Page 1

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego w tradycji polskiej Ostatni dzień Triduum Paschalnego pełen jest wielkanocnej radości, u której podstaw odnajdujemy cud zmartwychwstania. Poranną mszę rezurekcyjną poprzedza uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem. Do XVIII wieku msze rezurekcyjne odprawiane były o północy, potem świętowano rezurekcję rano (resurrectio łac. oznacza zmartwychwstanie). Do dnia dzisiejszego msze rezurekcyjne są odprawiane o poranku. Zapowiada ją uroczyste bicie w dzwony, głoszące, że Chrystus zmartwychwstał. Jednocześnie słychać kanonadę ze strzelb, petard, armatek i moździerzy, a cały ten harmider ma budzić świat do życia. Mszę poprzedza uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem. Rozpoczyna się przy znajdującym się w kościele symbolicznym Grobie Pańskim, przy którym ksiądz śpiewem oznajmia zmartwychwstanie Chrystusa. Następnie, niosąc monstrancję z Hostią kapłan prowadzi procesję dookoła kościoła, przy którym dawniej tradycyjnie usytuowany był cmentarz, aby również zmarłym ogłosić zmartwychwstanie. W procesji niesiona jest również figura Chrystusa Zmartwychwstałego. Na początku mszy wznoszony jest okrzyk radości Alleluja (z hebr. Chwalcie Boga), będący przyśpiewem w pieśniach wielkanocnych. Oznaką radości są również używane w okresie wielkanocnym pozdrowienia: Chrystus zmartwychwstał z odpowiedzią: Zmartwychwstał prawdziwie lub Prawdziwie powstał. W polskim zwyczaju, po porannej rezurekcji rodzina zasiada do uroczystego śniadania wielkanocnego, które rozpoczyna się składaniem życzeń i dzieleniem się święconką z koszyczka. Na stołach znajdują się jajka, wędliny, wielkanocne baby i mazurki. Stoły zdobione są bukietami z bazi i pierwszych wiosennych kwiatów. W niektórych regionach, np. na Śląsku, rodzice chowali w domu, ogrodzie koszyczki ze słodyczami, prezenty od wielkanocnego zajączka, na poszukiwanie których wyruszały dzieci. Zwyczaj ten obecnie rozpowszechnił się w formie obdarowywania się w tym dniu drobnymi upominkami, tzw. zajączkami.

W Uroczysty Dzień Zmartwychwstania Pana Jezusa wszystkim Parafianom i Miłym Gościom składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Zmartwychwstały Pan żyje zawsze w naszych sercach, napełnia nas pokojem, gasi wszelkie spory a radosne Alleluja rozbrzmiewa nieustannie w życiu, przypominając największą tajemnicę naszej wiary. Tajemnicę zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią, tajemnicę nieskończonej miłości Boga do każdego z nas. Radosnych i Błogosławionych Świąt Życzy Redakcja Zespół redakcyjny: ks. Jan Zając, ks. Mirosław Gajewski, Stanisława Juruś Strona internetowa: www.parafiamilosierdzie.tbg.net.pl Tel. kom. 512 990 538

Gazetka parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu

Promień Miłosierdzia Nr 8/2014 (29)

13 kwiecień 2014 r.

Niedziela Palmowa – Iz 50,4-7 ; Ps 22; Flp 2,6-11; Mt 26,14-27, 66. Dzisiejsza Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień upamiętniający ostatnie dni życia Jezusa, Jego ostatnie chwile, które mają niezmierzoną wartość dla naszego zbawienia. Ta niedziela na sześć dni przed Paschą przypomina radość towarzyszącą uroczystemu wjazdowi Jezusa do Jerozolimy, iście królewskiemu, ale przypomina też płacz Jezusa nad miastem, które nie poznało swego nawiedzenia. Jezus płacze, bo tylko On wie, że Jerozolima Go odrzuci, choć i za nią będzie umierał. Jezus otwiera dziś przed nami bramę zbawienia. W tym tygodniu będziemy obchodzić liturgicznie największe tajemnice zbawienia: mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wielki Czwartek – rozpoczyna Święte Triduum Paschalne. Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej obchodzimy pamiątkę ustanowienia sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. Msza święta to „źródło i szczyt” naszego życia chrześcijańskiego, z którego wypływają wszystkie inne dobra duchowe przekazywane nam za pośrednictwem Kościoła. Wielki Piątek – w tym dniu krzyż Jezusa stanął na Golgocie. Bóg przeszedł przez mękę, Przed ludźmi otwarła się do końca tajemnica miłości Boga, który wybrał tak haniebną śmierć i tak bolesne narzędzie zbawienia. Na krzyżu dokonała się Najświętsza Ofiara Chrystusa. W tym dniu otwarła się dla człowieka głębia Bożej miłości i dokonało się nasze odkupienie. Wielka Sobota – obrzęd wigilii Paschalnej jest niezwykłym nabożeństwem. Wigilia Paschalna oznaczała zawsze czuwanie i oczekiwanie na niepojęte wydarzenie, jakim jest zmartwychwstanie Jezusa. Czuwanie oznacza zaangażowanie wszystkich zdolności i duszy i ciała. Wspólne czuwanie z bliźnimi staje się świętowaniem. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – „W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy – Alleluja”. Pan nasz naprawdę zmartwychwstał. Wielkanoc to dzień zwycięstwa. Wielkanoc to dzień radości. Wielkanoc to dzień dumy


i chwały Chrystusa zmartwychwstałego. Wielkanoc jest również dniem zwycięstwa, radości i dumy Jego uczniów, a więc każdego z nas. Niech radosne Alleluja pomoże nam zanieść Chrystusowy pokój tym, którym go brakuje: chorym, cierpiącym, samotnym, bezrobotnym, wątpiącym, a nawet niewierzącym. Niech radość wielkanocna nigdy nie zagaśnie w naszych sercach!

Z ogłoszeń parafialnych 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Niedziela 13 kwietnia - Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej. Przed każdą mszą św. poświęcenie palm, a na mszy św. o godz. 1130 procesja z palmami. O godz. 1730 ostatnie już Nabożeństwo Gorzkich Żali. Po tablicą hr. Tarnowskiego wyłożony jest Kosz Dobrego Serca, do którego możemy składać świąteczne dary dla potrzebujących. Wydawanie darów będzie w Wielką Sobotę o godzinie 1100 – 1200. Zwracamy się z prośbą o pomoc w przygotowaniu Ciemnicy i Bożego Grobu. Mieszkańców ul. Konfederacji Dzikowskiej 24, 26 i 28 Ciemnicy, zaś mieszkańców ul. Konfederacji Dzikowskiej 5 i 7 Bożego Grobu. Wielki Czwartek 17 kwietnia – rozpoczynamy Triduum Paschalne. Jest to dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w Liturgii tych dni i wspólnego przeżywania tajemnic naszego Odkupienia. Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 1800. Wielki Piątek 18 kwietnia – Dzień Męki i Śmierci Zbawiciela. O godz. 1730 Droga Krzyżowa, a po niej Liturgia Męki Pańskiej. Tego dnia nie odprawia się Mszy świętej, obowiązuje post ścisły. Jak co roku prosimy serdecznie członków Ochotniczej Straży Pożarnej o podjęcie warty przy Bożym Grobie. Wielka Sobota 19 kwietnia – poświęcenie pokarmów świątecznych od godz. 900 do godz. 1300. Na Podłężu poświęcenie pokarmów będzie o godz. 1000. Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 1900. Niedziela Wielkanocna 20 kwietnia – Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – największe święto chrześcijańskie. Rezurekcja o godz. 600, pozostałe msze św. o godz. 830, 1000, 1130 i 1800. Poniedziałek Wielkanocny 21 kwietnia – msze św. jak w każdą niedzielę. Tego dnia ofiary składane na tace przeznaczone są na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Niedziela 27 kwietnia – II Niedziela Wielkanocna to Niedziela Miłosierdzia. W naszej parafii będziemy przeżywać uroczystość odpustową. Uroczysta suma odpustowa w tym roku wyjątkowo będzie o godz. 1200 w związku z Uroczystością Kanonizacyjną Bł. Jana Pawła II i Bł. Jana XXIII. Zachęcamy

do licznego udziału. Po południu zapraszamy na godz. 1500 na Godzinę Miłosierdzia, podczas której będziemy dziękować za kanonizację św. Jana Pawła II, który pragnął, aby Miłosierdzie Boże było czczone na całym świecie. 10. Wszystkim, którzy w tym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny, jubileusze składamy najserdeczniejsze życzenia. „Szczęść Boże”.

Ale to już było… 29 marzec 2014 r. (sobota) Montaż nowego rzutnika multimedialnego. Od soboty 29 marca rozpoczęły się prace nad nową instalacją systemu multimedialnego w kościele. Nowy zestaw już wspomaga oprawę liturgii mszy świętej i pracę duszpasterską w parafii. Prace trwały kilka dnia. Zestaw składa się z projektora, ekranu, laptopa multimedialnego i bezprzewodowego systemu prezentacji.

1-4 kwietnia 2014 r. (wtorek-sobota) Wymiana drzwi w kościele Wymiana drzwi w naszym kościele trwała kilka dni a rozpoczęła się nie na żarty 1 kwietnia w prima aprilis. Prace trwały od rana do późnego popołudnia. Zostały zdemontowane boczne drzwi do kościoła a w ich miejsce wstawiono nowe. Kolejnym etapem była wymiana drzwi głównych, która rozpoczęła się w czwartek 3 kwietnia. Wymiana drzwi pociągnęła za sobą potrzebę wykonania wielu dodatkowych prac, które zakończono w następnych dniach.

2 kwietnia 2014 r. (środa) rocznica śmierci Jana Pawła II W całej Polsce odbywały się w środę uroczystości upamiętniające bł. Jana Pawła II. Z okazji 9-tej rocznicy śmierci Papieża-Polaka sprawowane były Msze Święte, odbywały się czuwania. Tegoroczne uroczystości przeżywaliśmy w oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II. Błogosławiony Ojciec Święty Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku po długiej chorobie. Czas odchodzenia Ojca Świętego Jana Pawła II był wielkimi rekolekcjami dla całego świata. W naszym kościele po mszy św. wieczornej zostało udzielone błogosławieństwo relikwią Papieża Jana Pawła II, którą następnie można było ucałować.

Promień Miłosierdzia Nr 29  

13 kwiecień 2014 Gazetka Parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you