Page 1


QUAN EL FUTUR ARRIBI És difícil mantenir la ment relaxada després de veure el vídeo de la conferència que va donar Nicholas Negroponte en 1984 [1]. El primer pensament que pot envair a qui el veu, en un mes qualsevol de 2010, és que està situat en el futur d’aquest Negroponte dels anys vuitanta. [2] Va néixer a Nova York, però és d’origen grec. És fundador

del laboratori de disseny i nous mitjans MIT Media Lab del Massachusetts Institute of Technology, i professor des de 1966. En la conferència exposa alguns exemples dels últims experiments referits al nous mitjans de comunicació.

Presenta una nova interfície que actua sense cap tipus de ratolí, tan sols amb la pressió i el contacte amb els dits. En la seva exposició defensa ferventment la utilització dels dits com a única eina per a accedir a l’ordinador. En detriment del ratolí, que considera un destorb.

La següent novetat és l’exposició d’una espècie de llibre electrònic, interactiu, que es ramifica i s’expandeix gràcies al que podríem (Foto 2)

Nicholas Negroponte


anomenar un hipertext. L’exemple que mostra,

llenguatges informàtics, explica que és possible

disposa d’unes paraules en vermell o paraules clau,

ensenyar un nen sense medis, a utilitzar un

(molt similars als enllaços de la Viquipèdia) que a

ordinador. Considera que la informàtica pot ser més

manera de glossari, transporten l’usuari a la seva

fàcil que llegir perquè és divertida i aporta estímuls

definició.

diferents als infants.

El llibre també disposa de vídeos incrustats, amb una barra de botons, o el que actualment

Al final de la xerrada, explica el seu projecte de

anomenaríem barra de navegació, que permet

teleconferència LipService, per a comunicar varis

veure’ls a diferents velocitats. Mentre la pel·lícula

usuaris ubicats en llocs diferents i llunyans. Es

avança, el text que l’acompanya es va ressaltant.

van a arribar a construir pantalles CRT 3D amb forma dels rostres dels interlocutors. Col·locades de

En un altre punt, manifesta les immenses

manera circular, com a una taula rodona i gràcies

possibilitats que tenen els nous mitjans quan es

a un moviment sobre dos eixos, la “pantalla-cap”

parla d’educació pels infants. Comenta els assajos

dirigia el seu rostre a la “pantalla-cap” que en aquest

realitzats en països poc desenvolupats i amb grans

moment representava a la persona que estava

índex de pobresa i analfabetisme. Països com

parlant. D’aquesta manera tots els interlocutors

Senegal, Pakistan o Colòmbia, on varen utilitzar

sabien qui estava seguint la conversa i qui parlava.

de forma experimental i satisfactòria ordenadors personals com a mitjà pedagògic. Recolzat per una bella història d’un nen amb disminució psíquica, incapaç de llegir però amb una capacitat sorprenent per aprendre difícils

3


Xoca comparar la conferència de Negroponte de

Ja en 1983 Hewlett-Packard havia llançat l’HP-150.

1984, i la seva exposició sobre monitors sensibles

Va ser un dels primers ordinadors amb pantalla

al tacte, (curiosament amb una mediocre pantalla

tàctil comercialitzats [4], [4b]. L’ordinador encara

de antiestètics tons verds decorant el fons, un

que tenia un rudimentari monitor monocrom de 9”,

micròfon gegant i un aparell de diapositives que

detectava la manca de transparència de qualsevol

s’encalla), amb la representació quasi teatral de

objecte que toqués la pantalla, i per aquest motiu

John Underkoffler en febrer de 2010 [3], exposant

localitzava la pressió dels dits.

una nova i futurista interfície on l’usuari té la

Eren els principis on l’ésser humà ja no es

impressió d’estar dins d’un univers de imatges que

conformava en seleccionar o teclejar, volia tocar,

formen figures tridimensionals. Un món en el que

sentir-se com un prestidigitador que dóna vida a un

l’usuari, ja no amb els dits, sinó amb el moviment

monitor verd.

de tot el seu cos, navega, manipula, selecciona, i en definitiva, fa i desfà sense ratolí, ni teclat, ni cables.

Aquest afan de l’home han fet que des dels

D’aquest vídeo visionari de 1984 al mag de John

vuitanta fins l’actualitat circulin tota una mena

Underkoffler de 2010 només han passat 26 anys.

de dispositius tàctils destinats a afavorir la

Mentre Negroponte, vestit amb una americana,

comunicació usuari-màquina. Es creen aparells

intentava convèncer a un públic bocabadat que

d’entrada, com les tauletes digitalitzadores o

el ratolí és un aparell que fa perdre el temps;

tauletes gràfiques [5]. Ubicades horitzontalment

Underkoffler, enfundat dins d’uns texans, nedava

dalt d’una superfície, permeten introduir gràfics i

dins d’un mar d’imatges amb tot el seu cos, també

text amb un llapis digital, tal i com es faria amb un

davant d’uns espectadors tant meravellats com els

bolígraf i un paper. Cada marca realitzada sobre

de fa quasi trenta anys.

la tauleta es transfereix a la pantalla de forma

4


sincrònica. Desapareix la molesta tasca per a molts, de manipular el ratolí amunt i avall per a poder dibuixar unes curvatures o confereix

Tal com diu Manovich al seu llibre “El lenguaje de los nuevos medios de comunicación”, la pantalla es converteix en la finestra a través de la qual observem el món, el toquem, el manipulem, el portem a casa. El marc del monitor és el marc d’una fotografia de la

HP - 150 (Foto 3)

suavitat als traços del pinzell de Photoshop.

nostre ordinador. Però la humanitat no es conforma en tenir el món a casa seva o a la oficina, se’l vol emportar allí on va. D’aquí la proliferació de tota mena de menuts aparells portables, com la PDA [6], que a més de ser un petit computador de mà amb aplicacions típiques d’agenda

Tableta gràfica Wacom (Foto 4)

que nosaltres triem l’enquadre. Treballem, estudiem, juguem des del

electrònica (calendari, bloc de notes, cites, etc) també permet veure pel·lícules, reproduir música o enviar correus electrònics. Va destacar la seva qualitat de reconeixement d’escriptura. Mentre s’escriu sobre la pantalla utilitzant el punxó que porta incorporat reconeix els traços manuals i els transforma en lletres. En 1992 la

tipus d’agenda al mercat, però va ser l’empresa Palm, en 1995, l’encarregada de desenvolupar aquest producte.

PDA (Foto 5)

companyia Apple va fer un intent frustrat per a introduir aquest


L’empresa Apple, creadora incansable d’interfícies

el llibre electrònic de 1984 vaticinava la ramificada

noves, es va curar en salut i actualment és puntera

navegació web amb hipervincles i hipertexts que

en la introducció de dispositius amb interfícies

t’hiperconnecten a altres llocs.

tàctils, petits, portables i per a tots els públics. Tenim l’exemple en tota una gama de reproductors

Hipertext, sona futurista, però ja fa molt de temps

musicals iPot o l’iPone, un mòbil de qualitat i amb

que existeix. El concepte es va originar el 1945

moltes prestacions pels que sempre volen estar en

de la mà de l’enginyer nord-americà Vannevar

xarxa amb el món. Porta una càmera incorporada,

Bush [7],[7b]. Nascut en 1890 se’l recorda per la

és reproductor multimèdia i navega per Internet.

seva relació amb el desenvolupament de la bomba

Amb els nous mitjans, la tecnologia sembla a la

atòmica, però també pel seu projecte Memex.

mà de tothom. Qui es podria imaginar, al principis

Memex va sorgir a rel de la necessitat de gestionar

dels 80, que un nen seria capaç de cercar música

l’extensa literatura científica. Consistia en un

a Internet, baixar-la de la xarxa, introduir-la dins

dispositiu mecànic d’emmagatzematge de registres,

d’un petit aparell de colors i escoltar-la anant cap a

llibres i gravacions. Era capaç de localitzar a

l’escola.

alta velocitat, informació d’una base de dades. El

L’últim llançament de Apple, l’iPad representa

sistema deixava de ser lineal per a convertir-se en

el futur d’aquell llibre electrònic de Negroponte.

un sistema de múltiples trajectòries.

Una mena de laptop tant gran (o tant petit) com

Encara que Bush va ser capaç d’imaginar i crear

pugui ser un llibre entre les mans. És extrafí,

noves formes d’emmagatzemar i de lectura, Memex

extraplà, amb pantalla tàctil, on es pot llegir un

mai es va desenvolupar, però va servir d’inspiració

diari digital, navegar per Internet o gaudir d’una

al seus successors.

pel·lícula. El futur dels nostres llibres? O tal vegada,

Va ser Theodor Holm Nelson qui va encunyar

6


la paraula d’hipertext, amb el seu projecte de 1960, Xanadu [8],[8b],[8c]. Va definir l’hipertext com a una escriptura

interrelacionada de manera no seqüencial, sinò en múltiples direccions. L’accés a la informació no estava limitada per a acords lineals. Xanadu va ser el projecte inacabat més ambiciós mai proposat per escriptura no seqüencial: una xarxa mundial on els documents serien accessibles de forma indefinida. Per a protegir la propietat intel·lectual, si els usuaris necessitaven una còpia, efectuarien un micropagament electrònic. Encara que per a Nelson, l’hipertext representava una força poderosa per al canvi social, semblava que les seves idees no interessaven a ningú. Va ser en la dècada dels vuitanta, amb el boom de l’ordinador personal quan Autodesk, líder de la industria en el desenvolupament de programari, es va interessar. Douglas Engelbart va col·laborar amb Holm amb el projecte de l’hipertext [9]. Engelbart defensava que la tecnologia augmentava l’intel·lecte humà. Va ser un pioner en la interacció de les persones amb les màquines. Va desenvolupar elements com les pantalles de mapa de bits, el ratolí i modernes interfícies gràfiques d’usuari, aplicant el sistema de finestres que permetien seleccionar objectes d’una forma ràpida i senzilla.

Vannevar Bush (Foto 6)


I d’allí a l’univers virtual que coneixem les persones

On ens porta el futur?

de a peu, on tothom qui tingui un ordinador o un

John Underkoffler ens mostra una nova interfície

mòbil por entrar. Però en hi ha més. Imaginava

on el món real i el cibernètic entren en comunió [3].

Negroponte, allà pels vuitanta, les interfícies

L’ordinador mesura un objecte col·locat sobre la

actuals de fusió humà+màquina, realitat+ficció,

pantalla i reflecteix la seva ombra. Un objecte físic

espai+ciberespai?

amb una ombra sintètica.

S’imaginava un nen virtual, a l’altra banda del

Un altra exemple el tenim amb la “càmera-ull”

monitor comprenen els missatges del món real [10]?

de Pranav Mistry [12], que és capaç d’entendre els

L’usuari modifica el món de Milo, el “virtual boy”,

objectes que veu i cercar informació a Internet

i aquest reconeix les modificacions que ha realitzat

sobre ells; o realitzar fotografies només amb un gest

l’humà dins del seu entorn sintètic. S’imaginava la

d’enquadrament amb les mans i després visualitza-

intel·ligència artificial interrelacionant-se amb la

les sobre qualsevol superfície: un mur, un paper o la

intel·ligència humana?.

palma de la mà.

Defenia l’ús dels dits com a mètode per a accedir

És aquesta fusió la que ens espera?

a la computadora. Però, concebia una sorprenent interfície, que posada al cap (com qui es posa

Segons Henry Jenkins, la participació exaltada dels

uns auriculars) sigui capaç de llegir els nostres

usuaris en els nous mitjans i aquests nous mitjans

pensaments i obeir les nostres ordres mentals? [11]

en sí (les distintes plataformes) s’interconnecten

Pensava Negroponte que en poc més de vint anys

formant el que ell anomena la convergència

seria possible moure objectes 3D o canviar de color

mediàtica [13]. Aquest flux de contingut i la

un cel virtual sense mans, només amb un poc de

participació activa dels usuaris buscant noves

concentració?

experiències i nous entreteniments, representen

8


un canvi cultural. Jenkins exposa com exemple la

enllaçant-les, traça un model 3D de l’escena.

idea de Youtube. La nova circulació dels continguts

El model tridimensional es creat a partir de

mediàtics depèn de la participació activa dels

fotografies compartides per a qualsevol persona de

usuaris.

qualsevol part del món. Quan més imatges i de més

Llavors és correcte pensar que les gents i les

diversos angles, més senzill li resultarà a Photosynth

tecnologies deriven cap a un mateix punt: l’ésser

per a compondre la seva postal. Aquí ja tornem a

humà globalitzar-se i les plataformes permetre que

parlar de la cultura de la interconnexió: L’exemple

això ocorri. Perdre l’individualisme i ajuntar-se a

podria ser una foto de la Sagrada Família creada

la massa. Sorgeix el programari lliure, les llicències

a partir de milers de fotos de persones que ni es

compartides, els fòrums, els blogs. Una cultura

coneixen entre ells però que comparteixen la visita

digital social que busca compartir, expressar,

al monument.

escoltar i formar part de. Després de tot l’ésser humà tendeix a buscar la seva tribu i els seus ídols.

Però quan va sorgir l’ànsia de la gent per estar

D’aquí l’èxit de les xarxes socials.

lligada al món? Va ser la necessitat de saber, d’adquirir informació de les coses el que va

Molts de projectes futuristes es decanten cap a

mobilitzar les masses?

aquesta opció. En març de 2007 Microsoft Live

Les primeres màquines electròniques es van usar

Labs presenta la tecnologia Photosynth [14],[14b],

pràcticament dins d’un entorn militar i amb fins

que escaneja fotografies, tria les característiques

d’espionatge. Colossus [15], per exemple, va ser un

més distintives de cada imatge i les compara amb

dels primers computadors digitals i es va usar pels

unes altres, aconseguint localitzar similituds.

britànics per a poder llegir els missatges xifrats dels

Després calcula el punt de vista de cadascuna i

alemanys durant la Segona Guerra Mundial.

9


L’UNIVAC (UNIVersal Automatic Computer), en canvi, va ser dissenyada per a l’ús en l’administració i els negocis [16], ja que era capaç de processar problemes numèrics i de dades. Aquesta

L’UNIVAC va ser la mare dels ordinadors comercials.

El mitjans de comunicació, llavors, es van adaptant a les necessitats

Colossus (Foto 7)

competia directament amb un model de targeta perforada d’IBM.

que els usuaris van tenint sobre la marxa. En temps de guerra, la necessitat és combatre l’enemic i quina és la millor arma que saber el que farà aquest? L’UNIVAC, en canvi, la gran calculadora, va

Actualment, xarxes informàtiques, abans amb funcions militars, desenvolupen la seva tecnologia en favor del intercanvi cultural, com la xarxa planetària Internet. Però més a més, comença a ser necessari estar físicament al lloc, telepresenciar-se.

UNIVAC (Foto 8)

néixer a partir d’altres necessitats.

Ara ens resulta un tant còmic el Lipservice de Negroponte i els seus caps parlants quan quasi tothom té un ordinador a casa que ja porta la seva càmera web incorporada. Un instrument que sembla haver

Es diu que la primera webcam la va inventar en 1991 Quentin Stafford-Fraser, un informàtic de la Universitat de Cambridge [17].

Primer MAC (Foto 9)

aparegut de sobte.


Fart de fer viatges a la cafetera i descobrir que

mantenir comunicats. Telepresenciar els seus fills,

ja no hi havia cafè se li va ocórrer connectar una

les seves famílies i el saber que estaven esperant-los

videocàmera a un ordinador mitjançant una targeta

els va fer forts.

de vídeo. La càmera transferia la imatge de la cafetera en escala de grisos a l’equip. El projecte va

Hi ha un punt que va tractar Nicholas Negroponte

ser anomenat The Trojan Room Coffee Pot perquè

en 1984 que s’ha fet realitat. Però no per una visió

la sala on hi havia la cafetera era la Sala de Troia.

d’endeví, sinó gràcies a l’esforç i dedicació durant

Novament hi havia una necessitat i va sorgir la

molts d’anys. Va exposar la idea de portar l’educació

solució.

als infants dels països més castigats mitjançant la informàtica. Idea que en un principi va obtenir

La humanitat necessita saber, però també necessita

crítiques ja que com era possible que uns nens que

estar en contínua comunicació per romandre

no sabien llegir, ubicats en entorns pobres, sense

sana. Un exemple perfecte el tenim amb un tema

llum ni aigua corrent fossin capaços de manejar un

d’actualitat. Aquells trenta-tres miners, sepultats

ordinador?

en la mina San José a 622 metres de profunditat i

En novembre de 2005 en el Fòrum econòmic

durant setanta dies, que van aconseguir pujar a la

mundial de Davos, Suïssa, Negroponte, en

superfície vius.

representació dels laboratoris d’investigació del

Van mantenir comunicació per videoconferència

MIT, va presentar el projecte One Laptop Per

amb familiars i psicòlegs, gràcies a un cable de fibra

Child (OLPC), un ordinador per infant [19],[19b].

òptica [18],[18b]. Encara que cada miner disposes

La idea del MIT era dissenyar, fabricar i distribuir

d’un minut diari de contacte visual al exterior,

ordinadors portàtils de baix cost (100 dòlars) per

possiblement van salvar la vida perquè es van

afavorir la cultura dels països poc desenvolupats

11


[20],[20b].

Van tenir que treballar per a dissenyar una interfície especial adaptada pels petits usuaris, ja que els ordinadors anaven destinats directament als nens i aquests no tan sols havien de preocupar-se en fer funcionar l’aparell, sinó en realitzar les tasques de manteniment bàsiques. A més, la majoria d’aldees no disposaven d’electricitat. La “maquina verda”, així anomenada pels seu característic color verd, es pot obrir completament i transformar-se en una tableta sense teclat o tancar-se i convertir-se en un maletí. Disposava en principi d’un dispositiu mecànic de tipus maneta que després es va substituir per un fil, que al estirar-lo proporciona energia a l’equip (el sistema és aparegut al de molts motors de gasolina). Es bassa en una plataforma BNY/Unix. Un informàtic nord-americà, Alan Kay [21],[21b], pioner en programació i disseny d’interfícies gràfiques, es va implicar en aquest projecte. Creador del Dynabook [22], un portàtil destinat a nens i nenes de curta edat, va ser

l’encarregat de dissenyar el software del OLPC, Smalltalk [23], que és un llenguatge de programació que permet la interacció en xarxa a través d’una interfície d’objectes virtuals amb vida pròpia. L’aparell no té disc dur, sinó memòria flash. I funcionalitats com la càmera web, micròfon i altaveus. Han gaudit del projecte One Laptop Per Child països com Uruguay

Laptop OLPC (Foto 10)


(Projecte Ceibal – 2007), Colombia (2008) o a Haití

La tecnologia dissenyada, en els principis, per a la

desprès del terratrèmol (2010) [24],[24b],[24c].

guerra passa a ser una tecnologia solidària.

OLPC està recolzat per Google, que actua com enllaç entre tots els usuaris dels equips. Google dóna oportunitat al nens per a contar les seves històries

Reflexionant, em trobo amb la velocitat en que

personals i serà l’encarregada de difondre-les per

transcorren les modes. Les idees que pareixen

tot el món [25],[25b].

vaticinar la novetat, són idees reciclades d’altres idees. Uns tenen un somni i altres el desenvolupen.

Aquest fet ajuda a que els usuaris de països poc

El futur sempre serà futur i nosaltres portem les

desenvolupats puguin trobar de primera mà,

butxaques plenes d’aparells que caduquen abans

informació que abans ni pensaven que existia,

que sapiguem com funcionen. Igual és que no es

però també contribueix a que usuaris de països

crea la tecnologia per una necessitat humana, igual

occidentals s’enriqueixin d’altres cultures, d’altres

és la tecnologia la que ens crea aquesta addicció de

comunitats, religions i maneres de viure. En

voler posseir l’últim que arriba. Tal vegada és una

definitiva apropar els sentiments de nens i nenes.

dansa de a dos.

Un petit aparell verd amb una senzilla interfície

Hollywood és especialista en crear pel·lícules

fa que uns nens destinats a treballar en lloc de

futuristes en las que els robots o les màquines

jugar puguin veure el món que hi ha més enllà de

arrasen la nostra espècie. Fent un pensament

la seva aldea, que unes nenes que no van a l’escola

esperançador, és molt possible que quan el futur

accedeixin a la cultura. Un petit monitor ple

arribi, ple de micro-, tele-, inter-, ciber-, el món

d’icones que ajuda que puguin ser els mestres dels

digital, possiblement, serà cada vegada més humà.

seus pares i així reforçar la seva pròpia autoestima.

13


Bibliografia: Lev Manovich “El lenguaje de los nuevos medios de comunicación” (Ediciones Paidós Ibérica,2005) - ISBN: 84-493-1769-X [*1]

- http://www.ted.com/talks/nicholas_negroponte_in_1984_makes_5_predictions.html [*2]

[*3]

- http://ca.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Negroponte

- http://www.ted.com/talks/john_underkoffler_drive_3d_data_with_a_gesture.html [*4]

- http://www.youtube.com/watch?v=X-THdG5gVTw [*4b]

- http://en.wikipedia.org/wiki/HP-150

[*5]

- http://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_digitalizadora

[*6]

- http://ca.wikipedia.org/wiki/Ordinador_de_butxaca [*7]

- http://www.ibiblio.org/pioneers/bush.html

[*7b]

- http://es.wikipedia.org/wiki/Vannevar_Bush

[*8]

- http://www.ibiblio.org/pioneers/nelson.html [*8b]

[*8c] [*9] [*10] [*11]

- http://www.xanadu.net/

- http://en.wikipedia.org/wiki/Project_Xanadu

- http://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_Engelbart

- http://www.ted.com/talks/peter_molyneux_demos_milo_the_virtual_boy.html

- http://www.ted.com/talks/lang/eng/tan_le_a_headset_that_reads_your_brainwaves.html

[*12] - http://www.ted.com/talks/lang/eng/pranav_mistry_the_thrilling_potential_of_sixthsense_technology.html [*13]

- http://culturamultimedia.blogspot.com/2010/02/cultura-de-la-convergencia-de-henry.html

14


[*14]

- http://www.ted.com/talks/blaise_aguera_y_arcas_demos_photosynth.html

[*14b]

- http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/groups/ivm/PhotoTours/ [*15] [*16] [*17]

- http://ca.wikipedia.org/wiki/Colossus

- http://es.wikipedia.org/wiki/UNIVAC_I

- http://en.wikipedia.org/wiki/Quentin_Stafford-Fraser

[*18]- http://elcomercio.pe/mundo/633861/noticia-chile-mineros-atrapados-tuvieron-primera-videoconferencia-sus-familias [*18b] [*19]

- http://www.youtube.com/watch?v=2WAztOA5Cww

- http://www.ted.com/talks/nicholas_negroponte_on_one_laptop_per_child.html [*19b] [*20]

- http://blog.ted.com/2005/11/18/100_lime_green/

- http://es.wikipedia.org/wiki/One_Laptop_Per_Child [*20b] [*21]

[*21b]

- http://www.laptop.org

- http://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Kay

- http://www.newmediareader.com/cd_samples/Kay/index.html [*22]

- http://es.wikipedia.org/wiki/Dynabook

[*23]

- http://es.wikipedia.org/wiki/Smalltalk

[*24]

- http://www.youtube.com/watch?v=AWOpCDBuhgs&feature=player_embedded

[*24b]

- http://www.ted.com/talks/nicholas_negroponte_takes_olpc_to_colombia.html [*24c]

- http://blog.ted.com/2010/02/14/nicholas_negrop_3/ [*25]

[*25b]

- http://www.ourstories.org/

- http://www.unicef.org/spanish/media/media_42085.html

15


Referències de les imatges: Portada: Foto pròpia Foto 2 – Nicholas Negroponte http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nicholas_negroponte.jpg Foto 3 – HP-150 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hp150_touchscreen_20081129.jpg Foto 4 – Tableta gràfica Wacom http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Wacom_Pen-tablet.jpg Foto 5 – PDA http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Touchscreen.jpg Foto 6 – Vannevar Bush http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Vannevar_Bush_portrait.jpg Foto 7 – Colossus http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:SZ42-6-wheels-lightened.jpg Foto 8 – Univac http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Museum_of_Science,_Boston,_MA_-_IMG_3163.JPG Foto 9 – Primer MAC http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Science_museum_025_adjusted.jpg Foto 10 – Laptop OLPC http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:LaptopOLPC_b.jpg


Paquita Ribas Tur - 2010 Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0

Quan el futur arribi  

Anàlisi entre exposició de Negroponte en 1984 i el moment tecnològic actual

Quan el futur arribi  

Anàlisi entre exposició de Negroponte en 1984 i el moment tecnològic actual

Advertisement