Page 1

Nasz Dzików w historii – część II Autor: Michalina Łucka - uczennica kl. Va Szk. Podst. Nr 9 Kolejny Leliwita na Dzikowie – Jan Jacek (1720-1807) na wespół z bratem Rafałem (1741-1803) rozpoczął rozbudowę zamku w stylu późnego baroku. Kolejny Tarnowski, Jan Feliks (1777-1842) zasłynął stworzeniem w pałacu dzikowskim zbiorów złożonych z kolekcji malarstwa, biblioteki i archiwum. Przebudował także ostatecznie siedzibę Tarnowskich w stylu neogotyku angielskiego, nadając jej charakter rezydencjimuzeum. Ostatnimi panami na Dzikowie zostali Jan Zdzisław (1862-1937) i Artur (1903-1984). Dzików, jako dzielnica Tarnobrzega słynie z najpiękniejszego parku miasta. Pierwsze zachowane wzmianki o ogrodzie w Dzikowie pochodzą już z XIX wieku, kiedy to Jan Feliks Tarnowski postanowił urządzić tu swą stałą siedzibę. W 1830 roku przebudował zamek wg projektu Franciszka Marii Lanciego w stylu neogotyckim oraz zaprojektował szereg budowli ogrodowych: neogotycką kapliczkę, oranżerię, fontannę oraz piękne ażurowe kute ogrodzenie. W założony przez Jana Feliksa park wpisane były idee narodowe, bowiem otoczył on szczególną pieczą drzewa zasadzone jeszcze za czasów konfederacji barskiej, walk pod Sandomierzem pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego, czy też konfederacji zawiązanej w obronie Stanisława Leszczyńskiego. Rósł tu także miłorząb japoński, sadzony ręką Tadeusza Czackiego, szwagra Jana Feliksa. W ostatniej dekadzie XX w. na terenach położonych na północ od kompleksu pałacowo-parkowo-ogrodowego Tarnowskich zaczęto budowę osiedla mieszkaniowego. Mimo iż teren ten nazywany był dotychczas Wymysłowem, administracja Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanowiła nazwać nowo powstające osiedle „Dzikowem”. Osiedle spełnia przede wszystkim funkcję mieszkalną. Zabudowę stanowią głównie budynki wielorodzinne budowane w latach 90. XX w. oraz domki jednorodzinne. W 1996 r. zbudowano Kościół pw. Miłosierdzia Bożego, a w 1997 r. erygowano parafię Miłosierdzia Bożego. Kościół wybudowany został z inicjatywy księdza prałata Michała Józefczyka - proboszcza serbinowskiej parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Na osiedlu w Dawnym Spichlerzu znajduje się Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega.

Gazetka parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu

Promień Miłosierdzia Nr 5/2013 (5)

12 maj 2013 r.

VII Niedziela Wielkanocna – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego: Dz 1,1-11; Ps 47; Ef 1, 17-23; Łk 24, 46-53 Dzisiejsza uroczystość przypomina nam, że żarliwość w zdobywaniu dusz jest miłosnym nakazem Pana, który wstępując do swej chwały, posyła nas jako swoich świadków na cały świat. Wielka jest nasza odpowiedzialność, ponieważ być świadkiem Chrystusa – to przede wszystkim starać się postępować według Jego nauki, walczyć o to, by nasze zachowanie przypominało Jezusa, by przywoływało Jego umiłowaną postać. Ci, z którymi mieszkamy lub kontaktujemy się, powinni widzieć naszą lojalność, szczerość, radość, pracowitość. Powinniśmy należycie spełniać swoje obowiązki i w codziennych sytuacjach postępować jak dzieci Boże. Zwyczajowe formy grzecznościowe, pozdrowienia, serdeczność, usłużność - które dla wielu pozostają czymś zewnętrznym, niezbędnym w życiu społecznym – powinny wypływać z miłości, być wyrazem wewnętrznej postawy zainteresowania innymi ludźmi. Jezus odchodzi, lecz pozostaje bardzo blisko każdego z nas. W sposób szczególny spotykamy Go w najbliższym tabernakulum, kilkaset metrów od naszego domu lub pracy. Nie zaniedbujmy częstego nawiedzania Go, przynajmniej w sercu. Prośmy Go, żeby pomagał nam w naszej pracy apostolskiej, aby liczył na nas w szerzeniu Jego nauki we wszystkich środowiskach. Apostołowie udali się do Jerozolimy w towarzystwie Maryi. Wraz z Nią oczekiwali nadejścia Ducha Świętego. Przygotujmy się do nadchodzącej uroczystości Zesłania Ducha Świętego wraz z Najświętszą Maryją Panną.


19 maja – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, wypełniając tym samym swoją obietnicę. W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół, ożywiony Duchem Świętym, rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu wszystkim narodom.

20 maja – Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła Święto Maryi, Matki Kościoła, zostało wprowadzone do polskiego kalendarza liturgicznego 4 maja 1971 r. przez Episkopat Polski - za zgodą Pawła VI. Matka Najświętsza, Oblubienica Ducha Świętego, mocą którego w dniu Zwiastowania poczęła Jezusa Chrystusa, przeżyła w Wieczerniku wraz z Apostołami zstąpienie Ducha Miłości na Kościół.

26 maja – Uroczystość Najświętszej Trójcy i Dzień Matki Wiara w jednego Boga w trzech Osobach jest jednym z najbardziej specyficznych elementów chrześcijaństwa. Istnienie Trójcy Świętej jest dogmatem naszej wiary. Samym ludzkim rozumem nie doszlibyśmy do tej prawdy. Objawił nam to Jezus Chrystus.

Z ogłoszeń parafialnych 1. Dzisiaj w naszym kościele podczas mszy św. o godz. 1130 uroczystość I Komunii Świętej. Dzieci, które dziś po raz pierwszy przyjmą Pana Jezusa w Komunii Św. będą przez cały tydzień przeżywać Biały Tydzień. Zapraszamy codziennie wraz ze swymi rodzicami do uczestnictwa w nabożeństwie majowym i mszy św. 2. Poniedziałek 13 maja - Wspomnienie NMP Fatimskiej po mszy św. o godz. 1800 rozpoczniemy nabożeństwo fatimskie i procesję z figurą Matki Bożej Fatimskiej ulicami naszego osiedla. 3. Wtorek 14 maja – Święto św. Macieja, Apostoła. O godz.1830 próba przed uroczystością pierwszej rocznicy Komunii św. 4. Czwartek 16 maja – Święto św. Andrzeja Boboli, męczennika, patrona Polski. 5. Piątek 17 maja – 15 rocznica nadania imienia bł. Jana Pawła II szkole podst. Nr 9. Z tej okazji o godz. 1030 msza św. i występ uczniów a następnie przemarsz do szkoły i dalszy ciąg uroczystości. 6. Sobota 18 maja – dzień urodzin bł. Jana Pawła II. 7. Niedziela 19 maja – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, a w czasie mszy św. o godz. 1130 uroczystość rocznicy I Komunii św. dzieci z klas III szkoły podst. 8. Poniedziałek 20 maja – Święto NMP Matki Kościoła - msze św. o godz. 830, 1600 i 1800. 9. Środa 22 maja – wspomnienie św. Rity z Cascii. 10. Piątek 24 maja – wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych. 11. Niedziela 26 maja – Uroczystość Najświętszej Trójcy i Dzień Matki.

12. Modlitwą otaczamy naszych bliskich zmarłych, którzy odeszli od nas: +Stefania Ewa Duda (2 maja) +Jadwiga Romana Molisak (5 maja) Wieczny odpoczynek... 13. Wszystkim, którzy w tym czasie obchodzą swoje Imieniny, Urodziny, Jubileusze składamy najserdeczniejsze życzenia. „Szczęść Boże”.

Ale to już było… 1 maja w terenie… W II rocznicę Beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II o godz. 900 odprawiona została Msza św. w Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Serbinowie. Homilię na tej uroczystej mszy św. wygłosił nasz Proboszcz Jan Zając. Dalsza część uroczystości odbyła się pod pomnikiem Papieża Jana Pawła II. W Parafii Wydrza w dniu patrona Parafii św. Józefa Robotnika odbyła się uroczysta suma odpustowa, której przewodniczył Ks. Mirosław Gajewski. W uroczystości odpustowej wzięli również udział ks. Jan Zając i ks. Zbigniew Towarek. Po raz XIII Wyższe Seminarium Duchowne zorganizowało Dzień Otwartej Furty. W seminaryjnych ogrodach odbyło się majowe święto, na które przybyło ponad 4 tys. osób, w tym młodzież i dorośli z naszej parafii. Dzień Otwartej Furty należy do dni niezwykłych i wyjątkowych. Piątek 3 maja – o godz. 1130 odprawiona została msza św. o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla naszego czterdziestolatka Księdza Mirosława. Gościliśmy w naszej parafialnej wspólnocie rodziców i rodzeństwo Księdza Mirosława, którzy w komplecie stawili się na tą uroczystą mszę św. Sobota 4 maja - W sobotę, jak przystało na Dzień św. Floriana, strażacy z OSP Dzików obchodzili swoje święto. W naszym kościele o godz. 1800 została odprawiona msza św. w intencji naszych strażaków. Uczestniczyli w niej również przedstawiciele naszej OSP Dzików. Ksiądz proboszcz Jan podziękował im za to, że zawsze są tam gdzie zagrożone jest ludzkie życie i mienie, ale i w czasie uroczystości państwowych i kościelnych.

Promień Miłosierdzia Nr 5  

12 maja 2013 Gazetka Parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you