Page 1

Taula d’avaluació individual i observacions

Nom de l’alumne: M’agradat la inciativa Trobo la proposta atractiva Valoro la meva implicació en el treball He realitzat les tasques satisfactóriament No m’ha resultat díficil seguir el calendari establert

Hagués allargat la durada de les sessions

Ha resultat una activitat una mica pesada

Crec que els meus companys valoren la meva feina

M’he portat molta a feina a casa

Considero que he controlat el meu procés d’aprenentatge

M’agradat treballar amb eines TIC

Crec que el mestre ha facilitat bones eines de treball

Molt

Bastant

Poc

Gens


M’he sentit còmode utilitzant els recursos

Valoro negativament les reunions presencials

Hi ha hagut massa diferència d’implicació en el meu grup

Observacions

Taula d'avaluacio individual  

for teachers