Page 1

Algunes de les fitxes dels alumnes avaluades per ells mateixos: L’alumne ha valorat la feina amb el gomet groc per no estar acabada. A més algunes paraules estan escrites del revés

L’alumne ha valorat amb el gomet taronja, la seva feina, ja què les paraules estan resseguides però no ha pintat els dibuixos


L’alumne ha valorat amb el gomet groc per què ha estat conscient de què la feina no està ben feta.

L’alumne és conscient què la feina està acabada i ben feta


A quest alumne no ha entès bé què fer. Ja què la feina està perfecte i s’ha posat un gomet de color taronja.

Aquest alumne sí ha entès que el gomet taronja és per aquella feinaa ben feta però no acabada o a millorar.

Valoració de les fitxes  
Valoració de les fitxes  
Advertisement