Page 1

Nie obyło się też bez prezentów dla naszych księży. Wierni przebywający w kościele zgodnie rzekli Mikołajowi, że nasi duszpasterze zasłużyli tego roku na paczkę mikołajową.

Gazetka parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu

Promień Miłosierdzia Nr 20/2013 (20)

7 grudzień 2013 r. (sobota) Wymiana reflektora oświetlającego prezbiterium W sobotę w godzinach przedpołudniowych trwała wymiana oświetlenia prezbiterium. Dotychczasowy reflektor został zamieniony na nowoczesny reflektor diodowy. Pracę wykonali Panowie, którzy w październiku 2013 r. wymienili w naszym kościele tablicę rozdzielczą instalacji elektrycznej.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny To Ty sprawiłaś Niepokalana, nad swoim Ludem Pochyl się łaski i litości cudem. Bo Twoje serce pełne dobroci – Jak słońce ponad światłem się złoci. Niepokalana, w świętości blasku, Zejdź z nieba ku nam Chrystusa łaską . I już pozostań Swą obecnością, Rozpalaj serca Bożą miłością. Niepokalana, weź nasze życie, Zanurz je w piękna swoim błękicie I przemień serca zimne, zamknięte – W Pana Jezusa mieszkanie święte. Niepokalana spowiń pokojem, Świat pełen grzechu, zawiści, wojen. Ty jesteś światłem, Ty jesteś ciszą, Twą prośbę zawsze Chrystus usłyszy. Zespół redakcyjny: ks. Jan Zając, ks. Mirosław Gajewski, Stanisława Juruś Strona internetowa: www.parafiamilosierdzie.tbg.net.pl

8 grudzień 2013 r.

II Niedziela Adwentu - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP: Rdz 3,9-15 ; Ps 98; Rz 15,4-9; Łk 1,26-38 Dlaczego właśnie w Adwencie Kościół obchodzi taką pełną radości uroczystość jak Niepokalane Poczęcie. Spróbujmy na dzisiejsze święto spojrzeć oczyma Kościoła przez pryzmat całej jego świętej Tradycji. Pismo św. określa czas oczekiwania na przyjście Zbawiciela na świat jako noc. Trwała ona tysiące lat. Pierwszym zaś zwiastunem wschodzącego słońca były narodziny dziecka – dziewczynki – Maryi. To z chwilą Jej narodzin zaczyna się wypełniać Boży plan zbawienia wobec ludzi. Stąd nazywamy Maryję Jutrzenką, Gwiazdą Zaranną, która zwiastuje nadchodzący dzień – „dzień łaski” narodziny Zbawiciela. Ze ścisłej łączności Zbawiciela z Jego Matką wypływają przedziwne przywileje i łaski – przede wszystkim łaska niepokalanego poczęcia – czyli całkowitej wolności od grzechu pierworodnego. Ojcowie Kościoła chętnie posługiwali się w przedstawianiu Maryi obrazem zorzy porannej. Zorza rodzi się ze słońca, słońce jest jej ojcem; jednocześnie to właśnie z jej łona wychodzi słońce. Tak też z łona Maryi wyszedł Jej własny Stworzyciel. I tak jak zorza – zanim jeszcze wzejdzie słońce – ma już w sobie część piękna i blasku słonecznego, tak też Syn Boży ze swojej pełni bóstwa wlał strumień łaski w duszę Tej, która miała stać się Jego Matką. Dlatego Maryja stoi na pograniczu starego i nowego Przymierza, jako obraz minionej wielkości człowieka – wielkości utraconej przez grzech i jako ideał przyszłej wielkości – zdobytej przez odkupienie. Ze wszystkich ludzi na ziemi, którzy urodzili się w stanie grzechu pierworodnego, jedynie Najświętsza Maryja Panna została od niego zachowana, dlatego anioł przy powitaniu rzekł do Niej: „łaski pełna”. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny nie miała pierwotnie żadnego związku przyczynowego z Adwentem lecz została wyznaczona na ten dzień z uwagi na okres dziewięciu miesięcy, który dzieli to święto od narodzenia Maryi. Jednak łączy się to święto bardzo z myślą adwentową, bowiem kiedy oczekujemy Odkupiciela wzbudzając w sobie wolę poprawy chętnie spoglądamy w stronę Maryi, która jest dla nas wzorem.


Z ogłoszeń parafialnych 1. Dziś II Niedziela Adwentu i Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Po Mszy św. o godz. 1000 spotkanie młodzieży z kl. II Gimnazjum, a na Mszy św. o godz. 1130 poświęcenie i uroczyste wręczenie medalików dzieciom kl. II. Dzisiaj również dzień modlitwy za Kościół na Wschodzie i zbiórka do puszek jako pomoc materialna. 2. W dalszym ciągu można nabyć świecę Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom Caritas w cenie 5 zł. Niech ten znak miłości bliźniego znajdzie miejsce na wigilijnym stole w każdym domu. U pana Kościelnego można nabyć opłatki na stół wigilijny. 3. O pomoc w przygotowaniu dekoracji świątecznych prosimy mieszkańców ul. Wiejskiej. Prosimy o kontakt z panem Kościelnym. 4. Piątek 13 grudnia – św. Łucji i 32 rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Na Mszy św. o godz. 1800 będziemy się modlić za Ojczyznę i za poległych w jej obronie. 5. Sobota 14 grudnia – św. Jana od Krzyża. 6. Niedziela 15 grudnia – III Niedziela Adwentu (Gaudete) 7. Czwartek 19 grudnia – Spowiedź św. adwentowa 930 – 1200 i 1530 – 1730. Prosimy o zaplanowanie swojego udziału w spowiedzi w wyznaczonych godzinach. 8. Dziękujemy Panom, którzy wykonali podświetlenie krzyża w prezbiterium i wieczną lampkę, a także tym Panom, którzy wymienili reflektor w prezbiterium. Za trud i dar serca składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 9. Wszystkim, którzy w tym czasie obchodzą swoje imieniny, urodziny, jubileusze składamy najserdeczniejsze życzenia. „Szczęść Boże”.

Ale to już było… 30 listopad 2013 r. (sobota) Zmiana oświetlenia krzyża. Kontynuując prace nad oświetleniem kościoła w ostatnią sobotę miesiąca listopada zostało wymienione dotychczasowe oświetlenie krzyża w prezbiterium. Zamieniono je na nowoczesne oświetlenie ledowe.

2 grudzień 2013 r. (poniedziałek) Rozpoczęły się Roraty 2013 uBoga droga. Tyle masz, ile dasz… Pomysł na tegoroczne roraty dał papież Franciszek. Kiedy go wybierano, jeden z kardynałów powiedział: „Nie zapomnij o ubogich”. A papież natychmiast pomyślał o św. Franciszku z Asyżu. „Jak bardzo chciałbym Kościoła ubogiego i dla ubogich!” – to była druga myśl papieża. W naszym kościele w dni powszednie od poniedziałku do soboty o godz. 1800 odprawiane są roraty. Pierwszego dnia Rorat – w poniedziałek - dzieci (i młodzież) otrzymały planszę. W kolejne dni otrzymują skarby niebieskie – obrazki z wizerunkami świętych, które wkładają w nacięte na planszy otwory. Dzieci wykonały w domu serduszka, napisały na nim swoje nazwisko i imię i przyniosły do kościoła. Po każdej mszy roratniej, losowane jest jedno serduszko. Dziecko, które zostało wylosowane otrzymuje figurkę Matki Boskiej do domu, by wspólnie z rodziną pomodlić się przy niej. Następnego dnia przynosi je na roraty by inne dziecko mogło wziąć figurkę do domu.

6 grudzień 2013 r. (piątek) Zmiana oświetlenia wiecznej lampki. Wieczna lampka - umieszczona jest przy tabernakulum. We wczesnym średniowieczu utrwalił się zwyczaj zapalania lampki w dzień i w nocy przed miejscem przechowywania Najświętszego Sakramentu. Stąd jej nazwa "wieczna". Jej czerwony kolor symbolizuje miłość Boga do ludzi. Jest znakiem obecności Chrystusa w danym miejscu. Wieczna Lampka gaśnie w Wielki Czwartek, kiedy Chrystus przenoszony jest do kaplicy Przechowania. Wtedy też tabernakulum pozostaje puste i otwarte. Zapala się ją ponownie w czasie liturgii Wigilii Paschalnej. W piątek w naszym kościele oświetlenie wiecznej lampki z lamp żarowych zamieniono na lampy diodowe.

6 grudzień (piątek) Święty Mikołaj odwiedził nasz kościół. Dnia 6 grudnia gościliśmy niezwykłego gościa który odwiedził dzieci z naszej parafii aby je pozdrowić i wręczyć słodkie upominki. Święty Mikołaj na zakończenie rorat o godz. 1800 w towarzystwie dwóch ministrantów odwiedził naszą świątynie aby zapytać czy dzieci w naszej parafii są grzeczne i czy zasłużyły na prezenty. Okazało się, że tak – dlatego też Mikołaj wręczył dzieciom słodkie upominki.

Promień Miłosierdzia Nr 20  

8 grudzień 2013 Gazetka Parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu