Page 1

TENDÈNCIES DIGITALS I PROJECTES MULTIMÈDIA

pàg. 1


TENDÈNCIES DIGITALS I PROJECTES MULTIMÈDIA

ÍNDEX

RECERCA D’INFORMACIÓ I RESUM D’IDEES PRINCIPALS

Pàg. 3

EVOLUCIÓ DE LA IDEA DEL PROTOTIP EN FUNCIÓ DEL PROCÉS DE DOCUMENTACIÓ

Pàg. 6

ALTRES PLATAFORMES SEMBLANTS

Pàg. 9

REFLEXIÓ FINAL

Pàg. 12

BIBLIOGRAFIA

Pàg. 13

pàg. 2


TENDÈNCIES DIGITALS I PROJECTES MULTIMÈDIA

RECERCA D’ÍNFORMACÍO Í RESUM D’ÍDEES PRÍNCÍPALS La cultura digital actual engloba una sèrie de temàtiques: Mitjans, Identitat, Ètica, Economia, Art i disseny, Informació/dades i Societat; si tingues que emmarcar el meu projecte dintre d’un d’aquests apartats escolliria sens dubte Informació/dades. La idea en la que se basa, tal i com vaig explicar en la segona part de la PAC 2, consisteix en poder trobar qualsevol producte o servei, respecte al lloc de residència de l’usuari. És llavors una plataforma per a cercar productes per Internet. En Informació/dades del bloc de l’assignatura Mitjans Interactius, he extret el primer paràgraf de l’article “La Filosofia del Big Data”, de David Casacuberta, perquè defineix molt bé el context dintre del qual encaixaria la meva plataforma. Diu així: “Per primera vegada en la història som capaços de generar bases de dades amb desenes de milions d’entrades, ja sigui a partir de dades de sensors per a obtenir informació sobre processos naturals o per l’acció combinada de cents i milers d’usuaris en processos de creació col·lectiva en Internet. Al mateix temps disposem d’una impressionant capacitat informàtica per a processar aquestes dades pràcticament en temps real i poder extreure tot tipus de conclusions”

És doncs, aquesta meravellosa capacitat per a emmagatzemar i processar dades en temps real la que permet que la meva idea inicial pugui ser possible, ja que la plataforma consistiria en una gran base de dades que emmagatzemés el nom de l'establiment i els serveis o productes que aquest ofereix, així com també la seva ubicació exacta al planeta i totes les seves dades de contacte. També s’hauria de conèixer la ubicació de l’usuari, per a poder relacionar el producte que cerca amb l’establiment que es trobi a menys distància i que li pugui oferir el servei. Tal i com indica Alfons Cornella en el seu article “Cómo sobrevivir a la Infoxicación”, tenim un excés d’informació que s’ha de poder manejar. Necessitem eines que gestionin la informació i ens facin la vida diària molt més còmoda. Senyala el següent:

pàg. 3


TENDÈNCIES DIGITALS I PROJECTES MULTIMÈDIA

“La forma d'aconseguir una millora en la productivitat personal, en el treball, passa per rebre la informació adequada, suficientment, de manera que la puguis aplicar, i això s'aconseguiria amb saber, cadascun de nosaltres, quins són els cinc temes fonamentals en els quals treballem, els cinc temes secundaris i com és la llista d'informació crítica per aquests cinc temes i la llista d’informació secundària pels cinc temes secundaris.”

Partint de la idea que planteja Alfons Cornella, és necessari tenir un filtre personal d’informació entrant, per a que l’usuari sigui capaç de separar la que és interessant amb la que no ho és. De la mateixa manera, i inspirada amb aquest punt, la meva plataforma va filtrant la informació inserida per l’usuari de manera que pugui anar perfilant la cerca fins a trobar el que realment necessita. Es concentra en aquella informació que és realment útil, la informació fruit de la cerca que el propi usuari a decidit. Cal mencionar que la tasca més tediosa és, sens dubte, introduir l’enorme quantitat de dades amb la finalitat de que la plataforma funcioni correctament. La idea central és que no serà eficaç si no té introduïdes la major quantitat de dates possibles – empreses, categories, activitats, marques, productes, serveis, etc. - De fet no té sentit que un usuari faci una cerca sobre on pot canviar els pneumàtics del seu cotxe si no estan introduïts tots els tallers i tendes de recanvis de la seva ciutat, o almenys un noranta per cent d'elles. Una vegada s’ha introduït tot el gran torrent de dades, ens enfrontem amb la tasca més difícil, que és realitzar un prototip usable i intuïtiu. Arribats a aquest punt, he remarcat alguns paràgrafs de l’article de Joshua Porter, “10 Principles of UX” on afirma que: “La simplicitat no es tracta de volum, sinó de claredat. Si la gent

pot entendre o utilitzar alguna cosa amb poca dificultat, llavors s’ha aconseguit la simplicitat [...] Simple no és sempre de fàcil disseny... només apareix d’aquesta manera”

pàg. 4


TENDÈNCIES DIGITALS I PROJECTES MULTIMÈDIA

“Les grans experiències d’usuari són invisibles. Quan la gent està tenint una gran experiència, poques vegades nota el dur treball que s’ha posat en marxa per fer que succeeixi” “La pitjor sensació del món és sentir-se fora de control [...] els usuaris han de sentir que sempre són capaços de fer el següent pas en la seva sol·licitud”. La plataforma ha de ser tant senzilla i intuïtiva que l’usuari no se n’adoni que realment existeix un dur treball de recopilació de dades, de programació, de disseny d’interfícies i d’usabilitat. L’experiència de cerca no ha de resultar estressant, sinó tot el contrari, còmoda, senzilla. L’usuari ha de poder ser capaç de manipular la plataforma sense coneixement previ d’aquesta, ha de saber quina opció ha de triar o quin és el pas següent a donar. Per a aconseguir això s’ha d’estudiar prèviament la psicologia de l’usuari per a procurar-li la millor experiència. L’objectiu és esbrinar què és el que necessita i ajudar-li a aconseguir-lo.

pàg. 5


TENDÈNCIES DIGITALS I PROJECTES MULTIMÈDIA

EVOLUCÍO DE LA ÍDEA DEL PROTOTÍP EN FUNCÍO DEL PROCES DE DOCUMENTACÍO No es tracta d’una botiga més de venda de productes per Internet, no consisteix en cercar i comprar online, sinó més bé es pot semblar a l’exemple de Páginas Amarillas que ja vaig exposar en la PAC 2 d’aquesta assignatura. Páginas Amarillas funciona més o menys de la següent manera: -

El client necessita un servei/producte.

-

Cerca el servei/producte des de la plataforma de Páginas Amarillas, indicant la província (localitat, barri, direcció, codi postal, etc.).

-

Els motors de cerca indexen una sèrie d’empreses amb les seves dades de contacte que corresponen amb el servei/producte.

L’inconvenient d’aquesta plataforma és que la idea de “servei/producte” de Páginas Amarillas és molt limitat. Per posar un exemple, “Marca”, es refereix a les marques més conegudes de cotxes, electrodomèstics i poc més. És més, el que realment ha fet Páginas Amarillas a estat recollir les adreces i telèfons de les empreses que ja tenia en la versió de paper i simplement les hi ha afegit l’adreça de correu electrònic i la pàgina web i les ha organitzat en diferents (i poc específics) blocs d’activitats, descurant una

pàg. 6


TENDÈNCIES DIGITALS I PROJECTES MULTIMÈDIA

part molt important: el servei que ofereix l’empresa que es cerca o el producte que ven. La meva plataforma funcionaria de manera similar: -

El client necessita un servei/producte

-

Indica el tipus d’establiment i el codi postal. Immediatament el motor de cerca indexaria la llista d’establiments del tipus elegits que s’ubiquen en la zona del codi postal indicat.

La diferència està en que també figuraria un menú de cerca avançada amb tots els

productes (o serveis) genèrics relacionats amb el tipus d’establiment de la cerca. Per exemple, en la categoria “Vehicles” ens trobaríem activitats com “Lloguer de vehicles” o “Venda de vehicles” i dintre d’aquestes activitats les marques (Opel, Peugeot, etc.) o els tipus (cotxes, limusines, bicicletes, etc.). També ens podríem trobar amb “Manteniment de vehicles” amb les categories “Tallers” amb els serveis “Xapa i pintura”, “Electricitat de l’automòbil”, “Neteja de vehicles” o amb la categoria de “Recanvis”. Si féssim un arbre de la categoria “Vehicles”, el podríem representar aproximadament d’aquesta manera. -

Vehicles o Lloguer de vehicles 

Marques (Opel, Peugeot, etc.)

Tipus (Cotxes, limusines, bicicletes, etc.)

o Venda de vehicles 

Marques (Opel, Peugeot, etc.)

Tipus (Cotxes, limusines, bicicletes, etc.)

o Tallers

pàg. 7

Xapa i pintura

Electricitat de l’automòbil

Pneumàtics

Revisions (canvi d’oli, neumàtics, frens, etc.)


TENDÈNCIES DIGITALS I PROJECTES MULTIMÈDIA

o Recanvis 

Marques

Productes (més rellevants)

En “Animals domèstics” podríem armar un arbre com aquest: -

Animals domèstics (mascotes) o Veterinaris 

Indicar el tipus d’animal (gos, gat, rèptil, etc)

o Guarderies 

Indicar el tipus d’animal (gos, gat, rèptil, etc)

o Perruqueries de mascotes 

Indicar el tipus d’animal (gos, gat, rèptil, etc)

o Aliments i complements 

Tipus d’aliment (aliment sec, aliment viu, etc.)

Marques (d’aliment i de complement)

En l’apartat anterior reconeixia la importància de la simplicitat a l’hora de manejar la plataforma. Si bé simple no és igual a incomplet la meva idea consistia a facilitar la ubicació d’un producte amb respecte una adreça. Per això m’ha semblat interessant poder incloure diferents tipus de cerca: Tipus de cerca

Resultats

Per codi postal

Els resultats mostrats estarien dintre del codi postal. En el cas que no es trobessin resultats, es cercarien per proximitat al punt de referència.

Per

localització

mapa

en

un L’usuari senyala la seva ubicació en un mapa i els resultats es mostren immediatament després dintre del mapa elegit per l’usuari.

Per adreça GPS

La millor opció per a dispositius mòbils. Els resultats es mostraran segons la ubicació de l’usuari en el moment de la consulta.

pàg. 8


TENDÈNCIES DIGITALS I PROJECTES MULTIMÈDIA

ALTRES PLATAFORMES SEMBLANTS REDEPYME http://redepyme.eoi.es/ayuda-funcionalidad-publica-portal/

Aquest portal permet trobar els serveis que ofereixen diverses empreses. Per aquest motiu disposa d’un motor de cerca senzill. El problema és que només efectua la cerca sobre les empreses que estan enregistrades prèviament en la plataforma.

FARMATODO http://www.farmatodo.com.ve/

Portal de Veneçuela dedicat a la implantació i el desenvolupament de farmàcies autoservei. Comercialitza els medicaments de manera directa, per això disposa d’un motor de cerca que facilita la localització dels seus productes.

pàg. 9


TENDÈNCIES DIGITALS I PROJECTES MULTIMÈDIA

TIENDASONLINE http://www.q-tiendasonline.com/

Directori de botigues online en Espanya, classificades per categories. La majoria han obtingut el Certificat de Qualitat Q de botigues online.

pàg. 10


TENDÈNCIES DIGITALS I PROJECTES MULTIMÈDIA

Existeixen moltes altres plataformes, molt de moda als Estats Units. Funcionen de manera semblant a la plataforma Amazon i igual que aquesta, es dediquen més bé a la venda de productes per Internet, no a la cerca d’aquests. La següent llista és només un petit exemple de tot el repertori que ens ofereix la xarxa: -

pàg. 11

Amazon – http://www.amazon.com/ Google Shooping - http://www.google.com/shopping Bing - http://www.bing.com/shopping/?setmkt=fr-ca Ebay – http://www.ebay.com/ Target- http://www.target.com/ Sears http://www.sears.com/es/us/shc/s/dap_10153_12605_DAP_Shopping%20in%2 0the%20US%20United%20States?lang=es&storeId=10153&vName=Shopping% 20in%20the%20US%20United%20States&catalogInd=DAP&catalogId=12605&i _cntr=1307629512931


TENDÈNCIES DIGITALS I PROJECTES MULTIMÈDIA

REFLEXÍO FÍNAL

Com a reflexió final i gràcies al procés de documentació que he efectuat per a la confecció d’aquesta PAC, m’he adonat que no existeix un projecte com el meu a Internet, o jo no l’he trobat tal i com me l’imagino. Exceptuant Páginas Amarillas, les plataformes analitzades en el capítol anterior, tenen com objectiu principal la venda i el consum. En el cas del meu projecte, l’objectiu principal és oferir un servei a l’usuari. La meva idea principal no ha canviat, si bé si l’estructura o la visualització del prototip que tinc en ment, simplificant-lo per una part i afegint-li algunes coses que considero importants. Em refereixo, per exemple, al fet del canvi de categories segons l’activitat elegida per l’usuari. Vull dir, no es mostraran les mateixes categories per “Vehicles” que per “Animals domèstics”. Considero que la meva idea ha madurat i està llesta per a materialitzar-la en forma de prototip.

pàg. 12


TENDÈNCIES DIGITALS I PROJECTES MULTIMÈDIA

BÍBLÍOGRAFÍA

MITJANS INTERACTIUS (2013) http://multimedia.uoc.edu/blogs/mi/ca/ [Abril/2013] DAVID CASACUBERTA (2012). La Filosofía del Big Data [en línia]. http://multimedia.uoc.edu/blogs/mi/ca/2012/06/24/la-filosofia-delbig-data/ [Abril/2013] ALFONS CORNELLA (2000). Cómo sobrevivier a la Infoxicación [en línia]. http://www.infonomia.com/img/pdf/sobrevivir_infoxicacion.pdf [Abril/2013] JOSHUA PORTER (2010). 10 Principles of UX [en línia]. http://52weeksofux.com/post/475093254/10-principles-of-ux [Abril/2013] PÁGINAS AMARILLAS (2013)[en línia]. http://www.paginasamarillas.es/[Abril/2013] REDEPYME (2013)[en línia]. http://redepyme.eoi.es/ayuda-funcionalidadpublica-portal/ [Abril/2013] FARMATODO (2013)[en línia]. http://www.farmatodo.com.ve/ [Abril/2013] TIENDASONLINE (2013)[en línia]. http://www.q-tiendasonline.com/ [Abril/2013]

PAQUITA RIBAS TUR MITJANS INTERACTIUS PAC 3 – UOC, 2013

pàg. 13

Tendències digitals multimèdia  
Tendències digitals multimèdia  

PAC3 de l'assignatura de Mitjans Interactius del Grau en Multimèdia de la UOC, per Paquita Ribas

Advertisement