Page 1

P.P. „BEZPOL” 42-300 Myszków

ul. Partyzantów 21

tel. 034/ 313 07 77 do 80 wew.34 fax. 034/ 313 06 76 www.bezpol.pl

e-mail: bezpol@bezpol.pl

1. OSPRZĘT DLA ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII I STACJI. 1.1. ŚRUBY 1.1.1. ŚRUBA HAKOWA SHPo ................................................................................................................................ 5 1. 1.1.1. Śruba hakowa kompletna SHPkm ................................................................................................... 5 1.1.2. ŚRUBA DWUSTRONNA SDP ....................................................................................................................... 6 1.1.2.1. Śruba dwustronna kompletna SDPk .............................................................................................. 6 1.1.2.2. Śruba dwustronna kompletna SDPk-s ............................................................................................ 6 1.1.3. ŚRUBA WYDŁUŻONA SWP (montażowa) ..................................................................................................6 1.1.3.1. Śruba wydłużona kompletna SWPko (montażowa) ........................................................................ 7 1.1.4. ŚRUBA NACIĄGOWA (RZYMSKA) M16 / 375 / 515 ................................................................................7

1.2. HAKI 1.2.1. HAK NAKRĘTKOWY HNP M12, M16, M20 ............................................................................................. 7 1.2.2. HAK DO SŁUPÓW OKRĄGŁYCH HST 16 HST 20 ................................................................................ 8 1.2.2.1. Trzon hakowy

HTT 16 HTT 20 ........................................................................................................ 8

1.2.3. HAK NAKRĘTKOWO- DYSTANSOWY HND ........................................................................................... 8 1.2.4. HAK PŁYTKOWY NAŚCIENNY HPN ....................................................................................................... 8 1.2.4.1. Hak naścienny lekki HNL .................................................................................................................. 8 1.2.4.2. Hak naścienny lekki HNL do taśmy .................................................................................................. 9

1.3. TRZONY 1.3.1. TRZON HAKOWY THS ................................................................................................................................. 9 1.3.2.TRZON KABŁĄKOWY TKS W ..................................................................................................................... 9 1.3.2.1. Trzon kabłąkowy prosty TKS ................................................................................................................ 10

1.4. UCHWYTY 1.4.1. UCHWYT ODCIĄGOWO KABŁĄKOWY ZE SWORZNIEM (PÓŁROLKA)

................................. 10

1.4.2. UCHWYT ŚRUBOWO – KABŁĄKOWY USK .......................................................................................... 11 1.4.3. UCHWYT ODCIĄGOWY UOP ..................................................................................................................... 11

1.5. ŁĄCZNIKI 1.5.1. ŁĄCZNIK ORCZYKOWY DWURZĘDOWY ŁOP II ................................................................................ 12 1.5.2. ŁĄCZNIK KABŁĄKOWY ZE SWORZNIEM NITOWYM ...................................................................... 12 1.5.3. ŁĄCZNIK KABŁĄKOWY ZE SWORZNIEM ŚRUBOWYM ................................................................. 12 1.5.3.1 ŁĄCZNIK KABŁĄKOWY PROFILOWANY ZE SWORZNIEM ŚRUBOWYM................................. 13 1.5.4. ŁĄCZNIK JEDNOWIDLASTY Ł1WKn ..................................................................................................... 13 1.5.5. ŁĄCZNIK JEDNOWIDLASTY Ł2WKs ..................................................................................................... 13 1.5.6. ŁĄCZNIK PRZEDŁUŻAJĄCY DWUWIDLASTY Ł2WKn....................................................................... 14 1.5.7. ŁĄCZNIK PRZEDŁUŻAJĄCY DWUWIDLASTY Ł2WKs....................................................................... 14 1.5.8. ŁĄCZNIK PRZEDŁUŻAJĄCY JEDNOWIDLASTY Ł1WKn................................................................... 14 1.5.9. ŁĄCZNIK PRZEDŁUŻAJĄCY JEDNOWIDLASTY Ł1WKs.................................................................... 15 1.5.10. ŁĄCZNIK PRZEDŁUŻAJĄCY DWUWIDLASTY Ł2WDn.......................................................................15 1.5.11. ŁĄCZNIK DWUUCHOWY SKRĘCONY ŁDS 70…………........................................................................15 Wydanie I/2009

1


P.P. „BEZPOL” 42-300 Myszków

ul. Partyzantów 21

tel. 034/ 313 07 77 do 80 wew.34 fax. 034/ 313 06 76 www.bezpol.pl

e-mail: bezpol@bezpol.pl

1.6. POZOSTAŁY OSPRZĘT 1.6.1. WIESZAK UNIWERSALNY ŚRUBOWO-KABŁĄKOWY ....................................................................... 15 1.6.2. TAŚMA ZE STALI NIERDZEWNEJ ........................................................................................................ 16 1.6.3. KLAMRA DO TAŚM .................................................................................................................................... 16 1.6.4. OBJEMKA 1/ 2

OSO ............................................................................................................................. 16

1.6.4. Objemka kuta 1/ 2

OSOK .......................................................................................................... 16

1.6.4.1. Konstrukcja mocna Km TKS + objemka 1/2 OSO .................................................................... 17 1.6.4.2. Konstrukcje przelotowe KP ............................................................................................................ 17 1.6.4.3. Konstrukcja mocna TKS + objemka 1/2 OSO .......................................................................... 17 1.6.4.4. Konstrukcja mocna TKS + objemka 1/2 OSO ......................................................................... 18 1.6.5. PODKŁADKI ................................................................................................................................................... 18 1.6.5.1. Podkładka prostokątna PZP ............................................................................................................. 18 1.6.5.2. Podkładka kwadratowa PKP ........................................................................................................... 18 1.6.5.3. Podkładka sprężysta PSP ................................................................................................................. 18

2. OSPRZĘT KONSTUKCJI WSPORCZYCH DLA NAPOWIETRZNYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH. 2.1. KLIN WIERZCHOŁKOWY KWS 15 ............................................................................................................. 19 2.2. ROZPÓRKA SŁUPOWA RS 15 ....................................................................................................................

19

2.3. UCHWYT WYSIĘGNIKA DO LAMP OŚWIETLENIA ULICZNEGO UWP .......................................... 19 2.4. WYSIĘGNIKI 15° .............................................................................................................................................. 20 2.4.1. Wysięgnik rurowy do lamp oświetlenia ulicznego Wo - 1 i Wo -2. ..................................................... 20 2.4.2. Wysięgnik rurowy do lamp oświetlenia ulicznego na słupy bliźniacze Wo-3. .................................. 20 2.4.3. Wysięgnik rurowy Wo – 4 i Wo – 5. ...................................................................................................... 21 2.4.4. Wysięgnik rurowy Wo – 6. ...................................................................................................................... 21 2.5. WYSIĘGNIK LAMPOWY WLu 25° .............................................................................................................. 21 2.5.1. Wysięgnik lampowy obrotowy WLo. ................................................................................................ 22

3. OSPRZĘT DLA LINII KABLOWYCH 3.1. KOŃCÓWKA KABLOWA MIEDZIANA Km ............................................................................................... 22 3.1.1. Końcówka kablowa miedziana cynowana KmSn. ......................................................................... 3.1.2. Końcówka kablowa miedziana KmD

22

wg DIN 46235 ...........................................

23

wg DIN 46235. .......................

23

3.1.3 Końcówka kablowa miedziana cynowana KmDSn

3.2. KOŃCÓWKA KABLOWA ALUMINIOWA 2 Kam ....................................................................................... 24 3.4. ZŁĄCZKA KABLOWA MIEDZIANA Z ....................................................................................................... 24 3.5. ZŁĄCZKA KABLOWA CIENKOŚCIENNA ALUMINIOWA 2 ZA ............................................................ 24 3.6. PODKŁADKA KUPALOWA CU-AL. .............................................................................................................. 25 3.7. ZŁĄCZKA DO KARBOWANIA ...................................................................................................................... 25 Wydanie I/2009

2


P.P. „BEZPOL” 42-300 Myszków

ul. Partyzantów 21

tel. 034/ 313 07 77 do 80 wew.34 fax. 034/ 313 06 76 www.bezpol.pl

e-mail: bezpol@bezpol.pl

3.7.1. Złączka do karbowania dla przewodów AL. ........................................................................................... 25 3.7.2. Złączka do karbowania dla przewodów AFL .......................................................................................... 25 3.8. UCHWYT KABLA 3.8.1.

UKB – 2. ....................................................................................................................... 26

Uchwyt kompletny do mocowania kabla na słupach okrągłych UKB-2 (o) km. ............................ 26

3.8.1.1. Podwójny kompletny uchwyt do mocowania kabli na słupach okrągłych 2 x UKB-2 (o) km..… 26 3.8.1.2. Nakładka zdwajająca do UKB-2. ........................................................................................................ 26 3.8.1.3. Potrójny kompletny uchwyt do mocowania 3 kabli na słupach okrągłych 3 x UKB - 2 (o) km.

27

3.8.2.

Uchwyt listwowy rozgałęźny do mocowania kabli przy podejściach ULR-2 . ............................ 27

3.8.3.

Uchwyt kompletny do mocowania kabla na słupach ŻN typu UKB-2/200 (ż) km . ..................... 27

3.8.3.1 Potrójny uchwyt do mocowania 3 kabli na słupach ŻN typu . 3 x UKB2/... km . ......................... 28 3.8.3.2 Uchwyt kablowy segmentowy UKS i ½ UKS . ……………………………………….......................... 28 3.8.4. Uchwyt dystansowy do mocowania kabla na słupach ŻN typu US 80/ ... (ż). .................................... 28 3.8.5. Uchwyt dystansowy do mocowania kabli nn na słupach ŻN typu UMR-t . ....................................... 29 3.9. UCHWYT DO MOCOWANIA RUR OSŁONOWYCH NA SŁUPACH OKRĄGŁYCH UMR (o) – 50 . . 3.9.1. Uchwyt dystansowy do mocowania rur osłonowych kabla na słupach ŻN typ UMR (ż) 50/200 …. 29 3.10. Osprzęt pozostały .............................................................................................................................................. 30 3.10.1. Wspornik rur typu WR1(ż) ... ................................................................................................................ 30 3.10.2. Uchwyt bezdystansowy ........................................................................................................................... 30 3.10.3. Ramka do mocowania kabli RK. ........................................................................................................ 30

4. OSPRZĘT STACYJNY 4.1. ZACISK ZGVS ............................................................................................................................................... 30 4.1.1.

Zacisk ZGV-1/6.48 ............................................................................................................................... 31

4.1.1.1. Zacisk ZGV-1/6.57 ....................................................................................................... …. .................31 4.1.1.2. Zacisk ZGV-1/6.58 ...............................................................................................................………..31 4.1.2.

Zacisk ZGV-2/6.56 ......................................................................................................................

4.1.2.1.

Zacisk ZGV-2/6.59 ............................................................................................................................ 31

31

4.1.3. NAKŁADKA PRZYŁĄCZENIOWA TYPU V. ............................................................................. 31 4.3. PODSTAWY BEZPIECZNIKOWE PB-2. ..................................................................................................... 32 4.3.1. PODSTAWA PB-2 (o,o) wersja A ........................................................................................................... 32 4.3.2. PODSTAWA PB-2 (zgv,o) wersja B. ....................................................................................................... 32 4.3.3. PODSTAWA PB-2 (zgv,zgv) wersja C. .................................................................................................. 33 4.3.4. PODSTAWA PB-2 (o,2zgv) wersja D. ..................................................................................................... 33 4.3.5. PODSTAWA PB-2 (zgv,2zgv) wersja E. ................................................................................................. 33 4.3.6. PODSTAWA PB-2 (2zgv,2zgv) wersja F. ............................................................................................... 33 4.3.7 podstawy bezpiecznikowe typu PBm /2……………………………………………………………………….34 4.3.7.1 PBm/2 ( S-S )………………………………………………………………………………………………….34 4.3.7.2 PBm/2 ( V-V )....................................................................................................................................................34 4.3.7.3 PBm/2 ( S-V )………………………………………………………………………………………………….34 4.4. LISTWA ZACISKOWA LZ „0”. ................................................................................................................... 35 4.4.1 Listwa zaciskowa typu LZ „0” ( wersja trzy odejścia)……………………………………………………….35 Wydanie I/2009

3


P.P. „BEZPOL” 42-300 Myszków

ul. Partyzantów 21

tel. 034/ 313 07 77 do 80 wew.34 fax. 034/ 313 06 76 www.bezpol.pl

e-mail: bezpol@bezpol.pl

4.5. BOLEC DYSTANSOWY PLASTIKOWY. .................................................................................................... 35 4.6. SZEŚCIOKĄTNA STALOWA NAKRĘTKA WTŁACZANA

SNW ....................................................... 36

4.6.1. KŁÓDKA ENERGETYCZNA Z KLUCZYKIEM………………………………………………………….36 4.7. OSPRZĘT POZOSTAŁY ................................................................................................................................... 36 4.7.1. Zacisk przyłączeniowy do uziemiacza przenośnego RU (rożek uziemaijący) ..................................... 36 4.7.2. Zacisk uziemiający śrubowy (ŻUK) ZUS 30 ......................................................................................... 37 4.7.3. Bezpiecznik napowietrzny typu BNU ..................................................................................................... 37 5

PRZEPUSTY KABLOWE……………………………………………………………………….. 38

5.1 Przepust kablowy z trzema otworami GPK …/60/3x…

…………………………………………………38

5.2 Przepust kablowy z jednym otworem GPK …/60/1x… …………………………………………………….39 5.3 Zaślepka…………………………………………………………………………………………………………..39 5.4 Zacisk przepustowy uziemienia…………………………………………………………………………..……..39

Wydanie I/2009

4


P.P. „BEZPOL” 42-300 Myszków

ul. Partyzantów 21

tel. 034/ 313 07 77 do 80 wew.34 fax. 034/ 313 06 76 www.bezpol.pl

e-mail: bezpol@bezpol.pl

1. OSPRZĘT DLA ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII I STACJI. 1.1. ŚRUBY 1.1.1. ŚRUBA HAKOWA SHPo z podkładką kwadratową e

1

Fx

2

4

3

C

Zastosowanie: Śruby hakowe przykręcane do konstrukcji wsporczych przeznaczone są do zawieszania uchwytów odciągowych i przelotowych mocujących samonośne przewody izolowane.

B

Fy

D

L

L1

Typ

Nr katalogowy 1131-600-953-160 1131-600-953-200 1131-600-953-240 1131-600-953-300 1131-600-953-320 1131-600-954-160 1131-600-954-200 1131-600-954-240 1131-600-954-250 1131-600-954-320 1131-600-954-350 1131-600-954-480

Materiał: 1. Pręt stalowy 2. Kołnierz oporowy okrągły spęczony. 3. Nakrętka. 4. Podkładka kwadratowa ( w katalogu poz.1.6.5.2.)

gwint

Wymiary [mm] podkładka

SHPo 16/160 * SHPo 16/200 SHPo 16/240 SHPo 16/300 SHPo 16/320 SHPo 20/160 * SHPo 20/200 SHPo 20/240 * SHPo 20/250 SHPo 20/320 SHPo 20/350 * SHPo 20/480 *

Średnica pręta

M 16

4x50x50

16

M 20

4x60x60

20

B

L

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

160 200 240 300 320 160 200 240 250 320 350 480

Obciążenie dop. [kN]

L1

C

e

Fx

Fy

80

36

20

7,5

3,5

20

13,50

6

80 36

*) wyrób niestandardowy. 1.1.1.1. Śruba hakowa kompletna SHP km Materiał:

1 2 3 4 5

- Pręt stalowy – Kołnierz oporowy okrągły spęczony – Podkładka prostokątna – Podkładka sprężysta – Nakrętka

Zastosowanie: Śruby hakowe przykręcane do konstrukcji wsporczych przeznaczone są do zawieszania uchwytów odciągowych i przelotowych mocujących samonośne przewody izolowane. Ocynk ogniowy.

Nr katalogowy

Typ

1131-600-913-160 1131-600-913-200 1131-600-913-215 1131-600-913-240 1131-600-913-255 1131-600-913-300 1131-600-913-320 1131-600-913-360 1131-600-913-420 1131-600-913-500 1131-600-914-160 1131-600-914-220 1131-600-914-240 1131-600-914-250 1131-600-914-280 1131-600-914-310 1131-600-914-320 1131-600-914-360 1131-600-914-510

SHPkm 16/160 SHPkm 16/200 SHPkm 16/215 * SHPkm 16/240 SHPkm 16/255 * SHPkm 16/300 SHPkm 16/320 * SHPkm 16/360 * SHPkm 16/420 * SHPkm 16/500 * SHPkm 20/200 SHPkm 20/220 SHPkm 20/240 * SHPkm 20/250 SHPkm 20/280 SHPkm 20/310* SHPkm 20/320 SHPkm 20/360 SHPkm 20/510 *

Wymiary [mm]

d podkładka 3

podkładka 4

Średnica pręta

M 16

4 x 65 x 60

4 x 60 x 60

16

M 20

4 x 65 x 60

4 x 60 x 60

20

B

L

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

160 200 215 240 255 300 320 360 420 500 200 220 240 250 280 310 320 360 510

Obciążenie dop. [kN] Fx Fy

L1

C

e

80

36

20

7,5

3,5

80

36

20

13,5

6

*) wyrób niestandardowy. Wydanie I/2009

5


P.P. „BEZPOL” 42-300 Myszków

ul. Partyzantów 21

tel. 034/ 313 07 77 do 80 wew.34 fax. 034/ 313 06 76 www.bezpol.pl 1.1.2. ŚRUBA DWUSTRONNA SDP

Materiał: 1. Pręt stalowy

L L2

L1

Zastosowanie: Śruby dwustronne służą do mocowania wysięgników, haków nakrętkowych i dystansowych na słupach a także do bliźniaczenia żerdzi ŹN.

g Nr katalogowy 1131-600-994-250 1131-600-994-380 1131-600-994-520

Typ SDP 16/250 SDP 16/380 SDP 16/520

L 250 380 520

e-mail: bezpol@bezpol.pl

g

L1

L2

M 16

80

30

UWAGA! Na życzenie klienta wykonujemy śruby dwustronne o innych wymiarach.

1.1.2.1. Śruba dwustronna kompletna SDPk L

b

L1

Materiał: 1. Pręt stalowy 2. Podkładka prostokątna ( w katalogu poz. 1.6.5.1.) 3. Nakrętki 6-kt.

L2 a

Zastosowanie: Śruby dwustronne służą do mocowania wysięgników, haków nakrętkowych i dystansowych na słupach a także do bliźniaczenia żerdzi ŹN.

g c Nr katalogowy

Typ

L

g

1131-600-973-165 1131-600-973-250 1131-600-974-240 1131-600-974-280

SDPk 16/165 SDPk 16/250 SDPk 20/240 SDPk 20/280

165 250 240 280

L1

M 16 M 20

L2

80 80

Podkładka axbxc

30 30

UWAGA! Na życzenie klienta wykonujemy śruby dwustronne o innych wymiarach.

65x50x4 65x50x4

1.1.2.2. Śruba dwustronna kompletna SDPk-s L

Materiał: 1. Pręt stalowy 2. Podkładki sprężyste ( w katalogu poz. 1.6.5.3. ) 3. Nakrętki 6-kt. Zastosowanie: Śruby dwustronne służą do mocowania wysięgników, haków nakrętkowych i dystansowych na słupach a także do bliźniaczenia żerdzi ŹN.

a

L1

L2 a g c

Nr katalogowy

Typ

L

g

L1

L2

Podkładka axaxc

1131-600-984-240 1131-600-984-280 1131-600-984-360

SDPk-s 20/240 SDPk-s 20/280 SDPk-s 20/360

240 280 360

M 20

80

30

60x60x5

1.1.3. ŚRUBA WYDŁUŻONA SWP (montażowa) L L1

Materiał: 1. Pręt stalowy

g Nr katalogowy 1131-600-963-220 1131-600-963-250 1131-600-963-300 1131-600-963-420 1131-600-964-200 1131-600-964-250 1131-600-946-300

Wydanie I/2009

Typ SWP 16/220 SWP 16/250 SWP 16/300 SWP 16/420 SWP 20/200 SWP 20/250 SWP 20 /300

L

g

L1

220 250 300 420 200 250 300

M 16 M 16 M 16 M 16 M 20 M 20 M20

120 120 120 120 120 120 120

UWAGA! Na życzenie klienta wykonujemy śruby wydłużone o innych wymiarach. Zastosowanie: Śruby wydłużone służą do bliźniaczenia żerdzi ŹN oraz do mocowania konstrukcji wsporczych itp.

6


P.P. „BEZPOL” 42-300 Myszków

ul. Partyzantów 21 e-mail: bezpol@bezpol.pl

tel. 034/ 313 07 77 do 80 wew.34 fax. 034/ 313 06 76 www.bezpol.pl 1.1.3.1. Śruba wydłużona kompletna SWPkm (montażowa) L L1

1

Materiał: 1. Pręt stalowy 2. Nakrętka M 3. Podkładka okrągła ( szt. 2) 4. Podkładka sprężynowa ( szt. 1)

2

g 4

3 Nr katalogowy 1131-601-963-220 1131-601-963-250 1131-601-963-300 1131-601-964-200 1131-601-964-250 1131-601-964-300

Typ SWPko SWPko SWPko SWPko SWPko SWPko

16/220 16/250 16/300 20/200 20/250 20/300

L

g

L1

220 250 300 200 250 300

M 16 M 16 M 16 M 20 M 20 M 20

120 120 120 120 120 120

UWAGA!!! Na życzenie klienta wykonujemy śruby wydłużone o innych wymiarach.

1.1.4. ŚRUBA NACIĄGOWA (RZYMSKA) M16 / 375 / 515 Materiał: 1.Pręt stalowy

100

20

M 16

50

φ 27

50

φ 12

φ 16

Zastosowanie: Śruba rzymska służy do napinania i regulowania naciągu przewodów i linek odciągowych.

215 375 / 515

Nr katalogowy 1131-600-515-016

1.2. HAKI 1.2.1. HAK NAKRĘTKOWY HNP M12, M16, M20 e

1

Materiał: 1.Pręt stalowy Zastosowanie: Haki nakrętkowe służą do zamocowania uchwytu odciągowego linii odgałęźnej przyłącza lub uchwytu przelotowego drugiego toru linii. Nr katalogowy

Typ

d

1131-600-913-056 1131-600-913-057 1131-600-913-060

HNP 12 HNP 16 HNP 20

M 12 M 16 M 20

D 12 16 20

L

D1

B

b

C

e

70 76 80

20 26 30

25 30 32

16 20 22

36 36 36

13 20 20

Obciążenie dop. [kN]

Fx

Fy

3 7,5 13,5

1,6 3,5 6

1.2.2. HAK DO SŁUPÓW OKRĄGŁYCH HST 16 HST 20 Materiał: 1.Pręt stalowy - St3S. 2,3 Blacha stalowa - St3S. Zastosowanie: Hak do słupów okrągłych służy do zawieszania uchwytów odciągowych i przelotowych na słupach okrągłych nie posiadających otworów. Mocowane są przy pomocy taśmy wykonanej ze stali nierdzewnej.

Wydanie I/2009

Nr katalogowy

Typ

H

D

a

b

B

C

g

1131-600-913-016 1131-600-913-020

HST 16 HST 20

150 150

16 20

25 25

6 6

85 90

46 46

4 4

Obciążenie dopuszczalne [kN] Fy Fx

7,3 13,5

3,3 6,0

7


P.P. „BEZPOL” 42-300 Myszków

ul. Partyzantów 21

tel. 034/ 313 07 77 do 80 wew.34 fax. 034/ 313 06 76 www.bezpol.pl 1.2.2.1. Trzon hakowy

e-mail: bezpol@bezpol.pl

HTT 16 HTT 20

φd

Zastosowanie: Trzony hakowe HTT służą do mocowania izolatorów N 80 i N 95 na słupach okrągłych za pomocą taśmy ze stali nierdzewnej.

a h

r

b

Nr katalogowy 1131-690-916-016 1131-690-920-020

l s g

c

Typ HTT 16 HTT 20

a 25 25

b 6 6

c 46 46

d 16 20

g 4 4

h 125 125

H 150 150

l 190 198

r 48 48

s 62 62

F (x) kN 7,3 13,5

F (y) kN 3,3 6

1.2.3. HAK NAKRĘTKOWO- DYSTANSOWY HND 2

1 + 20

d1

3

Materiał: 1. Pręt stalowy. 2. Płaskownik stalowy. 3. Nakrętka.

2

D

Fx A

Fy

L

Zastosowanie: Haki nakrętkowo - dystansowe mocowane na powierzchniach okrągłych i płaskich, stosowane są do zawieszania uchwytów przelotowo narożnych w napowietrznych izolowanych liniach wielotorowych.

C B

Nr katalogowy 1131-600-943-016 1131-600-943-020

Oznaczenie wyrobu HND M 16 HND M 20

d 16 20

d1=M... M 16 M 20

D 36+2 36+2

L 200 200

A 110 110

B 80 80

C 48 48

Fx [kN] 7,5 13,5

Fy [kN] 3,5 6

1.2.4. HAK PŁYTKOWY NAŚCIENNY HPN Materiał: 1. Blacha stalowa. 2. Pręt stalowy. Zastosowanie: Haki płytkowe stosowane są do zawieszania elementów osprzętu na powierzchniach płaskich. Nr katalogowy 1131-600-923-012 1131-600-923-016 1131-600-923-020

Typ HPN 12 HPN 16 HPN 20

H 195 195

a 100 100

b 95 95

C 82 82

e 70 70

f 16 20

G 3 3

D 36 36

d1 12 16

d0 10,5 10,5

F (x) kN 2,8 7 14,5

F (y) kN 1,4 3,2 6

1.2.4.1. HAK NAŚCIENNY LEKKI HNL

1. 2.

Materiał: Blacha stalowa. Pręt stalowy. Zastosowanie: Haki naścienne stosowane są do zawieszania elementów na powierzchniach płaskich. Nr katalogowy 1131-600-933-012 1131-600-933-016

Wydanie I/2009

Typ HNL 12 HNL 16

H 95 95

a 125 125

b 45 45

c 100 100

e 100 95

f 18 20

G 4 4

D 36 36

d1 12 16

d0 10,5 10,5

F (x) kN 3 7,5

F (y) kN 1,6 3,5

8


P.P. „BEZPOL” 42-300 Myszków

ul. Partyzantów 21

tel. 034/ 313 07 77 do 80 wew.34 fax. 034/ 313 06 76 www.bezpol.pl

e-mail: bezpol@bezpol.pl

1.2.4.2. HAK NAŚCIENNY LEKKI HNL DO TAŚMY

Materiał: 1 - Pręt stalowy 2,3 – Blacha stalowa Zastosowanie: Hak naścienny stosowany jest do zawieszania elementów na powierzchniach płaskich z możliwością mocowania taśmą stalową. Obciążenia maksymalne: Dla HNL 12 - F(x)- 2,8 kN , F ( y ) – 1,4 kN Dla HNL 12 - F(x)- 7 kN , F ( y ) – 3,4 kN Nr katalogowy

Typ

1131-600-933-012 1131-600-933-016

H 95 95

HNL 12 HNL 16

a 125 125

b 45 45

Wymiary [mm] c E F 100 100 20 100 95 20

G 4 4

D 36 36

d1 12 16

do 10,5 10,5

1.3. TRZONY 1.3.1. TRZON HAKOWY THS Materiał: 1. Pręt stalowy 2. Podkładki kwadratowe 3. Nakrętka. Zastosowanie: Trzony hakowe służą do mocowania izolatorów stojących na konstrukcjach wsporczych w liniach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV. Nr katalogowy

Typ

1131-690-943-200 1131-690-943-250 1131-690-943-300 1131-690-943-350 1131-690-943-400 1131-690-944-200 1131-690-944-250 1131-690-944-300 1131-690-944-350 1131-690-944-400

THS 16/200 THS 16/250 THS 16/300 * THS 16/350 * THS 16/400 * THS 20/200 THS 20/250 THS 20/300 * THS 20/350 * THS 20/400 *

d1

a

d

a1

b

h

[mm]

P Podkładka

Dopuszczalne obciążenie kN

Nakrętka

poziome Fx przy Fy=0

pionowe Fy przy Fx=0

kwadratowa PKP

16

M 16

20

M 20

200 250 300 350 400 200 250 300 350 400

95

110

116

50 x 50 x 4

M 16

0,68

0,55

95

120

124

60 x 60 x 4

M 20

1,10

O,83

*) wyrób niestandardowy.

Wydanie I/2009

9


P.P. „BEZPOL” 42-300 Myszków

ul. Partyzantów 21

tel. 034/ 313 07 77 do 80 wew.34 fax. 034/ 313 06 76 www.bezpol.pl

e-mail: bezpol@bezpol.pl

1.3.2.TRZON KABŁĄKOWY TKS W Materiał: 1. Ramka - pręt płaski stalowy 2. Sworzeń - pręt okrągły stalowy 3. Zawleczka ocynkowana Zastosowanie: Trzony kabłąkowe służą do mocowania na konstrukcjach wsporczych porcelanowych izolatorów szpulowych w liniach napowietrznych do 1 kV. Nr katalogowy: TKS 80 W – 1131-690-912-080 TKS 115 W – 1131-690-912-115 Wyróżnik kabłąka

a

b

c

d

Wymiary [mm] E

f

H

D1

Zastosowanie do izolatora typ

A-80 A-115

90 115

85 125

25 30

20 30

50 50

70 100

110 131

34 49

S 80/2 S 115/2

Dopuszczalne Obciążenie [kN] Masa [kg]

P Q

5 4 1,25

1.3.2.1. Trzon kabłąkowy prosty TKS a

2

Materiał: 1. Ramka - pręt płaski stalowy 2. Sworzeń - pręt okrągły stalowy 3. Podkładka okrągła 4. Zawleczka ocynkowana

g

3

D

c

1

d2 e

4

Zastosowanie: Trzony kabłąkowe przeznaczone są do mocowania na konstrukcjach wsporczych porcelanowych izolatorów szpulowych w liniach napowietrznych do 1 kV.

P

b d1

Q

Nr wyrobu

Oznaczenie wyrobu

1131-690-902-080 1131-690-902-115

TKS 80 TKS 115

Wymiary [mm]

Dopuszczalne Obciążenie [kN]

a

b

c

D

d1

d2

e

g

P

Q

77 117

50 50

84 120

18 27

20 30

17 21

45 63

8 8

500 900

400 500

Podkładka Zawleczka M 18 M 20

M4x45 M6x45

Zastosowanie Do Izolatora typ S80/2 S115/2

1.4. UCHWYTY 1.4.1. UCHWYT ODCIĄGOWO KABŁĄKOWY ZE SWORZNIEM (PÓŁROLKA) c a

5 1

d

3 2

4

H h

D

Nr

wyrobu 1131-690-912-100

Wydanie I/2009

6

Materiał 1. Stal ocynkowana 2. Stop aluminium - odlew 3. Nit stalowy z łbem kulistym ∅ 16 x 45 4. Podkładka M16 5. Zawleczka 4 x 50 Zastosowanie: Uchwyty odciągowo-kabłąkowe służą do zawieszania odciągowego na izolatorach wiszących przewodów aluminiowych lub stalowo-aluminiowych.

Zastosowanie do przewodów o średnicy mm o przekroju mm 5.1 ÷ 11.2 16 ÷ 70

D

Wymiary [ mm] h a C d H

60

84

21

55

16

112

Obciążenie w [kN] Wytrzymywanie bez odkształceń trwałych 20

Niszczące 40

10


P.P. „BEZPOL” 42-300 Myszków

ul. Partyzantów 21

tel. 034/ 313 07 77 do 80 wew.34 fax. 034/ 313 06 76 www.bezpol.pl

e-mail: bezpol@bezpol.pl

1.4.2. UCHWYT ŚRUBOWO – KABŁĄKOWY USK 4 1

2

H

3

5 A

Nr katalogowy 1131-612-080-810 1131-612-101-115 1131-612-121-519

B

Oznaczenie wyróżnik USK (2411) USK (2421) USK (2431)

Zakres średnic przewodów [mm] 8 ÷ 10 11 ÷ 15 15 ÷ 19

Materiał: 1,3 Odlew żeliwny ocynkowany 2. Odlew aluminiowy 4. Pręt stalowy ocynkowany 5. Nakrętka ocynkowana. Zastosowanie: Uchwyty śrubowo kabłąkowe służą do łączenia dwóch przewodów aluminiowych lub stalowo - aluminiowych, do zamykania pętli na izolatorach stojących i uchwytach odciągowych kabłąkowych.

Wymiary [ mm ] A B H 34 25 55 42 32 70 49 38 95

Nakrętka z gwintem M... M8 M 10 M 12

Min. siła wyślizgu przewodu o max przekroju [kN] 10 12 14

1.4.3. UCHWYT ODCIĄGOWY PRZYŁĄCZA UOP 2X16-25 , UOP 4X16-25

Zastosowanie: Uchwyty znajdują zastosowanie w systemach izolowanych elektroenergetycznych przewodach napowietrznych. Służą do zamocowania przewodów do ścian budynków i słupów za pomocą standardowych haków. Parametry techniczne: przekrój poprzeczny przewodu 2x16-25 lub 4x16-25.

UOP 2x16-25 Budowa: Uchwyt końcowy przyłącza 2x16-25 oraz 4x16-25 składa się z następujących elementów: - obejma kształtownik aluminiowy ze specjalnego stopu odporny na korozję, - zaczep stal cynkowana ogniowo, - części dociskowe poliamid wzmocniony włóknem szklanym, - śruba M8 o odpowiedniej wytrzymałości cynkowana ogniowo lub galwanicznie, - sprężyny z drutu sprężynowego, cynkowane

Nr katalogowy Typ uchwtu

Przekrój poprzeczny przewodu

1131-152-016-025 UOP2x16-25 1131-154-016-025 UOP4x16-25

2 x (16-25) 4 x (16-25)

Moment Dopuszcz. dokręcenia obciążenie 22 Nm 22 Nm

5,4 kN 8,7 kN

UOP 4x16-25

- podkładki aluminiowe dla uchwytu 2x16-25

Wydanie I/2009

11


P.P. „BEZPOL” 42-300 Myszków

ul. Partyzantów 21

tel. 034/ 313 07 77 do 80 wew.34 fax. 034/ 313 06 76 www.bezpol.pl

e-mail: bezpol@bezpol.pl

1.5. ŁĄCZNIKI 1.5.1. ŁĄCZNIK ORCZYKOWY DWURZĘDOWY ŁOP II 1 c

h

d

b

a

4

2

p

3

Materiał: 1. Stal ocynkowana - blacha ≠ 4mm 2. Nit stalowy z łbem kulistym ∅16x45 3. Podkładka 4. Zawleczka Zastosowanie: Łącznik orczykowy dwurzędowy przeznaczony jest do łączenia izolatorów wiszących w łańcuchy dwurzędowe linii napowietrznych.

e g

Nr katalogowy

Wymiary [ mm ]

1131-690-911-200

a

b

c

d

e

g

h

p

Obciążenie Niszczące [kN]

200

22

25

17

130

242

78

22

400

1.5.2. ŁĄCZNIK KABŁĄKOWY ZE SWORZNIEM NITOWYM Materiał: Odkuwka stalowa, wszystkie elementy ocynkowane ogniowo. Zastosowanie: Do łączenia osprzętu sieciowego np. izolatorów z łącznikiem orczykowym. Obciążenie maksymalne : dla d 16 mm -120 kN dla d 20 mm – 180 kN Nr katalogowy

Typ

Długość l [ mm ]

Średnica D [mm]

1131-600-216-060 1131-600-216-070 1131-600-220-060 1131-600-220-070

ŁKN-16/60 ŁKN-16/70 ŁKN-20/60 ŁKN-20/70

60 70 60 70

16 16 20 20

Średnica Nita d[mm] 16 16 19 19

Rozstaw a [mm] 21 21 24 24

1.5.3. ŁĄCZNIK KABŁĄKOWY ZE SWORZNIEM ŚRUBOWYM Materiał: Odkuwka stalowa, wszystkie elementy łącznika ocynkowane ogniowo. Zastosowanie: Do łączenia osprzętu sieciowego np. izolatorów z łącznikiem orczykowym. Obciążenie maksymalne : dla d 16 mm -120 kN dla d 20 mm – 180 kN

Wydanie I/2009

Nr katalogowy

Typ

1131-600-116-060 1131-600-116-070 1131-600-120-060 1131-600-120-070

ŁKS-16/60 ŁKS-16/70 ŁKS-20/60 ŁKS-20/70

Długość l [ mm ]

Średnica D[mm]

60 70 60 70

16 16 20 20

Średnica Śruby d[mm] 16 16 19 19

Rozstaw a [mm] 21 21 24 24

12


P.P. „BEZPOL” 42-300 Myszków

ul. Partyzantów 21

tel. 034/ 313 07 77 do 80 wew.34 fax. 034/ 313 06 76 www.bezpol.pl

e-mail: bezpol@bezpol.pl

1.5.3. ŁĄCZNIK KABŁĄKOWY PROFILOWANY ZE SWORZNIEM ŚRUBOWYM Materiał: Odkuwka stalowa, wszystkie elementy łącznika ocynkowane ogniowo. Zastosowanie: Do łączenia osprzętu sieciowego np. izolatorów z łącznikiem orczykowym. Obciążenie maksymalne : dla D 70 mm – 160 kN dla D 100mm – 180 kN Nr katalogowy

typ

1131-600-120-075 1131-600-120-100

ŁKS-20/75 ŁKS-20/100

Długość l [ mm ]

Średnica D[mm]

70 100

20 20

Średnica Śruby d [mm] 22 22

Rozstaw a [mm] 21 21

1.5.4. Łącznik przedłużający jednowidlasty Ł1WKn Materiał:

h

Stal ocynkowana ogniowo. b

D

Zastosowanie :

a

g

d

Oznaczenie

Nr katalogowy

Ł1WKn 16/150 Ł1WKn 20/150

1131-690-916-151 1131-690-920-151

Element do budowy łańcuchów izolatorowych w liniach napowietrznych

Wymiary [mm] h

d

D

g

a

B

Minimalne Obciążenie niszczące [kN]

150 150

16 20

22 27

13 19

22 22

40 50

40 120

Maksymalne Obciążenie prądowe [kA] 12 25

1.5.5. Łącznik przedłużający jednowidlasty Ł1WK s Materiał:

h

Stal ocynkowana ogniowo.

b D

Zastosowanie : Element do budowy łańcuchów izolatorowych w liniach napowietrznych g

a

Nr katalogowy 1131-690-921-152 1131-690-921-112 1131-690-921-232

Wydanie I/2009

d

Oznaczenie Ł1WKs 20/150 Ł1WKs 20/110 Ł1WKs 20/235

h

d

150 110 235

20 20 20

Wymiary [mm] D g a 27 21,5 21,5

19 19 19

22 22 22

B

Minimalne Obciążenie niszczące [kN]

Maksymalne Obciążenie prądowe [kA]

50 50 50

40 120 120

12 25 25

13


P.P. „BEZPOL” 42-300 Myszków

ul. Partyzantów 21

tel. 034/ 313 07 77 do 80 wew.34 fax. 034/ 313 06 76 www.bezpol.pl

e-mail: bezpol@bezpol.pl

1.5.6. Łącznik przedłużający dwuwidlasty ze sworzniami nitowymi typ Ł2WKn Materiał:

h

Stal ocynkowana ogniowo. b

Zastosowanie :

D

Element do budowy łańcuchów izolatorowych w liniach napowietrznych

d a

Oznaczenie

Nr katalogowy

Ł2WKn 20/150

1131-690-921-153

h

d

150

20

Wymiary [mm] D g a 27

19

22

B

Minimalne Obciążenie niszczące [kN]

Maksymalne Obciążenie prądowe [kA]

50

120

25

1.5.7. Łącznik przedłużający dwuwidlasty ze sworzniami śrubowymi typ Ł2WKs h

Materiał: Stal ocynkowana ogniowo.

D b

Zastosowanie : Element do budowy łańcuchów izolatorowych w liniach napowietrznych a

d

Nr katalogowy 1131-690-921-154

Oznaczenie Ł2WKn 20/150

h

d

150

20

Wymiary [mm] D g a 27

19

22

b

Minimalne Obciążenie niszczące [kN]

Maksymalne Obciążenie prądowe [kA]

50

120

25

1.5.8. Łącznik przedłużający jednowidlasty Ł1WDn Materiał:

h b

Stal ocynkowana ogniowo.

D

Zastosowanie : a

d

Nr katalogowy 1131-690-920-304 1131-690-920-324 1131-690-920-404 1131-690-920-454 1131-690-920-604 1131-690-920-704 1131-690-920-854 1131-690-920-104 Wydanie I/2009 1131-690-920-114

Element do budowy łańcuchów izolatorowych w liniach napowietrznych

g

Oznaczenie Ł1WDn 20/300 Ł1WDn 20/320 Ł1WDn 20/400 Ł1WDn 20/450 Ł1WDn 20/600 Ł1WDn 20/700 Ł1WDn 20/850 Ł1WDn 20/1000 Ł1WDn 20/1100

h

d

300 320 400 450 600 700 850 1000 1100

20 20 20 20 20 20 20 20 20

Wymiary [mm] D g a 27 27 27 27 27 27 27 27 27

19 19 19 19 19 19 19 19 19

22 22 22 22 22 22 22 22 22

b

Minimalne Obciążenie niszczące [kN]

Maksymalne Obciążenie prądowe [kA]

50 50 50 50 50 50 50 50 50

120 120 120 120 120 120 120 120 120

25 25 25 25 25 25 25 25 25

14


P.P. „BEZPOL” 42-300 Myszków

ul. Partyzantów 21 e-mail: bezpol@bezpol.pl

tel. 034/ 313 07 77 do 80 wew.34 fax. 034/ 313 06 76 www.bezpol.pl 1.5.9. Łącznik przedłużający jednowidlasty Ł1WDs h

Materiał: D

Stal ocynkowana ogniowo.

b

Zastosowanie : Element do budowy łańcuchów izolatorowych w liniach napowietrznych a

d

g

Nr katalogowy

Oznaczenie

1131-690-916-155 1131-690-920-155

Ł1WDs 16/150 Ł1WDn 20/150

h

d

150 150

16 20

Wymiary [mm] D g a 22 27

13 19

22 22

b

Minimalne Obciążenie niszczące [kN]

Maksymalne Obciążenie prądowe [kA]

40 50

40 120

12 25

1.5.9. Łącznik przedłużający dwuwidlasty Ł2WDn Materiał:

h

Stal ocynkowana ogniowo.

D b

Zastosowanie : Element do budowy łańcuchów izolatorowych w liniach napowietrznych

d a

Nr katalogowy 1131-690-922-306 1131-690-922-606 1131-690-922-856 1131-690-922-126

Oznaczenie h Ł2WDn 20/300 Ł2WDn 20/600 Ł2WDn 20/850 Ł2WDn 20/1200

300 600 850 1200

Wymiary [mm] d D a

b

Minimalne Obciążenie niszczące [kN]

Maksymalne Obciążenie prądowe [kA]

20 20 20 20

50 50 50 50

120 120 120 120

25 25 25 25

22 22 22 22

22 22 22 22

1.5.1. Łącznik dwuuchowy skręcony ŁDS 70 Materiał: Stal kuta ocynkowana ogniowo Zastosowanie: Łącznik dwuuchowy skręcony przeznaczony jest do łączenia izolatorów wiszących w łańcuchy przy budowie linii napowietrznych.

Nr katalogowy

1132-600-070-023

Wydanie I/2009

Wymiary [ mm ] l

d

a

70

23

18

Obciążenie niszczące [kN]

Obciążenie prądowe [kA]

160

20

15


P.P. „BEZPOL” 42-300 Myszków

ul. Partyzantów 21

tel. 034/ 313 07 77 do 80 wew.34 fax. 034/ 313 06 76 www.bezpol.pl

e-mail: bezpol@bezpol.pl

1.6. POZOSTAŁY OSPRZĘT 1.6.1. WIESZAK UNIWERSALNY ŚRUBOWO-KABŁĄKOWY Materiał: 1. Pręt stalowy 2. Nakrętki Zastosowanie: Wieszaki śrubowo-kabłąkowe stosowane są do przelotowego lub odciągowego zawieszania łańcuchów izolatorowych na konstrukcjach wsporczych. Nr katalogowy 1131-690-016-140 1131-690-016-200 1131-690-020-130 1131-690-020-135 1131-690-020-195

Wyróżnik oznaczenie M 16 - 140 M 16 - 200 M 20 - 130 M 20 - 135 M 20 - 195

Wymiary po ocynkowaniu d l (mm) h (mm) b (mm) M - 16 75 140 90 M - 16 130 200 90 M - 20 75 130 90 M - 20 70 135 90 M - 20 130 195 90

Obciążenie niszczące (kN) 95 95 120 120 120

Nakrętka ( 6 szt.) M - 16 M - 16 M - 20 M -20 M - 20

1.6.2. TAŚMA ZE STALI NIERDZEWNEJ Zastosowanie: Taśma ze stali nierdzewnej wraz z klamerkami służy do montażu haków, wsporników, uchwytów dystansowych, korytek ochronnych i słupowej skrzynki wielorozgałęźnej na dowolnych typach słupów, a szczególnie na słupach nie posiadających otworów. Taśma umieszczona jest w plastikowym pojemniku. Nr katalog

Oznaczenie

Szerokość x grubość

Masa 50 m [kg]

Opakowanie

F 104 F 107 F 204 F 207

10 x 0.4 10 x 0.7 20 x 0.4 20 x 0.7

1.8 3.0 3.5 5.9

50 m w pojemniku

1131-690-930-100

1.6.3. KLAMRA DO TAŚM

Nr wyrobu 1131-690-930-150

1.6.4. OBJEMKA 1/ 2

Szerokość otworów na taśmę 11 21

3 4 D 2

Opakowanie 100 szt. w torebce polietylenowej

Materiał: 1. Płaskownik stalowy 2. Śruba 3. Nakrętka 4. Podkładka sprężynowa Zastosowanie: Objemki stosowane są do mocowania elementów osprzętu na słupach okrągłych.

Nr katalogowy

Typ

D

Wymiar płaskownika [ mm]

1131-690-180-404 1131-690-200-404 1131-690-220-404 1131-690-240-404 1131-690-180-506 1131-690-200-506 1131-690-220-506 1131-690-240-506

OSO 180/4 OSO 200/4 OSO 220/4 OSO 240/4 OSO 180/6 OSO 200/6 OSO 220/6 OSO 240/6

180 200 220 240 180 200 220 240

40 x 4 40 x 4 40 x 4 40 x 4 50 x 6 50 x 6 50 x 6 50 x 6

Wydanie I/2009

Masa 100 szt. [kg] 0.35 0.83

OSO 1

d

Oznaczenie A 100 A 200

Śruba M ... M 12 x 60

M 16 x 65

16


P.P. „BEZPOL” 42-300 Myszków

ul. Partyzantów 21

tel. 034/ 313 07 77 do 80 wew.34 fax. 034/ 313 06 76 www.bezpol.pl

e-mail: bezpol@bezpol.pl

1.6.4. Obejma kuta ½ OSOK Materiał: Stal kuta ocynkowana ogniowo

Zastosowanie: Obejma kuta jest stosowana do mocowania elementów osprzętu lub konstrukcji wsporczych ( np. konstrukcji mocnych ) na słupach okrągłych. Nr katalogowy 1131-690-130-081 1131-690-170-081 1131-690-200-081

Oznaczenie OSOK 130 OSOK 170 OSOK 200

d [mm] 130 170 200

a [mm] 105 120 140

b [mm] 95 110 270

l [ mm] 210 240 270

1.6.4.1. Konstrukcja mocna Km 1, 2 TKS + objemka 1/2 OSO Materiał: 1. Płaskownik stalowy 2. Śruba 3. Nakrętka 4. Podkładka sprężynowa

2

1

Zastosowanie: Objemki stosowane są do mocowania elementów osprzętu na słupach okrągłych.

R a

Nr katalogowy 1131-690-180-080 1131-690-200-080 1131-690-240-080 1131-690-180-115

Oznaczenie Km 1.1 Km 1.2 Km 1.3 Km 2.1

Rodzaj TKS TKS 80 W

Średnica słupa w [mm] 180 200 240 180

a 13 13 13 17

1.6.4.2. Konstrukcje przelotowe KP . φd φd

Materiał: Stal ocynkowana ogniowo Zastosowanie: Konstrukcje przelotowe Kp. służą do mocowania izolatorów typu N – 80 i N – 95 na słupach okrągłych.

2 1

r

h

Nr katalogowy

1

1131-690-916-180 1131-690-920-180 1131-690-916-240 1131-690-920-240

D

Oznaczenie Kp – 1 Kp – 2 Kp – 3 Kp – 4

D 180 180 240 240

φd 16 20 16 20

Wymiary r φ d1 17 48 17 48 17 48 17 48

a 200 206 230 246

h 125 125 125 125

Typ izolatora N – 80 N – 95 N – 80 N – 95

a

1.6.4.3. Konstrukcja mocna Km 7,8 TKS + objemka 1/2 OSO 2 2

3 1

Materiał: 1. Objemka 1/ 2 OSO ( w katalogu poz. 1.7.6.) 2. Trzon kabłąkowy (w katalogu poz. 1.3.2.) 3. Wysięgnik 120 x 0,12 Zastosowanie: Konstrukcje mocne Km stosowane są do mocowania izolatorów typu S – 80 i S – 115 na słupach okrągłych.

R a

Nr katalogowy 1131-690-241-080 1131-690-241-115

Wydanie I/2009

Oznaczenie Km 7 Km 8

Rodzaj TKS TKS 80 W TKS 115 W

Objemka 240x 60x6 240x60x6

Masa 3,4 4,1

17


P.P. „BEZPOL” 42-300 Myszków

ul. Partyzantów 21

tel. 034/ 313 07 77 do 80 wew.34 fax. 034/ 313 06 76 www.bezpol.pl

1.6.4.4. Konstrukcja mocna

2 x TKS + objemka 1/2 OSO Materiał: 1. Objemka 1/ 2 OSO ( w katalogu poz. 1.7.6.) 2. Trzon kabłąkowy ( w katalogu poz. 1.3.2.) 3. Wysięgnik 120 x 0,12 Zastosowanie: Konstrukcje mocne Km stosowane są do mocowania izolatorów typu S – 80 i S – 115 na słupach okrągłych.

2 2

2

3

3

e-mail: bezpol@bezpol.pl

1

R a

Nr katalogowy 1131-690-242-080 1131-690-242-115

Oznaczenie Km 9 Km 10

Rodzaj TKS TKS 80 W TKS 115 W

Objemka 240x 60x6 240x60x6

Masa 5,6 7,0

1.6.5. PODKŁADKI

1.6.5.1. Podkładka prostokątna PZP Nr katalogowy 0653-712-031-016 0653-712-031-020

Oznaczenie podkładki PZP 16 PZP 20

Pod śrubę M 16 M 20

Wymiary w [ mm] a b g d 65 50 4 17 65 50 4 21

Materiał: Blacha stalowa 1.6.5.2. Podkładka kwadratowa PKP Nr katalogowy 0653-712-030-016 0653-712-030-020

Oznaczenie podkładki PKP 16 PKP 20

Pod śrubę M 16 M 20

a 50 60

Wymiary w [mm] b g 50 4 60 4

d 17 21

Materiał: Blacha stalowa

1.6.5.3. Podkładka sprężysta PSP Nr katalogowy 0653-712-032-016 0653-712-032-020

Oznaczenie Podkładki PSP 16 PSP 20

Pod śrubę M 16 M 20

a 60 60

Wymiary w mm b g R 60 5 70 60 5 70

d 17 21

Materiał: Blacha stalowa sprężynująca

Wydanie I/2009

18


P.P. „BEZPOL” 42-300 Myszków

ul. Partyzantów 21

tel. 034/ 313 07 77 do 80 wew.34 fax. 034/ 313 06 76 www.bezpol.pl

e-mail: bezpol@bezpol.pl

2. OSPRZĘT KONSTUKCJI WSPORCZYCH DLA NAPOWIETRZNYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH. 2.1. KLIN WIERZCHOŁKOWY KWS 15 Materiał: 1. Stal ocynkowana - ceownik C80. 2. Stal ocynkowana - płaskownik 130x8. 3. Stal ocynkowana - płaskownik 130 x 8. 4. Śruba M 20 x 160. 5. Podkładka okrągła zwykła M 20. 6. Podkładka kwadratowa M 20. 7. Podkładka sprężynowa M 20. 8. Nakrętka M 20. Zastosowanie: Klin wierzchołkowy stosowany w konstrukcjach wsporczych elektroenergetycznych linii napowietrznych (montaż słupów rozkracznych). Nr katalogowy - 0629-410-900-310

2.2. ROZPÓRKA SŁUPOWA RS 15 3

1

4

2

Materiał: 1. Stal ocynkowana - ceownik 100 2. Stal ocynkowana - płaskownik 120x8 3. Śruba ocynkowana M20x180 4. Nakrętka ocynkowana M20

1140

Zastosowanie: Rozpórka słupowa stosowana w konstrukcjach wsporczych elektroenergetycznych linii napowietrznych.

2

210

120

Nr katalogowy - 0629-410-210-114

150

2.3. UCHWYT WYSIĘGNIKA DO LAMP OŚWIETLENIA ULICZNEGO UWP

1 R

h

Zastosowanie: Do mocowania wysięgnika lampowego na konstrukcjach wsporczych linii napowietrznych nN.

2

a

3

l

M

Wydanie I/2009

Materiał: 1. Stal ocynkowana - pręt ∅16 mm 2. Podkładka kwadratowa stalowa 4x50x50 3. Nakrętka M16 Uwaga: Na życzenie klienta wykonujemy uchwyty o innych wymiarach.

Nr katalogowy

typ

0629-410-016-220 0629-410-016-265 0629-410-016-320

UWP I UWP II UWP II d

Średnica rury wysięgnika [mm] 44 51 51

Rozmiar gwintu M M 16 M 16 M 16

Wymiary [mm] a h l 185 220 85 225 265 85 280 320 85

Promień R 22 25 25

19


P.P. „BEZPOL” 42-300 Myszków

ul. Partyzantów 21 e-mail: bezpol@bezpol.pl

tel. 034/ 313 07 77 do 80 wew.34 fax. 034/ 313 06 76 www.bezpol.pl

2.4. WYSIĘGNIKI 15° 2.4.1. Wysięgnik rurowy do lamp oświetlenia ulicznego Wo - 1 i Wo -2. Materiał: 1. Rura stalowa φ 51. 2. Objemka 1/2 OSO 200/6 – Wo - 1 240/6 – Wo - 2 * Na życzenie klienta wykonujemy wysięgniki o innych wymiarach. Zastosowanie: Wysięgniki typu Wo – 1 i Wo – 2 służą do mocowania lamp oświetlenia ulicznego na słupach okrągłych.

100 0

φ 51 15

o

1

Nr katalogowy

Typ

200

500

0629-410-100-001 0629-410-150-001 0629-410-200-001 0629-410-100-002 0629-410-150-002 0629-410-200-002

Wo-1 1000/500 Wo-1 1500/1000 Wo-1 2000/1500 Wo-2 1000/500 Wo-2 1500/1000 Wo-2 2000/1500

R 2

2.4.2. Wysięgnik rurowy do lamp oświetlenia ulicznego na słupy bliźniacze Wo-3.

1000

A

φ 51 15

B

1

500

Materiał: 1. Rura stalowa φ 51. 2. Śruba dwustronna 12/320

Przykład montażu A - wysięgnik B - śruba dwustronna

320

30

200

* Na życzenie klienta wykonujemy wysięgniki o innych wymiarach. Zastosowanie: Wysięgniki typu Wo – 3 służą do mocowania lamp oświetlenia ulicznego na słupie bliźniaczym typu E przy pomocy obejm i dodatkowej śruby dwustronnej. Nr katalogowy

Typ

0629-410-150-003 0629-410-170-003

Wo-3 1500/1000 Wo-3 1700/1200

2 M 12

Wydanie I/2009

20


P.P. „BEZPOL” 42-300 Myszków

ul. Partyzantów 21

tel. 034/ 313 07 77 do 80 wew.34 fax. 034/ 313 06 76 www.bezpol.pl

e-mail: bezpol@bezpol.pl

2.4.3. Wysięgnik rurowy Wo – 4 i Wo – 5. * 1000

φ 51 1

15

Materiał; 1. Rura stalowa φ 51. 2. Blacha stalowa ≠ 4mm gat. St. 3S. 3. Śruba M12 x 25. 4. Nakrętka M12. 5. Podkładka okrągła M12. UWAGA: dw = 185 mm dla Wo - 4 dw = 225 mm dla Wo - 5.

150

2

200

700*

φ 10

Zastosowanie: Wysięgniki Wo-4 i Wo-5 służą do mocowania lamp oświetlenia ulicznego na słupach okrągłych nad przewodami linii nn. * Na życzenie klienta wykonujemy wysięgniki o innych wymiarach.

dw

3,4,5

Nr katalogowy

Typ

0629-410-170-004 0629-410-170-005

Wo-4 1700/1000 Wo-5 1700/1000

2.4.4. Wysięgnik rurowy Wo – 6.

b

Materiał: 1. Stal ocynkowana - rura ocynkowana

d 15

UWAGA ! Na życzenie klienta wykonujemy wysięgniki z elementami do mocowania bezpieczników (śruba, płaskownik lub otwór).

o

Zastosowanie: Wysięgniki rurowe służą do mocowania lamp oświetlenia ulicznego.

a Nr katalogowy 0629-410-100-006 0629-410-150-006 0629-410-200-006

Typ a Wo - 6 1000/500 Wo - 6 1500/1000 Wo - 6 2000/1500

Wymiary [mm] b

500 500 500

500 1000 500

d 49 49 49

2.5. WYSIĘGNIK LAMPOWY WLu 25° Materiał: 1. Stal ocynkowana - rura ocynkowana UWAGA ! Na życzenie klienta wykonujemy wysięgniki z elementami do mocowania bezpieczników (śruba, płaskownik lub otwór). Zastosowanie: Wysięgniki rurowe służą do mocowania lamp oświetlenia ulicznego Nr wyrobu 0629-410-100-000 0629-410-110-000 0629-410-130-000 0629-410-160-000

Wydanie I/2009

Oznaczenie Wyrobu WLu 1000/500 WLu 1100/550 WLu 1300/650 WLu 1600/800

a 500 550 650 800

Wymiary [mm] b 500 550 650 800

d 49 49 49 49

21


P.P. „BEZPOL” 42-300 Myszków

ul. Partyzantów 21

tel. 034/ 313 07 77 do 80 wew.34 fax. 034/ 313 06 76 www.bezpol.pl

e-mail: bezpol@bezpol.pl

2.5.1. Wysięgnik lampowy obrotowy WLo.

Materiał: 1. Kątownik 50x50x5 –40mm. 2. Rura czarna 2’’ (61x53,5) –200mm. 3. Nakrętka M10 – 1szt. 4. Płaskownik 4x41x41 –1 szt. 5. Rura 1,5’’ (48,5mm) 6. Śruba M10x30 – 1szt. Typ

a

b

d

0629-410-110-007 0629-410-130-007 0629-410-160-007

WLo 1100/550 WLo 1300/650 WLo 1600/800

550 650 800

550 650 800

49 49 49

55

160

3 otw. φ 17

Nr katalogowy

3. OSPRZĘT DLA LINII KABLOWYCH 3.1. KOŃCÓWKA KABLOWA MIEDZIANA Km A

C D1

Materiał: Rura miedziana gat. M1E stan miękki.

D2

Lc

B

Zastosowanie: Końcówki miedziane stosowane są do zakańczania miedzianych żył okrągłych kabli poprzez zaprasowanie.

D3

Nr katalogowy

Typ

1131-541-006-016 1131-541-008-025 1131-541-008-035 1131-541-010-050 1131-541-010-070 1131-541-010-095 1131-541-012-120 1131-541-016-150 1131-541-016-185 1131-541-016-240

Km 16/6 Km 25/8 Km 35/8 Km 50/10 Km 70/10 Km 95/10 Km 120/12 Km 150/16 Km 185/16 Km 240/16

Przekrój żyły Mm2

Średnia żyły [mm]

Otwór pod śrubę

A

B

16 25 35 50 70 95 120 150 185 240

5,0 6,1 7,15 8,57 10,10 11,73 13,15 14,75 16,30 18,80

M6 M8 M8 M 10 M 10 M 10 M 12 M 16 M 16 M 16

17,0 19,0 20,0 22,0 24,0 25,0 26,0 29,0 30,0 32,0

14,0 17,0 19,0 22,0 24,0 25,0 30,0 32,0 34,0 40,0

Wymiary w mm D1 D2 D3 5,5 7,0 8,0 10,0 11,0 13,0 15,0 17,0 18,0 21,0

8,5 11,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 28,0

6,5 8,5 8,5 11,0 11,0 11,0 13,0 17,0 17,0 17,0

C

Lc

18.0 22.0 23.0 28.0 28.0 28.0 33.0 34.0 40.0 41.0

40.0 47.0 48.0 57.0 59.0 64.0 71.0 79.0 88.0 95.0

3.1.1. KOŃCÓWKA KABLOWA MIEDZIANA cynowana KmSn. A

C D1

Materiał: Rura miedziana gat. M1E stan miękki.

D2

Lc

B

Zastosowanie: Końcówki miedziane cynowane stosowane są do zakańczania miedzianych żył okrągłych kabli poprzez zaprasowanie.

D3

Nr katalogowy 1131-541-206-016 1131-541-208-025 1131-541-208-035 1131-541-210-050 1131-541-210-070 1131-541-210-095 1131-541-212-120 1131-541-216-150 1131-541-216-185

Wydanie I/2009

Typ KmSn 16/6 KmSn 25/8 KmSn 35/8 KmSn 50/10 KmSn 70/10 KmSn 95/10 KmSn 120/12 KmSn 150/16 KmSn 185/16

Przekrój żyły mm2

Średnia żyły mm

Otwór pod śrubę

A

B

16 25 35 50 70 95 120 150 185

5,0 6,1 7,15 8,57 10,10 11,73 13,15 14,75 16,30

M6 M8 M8 M 10 M 10 M 10 M 12 M 16 M 16

17,0 19,0 20,0 22,0 24,0 25,0 26,0 29,0 30,0

14,0 17,0 19,0 22,0 24,0 25,0 30,0 32,0 34,0

Wymiary w mm D1 D2 D3 5,5 7,0 8,0 10,0 11,0 13,0 15,0 17,0 18,0

8,5 11,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0

6,5 8,5 8,5 11,0 11,0 11,0 13,0 17,0 17,0

C

Lc

18.0 22.0 23.0 28.0 28.0 28.0 33.0 34.0 40.0

40.0 47.0 48.0 57.0 59.0 64.0 71.0 79.0 88.0

22


P.P. „BEZPOL” 42-300 Myszków

ul. Partyzantów 21

tel. 034/ 313 07 77 do 80 wew.34 fax. 034/ 313 06 76 www.bezpol.pl 3.1.2. KOŃCÓWKA KABLOWA MIEDZIANA KmD

e-mail: bezpol@bezpol.pl

wg DIN 46235

A

C D1

D2

Nr katalogowy

Lc

B

D3

Materiał: Rura miedziana gat. M1E stan miękki. Zastosowanie: Końcówki miedziane stosowane są do zakańczania miedzianych żył okrągłych kabli poprzez zaprasowanie.

1131-541-910-616 1131-541-910-816 1131-541-910-825 1131-541-910-025 1131-541-910-835 1131-541-911-035 1131-541-911-050 1131-541-911-250 1131-541-911-070 1131-541-911-270 1131-541-911-095 1131-541-911-295 1131-541-911-012 1131-541-911-212 1131-541-911-612 1131-541-911-015 1131-541-911-215 1131-541-911-615 1131-541-911-218 1131-541-911-618 1131-541-911-224 1131-541-911-624

Typ KmD 16/6 KmD 16/8 KmD 25/8 KmD 25/10 KmD 35/8 KmD 35/10 KmD 50/10 KmD 50/12 KmD 70/10 KmD 70/12 KmD 95/10 KmD 95/12 KmD 120/10 KmD 120/12 KmD 120/16 KmD 150/10 KmD 150/12 KmD 150/16 KmD 185/12 KmD 185/16 KmD 240/12 KmD 240/16

Otwór pod śrubę

A

M6 M8 M8 M 10 M8 M 10 M 10 M 12 M 10 M 12 M 10 M 12 M 10 M 12 M 16 M 12 M 12 M 16 M 12 M 16 M 12 M 16

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 28,0 28,0 28,0 28,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Wymiary w mm B D1 D2

D3

13,0 13,0 16,0 17,0 17,0 19,0 22,0 24,0 24,0 24,0 28,0 28,0 32,0 32,0 32,0 34,0 34,0 34,0 37,0 37,0 42,0 42,0

6 8 8 10 8 10 10 12 10 12 10 12 10 12 16 10 12 16 12 16 12 16

5,5 5,5 7,0 7,0 8,2 8,2 10,0 10,0 11,5 11,5 13,5 13,5 15,5 15,5 15,5 17,0 17,0 17,0 19,0 19,0 21,5 21,5

8,5 8,5 10,0 10,0 12,5 12,5 14,5 14,5 16,5 16,5 19,0 19,0 21,0 21,0 21,0 23,5 23,5 23,5 25,5 25,5 29,0 29,0

* Na życzenie klienta wykonujemy końcówki o innych średnicach otworu pod śrubę.

3.1.3 KOŃCÓWKA KABLOWA MIEDZIANA cynowana KmDSn

wg DIN 46235.

A

C D1

D2

Lc

B

D3

Materiał: Rura miedziana gat. M1E stan miękki. Zastosowanie: Końcówki miedziane cynowane stosowane są do zakańczania miedzianych żył okrągłych kabli poprzez zaprasowanie.

Wydanie I/2009

Nr katalogowy 1131-541-920-616 1131-541-920-816 1131-541-920-825 1131-541-920-025 1131-541-920-835 1131-541-921-035 1131-541-921-050 1131-541-921-250 1131-541-921-070 1131-541-921-270 1131-541-921-095 1131-541-921-295 1131-541-921-012 1131-541-921-212 1131-541-921-612 1131-541-921-015 1131-541-921-215 1131-541-921-615 1131-541-921-218 1131-541-921-618 1131-541-921-224 1131-541-921-624

Typ KmDSn 16/6 KmDSn 16/8 KmDSn 25/8 KmDSn 25/10 KmDSn 35/8 KmDSn 35/10 KmDSn 50/10 KmDSn 50/12 KmDSn 70/10 KmDSn 70/12 KmDSn 95/10 KmDSn 95/12 KmDSn 120/10 KmDSn 120/12 KmDSn 120/16 KmDSn 150/10 KmDSn 150/12 KmDSn 150/16 KmDSn 185/12 KmDSn 185/16 KmDSn 240/12 KmDSn 240/16

Otwór pod śrubę

A

M6 M8 M8 M 10 M8 M 10 M 10 M 12 M 10 M 12 M 10 M 12 M 10 M 12 M 16 M 12 M 12 M 16 M 12 M 16 M 12 M 16

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 28,0 28,0 28,0 28,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Wymiary w mm B D1 D2

D3

13,0 13,0 16,0 17,0 17,0 19,0 22,0 24,0 24,0 24,0 28,0 28,0 32,0 32,0 32,0 34,0 34,0 34,0 37,0 37,0 42,0 42,0

6 8 8 10 8 10 10 10 10 12 10 12 10 12 16 10 12 16 12 16 12 16

5,5 5,5 7,0 7,0 8,2 8,2 10,0 10,0 11,5 11,5 13,5 13,5 15,5 15,5 15,5 17,0 17,0 17,0 19,0 19,0 21,5 21,5

8,5 8,5 10,0 10,0 12,5 12,5 14,5 14,5 16,5 16,5 19,0 19,0 21,0 21,0 21,0 23,5 23,5 23,5 25,5 25,5 29,0 29,0

23


P.P. „BEZPOL” 42-300 Myszków

ul. Partyzantów 21

tel. 034/ 313 07 77 do 80 wew.34 fax. 034/ 313 06 76 www.bezpol.pl

e-mail: bezpol@bezpol.pl

3.2. KOŃCÓWKA KABLOWA ALUMINIOWA 2 KAm A

Materiał: Rura aluminiowa gat.A1E

C D1

D2

UWAGA: Żyły jednodrutowe sektorowe (SE) przed nałożeniem końcówki wymagają przeformowania za pomocą praski.

Lc

B

Zastosowanie: Końcówki aluminiowe stosowane są do zakańczania aluminiowych żył okrągłych kabli (RE,RMC)poprzez podwójne zaprasowanie.

D3

Nr katalogowy 1131-542-006-016 1131-542-008-025 1131-542-008-035 1131-542-010-050 1131-542-010-070 1131-542-010-095 1131-542-012-120 1131-542-016-150 1131-542-016-185 1131-542-016-240

Typ

Przekrój żyły mm

2KAm16/6 2KAm25/8 2KAm35/8 2KAm50/10 2KAm70/10 2KAm95/10 2KAm120/12 2KAm150/16 2KAm185/16 2KAm240/16

Średnia żyły mm²

Otwór pod śrubę

A

B

4.90 6.10 7.00 8.60 10.00 11.50 12.90 14.90 16.00 17.90

M6 M8 M8 M10 M10 M10 M12 M16 M16 M16

27.0 27.0 33.0 38.0 39.0 48.0 56.0 66.0 71.0 72.0

16.0 18.0 19.0 22.0 24.0 26.0 30.0 34.0 36.0 40.0

16 25 35 50 70 95 120 150 185 240

Wymiary w mm D1

D2

D3

C

Lc

5.2 6.4 7.6 9.2 10.6 12.8 14.3 16.2 17.8 20.2

9.2 10.4 12.0 14.0 15.6 18.0 19.7 22.0 24.0 28.2

6.5 8.5 8.5 11.0 11.0 11.0 13.0 17.0 17.0 17.0

19.0 22.0 22.0 29.0 29.0 28.0 33.0 35.0 41.0 41.0

50.0 55.0 62.0 75.0 77.0 87.0 102.0 116.0 127.0 134.0

* Na życzenie klienta wykonujemy końcówki o innych średnicach otworu pod śrubę. 3.4. ZŁĄCZKA KABLOWA MIEDZIANA Z Materiał: Rura miedziana gat. M1E stan miękki Zastosowanie: Złączki kablowe miedziane nie pracujące na rozciąganie służą do łączenia miedzianych żył okrągłych kabli poprzez zaprasowanie. Nr katalogowy 1131-551-904-016 1131-551-904-025 1131-551-904-035 1131-551-904-050 1131-551-904-070 1131-551-904-095 1131-551-904-120 1131-551-904-150 1131-551-904-185 1131-551-904-240

Typ

Przekrój żyły [mm2]

Średnica żyły RMC [mm]

d

Wymiary [mm] D

L

16 25 35 50 70 95 120 150 185 240

5,00 6,10 7,15 8,57 10,10 11,73 13,15 14,75 16,30 18,80

5,5 7,0 8,0 10,0 11,0 13,0 15,0 17,0 18,0 21,0

8,5 11,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 28,0

29,0 33,0 39,0 44,0 48,0 53,0 64,0 68,0 75,0 85,0

Z 16 Z 25 Z 35 Z 50 Z 70 Z 95 Z 120 Z 150 Z 185 Z 240

3.5. ZŁĄCZKA KABLOWA CIENKOŚCIENNA ALUMINIOWA 2 ZA

d

Materiał: Rura aluminiowa gat. A1E Uwaga: Żyły jednodrutowe sektorowe (SE) przed łączeniem wymagają przeformowania za pomocą praski. Zastosowanie: Złączki służą do łączenia aluminiowych żył okrągłych (RE, RMC) poprzez zaprasowanie.

D

L

Nr katalogowy 1131-552-905-016 1131-552-905-025 1131-552-905-035 1131-552-905-050 1131-552-905-070 1131-552-905-095 1131-552-905-120 1131-552-905-150 1131-552-905-185 1131-552-905-240

Wydanie I/2009

Typ 2 ZA 16 2 ZA 25 2 ZA 35 2 ZA 50 2 ZA 70 2 ZA 95 2 ZA 120 2 ZA 150 2 ZA 185 2 ZA 240

D 9,2 10,4 12,0 14,0 15,6 18,0 19,7 22,0 24,0 28,2

Wymiary w mm D

L

5,2 6,4 7,6 9,2 10,6 12,8 14,3 16,2 17,8 20,2

54 62 70 78 92 104 112 120 130 135

24


P.P. „BEZPOL” 42-300 Myszków

ul. Partyzantów 21 e-mail: bezpol@bezpol.pl

tel. 034/ 313 07 77 do 80 wew.34 fax. 034/ 313 06 76 www.bezpol.pl

3.6. PODKŁADKA KUPALOWA Cu-Al. Materiał: Blacha bimetalowa - Cu-Al Zastosowanie: Podkładki kupalowe służą do wykonania połączeń elementów miedzianych z elementami aluminiowymi.

Oznaczenie Podkładki PCA 12/1 PCA 12/2 PCA 14/1 PCA 14/2 PCA 16/1 PCA 16/2 PCA 18/2 PCA 20.2

d

Cu

Al g D

Pod śrubę M 12 M 12 M 14 M 14 M 16 M 16 M 18 M 20

D 24 24 27 27 30 30 34 37

Wymiary w mm d 13 13 15 15 17 17 19 21

g 1 2 1 2 1 2 2 2

3.7. ZŁĄCZKA DO KARBOWANIA 3.7.1. Złączka do karbowania dla przewodów AL a

a

a

a

e c D a

a

a

a

d

l

Nr katalogowy

Typ

1131-611-901-035

AL 35

126

16,0

1131-611-901-050 1131-611-901-070

AL 50 AL 70

180 198

19,5 22,5

I

D

±0,15

Materiał: Rura płaskoowalna aluminiowa Zastosowanie : Złączki do karbowania przeznaczone są do łączenia dwóch gołych przewodów aluminiowych o tych samych średnicach za pomocą karbownicy oraz do zamykania pętli na izolatorach stojących lub na uchwycie odciągowym - kabłąkowym.

Złączka d

a

c

8,0

36

17,5

40 44

21,0 24,0

10,0 11,5

±0,15

Liczba karbów po jednej stronie

e

3

1,5

±0,15

4

3.7.2. Złączka do karbowania dla przewodów AFL a

e

a

a

b

1

Materiał: 1. Rura płaskoowalna aluminiowa 2. Przekładka - blacha aluminiowa

D

c

b

a

a

a

d

l

g

2

Zastosowanie: Złączki do karbowania przeznaczone są do łączenia dwóch gołych przewodów stalowo - aluminiowych o tych samych średnicach za pomocą karbownicy oraz do zamykania pętli na izolatorach stojących lub na uchwycie odciągowym - kabłąkowym.

s

l

Nr katalogowy

Typ

1131-611-902-035 1131-611-902-050 1131-611-902-070 1131-611-903-016 1131-611-903-025 1131-611-903-035 1131-611-903-050 1131-611-903-070

AFL- 35K AFL- 50K AFL- 70K AFL-16D AFL- 25D AFL- 35D AFL- 50D AFL- 70D

Wydanie I/2009

I 130 184 205 208 270 306 380 462

D 19,0 22,0 26,0 13,5 16,5 19,0 22,0 26,0

±0,15 ±0,20 ±0,15

±0,20

Złączka d

A

b

c

9,0 10,5 12,5 6,0 7,5 9,0 10,5 12,5

37 41 46 32 36 36 40 44

37 41 46 32 36 72 80 132

21,0 24,0 28,5 15,5 18,5 21,0 24,0 28,5

±0,15 ±0,10

±0,15

Liczba karbów po jednej stronie

e 2,0 2,5

±0,20 ±0,25

4 6 7

2,0

±0,20

8 2,5

±0,25

l

Przekładka s g

160 220 240 240 310 350 430 520

8,0 9,0 11,0 5,0 6,5 8,0 9,0 11,0

1,5

1,5

25


P.P. „BEZPOL” 42-300 Myszków

ul. Partyzantów 21

tel. 034/ 313 07 77 do 80 wew.34 fax. 034/ 313 06 76 www.bezpol.pl UKB – 2

39

3.8. UCHWYT KABLA

e-mail: bezpol@bezpol.pl

Materiał: Tworzywo poliamidowe barwione na kolor czarny, odporne na działanie promieni ultrafioletowych, ozonu, smaru, oleju i alkaliów. uniepalnione

13

Zastosowanie:

10,5

58

68

Uchwyt UKB – 2 służy do mocowania kabla i rur o średnicach 25 do 46 mm w zewnętrznych i wewnętrznych obiektach energetycznych. Charakteryzują się dużą odpornością na odkształcenia mechaniczne i termiczne w zakresie temperatur od minus 40ºC do plus 120ºC. Nr wyrobu – 1131-590-000-002

97

3.8.1.U chwyt kompletny do mocowania kabla na słupach okrągłych UKB-2 (o) km. Materiał: 1.Uchwyt UKB - 2 – tworzywo odporne na UV , samogasnące. Nr wyrobu – 1131-590-000-002 2. Obsada UKB - 2 (o) – stal. gat. St3S. Nr wyrobu – 1131-590-000-012 3. Nakrętka M10. 4. Podkładka okrągła zw. M10.

Nr wyrobu – 1131-590-000-112 - UKB –2 (o)km

Zastosowanie: Uchwyt UKB-2 (o) km stosowany jest do mocowania kabla o średnicach 25 do 46 mm na słupach okrągłych za pomocą taśmy stalowej.

3.8.1.1. Podwójny kompletny uchwyt do mocowania kabli na słupach okrągłych 2 x UKB-2 (o) km. M 10

M 10

3 75

2xUKB-2 (o)km - Nr wyrobu – 1131-590-000-122

39

1. 2. 1

2

3.

Nakładka zdwajająca do obsady UKB –2. Nr wyrobu – 1131-590-000-022 Obsada UKB - 2 (o) – stal. gat. St3S. Nr wyrobu – 1131-590-000-012 Uchwyt UKB - 2 – tworzywo. Nr wyrobu – 1131-590-000-002

48

3.8.1.2. Nakładka zdwajająca do UKB-2.

59

φ11

Materiał: Stal ocynkowana. 68

Zastosowanie: Nakładka zdwajająca stosowana jest na obsadę UKB-2 (o) - pozwala mocować dwa kable o średnicach 25 ÷ 46 mm na słupach okrągłych za pomocą taśmy stalowej.

71

M 10

Nr wyrobu – 1131-590-000-022 230

Wydanie I/2009

26


P.P. „BEZPOL” 42-300 Myszków

ul. Partyzantów 21

tel. 034/ 313 07 77 do 80 wew.34 fax. 034/ 313 06 76 www.bezpol.pl

e-mail: bezpol@bezpol.pl

3.8.1.3. Potrójny kompletny uchwyt do mocowania 3 kabli na słupach okrągłych. 1

Nr wyrobu – 1131-590-000-132 3xUKB-2(o)km 124

72

65

M 10

2 6

26

48

Zastosowanie: Uchwyt 3 x UKB–2(o) km służy do mocowania 3 kabli o średnicy 25 ÷ 46 mm ułożonych na słupach okrągłych. Uchwyt mocowany jest do słupa za pomocą stalowej taśmy nierdzewnej.

150

120

255

Materiał: 1. Uchwyt UKB – 2 – tworzywo odporne na UV, samogasnące. 2. Podstawa mocująca 3 x UKB-2(o) – stal . Nr wyrobu – 1131-590-000-013

2

3.8.2. ULR-2 uchwyt listwowy rozgałęźny do mocowania kabli przy podejściach.

Nr wyrobu – 1131-590-000-032 - ULR-2 km

3.8.3. UKB-2/... (ż) km uchwyt kompletny do mocowania kabla na słupach typu ŻN. 6

4,5

Materiał: 1. Pręt ∅ 10,8 2. Płaskownik 30x8 3. Blacha stalowa 4. Nakrętka M 10. 5. Podkładka zwykła M10. 6. Śruby M10 (spawane). 7. Podkładka sprężynowa M 12. 8. Nakrętka M 12. 9. Uchwyt UKB – 2 – tworzywo.

9 3 1

2 L

A L1

Zastosowanie: Uchwyt do mocowania kabla UKB-2/. . . (ż) km stosowany jest do mocowania kabli o średnicy od 25 do 46 mm na słupach typu ŻN.

7 Nr wyrobu

Oznaczenie

8 D

Wydanie I/2009

1131-590-200-112 1131-590-250-112 1131-590-300-112 1131-590-330-112

UKB-2/200 (ż) km UKB-2/250 (ż) km UKB-2/300 (ż) km UKB-2/330 (ż) km

L 200 250 300 330

Wymiary [mm] L1 A 85 160 85 160 85 160 85 160

D 12 12 12 12

27


P.P. „BEZPOL” 42-300 Myszków

ul. Partyzantów 21

tel. 034/ 313 07 77 do 80 wew.34 fax. 034/ 313 06 76 www.bezpol.pl

e-mail: bezpol@bezpol.pl

3.8.3.1. Potrójny uchwyt do mocowania 3 kabli na słupach ŻN 3 x UKB2/... km A 4 5 65

6

3

1

B

2 L

E L1

7 8 D

Materiał: A - uchwyt UKB – 2 - tworzywo. B - podstawa. 1. Pręt ∅ 12 . 2. Płaskownik 30x8 3. Blacha stalowa . 4. Nakrętka M 10. 5. Podkładka zwykła M10. 6. Śruby M10 (spawane). 7. Podkładka sprężynowa M 12. 8. Nakrętka M 12. Zastosowanie: Uchwyt do mocowania kabla 3 x UKB-2/ . . . (ż) km stosowany jest do mocowania 3 kabli o średnicy od 25 do 46 mm na słupach typu ŻN. Nr katalogowy

Oznaczenie D

1131-590-200-132 1131-590-250-132 1131-590-300-132 1131-590-330-132

3 x UKB-2/200 3 x UKB-2/250 3 x UKB-2/300 3 x UKB-2/330

12

Wymiary [mm] E L 200 160 250 300 330

L1 85

3.8. 3.2. UCHWYT KABLOWY SEGMENTOWY 1/2 UKS i UKS

Materiał: Tworzywo poliamidowe barwione na kolor czarny, odporne na działanie promieni ultrafioletowych, ozonu, smaru, oleju i alkaliów. uniepalnione odpornością na odkształcenia

mechaniczne i termiczne zakresie temperatur od - 40ºC do plus 120ºC. Zastosowanie:

Uchwyt UKS służy do mocowania kabla i rur o średnicach 25 do 46 mm w zewnętrznych i wewnętrznych obiektach energetycznych z możliwością pionowego montażu wielu kabli ½ UKS Nr katalogowy – 1131-590-000-005 UKS Nr katalogowy – 1131-590-000-003

3.8.4. Uchwyt dystansowy do mocowania kabla na słupach ŻN US 80/ ... (ż) C

Materiał: 3

A

A 1

L2

2 L

B 4

L1

5

1. 2. 3. 4. 5.

Pręt stalowy. Płaskownik 30 x 6. Blacha stalowa. Podkładka sprężynowa Z 12,2. Nakrętka M 12.

Zastosowanie: Uchwyty dystansowe US 80/ ... (ż) służą do mocowania kabla na słupach ŻN za pomocą chwytów opaskowych np. BIC 1530 lub UK-60. Nr katalogowy 1131-590-080-180

Oznaczenie US 80/180(ż)

L 180

L1 85

Wymiary [mm] L2 B 80 160

C 32

d 12

D

Wydanie I/2009

28


P.P. „BEZPOL” 42-300 Myszków

ul. Partyzantów 21

tel. 034/ 313 07 77 do 80 wew.34 fax. 034/ 313 06 76 www.bezpol.pl

e-mail: bezpol@bezpol.pl

3.8.5. Uchwyt dystansowy do mocowania kabli nn na słupach ŻN UMR-t A-A 3 R s 6 A A 1

Szczegół “s” w rzucie bocznym

L2

Materiał: 1. Pręt stalowy. 2. Płaskownik 30 x 6. 3. Blacha stalowa. 4. Podkładka sprężynowa Z 12,2. 5. Nakrętka M 12. Element zapobiegający wysuwaniu się opaski mocującej.

3 6

2

Zastosowanie: Uchwyty dystansowe UMR-t służą do mocowania kabla nn na słupach ŹN za pomocą opaski.

L

B 4

L1

Nr katalogowy

5 d

Oznaczenie

1131-590-181-020

UMR-t

R 20

Wymiary [mm] L1 L2 85 100

L 180

B 160

d 12

3.9. UCHWYT DO MOCOWANIA RUR OSŁONOWYCH NA SŁUPACH OKRĄGŁYCH UMR (o) – 50 Materiał: 1. Płaskownik 25x4. 2. Śruba M 8x40. 3. Podkładka zwykła M10. 4. Podkładka sprężynowa M10. 5. Podstawa mocująca stal gat. St.3S.

1

2,3,4

D

Nr katalogowy 1131-590-000-050 1131-590-000-075 1131-590-000-110 1131-590-000-160

5

6

26

97

Nazwa UMR (o) - 50 UMR (o) - 75 UMR (o) - 110 UMR (o) - 160

D 50 75 110 160

48

3.9.1. Uchwyt dystansowy do mocowania rur osłonowych kabla na słupach ŻN UMR (ż) 50/200 Materiał: 1. Pręt ∅ 12. 2. Płaskownik 30x8. 3. Płaskownik 25x4. 4. Śruba M 8x40.

5. Podkładka zwykła M8 6. Podkładka sprężynowa M8 7. Podkładka sprężynowa M12 8. Nakrętka M12

Zastosowanie: Uchwyty dystansowe UMR służą do mocowania rury osłonowej kabla na żerdziach żelbetowych typu ŻN. Nr katalogowy 1131-590-200-050 1131-590-200-075 1131-590-200-110 1131-590-200-160

Oznaczenie D UMR (ż) 50/... UMR (ż) 75/... UMR (ż) 110/... UMR (ż) 160/...

50 75 110 160

L

Wymiary [mm] L1 85 85 85 85

200, 250 300, 330

L2

A

100 100 100 100

160 160 160 160

3.9.2. Uchwyty dystansowe UPK i UPKT

2 Materiał: 1 2 3 4

UPKT – z taśmą mocującą

Trzymacz drabinkowy. Obejma izolacyjna Taśma mocująca stalowa Klamerka mocująca do taśmy stalowej

4

Zastosowanie: Uchwyty dystansowe służą do mocowania wiązkowych przewodów do słupów, a zwłaszcza w przypadkach realizacji zejścia przewodu ze szczytu słupa do stacji transformatorowej , rozłącznika bezpiecznikowego skrzynek rozdzielczych lub przy zakończeniu linii napowietrznej na słupie krańcowym. Nr katalogowy

UPK – bez taśmy Wydaniemocuj I/2009 ącej

3

1

1131-814-000-000 1131-814-000-130

Oznaczenie

UPK UPKT

Wymiary [mm] Max średnica Odstęp od wiązki mocowanej powierzchni 45 45

25 25

Nr elementów wchodzących w skład kompletu 1,2 1,2,3,4

29


P.P. „BEZPOL” 42-300 Myszków

ul. Partyzantów 21 e-mail: bezpol@bezpol.pl

tel. 034/ 313 07 77 do 80 wew.34 fax. 034/ 313 06 76 www.bezpol.pl

3.10. Osprzęt pozostały 3.10.1. WSPORNIK RUR TYPU WR1(ż) ....

C

Oznaczenie

D

WR1(ż) 50/180 WR1(ż) 75/180 WR1(ż) 110/180

A

Nr katalogowy

A

1131-591-180-050 1131-591-180-075 1131-591-180-110

92 125 150

B

C

160 160 170

D

47 92 107

51 76 112

H

L

85 85 85

M

180 180 180

12 12 12

Zastosowanie: Wspornik rur typu WR1 (ż) – jest elementem osprzętu kablowego służącym do mocowania rur Arota, na słupach energetycznych typu ŻN.

H

L

B

M

3.10.2. UCHWYT BEZDYSTANSOWY

C

D A

Zastosowanie: Uchwyt bezdystansowy jest elementem osprzętu kablowego służącym do mocowania kabli na słupach typu ŻN. Oznaczenie

1131-591-180-028 1131-591-180-075

A

B

C

D

H

L

M

Ø kabla

70 125

160 160

22 92

28 40

85 85

180 180

12 12

28 40

H

L

B

Nr katalogowy

UK(ż) 28/180 UK(ż) 40/180

M

3.10.3. RAMKA DO MOCOWANIA Materiał: 1. Pręt stalowy gat. St.3S. Zastosowanie: Ramki typu RK stosowane są do mocowania kabli lub rur osłonowych na słupach za pomocą taśm stalowych.

Nr katalgowy

Oznaczenie

A

1131-690-910-040 1131-690-910-060 1131-690-910-090

RK-1 RK-2 RK-3

40 60 90

4.OSPRZĘT STACYJNY Nr katalogowy 1119-590-000-000

35,5

4.1. ZACISK ZGVS

4,5

B

Zakresy podłączeń: ZGVS 16-150 mm2 rm 25-150 mm2 re 35-185 mm2 sm 35-240 mm2 se

48

Zastosowanie: Zaciski typu V stosowane są przy podłączeniach kabla Al lub Cu o różnych przekrojach żył do urządzeń elektroenergetycznych takich jak podstawy bezpiecznikowe, rozłączniki itp. Wydanie I/2009

30


P.P. „BEZPOL” 42-300 Myszków

ul. Partyzantów 21

tel. 034/ 313 07 77 do 80 wew.34 fax. 034/ 313 06 76 www.bezpol.pl

4.1.1. ZACISK ZGV-1/6.48

e-mail: bezpol@bezpol.pl

Nr katalogowy 1119-590-648-001 Zakresy podłączeń:

35,5

B

4,5 23

48

4.1.1.1. ZACISK ZGV-1/6.57 Nr katalogowy

ZGV-1/6.48 25-150 mm² rm od 35 mm² re 35-185 mm² sm 35-240 mm² se

1119-590-657-001

35,5

Zakresy podłączeń:

B

4,5 23

48

1119-590-658-001

B

35,5

4.1.1.2. ZACISK ZGV-1/6.58 Nr katalogowy

4,5 23

ZGV-1/6.57 35-185 mm2 rm od 35 mm2 re 70-240 mm2 sm 70-240 mm2 se

Zakresy podłączeń: ZGV-1/6.58 50-185 mm2 rm ZGV-2/6.59 2 2 re od 50mm mm 70-300 sm 2 2 sm 70-240 mm 70-300 mm se 2 2 70-240 mm 35-300 mm rmse od 35 mm2 re

48

4.1.2. ZACISK ZGV-2/6.56

Zakresy podłączeń:

Nr katalogowy 1119-590-656-003

23

ZGV-2/6.56 70-240 mm2 sm 70-300 mm2 se 35-300 mm2 rm od 35 mm2 re

37,6

29

Zakresy podłączeń:

54

4.1.3. NAKŁADKA PRZYŁĄCZENIOWA TYPU V.

Nr katalogowy 1119-590-000-002

B

Wydanie I/2009

31


P.P. „BEZPOL” 42-300 Myszków

ul. Partyzantów 21

tel. 034/ 313 07 77 do 80 wew.34 fax. 034/ 313 06 76 www.bezpol.pl

e-mail: bezpol@bezpol.pl

4.3. PODSTAWY BEZPIECZNIKOWE PB-2. Materiał: izolator- tłoczywo poliamidowe zbrojone włóknem szklanym styki – miedź M1E cynowana sprężyny dociskowe- stal sprężynowa ocynkowana Zastosowanie: do montowania wkładek bezpiecznikowych ze stykami nożowymi – typu WTN-1 i WTN-2 Dane techniczne: TYP Podstawy PB-2 Liczba biegunów 1 Znamionowy prąd pracy 400 A Znamionowa moc rozproszenia 45 W Prąd udarowy 48 kA Typ wkładki topikowej WTN-2 Największy przekrój przewodów przyłączeniowych 240 mm2 Masa podstawy * 0,61 kg

Masa podstawy zależna od rodzaju zacisków przyłączeniowych.

Podstawy spełniają wymagania następujących norm: PN-91/E 06160/10, PN-91/E 06160/20, PN-91/E 06160/21 IEC 269-1, IEC 269-2. Podstawowe wymiary na przykładzie wersji A prezentowanej poniżej Typ PB-2

A 228

B 200

C 155

D 80

E 25

F M10

G 35

H 50

Wymiary ( mm) I J K 30 10,5 14

L 7

M 88

N 35

O 3

P 22

R 24

S 77

T 82

U 25,5

4.3.1. PODSTAWA PB-2 (o,o) wersja A

Nr katalogowy 1115-281-200-000 Wersja A – z mocowanym dwustronnie stykiem z nakrętką wtłaczaną M10 do mocowania końcówek kablowych

4.3.2. PODSTAWA PB-2 (zgv,o) wersja B. Wersja B-- z mocowanym dwustronnie stytkami z nakrętką wtłaczaną M10 do mocowania końcówek kablowych, z jednej strony i stykim dostosowanym do współpracy z zaciskiem ZGV

B

4,5

35,5

T S

U

Widok po zamontowaniu zacisku. Nr katalogowy 1115-281-200-010 Wydanie I/2009

32


P.P. „BEZPOL” 42-300 Myszków

ul. Partyzantów 21

tel. 034/ 313 07 77 do 80 wew.34 fax. 034/ 313 06 76 www.bezpol.pl

e-mail: bezpol@bezpol.pl

4.3.3. PODSTAWA PB-2 (zgv,zgv) wersja C. Wersja C-- z stykami dostosowanymi do współpracy z zaciskami ZGV z obu stron. Zakresy podłączeń: 16-150 mm² rm 25-185 mm² re 35-185 mm² sm 35- 240mm² se Podstawy spełniają wymagania następujących norm PN-91/E 06160/10, PN-91/E 06160/20, PN-91/E 06160/21 IEC 269-1, IEC 269-2. Nr katalogowy 1115-281-200-020

Widok po zamontowaniu zacisków.

4.3.4. PODSTAWA PB-2 (o,2zgv) wersja D.

4.3.5. PODSTAWA PB-2 (zgv,2zgv) wersja E.

Wersja D-- ze stykiem z nakrętką wtłaczaną M10 do mocowania końcówek kablowych z jednej strony i stykiem dostosowanym do odejścia dwoma przewodami mocowanymi za pomocą zacisków ZGV Wersja E- ze stykiem dostosowanym do współpracy z zaciskiem ZGV,, a z drugiej strony ze stykiem dostosowanym do odejścia dwoma przewodami mocowanymi za pomocą dwóch zacisków ZGV. Nr katalogowy 1115-281-220-020

Nr katalogowy 1115-281-220-030

4.3.6. PODSTAWA PB-2 (2zgv,2zgv) wersja F. Wersja F- z zaciskiem dostosowanym do podłączenia dwóch przewodów za pomocą zacisków ZGV po obu stronach .

Nr katalogowy 1115-281-220-04

Wydanie I/2009

33


P.P. „BEZPOL” 42-300 Myszków

ul. Partyzantów 21

tel. 034/ 313 07 77 do 80 wew.34 fax. 034/ 313 06 76 www.bezpol.pl

e-mail: bezpol@bezpol.pl

4.3.7. PODSTAWA PBm/2 . Materiał: izolator- tłoczywo poliamidowe zbrojone włóknem szklanym styki – miedź M1E cynowana sprężyny dociskowe- stal sprężynowa ocynkowana Zastosowanie: Jednobiegunowe podstawy bezpiecznikowe typu PBm/2 służą do zamocowania wkładek topikowych nożowych WTN-1 i WTN-2. W zależności od sposobu przyłączania żył kabli, podstawy produkowane są w trzech wersjach: wersja „S-S” – przystosowana do mocowania żyła kabli za pomocą zacisków śrubowych do końcówek kablowych . wersja „V-V” - przystosowana do mocowania żyła kabli za pomocą zacisków typu ZGV wersja „V-S” - przystosowana do mocowania żyła kabli za pomocą końcówki kablowej i zacisku typu ZGV Podstawy spełniają wymagania następujących norm: PN-91/E 06160/10, PN-91/E 06160/20, PN-91/E 06160/21, IEC 269-1.

4.3.7.1 PBm/2 ( S-S )

4.3.7.2 PBm/2 ( V-V)

4.3.7.3 PBm/2 ( V-S )

Nr kat 1115-281-400-000

Nr kat 1115-281-400-010

Nr kat 1115-281-400-020

A H

G

E J K C

2

D

5 3

F

6

4

M

O

R

1

. Dane techniczne: TYP Podstawy Liczba biegunów Znamionowy prąd pracy Typ wkładki topikowej Największy przekrój przewodów przyłączeniowych Masa podstawy *

*

PBm/2 1 400 A WTN-2 lub WTN-1 240 mm2 0,61 kg

Masa podstawy zależna od rodzaju zacisków przyłączeniowych.

Wydanie I/2009

34


P.P. „BEZPOL” 42-300 Myszków

ul. Partyzantów 21 e-mail: bezpol@bezpol.pl

tel. 034/ 313 07 77 do 80 wew.34 fax. 034/ 313 06 76 www.bezpol.pl 4.4. LISTWA ZACISKOWA typu LZ „0”. 132

6

52

Dane techniczne: Prąd znamionowy rozłącznika 160A Prąd znamionowy na mostku 250A Napięcie znamionowe izolacji Ui – 660V Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane U imp – 8kV Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia 55ºC Przekrój znamionowy: Przewody sztywne: od 35 mm2 do 120 mm2. Przewody giętkie: od 25 mm2 do 95 mm2. Wyrób zgodny z IEC 947-7-1

15

h

42

Oznaczenie a 220 Listwa zaciskowa„0“

d

b 65

c 81

d 33

e 54

h 67

i 2

j 20

k 8,5

l 38

m 140

φk

e

b

m

ixj

l

d

Zastosowanie: Listwa zaciskowa LZ„0” jest elementem ułatwiającym rozmostkowanie przyłączy poszczególnych faz bez potrzeby prasowania końcówek kablowych, wykorzystując zaciski śrubowe typu V. LZ„0” daje L 3 jednocześnie możliwość przyłączenia L 2 rozłącznika trójbiegunowego RP-0. L 1 Nr katalogowy 1115-820-000-000

c a

4.4.1 LISTWA ZACISKOWA typu LZ „0”( wersja trzy odejścia ) . Przeznaczona do realizacji odejścia trzema przewodami izolowanymi w zakresie 30- 150 mm² z każdej fazy . Styki łączące każdej fazy wyposażone są na wejściu standartowo w zaciski śrubowe ZV-1 na wyjściu we wtłaczaną nakrętkę M8 umożliwiającą mocowanie za pomocą śrub 3 przewodów obejściowych wyposażonych w końcówki kablowe. Nr katalogowy 1115-820-000-003

4.5. BOLEC DYSTANSOWY PLASTIKOWY.

Wydanie I/2009

Nr katalogowy 1369-110-000-000

35


P.P. „BEZPOL” 42-300 Myszków

ul. Partyzantów 21 e-mail: bezpol@bezpol.pl

tel. 034/ 313 07 77 do 80 wew.34 fax. 034/ 313 06 76 www.bezpol.pl

SNW

e

d1

d2

4.6. SZEŚCIOKĄTNA STALOWA NAKRĘTKA WTŁACZANA

Sposób montażu Nr katalogowy

h1

Oznaczenie

SNW M8 SNW M10 SNW M12

0653-320-000-008 0653-320-000-010 0653-320-000-012

s

h2

d1

h1

d2

h2

M

1,8 1,8 2,8

10,35 12,85 14,85

10 12,5 14,5

s

6,5 8 10

13 15 17

Zastosowanie: Do blach grubości min. 2 mm

4.6.1. KŁÓDKA ENERGETYCZNA OCYNKOWANA Z KLUCZYKIEM Numer katalogowy : kłódka 0654 –190-000-045 , kluczyk – 0654-190-090-070

Materiał : stal ocynkowana. Zastosowanie : zamykanie obiektów energetycznych w celu zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych. Gabaryty: Wysokość max - 90 mm Szerokość max - 70 mm Średnica kabłąka- 8 mm

4.7. OSPRZĘT POZOSTAŁY 4.7.1. Zacisk przyłączeniowy do uziemiacza przenośnego RU (ROŻEK UZIEMIAJĄCY) c

1

Materiał: 1. Stal ocynkowana 3. Śruba M10x35 4. Podkładka sprężynowa ∅10 5. Podkładka zwykła okrągła ∅10 6. Nakrętka M10

3,4,5,6 g

D

d1 a

e

e k

2

1

Zastosowanie: Zaciski stosowane są do przyłączenia uziemiaczy przenośnych.

b

Nr katalogowy 1119-490-912-011 1119-490-912-010 1119-490-912-015 1119-490-912-020

Wydanie I/2009

Typ zacisku krótki RU 10/12 krótki RU 10 krótki RU 15 długi RU 20

Kąt nachylenia <o 22° 22° 25° 35°

a

b

C

40 40 40 40

100 100 100 100

50 50 50 50

Wymiary w mm D d1 e g 12 16 16 16

11 11 11 11

22 22 22 22

5 5 5 5

l

k

100 100 100 190

80 80 80 80

36


P.P. „BEZPOL” 42-300 Myszków

ul. Partyzantów 21

tel. 034/ 313 07 77 do 80 wew.34 fax. 034/ 313 06 76 www.bezpol.pl

e-mail: bezpol@bezpol.pl

4.7.2. Zacisk uziemiający śrubowy (ŻUK) ZUS 30

Materiał:

1. Stal ocynkowana - płaskownik 50 x 6. 2. Śruba M 10 x 30. 3.Nakrętka M 10. 4. Podkładka sprężynowa M 10.

Zastosowanie: Zacisk uziemający śrubowy służy do łączenia przewodów stalowych z taśmą uziemiających. Nr katalogowy 1131-690-100-030

Oznaczenie wyrobu

a

b

Wymiary ( mm) c

ZUS 30

50

44

67

d 25

4.7.3. Bezpiecznik napowietrzny BNU

Budowa bezpiecznika: 1. Osłonka (gniazdo bezpiecznika) 2. Denko osłonowe 3. Uchwyt bezpiecznika 4. Nakrętka M30x1,5 5. Gniazdo bezpiecznikowe 6. Główka bezpiecznika wg PN-87/E-93100/01 Zastosowanie: Bezpieczniki napowietrzne z tworzyw sztucznych BNU SPIN 550 i SPIN 551 przeznaczone są głównie do montażu bezpośrednio na przewodzie i posiadają wyprowadzenie z zacisku przyłączeniowego styku dolnego linką miedzianą (np. LgY) o odpowiednim przekroju żyły, przystosowanym do znamionowego prądu wkładki bezpiecznikowej Wkładki bezpiecznikowe należy zamawiać oddzielnie. W przypadku zastosowania na liniach izolowanych chwyt (4) jest przystosowany do zamocowania zacisków przebijających izolację ( fot . obok) . Są one wsuwane w wyżłobienie uchwytu i mocowane nakrętką kontrującą M30x1,5.

. Typ Nr katalogowy 1131-690-900-025 1131-690-900-063

Wydanie I/2009

BNU

Rodzaj SPIN 550

Prąd znamionowy 25 A

Napięcie znamionowe 500 V

Gwint wkładki E 27

Ciężar własny (bez wkładki topikowej) 0,3406 kg

SPIN 551

63 A

500 V

E 33

0,3460 kg

37


P.P. „BEZPOL” 42-300 Myszków

ul. Partyzantów 21 e-mail: bezpol@bezpol.pl

tel. 034/ 313 07 77 do 80 wew.34 fax. 034/ 313 06 76 www.bezpol.pl 5.

PRZEPUSTY KABLOWE

Zastosowanie i budowa: Przepust kablowy stosowany jest uszczelniania przejść kabli, przewodów i rur przez ściany budynków i inne sztywne przegrody. Zapewnia wodo-, gazo-, i dźwiękoszczelność tych przejść . Przepust kablowy zbudowany jest z zestawu pierścieni uszczelniających. Pomiędzy elementami dociskowymi górnymi i dolnymi, wykonanymi ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej znajduje się gumowa wkładka uszczelniająca. Elementy dociskowe zależnie od stosowanego pierścienia gumowego i rozmieszczenia w nim otworów, mogą mieć kształt półksiężyców lub półpierścieni. Elementy dociskowe górny i dolny łączone są we współpracujące pary przy pomocy śrub. Dokręcenie śrub powoduje odkształcenie gumy, tym samym uszczelnienie miejsca przejścia kabla i zamocowanie przepustu w otworze montażowym.

Dane techniczne Nazwa Jednostka Gumowy przepust kablowy GPK 170/3/43 Gumowy przepust kablowy GPK 170/3/38 Gumowy przepust kablowy GPK 170/3/33 Gumowy przepust kablowy GPK 160/3/43 Gumowy przepust kablowy GPK 160/3/32 Gumowy przepust kablowy GPK 125/3/32 Gumowy przepust kablowy GPK 125/3/35 Gumowy przepust kablowy GPK 125/3/40 Gumowy przepust kablowy GPK 125/1/67 Gumowy przepust kablowy GPK 125/1/57 Gumowy przepust kablowy GPK 125/1/52 Gumowy przepust kablowy GPK 125/1/48 Gumowy przepust kablowy GPK 125/1/44 Gumowy przepust kablowy GPK 125/1/39 Gumowy przepust kablowy GPK 125/1/33 Gumowy przepust kablowy GPK 125/1/27 Gumowy przepust kablowy GPK 125/1/22 Gumowy przepust kablowy GPK 110/1/30 Gumowy przepust kablowy GPK 110/1/30 Gumowy przepust kablowy GPK 110/1/36 Gumowy przepust kablowy GPK 110/1/56 Zaślepka GPK 125/Z Zaślepka GPK 110/Z

Wydanie I/2009

Ilość otworów

Średnica zewnętrzna

Grubość

[mm]

[mm]

GPK

170

60

3

GPK

170

60

3

GPK

170

60

3

GPK

160

60

3

GPK

160

60

3

GPK

125

60

3

GPK

125

60

3

GPK

125

60

3

GPK

125

60

1

GPK

125

60

1

GPK

125

60

1

GPK

125

60

1

GPK

125

60

1

GPK

125

60

1

GPK

125

60

1

GPK

125

60

1

GPK

125

60

1

GPK

110

60

1

GPK

110

60

1

GPK

110

60

1

GPK

110

60

1

GPK

125

30

GPK

110

30

Typ

Średnica otworu uwagi pod kabel [mm] + 3 korki do otw. 43 w kompl + 3 korki do otw. 38 w kompl + 3 korki do otw. 33 w kompl + 3 korki do otw. 43 w kompl + 3 korki do otw. 31,9 w kompl + 3 korki do otw. 31,9 w kompl + 3 korki do otw. 34,8 w kompl + 3 korki do otw. 39,8 w kompl + 1 korek do 67 otworu w kompl. + 1 korek do 57 otworu w kompl + 1 korek do 52 otworu w kompl + 1 korek do 48 otworu w kompl. + 1 korek do 44 otworu w kompl + 1 korek do 39 otworu w kompl + 1 korek do 33 otworu w kompl. + 1 korek do 27 otworu w kompl + 1 korek do 22 otworu w kompl + 1 korek do 29,8 otworu w kompl. + 1 korek do 29,8 otworu w kompl. + 1 korek do 36,1 otworu w kompl + 1 korek do 56,2 otworu w kompl

38


P.P. „BEZPOL” 42-300 Myszków

ul. Partyzantów 21

tel. 034/ 313 07 77 do 80 wew.34 fax. 034/ 313 06 76 www.bezpol.pl

e-mail: bezpol@bezpol.pl

5.1. Przepust kablowy z trzema otworami GPK - …/60/ 3x…. Zastosowanie: Realizacja przejść trzema rurami lub przewodami przez sztywne przegrody budowlane. Przydatne np. do zabezpieczania wyjść przewodów z wnętrzowych stacji transformatorowych , lub przepustów rur pompy cieplnej. W tabeli umieszczono przykładowy przekrój kabla dla YHKXS przepust znajduje zastosowanie dla wszystkich kabli o średnicy zewnętrznej d + 1,5mm. Nr katalogowy 1373-123-170-430 1373-123-170-380 1373-123-170-330 1373-123-160-430 1373-123-160-320 1373-123-125-319 1373-123-125-348 1373-123-125-398

Typ wyrobu GPK/170/60/3x43 GPK/170/60/3x38 GPK/170/60/3x33 GPK/160/60/3x43 GPK/160/60/3x32 GPK/125/60/3x31,9 GPK/125/60/3x34,8 GPK/125/60/3x39,8

Kabel YHAKXS 3x240[mm2] 3x120 [mm2] 3x 70 [mm2] 1x240 [mm2] 1x120 [mm2] 1x70 [mm2] 1x120 [mm2] 1x 240 [mm2]

D 170 170 170 160 160 125 125 125

g 60 60 60 60 60 60 60 60

d 3x 43 3x 38 3x 33 3x 43 3x 32 3x 31,9 3x 34,8 3x 39,8

5.2. Przepust kablowy z jednym otworem GPK /…../60/1x……. Zastosowanie: Realizacja przejścia rurą lub pojedynczym przewodem przez sztywne przegrody budowlane . Przydatna również do zabezpieczania wyjść rurowych ( np. przy studniach głębinowych). W tabeli umieszczono przykładowy przekrój kabla dla YHKXS przepust znajduje zastosowanie dla wszystkich kabli o średnicy zewnętrznej d + 1,5mm. Nr katalogowy 1337-123-125-670 1337-123-125-570 1337-123-125-520 1337-123-125-480 1337-123-125-440 1337-123-125-390 1337-123-125-330 1337-123-125-270 1337-123-125-240 1373-123-110-298 1373-123-110-361 1373-123-110-562

Wydanie I/2009

Typ wyrobu GPK/125/60/1x67 GPK/125/60/1x57 GPK/125/60/1x52 GPK/125/60/1x48 GPK/125/60/1x44 GPK/125/60/1x39 GPK/125/60/1x33 GPK/125/60/1x27 GPK/125/60/1x22 GPK/110/60/1x29,9 GPK/110/60/1x36,1 GPK/110/60/1x56,2

Kabel YAKY 4x240[mm²] 4x185[mm²] 4x240[mm²] 4x240[mm²] 4x240[mm²] 4x240[mm²] 4x240[mm²] 4x240[mm²] 4x240[mm²] 4x70 [mm2] 4x120 [mm2] 4x240 [mm2]

D 125 125 125 125 125 125 125 125 125 110 110 110

g 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

d 1 x 67 1 x 57 1 x 52 1 x 48 1 x 44 1 x 39 1 x 33 1 x 27 1 x 22 1x 29,8 1x 36,1 1x 56,2

39


P.P. „BEZPOL” 42-300 Myszków

ul. Partyzantów 21

tel. 034/ 313 07 77 do 80 wew.34 fax. 034/ 313 06 76 www.bezpol.pl

e-mail: bezpol@bezpol.pl

5.3. Zaślepka Zastosowanie: Zabezpieczenie nie używanych przepustów przed zabrudzeniem i zabezpieczenie przed wnikaniem wody. Nr katalogowy 1373-123-125-00 1373-123-110-00

Typ wyrobu ZGPK/125/30/Z ZGPK/110/30/Z

Zaślepka -

D 125 110

g 30 30

5.3. Zacisk przepustowy uziemienia. Zastosowanie: Realizacja przejścia uziemienia przez sztywne przegrody budowlane.

Wydanie I/2009

40

katalog_4ospnapnn  

1.5.6. ŁĄCZNIK PRZEDŁUAJĄCY DWUWIDLASTY Ł2WKn....................................................................... 14 1.5.7. ŁĄCZNIK PRZED...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you