Page 1

PAQUITA RIBAS TUR Disseny d’Interfícies Multimèdia - PAC 2 - 2012

: 9 09 1

s l Viru a i r o Edit

arr stta viis ov M Mo

Goo

gle

O LOG

l

oria

Edit

leg

Catà

ats

et Nov

tes

Ofer

is

Soc

nda

Age

DISSENY D’INTERACCIÓ PER A DISPOSITIUS MÒBILS 1

Disseny d'interacció per a dispositius mòbils  
Disseny d'interacció per a dispositius mòbils  

Prototip funcional (wireframes) d'una aplicació web per a un iPhone.

Advertisement