Page 1

Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej 3100 18 Mile Road • Sterling Heights • MI 48314 Tel: (586) 939−5022 Fax: (586) 977−2074 Sala Parafialna: (586) 977−7379 Adres internetowy: www.olcsh.org • Adres email: sekretariat@olcsh.org

BIURO PARAFIALNE CZYNNE: Od poniedziałku do piątku 8:00 am - 4:30 pm W sobotę: 9:30 am - 2:00 pm

Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy: Proboszcz − Ks. Tadeusz Winnicki TChr, Wikariusz − Ks. Ryszard Czerniak TChr, Rezydent − Ks. Konrad Urbanowski TChr

Niedziela Palmowa 16 marca 2008 Co wybrać: pokusę popularności czy misterium Krzyża? Już Niedziela Palmowa. Do świątyni na Mszę św. przychodzimy z gałązkami palmowymi. Wsłuchujemy się uważnie w słowa Proroka Izajasza, który zapowiada męczeńską ofiarę Mesjasza. Prorok wskazuje na Jego bezradność wobec brutalności człowieka a nawet swoistą bierność. Z postawy Mesjasza wynika, że najwłaściwszą postawą będzie poddanie się woli człowieka, który nie zna granic w zadawaniu bólu, odbieraniu dobrego imienia, pogardzaniu bezbronną Ofiarą. Dla nas, katolików XXI wieku, postawa człowieka wobec uobecnionego w Mesjaszu dobra, miłości i piękna nie jest zaskoczeniem. Bowiem i dzisiaj nie każdy ma odwagę opowiedzieć się za dobrem, nie każdy chce zachować wrażliwość i czystość serca, nie każdy zamierza przyznać się do tego, że jest uczniem Chrystusa. Może dlatego, że obawia się utracić swoją popularność, dobre relacje międzyludzkie. Boi się, że zostanie posądzony o to, że jako wierzący nie potrafi brać z życia wszystkiego co daje doraźne szczęście i przyjemność. W chwilach ważnych trzeba jednak dokonać ważnego wyboru, tak dla samego siebie: czy wybrać pokusę osobistej zewnętrznej popularności, czy też pozostać wiernym tym zasadom i wartościom, które rodzą uczucie i stan wewnętrznego pokoju sumienia i serca. Czy pójść z prądem lekkości życia czy też zdobyć się na swój świat wartości, który jednak wymaga odwagi, świadomości bycia sobą i cnoty heroicznego męstwa, by do końca być z Chrystusem. Liturgia Słowa Niedzieli Palmowej prezentuje nam opis Męki Pańskiej. Zanim jednak ludzie wykrzyczą

charakterystyczne „Na Krzyż z Nim” to nieco wcześnie w euforii i zachwycie będą wołać: „Hosanna Synowi Dawidowemu, błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie”. W takiej scenerii byli gotowi obwołać Chrystusa swoim królem, swoim Panem i chcieli pójść za Nim do końca. Postępowali tak, jakby siebie zupełnie nie znali, jakby nie wiedzieli, że za chwilę będą krzyczeć wprost co innego. Dlaczego zareagowali tak skrajnie? Co zadecydowało, że swego Króla chcieli później ukrzyżować? Odpowiedź znajduje się w sercu każdego z nas. Należy sobie tylko uczciwie i odważnie przypomnieć te chwile i wydarzenia z życia, a mianowicie: kiedy byłem w sercu przekonany, że jestem człowiekiem kochającym Boga, który może być pewny moich uczuć i mojej wierności a za chwilę tak lekko popełniałem ciężki grzech; kiedy dałem słowo honoru, że nie zdradzę i dochowam tajemnicy, a przy pierwszej okazji zacząłem obmawiać i pozbawiać kogoś dobrego imienia; kiedy zapewniałem kogoś, że jest wyjątkowo zdolny i niepowtarzalny, wartościowy a poza jego plecami śmiałem się z jego przeciętności, czy może niezdrowych ambicji. Pan Jezus w kontekście drogi krzyżowej przypomina nam: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Do zrozumienia Misterium Krzyża prowadzi bezgraniczna i bezwarunkowa Miłość, sam Jezus Chrystus, Zbawiciel. Jeśli chcesz być doskonały: wartościowy, kochający, godnie czyniący, wierny Słowu Życia to idź z Chrystusem. Nie krzycz i nie deklaruj swoim słowem, ale kochaj całym sercem i pozwól, by niosący Krzyż Zbawiciel świata odczuł twoją obecność, jak obecność Szymona Cyrenejczyka, Weroniki, Jana, Maryi. Wtedy dopiero zrozumiesz, co przeżywał św. Paweł, który wołał: z Chrystusem zostałem przybity do Krzyża, ale już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Jedyna droga w twoim życiu... Ks. Wiesław Wenz


Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights

2

INTENCJE

MSZALNE

Sobota 15 mar ca - Św marca Św.. Józefa

4:00 = Stefan Kolus - 2 rocz. śm. ...................................... rodzina 4:00 O Boże bł. dla Mia Joelle Sepko z okazji 1 rocz. ur.

Niedziela 16 mar ca –Niedziela Palmowa marca 8:00 9:30 11:15 11:15 1:00 6:00

O Boże bł. dla Antoniego Brooks ................ rodzina Brooks == Bolesław i Regina Tomaszewski ................. Z. Krupiński = Edward Krawczyk i za zmarłych z rodziny = Zofia Głowińska .......................................... H. S. Sakowski == Franciszek i Anna Szymczak .............................. rodzina = Maria Kocińska ....................................................... rodzina

Po niedziałek 17 mar ca oniedziałek marc 9:00 O Boże bł. dla Ireny i Zygmunta Niemyjski z okazji 50 rocz. ślubu 9:00 == Janina Dymek, Danuta Siarkowska ...................... córka 7:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł.

dla rodziny Orlik

Wtor ek 18 mar ca Wtorek marc

9:00 == Maria i Franciszek Michnal ........................ E. Redziniak 9:00 = Aleksander Bieńkowski 5 rocz. śm. .......... żona z dziećmi 7:00 == Danuta i Stefan Wcisło .......................................... córka

Śr o da 19 mar ca Śro marc

9:00 = Anna Szlachta 13 rocz. śm. 7:00 O Boże bł. i zdrowie dla Józefa Wasilewskiego 7:00 == Kazimierz, Józef Wełna i za zmarłych z rodziny 7:00 = Elżbieta Herman 3 rocz. śm. .................................. rodzina

Czwartek 20 mar ca – W ielki Czwartek marca Wielki 7:00 Intencje Księży

Piątek 21 mar ca - W ielki Piątek marca Wielki 3:00 Droga Krzyżowa i Nowenna do Bożego Miłosierdzia 6:00 Gorzkie Żale 7:00 Liturgia Wielkiego Piątku

Sobota 22 mar ca – W ielka Sobota marca Wielka 8:00 Za Parafian ............................................................................

Niedziela 23 mar ca – Niedziela Zmartwychwsta nia marca Zmartwychwstania 7:00 = Anna Sokołowska ........................................ mąż z dziećmi 10:00 = Gerard Płonka ............................................... żona i córka 12:00 == Józef, Józefa, Tadeusz Stochmal ........................... córka 12:00 == Ewa i Józef Furlepa .................... wnuczka i prawnuczka 2:00 = Stanisław Stolec ........................................ córka z mężem

Służba Liturgiczna LEKTORZY – wyznaczeni do czytań w Wielkim Tygodniu i podczas Świąt Wielkanocnych zostaną poinformowani telefonicznie.

KOLEKTORZY: Wielki Czwartek − 20 marca 7:00pm – Jan Berent, Tadeusz Byra, Jerzy Marczewski, Jerzy Sokołowski Wielki Piątek − 21 marca 7:00pm – Zdzisław Skorupa, Zdzisław Wolan, Janusz Wolski, Andrzej Bieciuk Wielka Sobota − 22 marca 8:00pm – Józef Chryczyk, Stanisław Królczyk, Jerzy Ryzner, Stanisław Sakowski Niedziela Zmartwychwstania − 23 marca 7:00am – Zdzisław Skorupa, Emil Filip, Antoni Malarz, Roman Mally, Paweł Karlic 10:00am – Andrzej Łopatowski, Stanisław Kwiek, Jerzy Rakowiecki, Eryk Niemczyk 12:00pm– Wacław Muszyński, Tadeusz Byra, Stanisław Królczyk, Jerzy Marczewski 2:00pm – Roman Bieniek, Kazimierz Modzelewski, Leszek Parciak, Adam Jasiński

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA PALMOWA – wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Przeżyjmy Wielki Tydzień jako ludzie wierzący i po chrześcijańsku. Niech te wielkie dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami zagłębienia się w Misterium Paschalne poprzez czynny udział w bogatej liturgii Wielkiego Tygodnia. Zadbajmy o to by najbliżsi z naszych rodzin lub znajomi, którzy są chorzy i starsi mogli przystąpić do spowiedzi świętej i przyjęli komunię świętą. Przypominamy, że w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły (całkowite wstrzymanie się od potraw mięsnych i trzy posiłki w ciągu dnia, w tym jeden do syta) Post obowiązuje osoby pełnoletnie do sześćdziesiątego roku życia.

WIELKI TYDZIEŃ Wielki Czwartek Zgodnie z najdawniejszą tradycją Kościoła, w Wielki Czwartek w godzinach popołudniowych lub wieczornych, odprawia się Mszę św. Wieczerzy Pańskiej. Uczestniczy w niej cała miejscowa wspólnota, a wszyscy kapłani i duchowni wypełniają swoją posługę. Podczas uroczystej Mszy wieczornej biją dzwony, które zamilkną, by odezwać się ponownie dopiero w Wielką Sobotę. Zamilkną też dzwonki przy ołtarzu. Ich radosny głos zostanie zastąpiony przez głuche klaskanie kołatek. Chrystus wydany na mękę krzyżową cierpi, a cały Kościół pogrąża się w smutku i żałobie. Wielki Czwartek nazwano „wielkim”, ponieważ w tym dniu w Wieczerniku rozegrały się tak brzemienne w skutki wydarzenia: „Wtedy powiedział do nich: Tak bardzo pragnąłem spożywać z wami tę Paschę, zanim zacznę cierpieć… A potem wziąwszy chleb, odmówił dziękczynienie, połamał i rozdał go im, mówiąc: To jest ciało moje wydane za was. Czyńcie to samo na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i powiedział: Ten kielich jest Nowym Przymierzem we krwi mojej, która będzie za was wylana...” (Łk 22, 14–20). Po Mszy św. kapłan obnaża ołtarz. Czyni tak na pamiątkę obnażenia Jezusa z szat i obmycia Jego ciała. Z ołtarza zdjęto wszystko, nawet krzyże i lichtarze. To pićkny polski zwyczaj, przywodzący na myśl te chwile, kiedy Jezus ,,wstał od stołu, złożył swe szaty, wziął prześcieradło i przepasał się nim. Potem napełnił naczynie wodą, zaczął umywać uczniom nogi i ocierać je prześcieradłem, którym był przepasany Modlą się ludzie w wielkoczwartkowy wieczór, a później wracają do domów, do codzienności, krzątaniny i często zapominają, o czym myśleli przed nagim ołtarzem. A tak naprawdę – czyż nie powinniśmy czuwać z Jezusem? Przecież Zbawiciel prosił apostołów w Ogrodzie Oliwnym, gdzie modlił się przed swoją męką, by z Nim czuwali.

Wielki Piątek Na mocy tradycji, zarówno dzisiaj jak i w dniu jutrzejszym, Kościół nie sprawuje sakramentów. W porze popołudniowej, około godziny trzeciej lub później – jeśli przemawiają za tym racje duszpasterskie – sprawuje się nabożeństwo Męki Pańskiej. Obrzęd ten składa się z czterech części: − liturgii słowa, − adoracji krzyża, − komunii świętej − i procesji do Grobu Pańskiego. W Wielki Piątek można udzielać wiernym Komunii świętej jedynie podczas nabożeństwa Męki Pańskiej; zaś chorym, którzy nie mogą uczestniczyć w tym obrzędzie, można zanieść Eucharystię o każdej porze dnia. Jest to dzień pełen powagi i zadumy. Chrystus skonał po długich mękach i śmierć zatriumfowała. Śmierć, czyli zło. Dzwony milczą. Nawet i one nie płoszą demonów. Znikąd ratunku. Nie ma gdzie się schronić. Człowiek zdany jest na pastwę szatana. Tak przeżywano ten dzień jeszcze niedawno, stąd czarny kolor szat. Dziś akcentujemy w ten dzień przede wszystkim męczeńską śmierć Zbawiciela, podjętą z miłości do człowieka, dlatego kapłan odprawia nabożeństwo w szatach koloru czerwonego. Dzień męki i śmierci Chrystusa na Krzyżu. Dzień modlitewnej ciszy, ale nie żałoby. Stajemy w tym dniu pod Krzyżem Jezusa, stajemy wobec milczenia Boga, który stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Przeżycie liturgii Wielkiego Piątku wyciska na naszej duszy


Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights

3

niezatarty znak ucznia Chrystusowego i umacnia miłość ku naszemu Odkupicielowi. Na zakończenie liturgii kapłan uroczyście przenosi Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego, gdzie wierni będą przybywać na adorację i trwać w modlitwie aż do Mszy św. rezurekcyjnej. Wielki Piątek to także dzień wielkiej radości i zwycięstwa. Dokonało się przecież zapowiadane od tysięcy lat zbawienie rodzaju ludzkiego; wielkie pojednanie Boga z człowiekiem, nieba z ziemią. Spróbujmy to zrozumieć! Okażmy Bogu wdzięczność za okazaną nam miłość.

ŚWIĘCONKA PARAFIALNA – odbędzie się w niedzielę 6 kwietnia o godz. 2:30pm w Sali Jana Pawła II. Podczas święconki dzieci ze szkoły Języka Polskiego przedstawią program świąteczny. Bilety można zakupić lub zarezerwować w Sali Jana Pawła II lub telefonicznie. Ceny biletów od osoby dorosłej $ 20.00 (w dzień „święconego” $ 25.00 od osoby dorosłej). Dzieci do lat pięciu za darmo. Młodzież do lat 14 lat $ 10.00. Rezerwacja biletów telefonicznie u państwa Lucyny i Antoniego Malarz, tel. (248) 828−3496.

Wielka Sobota

SAKRAMENT BIERZMOWANIA – dla młodzieży w naszej parafii, którego udzieli ks. bp. Daniel Flores, odbędzie się w środę 30 kwietnia o godz. 7:00 wieczorem.

Na liturgię Wielkiej Soboty składają się cztery części: − obrzęd światła – poświęcenie ognia i paschału, − liturgia słowa, − liturgia chrzcielna, − liturgia eucharystyczna. W sobotę od rana do późnego popołudnia w każdym kościele odbywa się święcenie pokarmów. Na wsiach ludność mieszkająca bliżej świątyni przynosi święconkę do kościoła, a pozostali zapraszają kapłana do jednego z gospodarzy, do którego znosi się pokarmy z całej wsi. W średniowieczu Liturgię Wielkiej Soboty sprawowano nocą z soboty na Niedzielę Zmartwychwstania. Później przyjął się zwyczaj odprawiania uroczystości wielkosobotnich w godzinach rannych. Tak było do połowy obecnego wieku. Mocą dekretu wydanego przez Stolicę Apostolską w 1955 r. obchody liturgiczne Wielkiego Tygodnia przeniesiono na godziny popołudniowe. Dziś coraz częściej Wigilia Paschalna rozpoczyna się około północy i jest połączona z procesją rezurekcyjną. Dzień spoczynku Pana w grobie. Dzień cichej nadziei, modlitewnego oczekiwania na cud zmartwychwstania. W tym dniu nie ma nic z żałoby, nic ze smutku, ale cicha, wewnętrzna radość płynąca z wiary w bóstwo Chrystusa i z nadziei wypełnienia wszystkiego, co zapowiedział. W kościele przy Grobie Chrystusa – modlitewna adoracja, wiosna kwiatów i powaga świec. Zginają się kolana, by uczcić pocałunkiem stopy Ukrzyżowanego. Obrzędy Wielkiej Soboty kończy Msza św. o charakterze paschalnym – wskazuje na to radosne Alleluja, które śpiewa się na zakończenie Eucharystii. Po zakończeniu liturgii Wigilii Paschalnej wychodzimy z kościoła z płonącymi świecami. Niech światło Zmartwychwstałego Chrystusa oświetli nie tylko mroki kościoła, lecz także drogi naszego codziennego życia. Zmartwychwstanie Pana – Zmartwychwstanie Pana jest główną prawdą wiary katolickiej i jako takie było głoszone od początków chrześcijaństwa. Znaczenie tego cudu jest wielkie. Apostołowie są przede wszystkim świadkami Zmartwychwstania Jezusa. Głoszą, iż Jezus żyje, i to stanowi istotę całego ich przepowiadania. Po dwudziestu wiekach nadal głosimy dzisiaj światu: Chrystus żyje! Jego zmartwychwstanie jest potwierdzeniem tego, co wcześniej czynił i czego nauczał. Wszystkie te okoliczności potęgują dziś naszą wiarę w zmartwychwstanie Pańskie. Należy jednak zdać sobie sprawę również z tego, jaki wydźwięk zbawczy ma to wydarzenie. A więc: chrześcijanin przez chrzest zostaje zanurzony w zbawczej śmierci Chrystusa i chociaż nadal podlega śmierci cielesnej (do czasu), to jednak jego życie niejako jest ukryte w Bogu. Daje to nam możliwość udziału w chwale Chrystusa, która w pełni objawi się wraz z Jego powtórnym przyjściem. Zatem można powiedzieć, ż od momentu zanurzenia się w śmierci Chrystusa uzyskujemy jednocześnie udział w Jego zmartwychwstaniu i dlatego już teraz powstajemy z Chrystusem z martwych. REKOLEKCJE DLA MŁODZIEŻY – od poniedziałku 17 marca do wtorku 18 marca o godz. 7:00 wieczorem, odbędą się w naszej parafii rekolekcje dla młodzieży. Młodzież z klas bierzmowanych ze szkół średnich, studiującą oraz pracującą zapraszamy do udziału w rekolekcjach. NOWENNA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA – rozpocznie się od Wielkiego Piątku i potrwa do soboty 29 marca. Nowenna będzie odprawiona w Wielki Piątek po nabożeństwie Drogi Krzyżowej, w Wielką Sobotę o godz. 3:00 pm, w Niedziele Zmartwychwstania po Mszy św. o godz. 2:00 pm i przez Oktawę Wielkanocy codziennie rano po Mszy św. i wieczorem przed Mszą św.

SPOTKANIA GRUPY MODLITEWNEJ – Grupa Modlitewna zaprasza na spotkania w każdy piątek po mszy św. wieczornej o godz.7:00 wieczorem do sali obecnego Domu Parafialnego. PRZYNALEŻNOŚĆ DO PARAFII – przypominamy, że na terenie Archidiecezji Detroit obowiązuje wszystkich wiernych przynależność do parafii. Dlatego zwracamy się z prośbą do tych wszystkich, którzy nie należą do żadnej parafii, o uregulowanie swojej przynależności i zapisanie się do parafii. Przynależność wiąże się nie tylko z obowiązkiem utrzymania parafii, ale i korzystaniem z posługi duchowej i sakramentalnej; udzielaniem chrztów, ślubów, pogrzebów, wysyłaniem korespondencji itd. Uwaga! Prosimy, aby Ci wszyscy, którzy zawarli związek małżeński w naszej parafii, a przed ślubem należeli do parafii i chcą dalej należeć o uregulowanie swojej przynależność przez nowe zapisanie się do parafii z zaznaczeniem, że już wcześniej tutaj należeli razem z rodzicami lub sami. ZMIANA ADRESU – Parafian, którzy zmienili adres zamieszkania lub numer telefonu, prosimy o uaktualnienie w biurze parafialnym. Umożliwi to lepsze funkcjonowanie biura, jak również sprawne dotarcie naszej korespondencji do Państwa domów. OFIARY NA WIELKANOCNĄ DEKORACJĘ KOŚCIOŁA – jeśli ktoś z naszych parafian chciałby złożyć ofiarę na dekorację kościoła to na stoliku w kościele wstawione są kopertki. Serdeczne Bóg zapłać za każdą złożoną ofiarę na ten cel. OFIARY ZŁOŻONE NA ADAPTACJĘ STAREGO DOMU SIÓSTR, REMONTY I NOWY DOM SIÓSTR Maria i Stanisław Zielonka $250.00, Richard i Anna Kubina $100.00, John i Jill Niebieszczański $100.00 Ofiary wpłacone $190, 693.04 Prosimy, aby ofiary wpłacane czekami wypisać na: Society of Christ− Building Fund. OFIARY z 8/ 9 marca 2008 Ofiary z 547 kopert: $ 5, 468.00; Ofiary bez kopert: $ 662.00 Kawiarenka: $613.00 Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!

OGŁOSZENIA RÓŻNE KAWIARENKA SIÓSTR MISJONAREK – w dzisiejszą niedzielę Siostry Misjonarki zapraszają do Sali Jana Pawła II na smaczny obiad, kawę i ciasto. Serdecznie dziękujemy za poparcie naszej kawiarenki, z której dochód przeznaczony zostanie na utrzymanie Domu Nowicjackiego w Poznaniu. PRASA KATOLICKA – od ubiegłego miesiąca jest do nabycia w naszym kościele za darmo diecezjalna prasa pt. „Michigan Catcholic”. Zachęcamy parafian do zapoznania się wydarzeniami i życiem naszej diecezji. NOWA STRONA INTERNETOWA PARAFII – zapraszamy do odwiedzenia uaktulnionej strony internetowej parafii. Adres: www.olcsh.org


Pomocą służą Siostry Misjonarki Chrystusa Króla: sr. Jadwiga Kokolus MChr (przełożona sióstr) sr. Franciszka Keler MChr tel. domu sióstr 586−979−0255 Program Radiowy Księży Chrystusowców Sobota 8:00 am – 8:30 am ze stacji WNZK 690AM prowadzony przez księdza Ryszarda Czerniaka, TChr RADA DUSZPASTERSKA Stasia Ledzińska (przew.) 586−726−0636 Janusz Wolski (w−ce przew) 586−749−7707 Alicja Karlic (sekr.) 248−375−8942 Barbara Bazydło, Tadeusz Byra, Albert Ciesielski, Lucyna i Antoni Malarz Organista Janusz Głaz «586−268−5795 Lektorzy Józef Ledziński «586−726−0636 Kolektorzy Albert Ciesielski «586−247−4217 Ministranci Opiekun – ks. Ryszard Czerniak, TChr Grupa Modlitewna Opiekun duchowy – ks. Tadeusz Winnicki, TChr Lider – Halina Kocz «248−723−5078 Linia Modlitewna Elwira Czajkowska «586−412−0581 Róże Różańcowe Opiekun duchowy – ks. Ryszard Czerniak, TChr Radio Maryja Elżbieta Bieciuk «586−677−9385 Koło Seniorów „Złota Róża” Franciszek Gac «586−268−0765 Rycerze Kolumba Alfred Jaworowski «586−751−5361 Koło Przyjaciół Towarzystwa Chrystusowego Elżbieta Ciesielska «586−247−4217 Finanse Celina Pultanis «586−731−0355 Katecheza − ks. Proboszcz Tadeusz Winnicki, Tchr Komitet Rodzicielski d/s Katechezy Mariola Vanderest «248−879−5898 Szkoła Języka Polskiego im. Adama Mickiewicza Dyrektor − Jolanta Gmurowska «248−652−1875 Strona internetowa www.szkolamickiewicza.org Język Polski dla Amerykanów (Polish for Adults) − Antoni Walawender «586−751−1224 Język Angielski − ESL Mariusz Szajnert «248−689−0180 Harcerze Druh − Jerzy Czaja «586−247−5344 Grupa AA Roman «248−421−6454

Niedzielne Msze święte Sobota – 4:00 pm Niedziela – 8:00 am, 9:30 am, 11:15 am (z udziałem dzieci), 1:00 pm, 6:00 pm (z udziałem młodzieży) Codzienne Msze święte Od poniedziałku do soboty – 9:00 am W środę i piątek – 7:00 pm (oraz w okresie Oktawy Bożego Narodzenia i Wielkanocy; w Maju i Październiku od poniedziałku do piątku o godz. 9:00 am i 7:00 pm) Adoracja Najświętszego Sakramentu W środę i piątek: 6:00 pm – 7:00 pm Liturgia Godzin Jutrznia – modlitwa poranna: od poniedziałku do piątku 8:45 am Nieszpory – modlitwa wieczorna: środa i piątek − 6:45 pm Sakramenty Pojednania – codziennie pół godziny przed każdą Mszą św. Chrztu – do uzgodnienia: w sobotę po Mszy św. o godz. 4:00 pm, w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00 pm Przygotowanie rodziców i chrzestnych – każdy drugi piątek miesiąca po Mszy św. wieczornej w kaplicy Św. Maksymiliana Bierzmowania – Całoroczna katecheza przygotowująca młodzież w klasie 8. Małżeństwa – należy zgłosić 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu. Chorych – pierwszy piątek miesiąca − w sprawach nagłych o każdej porze.

Muzyczny Zespół Dziecięcy „Hosanna” Sobota – 12:00 pm Osoby prowadzące – Marzena Szewczuk, Paweł Laskowski Opiekun duchowy – sr. Franciszka Keler, MChr Muzyczny Zespół Młodzieżowy „Ichtis” Lobby – Piątek – 8:00 pm Opiekun duchowy – sr. Franciszka Keler Zespół Taneczny „Mireczki” Wtorek – 5:30 pm (Sala Jana Pawła II) Zespół Taneczny „Mireczki II” Wtorek – 6:15 pm (Sala Jana Pawła II) Zespół Taneczny „Mały Dunajec” Wtorek – 7:30 pm (Sala Jana Pawła II) Zespół Taneczny „Dunajec” Grupa I Środa – 8:30 pm, Sobota − 8:30 am Grupa II Wtorek – 8:30 pm (Sala Jana Pawła II) Choreograf – Tomasz Kielar «313−333−4469 Dyrektor – Elżbieta Gramek «586−977−9337 Opiekun duchowy – ks. Ryszard Czerniak, TChr

3-16-08  

3:00 Droga Krzyżowa i Nowenna do Bożego Miłosierdzia 6:00 Gorzkie Żale 7:00 Liturgia Wielkiego Piątku 9:00 Anna Szlachta 13 rocz. śm. 7:00...

Advertisement