Page 10

ESTRUCTURA INDEXADA:

ORGANITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ

En segon lloc, apareix una estructura indexada per als enllaços situats a la part inferior de la pàgina, referents als crèdits i les explicacions. Aquesta estructura ens presenta un menú amb diverses opcions que realitzen una acció i posteriorment ens tornen al menú principal.

ÍNDEX

Grup 10 - Pac 5- Narrativa Interactiva 2011  
Grup 10 - Pac 5- Narrativa Interactiva 2011  

Grup 10: Pau Ramírez, Raúl Ramos, Alberto Ribas i Paquita Ribas

Advertisement