Page 1

Moja misja nie jest w wymiarze pokolenia, w interesie społeczności, może mieć zwykły, prywatny, rodzinny wymiar, dla drugiego niezauważalny, ale ściśle przenikający odczuwane potrzeby. Moje zobowiązania przed Panem mogą być drogą po medal, po uznanie najbliższych, uśmiech radosny darowany przez dzieci, rodzeństwo, współmałżonka, rodziców, a będzie odpowiedzią na pytania Pana: Co zrobiłaś/łeś dla innych, tak jak JA? Postanowienie - ważki krok, szansa na sukces, stanie się sprawdzeniem swego charakteru, siły woli. Mogę podjąć próbę zmiany przyzwyczajeń, nawyków, manier, ograniczenia egoizmu, odsunięcia pokusy, zachcianek, drobnych przyjemności. Każdy z nas najlepiej wie, co wybrać, zawsze na miarę swoich możliwości. Muszę? Ależ nie! Ale mogę, bo chcę, spróbuję... i to ...wcale nie ze strachu... przed piekłem, potępieniem, ratując się przed gniewem Pana, karą. Podejmuję próbę z miłości do rodziny, pragnienia dobra, umiłowania piękna wartości budujących pokój boży, to działanie szlachetne. Podejmę się, sprawdzę siebie samego, siebie samą, przejdę od pobożnych życzeń do praktykowania i nie zwątpię mimo bólu, siły pokusy do rezygnacji. Ktoś powiedział: „Najwyższym kryterium prawdy - jest praktyka”. Moim przeciwnikiem w pojedynku z samym sobą będzie praktykowanie, łamiące moje zwykłe ludzkie słabości. Przed nami przygoda, romantyczna, pełna ekspresji, walka z sobą, droga na szczyt po sukces metodą maleńkich kroków, czas hartowania charakteru, kreowania dobrego przykładu, wypierania zła przez dobro czynione sobie i innym. Im więcej dobra, tym więcej Boga, bo to my stajemy się dowodem na istnienie Boga. Dajemy sobie więcej pogody życia, budujemy prognozę znośniejszego bytowania, szczęścia. Potrafię wytrwać w postanowieniu na miarę swoich sił? To nie przymus, to moja wolna wola, dobrowolne postanowienie, nie kaprys, ale szlachetny czyn płynący z odświeżenia źródła głęboko ukorzenionej miłości do najbliższych i siebie samego. Warto się zmierzyć, wyzwanie rzucone sobie jest najszlachetniejsze. Ekscytuje mnie meta. Dobiegnę, dotrwam, choć może będę się borykała/borykał z barierami, ale stawię się na mecie. Staję na starcie swego maratonu! To postanowienie podjęte w zaciszu serca, a Pan z podziwem patrzy na swego rycerza! Mamy okazję skorzystać z zaproszenia, decyzja należy do nas! J.G. Zespół redakcyjny: ks. Jan Zając, ks. Mirosław Gajewski, Stanisława Juruś Strona internetowa: www.parafiamilosierdzie.tbg.net.pl Tel. kom. 512 990 538

Gazetka parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu

Promień Miłosierdzia Nr 4/2014 (25)

16 luty 2014 r.

VI Niedziela Zwykła – Syr 15,15-20 ; Ps 119; 1Kor 2,6-10; Mt 5, 17-37. Słowa dzisiejszej Ewangelii wzywają nas wszystkich do budowania świętości przez zachowanie Prawa Bożego. Jezus posługuje się porównaniami, z którymi Żydzi byli zżyci od dzieciństwa. Wymaga od swych uczniów, aby wypełniali Prawo i uczyli innych je wypełniać. Jezusowi chodzi o to, byśmy stali się doskonali. „Jeżeli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”. Ci ostatni słynęli z przestrzegania najdrobniejszych przepisów Prawa Mojżeszowego i religijnych tradycji, które z biegiem czasu przyjęły się w narodzie wybranym, ale czynili to zazwyczaj bez wewnętrznego zaangażowania. Dobroć i sprawiedliwość faryzeuszów są czymś tak nieznacznym, niewielkim, że z całą pewnością nie wystarczą, aby dostać się do królestwa niebieskiego. Jest to doprawdy bardzo surowy osąd, który nie może nie dziwić, zwłaszcza, że w owych czasach faryzeusze uchodzili w oczach świata za ludzi godnych poszanowania. Jednak sprawiedliwość uczniów Chrystusa musi znacznie przewyższać sprawiedliwość faryzeuszów. Pierwszy poruszony przez Jezusa temat nawiązuje do treści piątego przykazania. Chrystus podkreśla, że przykazanie to surowo osądza tych, którzy dopuścili się morderstwa. Ale tu chodzi o coś więcej, mianowicie by uczniowie odkryli prawdziwą godność każdego człowieka, byśmy byli zdolni do wybaczania uchybień braku miłości wobec nas i byśmy byli zdolni do budowania przyjaźni. Dalej Chrystus mówi, że nawet ten, kto się gniewa na innego będzie pociągnięty do odpowiedzialności. Trzeba zawsze dążyć do pojednania z bliźnim. Prawo zabraniało naruszania wierności małżeńskiej i karało cudzołóstwo śmiercią. Karało oczywiście czyny. Chrystus żąda unikania zarówno czynów, jak i pożądań i pragnień cudzołożnych. Jezus, pozostając w sferze autentycznego proroctwa biblijnego, niszczy ten schemat bardzo drogi nawet dla chrześcijan, którzy mówią: „nie zabiłem nikogo, nie okradłem, nie cudzołożyłem, nie oszukiwałem”. Jezus odkrywa Dekalog w jego radykalizmie: przykazania są tylko zasadniczymi znakami całościowej postawy wewnętrznej, która musi ogarniać całe codzienne postępowanie. Nie jest się sprawiedliwym tylko ze względu na kilka szczegółowych zachowań lub tylko prze kilka godzin dziennie. Trzeba być zawsze i całkowicie poświęconym miłości bliźniego przez zachowanie szacunku dla niego i chęć pomocy.


Z ogłoszeń parafialnych

W dzień św. Agaty w niektórych okolicach poświęca się pieczywo, sól i wodę, które mają chronić ludność od pożarów i piorunów. Poświęcone kawałki chleba wrzuca się do ognia, by wiatr odwrócił pożar w kierunku przeciwnym. W dniu jej pamięci karmiono bydło poświęconą solą i chlebem, by je

1. Dziś VI Niedziela Zwykła. Po Mszy św. o godz. 1000 spotkanie młodzieży kl. I Gimnazjum, a o godz. 1730 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 2. Sobota 22 luty – święto Katedry Św. Piotra, Apostoła. 3. Niedziela 23 luty – VII Niedziela Zwykła. Po Mszy św. o godz. 1130 spotkanie dzieci kl. II Szkoły Podstawowej nr 9 i ich rodziców. 4. Piątek 28 luty – o godz. 2100 Apel Jasnogórski jako dziękczynienie za dar nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej przygotowujący nas także na kanonizację bł. Jana Pawła II. 5. Sobota 1 marzec – I sobota miesiąca. Odwiedziny chorych od godz. 800. 6. Informujemy, że bierzmowanie młodzieży w naszej parafii odbędzie się 18 marca o godz. 1800. Sakramentu bierzmowania udzieli J. E. Ks. Bp Krzysztof Nitkiewicz. 7. Tworzymy chór parafialny. Chętnych, (kobiety i mężczyzn) prosimy o zapisywanie się w zakrystii. Mamy nadzieję, że będzie odpowiednia liczba chętnych aby mógł powstać chór. Serdecznie zapraszamy. 8. Organizujemy pielgrzymkę autokarową do Włoch w dniach od 31.05.2014 r. do 08.06.2014 r. Szczegóły na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej naszej parafii. Prosimy chętnych o zapisywanie się w zakrystii. 9. Wszystkim, którzy w tym czasie obchodzą swoje imieniny, urodziny, jubileusze składamy najserdeczniejsze życzenia. „Szczęść Boże”.

uchronić od zarazy. 11 lutego 2014 r. (wtorek) XXII światowy Dzień Chorego. W liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes w całym Kościele powszechnym modlono się w intencji chorych i cierpiących. Centralne uroczystości Światowego Dnia Chorych w naszej diecezji obchodzono w maryjnym sanktuarium w Sulisławicach, gdzie w Eucharystii koncelebrowanej przez kapłanów oraz kapelanów Służby Zdrowia pod przewodnictwem jego Ekscelencji Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza uczestniczyli licznie chorzy, cierpiący i ludzie w podeszłym wieku. Włączając się w obchody Światowego Dnia Chorych w naszym kościele podczas Mszy św. o godz. 1800 modliliśmy się w intencji ludzi chorych, cierpiących i wszystkich, którzy się nimi opiekują. W czasie Eucharystii został udzielony sakrament namaszczenia chorych. Po Mszy św. wszyscy otrzymali pamiątkową kartkę z błogosławieństwem Biskupa Sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza.

Ale to już było…

Dzikowianie prozą piszą…

3 lutego 2014 r. (poniedziałek) Błażejki. W dniu 3 lutego wspominaliśmy św. Błażeja – biskupa i męczennika. W naszej parafii wracamy do tradycji. Po mszy św. o godz. 1800 ks. proboszcz Jan poświęcił jabłka, które następnie można było zabrać do domów. Popularność Świętego przejawiała się w ludowych zwyczajach. W dniu św. Błażeja święcono jabłka, które później dawano do zjedzenia w chorobie gardła. Takie jabłko dawano też zwierzętom, głównie bydłu, przy zadławieniu się. W dniu św. Błażeja święcone były również świece zwane „błażejkami”. Dawniej kapłani przechodzili wśród szpaleru zgromadzonych wiernych, dotykając ich gardeł skrzyżowanymi świecami woskowy.

5 lutego 2014 r. (środa) Poświęcenie chleba. Dzień 5 lutego to dzień obowiązkowego wspomnienia Św. Agaty – dziewicy i męczennicy. Po Mszy św. wieczornej ks. proboszcz Jan poświęcił chleb, który następnie osoby uczestniczące w eucharystii zabrały do domów.

Mogę na sobie polegać? Zachwycające, porywające są momenty, gdy triumfator wskakuje na podium, aby odebrać nagrodę, znak wiktorii. Przeżywamy te chwile z wypiekami na twarzy, ogarnia nas wzruszenie, ściska za gardło, łzy szczęścia same pojawiają się w oku, czujemy się radośni, gotowi przycisnąć każdego do serca. Kiedy naszym grają Mazurka Dąbrowskiego, coś nas porywa, czujemy bicie pulsu, wszystko w nas staje na baczność - jest chwila szczęścia! Przed nami okres budzący motywację do takich zwycięstw, Wielki Post wyjątkowy czas sprzyjający postanowieniom. Postanowienie, to pierwszy krok ku sukcesowi na miarę olimpiady, prywatnej olimpiady, wybranej konkurencji z samym sobą. Ja (dorosły, dziecko, panienka, młodzieniec, babcia, dziadzio) mam własny pomysł, powód, przesłankę, problem ważny dla mnie, mego najbliższego otoczenia, ważny, bo rokujący zaowocowaniem dobra. Inspiracją dla chrześcijanina jest Chrystus schodzący z nieba i za każdego z nas oddający swe życie, a z drugiej strony - ja.

Promień Miłosierdzia Nr 25  

16 luty 2014 Gazetka Parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu

Promień Miłosierdzia Nr 25  

16 luty 2014 Gazetka Parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu

Advertisement