Page 1

Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej 3100—18 Mile Rd. * Sterling Heights, MI 48314 Tel. :(586) 939-5022 8 * Fax : (585) 977-2074 Sala Parafialna (586) 977—7379

Biuro Parafialne Czynne od poniedziałku do piątku 9:30am –2:00pm W soboty 9:30am-12:00pm

Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy: Ks. Tadeusz Winnicki- Proboszcz, Ks. Ryszard Czerniak-Wikariusz, Ks. Konrad Urbanowski– rezydent

CZTERNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 6 lipca 2008 r. Przed Bogiem mamy stawać nie tylko z prośbą, ale też z dziękczynieniem uwielbieniem. Różnica między modlitwą dziękczynną i wielbiącą polega na tym, że Bogu dziękuje się za coś, czym nas obdarował, a wielbi się Go za to, że jest, że jest wielki, miłosierny, wszechmogący... Eucharystia jest ze swej natury dziękczynieniem. Jeden z motywów podaje najczęściej używana II modlitwa eucharystyczna: „(...) dziękujemy] że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli”, Także „Kyrie eleison” z obrzędów wstępnych nie ma charakteru pokutnego, ale jest wołaniem wielbiącym Chrystusa zwycięskiego i miłosiernego. Charakter ten wyraźnie jest już widoczny w śpiewie Chwała na wysokości Bogu” i Hosanna”, a także modlitwami celebransa wypowiadanymi nad darami. Mszalne dziękczynienia zespalająsię wjedno z uwielbieniem Boga przede wszystkim ze względu na eucharystyczną obecność, wielbią i proklamują Boga w anamnezie. Sugestie dziękczynno—wielbiące wynikają tego dnia również z liturgii Słowa. Chrystus, pozostając dla nas wzorem modlitwy, daje przykład w dzisiejszej Ewangelii: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi (MI 11,25), co jest uprzednio akcentowane w śpiewie przed Ewangelią. W podobnym tonie odzywa się również psalm responsoryjny. W II czytaniu św. Paweł zwraca uwagę na inny powód do uwielbienia. Jest nim obecność Ducha Bożego w każdym ochrzczonym. Wątek ten wydaje się

niezwykle istotny z punktu widzenia rozwoju duchowego, wzrastania w łasce. Dary, złożone w sakramencie chrztu, posiadają charakter trwały i kształtujący osobowo. Wielbienie Boga obecnego w nas samych może być także bardzo pomocne w budowaniu zdrowej pobożności. Wszelki rozwój wymaga wysiłku, być może nawet błędów i potknięć. Dla wszystkich zmęczonych i znużonych dzisiejsza Ewangelia otwiera nadprzyrodzoną perspektywę. „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, jesteście a Ja was pokrzepię (Mt 11,29) PRZYKŁAD: Najbardziej znanym świętym, znajdującym radość w chwaleniu Boga, jest niewątpliwie św. Franciszek z Asyżu. Jego chrześcijański.— później nazywany franciszkańskim — entuzjazm przejawia się zwłaszcza w Pieśni słonecznej”, która obok wiodącego tematu pochwały Boga, w tym ze względu na stworzenia, dotyka także problemu śmierci. Najwyższy, wszechpotężny dobry Panie, Twoja jest sława, chwała i cześć, i wszelkie błogosławieństwo Jedynie Tobie, Najwyższy, przystoją, A żaden człowiek nie jest godzien nazwać Ciebie. Pochwalony bądź, Panie, z wszystkimi swymi twory (...) Pochwalony, bądź, Panie, przez tych. co przebaczają dla miłości Twojej (...) Chwalcie i błogosławcie Pana, i czyńcie Mu dzięki. Tłum. Leopold Staff .


2

Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights

INTENCJE MSZALNE Sobota 5 lipca- Św. Ireneusza 4:00 + Jadwiga Horodecka ........ ………….……………...rodzina Niedziela 6 lipca-XIV Niedziela Zwykła 8:00 Za zmarłych z rodziny Janiszewski i Kabat ... .................... 9:30 ++ Zdzisław i Teresa Bazydło 14 rocz. śm.... .........rodzina 11:15 ++ Czesława Furman, Ron i Joann Frederick ................ . 1:00 + Zofia Pakowska……………………………..córkaz rodziną 8:00 + Marianna Cepińska .................................... .................... Poniedziałek 7 lipca 9:00 + Mieczysław Czartoryski…………………. ... .............żona 9:00 + Augustyn Krasaka...................................... .......... siostra Wtorek 8 lipca –Św. Jana z Dukli 9:00 ++ Wanda, Michał , Krzysztof Sen oraz za członków z rodziny Sen ........................................................... .................... 9:00 ++ Ksawera i Tadeusz Szewczyk ............... ………...córka Środa 9 lipca 9:00 + Jerome Hill ................................................. ……… ciocia 7:00 O szczęśliwe rozwiązanie dla Małgosi .......... ......... rodzice 7:00 + Krzysztof Peda………………………………… ........ ojciec Czwartek 10 lipca 9:00 O zdrowie i Boże bł. dla Sean Gillon ............. .................... Piątek 11lipca – Św. Benedykta 9:00 W intencji osób pokrzywdzonych i zranionych ........... Irena 7:00 + Czesław Bilek .......................................... .............żona Sobota 12 lipca- ŚwBrunon z Kwertfurtu 9:00 + Marianna Klak………………………….Siostry Misjonarki 4:00 + Stanisław Lukowski ......... ………….……… K. J. Chagon Niedziela 13 lipca-XV Niedziela Zwykła 8:00 O Boże bł. i łaski dla Antoniego Brooks ........ .................... 9:30 + Sławomir Chrobak 1 rocz. śm .................... .......... mama 11:15 + Aleksander Bielak .................................... ............córka 1:00 Dziękczynna za otrzymane łaski ................... .................... 8:00 + Maria Pluta.................. ……………………..brat z rodziną

Służba Liturgiczna Uwaga! Lektorzy i Kolektorzy Zwracamy się z prośbą, aby przez miesiące letnie czerwiec, lipiec i sierpień lektorzy sami zgłaszali się do czytań i kolektorzy do zbierania kolekty, Doświadczeniem lat ubiegłych wiemy , iż wielu z was wyjeżdża na wakacje lub spędza weekendy poza parafią i trudno jest dostosować grafik tak, aby umieścić osoby, które będą obecne w kościele na Mszach świętych w soboty po południu i w niedziele.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ŚWIĘCI APOSTOŁOWIE PIOTR I PAWEŁ - których dziś czcimy to dwa filary, na których wznosi się Kościół: Święty Piotr jest gwarantem. Że Kościoła nie zwycięża żadne nawet piekielne moce, oraz Święty Paweł, który poniósł kościół między pogan. Dzisiejsza uroczystość jest okazją do podziękowania Bogu za posługę wszystkich następców świętego Piotra, zwłaszcza ostatnich współczesnych papieży: Sługi Bożego Jana Pawła II i Benedykta XVI. Bądźmy wierni ich słowu i ich nauczaniu. Niech staną się dla nas drogowskazem na drodze wierności Bogu. Warto też zastanowić się nad tym, co znaczą słowa; „Wierzę w jeden święty , powszechny i apostolski Kościół”. Pamiętajmy, że trwając w jedności z Papieżem i Biskupem lokalnym, dochowujemy wierności Kościołowi Chrystusowemu. PIERWSZY PIĄTEK I PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCĄ4 lipca z pierwszego piątku na litanię do Serca Jezusowego oraz na adorację Najświętszego Sakramentu, przypominamy także o spowiedzi pierwszopiatkowej , natomiast w pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy na śpiewanie godzinek do NMP o godz. 8:30rano. POŻEGNANIE I WAKACJE KIĘDZA PROBOSZCZA - w najbliższy poniedziałek 30 czerwca na swoje wakacje do Polski udaje się ks. Proboszcz Tadeusz Winnicki. Życzymy Księdzu Proboszczowi dobrego wypoczynku szczęśliwego lotu i powrotu. Jednocześnie informujemy ,że jest to ostatnia niedziela Ks. Proboszcza w naszej parafii po wakacjach Ks. Proboszcz udaje na nową parafię , która jest Parafia Nativity Church w San Francisko. Księdzu Proboszczowi dziękujemy za pracę w naszej parafii i życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Maryji NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE - w przyszłą niedzielę 13 maja przypada dzień fatimski. Po Mszy św. wieczornej zapraszamy na różaniec i procesję fatimską wokół kościoła. Różaniec odmówimy w intencji uproszenia pokoju na świecie i nawrócenie grzeszników. ZMIANA NIEDZIELNEJ MSZY ŚWIĘTEJ - przypominamy, że na czas wakacji w miesiącach lipcu i sierpniu wieczorna Msza św. niedzielna przeniesiona jest z godziny 6:00pm na o godz. 8:00pm. GODNY STRÓJ W KOŚCIELE– nadeszły ciepłe miesiące letnie. Pragniemy przypomnieć, że w kościele obowiązuje nas godny strój wedle powiedzenia” Mój strój świadczy o mnie i o szacunku do osoby do której przychodzę” , a w tym wypadku chodzi o Panu Bogu. Mimo ciepła i czasem upałów na zewnątrz prosimy przez swój zewnętrzny strój uszanować miejsce jakim jest kościół i swoim ubiorem nie prowokować i nie rozpraszać innych. Przypominamy także o wyłączaniu telefonów komórkowych przed wejściem do kościoła.


Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights

KALENDARZ LITURGICZNY

OGŁOSZENIA RÓŻNE

W tym tygodniu Patronują nam:

8 lipca— Św. Jan z Dukli zakonnik słynący z wiedzy teologicznej i daru prorokowania 11 lipca św. Benedykt—patron Europy 12 lipca- Św. Brunon z Kwerfurtu pierwszy biskup pogańskich Słowian zaginał w okolicach pojezierza Suwalskiego w wieku 35 lat. SPOTKANIA GRUPY MODLITEWNEJ - Odnowy w Duchu Świętym odbywają się w każdy piątek po Mszy św. wieczornej o godz.7:00pm w sali obecnego Domu Parafialnego. PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII - przypominamy, że na terenie Archidiecezji Detroit obowiązuje wszystkich wiernych przynależność do parafii. Dlatego zwracamy się z prośbą do tych wszystkich, którzy nie należą do żadnej parafii, o uregulowanie swojej przynależności i zapisanie się do parafii. Przynależność wiąże się nie tylko z obowiązkiem utrzymania parafii, ale i korzystaniem z posługi duchowej i sakramentalnej; udzielaniem chrztów, ślubów, pogrzebów, wysyłaniem korespondencji itd. Uwaga! Prosimy, aby Ci wszyscy, którzy zawarli związek małżeński w naszej parafii, a przed ślubem należeli do parafii i chcą dalej należeć o uregulowanie swojej przynależność przez nowe zapisanie się do parafii z zaznaczeniem, że już wcześniej należeli razem z rodzicami lub sami. ZMIANA ADRESU - Parafian, którzy zmienili adres zamieszkania lub numer telefonu, prosimy o uaktualnienie w biurze parafialnym. Umożliwi to lepsze funkcjonowanie biura parafialnego dotarcie naszej korespondencji do państwa domów. II KOLEKTA– Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone  podczas dzisiejszej II  kolekty przeznaczonej   dla Ojca  Świętego oraz na potrzeby Stolicy Apostolskiej.  

OFIARY NA SPŁATĘ DOMU SIÓSTR - prosimy,   aby  ofiary wpłacane czekami  wypisywać na:   Society of Christ - Building Found 

OFIARY NIEDZIELNE

Ze względu na czas wakacji i przygotowany wcześniej biuletyn ofiary z kopert złożonych w lipcu podamy w sierpniowym biuletynie. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!

3

ZAPISY DZIECII MŁODZIEŻY NA NOWY ROK KATECHETYCZNY 2008/09 – przyjmowane są w biurze parafialnym. Rodzicom przypominamy, że każdego roku na nowo należy dzieci zapisać na katechezę. Koszt zapisu wynosi $55.00 z dziecko, następne $15.00 , nie parafianie płacą $70.00 od każdego dziecka. We wrześniu koszt zapisu jest wyższy i wynosi dla parafian $60.00, następne $25.00 nie parafianie $80.00 za każde dziecko. ZAPROSZENIE NA DOROCZNĄ ETNICZNĄ NOWENNĘ DO SW. ANNY- nowenna odprawiona w języku polskim, odbędzie się 23 lipca o godz. 7:00pm w kościele Św. Anny w Detroit i poprowadzi ją Ks. Bogdan Miłosz proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Apostołów. Parafian zapraszamy do udziału w nowennie i do reprezentowania naszej Matki Boskiej Częstochowskiej. Adres Parafii Św. Anny: 1000Ste. Anna Street, Detroit, tel. 313 496—1701, www.steanne.org. NOWA KASIĄŻKA PT. „THOSE WHO RISKED THEIR LIVES”- jest to książka polskiej autorki mieszkającej w Kanadzie Anny Poraj Wybranowskiej i dotyczy stosunków polsko -żydowskich. Książka dokumentuje tylko część polskiego i katolickiego wysiłku ratowania Żydów -obywateli II RP. Książkę można nabyć w naszym sklepiku parafialnym. WAKACYJNE ŻYCZENIA- wszystkim wyjeżdżającym na urlopy, letnie wycieczki, obozy, kolonie życzymy udanego, radosnego wypoczynku, jednocześnie przypominamy, że podczas wakacji nie ma czasu wolnego od Pana Boga. Szczególnie przypominamy o obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św.

Solenizantom i Jubilatom Tego tygodnia oraz Wszystkim obchodzącym swoje rocznice Składamy najserdeczniejsze życznia

Bożego błogosławieństwa wszelkich łask oraz Macierzyńskiej opieki Maryi naszej najlepszej Matki -Szczęść Boże!


Pomocą służą Siostry Misjonarki Chrystusa Króla Sr. Jadwiga Kokolus MChR- przełożona sióstr Sr. Franciszka Keler MChR

tel. domu sióstr ( 586) 939—5022

Program Radiowy Księży Chrystusowców Sobota godz. 8:00am– 8:30am Ze stacji WZNK 690 AM prowadzony przez Ks. Ryszarda Czerniaka, TChr.

Rada Duszpasterska Stasia Ledzińska - przew.- (586) 726- 0636. Janusz Wolski - v- przew. - (586) 749-7707. Alicja Karlic– sekretarka - (248) 375 - 8942.

pozostali członkowie: Barbara Bazydło, Tadeusz Byra, Albert Ciesielski, Antoni i Lucyna Malarz.

Organista Janusz Głaz -(586)-268- 5795. Lektorzy Józef Ledziński -(586)-726- 0636. Kolektorzy Albert Ciesielski -( 586) -247-4217. Ministranci Opiekun -Ks. Ryszard Czerniak, TChr. Grupa Modlitewna Opiekun duchowy -Ks. Tadeusz Winnicki, TChr. Lider- Halina Kocz -(248) -723-5078. Linia Modlitewna Elwira Czajkowska -( 586)- 412- 0581. Róże Różańcowe Opiekun duchowy -Ks. Ryszard Czerniak, TChr. Radio Maryja -Elżbieta Bieciuk -(586)- 677-9385 Koło Seniorów „ Złota Róża” Franciszek Gac -( 586)- 268- 0765. Rycerze Kolumba Alfred Jaworowski -( 586)-751 -5361. Koło Przyjaciół Towarzystwa Chrystusowego Elżbieta Ciesielska -(586)- 247- 4217. Finanse -Celina Pultanis -(586)- 731-0355. Katecheza -Ks. Prob. Tadeusz Winnicki, TChr. Komitet Rodzicielski d/s Katechezy Mariola Vanderest -(248) -879-5898 Szkoła Języka Polskiego im Adama Mickiewicza Dyrektor - Jolanta Gmurowska -(248)- 652-1875. Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org Język Polski dla Amerykanów -(Polish for Adults) Antoni Walewander (586) -751-1224. Język Angielski – ESL Mariusz Szajnert -(248)-689-0180. Harcerze -Jerzy Czaja -(586)- 247-5344. Grupa AA -Roman -(248) -421-6454.

Niedzielne Msze święte Sobota - 4:00pm. Niedziela – 8:00am, 9:30am, 11:15am( z udziałem dzieci), 1:00pm, 6:00pm ( z udziałem młodzieży).

Codzienne Msze święte Od poniedziałku do soboty- 9:00am W środy i piątki - 7:00pm- (oraz w maju, październiku i w oktawie Bożego Narodzenia i Wielkanocy).

Adoracja Najświętszego Sakramentu W środy i piątki od godz. 6:00pm –7:00pm. W Pierwsze Piątki miesiąca przez cały dzień od 9:30am7:00pm.

Liturgia Godzin Jutrznia-modlitwa poranna od poniedziałku do piątku 8:45am. Nieszpory– modlitwa wieczorna w środy i piątki 6:45pm.

Sakramenty:

Pojednania - codziennie pół godziny przed Mszą św. Chrztu- do uzgodnienia w soboty po Mszy św. o godz. 4:00pm, w niedziele po Mszy św. o godz. 1:00pm. Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych-każdy drugi piątek miesiąca po Mszy św. wieczornej w kaplicy Św. Maksymiliana. Bierzmowania-całoroczna katecheza przygotowująca młodzież w klasie ósmej. Małżeństwa - należy zgłosić 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu. Chorych - pierwszy piątek miesiąca sprawach nagłych o każdej porze.

ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE PRZY PARAFII Muzyczny Zespół Dziecięcy „ Hosanna” Sobota -12 :00pm. Opiekun duchowy Sr Franciszka Keler, MChR. Osoby prowadzące- Marzena Szewczuk, Paweł Laskowski.

Zespół Taneczny „Mireczki” Wtorek 5:30pm (Sala Jana Pawła II). Zespół Taneczny „Mireczki II” Wtorek 6:15pm (Sala Jana Pawła II). Zespół Taneczny „Mały Dunajec” Wtorek– 7:30pm ( Sala Jana Pawła II). Zespół Taneczny „ Dunajec” Grupa I środa—8:30pm, Sobota-8:30am. Grupa II Wtorek—8:30pm (sala Jana Pawła II). Choreograf-Tomasz Kielar (313) 333-4469. Dyrektor-Elżbieta Gramek (586)-977-9337. Opiekun duchowy- Ks. Ryszard Czerniak, TChr.


CHURCH NAME AND ADDRESS Our Lady of Czestochowa Chuch #304552 3100 18 Mile Road Sterling Heights, MI 48314 TELEPHONE 586 939-5022 CONTACT PERSON Sister Jadwiga SOFTWARE MSPublisher 2003 Adobe Aprobat 8.0 Windows XP Home Edition PRINTER HP Laserjet 1100 TRANSMISSION TIME Tuesday 2:45 PM SUNDAY DATE OF PUBLICATION June 1, 2008 NUMBER OF PAGES SENT 1 through 5 SPECIAL INSTRUCTIONS

untitled  

Sobota 5 lipca- Św. Ireneusza 4:00 + Jadwiga Horodecka ........ ………….……………...rodzina Zwracamy się z prośbą, aby przez miesiące letnie czerw...