Page 1

Nasz Dzików w historii – część I Autor: Michalina Łucka - uczennica kl. Va Szk. Podst. Nr 9 Dzików, łac. Dzikovia jest jednym z tarnobrzeskich osiedli, które obecnie leży w granicach administracyjnych Tarnobrzega, przed wiekami stanowiło osobny obszar słynący z Pałacu Tarnowskich wraz z dworem i kompleksem parkowoogrodowym. Znajdujący się w południowej części Dzikowa Pałac, nazywany potocznie Zamkiem Dzikowskim, stanowił siedzibę jednego ze słynnych magnackich rodów Tarnowskich. Oprócz funkcji mieszkalnych, pałac był na przestrzeni wieków miejscem ważnych wydarzeń historycznych. Jednym z najważniejszych wydarzeń w XVIII wieku, których areną stał się tarnobrzeski Dzików była Konfederacja Dzikowska zawiązana w 1734 roku w celu obrony tronu polskiego dla króla elekta Stanisława Leszczyńskiego, który wobec połączonej interwencji wojsk saskich i rosyjskich na korzyść Augusta III, uszedł do Królewca. Marszałkiem generalnym konfederacji został starosta jasielski Adam Tarło. Na czele wojsk konfederackich stanął regimentarz Józef Potocki. Kolejnym istotnym z historycznego punktu widzenia wydarzeniem związanym z Zamkiem Dzikowskim był zjazd stronnictwa konserwatywnego w 1927 roku. Konfederacja dzikowska przegrała, a król musiał wyemigrować do Francji. Zamek słynie także jako pierwotna siedziba obrazu Matki Bożej, która z racji tej do dziś nazywana jest Dzikowską. Zamek Dzikowski powstał pierwotnie jako fortalicja. Praprawnuk pierwszego Tarnowskiego na ziemiach tarnobrzeskich – Jan Spytek Tarnowski odkupił od Andrzeja z Ossolina Borów i Dzików wraz z istniejącym tam od XIV wieku dworem wieżowym i fortalicją (taką datę podają niektórzy badacze opierając się na tradycji, mimo że prowadzone badania architektoniczne tego nie potwierdziły – ustaliły wiek powstania zamku na XV). Do czasu przebudowy owa fortalicja była kamienno-ceglaną wieżą obronną z drewnianymi zabudowaniami wokół i fortyfikacjami typu palisadowego. Zamek postawiony w czasach Kazimierza Wielkiego nad brzegiem Wisły pełnił typowo strażnicze funkcje, strzegąc przepraw i spławu rzecznego. Mimo że w roku 1522 Jan Spytek Tarnowski odkupił od Andrzeja Ossolińskiego zamek, dopiero wiek później rozpoczęto rozbudowę. Pierwsze prace polegały na postawieniu dwóch skrzydeł budowli (pozostawiając w ich narożu pozostałości średniowiecznej wieży) całość otaczając umocnieniami typu bastionowego. Ciąg dalszy artykułu w następnym numerze gazetki.

Gazetka parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu

Promień Miłosierdzia Nr 4/2013 (4)

28 kwiecień 2013 r.

IV Niedziela Wielkanocna: Dz 14,21-27; Ps 145; Ap 21,1-5a; J 13,31-33a. 34-35 „Przykazanie nowe daje wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali.” Są to słowa Jezusa wyjęte z Jego pożegnalnej mowy na Ostatniej Wieczerzy. Chrystus Pan mówi wyraźnie: „Nowe przykazanie daje wam…” Nowe przykazanie dla nowego człowieka. Chrystus Pan jest największą nowością. Jest Bogiem, który tak umiłował człowieka, że umarł za niego na krzyżu. Przyszedł by odnowić człowieka, by zgodnie z planem Bożym odnowić ten zestarzały i stoczony przez zło świat. On sam jest przykładem, a zarazem żywym przykazaniem: „Tak jak Ja was umiłowałem, żebyście i wy tak miłowali się wzajemnie.” Błogosławiony Jan Paweł II powiedział, że problemem dzisiejszego świata nie jest to, że ludzie nie wierzą w Boga, lecz, że żyją tak, jakby Bóg nie istniał. Można tę myśl odnieść do miłości. Problemem jest to, że ludzie układają sobie życie tak, jakby miłość nie istniała. Dzisiaj życie naprawdę staje się smutne. Młody człowiek zamyka się w czterech ścianach swojego pokoju, włącza telewizor czy komputer i nie wie co robić dalej, bo człowiek XXI wieku przeżywa głód miłości. Coraz więcej ludzi skłóconych ze sobą, coraz więcej rodzin nienawidzących się z wzajemnie. Skłócone sąsiedztwa, skłócone wioski i miasta, skłócone państwa i narody; brak jest miłości, a w sercach gości nienawiść, zazdrość, pycha i rozczarowanie. Dlatego tak ważne jest, aby w naszych sercach gościła zawsze miłość. My bowiem jesteśmy dziećmi miłości, jesteśmy dziećmi Bożymi, a „Bóg jest miłością.” To miłość decyduje o najważniejszych sprawach naszego życia: o tym czy nasze życie ma sens, czy czujemy się potrzebni na tym świecie, czy czujemy się szczęśliwi. Pamiętajmy, że największym szczęściem człowieka jest kochać i być kochanym. Dzisiejszy świat potrzebuje od nas chrześcijan świadectwa żywej miłości w naszych domach, parafiach, na ulicach naszych miast, w miejscach pracy i szkołach, wszędzie tam, gdzie są uczniowie Pana, który powiedział: „ Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.”


3 maja - uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, Głównej Patronki Polski Król Jan Kazimierz, 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej obrał Maryję za Królową swoich państw, a Królestwo Polskie polecił jej szczególnej obronie. W czasie podniesienia król zszedł z tronu, złożył berło i koronę, i padł na kolana przed wielkim ołtarzem. Zaczynając od słów: „Wielka Boga-Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico” ogłosił Matkę Bożą szczególną Patronką Królestwa Polskiego. Teologiczne uzasadnienie tytułu "Królowej" pojawia się w XVII wieku po zwycięstwie odniesionym nad Szwedami i cudownej obronie Jasnej Góry, które przypisywano wstawiennictwu Maryi. 4 maja – Św. Floriana żołnierza, męczennika Florian był dowódcą wojsk rzymskich. Podczas prześladowania chrześcijan został aresztowany wraz z 40 żołnierzami i przymuszony do złożenia ofiary bogom. Wobec stanowczej odmowy wychłostano go i poddano torturom. Przywiedziono go do obozu rzymskiego koło Wiednia. Namiestnik prowincji, starał się oficera rzymskiego wszelkimi środkami zmusić do odstępstwa od wiary: groźbami i obietnicami. Kiedy jednak te zawiodły, kazał go biczować, potem szarpać jego ciało żelaznymi hakami, wreszcie uwiązano kamień u jego szyi i zatopiono go w rzece Enns. Miało się to stać 4 maja 304 roku. Florian jest patronem wykonawców zawodów wiążących się z ogniem: strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy, piekarzy. 8 maja – Św. Stanisława, biskupa i męczennika - Głównego Patrona Polski i Diecezji Stanisław ze Szczepanowa polski duchowny katolicki, biskup krakowski, męczennik, święty Kościoła katolickiego, jeden z głównych patronów Polski. W wyniku konfliktu z Bolesławem Szczodrym biskup, został skazany na obcięcie członków za zdradę, której się dopuścił. Bezpośrednim powodem konfliktu pomiędzy biskupem a królem było to, że Stanisław bezskutecznie upominał Bolesława za niewłaściwe postępowanie wobec poddanych oraz za publiczne powodowanie zgorszenia. Biskup został bezprawnie skazany przez króla na śmierć. 12 maja – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Kościół katolicki dla upamiętnienia wniebowstąpienia Jezusa ustanowił święto Wniebowstąpienia Pańskiego, obchodzone 40 dni po święcie Wielkanocy. Jezus przez 40 dni po swoim zmartwychwstaniu przebywał wśród uczniów. Po upływie tego czasu Apostołowie udali się razem na Górę Oliwną. W obecności uczniów Jezus uniósł się w górę i zniknął.

Z ogłoszeń parafialnych 1. Niedziela 28 kwietnia - Dziś kończymy Tydzień Modlitw o Powołania do Służby w Kościele. Nie ustawajmy w modlitwie za naszych kapłanów i o nowe liczne i święte powołania do służby w Kościele, by nigdy nie brakowało robotników w winnicy Pańskiej. 2. Dzisiaj o godz. 17.30 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 3. Poniedziałek 29 kwietnia – święto św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i Doktora Kościoła, Patronki Europy, jest to zarazem dzień męczeństwa duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej. 4. Środa 1 maja – święto św. Józefa rzemieślnika. Dzień Otwartej Furty w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Zapraszamy dzieci, młodzież a także i dorosłych. O godz. 10.00 Msza św., 11.30 Spotkanie Przyjaciół, loteria, gry sportowe oraz wiele miłych niespodzianek., 13.00 Koncert Violi Brzezińskiej, 15.00 Nabożeństwo Majowe. 5. W środę rozpoczyna się miesiąc maj. Zapraszamy do udziału w Nabożeństwach Majowych. W naszym kościele będą one odprawiane codziennie o godz. 17.30. 6. Czwartek 2 maja – wspomnienie św. Atanazego bpa i Doktora Kościoła, jest to zarazem I czwartek miesiąca. Będziemy się modlić w intencji powołań kapłańskich. 7. Piątek 3 maja - uroczystość NMP Królowej Polski, Głównej Patronki Polski. Msze św. jak w każdą niedzielę: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 i 18.00. Przed mszą św. o godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe. Jest to zarazem I piątek miesiąca. Spowiedź św. podczas każdej mszy św. 8. Sobota 4 maja – wspomnienie św. Floriana męczennika, patrona strażaków. Podczas mszy św. o godz. 18.00 będziemy się modlić za naszych Panów Strażaków z OSP Dzików, dziękując im za to, że zawsze są tam gdzie zagrożone jest ludzkie życie i mienie jak i w czasie uroczystości państwowych i kościelnych. Od godz. 8.00 udamy się z wizytą do chorych. 9. Niedziela 5 maja – I niedziela miesiąca, o godz. 17.00 spotkanie Róż Różańcowych i zmiana tajemnic różańcowych. 10. Poniedziałek 6 maja – święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba. O godz. 18.30 próba przed I Komunią św. 11. Środa 8 maja – uroczystość św. Stanisława bpa i męczennika, Głównego Patrona Polski i Diecezji. Msze św. o godz. 8.30, 16.00 i 18.00. 12. Sobota 11 maja – spowiedź dzieci przystępujących do I Komunii św. i ich rodziców o godz. 9.00. O godz. 10.00 w kościele św. Barbary w Tarnobrzegu odbędą się święcenia diakonatu, które udzieli J. E. Ks. Bp Edward Frankowski. 13. Niedziela 12 maja - Uroczystość I Komunii Św. dzieci z klas II Szkoły Podstawowej na Mszy św. o godz. 11.30.

Promień Miłosierdzia Nr 4  

28 kwietnia 2013 Gazetka Parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu

Advertisement