Page 1

Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej 3100—18 Mile Rd. * Sterling Heights, MI 48314 Tel. :(586) 939-5022 8 * Fax : (585) 977-2074 Sala Parafialna (586) 977—7379

Biuro Parafialne Czynne od poniedziałku do piątku 9:30am –2:00pm W soboty

Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy: Ks. Tadeusz Winnicki- Proboszcz, Ks. Ryszard Czerniak-Wikariusz, Ks. Konrad Urbanowski– rezydent

TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA 29 czerwca 2008 r. Święci: Piotr i Paweł w liturgii Kościoła są wspominani razem. Dzisiaj, przywołujemy na pamięć ich męczeństwo. Oddali oni życie w czasie prześladowania Nerona, około 64r. W tym wydarzeniu Kościół obchodzi własną apostolskość: „Wierze w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół”. Takie wyznanie wiary składamy w każdy Dzień Pański. Ci dwaj Apostołowie bezpośrednio łączą nas z Chrystusem. Są oni obecni u fundamentów życia ludu chrześcijańskiego. Jakże bogate jest ich życie w służbie Chrystusowi i Kościołowi. To jest nadzwyczajne, nie tylko ze względu na to, iż mniej znani wczesnochrześcijańscy święci posiadają swoje własne, osobiste dni świąt, ale i to, iż Piotr i Paweł mieli dość trudny czas we wzajemnych spotkaniach. Oczywiście dyskutowali, prowadzili dialog, a nawet powiedzieli sobie trudną do przyjęcia prawdę, aby potem ponownie się spotkać, rozmawiając mocą swojego autorytetu zatroskanego o dobro wierzących. A jednak, jest dobrze, iż ich wspomnienie jest obchodzone wspólnie, bowiem obaj trzymali apostolskie więzi w koniecznej równowadze, bardzo zresztą potrzebnej. Święty Piotr to typowy człowiek Kościoła. Jezus nazwał go skałą, na której wspólnota kościelna miała być budowana. Zapewne też dlatego, iż Piotr miał wrodzoną tendencję do umacniania, do utwierdzania. Piotr pragnął dla Kościoła bezpieczeństwa i ochrony dobrze strzeżonego domu. Wspomnijmy jego zachowanie, kiedy na oczach Piotra Jezus przemienił się doznając pełni chwały, rozmawiając z Mojżeszem i Eliaszem którzy się ukazali, o tym co ma się wydarzyć, a więc o dniach swojej męki, śmierci i zmartwychwstania - a więc przejścia do nowego życia. Wtedy to Piotr powiedział: Panie niech to tak trwa, to jest wspaniałe, Alleluja. Postawmy tutaj jeszcze namioty i będzie bezpiecznie, ciepło i dobrze. Piotr – skała, budowniczy.

Natomiast św. Paweł był całkiem inny. Piotr próbował zamknąć drzwi do Kościoła dla pogan, dla nie obrzezanych, Paweł natomiast otworzył je bardzo szeroko. Kiedy Piotr zwracał uwagę na konieczność zachowania prawa i dotychczasowego starotestamentalnego porządku, Paweł napisał o chwalebnej wolności dzieci Bożych: „Gdzie jest Duch Pański, tam jest wolność”. W swoich trudnych rozmowach z Piotrem wołał: „Wolność bracia; wolność siostry, jesteście wezwani do wolności”. Święci: Piotr i Paweł w liturgii Kościoła są prawa i dotychczasowego starotestamentalnego porządku, Paweł napisał o chwalebnej wolności dzieci Bożych: „Gdzie jest Duch Pański, tam jest wolność”. W swoich trudnych rozmowach z Piotrem wołał: „Wolność bracia; wolność siostry, jesteście wezwani do wolności”. Piotr i Paweł utrzymują wzajemną więź w odpowiedniej równowadze. A my z Piotrem bylibyśmy tylko skałą; a z samym Pawłem tylko otwartymi drzwiami. Ale obaj, pracowali, nie cofając się przed trudnościami, walcząc o dobro Kościoła, i obaj dostąpili widzenia samego Jezusa, chociaż w różny sposób. Apostołowie Piotr i Paweł uczą nas prawdy, iż nie zawsze różne spojrzenia na ważne sprawy wyznawanej wiary i życia Kościoła muszą być z miejsca złe i dzielić ludzi. Głęboka wiara w obecność Jezusa i głoszoną Dobrą Nowinę zmuszać będzie do tego, aby w miarę upływu czasu dokonać koniecznych poprawek i zmian w życiu Kościoła, bez naruszania depozytu wiary. Takie decyzje winniśmy przyjmować w jedności umysłów i serc. Ta uroczystość przypomina nam prawdę, iż życie tych filarów Kościoła jakimi są Apostołowie Piotr i Paweł zainicjowało życie kościelnej wspólnoty poprzez wybór samego Jezusa: „Ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję mój Kościół”. A wobec Pawła poprzez objawienie które spowodowało, iż Jezus stał się jego wewnętrznym płomieniem i całym życiem i to wyzna „Miłość Chrystusa przynagla nas…”. Niech nasza modlitwa wzmacnia posługę Benedykta XVI, i uczyni nas mocno zakotwiczonymi w wierze Apostołów Piotra i Pawła. Ks. Tadeusz Winnicki TChr


2

Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights

INTENCJE MSZALNE Sobota 28 czerwca- Św. Ireneusza 4:00 + Stanisław Lukowski …………..S. Gust, C. Pultanis 5:30 Msza św. ślubna: Edyta Koziarz i Bartek Ruc Niedziela 29 czerwca- Św. Piotra i Pawła 8:00 ++ Józef i Helena Cybart ……………………...syn z rodziną 9:30 + Jan Barowski 6 rocz. ………………………żona z rodziną 11:15 + Janusz Koziatek 1 rocz. śm .................... ...żona i córki 1:00 + Ryszard Basior, Leokadia Latek………….żona z dziećmi 6:00 + Jan Gruszczyński…………………………….syn z rodziną Poniedziałek 30 czerwca 9:00 + Józef Paracazak…………………. ....... ...... ............córka 9:00 Dziękczynna do Św. Tadeusza Judy ............ .................... Wtorek 1 lipca –Św. Jana Chrzciciela 9:00 Za zmarłych z rodzin Witkowskich, Basta, Zygadło 9:00 ++ Franciszek, Władysława, Jan, Maria Bociąga............... .............................................................................. ………..córki Środa 2 lipca 9:00 ++ Bronisław Krzyształowicz…………. ……..brat z rodziną 7:00 + Marianna Klak………………………………...B. Jabłoński Czwartek 3 lipca 9:00 + Jerzy Dyczkowski 13 rocz. śm. . ......... ...... ………...żona 9:00 + Andrzej Pietrzykowski………………………………...Irena Piątek 4lipca – Św. Elżbiety Portugalskiej Independence Day 9:00 + Aleksander Bieńkowski…………………….żona z rodziną 7:00 + Walentyna Świątek .................................... ........... Josep Sobota 5 lipca- Św. Ireneusza 9:00 ++ Władysław I Marek Wierzbicki ................ ……….odzina 4:00 + Jadwiga Horodecka ........ ………….……………...rodzina Niedziela 6 lipca-XIV Niedziela Zwykła 8:00 Za zmarłych z rodziny Janiszewski i Kabat ... 9:30 ++ Zdzisław i Teresa Bazydło 14 rocz. śm.... rodzina 11:15 ++ Czesława Furman, Ron i Joann Frederick ................ . 1:00 + Zofia Pakowska……………………………..córkaz rodziną 8:00 + Marianna Cepińska ..... …………………….. ....................

Służba Liturgiczna Uwaga! Lektorzy i Kolektorzy Zwracamy się z prośbą, aby przez miesiące letnie czerwiec, lipiec i sierpień lektorzy sami zgłaszali się do czytań i kolektorzy do zbierania kolekty, Doświadczeniem lat ubiegłych wiemy , iż wielu z was wyjeżdża na wakacje lub spędza weekendy poza parafią i trudno jest dostosować grafik tak, aby umieścić osoby, które będą obecne w kościele na Mszach świętych w soboty po południu i w niedziele.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ŚWIĘCI APOSTOŁOWIE PIOTR I PAWEŁ - których dziś czcimy to dwa filary, na których wznosi się Kościół: Święty Piotr jest gwarantem. Że Kościoła nie zwycięża żadne nawet piekielne moce, oraz Święty Paweł, który poniósł kościół między pogan. Dzisiejsza uroczystość jest okazją do podziękowania Bogu za posługę wszystkich następców świętego Piotra, zwłaszcza ostatnich współczesnych papieży: Sługi Bożego Jana Pawła II i Benedykta XVI. Bądźmy wierni ich słowu i ich nauczaniu. Niech staną się dla nas drogowskazem na drodze wierności Bogu. Warto też zastanowić się nad tym, co znaczą słowa; „Wierzę w jeden święty , powszechny i apostolski Kościół”. Pamiętajmy, że trwając w jedności z Papieżem i Biskupem lokalnym, dochowujemy wierności Kościołowi Chrystusowemu. PIERWSZY PIĄTEK I PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCĄ 4 lipca z pierwszego piątku na litanię do Serca Jezusowego oraz na adorację Najświętszego Sakramentu, przypominamy o spowiedzi pierwszopiatkowej , natomiast w pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy na śpiewanie godzinek do NMP o godz. 8:30rano. POŻEGNANIE I WAKACJE KIĘDZA PROBOSZCZA - w najbliższy poniedziałek 30 czerwca na swoje wakacje do Polski udaje się ks. Proboszcz Tadeusz Winnicki. Życzymy Księdzu Proboszczowi dobrego wypoczynku szczęśliwego lotu i powrotu. Jednocześnie informujemy ,że jest to ostatnia niedziela Ks. Proboszcza w naszej parafii po wakacjach Ks. Proboszcz udaje na nową parafię , która jest Parafia Nativity Church w San Francisko Księdzu Proboszczowi dziękujemy za pracę w naszej parafii i życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Maryji -Królowej Polski na nowej parafii. Szczęść Boże. WAKACYJNE ŻYCZENIA- wszystkim wyjeżdżającym na urlopy, letnie wycieczki, obozy, kolonie życzymy udanego, radosnego wypoczynku, jednocześnie przypominamy, że podczas wakacji nie ma czasu wolnego od Pana Boga. Szczególnie przypominamy o obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. Nie bójmy się manifestować naszej wiary i przynależności do Chrystusa i Kościoła. ZMIANA NIEDZIELNEJ MSZY ŚWIĘTEJ - przypominamy, że na czas wakacji w miesiącach lipcu i sierpniu wieczorna Msza św. niedzielna przeniesiona jest z godziny 6:00pm na o godz. 8:00pm. ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE –Sakramentalny związek małżeństwa w najbliższym czasie zawrzeć mają: Dominika Wesierska i Michał Woźnica (II) Jeniffer Conrad i Paweł Pindera (II) Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach uniemożliwiających ważne zawarcie sakramentu małżeństwa proszony jest o zgłoszenie w biurze parafialnym.


Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights

KALENDARZ LITURGICZNY

OGŁOSZENIA RÓŻNE

W tym tygodniu Patronują nam:

ZAPISY DZIECII MŁODZIEŻY NA NOWY ROK KATECHETYCZNY 2008/09 – przyjmowane są w biurze para-

3 lipca— Św. Tomasza Apostoł, który pokonał niemoc własnej wiary i jak głosi tradycja zaniósł naukę Chrystusa , do Indii gdzie zginął śmiercią męczeńską

SPOTKANIA GRUPY MODLITEWNEJ - Odnowy w Duchu Świętym odbywają się w każdy piątek po Mszy św. wieczornej o godz.7:00pm w sali obecnego Domu Parafialnego. PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII - przypominamy, że na terenie Archidiecezji Detroit obowiązuje wszystkich wiernych przynależność do parafii. Dlatego zwracamy się z prośbą do tych wszystkich, którzy nie należą do żadnej parafii, o uregulowanie swojej przynależności i zapisanie się do parafii. Przynależność wiąże się nie tylko z obowiązkiem utrzymania parafii, ale i korzystaniem z posługi duchowej i sakramentalnej; udzielaniem chrztów, ślubów, pogrzebów, wysyłaniem korespondencji itd. Uwaga! Prosimy, aby Ci wszyscy, którzy zawarli związek małżeński w naszej parafii, a przed ślubem należeli do parafii i chcą dalej należeć o uregulowanie swojej przynależność przez nowe zapisanie się do parafii z zaznaczeniem, że już wcześniej należeli razem z rodzicami lub sami. ZMIANA ADRESU - Parafian, którzy zmienili adres zamieszkania lub numer telefonu, prosimy o uaktualnienie w biurze parafialnym. Umożliwi to lepsze funkcjonowanie biura parafialnego dotarcie naszej korespondencji do państwa domów. II KOLEKTA– Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone  podczas dzisiejszej II  kolekty przeznaczonej   dla Ojca  Świętego oraz na potrzeby Stolicy Apostolskiej.  

OFIARY NA SPŁATĘ DOMU SIÓSTR - prosimy,   aby  ofiary wpłacane czekami  wypisywać na:   Society of Christ - Building Found 

OFIARY NIEDZIELNE

Ze względu na czas wakacji i przygotowany wcześniej biuletyn ofiary z kopert złożonych w lipcu podamy w sierpniowym biuletynie. Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!

3

fialnym. Rodzicom przypominamy, że każdego roku na nowo należy dzieci zapisać na katechezę. Koszt zapisu wynosi $55.00 z dziecko, następne $15.00 , nie parafianie płacą $70.00 od każdego dziecka. We wrześniu koszt zapisu jest wyższy i wynosi dla parafian $60.00, następne $25.00 nie parafianie $80.00 za każde dziecko.

WARSZTATY SIEDEM SEKRETÓW EFEKTYWNEGO OJCOSTWA- odbędą się w naszej parafii 5 lipca w godzinach od 10:00am do 6:00pm, warsztaty będą odbywały się w Sali Jana Pawła II. Koszt uczestnictwa: $40.00 (w tym posiłek + materiały dla uczestników), zaliczka $20.00.Zapisy do 27 czerwca w biurze Parafii, tel. (586) 939 - 5022. Warsztaty adresowane są do ojców, dzieci w każdym wieku, 1 sesja adresowana jest również do matek ich dzieci. Celem konferencji jest odkrywanie istoty efektywnego ojcostwa oraz wzmacnianie ojcowskich umiejętności w wychowaniu dziecka. Poprzez udział w konferencji mężczyźni mogą się wzajemnie wspierać i dzielić doświadczeniem w pokonywaniu problemów pojawiających się na drodze do efektywnego ojcostwa. Program ten powstał w oparciu o badania socjologiczne przeprowadzone wśród ojców i dzieci, w efekcie których udało się zdiagnozować dwa typy relacji. Pierwsze z tych relacji można określić jako silne, budujące i rozwijające. Drugie natomiast są destruktywne, toksyczne i słabe. Różnica między nimi jest szczególnie widoczna w siedmiu obszarach, które określone zostały jako 7 sekretów efektywnego ojcostwa. Ich poznanie pozwala przeżywać ojcostwo jako przynoszące radość i satysfakcję. Siedem filarów, na których opiera się budowanie efektywnego ojcostwa, to: Zaangażowanie, Znajomość dziecka, Konsekwencja i stabilność, Szacunek i miłość dla matki Twojego dziecka, Zaspakajanie potrzeb i ochrona, Aktywne słuchanie, Wyposażenie duchowe.

Solenizantom i Jubilatom Tego tygodnia oraz Wszystkim obchodzącym swoje rocznice Składamy najserdeczniejsze życznia

Bożego błogosławieństwa wszelkich łask oraz Macierzyńskiej opieki Maryi naszej najlepszej Matki -Szczęść Boże!


Pomocą służą Siostry Misjonarki Chrystusa Króla Sr. Jadwiga Kokolus MChR- przełożona sióstr Sr. Franciszka Keler MChR

tel. domu sióstr ( 586) 939—5022

Program Radiowy Księży Chrystusowców Sobota godz. 8:00am– 8:30am Ze stacji WZNK 690 AM prowadzony przez Ks. Ryszarda Czerniaka, TChr.

Rada Duszpasterska Stasia Ledzińska - przew.- (586) 726- 0636. Janusz Wolski - v- przew. - (586) 749-7707. Alicja Karlic– sekretarka - (248) 375 - 8942.

pozostali członkowie: Barbara Bazydło, Tadeusz Byra, Albert Ciesielski, Antoni i Lucyna Malarz.

Organista Janusz Głaz -(586)-268- 5795. Lektorzy Józef Ledziński -(586)-726- 0636. Kolektorzy Albert Ciesielski -( 586) -247-4217. Ministranci Opiekun -Ks. Ryszard Czerniak, TChr. Grupa Modlitewna Opiekun duchowy -Ks. Tadeusz Winnicki, TChr. Lider- Halina Kocz -(248) -723-5078. Linia Modlitewna Elwira Czajkowska -( 586)- 412- 0581. Róże Różańcowe Opiekun duchowy -Ks. Ryszard Czerniak, TChr. Radio Maryja -Elżbieta Bieciuk -(586)- 677-9385 Koło Seniorów „ Złota Róża” Franciszek Gac -( 586)- 268- 0765. Rycerze Kolumba Alfred Jaworowski -( 586)-751 -5361. Koło Przyjaciół Towarzystwa Chrystusowego Elżbieta Ciesielska -(586)- 247- 4217. Finanse -Celina Pultanis -(586)- 731-0355. Katecheza -Ks. Prob. Tadeusz Winnicki, TChr. Komitet Rodzicielski d/s Katechezy Mariola Vanderest -(248) -879-5898 Szkoła Języka Polskiego im Adama Mickiewicza Dyrektor - Jolanta Gmurowska -(248)- 652-1875. Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org Język Polski dla Amerykanów -(Polish for Adults) Antoni Walewander (586) -751-1224. Język Angielski – ESL Mariusz Szajnert -(248)-689-0180. Harcerze -Jerzy Czaja -(586)- 247-5344. Grupa AA -Roman -(248) -421-6454.

Niedzielne Msze święte Sobota - 4:00pm. Niedziela – 8:00am, 9:30am, 11:15am( z udziałem dzieci), 1:00pm, 6:00pm ( z udziałem młodzieży).

Codzienne Msze święte Od poniedziałku do soboty- 9:00am W środy i piątki - 7:00pm- (oraz w maju, październiku i w oktawie Bożego Narodzenia i Wielkanocy).

Adoracja Najświętszego Sakramentu W środy i piątki od godz. 6:00pm –7:00pm. W Pierwsze Piątki miesiąca przez cały dzień od 9:30am7:00pm.

Liturgia Godzin Jutrznia-modlitwa poranna od poniedziałku do piątku 8:45am. Nieszpory– modlitwa wieczorna w środy i piątki 6:45pm.

Sakramenty:

Pojednania - codziennie pół godziny przed Mszą św. Chrztu- do uzgodnienia w soboty po Mszy św. o godz. 4:00pm, w niedziele po Mszy św. o godz. 1:00pm. Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych-każdy drugi piątek miesiąca po Mszy św. wieczornej w kaplicy Św. Maksymiliana. Bierzmowania-całoroczna katecheza przygotowująca młodzież w klasie ósmej. Małżeństwa - należy zgłosić 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu. Chorych - pierwszy piątek miesiąca sprawach nagłych o każdej porze.

ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE PRZY PARAFII Muzyczny Zespół Dziecięcy „ Hosanna” Sobota -12 :00pm. Opiekun duchowy Sr Franciszka Keler, MChR. Osoby prowadzące- Marzena Szewczuk, Paweł Laskowski.

Zespół Taneczny „Mireczki” Wtorek 5:30pm (Sala Jana Pawła II). Zespół Taneczny „Mireczki II” Wtorek 6:15pm (Sala Jana Pawła II). Zespół Taneczny „Mały Dunajec” Wtorek– 7:30pm ( Sala Jana Pawła II). Zespół Taneczny „ Dunajec” Grupa I środa—8:30pm, Sobota-8:30am. Grupa II Wtorek—8:30pm (sala Jana Pawła II). Choreograf-Tomasz Kielar (313) 333-4469. Dyrektor-Elżbieta Gramek (586)-977-9337. Opiekun duchowy- Ks. Ryszard Czerniak, TChr.


CHURCH NAME AND ADDRESS Our Lady of Czestochowa Chuch #304552 3100 18 Mile Road Sterling Heights, MI 48314 TELEPHONE 586 939-5022 CONTACT PERSON Sister Jadwiga SOFTWARE MSPublisher 2003 Adobe Aprobat 8.0 Windows XP Home Edition PRINTER HP Laserjet 1100 TRANSMISSION TIME Tuesday 2:45 PM SUNDAY DATE OF PUBLICATION June 1, 2008 NUMBER OF PAGES SENT 1 through 5 SPECIAL INSTRUCTIONS


.

untitled  

Biuro Parafialne Czynne od poniedziałku do piąt- ku 9:30am –2:00pm W soboty

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you