Page 1

Alumnes valorats segons els criteris d’avaluació: Criteri d’avaluació 1. Saber respondre a les preguntes amb les paraules adequades. 2. Comprendre les instruccions de la mestra i respondre amb accions coherents. 3. Participar mostrant motivació i ganes. 4. Resoldre dubtes o problemes amb agilitat 5. Comprendre les normes dels jocs i actuar de manera coherent 6. Escoltar el conte amb atenció comprenent el fil conductor. 7. Relacionar significat amb significants en anglès. 8. Realitzar el treball individual amb la màxima producció i pulcre dat. 9. Escoltar les cançons amb detall i comprendre el seu significat 10. Escoltar el poema amb detall i comprendre el seu significat. 11. Reconèixer el vocabulari après i aplicar-ho en converses de manera correcta.

Sempre

Sovint

De

Molt

vegades

poc

12

25

16

2

32

19

3

1

30

16

7

2

27

13

13

2

34

17

3

1

35

20

29

9

13

4

16

22

16

1

35

19

1

35

19

16

19

1 9

11

Feines alumnes  
Feines alumnes  
Advertisement