότητες της οργανικής του σύνθεσης και να τους ασφαλίζει στο ΝΑΤ. Και δυστυχώς το κόστος κάθε Έλληνα ναυτικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις συμπεριλαμβανομένων των απομαχικών προς το ΝΑΤ και του πρόσθετου φόρου που πρόσφατα επιβλήθηκε στους μισθούς τους είναι τουλάχιστον τριπλάσιο από τις διεθνείς συμβάσεις. 4η ΑΛΗΘΕΙΑ: Το σύνολο των Ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου καταγράφει πτώση εσόδων άνω του 50% από το 2008 αφού η ναύλωση τους από Ελληνική πελατεία που μέχρι τότε εκπροσωπούσε σημαντικό ποσοστό ναυλώσεων έχει «ποινικοποιηθεί» . Περισσότερα από 400 επαγγελματικά τουριστικά πλοία έχουν ήδη κατασχεθεί ή δεσμευθεί και ακόμη περισσότερα βρίσκονται στον προθάλαμο της κατάσχεσης ή πτώχευσης καταγράφοντας συνεχείς ζημιές. 5η ΑΛΗΘΕΙΑ: Η χώρα μας συνορεύει με Τουρκία, Αλβανία, Μοντενέγκρο, Κροατία κλπ, χώρες που τόσο το λειτουργικό κόστος των επαγγελματικών πλοίων είναι πολύ χαμηλότερο του αντίστοιχου ελληνικού ενώ δεν υπάρχει ΦΠΑ επί του ναύλου. Γιατί να ναυλώσει κάποιος ξένος Ελληνικό σκάφος από τη Ρόδο ή την Κω και να μη το ναυλώσει στο Κουσάντασι ή το Μποντρούμ και γιατί κάποιος Έλληνας πελάτης να μη κάνει το ίδιο αποφεύγοντας και το κυνήγι των Αρχών». Καταλήγοντας ο Αντώνης Στελλιάτος τονίζει: «Εναπόκειται φυσικά στους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομίας, Ναυτιλίας και Τουρισμού να επιλέξουν οποιοδήποτε δρόμο για το μέλλον του Θαλάσσιου τουρισμού της χώρας μας και όσων επαγγελματικών πλοίων παραμείνουν στην Ελληνική σημαία. Ο δρόμος που το Υπ. Οικ. φαίνεται πως επέλεξε παραχωρεί αμετάκλητα το σύνολο των Ελληνικών θαλασσών στους γείτονες και όχι μόνο τα Δωδεκάνησα στα οποία σήμερα δεν βλέπει κάποιος πλέον Ελληνική σημαία παρά μόνο στα Λιμεναρχεία καθώς 9 στα 10 πλοία είναι Τούρκικης σημαίας».


12

Τ. 37 > ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ '13

έκθεση

MARINE EQUIPMENT TRADE SHOW (METS) 19­22 Νοεμβρίου 2013 | AMSTERDAM RAI Το METS αναπαριστά ενα ανάγλυφο πανόραμα του κλάδου, καταγράφει τις εξελίξεις και σκιαγραφεί τις νέες τάσεις.

1.

2.

3.


13

κειμενο: Γεράσιμος Γερολυμάτος φωτο: Skipperondeck.gr

Μ

ε επιτυχία ολοκληρώθηκε η μεγαλύτερη έκθεση Ναυτιλιακών αξεσουάρ και παρελκόμενων ειδών για σκάφη αναψυχής. Το METS αναπαριστά ένα ανάγλυφο πανόραμα του κλάδου το οποίο καταγράφει τις εξελίξεις και σκιαγραφεί τις νέες τάσεις. Με υποδειγματική οργάνωση και υψηλού επιπέδου προδιαγραφές άνοιξε τις πύλες του το φετινό METS το οποίο λαμβάνει χώρα παραδοσιακό στο Amsterdam και εκθεσιακό κέντρο RAI. Με ένα πλούσιο ρεπερτόριο από παράλληλες εκδηλώσεις, ομιλίες, σεμινάρια, συναντήσεις και τον καθιερωμένο διαγωνισμό Dame Award το τριήμερο της έκθεσης κατάφερε να κρατά σε εγρήγορση επαγγελματίες και επισκέπτες. Για το 2013 στο καλά οργανωμένο εκθεσιακό κέντρο στην περιφέρεια της Ολλανδικής πρωτεύουσας συμμετείχαν συνολικά 1320 εκθέτες από όλο το κόσμο. Αναφορικά με την επισκεψιμότητα η επίσημες πηγές κατέγραψαν 20.500 άτομα σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με πέρυσι (19.617).

5.

6.

7.

Λεζαντες 1. Eval: Το επιτελείο της ελληνικής εταιρείας EVAL η οποία έχει σημαντική παρουσία στις μεγάλες διοργανώσεις. 2. CMC MARINE: Για τρίτη συνεχόμενη φορά η CMC Marine έδωσε δυναμικό παρών στο τομέα των SuperYachts. 3. Seajet Με ανανεωμένη αισθητική και νέες συσκευασίες η ιαπωνική εταιρεία Seajet έκανε αισθητή την παρουσία της. 4. DAME overall winner Ο κ. Ronny Skauen της Νορβηγικής εταιρείας Sleipner Motor AS, παραλαμβάνει περιχαρής το βραβείο για τα stabilizers της Vector fin (tm). 5. Yacht iBlinders: Ο CEO της εταιρείας, Krzysztof Borzychowski παρουσίασε σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο το πρωτοποριακό φίλτρο που φιλοδοξεί να αλλάξει το τρόπο σκίασης στα εσωτερικά σκαφών. 6. Furuno Electronics: Η ιαπωνική εταιρεία Furuno παρουσίασε τα τελευταία μοντέλα για τα σκάφη αναψυχής. 7. Furuno Electronics: Από την Ελλάδα μάς ξενάγησε στη νέα γκάμα ο κ. Βαγγέλης Κανάκης.

4.


14

Τ. 37 > ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ '13

Μια ενωμένη θαλάσσια βιομηχανία

Η

Ελλάδα είναι μια χώρα με ιδιαίτερη έφεση στην ναυτιλία και στον τουρισμό λόγω της γεωγραφικής θέσης και της φυσικής της ομορφιάς, ώστε να την κάνει ιδανικό προρισμό για τους λάτρεις του yachting. Για την προώθηση και την αξιοποίηση των τομέων αυτών, ειναι απαραίτητη προϋπόθεση η συλλογική εργασία, με σκοπό την επίτευξη του μέγιστου αποτελέσματος. Παρατηρώντας την οικονομική εξέλιξη πετυχημένων χωρών στους παραπάνω τομείς, διακρίνεται μια αλληλένδετη σχέση μεταξύ ναυπήγησης, συντήρησης σκαφών και θαλάσσιου τουρισμού.

Άρθρο της κας Ήρα Πετρομανωλάκη, Architect - Yacht Designer.

Πιο αναλυτικά, η άμεση σχέση της κατασκευής των τουριστικών σκαφών στα εγχώρια ναυπηγεία, θα ήταν ιδιαίτερα προσοδοφόρο καθώς μια υγιής σχέση θα εξυπηρετούσε και τους δύο τομείς που στην πράξη θα έπρεπε να αλληλοεξαρτούνται. Μια υγιής σχέση λοιπόν μεταξύ ναυπηγείων και ναυτικού τουρισμού, με τον απαραίτητο συντονισμό και τις αναμενόμενες ευνοϊκότερες συνθήκες στην κατασκευή, θα ενδυνάμωνε σαφέστατα την οικονομία της χώρας. Στην πραγματικότητα θα ήταν πιο κερδοφόρα για τον θαλάσσιο τουρισμό οι επισκευές στην Ελλάδα, καθώς θα περιορίζονταν τα έξοδα μεταφοράς σε άλλα κράτη, αλλά παράλληλα θα ήταν εφικτή και η εξοικονόμηση του χρόνου μέσω της άμεσης ανταπόκρισης. Επιπλέον συμβάλει και το γεγονός ότι η Ελλάδα προσφέρει άρτιο τεχνικό επίπεδο με μεγάλη τεχνογνωσία, για την αξιοπιστία της ναυσιπλοϊας του σκάφους ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις των ναυλωτών.

Με την μέχρι τώρα εμπειρία μου στο Yachting γενικότερα και κυρίως στον σχεδιασμό και στην κατασκευή σκαφών ως Yacht Designer, θα ήθελα να σημειώσω πως το εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα είναι πολύ καλά καταρτισμένο, και σε συνδυασμό με τις εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις της ναυπηγοεπισκευαστικής, υπό τις απαραίτητες προϋποθέσεις που θα έπρεπε να παρέχει η κυβέρνηση, με στόχο την συντήρηση, την εξέλιξη και την αξιοποίηση τους, είναι ικανά να προσθέσουν μία ανατρεπτική πορεία και μια δυναμική που θα ευνοούσε κατεξοχήν την οικονομία της χώρας, μέσω του θαλάσσιου τουρισμού. Οι παράγοντες που θα συντελούσαν στην αναστροφή των σημερινών δεδομένων, είναι η ποιότητα στην κατασκευή σε συνάρτηση με το χαμηλό κόστος από την μία πλευρά, αφού ο υγιής ανταγωνισμός με τις γειτονικές χώρες συνεπάγεται τον εναρμονισμό ημερομισθίων με αυτές και η εμπιστοσύνη και η στήριξη των πλοιοκτητών στο ελληνικό επιστημονικό και εργατικό δυναμικό από την άλλη. Η κυβέρνηση πρέπει να εστιάσει στην δυνατότητες της ναυτιλίας και του τουρισμού και στο μέγεθος της προσφοράς τους στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας χωρίς τις λαϊκιστικές αντιλήψεις στοχοποίησης των ιδιοκτητών σκαφών και να καταφέρει να διατηρήσει τα σκάφη με ελληνικές σημαίες, λαμβάνοντας υπ’όψιν ότι το 25% των ελληνικών επαγγελματικών σκαφών, έχουν αποχωρήσει στην Τουρκία, την Κροατία και το Μαυροβούνιο. Είναι σχήμα οξύμορο το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι πρώτη δύναμη στη ναυτιλία, παγκοσμίως και όμως η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη τείνει να συρρικνωθεί,


15

γνωρίζοντας ότι η κατασκευή και η επισκευή σκαφών μπορεί να επιφέρει εισόδημα σε μεγάλο αριθμό ναυτιλιακών επαγγελμάτων ενώ πάνω από 10.000 οικογένειες εργαζομένων στην ζώνη βρίσκονται χωρίς εργασία. Στοιχεία δείχνουν ότι τα τελευταία είκοσι χρόνια δεν έχουν γίνει ουσιαστικά έργα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, συγκρίνοντας με τις υπόλοιπες μεσογειακές χώρες που επένδυσαν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, χωρίς να μπορούν να παρέχουν την τεχνογνωσία και τις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, που η Ελλάδα δύναται να προσφέρει ώστε να ανθίσει ο κλάδος της ναυπηγοεπισκευαστικής. Σε αυτό μπορούν να συμβάλουν εκτός από την κυβέρνηση και οι Έλληνες πλοιοκτήτες, δίνοντας την ευκαιρία στην εξέλιξη των δραστηριοτήτων, προτιμώντας να ναυπηγήσουν και να συντηρήσουν τα σκάφη τους στην πατρίδα τους, όταν μπορούν να παρέχονται η ποιότητα και τα οικονομικά οφέλη. Επιπλέον οι μαρίνες της Ελλάδας χρειάζονται άμεση αναβάθμιση, αλλά απαιτείται και η κατασκευή νέων μαρίνων με την κατάλληλη υποδομή και εκσυγχρονισμό, καλύπτοντας όλες τις απαιτήσεις των σκαφών, ώστε να γίνει δυνατή η φιλοξενία ακόμα περισσοτέρων σκαφών αντιμετωπίζοντας τον ανταγωνισμό των γειτονικών χωρών. Αξιοποιώντας μαρίνες, επενδύοντας στην κατασκευή νέων σκαφών, κατά συνέπεια θα μπορούσαν να δοθούν νέες προοπτικές απασχόλησης και εσόδων κάτω από την σύμπνοια όλων των τομέων της θαλάσσιας βιομηχανίας. Ας ευχηθούμε για την θαλάσσια ανάπτυξη με λιγότερη διαδικασία της γραφειοκρατίας του δημοσίου και την κατάλληλη τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας, με στόχο την διευκόλυνση και εξέλιξη του θαλάσσιου τουρισμού και της ναυπηγοεπισκευής που θα δώσει νέα πνοή στην χώρα μας.


16

Τ. 37 > ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ '13

Catamaran's Cup International Regatta 2013 υπό την Αιγίδα του ΕΟΤ


17

Γ

ια τέταρτη χρονιά διοργανώθηκε ο ιστιοπλοϊκός αγώνας CATAMARANS CUP International regatta, από 19 έως 26 Οκτωβρίου 2013. Στον αγώνα συμμετείχαν 24 καταμαράν και συνολικά συμμετείχαν περί τους 250 ιστιοπλόους από 17 χώρες. Το 4ο Catamarans Cup international regatta ξεκίνησε από τον Άλιμο στις 19 Οκτωβρίου 2013 και ακλούθησε τη διαδρομή Άλιμος – Επίδαυρος – Πόρος – Πόρτο Χέλι – Σπέτσες – Άλιμος. Το έπαθλο για τον πρώτο νικητή της γενικής κατάταξης, αξίας 5.000 ευρώ, προσφέρθηκε από τον Grand Prize Sponsor, NOVA Catamaran. Κάθε μέρα εκτελούνταν ένα αγωνιστικό σκέλος και σε κάθε σταθμό διοργανώνονταν εκδηλώσεις με απονομές επάθλων στους νικητές και παράλληλα events, διαγωνισμοί, κλπ. Η τελετή λήξης έλαβε χώρα την 25η Οκτωβρίου στον Άλιμο.

1η θέση Διαγωνισμού SHOW OFF! σκάφος VICKY K (LAGOON 450), Skipper Juanfe Jiménez & crew (Iσπανία) 1η θέση Διαγωνισμού SHOOT OFF! σκάφος LE A LE A ELUA (LAGOON 450), Skipper Mike Gouveris & crew (Ελλάδα, Γερμανία) Η φετινή διοργάνωση ήταν υπό την αιγίδα του ΕΟΤ. Grand Prize Sponsor: Nova catamaran Επίσημοι υποστηρικτές του αγώνα ήταν οι Δήμοι Πόρου, Επιδαύρου, Ερμιονίδας και Ύδρας. Χορηγοί επικοινωνίας ήταν το περιοδικό Πλεύση, το ONDeck, και το Zougla.gr.

Τα αποτελέσματα Γενικής κατάταξης:

Διοργανωτής: ISTION Yachting Greece www.istion.com

1. GEORGINA (LAGOON 440), Skipper PETR KOCHNEV (Ρωσία)

Ιστοσελίδα: www.catamaranscup.com

2. AGALINA (CATANA 531), Skipper AKRABOV ZORAVKOV (Βουλγαρία) 3. IDEA! (LAGOON 500), Skipper ALEX GOUVERIS (Γερμανία/Ελλάδα)

Τα αποτελέσματα των Διαγωνισμών: 1η θέση Διαγωνισμού COOK OFF! σκάφος MYSTIQUE (LAGOON 500), Skipper Georgy - Cook Christina Katsinika & crew (Ελλάδα, Ρωσία, Ιταλία, Αμερική, Γερμανία)

Πληροφορίες: ISTION Yachting: greece@catamaranscup.com Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 9811.515


18

Δ

ιοργάνωση Δύο Ετήσιων Αγώνων από το Ν.Μ.Ε.

α) Μάρτιος 2013: ΑΓΩΝΑΣ ΝΑΥΤΟΣΥΝΗΣ, Κλάση Dragon

β) Οκτώβριος 2013: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, κλασικά σκάφη

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διοργάνωση Δύο Ετήσιων Αγώνων από το Ν.Μ.Ε.

Το Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος σε συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος και τον Ναυτικό Όμιλο Παλαιού Φαλήρου καθιέρωσε τους ανωτέρω ετήσιους αγώνες με "επαμειβόμενα" έπαθλα του Μουσείου των ετών 1916 και 1912 αντίστοιχα. Τα έπαθλα αυτά απονέμονται μόνο στον πρώτο νικητή (πλήρωμα - σκάφος) και θα παραμένουν πάντα στο ΝΜΕ, με αναγραφή των ονομάτων των εκάστοτε νικητών. Οι αγώνες αυτοί διεξήχθησαν στο Φαληρικό Όρμο και είχαν την ευκαιρία να τους δουν μέλη του ΝΜΕ και προσκεκλημένοι από τις εγκαταστάσεις του ΝΟΕ. Οι απονομές έγιναν τον Μάρτιο του 2013 και τον Ιανουάριο του 2014. Ακολουθούν φωτογραφίες από τους αγώνες και τις απονομές.

Τα πληρώματα των σκαφών που διακρίθηκαν στις 3 πρώτες θέσεις.

Ο πρόεδρος της Βουλής κος Τραγάκης απονέμει την πρώτη θέση στον κο Αντώνη Νικολάρα για τον αγώνα Ελληνική Ναυτιλία.


19 Τα αποτελέσματα είχαν, ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΑΣΗ DRAGON ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ∆ΙΑΡΚΕΣ ΕΠΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟ ΕΠΑΘΛΟ ΑΓΝΑΣ ΝΑΥΤΟΣΥΝΗΣ 2013 DRAGON Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 6, Scoring system: Appendix A

ΘΕΣΗ GRE 1 41 2 31 3 21 4 48 5 24 6 36

ΣΚΑΦΟΣ NAVAHO ESTEREL POSEIDON KOSTAS F ARION TAYGETI

ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΠΛΗΡΜΑ1 ΠΛΗΡΜΑ2 R1 Total Nett ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ 1.0 1.0 1.0 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΟΠΗΣ ΠΛΙΑΤΣΑΣ 2.0 2.0 2.0 ΜΑΡΚΑΝΤΝΑΤΟΣ ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΣΠΕΙΣ 3.0 3.0 3.0 ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΤΣΟΤΡΑΣ 4.0 4.0 4.0 ΜΠΟΝΑΣ ΚΟΥΛΕΠΗΣ ΕΥΓΕΝΙ∆ΗΣ 5.0 5.0 5.0 ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΜΠΑΤΖΗΣ ∆ΑΜΙΓΟΣ 7.0 DNF 7.0 7.0

Ο υπουργός Πολιτισμού κος Παναγιωτόπουλος απονέμει το επαμειβόμενο έπαθλο στον κο Αντώνη Νικολάρα, νικητή του αγώνα Ελληνική Ναυτιλία.

06-07/04/2013 Sailwave Scoring Software 2.02 build 6

www.sailwave.com

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Ιστιοπλοϊκός Αγώνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΛΙΑ R1 Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 122600, Distance: 3.6 Rank SailNo Boat

Owner/Skipper

Rating Finish

1

C03

FLAMINGO

Α. ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ

130.0

133343 1:07:43

Elapsed Corrected Points 0:59:55

1.0

2

C05

GITANA

Μ. ΧΑΡΑΤΖΗΣ

-13

134253 1:16:53

1:17:40

2.0

3

C07

STEELHEAD

∆. ΠΑΝΤΕΛΕΜΟΝΙΤΗΣ 158.0

135732 1:31:32

1:22:03

3.0

4

C08

YOHOHO

Γ. ΓΚΟΥΜΑΣ

256

140507 1:39:07

1:23:45

4.0

5

C10

ΑΕΛΛ

Α. ΖΑΝΟΣ

86

135933 1:33:33

1:28:23

5.0

6

C06

LARNE

Α. ΚΕ∆ΡΟΣ

191.0

141418 1:48:18

1:36:50

6.0

7

C01

AMAZON

Ν. ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ

57

142147 1:55:47

1:52:22

7.0

8

C09

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ

257.00 144937 2:23:37

2:08:12

8.0

9

C04

FLEURTJE

∆. ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ

44

DNC

12.0

9

C02

CHURCHILL

Σ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

59

DNC

12.0

9

C11

ΘΕΛΓΙΝΟΣ

Α. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ

163

DNC

12.0

Scoring codes used Code Description DNC

Points

Did not come to the starting area 12

Sailwave Scoring Software 2.8.5 www.sailwave.com


20

Τ. 37 > ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ '13

του Γιώργου Μυλωνά *

Από Νόμο με επηυξημένη εκ τού Συντάγματος τυπική ισχύ, σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «...οι έννοιες μαζί με τις αρχές και τους στόχους αποτελούν μέρος μείζονος σημασίας για την σύνταξη ενός σχεδίου νόμου.»

«Τώρα πώς δύναται ένας “παράπλευρος” νόμος, να τροποποιή ένα νόμο με επηυξημένη ισχύ όπως ο Ν27/75; Δεν είναι δυνατόν να μπορή να δικαιολογηθεί.»

* Ο Γιώργος Μυλωνάς, είναι ιδρυτικό μέλος της ΕΠΕΣΤ - επίτημο μέλος. mylonas.pratigo@gmail.gr

Μ

ε την ανάληψη καθηκόντων τού τελευταίου (νέου) Υπουργού Ναυτιλίας μάς προέκυψε ένα ακόμα νομοσχέδιο πού αφορά «θαλαμηγά πλοία που χρησιμοποιούνται προς άσκηση επιχειρήσεων» και «θαλαμηγά πού χρησιμοποιούνται προς ψυχαγωγία των ιδιοκτητών των». (‘Η εννοιολογική περιγραφή προέρχεται από την εγκύκλιο Υπ.Οικ.32/1975). Δηλαδή, Επαγγελματικά Πλοία Αναψυχής και Ιδιωτικά Πλοία Αναψυχής, όπως καθορίζονται από νεότερη νομοθεσία. Μόνο πού το νέο νομοσχέδιο είναι κομμένο και ραμένο πάντα στα χνάρια των προηγουμένων. Έχουμε ήδη εκτεθή σ’ αυτού τού είδους νομικής μεταχείρισης με τα γνωστά “καταστροφικά” αποτελέσματα. Από πού ν΄ αρχίσει κανείς; Από τον εξαναγκασμό τού ξεπουλήματος τού ελληνόκτητου στόλου; Τη μείωση τού εισαγομένου συναλλάγματος; Την πτώση κατακόρυφα τού επιπέδου τής ανταγωνιστικότητος; Και τόσα άλλα. Μέχρι το τέλος τής δεκαετίας τού ΄70, το Ελληνικό Yachting, βρισκόταν κατά εκατό χρόνια μπροστά από τις ανταγωνίστριές μας σήμερα χώρες. Με την κεκτημένη από την επιρροή τού νόμου 438/76 κρατήσαμε την πρωτοπορία μέχρι το 2000. Έτος Εφαρμογής τού “ειδικού” νόμου 2743/99. Έκτοτε ό κλάδος άρχισε να φυλλορροή, για να φτάσουμε σήμερα να έχουμε οπισθοδρομήση κατά είκοσι χρόνια σε σύγκριση με τις γειτονικές χώρες, Τουρκία και Κροατία. Ή επεξεργασία αυτού τού νέου νομοσχεδίου απέχει πολύ από τις αρετές πού ειδικοί τής επιστήμης και τής πολιτικής, συχνά μάς επισημαίνουν ότι πρέπει να διακρίνη ένα νόμο, για να είναι εφαρμόσιμος, απλός και κατανοητός, δίκαιος και δημοκρατικός. Αντ’ αυτού, μάς παρουσιάστηκε ένα νομοσχέδιο φλύαρο, υποκριτικό, πολυγραφειοκρατικό, με διακρίσεις μεταξύ πλοίων και ναυτιλιακών εταιρειών. Ανακόλουθο με την κείμενη νομοθεσία πού διέπει την εμπορική ναυτιλία και ανακόλουθο με την παράδοση και τούς θεσμούς πού επικρατούν επί έτη στην Ελληνική και διεθνή ναυτιλία. Τί να πρωτοειπωθή. Θα θέσουμε ορισμένα παραδείγματα από κάθε κεφάλαιο καί όσο μάς παίρνει ό χώρος, για να γίνη κατανοητό, πόσο στραβά αρμενίζει αυτό το νομοσχέδιο. Ξεκινώντας από τούς εννοιολογικούς όρους, τού άρθρου 1 θα παρατηρήση κανείς ότι διαφοροποιούνται από την κείμενη μέχρι τώρα νομοθεσία, ξε-

φεύγοντας από την νόρμα. Π.χ. δεν ακολουθεί τον ισχύοντα νόμο 5848/1933 στον όρο «Ιστιοφόρο», πού συμπίπτει και με την διεθνή εφαρμογή και αποδίδεται ως εξής: «Ιστιοφόρο: περιλαμβάνει όλα τα πλοία τα έχοντα επαρκή ιστιοφορία για ναυσιπλοΐα με μόνο τα ιστία, ανεξαρτήτως τού εάν είναι εφοδιασμένα με μηχανικά μέσα κίνησης-». Στο σημείο αυτό ίσως θα ήταν χρήσιμο να προστεθή καί ό όρος: “Επαγγελματικό πλοίο αναψυχής” το ιστιοφόρο πού υποχρεούται να φέρη τουλάχιστον 1 (ένα) κινητήρα πρόωσης, με ισχύ πού να δίδη στο πλοίο την μέγιστη ταχύτητα πού τού επιτρέπει ή ίδια του ή γάστρα. Αυτό για τούς ναυπηγούς εκφράζεται με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: Για πλοία εκτοπίσματος

V > 1,34 x √LWL Για πλοία ημιεκτοπίσματος

V > 2,80 x √ LWL Σε ισχυρό κινητήρα για σκάφη αναψυχής αναφέρεται και ή Κοινοτική Οδηγία 94/25/ΕΚ, ως ακολούθως: «Ό κατασκευαστής εξασφαλίζει ότι το σκάφος έχει ικανοποιητικά χαρακτηριστικά χειρισμών με τον πλέον ισχυρό κινητήρα για τον οποίο έχει σχεδιαστή και κατασκευαστή» (το πλοίο).


21 Σε εναρμόνιση με την κοινοτική οδηγία, στην παράγραφο 1 τού άρθρου 40, τού Ν.3182/2003, μάς δίδεται και ή έννοια «Παραδοσιακό Πλοίο» με απλό και πλέον κατανοητό τρόπο. Ήτοι: «Παραδοσιακό πλοίο. Το πρωτότυπο και κάθε μεμονωμένο ομοίωμα ιστορικού πλοίου πού σχεδιάστηκε πριν το έτος 1965 και κατασκευάστηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος από τα αρχικά υλικά» Φυσικά σ’ αυτά τα πλοία συγκαταλέγονται και τα Ελληνικά πλοία πού κατασκευάστηκαν με τον παραδοσιακό τρόπο. Για τούς όρους: Πλοίο, Πλοιάριο, Μικρό Σκάφος, Πλοίο Αναψυχής, ή Ελληνική νομοθεσία διαθέτει “Πολυφωνία”. Σε μερικές από τις οποίες οι έννοιες αποδίδονται ορθά και με σύνεση. Σε άλλες ακροβατούν φέροντας σύγχυση κατά την ερμηνεία και εφαρμογή των νομοθετημάτων. Στο παράδειγμά μας περιλαμβάνονται σωστοί και “οικουμενικοί” όροι, αλλά και φθαρμένοι και διεφθαρμένοι. Ξεκινώντας με την βασική Ελληνική νομοθεσία τής Εμπορικής Ναυτιλίας:

„„ Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου πού κυρώθηκε μέ τόν Ν.3816/1958 Πλοίο Αρθ.1. «Πλοίο κατά την έννοια τού παρόντος νόμου, είναι πάν σκάφος χωρητικότητας καθαρής, τουλάχιστον δέκα (10) κόρων προορισμένων όπως κινήται αυτοδυνάμως εν θαλάσση».

„„ Νόμος 27/75 Άρθ.1. «Ερμηνευτικές λύσεις-Νομολογία» « Έννοια Πλοίου Θαλαμηγοί» «Υπό τον νόμον δεν δίδεται ή έννοια των πλοίων και πλοιαρίων αφιεμένου τού ορισμού του των εις τας διατάξεις τού Ναυτικού Δικαίου. Κατά την διάταξιν δέ τού άρθρου 1 τού Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (Ν.3816/1958)......» Υπ.Οικ.32/1975.

Πλοίο Αναψυχής Οδηγία αριθ.94/25/ΕΚ/16-06-1994. Εναρμόνιση τής Ελληνικής νομοθεσίας με απόφαση τού Υπ.Εθν.Οικ.Ανάπτυξης καί Εμπ. Ναυτιλίας. Αρθ.1 (τής Οδηγίας), παρ.2, «διά τούς σκοπούς τής απόφασης (κατά την μετάφραση, ως σκάφος αναψυχής νοείται κάθε σκάφος παντός τύπου, ανεξαρτήτως συστήματος προώσεως με μήκος γάστρας από 2,50 έως 24 μέτρα,........). Το γεγονός ότι ένα σκάφος μπορεί να χρησιμοποιηθή και προς ναύλωση ή για εκπαίδευση σε πλόες αναψυχής δεν τα εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής τής παρούσας απόφασης εφόσον το σκάφος διατίθεται

στην αγορά για σκοπόν αναψυχής». Στην παράγραφο συνοψίζονται οι έννοιες του πλοίου αναψυχής, του μικρού σκάφους και του επαγγελματικού σκάφους αναψυχής. Αρχίζοντας με τον ειδικό Ν.4211/28-112013, Κύρωση τής πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, «.....Αντιμετώπισης των εξαιρετικά επειγουσών (.....) αναγκών τής Ανωνύμου Εταιρείας «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Ε.». Όπου κατά το άρθ.13, τού αναφερομένου νόμου, για την επιβολή «Τέλους παραμονής καί πλόων (Τ.Π.Π.), πλοίων αναψυχής καί μικρών σκαφών» στα μικρά σκάφη κατατάσσονται τα ιστιοφόρα μήκους ως 7,00 μέτρων και τα μηχανοκίνητα μήκους των 12,00 μέτρων. Στη δε κατηγορία πλοία αναψυχής κατατάσσονται τα ιστιοφόρα άνω των 7,00 μ. και τα μηχανοκίνητα άνω τών12,00 μ. Με τούς πιο πάνω ορισμούς παρατηρείται μια ανακολουθία σε σχέση με τις διατάξεις των προαναφερθέντων βασικών νόμων. Γιατί αν συγκριθούν τα μεγέθη των δύο τύπων σκαφών, σύμφωνα με το σκεπτικό του Κ.Ι.Ν.Δ., ένα ιστιοφόρο σκάφος 7 μέτρων, (λίγο πάνω λίγο κάτω), με μια μηχανή 7 ίππων ή «ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ» του το βγάζει γύρο στους 4,00 κόρους ολικής (K.O.X.), ή καθαρής (Κ.Κ.Χ.) χωρητικότητας. Όμως σύμφωνα με τον Κ.Ι.Ν.Δ. το σκάφος

αυτό δεν λογίζεται ως πλοίο. Είναι κάτω από 10 Κ.Κ.Χ., άρα είναι πλοιάριο, άρα μικρό σκάφος, δηλαδή λέμβος, δηλαδή βάρκα. Αυτή λοιπόν την βάρκα, ο νόμος την ταυτίζει με το Δωδεκάμετρο Μηχανοκίνητο σκάφος των 27,00 Κ.Ο.Χ. και 22,00 Κ.Κ.Χ. που φέρει δύο ντιζελομηχανές, με ιπποδύναμη 350 η κάθε μία, σύνολο 700 Β.Η.Ρ. όπου κατά τον Κ.Ι.Ν.Δ. και τον Ν27/75, θεωρείται πλοίο. Δηλαδή, όχι μικρό σκάφος, όπως το θέλει ο προαναφερθής νόμος. Εδώ υπάρχει θέμα ισοτιμίας. Ο όγκος ενός σκάφους δεν αναφέρεται απλώς για να λέγεται. Αποτελεί παράδοση και θεσμικό κριτήριο στην ναυτιλία για όλων των ειδών εμπορικών συναλλαγών και φορολόγησης. Εν προκειμένω, αφορά την επιβολή “χαρατσιού” στα σκάφη με το προσωνύμιο «Τέλος Παραμονής και Πλόων», υπέρ του δημοσίου. Δηλαδή το πάλαι ποτέ «Τέλη ΚυκλοφορίαςΕδική Εισφορά», το οποίο καταργήθηκε με το άρθρο 12 του Ν.438/76, σε εναρμόνιση με τον Ν27/75. Ειρήσθω εν παρόδω, το μήκος ή τα μήκη ενός σκάφους παρέχουν δεδομένα σχεδιαστικού και κατασκευαστικού ναυπηγικού ενδιαφέροντος. Από ότι έχει παρατηρηθή, χωρίς ιδιαίτερη κατάρτιση εκ μέρους μας, σε ότι αφορά στις νομικές και οικονομικές επιστήμες, βγαίνει το


22 συμπέρασμα ότι οι έννοιες μαζί με τις αρχές και τους στόχους αποτελούν μέρος μείζονος σημασίας για την σύνταξη ενός σχεδίου νόμου. Γεννάται όμως το ερώτημα με τις αντικρουόμενες απόψεις σε βασικές έννοιες της ναυτιλίας. Ένας νόμος πως θα είναι εύκολο να εφαρμοστή στο πλαίσιο της αρχής της χρηστής διοίκησης από τις υπηρεσίες; Για ένα δικαστή, που θα βασιστή για μια απόφαση δίκαια, θα τραβήξη κλήρο και ότι προκύψει; Θα σταθούμε σε δύο ακόμα σημεία που αξίζει τον κόπο σχετικά με τους όρους στον νόμο του Τ.Π.Π. και στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο. Εκτός από τα μεγέθη σε όγκο και σε μήκη παρουσιάζονται και άλλα κριτήρια που κατηγοριοποιούν τα σκάφη-πλοία. Ένα από αυτά είναι και η μεταφορική ικανότητα επιβατών. Ο όρος, επαγγελματικό πλοίο Α/Ψ περιλαμβάνει τα πλοία που διαθέτουν χώρους ενδιαίτησης μέχρι 49 επιβάτες και ναυλώνεται με ολική ναύλωση. Ενώ ο όρος ιδιωτικό πλοίο αναψυχής αφορά τα πλοία που δεν είναι επαγγελματικά σύμφωνα με τις «διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης». Δηλαδή, μια και στο θέμα του ελαχίστου ή του μεγίστου επιτρεπομένου αριθμού επιβατών το Ι.Χ. δεν διαφέρει από το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής η μόνη διαφορά σχετίζε-

ται με την σύμβαση ολικής ναύλωσης. Αμ δε! Στο άρθρο 10 του νομοσχεδίου προβλέπεται η ναύλωση του ιδιωτικού πλοίου Α/Ψ και μάλιστα χωρίς να υπόκειται στην βάναυση γραφειοκρατία που προβλέπεται για τα χαρακτηρισμένα ως Επαγγελματικά Πλοία Α/Ψ. Αλλά ούτε και με την συνοδεία οικονομικών επιβαρύνσεων που προβλέπονται από τις υπόλοιπες διατάξεις του νομοσχεδίου. Συνεπώς έχουμε μια νέα κατηγορία πλοίου Α/Ψ, χωρίς να προσδιορίζεται εννοιολογικά. Παράξενα συμβαίνουν σε όλο το “μήκος” και το “πλάτος” τούτου του νομοσχεδίου. Ένα εκ των οποίων μας παρουσιάζει και στο άρθρο 13, αυτό της παραγράφου 4. Όπου πλοίο αναψυχής με τα «ιδιαίτερα» χαρακτηριστικά μεταφορικής ικανότητας 36 επιβατών και άνω, θα φορολογούνται με συντελεστή 1, όπως και τα πλοία της Α΄κατηγορίας του άρθρ.3 του νόμου 27/75. Αντί να φορολογούνται με συντελεστή 10 όπως τα θέλει να φορολογούνται τα επαγγελματικά πλοία Α/Ψ του νομοσχεδίου, με τις διατάξεις του στο άρθρο 17. Επί πλέον αποκρύπτει και το γεγονός για την μετάταξή τους από την κατηγορία Β΄ ως πλοία Α/Ψ, στην κατηγορία Α΄, δηλαδή σε κρουαζιερόπλοια, προϋποθέτει ότι η ολική τους χωρητικότητα να υπερβαίνει τους 500 κόρους. Τώρα πώς δύναται ένας “παράπλευρος” νό-

μος, να τροποποιή ένα νόμο με επηυξημένη ισχύ όπως ο Ν27/75; Δεν είναι δυνατόν να μπορή να δικαιολογηθεί. Αυτό το νομοσχέδιο δεν διαθέτει όραμα, δεν διαθέτει φαντασία, δεν στοχεύει στην επανεξέλιξη του Greek Yachting για να προπορευτή και πάλι. Από πουθενά δεν φαίνεται να δίνη κίνητρα για επενδύσεις από Έλληνες καραβοκύρηδες. Δεν φαίνεται να νοιάζεται για την αύξηση των πλοίων στο Ελληνικό Νηολόγιο. Ή τουλάχιστον να στηρίξη τα εναπομείναντα Ελληνικά πλοία. Ούτε ασχολείται με την αύξηση του “πραγματικού” εισερχόμενου συναλλάγματος. Μόνον εστιάζεται με όλο του το “είναι” στο στόχο της αρπαχτής. Εισφορές, παράβολα και άλλες εισπράξεις με διάφορους “ευρηματικούς” τίτλους υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κατ’ ανακολουθία του πνεύματος και του γράμματος των ισχυόντων ναυτιλιακών φορονόμων. Όσο για την ανταγωνιστικότητα, η ευρηματικότητα από μέρος του κράτους σε αιτίες και τρόπους για να πληγή είναι πρόσφορες. Αρκεί να ληφθή υπ΄ όψιν ότι κάθε διάταξη της νομοθεσίας που εμποδίζει την ομαλή διαχείριση και λειτουργία εκμετάλλευσης Ε/Γ-ΠΑ/Ψ δουλεύει υπέρ των ανταγωνιστών μας. Θα αναφερθούμε μόνον σε ένα παράδειγμα. Στο θέμα των καυσίμων. Ως γνωστόν τα καύσιμα είναι ένας από τους κύριους συντελεστές της διαμόρφωσης του κόστους της ναύλωσης. Το κόστος του ναύλου αποτελεί το κύριο μέρος της δαπάνης των ναυλωτών πελατών μας. Με αποτέλεσμα να είναι και ένα από τα κριτήρια, για το πώς η ανταγωνιστικότητά μας, φαντάζει. Το κράτος σε αντίθεση με την κοινοτική οδηγία, φρόντισε να αρνηθή τον εφοδιασμό, με «υποκείμενα» καύσιμα και λιπαντικά αλλά και με «ελεύθερα», με το σύστημα επιστροφής ΕΦΚ, σε 90% του στόλου Ε/Γ-Π-Α/Ψ. (Ως επί το πλείστον σκάφη με δεξαμενές χωρητικότητος 1000 λίτρων και κάτω). Με καλή θέληση θα μπορούσε να τροποποιηθή η ΥΑ Τ1940/41/2013 προς όφελος της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού πλοίου αναψυχής. Η ανταγωνιστικότητα πλήττεται επίσης από την λεγόμενη άρση του Καμποτάζ. Φαίνεται ότι υπήρξαν υποχωρήσεις στις πιέσεις από ορισμένους υποστηρικτές του “σπόρ” και μπήκαν ορισμένες ρυθμίσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Είναι ένα κεφάλαιο το οποίο θέτει θέματα προς μελέτη και προσεγμένη συζήτηση. Θέματα όπως: Υπόσταση του Ελληνικού θαλασσίου τουρισμού, Εθνικής Οικονομίας, Ελληνικό Νηολόγιο, Το εθνικό κεφάλαιο πλοίων, λιμένων και πελάγων, εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και όχι μόνον.


23 Αυτά και πολλά σοβαρά θέματα, το νομοσχέδιο τα έχει ξεπετάξει ανεπεξέργαστα, που καταλήγει σε ένα νόμο που θα βλάψη περαιτέρω τον κλάδο αλλά και τα ενδιαφέροντα της χώρας. Ο Ελληνικός Θαλάσσιος Τουρισμός, Κλάδος Πλοίων Αναψυχής, με το αξίωμα ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας, μπορεί κάλλιστα να πορευτή με τους “κύριους” για την ναυτιλία νόμους του Κράτους που είναι: Ο Κώδικας του Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου, ο νόμος 27/1975 και ο νόμος περί Προστιθεμένης Αξίας. Ειδικοί νόμοι και παράπλευροι νόμοι, μέχρι τώρα, μας έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδα. Αν τελικά “κλάδος” και πολιτεία θεωρούν ότι ένας ειδικός νόμος μας χρειάζεται, τότε ο νόμος αυτός θα πρέπει να έχη το χαρακτήρα της κωδικοποίησης των “βασικών νόμων” όπως έχουν προαναφερθή. Θα πρέπει να είναι προσηλωμένοι στις αρχές και τους στόχους των “βασικών νόμων”. Θα πρέπει να ακολουθηθούν οι έννοιες που αποδίδονται για την Ελληνική Ναυτιλία. Θα πρέπη να μην ξεγελαστή και ολισθήση σε κατασκευή προϋποθέσεων που βάζει σε ομηρία την επένδυση σε πλοίο θαλαμηγό υπό Ελληνική Σημαία προς άσκηση ναυτιλιακής επιχείρησης. Ας μη ληφθή ως παράδειγμα ο Ν.2743/99. Γιατί ό νόμος αυτός έγινε, για να καλύψη την κακή εφαρμογή των διατάξεων του Ν.438/76. Η διατήρηση της αναγνώρισης του χαρακτηρισμού Επαγγελματικό Πλοίο Αναψυχής, θα πρέπη να απεμπλακή από την εκτέλεση ορισμένου αριθμού ημερών ναύλου κατά χρονικούς περιόδους, όποιες και αν είναι αυτές. Για την απόκτηση Ε/Γ-Π-Α/Ψ , θα πρέπει να ακολουθηθούν οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν1642/1986, όπως έχει κωδικοποιηθή με τον Ν.2859/2000. Θα πρέπη να οριστικοποιηθεί το φορολογικό status όπως συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ναυτιλία και να ισχύση η βασική αρχή του νόμου περί «αποφυγής διπλής φορολόγησης». Για τους έχοντες ενδοιασμούς για την ορισ τικοποίηση της απαλλαγής, θα τους παραπέμψω στο άρθρο 11 του

Ν.438/76, όπου με την εφαρμογή της ρήτρας του «ισοδύναμου» αποστομώνει τους λαϊκίζοντες. Υπενθυμίζουμε ότι τα φοροάρθρα του Ν.438/76, παραμένουν σε ισχύ με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 21 του Ν.2743/1999, παρόλον ότι έχουν κακοποιηθή βάναυσα από τις υπηρεσίες, αρχής γενομένης από το 4ο έτος της ισχύος του νόμου. Επίσης θα πρέπη να επισημανθή ότι για όποιο ειδικό-παράπλευρο νόμο γίνεται η συζήτηση, αφορά κατά κύριο λόγο αποκλειστικά τις επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει, στην ιδιοκτησία και εκμετάλλευση, μόνον σε Ε/Γ-Π-Α/Ψ. Αυτό που λέγεται από το λαό για τους ψαράδες, «πότε ψάρια πότε λιθάρια» ισχύει και στην περίπτωση της εκναύλωσης ιδιόκτητων Πλοίων Α/Ψ. Δεν συμβαίνει το ίδιο και με τις επιχειρήσεις τους κλάδου, που έχουν ξεφύγει και θεωρούνται από τις επιτυχημένες. Αυτές έχουν ακολουθήσει (και καλώς το έχουν κάνει), την μέθοδο, γνωστή παγκοσμίως ως «business diversification». Δηλαδή επέκταση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων σε ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιείται το ρίσκο αποτυχίας. Γι΄ αυτό και δεν τους επηρεάζει “όποια” και ασύμφορη για την επένδυση διάταξη επιβάλλεται από αυτούς τους λεγόμενους παράπλευρους νόμους σε πλοία Α/Ψ. Για τα «χαράτσια», (και είναι πολλά τα έρημα), αυτό που απομένει να ειπωθή είναι, οι Υπουργοί μας, να συμμαχήσουν με τον Πρωθυπουργό και να κάνουν πράξη, τις εξαγγελίες «όχι άλλα μέτρα».

«Ο Ελληνικός Θαλάσσιος Τουρισμός, Κλάδος Πλοίων Αναψυχής, με το αξίωμα ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας, μπορεί κάλλιστα να πορευτή με τους “κύριους” για την ναυτιλία νόμους του Κράτους...»

«Για τους έχοντες ενδοιασμούς για την οριστικοποίηση της απαλλαγής, θα τους παραπέμψω στο άρθρο 11 του Ν.438/76, όπου με την εφαρμογή της ρήτρας του "ισοδύναμου" αποστομώνει τους λαϊκίζοντες.»


Τ. 37 > ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ '13

25

Acropolis Sailing Week 2014 - A fun, carefree, educational, sailing event! Ένα μοναδικό ιστιοπλοϊκό event σχεδιασμένο από δύο λάτρεις της ιστιοπλοΐας, που έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει και παράλληλα να ψυχαγωγήσει όλους όσους αποφασίσουν να συμμετάσχουν σ αυτό. Η διαδρομή ξεκινά στις 18 Οκτωβρίου 2014 από το Καλαμάκι με πορεία προς την Αρχαία Επίδαυρο και από εκεί προς τον ναό της Αφαίας Αθηνάς στην Αίγινα. Επόμενος σταθμός το Σούνιο, κάτω από τον ναό του Ποσειδώνα και επιστροφή στο Καλαμάκι στις 25 Οκτωβρίου 2014 με δεξίωση απονομής κάτω από την Ακρόπολη. Μελετημένο μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, θα προσφέρει σ όλους τους συμμετέχοντες μοναδικές ιστιοπλοϊκές στιγμές, ψυχαγωγικές εμπειρίες καθώς και επιμορφωτικές επισκέψεις στους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους του Σαρωνικού. Στην διοργάνωση μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μεμονωμένα άτομα που θα ενταχθούν σε ομάδα πιο έμπειρων ιστιοπλόων, καθώς και οργανωμένες ομάδες εμπειρότερων ιστιοπλόων, που φυσικά έχουν εξασφαλίσει ιστιοπλοϊκό σκάφος. Το event περιλαμβάνει, εκτός από ιστιοπλοΐα, BBQ στην παραλία, θεματικές βραδιές, cocktail party, κυνήγι θησαυρού με βάση αρχαιολογικές γνώσεις, γεύματα και αναμνηστικά δώρα καθώς και άλλες εκπλήξεις!

"Ναυτικές Επικοινωνίες" του Ιωάννη Μαραγκουδάκη «Αφιερώνεται με σεβασμό στους Έλληνες θαλασσομάχους του Πολεμικού και Εμπορικού Ναυτικού που ταξίδευαν για πολλά χρόνια χωρίς τη βοήθεια της σημερινής τεχνολογίας.» Ο Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης συνεχίζοντας την προσπάθειά του για την έκδοση βοηθημάτων που συντείνουν στη βελτίωση της ναυτικής τέχνης, προχώρησε και εις την παρούσα έκδοση, πιστεύοντας ότι θα καλύψει ενδεχομένως ένα κενό που υπάρχει σήμερα στην ενημέρωση για τις τεχνολογικές καινοτομίες των ναυτικών επικοινωνιών. Το 240 σελίδων βιβλίο, καλύπτει όλα τα θέματα που αφορούν στις ναυτικές επικοινωνίες, με 70 εικονογραφήσεις και 14 παραρτήματα που περιέχουν στοιχεία επικοινωνιών για ταξίδια στη Μεσόγειο, Μαύρη Θάλασσα και Κασπία.

ΕΚΔΟΣΗ / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ (ΠΟΙΑΘ) Ακτή Δηλαβέρη 3, Μικρολίμανο 18533 Πειραιάς Τηλ:

210 4123.357,

210 4113.201,

Fax:

210 4227.038

email: horc@otenet.gr www.horc.gr


26 Παραλαβή & Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει την προκήρυξη του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη μακροχρόνιας Σύμβασης Παραχώρησης για την «Παροχή Υπηρεσιών Ευκολιών Παραλαβής και Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων που καταπλέουν στη λιμενική ζώνη του ΟΛΠ μέσω της Μελέτης - Κατασκευής - Χρηματοδότησης - Λειτουργίας - Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Σταθερής (Χερσαίας) Λιμενικής Εγκατάστασης Παραλαβής», βάσει της εθνικής και κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η προκήρυξη αυτή αποτελεί ένα ακόμα βήμα εκσυγχρονισμού του λιμένα και προσαρμογής του στις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Η Σύμβαση Παραχώρησης θα αφορά: • την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής, δηλαδή τις υπηρεσίες παραλαβής - συλλογής – αποθήκευσης - επεξεργασίας και απομάκρυνσης – τελικής διάθεσης, κατά περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, των υγρών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων, στα πλοία που καταπλέουν στη Λιμενική Ζώνη του ΟΛΠ. • τη μελέτη - κατασκευή - χρηματοδότηση λειτουργία - συντήρηση και εκμετάλλευση χερσαίας εγκατάστασης παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων. Σύμφωνα με την 30/2013 Διακήρυξη, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 27-02-2014. Σημειώνεται ότι ο Λιμένας Πειραιά υποδέχεται πολύ μεγάλο αριθμό πλοίων, μικρής και μεγάλης χωρητικότητας, ενώ ο όγκος των διελεύσεων σε συνδυασμό με τη νευραλγική θέση στη λεκάνη της Μεσογείου αναδεικνύουν τον Πειραιά ως τον σημαντικότερο λιμένα της περιοχής και το μεγαλύτερο διαμετακομιστικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η λειτουργία κατάλληλων, για τον όγκο των καταπλεόντων πλοίων, υποδομών διαχείρισης υγρών αποβλήτων των πλοίων είναι μέγιστης σημασίας, καθώς εξασφαλίζει, πέραν της συμμόρφωσης της Χώρας μας με την Κοινοτική και διεθνή νομοθεσία, την αποτροπή της ρύπανσης των θαλασσών και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος με τον περιορισμό της απόρριψης στη θάλασσα αποβλήτων πλοίου. Είναι δεδομένη η πάγια υποχρέωση του Λιμένα Πειραιά να διαθέτει λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων των πλοίων, καθώς επίσης είναι δεδομένη η

ζήτηση αυτών των υπηρεσιών, για μεγάλο χρονικό διάστημα και με συνεχώς αυξανόμενη πελατειακή βάση. Για την κάλυψη αυτών των αναγκών είναι απαραίτητη η λειτουργία μιας σύγχρονης μονάδας διαχείρισης αποβλήτων, που να διασφαλίζει τη σωστή διαχείριση των υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων των πλοίων. Όπως επισήμανε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠ Α.Ε. κ. Γιώργος Ανωμερίτης, έχουν δημιουργηθεί νέα δεδομένα, τα οποία επιβάλλουν να αναζητηθούν νέοι τρόποι λειτουργίας των λιμενικών εγκαταστάσεων και παροχής λιμενικών εξυπηρετήσεων στα πλοία, διότι: 1. Οι διοικητικές, αστικές και ποινικές ευθύνες των φορέων διαχείρισης των λιμένων, είτε για την προστασία του περιβάλλοντος, είτε για την τυχόν αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση των πλοίων, έχουν γίνει βαρύτερες και τους βαρύνουν αποκλειστικά, παρά την ύπαρξη αναδόχων. 2. Οι περιβαλλοντικές ευαισθησίες έχουν επεκταθεί σε σημείο πλέον να επιβάλλεται, όχι μόνον η μη απόρριψη των αποβλήτων στη θάλασσα, αλλά και η περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση αυτών που μεταφέρονται σε χερσαίους χώρους (υγειονομική ταφή, αποτέφρωση, κομποστοποίηση, κλ.π.), καθώς και η αξιοποίησή τους (ανακύκλωση, αναγέννηση, παραγωγή ενέργειας κ.λ.π.). 3. Η χρήση και λειτουργία πλωτών λιμενικών εγκαταστάσεων (πλωτού διαχωριστήρα) για τα υγρά απόβλητα, η οποία αποτέλεσε κατά τα παρελθόντα έτη τη μοναδική κατ’ ανάγκη λύση, δεν ενδείκνυται πλέον διότι: α) απαιτεί θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή για την αγκυροβολία και λειτουργία του, τη στιγμή που οι θαλάσσιες ζώνες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του Λιμένα (εμπορικό λιμάνι), β) η λειτουργία πλωτής εγκατάστασης εγκυμονεί κινδύνους ρυπάνσεων του περιβάλλοντος, γ) η μεθοδολογία λειτουργίας του δεν μπορεί να εξελιχθεί τεχνολογικά, και δ) για τη θέση αγκυροβόλησης και τη λειτουργία του στην Κυνόσουρα Σαλαμίνας υφίστανται οξύτατες αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής, συλλογικών φορέων προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και κίνδυνοι μη περαιτέρω αδειοδότησης λόγω του αρχαιολογικού χαρακτήρα της περιοχής, πρόβλημα που ενδεχομένως να ενταθεί λόγω των προγραμματιζόμενων εκδηλώσεων για την επέτειο

των 2.500 ετών από τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας. Όλα αυτά συνηγορούν στην ανάγκη για τη δημιουργία χερσαίων λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου για τα πλοία που καταπλέουν στο λιμάνι του Πειραιά, η χρηματοδότηση της οποίας θα προκύψει μέσω της μακροχρόνιας παραχώρησης εκμετάλλευσης των υποδομών και παραχώρησης υπηρεσιών. Από την υλοποίηση της επένδυσης θα προκύψουν ευρύτερα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη (ανάπτυξη, απασχόληση, προστασία περιβάλλοντος κ.λ.π.) για την τοπική κοινωνία, την Εθνική οικονομία, τον ΟΛΠ Α.Ε. και το Δημόσιο. Με τη δημιουργία αυτών των υποδομών ο ΟΛΠ αποδεικνύει έμπρακτα την τήρηση των βασικών αρχών που ισχύουν για όλους τους τομείς περιβαλλοντικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή: α) αρχή της πρόληψης (αποφυγή δημιουργίας αποβλήτων στην πηγή), β) αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει” (το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων επιμερίζεται στους παραγωγούς), γ) αρχή της προληπτικής δράσης (λαμβάνονται μέτρα για να αποφευχθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις) και δ) αρχή της εγγύτητας (η διαχείριση αποβλήτων γίνεται όσο το δυνατόν κοντά στην πηγή). Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΛΠ Α.Ε. έχει αναγνωρισθεί από το 2011 ως ECOPORT από την ESPO με πιστοποίηση των Lloyd’s και από το 2013 έχει λάβει τίτλους πιστοποίησης των διεθνών προτύπων ποιότητας EN ISO 9001:2008 και EN ISO 14001:2004 για τις υπηρεσίες της δραστηριότητας της Κρουαζιέρας από τους οίκους Lloyd’s και Bureau Veritas, τίτλο τον οποίο και θα διατηρήσει με νέες προσαρμογές και εκσυγχρονισμό. Περίληψη της διακήρυξης ο ΟΛΠ Α.Ε. απέστειλε και δημοσίευσε στα Ευρωπαϊκά Όργανα, ενώ μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών θα συνταχθεί για έγκριση από το Δ.Σ. η σχετική Σύμβαση Παραχώρησης, η οποία και θα αποσταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο.


27 Πολιτιστική Ακτή Πειραιά Ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση των έργων της Πολιτιστικής Ακτής Πειραιά έγινε κατά τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού της 16ης Δεκεμβρίου 2013, στην οποία εγκρίθηκαν ομόφωνα: 1.

2.

Το τροποποιημένο κτιριολογικό πρόγραμμα και το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών του Αρχαιολογικού-Θεματικού Μουσείου Πειραιά, στο κτίριο "Καστράκι" της Ηετιώνιας Ακτής. Η μελέτη που απέσπασε το Α΄ Βραβείο του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για τη μετατροπή του παλιού SILO σε Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων.

Όπως είναι γνωστό στον ευρύτερο χώρο της Πολιτιστικής Ακτής Πειραιά, έκτασης 180.000

τ.μ., τον οποίο παραχώρησε ο ΟΛΠ Α.Ε. για δημιουργία πάρκων, ελεύθερων χώρων ακτογραμμής και μιας «γειτονιάς Μουσείων και Πολιτισμού», προβλέπεται η ενοποίηση του αρχαιολογικού χώρου των Ηετιώνιων Πυλών με το κτίριο και τον περιβάλλοντα χώρο του στο Καστράκι ως ενιαίου Αρχαιολογικού Πάρκου και Αρχαιολογικού Θεματικού Μουσείου. Ήδη έχει καταρτισθεί η συγκοινωνιακή μελέτη, η οποία έχει αποσταλεί στο Δήμο Δραπετσώνας-Κερατσινίου για τα θέματα ενοποίησης και οι σχετικές προμελέτες για το Μουσείο, καθώς και ειδική σύσκεψη με την Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά για το Πάρκο Μικρασιατών.

μετά τη σύσκεψη που έγινε για την ένταξη στο Πρόγραμμα Jessica δράσεων της Πολιτιστικής Ακτής «ο ΟΛΠ Α.Ε. θα προχωρήσει πλέον: (α) στην ανάθεση των οριστικών μελετών για το έργο του Μουσείου Ενάλιων Αρχαιοτήτων και (β) στην Προκήρυξη, τέλος Ιανουαρίου, για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων για την ανάπλαση του υπάρχοντος κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου του Αρχαιολογικού-Θεματικού Μουσείου Πειραιά. Εκφράζω την ικανοποίηση μου για τις Αποφάσεις του ΥΠΠΟ και τα συγχαρητήρια μου στην ΚΣΤ΄ Εφορία Αρχαιοτήτων Πειραιά, τα στελέχη και τους συμβούλους του ΟΛΠ».

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του ΟΛΠ Α.Ε. κ. Γιώργος Ανωμερίτης,

Eurobank - ΣΕΒ: "Η Ελλάδα Καινοτομεί" Ολοκληρώθηκε την Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2013 ο 2ος Διαγωνισμός Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας "Η Ελλάδα Καινοτομεί!" που συνδιοργανώνουν από το Μάιο του 2010 η Eurobank και ο ΣΕΒ. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι να κινητοποιήσει τις δημιουργικές δυνάμεις της χώρας μας και να προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια προς επένδυση, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία μιας γέφυρας ανάμεσα στη δυναμική επιχειρηματικότητα και την καινοτόμο επιστημονική δραστηριότητα. Μεταξύ των 4 ομάδων που βραβεύτηκαν είναι η ομάδα με εκπρόσωπο τον κ. Ιγνάτιο Φωτίου που έλαβε το 1ο Βραβείο Καινοτομίας για την πρόταση “Μη μόνιμη διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση στη θάλασσα ατόμων με κινητικά προβλήματα”. Πρόκειται ουσιαστικά για μια συσκευή, το Seatrac, που περιλαμβάνει ένα ηλεκτροκίνητο κάθισμα (που κινείται σε σταθερή τροχιά με την ηλιακή ενέργεια) και ένα απλό αδιαβροχοποιημένο τηλεχειριστήριο και επιτρέπει στα άτομα με περιορισμένη κινητικότητα να διασχίσουν την ακτή και να μπουν στη θάλασσα χωρίς τη βοήθεια συνοδού. Με δεδομένη την οικονομική και κοινωνική σημασία των ατόμων με κινητικά προβλήματα, το Seatrac αξίζει προσοχής και περαιτέρω διερεύνησης (www.tobea.gr)

Νέος Γενικός Διευθυντης στο ΣΕΤΕ Την ανάθεση άσκησης καθηκόντων Γενικού Διευθυντή του ΣΕΤΕ ενέκρινε το ΔΣ του Συνδέσμου στον κ. Αλέξανδρο Λαμνίδη, ο οποίος διατηρεί ταυτόχρονα και τη γενική διεύθυνση του νεοσύστατου Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ). Η διττή θέση θα επιτρέψει τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και συντονισμό του συνόλου της λειτουργίας του ΣΕΤΕ και των υποστηρικτικών της εργαλείων. Ο κ. Λαμνίδης αντικαθιστά τον κ. Γιώργο Δρακόπουλο, ο οποίος ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τον ΣΕΤΕ, ύστερα από 20 χρόνια προσφοράς. Σχετικά με τις διοικητικές αλλαγές, ο Πρόεδρος, κ. Ανδρέας Ανδρεάδης δήλωσε: «Η συμβολή του κ. Δρακόπουλου στην ενδυνάμωση και καθιέρωση του ΣΕΤΕ ήταν καθοριστική τα τελευταία 20 χρόνια. Θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε θερμά για τις υπηρεσίες, τις γνώσεις και την πίστη που έδειξε στον Σύνδεσμο και να του ευχηθούμε καλή επιτυχία στα επόμενα σχέδια του. Το 2014 θα είναι μια χρονιά κατά την οποία ο ΣΕΤΕ θα αλλάξει γραμμή πλεύσης και θα επιταχύνει την εφαρμογή των καινοτομιών του. Δουλεύοντας συλλογικά τόσο με το ΙΝΣΕΤΕ, όσο και με την Marketing Greece θεωρούμε ότι ο ΣΕΤΕ θα επιτύχει τους στόχους του και θα συμβάλλει καλύτερα στην υποστήριξη του Κράτους ως κοινωνικός εταίρος. Είμαι βέβαιος ότι ο κ. Λαμνίδης, με την εμπειρία, την επιχειρηματική σκέψη και τη διορατικότητα που τον διακρίνει, θα οδηγήσει τον ΣΕΤΕ στην εκπλήρωση των στόχων του». Υπενθυμίζεται ότι στο ΙΝΣΕΤΕ καθήκοντα Επιστημονικού Διευθυντή έχει αναλάβει ο κ. Άρης Ίκκος και καθήκοντα Διοικητικού Διευθυντή, ο κ. Γιώργος Αμβράζης. Παράλληλα, τον συντονισμό της επικοινωνίας του ΣΕΤΕ και του ΙΝΣΕΤΕ αναλαμβάνει ο κ. Ξενοφών Πετρόπουλος, μέχρι σήμερα υπεύθυνος επικοινωνίας του ΣΕΤΕ.

10% οι παρακρατήσεις από Βρετανία το '14 Με την ευκαιρία της έκθεσης τουρισμού World Travel Market στο Λονδίνο ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ, κ. Ανδρέας Ανδρεάδης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Αυξημένες κατά 10% εμφανίζονται οι προκρατήσεις προς την χώρα μας από την Βρετανική αγορά για το 2014 σε σχέση με το 2013, από ένα πρώτο δείγμα 200.000 προκρατήσεων που αποτελούν περίπου το 10% του αναμενόμενου συνόλου επισκεπτών από την χώρα αυτή. Σε σχέση μάλιστα με τους κύριους ανταγωνιστές μας, την Ισπανία και την Τουρκία, όπου οι προκρατήσεις είναι στα ίδια με πέρυσι επίπεδα, φαίνεται ότι κερδίζουμε μερίδιο αγοράς, ενώ και η Αίγυπτος παρουσιάζει σοβαρή υποχώρηση. Αυτά αποτελούν μία πρώτη θετική ένδειξη συνέχισης της φετινής δυναμικής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Η άλλη θετική ένδειξη είναι ότι έχουν προγραμματισθεί, για δεύτερη συνεχή χρονιά, επιπλέον 1.000.000 νέες αεροπορικές θέσεις προς την χώρα μας. Εάν η πορεία της Βρετανικής αγοράς εμφανισθεί και στις άλλες χώρες, όπου ακόμη δεν ξεκίνησαν ουσιαστικά οι προκρατήσεις, προδιαγράφεται ως εφικτή η επίτευξη του στόχου για το 2014 των 18 εκατ. αφίξεων και των 13 δισ. Ευρώ σε άμεσα έσοδα, μαζί με την κρουαζιέρα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χώρα να συνεχίσει να εκπέμπει εικόνα σταθερότητας, αποφασιστικότητας και προσήλωσης στην υλοποίηση των βασικών της στόχων, πράγμα για το οποίο είμαστε όλοι υπεύθυνοι».


28 Νέα εποχή συνεργασίας HELMEPA και Αμερικανικής Ακτοφυλακής Στενότερη και συστηματικότερη γίνεται η συνεργασία HELMEPA και Αμερικανικής Ακτοφυλακής (USCG) μετά τη σύσκεψη αντιπροσωπείας εταιρειών-μελών και αξιωματούχων της USCG στο αρχηγείο της στην Washington, την 25η Νοεμβρίου 2013. Στόχος της μακρόχρονης συνεργασίας των δυο οργανισμών είναι να μπορούν οι εθελοντές πλοία, εταιρείες και ναυτικοί μέλη της HELMEPA, να συνεχίσουν να διατηρούν τις υψηλές επιδόσεις τους ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των επιθεωρήσεων στις HΠΑ. Επίσης, να δίνονται λύσεις σε προβλήματα που εντοπίζουν κατά την παραμονή και λειτουργία στα λιμάνια της χώρας. Της σύσκεψης προήδρευσε ο RDML J.A. Servidio, Assistant Commandant for Prevention Policy με εισηγητή το Γενικό Διευθυντή της HELMEPA, Δ. Κ. Μητσάτσο και συμμετοχή των: • CAP J.C. Burton, Director of Inspections and Compliance • F.J. Sturm, Deputy Director of Commercial Regulations and Standards • CDR R.E. Holmes, Director of Prevention Policy • CDR M. Zamperini, Chief, Division of Foreign & Offshore Compliance • CDR R. Allain, Office of Environmental Standards • ΑNDRIAKI SHIPPING, Π. Χρυσάνθη • CHANDRIS HELLAS, Ν. Καμπούρης

• CLEOPATRA SHIPPING, Ι. Κουλουκουντής • COSTAMARE SHIPPING, Ι. Δρακογιαννόπουλος • DANAOS SHIPPING, Η. Λαδάς και Φ. Γιούρντας • DYNAMARINE, Α. Γλύκας • EURONAV SHIP MANAGEMENT, Π. Πίππος • SPRINGFIELD SHIPPING, Β. Μπάρκα, και • HELMEPA, Kρ. Πρεκεζέ και Σ. Βολάκης. Η σύσκεψη άρχισε με την παρουσίαση της φιλοσοφίας και των στόχων της HELMEPA, της διαχρονικής της εξέλιξης, της συμμετοχής των Ελλήνων αξιωματικών στα επιμορφωτικά της προγράμματα καθώς και τις συνεργασίες της με Ναυτιλιακές Αρχές και Διεθνείς Οργανισμούς. Η από κοινού καταρτισμένη ημερήσια διάταξη περιελάμβανε τις ακόλουθες ενότητες θεμάτων οι οποίες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα μέλη της HELMEPA: • Πρόληψη ρύπανσης από πλοία - Διαχείριση καταλοίπων πλοίων στις ΗΠΑ - Επάρκεια Ευκολιών Υποδοχής στα λιμάνια των HΠΑ - Αναγνωρισμένα Alternate Management Systems επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος - Συγκεκριμένες απαιτήσεις του Vessel General Permit • Επιθεωρήσεις Ασφάλειας και Security-Port State Control και ειδικά αυτές που προηγούνται των εργασιών μεταφόρτωσης (lightering) ή φορτοεκφόρτωσης πετρελαίου - Αλληλεπίδραση πλοιάρχου και αξιωματικών Port State Control - Ομοιόμορφη εκτέλεση διαδικασιών επιθεώρησης στις ΗΠΑ - Κλίμακες πρόσβασης στα πλοία σε λιμάνια - Επαναπατρισμός ναυτικών

Clearance σε διαύλους και ποτάμια - Διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών ναυτιλιακών εκδόσεων • Κίνητρα σε πλοία-μέλη της HELMEPA με πιστοποιητικό Qualship 21 • Συνθήκες και επικινδυνότητα πετρελεύσεων στον Κόλπο του Μεξικού • Εφαρμογή των απαιτήσεων του Act to Prevent Pollution from Ships (APPS) Συνοψίζοντας τις συζητήσεις στα παραπάνω, o RDML J.A. Servidio είπε πως τα θέματα και οι ερωτήσεις που τέθηκαν είναι δικαιολογημένες και προέτρεψε τις εταιρείες-μέλη να στέλνουν στην USCG μέσω της HELMEPA αναφορές για τυχόν αδυναμίες ώστε αυτές να αντιμετωπιστούν. Επίσης, πως περιμένει προτάσεις για περαιτέρω κίνητρα στους καλούς διαχειριστές-μέλη της HELMEPA, που είναι και κάτοχοι πιστοποιητικού Qualship 21. Κοινή υπήρξε η διαπίστωση πως η πρωτοβουλία αυτών των συναντήσεων HELMEPA και USCG ήταν επιτυχής και θα συνεχιστεί καθώς η πρώτη σύσκεψη απέδειξε πως η ειλικρινής ανταλλαγή απόψεων είναι χρήσιμη και εποικοδομητική για την προώθηση κοινά αποδεκτών λύσεων για τη διευκόλυνση του θαλάσσιου εμπορίου. Τέλος, ο κ. Μητσάτσος, επέδωσε στον RDML Servidio το θυρεό της HELMEPA σε ανάμνηση της πρώτης αυτής συνάντησης και επακολούθησε γεύμα σε φιλική ατμόσφαιρα.

• Ασφάλεια ναυσιπλοΐας στις ΗΠΑ - Underkeel

H HELMEPA παρουσιάζει το Global Observatory on Marine Litter (GOML) σε Μεσογειακή διάσκεψη Εκπρόσωποι 21 Μεσογειακών Κρατών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μη-κυβερνητικών οργανισμών συμμετείχαν μεταξύ 3 και 6 Δεκεμβρίου στην Κωνσταντινούπολη στη 18η Διάσκεψη των Συμβαλλόμενων Μερών της Συνθήκης της Βαρκελώνης για την Προστασία του Παράκτιου και Θαλάσσιου Περιβάλλοντος της Μεσογείου. Η HELMEPA έλαβε μέρος στη σημαντική αυτή συνάντηση ως συνεργαζόμενος φορέας του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης (UNEP-MAP Partner). Σκοπός της συνάντησης ήταν η αξιολόγηση της προόδου που έχει επιτευχθεί μέσω των περιβαλλοντικών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν σε χώρες της Μεσογείου τη διετία 2012-2013 και η συμφωνία για μελλοντικές δράσεις που θα οδηγήσουν στην επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή. Μεταξύ των σημείων που συμφωνήθη-

καν ήταν η υιοθέτηση του Περιφερειακού Σχεδίου για τα Θαλάσσια Απορρίμματα που στοχεύει στην πρόληψη και μείωση των απορριμμάτων σε θάλασσες και ακτές της Μεσογείου, θέτοντας σαφή χρονοδιαγράμματα μέχρι το 2025. Σε ειδική παράλληλη εκδήλωση που οργανώθηκε σε συνεργασία με το MIO-ECSDE και το MEDPOL, στέλεχος του Τομέα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης παρουσίασε τη λειτουργία του Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου για τα Θαλάσσια Απορρίμματα (GOML) και άλλες πρόσφατες πρωτοβουλίες της HELMEPA που αποσκοπούν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα στη ναυτιλία για την αντιμετώπιση αυτού του διαχρονικού προβλήματος ρύπανσης. Άλλα θέματα που αποφασίστηκαν ήταν: • Δημιουργία δικτύου προστατευόμενων

παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών και δέσμευση για την εφαρμογή μέτρων προστασίας και διαχείρισης. • Εφαρμογή της Οικοσυστημικής Προσέγγισης (Ecosystem Approach) για την επίτευξη Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης στη Μεσόγειο μέχρι το 2020. • Δημιουργία δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών και συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών των Μεσογειακών Κρατών για την εφαρμογή της MARPOL. • Δέσμευση για σχεδιασμό περιβαλλοντικά φιλικών παράκτιων πόλεων και βελτίωση στη διαχείριση λυμάτων και αποβλήτων.


29 Bronze Ermis Award για το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Παραδοσιακά Επαγγέλματα» Η Blue Star Ferries, μέλος της Attica Group και η εταιρεία MSPS Corporate Affairs βραβεύτηκαν με το Bronze Ermis Award στην κατηγορία "Low Budget", της ενότητας Ermis PR κατά τη διάρκεια της κορυφαίας εκδήλωσης του κλάδου της επικοινωνίας, που διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Ένωση Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδας, Ermis Awards.

Παραδοσιακή... Καινοτομία από την Blue Star Ferries.

Το βραβείο αφορά στο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Blue Star Ferries με τίτλο "Παραδοσιακά Επαγγέλματα", το οποίο αποσκοπεί στην αναβίωση και συντήρηση παραδοσιακών Η Blue Star Ferries, μέλος της Attica Group βραβεύτηκε με το Bronze Ermis Award 2013 επαγγελμάτων και στην κατηγορία «Low Budget», της ενότητας Ermis PR για το πρόγραμμα εταιρικής τεχνών που αντιμεκοινωνικής ευθύνης με τίτλο «Παραδοσιακά Επαγγέλματα». τωπίζουν ολοένα και εντονότερα τον κίνδυνο αφανισμού. Μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της www. bluestarferries.gr, η Blue Star Ferries παρουσιάζει μία σειρά από επαγγέλματα και τέχνες που ασκούνται στα Ελληνικά νησιά ενώ παράλληλα αναδεικνύει τον ρόλο της τοπικής κοινωνίας και τη σημασία της διατήρησης και της προστασίας της εθνικής μας κληρονομιάς. Αξίζει να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο πρόγραμμα απέσπασε το 2012 το Corporate Affairs Excellence Award στην κατηγορία "Δράση Πρόγραμμα Χαμηλού Κόστους", της ενότητας "Αριστεία Προγράμματος/Δράσεις" της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ). Το πρόγραμμα "Παραδοσιακά Επαγγέλματα" αποτελεί μέρος του συνολικού προγράμματος κοινωνικής υπευθυνότητας της Attica Group που τιτλοφορείται "Με προορισμό εσάς".

Κερδίστε Δωρεάν υφαλοχρώματα Seajet για τα επόμενα 3 έτη Μια σειρά από αριθμημένα 'χρυσά νομίσματα', τοποθετημένα τυχαία σε επιλεγμένα δοχεία από τις λίγες εναπομείναντα παρτίδες των μπλε δοχείων των υφαλοχρωμάτων Seajet θα προσφέρουν σημαντική ανταμοιβή για τον τυχερό που θα τα ανακαλύψει. Με βάση ένα θέμα που δεν διαφέρει πολύ από το "χρυσό εισιτήριο" στην ταινία "O Charlie και το εργοστάσιο σοκολάτας", τα "χρυσά νομίσματα" της Seajet θα προσφέρουν σε εκείνους τους τυχερούς πελάτες που θα τα ανακαλύψουν, δωρεάν υφαλοχρώματα για τα επόμενα 3 χρόνια. Το πρόγραμμα των "Χρυσών Νομισμάτων" της Seajet θα διαρκέσει από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2014, ενώ τα νομίσματα έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην μπορεί κάποιος να τα ανακαλύψει κουνώντας απλά ένα δοχείο. Οι τυχεροί που θα ανακαλύψουν ένα "χρυσό νόμισμα" Seajet θα πρέπει να καταχωρήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους απευθείας με τη Seajet στην Ολλανδία, το συντομότερο δυνατό, επικοινωνώντας με την Emily Schreurs στο Seajet@cmpeurope.eu Για περισσότερες πληροφορίες ΝΑΥΤΙΛΟΣ Ε.Π.Ε www.nautilus.gr

To λογότυπο της Ελληνικης Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε Η Beetroot ανέλαβε το σχεδιασμού του λογοτύπου της Ελληνικης Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα ιστιοπλοϊκό με ανοιχτό πανί προκύπτει από τα αρχικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (e.u.). Το μέσο που με το οποίο μπόρεσαν να επικοινωνήσουν και να συνδεθούν οι αρχαίοι λαοί, υπενθυμίζει τις απαρχές της ένωσης των λαών της Ευρώπης αλλά και το ότι σήμερα, ίσως πιο πολύ από ποτέ, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής ένωσης, αρμενίζουμε μαζί προς ένα κοινό μέλλον. Το αεικίνητο σύμβολο της εξερεύνησης παρουσιάζεται εδώ ως αλληγορία της επικοινωνίας μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών, της αρμονικής αλλά και παραγωγικής συνύπαρξης και συνεργατικότητας που απαιτείται μέσα σε έναν δεδομένο χώρο και του κοινού ταξιδιού προς την ανάπτυξη.


30 ΒΙΒΛΙΟ: Η ποιητική στην ποίηση του Νικηφόρου Βρεττάκου Κυκλοφόρησε από το ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ Ο.Λ.Π. το δεύτερο βιβλίο του Γιώργου Ανωμερίτη για το Νικηφόρο Βρεττάκο, του οποίου η σύζυγος Καλλιόπη Βρεττάκου – Αποστολίδου υπήρξε για πολλά χρόνια υπάλληλος του ΟΛΠ. Ο Νικηφόρος Βρεττάκος με την οικογένεια του έζησαν για 17 χρόνια στην οδό Καραΐσκου 104 στον Πειραιά. Το δεύτερο αυτό βιβλίο αποτελεί μια θεματική ανθολογία της “ποίησης” στο έργο του ποιητή υπό τον τίτλο “Η ποιητική στην ποίηση του Νικηφόρου Βρεττάκου”. To βιβλίο πραγματεύεται τη μεγάλη αγωνία και αναζήτηση του ποιητή για την ποίηση και την πορεία της μέσα από αναφορές και επισημάνσεις σε 141 ποιήματά του, τα οποία ανθολογούνται και συνοπτικά παρατίθενται ως ένα είδος οδηγού στο τέλος του βιβλίου.

Η ποιητική στην ποίηση του Νικηφόρου Βρεττάκου Συγγραφέας: Γιώργος Ανωμερίτης Φωτογραφίες: Αρχείο Κώστα Βρεττάκου Σελίδες: 253 Γλώσσα έκδοσης: Ελληνικά Εκδόσεις: Ιστορικό Αρχείο ΟΛΠ Παραγωγή: Εκδόσεις ΠΟΤΑΜΟΣ ISBN: 978-618-80892-1-1

Ο Γιώργος Ανωμερίτης, διαχρονικός ποιητής ο ίδιος αφού από το 1963 έχει εκδώσει επτά ποιητικές συλλογές, με την έκδοση του βιβλίου αυτού συμπληρώνει την αναφορά του στο Νικηφόρο Βρεττάκο που ξεκίνησε με αφορμή το “έτος Βρεττάκου” για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Ήδη το βιβλίο του “Ο Βρεττάκος του Πειραιά” έχει αξιολογηθεί ως σημαντική συμβολή στην πειραϊκή και ποιητική βιβλιογραφία, αφού περιέχει πρωτογενή και άγνωστα στοιχεία για τη ζωή και το έργο του. Όπως και ο ίδιος γράφει για το Βρεττάκο: «Αυτή η αναζήτηση της ισορροπίας ανάμεσα στο φως

H SAND PEOPLE Communication στην Ελλάδα Η εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων και Προβολής με έδρα το Μιλάνο ανακοινώνει την αποκλειστική συνεργασία με την ελληνική εταιρεία Carbon Free Press. Μια συνεργασία με στόχο την προώθηση Ελληνικών εταιρειών στις αγορές του εξωτερικού. Οι δύο εταιρείες προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις προβολής και επικοινωνίας σε αγορές όπως η Αμερική, Ρωσία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Με 10ετή εμπειρία και υψηλή διεισδυτικότητα σε Εφημερίδες, Περιοδικά και Ηλεκτρονικό Τύπο, Portals, TV, η SAND PEOPLE COMMUNICATION διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία στο χώρο της επικοινωνίας. Με σημαντικές συνεργασίες και δίκτυο σε Ρωσία, Τουρκία, η Γαλλία, η Ιταλία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες ανερχόμενες αγορές προσφέρει ανάλογα με τις απαιτήσεις και το διαθέσιμος προϋπολογισμό αποτελεσματικές λύσεις για την προβολή της εταιρείας και την τοποθέτηση της αγοράς σας στην διεθνή αγορά.

Υπηρεσίες: •

Traditional off-line media relations

On-line media relations

Social network and blogger relations

Press event organization

και το σκοτάδι, που τόσο έντονα βίωσε στην καθημερινή του ζωή ο Νικηφόρος, τον οδηγεί στη δική του εσωτερική πάλη. Η φιλοσοφική του αγωνία, όπως εκφράζεται μέσα από το συνολικό του έργο, τον μετατρέπει σε σύγχρονο Σίσυφο, που αναζητά τις απαντήσεις της ποιητικής του έκφρασης μέσα από ποικίλες μορφές, που τον οδηγούν ξανά και ξανά σε νέα ερωτήματα. Προσπαθεί πάντα εναγωνίως ν΄ απαντήσει, στήνοντας γέφυρες ανάμεσα στο αιώνιο και το εφήμερο, ανάμεσα στο κτιστό και το Άκτιστο. Αυτός ο διαχρονικός αγώνας να ενώσει το πνεύμα με το λόγο και την ψυχή δεν θα τον αφήσει να γίνει ένας απλός εικονοπλάστης λέξεων, ούτε ένας τεχνίτης της έμμετρης έκφρασης, και της ρίμας, όπως ο ίδιος έγραψε. Είναι γεγονός, ότι στην πρώτη φάση της έμπνευσης οι εικόνες παίζουν καθοριστικό ρόλο στο μετασχηματισμό της έντασης εξωτερίκευσης του εσωτερικού κόσμου, στα συναισθήματα, και στη μεταφορά της “ψυχής” σε λέξεις.» To βιβλίο “Η ποιητική στην ποίηση του Βρεττάκου”, μια θεματική ανθολογία “ποίησης” του έργου του, εκδόθηκε από το Ιστορικό Αρχείο Ο.Λ.Π. με επιμέλεια του Αρχείου Νικηφόρου Βρεττάκου παραγωγή των εκδόσεων ΠΟΤΑΜΟΣ και σχεδιασμό της Βίβιαν Γιούρη.


31 Ο "Ελληνικός Σύνδεσμος Παραδοσιακών Σκαφών" έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του Ο "Ελληνικός Σύνδεσμος Παραδοσιακών Σκαφών" έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του στις 18/1/2014 στo χώρο των φιλόξενων παραδοσιακών Ναυπηγείων ΨΑΡΡΟΥ στο Πέραμα. Παρέστησαν ΦΙΛΟΙ της ναυτικής παράδοσης και κληρονομιάς ολόκληρου του φορέα, δηλαδή των παραδοσιακών ελληνικών ξύλινων σκαφών και των παραδοσιακών καρνάγιων. Αντηλλάγησαν απόψεις μεταξύ των παρευρεθέντων και αποφασίστηκε: •

Να οργανωθεί ημερίδα το δεύτερο δεκαήμερο Φεβρουαρίου για τρείς ενότητες θεμάτων, που απασχολούν τα μέλη του συνδέσμου και ειδικότερα τους ιδιοκτήτες ξύλινων παραδοσιακών σκαφών και καρνάγιων: α) Καθορισμός προτάσεων για την απαλλαγή από φορολόγηση των παραδοσιακών ξύλινων ιδιωτικών σκαφών αναψυχής. β) Αναγκαιότητα τροποποίησης της Κ.Υ.Α. αριθμ. 4113.203/01 (Φ.Ε.Κ 1281 Β / 13-92005) Ανάπτυξης και Ναυτιλίας περί καθορισμού σκάφους ως παραδοσιακού. γ) Αναγκαιότητα διατήρησης και λειτουργίας των παραδοσιακών καρνάγιων

Ανακοίνωση λειτουργίας του 2ου κατά σειρά "Traditional Boat Show" στα Μέθανα από 30/5/2014 έως 1/6/2014. Το πατροπαράδοτο 'τσιμπούσι' με ορεκτικά, θαλασσινά, ψάρια, κρασί είχε μεγάλη επιτυχία.

Με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου κύριος Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο πρόεδρος ΕΟΤ Δόκτωρ Χρήστος Πάλλης, ο αντιπρόεδρος της Βουλής κύριος Γιάννης Τραγάκης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠ κύριος Γεώργιος Ανωμερίτης, φίλοι της παραδοσιακής Ναυπηγικής

και άνθρωποι της θάλασσας: Πλοίαρχοι, Καραβομαραγκοί, Καλαφάτες, Ιστοράφτες και πληρώματα παραδοσιακών σκαφών. Το προεδρείο του Συνδέσμου σχολίασε τις 3 παραπάνω αποφάσεις. Πιο συγκεκριμένα δόθηκε έμφαση στην αναγκαιότητα εύρεσης συστήματος απαλλαγής φορολόγησης των παραδοσιακών ιδιωτικών ξύλινων σκαφών αναψυχής. Σημειώθηκε ότι σήμερα ένα ξύλινο παραδοσιακό σκάφος του 1940, 20 μέτρων μήκους με ιπποδύναμη 60 ίππων και ένα υπερταχύπλοο πλαστικό κατασκευής 2013 ίδιων μέτρων μήκους και ιπποδύναμης 2000 ίππων έχουν το ίδιο τεκμήριο. Επίσης εξέφρασαν παράπονο γιατί για τις πλωτές αντίκες ελληνικής παραδοσιακής κατασκευής, δεν τηρείται το ευεργετικό σύστημα των αυτοκινήτων αντικών, ως ισχύει αυτό σήμερα στην Ελλάδα. Δηλαδή το κράτος στηρίζει τα παλαιά αυτοκίνητα αλλοδαπής μαζικής κατασκευής και δεν στηρίζει τα μοναδικά χειροποίητα πλωτά σκαριά των ελλήνων καραβομαραγκών και αρμαδώρων. Επίσης κάλεσαν όλους τους φίλους και ιδιοκτήτες παραδοσιακών σκαφών να πλαισιώσουν το 2nd Traditional Boat Show και δήλωσαν ότι στο ανωτέρω Boat Show αναμένεται μεγάλη προσέλευση επισκεπτών από ολόκληρο τον κόσμο. Η συνάντηση έκλεισε με τραγούδια της θάλασσας, της αγάπης και του έρωτα.

Διάκριση για τη VERNICOS YACHTS Βραβεύτηκε από το Σύνδεσμο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ) η VERNICOS YACHTS για το πρωτότυπο διαφημιστικό της στικάκι–USB, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013, στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης PHILOXENIA. Το συγκεκριμένο στικάκι περιλαμβάνει, πέρα από ένα πλήρες αρχείο για τις δραστηριότητες της VERNICOS YACHTS, επιλεγμένη μουσική, ναυτιλιακούς χάρτες, αναλυτικές πληροφορίες για νησιά σε συνεργασία με το Athens Voice, χρήσιμα τηλέφωνα, χώρους ανεφοδιασμού σκαφών σε συνεργασία με την εταιρεία ΕΛΙΝ και πλήθος άλλων πληροφοριών, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Το βραβείο παρέλαβε στη σχετική εκδήλωση η εκπρόσωπος της εταιρείας, κα Μαρίνα Βερνίκου, από την Υπουργό Τουρισμού, κα Όλγα Κεφαλογιάννη.


32

Τ. 37 > ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ '13

chef

Ο διαγωνισμός Chef Competition πραγματοποιήθηκε στις 7 και 8 Μαΐου 2013 με θέμα "ελληνικά βότανα και μέλι". Σε αυτό το τεύχος σας παρουσιάζουμε έναν από τους δυο νικητές που ήρθαν στην τρίτη θέση.

Νάσος Παναγιωτίδης

Chef του NOVA (Α' Κατηγορία)

Ο Αμνός του Απόλλωνα Υλικά: 1kg φιλέτο καρέ αρνιού, 300gr ρεβύθια, 200gr παρμεζάνα τριμμένη, 3 κλωναράκια ρίγανη φρέσκια, 3 κλωναράκια θυμάρι φρέσκο, 3κ.σ μέλι, Αλάτι, Πιπέρι, 100ml μαυροδάφνη, 1 σκελίδα σκόρδο, 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 100ml αρνίσιο, 600ml ζωμό λαχανικών, 150ml ελαιόλαδο, 20gr βούτυρο, κόκους ροζ πιπέρι. Για τη μαρινάδα: 50gr πράσο, 1 φρέσκο κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένο, 2 φύλα δάφνης, 1 κλωνάρι ρίγανη φρέσκια,

1 κλωνάρι θυμάρι φρ'εσκο, 1 κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο, 500ml μαυροδάφνη, 1 καρότο χοντροκομμένο.

Εκτέλεση: Βράζουμε όλα τα υλικά για τη μαρινάδα για 10 λεπτά, αφήνουμε να κρυώσει εντελώς, προσθέτουμε το φιλέτο και το αφήνουμε στο ψυγείο για 24 ώρες. ΠΟΥΡΕΣ ΡΕΒΥΘΙ: Αφού έχουμε μουλιάσει τα ρεβύθια στο νερό για μια νύχτα τα στραγγίζουμε και τα βάζουμε στη κατσαρόλα μαζί με το κρεμμύδι, το σκόρδο, το ζωμό λαχανικών, λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι και 100ml ελαιόλαδο. Όταν τα ρεβύθια έχουν βράσει και είναι αρκετά μαλακά τα σουρώνουμε και κρατάμε το ζωμό. Πολτοποιούμε τα ρεβύθια και τα

κάνουμε πουρέ, προσθέτουμε 1.5 κλωναράκι θυμάρι και 1.5 ρίγανη ψιλοκομμένα, τα ανακατεύουμε, τοποθετούμε μια ποσότητα σε ένα τσέρκι μικρό και το κρατάμε σε ζεστό μέρος μέχρι να σερβίρουμε το πιάτο. ΤΣΙΠΣ ΠΑΡΜΕΖΑΝΑΣ: Ανακατεύουμε τη τριμμένη παρμεζάνα με 1 κλωναράκι θυμάρι,1 ρίγανη και λίγο φρέσκο πιπέρι. Τοποθετούμε ένα αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια φωτιά και βάζουμε 4 κουταλιές από το μίγμα παρμεζάνας σε στογγυλό σχήμα και το ψήνουμε μέχρι να πάρει ένα ξανθό χρώμα. Τα αφήνουμε σε ζεστό μέρος και όχι σκεπασμένα μέχρι το σερβίρισμα. ΦΙΛΕΤΟ ΑΡΝΙΟΥ:

νατή φωτιά, σωτάρουμε το μαριναρισμένο φιλέτο, χαμηλώνουμε τη φωτιά στο μέτριο, σβήνουμε με τη μαυροδάφνη, προσθέτουμε τον αρνίσιο ζωμό, αλάτι , πιπέρι, το μέλι, το υπόλοιπο θυμάρι και ρίγανη. Βράζουμε για 6 λεπτά και αποσήρουμε το κρέας από το τηγάνι. Βράζουμε τη σάλτσα μαζί με λίγη από τη μαρινάδα μέχρι να δέσει η σάλτσα. ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ ΠΙΑΤΟΥ: Σε μια πλευρά σχεδιάζουμε με το μέλι ένα παραλληλόγραμμο τοποθετούμε λίγη από τη σάλτσα και από πάνω τα 4 κομμάτια από το φιλέτο. Στη απέναντι πλευρά το ποθετούμε τον πουρέ ρεβυθιού από το τσέρκι και κολάμε γύρω του τα τσιπς παρμεζάνας. Γαρνίρουμε το πιάτο με μέλι και μερικούς κόκους ροζ πιπεριού.

Σε ένα αντικολλητικό βάζουμε το ελαιόλαδο και το βούτυρο σε δυ-

Καλή σας Όρεξη!


SAILING

Profile for paralos creative & events

Thalassa & Tourism, issue 37  

Issue #37 of the THALASSA & TOURISM magazine, a quarterly edition of the Hellenic Professional Yacht Owners Association.

Thalassa & Tourism, issue 37  

Issue #37 of the THALASSA & TOURISM magazine, a quarterly edition of the Hellenic Professional Yacht Owners Association.

Profile for paralos
Advertisement