Page 1

Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej 3100 18 Mile Road • Sterling Heights • MI 48314 Tel: (586) 939−5022 Fax: (586) 977−2074 Sala Parafialna: (586) 977−7379 Adres internetowy: www.olcsh.org • Adres email: sekretariat@olcsh.org

BIURO PARAFIALNE CZYNNE: Od poniedziałku do piątku 8:00 am - 4:30 pm W sobotę: 9:30 am - 2:00 pm

Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy: Proboszcz − Ks. Tadeusz Winnicki TChr, Wikariusz − Ks. Ryszard Czerniak TChr, Rezydent − Ks. Konrad Urbanowski TChr

Niedziela Trójcy Świętej 18 maja 2008      Uroczystość ta stwarza dla nas sposobność doświadczenia w głębi naszej wiary wewnętrznej tajemnicy Boga, jako trzech osób: Stworzyciela, Zbawiciela i Pocieszyciela. Ten symbol wiary wyznajemy codziennie, przez znak krzyża i przywołanie świętych imion Boga Jedynego – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Trójca osób – w niej istnieje pełnia miłości, pokoju i harmonii. Może pojawić się pytanie, jakie znaczenie i wpływ ma na nasze życie ta tajemnica. Odpowiedź znaleźć możemy w Słowie Bożym, które przekazuje nam prawdę, iż jesteśmy dziećmi Boga Ojca, który dając życie troszczy się o nas; w Jezusie Chrystusie mamy Zbawiciela, który cierpiał i umarł za nasze grzechy; Duch Święty jest dla nas przyjacielem i obrońcą, który umacnia nas, leczy i chroni, wobec wielu życiowych doświadczeń i zagrożeń.       Trójca Bożych Osób − zaprasza nas to odkrycia i pogłębienia wzajemnej więzi w świetle prawdy, jaką przekazuje nam Pismo Święte o Jej wewnętrznym życiu. Jeżeli zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, zatem winniśmy podejmować wysiłek, aby stać się Jemu podobni tak dalece, jak to tylko po ludzku jest możliwe. Czy w świecie naszych marzeń i pragnień istnieje i to, chyba najważniejsze, aby znaleźć się kiedyś w towarzystwie Boga obdarowującego miłością bez granic.      Tajemnica Boga – życie Trójcy Osób – to jest wielka tajemnica, którą nie może pojąć w pełni ludzki umysł.  To prawda, iż Bóg jest tajemnicą. Ale tajemnica  nie oznacza czegoś, czego nie można poznać. Tajemnica jest rzeczywistością tak bogatą w znaczenie i w to, co zawiera, iż bez względu na to, z jakim trudem będziemy się starali ją poznać, nigdy nie dojdziemy do wyczerpującego jej zrozumienia. Dlatego Bóg postanowił objawić siebie, wspomógł nas i nasze ludzkie poszukiwania, objawieniem swojej istoty poprzez Syna. A Jezus to objawienie zamknął w słowach: Bóg jest miłością….     Bóg – to największa tajemnica obecna w naszym życiu. Jeżeli zostalibyśmy pozostawieni sami sobie, zmagając się

ze zrozumieniem Boga, nigdy nie doszlibyśmy do stwierdzenia, iż jest On pełen dobroci i współczucia, powolny w gniewie, bogaty w przyjaźń i w wierność. Bez pomocy Jezusa, jak moglibyśmy poznać, iż jako wspólnota jesteśmy połączeni z Nim samym; jak zrozumieć, iż Bóg nas kocha i pragnie abyśmy wracali do Jego miłości.     Od momentu naszego chrztu w imię trzech Osób Trójcy, złożyliśmy przyrzeczenie życia pod ich opieką i uczynienia wszystkiego, aby wtedy, kiedy życie się zakończy, moglibyśmy dostąpić ich obecności na wieki. Aby ta prawda i rzeczywistość realizowała się w naszym życiu, winniśmy słuchać Bożego Ducha, który ofiaruje nam natchnienia i wzbudza pragnienie Boga i Jego prawdy.    Dzisiejsza niedziela niech będzie dniem radości w Ojcu, Synu i Duchu Świętym, – który objawił nam siebie i zaprosił do współuczestnictwa w swoim życiu. On ofiarował nam miłość, mającą jedną cechę – nigdy się nie wyczerpuje i pełna jest życzliwości wobec nas, którzy nieraz ją postrzegają i interpretują na opak, często egoistycznie. On jest wspólnotą osób, które kierują się zawsze dobrem drugiego a więc altruizmem. Ks. Tadeusz Winnicki TChr

„Boże, przed Tobą każde serce stoi otworem, każde pragnienie jest Ci znane i żadna tajemnica nie jest przed Toba zakryta, ześlij nam Ducha Świętego i oczyść nasze myśli, abyśmy mogli doskonale Cię kochać i godnie Ciebie chwalić. Boże, nasz Ojcze, niech Pocieszyciel, Duch Święty, który pochodzi od Ciebie, oświeci nasze umysły i doprowadzi nas do pełnej prawdy, zgodnie z obietnicą Twojego Syna”


Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights

2

INTENCJE

MSZALNE

Sobota 17 maja 4:00 O Boże bł. z okazji ur. dla Jakuba i Mateusza Michalczak . 4:00 = Aleksander Bieńkowski .................. rodzina Bieńkowski

Ni edzi ela 18 maja – Uroczystość TTrójcy rójcy Świętej Niedzi edziela 8:00 O Boże bł. dla Antoniego Brooks 9:30 == Dominika i Józef Jezusek .......................... L. A. Malarz 11:15 = Tadeusz Kilianek .................................... córka z rodziną 1:00 = Stanisław Fryzlewicz .............................................. żona 1:00 = Józef Jędraszyk i za zmarłych z rodziny ................. żona 6:00 Za zmarłych z rodziny Szefer i Drogowskich ......... rodzina

Poni edzi ałek 19 maja Poniedzi edziałek 9:00 == Zbigniew Szymański 28 rocz. śm., ....... żona z rodziną Jan i Helena Jagodziński, Stanisław i Stefania Szymański 9:00 = Jacek Wołyniak .................................................. rodzina 7:00 O Boże bł. i łaski dla dzieci i całej rodziny .... rodzina Lalewicz

Wtorek 20 maja 9:00 = Bronisław Chryczyk 7:00 = Jadwiga Kulpanowska 5 rocz. śm. ....................... córka 7:00 == Krystyna i Leon Owsinski ............. L. J. Krzyształowicz

Środa 21 maja 9:00 == Stanisława, Józef, Andrzej 7:00 = Bronisława Walicka 12 rocz. śm. ....................... rodzina 7:00 = Józef Piech

Czwartek 22 maja – Uroczystość Bożego Ci ała Ciała 9:00 Dziękczynna do Św. Rity ........................... rodzina Brooks 7:00 = Andrzej Mozolewski 16 rocz. śm. ........................siostra 7:00 Za Parafian

Piątek 23 maja 9:00 = Stanisław 8 rocz. śm. 7:00 O Boże bł. i zdrowie dla Stasi i Józefa Ledziński w 10 rocznicę ślubu 7:00 = Szewczuk

Sobota 24 maja – NMP Wspomożyci elki W Wspomożycielki Wiiernych 9:00 za Parafian ola Dobek i W ojci ech Lupa 1:30 Msza św. ślubna Mari Mariola Wojci ojciech 4:00 O Boże bł. i zdrowie dla Dariusza i Andrzeja Paprzyckich z okazji ur ................................................................ mama

Ni edzi ela 25 maja VIII Ni edzi ela Zwykła Niedzi edziela Niedzi edziela 8:00 == Anna i Krzysztof Makuch i za zmarłych z rodziny Paluszek 9:30 == Leonard i Stanisława Żabiccy ................................ syn 11:15 O Boże bł. z podziękowaniem za otrzymane łaski w rocz. 18 ur. .............................................................................. rodzina 11:15 = Helena Nytko .......................................................... mąż 1:00 = Aleksander Gut ...................................... W. Mikołajczyk 1:00 = Józef Jędraszyk i za zmarłych z rodziny ................. żona 6:00 W Intencji Matek: Marii Wastag i Janiny Spoczynek ..... dzieci ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±

Służba Liturgiczna LEKTORZY

Sobota /Niedziela − 24/25maja 4:00pm – Celina Basta, Maria Wilczyński 8:00am – Weronika Kraska, Edward Wajszczuk 9:30am – Kasia Popiel, Małgorzata i Zbigniew Purzyccy 11:15am – Lucyna Szatkowska, George Frank, Kornel Muszczyński 1:00pm – Barbara Kawałek, Albert Ciesielski, Eugenia Czaja 6:00pm – Młodzież

KOLEKTORZY Sobota /Niedziela− 24/25maja 4:00pm – Franciszek Gac, Michał Gardocki 8:00am – Józef Chryczyk, Emil Filip 9:30am – Stanisław Dutka, Paweł Karlic, Antoni Malarz, Janusz Wolski 11:15am – Augustyn Nytko, Jerzy Rakowiecki, Jerzy Sokołowski, Krzysztof Zadrożny 1:00pm – Jan Berent, Albert Ciesielski, Mariusz Przydział, Janusz Wolkowicz 6:00pm – Kazimierz Modzelewski, Leszek Parciak

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 175 ROCZNICA POWSTANIA DIECEZJI DETROIT I – w dzisiejsza niedzielę 18 maja odprawiona zostanie o godz. 3:00 po południu w Katedrze Detroit przez Ks. Kardynała Adama Maidę − Msza św. dziękczynna za 175 rocznicę powstania Archidiecezji Detroit oraz za dar wiary różnorodnych wspólnot. W programie uroczystości planowana jest także procesja różnych kultur grup etnicznych mieszkających na terenie archidiecezji Detroit. Naszą parafię reprezentować będzie zespół „Dunajec”, członkowie Rady Parafialnej oraz grup działających przy parafii. UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA – w czwartek 22 maja przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa − Boże Ciało. W tym dniu Msza św. odprawiona zostanie o godz. 7:00 i bezpośrednio po Mszy św. Procesja do czterech ołtarzy. Bardzo prosimy wyznaczone grupy o przygotowanie ołtarzy. Ołtarz pierwszy Dunajec i Ministranci – osoby odpowiedzialne: Ks Ryszard Czerniak, Elżbieta Gramek. Ołtarz drugi Rada Parafialna i Koło Seniorów – osoby odpowiedzialne: Alicja Karlic, Janusz Wolski i Franciszek Gac Ołtarz trzeci Harcerze i Szkoła Języka Polskiego – osoby odpowiedzialne Jerzy Czaja i Jolanta Gmurowska. Ołtarz czwarty Grupa Modlitewna, Lektorzy, Kolektorzy – osoby odpowiedzialne: Halina Kocz, Albert Ciesielski, Józef Ledziński. Do wzięcia udziału w uroczystej procesji zapraszamy dzieci Pierwszo komunijne (w strojach komunijnych), a także dzieci w strojach ludowych dziewczynki do sypania kwiatków i chłopców do niesienia symboli religijnych, a także panie do niesienia feretronów i panów do niesienia baldachimu. NABOŻEŃSTWA MAJOWE DO MATKI BOŻEJ – odprawiane są codziennie od poniedziałku do piątku przed Mszą św. o godz. 6:40 w sobotę o godz. 3:30, a w niedziele po Mszy św. o godz. 1:00 po południu. MSZA ŚW. GRADUACYJNA – w intencji uczniów i studentów, którzy w tym roku kończą naukę w High School, College lub na Uniwersytetach odprawiona zostanie w niedzielę 8 czerwca o godz.11:15. Osoby, które chcą, aby ich imiona i nazwiska zostały wyczytane podczas Mszy św. i wypisane w biuletynie prosimy o zgłoszenie w biurze parafialnym lub w zakrystii. Graduantów prosimy o przyjście na Mszę św., w strojach graduacyjnych.


Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights

3

ZAPISY NA KATECHEZĘ NA NOWY ROK 2008/2009 – odbędą się w niedzielę 8 czerwca po każdej Mszy Świętej w lobby kościoła. Rodzice, którzy włączyli się w pomoc w czasie Bazaru Świątecznego i Festiwalu Parafialnego prosimy, aby okazali przy zapisie zaświadczenie o pracy, gdyż dla tych osób jest zniżka przy zapisie na lekcje religii. Parafianie płacą $55.00 za pierwsze dziecko, za następne 15 − jeśli była pomoc to jest $30.00 zniżki, osoby nie zapisane do parafii płacą $70.00 od każdego dziecka. We wrześniu koszt zapisu będzie droższy za pierwsze dziecko $65.00, za następne $25.00. Osoby nie zapisane do parafii $80.00 od każdego dziecka.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII – przypominamy, że na terenie Archidiecezji Detroit obowiązuje wszystkich wiernych przynależność do parafii. Dlatego zwracamy się z prośbą do tych wszystkich, którzy nie należą do żadnej parafii, o uregulowanie swojej przynależności i zapisanie się do parafii. Przynależność wiąże się nie tylko z obowiązkiem utrzymania parafii, ale i korzystaniem z posługi duchowej i sakramentalnej; udzielaniem chrztów, ślubów, pogrzebów, wysyłaniem korespondencji itd. Uwaga! Prosimy, aby Ci wszyscy, którzy zawarli związek małżeński w naszej parafii, a przed ślubem należeli do parafii i chcą dalej należeć o uregulowanie swojej przynależność przez nowe zapisanie się do parafii z zaznaczeniem, że już wcześniej tutaj należeli razem z rodzicami lub sami.

WAKACYJNA ZMIANA GODZIN PRACY BIURA PARAFIALNEGO Od 1 czerwca do 31 sierpnia biuro parafialne czynne będzie od poniedziałku do piątku od godz. 9:30 do 2:00, a soboty od godz. 9:30 do 12:00, lub po wcześniejszym umówieniu się.

ZMIANA ADRESU – Parafian, którzy zmienili adres zamieszkania lub numer telefonu, prosimy o uaktualnienie w biurze parafialnym. Umożliwi to lepsze funkcjonowanie biura, jak również sprawne dotarcie naszej korespondencji do Państwa domów.

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO – w ostatnim czasie przez sakrament chrztu świętego do wspólnoty kościoła włączeni zostali:

Olivia Chodubski, Victoria Aleksandra Szpila, Jakub Adam Kochaniewicz Nowo ochrzczonym oraz ich rodzicom i chrzestnym gratulujemy i życzymy Bożego błogosławieństwa oraz opieki Maryj Jasnogórskiej Pani naszej patronki. ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE – w najbliższym czasie sakramentalny związek małżeński zawrzeć mają:

Honorata Grzesiak& Robert Socha Ktokolwiek wiedziałby o istniejących przeszkodach w zawarciu małżeństwa proszony jest o kontakt z biurem parafialnym.

C.S.A. – APEL SŁUŻBY KATOLICKIEJ − przez cały miesiąc maj trwa w Archidiecezji Detroit doroczna zbiórka pieniężna na Apel Służby Katolickiej (Catholic Services Appeal). Dla naszej parafii archidiecezja wyznaczyła $48,413.00. Za każdą ofiarę składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Przez kolejne niedziele maja zbierana będzie druga kolekta na C.S.A. Czeki prosimy wypisywać na: OUR LADY OF CZĘSTOCHWA z dopiskiem (C.S.A). OFIARY ZŁOŻONE NA ADAPTACJĘ STAREGO DOMU SIÓSTR, REMONTY I NOWY DOM SIÓSTR Prosimy, aby ofiary wpłacane czekami wypisać na: Society of Christ− Building Fund. OFIARY z 10/11 maja Ofiary bez kopert: $ 589.50 Ofiary z 531 kopert: $ 5033.00 II Kolekta na C.S.A dotychczas zebrano razem: $5,635.00

Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać! SPOTKANIA GRUPY MODLITEWNEJ – Grupa Modlitewna zaprasza na spotkania w każdy piątek po mszy św. wieczornej o godz. 7:00wieczorem do sali obecnego Domu Parafialnego.

OGŁOSZENIA RÓŻNE FESTIWAL PARAFIALNY – nasz tegoroczny festiwal parafialny, odbędzie się w sobotę 31 maja i w niedzielę 1 czerwca. Zwyczajem lat ubiegłych zwracamy się z prośbą do naszych parafian o poparcie festiwalu oraz o przynoszenie na festiwal artykułów spożywczych do kuchni, ciasta do kawiarenki, fantów na loterię oraz książki rzeczy na Flea Market.

ZAPROSZENIE NA FESTIW AL FESTIWA Parafia św. Stanisława w Wyandotte, zaprasza na festiwal parafialny w dniach 23, 24, i 25 maja. Więcej informacji pod nr tel. 734. 285−9509.

STRONA INTERNETOWA PARAFII – zapraszamy do odwiedzenia uaktualnionej strony internetowej parafii. Adres: www.olcsh.org

NOWE DZIAŁKI NA CMENTARZU RESURRECTION – zarząd cmentarza „Resurrection” informuje, że została już zapełniona działka w polskiej sekcji cmentarza Resurrection”, w związku z tym zaoferowano nowe miejsce dla Parafii Matki Bożej Częstochowskiej. Jest to nowa działka nr 36, nieco oddalona od obecnej. Aby mogła być utworzoną musi wpłynąć minimum 50 zgłoszeń wykupu działek. W najbliższym czasie planowane jest na terenie parafii spotkanie z osobą reprezentującą zarząd cmentarza, która poda szczegółowe informacje i koszt zakupu działek. POLSKIE BIURO PODRÓŻY – POLISH TRAVELERS – organizuje w dniach od 22 do 28 czerwca autokarową wycieczkę do Cape Cod w Stanie Massachusetts. Program wycieczki przewiduje wiele atrakcji w tym zwiedzanie ciekawych miejsc. Koszt $579.00. Więcej informacji pod nr tel. 586. 726−6476.


Pomocą służą Siostry Misjonarki Chrystusa Króla: sr. Jadwiga Kokolus MChr (przełożona sióstr) sr. Franciszka Keler MChr tel. domu sióstr 586−979−0255 Program Radiowy Księży Chrystusowców Sobota 8:00 am – 8:30 am ze stacji WNZK 690AM prowadzony przez księdza Ryszarda Czerniaka, TChr RADA DUSZPASTERSKA Stasia Ledzińska (przew.) 586−726−0636 Janusz Wolski (w−ce przew) 586−749−7707 Alicja Karlic (sekr.) 248−375−8942 Barbara Bazydło, Tadeusz Byra, Albert Ciesielski, Lucyna i Antoni Malarz Organista Janusz Głaz «586−268−5795 Lektorzy Józef Ledziński «586−726−0636 Kolektorzy Albert Ciesielski «586−247−4217 Ministranci Opiekun – ks. Ryszard Czerniak, TChr Grupa Modlitewna Opiekun duchowy – ks. Tadeusz Winnicki, TChr Lider – Halina Kocz «248−723−5078 Linia Modlitewna Elwira Czajkowska «586−412−0581 Róże Różańcowe Opiekun duchowy – ks. Ryszard Czerniak, TChr Radio Maryja Elżbieta Bieciuk «586−677−9385 Koło Seniorów „Złota Róża” Franciszek Gac «586−268−0765 Rycerze Kolumba Alfred Jaworowski «586−751−5361 Koło Przyjaciół Towarzystwa Chrystusowego Elżbieta Ciesielska «586−247−4217 Finanse Celina Pultanis «586−731−0355 Katecheza − ks. Proboszcz Tadeusz Winnicki, Tchr Komitet Rodzicielski d/s Katechezy Mariola Vanderest «248−879−5898 Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza Dyrektor − Jolanta Gmurowska «248−652−1875 Strona internetowa www.szkolamickiewicza.org Język Polski dla Amerykanów (Polish for Adults) − Antoni Walawender «586−751−1224 Język Angielski − ESL Mariusz Szajnert «248−689−0180 Harcerze Druh − Jerzy Czaja «586−247−5344 Grupa AA Roman «248−421−6454

Niedzielne Msze święte Sobota – 4:00 pm Niedziela – 8:00 am, 9:30 am, 11:15 am (z udziałem dzieci), 1:00 pm, 6:00 pm (z udziałem młodzieży) Codzienne Msze święte Od poniedziałku do soboty – 9:00 am W środę i piątek – 7:00 pm (oraz w okresie Oktawy Bożego Narodzenia i Wielkanocy; w Maju i Październiku od poniedziałku do piątku o godz. 9:00 am i 7:00 pm) Adoracja Najświętszego Sakramentu W środę i piątek: 6:00 pm – 7:00 pm Liturgia Godzin Jutrznia – modlitwa poranna: od poniedziałku do piątku 8:45 am Nieszpory – modlitwa wieczorna: środa i piątek − 6:45 pm Sakramenty Pojednania – codziennie pół godziny przed każdą Mszą św. Chrztu – do uzgodnienia: w sobotę po Mszy św. o godz. 4:00 pm, w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00 pm Przygotowanie rodziców i chrzestnych – każdy drugi piątek miesiąca po Mszy św. wieczornej w kaplicy Św. Maksymiliana Bierzmowania – Całoroczna katecheza przygotowująca młodzież w klasie 8. Małżeństwa – należy zgłosić 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu. Chorych – pierwszy piątek miesiąca − w sprawach nagłych o każdej porze.

Muzyczny Zespół Dziecięcy „Hosanna” Sobota – 12:00 pm Osoby prowadzące – Marzena Szewczuk, Paweł Laskowski Opiekun duchowy – sr. Franciszka Keler, MChr Muzyczny Zespół Młodzieżowy „Ichtis” Lobby – Piątek – 8:00 pm Opiekun duchowy – sr. Franciszka Keler Zespół Taneczny „Mireczki” Wtorek – 5:30 pm (Sala Jana Pawła II) Zespół Taneczny „Mireczki II” Wtorek – 6:15 pm (Sala Jana Pawła II) Zespół Taneczny „Mały Dunajec” Wtorek – 7:30 pm (Sala Jana Pawła II) Zespół Taneczny „Dunajec” Grupa I Środa – 8:30 pm, Sobota − 8:30 am Grupa II Wtorek – 8:30 pm (Sala Jana Pawła II) Choreograf – Tomasz Kielar «313−333−4469 Dyrektor – Elżbieta Gramek «586−977−9337 Opiekun duchowy – ks. Ryszard Czerniak, TChr

5-18-08  

„Boże, przed Tobą każde serce stoi otworem, każde pragnienie jest Ci znane i żadna tajemnica nie jest przed Toba zakryta, ześlij nam Ducha Ś...

5-18-08  

„Boże, przed Tobą każde serce stoi otworem, każde pragnienie jest Ci znane i żadna tajemnica nie jest przed Toba zakryta, ześlij nam Ducha Ś...

Advertisement