Page 1

Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej 3100—18 Mile Rd. * Sterling Heights, MI 48314 Tel. :(586) 939-5022 8 * Fax : (585) 977-2074 Sala Parafialna (586) 977—7379 Adres internetowy: www.olcsh.org Adres e-mail: sekretariat@olcsh.org

Biuro Parafialne Czynne od poniedziałku do piątku w czasie wakacji 9:30am –2:00pm W soboty 9:30am-12:00pm

Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy: Ks. Tadeusz Winnicki- Proboszcz, Ks. Ryszard Czerniak-Wikariusz, Ks. Konrad Urbanowski– rezydent

DZIEWIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA 1 czerwca 2008 r.        Jako Wspólnota chrześcijan, katolików, podkre-

ślamy wagę Niedzieli jako dnia świętego. W niedzielę jako Dzień Pański, celebrujemy Zmartwychwstanie naszego Pana. I , każdy dzień tygodnia należy do Boga, w niedzielę przerywamy pracę, zwalniamy tempo naszego życia i poświęcamy czas do oddania chwały Panu i na inne ważne życiowe kwestie. Jakże jest ten czas ważny, aby odejść od codziennych zajęć, aby uczynić refleksję nad tym, dokąd nasze życie zmierza, nad sensem obecnej chwili z jej zadaniami i doświadczeniem życia. Inaczej, nasz pobyt na ziemi może być jedynie uczestnictwem w bezsensownym upływie dni. Celebracja niedzieli uświadamia nam prawdę, iż nasze życie należy do Pana, iż na tej ziemi jesteśmy tylko pielgrzymami zmierzającymi ku ostatecznemu celowi, przeznaczeniu, które jest Królestwem Boga Ojca. Jesteśmy istotami społecznymi, i dlatego potrzebujemy wyrażać naszą miłość do Boga wraz z członkami naszej rodziny, przyjaciółmi i znajomymi. Kiedy gromadzimy się w świątyni aby słuchać Słowa Bożego i uczestniczyć w Eucharystii, przynosimy do ołtarza nasze radości i smutki, nasze życie dotknięte słabością i grzechem, wieloma ludzkimi problemami i prosimy Pana aby nas uleczył i udzielił nowej siły, do zmierzenia się z problemami jakie mogą zaistnieć w nadchodzącym tygodniu. Świętując w niedzielę Zmartwychwstanie naszego Pana, otrzymujemy nowy duchowy impuls i wzmocnienie sił naszego życia.

Niewątpliwe, niedziela, a szczególnie udział w Eucharystii, posiada swoją niecodzienną wagę i wartość i jest wydarzeniem najważniejszym. Ale też winniśmy być świadomi i tego, iż stawiając Boga na pierwszym miejscu, nie możemy zapomnieć o bliźnich. W tygodniu tempo życia, zajęć i pracy nie zawsze pozwala nam być z innymi w domu, w rodzinie, czy też we wspólnocie. Niedziela winna być owym szczególnym dniem spotkania z drugim człowiekiem, aby pogłębiać więzi rodzinne i przyjacielskie. Świadome odłożenie pracy, chroni nas przed niebezpieczeństwem życia tylko w materialnym jego wymiarze, kosztem życia wiary, życia duchowego. Aby niedziela posiadała swoją wartość, winna być wyrazem naszego pragnienia, obecnego w sercu, ofiarowania Bogu tak cennego czasu w geście dziękczynienia i uwielbienia. Mamy też pamiętać, iż niedzielne świętowanie jest czasem odpoczynku, aby odzyskiwać znaczenie wartości życia w świetle celebracji Eucharystii, spotkania z innymi w sprawowanej liturgii i uczynienia z tego dnia zaprawdę Dnia Pańskiego. Już niedługo rozpoczną wakacje, czas odpoczynku ale i podróży, odwiedzin najbliższych w Polsce, czy w innych częściach świata. Ważne jest, abyśmy jako uczniowie Chrystusa nie brali odpoczynku od tego istotnego i podstawowego wymogu życia chrześcijańskiego, jakim jest niedzielna Eucharystia i świętowanie Dnia Pańskiego . Ks. Tadeusz Winnicki TChr.


2

Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights

INTENCJE MSZALNE Sobota 31 maja 4:00 O Boże bł. dla Ewana Paprzyckiego ...................... rodzina 4:00 O szczęśliwa operacje i zdrowie dla Bernadki........ rodzice Niedziela 1 czerwca IX Niedziela Zwykła 8:00 Za zmarłych z rodzin Janiszewski i Kabat ......................... 9:30 ++ Władysława I Józef Łodej......................... dzieci i wnuki 11:15 +Stanisława Midura ................................................ mama 1:00 + Jan Duniec .................................................córka rodziną 6:00 Nie ma Mszy św. Festiwal Poniedziałek 2 czerwca 9:00 ++ Eugeniusz i Janina Szleszyński ......... córka z rodziną 9:00 ++ Maria i Stanisław Walewander ...................................... 9:00 ++ Aniela Tyszewska, Bronisława Niesłuchowska, Lidia Marentette, Ann Mcrre ............................................................... Wtorek 3 czerwca 9:00 ++ Czesław i Kazimiera Pruś .................................... córka 9:00 + Aleksandra Ogniewska .............................. ........... córka Środa 4 czerwca 9:00 O zdrowie dla córek Barbary i Elżbiety ..........……… ojciec 7:00 + Andrzej Czachor................................. rodzina Czachor 7:00 + Stanisław Strzałkowski 5 rocz śm. ..... ....... .................... Czwartek 5 czerwca 9:00 O Boże bł. dla Kazimiery i Tadeusza Brodziński z okazji 53 rocz. ślubu ............................................................. .................... 9:00 ++ Jan i Józefa Noworolnik ........................... .................... Piątek 6 czerwca 9:00 Za Dobrodziejów .......................................... .................... 7:00 ++ Michał, Tadeusz, Artur Kisała .................. .................... 7:00 + Jadwiga Rafalska ....................................... ........ rodzina Sobota 7 czerwca 9:00 + Jadwiga Horodecka.................................... ........ rodzina 1:30 Msza św. ślubna Honorata Grzesiak i Robert Socha 4:00 ++ Janina i Wincenty Wujcikowski ............... J Wujcikowski Niedziela 8 czerwca 8:00 O Boże bł. i łaski dla Antoniego Brooks........ ........... family 9:30 + Anna Jastrzębska....................................... ........... córka 11:15++ Sławomir Chrobak i Emil Zubek .............. mama 1:00 Dziękczynna z prośbą o Boże bł. dla tegorocznych absolwentów ......................................................... .................... 1:00 + Helena Ciężarka w 1 rocz. śm.................... .. córka i zięć 6:00 + Henryk Kościuch 35 rocz. śm .....................mama i siostra

Służba Liturgiczna Sobota / niedziela 7/ 8 czerwca LEKTORZY:

4:00 - Celina Basta, Maria Duniec -Dmuchowska 8:00 - Celina Pultanis, Stefan Gust 9:30 - Alicja Karlic, Kasia, Paweł, Daniel Popiel 11:15 - Małgorzata i Zbigniew Purzyccy 1:00 - Józefa Hołowińska, Jan Berent, Eugenia Czaja 6:00 - Młodzież

KOLEKTORZY:

4:00- Andrzej Bieciuk, Franciszek Gac 8:00- Józef Chryczyk, Emil Filip 9:00– Eryk Niemczyk, Zdzisław Skorupa, Andrzej Szmyd, Jacek Szwakopf 11:15- Marek Bieciuk, Jerzy Marczewski, Augustyn Nytko, Jerzy Sokołowski 1:00– Tadeusz Byra, Stanisław Królczyk, Wacław Muszyński, Janusz Wolkowicz

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE MIESIĄC CZERWIEC POŚWIĘCONY SERCU PANA JEZUSA –dzisiejszą niedzielą  rozpoczy‐ namy  miesiąc  czerwiec    poświęcony    Naj‐ świętszemu Sercu Pana Jezusa niech nasza  codzienna  modlitwa  Litanii do Serca Pana Jezusa odprawiana w   kościele lub  prywatnie w domach będzie wynagrodze‐ niem  Bożemu  sercu  za  nasze  grzechy    i  nieprawości.  Może  to  nabożeństwo  do  Serca  Pana  Jezusa  bardziej  scementuje  nasze  rodziny,  tak  często  zapracowane,  zatroskane  i  zabiegane  o  godną  codzienność.  Miesiąc  czerwiec  jest  dobrą  okazją  by  na  nowo  odnowić  Kult   Serca  Pana  Jezusa  w  naszych  rodzinach,  także  konty‐ nuować  tradycję naszych ojców i matek. Święta Tere‐ sa Wielka powtarzała „Trzeba chwycić Pana Boga za serce To jest jego słaba strona”… . Nie przegapmy tej  okazji !    

NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE‐  nabożeństwa Litanii  do Najświętszego Serca Pana Jezusa odprawiane będą  codziennie  od poniedziałku do piątku po Mszy św. o  godz. 9:00am , w środę i piątek o godz. 6:40pm, w so‐ boty o godz. 3:30pm.  PIERWSZY PIĄTEK I PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA w  tym  tygodniu  z  okazji  pierwszego  piątku  miesiąca  zapraszamy na nabożeństwo do Serca Pana Jezusa wy‐ nagradzając za brak miłości  i za lekceważenie Bożych  darów.  Będzie  też    możliwość  skorzystania  z  sakra‐ mentu pokuty, w tym dniu kapłani  odwiedzą chorych  parafian z posługą sakramentalną. W Pierwszą Sobotę  poświęconą  Niepokalanemu  Sercu  Maryi  zapraszamy  na śpiewanie godzinek do NMP, a po Mszy św. o godz.  9:00  rano zapraszamy na modlitwę różańcową.  DZIEŃ DZIECKA- nie  szczędźmy  modlitw  i  naszym  pociechą, które  przyszłością rodzin, narodu i kościoła  Niech nie zabraknie im czułych słów i akceptacji. Cza‐ sami łatwiej dawać prezenty, a   dawać jest siebie jest  najtrudniej.  Pamiętajmy    nie  tylko  o  naszych  pocie‐ chach  i  o  tych,  które  są  niechciane  i  nie  kochane.  Nie  mają  domu  rodzinnego  i  nie  doświadczyły  czułości  rodzicielskiej.  Może  są  gdzieś  w  pobliżu  i  wystarczy  drobny gest z naszej strony, który może dać im  odro‐ binę radości.  MSZA ŚW. GRADUACYJNA ‐ w intencji uczniów i  studentów, którzy w tym roku kończą naukę  w  High  School,  College  lub  na  Uniwersyte‐ tach  odprawiona  zostanie  w  niedzielę  8  czerwca o godz.11:15. Osoby, które chcą, aby  ich imiona i nazwiska zostały wyczytane podczas Mszy  św. i umieszczone w biuletynie prosimy o zgłoszenie w  biurze parafialnym lub w zakrystii. Graduantów prosi‐ my o przyjście na Mszę św., w strojach graduacyjnych. 


Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights WAKACYJNA ZMIANA GODZIN PRACY BIURA PARAFIALNEGO – od 1 czerwca do 31 sierpnia biuro para‐ fialne  czynne  będzie  od  poniedziałku  do  piątku  od  godz. 9:30 do 2:00, a  w soboty od godz. 9:30am do 12:00pm lub po wcześniejszym umówieniu się. 

3

KALENDARZ LITURGICZNY W tym tygodniu Patronują nam:

3 czerwca Św. Karol Lwanga i jego Towarzysze męczennicy z Ugandy.

OFIARY ZŁOŻONE NA SPŁATĘ DOMU SIÓSTR – Prosimy, aby ofiary wpłacane czekami wypisywać na

5 czerwca –Św. Bonifacy biskup i męczennik, misjonarz Niemiec

Society of Christ– Building Fund.

OFIARY NIEDZIELNE Ofiary z 24 /25maja

Ofiary z 445 kopert: $ 4,413.00 Ofiary bez kopert: $ 998.00 II Kolekta na CSA zebrano:$ 10, 838.00 Kawiarenka: $ 330.00 Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! SPOTKANIA GRUPY MODLITEWNEJ Grupa  Modlitewna  Odnowy  w  Duchu   Świętym zaprasza na spotkania w każdy  piątek po Mszy św. wieczornej o godz.7:00 do sali  obecnego Domu Parafialnego.     PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII - przypominamy,  że  na  terenie  Archidiecezji  Detroit  obowiązuje  wszystkich  wiernych  przynależność  do  parafii.  Dlatego  zwracamy  się  z  prośbą  do  tych  wszyst‐ kich, którzy nie należą do żadnej parafii, o uregu‐ lowanie  swojej  przynależności  i  zapisanie  się  do  parafii.  Przynależność  wiąże  się  nie  tylko  z  obo‐ wiązkiem utrzymania parafii, ale i korzystaniem z  posługi  duchowej  i  sakramentalnej;  udzielaniem  chrztów,  ślubów,  pogrzebów,  wysyłaniem  kore‐ spondencji  itd.  Uwaga!  Prosimy,  aby  Ci  wszyscy,  którzy zawarli związek małżeński w naszej para‐ fii, a przed ślubem należeli do parafii i chcą dalej  należeć  o  uregulowanie  swojej  przynależność  przez  nowe  zapisanie  się  do  parafii  z  zaznacze‐ niem, że już wcześniej  należeli razem z rodzicami  lub sami.  ZMIANA ADRESU - Parafian, którzy zmienili  ad‐ res  zamieszkania  lub  numer  telefonu,  prosimy  o  uaktualnienie  w  biurze  parafialnym.  Umożliwi  to  lepsze  funkcjonowanie  biura  parafialnego  dotar‐ cie naszej korespondencji do państwa  domów. 

OGŁOSZENIA RÓŻNE FESTIWAL PARAFIALNY– trwa nasz tegoroczny festi‐ wal  parafialny,  wszystkich  odwiedzających  nasz  ko‐ ściół Parafian i gości zapraszamy na dobry obiad i cia‐ sto  do  dowiedzenia  stoisk  z  różnymi  artykułami  oraz  do spędzenia z nami czasu  w naszej polskiej atmosfe‐ rze.  Bawmy się wspaniale zarówno dzieci, młodzież i  dorośli.  ZAPISY NA KATECHEZĘ NA NOWY ROK 2008/09 ‐ odbędą się  w niedzielę  8 czerwca po każdej  Mszy św.  w  lobby  kościoła.  Rodzice,  którzy  włączyli  się  w  po‐ moc  w  czasie  Bazaru  Świątecznego  i  Festiwalu  Para‐ fialnego prosimy, aby okazali przy zapisie zaświadcze‐ nie o pracy, gdyż dla tych osób jest zniżka przy zapisie  na  lekcje  religii.  Parafianie  płacą  $55.00    za  pierwsze  dziecko,  za  następne  15  ‐  jeśli  była  pomoc  w  czasie  Bazaru  świątecznego    lub  Festiwalu  Parafialnego  to  jest $30.00 zniżki. Osoby nie zapisane do parafii płacą  $70.00 od każdego dziecka. We wrześniu koszt zapisu  będzie wyższy $65.00 od pierwszego dziecka , następ‐ ne po $25.00. Osoby nie zapisane do parafii $80.00 za  każde dziecko. 

Solenizantom i Jubilatom Tego tygodnia oraz Wszystkim obchodzącym swoje rocznice Składamy najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa wszelkich łask oraz opieki Maryi naszej najlepszej Matki Szczęść Boże


Pomocą służą Siostry Misjonarki Chrystusa Króla Sr. Jadwiga Kokolus MChR- przełożona sióstr Sr. Franciszka Keler MChR

tel. domu sióstr ( 586) 939—5022

Program Radiowy Księży Chrystusowców Sobota godz. 8:00am– 8:30am Ze stacji WZNK 690 AM prowadzony przez Ks. Ryszarda Czerniaka, TChr.

Rada Duszpasterska Stasia Ledzińska - przew.- (586) 726- 0636. Janusz Wolski - v- przew. - (586) 749-7707. Alicja Karlic– sekretarka - (248) 375 - 8942.

pozostali członkowie: Barbara Bazydło, Tadeusz Byra, Albert Ciesielski, Antoni i Lucyna Malarz.

Organista Janusz Głaz -(586)-268- 5795. Lektorzy Józef Ledziński -(586)-726- 0636. Kolektorzy Albert Ciesielski -( 586) -247-4217. Ministranci Opiekun -Ks. Ryszard Czerniak, TChr. Grupa Modlitewna Opiekun duchowy -Ks. Tadeusz Winnicki, TChr. Lider- Halina Kocz -(248) -723-5078. Linia Modlitewna Elwira Czajkowska -( 586)- 412- 0581. Róże Różańcowe Opiekun duchowy -Ks. Ryszard Czerniak, TChr. Radio Maryja -Elżbieta Bieciuk -(586)- 677-9385 Koło Seniorów „ Złota Róża” Franciszek Gac -( 586)- 268- 0765. Rycerze Kolumba Alfred Jaworowski -( 586)-751 -5361. Koło Przyjaciół Towarzystwa Chrystusowego Elżbieta Ciesielska -(586)- 247- 4217. Finanse -Celina Pultanis -(586)- 731-0355. Katecheza -Ks. Prob. Tadeusz Winnicki, TChr. Komitet Rodzicielski d/s Katechezy Mariola Vanderest -(248) -879-5898 Szkoła Języka Polskiego im Adama Mickiewicza Dyrektor - Jolanta Gmurowska -(248)- 652-1875. Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org Język Polski dla Amerykanów -(Polish for Adults) Antoni Walewander (586) -751-1224. Język Angielski – ESL Mariusz Szajnert -(248)-689-0180. Harcerze -Jerzy Czaja -(586)- 247-5344. Grupa AA -Roman -(248) -421-6454.

Niedzielne Msze święte Sobota - 4:00pm. Niedziela – 8:00am, 9:30am, 11:15am( z udziałem dzieci), 1:00pm, 6:00pm ( z udziałem młodzieży).

Codzienne Msze święte Od poniedziałku do soboty- 9:00am W środy i piątki - 7:00pm- (oraz w maju, październiku i w oktawie Bożego Narodzenia i Wielkanocy).

Adoracja Najświętszego Sakramentu W środy i piątki od godz. 6:00pm –7:00pm. W Pierwsze Piątki miesiąca przez cały dzień od 9:30am7:00pm.

Liturgia Godzin Jutrznia-modlitwa poranna od poniedziałku do piątku 8:45am. Nieszpory– modlitwa wieczorna w środy i piątki 6:45pm.

Sakramenty:

Pojednania - codziennie pół godziny przed Mszą św. Chrztu- do uzgodnienia w soboty po Mszy św. o godz. 4:00pm, w niedziele po Mszy św. o godz. 1:00pm. Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych-każdy drugi piątek miesiąca po Mszy św. wieczornej w kaplicy Św. Maksymiliana. Bierzmowania-całoroczna katecheza przygotowująca młodzież w klasie ósmej. Małżeństwa - należy zgłosić 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu. Chorych - pierwszy piątek miesiąca sprawach nagłych o każdej porze.

ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE PRZY PARAFII Muzyczny Zespół Dziecięcy „ Hosanna” Sobota -12 :00pm. Opiekun duchowy Sr Franciszka Keler, MChR. Osoby prowadzące- Marzena Szewczuk, Paweł Laskowski.

Zespół Taneczny „Mireczki” Wtorek 5:30pm (Sala Jana Pawła II). Zespół Taneczny „Mireczki II” Wtorek 6:15pm (Sala Jana Pawła II). Zespół Taneczny „Mały Dunajec” Wtorek– 7:30pm ( Sala Jana Pawła II). Zespół Taneczny „ Dunajec” Grupa I środa—8:30pm, Sobota-8:30am. Grupa II Wtorek—8:30pm (sala Jana Pawła II). Choreograf-Tomasz Kielar (313) 333-4469. Dyrektor-Elżbieta Gramek (586)-977-9337. Opiekun duchowy- Ks. Ryszard Czerniak, TChr.


CHURCH NAME AND ADDRESS Our Lady of Czestochowa Chuch #304552 3100 18 Mile Road Sterling Heights, MI 48314 TELEPHONE 586 939-5022 CONTACT PERSON Sister Jadwiga SOFTWARE MSPublisher 2003 Adobe Aprobat 8.0 Windows XP Home Edition PRINTER HP Laserjet 1100 TRANSMISSION TIME Tuesday 2:45 PM SUNDAY DATE OF PUBLICATION June 1, 2008 NUMBER OF PAGES SENT 1 through 5 SPECIAL INSTRUCTIONS

untitled  

Już niedługo rozpoczną wakacje, czas odpoczynku ale i podróży, odwiedzin najbliższych w Polsce, czy w innych częściach świata. Ważne jest, a...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you