Page 11

ESTRUCTURA CONCÈNTRICA:

Tota la web s’estructura entorn a aquest node i no podem accedir al menú final sense passar abans per aquest punt.

ÍNDEX

ORGANITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ

En tercer lloc, i entrant a la part principal de la web, veiem una estructura concèntrica que gira al voltant del vídeo. En aquesta estructura es parteix d’un node d’entrada, en el nostre cas el formulari, a partir del qual s’avança.

Grup 10 - Pac 5- Narrativa Interactiva 2011  

Grup 10: Pau Ramírez, Raúl Ramos, Alberto Ribas i Paquita Ribas

Grup 10 - Pac 5- Narrativa Interactiva 2011  

Grup 10: Pau Ramírez, Raúl Ramos, Alberto Ribas i Paquita Ribas

Advertisement