Page 1

PARAGONE NR. 5•2014

KUNSTHISTORISK STUDENTTIDSSKRIFT VED UNIVERSITETET I OSLO

M

GR AT I S /FR E E

Y

T

E

PARAGONE nr. 5 - Myte  

Tema for femte utgave av PARAGONE er "myte". På forsiden sees Elmgreen & Dragsets verk "Jason (Briefs)". Tekster i utgivelser omhandler Theo...

PARAGONE nr. 5 - Myte  

Tema for femte utgave av PARAGONE er "myte". På forsiden sees Elmgreen & Dragsets verk "Jason (Briefs)". Tekster i utgivelser omhandler Theo...

Advertisement