Page 1

1

LONDON ACCIDENT CLAIMS LIMITED 70 Windmill Road, Croydon, CR0 2XP

PRIVATE TUTION

BILINGUAL FORTNIGHTLY

 - ?/012!"3?

By Experienced Tutor

Driver / Passenger – within last 3 years 3 þŸÏ è£ôˆœ‚°œ ê‰FˆÎ ĂœÂŹĂšË†Âś þ£èÚ Mðˆœ‚èO½‚ ãŸð†Ï   (Neck, Back & Shoulder Pain)

o o o o

NO WIN NO FEE

   (Terms & Conditions Apply)  !"# $%&'& ( ) *+,! Minni cab ̆´Ú ĂšËœĂ¨Ă€â€šÂ° “PCOâ€? Ă ĂŹÂĄ þ£èÚ‚ þ܃èŠð´‚

Call Free:0800 032 6798 | Tel: 020 8665 7667 Web: www.lacl.co.uk | Mail: info@lacl.co.uk

FREE PAPER - 08ISSUE - 15309 FRIDAY SEPTEMBER

à ƒèœ þ£›‚èˆ œíò ޏíòˆF™ Î´ƒèœ

2011

3UHSDUDWLRQ 0DWKV 6FLHQFHXSWR*&6(/HYHO &KHPLVWU\IRU$6$/HYHOV :LWKLQ0

Mr N.Rajesh BSc [Hons], ACP

Call : 078 8668 8821

WWW.ORUMANAM.COM

Science & Mathematics Čˆ Čˆ Čˆ Čˆ Čˆ Čˆ

ÂŽÂŽ‰‡•Č‹Í–ÇĄ”‡nj ÇĄ ĆŹÇŚÂ‡Â˜Â‡ÂŽČŒ ƒ–Š‡Â?ÂƒÂ–Â‹Â…Â•ÇĄŠ›•‹…•ǥŠ‡Â?‹•–”›ĆŹ‹‘Ž‘‰›

”‘—’•Â’–‘Í—ĆŹ Â?†‹˜‹†—ƒŽ‡••‘Â?• ‘Â?‡‹•‹–•ˆ‘”–—†‡Â?–•‹–Š‹•ƒ„‹Ž‹–‹‡• ‡”›ĆĄÂ‘”†ƒ„Ž‡ƒ–‡•’‡”Í•ÎĽŠ‘—”• ‡Šƒ˜‡‘˜‡”Í—Í”›‡ƒ”•‘ˆ‡š’‡”‹‡Â?…‡ĥ ‡†—…ƒ–‘”•

We are accepting NEW STUDENTS Please call Sutharshan or Dr.Gan at 07986 141 604

or email nectar.education@gmail.com to make an appointment Location: Raynes Park, minutes from rail station

°Üâ&#x20AC;°ÂŹĂŽĹ Ă°ÂŁâ&#x20AC;&#x161;Aòâ&#x20AC;š Ă&#x17E;â&#x201E;˘ÂŹĂ´ÂŤĂ˛ â¥ø èþôòŠ ÂŤĂ°ÂŁâ&#x20AC;&#x161;è 20 þŸÏ Ă&#x153;Ă&#x201A;ðþºĹ&#x201C;á Føùò£Ú ÂŹĂľË&#x2020;FòË&#x153;èáË&#x2020; ÂŞĂŽÂŁĂŹË&#x153;š ªè£Ĺ&#x201C;Ă&#x20AC;Ć&#x2019;èĹ&#x201C; Ă?èvâ&#x20AC;  ù£Îâ&#x20AC;š ÂŹĂľË&#x2020;Fò Ă?ô£êÚèĂ&#x20AC;â&#x20AC;&#x161;è£è Ăľâ&#x20AC;°Âś CAâ&#x20AC;&#x17E;ÂŹĂŞ â´ŠðþË&#x153;èĂ&#x20AC;â&#x20AC;&#x161;° Ă?ÂŤĂ´ÂŁĂŞÂŹĂšâ&#x20AC;&#x161; èâ&#x20AC; ĂŹĂ­â&#x20AC;š Ă&#x17E;ôþêâ&#x20AC;š. 3uÂ&#x17D;Â&#x192;Âł3°1~rÂł-°Â&#x2019;<"Âľ;|K-Â&#x2019; Director: Dr Geetha Venkat MD, FRCOG 43 Devonshire Street, London, W1G 7AL

Phone: +44 (0)20 7436 6838

Mail : info@hsfc.org.uk | Web:www.hsfc.org.uk

Âť ù£Ë&#x153;â&#x20AC;&#x17E; 2007â&#x20AC;š Ă?â&#x20AC;ĄÂ´â&#x20AC;&#x161;° º¥ÚË&#x153; ùŸà â&#x20AC;š HÂĄĂšË&#x153; Ă&#x153;èF Ă&#x153;â&#x20AC;°ĂŽvÂś è£K Ă&#x17E;œþó âœMĂŽ ºŽžèĂ&#x20AC;â&#x20AC;š AÂŹĂŹâ&#x20AC;&#x161;補 Ă&#x17E;ŸŠHÂĄ, Âť ύð£Îò šFò ĂŞâ&#x20AC; ĂŹMFèĂ&#x20AC;â&#x20AC;&#x161;èùò GĂłâ&#x20AC;°ĂŽĂł ĂľFMĂŹ Ă KÂŹĂą ªðŸà Ë&#x2020; ĂŽĂłâ&#x20AC;&#x161;Ă&#x192;Žò þèJâ&#x201E;˘ šFò Mâ&#x20AC;ĄĂ­Ĺ Ă°â&#x20AC;š ÂŞĂŞĹ&#x2019;Âś ÎóŠð´â&#x20AC;š. Âť èœ ÂŞĂŞĹ&#x2019;òŠð´Îâ&#x201E;˘ δË&#x2020;Âś ÂŹĂľË&#x2020;ĂŽâ&#x201E;˘ ùŸà â&#x20AC;š  èÏË&#x2020;νâ&#x20AC;&#x161;° âFó£è àòË&#x153;cFù¥ø Mâ&#x20AC;ĄĂ­Ĺ Ă°â&#x20AC;š Âť Nationality and settlement Application, British Passport

TOP MARKS FOR MATHS â&#x20AC;&#x201C; A* TUTOR GCSE, A/S, A/2, Maths, and Students Mechanics Students GCSE, A/SStatistics & A/2 All examinaton boards Covered by highly experienced mathematician.

CITIZENSHIP TEST ILR and Nationality Citizenship applications ĂŞQ ùŸà â&#x20AC;š ĂŤÂŁJà èO½â&#x20AC;š Esol þ°ŠšèĹ&#x201C; Ă â&#x20AC;ĄÂ´.

For further details call KAMALANATHAN BSC (HONS)

Knowledge of Language and Life in UK Nationality citizenship, ILR(PR)

Tel : 020 8883 3126 Mobile: 079 7083 9507

Vincent Solicitors Ă&#x17E;ôþê Ă?ÂŤĂ´ÂŁĂŞÂŹĂš!! 07870 763 570 / 020 8574 0666

ASTA COLLEGE

ESOL Skills For Life with Citizenship

Also coach for 11+ and Grammar school exams.

Âť Ă&#x153;Ă&#x201A;Ă°Ăľâ&#x20AC;š þ£Ĺ&#x2019;â&#x20AC;°ĂŽ ĂŞâ&#x20AC; ĂŹË&#x2020;ĂŽĂłE °¿MĂšË&#x153; Ă?ÂŤĂ´ÂŁĂŞÂŹĂš ªðø, ÂŞĂŽÂŁĂŹË&#x153;š ªè£Ĺ&#x201C;ážâ&#x20AC;š.

11-13, South Road, Southall UB1 1SU (Uù£ôò£ Fòâ&#x20AC; ĂŹÂźâ&#x20AC;&#x161;° âFó£è)

Photo: Karuppi

â¥Ú ªè£´ùòÏ£ Ă&#x17E;Âś âĆ&#x2019;èá ĂŻÂŁĆ&#x2019;èá ðϪù´â&#x20AC;&#x161;è ÂŤĂľâ&#x20AC;ĄÂŽJÂźâ&#x20AC;&#x161;°...

Esol Citizenshipâ&#x20AC;&#x161;°Ë&#x2020; Îþò£Ú ΰFèĹ&#x201C; èŸà Ë&#x2020; ÎóŠð´â&#x20AC;š.

Accredited College Home Office Approved ASTA : Trident Business Centre,

E-Mail: rasiah.nathan@yahoo.co.uk

89 Bickersteth Road, Tooting, London, SW17 9SH

North, North-West & East London areas

Tel : 020 8355 3453 Mob : 07958 178321

North, North-East & North- West London areas

Starting Maths Classes for KS3, GCSE & A Level Our unique Knowledge Tracking with targeted learning enable students to achieve higher grades at a reduced cost. Students need to achieve 75% in each levels and stages to achieve A*. R5 5 &---5)(/.535,) --#)(&5",-5555555555555 B%(5&---5"&5#(53(,-5 (65,,)1C R5 ,(#(!51#."5 ()1&!5*./,  R5 &&5Ĺ&#x20AC;(5).-5(5,!.  R5 (&#(5,)!,--5*),.#(!5.)5,(.-

´69f-Â&#x2030;58K-Â&#x2022;FI"Âľ;|K-Â&#x2019;Telephone No 0208 864 8111 or 07956 328732 or 07830 715380 for class information and student assessment. FlexiEducation is part of eoptimiser Ltd (www.eoptimiser.com)

Ă&#x17E;ÂŹĂ­ÂťĆ&#x2019;èĹ&#x201C; Ă&#x17E;¥ø!

SELVA SALOON

    

  

   

  !"# 

( Føâ&#x20AC;°FÂźâ&#x20AC;&#x161;°â&#x20AC;š ÂŤĂŻĂłâ&#x20AC;š $%&& '%&&()

No. 1 Waston Avenue, Est Ham, London,E6 2AJ. Tel: 02084724017 / Mob: 07931269203


2

MATHS & ENGLISH AFTER SCHOOL STUDY PROGRAMMES AGED 4 16 YEARS

Give your child the Learna Advantage.

Today.

 Maths & English Classes for 4- 16 years Challenging Individualised learning path Focus on Problem Solving, Reading and wring Improve child’s self – confidence and concentraon skills Thousands of computer acvies & Printed worksheets Monthly progress tests and instant reports 

IndividualisedInteracveInspiring

Let your child have the Learna experience Call us or visit us on the web www.learna.co.uk

0845 094 0061

Learna Education Centre, 5 - 6 The Broadway, Sutton, Surrey SM1 4BU

265 Dunstable Road Luton LU4 8BS mandksolcitors@lawyer.com

Tel 01582 732503 Fax 01582 732533 www.mandksolicitors.com

IMMIGRATION All cases including Asylum, Human rights, Nationality, Detention, Deportation, Bail and Appeals to IAC and High Court PERSONAL INJURY All cases including Road Traffic Accident, Accident at work and public places. We give 100% compensation + £300.00 Cash back on successful completion of case subj to terms and conditions if you instruct us directly. CONVEYANCING Residential Freehold Purchase £350+VAT; Sale £299+VAT; Residential and Commercial property, Transfer, Assignment and extension of lease, FAMILY LAW Divorce, Child Contact Orders, Eviction etc.

Our staff can speak Tamil, Malayalam, Hindhi, Urdu and Pahari. Accredited member of Law society in Immigration

Perma Shipping H«óñ£ Mñ£ù, èŠð™ ªð£F «ê¬õ

Air Freight World Wide Collection, Packing & Crating Urgent, Documents, Parcels Door Delivery Customs Clearance By Sea/Air Delivery to anywhere in Srilankaó àƒèœ ªð£¼†è¬÷ Þƒ° õ‰¶ ªð£F ªêŒ¶ ªè£œ÷ô£‹. àƒèœ Þ™ô‹ õ‰¶ ªðŸÁ ÜŠ¹‹ «ê¬õ»‹ à‡´.

ò£›, õ¡Q, õ¾Qò£, ñ¡ù£ó, ñ†ìè÷Š¹, F¼ñ¬ô, Ü‹ð£¬ø‚° M¬óõ£ù ñLõ£ù «ê¬õ!

ªî£ì˜¹èÀ‚° : Cõ‹ (Sivam)

G14, Big Yellow, 1-3 Wyvern Industriial Estates, Beverely Way, New Malden, Surrey KT3 4PH

Tel: 02086465222 Mob: 07939550397 Email: info@permainternational.co.uk Web: www.permainternational.co.uk


pgnrg;nuk;gu; 09 – nrg;nuk;gu; 22

f¾Í ”R†ÛR LLÖ‚eL f½Í ”NÖR ”R• RAJA & CO SOLICITORS

LONDON ACCIDENT CLAIMS LIMITED 70 Windmill Road, Croydon, CR0 2XP

BILINGUAL FORTNIGHTLY

 - ?./01!"2?

We provide following Legal Services: h Criminal Cases Conveyancing:

Buying and Selling Houses, Flats & Business

Driver / Passenger – within last 3 years 3 õ¼ì è£ôˆ¶‚°œ ê‰Fˆî ܬùˆ¶ õ£èù Mðˆ¶‚èO½‹ ãŸð†ì

h Civil Litigation h Family h Immigration

COLLIERS WOOD TOOTING 0 Upper Tooting Road, 2A Robinson Road, ooting Bec, London SW17 Colliers Wood. PG SW17 9DJ el: 020 8772 4900 Tel: 020 8543 4974 We hold ‘Legal Aid Franchise’ in Immigration, Crime & Family

   (Neck, Back & Shoulder Pain)

FREE PAPER - 08ISSUE - 15226 FRIDAY AUGUST

àƒèœ õ£›‚¬èˆ ¶¬í¬ò Þ¬íòˆF™ «î´ƒèœ

2011

NO WIN NO FEE

   (Terms & Conditions Apply)  !"# $%&'& ( ) *+,! Mini cab 憴ù ù˜èÀ‚° “PCO” àì¡ õ£èù‹ õöƒèŠð´‹

Call Free:0800 032 6798 | Tel: 020 8665 7667 Web: www.lacl.co.uk | Mail: info@lacl.co.uk

WWW.ORUMANAM.COM

' Say Cheese... '

Photo: Karuppi

ÞŠð ðìªñ´‚Aø£‚èÀ‹ CK‚«è£μñ£‹

CÛYV[Ö TzoN ByL·? ÚTWÖp¡VŸ CWyQÉYÁ i¥, RYWÖNÖ G| CW| ÚLÖy| sy|ÚTÖyP BeL¸Á «YÖ R†ÛR ž¡ C¥ TÖŸ†ÚRÁ. q G| ÚTÖ›y|‰. J£†RŸ EÁÛW UÄp›ÁÛW r«•–j ”¥ LÛR ÙR¡VÖÚRÖ G|\ÖŸ. U¼\YŸ EÁWUÄp GÁ] AÛR• CÛR• ÚTÖyPeÙLց ÚPÖ r«•–j ”¥eh· C\jf \YÖ G|\ÖŸ. GÁW TWUÖ†YÖÚY C‰L[Ö GjLÛP T¥LÛXeLZ† ‡¼h RÛXYWÖL YW C£‹R‰L·. ŸRÖ]TÖ L֐TÖ¼½ÃŸ.

ÙNTUÖÛX RÖNÁ

ÚNÖÂVÖ«Á TÖYÖÛPÚV.. J£ ÚTTŸ 152 C¥ SÖ|LP‹R AWNÖjL†‡Á ‰ÛQ‘WRUŸ WÖ• pY¦jL• GÁTYŸ, LÖ‹‡ ÚRNÚU, C‹‡WÖ SÖÚP GÁ¿ Gμ‡ ›£‹RÖŸ. «yPÖ¥ ÚNÖÂVÖ«Á TÖYÖÛPÚV, UÁÚUÖLÁ pjfÁ RÛXTÖÛLÚV GÁ¿ G쇛 £TÖŸ. C‹‡VÖ GÁT‰ TX ÚRpV C]jL· YÖμ•, ‘¡†RÖ VŸL[Ö¥ CÛQeLTyP SÖ| GÁTÛR C‹R ‰ÛQ‘WRUŸ A½VÖÚWÖ. HÚR ˜ZSÖ|• LÖ‹‡ - ÚS£ h|•T†‰ ÙNÖ†‰ UÖ‡¡ A¥XYÖ A½eÛL «|f\ÖŸ. C‰LÛ[ S•‘ J£ AWNÖjL•?

ÚRYWÖNÖ

«μ‹R TeL• h½r|• EXL•

VÖ²TÖQ†‡¥ ÙTLÛ[ RÖeh• ÚLÖ†RÖTÖV«Á f½Í ”RjLÛ[ Ly|T|†‡\ ÙTÖ¿ÛT Uf‹RÖ h†‡VÄeh ÙLÖ|†‡£ef\ÖWÖ•. CÛR†RÖÁ ÙNÖ¥¦\‰ L·[Äeh «RÖÛ] ÚYÛX h|ef\‰ G|. C‹R ÚTÛV TÖ†‰ A‹R ÚTš TVT|ÚRÖ ÙR¡VÖ‰. B]Ö¥ CSR ÚTšeh G]] ‘WÖVp†R• ÙNš›\ÚRÖ ÙR¡VÖ‰. LV¥«³

ÚNÖÂVÖ«Á TÖYÖÛPÚV.. G• SÖyzÁ ÙTÖ¿“ VÖ¡P• R–ZŸ iyP‚eh UeL· YÖeL ¸ef\ÖŸL· GÁ\Ö¥, AYŸL· G• C]†ÛRe L֐TÖ¼¿• BºÛU ÙLցPYŸL· GÁ\ S•‘eÛL›XÖ? C¥ÛX, C¥XÚY C¥ÛX. EQÖ«WR†‡¼h ÚU¥ E“o NTÖL G‰°ÚU ÙNšV ˜zVÖR ÛLVÖXÖLÖR iyP•. “‡RÖL YzY• UÖ\XÖ• ÚTÖWyP• ÙRÖP£• GÁ\ TRjL· LÖ‡¥ «μf\‰. ÚTÖWÖyP• ÙRÖPW†RÖÁ ÚTÖf\‰. AR¼h† ÚRÛYVÖ] RÛXÛU• E£ YÖL†RÖÁ ÚTÖf\‰. LÖXLy P•RÖÁ RÛXÛUÛV E£YÖe hY‰ GÁ\ EÛUÛV U\‹‰ RÛXÛUVÖ¥RÖÁ LÖXLyP• E£ YÖ]‰ GÁ\ p‹RÛ] ‘ÛZÛV C• SÖ• «Pe iPÖ‰.

L‡Ÿ

J£ ÚTTŸ GjÚL fÛPehUÖ? G]eh J£ ÚTTŸ YÖpeL N¡VÖ] «£T•. jL· pWU• TÖŸeLÖU¥ CÁÄ• ÚTTŸ ÙRÖÛLÛVe iyz TWYXÖL ÛY†RÖ¥ CÁÄ• G†RÛ]ÚVÖ ÚTŸ YÖpTÖŸL·. J£ ÚTTŸ YÖpef¾ŸL[Ö GÁ¿ VÖÛWVÖY‰ ÚLyPÖ¥ fÛP†RÖ¥ YÖpÚTÖ• GÁf\ÖŸL·. YŸQÁ

ŒVÖV• GÁT‰ GÁ]ÙYÁÚ\ “¡Y‡¥ÛXÚVÖ A¥X‰ “¡‹‰• AR¼h BRWYe LW• ÙLÖ|eL ˜zV«¥ÛXÚVÖ ÙR¡V«¥ÛX. 1971 ¥ ÚT¡]YÖR†RÖ¥ G†R Û]ÚVÖ E›ŸLÛ[ CZ‹R YjL ÚRN†‡¼heiP CXjÛL ÚT¡] RÖL†‡Á ÙLÖ}W• “¡V«¥ÛX GÁ\Ö¥ ÚY¿ VÖ£eh “¡V ÚTÖf\‰?

ÚRYÁ

BypL· ®²fÁ\]YÖ A¥X‰ ®²RT|fÁ\]YÖ? DWÖÁ ¡ÂpVÖ Gf‰ ¦‘VÖ GÁ¿ TyzV¥ ºf\‰. G¥XÖ• ˜Í§• SÖ|L[. A‡¥ BoN¡VTP H‰–¥ÛX. ˜Í§• SÖ|L¸¥RÖÁ J£YŸ CW| ™Á\ RN֐RjLºeh TR«›¥ C£eh• sZ¥ E|. TXLÖX• Byp›¥

2011

C£SRÖ¥ FZ¥ H¼TyP‰RÖÁ ÙNš•. ATzÙVÁ\Ö¥ A‡ L| CWeL hQ˜·[ EXL• CY¼Û\o ÙNšfÁ\RÖ? C‹Re L£ÛQ E·[jL· GU‰ TeL˜• TÖŸÛYÛV† '‘¡†RÖÂVÖ°eh Y£ÛL R‹‡£‹R R–² ÚRpVeiyPÛU“ ‡£“YÖŸL[Ö? EÛU›¥ SÖPÖºUÁ¿ E¿‘]ŸL¸Á N‹‡“ N•T‹RUÖL pX «ÛPVjLÛ[ L£ÛQ E·[YŸL· GÁ\Ö¥ h½‘PXÖ• GÁ¿ ŒÛ]efÁÚ\Á. R–² ÚRpV iyPÛU“ ‡£“YÖŸL·. TÖWÖºUÁ\ E¿‘]ŸL[Ö] ‡£.UÖÛY ÚN]Ö‡WÖ^Ö ‡£ ~RWÁ LÖ‹RÁ AYŸL· “X•ÙTVŸ‹‰ ‘¡†RÖÂVÖ«¥ YÖμ• R–² UeLºPÁ J£ LX‹‰ÛWVÖPÛX 04.09.2011 OÖ›¼¿efZÛUVÁ¿ Jμjh e-petition ÙNš‡£‹R]Ÿ. C‰ LÚ\Ö Th‡›¥ E·[ AÙXÍPÖÁPŸ AYž›¥ AÛU‹‰·[ ÙNTÍ¡VÁ ÙNÁPŸ GÁ\ UPT†‡¥ C‹ŒL²° p½XjLÖ«¥ CP•ÙT¼\ ÚTÖŸe SP‹ÚR½V‰. AR¼h SÖÄ• ÙNÁ½£‹ÚRÁ. Ajh UeL¸Á YW° h¼\jL· ÙRÖPŸTÖL NŸÚRN rVÖ UPT• ŒÛ\U[«¼h C£‹R‰. ŒL²° BW•TUÖL ˜Á J£ ˆ] «NÖWÛQeh BRWY¸eh A½«†R¥ JÁ¿ «PTyz£‹R‰. TÖWÖºUÁ\ E¿‘]ŸL¸Á UÖ¿ ‘¡†RÖÂV AWÛN ÚYQz EÛWeh ‘Á]Ÿ 10 ÙRÖPeL• 15 Œ–P ÚL·« ÚSW• C£eh• GÁ¿. e-petition E£YÖeLTy|·[‰ Cjh JÁÛ\ h½‘P ÚY|• LX‹‰ÛWVÖP¥ GÁ¿RÖÁ AÛZ“ RV° ÙNš‰ EjL[‰ «TWj «|eLTyz£‹R‰. TÖWÖºUÁ\ E¿‘]ŸL¸Á EÛW BW•TUÖ]‰. LÛ[ T‡«|jL[. «TW• http://ep A‹R EÛW›¥ R–² UeLºeh H¼L]ÚY ÙR¡‹RY¼Û\†RÖÁ etitions.direct.gov.uk/petitions/14586 AYŸL· i½eÙLցz£‹RÖŸL·. SÖ[Ö‹R• SÖ• ÚL·«T|• GÁ\ CÛQVR[ ˜LY¡›¥ E· «PVjLÛ[†RÖÁ AYŸL· i½eÙLցz£‹RÖŸL·. CÛP›ÛPÚV UeL¸Á LWÚYÖN• AYŸL· EoNÖLT|†‡e ÙLցz£‹R‰. [‰. J£ XyN• T‡°L· ÚRÛY T|fÁ\]. GÁÂP˜• J£ ÚL·« C£‹R‰. B]Ö¥ ÚL·« ÚLyh• ŒÛX›¥ SÖÁ C¥ÛX HÙ]Á\Ö¥ UeL· CYŸL· ÙNÖ¥YÛRe ÚLy|e ŒÚWÖNÖ LWÚYp†R YQ• C£‹R‰ U¼\‰ ÚSW• T¼\ÖehÛ\. GÁÂP• C£‹R ÚL·« GÁ]ÙYÁ\Ö¥ R–² ÚRpVeiyPÛU‘¥ C£eh• ÙStr ÙTÖ¿eh‡¥ÛXVÖ? ™†R TÖWÖºUÁ\ E¿‘]WÖ] UÖÛY ÚN]Ö‡WÖ^Ö«P• 1977 VÖŸ C‹R «p‡W ‘¡VÁ? G] B• B| SP‹R ÚRŸR¦¥ ‘¡‹‡£‹R G¥XÖeLypLº• JÁ¿ eh• CYjL· A‰ C‰ GÁ¿ ÚNŸ‹‰ R–ZŸ «|RÛXe iyP GÁ¿ ÚTÖyz›y| UeL¸Á AÚUÖL ÚTšLÖy|Y‰ ÚLÖT•RÖÁ. B] YWÚY¼“PÁ ÙY¼½ÙT¼¿ CXjÛL YWXÖ¼½¥ R–²eLyp G‡ŸeLyp Ö¥ RÂÚV rPÛX›¥ C£eL GÁ\ ŒÛXÛV AÛP‹R A‹Re LÖX†‡¥ CYŸL· G¥ÚXÖ£• TVUÖš C£ehÚR. AªY[Yeh ÚNŸ‹‰ ÙNÁ] ˆŸ° R–ZŸL¸Á ‘WoNÛ]Lºeh R–´Z• RÖÁ ÚTÛV GjLÛP U]‡ÛX ˆŸ°. R–´Z• A¥XÖR G‹R†ˆŸÛY• SÖjL· H¼LÚTÖY‡¥ÛX GÁ¿ TÖWÖºUÁ\†ÛR TgÍL¡†‰o ÙNÁ\‰• AÁÛ\V RÛXYŸ Y[†‡yPÖj TÖ£jÚLÖ. A–ŸR¦jL†‡Á ULÁ RÛXÛU›¥ J£ ÚTÖWÖyPehμÛY AÛU†‰ ˆWÁ ÚTÖWÖP“\TyP‰• G¥ÚXÖ£• A½‹R «PV•.

R–Z¡Á AzTÛP E¡ÛULÛ[ R–² ÚRpVeiyPÛUTÖ¥ ÙT¼¿eÙLÖ|eL˜zUÖ...?

R–² TÖ.E. ULºeh R–² ÙR¡VÖRÖ•... TÖWÖºUÁ\ E¿‘]Ÿ A‰ °• R–ZŸ iy‚›Á VÖ² TÖ E«Á UL· VÖ²TÖQ• ÚTÖ]‡¥ÛXVÖ• R–² ÚTN† ÙR¡VÖRÖ•. C‰ GUeh “‡ R¥X. K£˜Û\ J£ iyP†‡¥ LÖX• ÙNÁ\ ÚUVŸ CÙTÖμ‰ ÚTrYÖŸ GÁ¿ i½V J£YÛW RÛXYWÖš ÛY†‡£‹R iyP ‚›Á YÖ¡rRÖÚ] C‹R TÖ E°•

B]Ö¥ CÁ¿ GªY[ÚYÖ ÚTÖWÖyPjLºeh ‘Á hÛ\‹R UeL¸Á YÖehLºPÁ ÙY¼½ÙT¼¿ "JÁ¿ TyP CXjÛL'' GÁ\ ˆŸ°eh· ÙNÁ½£ef\ÖŸLÚ[. AÁÛ\V ŒÛXÛUeh• CÁÛ\V ŒÛXÛUeh• A‰°• CYŸL[ÖÚX rR‹‡WUÖL SPUÖP ˜zVÖR TX®]UÖL ŒÛX›¥ C£eh• CYŸL· GTz R–ZŸL¸Á ‘WoNÛ] LÛ[ ˆŸ°LÛ[ ÙT¼¿†R£YÖŸL·. R–² UeL¸Á E¡ÛULÛ[ ÙT¼¿† RWÚTÖf¾ŸL· GÁT‰ G]‰ ÚL·«VÖL C£‹R‰.

U¼¿• UÖÛY ÚN]Ö‡WÖ^Ö AYŸL· ÚTr•ÚTÖ‰ «|RÛX“¦Lºe h• ~XjLÖ AWreh• CÛP›¥ SP‹R ÚTorYÖŸ†ÛR SP‹R LÖX†‡¥ CÛPeLÖX ŒŸYÖL†ÛRT¼½ ÚTp›£‹RÖŸ. EÛU›¥ A‹R CÛPeLÖX ŒŸYÖL• Y‹R LÖX†‡¥ N‹‡¡eLÖ TÖWÖºUÁ\†ÛR LÛX†‰ ÚRŸR¥ ÛY†R ÚTÖ‰ W‚¥ Byp›Z‹‰ Uf‹R TR«eh Y‹R‰ G¥ÚXÖ£eh• ÙR¡‹R «PV•. AÁ¿ “¦L· ÚTorYÖŸ†ÛR›¥ AÁ\ÖP UeL¸Á YÖ²eÛL ARÖY‰ CP•ÙTVŸ‹‡£‹R UeL¸Á CV¥“ YÖ²eÛL ‡£•“YÛR T¼½†RÖÁ ˜R¦¥ ÚTp]ÖŸL·. S¥©Ö ˜L‹RÁ. A‰ ŒÛ\ÚY\ÖÛUVÖ¥ RÖÁ AYŸL· ÚTorYÖŸ†ÛRÛV TfÍL¡†RÖŸ L·. ‘Á CXjÛL AWr “¦L¸Á J£RÛXTyNUÖ] ÚTÖŸŒ¿†R†ÛR —½ ÚTÖŸ ÙRÖ|†RÚTÖ‰ q] C‹‡V AWrL· ÚYzeÛL TÖŸ†R]. AÁ¿• é ÙRÖPŸTÖ] EjLºÛPV “¦L· i½V‰ R–ZŸL¸Á AzTÛP ‘WopÛ]LÛ[T¼½†RÖÁ. L£†‰eLÛ[† R¼ÙTÖμ‰ CÚTÖ “¦LÛ[ R–ZŸL¸P• C£‹‰ ÚY¿T|†‡ R–ZŸLÛ[ ÙRÖÛXÚTp YÖ›XÖL°• T‡° L֐TÖ¼½ «yÚPÖ• GÁ¿ EXL• ˜μY‰• TW“• CXjÛL AWpP• AÚR R–Z¡Á AzTÛP ‘WoNÛ]LÛ[†RÖÁ CÁ¿ i½eÙLցz ÙNš‰ ÙLÖ·[°• ˜z•. £ef\ÖŸL·. CYŸL[Ö¥ R–ZŸL¸Á AzTÛP‘WoNÛ]Lºeh ˆŸ° LÖQ ˜zUÖ] GÁT‰ RÖÁ G]‰ ÚL·«VÖL C£‹R‰. ”WÖV• Th‡eLÖ] LzRjLÛ[† R–ZŸL¸Á AzTÛP‘WoNÛ]LÛ[† ˆŸeL ˜zVÖR CYŸL[Ö¥ ÙRÖÛXÚTp›¥ T‡° ÙNšYR R–ZŸL¸Á C]‘WoNÛ]eLÖ] AWpV¥ ˆŸÛY ÙT¼¿eÙLÖ· ¼h ÙRÖPŸ“ ÙLÖ·[ ÚYzV [XÖ•. C£‹RÖ¨• GÁ]Ö¥ ÚLyL ˜zVÖU¥ «yP‰ LYÛXVÖL†RÖÁ C£ef\‰. CXeL• 020 7043 4314. - RÖÍ

Head Office: 9th Floor, Vista Centre, 50 Salisbury Road, Hounslow TW4 6JQ

0207 099 2400 National Centres BIRMINGHAM

ESOL with Citizenship

.. ..International ESOL Diploma . British Passport/ Naturalisation Indefinite Leave to Remain

(A1,A2,B1,B2,C1,C2)

Student Visa / Extension Test Spouse Visa / Extension Test Work Permit / Extension Test

3

. . . . . .

7 Washington Street Birmingham B1 1JR 01216339919

Courses from £200

Successfully trained over 35,000 students

Certificates within 20 days Multilingual staff

City & Guilds approved centre

LUTON

169 A, Dunstable Road Luton. Beds – LU1 1BW 01582723123

SHEFFIELD

Sorby House 42 Spital Hill, Sheffield S4 7LG 01143034303

SLOUGH

18-24 Stoke Road Slough, Berkshire SL2 5AG 01753722056

LEICESTER

Imperial House St Nicholas Circle, Leicester LE1 4LF 01163260248

NEWCASTLE

51-52 Victoria Avenue Whitley Bay,Tyne & Wear Newcastle Upon Tyne – NE26 2BA 01912525265

FREE INITIAL ASSESMENT

London Centres: Hounslow, Wembley, Kenton, Whitechapel, Camden, Holloway.


pg

4

nrg;nuk;gu; 09 – nrg;nuk;gu; 222011

xU Ngg;gu; TPjLÛ[ ‘Wr¡T‡¥ÛX GÁTÛR ÙR¡VT|†‰fÚ\Ö•.

YQeL•! F R I D AY, S E P T E M B E R 0 9 , 2 0 1 1 , I S S U E 1 5 3

AzTÛP E¡ÛULÛ[† RÖÛW YÖŸeL ˜zVÖ‰! DZ†R–² UeL· —‰ p½XjLÖ AWNÖjL†‡]Ö¥ ÚU¼ÙLÖ·[TyP C]T|ÙLÖÛX SPYzeÛLLÛ[ NŸYÚRN SÖ|L· R|†‰ Œ¿†R ˜VX «¥ÛX GÁ\ BRjL• EXL† R–² UeL¸P• E·[‰. CªY¼¿· h½TÖL ˜·¸YÖšeLÖ¥ T|ÙLÖÛXL¸¥ C‹‡V ÛUV AWNÖjL†‡¼h C£‹R ÚSWz† ÙRÖPŸ“T¼½ ˜Á]Ÿ TWYXÖL ÚTNTyP‰. ARÛ] E¿‡ ÙNš• YÛL›XÖ] RLY¥LÛ[ AÛU›¥ «ef§eÍ CÛQVR[• ÙY¸›yz£‹R‰. H¼L]ÚY R–²† RW“L¸]Ö¥ S•TTyP‰ ÚTÖÁ¿, C‹‡V TÖ‰L֐“ BÚXÖNLWÖLWÖL C£‹R G•. ÚL. SÖWVQÁ GÁTYÚW, R]‰ R–ZŸ «ÚWÖR ÚTÖef]Ö¥ C‹‡V ‘WRUÛW RY\Ö] BÚXÖNÛ]LÛ[ YZjf Y³SP†‡VRÖL°• «ef§eÍ RLY¥L· ÙR¡«efÁ\]. R–² UeLÛ[ ÙTÖ¿†RYÛW, CÛY JÁ¿• BoN¡V• R£fÁ\ ÙNš‡L[ÖL AÛUV «¥ÛX. C‹‡V ÛUV AWNÖ]‰, R]‰ “«NÖŸ AWpV¥ SXÁLÛ[ “\‹R·¸ «y|, DZ†R–ZŸ SXÁLÛ[ TÖ‰LÖeL ˜ÁYWÚY|• GÁ\ G‡Ÿ TÖŸ“ CÁ¿ R–² UeL¸P• C¥ÛX. C£‘Ä• T¥¦] UeL· YÖ² fÁ\, N]SÖVL «μ–VjLÛ[ JW[°eÚLÄ• U‡†‰ SPef\ C‹‡V AWNÖj L•, Cª«PV†‡¥, ÚU¼hSÖ|LÛ[ ÚTÖ¥ UÂRÖ‘UÖ] ¢‡VÖL ÙNV¼ T|• GÁ\ S•‘eÛL UÖ†‡W• CÁ]˜• E·[‰. A‹R YÛL›¥ C‹‡V AWreh AμRjLÛ[ H¼T|†‰• ÚTÖWÖyPjL· R–²SÖyz¥ ÚU¼ÙLÖ·[ T|fÁ\]. p½XjLÖ ÙRÖPŸTÖ] C‹‡V AWpÁ A„h˜Û\›¥ UÖ¼\• H¼TP ÚY|• GÁ\ L£†‰, C‹‡V “†‡É«L[Ö¥ CÚTÖ‰ ÙY¸›P T|f\‰. C‹‡V - p½XjLÖ ÙTÖ£[ÖRÖW E\°L¸¥ H¼T|• «¡N¥L· LÖWQUÖL°•, q]Ö - p½XjLÖ°eh CÛP›¥ A‡L¡eh• ÙS£eL• LÖWQ UÖL°• CªYÖ\Ö] L£†‰L· ÙY¸VÖfÁ\ ÚTÖ‡¨•, E·SÖyz¥ H¼Ty|Y£• L£†‰£YÖeL†ÛR C‹‡V AWr CXh«¥ “\‹R·¸«P ˜zVÖ‰. C‹ŒÛX›¥ DZ†R–² AWpV¥YÖ‡L·, C‹‡V AWpÛ] G^UÖ]ŸL[ÖL H¼¿e ÙLց| AYŸL· Cμ†R C쐓eh RÛXVÛNeh• ÙTÖ•ÛUL[ÖL UÖ¿YRÛ]•, GU‰ AWpV¥ A‘XÖÛNLÛ[ C‹‡V AWpÁ SXÁLºe h† RÖÛWYÖŸ†‰e ÙLÖ|TRÛ]• SÖ• AÄU‡eL ˜zVÖ‰.

ÚLÖÛP ˜ztr h¸Ÿ ÙRÖPjf «y|‰. B]Ö¥ YÖW C¿‡›¥ SPef\ «ZÖeLºehRÖÁ hÛ\«¥ÛX. CT «ZÖeLºeh ÚTÖ\‰eh• RVeLUÖš C£eh‰. HÙ]ÁPÖ¥ ÚTÖ]Ö¥ TPÙU|eÚLÖ„•, G|†RÖ¥ ÚTT¡ÛX ÚTÖPÚY„•, ÚTÖyPÖ¥ ‘WoNÛ]T|†‡\ BeLº• C£ef]•. pXŸ Uf²op AÛP«]•, ÚYÛ\ pXŸ ‘WoNÛ]eh Y£f]•. C‡ÛX GjLÛP ŒÛXTÖyPÛP SÖjL· «[jLT|†‡\•. AÛR jL· GTz G|eL¾ŸL· GÁTÛR ÙR¡VT|†‰jÚLÖ. ˜RXÖY‰ ÚTT¡¦£‹‰ CÛPeh YÖ\ ¼½ I•T†‡ ™Á\ÖY‰ ÚTTŸ YÛWeh• SÖjL· AyÛPTPUÖL N™L ŒL²°L¸¥ GjLÛP TP‘zTÖ[ŸL· G|†R TPjLÛ[ÚV ‘Wr¡†‡£ef\•. ÚRN†‡Á hW¥ TÖXÖ AQÖ, ™†R FPL«VXÖ[Ÿ pYSÖVL• IVÖ BfÚVÖ£eh C¿‡ YQeL• ÙN¨†‰• ˜LUÖL AYŸL[‰ TPjLÛ[ ‘Wr¡†RÛR «yPÖ¥ –h‡ VÖ°• GU‰ N™L†‡¨·[ NÖRÖWQ UÂRŸL¸Á TPjLÛ[ÚV AyÛPTPUÖL ‘Wr¡†‰·Ú[Ö•. AyÛP›¥ ‘Wr¡ef\‰eÙL] TPjLÛ[, AR¼h ÙTÖ¿TÖ] Bp¡VŸL· GÚRoÛNVÖLÚY ÙR¡° ÙNšf\ÖŸL·. AYŸLºeh H¼L]ÚY ÙR¡‹RYŸLÛ[ AYŸL· ÙR¡° ÙNš›\‡¥ÛX GÁT‰ ŒV‡VÖL E·[‰. C‡¥ AYŸL· ‘NfVRÖL C¥ÛX. B]Ö¥ pX ÚSW•, RjL[‰ TPjL· ÚTT¡¥ YW «£•TÖR pX¡Á TPjLº• ‘Wr¡UÖf\‰. AÛR «yPÖ¥ SÖjL· VÖÛW• ÚY|ÙUÁ¿ NtNXT|†‰YR¼LÖL

Why Sri Lanka matters all by the people of Sri Lanka themselves. Without it, there can be no justice for the wronged; no healing for the victims; and, in a country marred by decades of propaganda and censorship, no objective account of what really happened in 2009. All are essential for long-term peace.

Edward Mortimer "More than 300,000 people became the victims of the reckless disregard for international norms by the warring parties. Indeed, the conduct of the war by them represented a grave assault on the entire regime of international law designed to protect individual dignity." In April 2011, a panel of experts convened by UN Secretary-General Ban Ki-moon published this damning indictment of the Government of Sri Lanka (GoSL) and the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). The report, which focussed on events leading up to the end of the country's long-running civil war in May 2009, accused both parties of committing human rights violations, including war crimes and crimes against humanity. It called for an international investigation, noting that as many as 40,000 civilians could

have been killed in the final weeks of fighting, and that the majority of them died at the hands of the Sri Lankan army. The GoSL has vehemently rejected the report. Its version of events is one of triumph over terrorism - a humanitarian operation that rescued Tamils from a ruthless terrorist group consistently criticised by the UN and NGOs for employing suicide bombers, child soldiers, torture and extortion. But even hard-line GoSL supporters are now beginning to realise that war crimes allegations are damaging it and need to be addressed. The government's domestic commission of inquiry is flawed and toothless. Meanwhile, continuing abuses in the country make talk of reconciliation sound increasingly hollow. An independent investigation of allegations is acutely needed, above

Indeed, the conduct of the war by them represented a grave assault on the entire regime of international law designed to protect individual dignity. For those of us outside Sri Lanka, there is also much at stake. Mr Ban's panel made the deeply worrying statement that the "entire regime of international law designed to protect individual dignity" has been weakened by the GoSL's actions and perceived impunity. The government's scorched-earth tactics, the panel said, have "emboldened some to believe that these rules may now be disregarded in the cause of fighting terrorism". A month after the war ended, the Sri Lankan President visited Burma, reportedly to advise the generals there

HÁ NÖRÖWQ UÂRŸL¸Á TPjLÛ[ AyÛP›¥ ÚTÖ|f¾ŸL· G] jL· ÚLeLXÖ•. GjLºeh GjLÛP N™L†‡¥ C£ef\ JªÙYÖ£ UÂR£• YzYÖL† ÙR¡‰. AyÛPÛV AYŸL[Ö¥ AXjL¡efÚ\Ö•. AªY[°RÖÁ. C AyÛPTP†‰eh GμRT|f\ YN]jL·, C‡ÛX• pXŸ hÛ\ ‘zef\ÖŸL·. ‘¹Í ÙLÖtN• sense of humor eh CP• ÙLÖ|jL·!

é¡Á CÛQVR[• “‰ÙU£iyPT|f\‰. CÁÄ• J¡£YÖWjL¸¥ ARÛ] YZÛUVÖ] GU‰ ˜LY¡›¥ TÖŸÛY›PXÖ•. CÛQV†‡¥ TzeLeizV YÛL›¥ e-paper BL°• CÛQeL°·Ú[Ö•. A‰ ÚTÖ¥ facebook, twitter GÁT]Y¼½Á ™X˜• jL· é£PÁ ÙRÖPŸ“ ÙLÖ·[XÖ•. Facebook. Twitter, google+ ÚTÖÁ\ N™L YÛX†R[jL¸¥ jL· TÖŸ†‰ Wp†R «PVjLÛ[ jL· GjL[‰ TeLjL¸¥ TfŸ‹‰ ÙLÖ·[XÖ•. UyPef[TÖÁ G쉕 AXrYÖW• ÙRÖPŸ C‹R ÚTT¡¥ 100Y‰ AjL†ÛR Gy|f\‰. C‰ q¡V¥ SÖPLjL· ÚTÖ¥ A¿†‰ÙLÖyPÖU¥ JªÙYÖÁ¿• AÁ\ÖP YÖ²«Á ‘WoNÛ]LÛ[ AXrYRÖL AÛU‹RRÖ¥ AR¼ÙL] J£ YÖNLŸ TyPÖ[• C£ef\‰. UyPef[TÖÄeh EjLÛP NÖŸTÖL YÖ²†‰LÛ[ ÙR¡«ef\•. ÚYÛ\ GÁ]? —|• N‹‡T•

éLÖWÁL·+LÖ¡L·

on how to defeat their own insurgents. Turkish politicians have compared the Kurdistan Workers' Party (PKK) to the LTTE and suggested that the GoSL's actions could be a model for Turkey. And earlier this year, the GoSL held a military seminar on its victory, with representatives not only of repressive regimes in other developing countries but also of the US armed forces. The appeal of a 'Sri Lanka model', which includes impunity for both rece nt war crimes and current abuses, makes the country a threat to international pea ce and security. It should therefore attr act the attention of the UN Security Council. Failure to address this threat will only expose, once again, the weakn ess of the international system. Echoing reports on the UN's performance in Rwanda and Srebrenica, Mr Ban's Sri Lanka panel called on him to review the UN's own actions during and after the conflict. The UN has been criticised, inter alia, for not raising the alarm in autumn 2008, when it and other aid organisations were asked to leave the conflict zone, and for appearing to legitimise the GoSL's post-war conduct. The rest of the international commun ity did even worse. Just after the war, the states on the UN Human Rights Council (HRC) adopted a resolution congratulating Sri Lanka on its conduct. Countries including South Af rica, Brazil, India and Pakistan voted for it. Contrast this with the HRC's action on Libya earlier this year. At last, though, the tide appears to be turning. In recent weeks, the US has issued two warnings to the GoSL and a

Congressional Committee has recom mended suspending aid to Sri Lanka. The US reportedly plans to raise the situation at the HRC. Politicians in countries such as the UK and India have also hardened their rhetoric. But there is still a long way to go. Mr Ban says he needs authorisation from an intergovernmental body such as the HRC or the Security Council to set up an investigation. Yet, so far, neither body has even formally considered his panel's report. Nor has he officially asked them to do so. Chinese and Russian support for the GoSL is perceived as a major stumbling block. However, we should remember that, in 2005, China allowed the Security Council to refer war crimes in Darfur to the International Criminal Court, despite the two countries' significant oil and economic ties, and this February, both China and Russia voted to do the same with Libya. And even if those two countries do remain firm, that should not excuse others' failure to speak out. The international community failed to protect Sri Lanka's civilians in 2009. The least it can do now is insist on an international investigation Edward Mortimer is Senior VicePresident and Chief Programme Officer at the Salzburg Global Seminar and chair of the Sri Lanka Campaign for Peace and Justice. From 1998 to 2006 he served as chief speechwriter and then director of communications to UN SecretaryGeneral Kofi Annan. Courtesy: una.org.uk


pgnrg;nuk;gu; 09 – nrg;nuk;gu; 22

YPef¨·[ ÙNjÙLÖz - E·[†RÖ¥ ÙTÖšVÖ‰ JμfVY·! U¼¿ÙUÖ£ ÙS£eLzVÖ] ÚSW†‡¥ R–² SÖyz¥ J£ ˆeh¸“ SP‹‰·[‰. ˆeh¸† RYŸ ‡VÖf Bf«yPÖŸ. 21 YVÚR B] AY¡Á ÙTVŸ ÚRÖZŸ ÙNjÙLÖz. ÚRÖZŸ GÁ¿ RÖÁ AYŸ RÁÛ] h½‘yz£efÁ\ÖŸ, C£‹ RÖ¨• TX£eh UL[ÖL°•, CÛ[OŸLºeh RjÛLVÖL°• Bf«yPÖŸ. ÙNjÙLÖz - C‰YÛW AYŸ UeLºeLÖLÚY YÖ²‹RYŸ. ÙLÖ†RzÛUL[ÖL YÖ²‹‰ Y£• C£[ŸL¸Á YÖ²°¡ÛUeLÖL TÖ|TyPYŸ. CXjÛL›¥ SP‹R C] A³“ ÚTÖÛW Œ¿†R ÚY|• GÁ¿ ÚTÖWÖzVYŸ. U£†‰ YŸ ‘]ÖVe ÙNÁ «|RÛX ÙNšVTP ÚY |• GÁ¿ ÚTpVYŸ. J|eLTyÚPÖŸ «|RÛXe LÖL TÛ\ G|†‰ ˜ZjfVYŸ? ‡£ÙT£• “Š¡¥ ÚSÖefVÖ ÙRÖ³¼NÖÛX›¥ Lμ†R¿e LTy|e ÙLÖ¥XTyP A•‘LÖ°eLÖL ÚTÖWÖzVYŸ. TTÖyÛPo qŸhÛXeh• `ÚTÖšÍ`TP†ÛR G‡Ÿ†‰ ÚTÖWÖzVYŸ. CTz AY£ÛPV T¡UÖQjL· –L ÙT¡V‰. CÁÄ• A‡LUÖL «¡‹‰ ÙN¥XeizV‰. AYŸ RÁ 21 YV‰eh· pÛ\eh ÚTÖ] AÄT Y• ÙLցPYŸ. VÖÛW• ‡£‘ AzTR¼ h• LÖY¥‰Û\ÛV G‡Ÿ†‰ ÚTrYR¼h• TZeLTyPYŸ. C‹R p¿ YV‡¥ AYŸ —‰ TX YZehL· ÚTÖPTy|·[]. AYŸ A‹R YZe hLºeLÖL ‡UÁ\jL¸¥ H½ C\jf Y‹R YŸ. AYŸ YÖ²‹RÖ¨• UeLºeLÖL† RÖÁ YÖ²‹‡£eL ÚTÖfÁ\ÖŸ. AYŸ C\‹R‰• UeLºeLÖLÚY. G]ÚY, AYŸ YÖ²° C†ÚRÖ| ˜z‹R‰ GÁT‰ C†ÚRN†‡¼h ÚSŸ‹‡£eh• ÚT¡ZÚT. C‹R[«¥ ÙNjÙLÖz›Á ˆeh¸ “• AYÛW CZ‹R‰• U¼\ ˆeh¸“L¸¥ C£‹‰ ÚY¿Ty| Œ¼fÁ\‰. AYŸ S•–¦£‹‰ GTz ÚY¿TyPYŸ? S• ÛU ÚTÖXÚY CW†R˜• NÛRUÖL C•U ‚¥ EX« Y‹RYŸ. S•ÛU ÚTÖXÚY TÖN•, Sy“, AÁ“, LÖR¥, RÖšÛU GÁ\ EQŸopL· ÙLցPYWÖL† RÖÁ C£‹‡£eL ÚY|•. AY£eh «|RÛX EQŸop• ÚNŸ‹ÚR

C£‹R‰. A‰ G¥XÖY¼Û\• “\‹R·º• B¼\¥ ÙLցP‰• EÛU RÁÛU ÙLցP‰UÖL C£‹‡£efÁ\‰. S•ÛU ÚTÖXÚY ÚTW‚L¸¥ ’|SÛP ÚTÖyPYŸ? ‘WoNÖW TVQjL¸¥ Tjh ÙLցPYŸ? BŸTÖyPjL¸¥ ˜ZjfVYŸ? `ÚTW½YÖ[Á, NÖ‹RÁ, ˜£LÛ]† Šef¦P «P UÖyÚPÖ•` GÁ¿ S•ÛU ÚTÖ¥ RÖÁ ˜ZeL• ÚTÖyPÖŸ. ÙNP•TŸ 9 GÁ¿ AYŸLÛ[† Šef¦P SÖ· h½eLTyP‰ GÁ\°PÁ S•ÛU ÚTÖX RÖÁ AY£• TR½›£TÖŸ. B]Ö¥ A‹R ÙT£j ÙLÖ|ÛU SP‹‰«Pe iPÖ‰ GÁ¿ AYŸ E› ÛWe ÙLÖ|†RÖŸ. AYŸ ÙY¿• YÖV[«¥ ˜ZeLjL· ÚTÖP«¥ÛX. RÁ p‹RÛ] VÖ¨•, ÙNÖ¥XÖ¨•, ÙNVXÖ¨• A‹R ÚLÖ¡e ÛLLºeLÖL YÖ²‹‡£efÁ\ÖŸ. AR¼LÖ LÚY YÖ²ÛY ˜z†‰e ÙLց|• C£efÁ \ÖŸ. A‡¥ Uy|• AYŸ S•ÛU«P ˜¼½¨• UÖ¿Ty| Œ¼fÁ\ÖŸ. AY£eh CWyÛP U] ŒÛX C¥ÛX. AYŸ RÁ YÖ²eÛLÛV H¼ÙL ]ÚY UeLºeLÖL AŸT‚†‡£‹RRÖ¥ E›ÛWe ÙLÖ|T‰ h½†‰ G‹R NX]˜• C£eL«¥ÛX. S•ÛU ÚTÖX `C£‹‰ ÚTÖWÖP ÚY|•` GÁ¿ ÙNÖ¥¦e ÙLÖ·TYŸ A¥X. AYŸ C£‹RYÛW ÚTÖWÖz†RÖÁ YÖ²‹‡£efÁ\ÖŸ. LÖÛX p¼¿zeh• U‡V EQ°eh• CÛPÚV L£QÖŒ‡ LÖXYÛWV¼\ EQÖ «WR• C£‹RÖŸ GÁ¿ ÙNÖ¥¦e ÙLÖ·fÚ \ÖÚU. UÖÛX ÚSW «£‹‡¼h ÙN¥Y‰ ÚTÖ¥ ÙTÖ‰ iyPjLºeh ÙN¥¨• SÖ• L£QÖ Œ‡›¦£‹‰ GTz UÖ¿TyPYŸL·? 60 B|L[ÖL ÙLÖ·Û[Vz†R ÙNÖ†ÛR•, AWpV¥ ÙN¥YÖeÛL•, ˜R¥YŸ TR«ÛV • CZeL† ‰‚VÖR L£QÖŒ‡ J£ TeL•. 21 B|LÚ[ YÖ²‹‰«y| C†ÚRÖ| RÁ YÖ²eÛLÛV ˜z†‰e ÙLÖ·ÚYÖ• GÁ¿ E›ÛW CZ‹R ÙNjÙLÖz CÁÙ]Ö£ TeL•. C‡¥ SÖ• G‹R TeL•? HÚRÖ ÚSW†ÛR• EÛZÛT• R‹‰«yPÖ¥ ÚTÖ‰• GÁ¿

ŒÛ]†‰e ÙLց| C£efÁÚ\Ö•. N™L A‹ R͆ÛR•, h|•T E\°LÛ[•, SU‰ YÖ²eÛL ˜Û\LÛ[• TÖ‡eLÖU¥ J£ ÚTÖWÖyP YÖ²eÛLÛV YÖ²‹‰«P ˜zVÖ‰. G‹R TÖ‡“• C¥XÖU¥ GÁ] ÙNšÚYÖÚUÖ AÛR ÙNšÚYÖ• GÁ¿ L£‰Y‰ B¿R¨e LÖL BXV• ÙN¥YR¼h JTÖh•. AzTÛP ›¥ CÛY G¥XÖ• ÚNR• AÛP•ÚTÖ‰RÖÁ EÛUVÖ] ÚTÖWÖyP† ‡ÛN›¥ TV‚efÁÚ\Ö• GÁ¿ ÙTÖ£· Bh•. G‹R ÚNRÖW˜• CÁ½ C‹‡VÖ ÚTÖÁ\ J£ ÙLÖ|jÚLÖ¥ AWÛN G‡Ÿ†‰ ÚTÖWÖz SÖ• UeLÛ[e LÖ†‰«P ˜zVÖ‰. CZ“L· CÁ½ ÙY¼½L· C¥ÛX. ÙT¡V A‡LÖWjL· C¥XÖR NyPNÛT›¥ ˆŸUÖ]• ŒÛ\ÚY¼¿Y R¼ÚL J£ E›ÛWe ÙLÖ|eL ÚYz·[ ÙRÁ\Ö¥ DZ «|RÛX, R–²SÖy|† ÚRpV E¡ÛUL· G]R¼h G¥XÖ• G††Û] CZ“LÛ[o N‹‡eL ÚYz C£eh•. C‹R ˜Û\• ÙNjÙLÖzÛV “ÛReh• ÙTÖμ‰ S• U]NÖypÛV• ÚNŸ†ÚR “ÛR†‰«y| U¿SÖ¸¦£‹‰ S• AÁ\ÖP YÖ²«¥ A˜jf ÚTÖš«yÚPÖ•. —|• J£ ÙS£eLz Y£•. ˜R¥ B[ÖL SÖ• ˜L¦¥ GμR ÙRÖPjhÚYÖ•. —|• ‰P½eÛL, rYÙWÖyz, ‘WoNÖW TVQ•, ÙTÖ‰eiyP•, BŸTÖyP•, ÚTW‚, EQÖ «WR•, ˜ZeLjL· GÁ¿ s| ‘zeh• AWp V¥ L[•. ‘\h ÛLV¿ ŒÛX›¥ RÛXYŸL Û[e hÛ\ ÙNÖ¥¦e ÙLց| GTz•, ˜†‰hUWÁ, ÙNjÙLÖz ÚTÖÁ\YŸL· ˆeh ¸TÖŸL· GÁ\ S•‘eÛLPÁ SÖ• LÖ†‡£e L ÚTÖfÁÚ\Ö•. HÙ]Á\Ö¥ ÙNjÙLÖzL· «|RÛX EQŸopÛV G¥XÖY¼½¨• ÚUXÖ ]RÖL G„fÁ\ÖŸL·. RÁ ÙNÖ¥XÖ¨•, ÙNVXÖ¨•, p‹RÛ]VÖ¨• C†ÚRN†ÛR•, UeLÛ[• ÚSpefÁ\ÖŸL·. SÖ•?

ÙN‹‡¥ (Save Tamil CVeL•) SÁ½: g¼¿

Twin Towers and Genocide of Tamils By: Nadarajah Balasubramaniam (PFLT) It has been ten years since 19 Al-Qaeda terrorists hijacked four US passenger planes and ploughed them into the Twin Towers and the Pentagon. An estimated 3,000 were killed and thousands injured in the co-ordinated attacks. One can get emotional and hot about the past and present, but it is always time to move on. Generally trouble begins when minds are opened enough to look how 11 September 2001 has defined our world today and will continue to shape our future.

My 'e-mail Message' to BBC On Tuesday September 18, 2001 the Taliban, Afghanistan's ruling militia, declared a holy war against the United States. About three weeks later, on the 10th of November 2001, there was a BBC program, the subject being “Daisy cluster bomb, a sign of desperation.” ( questiontime@bbc. co.uk, newsnight@bbc.com) Mr MacShan, the then Parliamentary Secretary to the ministers of the State and the Labour Member of Rotherham was one of the panel members. When I went on the line, I was asked to send my views in an e-mail, the reason was the substance, but lack of time was the excuse given to me. I still have the print-out of my mail. Quote. “This is in response to Mr. Denis MacShame's comment, “They caused maximum destruction to human beings”

“ Sir, I think you are wrong. Let us sit back and see what happened on the horrible day. America has gigantic and unchallengeable economic and military power. Because of these America has no ending arrogance and its foreign policies are of double standards and horrible. These affected the whole world , especially the third world poor countries. America lacks the magnanimity one expects from the greatest world power. So someone thought that it was high-time that America was taught a lesson for her high-handedness and arrogance. The attack on September 11th was exactly that. The attack on the twin towers was on America's economic power and that on the Pentagon on its military power. It was a horrible and a massive task of destruction that the perpetrators never thought of the civilians. The euphoria that, “ the attackers killed 5-7 thousand innocent American civilians”, was created in the USA and carried on and on but no one came out with a credible analytical view why that happened? I have listened to so many discussions and read many articles but no one came out with the true story. The death of so many civilians shocked the world and every citizen rich and poor said prayers and at least felt sorry for those unfortunate ones. Simply, the tragedy happened only because of the hatred towards America. Only a few talk about the attack on Pentagon, even though 25% of their effort went on that. Now you know why Mr. McShame is not correct like many others When America bombs, do they worry about civilians? Now you see; they told the

world that they would use only the precision bombing with 94% accuracy and on precise targets , but they already started using Daisy cutter, a bomb of mass destruction. Their only concern is that no American should go home in body bags but hundreds of of poor Afghans can get blown into pieces . I am not a Muslim!” When I watched the collapse of New York's Twin Towers on television as it happened, it seemed like a distant tragedy. No Tamil in Eelam or elsewhere could have imagined that the events of September 11, 2001, thousands of miles away would drive our struggle for human right to end in a well planned- premeditatedgenocide. Thanks to the modern media; words, images and voices have enlightened the world. Further the appeal made by the Right Bodies and Right People, the Elderly and the Learned have created a genuine guilty consciousness in the minds of the world population, for knowingly or unknowingly supporting or tolerating the Sri Lanka Government criminal acts amounting to Genocide of Tamils. The game of Sri lanka government using the threat of terrorism to explain or try to justify the abuses, has gone stale and disgusting The timely and sincere declaration or genuine appeal of Ron Ridenour, the popular journalist who always dares to stand firm claiming, “ Besides using words in an effort to eradicate racism, inequality and wars, I have been an activist against wars, racism, chauvinism and for socialist solidarity.”, will make welcome changes in many socialist genuine

countries who value human Rights and expose the real face of imperialist forces. Hopefully the UNHRC members who voted in support of Sri Lanka, in May 2009 will think twice before again supporting Sri Lanka. Ron Ridenour said, “On this July 26 day of celebration, I call upon the Cuban government, as well as all members of the ALBA alliance, to return to the moral principles expressed by Fidel and Che and do the right thing by the Tamil people” Will India support the implementation of this report of the Expert panel in world councils, and answer the cries of the victims consistent with the noble spirit of the founding fathers of modern India or will it again trust the deceitful Rajapakse government to spin a web of deception on a trusting world. The UN Panel of Experts recommen ded that an appropriate international mechanism be established for investigating war crimes in Sri Lanka. Timely Wiki leaks have told the world, “After all Ban Ki Moon is not that bad personality. He has to find time to watch CH4 film. Even our PM Cameron has to watch the other half of the film before making any decision. Britain needs to make an unequivocal statement supporting this recommendation and follow it up with real pressure for an international investigation, without encouraging Sri Lanka government to use their LLRC which is flawed at every level: in mandate, composition and practice, as a carpet. (Note: Before this I wrote this 'Opinion' column under the pen or false name, Periasamy Kanthavel)

2011

5

é àƒèœ ¬èèO™ îõ¿õ àÁ¶¬íò£Œ GŸðõ˜èœ . . . 1st and Best Accountants Wembley ................. 07828 396 651 BBK Partnership Croydon ................... 020 8150 9950 Meera Arnold & Co Southgate ................ 020 8882 2333 Aananthi Acca [Rayners Park] Dr. Ratneswaran [Bromley] R. Ganeshalingam [Purley] Subramaniam [Eastham] Sinnakutty [Walthamstow] Babu [Thornton Heath] Sriskanthan [Kensal Rise] Vithuran [Croydon] Bobby [Sutton] P. Pathmanathan [Wembley]

Þ‰î ªõŸP숬î GóŠ¹õ¶ àƒèœ ¬èèO™î£¡ àœ÷¶.

é ªî£ì˜‰¶ ªõOõó àƒèœ îò¬õ  GŸAø¶. àƒè÷£™ º®‰î CPò ðƒèOŠ¬ð î¾ñ£Á Ü¡¹ì¡ «è†A¡«ø£‹. ï¡P. Name: Bank: A/C: S/C:

ORU PAPER HSBC 61429035 40-33-09


pg

6

nrg;nuk;gu; 09 – nrg;nuk;gu; 222011

ÜNòˆî£¡ «ð£A«ø£ñ£ ? ÙLÖ

vz;Zk; vz;zq;fs;; ahtpDk; ntw;wp! Mrpupah; FO: gpupj;jhdpah m. ,utp - kzp - mfpyd; khjtd; fdlh jah - mutpe;jd; - rpe;J gpuhd;]; rpwp N[u;kdp rNgrd; Rtp]; rae;jd; nghWg;ghrpupah; - Nfhgp kf;fs; njhlu;G ftp tpsk;guk; Nrhgdh mr;R ju;rpdp (fdlh) - ghD tbtikg;G ka+ud; - ngfpd; Kfg;G tbtikg;G seven zero graphics tpsk;gu tbtikg;G u[Ptd; - khah jkpo; vOj;JU cjtp Rujh aho;thzd; epjp - epu;thfk; epNtjh toq;fy; cjaFkhu;-rpth-gpufh];; cq;fs; njhlh;Gfl;F: njhiyNgrp (Tel) yz;ld; fdlh

020 7043 4310 416 613 2850

tN• ÚLÖT†‰PÄ• –h‹R LYÛX PÄ• CRÛ Gμ‰fÚ\Á. CT†‡ ›¥ TX˜Û\ Gμ‡o N¦†R JÁ¿ RÖÁ. ÙN«PŸL¸Á LÖ‡¥ HÁ —|• —|• Nji‡† ÙRÖÛXefÚ\Á GÁ¿ ÙR¡V «¥ÛX. LÖWQ•? J£ STÖÛN RÖÁ. J£e LÖXÖY‰ ÙTÖ½ RyPÖÚRÖÙYÁ¿ r•UÖ G„fÚ\]Öeh•. ÙNÁ\ Y£P• UÖ®WŸ SÖ¸Á ÚTÖ‰ UÖ®WŸ SÖºeLÖ] A½eÛL›Û] RÛXÛUo ÙNVX L• G] JÁ¿• AÛ]†‰XLo ÙNVXL• G] JÁ¿• ÙY¸›yz£‹R]. CW|• R–´Z «|RÛX“¦L¸¥ pÁ]†ÛRÚV TVÁ T|†‡›£‹R‰. A‰ ÙT£• hZT†ÛR Ue L· U†‡›¥ E| T‚V‰. AÚR NUV• SÖ| LP‹R AWNÖjL• UÖ®WŸ SÖºeLÖ] ÙNš‡›Û]† R‹‡£‹R‰. A‰ JÁ¿• hZ T†ÛR† R‹R‰ A¥X. CÙTÖμ‰ SÖÁ A½fÚ\Á ÙNš‡ JÁ¿ UÖ®WŸ SÖº• CWPÖL SÛPÙT\ ÚTÖf Á\‰ G]. H¼L]ÚY CXPÂ¥ `R–ZŸ «Û[VÖy| ÚTÖyz•' CWPÖL SÛP ÙT¼¿ «yP‰. A|†‰ UÖ®WŸ SÖ·. AÛR A|†‰ CÁÄ• GÁ]Á]ÚYÖ SÛPÙT\ ÚTÖfÁ\‰. CTzÙV¥XÖ• HÁ ŒL²f\‰ GÁ¿ ÙY•‘e fPefÁÚ\Á SÖÁ. C‰ HXÚY G‡ŸTÖŸ†R‰ RÖÁ B]Ö¥ CªY[° LÖyP UÖL A¥X. A‡LÖW ÚTÖyzVÖ CR¼he LÖW Q•? A¥X‰ `DÚLÖ' ˜yz ÚUÖ‰f\RÖ? A¥X‰ SÖÁ J£YÁ RÖÁ C£eLXÖ• GÁfÁ\ UUÛRVÖ? A¥X‰ TQ• ÙNšfÁ\ `T†‰' ÚYÛXL¸¥ C‰°• JÁ\Ö? CªYÖ\Ö] N‹RŸTjL¸¥ `CÁ]ÖÛW CÁ ]Ö¡Á E[YÖ¸' GÁ¿ ÙYh rXTUÖL AÛP VÖ[• LÖyz«y| ÚTÖš«PXÖ•. `EÛU UÂRŸLº•' Ae h¼\oNÖyÛP S•‘]Ö¥ ‘\h A|†R LÛR C¥ÛX. `CÁ]ÖÛW CÁ]Ö¡Á E[YÖ¸' GÁ¿ ÙNÖ¥ f\ ÚTÖ‰ A¥X‰ ‰ÚWÖf GÁ¿ A½«ef\

õ£›‰¶ 𮂰‹ ð£ìƒèœ! J£ TX®]• EjLÛ[ A³†‰ «PXÖ•!

Mf;fq;fs; kw;Wk; mQ;ry;topj;njhlh;Gfl;F:

J£ Njf¦›Á EÛUVÖ] TX• ARÁ A‡L TX®]UÖ] CÛQ‘¥ RÖÁ C£e f\‰. ARÁ U¼\ AÛ]†‰ CPjLº• Gª Y[° E¿‡VÖL C£‹RÖ¨• A¿‹‰ ÚTÖLe izV A‹R CÛQ‘Á TX†ÛR ÙTÖ¿†ÚR ARÁ TVÁ AÛU•. AÚR ÚTÖX J£ TX®]• J£ UÂRÁ «‡ÛV ŒŸQ›†‰ «|Y‰ E|.

gzpkid Kftup ORU PAPER G11 LOMBARD HOUSE 2 PURLEY WAY CROYDON, CR0 3JP kpd;dQ;ry;: info@orupaper.com ,izak;: www.orupaper.com

CWÖYQÁ YÖÁ “L² ÙLցPYÁ. T†‰ RÛX GÁ¿ ÙNÖ¥Y‰ iP AYÁ A½«Á A[°eho ÙNÖ¥YÙRÁ¿ i¿Y‰|. AÚR ÚTÖX EP¥ Y¦ÛU›¨•, ÚTÖ¡|• ‡\ ÛU›¨• iP CWÖUÛ]ÚV «VeL ÛY†RYÁ. ÚYRjL[ÖLy|•, LÛXL[ÖLy|• AY¼Û\ G¥XÖ• LÛW†‰e hz†RYÁ. LÛPp›¥ LÖU• GÁ\ TX®]†RÖ¥ AYÁ A³‹‰ ÚTÖ]ÖÁ. AYÄeh C£‹R A†RÛ] ÙT£ÛULº• iP AYÛ]e L֐TÖ¼\ ˜zV«¥ÛX.

njhiyefy; (Fax) yz;ld; 020 7043 4312 fdlh 416 438 7855

‘Oru Paper’ is a bi-lingual paper published from London by Jasmine Studio Ltd. on the 1st and 3rd Fridays of each month The views expressed are those of the contributors and do not reflect the views of editors or its publishers. All information including advertisements are presented in good faith. However the general public is informed that the publisher accepts no responsibility for any loss or damage whatsoever caused by errors or omissions.

J£ ÙT¡V LTÛXe L«²eL p½V ‰Û[ ÚTÖ‰•. A‰ ÚTÖX pX NUVjL¸¥ J£ UÂRÛ] A³eL AY]‰ J£ TX®]• ÚTÖ‰•. G†RÛ]ÚVÖ ‡\ÛUVÖ[ŸL·, SÖ• «V‹‰ ÚTÖf\ A[° «cV OÖ]• E·[YŸL· J£ TX®]†RÖ¥ JÁ¿–¥XÖU¥ A³‹‰ ÚTÖYÛR SÖ• S•ÛUo r¼½¨• TÖŸeLXÖ•. J£ CÛNe LÛXOŸ S¥X hW¥ Y[˜•, LŸ ]ÖPL CÛN OÖ]˜• E·[YŸ. YV¦Á, g ÚTÖŸ| BfV CÛNeL£«L¸¨• –L A£ÛU VÖL YÖpeLe izVYŸ. ÚLW[ÖÛYo ÚNŸ‹R AY£eh CÛQVÖ] UÖQYÛ] RÁ YÖ² SÖ¸¥ N‹‡†R‡¥ÛX GÁ¿ AY£ÛPV h£ YÖ¥ TÖWÖyPTyPYŸ. ATzTyP AYŸ RÁ hzTZeL• A†‰—½ ÚTÖ]RÖ¥ CÁ¿ Y¿ÛUVÖ¥ YÖ|f\ÖŸ. TXŸ LoÚN¡Lºeh BW•T†‡¥ AÛZ†‰ TÖŸ†R]Ÿ. ˜ÁTQ• YÖjfe ÙLց| A‡¥ hz†‰ LoÚN¡

ÚTÖ‰ SÖÁ –W| «|fÚ\Á. G‹R BRÖW˜• C¥XÖ‰ G‹R Œ¿Y¨• ÙNšVÖ‰ RÁÛ] A¥X‰ RÁ L£†ÛR G‡Ÿef\ÖÁ GÁTR¼LÖL ÙYh rXTUÖL E[YÖ¸,‰ÚWÖf GÁ\ TyPjLÛ[o syz«y| ÚTÖš «| YÖŸL·. SÖjL· GÁ] CWÖ„Y† RÖehRXÖ ÚU¼ ÙLÖ·fÁÚ\Ö•. SÖjL· AWpV¥ ÚYÛX RÖÁ ÙNšfÁÚ\Ö•. RÖVL• ÚRpV• RÁ]Öyp GÁ TRÛ] H¼¿eÙLÖ·fÁ\ GY£• CRÄ· ŽÛZVXÖ•. CeÚLÖyTÖ|L¸¥ «UŸN]• E·[YŸL· iP ÚNŸ‹‰ ÚYÛX ÙNšVXÖ•. AYŸL[‰ EÛZ“• TjL¸“• LÖX˜• AYŸL· VÖŸ GÁTRÛ]† ˆŸUÖÂeh•. AWp V¦P˜• LÖX†‡P˜•. A†RÛ]ÛV• SÖj L· «y|«|ÚYÖÚU!

êŸÁ ñ£Áè£è ⿶õ¶:

«ê«ò£¡

Œ¼L, R–²† ÚRpVÙUÁT‰ ÙY¿• ÙNÖ¥ A¥X A‰ GjL· EQŸ°, GjL· YÖ²°. SÖjL· ÚRÛYeh H¼T R–²† ÚRpV†ÛR ÚTNÚTÖfÁÚ\ÖUÖ? A¥X‰ `R–²† ÚRpVŸ' L[ÖL YÖZ ÚTÖfÁÚ\ÖUÖ? Cjh SPe fÁ\ LÖ¡VjLÛ[ TÖŸefÁ\ÚTÖ‰ `ÚRÛY eÚL¼T' R–Z† ÚRpV†ÛR ÚTrTYŸL[ÖLÚY SÖjL· C£efÁÚ\Ö•. AR]Ö¥†RÖÁ G‹R «UŸN]˜• C¥XÖU¥ SÖ| LP‹R R–´Z AWNÖjL†ÛR G‡ŸefÁÚ\Ö• UÖ®WŸ SÖÛ[ CWPÖL EÛPefÁÚ\Ö•.

TRÛ] E¿‡VÖL°• KŸUUÖL°• ˜ÁÙ] |†R‰. AÙTÖμÙR¥XÖ• ARÛ]e LYÂe L† RY½«yÚPÁ GÁ\ LYÛX CÙTÖ쉕 G]eh E| CÙTÖ쉕 R–Z†ÚRpV†ÛR «y|e ÙLÖ| eLÖ‰ ˜ÁÙ]|efÁ\ AÛU“eL· GÁ¿ pX E·[]. SÖ| LP‹R AWNÖjL•, RÛX ÛUo ÙNVXL•, AÛ]†‰XLo ÙNVXL•, EXL† R–ZŸ ÚTWÛY, ‘¡†RÖÂV R–ZŸ ÚTWÛY, UeL· AÛY.... CY¼¿PÁ CÁÄ• CÛQVeizV] E·[]. CÛY JÁÚ\Ö ÙPÖÁ¿ ÙS£jf AWYÛQ†‰ KŸ CXeÛL ÚSÖef TV‚†RÛY. ATz TV‚e LÖ«z¥ CÂVÖY‰ TV‚eL ÚY|•. B]Ö¥ SÖÁ J£YÚ] Œ¼ÚTÁ GÁ¿ VÖWÖ Y‰ J£ AÛU“ CRÄ· N†R• ÚTÖyPÖ¥ A‰ –L –L BT†‰. CXeh ÚSÖef G¥ XÖe h‡ÛWLº• KP ÚY|•. G¥XÖe h‡ ÛWLº• KP Y³ «P°• ÚY|•. SÖÁ UÖ†‡WÚU K|ÚYÁ GÁ¿ J£ h‡ÛW ŒÛ]† RÖ¥ A‰ T|h³eh· «μfÁ\‰GÁ¿ AŸ†R•. J¼Û\ehZ¥† ‰TÖef›Á LÖX• ÚTÖš«yP‰.T¥hZ¥ ’WjfL· Y‹‰«yP]. ÙLÖ¥«Á J£˜Û\ ÙNÖÁ]ÖŸ `J£ ÙUÖ³ GÁ\Ö¥ C£ SÖ|. C£ ÙUÖ³ GÁ\Ö¥ J£ SÖ|' ARÖY‰ pjL[• UÖ†‡WÚU GÁ\Ö¥ CX jÛL C£ SÖPÖh• pjL[˜• R–μ• GÁ\Ö¥ CXjÛL J£ SÖPÖLÚY C£eh•. C‰ ULÖ EÛUÛVo ÙNÖÁ]‰. A‰ Cjh• ÙTÖ£‹‰f\‰ SÖÁ J£YÁ Uy|ÚU Œ¼ÚTÁ GÁ¿ VÖÚWÄ• C¿U֐“e ÙLցPÖ¥ ‘[°L· R«ŸeL ˜zVÖR]. AYW YŸ R†‰Y†ÛR ÚT‚ G¥ÚXÖ£• ÚNŸ‹‰ ÚYÛX ÙNšÚYÖ• GÁ¿ ŒÛ]†RÖ¥ J£ÛU TÖ| C£eh•. A‰ ÙY¼½ÛV† R£•.

R–²†ÚRpV• ÙRÖPŸTÖL p‹‡efÁ\ AÛU “eL· GÁT‰ 1980L¸¥ rUÖŸ ˜T‰ AÛU “eL· C£‹R]. AY¼½¥ ÙT£•TÖXÖ]ÖÛY ÙNÖ¥X[«¨• ÙR¸Y¼¿• C£‹R]. C¿‡VÖL R–´Z «|RÛX“¦L· GÁ\ JÚWÖÙVÖ£ AÛU“† RÖÁ R–²†ÚRpV• GÁ

UÖ®WŸL¸Á RÛX›¥ ÛL ÛY†‰ AYŸ R• L]«¥ U]• ÛY†‰ R–Z† ÚRpV†‡Á BÛQ›Á ÙTVWÖ¥ SÖ• A|†R LÖXz G| †‰ ÛYÚTÖ•. A¥X ÙYÂ¥ G• A³° R«Ÿ eL ˜zVÖR‰.

SÖ¸¥ GjLÖY‰ «μ‹‰ fPTÖWÖ•. ‘Á G¥ÚXÖ£• AYÛWe i‘|YÛRÚV Œ¿†‡e ÙLցPÖŸL·. CÁ¿ ÙR¡‹RYŸL¸P• I•T‰ ¿ GÁ¿ YÖjfe hz†‰e ÙLց| C£ef\ÖŸ. AYÛWe LÖR¦†‰e L¥VÖQ• ÙNš‰ ÙLցP ÙT ˜zf\ YÛW RÖeh ‘z†‰ «y| JÚW hZ‹ÛRÛV G|†‰e ÙLց| AYÛW «y| ÚTÖš «yPÖ·. J£ UÖÙT£• CÛNeLÛXOWÖL EXf¼h A½˜LUÖf›£eL ÚYzV J£ STŸ, “LÚZÖ| TQ†ÛR• ÚNŸ†‰e h«†‰ ÙY¼½VÖ[WÖL C£‹‡£eL ÚYzV J£ STŸ CÁ¿ AÛPVÖ[–¥XÖU¥, BRW«¥XÖU¥ A³‹‰ ÙLցz£ef\ÖŸ. LÖWQ• JÚW J£ –LÙT¡V TX®]• Ly|TÖz¥XÖR hzTZeL•.

YÖL]• GÁ½£‹R J£YÛW J£ TX®]• GTz A³†‰ «yP‰ TÖ£jL·.

AÚR ST£PÁ ÚNŸ‹‰ YV¦Á Uy|• L¼¿† ÚRŸ‹R J£ LÛXOŸ CÁ¿ LoÚN¡Lºeh• ÚTÖf\ÖŸ, ®yz¥ hZ‹ÛRLºeh• YV¦Á zžcÁ ÙNÖ¥¦† R£f\ÖŸ. S¥X Y£UÖ]† ‰PÁ ÙL[WYUÖL h|•T†‰PÁ YÖ²f\ÖŸ. G]eh –L°• ÙR¡‹R J£ STŸ –L S¥ XYŸ. SÁ\ÖL Tz†RYŸ. S¥X “†‡NÖ¦. AWNÖ jL Yjf›¥ ÚYÛX›¥ C£‹RÖŸ. ÙNÖ‹R UÖš ®|, YÖL]• G¥XÖ• C£‹R‰. J£ NUV• CW| L•ÙTÂL¸Á ÚcŸL· YÖjf «¼¿ ÙT¡V XÖT• N•TÖ‡†RÖŸ. A‹R XÖT• AYÛW JÚWVzVÖL UÖ¼½ «yP‰. CTz JÚW SÖ¸¥ N•TÖ‡eL ˜z• ÚTÖ‰ UÖRÖUÖR• EÛZ†‰ N•TÖ‡eh• C‹R Y£UÖ]• AY£eh† ‰oN UÖL† ÚRÖÁ\ BW•‘†R‰. Yjf›¥ G¥XÖe LPÁLº• YÖjf ÚcŸL¸¥ ÚTÖy| SÐPUÛP ‹RÖŸ. G¥XÖ YjfL¸¨• eÙWzy LÖŸ|L· YÖjf A‡¥ TQ• G|†‰ ÚcŸL¸¥ ÚTÖyPÖŸ. STŸL· U¼¿• h|•T†‡]Ÿ A½°ÛWÛVe ÚL[ÖU¥ A|†RRÖL RÁ ÛTeÛL «¼¿ A‡¥ ÚTÖyPÖŸ. ‘\h ®yÛP• «¼¿ Y‹R TQ†ÛR A‡¥ ÚTÖyPÖŸ. G¥X֐ TQ†ÛR• CZ‹RÖŸ. LÛPp›¥ EP¥SX• LÖWQ• ÙNÖ¥¦ Yjf T‚ÛV• WÖÈ]ÖUÖ ÙNšRÖŸ. Y‹R WÖ«Py @T|, fWÖzyz G¥XÖY¼Û\ • iP A‡¥ ÚTÖyPÖŸ. G¥XÖ• ÚTÖš «yP‰. LPÁLÖWŸL· ÙRÖ¥ÛX RÖ[ÖU¥ FÛW «y| h|•T†‰PÁ KzÚTÖ]ÖŸ. CÁ¿ ŠW HÚRÖ J£ F¡¥ RÂVÖŸ Œ¿Y]• JÁ½¥ J£ p½V ÚYÛX›¥ C£ef\ÖŸ. –L°• LÐPT|f\ ÖŸ GÁ¿ ÚL·«TyÚPÁ. TÖ‰L֐TÖ] AW NÖjL E†‡ÚVÖL•, S¥X N•T[•, ®| YÖN¥,

AÚR ÚSW†‡¥ CÁÙ]Ö£ STÛW T¼½• TÖŸÚTÖ•. AYŸ G]eh E\«]£• iP. Tz“ fÛPVÖ‰. TWU NÖ‰. syrUUÖ] «cV jL· AYŸ RÛX›¥ H\Ö‰. NÛUV¥LÖWŸLº eh G|‘zVÖL ÚTÖYÖŸ. UÖYÖy|YÖŸ, LÖšL½ S¿ehYÖŸ, NÛ[ ÙNšYÖŸ. TX Y£PjL· CÛRÚV ÙNš‰ Y‹R AYŸ RÂVÖL NÛUeL ÙY¥XÖ• L¼¿e ÙLÖ·[«¥ÛX. ATzTyP UÂRŸ RÁ N•TÖ†‡V• ATzÚV ®y|ehe ÙLց| ÚTÖš UÛ]«›P• ÙLÖ|†‰ «|YÖŸ. A‹R N•TÖ†‡V†‡¥ JÚW ULÛ[ {oN£eh TzeL ÛY†‰, L¥VÖQ• ÙNš‰ ÙLÖ|†‰, Rj LºeLÖL J£ p½V ®yÛP• Lyze ÙLց| KW[° ÚN–ÛT• ÙNš‰ ÛY†‰e ÙLցz£ ef\ÖŸ. A¿T‰ YVÛR† Rցz• CÁÄ• A‹R ÚYÛXeh ÚTÖš ÙLցz£ef\ÖŸ. G‹ R† ‡\ÛU• C¥XÖ «yPÖ¨• EÛZ†‰ N•TÖ ‡†‰ ÙL[WYUÖL AYŸ YÖ²f\ÖŸ. G†RÛ]ÚVÖ ‡\ÛUVÖ[ŸL· RjL· ‡\ÛU L· AÛ]†ÛR• J£ TX®]†‡¼h T¦ ÙLÖ| †‰ A³‹‰ ÚTÖf\ ÚTÖ‰ ‘W†‡ÚVL ‡\ÛUL· G‰°• C¥XÖ«yPÖ¨• RjLÛ[ A³eLe izV TX®]jL· C¥XÖRYŸL· EÛZ†‰ J£ S¥X YÖ²eÛL YÖ²YÛR• S•UÖ¥ TÖŸeL ˜zf\‰. UÂRÄeh TX•, TX®]• CW|• C£ T‰ CV¥ÚT. TX®]ÚU C¥XÖRY]Öš C£ ‹‰ «|R¥ rXT˜• A¥X. B]Ö¥ A‹R TX®]• AYÁ YÖ²eÛLÛVÚV A³†‰ «|• A[° Y[Ÿ‹‰ «PeiPÖ‰. AYÄÛPV G¥XÖ SÁÛUÛV• A³†‰ «Pe iPzV ˆÛUVÖL UÖ½ «P AYÁ AÄU‡eLe iPÖ‰. BW•T† ‡¥ A‹R TX®]• ÙT¡V «cVU¥X GÁ¿• ˜μe Ly|TÖy|eh· C£ef\‰ GÁ¿• J£ Y£eh† ÚRÖÁ\ei|•. B]Ö¥ A‡¥ HUÖ‹‰ «PeiPÖ‰. ™Á\z U ÚLyP YÖU] Á LÛPp›¥ ™°Xh• ÚTÖR«¥ÛX GÁ \‰ ÚTÖX J£ NÖRÖWQUÖL† ÚRÖÁ¿• ˆV TZeLÚUÖ, TX®]ÚUÖ «ÍY¤T• G|eLÖU¥ TÖŸ†‰e ÙLÖ·ºjL·. ÚU¨• TzÚTÖ•.... - GÁ.LÚQNÁ


pgnrg;nuk;gu; 09 – nrg;nuk;gu; 22

âF™ «õ‡´‹ æŸÁ¬ñ ?

Nfhgp xU Ngg;gu; LP‹R OÖ›\Á¿ YPÚU¼h XPÂÁ “\ SLŸTh‡VÖ] aÚWÖ«¥ R–²† ÚRpVe iyPÛU‘Á SÖPÖºUÁ\ E¿‘]Ÿ L· LX‹‰ ÙLցP iyP• JÁ¿ H¼TÖ| ÙNšVTyz£‹R‰. RÖVL UeL¸Á R¼ÚTÖ ÛRV ŒXYW• h½†‰•, AYŸL[‰ YÖ²YÖRÖ W†ÛR ÚU•T|†RYR¼LÖ] ÚRÛYL· T¼½• CeiyP†‡¥ TÖWÖºUÁ\ E¿‘]Ÿ L[Ö] ‡£. ÚNÖUr‹RW• ÚN]Ö‡WÖNÖ (UÖÛY), ‡£.pYOÖ]• p½RWÁ BfÚVÖŸ EÛWVÖ¼¿ YÖŸL· G] A½«†R¦¥ h½‘PTyz£‹R‰. UPT• ŒÛ\‹‡£‹R‰ GÁTR]Ö¥ iyP ÛU‘]¡Á EÛWÛV ÚLyT‡¥, “X•ÙTVŸ N™L†‡¥, h½‘yP[° BŸY–£T‰ ÙR¡‹ R‰. AÛU›¥ SÛPÙT¼\ E·ºWÖypo NÛT† ÚRŸR¥L¸¥ iyPÛU“ ÙT¼½£‹R ÙY¼½ AYŸL· —RÖ] S•‘eÛLÛV A‡L¡† ‡£eLe i|•. AÚR NUV•, C‹‡V AWNÖjL† ‡Á E\ÛY SÖ|• “X•ÙTVŸ AÛU“Lºeh, AY¼Û\ iyPÛU“PÁ CÛQ‹‰ T‚“¡ UÖ¿ A½°¿†RTy|·[ÛU•, CªYÛU“ L· J£ ÚLÖyz¥ N‹‡eL ˜Û]YR¼LÖ] LÖWQUÖL AÛU‹‡£eLXÖ•.

AzTÛPe ÚLÖyTÖ|LÛ[ÚV ÚL·«eh E·[Öehf\ B]‹R NjL¡›Á LypPÄ•, “Ù[Öy AÛU“PÄ• iyPÛU“ CÛQ‹‰ ÙNV¼T|f\‰. CªYÖ \Ö] CÛQ“L· iyPÛU‘Á J¼¿ÛUe ÚLÖyTÖyÛP ÚL·«eh E·[Öehf\‰. CeiP†‡¥ P EÛWVÖ¼½V ÚU¼Tz C£ SÖPÖºUÁ\ E¿‘]ŸLº• “‡RÖL G‹R ÙYÖ£ RLYÛX• YZjL«¥ÛX GÁT‰ Ajh Y‹‡£‹RYŸLºeh HUÖ¼\†ÛRV¸† R‰. UeL· SÁh A½‹‰ ÛY†‰·[ «PVj LÛ[ EQŸop YNTP|e i½eÙLցz £‹RÖŸL·. UeL·T|• CÁ]¥LÛ[ «[efV YŸL·, ARÛ] R‚TR¼LÖ] G‹RÙYÖ£ Y³˜Û\ÛV• h½‘P† RY½«yPÖŸL·. yz ˜ZefVRÖL AÛU‹R EÛWL¸] Ö¥ ÚL·« ÚSW• ÚSW• T†‰ Œ–PUÖL hÛ\eLTyz£‹R‰. C‰ ÚL·«LÛ[† R«ŸTR¼LÖ] E†‡VÖL°• C£eLXÖ•. ÚL·«LÛ[ ÚLyTR¼h FPL«VXÖ[£eh ˜ÁÄ¡ÛUV¸eLTyPRÖ¥ ˜RXÖY‰ ÚL· «ÛV ÚLyh• N‹RŸT• G]ehe fÛP†R‰. UÖÛY ÚN]Ö‡WÖNÖÛY ÚSÖefV G]‰ ÚL·« CW| TÖWÖºUÁ\ E¿‘]ŸL¸]‰ EÛWL¸¨• AYŸL· AzeLz TÖ«†R 'C] Y³“, R–ZŸL· J£ R†‰UÖ] ÚRpV C]•, AYŸLºeh rVŒŸQV E¡ÛU E|' ÚTÖÁ\ ÙNÖ¼L· «PV†‡¥ iyPÛU‘]Ÿ GªY[° ŠW• EÛUVÖL E·[ÖŸL·

GÁTRÛ] ÙY¸T|†R ÚY|• GÁTRÖL AÛU‹‡£‹R‰. RÖVL•, ÚRpV•, RÁ]Öyp ¡ÛU ÚTÖÁ\ «PVjLÛ[ AzTÛPe ÙLÖ·ÛLL[ÖL Y¡†‰e ÙLց|·[RÖLe i½eÙLÖ·º• iyPÛU‘]Ÿ, ARÛ] R–² UeL· LX‹‰ ÙLÖ·º• AWjLjL¸¨•, ÚRŸR¥ «tOÖT]jL¸¨• ÙY¸T|†‡ Y‹RÖ¨•, ÙY¸VWjf¥, h½TÖL CWÖ^R‹ ‡¡L· UyP†‡¥ Cª«PVjL¸¥ E¿‡†RÁ ÛUÛV LÖy|Y‡¥ÛX GÁ\ h¼\oNÖyzÛ] SÖÁ ˜ÁÛY†ÚRÁ. AÛU›¥ ÙP¥¦›¥ ÚNÖÂVÖ LÖjfWÍ Lyp TÖWÖºUÁ\ E¿‘]Ÿ rRŸN]• SÖop VT]Ö¥ iyPTyP Gy| DZ†R–² AWp V¼ LypL· LX‹‰ ÙLցP CW| SÖ· iyP†‡¥ iyPÛU‘Á E¿‡V¼\ ŒÛX TÖ| ÙY¸TyP‰. CeiyP†‡Á C¿‡›¥ ÙY¸›PT|YR¼ÙL] RVÖ¡eLTyP AWpV¥ ˆŸ°eLÖ] AzTÛPL· T¼½V A½eÛL›¥ rVŒŸQV E¡ÛU T¼½eh½ ‘PTyz£‹RRÖ¥, ARÛ] Ajh LX‹‰ ÙLP pX AWpV¥LypL¸Á ‘W‡Œ‡L· G‡Ÿ†RÛU T¼½ ˜ÁÛ]V G]‰ Ly|ÛW›¥ (J£ ÚTTŸ 152) h½‘yz£‹ÚRÁ. ‡£. LÚ^‹‡WhUÖ£•, ‡£.rU‹‡WÄ• CÛQ‹‰ RVÖ¡†R CªY½eÛL›¥ DZ†R–² UeL¸Á rVŒŸQV E¡ÛU T¼½e h½‘PTyPRÖ¥ ARÛ]o pXŸ G‡Ÿ†RÚTÖ‰, Ajh SÛP ÙT¼\ YÖR‘W‡YÖRjL¸¥ UÖÛY ÚN]Ö‡ WÖNÖ G‰«R L£†‰• ÙR¡«eL«¥ÛX GÁT RÛ]• G]‰ ÚL·«›¥ h½‘yz£‹ÚRÁ.

C‹‡V AWNÖjL†‡Á E\ÛY SÖ|• “X•ÙTVŸ AÛU“Lºeh, AY¼Û\ iyPÛU“PÁ CÛQ‹‰ T‚“¡UÖ¿ A½°¿†RTy|· [ÛU•, CªYÛU“L· J£ ÚLÖyz¥ N‹‡eL ˜Û]YR¼LÖ] LÖWQUÖL AÛU‹‡£eLXÖ•. G]‰ h¼\oNÖyzÛ] U¿R¦†R ÚN]Ö‡ WÖNÖ, RÖjL· R–² UeL¸Á AzTÛP A‘XÖ ÛNL· «PV†‡¥ E¿‡VÖL C£TRÖL°•, ÙP¥¦eiyP†‡¥ LX‹‰ ÙLցP pX ‘W‡Œ‡L· G‡Ÿ“† ÙR¡«†RÛUVÖ¥ J¼¿ ÛUÛV ÙY¸T|†‰YR¼LÖL RÖ• TeoNÖŸ ‘Á½ ÙNV¼TyPRÖLe h½‘yPÖŸ. BRXÖ¥ rVŒŸQV E¡ÛUÛV Y¦¿†‡ A½eÛLÛV R†‰ R–² ÙLÖjfWÍ LypPÁ CÛQ‹‰ ÙY¸›P «£•T«¥ÛX G]°• ÙR¡«†RÖŸ. J£ AWpV¥YÖ‡eh¡V TÖ‚›¥ «PVjL Û[† ‡¡†‰, ÚL·«eh ÙTÖ£†R–¥XÖR «P VjLÛ[e h½‘y| AYŸ RÁÛ] ŒVÖVT |†‡e ÙLցPÚTÖ‡¨•, ÚN]Ö‡WÖNÖ°PÁ C‰T¼½ «YÖ‡†‰e ÙLÖ·[ G]eh N‹RŸT–£eL«¥ÛX. ÙP¥¦e iyP†‡¥ LX‹‰ ÙLցP Gy| R–²e LypL¸¥ R–ZWreLyp, R–´Z «| RÛX CVeL• (ÙWÚXÖ), DZUeL· “WypLW «|RÛX ˜Á]‚ (D‘BŸG¥G) rÚWÍ A‚, R—´Z UeL· «|RÛXeLZL•

(“Ù[Öy), R–ZŸ «|RÛXe iyP‚ BfV I‹‰ LypL· R¼ÚTÖ‰ R–² ÚRpVe iyPÛU ‘¥ AjL• YfefÁ\]. D‘BŸG¥G C¦£‹‰ ‘¡‹‰ ÙNÁ\ SÖTÖ A‚, “Ù[Öy C¦£‹‰ ‘¡‹‰ ÙNÁ\ DZ ÚRpV ^]SÖVL «|RÛX ˜Á]‚ (DGÁzG¥G) GÁTÛY R¼ÚTÖ‰ ˆ«W C‹‡V NÖŸ“ AÛU“L[ÖL E·[ ÚTÖ‡¨•, AzTÛP›¥ RÖVL• ÚRpV• - RÁ]Öyp¡ÛUe ÙLÖ·ÛLLÛ[ H¼¿e ÙLց|·RÖLe i½Y£TÛY. C‹ŒÛX ›¥, C‹R Gy|eLypL¸¥ R–²e ÙLÖjfWÍ Lyp UÖ†‡WÚU, CeÙLÖ·ÛLL¸Á AzT ÛP›¥ AWpV¥ ˆŸ° GyPTP ÚY|• GÁ\ L£†‡¥ E¿‡VÖL E·[ÛU Cjh LY]† ‡¥ ÙLÖ·[TP ÚYzVRÖL AÛUf\‰. R–²† ÚRpVe iyPÛU‘¥ AjL• Yfeh• R–ZŸ «|RÛXe iyP‚, “Ù[Öy GÁTÛY DZ†R–²UeL· rVŒŸQV E¡ ÛUeh E¡†‰ÛPVYŸL· GÁTRÛ] H¼¿e ÙLÖ·[Ö«z¥ CYŸL· G‹R AzTÛP›¥ iyPÛU“PÁ CÛQ‹‰ ÙLցPÖŸL· GÁ\ ÚL·« UeL· U†‡›¥ GμY‰ R«ŸeL ˜zVÖR‰. C‹R CP†‡¥RÖÁ ÚN]Ö‡WÖNÖ h½‘yP J¼¿ÛU GÁT‰ ÙY¿• HUÖ¼¿ E†‡VÖL† ÙR¡f\‰. Cjh iyPÛU“ h½ ‘|• J¼¿ÛU, ÚRŸR¥ iy|L¸Á ™X• RU‰ BN]jLÛ[† ReLÛYT‡¥RÖÁ Rjf›£ f\ÚR R«W, AWpV¥ A‘XÖÛNL· «PV†‡¥ C¥ÛX GÁTRÛ] Cjh h½‘yPÖL ÚY |•. TÖ¡V C]Y³ÛT G‡ŸÚSÖef Œ¼h• DZ† R–² UeL· U†‡›¥ ‘[°Lºeh hÛ\ «¥ÛX G]T‰ –h‹R ÚNÖLUÖ] ŒXYW•. ‘[°LÛ[ Feh«T‡¥ TÖ¡V Ne‡L· pW†ÛRVÖš C£efÁ\] GÁT‰• A½VÖR «PVU¥X. C‹R ‘Á]‚›¥ J¼¿ÛU GÁ\ UÖV† ÚRÖ¼\UÖ]‰ ÙY¸VÖL† ÙR¡• ‘[° LÛ[«P BT†RÖ]RÖL AÛU‹‰ «|f\‰.

iyPÛU“ h½‘|• J¼¿ÛU, ÚRŸR¥ iy|L¸Á ™X• RU‰ BN]jLÛ[† ReLÛYT‡¥RÖÁ Rjf›£f\ÚR R«W, AWpV¥ A‘XÖÛNL· «PV†‡¥ C¥ÛX GÁTRÛ] Cjh h½‘yPÖL ÚY|•. R–² AWpV¥ YÖ‡L¸] J¼¿ÛU ˜V¼p T¼½ R–ZWreLyp›Á ™†R RÛXYŸL¸¥ J£YWÖL°•, ‘]]Ÿ AeLyp›¦£‹‰ ÙY¸ ÚV½ R–ZŸ rVÖype LZL†‡Á RÛXYWÖL C£‹RY£UÖ] LÖXtÙNÁ\ ‡£. Y. SYW†‡ ]• AYŸL· AYW‰ “The Fall and Rise of Tamil Nation” GÁ\ ¦¥ i½VY¼Û\ Cjh h½‘|Y‰ ÙTÖ£†RUÖ]RÖL C£eh•. 'J¼¿ÛU GÁT‰ R–² UeL¸ÛPÚV CXh YÖL N‹ÛRT|†ReizV J£ ÙNÖ¥. J£ EV ¡V CXypV†‡Û] AÛPYR¼h J¼¿ÛU GÁ T‰ «£•T†ReLRÖL°• A†‡VÖYpVUÖ] RÖL°• AÛU•. B]Ö¥ Cjh·[ peL¥ GÁ]ÙYÁ\Ö¥, AWpV¥YÖ‡L· RU‰ ÚSŸÛU V¼\ G‡ŸTÖŸ“LÛ[ ŒÛÚY¼¿YR¼h•, Ue LÛ[ CXhYÖL HUÖ¼¿YR¼h•, J¼¿ÛU GÁ\ rÚXÖL†ÛRe RY\ÖL TVÁT|†‰f\ÖŸ L·. GR¼LÖL J¼¿ÛU ÚRÛYT|f\‰ G] UeL· A¡RÖLÚY ÚL·« G쐓f\ÖŸL·. RÛXYŸL· RUefÛPÚV ÙTÖ‰YÖ]RÖe LÖQT|• RTyP h½eÚLÖ·LÛ[ AÛPYR¼LÖL°• J¼¿ÛUT|f\ÖŸL·.' ‡£. SYW†‡]• h½‘y|·[‰ ÚTÖÁ¿ DZ† R–² UeL¸Á AWpV¥ A‘XÖÛNLÛ[ AÛPYÛR›y| AWpV¥ LypLº•, hμeL º•, RÂSTŸLº• J¼¿ÛUTy|o ÙNV¼T|T YŸL[ÖL C£‘Á, AWpV¼ iy|Lº• AR]zTÛP›¥ C£‹‡£eL ÚY|•. CÛQ° ˜R¦¥ R–² ÙLÖjfWÍ Lypeh•, R–ZWreLypeh• CÛP›¥ H¼Tyz£eL ÚY|•. B]Ö¥ Aª«R• C¥XÖU¥, AzTÛPe ÚLÖyTÖ|LÛ[ÚV ÚL·«eh E·[Öehf\ B]‹RNjL¡›Á LypPÄ•, “Ù[Öy AÛU“PÄ• iyPÛU“ CÛQ‹‰ ÙNV¼T|f\‰. CªYÖ\Ö] CÛQ“L· iyPÛU‘Á J¼¿ÛUe ÚLÖyTÖyÛP ÚL·« eh E·[Öehf\‰.

2011

7

é A¬ì‚°Iìƒèœ New Malden Ayngaran ............... 020 8949 6734 Megaa Superstore .. 020 8336 0061 Vaaniyan ................ 020 8605 0434 Murugan Kovil ....... 020 8942 4475 Vaishna Superfoods 020 8399 4488 Stoneleigh Amman . 020 8393 8147 Tooting Yhaal House ........... 020 8767 8585 Sharon .................. 020 8672 9353 Amman Kovil ......... 020 8795 4258 Niru Con.Store ........ 020 8672 3200 Prime Foods............ 020 8682 3777 Ayngaran .............. 020 8540 1500 Suvai Aruvi .............. 020 8543 6266 Adchaya .............. 020 8540 8192 Spice way ............... 020 8685 1122 Croydon Best Foods .............. 020 8684 6269 Haran Bros .............. 020 8686 2552 Chennai dosa ......... 020 8665 9192 Eelam Video ............ 020 8664 8351 Spice Land .............. 020 8667 1700 Lewisham Chandra .................. 020 8333 8680 Eelam Shop ............ 020 8690 6545 Katpagam .............. 020 8694 8810 AJ Video ................. 020 8691 8888 Sivan Kovil ............. 020 8318 9844 KRS ........................ 020 8297 9432 Eastham Seelans ................... 020 8471 5733 Sakthi Cash & Carry 020 8394 4560 Murugan Temple ..... 020 8478 8433 Station Super Store 020 8503 4711 Best Food .............. 020 8552 9578 Akilan Enterprise .... 020 8548 0033 Ilford Vinnayagar Kovil ..... 020 8911 8934 Nathan .................... 020 8514 1744 Angels .................... 020 8553 0490 Sri Supermarket ..... Edmonton New Kannan Stores 020 8884 4979 Sayas ...................... 020 8805 9529 Nagapoosani Temple 020 8884 3333 Walthamstow Vinayagar Kovil ....... 020 8527 3819 Kumarans .............. 020 7609 1912 Prabas ................... 020 8509 3322 Harrow Tsk food & Wine ..... 020 7622 4258 Eelavan .................. 020 8863 6160 Prabhas ................. 020 8866 0977 South Harrow F&W . 020 8423 6321 Best foods............... 020 8423 9933 Sambal Express ...... 020 8799 7171 Wembley Malar Super Market 020 8795 5797 Ganapathy C & C..... 020 8795 4627 Best foods............... 020 8900 0100 Vahizan Disc .......... 020 8795 0648 Ealing Amman kovil ........... 020 8810 0835 Greenford Ambiha ................... 020 8813 0967 South hall Thamilini C & C ....... 020 8606 9900 Duvaraka C & C ..... 020 8813 9126 Ruby Food Store .... 020 8813 9663 Ruby restaurant ...... 020 8574 4087 Luxmys C & C ......... 020 8571 4599 Tamilan C & C ......... 020 8561 8174 Lady Margret .......... 020 8571 4434


8

Affordable IT Support services for Businesses and medium size Companies

àƒèœ ªè£‹HÎ†ì˜ Hó„ê¬ùè¬÷ ï£ƒèœ èõQˆ¶‚ ªè£œ÷... èõ¬ôè¬÷ ñø‰¶ àƒèœ Mò£ð£óˆF™ ªõŸPò¬ì»ƒèœ. Do what you’re best at = Business We are best at = IT support

Hassle free option FREE Consultation

Call us on

020 7043 4318

IT SUPPORT let us look after it.


pgnrg;nuk;gu; 09 – nrg;nuk;gu; 22

õì‚èL¼‰¶ ªîŸ°õ¬ó c†Cò¬ì»‹ Þó£μõ G˜õ£è‹

CÛY R«W NŸYÚRN SÖQV Œ‡V†‡P –£‹‰ ÙT\TyP LPÁLºeLÖ] RYÛQ TQ†ÛR Ly|YR¼h•, A‡izV Yyz ®R†‡¥ ÙT\TyP q]e LPÁLÛ[ —[o ÙN¨†‰YR¼h•, AWpÛ\ ˜½LÛ[ «¼ TÛ] ÙNšV BW•‘†‰·[‰ Uf‹R CWÖ^ RÖ PLÖX ˜½Lºeho ÙN¨†R ÚY zV Yyz ®R˜• A‡L¡ef\‰. BLÚY LPÁ YÖjfe LPÁ AÛPeh• Y³˜Û\L· T¼½, R]‰ ˜μÚSW†ÛR• U†‡V Yjf›Á Bº]Ÿ AȆ ŒYÖy LWÖ¥ ÙNX«y|e ÙLցz£ef\ÖŸ ÚTÖ¨ ·[‰.

ÜóCò™ 𣘬õ Þîò„ê‰Fó¡

YPef¨·[ LÖ‚LÛ[ E¡ÛU ÚLÖ£• «QTTzYÙUÖÁÛ\, LÖ‚ A‘ «£†‡ AÛUor ÙY¸›y|·[RÖL RLY¥ L· ÙY¸Y£fÁ\]. CP•ÙTVŸ‹R UeL·, CW| UÖR LÖX† ‰· ATzY†ÛR ”Ÿ†‡ ÙNšV ÚY| ÙU] LÖXeÙL|°• «‡eLTy|·[‰. CXYNUÖL E¿‡o NÖÁ½R² YZjLT |• GÁf\ YÛL›¥, ŒX ATL¡‘¼LÖ] ÙTÖ½ÙVÖÁ½Û] «¡ef\‰ pjL[ ÚRN•. C¿‡ ÚTÖ¡¥ ÙLÖ¥XTyP T¥XÖ›We LQeLÖ] R–ZŸL¸Á ŒXjL· E¡ÛU ÚLÖWTPÖUÚXÚV AWN RW‘]Ö¥ r®L¡ eLT|• ATÖV• E£YÖf·[‰.

G•–P• G¥XÖÚU C£ef\‰. YÖ£jL· ˜R§| ÙNšVÙY] pjL[ ÚRN• i« AÛZ†RÖ¨•, ÚU¼hXf¥ H¼Ty|·[ ÙTÖ£[ÖRÖW ÙS£eLzLº• LPÁ rÛULº•, C‹‡VÖ-q]Ö«¥ A‡L¡eh• TQ®eL˜•, Y[Ÿop ®R†‡¥ H¼T|• ®²op•, ÙT¡V ˜R§|LÛ[ CXjÛLeh· ÙLց| YWÖ‰. AÚRÚYÛ[, E·[L CPÙTVŸ°eh E·[Ö]YŸL¸Á LÖ‚L· EyTP, R–²SÖyz¥ RtN• “h‹R H\†RÖ[ CW| CXyN• R–² UeL¸Á LÖ‚Lº• AWNÖ¥

ATL¡eLT|• ŒÛX H¼TPÚTÖf\‰. H¼L]ÙY T†RÖ›W• HeLŸ ŒX•, ™ŠŸ fZeh Th‡›¥ AWNÖ¥ LT¹LW• ÙNšV Ty|·[‰. ÚUX‡LUÖ] ‡£UÛX UÖYyP† ‡¨·[ 1000 HeLŸ LÖ‚LÛ[ RÂVÖ£eh «¼TÛ] ÙNš‰, A‡¦£‹‰ ÙT\T|• Œ‡›Û, ‡£UÛX ‰Û\˜L A‘«£† ‡eh ÙNX«P ÚTÖYRÖL AWr i¿f\‰. B]Ö¥ «¼TÛ]›¦£‹‰ ÙT\T|• TQ•, A•TÖ‹ÚRÖyÛP ‰Û\˜L «¡YÖe L†‡¼h J‰eLTyPÖ¥, VÖWÖ¨• ARÛ] R|†‡P ˜zVÖ‰. Œ‡VÛUopÁ 2011 Bz¼LÖ] AÛW Vց| A½eÛL›¥, ˜R¥ 5 UÖRjL¸¥ UP|• 410.7 ‘¥¦VÁ ¤TÖÛY LP]ÖL ÙT¼¿·[RÖL h½‘PTy|·[‰. C‡¦ £‹‰, 231.3 ‘¥¦VÁ ¤TÖÛY, H¼L]ÚY ÙT¼\ LPÛ]o ÙN¨†R TVÁTy|·[‰. A•TÖ‹ÚRÖyÛP ‰Û\˜L ŒŸUÖQ† ‡¼h q]Ö«P–£‹‰ 307 –¥¦VÁ ÙPÖXŸ LÛ[ LP]ÖL ÙT¼¿, ˜R¥LyP T‚ ”Ÿ†‡VÖf 10 UÖRjL· LP‹RÖ¨•, LT¥L· CÁ]˜• Ajh YW«¥ÛX. ‰Û\˜L YÖ›¦¥ CÛPU½†‰ Œ¼h• TÖ¡V L¥ÙXÖÁÛ\ EÛPeL, 10.3 –¥¦ VÁ ÙPÖXŸLÛ[ LP]ÖL† R£UÖ¿ q]Ö «P• ÙLtpe ÙLցz£ef\‰ pjL[ ÚRN•. RW• hÛ\‹R ÙT¼Ú\Ö¥ C\ehU‡VÖ¥ 20 ÚLÖz ¤TÖ SyP• H¼TyPÚRÖ|, Uf‹R ¡Á CÁÄÙUÖ£ ÙY·Û[ VÖÛ]VÖ] – ËÁ XjLÖ «UÖ] ÚTÖehYW†‰ Œ¿Y]•, 73 ÚLÖz ¤TÖÛY «μjf «yP‰. A†ÚRÖP h†RÛLeh YÖjLTyP «UÖ]jL¸¼LÖ] YÖPÛLÛV ÙN¨†R ˜zVÖR ÛLV¿ ŒÛX›¥ AWr C£ef\‰.

hzULÁ J£Y¡Á RÛXeh¡V Y£UÖ] †ÛR 4000 ÙPÖXŸL[ÖL, C‹R Y£P C¿‡eh· EVŸ†‰ÚYÁ G] ÙY¸SÖy| ˜R§yPÖ[ŸLºeh R•TyPUz†R Uf‹R CWÖ^TeN«Á, LÖ‚LÛ[ «¼¿e LÖNÖeh• s†‡W†ÛR Œ‡ Œ¿Y]jL· “¡‹‰ ÙLÖ·º•.

R–ZŸL· ”Ÿ®LUÖ] YÖ²‹R N•”Ÿ ‘WÚRN†‡¦£‹‰, AYŸLÛ[ «WyzVz†‰, Ajh A]¥ –Á ŒÛXVÙUÖÁ½Û] AÛUeh• JT‹R†‡¥, C‹‡VÖ°PÁ LP‹R 6B• ‡L‡VÁ¿ ÛLoNÖ†‡y|·[‰ CXjÛL AWr. C‹‡V AWp¼ho ÙNÖ‹RUÖ] ÚRpV A]¥ –Á L•T (NTPC) Œ¿Y]† RÛXYŸ A£ÚW֝•, CXjÛL –ÁNÖW NÛT›Á RÛXYŸ «UXW†] AÚT«eW˜• C‹R 500 –¥¦VÁ ÙPÖXŸ EPÁTzeÛL›¥ JT–y|·[]Ÿ. –Á E¼T†‡ ŒÛXV• AÛUeh• T‚ A|†R Y£P• BW•TUÖf, 2017 BP [«¥ ˜zYÛP• G]e i\T|f\‰. ˜R¥LyPUÖL 250 ÙULÖÚYÖy –Á E¼T† ‡eLÖ] ŒÛXV• ŒŸUÖ‚eLT|f\‰. NUTjh GÁf\ AzTÛP›¥ E£YÖ] EPÁTzeÛL›¥, BW•T LyP ˜R§| C‹‡ VÖ«¦£‹‰ ÙT\T|• ÚTÖ¥ ÙR¡f\‰. CWPÖ• LyP 250 ÙULÖYy –Á E¼T†‡ ŒÛXV†‡¼LÖ] Œ‡ÛV CXjÛL AWr YZjLÖ«yPÖ¥ ARÁ ˜μÛUVÖ] Tjh C‹‡VÖ«¼ÚL ÙN¥¨• YÖš“|. B]Ö¨• 300 ÙULÖYy –Á E¼T†‡ ÙNš• ŽÛWoÚNÖÛX ŒÛXV†‡¼h, LPÄ

2011

9

R« “¡‹R q]Ö, N•”¡¥ E· ŽÛZ UÖÙYÁ¿ ÙR¡V«¥ÛX. CÛY R«W E¼T†‡VÖh• –ÁNÖW†‡ Û] TVÁT|†R, ÙRÖ³¼NÖÛXL· Œ¿YTP ÚY|•. BLÚY ÙY¸SÖyP ÚSWz ˜R§|L· CXjÛLÛV ÚSÖef SLWÖ«yPÖ¥, E·ºŸ ÚRÛYLºeÚL C‹R –ÁNe‡ TVÁT|† RT|•. G•–P• G¥XÖÚU C£ef\‰. YÖ£jL· ˜R§| ÙNšVÙY] pjL[ ÚRN• i« AÛZ †RÖ¨•, ÚU¼hXf¥ H¼Ty|·[ ÙTÖ£[ÖRÖW ÙS£eLzLº• LPÁ rÛU Lº•, C‹‡VÖ-q]Ö«¥ A‡L¡eh• TQ ®eL˜•, Y[Ÿop ®R†‡¥ H¼T|• ®²o p•, ÙT¡V ˜R§|LÛ[ CXjÛLeh· ÙLց| YWÖ‰. ÚYÛX›¥XÖ† ‡PÖyP•, EQ° ÙTÖ£yL¸Á «ÛX A‡L¡“ ÚTÖÁ\ÛY TÖ¡V YÖ²YÖRÖW ÙS£eLzLÛ[ UeL· U†‡›¥ E£YÖeh• ÚTÖ‰, ÚTÖŸ ÙY¼½ TW“ÛW U¼¿• A]¥ –ÁŒÛXV ŒŸUÖ‚ “eL· ÚTÖÁ\ÛY h½†‰ AeLÛ\V¼¿ C£TÖŸL· ÙTÖ‰ UeL·. TX SÖ|L· RU‰ EQ° TPjL¸Á H¼¿U‡ÛV Uy|T|†‰YRÖ¥, EQ° RÖÂVjL¸Á «ÛX EXL N‹ÛR›¥ A‡ L¡TRÖL LYÛXVÛPfÁ\ÖŸ EXL Yjf ›Á RÛXYŸ. BLÚY UeL¸Á AÁ\ÖP A†‡VÖYpV† ÚRÛYLÛ[ ”Ÿ†‡ ÙNšV ˜zVÖR Byp VÖ[ŸL· —‰, UeL· «N]UÛPYÛR R|eL ˜zVÖR ŒÛXÙVÖÁ¿ C E£ YÖh•.

CÛY R«W NŸYÚRN SÖQV Œ‡V†‡P–£‹‰ ÙT\TyP LPÁLºeLÖ] RYÛQ TQ†ÛR Ly|YR¼h•, A‡izV Yyz ®R†‡¥ ÙT\TyP q]e LPÁLÛ[ —[oÙN¨†‰YR¼h•, AWpÛ\ ˜½LÛ[ «¼TÛ] ÙNšV BW•‘†‰·[‰ Uf‹R CWÖ^RÖ Œ‡o peL] SPYzeÛL›¥ ˆ«WUÖL D|T|• fÚWeL•, AVŸXÖ‹‰ ÚTÖŸ†‰eL¥ U¼¿• ÍÙT›Á SÖ|L· ÚTÖÁ¿ , CXj ÛL›¨• AªYÖ\Ö] ÙTÖ‰o ÙNX®] †‡¥ ÙYyzÛ] ‘WÚVÖfeL AWr ˜¼ T|YRÖL G‡ŸeLypL· h¼\• rU†R BW•‘†‰·[]Ÿ. BLÚY, YP fZef¥ BW•TUÖf·[ CWÖ„Y ŒŸYÖL UVUÖeh• SPYzeÛL L·, C ÙRÁÂXjÛLÛV ÚSÖef SLŸ‹‰, Jy| ÙUÖ†R UeL· —‰• J|eh ˜Û\ÛV LyP«²†‰ «P ÚTÖf\‰

è¬ì MŸð¬ù‚° à‡´ North London Þ™ Off Licence Grocery Shop MŸð¬ù‚°œ÷¶.

«ñôFè MðóƒèÀ‚° àì¡ ªî£ì˜¹ ªè£œ÷¾‹.

n

North Londo

Kugan:020 8346 1003


pg

10

nrg;nuk;gu; 09 – nrg;nuk;gu; 22

Mouse äˆ ªî£´õ£¡«ù¡

èõ¬ôŠ ð´õ£«ù¡

S®] ÙRÖPŸTÖP¥, EXL r¼\[ÛY E· [jÛLeh· APehY‰ÚTÖX Y‹‰ «yP‰. A°ÍÚW¦VÖ«¥ E·[ ÚT†‡eh hZ‹ÛR ‘\‹‰ 5 Œ–PjL¸¥ ‘ÁXÖ‹‡¥ E·[ TÖyzeh, ÛL†ÙRÖÛXÚTp›¥ TP• G|†‰ ˜LŽÖ¦¥ (Face Book) C¥ RWÚY¼\• ÙNš‰ AĐ“YÚRÖ|, AYÚYÖ| LÛReLeizV RÖL°• E·[‰.

˜LŽÖ¦¥ ÚRÖyP• ÙNšY‰, ‘WÖ‚ L· Y[ŸT‰ GÁ\ «Û[VÖyz¥ R•ÛU U\‹‰ U‚†‡VÖXe LQef¥ D|T|•, ÙTL· A‡L•. ®yz¥ E·[ ÚRÖyP† ÛRTWÖU¡TÛR «P ˜LŽÖ¦¥ E·[ ÚRÖyP†ÛR TWÖU¡TR¼h•, R‚«| YR¼h•, LÖšL½ BšY‡¨•, U£‹‰ AzT‡¨• A‡LUÖ] ÚSW†ÛR ÙNXY³ TÚRÖ|, ÚRÖyPÚYÛXeh ER«ÙNš YR¼h G] U¼\ ˜LŽÖ¥ STŸLºeh• AÛZ“«|f\ÖŸL·. “X•ÙTVŸ SÖ|L ¸¥ CTz ÚSW†ÛR ÙNXY³T‰ SÖL¢ L• GÁ¿ ŒÛ]ef\ÖŸLÚ[Ö GÁ]ÚYÖ.

SÖ• C¥XÖ SÖ| C¥ÛX, B]Ö¨• SUeÙL] J£SÖ| C¥ÛX GÁ¿ (TWÚRpL· ÚTÖX) TW‹‡£eh• SÖ• J£YÚWÖ| J£YŸ ÙRÖPŸ“ ÙLÖ·YR¼h•, GU‰ JÁ¿«yP NÚLÖRW†‡Á ‘·Û[LÛ[•, AYŸL¸Á «£“ÙY¿“eLÛ[•, GU‰ ‘·Û[L· iP A½‹‰ ÙLÖ·YR¼h•, ˜L• TÖŸ†‰ E\YÖ|Y¼h• S®] ÙRÖPŸTÖP¥ ER° f\‰. G¥XÖ• SÁ\ÖL C£‹RÖ¨• BP† ÙR¡VÖRYÁ ÚUÛP N¡›¥ÛX GÁ\ UÖ‡¡ CRÁ ETÚVÖL†ÛR ‘WÚVÖN]UÖLe TÖ«eLÖ‰. r|R‚eh· ÛL ÛY†RYŸ ÚTÖX AY‡T|• h|•TjLº• E|.

CÛR«P pXŸ RU‰ ÙTV¡¥ ˜LŽÖ¥ JÁ Û\†‡\‹‰ ÛY†‡£TÚRÖ|, ÙRÖ³¥ ŽyT A½° C¥XÖR R]‰ UÛ]« A¥X‰ LQYÁ ÙTV¡¨• ˜LŽÖ¥ JÁÛ\† ‡\‹‰, AÛR• RÖÚU SP†‰f\ÖŸL·. h|•T†‡¥ HÁ ®‘WoNÛ] GÁ¿ U¼\ YŸÚTNÖU¥ C£‹RÖ¨•, EÛU›¥ C‰ J£ AÛPVÖ[†‡£y|eho NUUÖ]‰. HÙ]Â¥ C‡¥ AYŸ L£†‰oÙNÖ¥¨• ÚTÖ‰•, «£T• (like) ÚTÖ|• ÚTÖ‰• U¼\YŸL· AYŸL[‰ UÛ]«ÚVÖ A¥X‰ LQYÚ]Ö ÚTÖ|YRÖLÚY ŒÛ]TÖŸL·. C‰ pX h|•TjL¸¥ ÚRÛY›¥XÖR ‘WoNÛ]Lºeh LÖW‚VÖhf\‰.

Rfp (xUNgg;gUf;fhf)

°†ð£Œ ô‡ì¡... LÛX UÖ(UÖ)U‚›Á ÚTyz

T‡¥. ÙNÖ‹R ÙTVŸRÖÁ. A‹R ÙTVÛW SÖÁ ‘\‹R‰ÚU G]eh SÖÚ] ÛY†R ÙTVŸ. LÖWQ• UÂRÁ LU\ÖÛY L| ‘z†‰ TP• G|TR¼h ˜Á]ÚWÚV TÖ•“ TP• G|eL† ÙRÖPjf«yP‰. AÛR TÖŸ† ‰†RÖÁ UÂRÁ LU\ÖÛY L| ‘z†‰ TP• G|†RÖÁ ‘Á]Ÿ ®zÚVÖ LU\ÖÛY L| ‘z†‰ pÂU֐TP• G|†‰ LÛXÛV Y[ŸeL† ÙRÖPjf]ÖÁ. G]ÚYRÖÁ LÛX —‰• LU\Ö —‰• E·[ T¼½]Ö¥. ARÛ] ˜RÁ ˜R¦¥ UÂR¼h A½˜L T|† ‡V TÖ•ÛT GÁÄÛPV ÙTV¡¥ CÛQ†‰ pÚ]e TÖ“YÖf «yÚPÁ. ÚL·«. “X•ÙTVŸ U‚¥ GU‰ UeL· LÛX LXÖoNÖWjLÛ[ ÙRÖPŸ‹‰ ÚT‚ Y£Y‰eh jL· ÙT£• Tj LÖ¼½ Y£f¾ŸL· GÁ\ YÛL›¥ CTz VÖ] ÙT£• ŒL²opLÛ[ –h‹R ÙTÖ£y ÙNX«Á U†‡›¥ SPÖ†R EjLºeh GTz ‰‚° Y‹R‰? T‡¥: G¥XÖ• GU‰ “XÁÙTVŸ†R Ue L¸Á LÛX†RÖL˜• BRW°•RÖÁ. GU‰ UeL· Cjh ÙTÖμ‰ ÚTÖehL· G‰°• CÁ½ ®yzX r•UÖRÖÁ r£|ÚTÖš C£ ef]•. C‹‡VÖ«¥ C£‹‰ SzL SzÛLUÖŸ Y£f]• GPÖ «μ‹Rzore ÙLց| Y£jL·. ÚL·«: EjL· ŒL²op T¼½...

SÖjL· CÁ¿ ÚTyz LÖQ C£T‰ hyTÖš XPÁ ŒL²p›Á J£jfÛQ TÖ[Ÿ LÛXUÖU‚, LÛXeh›¥ LÛXe LÖeLÖ LÛXeÚLÖ³ LÛXeh£« ÍÚSe TÖ“ AYŸLÛ[ “X• ÙTVŸ‹R U‚¥ jL· ÙNš‰ Y£• LÛXoÚNÛYeh ˜R ¦¥ YÖ²†‰eLÛ[ ÙR¡«†‰e ÙLց| ÚTyzeh· ÙN¥ÚYÖ•. YQeL• L............ ˜RXÖYRÖL EjL¸P• J£ ÚL·« ÍÚSe TÖ“ GÁT‰ EjL· ÙNÖ‹R ÙTVWÖ? A¥X‰ YÖÛPÛLeh YÖjfV ÙTVWÖ? A‹R ÙTVŸ YWeLÖWQ• GÁ]?2011

T‡¥: C‹R ˜Û\ SÖjL· ÙT¡V ÚLÖ¥ G| †‰ ÙNš›\•. SzL SzÛLUÖŸ PÖÁÍ B| «]• TÖy| TÖ|«]•. ‘Û[›j fÍ Az ‘]•. UeLÚ[ jL· G¥XÖ• Y‹‰ ÛL Ryz «pXzeL ÚY„•. ÚL·«: C‹ŒL²«¥ ÙT¡V pÂUÖ Ty PÖ[ÚU TjÚL¼T‰ T¼½... T‡¥: SÖÁ ŒÛ]ef\Á SÖjL AzoN ÚSÖyzN TÖŸ†‰ ÚLef¾jL· G|. A‡X G¥XÖ¡ÁP TP˜•RÖÁ C£eh. A‰eLÖL G¥XÖ h•TÛX• C솉e ÙLց| YW SÖjL· GÁ] UÖjLÖ UÛPVjLÚ[. L]eL ÚT¡ÁP TP†ÛR ÚTÖyPÖ†RÖÁ zeLy «e h•. C‡X J£ pÁ] ‘WoNÛ] C£eh.

A†ÚRÖ| C‹R ˜LŽÖ¥ ™XUÖL TÛZV STŸLÛ[e L|‘z†‰ AYŸLÚ[Ö| EÛWVÖ|Y‰ J£ S¥X «ÛPVUÖL C£‹RÖ ¨•, pX CPjL¸¥ TÛZV T·¸eiP LÖR ÛX•, ˜Á“ ÙNÖ¥XÖU¥ «yP LÖRÛX • CÚTÖ ÙNÖ¥¦ A†ÚRÖ| «PÖ¥ 40, 50 YV‡¥ AR¼h TÖy| ÚTÖy|, AR¼h U¼\ YŸ like ÚTÖy| 16 YV‰ ÚTÖX pXŸ Aze h• ¨ÖyzL· RÖjL˜zVÖU¥ R·[Ö|• h|•TjLº• E·[]. EXLA[«¥ C‹R ˜LŽÖ¥ ™X• G†RÛ]ÚVÖ ‘WÚVÖNUÖ] «PVjLÛ[ •, ŒL²op J£jfÛQ“, GμopL·, ÙYhN] «³“ GÁ¿ ÙNšVe iPVRÖL C£‹RÚTÖ‡¨•, G•UYŸ pXŸ AÛR ET ÚVÖfeh• «R†‡¥ CÁÄ• pXŸ AÛR ÙY¿eh• A[«¼h SP‹‰ ÙLÖ·f\ÖŸL·. J£ UÚ]ÖR†‰Y Œ“QŸ ÙNÖÁ]ÖŸ A‰ AYŸLºeh·Ú[ C£eh• U]• «y| TZL ByL· C¥XÖR RÂÛU•, U¼\YŸ L¸Á LY]†ÛR RÁÚU¥ DŸT‰, SÛP˜Û\ YÖ²eÛL›¥ G‡ŸÙLÖ·[ ÚYzV ‘Wo NÛ]›¥ C£‹‰ R‘eÙLÖ·º• UÚ]Ö ŒÛX, RÁÂWeL•, ÚYÛXTº«¥ C£‹‰ ÙLÖtNÚSW• U]ÛR CXhYÖL ÛY† ‡£‹R¥ ÚTÖÁ\Y¼¿eLÖL CTzVÖ] pe L¦¥ UÖyzeÙLÖ·f\ÖŸL·.

XÖL ÙRÖPŸ‹‰ G¥XÖY¼½¼h•, “comment”, “like” ÚTÖy|, AYŸLÚ[Ö| chat C¥ ÚY¿, G¥XÖ†RTyP h|•T‘WoNÛ]LÛ[ • TfŸ‹‰ ÙLÖ·fÁ\]Ÿ. ‘\h LÖX• ÙN¥X, C£TeL˜• CTz L£†‰ TfŸ° C¥XÖ‰, A‰ J£TeLUÖL C£eh• ÚTÖ‰ LYÛX ÙLÖ·[¥. C£TeL˜• C£e h• ÚTÖ‰ AÛR CWLpVUÖL ÛY†‡£ TRÖ? A¥X‰ U¼\YŸLºeh• ÙNÖ¥YRÖ GÁ\ RVeL•, A†ÚRÖ| CTzVÖ] virtual E\ÛY, SÛP˜Û\ E\ÚYÖ| GÁÙ] Á¿ ÙRÖPŸ“T|†‰Y‰ GÁ¿ hZT•, C†RÛLV E\°opeL¦¥ ˜efVUÖL CÛ[VYŸLÛ[«P U†‡V YV‡]ŸLÚ[ A‡L• TÖ‡eLT|fÁ\]Ÿ. ˜Á“ AYÛ[† ÙRÖ|YÖÚ]Á, LYÛX T|YÖÚ]Á GÁ¿ J£ YÖšÙUÖ³ÙNÖ¥TR• E|. CÚTÖ mouse ^†ÙRÖ|YÖÁÚ]Á, LYÛXT|YÖÚ]Á GÁ¿ ÙNÖ¥¨• A[ «¼h LYÛXT|•, C£TÖXÖ£eh• ÙTÖ£ ‹‰•.

ÜóCò™ 裘†Ç¡

C‡¥ AYŸ L£†‰oÙNÖ¥¨• ÚTÖ‰•, «£T• (like) ÚTÖ|• ÚTÖ‰• U¼\YŸL· AYŸL[‰ UÛ]«ÚVÖ A¥X‰ LQYÚ]Ö ÚTÖ|YRÖLÚY ŒÛ]TÖŸL·. C‰ pX h|•TjL¸¥ ÚRÛY›¥XÖR ‘WoNÛ]Lºeh LÖW‚VÖhf\‰. A†ÚRÖ| ˜LŽÖ¦¥ J£Y¡Á «£“ ÙY¿“eLÛ[•, SÛP EÛP TÖYÛ] LÛ[•, L£†‰eLÛ[• A½VeizV YÖš“ A‡L• E·[RÖ¥, RjL¸Á «£“ ÙY¿“eLÚ[Ö| J†‰Y£• J£YŸÚU¥ Y£• A‡L DŸ‘]Ö¥ AYŸLÛ[ virtual J| ÙW| «NV• ÙR¡tNYjL· fWzy LÖŸzX “e T„YÖjL·. ŒL²opÛV• TÖŸ†‡y| fWzy LÖŸy ÙLÖ•TÂeh ÚTÖÁ T‚ G¥XÖ£• YÚW¥ÛX G| ÙNÖ¥¦ ¢Ty ÚLTÖjL·. CRÖX ÙLÖtN SyP• Y£•.

ze h|eL GjL LÖr –tN ÚTÖh‰? C‹‡ VÖ«X C£‹‰ YÖ\YjLÚ[ G¥XÖ†ÛR• r£yze ÙLց| ÚTÖ|YÖjL·. 5 ÍPÖŸ ÚLÖyP¦X RÖÁ AÛYV· Œ‘]UÖ•. R•‘ SÖÁ GÁÛW YÖ²eÛL›¥ 5 ÍPÖŸ ÚLÖyP¥ LÖŸ TÖŸeheh iP ÚTÖ]‡¥X.

 ÚL·«: C‹R ŒL²op ™X• fÛPef\ TQ†ÛR ÛY†‰ N™L ÚNÛYVº• ÙNš VÚTÖ\RÖš A½tN• A‰ T¼½...

 ÚL·«: LÖr –tNÖ‰ G|¾jL· AT jL· GÁ] UÖ‡¡.

T‡¥: C‡X YÖ\ LÖpX VÖ²TÖQ ÚLÖ« ¨eh ÙY·Û[ Azef\• G|• ÚTÖWÖÛX TÖ‡eL TyPÛYeh ER°\•.ÚTÖyz£ TÚU. C‰ SÖjL· Uy|ÚU ÚTÖ|\•. ŒL²o pV· ÙNš›\ G¥XÖ£•RÖÁ ÚTÖ|\ÖjL·. CR¥XÖ• «VÖTÖW R‹‡WjL· ÚL·«: LÛXoÚNÛY G| ÙNÖÁà jL· CT «VÖTÖW• G|¾jL·.... T‡¥: R•‘.. C‰ LÛXÚVÖÛP ÚNŸ‹R «VÖTÖW•. iyz YÖ\ SzÛLUÖÛW Yor SÖjL GÁ] T„\• G| EUeh ÙR¡ ÚUÖ? AÛYV· ŒL²p SP†‰\ T†‰ SÖÛ[eh ˜RÚX CjL Y£f]•. AÛY eh GªY[° zUցy G| ÙR¡ÚUÖ? G† RÛ] ÙTyÚWÖ¥ ÙNy LÖWÁL· ÙTyÚWÖ¥ AzeL f«X Œef\ UÖ‡¡ Œef\ÖjL· G| ÙR¡ÚU? CT p¡“ SzÛLeh GÁ] ÚWy ÚTÖh‰ GPÖY‰ ÙR¡ÚUÖ? C‰LÛ[ G¥XÖ• GjLP TÖÛN›X LÛXo ÚNÛY G|RÖÁ ÙNÖ¥¨\‰. EÛUÛV ÙNÖÁ]Ö LÖ½†‰ ‰“YÖjL·. ÚL·«: N¡ GjLºeh†RÖÁ EÛR T¼½ ÙR¡VÖ‰... EjLP UÂpeLÖY‰ ÙR¡UÖ? T‡¥: A‰ J£ ÚTš..... SzLŸ UÖÛW TÖŸ eL BÙY| ÚTÖš Œeh•. GjLP J£ TÖŸy ]¡ÁP UÄp UQ‹‰ ‘zopy|‰. AYeh ŒL²op ˜zV BMW X5 ÚYz RWXÖ• G| ÙNÖ¥¦ C£ef\•. CT AU†‡e ÙLց| C£ef\Ö. C£‹‰ TÖ£jÚLÖ ŒL² op ˜zV GTz• ®yÛP ¢ ÚUÖyÚLÇ T ‚] GjLP TÖŸP]pX ÙW| ÚTWÖY‰ ‰ÖefX ÙRÖjh«]•. EÙR¥XÖ• ÚY

T‡¥: R•‘... SÖÁ ÛNyzX ÚY\ ‘[ÖÁ ÛYop£ef\Á. GP TÖŸy]£Lºeh iP E‰ ÙR¡VÖ‰. C‹R ŒL²opeh ÚU[• AzeL «[eh ‘zeL G| ÙNÖ¥¦ 20 ÚTÛW C\ef\Á. TÖ‡ GjLÛPV· TÖ‡ C‹‡VÁ.RÛXeh 10 XyN•. J£ ÙNÖ¦ pyPŸ GÁÚ]ÖP ÙLÖÁWÖye ÚY\ ÚTÖyzy PÖŸ. AÛYV· C ˜·¸YÖšeLÖ¦X BŸ– ryPÖÁ... Kz Y‹RÁ G| LÛR Gμ ‰«]•. A‰ AÛY›ÁP ‘WoNÛ]. Ÿ E• UP ÚL·«V ÚLº•.

C‡X YÖ\ LÖpX VÖ²TÖQ ÚLÖ«¨eh ÙY·Û[ Azef\• G|• ÚTÖWÖÛX TÖ‡eL TyPÛYeh ER°\•.ÚTÖyz£ TÚU. C‰ SÖjL· Uy|ÚU ÚTÖ|\•. ŒL²opV· ÙNš›\ G¥XÖ£•RÖÁ ÚTÖ|\ÖjL·. CR¥XÖ• «VÖTÖW R‹‡WjL· ÚL·«: CT C‹R SÖ| C£ef\ ŒX ÛU›X ŒL²op TÖŸeL N]• Y£ÚUÖ? T‡¥: R•‘... ÚYÛXeh ÚTÖš LÍP Ty| EÛZef\YÁ G¥XÖ• E‡X –]e ÙLP UÖyPÖjL·. - (ÙRÖPŸop 22• TeL•)


pgnrg;nuk;gu; 09 – nrg;nuk;gu; 22

«ðŒè¬÷ 㾋 «ðŒèœ t.fNz]; (xUNgg;gUf;fhf) AÛUeLÖXUÖL CXjÛL†ˆ«¥ R–² UeL¸Á RÖš ŒXjL[Ö] YPeh fZeh Th‡L¸¥ UŸU UÂRŸL· GÁ\ ÙTV¡¥ CWÖ„Y†‡¨·[YŸLÛ[ H««y| UeLÛ[ ’‡eh· EÛ\V ÛYeh• «R†‡¥ T| TVjLWUÖL CW° ÚYÛ[L¸¥ ®|Lºeh· “h‹‰• R†‰ YÖμ• ÙTLÛ[ qz• UÛ\«PjL¸¥ ŒÁ¿ UeLÛ[ TV˜¿†‡«y| K|Y‰UÖL ÚTšL· GÁ\ ÙTV¡¥ CWÖ„Y ÚTšLÛ[ H« «y|·[‰ pjL[ AWr. C‰ EÛU›ÚXÚV R–² UeLÛ[ h½ÛY†‰ SPÖ†‰T|YRÖh•. B]Ö¨• CÛY R–² UeLºe ÙL‡WÖ] CÁÄÙUÖ£ pjL[ AWpÁ ÙL|‘z GÁ¿ G¸‡¥ VÖ£• G‚«PeiPÖ‰ GÁTR¼LÖLÚY pX ˜Í¦• Th‡L¸¨• C‹R ÚTšL· EXÖY‹R]. B]Ö¨• pXÖT• Th‡L¸¨• C‹R ÚTšL· EXÖ° fÁ\]. B]Ö¨• pXÖT• Th‡›¥ ˜Í¦•L· ‡WÙPμ‹R‡¥ J£ LÖY¥‰Û\ A‡LÖ¡ÛV ÚTVÖef «yP‡¦£‹‰ AYŸL· ÚUXÖ] ÚTVÖyP˜• APjf«yP‰.

h½TÖL L¥«†‰Û\›¥ CWÖ„Y• «YNÖV†‰Û\›¥ CWÖ„Y• LP¼ ÙRÖ³¦¥ CWÖ„Y• E·Ly|UÖ]† ‰Û\›¥ CWÖ„Y• CTz G‹R AÛUoÛN G|†‰e ÙLցPÖ¨• CWÖ„Y RÛXœ| C¥XÖU¦¥ÛX. CÛR G‡Ÿ†‰ Œ¼h• A[«¼hU G‹R AÛUoNŸLºeh• ‡W‚›¥ÛX. BL CXjÛL†ˆ«¥ YÖμ• A†RÛ] UeLºeh• ÙR¡• ÚLÖyPTÖVÖ GÁ\ ÙLÖ|WYÖ‡VÖ¥ R–² UeLÛ[ ÙUÁÚU¨• ÙLÖ†RzÛUL· BehYR¼LÖL A†‡YÖW• ÚTÖPT|fÁ\‰ GÁ¿. CXjÛLÛV ÙTÖ¿†RYÛW C‹‡V q] BRWÚYÖ| –VÁUÖŸ GTz CWÖ„YeÚLÖX• ”PÚRÖ AÚR CWÖ„Y BypÛV CXjÛL• Gyz«yPÚR GÁT‰RÖÁ EÛU. ÙTV£eh Uy|•RÖÁ ^]SÖVL• CXjÛL›¥ C£ef\ÚR R«W CWÖ„Y†RÛXœ| C¥XÖR ŒŸYÖL†‰Û\ fÛPVÖ‰. h½TÖL L¥«†‰Û\›¥ CWÖ„Y• «YNÖV† ‰Û\›¥ CWÖ„Y• LP¼ÙRÖ³¦¥ CWÖ„Y• E·Ly|UÖ]†‰Û\›¥ CWÖ„Y• CTz G‹R AÛUoÛN G|†‰e ÙLցPÖ¨• CWÖ„Y RÛXœ| C¥XÖU¦¥ÛX. CÛR G‡Ÿ†‰ Œ¼h• A[«¼hU G‹R AÛUoNŸLºeh• ‡W‚›¥ÛX. Uf‹R h|•TjLº• AYŸL[‰ ÙS£jfV E\°L º• EyTP CYŸL[Ö¥ J£ TÖ¡V ‡yP–P¥LºPÁ RÖÁ CXjÛLÛV Bºf\ÖŸL·. C• B[ÚY| ÙUÁ¿• ŒÛ]ef\ÖŸL·. ARÖY‰ CÂY£• G‹Re LÖX†‡¨• RjL· h|•T YÖ¡rL[Ö¥RÖÁ CXjÛL ÛV B[TPÚY|ÙUÁ¿• WÖ^TeN TW•TÛW A¼\ GY£• B[eiPÖ‰ GÁT‡¨• –L°• LYTÖ] L‚‘¨• AYŸL[Ö¥ LÖšL· SLŸ†RT|fÁ\]. NyPjLº• AR¼ÚL¼\Ö¥ÚTÖ¥RÖÁ UÖ¼½• AÛUe LT|fÁ\]. A†ÚRÖ| Y¨YÖ] G‡ŸeLypLº• C¥XÖU¥ EÛPeLT|fÁ\]. CÛYL· R«W°• R–² UeLºeh GÁ]ÙY¥XÖ• ÙNšRÖ¥ ÙT£•TÖÁÛU pjL[• N‹ÚRÖNTy| h‰ÖL¦ehÚUÖ AY¼Û\ÙV¥XÖ• CYŸL· R–ZŸL ºeh G‡WÖL ÙNšf\ÖŸL·. CÁÄ• TX T†‰ Y£Pj Lºeh CÛR†RÖÁ ÙNšV°• ÚTÖfÁ\ÖŸL·. BL ^]SÖVL• ÙN†‰«yP SÖÙPÖÁ½¥ AÛRÚTp ÚTpÚV AÛ] †‰XLjLÛ[• HUÖ¼¿• Uf‹R AWr SÖyz¥ ^]SÖVL ˜Û\ÛU›]Ö¥ R]RWr ÚRÖ¼¿ ÚTÖh• ŒÛXÙVÖÁ¿ Y£UÖ›Á CXjÛL†ˆ° J£ –VÁUÖWÖL UÖ¿• GÁT‡¥ IV–¥ÛX.

TŸUÖ GÁ¿ TXWÖ¨• A½VTyP SÖ| TX C]e ÙLÖÛXLÛ[• LÖy|–Wցz†R]jLºeh• ÙTVŸÚTÖ] SÖPÖL ÚTÖ¼\TyP ‘Á“• CÁ¿• BjLÖjÚL AÚR ÙL|‘zL· ÙRÖP£• ŒÛX›¨• iP CÁ¿ A‹R SÖyzÁ RÛXSLWÖ] –VÖÁUÖŸ GÁ\ ÙTVÛW ˜μ SÖyzÁ ÙTVWÖL EoN¡†‰ Y£f\ÖŸL·. LÖV•TyP SÖyzÁ ÙTVÛWÚV LÛ[V

Meera Arnold & Co

ATz C£eÛL›¥ J£ UÂR C]†‰eh ÙNšV† RLÖR ÙLÖ|ÛULÛ[ÙV¥XÖ• C‹R R–ZÄeh ÙNšR ‘Á“• iP CYŸL· ŒÛ]eL«¥ÛX. R–ZÁ C• RÁ]Öyp RÖVL• E¡ÛU GÁÙ\¥XÖ• E¿˜YÖÙ] Á¿. UÖ\ÖL R–ZŸL· —ÙP싉 ÚRŸR¦¥ RU‰ ÚRpV EQŸÛY ÙY¸T|†‡VÚRÖ| ÚU¨• J£Tz ÚU¥ÙNÁ¿ ÚTorYÖŸ†ÛRLºeh LÖXeÙL| ÛYeh• A[°eh R–ZŸL· —|«yPÖŸLÙ[Á\ L|“ CYŸLºeh. G]ÚYRÖÁ ÙRÖPŸ‹‰• R–ZŸLÛ[ APef TV’‡eh· R·ºYÚRÖ| p½V SÖÙPÖÁ¿eh· C£efÁ\ ÙT£• ÙRÖÛL CWÖ„Y†ÛR• R–ZŸ Th‡L¸¥ ˜LÖ–PÛY†‰• AYŸL[‰ h|•TjLÛ[ AªYTh‡L¸¥ hzVUŸ†‡• R–² Y[jLÛ[• ŒXjLÛ[• rW|YÚRÖ| AÚR CWÖ„Y†ÛRe ÙLցÚP «YNÖV• «VÖTÖW• U¼¿• ˜R§|L· ™XUÖL CWÖ„Y ÙNX®]jL¸¥ TÖ‡ÛTVÖY‰ hÛ\†‰eÙLÖ·YÚRÖ| R–ZŸL¸Á Y[jLÛ[ ‘|jfV ÙT£ÛUVÖ¥ –L PLÖX†‡¼h ÚRŸR¥ ˜Û\VÖ¥ CYŸL[Ö¥ AWNÖyp ÙNšV˜zÙUÁ¿• ÙT£•TÖÁÛU pjL[YŸL· U†‡›¥ TÖ‡ UÁ]Ÿ L[ÖL TYÂY£• Uf‹R NÚLÖRWŸL· TzTzVÖL CÛYLÛ[ ÙNš‰ ˜μ pjL[†‰eh• ˜R¥ UÁ]Ÿ L[ÖL ‡LZÚY|• GÁTÚR CYŸL¸Á «£T•.

ÙT£•TÖÁÛU pjL[YŸL· U†‡›¥ TÖ‡ UÁ]ŸL[ÖL TYÂY£• Uf‹R NÚLÖRWŸL· TzTzVÖL CÛYLÛ[ ÙNš‰ ˜μ pjL[†‰eh• ˜R¥ UÁ]ŸL[ÖL ‡LZÚY|• GÁTÚR CYŸL¸Á «£T•. C‹R CWÖ„Y TÖÛRÛV ÚSÖef Uf‹R AWr ˜ÁSLŸYÛR C‹‡V q] BypVÖ[ŸLº• «£•“ YÖŸLÚ[ R«W ÙY¿TR¼f¥ÛX. LÖWQ• H¼L]ÚY CXjÛL ÚU¥ L|“¼½£eh• ÚU¼hX SÖ|L· TŸUÖÛY ÙY¿†‰ «UŸpT‰ ÚTÖ¥ CXjÛL† ˆÛY• ÙY¿eh• ÚTÖ‰ AYŸLÛ[ C‹R C£ Y¥X WrLº• L֐T‰ ÚTÖX LÖyzeLÖyzÚV CXjÛLÛV RjL[‰ ÛLLºeh· ÛY†‡£eL ˜V¨f\ÖŸL·. –VÁUÖÛW ÚTÖÁÚ\ CXjÛL†ˆ«¨• C‹‡VÖ°• q]Ö°• NÛPÚTÖeÛL R«Ÿ†‰ NUÖRÖ]UÖ] «VÖTÖW ˜R§|LÛ[ DyP ˜¼T|YÖŸL· GÁT‰RÖÁ EÛU. C‹R C£ SÖ|Lº• C£RÛX ÙLÖ·¸ G¿•“L[ÖL CXjÛLeh· C£eh• YÛWeh• ÚU¼hXhLº• R–ZŸ ‘WoNÛ]L¸¥ RÛX›y| R–² UeLºeh J£ «zÛY† ÚRz†R‹‰«|• GÁT‡¨• S•‘eÛL ÙLÖ·[†ÚRÛY›¥ÛX. BL CXjÛL†ˆ«¥ ÙT£•TÖÁÛU “†R pjL[ ÚUXÖ‡eL• L£‰Y‰ «£•“Y‰ ÚTÖ¥ CXjÛL J£ ˜μÛUVÖ] “†R pjL[ SÖPÖL UÖ¼\UÛP‹‰ Y£f\‰. AÚRÚTÖ¥ R–ZÛW• ˜z‹RYÛW AzÛUL[ÖL CWPÖ‹RW hzUeL[ÖL Uf‹R AWr ÙNš‰ ÙLցz£eh• YÛW Uf‹R pjL[YŸL¸Á LLºeh UÁ]]ÖL†RÖÁ ÙR¡YÖŸ. Uf‹R°• C‹R ÙT£ÛULºeh· ™²f›£eh• YÛW G‹R R¡†‡W A£Y£eL†ReL ÚYÛXVÖ]Ö¨• AÛR R–² UeLºeh CÛZeL°• RVjLÚTÖY‡¥ÛX.

11

for all your accounting needs...

Accountancy Auditing

˜Û]f\ÖŸL·. BL CXjÛL›Á ÙTV£• J£ LÖX† ‡¥ a•TÖ‹ÚRÖyP GÁ¿ UÖ½]Ö¨• BoN¡VT| YR¼f¥ÛX. Uf‹R AWp¼h• AYW‰ NÚLÖRWŸLºeh• R–ZŸ ÚU¥ C] ÙY½†RÁÛUÛV• RցzV T|ÚLÖT• GÁ]ÙYÂ¥ C¿‡o NÛPL¸¥ R–ZŸLºeh GTzÙV¥XÖ• CÁ]¥L· CÛ[eLTyP‰ GÁ\ ˜μ«TW• CYŸLºeh†RÖÁ ÙR¡• h½TÖL Yy|YÖL¥ LÛW›¥ J‰jfV UeLºeh A|†R|†R LÛWL¸¨• S|Th‡L¸¨• iP GÁ] SPefÁ\‰ G†RÛ] ÚTŸ C\ef\ÖŸL· GÁ\ «TWjL· ÙR¡‹‡£eL«¥ÛX. AÚRÚTÖ¥ J£ CWÖ„Y TÛPV‚ G‹ÙR‹R YÛL BRj LÛ[ TVÁT|†‰fÁ\‰ G†RÛ] ÚTÛWe ÙLÖ¥f \ÖŸL· G†RÛ] ÚTÛWe L¼T³ef\ÖŸL· ÚTÖÁ\ G‹R «TWjL· A|†R TÛPV‚Lºeh ÙR¡‹‡£e L«¥ÛX. B]Ö¥ Uf‹R ÚLÖyPÖ ÚTÖÁ\YŸLºeh ˜μ «TWjLº• ÙR¡‹‡£eh•.

2011

Indian Chef Wanted Experienced South Indian chef wanted in Kingsbury area. Please Call Suthan 07957383535

MŸð¬ù‚°!

ò£› Cˆîƒ«èE ê‰F‚° ܼ裬ñJ™ 裬óïè˜ iFJ™ ªðŸ«ø£™ v«ìû‚° êeðñ£è ܇í÷õ£è 7 1/2 ðóŠ¹ Gôº‹ i´‹ MŸð¬ù‚° à‡´. ªî£ì˜¹èÀ‚°E-Mail : itemforsale@hotmail.com Mobile : +44 79 7224 8290

îI›

îI¿‚°‹ ܺªî¡Á «ð˜....................... èMë˜ ð£óFî£ê¡ îI› ªñ£N õ°Š¹‚èœ HóF êQ‚Aö¬ñ «î£Á‹ 裬ô 9:00 ñE ºî™! Alperton Community School, Ealing Road Alperton, Wembley HA0 4PW Þ™ ð£ô˜ õ°Š¹ ºî™ Advanced Level õ¬ó Iè‚°¬ø‰î è†ìíˆF™ Cø‰î èŸHˆî™ Cø‰î ªðÁ«ðÁèœ. îI¬ö 蟫ð£‹, îI¬ö õ÷˜Š«ð£‹, îI¬ö 裊«ð£‹.

ªð£ƒ° îIö˜‚° Þ¡ù™ M¬öˆî£™ êƒè£ó‹ Güªñ¡Á êƒ«è ºöƒ°...... Phone 01895 674952 îI› âƒèœ ̈́꣋................ - èMë˜ ð£óF î£ê¡ E-mail: enquiries@brentacademy.co.uk Website:www.brentacademy.co.uk

Mobile 07710 826835

Üóƒ«èŸø ñô˜èœ Mö£ ñô˜èœ ܬöŠHî›èœ G¬ù¾ ñô˜èœ M÷‹ðó Hó²óƒèœ îI› î†ì„² ñŸÁ‹ ܬùˆ¶ Ü„² «õ¬ôèÀ‚°‹ ܬö»ƒèœ....

Call : 020 7043 4319


pg

12

nrg;nuk;gu; 09 – nrg;nuk;gu; 222011

Þó†¬ì‚«è£¹óˆ °îL¡ H¡ù˜ ðòƒèó õ®ªõ´ˆî Cäã. ¨• TÖŸeL pIH›Á TVjLWYÖR G‡Ÿ“ ŒÛXV†‡¥ A‡L• ÚTŸ T‚ “¡f\ÖŸL· GÁ¿• pX RLY¥L· ÙR¡«efÁ\]. B-TÖe ‘¡° A¥ ÙLšRÖ«Á ˜efV L[• BLÖ Â͆RÖ¼h• TÖef͆RÖ¼h• CÛP ›XÖ] G¥ÛX ‘WÚRNUÖh•. C‘WÚRN• TÖefÍRÖÂÁ Ly|TÖyzÚXÖ A¥X‰ BLÖÂÍRÖÂÁ Ly|TÖyzÚXÖ C¥ÛX. 9-11CÁ ‘Á]Ÿ pIH›Á ‘Hz G]T|• TÖef͆RÖÁ BLÖÂÍRÖÁ ‘¡° E£YÖeLTyP‰. CR¼fQjL AÙU¡eL ÙY¸\°†‰Û\• B-TÖe ÙLÖ·ÛL JÁÛ\ Yh†‰e ÙLցP‰. pIH›Á TVjLWYÖR G‡Ÿ“ ŒÛXV˜• ‘Hz• CÛQ‹‰ BLÖÂÍRÖÂ¥ TX A¥ ÙLšRÖ G‡Ÿ“ SPYzeeÛLL[ ÙY¼½LWUÖLo ÙNš‰ ˜z†‰·[]. feet raised and head slightly below the feet. Cellophone is wrapped over the prisoner’s face and water is poured over him. Unavoidably, the gag reflex kicks in and a terrifying fear of drowning leads to almost instant pleas to bring the treatment to a halt. According to the sources, CIA officers who subjected themselves to the water boarding technique lasted an average of 14 seconds before caving in. They said al Qaeda’s toughest prisoner, Khalid Sheik Mohammed, won the admiration of interrogators when he was able to last over two minutes before begging to confess. r£jLe i¿YRÖ]Ö¥ ÛL‡ £· ™²f C\T‰ ÚTÖÁ\ J£ EQŸÛY ÚTÖ¦VÖL H¼T|†‡ ARÁ ™X• AY£eh C\eL ÚTÖfÚ\Á GÁ\TV†ÛR H¼T|†‡ AYÛW EÛULÛ[e LeL ÛY‰RÖÁ C‹R water boarding p†‡WYÛR. IÚW֐TÖ«¥ Uy|• 14 SÖ|L¸¥ pIH›Á CWLpV† R|“ ˜LÖ•L· C£‹R]. CÛY G‹R SÖy|o NyP†‡¼h• EyTyPÛY A¥X. ÚTÖX‹‡¥ pIH CWLpV† R|“ ˜LÖ•L¸¥ A¥ ÙLšRÖ N‹ÚRL STŸLÛ[o p†‡WYÛR ÙNšRÛR «ef§eÍ A•TXT|†‡V‰. pIH›Á 'ÛL‰Lº• pÛ\ ÛY†R¨•' G‹R J£ SÖy|o NyP†‡¼h• CÛNV SPTÛY A¥X.

Nty; jHkh (xU Ngg;gUf;fhf)

TÁ]Öy| AWjf¥ ÚNÖ«V† JÁ½V† ‡Á ®²opeh ‘Á]Ÿ SÖ|Lºeh CÛP›XÖ] E\°L¸¥ ‡£T†ÛRe ÙLց|Y‹R‰ 9-11G]T|• 1991 ÙNÙP•TŸ 11-• ‡L‡ AÙU¡eLÖ«¥ SP‹R CWyÛPe ÚLÖ“W† RÖehR¥RÖÁ GÁ¿ i\XÖ•. EXÙLjh• E·[ ˆ«W YÖR CVeLjLºeh G‡WÖL RÁÄPÁ JÁ¿ ÚN£UÖ¿ AÙU¡eLÖ TX SÖ|LÛ[ • Y¼“¿†‡e ÚLy|e ÙLցP‰. AR¼h ˜•UŸ LPÖ@‘›Á ¦‘VÖ EPTP TXSÖy| AWrL· J†‰e ÙLցP]. EXÙLjh• E·[ ˆ«WYÖR CVeLjLºeh G‡WÖ] SPYzeÛLL¸¥ AÙU¡eL E[° Œ¿Y]UÖ] pIH ˆ«WUÖL D|TyP‰. pIH C¼h VÖ£• A‡LÖW• YZjL† ÚRÛY›¥ÛX A‰ R] eh† ÚRÛYVÖ] A‡LÖWjLÛ[† RÖÚ] ÙT¼¿e ÙLÖ·º•. 9-11C¼h ‘Á]Ÿ pIH›¥ TX UÖ¼\jL· H¼T|†R TyP]. pIH›Á YÛR ˜LÖ•L· R|“ ˜LÖ•L· G]T|• YÛR ˜LÖ• LÛ[ pIH AÙU¡eLÖ«¼h ÙY¸ÚV TX SÖ|L¸¥ Œ¿« Ajh RÖÁ N‹ÚRf TYŸLÛ[† R|†‰ ÛY†‡£‹‰ TX p†‡W YÛRLÛ[o ÙNšR‰. Ú^ÖŸÇ “Ð AÙU¡eL A‡TWÖL C£‹R ÚTÖ‰ AÙU¡eLÖ«¥ A¥ ÙLšRÖ N‹ÚRL STŸL¸P• C£‹‰ RLY¥LÛ[ ÙT\ p I H E[° Œ¿Y]• Waterboarding Interrogation Techniques G]T|• Simulated drowningITÖ«†R‰.

TX• ÙT¼\ TVjLWYÖR G‡Ÿ“ ŒÛXV•. pIH›Á J£ ‘¡YÖ] TVjLWYÖR G‡Ÿ“ ŒÛXV†‡¥ 09-11-1991C¥ 300ÚTŸ Uy|ÚU T‚ “¡‹R]Ÿ. 9-11 RÖehR¥ SP†RTyP°PÁ A‡¥ 1200ÚTŸ EP] zVÖL CÛQeLTyP]Ÿ. CÚTÖ‰ A‡¥ 2000C¼h• A‡LUÖÚ]ÖŸ T‚“¡fÁ\]Ÿ. CÛR«P JT‹R AzTÛP›¥ ÚYÛX ÙNš• ÙY¸SÖyz]ŸLº• TXŸ E·[ ]Ÿ. EXÙLjh• E·[ A¥ ÙLšRÖ CVeL†‰ E¿‘]ŸL¸Á G‚eÛL›

C‹R p†‡WYÛRÛV «ef’zVÖ CTze i¿f\‰: The prisoner is bound to an inclined board,

ÚUÖNUÖ] TÛP AÛUTÖL UÖ½V pIH ÙY¿• E[° Œ¿Y]UÖL C£‹‰ ÙLց| ˜RXÖ¸†‰Ye LyPÛU“eh G‡WÖLo ÙNV¼T|• AWrLÛ[e L«²†R¥ BypVÖ[ŸLÛ[e ÙLÖ¥¨R¥ ÚTÖÁ\ SP YzeÛLL¸¥ D|Ty| Y‹R pIH 9-11C¼h ‘Á]Ÿ J£ TÛP‘¡ÛY• R]eÙL] AÛU†‰e ÙLցP‰. AÙU¡eLÖ«Á TÛP†‰Û\›]Ÿ AÙU¡eL NyP‡yPjL ºehe Ly|TyPYŸL·. AÙU¡eL TÖWÖ[UÁ\†‡¼h ÙTÖ¿“e i\°• YÛL ÙNÖ¥X°• LPTÖ|ÛPVYŸL·. B]Ö¥ pIH›Á TÛP‘¡° ATz A¥X. ATz J£ ‘¡° C£TRÖL pIH TfWjLUÖL ÙNÖ¥Y‰–¥ÛX. AÙU¡eL AWÛN ÙTÖ¿†RYÛW ATz J£ TÛP‘¡° C¥ÛX GÁÚ\ i\˜z•. CR]Ö¥ pIH›Á TÛP‘¡° RÁÂoÛNVÖL TVjLW SPYzeÛLL¸¥ D|T|f\‰. pIH›Á TÛP‘¡° J£ Jy|e hμÚTÖ¥ ÙNV¼T|f\‰. pX AÙU¡eL UÂR E¡ÛU BŸYXŸL· pIH›Á TÛP‘¡° G‹R«Re NyPe Ly| TÖ|–Á½ J£ Jy|e hμÚTÖ¥ ÙNV¼T| f\‰ GÁ¿ TfWjLUÖLe i¿fÁ\]Ÿ. pIH›Á B¸¥XÖ «UÖ]jL· pIH›Á TÛP ‘¡«]Ÿ B¸¥X֐ ÚTÖŸ «UÖ]jL· TXY¼Û\† R•YN• ÛY†‡£e fÁ\]. CÛY EÛU›¥ ÙLÖ¥¨• G‹‡WjL·. BLÖÂÍRÖ¨• TÖefÍRÖ Â¨• A¥ ÙLšRÖ«¼h G‡WÖ] ÙY¼½ ›¥ C‹R B¸¥X֐ ÚTÖŸ «UÖ]jLºe h ÙT£• Tjh E|. pIH ÚU¨• S®] UVT|†RTyP B¸¥X֐ ÚTÖŸ «UÖ]j LÛ[ E¼T†‡ ÙNšYR¼LÖ] BWÖopeh ÙT£• TQ• ÙNXY³†‰·[‰. B-TÖe G¥ÛX›¥ E·[ A¥ ÙLšRÖ«]Ÿ T¼½V RLY¥LÛ[ A½‹‰ AÛR AÙU¡e LTÛP›]£eh A½«†‰ AYŸL· RÖehR¥ SPYzeÛL›¥ D|TP ˜Á]Ÿ

MASS GLOBAL SHIPPING Sea - Air - Road & Ticketing , Serving all the Sri Lankan Communities MOST PROFESSIONAL SRI LANKAN SHIPPING COMPANY IN UKPackersMovers4 Collection Points :

Harrow, Warford, Knightsbridege, Croydon

Wooden boxes from

£9.00

Call 0208 3862314 Contact : Das - 07852266400 Hot Line 24/7- 079 4010 8177 MASS GLOBAL SHIPPING

Warehouse, 652, Victoria Road Ruslip, HA40LN E-Mail: info@massshipping.com, Web : www.massshipping.com

SUBSCRIPTION FORM

Address :

(Volume 4.5Cu.ft)

*Condition Apply Warming No hidden charges No bnognus promotions

SÁ½ LÖŸzVÁ

Name:

FREIGHT ONLY £10.00 FREIGHT AND BOX £15.00

Local Collection Charge £5.00 upto Hounslow. Within M1 collection charge £15.00 upto Conventry All other area’s we will offer the best rates

ÚLÖ³VÖ? ˜yÛPVÖ? pIH 9-11 CWyÛPe ÚLÖ“W† RÖehR¨e h ‘Á]Ÿ R]‰ SPYzeÛLLÛ[ TXUÖL°• ˆ«WUÖL°• ÚU¼ÙLÖ·f\RÖ A¥X‰ R]‰ SPYzeÛLLÛ[ TXUÖL°• ˆ«WUÖL°• ÚU¼ÙLÖ·[ CWyÛPe ÚLÖ“W†RÖehRÛX pIH Jμjh ÙNšRRÖ GÁ\ ÚL·«• E|. Andreas von Bulow GÁ\ Ù^ŸUÂVŸ R]‰ The CIA and September 11GÁ\ ¦¥ C‹Re ÚL·«ÛVÚV ˜ÁÛYef\ÖŸ.

J¸ Á¸hzvØS £35 ©mk÷©!

We Offer the Best Services than all the Other in the trade! Special rates for Containers and Machinery

‘z†‰e ÙLÖ¥¨R¨• ÙLÖÁ¿ ‘z†R¨• A¥ ÙLšRÖ«]£eh G‡WÖ] pIH›Á SPYzeÛLL· ‘z†‰e ÙLÖ¥¨R¥ GÁ\ ÙNV¼TÖyz¥ C£‹‰ ÙLÖÁ¿ ‘z†R¥ GÁ\ ÙNV¼TÖy|eh UÖ½·[RÖLo pXŸ ÙR¡«efÁ\]Ÿ. pIH ÚRÛY H¼T |• ÚTÖ‰ RÛP ÙNšVTyP ŒXeL‚ ÙYzLÛ[• TÖ«eL† RVjhY‡¥ÛX GÁ¿• pX ÙNš‡L· i¿fÁ\]. ‘Á XÖPÛ] ‘z†‰e ÙLÖ¥X ÚTÖ] AÙU¡eL q¥ TÛP›]Ÿ ‘Á XÖPÂÁ UÛ]« R¼ÙLÖÛX Ajf A‚‹‡£e LXÖ• GÁ\ AoN†‡¥ ‘Á XÖPÛ]e ÙLÖÁ¿ ‘z†R]Ÿ.

E[PÒ Áõ\À ÷ui Áμ,

Best Rate Guaranteed for Car Shipments 20ft & 40ft Containers

Shippers

A¥ ÙLšRÖ«]Ÿ SLŸ‹‰ «|YÖŸL·. RÖehR¨eLÖ] ÙT¡V «UÖ]jL· R[† ‡¥ C£‹‰ f[•“• RLY¥ A¥ ÙLšRÖ«] £eho ÙNÁ¿ «|•. pIH R]‰ ÙNÖ‹R B¸¥XÖ «UÖ]jL· ™X• EP]z† RÖehR¥LÛ[ ÚU¼ ÙLÖ·[XÖ•. pIH›Á B¸¥X֐ ÚTÖŸ«UÖ]jL· C‰YÛW CWPÖ›W†‡¼h• A‡LUÖ] A¥ ÙLšRÖ E¿‘]ŸLÛ[e ÙLÖÁ¿«yP]. A¥ ÙLšRÖ«¥ CÛQTYŸL¸¨• TÖŸeL A‡LUÖ]YŸLÛ[† RÖ• ÙLÖ¥fÚ\Ö• GÁ¿ pIH ÙT£ÛUTy|e ÙLÖ·f\‰. LP‹R J£ Y£PUÖL ÚVU¨• pIH›Á B¸¥XÖ «UÖ]jL· TX RÖehR¥LÛ[ ÚU¼ ÙLցP]. BLÖÂ͆RÖ¨• TÖefÍRÖ¨• pIH R[jLÛ[ AÛU†‰ C‹R B¸¥XÖ «UÖ]jLÛ[ CVehfÁ\‰. pIH›Á TÛP‘¡«]Ÿ TÖefÍRÖÁ AWreÚLÖ TÛP†‰Û\ eÚLÖ ÙR¡VÖU¥ Ajh TX RÖehR¥L·, ÛL‰L·, LP†R¥L·, ÙLÖÛXL· TX Y¼Û\o ÙNšfÁ\]Ÿ. CRÁ EoNe LyP•RÖÁ ‘¥ XÖPÁ ÙLÖÛX.

Condition Apply Warming No hidden charges No bnognus promotions

Postcode:

÷©¾ÒÍ Âsn¨£ £iÁzxhß, £35 US "Oru Paper Ltd."” ß ö£¯¶À Põ÷\õø» °øÚ²®, G11, LOMBARD HOUSE, PURLEY WAY, CROYDON, CR0 3JP GßÓ ¬PÁ¶US

Aݨ¤ øÁUPÄ®. Telephone:


pgSEPTEMPER 09 - SEPTEMPER 22, 2011

13

Take Rogue Sri-Lankan War Criminal beasts by the Horns to Criminal Courts really run by sick people at the moment and Mr Ban Ki Mun should be psychia trically analysed for his failures. It was Ms Navi Pillai the UNHCHR, the only person in high command in the UN who in reality raised alarm over the serious violation of Human Rights in the Sri-Lankan one sided war. History tells us that world condemn outright all those who made the lives of others miserable or those who remain ed passive observers without taking positive action to halt the perpetrator or bring them to justice. Be warned. The sins of the fathers are visited on their children to the third and fourth generat ion says the bible. Wise are they who worship Nemesis.

By: Dr C P Thiagarajah Mahinda Rajapakse is the leader of a pack of rogues that committed the wor ld’s worst war crimes of the century. The genocide of 40,000 Tamils civilians in May 2009 in Mullivaikal was the culmination of the war crimes that destroyed the homeland of the Tamils in Vanni and disappeared nearly 146,000 Tamils in total. The war also spawned 89,000 Tamil widows and more than 125,000 disabled persons. All these vicious acts were meticulously plann ed and the war was a ‘war without witnesses’ as described by the world media. The perpetrators of the conflict termed ‘blood bath on the beeches’ of Mullivaikal went unpunished by the UN and other watchdogs of the world. The inaction of the world to track down these war criminals is the dilemma that shook the world. With the impuni ty provided by such inaction the world had given licence to the Mahinda Rajapkse (MR) and his brothers to terror ise the Tamil Ethnic minorities and subjugate them. Now the promise presid ent Rajapkse gave the world, he would give a political settlement to the Tamils after the conclusion of the war is being retracted.

“Sri-Lanka Killing Fields” has gone to extra length to prove beyond doubt that such genocide took place. Still for all that proof the UN remains mute and the leading politicians of the enlightened world are too timid to open the topic in the UN. I will remind these honourable men to recap what Martin Luther King Jr prophesied “Injustice anywhere is a threat to justice everywhere “.

The belatedly appointed three memb er UN expert Panel of the Secretary General Mr Ban Ki Moon had done a brilliant job utilising their expertise to bring out the truth of the matter beyond doubt in their 196 odd pages report. However nothing came out of it and the UN general assembly and the five members Security Council remained oblivion of these revelations of crimes against humanity, war crimes and the genocide. Inner City Press of the UN said on August 15 that Secretary Gene ral Ban Ki Moon had still not officially presented the report to the UNHRC nor the Security Council. Is Vijey Nambiar, the special Indian adviser to the SG who was implicated in the report behind all these break down of the UN administration? Let the world citizens take the Sri-Lankan brutes by That a world that cares for animals’ the horn to an international inquiry in welfare and take utmost precautions to order to deliver justice to the Tamils. prevent cruelty to children could remain unmoved at the atrocities committed An old English proverb reveals the on the Tamils in the ‘No Fire Zone’ in actual position of the UN. “It is an ill May 2009 is a paradox. Why is this bird that fouls its own nest” – the UN is silence? The UK Channel 4 Video

3 3 3 3 3

The UN Expert Panel Report covers mainly the last stages of the war that resulted in the genocide of nearly 40000 Tamil civilians-a sizeable portion of the population of Vanni. That is the months from September 2008 to 19 May 2009. This war clearly taught us that “The first casualty when war comes is truth” an axiom from US Senator Hiram Warren Johnson in 1918. The Sinhala communalist regime started hiding the truth behind the war right from the start. It ordered all NGOs working in the Tamil Homeland (TH) to quit the area and iron curtained the area from the reach of all media. All social media too was jammned by the government. Consequently, the war started without independent eye witnesses which were the main intention of the government. Therefore it was aptly named the ‘war without witnesses’ by the world press. Mahinda Rajapakse remembered the first part of what Abraham Lincoln told on war “Force is all-conquering, but its victories are short-lived” and forgot the latter part. The victory he got out of the war was a phony one and one that caused the genocide and much misery to an ethnic group in Sri-Lanka –the Tamils.

extreme force against civilians; cluster bombs, thermobaric bombs, phos phorous bombs and multi-barrel shell ing and heavy bombs. This heinous preplanned genocide should not be allowed to go unchecked and the perpetrators unpunished. The erstwhile UNHCHR Ms Navi Pillai was very specific about the extent to which HR laws should be extended to protect even those who take up arms against a regime. On Friday Jun 11 2010 The UN High Commissioner for Human Rights Navi Pillay made it clear “While any State has the right to use force to guarantee security and maintain public order, it “should observe certain limits aimed at respecting fundamental rights of individuals and the rule of law, even when responding to unjustified attacks by illegal armed groups.”

Numbered from right to left. 1. Majaor Jegath jayasooriyaPromoted Army Commander. 2. Air Chief Marshal Jayalath Weerakkody (former Air Force Chief) – Sri Lanka’s High Commissioner to Pakistan. 3. Admiral Wasantha Karannagoda (former Navy Commander) – Highways Ministry Secretary and tipped to become Sri Lanka’s Ambassador to Japan. 4. Major General Jagath Dias (former General Officer Commanding the 57th Division) – Sri Lanka’s Deputy Ambassador to Germany.

5.Major General Udaya Perera (Director Operations of the Sri Lanka The UN agencies that were supposed Army) – Sri Lanka’s Deputy High to help defenceless civilians in the Commissioner to Malaysia. TH left even without the presence 7. Major General G.A. Chandrasiri of any token guards. By permitting a genocide in Sri-Lanka Mr Ban has (former Jaffna security forces allowed, as the Editor of guardian. commander) – Northern Province co.uk, in an article titled Sunday 14 Governor. August 2011 titled ‘United Nations: 8. Major General Shavendra Silva Weak leaders wanted” pointed out , the slow decay of the UN secretariat, (former General Officer Commanding an institution that should be working, the 58th Division) – Deputy Perma as Hammarskjöld said, on the edge of nent Representative for Sri Lanka in the UN. progress. The dismal failure of Ban Ki Moon and the big world powers has resulted in the mushrooming of war criminals in Sri-Lanka. There are more or less 12 head of the government and army who are involved in the genocide and war crimes and crimes against humanity. These war criminals some of whom have been named below remain Scot-free. All are enjoying the forbidden fruit- victory in genocide of Tamils. Sinhalese military personnel had been appointed as Governors of the TH of the Tamils ie the North and East of Sri-Lanka. As widely reported these men are continuing the physical genocide as well as the cultural and structural genocide of the TH. Can the world afford to let these men of question integrity to roam the corridors of the UN and other world capitals as gospel bearers of foul war tactics and fighters of terrorism?

Mr Ban Ki Moon, UN SG was insen sitive and ineffective to do anything to halt the carnage although he was forewarned by several Human Rights groups of the impending human disaster. World wisest man Albert Ein stein said “Force always attracts men Some of the Armed Forces of low morality”. Sri-Lankan bird brain Personnel who Share the Loots of ed military leaders chose to use the War:

Accountancy & Auditing Business Start up Advice Business Plans & Cash Flow Forecasts Personal tax Affairs & Self Assesment Company Tax Affairs & Company Tax Return (CT 600) 3 Company Formation 3 Preparing VAT, Payroll for the Sole Trader, Patrnership & Limited Companies

9. Major General Amal Karunas ekara (former Head of the Directorate of Military Intelligence) – Charge d’affaires for the proposed Sri Lankan Mission in Eritrea. 10. Air Chief Marshal Donald Perera (former Air Force Chief and Chief of Defence Staff) – Sri Lanka’s Ambassador to Israel. 11. Rear Admiral Mohan Wijewickrema (former Navy Chief of Staff) – Eastern Province Governor. Major General Nanda Mallawaarac hchi (former Chief of Staff of the Army) – Sri Lanka’s Ambassador to Ind onesia. Admiral Thisara Samarasinghe (former Navy Commander) – Board Member, Water’s Edge Complex and tipped to become Sri Lanka’s High Commissioner to Australia Edited for space. (Courtesy: Tamil Canadian)

3 Attending VAT & PAYE visits 3 Tax Investigations 3 Solicitors Accounts & Accounts Reports

TAMSONS Accounting & Tax Consultancy Ltd. 65 Southlands Road, Bromley, Kent, BR2 9QR

Tel: 020 8313 0800


pg

14SEPTEMPER 09 - SEPTEMPER 22, 2011

Tamil Jus Post Bellum: An Alternative By: Rajeev Sreetharan Will there be an international tribunal for the Tamil killing field at Mullivai kaal? Will the policy debates and poli tical lobbying regarding international investigations mature into a post-war transitional justice mechanism based on retributive justice? Or will Mullivai kaal succumb to the politics and amnesia of Black July justice and its progeny of state-sponsored anti-Tamil atrocity crimes, where accountability and Tamil life were slain with the same bullet of state complicity? Two years after the Tamil killing field at Mullivaikaal, it is unclear. On the international level, in contrast to its interventionist Libya policy, the international community appears generally content to frame Sri Lanka’s arguably genocidal counter-insurge ncy as militarily-necessitated collateral damage, with isolated violations of the laws of war, by both sides. In the Sri Lankan context, issues of Tamil justice and accountability will likely remain paralyzed, not to be advanced by organs of the Sri Lankan state due to conflict of interest, nor by Sri Lanka’s human rights community operating within the cultures of selfcensorship and impunity. The central problem with the push for investigations is it does not contem plate a method or forum for workable implementation, a feature which likely comforts the Government of Sri Lanka (GoSL). The discourse to date remains within

the sphere of human rights rhetoric which offers nebulous comfort to the Tamil victim or asylum communities and which will not forseeably vindicate the rights of the thousands slaughtered, nor write the history of Eelam War IV with any precision. Through the eyes of the internati onal community, the disincentives to investigate are many. Confronting the genocidal character of the democrat ically-supported counter-insurgency, coupled with the state policy of post-war Sinhala colonization of historically Tamil areas, questions the fundamental political structure of the State, leading back to the cause of the armed conflict, Tamil selfdetermination. Given the Sri Lankan Army’s (SLA) systematic attack on the Safe Zone over several months, inves tigations would also painfully illum inate the international community’s systematic failure in its Responsibility to Protect (R2P) the Tamil people before, during, and after the killing field. These negative aspects of investigat ions are reflected in the United Nations Panel Report’s recommendations. The recommendations are generally unw orkable as a practical matter and it appears were more intended to defer the Tamil justice question a few years out. The UN Panel Report, while acknowledging international crimes perpetrated during the war, essentially proposes to monitor the Rajapakse administration investigate itself for violations of humanitarian and human rights law.

The issue with these recommendatio ns is there never was a post-war transiti onal justice moment in Sri Lanka, a pres upposition of the report probably kno wn by all key stakeholders to Sri Lan ka’s post-war peacebuilding effort.

the state policy of post-war Sinhala colonization of historically Tamil areas, questions the fundamental political structure of the State Transitional justice models, like the one proposed for Sri Lanka by the UN Panel Report, typically occur in post-war or post-conflict scenarios, after there has been regime change. The new regime investigates abuses of the old, and post-war reconciliation is predicated on accountability and truth-telling for state-sponsored atrocities which linger in the memory of the war-ravaged society. In Sri Lanka, there was no regime change after Mullivaikaal, a necessary precondition to support a hybrid transitional justice model like those in Latin America or Africa. The implicit logic of the UN Panel report erroneously construes the non-existence of the LTTE after

Mullivaikaal as the equivalent of a change in regime which created a transitional justice moment that would make implementation of the UN Panel recommendations possible. However, there was no regime change because in fact, Rajapakse was in power before and after May 2009. Given the UN’s experience in transitional justice and humanitarian missions since its inception, and assuming the UN was not unaware of this contradiction, it is reasonable to infer that the UN Panel Report was probably not proposed to be implemented. In the interim, for Tamils, the solution has been postwar development without justice even if the crime was genocide. If the UN Panel recommendations do not deny or delay justice, they will surely dilute it. Moreover, soliciting the Rajapakse administration to cooperate with investigations know ing it committed the crimes, and later criticizing the Rajapakse administra tion when it does not cooperate in investigating itself, is a well-rehearsed dance of international diplomacy which will not provide Tamil victims of mass atrocity crimes meaningful remedies to substantive justice. However, as nuances of this process continue to unfold, the transnational Tamil Diaspora, which has always been a sleeping giant in the global equation for Tamil justice, can create alternative or complementary options to the UN Panel proposal, by first considering that all paths to Tamil justice need not turn on the GoSL’s

consent or UN Security Council approval. The transnationality of the Tamil Diaspora multiplies the workable options to deliver Tamil justice. In the contemporary context, in place of a UN-driven effort, one alternative path to Tamil justice is a multinational effort which investigates Sri Lankan war crimes solely based on evidence provided by the Tamil asylum populations which have filtered out of Sri Lanka over the past few years. This approach, relevant to places like Canada, the European Union, India, Malaysia, Australia, could be carried out independently or collaboratively, by actors such as governments, human rights NGOs, or the Diaspora. Noteworthy, this effort is multinational, and not multilateral, and therefore would not be as vulnerable to the big power geopolitics which saturate decision-making in the corridors of the UN. More, this type of effort would be an exercise in unity more than resistance, testing more the transnational Tamil Diaspora’s ability to unite across borders, rather than testing the Tamil community’s ability to resist the racially discriminatory acts of the GoSL. While the path to Tamil justice for Mullivaikal may not come as easy as it did for Rwanda or Srebrenica, the truth of the Tamil killing field can not be suppressed indefinitely. If the UN Panel recommendations are not implemented, other alternatives shall emerge, and should be explored.

London, Tooting ºˆ¶ñ£K Ü‹ñ¡ «î˜ˆF¼Mö£, London, Eastham ÿñè£ ô†²I «è£M™ «î˜ˆF¼Mö£¬õ º¡Q†´ ñ£ªð¼‹ M¬ô„ 꽬èèœ 28, 29 FèFèO™ ñ†´«ñ.....

£10

0 «ñ

ñ†´

!

£12

ñ†´

5

«ñ!

£60

0

ñ†´

«ñ!

£60

ñ†´

0

«ñ!

Model 09 Wall Unit

Model 09 Wall Unit + Door

Model 015m + Door

Model 3344 m

Overall Size : 18”L x 10”W x 30”H

Overall Size : 18”L x 10”W x 33”H

Overall Size : 42”L x 24”W x 79”H

Overall Size : 48”L x 24”W x 79”H

Akilan Enterprises

274.High Street North, Manor Park, London, E12 6SA Tel: 0208 548 0033

Tooting ºˆ¶ñ£K ÝôòF¼Mö£M™

ܬñ‚èŠð†®¼‚°‹ M«êì 裆Cò¬øJ™ õ£®‚¬èò£÷˜èÀ‚° «ñ½‹ ðô M¬ô‚èN¾èœ!! îõøMì£b˜èœ


http://cyril.anpost.ie/images/colouring/colouring_easter_bunny_lge.jpg

Colouring

KIDS By: Sujarnth

TEENS

By : Hashani

By : Lithukga

By : Vigaashan

By : Rehashan

By : Pirakeith

By : Mary

By: Chajicha

Why not enter our colouring competition? Simply colour me in and send it to ORU PAPER and you could be the lucky winner of a water colouring kit. The winner will be published in the next issue. By : Dhiveyani

Last issue winner is Saraniyaa

By : Vishruga

Dear Kids... Do you like to draw? Send in a picture of your favourite animal and write a few words on why it's your favourite and send it (with your photo) to ORU PAPER and you could be the lucky winner of a new stationary kit!

By: Hawsikka By : Hashani

By : Abirami

By : Pruthuveen

By : Abinaya

By : Edna

By : Maathushan

WINNER By : Chajicka

By : Saraniyaa

By : Mary

By: Vigaashan

By:Poomiha

By: Dhiveyani

By : Vishnuga

By:Jarushan

By: Edna

By: Mathushan

By: Prathuveen

By : Hashani

SUNDAL, PONGAL, MAALAI, KUDAM, VILAKU, KUMBAM

By: Rehashan

Subject: Tamil Festival Items

Word Search


16

bð£õOˆ F¼ï£¬÷ º¡Q†´ ñ£ªð¼‹ M¬ô„ 꽬èèœ....

ó£Cò£ù ìøŠ¹ì¬õèœ ñŸÁ‹ ܬùˆ¶ Mîñ£ù «ê¬ôè¬÷»‹, CÁõ˜èÀ‚è£ù à¬ìèœ âù ܬùˆ¬î»‹ îóñ£èŠ ªðŸÁ‚ªè£œ÷ ƒèœ....

ñƒ¬èò˜ ñùƒèõ˜ ݬìèO¡ êƒèñ‹!

SPECIAL OFFER

EXCLUSIVE SAREES

DESIGNER

LEHNGA SUITS

DESIGNER

.

.

.

.

PAVADAI & HALF SAREES

DESIGNER

SALWAR

ܬùˆ¶ Mî ݬìèÀ‹

SUITS

25%

DESIGNER

COSTUME

M¬ô‚ èNM™

JEWELLERY

EXCLUSIVE

KANCHEEPURAM SAREES

ÜKò ê‰î˜Šðˆ¬îˆ îõøMì£b˜èœ!!!

115-117 Ealing Road, Wembley, Middlesex, HA0 4BP

Tel: 020 8903 3144


17

South Norwood Þ™ àîòñ£Aø¶

IèŠ Hóñ£‡ìñ£ù îIö˜ ð™ªð£¼œ è÷…Cò‹ 11-09-2011 裬ô 10:00 ñE‚°

19, High Street, South Norwood, SE25 6EZ

ñƒè÷èóñ£èˆ Fø‰¶ ¬õ‚èŠð´Aø¶. Þôƒ¬è Þ‰Fò àí¾Š ªð£¼†èœ ñŸÁ‹ ܬùˆ¶ Mîñ£ù ñó‚èP õ¬èè¬÷»‹ å«ó ÞìˆF™ ªðŸÁ‚ªè£œ÷ G¬ùM™ â¡Á‹ Þ¼‚è «õ‡®ò Þì‹ ! q ÃÁÍ0ÇÊ}ÒÊ2†Áj „É}–fÁx q ·Íc†Á·i)˹Ƙj „É}–fÁx q Œ†ÎË}ÒÉÏcÁx q ¹Å{ÊÌbÁ3ΆÁÁx q Ãe&†ÁÁx µ†Òh†Ç•kÊ/Î}Áj „Éy›b„Á}xÐÍ}k

îóñ£ù ªð£¼†èœ, Gò£òñ£ù M¬ô, Ü¡ð£ù àðêKŠ¹ Þ¬õò¬ùˆ¶‹ Þƒ° ñ†´«ñ!!!

àƒèÀ‚è£è..

è¬ìˆ FøŠ¬ð º¡Q†´

SouthNorwood Supermarket «ñôFè MðóƒèÀ‚° : 020 8765 8911


pg

18

nrg;nuk;gu; 09 – nrg;nuk;gu; 222011

î¡ õL¬ñ¬ò Þùƒè£†´‹ îIö˜ «îCò‹ SÖRUÖ] R–²† ÚRpV†ÛRo r¼½o C‰ AXrYÖW†‡Á \ÖY‰ r¼½ÚV Ly|ÛWL· YÛWVTyP]. ÙRÖPŸ. SÖÁ pX A†‡VÖV CXeL A‰RÖÁ G‡ŸLÖX†‡¨• ÙRÖP£•. jLÛ[e h½eL U\‹RRÖ¥, pX `R–Z¡Á RÖL• R³´Z† RÖVL•' A†‡VÖVjL· —|• AÚR CX GÁÄ• U‹‡W EoNÖPQ• LÛPp eLjL¸ÚXÚV ÙY¸Y‹‡£efÁ 100 YÛW Œ¿†RTPe iPÖRRÖL G• \]. ATz TÖŸ†RÖ¥ ‘WrWUÖ] E·[†‡¥ J¦ ÙNš‰ ÙLցÚP› A†‡VÖVjL· ¼½¨• A‡ £eL ÚY|ÙUÁÄ• ÚYQYÖ° L•. A‹R† RY¿Lºeh SÖÚ] AXrYÖW• BW•‘eL ˜μÙTÖ¿“. HÙ]Â¥ L•‘žyP¡¥ PÚ]ÚV C£‹‰ ÛTÛX G|†‰ ˜Á“ Gμ‡VÛY TyP‰. GU‰ RÖVL†‰eLÖ] ÉYUWQ LÛ[ A³†‰«y| “‡V A†‡VÖV†ÛR Gμ ÚTÖWÖyP• SÛPÙT¼\ LÖXjL¸¨• A‰ R† ÙRÖPjh•ÚTÖ‰ ˜L‘¥ A†‡VÖV N¼¿† ÚReL ŒÛXÛV AÛP‹‰«yP R¼ CXeL†ÛR UÖ¼\ U\‹‰ÚTÖ]RÖ¥ ÚTÖÛRV LÖX†‡¨• R–ZŸ ÚRpV†‡¼ C‰ ÚSŸ‹‰«yP‰. J£ ÚTTŸ ŒŸYÖL† LÖ] GU‰ hWÛX SÖ• Œ¿†‡«PÖ‰ ÙRÖPŸ ‡]¡P˜• YÖNLŸL¸P˜• AR¼LÖL UÁ ÚYÖ•. GÁÚ\Ö J£SÖ· GUeÙLÁÚ\ÖŸ RÖV ÛTe ÚLy|«y|, C‹R† ÙRÖPÛW Aª L•Cª°Xf¥ ŒoNV• UX£•. YÚTÖ‰ TÖWyz• pX NUVjL¸¥ «UŸ ˜ÁÙT¥XÖ• N¼¿ C[eLÖWUÖL† p†‰• FeLT|†‡V J£ ÚTTŸ YÖNLŸ L· AÛ]Y£eh• G]‰ SÁ½LÛ[† ÙR¡‹R R–ZL ˜RXÛUoNŸ Ù^VX¦RÖ R¼ ÙR¡«TÚRÖ|, C‹R† ÙRÖPÛW† ÙRÖPŸ ÚTÖÙR¥XÖ• –L°VŸ‹RÚYÖŸ AÁÛ] opVÖL ‘Wr¡†‰e ÙLցz£eh• J£ VÖL “XT|f\ÖŸ. ˜·¸YÖšeLÖ¥ T| ÚTTŸ ŒŸYÖL†‡]£eh• G]‰ AÁTÖ] ÙLÖÛXLºeLÖL NŸYÚRN «NÖWÛQeh Y¦¿†R ÚY|ÙUÁ¿•, CXjÛL Y‹R]jLÛ[† ÙR¡«†‰eÙLÖ·fÚ\Á. ›Á —‰ ÙTÖ£[ÖRÖW† RÛP «‡eLTP AXrYÖW• ÙY¿• U] BRjL†‡Á ÚY|• GÁ¿• U†‡V AWÛNe ÚLÖ£• ÙY¸TÖ|RÖÁ. ˆ«W Bš°LºeiPÖL A‡Wz† ˆŸUÖ]†ÛRo NyPNÛT›¥ ŒÛ\ ÙY¸TTyP RLY¥ T¡UÖ¼\U¥X. CR¼he ÚY¼½V ÛLÚVÖ|, ˜£LÁ, NÖ‹RÁ ÚTW LÖWQ• AªYÚTÖ‰ CP•ÙT¼\ NULÖX ½YÖ[Á BfÚVÖW‰ UWQRPÛ]L· ŒL²°L¸Á AzTÛP›¥ ÙT£•TÖXÖ] Œ¿†RTPÚY|ÙUÁÄ• ˆŸUÖ]† A†‡VÖVjL· GμRTyPÚRVÖh•. YÖp ÛR• HLU]RÖL ŒÛ\ÚY¼½V Uց“–h †R T†‡¡ÛLo ÙNš‡L·, CÛQVo ÙNš‡ R–ZL ˜R¥YŸ Ù^VX¦RÖÛYo N¡YW L·, ÙLÖtN–£‹R AWpV¥, YWXÖ¼¿ OÖT “¡‹‰ÙLÖ·[ÖU¥ C£‹R‰ –L ÙT¡V RY LjL·, AÄTY T‡°L· GÁ¿ TXY¼ \ÖL T|fÁ\‰. Û\• LXÛYVÖef YÖNLŸLºeh ÙLÖ|e DZ†R–ZŸ —RÖ] C‹‡VÖ«Á HÚRo LTyPÚYÖŸ UNÖXÖ† ÙRÖP£eh AXrYÖW ÙUÁ¿ ÙTVŸ ÙLÖ|eLTyPÚR ARÁ N‡LÖW ÚTÖeÛL† ReL NUV†‡¥ UyP• LÖWQUÖL†RÖÁ. UyPeL[‘¥ AXrYÖW Ryz, R–ZŸ ÚRpV†‡Á Y¦ÛUÛVe LÖyz ÙUÁT‰ L£†R¼\ AX•TÛXeh½eL ›£ef\ÖŸ ˜R¥YŸ A•UÖ. TÖ«eLT|• ÙNÖ¥. B]Ö¨• CÛR YÖp ÙN†RYÁ G‹Re ÙLÖ•T]ÖL C£‹RÖ¨• T‡¥ J£ ÚTTŸ YÖNLŸL· pX¡P• BŸ TWYÖ›¥ÛX, AR¼LÖL ATÖ«† R–ZŸ Y–£‹‡£ef\‰. LÛ[ T¦eLPÖeL[Öef ‘WÖVo p†R• GÛR GTz Gμ‡]Ö¨• GU‰ CRV ÚRPo N¼Ú\Ä• AÄU‡eLUÖyÚPÁ GÁ¿,

BRWY¼¿e fP‹R G•ÛUÙV¥XÖ• A·¸ AÛQ†ÙR|†R AÁ“†RÖVÖL AÁÛ] Ù^VX¦RÖ CÁ¿ EVŸ‹‰ Œ¼f\ÖŸ. ŒoN VUÖL C‹R CW| ˆŸUÖjL[Ö¨• U† ‡V AWr N¼¿ A‡Ÿ‹‰ ÚTÖš†RÖÁ C£e f\‰.

TyPYŸL¸Á N™L SX ÙLÖ|T]°L· , N™L SX YN‡L· Œ¿†RTPÚY|• GÁ\ UÄ°eh CW| CXyN†‰eh A‡L UÖ] UeL· BRW° ÙLÖ|†R]Ÿ. http://

A‡LUÖ] YÖehLÛ[ ÙT¼¿ ÚRŸRÛX SP†‡] . B]Ö¥ NŸYÚRN ÚTÖŸeh¼\ «NÖ WÛQeh 1000 YÖehL· iP fÛPeL «¥Û. ~XjLÖ °eh G‡WÖ] ÙNV¥TÖ| L· ®W YN]jL[ÖLÚY C£efÁ\] ÙNV¥ YzY• G‰°• C¥ÛX. CR¼h A½VÖÛU LÖWQUÖ? ‡yP–yP F|£Y¥ LÖWQUÖ ? hμÚUÖR¥ LÖWQUÖ ? NÖ‡ FŸ «PVjL· LÖWQUÖ ?

ð£è‹

ÙStr ÙTÖ¿eh‡¥ÛXÚV!

⃫è âñ¶ î¬ôõ˜èœ? N—T†‡¥ G]eh J£ –Á]tN¥ Y‹‡ £‹†‰. AÛR AĐ‘VY£PV «TWjL Û[† R«Ÿ†‰«y| AYW‰ –Á]tNÛXe gÚZ R‹‡£efÚ\Á. AY£PV U]ÚYRÛ] G]eh “¡f\‰. AYW‰ ÚL·« ŒVÖVUÖ ]RÖLÚY G]eh T|f\‰. TR«eLÖL Ú\Öyz¥ C\jf ÚTÖWÖ|• GU‰ RÛXYŸ L·, EÛUVÖ], ‘WÚVÖN]UÖ] ÚTÖWÖy PjL¸¦£‹‰ J‰jf «|f\ÖŸLÚ[! AY£ÛPV LzR†ÛR jLÚ[ YÖp†‰ TÖ£jL·. CYŸLÛ[ ŒÛ]†RÖ¥ ÙStr ÙTÖ¿eh‡¥ÛXÚV.! `AÁ“·[ R–² E\°LÚ[, “L² ÙT¼\ TX NŸYÚRN Œ“QŸL· Aj L• Yfeh• Œ¿Y]• JÁ¿ p¾XjLÖ°eh G‡WÖ] NŸYÚRN «NÖWÛQeh, ‘¡†RÖ ÂVÖÛY ÚLÖ£• UÄ°eh, BRWY¸eL ˜ÁY‹‰·[‰. «TW• A½V http://www. srilankacampaign.org/advisorycouncilo.htm

Ajh AYŸL[‰ CÛQV†‡¥ ÙY¸VÖ] ÙNš‡ÛV TzeLXÖ• C‹R «PV• STŸ VÖŸ TÛLYŸ VÖŸ GÁTÛR† ˆŸUÖÂeL Y³ YheL ÚTÖf Á\‰. p¾XjLÖ°eh G‡WÖ] NŸYÚRN «NÖWÛQeh ”WQ BRW° YZjLÖR GY£• R–ZŸL¸Á SXÁ «£•‘L· G] L£R ˜zVÖ‰ GÁT‡¥ SÖÁ E¿‡VÖL E· Ú[Á. 100000 C¼h• A‡LUÖ] ‘¡†RÖÂV UeL· J£ ÚLÖ¡eÛLÛV ˜Á ÛY†RÖ¥ ARÛ]A˜¥ T|†‰Y‰ ÙRÖPŸTÖL TÖWÖ ºUÁ\†‡¥ «YÖ‡T‰ G] ‘¡†RÖÂV AWpP•J£ ÙLÖ·ÛL E|. http:// epetitions.direct.gov.uk/how-it-works

 AÛU›¥ CXPÁ LXYW†‡¥ D|

epetitions.direct.gov.uk/petitions

 A‹R ÚLÖ¡eÛLÛVÛV , N™L ÙLÖ·ÛL YhTÖ[ŸL· , E†‡ÚVÖL T¼ \¼\ ˜Û\›¥ A˜¥ T|†‡ Y£fÁ\ÖŸ L·. «ÛW«¥ TÖWÖºUÁ\ «YÖR†‡¥ C‰ NyPUÖL YW E·[‰. p¾XjLÖ°eh G‡WÖL NŸYÚRN «NÖ WÛQ ÚRÛY GÁTÛR Y¦¿†‡ UÄ JÁ¿ NUŸ‘eLTy| E·[‰. http:// epetitions.direct.gov.uk/petitions/14586

 CRÛ] GTF G]T|• hÚ[ÖT¥ R–² ÚTÖW• ˜ÁÙ]|efÁ\‰.C‰YÛW 600 C¼h hÛ\YÖ] UeLÚ[ BRW° ÙLÖ|† ‰·[ÖŸL·.HÛ]V Œ¿Y]jL· FPLj L· U°]• NÖ‡efÁ\]. CR¼h GÁ] LÖWQ• F|£YXÖ ? A½VÖÛUVÖ ? G]† ÙR¡V«¥ÛX G]ÚY C‹R UÄ«¥ (http://epetitions. direct.gov.uk/petitions/14586) ÛLÙV솉 C|YR¼h EjL· BRWÛYe ÚLÖ£fÁ Ú\Á ÚU¨• EjLÛ[ T¼½V «TW• A† RÛ]• ‘¡†RÖÂV AWpP• E|. j L· ‘¡†RÖÂV AWreh EjLÛ[T¼½ ÙLÖ|†R RLY¥LÛ[ «P .jL· VÖ£PÁ E\° GÁ] ÙNšfÁ¾ŸL· GÁT‰ A½• TX• ÙLցP‰ ‘¡†RÖÂV AWr .G]ÚY ÙTVÛW• ÛLÙVμ†ÛR• ÚTÖPÖU¥ J³T‰ T| ˜yPÖ·..... C‹R «PV• STŸ VÖŸ TÛLYŸ VÖŸ GÁTÛR† ˆŸUÁÂeL Y³ YheL ÚTÖfÁ\‰.p¾XjLÖ°eh G‡WÖ] NŸY ÚRN «NÖWÛQeh ”WQ BRW° YZjLÖR GY£• R–ZŸL¸Á SXÁ «£•‘L· G] L£R ˜zVÖ‰ SÖ|LP‹R AWr ˜R¥ Yy|e ÚLÖyÛP† ˆŸUÖ]• YÛW 75000 C¼h

Üô²õ£ó‹ Üô²ðõ˜ : ñ†¬ì‚A÷Šð£¡ HÚ]ÖRÖÚ]Ö U]TÖÁÛU›¥ GU‰ ‘Wo NÛ]L· ÙRÖPŸTÖL –L°• ÙU†R]UÖ] ÚTÖeÛLe LÛP‘z†R U†‡V ÙLÖ·ÛL YhTÖ[ŸL·, q]ÖÛY AP«PÖ‰ TÖ‰ LÖ†‰, ‘WÖ‹‡V SXÛ]† RU‰ RÛXÛU ›¥ ÚTQ ÚY|ÙUÁÄ• TV‘WÖ‹ ‡ÛVe f[‘ AÛRÚV NÖyPÖL ÛY†‰ CXjÛL† R–ZÛW† ÚR|YÖW¼\ A]ÖÛR L[Öef«Po ÙNšR ˜V¼pL· R¼ÚTÖ‰ RPjL¨eh·[Öf·[]. A‹RYÛL›¥ ˜·¸YÖšeLÖ¥ T|ÙLÖÛXL· ÙRÖPŸTÖL °• UÂR°¡ÛU —\¥L· ÙRÖPŸTÖL°• NŸYÚRN• G|eL ˜V¨• SPYzeÛL Lºeh† R‘ C‹‡VÖ«¥ UÛ\‹‰ÙLÖ·[ CXjÛLÙV|eh• SPYzeÛLLºeh C ÚU¨• C‹‡VÖ BRW° ÙLÖ|ehUÖ GÁT‰ N‹ÚRLÚU. R–ZL AWpÁ N—T†‡V SLŸ° L· U†‡V AWÛN† R|UÖ\ÛY†‡£ TÛR VÖ£• U¿TR¼f¥ÛX. ŒÛXÛU ATz UÖ¼\Ty|·[‰. L£QÖŒ‡ LÖX† ‡¥ C‹R† ‰‚LW• C£eL«¥ÛX. GUe LÖL°• ˜μ EXL† R–ZŸLºeLÖL°• R]‰ hWÛX GÁ¿• GÚTÖ‰• EVŸ†‡ Œ¼h• R–²SÖyz¼h• ARÛ] CÁ¿ Y³ SP†‡o ÙN¥¨• Uց“–h ˜RXÛUoNŸ Ù^VX¦RÖ AYŸLºeh• GU‰ U]UÖŸ ‹R SÁ½LÛ[† ÙR¡«ÚTÖ•. R–ZŸ ÚRpV†‡Á F¼¿YÖš CjÚLRÖÁ C£ef\‰. SÖ• ˜R¦¥ C‹‡VŸL· ARÁ

 ~XÖjLÖ°eh G‡WÖ] NŸYÚRN «NÖWÛQeh ‘¡†RÖÂVÖ«¥ C‰ YÛW 500 YÛWVÖ] R–ZŸLÚ[ BRW° ÙR¡« †‰ JT–y|·[]Ÿ. See the petition here: http://epetitions.direct.gov.uk/petitions/ 14586

FPLjL· TX U°]•, ‰| ‘WrW• G‰°• C¥ÛX , UeL· ‘W‡Œ‡ ®|®PÖL ÙN¥YÛRe LÖÚQÖ•, B]Ö¥,SÖ|LP‹R AWreh, ‘¡†RÖÂVÖ ÚRŸR¦¥ fÛP†R YÖehL· 76 B›W†‰eh• A‡L•.SÖ| LP‹R AWpÁ C£ ÚLÖÐzLº• ÚRŸR¦¥ C\jf ÚYÛX ÙNšR‰ ÚTÖ¥ HÁ C‹R «PV†‡¥ C\jf ÚYÛX ÙNšV «¥ÛX ? ˜ÁÛ]V ÚYL†ÛR «P A‡L UÖL A¥XYÖ ÙNVXTyz£eL ÚY|•?. Yy|e ÚLÖyÛP ˆŸUÖ]†‡¼h fÛP†R YÖehL· 70 B›W• YÛW, Yy|e ÚLÖyÛP ˆŸUÖ]• ÙRÖPŸTÖL ÙNV¥ TyP‰ ÚTÖ¥ HÁ C‡¥ UeL[ÛY BŸY• LÖyP «¥ÛX? AR¼h ÚUXÖL A¥XYÖ ÙNV¥Tyz£eL ÚY|•? http://www.guardian.co.uk/world/2010/ feb/01/british-tamil-state-sri-lanka

Yy|e ÚLÖyÛP ˆŸUÖ]• ÙRÖPŸTÖL°• , SÖ| LP‹R AWr ÚRŸR¥ ÙRÖPŸTÖL°• ‘¡† RÖÂVÖ YÖ² R–ZŸL· ÚY¿ ÚY¿ A‚ L[ÖL ‘¡‹‰ ÙNV¥ TyP‰ EXL½‹R EÛU. CWÛP• ÚNŸ†RÖ¥ fÛP†R ÙUÖ†R YÖeh J£ CXyN†‰ I•T‰ B›W †‰eh• A‡L• (150000 ), ^] ^] SÖVL†‰eh fÛP†R YÖehL· 50000 C¼h

‘\h RÖÁ R–ZŸL· GÁ\ L£†R¼\ YÖR† ‡¼ho NÖ°U‚Vz†‰ SÖ• ˜R¦¥ R–ZŸ L· ARÁ ‘\hRÖÁ C‹‡VŸL· GÁÄ• VRÖŸ†RYÖR• CÚTÖ‰ R–²SÖyz¥ N¼ ¿† RÛXŠef›£ef\‰. ‡£YÖ[ŸL· ÛYÚLÖ, qUÖÁ, WÖURÖÍ, «^VLÖ‹†, IVÖ ÙS|UÖ\Á ÚTÖÁ\ ÙN¥ YÖeh–eL RÛXYŸLÙ[¥XÖ• ˜£LÁ NÖ‹RÁ ÚTW½YÖ[Á BfÚVÖ£eh YZj LTyP Šeh†RPÛ]eh G‡WÖLe hW¥ ÙLÖ|†RÖŸL·. TXŸ NyP¢‡VÖL A‹R† R PÛ]ÛV W†‰o ÙNšV R•UÖ¥ ˜z‹R YÛW TÖ|TyPŸL·. R¼ÚTÖ‰ C‹‡V ^]Ö ‡T‡VÖÚXÚV L£ÛQUÄ ŒWÖL¡eLTyP ™Y£eh• RPÛ]ÛV ŒÛ\ÚY¼\ ÚY zV LÖX• J£UÖR• J†‡ ÚTÖPTy|· [‰. Lμ†ÛR C¿efe ÙLցz£eh• Še he L›¿ CÁ]˜• AjÚLRÖÁ C£ef\‰ A‰ ˜¼\ÖL LZ¼½ ®NTP«¥ÛX. B]Ö ¨•, ˜R¥YŸ Ù^VX¦RÖ A‹Ro r£eh L¸Á—‰ Az†‡£eh• B‚RÖÁ AY ¼Û\ C¿L «PÖU¼ ÙNšV ÚT£R« ÙNšV ÚY|•. R–ZL NyPNÛT›Á HLU]RÖ] BRW °PÁ ŒÛ\ÚY¼\Ty|·[ A‹R UWQ RPÛ]Lºe ÙL‡WÖ] ˆŸUÖ]˜• C‹‡V ^]Ö‡T‡›P• ÙLÖ|eLTy|·[ ÚY|ÚLÖº• NÖUÖÁV UÖ]ÛYL[¥X. rUÖŸ HμÚLÖz† R–ZŸL¸Á EQŸ° ”Ÿ YUÖ] ÚY|ÚLÖ·. 115 ÚLÖzeh• A‡LUÖ] UeLy ÙRÖÛL ÛVe ÙLցP C‹‡VÖGÁÄ• ‘WUցP† ‡Ä· ARÁ 28 UÖŒXjLº· JÁ\Ö], fyP†RyP 7.25 ÚLÖz UeLy ÙRÖÛLÛV Uy|ÚU ÙLցP R–ZL†‡Á ÚY| ÚLÖÛ[ C‹‡V S|Y AWr “\eL‚e hUÖ ATz “\eL‚eL ˜zUÖ? GÁT‰ RÖÁ CÁ¿·[ –¥¦VÁ T°y ÚL·« VÖ›£ef\‰. LÖX•RÖÁ CR¼h T‡¥ ÙNÖ¥XÚY|•. CjhRÖÁ R–²† ÚRpV†‡Á ˜efV† ‰Y• R]‰ CP†ÛR ‘zef\‰. (ÙRÖPŸop 24• TeL•) N¼¿ A‡L•, ÚYÛX ÙNšÚRÖŸ TX B›W•, ‰| ‘WrW•, CÛQV ‘WoNÖW• ÚY¿, ^]• AY£eh ‘Á]Ö¥ ŒÁ\ Ne‡L º• HÁ C‹R «PV†‡¥ ˜ÁÂÁ¿ UeL· U†‡›¥ ÙNÁ¿ ÙNV¥TP«¥ÛX ? ˜Á Û]V «P ˆ«WUÖL A¥XYÖ ÙNV¥ TPÚY|•.B]Ö¥, p¾XjLÖ°eh G‡ WÖL «NÖWÛQeh BRWYÖL JT–yPYŸ ÙRÖÛL J£ 500 Uy|ÚU !!!!! GÁ] SP‹ R‰ GÁÚ\ “¡V«¥ÛX , R–ZŸLÛ[ A‚ ‘¡†R G¥XÖ Ne‡LºÚU,p½XjLÖ°eh G‡WÖ] BeL ”ŸYUÖ] «NÖWÛQeh ˜Á ÂÁ¿ EÛZeL RY¿fÁ\]. B]Ö¥ TP• LÖy|Y‡¥ ˜Á Œ¼fÁ\]. R–ZŸL¸Á AWpV¥ RÛXÛUÛV RU‰ ÛL›¥ ÛY†‡ £eL Kz† ‡¡• C‹R Ne‡L· HÁ hÚ[Ö T¥ R–² ÚTÖW• (GTF). CYŸL[‰ E· ÚSÖeL• RÖÁ GÁ] GÁ\ ÚL·« CV¥ TÖLÚY GμfÁ\‰ ? ˜·¸YÖšeLÖ¨eh LÖWQUÖ] Ne‡ L· CYŸLÛ[ ÛLV·fÁ\ÚRÖ GÁ\ N‹ ÚRL• ŒVÖVUÖLÚY GμfÁ\‰. ‘¡†RÖ VÖ«¥ YÖμ• ™Á¿ XyN†‰eh A‡L UÖ] R–ZŸL¸¥ B›W†‰eh hÛ\ YÖ] R–ZŸL· Uy|ÚU CXjÛL AWNÖ jL†‡Á —RÖ] NŸYÚRN «NÖWÛQÛV ÚLÖ£fÁ\]Ÿ GÁ\ A‘‘WÖV†ÛR CX jÛL AWr ˜ÁÙ]|eL H‰YÖf«|•. BL ÙUÖ†R• HRÖYÙRÖ£ A‚ «rYÖNUÖL D|Ty| N]¥ 4 LÖyp BRÖWjLºPÁ ‘¡† RÖÂVÖ YÖ² ÚY¼¿ C] UeLÛ[• A„f]Ö¥ CW| CXyN• A¥X AR¼h ÚU¨• ÙT¼¿e ÙLÖ·[ ˜z•. G]ÚY ‘¡†RÖÂVÖ YÖ² R–² UeLÚ[ , U¼¿• ÚY¼¿ SÖy|L¸¥ YÖμ• R–² Ue LÚ[, C‹R `RÛXYŸLÛ[' Ryz Gμ “jL·. h½“:-TGTE YP fZeh CXPÁfÛP†R YÖehL· 24705. TGTE ÙUÖ†R• 76000 YÖehL·.Œ¿†‡ ÛYeLTyP YÖehLÛ[• ÚNŸ†R¥ J£ CXyN†‰e h• A‡L• -«p†‡W‘¡VÁ.


pgnrg;nlk;gh; 08 - nrg;nlk;gh; 22

ðóî®ò Üóƒ«èŸø‹

ÙN¥«L· N‹‡VÖ-NÖU‹‡ pYehUÖŸ CWyÛPVŸ L¸Á TWRSÖyzV AWjÚL¼\• 03-09-11 AÁ¿ hÛ\ PÁ Fairfield UPT†‡¥ AWjL• ŒÛ\‹R UeL· U†‡›¥ p\“\ CP•ÙT¼\‰. SP] Bp¡VŸ ‡£U‡ UÖX‡ Ù^VSÖVL• AYŸL¸P• hÛ\PÁ R–² TÖPNÖÛX›¥ p¿YV‡¦£‹‰ L¼¿Y£• Cª CWyÛP NÚLÖR¡L¸Á SP] AWjÚL¼\• “ÍTÖtN¦ PÁ BW•TUÖf XPÁ “XYŸ pYSÖR]Ö¥ ‘W†‡ ÚVÖLUÖL Gμ‡, TÖPLŸ ‡£.˜W¸ TÖŸ†RNÖW‡ AYŸ L[Ö¥ CÛNVÛUeLTyP `NjLWŸeh SÖVfÚV' LP°·YQeLTÖP¨eh A‘SV†RÛU AÛ]YW‰ ÙStNjLÛ[• E£LÛY†R‰. AZfV SP] EÛP ›¥ ^‡ÍYW†‡¼h BzV BPXWpL·, RU‰ BP¼ T›¼peh ˜†‡ÛW T‡ehUÖ¼ÚTÖ¥ `ŒR• ‰‡eh• BtNÚSV rYÖ–eh' GÄ• TÖP¨eh CWÖU‘WÖÄe h• AŽU£eh• E·[ Sy‘Á BZ†ÛR•, ARÁ TV]ÖL AŽUŸ qÛRÛV CXjLÖ“¡›¥ L|‘z†‰ AY¡Á LÛQVÖ¸ÛV WÖU‘WÖÂP• ÛLV¸eh• LÖypÛV YŸQUÖL YzYÛU†‰ AeLÖypÛV AÛ]

2011

19

Þó«î£Ÿêõ G蛾èœ

Y£• EQ£•«RUÖL R†£TUÖL SÖyzV SP]• “¡‹ RÛU WpLŸLÛ[ ÙYhYÖL LYŸ‹R‰. N‹‡VÖ - NÖU‹‡ C£Y£ÚU J£Y£eÙLÖ£YŸ NÛ[eLÖU¥ Bz, ‡\ ÛUÛV ÙY¸T|†‡V «R• TÖWÖy|•TzVÖL C£‹ R‰. ARÛ]† ÙRÖPŸ‹‰ 'LPSÖ·˜RXÖš LÖR¥ ÙT£ hRz' ˜W¸ TÖŸ†RNÖW‡ hÛZ‹‰ hÛZ‹‰ TÖP, NÚLÖ R¡L· –L A£ÛUVÖ] S¸]UÖ] ÙUÁ A‘SV† ‰PÁ BzVÛU U]• LYŸ‹R‰. SÖyzV YzYÛU“, NtNÖ¡L·, A£‡ ˜†‡ÛWL·, T¸oÙNÁ¿ AP°L· TÖWÖy|•Tz C£‹R]. p\TÖL SÖyzVYzYÛU“ ÙNš‡£‹R SP] Bp¡ÛV UÖX‡ Ù^VSÖVLÁ AYŸ L¸Á ÛLYQ†ÛR, ŒL²op›¥ Sy|YÖjL• ÙNšR «R• Œ£‘†‡£‹R‰. ŒL²op BW•T• ˜R¥ C¿‡YÛW AZfV R–³¥ A£ÛUVÖL ÙRÖh†R¸†‰eÙLցz£‹RÖŸ ‘.‘.p R–ÚZÖÛN “L² «e]WÖ^Ö. -R–ÙZÖ¸

A¼wí ªüò‰F G蛾èœ

Crawley A•UÁ BXV†‡¥ ~ f£ÐQ ULÖ h•TÖ‘ÚcL ŒL²°L· 18.08.11 AÁ¿ SÛPÙT¼\] ÙRÖPŸ‹‰ 21,22-08-11 f£ÐQ Ù^V‹‡ ŒL²°Lº•

èì¡ ²¬ñò£™ èvìŠð´Al˜è÷£?

A£·–h CXPÁ ˜†‰UÖ¡ A•UÁ ‡£eÚLÖ«¥ T‡Ù]ÖWÖ• B| ÚRŸTY «ZÖ°• JÁ¿ iP¥ ŒL²°Lº• LP‹R 28.09.2011 TeRŸL¸Á R¡N]†‰PÁ CÂÚR SÛPÙT¼\] ŒL² AÁ¿ CP•ÙT¼\‰. °L¸] ÚTÖ‰ G|eLTyP TPjLÛ[ÚV ÚUÙX ŒL²°L¸Á ÚTÖ‰ G|eLTyP TPjLÛ[ÚV ÙUÚX Lցf½ŸL· Lցf¾ŸL·.

Þôõê Ý«ô£ê¬ùèÀ‚° Þ¡«ø ܬö»ƒèœ

îQïð«ó£... Mò£ð£ó«ñ£... X èì¡/Credit Card‚° ñ£î£‰î‹ 膴‹ ðíˆ¬î °¬ø‚è...

X TAX / VAT / PAYE «ð£¡øõŸP™ î°‰î Ý«ô£ê¬ù¬òŠ ªðø...

` Accountancy / Audit

www.bbkca.com

` Tax Solutions ` Company Formation ` Confidential Tax Consultancy

X Bankruptcy ¬ò î¿õ Ü™ô¶ îM˜‚è... X Mò£ð£óˆ¬î ðôŠð´ˆî...

Chartered Accountants and Business Recovery Professionals

àƒèÀ‚° àîM ªêŒò‚ 裈F¼‚A«ø£‹

` Investigations / Tax Mitigation ` Bankruptcy / IVA ` Business Startup & Consultancy ` Solicitors Rules Audit

BARNET

020 8216 2520

CROYDON

020 8150 9950

CITY OF LONDON

020 7 183 2696

CAMBS

01354 707 911

` Payroll / VAT / Book keeping


pg

20

nrg;nlk;gh; 09 - nrg;nlk;gh; 222011

ªê™M C‰¶ü£M¡ ðóî®ò Üóƒ«èŸøº‹ ¹™ô£ƒ°ö™ Üóƒ«èŸøº‹

ÙN¥« p‹‰^Ö NŸYÖ]‹R†‡Á TWR SÖyzV AWjÚL¼\˜• “¥XÖj hZ¥ AWjÚL¼\˜• LP‹R 03.09. 2011 NÂefZÛUVÁ¿ CP•ÙT¼\‰. CYŸ ~U† LjLÖ rRÖLWÂ]‰• (TWR SÖyzV•) ~ ‘oÛNVTÖ hQ YWRÂÁ (“¥XÖjhZ¥) BfÚVÖ¡Á UÖQ«VÖYÖŸ. NÂefZÛU ‘.T. 4.30 eh BW•‘†R C‹ŒL²op TX¡Á LWÚYNjLºPÄ• TÖWÖy|eLºP Ä• ‘.T 10.00 U‚V[«¥ CÂÚR ŒÛ\°¼\‰.

èô£„ê£ó‹ â¡ù£„².....

12  ²ŸÁô£ïì‚è Þ¼‚°‹ G蛾èœ

èô£„ê£ó‹ Üõóõ˜ Þù‹ ê‹ð‰îŠð†ì¶ º¡¹ Þ«î «ð„꣄² ñQî¡ èì™ èì‰î£«ù£ Þ™¬ô«ò£ èô£„ê£ó‹ èì™ è쉶 ªó‹ð ï£÷£„² èô£„ê£ó‹ Þù‹ ê‹ð‰îŠð†ì¶ â¡ð¶ ªð£Œò£„² ܶ èì™ è쉶 Þ¡Á ï‹ñõ˜‚° ê‹ð‰î‹ «î´‹ è£ôñ£„²

SEP

10 SATURDAY

ÙTÖÁUÖÛX ÙTÖμ‰ NÖYLoÚN¡ z½ÚTe L¥©¡ TÛZV UÖQYŸ NjL•, Bp¡VŸ NjL•(I.C) CÛQ‹‰ YZjh• 18Y‰ ÙTÖÁ UÖÛX ÙTÖμ‰. ˜Á]‚ TÖPf rp†‡WÖ U¼¿• CÛNVÛUTÖ[Ÿ A¥TÖ WÖ^Ö BfÚVÖŸ LX‹‰ p\‘eL«£efÁ\]Ÿ. CP•: Fairfield Halls, Ashcroft Theater, Park lane,Croydon, Surrey, CR01DG. ÚSW•: UÖÛX 6.30U‚ ˜R¥

NjLU•-2011 SEP

18

Ýμ‚°Š ªð‡μ‹ ªõO´‚ èôŠ¹ì¡ ªð‡μ‚° Ýμ‹ â¡Á‹ º®õ£„² Hœ¬÷»‹ °†®»‹ â¡Á‹ º®…꣄² õ÷¼‹ ð¼õˆF™ â‹ñõ˜ «ñŸ° ìõ˜ â¡Aø£˜ â‹ñõ˜ ªõœ¬÷ò˜ â‹ñ‚èœ â¡Aø£˜.

ÙRÁ XPÁ R–ZŸ SXÁ ŒÛ\ AÛU“ YZjh• NjLU• ŒL²°L·. ŒL²«¥ R–ZŸ TÖW•T¡V «Û[VÖy|eL·, 'CÂÂÛN CW°' CÛN ŒL²op, p¿YŸ «Û[VÖy| ÚTÖyzL· GÁT] CP•ÙT¿•.

SUNDAY AÄU‡: CXYN• ÚSW•: LÖÛX 09:00 ˜R¥ UÖÛX 09.00 U‚ YÛW CP•: 100, London Road, Morden, SM4 5QU ÙTÖjhR–² ÚTW‚ SEP

19 MONDAY

«õ®‚¬è M«ï£î‹ â¡ø è£ô‹ «ð£ò£„² ªõœ¬÷ò£˜ ì ܃胰 â‹ñõ˜‚° ï£ì£„² ܃° ⋪ñ£N‚°‹ ñ‚°‹ â¡ù£„²

TX• YÖš‹R NŸYÚRN Ne‡VÖL A‚‡W| GU‰ UeL¸Á «z°eLÖš Geneve«¥ AÛU‹‡£eh• UNO RÛXÛUo ÙNVXL• ˜ÁTÖL SPÖ†RT|• UÖÙT£• ÙTÖjh R–² ÚTÖWÖyP•. * ÚTW‚eh CjfXÖ‹‡¦£‹‰ ÚT¤‹‡¥ ÙN¥YR¼h JμjhL· ÙNšVTy|·[] ÚSW•: LÖÛX UÖÛX 2:00 U‚ ˜R¥ ÙRÖPŸ“Lºeh: R–ZŸ J£jfÛQ“e hμ North West: 075 5033 6408 South East: 075 5033 6412 South West: 075 5033 6414 North East: 075 3518 6315 Out of London: 075 5033 6658

-â¿Fò¶ Cõ Cõ£

RLY¥ : CWpLÁñ£˜èN Cî‹ðó‹F¼ªõ‹ð£¬õ ÝQ àˆîó‹

«î˜ˆF¼Mö£ ñŸÁ‹ ÜÁð¬ì i´ îKêù‹

£999 ñ†´«ñ

  G¬ù‚è º‚F F¼õ‡í£ñ¬ô, îKC‚è º‚F Cî‹ðó‹, Hø‚è º‚F F¼õ£Ï˜, Þø‚è º‚F è£C ÞìƒèÀ‚°„ ªê¡Á õó ♫ô£¼‚°‹ õ£ŒŠ¹‚ A¬ìŠðF™¬ô. Üšõ£ø£ùªî£¼ õ£ŒŠ¬ð Þ„²ŸÁô£ Íô‹ 心° ªêŒ¶œ«÷£‹. ÜÁð¬ì i´‹ Cõ vîôƒè¬÷»‹ º¬øò£è îKêù‹ ªêŒò 14 ï£†èœ ªè£‡ì å¼ Ý¡eè„ ²ŸÁô£.F¼ˆîE ðöºF˜«ê£¬ô î…ê£×˜ F¼ŠðF ó£«ñvõó‹ ²õ£Iñ¬ô ñ¶¬ó eù£†C F¼„ªê‰É˜ ðöG Hœ¬÷ò£˜ð†® F¼Šðóƒ°¡ø‹ è¡Qò£°ñK 

«ñ½‹ July ð™«õÁ îôƒèœ..... June 22‹ FèF ¹øŠð†´ 09‹ ²ŸÁô£ˆ FèF F¼‹¹‹ ²ŸÁô£M™ èô‰¶ ªè£œÀƒèœ.

ÝôŠ¹¬ö ªê™ðõ˜èÀ‚° ÜÁð¬ì i´ îKêù‹ Þôõê‹

41 õ¼ì ÜÂðõ‹ ñ£˜èN ñ£î ²ŸÁô£¾‚° ðF¾ ªêŒòŠð´Aø¶. àƒèœ Þ¼‚¬è¬ò àÁFŠð´ˆF‚ ªè£œÀƒèœ.

ÝôŠ¹¬ö ðì° êõ£K

è¡Qò£°ñK, F¼„ªê‰É˜, F¼õ‡í£ñ¬ô, ñ¶¬ó, ðöQ, F¼Šðóƒ°¡ø‹, F¼„C,

£999 ñ†´«ñ

Chennai (Shopping)

A/c õ£èù‹, A/c Iì

õêF, ²ˆîñ£ù ¬êõ àí¾ ñŸÁ‹ °®c˜, â™ô£õ¬èò£ù õêFèÀ‹ ªêŒ¶ îóŠð´‹.

º¼è¡ TRAVELS

ܬö»ƒèœ 020 7043 4319


pgðòí‹....... rhj;jpup (xU Ngg;gh;)

TÖL•-02 «UÖ]• C‹‡V ÚSW• S·¸W° 12 U‚eh RÛW›\jLÚY|• «UÖ]• ˜•ÛT N†‡ WT‡ pYÖÈ «UÖ] ŒÛXV†‡¥ C\jL† ÙRÖPjhfÁ\‰ GÁf\ «UÖ›Á A½« ÛT ÚLyP‰ÚU UÛ]«Á ˜L• C¿f ÚTÖ›£‹R‰.U]‡¼h· F¡¨·[ G¥XÖ ÚLÖ›¦¼h• ÚS†‡eLPÁ ÛY†‡£TÖ· G] G]eh ÙR¡• .«UÖ]• RÛW RyzV‰• EjLÛP pÚ]fRjL¸¼ÙLÖ¥XÖ• jL· YÖ\ «TW• h|†‡y{jL·RÖÚ] J£ ‘Wo NÛ]• YWÖ‰RÖÚ] GÁ\Ö·. J£ ‘Wo NÛ]–¥ÛX ÚTNÖU¥ YÖ GÁ¿ AYÛ[ ARyz]Ö¨• G]eh H p h¸¡¨• «VŸ TÛRÚTÖX J£ EQŸ° C£‹R‰. «UÖ]• ŒÁ\‰• TV‚L· ÙY¸ÚV\† ÙRÖPjf]ÖŸL·. ˜R¥ Yh“ Th‡›¦ £‹R G]eh ÙR¡‹R S•UYŸ G]eLÖL LÖ†‡ £‹RYŸ GÁÛ]e LP‰• ˜R¦¥ GjÛL C‹‡VÖ°eÚLÖ GÁ¿ ÚLy| AN| Y³‹ RÛR U]‡¥ ÛY†‰ C‹R† RPÛY GjÛL ÙUyWÖreÚLÖ G] ÚLyLÖU¥ –L AYRÖ]UÖL..A|†R ÙUyWÖÍ ‘Ú[Äeh CÁÄ• 6 U‚†‡VÖX• LÖ†‡£eL ÚY„• YÖ HRÖY‰ ÚXÖtpÛX ÚTÖš { hzoN Tz LÛReLXÖÙUÁ\Y¡¼h. SÖÁ ÙUyWÖÍ ÚTÖÚL¥ÛX CtÛN ÙTÖ•ÚT›ÛX ÙY¸ VÖÛX ÚTÖ\Á GÁ\‰•. ÙTÖ•ÚT›ÛXVÖ? `VÖŸ CjÛL C£ef]• H‰• ‘p]ÍÚNÖ' GÁ\YŸ ˜zeh ˜RÚXÚV KÚUÖ• CtÛN TÖ¥ReLÚWÛV J£eLÖ N‹‡eLÚY„• ‡£•T°• ‘WÖÁÍ Y‹R‰• ÚTÖ]zef\Á N‹‡ÚTÖ• GÁ¿ «ÛP ÙT¼¿e ÙLց| hzYW° hzVL¥° (C–efÚ\NÁ) Th‡ ÛV ÚSÖef SPeL BW•‘†ÚRÁ. TÖ¥ReLÚWVÖ? GÁ¿ RÛXÛV ÙNÖ½‹RYŸ SÖÁ EÛU›ÚXÚV ÙY¸ÚVRÖÁ ÚTÖf Ú\]Ö G] GyzÙVyzTÖŸ†‰ E¿‡ ÙNšR YŸ R]‰ «UÖ]• UÖ¿• TeL†ÛR ÚRz ÚTÖš«yPÖŸ. C–efÚ\NÂ¥ G]‰ ˜Û\ Y‹R‰ SÖÁ G]‰ U¼¿• UÛ]«›Á LP°oqy|eLÛ[ A‡LÖ¡›P• yzÚ]Á. G]‰ LP°oqyÛP ‘¡†‰ «NÖ«Û] TÖŸ†RYŸ LP°oqyÛP LQ‚ CV‹‡ W†‡¥ J£ C쐓 C솉 TÖŸ†‰«y| ÙY¸ÚV¿• qÛX G|†‰ J£ h†‰e h† ‡]ÖŸ AÙTÖμ‰ UÛ]«ÛV ÚXNÖš ‡£ •‘ TÖŸ†ÚRÁ AÙTÖμμRÖÁ AY· LL¸¥ ÙLÖtN• Uf²op CÛZ ÚVÖz V‰. A|†RRÖš UÛ]«›Á LP°oqyÛP ‘¡†RYŸ ˜ÁÄ• ‘ÁÄUÖš ‘Wyz]ÖŸ UÛ]«ÛV• LP°oqyÛP• UÖ½ UÖ½ TÖŸ†RÖŸ.‘Á]Ÿ GjÚL TÛZV TÖÍÚTÖy GÁ\ÖŸ. TÛZV TÖÍÚTÖy ‘WÖÁp¥. ÙLց|YW«¥ÛX G] SÖÁ T‡¥ ÙNÖÁ ]‰ÚU UÛ]« ˜‹‡eÙLց| A‰ ˜z‹R RÖ¥RÖÁ ‘WÖÁÍ C‹‡V ŠRWL†‡X “‡RÖš G|†ÚRÖ• GÁ\Ö·. L|TÖ] A‡ LÖ¡ A‰ G]eh ÙR¡• A‰RÖÁ TÛZVÛR

nrg;nuk;gu; 09 – nrg;nuk;gu; 22

ÚLefÚ\Á G] ÙRÖPjfVYŸ A‰YÛW “ZeL†‡¥ C£‹R BjfX• C£Y¡P˜• f‹‡eh RÖ«V‰. G]eh TÖ‡ “¡‹R‰• “¡ VÖU¨• ÚTÖLÚY ATÖPÖ S•U ‘Wo NÛ] ˜ztr‰ SÖÁ J£ KWUÖš ŒeLXÖ ÙU] J‰jfeÙLցPÖ¨• GÁÛ]† RÖÁ HRÖY‰ ÚSց|YÖŸL· G] ŒÛ]†‰ ÚTÖ]Ö¥ UÛ]«ÛV ÚTÖy| ÚSցze ÙLցz£‹R‰ G]eh p¡TÖL°• C£‹ R‰. UÛ]«eh• AY¡¼hUÖ] pX Œ–P YÖehYÖR†‡Á ‘Á]Ÿ.UÛ]«›Á LP°o qyz¨• qÛX Kjf J£ h†‡ AĐ‘ «yPÖŸ. ÙY¸ÚV Y‹R‰• «UÖ] ŒÛXV YÖN¦¥ ÙT¡V U™ÛPL· A|eLTyP TÖ‰L֐ TWL¸¥ C‹‡V CWÖ„Y†‡]Ÿ LÖY ¦¥ C£‹R]Ÿ. CXjÛL›¥ C‹‡VTÛP LÖX†‡¥ GÍ.G¥. BŸ. U¼¿• GÍ.G•.È ‰TÖefLºPÁ Uy|ÚU TÖŸ†‰ TZeL TyP C‹‡V CWÖ„Y†‡Á ÛLL¸¥ H.ÚL A[° 56 ŠefVTz Ajh–jh• ‡¡‹R]Ÿ. B]Ö¥ ÙY¸›¥ LÖY¥†‰Û\›]¡Á ÛLL¸¥ CÁ]˜• ™jf¥ ÙLÖyPÖÁLº PÁRÖÁ ‡¡fÁ\ÖŸL·. ÙY¸ÚV Y‹R‰• YWÚY¼“ Th‡›¥ B›WeLQeLÖ]YŸL· ŒÁ½£‹RÖŸL·.TÖ¡p¥ ÛNTŸ TÖÛL h¸ ¡¥ “\TyP G]eh 33 TÖÛL ÙYT• ˜L †‡XÛ\‹‰ YWÚY¼\‰. «UÖ] ŒÛXV †‡¥ GjLÛ[ YWÚY¼TR¼LÖL UÛ]« ›Á R•‘• G]‰ STÁ ÚPÖÂV¨• (PÖÂV¥)Y‹‡£‹RÖŸL·.Ajf£‹R iyP†‡¥ AYŸLÛ[ ÚRz L| ‘z TÚR pWUUÖL C£‹R‰ Ajh–jh• –XÖ ‹‡VTz ŒÁ\ GÁÛ] TÖŸ†‰ pVÖ• G] L†‡VTzÚV ”jÙLÖ†‰PÁ JzY‹R ÚPÖÂV¥ UÛ]«›Á ÛL›¥ ”jÙLÖ† ‡Û] ‡‚†‰«y| GÁÛ]eLyz ‘z† ‰e ÙLցPÖÁ. J£ pX ÙNeLÁ ÙU[]• Uy|• ÚTpV‰ GjLÛ[ «|«†‰e ÙLց| J£YÛWÙVÖ£YŸ ÚSWÖL TÖŸ† ÚTÖ‰ GjL· C£Y¡Á LLºÚU LXjf ›£‹R‰. ÚPÖÂVXÖ¥ APeL˜zV«¥ÛX AμÚR «yPÖÁ AYÛ] Ryz ÚR¼½VTz UÛ]« ›Á NÚLÖRWÛW• ÚRz‘z†ÚRÖ•. Aj ÚL• pX Œ–P TÖNT¡UÖ¼\jL· ˜z‹R ‘Á]Ÿ J£ YÖÛPÛLe LÖ¡¥ H½Ú]Ö•. LÖŸ SLW† ÙRÖPjfV‰. BpVÖ«Á –L ÙT¡V ÚN¡ GÁ¿ ÙNÖ¥XT|• RÖWÖ« Th‡›¥RÖÁ G]‰ STÁ hz›£‹RÖÁ. G]eLÖL A‹R Th‡›ÚXÚV J£ «| ‡ÛV T‡° ÙNš‰ ÛY†‡£‹RÖÁ. «|‡ ÚSÖef ÚTÖšÙLցz£eh• ÚTÖÚR ÚPÖÂV¦Á ÚTor ˜μ‰ÚU SP‹‰ ˜z‹R C¿‡ †R• T¼½VRÖLÚY›£‹R‰.CÛP ›ÛP G¥XÚU ®QÖš ÚTÖorÚR GÁ¿ ÙNÖ¥¦eÙLցÚP Y‹RÖÁ. SÖÄ• ÙY¸VÖ¥ ÚSÖyP• «yPTzÚV AY¼h• T‡¥ ÙNÖ¥¦eÙLցz£‹ÚRÁ. ˜•ÛT ÙYhYÖLÚY UÖ½ «yz£‹R‰ A‡ÚYL ®‡L·.. ALXT|†RTyP NÖÛXL· Lyz PjL· G] ˜ÁÚ]½›£‹RÖ¨• A‡L UÖ] YÖL]jL· “μ‡ GÁ¿• ˜ÁÚ]½ ›£‹R‰. SÖjL· «|‡VÛV Y‹RÛP‹R‰• UÛ]« • AY[‰ NÚLÖRWÛW• «|‡›¥ RjL ÛY†‰«y| SÖÁ ÚPÖÂV¨PÁ A£ÚL›£

‹R AY]‰ AÛ\eho ÙNÁÚ\Á. h[«e i|L· ÚTÖ¥ AÛUeLTyz£‹R hz›£ “eL· SÖ¼\ÙU|†R NÖeLÛP YÖNÛ] h¿LXÖ] TÖÛR Rցz AY]‰ AÛ\ eh· ŽÛ[• ÚTÖ‰ TÖŸ†‰YÖ RÛX›¥ AzTPÚTÖh‰ GÁ\ÖÁ. h‹‰ E·Ú[ ŽÛ[‹ÚRÁ. J£ ‘[Ö Í¡e TÖÛV «¡†‰«y| EeLÖ£ GÁ\YÁ J£ ‰‚ÛT›¦£‹‰ CW| ‘VÛW G| †‰ YÖVÖ¥ Lz†‰ ‰\‹RTz f[ÖÍ ÚY„UÖ GÁ\ÖÁ. ÚYPÖÙU] ÙNÖ¥¦ J£ ÚTÖ†RÛX YÖjfV SÖÁ AÛ\›Û] J£RÛPÛY ÚUš‹ÚRÁ.J£ 3 —¼\Ÿ [• CW| —¼\Ÿ ALX• Uy|ÚU ÙLցP ÙRÖ£ AÛ\ ÚPÖÂV¨• AY]‰ S TÄ• hz›£‹R]Ÿ J£ p½V ÙRÖÛXe LÖypÙTyz G‹R† R[TÖPjLº• fÛP VÖ‰ rY¡¥ J£ LXPŸ A‡¥ p¡†RTz ^ÍYŸVÖWÖš. p½V ˜L• TÖŸeh• L QÖz CW| E|“ ÙTyzL· CªY[° RÖÁ. C‹R Th‡L· G]eh H¼L]ÚY TZf›£‹RÖ¨• r†RUÖL C£‹R ^ÚW֐ TÖ«¥ PLÖX• C£‹‰«y| NÖeLÛP SÖ†R˜• AμeLÖ] J£ CP†‡¥ ŽÛ[• ÚTÖ‰ ÙLÖtN• NjLPUÖL†RÖ£‹R‰. ARÛ] STÂP• LÖyzeÙLÖ·[Ö «y PÖ¨• Ajf£‹‰ ÙY¸ÚV\ÚY|• ÚTÖX C£‹R‰. YÖÚVÁ ˜ÁÛ]ÛV ÚTÖX LP¼LÛW›¥ ÚTÖ›£‹‰ ‘VWzeLXÖÙUÁ Ú\Á. LP¼LÛW ˜ÁÛ]ÛV ÚTÖX C¥XPÖ. A‹R AyPÖef¼h ‘\h (˜•ÛT†RÖe hR¥)CW«ÛX N¡VÖ] ÙL|‘z L PTÖyz¼h ÚTÖ¦ÍLÖWÁ AzTÖÁ CW° ÚSW†‡ÛX LP¼LÛWÚVÖWUÖ J‰jf\ Ú^ÖzLÛ[ iP ÚTÖ¦Í «y|ÛYef\ ‡¥ÛX. • ÙY¸SÖyzÛX›£‹‰Y‹‰ AzYÖjL ÚTÖ½VÖ GÁ\ÖÁ. ÚTÖ¦pP• AzYÖjf\ÛR «P C‹R SÖ†R ÚU T\YÖ›¥ÛX GÁ¿ ÚRÖÁ½V‰. ‘VÛW E½tpÚ]Á. GÁ]PÖ C‘zVÖ›y|ÚR GÁf\ ÚPÖÂV¦Á “X•TÛX R«ŸTR¼ LÖL ÙTÖ•ÚT CT G‘z GÁ¿ ÙRÖPe fÚ]Á. ÙTÖ•ÚT CÙTÖμ‰ ÙLÖÛXL· ÙLÖ·Û[L· hÛ\‹‡£ef\‰. B]Ö¨• RÖRÖ h•T¥L¸Á L·[ «VÖTÖWjL· ÙRÖPŸ‹‰ SPef\‰.AYŸL¸¼h· ÚUÖR¥ L· hÛ\‹‰·[‰.LXYWjLÛ[ ÙRÖPŸ‹‰ ÙT£•TÖXÖ] ˜Í¦•L· ÙTÖ•ÚTÛV «y| ÙY¸›PjL¸¼h ÙNÁ¿«yPÖŸL·. GÁ¿ ˜•ÛTÛTÛV T¼½ ÚTp]Ö¨• AzeLz ˜·¸YÖšeLÖ¦¼h• ÚTÖš Y‹ ÚRÖ• ÚSW• A‡LÖÛX 5 U‚VÖf«yz£‹ R‰ GÁÛ] «|‡YÛW ÙLց| Y‹‰ «yPYÁ U¿SÖ· N‹‡TÖRÖL «ÛPÙT¼\ ÖÁ.

2011

ªêƒªè£® ²ö¡ø£´‹ ªð¼‰b

¶òóƒè÷£ô£ù à¡ Ü‹ñ£M¡ è‰î™ «ê¬ô 裟P™ ܬô‰¶ ðŸPò b c! ðŸP‚ ªè£‡ì b»ì¡ Üõœ ªî¼MøƒA æ´¬èJ™ è¬ìC G¬ùõ£Œ Üõœ ð£îƒè¬÷„ ²†ªìKˆî „꣬ô ÝùõÀ‹ c bŠð‰îñ£Œ Üõœ æ® æ® âK‰î ܈F¼Šðˆ¬î‚ èì‚°‹ «ð£ªî™ô£‹ æ˜ âKï†êˆFó‹ à¡ ñ‡¬ì‚°œ ðóðóªõ¡Á ðŸP âKAø¶ â¡ð£Œ à¡ î£J¡ G¬ù¾ d®ˆî ªð£¿¶è¬÷ Ü‚°÷‚è¬óJ™ èNˆ«î£‹ c»‹ ï£Â‹ Üõœ Ü¿î è‡aó£ô£ù¶ â¡ð ñ e¡è÷£‚è º®ò£¶ àì™ ¶®ˆ¶‚ A쉫 è¬óJ¡ ÜùL™ G¬ùM™ 裌‰î ÅKò¬ù Ü‚è‡a˜‚ °÷ˆFŸ°œ ༆®M†«ì£‹. ÞóM¡ c˜ªõOJ½‹ ̈F¼‰î¶ ï†êˆFó‚ è‡èÀì¡ Ü„ÅKò¡ b‚èƒ°èœ å¼«ð£¶‹ ܬíõ«î Þ™¬ô èùMŸ°œ G¡Á âK»‹ b¬ò ܬí‚è àø‚è‹ è¬ôˆ¶ ⿉ Ü¡Á‹ 裟P™ à¡ ¬èè¬÷ iCù£Œ G¬ù¾è¬÷Š ðŸP‚ ªè£‡ì ªï¼Š¬ð ܬí‚èŠ «ð£ó£®ù£Œ å¼ «è£® I¡IQŠÌ„Cè¬÷ à¡ àìLL¼‰¶ M´Mˆî£Œ!

C‹R C‹‡V TVQ†‡¥ SÖÁ TX STŸ LÛ[• N‹‡†‡£‹RÖ¨• GUeh J£ ÚRN• ÚRÛY GÁTR¼LÖL RjL· YÖ²° ˜μYÛRÚU AŸT‚†R ™Á¿ ˜ef VUÖ] STŸLÛ[ T¼½ C‹R Th‡›¥ EjLºPÁ TfŸ‹‰ ÙLÖ·fÚ\Á.

å¼ õ£˜ˆ¬î ªê£™«ô¡! b‚°œ c ²ö¡ø£®ò «ð£¶ ò£˜ ¬è¬òŠ ðŸP‚ªè£œ÷ G¬ùˆî£Œ? ò£¼‹ ò£¼‚°‹ ¬è c†´õF™¬ô ÞŠªð£¿ªî™ô£‹ ªñ£†´ ÜMö£‚ ªè£®è¬÷Š «ð£ô ♫ô£˜ ¬èèÀ‹ îQ«ò ¹óœA¡øù î¬óJ™

A‹R ™Á¿ ÚT¡¥ ˜RXÖYRÖL SÖÁ C ÙTÖμ‰ N‹‡†‡£TYÁRÖÁ ÚPÖÂV¥ CYÛ]T¼½ TVQ†‡¥.......

b ðŸPò à¡ ªêƒ¬èè«÷‹ àò«ó Iè àò«ó Þø‚¬èè÷£è†´‹!

-ÙRÖP£•.

21

- °†® «óõF.


pg

22

nrg;nuk;gu; 09 – nrg;nuk;gu; 22

ÙLÖtr• R–³¥ ‘tre hZ‹ÛRL· R–² SÖyz¦£‹‰ J¦TWTÖh• ÙRÖÛXeLÖypL· TWRSÖyzV ŒL²opL· AWjÚL¼\jL· BfVY¼½¥ BjfX• LXeLÖR R–ÛZe ÚLyT‰ A£ÛU›¨• A£ÛU. CÚR ÚRÖWÛ]›¥ CÁÄ• pX LÖX• z†RÖ¥ GU‰ Y£jLÖXo N‹R‡›Á YÖ›¦£‹‰ R–ÛZe ÚLyLÚY ˜zVÖU¥ ÚTÖš«|•. C‹R ŒÛXÛU H¼ÙL]ÚY “X•ÙTVŸ‹‰ YÖμ• R–ZŸL· U†‡›¥ LÖQeizVRÖL C£efÁ\‰. Cjh C£T‰ Y£PjLºeh ˜Á]RÖL Y‹RYŸL¸Á ‘·Û[L¸Á YÖ›¥ R–² R‘†RY½ Y‹RÖ¨• BjfX• LX‹R R–ZÖLÚY Y£•. GÁ] ÙNšY‰ p¿‘·Û[L¸Á RT¥XÚY. ®yz¥ ÚTrY‰• BjfX•. ®‡›¥ ÚTrY‰• BjfX•. T·¸eiP†‡¥ GÁ] R–³XÖ TÖP• SP†‰f\ÖŸL·. AR]Ö¥RÖÁ ®yzXÖY‰ R–² ÚTrjL· GÁ¿ AμRμ‰ ÚLyPÖ¨• ÙN«PŸ LÖ‡¥ F‡V NjLÖ] LÛRRÖÁ. Cjh·[ ‘·Û[L¸Á L‡ C‰ÙYÁ\ Ö¥ R–² R•T‡LºeÚL ‘\‹‰ R–²† RÖ›Á TÖÛXehz†‰ R–³ÚX ÚTp R–³ÚX Y[Ÿ‹‰ U‰ÛW›¥ NjL• ÛY†‰ Y[Ÿ†R R–ÛZ R–² SÖyzÚXÚV R«Ÿ†‰ BjfX ÚUÖL†‡¥ UVjf BjfX†‡¥ ÚTrYÛRÚV ÙL[WYUÖL L£‰• R–² SÖy| ‘·Û[LÛ[ Y³ SP†‡V‰ VÖŸ? GÂÄ• N—T†‡¥ SÖÁ ˜L• ÙLÖ|†R CW| N•TYjL· R–² CÂÚR Y[£• GÁ\ S•‘eÛLÛV† R£fÁ\]. BP•TWUÖ] J£ ‡£UQ«ZÖ°eh AÛZ “e fÛP†R‰. Ajh N™LU¸eL YÖš“e fÛP†R‰. IÚW֐‘V SÖL¢L†‰eLÛUV SP‹R ‡£UQ «ZÖ«¥ 10 YV‰eh· U‡‘PeizV J£ p¿– AZLÖ] R–³¥ AoÙNÖyPÖL LP°· YQeL•2011

TÖz G¥ÚXÖŸ U]ÛR• LYŸ‹R‰ U\eL ˜zVRÖ ŒL²YÖL C£‹R‰. CÁÙ]Ö£ N‹RŸT†‡¥ G]‰ STŸ J£YÛW ÙRÖÛXÚTp›¥ AÛZ†RÚTÖ‰ AYW‰ Gy| YVÚR GyPÖR A£ÛU ULÁ CÂR R–³¥ AÛZÛT H¼¿ AZLÖLÚTpV‰ G]‰ U]ÛRe f\jLo ÙNšR‰.

AYW‰ hμ«]£• Œ¤‘†‰·[]Ÿ.

CR¼ÙL¥XÖ• YzLÖ¥ CÁ¿ ‘¡†RÖ ÂVÖ«¥ BjLÖjh ÙRց| Œ¿Y]j L[ÖL CVjh• R–² TÖPNÖÛXL· GÁT‡¥ “X•ÙTVŸ‹R R–ZŸL· ÙT£ÛU AÛPVXÖ•. Y[ŸL CYŸL· ÙRց|. YÖ²L CÂV R–².

EP¨eh ÚYzV Ne‡ÛV EQYÖL EyÙLցPÖ¨• E·Ú[ ÚTÖh• EQÛY Ne‡VÖL UÖ¼½ CW†R KyPUÖL EP¥ ”WÖ°• TWY KVÖ‰ E\jLÖ‰ EÛZeh• EP¦Á AYVjL· ÚSÖšL[Ö¥ ’zeL T|•ÚTÖ‰ U]• R[ŸYR]Ö¥ÚSÖ›Á ÙNÖÚW• EQWT|fÁ\‰.

RÁ]•‘eÛL

RU‰ BWÖšopehyT|†‡V ÚSÖVÖ[ŸL ¸¥ «ÛW«¥ hQUÛP‹R STŸLÛ[ izV SÖyL[ÖL AYÍÛRT|f\YŸLÛ[• U£†‰Y pfoÛN TX]¸eLÖ‰ ÚTÖ] YŸL¸Á UÚ]ÖNe‡ÛV BWÖš‹RÚTÖ‰ U]‡¥ E¿‡• S•‘eÛL• NÖRLUÖLo p‹‡eh• ‡\Ä• ÙLցP STŸL· AYŸL Û[ ’z†R ÚSÖšL¸¦£‹‰ ÙYh«ÛWYÖ Le hQUÛP‹‰·[RÖL°• U]Y¦ÛU hÁ½V RÖ²° U]TÖÁÛUÛPV GÛR • TÖRLUÖL p‹‡TYŸL· ÚSÖšL ¸¥ C£‹‰ «|TP ÙYhLÖX• G|†‰· [RÖL°• A½‹‰·[ÖŸ.

CYŸL¸Á BWÖšopTz CV¼ÛLVÖL TÛPeLTyP EP¦¥ RÖ]ÖLÚY CVjLe izV G‡Ÿ“ Ne‡L· ‘\‘¥ C£‹ÚR RU‰ LPÛULÛ[ ‘NLÖU¥ ÙNšR YQ• C£efÁ\].

U]‡¥ E¿‡ ÚY|• G] TÖW‡VÖŸ TÖz ÛY†R TÖP¥RÖÁ OÖTL†‰eh Y£f\‰. G†RÛ]ÚVÖ B|Lºeh ˜Á ]Ö¥ i½ÛY†R A½°ÛW CÁ¿U£†‰Y BWÖšopL[Ö¥ ˜ÁÛYeLT|fÁ\‰. UÖŸTL A¿ÛYo pfoÛN “¼¿ ÚSÖšLºe LÖ] U£†‰Y• p¿WLe ÚLÖ[Ö¿ ÚTÖÁ\

îèõ™ è÷…Cò‹ ¬õˆF¼Šðõ˜ :

BLÚY ÚSÖš G‡Ÿ“ UÖ†‡ÛWLÛ[ «P U]‡¥ E£YÖeLT|• RÁ]‘eÛL• U] E¿‡•RÖÁ –Lo p\‹R ŒYÖW‚ GÁTÛR B‚†RWUÖL BWÖšopVÖ[ŸL· E¿‡T|†‡·[]Ÿ.

àñ£ ñè£Lƒè‹

EP¥ ETÖÛRLºeh B[ÖeLTyP ÚSÖVÖ[ŸL· hQUÛPV G|eh• LÖX †ÛR U£†‰Y BWÖšopVÖ[ŸL· ÙYh EÁTÖL AYRÖ†‰·[ÖŸL·. EP ¦¥ ÙN¨†RT|• ÚSÖš G‡Ÿ“ UÖ†‡ ÛWLÛ[ «P ÚSÖVÖ[ŸL¸P• LÖQT|• RÁ]•‘eÛLRÖÁ (Positive Thinking) AYWYŸ Ne‡LºeÚL¼\YÖ¿ ÚSÖšL¸P– £‹‰ «ÛPÙT\ ÙYhYÖL ER«·[ÛR BWÖšopehyT|†‡V ByL¸P–£‹‰ A½‹‰·[RÖL ‘¼jÚTŸe SLW†ÛRo ÚNŸ‹R Camegie Mehion T¥LÛXeLZL†‡Á BWÖšopVÖ[Ÿ David Crosswell AYŸLº•

°†ð£Œ ô‡ì¡.. (10• TeL† ÙRÖPŸop) 3-4 G| ÙT†‰ ÚTÖy| EXL†‡X E·[ ÙT‘y G¥XÖ• G|†‰e ÙLց| CÛPefÛP L·[ ÚYÛX• ÙNš‰ ÙLց| ®yzX r•UÖ C£ef‰LÚ[ A‰L· RÖÁ A·Û[ ÙLÖ· Û[VÖ Y£•. ŸS•TÖyz SÖÁ YÖN¦X Œ| TP• G|†‰† RÖ\Á. A|†R ˜Û\ ÚTT¡X ÚTÖ|•. ÚL·«..C‹R ŒL²opeh VÖWÖY‰ G‡Ÿ“ ÙR¡«†RÖŸL[Ö? T‡¥: EÛR VÖŸ R•‘ G‡ŸeL ÚTÖ\ÖjL·? LÖj ÙTÖzV·RÖÁ ‘WoNÛ] T|†‰YÖjL·. AYjL ºeh SÖjL· ‘¢ zeLy h|†‡£ef\•. G¥XÖ LÖj ÙTÖzVjLÛ[• ÙR¡VÖR TzVÖ¥ zeLy fÛPeLÖU VÖ£• C£‹RÖ¥ RÖWÖ[UÖL GjLÛ[ ÙRÖPŸ“ ÙLÖ·[XÖ•. ‘¢ zeLy ŒoNV•. hÛ\PÁ R–² LÛPeLÖWÖ· ÙNÖÁ]ÖŸ EYjLºeh TV‹‰ HÁ ‘¢ zeLy h|ef\Öš G|. EYjL· G¥XÖ• TV‹R ’oNցzL[ÖP֐TÖ WVyÍ SP‹R ÚSW• J£ S֝• YW¥X G¥XÖ• Kz K³opyPÖjL·.C‹R TeL•. Kpo ÚNÖPÖ hzeL Uy|• Y£jL· G|. SÖÁ HÁ ¡Íe G|TÖÁ G| h|ef\Á. ÚL·«: EjLÛP “Ú\Öef\Ö• ¡eL¼ ½ÛX ÚL·« T‡¥ h¨eL¥ T¡r ÚYÛ\ h|ef\ RÖš A½«op£ef¾jL· AÛRT¼½.... T‡¥: GjÛL ÚTÖ]Ö¨• GÛRVÖY‰ Kp›ÛX G‡ŸTÖef\‰ GjLÛP N]†‡ÁÛW YZeL• RÖÚ]. XPÂÛX ÚLÖ›¨eh ÚTÖ]ÚX AÁ] RÖ]• C¥ÛXÚV? G| ÚLef\BeL· ARÛX RÖÁ ½eL¼½ÛX pX ÚL·«V· ÚTÖyz£ef\•. A‰ eh N¡VÖ] T‡ÛX ÙNÖ¥¨\ÛYeh h¨eL¥ ˜Û\›ÛX pX B¿R¥ T¡rLÁ h|T•. ÚL·«..h¨eL¥ ˜Û\ Gz½V·. h¨ef\‰ VÖŸ jL[Ö B¿R¥ T¡r GÁÙ]Á]? T‡¥ ..SÖÁ h¨ef]Ö¥ BŸ R•‘ T֐TÖjL·. h¨eLÚTÖY‰ S—RÖ.. T¡r B¿R¥ T¡rRÖÚ] ARÖÛX T¡r «μ‹RÛYV¸yÛP «XÖN†ÛR YÖjf ÛYopy| B¿RXÖš AĐ“\• G| ÙN¥¦ «|Y•.

CÛR†RÖÁ LÖX• LÖXUÖL ÚVÖLT›¼ pLº• ŒÛ]±y|fÁ\]. ÚSV¼\ YÖ²ÚY hÛ\Y¼\ ÙN¥Y•.

SÁ½L·. EjL· L|ÛUVÖ] LÛXo ÚNÛYL¸¼h U†‡›¨•. C‰YÛW GUeLÖL ÚSW• J‰ef ÙTÖ¿ÛUVÖL T‡¥ A¸†R UÖ(UÖ)U‚eh GjL· pW• RÖ²‹R SÁ½L·.

G¿“L· G|eh• ˆŸUÖ]• CV¼ÛL›Á TÛP‘¥ G¿“L· p½RÖL C£‹RÖ¨• ÙT¡V ÙT¡V A½°ÛWLÛ[ AY¼½Á SPUÖyP†‡Á ™X• UÂR N™RÖV†‰eh† R£Y‰ AY¼½Á ÙNV¥LÛ[ AYRÖ†RYŸL· i\†RY\«¥ÛX. G¿“L¸Á r¿r¿ TÖ] SPUÖyP• UÂR YŸeL†‰eh J£ ˜Á ERÖWQ• CÛR «P ÚY¿ pX EÛULº• C£TRÖL BWÖšop VÖ[ŸL· i½fÁ\ÖŸL·. iyP• iyPUÖL YÖμ• G¿•“L· AÛY G|eh• ˆŸUÖ]jL· GÙTÖ쉕 J£–†R iy| ˜zYÖLÚY C£eh• GÁTÚR C‰YÛW AYRÖ†R LLÖ‚“. C‰ EÛUV¥X. s²ŒÛX UÖ½]Ö¥ AÛY R†RÂVÖL°• ˜z°L· G|eh• GÁTÛR BWÖšopVÖ[ŸL· CÚTÖ‰ L|‘z†‰·[ÖŸL·. CRÁ A½eÛL N—T†‡¥ ÙY¸Y‹R The Journal of Experimental Biology GÁ\ T‡ÚYyz¥ ÙY¸Y‹‰·[‰. CYŸL¸Á BWÖšop›¥ Temno thora Albipennis GÁ\ YÛL G¿“L· D|T|†R TyP]. C‹RYÛL G¿•“L· hz›£TR¼ LÖL ÙNV¼ÛLVÖ] i|L· LyPTyP]. Aehz›£“eL¸¥ G¿•“L· iz YÖ²‹R ÚTÖ‰ J£ YÖWLÖX†‡Á ‘Á A‹R i|L· A³eLTyP]. A‹R ÚSW†‡¥ s²ŒÛX LÖWQUÖL G¿•“L· pR\ zeLTyP]. iyPUÖL ˜zÙY|eh• G¿•“L· A‹Ro NUV†‡¥ R†RÂVÖL ‘¡‹‰ GjÙL¥XÖ• RUeh YN‡VÖL CP• fÛPehÚUÖ A‹R CPjLÛ[† ÚRz SLW BW•‘†R]. BLÚY G¿•“L¸Á J£–†R iy|†ˆŸUÖ]• s²ŒÛXL[Ö¥ UÖ\eizVRÖL C£eh• GÁTÛR A½VeizVRÖL C£‹R‰. C‰ UÂR YŸeL†‰eh• ÙTÖ£‹‰YRÖL C£ef\‰.

«è£¬ì M¬÷ò£†´ Mö£½eL¼½Á ‘Á]Ö¥ E·[ pX ÚL·«L·. JÚW ÚSW†‡¥ TX ¿ ÚTÛW Azeh• TX˜·[ ÌÚWÖ VÖŸ ? 1) W^ÂLÖ‹† 2) «^VLÖ‹† 3) AȆ 4) «^š R–² pÂUÖ«¥ C|ÛTe LÖyPÖR SzÛL VÖŸ? 1)S—RÖ 2)ÍÚWVÖ 3) RUÁ]Ö 4) ÚU¼i½V VÖ£U¥X WfLŸLÚ[!!! T‡¥ ÙN¥X† RVÖWÖhjL· T¡r LÛ[ A·ºjL·. SÁ½: T£“ CÛQV•

R–² TÖPNÖÛXL· «Û[VÖy|o NjL• SPÖ†‡V 60 TÛZV UÖQYŸ NjLjL¸Á ÚLÖÛP «ÛZVÖy| «ZÖ LP‹R 20• ‡L‡ ‡jLy fZÛUVÁ¿ SÛPÙT¼\‰. ‰|TÖyP ÚTÖyzL· YÛXT‹RÖyP ÚTÖyzL· iÛPT‹RÖyPÚTÖyzL· p¿YŸLºeLÖ] «Û[VÖy| ÚTÖyzL· GÁT] SÛPÙT¼¿ ÙY¼½ ÙT¼\YŸLºeh T¡rL· YZj LTyP] Cª «Û[VÖy| «ZÖYÖ]‰ LP‹R C£T‰ Y£PjL[ÖL ÙRÖPŸ opVÖL SÛPÙT¼¿Y£Y‰ CRÁ p\T•NUÖh•. ŒL²°L¸Á ÚTÖ‰ G|eLTyP TPjLÛ[ÚV ÚUÚX Lցf¾ŸL·.


23

àƒèœ Hóò£íˆ «î¬õèÀ‚° âƒè¬÷ àì¡ Ü¬ö»ƒèœ!!!

M«êì 꽬èè¬÷Š ªðŸÁ‚ªè£œ÷ ºŸÃ†®«ò ðF¾ ªêŒ»ƒèœ!!

Iè‚ °¬ø‰î M¬ôJ™ M´º¬øŠ ªð£Fèœ!!!!

àƒèœ èù¾ M´º¬ø„ ²ŸÁô£¬õ âƒè÷£™ ïùõ£‚è º®»‹!!

àƒèÀ‚°Kò Mðóƒè¬÷ˆ îIN½‹ ªðŸÁ‚ªè£œ÷ ܬö»ƒèœ

Tooting Branch

0208 1234427


pg

24

nrg;nuk;gu; 09 – nrg;nuk;gu; 22

ܬõòÀ‚° M‚«èô£¶ Ýù£™ C...ù£‚° M‚èô£‹. rhj;jpup (xU Ngg;gh;)

R–ZŸ ŒXjL· T½ÚTÖfÁ\‰. “X• ÙTVŸ R–ZŸL¸Á ŒXjLÛ[ CXjÛL VWr ÛLVLT|†R ˜V¼p. CP• ÙTVŸ‹R UeL¸Á LÖ‚L¸¥ CWÖ„Y•. —· hz ÚV\‹ ÙNÁ\ UeLÛ[ CWÖ„Y• «Wyz V‰.....CÛY AÛUeLÖXjL[ÖL R–² FPLjL¸ÛX ÙY¸YÖ\ ÙNš‡† RÛX “eL·. A‰ Uy|–¥XÖU¥ ÙY¸SÖ| L¸ÛX C£ef\ R–Z¡ÁÛW LÖ‚V· T¼ ½] «TWjLÛ[ CXjÛLVWr ÚNL¡ore ÙLց|• C£ef]•. C‹R Y£N YeÚLN Äeh GÁÛW ÙNÖ‹ReLÖWÁ J£†RŸ XP Äeh Y‹‰ C£Y†ÛRtr Y¡VUÖf‰ ÚTÖ] UÖR• F£eh ÚTÖ]YŸ. F£eÙL PÖ¥ ÙLÖμ•“eh... AjÛL AYŸ J£ ATÖyÙUÁ YÖjf«yz£ef\ÖŸ. Y£NÖ Y£N• YeÚLNÄeh AjÛLÚTÖš Rj fy| Y£YÖŸ.

S..]Ö... T..]Ö G| TÖ†‰ R–ZÄeh LÖ‚ÛV «eLÖÚRjÚLÖ B]Ö¥ p..]Öeh «†RÖ TWYÖ›¥ÛX. ‘\h R–Z¡ÁÛW LÖ‚ T½ ÚTÖhÙR| JTÖ¡ ÚYÛ\. A‘z†RÖÁ C‹R Y£N˜• ÚTÖ] YŸ. AY£eh ÙR¥¦TÛ[›ÛX qR] ®|• LÖ‚• C£‹R‰ .AÛR B– ‘zor ‘\h TÖ‰L֐“ YXV• G| AWNÖjL• A½«or ÚTÖy|‰.CT ‘WoNÛ]V· ˜z tr TÖ‰L֐“ YXV• G|†RÖoNÖ• N]j

«è£˜ˆ¶ M´‹ ªêŒFèœ C‹‡VÖ«¥ R–ZŸLºeh ÚY¿ YjLÖ[ŸLºeh ÚY¿. R–²SÖy| AWpV¥YÖ‡Lºeh C‹‡VÖ «Á ÙY¸\°e ÙLÖ·ÛL›¥ G‹R«R RÖeL˜• ÙN¨†R ˜zVÖU¥ UÛXVÖ¸L· TÖŸT]ŸL· ÙNš‰«yPÖŸL·. R–ZL NyPNÛT›¥ ÚTW½YÖ[Á, NÖ‹RÁ, ˜£LÁ BfÚVÖŸ —RÖ] Šeh† RPÛ]ÛV CW† ‰o ÙNšVe ÚLÖ¡ R–ZL NyPNÛT›¥ ŒÛ\ ÚY¼½V ˆŸUÖ]• U†‡V AWÛN G‹R«R†‡ ¨• TÖ‡eLÖ‰ GÁ\ÖŸ C‹‡Vo NyP AÛUo NŸ N¥UÖÁ h£Ñ†. C‹‡VÖ«¼h• YjLÖ[ ÚRN†‡¼h• CÛP›XÖ] S‡Tjg| ÙRÖP ŸTÖ] ÚTorYÖŸ†ÛR›¥ ÚU¼h YjL UÖŒX ˜R¥YŸ U•RÖ T]ŸÉ›Á ByÚNT• L£† ‡¥ ÙLÖ·[T|• GÁ\ÖŸ C‹‡V ÙY¸\ °†‰Û\ AÛUoNŸ WtNÁ UÖÛR. ÚU¼h YjL†ÛRe LX‹RÖpeLÖU¥ G‰°• ÙNšV ˜zVÖ‰ GÁ\ÖŸ WtNÁ. LoNˆÛY CXj ÛLehe ÛLV¸eh• ÚTÖ‰ R–ZŸL· ByÚNT• L£†‡¥ ÙLÖ·[TP«¥ÛX.

É¡®eh C‰°• A°ÍÚWÖ¦VÖ«¥ C£‹‰ Y‹R E†RWYÖ? CXjÛL† R–² TÖWÖ[UÁ\ E¿‘]Ÿ L· LX‹‰ ÙLցP iyP• 4 U‚eh SPeh• GÁ¿ p¾RWÁ G•‘ÛV ÚTyz LÖ„• ÚTÖ‰ É¡® ÙRÖÛXeLÖyp›¥ ÙNÖ¥XTyP‰. CR¼LÖ] «[•TWjL¸¥ 5 U‚eh iyP• BW•‘eLT|• GÁ¿• ÙR¡«eLTyP‰. 4 U‚eÚL TX YVRÖ]YŸ L· EyTP TXŸ UPT YÖN¦¥ LÖ‡£‹ R]Ÿ. C‰ GÁ] ‡yP–yP hZTUÖ? iyP† ‡¼LÖ] «[•TW†‡¥ ‘¡†RÖÂVÖ«¥ E·[ NLX R–² AÛU“eLº• CÛQ‹‰ iyP• Jμjh ÙNšRRÖLe i\TyP‰. B]Ö¥ iyP†‡¥ RTyP J£ ÚLÖ«¥ ‘WRU ŒŸYÖf iyP†ÛR Jμjh ÙNšRRÖL “LZÖW• syPTyP‰. C‹Re hZTjL· G¥XÖ• JÍÚWÖ¦VÖ«¥ C£‹‰ Y‹R2011

L· ‡£•T RjLÛP LÖ‚V¸¼h ÚTÖf] UÖ• G| ÙNš‡ ÚL·«Ty|. CY£• RÁÛW ÙR¥¦TÛ[ LÖ‚ÛV ÚTÖš ®| E£TzVÖš C£eÚLÖ C¥ÛXÚVÖ ÙR¡ VÖ‰ C£‹RÖ¥ TÖ†‰ ‡£†‡ÚTÖy| C¥ XÖyz G¥ÛXÛV TÖ†‰ U‡ÛX f‡ÛX Lyz ÚTÖy| A‘zÚV S¥X «ÛXeh «†‰ A‹R ‘WoNÛ]ÛV C†ÚRÖÛP ˜zo pPÚY„• G| ŒÛ]oreÙLց| RÖÁ ÚTÖ]YŸ. ÚTÖ]Y£eh LÖ‚ GjÛL G¥ÛX G‰ G| ÙR¡ÚV¥ÛX J£ UÖ‡¡ U ™zefP‹R Ú\Öy|LÛW›ÛX ŒP BXUW• A‘zÚV ŒPTzVÖÛX LÖ‚ÛV AÛPVÖ[• ‘zopyPÖŸ. ®| RÛWUyPUÖš fP‹R‰. JÚW T†ÛR Y[‹‰ ÚTÖš C£‹R‰.AY£• L¦VÖQ• Lyz “‡NÖ Y‹‰ hzÚV½] TÛZV ŒÛ]°L Ú[ÖÛP LÖ‚ÛV r†‡TÖ†RYŸ AjÛL Sy|e fP‹R ÙLÖjf¾¼ L¥ÛX E†‰ TÖ†RÖŸ. AÛW—¼\Ÿ ALX• ŒX†‡ÛX› £‹‰ J£ —¼\Ÿ EVW†‰eh A‹Re L¥¨ C£‹R‰ A‡ÛX HÚRÖ S•T£• G쇛£‹ R‰. AY£eh Y‹‡‰ ÚLÖY•. AÛR«P A‹R ÚSW†‡ÛX AYŸ RÖÁ A‹R Ú\Öyz ÛXÚV NzVÁ. VÖWYÁ GÁÛW LÖ‚e h·Û[ ÙLÖjf¾¼ ÚTÖyPYÁ G| L†‡] Tz LÖXÖÛX Gyz L¥ÛX EÛRtNÖŸ. LÖ¥ rμefÚTÖy|‰.ÚLÖY• CÁ]˜• izÚTÖL C£ GÁ] ÙNš›\Á TÖŸ GPTz r†‡YW TÖ†RYŸ ‰ÖW†‡ÛX VÖÚWÖ CztN ®yÛP ‡£†‡eÙLցz£‹ RÖjL· AÛY›yÛP ÚTÖš R•‘VÛY GÁÛW LÖ‚eh·Û[ VÖÚWÖ ÙLÖj f¾¼ Syz£ef\ÖjL· EjL¸yÛP AX YÖjh C£‹RÖ¥ RÖjÚLÖ AÛR Czor ÚTÖy|†RÖ\Á. GÁÛ] VÖÙW| ÙR¡ VÖU¥ «ÛZVÖ|\ÖjL· Gz£ef\ÖŸ. AjÛL ŒPÛY AYÛW H\ C\jL TÖ†‡ y| ^VÖ ÙY¸SÖyzÛX C£‹‰ Y‹‡£e f½V· ÚTÖÛX A‹R ÙLÖjf¾¼¿ AWNÖj E†RWYÖ? CÚTÖ‰ É¡«›]Ÿ G¥XÖ• JÍÚWÖ¦VÖ«¥ C£‹‰ Y‹R E†RW° GÁ¿ ÙNÖ¥¦† R‘†‰e ÙLÖ·fÁ\]Ÿ.

L·[TV¥ pYNjLW ÚU]ÂÁ L·[• A•TX• CXjÛL›¥ 2009 ÚU UÖR• ˜·¸YÖše LÖ¥ C]eÙLÖÛXeh ‘Á]Ÿ CXjÛL eh TVQ• ÙNšR ÚTÖ‰ pjL[YŸLÛ[e Lyz AÛQ†‰ ‰·¸eh‡†‰e ÙLցPÖ zV L·[TV¥ pYNjLWÚU]ÂÁ L·[† R]†ÛR «ef§eÍ A•TXT|†‡· [‰. pYNjLW ÚU]ÁRÖÁ C‹‡VÖÛY R–ZŸLºeh G‡WÖ] ŒÛXTÖyÛP G|eL ÛY†RÖ]Ö•.

—|• ‡VÖfL· ÙLÖoÛNT|†RT|f\ÖŸL· ˜†‰ehUÖŸ CXjÛL›¥ R–ZŸL· ÙLÖ¥XTyPÛR G‡Ÿ†‰ RÁÛ]† RÖÚ] ˆ™yz† R¼ÙLÖÛX ÙNšR ÚTÖ‰ R–³] «ÚWÖ‡L· AYŸ Y›¼¿ Y¦ RÖjLÖU¥ R¼ ÙLÖÛX ÙNšRRÖL ÙTÖš‘WoNÖW• ÙNšV ˜¼Ty|† ÚRÖ¥«VÛP‹R]Ÿ. CÚTÖ‰ ÚTW½YÖ[Á, NÖ‹RÁ, ˜£LÁ BfÚVÖŸ —RÖ] Šeh† RPÛ]ÛV CW†‰o ÙNš Ve ÚLÖ¡ R]eh† RÖÚ] ˆ™yz† R¼ ÙLÖÛX ÙNšRÛUÛVe ÙLÖoÛNT|†‡ ‡]UX• G] i\T|• ‡]UXŸ T†‡¡ÛL ›¥ WjLWÖÇ TցÚP GÁ\ J£YÁ G쇝· [ÖÁ. C‹R TցÚP R–² ÙTVWÖ? CjfXÖ‹‡¥ C£‹‰ BjfX†‡¥ SÁh ÚTN°• GμR°• ÙR¡‹RYŸL· G¥XÖ• BjfÚXVŸL· A¥XŸ. R–²SÖyz¥ C£‹‰ R–³¥ SÁh ÚTN°• GμR°• ÙR¡‹RYŸL· G¥XÖ• R–ZŸLº• A¥XŸ.

E“o N‘¥XÖR UÖÛY ÚN]Ö‡WÖ^Ö, p¾RWÁ EÛWL· R–³]e ÙLÖÛXVÖ¸ UÊ‹R WÖÇTeÚN ›¼h ÙTÖÁ]ÖÛP ÚTÖŸ‡V TÁ]ÖÛP rRŸN] SÖopVTÁ iyzV iyP†‡¥

L•RÖÁ SyP‰. AÛR jL· “|jL HXÖ‰ “|jf]Ö¥ ÙTÖ¦ÍLÖWÁ Y‹‰ ‘zore ÙLց| ÚTÖ|YÖÁ.CtÛN›£‹‰ Rj LÛP LÖ‚ÙV| E¿‡ ÙNšVÖR ÙY¸ SÖ|Lºeh ÚTÖ]ÛYV¸ÁÛW LÖ‚V ¸ÛX AWNÖjL• ÙLÖ¼f¾¼ ÚTÖy| J£ S•T£• Azop|YÖjL•. jL· J|• ÙNšÚVXÖ‰. ÚY„ÙUPÖ¥ YZeh† RÖÁ ÚTÖPÚY„• Gzop]•. GÁÛW pÚ]RÁ ÙLÖμ•‘ÛX ÙT¡V ÚXÖVŸ AYÛ] ÛYor YZeh ÚTÖ|\Á G| ÙLÖμ•“eh Y‹‰ RÁÛW pÚ]fRÂyÛP «NV†ÛR ÙNÖÁ]ÖŸ. AYÚ] E‰ TÖ‰ L֐“ AÛUor N•T†R TyP «NV• YZeh ÚTÖ|\ÙRPÖ¥ AYjLºeÙL‡WÖ†RÖÁ ÚTÖPÚY„•. TÖ‰L֐TÛUoreÙL‡WÖ YZeh ÚTÖy| ÙY¥¨\ÙRPÙR¥XÖ• SPef\ LÖ¡V–¥ÛX. C£T†ÛRtr Y¡VUÖ • LÖ‚eh Y¡V• Lyz] A† RÖypVº• C¥ÛX.YZeLÖ|\ ÙNX° LÖ‚eLÖÛN«P iPY£• G| ÛLÛV «¡opyPÖÁ. “X•‘V Tz ‡£•T XPÁ Y‹RYŸ RÁÛW qRQeLÖ‚ T½ÚTÖy| ÙR| ÙNÖ‹RjL• G¥XÖ£eh• ÚTÖÁ Azor JÚW JTÖ¡.AYŸ GÁÚ]ÖÛP LÛRe fÚ\¥ÛXÙVPTzVÖ¥ SÖÁ R’yPÁ. C‹R «NV• ÚL·«Ty| L]PÖ«ÛX C£ef\ GÁÛW pÁ]•UÖ G]eh ÚTÖ]zo NÖŸ AY£eh F£eh ÚTÖL TV• HÙ] PÖ¥ L]PÖ«ÛX SP‹R FŸYXjL¸ÛX ÙV¥XÖ• “¦eÙLÖzÚVÖÛP ˜Á]ÖÛX Œ| GjL· RÛXYÁ ‘WTÖLWÁ G| L†‡]YŸ.A‹R TPjL· R–² ¡« ÚT T£L¸ÛX• Y‹‡£‹R‰.B]Ö¥ RÁÛW LÖ‚eh•Û[• AWNÖjL• ÙLÖjf¾¼ ÚTÖyz|• GP TV†‡ÛX G]eh ÚTÖ]z or GÚPš GÁÛW ®|LÖ‚ «eL ˜zÙY|† ‡yPÁ. «†RÖ ‘\h ÙNÖ‹R T‹R†ÛR ÚLeLÖU¥ «†‡yPÁ G| hÛ\ ÙNÖ¥Xe iPÖ‰ A‰RÖÁ G¥XÖ£eh• ÚTÖ]zoN ]ÖÁ E]eh• Azef\Á E]eh ÚY„ ÙUPÖ¥ ÙNÖ¥¨ C¥XÖyz ÙLÖμ• ‘ÛX LÖ‚ ®| «ef\ HÙ^Áp J|eh ÙNÖÁ]Ö¥ AYjL• «†‡y| RjLÛP ÙLÖ–NÛ] G|†‡y| –oN†ÛR TÖjfÛX ÚTÖy| «|YÖjL· GPÖŸ. R–ZŸL¸Á rV ŒŸQV E¡ÛUÛV Y¦¿†R† R–²† ÚRpVe iyPÛU“ TÖWÖ[UÁ\ E¿‘]ŸL· RY½VÛU SÖ• A½‹RÚR. UÖÛY ÚN]Ö‡WÖ^Ö°• p¾RWÄ• CXPÂ¥ R–ZŸL· U†‡›¥ EÛWVÖ¼½]Ÿ. f¾Í ”R˜• UeL·T|• AYX• T¼½• C£Y£• «[ef]Ÿ. AYŸL· ÙNÖ¥X ˜Á]ÚW AÛY T¼½ TX£• SÁh A½‹‡££‹R]Ÿ. SÖ• AYŸL¸P• C£‹‰ A½V «£•“Y‰ R–ZŸL¸Á rVŒŸQV ÚTÖWÖyP†ÛR† ÙRÖPŸ‹‰ ˜ÁÙ]|eL R–²† ÚRpVe iyPÛU“ ÙNš• A¥X‰ ÙNšV«£e h• SPYzeÛLLÚ[. UeL· R• ‘Á]Ö¥ C£TRÖL E·ºÖWÖyp†ÚRŸR¥ ™X• RÖ• A½‹‰ ÙLցPRÖL C£Y£• i½]Ÿ. R•‘Á]Ö¥ Œ¼h• UeLÛ[ AYŸL· C G‹R† ‡ÛN ÚSÖef Y³SP†R ÚTÖf\ÖŸL· GÁT‰RÖÁ CÚTÖÛRV ÚL·«. AWpV¦¥ ‘ÛZ†ÚRÖŸeh A\• i¼\UÖh• GÁ¿ TXRPÛY UÖÛY ÚN]Ö‡WÖ^Ö pXT‡LÖW†‡¥ C£‹‰ G|†‰ «yPÖŸ. U‰ÛW›¥ J£ ÙT ‡ ÚLy| ÚTÖWÖz]Ö·. CÁ¿ R–²† ÚRpVe iyPÛU“ G‹Ro pX•ÛT† Šefe ÙLց| Gjh ‡ ÚLy| ÚTÖL ÚTÖf\‰. A¥X‰ ÙRÖPŸ‹‰ YÖeh ÚYyÛP AWpV¥ SP†‡e ÙLցz£‹RÖ¥ AWpV¦¥ ‘ÛZ“ SP†‡ÚVÖŸeh G‰ i¼\UÖh• GÁ\ ÚL·« E£YÖh•. R–²† ÚRpVe iyPÛU“ ÚT¡]YÖ‡L¸Á ‰ TÖef ˜Û]›Á g² C£ef\‰ GÁTÛR SÖ• A½ÚYÖ•. When the going get tough, the tough get going GÁTÖŸL·. B]Ö¥ R.ÚR.iÛY ÙTÖ¿†RYÛW When the going get tough, let us go to Delhi GÁT‰RÖÁ RÖWL U‹‡W• ÚTÖ¥ ÙR¡f\‰. CªY[° A³ÛY• C‹‡VÖ ÙNšR‘Á]£• LÖ‹‡ ‘\‹R ÚRN•, ÚS£ YÖ²‹R ÚRN•, C‹‡WÖ BP ÚRN•, WÖɪ Y[Ÿ‹R ÚRN•, ÚNÖÂVÖ TÖYÖÛP LÖVÚTÖyP ÚRN• GÁ¿ ÙNÖ¥¦e ÙLցz£TRÖ¥ GÁ] TVÁ R–ZŸLºehe fÛPeLÚTÖf\‰. —|• BR ÚTÖWÖyP• E£ÙT\ÖU¥

C£ef\ LÖ‚ÛV TÖeLÚY UÂN¡ ¥ÛX C‰eÛL G]eh G‰eh LÖ‚ G]eh ÚYPÖ•. ÚTÖ]Y¡VU¥ÚXÖ VÖÚWÖ YÖjL ÚLyPÛY HÁ CÁ]˜• «eÚL¥ÛXÙV| ÚLyP‰eh AYŸ ÙNÖÁ] T‡¥ ÚPš A‰ AYjL[¥ÚXÖ YÖjf\‰eh ÚLyPYjL·. SÖjL· TW• TÛWVÖ YÖ²‹R ®yÛP SÖ...]Öeh•... T....]Öeh• «eÚL¨ÚU. A‰ RÖÁ «e ÚL¥ÛX GPÖŸ. CT HÙ^Áp LÖWÙQÁ PÖ¥ A‰°• ÙLÖμ•“ HÙ^ÁpÙVPÖ¥ AYÄeh VÖŸ GYÙWP LYÛX›¥ÛX S¥X LÖr A•‘yPÖ «†‰ ÚTÖ|YÖÚ] GPÁ. KUPÖ AYjL· i|RXÖ pjL[ Y£eh†RÖÁ «ef\ÖjL·. pjL[YŸ Ú\Öy |eLÛW›ÛX E·[ ®|LÛ[• ÙRÁ ]jLÖ‚LÛ[• «ÛZoN¥ LÖ‚L Û[• S¥X «ÛXeh YÖjf\ÖjL[Ö•. GÁÛW LÖ‚• VÖÚW pjL[YÁ RÖ]Ö• Y‹‰ TÖ†‡£ef\ÖÁ GPÖŸ.

TÖ‰L֐TÛUoreÙL‡WÖ YZeh ÚTÖy| ÙY¥¨ÙRPÙR¥XÖ• SPef\ LÖ¡V–¥ÛX. C£T†ÛRtr Y¡VUÖ • LÖ‚eh Y¡ Lyz] A†RÖypVº• C¥ÛX. YZeLÖ|\ ÙNX° LÖ‚e LÖÛN «P iPY£• G]eh T†‡e ÙLց| Y‹R‰ S..]Ö... T..]Ö G| TÖ†‰ R–ZÄeh LÖ‚ÛV «eLÖÚRjÚLÖ B]Ö¥ p..]Öeh «†RÖ TWYÖ›¥ÛX. ‘\h R–Z¡ÁÛW LÖ‚ T½ ÚTÖhÙR| JTÖ¡ ÚYÛ\. C GjÛL VÖY‰ jL· R–² ÚRpV• G| LÛRo NÛR ÚL·«TyPÖ¥ ¡¼L¼ ÚTÖy| L]PÖ eh Y‹‰ LÖÛR ÙTÖ†‡ LÖXÖÛX R£ YÁ GPÁ. ÙW¦ÚTÖÛ] ÛYopyPÖŸ. G]eh† ÙR¡• C AYŸ GÁÚ]ÖÛP LÛReLUÖyPÖŸ. C‘zVÖ]ÛYÛV ÙNÖ‹ R• G| LÛRef\ÛR «P ÚTNÖU¥ C£e f\ÚR S¥X‰.

C£eL R–ZŸLÛ[† ÙRÖPŸ‹‰ TV˜¿† ‡e ÙLցz£eL ÚY|• GÁ¿ pjL[ YŸLºeh VÖŸ BÚXÖNÛ] i½]ÖŸL· GÁTÛR R.ÚR.i A½VÖRÖ? ARÁ J£ A• N•RÖ] f¾Í ”R• GÁTÛR• AYŸL· A½V UÖyPÖŸL[Ö? f¾Í ”RjLºeh G‡WÖL RÖ• «ÛW«¥ SPYzeÛL G|eL C£TRÖL UÖÛY sºÛW†RÖŸ. J£ ÙY¿• EQÖ«WR†ÛR† R«W ÚY¿ GÛR CYŸL [Ö¥ ÙNšV ˜z•. SLjLÛ[ [UÖL Y[Ÿ†‰e ÙLÖ·ºjL· G‹ÚSW˜• p½V ÛT JÁ½¥ LÖW –[LÖš†ŠÛ[ ÛY†‰e ÙLÖ·ºjL· GÁ¿ UeLºeh BÚXÖ NÛ] YZjLe iP CYŸL[Ö¥ ˜zVÖRÖ?

NÖ†‡¡VÖŸ ÙNÖ¼ÚLyPRÖ¥ LQY]Ö¥ «WyPTyP ÚYÖ¥†R•ÍÚWÖ TÖYÖÂAeLÖ. UÛXVÖ[o NÖ†‡¡Lº• NÖ–VÖŸLº• CXPÄeh† ÙRÖPŸ‹‰ TÛP G|†R YQÚU C£ef\ÖŸL·. CYŸL· ‘¥¦, sÂV•, YpV• GÁÙ\¥XÖ• FPLjL¸¥ ÙT£ «[•TWjLº• ÙLÖ|ef\ÖŸL·. ‘¥¦, sÂV•, YpV• ÚTÖÁ\ÛYeh «[•TW• ÙLÖ|T‰ NyP”ŸYU]RÖ GÁ\ ÚL·« J£ “\• C£eL CÛY GU‰ LXÖoNÖW†ÛR GTz TÖ‡eh• GÁ¿ FPLjL· ÚVÖpT‡¥ÛXVÖ? C‰T¼½e ÚLyPÖ¥ AYŸL·RÖ] «[•TWjLºeh JμjLÖLe TQ• R£f\ÖŸL[Ö•. C‹Ro NÖ†‡¡VŸLºeh• NÖ–VÖŸLºeh• CÁÄ• J£ «R†‡¨• TQYW° E|. CYŸL¸¥ pXŸ C‹‡V, CXjÛL E[YÖ¸L[ÖL°• ÙNV¼T|f\ÖŸL·. ÚYÖ¥†R•ÍÚWÖ«¥ J£ TYÖ AeLÖ NÖ†‡¡VÖŸ LQYÄeh ÚY¿ pÚSf‡ C£TRÖLo ÙNÖÁ]ÛR S•‘ LQY£PÁ NÛP›yPÖŸ. TYÖ AeLÖÛY ÛY†‰e Lyz A«²TÚR ÙT£•TPÖL C£eh•ÚTÖ‰ LQY£eh CÁÙ]Ö£ ÙTÛQ GTzo NUÖ¸eL ˜z•? Y‹R B†‡W†‡¥ TYÖ AeLÖ LQYWÖ¥ ®yÛP «y| «WyPTyPÖŸ.


pgM´Š¹ 𣘊ðõ˜: Þ¿¬õ‚è£ó¡ S¥©¡¥ R–²oÙN¥YÁ UÛ]« S¥©Ÿ L‹RÂÁ ÚRŸ†‡£«ZÖ«¼h L£QÖ h•T¥LÚ[Ö| “¦L¸Á AWpV¥‰Û\ ÙTÖ¿TÖ[WÖL C£‹R R–²oÙN¥YÂÁ UÛ]« ‘·Û[Lº• Y‹‡£‹RÖŸL·. CYŸL· ÚRŸ†‡£«ZÖ°eh ˜R¥SÖÚ[ VÖ² Y‹‰ VÖ² ÚY•Tz UL¸Ÿ UL¸Ÿ ULÖ «†‡VÖXV†‡¼h A£f¥ E·[ ®ÙPÖÁ½¥ Rjf›£‹‰ ÚRŸ†‡£ «ZÖ«¥ LX‹‰ ÙLցPÚRÖ| A|†RSÖ· LÖÛX›¥ ÙLÖμ•“ “\T|•ÚTÖ‰ ˜½Lz ‘·Û[VÖÛW• ÚRjLÖš EÛP†‰† R¡p†‡£ef\ÖŸL·.

A•TÖÛ\›¥ R–² «YNÖ›L· «WyzVz“ A•TÖÛ\ UÖYyP†‡¥ G¥ÛX “\UÖL E·[ TX ÙS¥YV¥L¸¥ ÚLÖÛP ÚTÖL• ÙNšR «YNÖ›L· A¿YÛPe h† RVÖWÖ] «Û[ ŒXjL¸¥ A¿ YÛPÛV BW•‘†R ÚYÛ[ pjL[ «YNÖ›Lº• LÖÛPVŸLº• ÚNŸ‹‰ ÚYyÛP†‰YehL· NfR• Y‹‰ R–² «YNÖ›LÛ[ «WyzVz†‡£ef\ÖŸ L·. C‰ ÙRÖPŸTÖL ÙTÖ¿TÖ[ŸLº eh “LÖŸ ÙLÖ|†‰• C‰YÛW G‹R «R TXÄ–¥ÛX.

L£eLÛXTÖ¥ ATÖV• CÁ¿ R–² C[•ÙTL· N˜RÖV† ‡P• L£eLÛX“ GÁT‰ NŸY NÖRÖWQUÖ] «PVUÖf ÚTÖš «yP‰. p¿‰ LÖX†‰eh ˜Á“ ÙRÖy| TX LÖXUÖš GjÚLVÖY‰ J£ ÙT HUÖ¼\Ty| L£°¼¿ ‘Á L£e LÛXeLTyPYŸL· iP CÁ¿YÛW L¥VÖQ YÖ²eÛLÚV C¥XÖU¥ C£TYŸL· E|. B]Ö¥ CÁ¿ G‹R h¼\°QŸ°• CYŸL¸P• fÛPVÖ‰. h½TÖL VÖ³¥ ŽÖ¼¿eh• ÚU¼TyP ÙTL· UÖR‹ÚRÖ¿• L£°¼¿ AÛRe LÛX†‰«|f\ÖŸL·. Co ÙNšÛL›]Ö¥ CYŸLºeh Y£jLÖXjL¸¥ hZ‹ÛRTÖefVÚU C¥XÖU¥ ÚTÖL YÖš“|. BL R–ZŸ N‹R‡L· TX Y³L¸¨• A³‹‰ ÚTÖ‰• ATÖVÚU A‡L•.

nrg;nuk;gu; 09 – nrg;nuk;gu; 22

ÙLÖef[Ö›¥ —|• ATÖV• L£SÖy|eÚL‚ U¼¿• ÙRÁÛ] UWYÖzTh‡L¸¥ —[ hzÚV¼¿Y ÙR] AÛZ†‰o ÙN¥XTyP p¿ ÙRÖÛL UeLÛ[ —|• ÙLÖef [Öš Th‡›¥ C\ef«PTy| AYŸL ¸Á ÙNÖ‹Re fWÖUjLºeh• ÚTÖL «PÖU¥ ˜Á]Ÿ hz›£‹R CPjLºe h• ÚTÖL«PÖU¥ AYŸLÛ[ LP¼LÛW r|“º‡L¸¥ iPÖWUÛU†‰ RjL ÛYeLTyPÚRÖ| CWÖ„Y†‡]£eh• CW° ÚYÛ[ L¸¥ C‹R UeLºeh ‰Á“¿†R¥L· ÙLÖ|TRÖL A½V ˜zf\‰.

Y°ÂVÖ«¥ pjL[ hzÚV¼\jL· Y°ÂVÖ UÖYyP• ÚNUU| U¼¿• A]‹RŸ“¸Vjh[• BfV fWÖUjL ºeh fZeh ÚU¼h TeLUÖL°·[ R–² UeL¸Á «Û[ ŒXjL· APjLXÖL LÖ|Lº• A³eLTy| TÖ¡V pjL[ hzÚV¼\jLÛ[ SPÖ†‡ Y£f\‰ pjL[ AWr. A†ÚRÖ| J‡V UÛX ÙT¡V U| ÚTÖÁ\ fWÖUjLÛ[ E·[Pef• LÖ‚LÛ[ ATL¡†‰ Y£YÚRÖ| h[jLº• ‡£†‡VÛUeLTP| ®‡Lº• “]WÛUeLTy| hzÚV¼\jL· SPÖ†RT|f\‰. C‹R pjL[ UeL· ÙLÖμ•‘¥ ÚN¡“\jL¸¥ hz›£‹R YŸL· GÁ¿• AÚR Th‡›¥ hz›£‹R R–ZŸLº• ˜Í¦•Lº• ÙRÁÂXjÛL fWÖUjL¸¥ hzVUŸ† RT|f\ÖŸL· G]°• ÙR¡V Y£f\‰.

VÖ² T¥LÛXeLZL UÖQ«L· AyPLÖN• VÖ²TÖQ†‡¥ RÂVÖŸ ®|LÛ[ YÖP ÛLeh G|†‰ UÖQ«L· TXŸ JÁ¿ iz Rjf›£‹‰ Tz†‰Y£• ®|L¸¥ CW° ÚYÛ[L¸¥ UÖQYŸL· U¼¿• ÚY¿ pX CÛ[OŸLº• ÚNŸ‹‰ hz†‰ h•UÖ[• ByP• TÖyPÙUÁ¿ TX ®| L· A¥ÚXÖX L¥ÚXÖXT|fÁ\]. h½TÖL ÙY·¸ N CW°L¸¥ AVXYŸL· ‰ÖeL• ‰\‹‰ AY‡T |YRÖL°• A|†R SÖyLÖÛX›¥ ®‡ÚVÖWjL¸¥ hz†‰ ˜z†R NÖWÖV ÚTÖ†R¥L· U¼¿• B„Û\L· GÁT] BjLÖjÚL LÖQe izVRÖL°• E·[]. CTzVÖ] TX ®|Lºeh VÖ³¥ TX Th‡L¸¥ C£‹‰• UÖÛX ÚYÛ[L¸¥ ÙTLº• BLº• Y‹‰ ÚTÖYÛR LÖQ ˜zfÁ\‰. jL· ÙY¸SÖ|L¸¥ C£‹‰ LÍWTy| AĐ“• TQ†‡¥ Cjh·[YŸL· AÄT«ef\ÖŸL·. jL·?

U|ÛY AzV LÖ|L· A³“ ¡NÖ† T‡ˆÁ RÛXÛU›¥ ÚU¨• TX pjL[ ˜Í¦• AWNÖjL ÚUX ‡LÖ¡L· EyTP pX «VÖTÖ¡Lº• CÛQ‹‰ U|† ÚRYÖXV†ÛR• ˜£jLÁ Th‡LÛ[• AzV LÖ|LÛ[• ÙY¸SÖ|L¸¥ E·[ YŸL¸Á LÖ‚LÛ[• TÖ¡VY[ «¥ ‰TW° ÙNš‰ RTyPYŸL ¸Á ÙTVŸL¸¥ AeLÖ‚Lºeh A†RÖypT†‡WjL· RVÖ¡†‰ R–ZW¥XÖRYŸLºeh «¼TÛ] ÙNš‰ Y£f \ÖŸL·.

²´èM.. 01 ãó£÷‹ ãó£÷‹ â¡ i†®™ 憬ìèœ Ü´ˆîõ˜ 憬ìè¬÷ â¡ õ£J™ î£ó£÷‹ -----------------------------------ªðŸø¶ ÊHì Hø‰î ñ‡ ñø‰¶ ÞšMì‹ õ‰¶ Þ¼‚A¡«ø£‹ HK‰¶

25

2011

è£C Ýù‰î¡ ïÁ‚°èœ!

-  ñ‡ ®™ c ï‹ î£Œñ‡E™ 𣘂Aø£Œ ð¬ù¬ò. ªõOJ™  ð¬ùJ™ 𣘂A«ø¡ ï‹ î£Œ ñ‡¬í

î¡ õL¬ñ¬ò... (18• TeL ÙRÖPŸop) J£ ÙT¡V ETLP†‡Á –Le hÛ\‹RÚYÖŸ p¿TÖÁ ÛU›]WÖL A¥XÖU¥, RUeÙL]† RÂVÖ] TTÖ|, LXo NÖW• EyTP ÙTÖ£[ÖRÖW Y¦ÛU˜ÛPV “«›V¥ G¥ÛXLÛ[e ÙLցP UÖŒXUÖL R–²SÖ| ‡L²f\‰. ARÁ BºÛU• ÙN¥YÖeh• YjLÖ[ «¡hPÖÛYe LP‹‰ R–´Z• YÛW, AR¼h• ÚUXÖš ˜μ CXjÛL, UÚXpVÖ, pjL”Ÿ GÁ¿ «W«o ÙN¥f\‰. BLÙUÖ†R†‡¥ CjÚL UeLy ÙRÖÛL• “«›V¥ TWT[°• ˜efV†‰Y• ÙT\ÖU¥ R–²† ÚRpV†‰YÚU R–² SÖÙPÁÄ• UÖÂX AWÙNÖÁ½Á Rh‡ÛV† ˆŸ UÖÂef\‰. A‹R† Rh‡ GÚTÖ‰ “\eL‚eL T|f\ ÚRÖ AÚTÖ‰ R–²SÖ| ÙLÖ‡†ÙRμ•. CRÛ] VÖWÖ¨• R|†‰ Œ¿†R ˜zVÖ‰. C‹‡VÖ«¨• CXjÛL›¨ ˜·[ pXŸ (AYŸLÛ[ ˜yP·LÙ[Á¿ i½]Ö¨• Rh•) R–² SÖyz]‰ R³ZŸ ÚRpV†‰Y†‡Á ˜efV† ‰Y†ÛRe hÛ\†‰ GÛPÚTÖP ˜¼T|fÁ\]Ÿ. h½TÖL ÚNÖ WÖUNÖ–, r‘U‚V• rYÖ– ÚTÖÁ\ C‹‡VŸLº•, CXjÛL›¨·[ pX pjL[ AWpV¥ YÖ‡Lº• C‹R ‘ÛZVÖ] L‚’yÛPe ÙLցz£T‰ AªYÚTÖ‰ AYŸL· «|• A½eÛLL¸Á ™X• ÙR¸YÖL† ÙR¡f\‰. TÖeh ¡ÛQ›Á C£LÛWL¸¨• R]‰ ÙN¥YÖeÛL «¡°T|†‡ AR¼h• ATÖ¥ C‹‰ N˜†‡W ‘WÖ‹ ‡V†‡¥ UÚXpVÖ pjL”Ÿ ÚTÖÁ\ SÖ|LºyTP ÙRÁ]Ö ‘¡eLÖYÛW LÖ©Á½ Œ¼h• R–ZŸ RpV°QŸ«¼h ARÁ AWpV¥ A‘XÖÛNLºeh YzY˜• E›£•? ÙLÖ|† RYŸL· DZ†R–ZŸL[ÖfV SÖjLÚ[. C¿‡›¥ ™ŸoÛN VÖf ÚTÖÚ]Ö•. CÚTÖ‰ R–ZÄeh† RÁÚRNÙUÁ¿ i½eÙLÖ·[ÚYÖŸ SÖz¥ÛX. CXjÛL›¥ R–ZŸ ÚRpV• C† ÚRÛYRÖ]Ö GÁ¿ R–ZŸ LÚ[ p‹‡eL† RÛX Tyz£ef\ÖŸL·. ™Á¿ Y£PjLºeh ˜Á]Ÿ G•–]†RY¡Á ÚRNÙUÁ¿ EXL† R–ZŸ AÛ]Y£• i½eÙLÖ·[ÚYÖŸ SÖ| GUef£‹R‰. ŒoNVUÖL C£‹R‰. R]eÙL]o rVÖˆ] UÖ] AÛ]†‰e LyPÛU“LºPÄ• A‰ RÁÛ] Y[Ÿ†ÙR|†R‰. B]Ö¥ SVYtNL†‡]Ö¥ A‰ C£‹R CP•ÙR¡VÖU¥ A³eLTy|ÚTÖ›¼¿. ARÛ]† R‘‘ÛZeL «PÖU¥ Lμ†ÛR ÙS¡†‰e ÙLÖÁ\‰ C‹‡V Y¥XցÛU YÖR•. AR¼LÖ] ˜efV LÖWQ• A‹R SÖyzÁ ÙT£‹RÛXYŸ J£YŸ ÙLÖÛX ÙNšVTyPÛURÖÁ. B]Ö¥ CÁ¿ A‹Re ÙLÖÛXeLÖLe h¼\ NÖyPTy| Šehe L›¼½]Ö¥ r£eh ÚTÖPTy| Œ¼h• ATÖ« E›ŸL· ™ÁÛ\ GU‰ R–ZŸ ÚRp°QŸ° L֐TÖ¼\ ˜V¥f\‰. R–²† ÚRpV• RÁÛ] VÖÙWÁ¿ C‹‡V AWreh• ˜μ EXheh• EQŸ†‡ Œ¼f\‰. SÖ• ÚRÖ¼¿ ÚTÖL«¥ÛX ÙY¥ÚYÖ•. ÙRÖP£Y•.....

Üóƒ«èŸø ñô˜èœ | Mö£ ñô˜èœ | ܬöŠHî›èœ | G¬ù¾ ñô˜èœ M÷‹ðó Hó²óƒèœ | îI› î†ì„² ñŸÁ‹ ܬùˆ¶ Ü„² «õ¬ôèÀ‚°‹....

seven | zero graphic designers

020 7043 4319 45B Crusoe Road | Mitcham | Surrey CR4 3LJ

creative artwork from concept to design


pg

26

nrg;nuk;gu; 09 – nrg;nuk;gu; 222011

è쾫÷ â¡Á èîøõ£ ? LP°Ú[ GÁ¿ LR\YÖ? BPYÚ] GÁ¿ AX\YÖ? G‰ ÙNšRÖ¥ Rh•. CÛR GμR ˜Û]ÛL›¥ GÁ ÛL TR¿f\‰. U]• «•– ÙYzef\‰? ‡ CÁ Ù]Ö£ ˜Û\ ‰Öef¦PTP ÚTÖf\‰. ŒVÖV• CÁ Ù]Ö£ ˜Û\ rY¡¥ AÛ\Ty| ÙLÖ¥XTP ÚTÖf \‰. A\• ÙY¥¨• GÁTÙR¥XÖ• ÙTÖš GÁ¿ AÛ\ iYTPÚTÖf\‰. VÖÛW CÛ\trÚYÖ•? VÖÛWe ÙLtpe ÚLyÚTÖ•? LP °Ú[ÙVÁ¿ LR½]Ö¥ H‰UÖhUÖ? BPYÚ] ÙVÁ¿ AX½]Ö¥ A‰ ŒLZÖU¥ ÚTÖhUÖ? C• ™Y¡]‰• E›ÛW ‰Öehe L›¼½¦£‹‰ L֐TÖ¼ ½†RÖ GÁ¿ GYÛWe ÛLÙV|†‰e h•‘y|e ÙLtN? GjL· EPÁ ‘\“eL· AYŸL· GjL· E‡Wj L·, GjL· E›ÚWÖ| E›WÖš JÁ½e LX‹RYŸL·. AYŸLºeh H‰• ŒLZeiPÖ‰ U]• ‰zVÖš ‰z †‰ AÛR «£•“f\‰. H‰• S¼ÙNš‡ YWÖRÖ GÁ¿ LÖ‰ iŸ‹‰ LYÂef\‰. CÛR jL· YÖp†‰e ÙLցz£eÛL›ÚX A‹Ro ÙNš‡ Y‹RÛP‹‰ «|• GÁ¿ U]‰ S•“f\‰. C†R£QjL¸ÚXÚV LP°· U¿“e ÙLÖ·ÛL ÙLցP GÁÛ] SÖÁ ÙSÖ‹‰ ÙLÖ·fÚ\Á. A‹R J£ S•‘eÛL›£‹RÖ¥ GÁ U]TÖW• G†RÛ]ÚVÖ UPjh hÛ\‹‰ «|•. B¿R¥ ÙNš‡ AzeLz Y‹‰ «μ• GÁ Œ†‡ÛW›¥ J£ TÖ‡ Œ•U‡VÖY‰ ÙSt p¥ Gμ•. ATzÙVÖ£YŸ C£‹‡£‹RÖ¥ C†RÛLV A]Ÿ†R• G‰°ÚU ŒLZÖU¥ ÚTÖ›£‹‡£eh•. 28.01.98• SÖ· AÁ¿ CWÖɪ LÖ‹‡ ÙLÖÛX YZef¥ h¼\tNÖyPTyP 26 ÚT£eh• UWQ RPÛ] GÁ\ ˆŸ‘Û] p\“ ‡UÁ\ ‡T‡ SYR• AYŸL· YZjf›£‹RÖŸ. YZeÙLÖÁ½¥ h¼\tNÖyPTyP AÛ]Y£• ‰Öeh† RPÛ] G] ˆŸT¸T‰ EXLeh¼\«V¥ ‡UÁ\ YWXÖ¼½¥ C‰ÚY ˜R¥ ˜Û\ C‰ÚY EXÛL J£ ˜Û\ A‡WoÙNšR‰. C† ˆŸ‘Á ÚSÖeL• JÁÚ\ JÁ¿ RÖÁ. A‡LÖW•, UUÛR ÙRÁ]ÖpVÖ«Á UÁ]Ö‡ UÁ]Á SÖÁ GÁ\ C‹‡VÖ«Á ALjLÖW•. ÚYÙ\ÖÁÛ\• Cjh h½‘P ÚY|• h¼\t NÖyPTy 26 ÚT£• CWÖɪ LÖ‹‡ ÙLÖ¥XTP ÚTÖf\ÖŸ GÁ¿ ÙR¡VÖRYŸL·. p†‡WYÛR ™X• ‡‚eLTyP KŸ J“R¥ YÖeh™X†‡¥ ÛLÙVμ† ‡yPÚR CYŸL[‰ RÛXÙVμ†ÛR UÖ¼½V‰. ÙY¿• FLjLº• N‹ÚRLjLº• GμUÖ]jLºÚU. SY R• GÁ\ ‡T‡›Á LLÛ[ UÛ\†R‰. h¤W UÖ] C†ˆŸ‘Û] ÙTÖš `ÛU' LX‹‰ Gμ‡ ÚT]Ö ÛYe h†‡ EÛP†‰ AYXUÖ] J£ SÖPL†ÛR SPÖ †‡]ÖŸ SYR•. AÙTÖμ‰ `H‰ ÙNšÚRÖ• SÖ•' GÁ¿ J£ p¿ ÛLŽÖÛX `R–² UWQRPÛ]e ÛL‡L¸Á «| RÛXeLÖ] hμ' GÁ\ AÛU‘ÄÖPÖL ÙY¸›y ÚPÖ•. A‡¥ CªYÖ\Ö] YÖefV† ÙRÖPŸ JÁ½Û] GZ‡›£‹ÚRÁ. `R–ÛZ ÚTpÚ]Ö• A‹R† RYÙ\ÖÁÛ\† R«W ÚYÙ\ÖÁ¿• ÙNšR‡¥ÛX. BÙWÁ¿• ÚLyLÖU¥ A·¸ AÁ“ ÙNÖ¡‹ÚRÖ• B| A•UÖ GÁ¿ AX½ Aμf\ÚR GÁ¿ A·¸e hÛZ ÚTÖyÚP•. SÖšehe L¥ÙX½‹‰ LR½VZ TÖŸ†R‡¥ÛX. YÖÛZ YÖ|

f\ÚR GÁ¿ YÖšeLÖ¥ ÙYyz Ÿ YÖŸ†ÚRÖ•. GUe ÚLÁ C‹R «RUÖš ŒL²f\‰. EjLºeh A‰ ŒL²RÖ¥ EQŸ‹‰ RÖÁ C£’ŸL· IVÖ LXj LÖÙR GÁ¿ B¿R¥ ÙNÖ¥¦ AÛQTÖŸ GY£ÚU C¥ÛXVÖ?'

ÜPMò™ îèõ™èœ rp.khrpyhkzp (xU Ngg;gUf;fhf)

91• B| AYŸL· ÛL‰ ÙNšVT|f\ÖŸL·. 98• A| ‰Öeh† RPÛ]†ˆŸ“ Y£f\‰. B· RPÛ] G] TX£eh A‰ hÛ\eLTy| pX£eh «|RÛX fÛPeL Gtp E·[YŸ ™Á¿ qYÁL·. ÚTW½YÖ[Á NÖ‹RÁ ˜£LÁ. CYŸLºeh† RÖÁ AYŸL· ÛL‰ ÙNšVTy| C£T‰ Y£PjL¸Á ‘Á]Ÿ ‰Öeh.

ÞóM ܼí£êô‹ ⿶õ¶ â¡ùªõQ™ ÚY¨ÖŸ pÛ\›Á ‰Öeh ÚUÛPÛVo r†RT|†R GY£• RVÖŸ C¥ÛX. R–² SÖy| UeL¸P• RÖÁ AªY[° EQŸ° Uze fPef\‰. pÛ\ A‡LÖ¡ LÚ[ AÛRo r†RT|†‡]Ÿ. R–ZLÚU ÙTÖjfV Tz•, h˜½VTz• ”L•T ÙYz“eh BV†RUÖ L°• LÖ†‰ Œ¼f\‰. EQŸ°† ˆ ÙLÖ싉 «y ÙP¡‹R ÙNjÙLÖz›Á EPÛX ˆ SÖehL· AÛQ †‰e ÙLցP] AY· AQÁUÖ¡Á NÖÛY AY [‰ NÖ° R|eh• GÁ¿ E[UÖW S•‘]Ö·. `GÁ‘·Û[ ÙNjÙLÖzÚV EÁ ˆW†‰eh• KŸU†‰e h• ‡VÖL†‡¼h• ˜ÁÚ] SÖjL· GjÚLVzV•UÖ Œ¼fÚ\Ö•.' SÖjL· Gjh Œ¼fÚ\Ö• S¥¨ÖŸ† ‡£«ZÖ«¥ CXy NeLQef¥ “ÛP s²fÚ\Ö•. ÙT֐ TÖz ÛTXÖ B| fÚ\Ö•. GjL· ÙTVÛWo ÙNÖ¥¦ ™Á¿ E›ŸL· NÖ«Á L›¼½¥ RÛXÛVe ÙLÖ|†‰ Œ¼fÁ\]. G‹R ÚWÖc˜• UÖ]˜• EQŸ°–¥XÖR D]‘\«L· SÖjL·. “X• ÙTVŸ ÚRNjL¸¨• SÖ• C‰ h½†R G‹R AeLÛ\U¼¿ YÖ[Ö«£efÚ\Ö•. ÚR£•, ÙLÖz•, ˆŸ†R˜• LÖYz ‰Öef• LWLUÖz• LÖX• L³efÚ\Ö•. STŸLÚ[! AÁ\ÖPe LPÛULÛ[ SÖjL· ÙNšV† ÚRÁ¿• Uf²YÖ] SÖyLÛ[ SÖjL· L³eL°• ÚY|•. E| E|†‰ E\jf q«T‡¥ G‹R† RY¿• C¥ÛX. GjL· ®yÛP GjL· h|•T†ÛR SÖjL· RÖÁ LYÂeL ÚY|•. B]Ö¥ GjLºe LÖL, GjL· E¡ÛUeLÖL, GjL· C]†ÛRo ÚNŸ‹R EQŸYÖ[ŸL· RjL· E›ÛWe ÙLÖ|efÁ\ ÙTÖμ‰, RjL· E‡W†ÛRo p‹‰f\ ÙTÖμ‰, SÖj L· A‰ T¼½ G‹R AeLÛ\• A¥XÖ‰ YÖ²R¥ GÁT‰ G‹R YÛL›¥ ŒVÖV•.

UÚX¡VÖ«Á RÖeL• hÛ\f\‰? AÛUV “·¸«TWTz UÚX¡VÖ LÖ«L¸Á ÙT£eL•, h½TÖL B‘¡eLÖ«¥ ®²op L|·[‰. AR¼LÖ] LÖWQ†ÛR†RÖÁ BšYÖ [ŸL[Ö¥ ‡PT|†‡e i\ ˜zVÖU¥ E·[‰. ˜R¦¥ r£eLUÖL UÚX¡VÖT¼½o p½‰ TÖŸÚTÖ•. ‘[ÖÍÚUÖzVÖ GÁÄ• KW„ E›¡ (protozoa) JÁ¿RÖÁ C‹ÚSÖÛV EPÖeh fÁ\‰. CW†R†‡¥ ŽÛZ• Cª KW„ E›¡L· h¿fV ÚSW†‰· DWÛX AÛP•. Ajh JÁ¿ J£ DW¥ E›W„°· “h‹RÖÚX ÚTÖ‰•. A‰ TXYÖL UÖ½ “h‹R E›W„ÛY ‘[‹‰ ÙY¸ÚV Y‹‰ h£‡ PÁ LX‹‰ UÚX¡VÖÛY EPÖeh• Y¨e ÙLցPÛYVÖL UÖ¿f Á\]. ‘[ÖÍÚUÖzVÖ GÁÄ• Ž„›Ÿ C]†‡Á SÖÁh YÛLL· Uy|ÚU UÚX¡VÖ ÚSÖÛV E£YÖeL Y¥XÛY. A‹R SÖÁh YÛL L¸¨• ‘[ÖÍÚUÖzVÖ T¥pT\• GÁÄ• YÛLÚV ™Û[ÛV† RÖeh• (cerebral) ÙT£™Û[ UÚX¡VÖÛY H¼T|†‰• Y¨e ÙLցPÛY. UÚX ¡VÖ C\“eL¸¥ ÙRց…¿ ®RUÖ] C\“eL· ‘[ÖÍÚUÖzVÖ T¥pT\• H¼T|†‰ÛYRÖÁ. G• h£‡PÁ LX‹RÖ¼\ÖÁ KW„ E›¡ L[Ö¥ UÚX¡VÖe LÖšoNÛX E£YÖeL ˜z•. BÛLVÖ¥ C‹ ÚSÖš ÚSWzVÖL J£Y¡¦£‹‰ CÁÙ]Ö£Y£eh ÙRÖ¼¿• ÚSÖš AÁ¿. BÛLVÖ¥ ‘[ÖÍÚUÖzVÖ KW„ E›¡L· G• EP¨y ÙN¨†RTyPÖ¥ Uy|ÚU ÚSÖš H¼T|• NÖ†‡V• E£YÖh•.. Ž[•“ GÁ\ÖÚX GUeh J£YÛL TV•. AÛY h¼½ÚV G•ÛU E\ eL†ÛRe ÙL|TÛY. G¥XÖ Ž[•“ C]jLº• CÛRo ÙNšfÁ\]. HÁ Cjh ‘¡†RÖÂVÖ«¥ iP Ž[•“† ÙRÖ¥ÛX pX CPjL¸¥ E|. hÙXeÍ ‘‘VÁÍ GÁTÚR Cjh NÖRÖWQUÖLe LÖQT|• Ž[•“ YÛL. AÙ]Ö‘¦Í GÁÄ• UW“ ÙTVŸ ÙLցP 400 YÛL Ž[• “L¸¥ 30 YÛL Uy|•RÖÁ UÚX¡V KW„ E›¡L¸Á LÖ«L[ÖL EXÛL E¨“fÁ\]. CeLÖ«L¸Á ÙNV¼TÖyPÖ¥ B‘¡eLÖ«Á pX SÖ| L¸¥ C‹ÚSÖš ˜μ ™orPÁ ÙNV¼Ty| TX hZ‹ÛRÛ[ AYŸL· I‹ RÖY‰ ‘\‹R SÖ· YÛW iP YÖZ «|Y‡¥ÛX. ÙT Ž[•“Lºeh AY¼ ½Á ˜yÛP Y[Ÿopeh ÚRÛYVÖ] N†ÛR G• h£‡›¦£‹‰ ÙT\ÚY zV LyPÖV•. ÚU֐T• ‘z†‰ J£YŸ? ÚRÖÛX† ‰Û[†‰ ARÁ U¿“\†‡¨·[ CW†Re hZÖÛV† ‰Û[†‰ CW†R†ÛR E½tr fÁ\]. RÖ• E½tr• CW†R• EÛ\YÛR† R|TR¼LÖL J£YÛL ‡WY †ÛR R• Gop¨PÁ LX‹‰ E· AĐ“fÁ\]. A† ‡WY†‡¥ H¼L]ÚY ÚY¿ VÖÚWÖ EP¦¥ C£‹‰ “h‹R UÚX¡VÖ KW„ E›¡L· C£e hUÖ›Á “‡VYŸ h£‡PÁ AÛY LX‹‰ “‡V ÚSÖVÖ¸ J£YŸ Y‹RÛPf\ÖŸ. ÙRÖPeL†‡¥ i½V‰ÚTÖ¥ Ž[•“L· hÛ\fÁ\R¼LÖ] “·¸ «TW• fÛPefÁ\‰. AR¼LÖ] RÖeL†ÛR “‡RÖL A½˜L T|†R Ty|·[ ”opÙLÖ¥¦ ÙN¨†RTyP T|eÛL YÛXL· Yf†RÖ¨•, UÚX¡Vo NtpÛL›¥ BšYÖYÖ[ŸL¸Á A½eÛL ATzVÖ] YÛX L· A½˜L T|†RTPÖR Th‡L¸¨• hÛ\YÛRe LÖy|f\‰. RÁNÖ ÂVÖ, G¡¡VÖ, ÙLÂVÖ, N•‘VÖ BfV SÖ|L¸¥ C£‹‰ ÙT\T|• RW°L¸ÁTz UÚX¡VÖ hÛ\Y‰ ÙY¸VÖfÁ\‰.

ÙNjÙLÖz E›Ÿ ÙLÖ|ef\Ö·. qUÖÁ EQŸÛYe ÙLÖ|ef\ÖŸ. “X•ÙTVŸ‹R ÚRN†‡¥ SÖjL· GÁ] ÙNšfÚ\Ö•. DZ ÚRN†‡¥ GÛRo ÙNšfÚ\Ö•. ŒÛ]e ÛL›¥ ÚYRÛ]VÖL C¥XÛVÖ? NL UÂR¡Á ‰eL† ‡¥ GjL¸P• J£ ‰¸ AeLÛ\VÖY‰ C¥ÛXVÖ? p‹‡jL· STŸLÚ[!

CÚTÖ‰ Gμ• N‹ÚRL• CeLÖ« Ž[•“L· EÛU›¥ hÛ\ fÁ\]YÖ A¥X‰ A¥X‰ LÖXUÖ¼\• ÚTÖÁ\Y¼½Á TÖ‡TÖ¥ CÚTÖ‰ hÛ\‹‰ U¿Tz• “‡V E†ÚYL†‰PÁ YW ÚTÖfÁ\]YÖ GÁTÚR.

S•“fÚ\Á ‰Öehe L›¿ AYŸL· Lμ†ÛR C¿e LÖ‰ GÁ¿ S•“fÚ\Á. J£ L«ÛR Y¡ GjL· G¥XÖe LÖVjLÛ[• B¼\y|•.

Ž[•“L· U†‡›¥ Ž„›Ÿ ”tNQYÁ ÚTÖÁ\Y¼½Á RÖeL ˜• AÛY hÛ\YR¼LÖ] LÖWQ• GÁ\ N‹ÚRL˜• H¼TP†RÖÁ ÙNš f\‰. pX BšYÖ[ŸL· RjL· U£‹‰eLÛ[ ÚNÖ‡†‰ TÖŸeL ByL· C¥XÖR A[°eh UÚX¡VÖYÖ¥ TÖ‡eL TyP ‘·Û[L· fÛPeL «¥ÛX GÁ¿ ÙNÖ¥Y‰ Uf²opVÖL°• ÚYzeÛLVÖL°• E·[‰.

`J£ ÚLÖ‰ÛUe L‡¡Á «ÛRL· ÚLÖze LQef¥ TpVL‡ŸL[Öš NUÙY¸ÛV ŒWTÚY ÙNš•.'

B]Ö¥ CÚTÖ‰·[ TV• GÁ]ÙYÁ\Ö¥ ‡£•T UÚX¡VÖ ÙT£f] Ö¥, p½R[°iP Ž[•“e h¼¿ YÖjf G‰«R G‡Ÿ“o Ne‡• C¥XÖR hZ‹ÛRL· U†‡V¥ A‰ ÙT£• RÖeL†ÛR H¼T|†‡ C\“ ®R†ÛR A‡L¡eh• GÁTÚR.

ñíñèœ «î¬õ ò£› Þ‰¶ ªè£÷óõñ£ù °´‹ðˆî¬„ «ê˜‰î U.k Citizen à¬ìò 8‹ ÞìˆF™ ÅKò¡, ªêšõ£Œ å¡ø£è ܬñ‰î 60 Aóèð£õ‹ à¬ìò, 5.9’’ àòó‹, 36 õò¶¬ìò ñíñè‚° ªðŸ«ø£˜ ïŸ°íºœ÷ ð®ˆî ÜöAò ñíñè¬÷ âF˜ð£˜‚A¡øù˜. º¿ MðóƒèÀì‹ ð숶ì‹ ªî£ì˜¹ ªè£œ÷¾‹.

«ñôFè MðóƒèÀ‚° ªî£ì˜¹ ªè£œ÷¾‹ E-mail-athavan19@hotmail.co.uk


pgnrg;nuk;gu; 09 – nrg;nuk;gu; 22

,ytr jpUkz tpsk;gu Nrit C‰ “X•ÙTVŸ R–ZŸLºeLÖL é SPÖ†‰• CXYN ÚNÛY. CTh‡›¥ «[•TW• ÙNšV «£•“ÚYÖŸ EjL· «TWjLÛ[ ÙRÖÛXSL¥ A¥X‰ –Á]tN¥ ™X• GUeh AĐ‘ ÛYjL·. ÙY¸›y|·[ «[•TWjL¸Á «TWjLÛ[ A½V «£•“ÚYÖŸ G•˜PÁ ÙRÖPŸ“ ÙLÖ·[°•.

‘¡†RÖÂVÖ:

L]PÖ:

Tel: 020 7043 4315 Fax: 020 7043 4312

Tel: 647-724-4188 Fax: 416-438-7855

email: info@orumanam.com

kzkfs; Njit 1. Age 25, 5' 7”, British Citizen, graduate Looking for a suitable bride Ref 3540. 2. Age 32, 6'0”, British Citizen, Doctor looking for a suitable bride Ref 925. 3. Age 29, 5'8”, Workpermit visa, working as a Network administrator looking for a suitable bride Ref 3547. 4. Age 44, 5'6”, British citizen, Engineer working as a Programme co-ordinator looking for a suitable bride Ref 3542. 5. Age 25, 5'9”, student visa, graduate working in IT field looking for a suitable bride Ref 3541. 6. Age 33, 5' 7”, UK, Graduate, Working in Service Industry, Looking for a suitable Bride, Ref 3512. 7. Age 28, 5' 6”, HSMP visa, Accountant, Looking for a suitable Bride, Ref 3517. 8. Age 29, 5' 8”, Uganda(Work permit visa), Engineer, Looking for a suitable Bride, Ref 3526. 9. Age 30, 5' 5”, British Citizen, Graduate ,Working in IT Company, Looking for a suitable Bride, Ref 3531. 10. Age 29, 5' 7”, UK(Work permit visa), Engineer, Looking for a suitable Bride, Ref 3534. 11. Age 31, 6' 2”, British Citizen, PhD in Chemistry, working as a research scientist, Looking for a suitable Bride, Ref 3536. 12. Age 25 , 5' 6”, Australia, Graduate, working as a software Engineer for government, Ref 3470. 13. Age 30, 5' 8”, UK, Electronic &Electrical Engineer,Looking for a suitable Bride, Ref 3441. 14. Age 29, 6' 1”, UK(student visa), doing MBA, working part time, Ref3437.

15. Age 27, 5' 7”, UK,Graduate, working as a Professional Travel consultant , Ref 3428. 16. Age 45 , 5' 8”, UK, Accountant, Looking for a suitable Bride, Ref 3422. 17. Age 28 , 5' 8” , UK PR , Graduate , working in Public Service , Ref 3419. 18. Age 34, 5' 10”, Doha, Engineer, Looking for a suitable bride , Ref 3412. 19. Age 27, 5' 8”, India, Civil Engineer Doing own construction Business , Ref 3411. 20. Age 32 , 5' 11” , British Citizen Engineer,Looking for a suitable bride , Ref 3407. 21. Age 30 , 6' 0” , UK(student visa) doing MBA , working part time , Ref 3376. 22. Age 29 , 5' 9”, French citizen living in UK , BEng Electronics , Self employed , Ref 3374. 23. Age 31 , 5' 8” , UK(HSMP visa) , Engineer , working as an Engineer at mobile company , Ref 3373. 24. Age 33, 5' 7”, Canada PR, Grad uate, working as a computer engineer, Ref 3367. 25. Age 27, 5' 8”, UK(student visa), doing MBA , working part time, Ref 3361. 26. Age 33, 6' 2” , UK PR , Divorced, Engineer , Ref 3360. 27. Age 30, 5' 6”, UK(PSW visa), Engineer, Looking for a suitable bride, Ref 3352. 28. Age 35, 5' 5”, British Citizen, Graduate , working in Public Service, Ref 3346. 29. Age 30, 5' 8”, UK , MSc Qualifi ed, working as business analyst, Ref3344. 30. Age 36, 5' 9”, UK PR, Graduate, working in a marketing agency , Ref 3337. 31. Age 24 , British Citizen , Studying ACCA , working in the NHS finance department , Ref 3327. 32. Age 30, 5' 9”, UK(PSW visa), Grad uate , working as a deputy manager Ref 3325. 33. Age 33, British Citizen, Accoun tant , Looking for a suitable bride , Ref 3323. 34. Age 29, 5' 6”, British Citizen Grad uate , working at a Telecom company Ref 3306. 35. Age 31 , 5' 11” , UK , Doctor , Look ing for a suitable bride , Ref 3304. 36. Age 29, 5' 8”, British Citizen Grad uate, working as a Senior Manage ment Consultant/Project designer , Ref 3301, 37. Age 46 , 5' 11” , UK , Divorced , Doctor ,Looking for a suitable bride Ref 3298.

38. Age 27 , 5' 9” , UK , Engineer Look ing for a suitable bride , Ref 3293. 39. Age 35 , 5' 5” , UK(student visa) doing MBA , working part time , Ref 3292. 40. Age 30, 5' 5” , British Citizen Grad uate , working as a Senior Software Engineering , Ref 3291. 41. Age 32, 5' 3”, UK(student visa) studying MSc in Information Secur ity, working part time, Ref 3281. 42. Age 33 , 6' 0”, UK(PSW visa) Engi neer , Looking for a suitable bride , Ref 3266. 43. Age 36 , 5' 8” , UK(HSMP visa) BEng & MBA , working as a IT Consultant , Ref 3256. 44. Age 31 , 5' 6” , German citizen , Live in UK , Engineer , Looking for a suitable bride , Ref 3254. 45. Age 31 , 5' 9” , UK(HSMP Visa) Engineer , Looking for a suitable bride , Ref 3233. 46. Age 32 , 5' 10” , Canadian PR , Post Doctoral , Looking for a suitable bride , Ref 3228. 47. Age 29, 5' 10”, UK(PSW visa), Engineer, Looking for a suitable bride , Ref 2728. 48. Age 29, 5' 9”, British Citizen , MSC in Engineering , Looking for a suitable bride , Ref 2557. 49. Age 32 , 5' 8” , UK(student visa) , finished Software Engineering in Sri Lanka , now studying Association of Business Executives (ABE) , working part time , Ref 2440. 50. Age 34 , 5' 11” , British Citizen , Doctor , Looking for a suitable bride Ref 1006. 51. Age 27 , 5' 10” , British Citizen Graduate , working as a Financial Risk Analyst , Ref 1825. 52. Age 40 , 5' 8” , British Citizen , Accountant , Looking for a suitable bride , Ref 1895. 53. Age 33 , 5' 9” , Canadian PR , Engineer , Looking for a suitable bride , Ref 1944.

Doctor, Looking for a suitable Groom, Ref 3519.

kzkfd; Njit

28. Age 29, 5' 6”, UK , Divorced, Graduate, Ref 3404.

12. Age 28, 5' 2”, British Citizen, Doctor, Looking for a suitable Groom, Ref 3535. 13. Age 32 , 5' 5”, UK, chartered architect, Looking for a suitable Bride,Ref 3438. 14. Age 28, 5' 3”, British Citizen, Engineer, Looking for a suitable Groom, Ref 3520. 15. Age 29, 5' 2”, British Citizen, Doctor, Looking for a suitable Groom, Ref 3514. 16. Age 34, 5' 6”, Sri Lanka, Account ant, Looking for a suitable Groom, Ref 3515. 17. Age 31, 5' 6”, India, Graduate, working in HR, Looking for a suitable Groom, Ref 3510. 18. Age 33, 5' 5”, British Citizen, Grad uate, working as a teacher, Looking for a suitable Groom, Ref 3509. 19. Age 29, 5' 5”, UK PR, Engineer, Looking for a suitable Groom, Ref 3525. 20. Age 32, 5' 3”, Sri Lanka, Doctor, Look ing for a suitable groom, Ref 3469. 21. Age 29, 5' 4, UK(student visa), studying in the medical sector, working part time, Ref 3461. 22. Age 23, 5' 4”, German Citizen, Living in UK, studying Electronic engineering, Looking for a suitable groom, Ref 3455. 23. Age 39, 5' 3”, Sri Lanka, Engineer, Looking for a suitable groom, Ref 3453. 24. Age 27, 5' 6”, India, Graduate, Administrative Service, Looking for a suitable groom, Ref 3451. 25. Age 24, 5' 5”, British Citizen, Graduate, working in Public Service, Ref 3436. 26. Age 29, 5' 5”, Sri Lanka,Graduate, working as senior software engineer, Ref 3434. 27. Age 28 , 5' 3”, UK PR, Divorced, one child, Graduate, Ref 3418.

1. Age 26, 5' 3”, British citizen, 29. Age 25, 5' 2”, Sri Lanka, Accountant Looking for a suitable Graduate, working as a Financial Groom, Ref 3539. Adviser, Ref 3406. 2. Age 29, 5' 7”, British citizen work- 30. Age 25, 5' 3”, UK, Graduate, ing in medical sector Looking for a working in Public Service, Ref 3392. suitable Groom, Ref 722. 31. Age 29, 5' 5”, British Citizen, 3. Age 32, 5' 4”, German citizen liv- Doctor, Looking for a suitable ing in uk working as an Architect in groom, Ref 3390. IT Looking for a suitable Groom, 32. Age 30, 5' 3”, British Citizen, Ref 3227. PHD in chemical engineering, 4. Age 28, 4' 8”, student visa looking Looking for a suitable groom, Ref for a suitable Groom, Ref 3553. 3389. 5. Age 28, 5' 4”, British citizen work- 33. Age 24 , 5' 5”, British Citizen , ing as a Architect looking for a suit- Graduate , Administrative Service , able Groom, Ref 3245. Ref 3388.

6. Age 27, 5' 1”, graduate living in 34. Age 29 , 5' 2”, British Citizen, srilanka looking for a suitable Groom, Financial Sector, Looking for a suitRef 3550. able groom, Ref 3382. 7. Age 29, 5' 1”, British citizen 35. Age 29 , 5' 4”, UK(student visa), Doctor looking for a suitable Groom, BSc Computer Science, Looking for Ref 3496. a suitable groom, Ref 3381.

8. Age 35, 5' 5”, graduate living in 36. Age 27,5' 5”, British srilanka looking for a suitable Groom, Citizen, Accountant, workRef 3558. ing as a Commercial Financial 9. Age 32, 5' 1”, working as a trainee Analyst , Ref 3371. in medical sector living in srilanka 37. Age 32, 5' 6”, British Citizen, looking for a suitable Groom, Ref ACCA qualified, working in bank as 3557. manager, Ref 3365. 10. Age 27, 5' 1”, British citizen 38. Age 31, Canada Citizen, Doctor divorced looking for a suitable Graduate, working as a Marketing Groom, Ref 3556. Manager, Ref 3363. 11. Age 30, 5' 2”, British Citizen, 39. Age 40 , 5' 2”, British Citizen,

2011

27

Accountant, Looking for a suitable groom, Ref 3362. 40. Age 26, 5' 8”, British Citizen, Medical Sector, Looking for a suitable groom, Ref 3359. 41. Age 42, 5' 6”, Canadian PR, Medical Sector, Looking for a suitable groom, Ref 3358. 42. Age 34 , 5' 5” , Canadian Citizen , working as computer programmer , Looking for a suitable groom , Ref 3342. 43. Age 29 , 5' 5” , British Citizen , Accountant , working as a Production Accountant , Looking for a suitable groom ,Ref 3316. 44. Age 32, 5' 2”, British Citizen, Graduate, Financial Sector, Ref 3309. 45. Age 27 , 5' 3”, British Citizen , Doctor , Looking for a suitable groom , Ref 3308. 46. Age 33 , 5' 2” , British Citizen , Doctor , Looking for a suitable groom , Ref 3307. 47. Age 26 , 5' 6” , Sri Lanka , Grad uate , Administrative Service , Ref 3299. 48. Age 26 , 5' 2” , Australian Citizen , Engineer , Looking for a suitable groom , Ref 3282. 49. Age 28 , 5' 3” , British Citizen , Engineer , Looking for a suitable groom , Ref 3275. 50. Age 32 , 5' 2” , British Citizen , Accountant , Looking for a suitable groom , Ref 3420. 51. Age 30 , 5' 6” , British Citizen , Doctor , Looking for a suitable groom Ref 3423. 52. Age 28 , 5' 8” , UK , Engineer , Looking for a suitable groom , Ref 865. 53. Age 30, 5' 7”, Sri Lanka, Engineer Looking for a suitable groom , Ref 3340. 54. Age 41 , 5' 6” , British Citizen , Living in Australia , Graduate , working as a Pharmacist,Ref 3290. 55. Age 30 , 5' 4” , Australian Citizen Doctor , Looking for a suitable groom Ref 3232. 56. Age 32 , 5' 4” , British Citizen Architect , Looking for a suitable groom , Ref 3227. 57. Age 28 , 5' 3”, UK , Engineer , Looking for a suitable groom , Ref 3275. 58. Age 30 , 5' 5” , Canadian Citizen doing a PhD in Sociology , working part time , Ref 3253. 59. Age 29 , 5' 5” , Sri Lanka , Law yer , Looking for a suitable groom , Ref 2224. 60. Age 28 , 5' 2” , Sri Lanka , Grad uate , working as administrative assistant , Ref 1459. 61. Age 41 , 5' 4” , Sri Lanka , Doctor Looking for a suitable groom , Ref 1514. 62. Age 26 , 5' 2” , British Citizen , Grad uate , working in an investment bank company as a Computer Engineer , Ref 1527. 63. Age 25 . 5' 1” , UK PR , Graduate , working as a Data Coordinator in the IT Department , Ref 1580. 64. Age 39 , 5' 7” , Canadian Citizen Graduate , working in financial sector in a bank , Ref 1595.

,izaj;jpy; Nkyjpf tpguq;fs; www.orumanam.com


pg

28

nrg;nuk;gu; 09 – nrg;nuk;gu; 22

ñ£¬õ‚è‰î¡ Ü¡Á‹ Þ¡Á‹2011

RÁ h‡ÛW ˜L• jL UÖÛYe L‹RÁ A£· LÖWQUÖL AÛU‹RRÖX, BXV†ÛRe Lyz G쐑]Ö· GÁT‰ ‡£†RX YWXÖ¿. A‡ VŸ AZh ÚLÖ“W†ÚRÖ|• I‹‰ ®‡LÚ[Ö |• G³¥ Jor• BXVUÖL TX ŽÖ¼\ց |L[ÖL A‰ ŒÛX†‰ ŒÁ\‰. g¡UÛX Sh ÚXÍYWŸ BXV˜• ShX ˜ÂY¡Á g¡ ˜L• jLÙT¼\ A£¸]Ö¥ G³XÖ]‰ GÁT‰ RX N¡†‡W•. UÖÛYe L‹RÁ BXV† ÚRÖ| r¼¿e fWÖUjL¸¨• UÖ£R“W ®LY¥¦ Hμ ‘·Û[VÖŸ BXVjLÛ[• Lyz G쐑 C£‹RÖŸ. G]‰ TÖX T£Y†‡¦£‹ÚR UÖÛYe L‹ RÁ BXV C£T†ÛR‹‰ SÖyL· E¼NY† ‰eh• «WR• h|•T†RÖŸ AÛ]Y£• C£ T‰ YZeL•. ÙLÖzÚV¼\†‰eh pX SÖy L· ˜ÁTÖLÚY UÖ–N ÚTÖN]• Œ¿†R Ty|«|•. UoN NyzL· G¥XÖ• ®y|e ÚLÖzeh· L«²eT|•. ÚRÛY A½‹‰ ÙR£† ÙR£YÖL U Nyz TÖÛ]LÛ[ «¼h• UÖy| Yz¥ «¼TÛ]VÖ[ŸL· Y£YÖŸL·. “‰TÖÛ] Nyz «WR LÖX†‡¥ A|ÛT AXjL¡eh•. LÖX KyP†‡¥ U TցPjL· “‡V A¨–ÂV TÖ†‡Wj L[Ö›].

RÖVL ‡£†RXjLÛ[ ÚTÖX “X• ÙTVŸ SÖyz¨• ÚLÖÛPLÖX• ÚLÖ›¥L¸Á E¼ NYjL[Ö¥ LXLX†R‰. RÖVL†‡¥ ÙTVŸ ÙT¼\ TÛPV ‡£†RXjL· pX †R A]Ÿ†RjL[Ö¨• FŸ UeL¸Á CP•ÙTVŸ YÖ¨• Œ†‡Ve f¡ÛVL· P LÖX• Œ¿† RTyz£‹R]. AWN TÛPL¸¥ Ùc¥ ÙTÖ• TŸ RÖehR¦¨• AY¼½¥ pX ÚNR• LP]. YPef¥ ˜efV RXjL¸¥ UÖ«yP“W• L‹RrYÖ–VÖWÖX• g¡UÛX ShÚXÍYWŸ BXV• BfV]°• APjh fÁ\]. CW|• A£LÖÛU›¥ AÛU‹R ‡£†RXjL·. UÖÛYeL‹RÁ ˆŸ†R E¼ NY˜• BPց| LÖXUÖL g¡UÛX† ‡£†RX†‡¥ SÛPÙT¿f\‰. Y¦LÖU• YPeh UeL· C£ ÚLÖ›¦¨• Œ†‡V Te RŸL·. CR]Ö¥ C£ RXjLºeh·º• J£ IefV• ŒX°fÁ\‰. ÚNÖZ SÖy| C[YWp UÖ£R“W®WY¥¦

U®PÖ]Ö¥ NÖQL†RÖ¥ ˜μRÖL ÙUμLT|• L¥®PÖ]Ö¥ «\Ö‹ÛRL Ù[¥XÖ• LμYTy|•, ‰Öp RyPTy|• ®|L· ÙLÖzÚV¼\†‰eh ˜ÁTÖLÚY r† R• LÖ„•. ÙLÖzÚV¼\• BW•‘†RÖ¥ ÚTÖ‰• ®y| ˜¼\• NÖQL† ÙR¸TÖ¥ Tr‹RÛWVÖLe LÖypV¸eh•. ®y|o NÖ– TPjL¸¨• «[eh”, ®yz¥ NÖ•‘WÖ‚ UQ•, «W†R‰eÙL] «ÚNP UWeL½L· NÛUTRÖ¥ NÛUV¥ AÛ\›¥ C£‹‰ Gμ• RÖ¸R YÖN•, LÖÛX U‡V CW° ÙLÖz† R•T ”ÛNLÛ[e LÖ] ®‡›¥ TeRŸL· ÚTÖehYW†‰, CR]Ö¥ G‹ÚSW˜• ®‡›¥ LXLX“ GÁT] A‹R “\jL¸¥ E¼N YLÖX YÖzeÛL. ÚYyÛP†‡£«ZÖ, LÖŸ†‡ÛL† ‡£«ZÖ, NT\†‡£«ZÖ h½TÖL ÚRŸ ˆŸ†R• GÁ \Ö¥ YV¥ ‘WÚRNjL[Ö¥ Y£• TeRŸ

¹Fò îI› ÜóCò™ î¬ô¬ñ î£òèˆF™ «î¬õ DZ† R–³]†‡Á —‰ T¼¿eÙLցP “X•ÙTVŸ NÚLÖRWjLºeh AÁ“ YQeL•. PLÖXUÖL LzR• G쉕 AYÖ. N‹RŸTjLº• s²ŒÛXLº• S• «£“eh RÛP «‡†R]. C£‹‰• R¼ÚTÖÛRV s²ŒÛX›¥ Ce LzR†ÛR GμRÖU¥ «|Y‰ YWXÖ¼¿† RY\ Öf«|• GÁ\ AzTÛP›¥ LzR• GμR† ‰‚‹ÚRÖ•. R–³]†‡Á CZ“L·, ÚRÖ¥«L·, ‰ÁTjL· GÁ\ ÙS|‹‰V¡Á ÙY¿“† R]jL· R–² UeL¸Á YÖ²°eÚL TjL• «Û[«TRÖL C£efÁ\ CªÚYÛ[›¥, RjL· ˜V¼pL· NŸYÚRN N™L†‰PÁ ÙLց|·[ ÙRÖPŸ“L·, ÙRÁ sPÖÁ GjL· —‰ LÖy|• L¡NÛ] GÁT] U] B¿RÛX† R£YRÖL C£efÁ\‰. jL· NŸYÚRN ¢‡›¥ CXjÛL AWreh T¥ÚY¿ Aμ†RjLÛ[ H¼T|†‡ Y£fÁ¾ŸL· GÁTÛR H¼¿†RÖÁ BL ÚY|•. C£‹‰• EjL· ˜V¼pLºeh ÙU[]UÖL E¡ÛU ÚLÖ£• R–² AWpV¥ RÛXÛULº• Cjh C£efÁ\] GÁ\ ÙNš‡ÛV jL· A½VÖ‡£eL ˜zVÖ‰. GÁ] ÙNšY‰! ‡£UQ ®yz¥ NÛUV¦¥ D|T|ÚYÖŸ «³†‰ ÙS£“e LÖš‹‰ NÛU†‰ ÛYeL, Ty| ÚYyzÚVÖ| Y£fÁ \YŸ NÛT ÛYeh• TTÖyÛP GTz C¥ XÖ‰ ÙNšV ˜zVÖÚRÖ? A‰ ÚTÖX†RÖÁ EjL· L|• ˜V¼pL¸Á «Û[°Lºeh Cjf£eh• R–² AWpV¥YÖ‡L· E¡ÛU ÚLÖ£YÛR R|eL ˜zV«¥ÛX. TWYÖ›¥ÛX. R–³]†‡Á ‰VŸ A¿eh• T‚›¥, C‹R ToÚNÖ‹‡L· UfZ UW†‡XÖ, AWN UW†‡XÖ q«V• SP†‰fÁ\] GÁTÛR BWÖšY‰ ÚSW

«WV• GÁTRÖ¥ ARÛ] ATzÚV «y| «PXÖ•.B]Ö¥ J£ «PV†‡¥ jL· «|• ULÖ RY¿ T¼½ ‘WÍRÖ‘eLÚY CeLzR†ÛR YÛWV ˜¼TyÚPÖ•. NŸYÚRN ¢‡›¥ jL· h½†R CXehPÁ ÙNV¼T|• ŒÛX›¥, CXjÛL›¥ R–²† RÖVL†‡¥ TXUÖ] AWpV¥ RÛXÛU C£eL ÚY|• GÁ\ ŒÛ]ÛT ÙLցzWÖÛU A¥X‰ A†RÛLVÙRÖ£ TXUÖ] AWpV¥ RÛXÛUÛV E£YÖeL ŒÛ]eLÖÛU –L ÙT£• RY¿ G]XÖ•. S•ÛU ÙTÖ¿†RYÛW R–² UeL· – L°• «³TÖL C£ef\ÖŸL·. B]Ö¥ R–² AWpV¥ RÛXÛUL· T|ÚUÖN•. AÛY ÚYÚ\ÖŸ ŒL²op ŒW¨eh AÛUV CVjhfÁ\]. ÚRŸR¥ ÙY¼½ GÁT‰, UÖ¼¿† ÙR¡° C¥XÖR ŒÛX›¥ H¼TyPÙRÖÁ\Öh•. B]Ö¥ R–² UeL¸Á CÁÛ\V T¡RÖT ŒÛX ÙTÖ£†RU¼\ AWpV¥ RÛXÛU GÁTÛR AÛ]Y£• EQŸ‹‰·[]Ÿ. AYŸLºeh· J¼¿ÛU C¥ÛX. A‹R AÛU‘¥ C£eLeizV J£ pXŸ R–² UeLºeLÖL hW¥ ÙLÖ|efÁ\ÖŸL· B›Ä•, R† R«¥ G|TPÖR¥XYÖ? G]ÚY –L «ÛW«¥ SÛPÙT\«£eh• UÖLÖQ NÛT† ÚRŸR¨eh ˜Á]RÖL «r YÖN˜·[ R–² AWpV¥ RÛXÛUÛV E£YÖeL ÚY|•. C‹R ˜efVUÖ] T‚›¥ EjLºeh• LÖ†‡WUÖ] Tjh|. jLº• Cjh·[ R–² AWpV¥ RÛXÛU• J£ ÚLÖyz¥ TV‚eL ÚY|•. A‰ÚY R–³]†‡Á AÛU‡VÖ] YÖ²°eh Y³NÛUeh•.

YX•“¡ (08.09.2011)

L[Ö¨• A‹R ‘WÚRN• ˜μ‰• N]†‡W· UVUÖLe LÖypV¸eh•. `‡Ÿ†ReLÛW UÖ‡¡o N]•' GÁT‰ RÖÁ ÚTorYZef¥ C‹R‘WÚRN†‡¥ N]• izV ÛYTYjL· T¼½ i\T|• YŸQÛ]. †R A]Ÿ†RjL¸Á ‘Á —|• ÙNÁ\ B| ˜R¥ UÖÛYe L‹RÁ BXV• E¼NY• Lցf\‰. CªYց| CRÛ] ÚS¡¥ R¡peh• YÖš“ G]ehe fyzV‰.

áK¡ õ£ê‹ ²õ£CŠðõ˜:

ð.¬õ. ªüòð£ô¡

AÁ¿• CÁ¿• G] J“ ÚSÖefV GÁ ÙStN• LYÛX›¥ L]†R‰. h|• h³ UÖL CzTÖ|LºPÁ izV LÖjÚLNÁ ‰Û\ ®‡. ÙR¥¦TÛZ N‹‡›¦£‹‰ UÖ« yP“W• YÛWVÖL ®‡›Á C£ U£jf ¨•AÛU‹‡£‹R IŽÖ¿eh• A‡LUÖ] L¥®|L· AÛ]†‰ÚU CÁ¿• CzTÖ| LÚ[Ö| ATzÚV C£efÁ\]. hz›£ TÖ[ŸLÚ[Ö, ‡£†R• ÚU¼ÙLÖ·º• ˜V¼ pLÚ[Ö G‰°–¥ÛX. YX“\UÖL JÚW ÙVÖ£ ®| Uy|• ‡£†RTyP ŒÛX›¥ LÖQT|f\‰. LÖjÚLNÁ‰Û\ U›¦yz, ®UÁLÖU•, fWÖUjL¸¨• —·hzÚV¿• ÙRÖÛL –L°• hÛ\°. A•TÛ] ˜R¥ UÖ«yP“W• g¡UÛX G] C£ ‘¡YÖL ‘¡ • ®‡L· YÛWVÖ] ÙLÖ¥XjLXyz ®‡ ›¨• “]WÛUeLTyP ®|L¸Á ÙRÖÛL ™Á¿ UP|ÚU. A[ÙYyz TÁ]ÖÛX L£ L•TÛ] UÖ†RÛ] ÙR¥¦TÛ[ Th‡L· Ey“\UÖL —·hz›£“eL· pX AÛU‹ ‡£efÁ\]. BXV E¼NYjLº• LÛ[LyP«¥ÛX. I‹‰ ÚRŸ AXjLÖWUÖL EX֐ ÚTÖh• UÖÛYe L‹RÁ ‡£«ZÖ«¥ BL J£ ÚRŸ UP|ÚU C•˜Û\ ®‡TY Y‹R‰. A‰°• NLÛP›¥ AXjL¡eLTyP KŸ ÚRŸ FŸ‡. ‡£†RjLÛ[ ÚYz Œ¼h• BXVe LyP•

GμTPÚYzV YN‹R UPT• Aj ÙLÖÁ¿ CjÙLÖÁ\ÖLe LÖQT|• U‚e LÛPL·. pX LPÛXeLÖWŸL·. B›W†‰e h• E·[ÖL Uy|• AÛU‹R ÚRŸ‡£«ZÖ °eLÖ] TeRŸ iyP• G] ÚRŸ E¼NY• BWÖ YÖW–Á½ÚV CªYց| LÖQTy| B] Ö¥ CªYց| LLÖ‚“e LPÛU ›¥ D|Tyz£‹R CWÖ„Y†‡]¡Á G‚ eÛL ŽÖ¼¿eh ÚUXÖL C£‹R‰. BXV†‡Á ÚR¡Á AzTÖLjL· –Lo pÛR‹R ŒÛX›¥ Eef ÚTÖ]RÖL Jª ÙYÖ£ “\†‡¨• LÖQTyP‰ –L ÚYRÛ] R£• A•NUÖL C£‹R‰. ˆŸ†R E¼NY†‡Á ŒÛX• U‹R• RÖÁ. rUÖŸ ™YÖ›W†‰ eh• hÛ\YÖLÚY AÛU‹R TeRŸ ÙRÖÛL G·º• R‚• CÛ\†‰ ‘‡ŸeLPÁ ˆŸeh• TeRŸLº• IVŸUÖŸLº• g¡UÛX eLP¥LÛWÛV ŒÛ\†‡£‹RÖŸL·. ˆŸ†RUÖzV UÖÛY ˜£LÁ LPÛX ÚSÖef ®¼½£eL L¼”W rPŸ J¸ UQ¥ RÛW›¥ EVW ÙRÖPŸ‹‰ G싉 G¡‹‰ ˜ÁÛ]V ŒÛXÛV ŒÛ]±yz]. LP¥eLÛW›¥ G· º• R‚• LPÁ ŒÛ\ÚY¼¿• AzVÖŸ LºeLÖL AÛU‹‡£‹R IVŸUÖŸ ÙNV¼TÖy z¨• J£ CV‹‡W†RÁÛU. E›ÚWÖyP–¥ XÖR LPÁ L³“. TXŽÖ¼¿eLQef¥ ®‡›Á C£“\˜• LÖQTyP ‘oÛNeLÖWŸ ÙRÖÛL• C ÚTÖ‰ ÙYh hÛ\°. LÖ†ÚRÖyzeLÖš T]j hyPÖÁ TÖš ÙTyz LPL• U‚eLÛPL Ù[] A‚Yheh• LÛPL¸Á BWYÖW• C¥ÛX. g¡UÛX pYÁ BXV CWÖ^ ÚLÖ“W• C£TRց|L[ÖL CÁÄ• Az VÖŸL¸Á J†‰ÛZÛTe ÚLÖ¡ ŒÛ\° ÙT\ÖR ÚRÖ¼\†‡¥ Œ¼f\‰. AÁ]RÖ] BWYÖWjLº• YZÛUÚTÖ¥ C¥ÛX. ÚTÖŸ A³°L¸Á CzTÖ|L· CP•ÙTVŸ°L· Y¦ YPef¨• CÁÄ• ŒYŸ†‡VÖL «¥ÛX C‹ŒÛX›¥ BXV E¼NY• E¼ NÖL• ÙT¿Y‰ GTz? YPefÁ YN‹R• Y¦YPef¨• U‹R• RÖÁ.

ò£›Šð£í ñ‚èœ ðŸP «ðê º¡ àñ¶ ñèÀ‚° ò£›Šð£íˆ¬î‚裆´‹ - ñA‰î ðKè£ê‹ VÖ²TÖQ†‡¥ SÛPÙT¼\ f½Í UÂR ÂÁ AyPLÖNjL· ÙRÖPŸTÖL VÖ² UÖYyP SÖPÖºUÁ\ E¿‘]Ÿ NWYQTYÁ Uf‹R WÖ^TeN«P• G|†‰e i½V ÚTÖ‰, N|‡VÖL h½efyP Uf‹R NWYQTYÁ G•‘ÛV TÖŸ†‰ LP‹R YÖW• SP‹R ŒL² ÙYÖÁ½¥ EU‰ ULÛ[o N‹‡†R ÚTÖ‰ VÖ²TÖQ• GTz E·[‰? G¥XÖ• SÁ\ÖL C£ef\RÖ? G]e ÚLyÚPÁ.

VÖ²TÖQ UeL· T¼½ ÚTrYR¼h ˜R¥ VÖ²TÖQ• GTz GÁTÛR EU‰ ULº eh LÖy|UÖ¿ VÖ². UÖYyP SÖPÖºUÁ\ E¿‘]£•, ERVÁ T†‡¡ÛL E¡ÛUVÖ [£UÖ] D.NWYQTYÄeh p½XjLÖ ^]Ö ‡T‡ Uf‹R WÖNTeN A½°ÛW i½]ÖŸ.

EU‰ ULÛ[ «P SÖÁ SÁ\ÖL R–² ÚTrÚYÁ. ˜R¦¥ VÖ²TÖQ• GTz C£ef\‰ G] ‘·Û[LÛ[ AÛZ†‰ ÙNÁ¿ LÖy|UÖ¿• AYŸLºeh R–ÛZ L¼¿eÙLÖ|ehUÖ¿• Uf‹R WÖNTeN NWYQTYÄeh BÚXÖNÛ] YZjf]ÖŸ. R–² LypL¸Á ‘W‡Œ‡Lºeh• Uf‹R WÖNTeN°eh• CÛP›XÖ] N‹‡“ ÚS¼¿ UÖÛX AX¡UÖ¸ÛL›¥ CP•ÙT¼\‰.

AR¼h EU‰ UL· i½]ÖŸ, SÖÁ CÁÄ• VÖ²TÖQ• ÚTÖLÚY C¥ÛX GÁ¿. RV° ÙNš‰ EjL¸Á ULÛ[ VÖ²TÖQ†‡¼h iyze ÙLց| ÚTÖš ˜R¦¥ VÖ²TÖQ† ÛRe LÖy|•? GÁ\ÖŸ Uf‹R. AÚTÖ‰ AN| Y³‹RYÖ¿ C£‹RÖŸ NWYQTYÁ G•.‘. CªYÖ¿ Uf‹R i½V ÚTÖ‰ iyPÛU ‘Á GÛ]V SÖPÖºUÁ\ E¿‘]ŸL· N¼¿ ÚSW• BoN¡V†‡¥ B²‹‡£‹RRÖL ÙR¡«eLT|f\‰. iyP• ˜z‹‰ ÙY¸›¥ Y‹R ÚTÖ‰ ^]Ö‡T‡ i½V‰ EÛUVÖ G] R–² ÚRpVeiyPÛU“ SÖPÖºUÁ\ E¿‘ ]Ÿ J£YŸ NWYQTYÁ G•.‘ÛVTÖŸ†‰ ÚLyPÖŸ. HÁ ‘·Û[LÛ[ VÖ²TÖQ• iyzoÙN¥X«¥ÛX G] ÚLyP ÚTÖ‰ ‘· Û[Lºeh VÖ²TÖQ• ‘zeLÖ‰. AÚRÖ| R–μ• ÙR¡VÖ‰. AYŸL· ÙLÖμ•‘¥ ‘\‹‰ Y[Ÿ‹R YŸLºeh VÖ²TÖQ• ‘zeLÖ‰ RÖÚ] G] NWYQTYÁ G•.‘ ÙR¡«†RRÖL R–² ÚRpVeiyPÛU“ ‘W‡Œ‡ J£YŸ ÙR¡«†RÖŸ.


pgnrg;nuk;gu; 09 – nrg;nuk;gu; 22

“ÛR| —[ ˜zVÖRYŸLÛ[ AWjÚL¼\•, `R“†RÖ[jL·' ÚTÖÁ\ÛY Lց‘efÁ\]. ‰ÚWÖL jLÛ[o ÙNÖ¥¦VYÖ¿ `™Á¿ ˜zor', `47 SÖyL·' ÙY¸Y‹R]. `ÙNÖ¥X†RÖÁ ŒÛ]efÚ\Á' TP†‡Á CÁÙ]Ö£ ‘W‡VÖL L¥VÖQ AL‡L·. AY· J£ ÙRÖPŸLÛR›¥ r^ÖRÖ GÁ\Ö¥, U]‡¥ E¿‡ ÚY |• G] raÖpÂ.CÛYLºefÛPÚV AªYÚTÖ‰ `ŒÛ]†RÖÚX CÂeh•', `}Vy', `“Á]ÛL UÁ]Á ' ÚTÖÁ\ LÖR¥ TPjL·.

Ýù£½‹ Þò‚°ù˜ Cèóˆ¬îŠ ð£ó£†ìô£‹...

TÖXoN‹RŸ J£ S|†RW Yh‘]¡Á CVeh]Ÿ. C‹R YÛL UÂRŸL· N‹‡†R AL YÖ²«Á peL¥ LÛ[o ÙNÖ¥¦, AYŸLÛ[ÚV rYÖWpV†ÚRÖ| TÖŸe Lo ÙNšRÖŸ. ‘Wop]LÛ[ ÛUV“·¸VÖef, AÛY LÛ[o r¼½o r¼½ TÖŸÛYVÖ[ŸLÛ[ TV‚eL ÛY† RÖŸ. NÖUÖÂV UeLÛ[ T¼½ AYŸ ÙRÖyP LÛRL Ù[Á\Ö¥ `RƒŸ, RƒŸ', `R“†RÖ[jL·' ÚTÖÁ\ÛYLÚ[ ÙR¡fÁ\]. U¼\Tz AYW‰ LRÖ TÖ†‡WjL· TX®]jLº•, NUWNjLº• ŒÛ\‹R S|†RW YŸeL†‡]ÚW ÙT£•TÖ¨•. AR¼LÖ] “† ‡NÖ¦†R]jL· ÙLցP AYŸLºeh· U¼\YŸ LÛ[ «Pe ÙLÖtN• A‡LTzVÖš F|£« Az U]‡¥ C£eh• YefWjL·, HeLjL·, L]°LÛ[ ÙNÖ¥¦VÚTÖ‰, AÛY ‡ÛL”y|YRÖš C£‹R]. AY]‰ STÁ, RÁ LÖR¦eh YÖjf ÛY†‡ £eh• “PÛYÛV pLÙWyPÖ¥ N¥XÛPVÖehTY]ÖL J£YÁ C£TÖÁ. RÁÛ]e LÖR¦†RYÛ] «RÛY VÖ] RjÛLeh† ‡£UQ• ÙNš‰ÛY†‰«y|, A| †R AÛ\›¥ Gμ•“• YÛ[V¥ N†RjLÛ[† RÖj LÖU¥ ÙY‰•“f\Y[ÖL J£†‡ C£TÖ·. h|•T† ‡Á ˜μ ÙTÖ¿ÛT• RÖjf Œ¼TYŸL¸Á EQŸ °LÛ[ A½VÖU¥ U¼\YŸL· C£TÖŸL·. TÖXoN‹R¡Á pÂUÖeL¸¥ ÙTÖ‰YÖL HUÖ‹RYŸ Lº•, HUÖ¼¿TYŸLºÚU LÛR UÖ‹RŸL·. H¼¿e ÙLց| ÚTÖf\ÖŸL· pXŸ. H¼L ˜zVÖU¥ ÚTÖWÖz† ÚRÖ¥«¿f\ÖŸL· pXŸ. —½ Œ¼f\ÖŸL· pXŸ. CjÚL HUÖ¼½VYŸ, HUÖ½VYŸ C£Y£ÚU A£ L£ÚL Œ¼f\ÖŸL·. p¡“, E¼NÖL•, Y¦, ÙY¿ÛU, S•‘eÛL G¥XÖ˜• C£eh• . ˜z°L¸¥ ÙT£• TÖ¨• ÚNÖL• TÖ«†RYŸL[ÖLÚY TÖŸÛYVÖ[ŸL· ‡ÛWVWjhLÛ[ «y| ÙY¸ÚV¿f\ÖŸL·. YZe LUÖ] rT• GÚTÖRÖY‰RÖÁ. C‰ AYW‰ TÖ‚. JÚW ByP†ÛR†RÖÁ ‡£•T† ‡£•T, ÙYªÙY¿ LÖXeLyPjL¸¥ ÙYªÙY¿ UÂRŸLÛ[ ÛY†‰ TÖXoN‹RŸ BzTÖŸ†‡£ef\ÖŸ. G‡ÙWÖ¦ TP†‡¥ pYÖÈ, ÙY·¸ «ZÖ«¥ Ù^–ÂLÚQNÁ, ¥ ÚY¦›¥ NW†TÖ“, p‹‰ÛTW«›¥ pYhUÖŸ G¥ XÖ• J£ YÛLVÖ]YŸL·. AYŸL¸Á R|UÖ¼\j L¸¥ YÖ²eÛL AÛXeL³eLT|YÚRÖ| WpLŸL· JÁ½ÚTÖ]ÖŸL·. ÚSŸÛU ÙLցP UÂRŸLÛ[ ˜ÁÛY†‰, AYŸL¸Á ÚTÖWÖyPjLÛ[• ÙNÖ¥¦ C£ef\ÖŸ. Y¿ÛU›Á Œ\• pL“, AoN–¥ÛX AoN–¥ÛX ÚTÖÁ\ TPjL· C†RÛLVÛY. `SÖÁ AYÂ¥ÛX', `UÁUR§ÛX', `ÙS¼½eL' ÚTÖÁ\ TPjL· RÂUÂR YefWjLÛ[ Wpef\ UÖ‡¡o ÙNÖ¥¦VÛY. pÂUÖe LRÖTÖ†‡WjL¸Á —‰ UVe L• ÙLցP `TÖUÖ «^V•', J£YÛL GÁ\Ö¥ `YÖ]ÚU G¥ÛX' CÁÙ]Ö£ YÛL. YÖ²«Á ÙS£eLzL¸¥

2011

29

‡ÛW «UŸN]•

Super-8

CTzVÖ] rZ¼pLºeh· C£‹‰ ÙY¸TyP LÖypL[Öš TÖXoN‹R¡Á pÂUÖeL· C£efÁ\]. B]Ö¥ G†RÛ] RPÛY Bz]Ö¨•, ByP• JÚW UÖ‡ ¡VÖf C£T‰ AY£eh BP†ÙR¡VÖRÛRÚV LÖy| f\‰. CÁÙ]Ö£†‡ÛVe L֐TÖ¼\ ÙNÖ¥X†RÖÁ ŒÛ]efÚ\Â¥ RÁ EPÛX CZeh• Ù^Vp†WÖ«Á E†‡ÛVÚV C£T‰ Y£PjLºeh ‘\h Y‹R AYW‰ L¥f›Á LRÖSÖVf• ‘ÁT¼¿f\Ö·. C£ ÚLÖ|L¸¥ ÙN[LÖŸ ^Ö]feh ÚSŸ‹R‰RÖÁ p‹‰ ÛTW«›¥ raÖpÂeh•. UÚWÖN¡†‡WÖ«¥ C\‹R LÖRXŸL·, “Á]ÛL UÁ]¨• ‘ÛZeL UÖyPÖŸ L·. CTz TÖŸ†RÖ¥, ÙT¡RÖL G‹R LXL†ÛR• —\ ÛX• ÙNšVÖR, “‰ÛUL· “¡VÖR CVeh]Ÿ TÖXo N‹RŸ GÁTÛR A½VXÖ•.

AÛU‡VÖ] J£ “\SLŸ, syzÛLVÖ] J£ STŸ hμ, ‰«o NeLWYz EXÖeL·, p¿ SLÛW N¥XÛP ÚTÖy|† ÚR|• WÖ„Y•, CY¼½Á U†‡›¥ UÛ\‹‡£eh• J£ UŸU• ÚTÖÁ\ A•NjL· Super 8 ‡ÛWTP†‡Á RVÖ¡TÖ[ŸL¸¥ J£YWÖ] Í{TÁ Í’¥ÙTŸe, CVe fV A£ÛUVÖ] TÛPTÖ] E.T.›¨• LÖQefÛPehÙUÂÄ• sTŸ 8 ‡ÛWTPUÖ]‰ ARÁ TÖŸÛYVÖ[ŸL¸¼h YZjf|• ‡ÛWVÄTY• AYW‰ TPjL· ÙY¼½ ÙT¼\R¼h –L ˜efV ARÂÁ¿• ÚY¿TyP JÁ\ÖLÚY C£ef\‰. LÖWQ•, YN]jL·RÖ•. YÖŸ†ÛRL¸¥ ÙY¸T|• TP†‡Á LÛR - TP†‡Á SÖVLÁ Ú^Ö KŸ p¿YÁ. AÚR F¡¥ C£e ÙTÖ½Lº•, AŸ†RjLº• “‡RÖL C£‹R]. LÖypV h• U¼Û\V B¦Í U¼¿• p\ÖŸLºPÁ ÚNŸ‹‰ KŸ h¿•TP• G|eL† ÛU“L¸¥ C£eh• TX®]jLÛ[o N¡eLyz, TÖŸ ÙRÖPjhf\ÖÁ. AYÁ RÖÁ RVÖ¡“ J£jfÛQ“ J¸T‡° ÛYVÖ[ŸLÛ[ TÖ†‡WjLÚ[Ö| JÁ\o ÙNšR]. JTÛ] G¥XÖ˜•. CTz TPÙU|efÚ\Ö• GÁ¿ ÙNÖ¥¦†‡¡‹‰ J£ AYŸ Y‹R SÖPL EXf¦£‹‰ r®L¡†‰e ÙLցP LÖypÛV “ÛL›W ŒÛXV†‰eh AÛU›¥ J|eL† ÙRÖPjhf\ÖŸ «†ÛR C‰. A‡¥ ÚUÚXÖjf C£eh• J£ `“†‡ L·. LÖypLÛ[ G|†‰e ÙLցz£eh• ÚTÖ‰ Aª CP†ÛRe LPeh• NÖ¦†R]†ÛR' S|†RW Yh‘]Ÿ pXÖf†RÖŸL·. “ÛL›W• JÁ¿ «T†‰eh·[Öf\‰. «T†‡Á ÚTÖ‰ RÖÁ ÙR¡f\‰ A‡¥ C£‹R ÙR½“LÛ[e ÙLցPÖz]ÖŸL·. Aª TÛL›WR†‡¥ H¼½YWTyP‰ ÚY¼¿efWL H¦VÁL· GÁ¿. pÂUÖ GÁT‰ LÖyp FPL•. AR¼h GÁ] ŒVÖV• ARÁ ‘Á SPeh• LÚ[TWjL· RÖÁ ‡ÛWTP†‡Á LÛR...... TÖXoN‹RŸ ÙNšRÖŸ GÁT‰ «YÖR†‡¼h¡V‰. sTŸ 8, ‡ÛWTP†‡Á ˜efV LYŸop A•NjL[ÖL ARÁ CVeh]Ÿ B]Ö¨•, N‹ÚRL–¥XÖU¥ AYŸ R–³¥ ˜efV J.J. Abrams ‡ÛW›¥ ÙLÖQŸ‹‡£eh• UÂR E\°L· h½†R ÙUÁÛU CVeh]Ÿ. AYW‰ TX TPjL¸¥, NULÖX†‡Á ŒL² VÖ] «T¡“, E¼NÖL• ‰·º• J£ p¿YŸ hμ ARÁ SPYzeÛLL·, °Lº•, ÚTÖehLº• ‘W‡T¦†‡£efÁ\]. R“† CÂÛUVÖ] ‘Á] TÖP¥LºPÁ AZLÖL TPUÖeLTyz£eh• RÖ[jL·, ŒZ¥ Œ^UÖf\‰ ÚTÖÁ\ S¥X TPj 70L¸Á A‹‡U• GÁTY¼Û\e i\XÖ•. Ú^Ö«¼h•, B¦Î¼h• AYŸ LÛ[† R‹R AY¡Á UÖÍPŸ ’Í GÁ\Ö¥ J£ ®| L¸Á R‹ÛRL¸¼h–ÛP›¥ C£eh• “¡‹‰QŸ«ÁÛU GÁTRÁ A¤T C£ YÖN¥RÖÁ. pÂUÖ«Á ‰ÛQ SzLŸ, SzÛL rYŸLÛ[ ÙLցPRÖLÚY AYŸL· ®|Lº• AÛU‹‡£efÁ\]. Co V¡Á YÖ²ÛY –L ÙS£eL†‡¥ LÖyzV TP• A‰. rYŸLºP]Ö] ÚUÖRÚX Cª«£ p¿YŸLÛ[• AorYŸL¸¼h NÖT• Tz‹R A‹R UÂRŸL¸Á YÖ²ÛY R–²op ÙY¸ÚV A¥X‰ UÛ\• R£Q†‡¥ E¼NÖLUÖL CVjL ÙNšfÁ\]. UÖ«¥ AR¼h ˜ÁÄ•, ‘ÁÄ• VÖ£• AªY[° Y¦ CªYÖ\Ö] J£ STŸ hμ«¥ CP•ÙT¿• JªÙYÖ£YÛW• AYŸ ÚVÖ|o ÙNÖ¥X«¥ÛX. L¸Á hQÖ‡NVjLºPÁ WpeL ÛY†‰ «|f\ÖŸ CVeh]Ÿ HWÖ AYŸ CVefV I•T‰eh• ÚU¼TyP ‡ÛWTPj •Í. AYŸL· i|• ÚTÖÙR¥XÖ• E¼NÖL• Ajh h•–VzeL BW• LÛ[ TÖŸ†‡£efÚ\Á. VÖ¡Á CVeL†‡¨• Cª ‘†‰ «|f\‰. sTŸ 8 LÙUWÖ JÁ½Á ER«PÁ h¿•TP†ÛR CVeh• Y[° TPjLÛ[ TÖŸ†‡£eL«¥ÛX. ˜zVÖ‰ GÁ¿• NÖŸ¥Í, ÙYz Œ“QÁ ÚL¡, h¿•TP†‡¥ zÙPezª TÖ†‡WÚU¼¿ Sze ŒÛ]efÚ\Á. C‹R A[°eh VÖÚWÄ• CTz h• UÖŸyzÁ G] JªÙYÖ£Y£• R WLUÖL p¡eL ÛYef\ÖŸL·. ÙRÖP‹‰ CVef C£ef\ÖŸL[Ö GÁ¿• ÙR¡ YV‡¼h —½V EÛWVÖP¥LÛ[ ŒL²†‡ E›ÛW YÖjh• p¿YŸL· ŒÛ\ V«¥ÛX. C‰ J£ NÖRÛ]. 1970L¸¦£‹‰ ˜T‰ ‹R TÛP“eL¸¥ C£‹‰ sTŸ 8 ÚY¿T|Y‰ WpL¼h fÛP†R A‡ŸÐ Y£PjL· ÚTÖX R–²opÂUÖ EoN¡†‰eÙLցÚP P•RÖÁ. Cop\ÖŸL¸Á h|•TjL· Y³ÚV•, SL¡¥ YÖμ• UeL· Y³ C£‹R ÚTŸ `ÚL.TÖXoN‹RŸ'. AYW‰ TPjLÛ[ ÛY†‰ ÚV• p½V “\SLŸ N™LÙUÖÁ½Á ÚY¿TyP U]ŒÛXLÛ[• HWÖ «UŸN]• ÙNšYR¼h C£‹R ÚTÖ‡¨•, ŒÛ]T •Í ÙU¦RÖL LÖyz›£ef\ÖŸ. R¼h• ÙLցPÖ|YR¼h• ÙNš‡L· C£TRÖ CZ“eL¸Á ‘ÁTÖL°• YÖ²eÛLÛV ÙRÖPŸ‹‡P ÚYzVRÁ AY LÚY CoNUV†‡¥ EQŸfÚ\Á. ÙY¿• SÖVL†RÁ ÛUeh CPU¸eLÖU¥, LÛRLÛ[ S•‘ pÂUÖ G|† pV†ÛR•, AÁTÖ] E\° U¼¿• Sy‘Á ÙT¿U‡LÛ[• Y¦¿† ‡£ef\ÖŸ. pÂUÖ GÁÄ• A¼“R†ÛR• Ne‡ ‰YRÖL sTŸ 8 ‡ÛWTP†‡Á C¿‡Th‡ AÛU‹‡£ef\‰. ÙS£e YÖš‹R FPL†ÛR• R–³¥ qW³†‰e hyzo LzL· pX ÚYÛ[L¸¥ E\°LÛ[ G‡ŸTÖWÖR YÛLL¸¥ “‰‘†‰ rYWÖefV G•.È.B¡Á LÖX†‡ÚXÚV CÛR AWY–¥ R£fÁ\]. ÛLÙVy|• ŠW†‡¥ C£‹R TÖN†ÛR GyzVÛQeL°•, BW XÖU¥ ŒL²†‡›£ef\ÖŸ. ˜RÁ˜RXÖL G•.È. †Rμ«P°• ÙNšfÁ\]. R]eLÖ] J£ iyÛP ÚSÖef ‡£•“• G‹R B¡Á ÙRšY†RÖš TP†‰eh YN]• Gμ‡V AYŸ ÉYÄ• Ajf£eh• ÙY¿ÛUeLÖL ÚYL• LÖy|Y‡¥ÛX. R]eÙL] ‘\h CVefV TPjL¸¥ JÁ½¥ iP G•.È.B£eh Ajf£eh• AÁ“•, TÖN˜ÚU ARÁ ®| ‡£•TÛX LÖXLÖX†‡¼h• CP–¥ÛX. C‰ R¼ÙNVXÖL Uy|ÚU TÖŸeL ˜zVÖR CÂÛUVÖ] J£ AÄTYUÖL BeLi|•. WpLŸL¸Á U]‡¥ HeL• YÖ¿ AYW‰ LÛRLº•, TÖŸÛYVÖ[ŸLº• C£‹‡ r¼½ “ÛR†‡£‹R J£ WLpVUÖ] ®| ‡£•TÛX —|• ÚU¼TW “L¸¼h Cy| Y£Y‡¨•, AYŸL· R• TÖ¥VLÖX ŒÛ]°LÛ[ —|• £efÁ\]Ÿ. `YÖ²†‰eL· ÚL.‘ NÖŸ'. AÛNÚTÖP ÛYT‡¨• sTŸ 8 rTUÖL ®| ‡£•‘›£ef\‰. - UÖRYWÖÇ - L]°L¸Á LÖRXÁ

NAG & Co. SOLICITORS

9 CRIME 9 CONVEYANCING 9 MATRIMONIAL 9 IMMIGRATION 9 TRAFFIC MATTERS 9 LANDLORD & TENANTS

7HO_)D[

9 POLICE STATION MATTERS

(PDLOQDJDQGFR#\DKRRFRXN 8QLW+ROOHV+RXVH0\DWWVÀHOGVRXWK/RQGRQ6:-1

9 EMPLOYMENT MATTERS

1HDUHVW8QGHUJURXQG%UL[WRQ6WDWLRQRQ9LFWRULD/LQHDQG2YDO6WDWLRQRQ1RUWKHUQ/LQH

9 WORK PERMITS


pg

30

nrg;nuk;gu; 09 – nrg;nuk;gu; 222011

‡ÛW «UŸN]•

AŸ^×Áeh ÚTÖ§Í ÚLWePŸ. YZeL• ÚTÖX ÙW| LÖypeh J£ ˜Û\ q¡VbÖš Y£f\ÖŸ. ‰ TÖefVÖ¥ r|f\ÖŸ. LÖ¡¥ ‰W†‰f\ÖŸ. TP†‡¥ XÐ –WÖš, ‡¡cÖ, AtN¦ BfÚVÖŸ C£‹RÖ¨• XЖWÖšeh fÛP†‡£eh• TÖ†‡W• ÚY¿ VÖ£e h• fÛPeL«¥ÛX. AtN¦eh CÁÙ]Ö£ ÙY†‰ ÚLWePŸ. ÙYjLy ‘W“«Á BÍRÖ] SzLŸL· AÛ] Y£ÚU C‡¨• B^Ÿ. ÙLÖtN• N¦TÖL C£e f\‰. ˜efVUÖš ÚW•È AUWÁ. ÙLÖtN• N¦eL BW•‘†‰«yPÖŸ. ^ÖefWÛR ÙYjLy ‘W“.

ñƒè£ˆî£

TP†‡¼h –L ÙT¡V TX• Ne‡ NWY‚Á J¸ T‡°. AɆ‡Á Íg¡Á ÙWÙNÁÛb A£ÛUVÖš ‘W‡ÙV|†‡£ef\ÖŸ. Í¢LÖ‹‡Á Gzyzj pX TX CPjL¸¥ LLÛ[ E¿†‰f\‰. YÂÁ CÛN›¥ UjLÖ†RÖ ÛPyz¥ CÛN•, J£ TÖP¨• ÚLyL SÁ\ÖL C£ef\‰. B]Ö¥ TP†‡Á ÚYL†‡¼h ÙT¡V RÛPVÖš C£T‰ TÖP¥L· RÖÁ. JyP ÚY›¥ÛX. ‘Á]‚›ÛN›¥ –cÁ C•TÖΑ· yWÖeÛLÙV¥XÖ• Šr Ryz ÚTÖyz£T‰ ÚYzeÛL VÖš C£ef\‰. C†RÛ]eh LÖŸ†‡e WÖ^Ö ÚY¿ ÚYÛX ÙNš‡£ef\ÖŸ ‘Á]‚›ÛN›¥.

SzLŸL·: AȆ, ‘ÚW•È AUWÁ,‡¡cÖ CÛN: YÁ CVeL• : ÙYjLy ‘W“ J¸T‡° : Ne‡ NWYQÁ }Vy TÖP«¥ÛX, HÛZ hZ‹ÛRLÛ[ Šef ÛY†‰, BVÖeLÛ[ Lyze ÙLց| TÖP«¥ÛX. SÖÁ Y[Ÿ‹RÚR EÁ]Ö¥RÖÁ GÁ¿ TÖŸÛYVÖ[Ÿ LÛ[ TÖŸ†‰ TÖP«¥ÛX. B]Ö¥ C‰ÙY¥XÖ• C¥XÖU¥ AȆ J£ AȆ TP•. TX NUVjL¸¥ KYŸ ‘¥P ÙNÖR‘«|•. B]Ö¥ AÚR NUV• KYŸ ‘¥P r•UÖ Gf½ Az†‰ Š· TW†R°• ÙNš•. UjLÖ†RÖ ÙWPÖY‰ YÛL. r•UÖ Az†‰ Š· TW†‡›£ef\ÖŸL·.

T20 ÛT]ÛX ÛY†‰ BPT|• f¡eÙLy sRÖyP TQUÖ] 500 ÚLÖzÛV ÚTÖ§Í ‘WoNÛ] LÖWQ UÖš F¡¥ pÂUÖ ‡ÚVyPŸ ÛY†‰e ÙLց| ‡¥ XÖXjLz ÚYÛX ÙNš• Ù^VWLÖÐ ™XUÖš CP UÖ¼\• ÙNšV ŒÛ]†‡£eL, A‹R TQ†ÛR ÙLÖ· Û[VzeL AY¡P• ÚYÛX ÙNš• ÛYTª, J£ ÚTÖ§Í CÁÍÙTePŸ, ‘ÚW•È, ‘ÚW•È›Á TÖŸ K]Ÿ STÁ GÁ¿ G¥ÚXÖ£• ÚNŸ‹‰ [ÖÁ ÙNš‡£eL, S| [ÖÂ¥ ByP†‡¥ ŽÛZf\ÖŸ AȆ. AÛR GTz ÙLÖ·Û[Vz†RÖŸL·? A“\• GÁ] SP‹R‰ GÁTÛR ÙY·¸†‡ÛW›¥ TÖ£jL·. NÖ¥y Ay ÙTTŸ ÚaŸ ÍÛP¦¥, SÖ¼T‰ YV‰ B· GÁ¿ RÁÛ] A½˜LT|†‡e ÙLÖ·ºÖ• AȆ. ˜R¥ SÖ· WÖ†‡¡ ÚTÖÛR›¥ XЖWÖÛV iyz Y‹‰ «y| ÚLŸ· ÙWPÖ] ‡¡cÖ°PÁ N¥XÖ ‘eh• CP†‡¥ BW•‘†‰, ÙU¥X, ÙU¥X RÁ Bº ÛUÛV Aμ†RUÖš T‡†‡£ef\ÖŸ AȆ. A‡¨• CÛPÚYÛ[eh ˜Á ByP†ÛR BP RÂVÖš ÙNÍ ÚTÖŸzÁ ˜Á EyLÖŸ‹‰ ÙLց| ÚTr• LÖyp LºÖ•, CWPÖY‰ TÖ‡›¥ TQ ÙY½ ‘z†R ÛX• LÖypLº• S¥X Sz“. ˜μeL ˜μeL AȆ ‡Á WÖÇV• RÖÁ. ÙYjLy ‘W“ {• ˜μY‰• AÈ †ÛR BWÖ‡eh• ByL[ÖL C£TÖŸL· ÚTÖ¦£e f\‰. r•UÖ EyLÖ£f\ Œ¼f\ cÖy|L¸¥ G¥XÖ• GÁ]Á] ÙNšV ˜zÚUÖ A†‰Û] ÙPeÂeh LÛ[• ETÚVÖf†‰ ‘¥P ÙNš‡£ef\ÖŸL·.

ÙYjLy‘W“«Á ByP• GÁ¿ ÛPyz¦¥ ÚTÖ| f\ÖŸL·. KcÁ 11, Ëy, ÚTje ^֐ ÚTÖÁ¿ CÁ Ä• pX TPjL¸¦£‹‰ G¥XÖ• EyPÖXeLz Az† ‡£ef\ÖŸ YZeL• ÚTÖX. ÙU›¥ AĐ“f\YŸL· hÛ\‹R‰ Hμ Gy| ÙU›¥ AĐT ÚYz›£eh•. I‹¿ ÚLÖzÛV ÙLÖ·Û[VzeL ÚY|• ÙNÖ¥ ¨• ÚTÖÚR ‘W•UցPUÖš C£ef\‰ A¥XYÖ. AÛR ÙLÖ·Û[Vzeh• LÖyp GTz›£eL ÚY |•? T| ÙUÖeÛLVÖš J£ ÙLÖ·Û[. A‰°• AR¼h [ÖÁ T„fÚ\Á ÚTŸ«³ GÁ¿ ‡ÛWeLÛRÛV ^ªYÖL C솉 ˜R¥ TÖ‡ÛV ÙLÖyPÖ« «yÚP PVŸ PÖef «|f\ÖŸL·. AÚR ÚTÖX CÁÄ• ÙLÖtN• ÙU]eÙLy| BecÁ LÖypLÛ[ ÙNš‡£eLXÖ• GÁT‰ GÁ GQ•. r•UÖYÖor• P“ |“ G] r|Y‰•, VÖŸ VÖÛW r|f\ŸL· GÁ¿ E†‰ TÖŸ†ÚR L|‘zeL ÚYzV eyPÖV• C£TÛR R«ŸeL ˜zV«¥ÛX. AÚR ÚTÖ¥ ‡¡cÖ LÖR¥ ÚNÖL†‡¥ TÖ|• LÖyp, AtN¦ ÚRÛYÚV›¥XÖU¥ ÛYT «P• ÚLÖ‘†‰e ÙLÖ·Y‰•, Lyz ‘z†‰ AμY‰• TP†‡Á KyP†‡¼h ÚRÛY›¥XÖR‰. SÖyz¥ hzVWr†RÛXYŸ J£ P•–, HÁ, ‘WRUÚW J£ P•– GÁT‰ p¿ hZ‹ÛReheiP† ÙR¡•. C£ ‹‰• hzVWr† RÛXY¡P• ÚSWzVÖL ¡ÚTÖŸy ÙNš VeizV J£ LÖYXŸ hμ - ARÁ RÛXYŸ J£ H.p.‘ GÁT‰ ÙLÖtN• ÙS£|f\‰. AÚRÚTÖX ‰TÖef fWÖÍ@TV¡¥ Y›¼½¥ Uy|• J£ RÖ–W† RLÛP ÛY†‰eÙLցPÖ¥ G¸‡¥ E›Ÿ R‘«PXÖ• GÁ¿ ÙNÖ¥YÛR J£«R L«†‰Y ’XÖ GÁ¿ G|†‰eÙLÖ·[XÖ•. CR¼hÚU¥ XÖÈeÛL BWÖš‹ RÖ¥ aÖ¦°y TPjL·iP F†‡eÙLÖ·º•? IY¡ ÙUŸoNy TPjLº• N†VȆ ÚW TPjLº• Uy|ÚU ‘ÛZeh• GÁTRÖ¥ «y|«|ÚYÖ•. TP†ÛR L֐TÖ¼¿YÚR ÙWPÖY‰ TÖ‡RÖÁ. ˜μ eL, ˜μeL, AȆÛR•, BecÁ ÚLÖ¡ÚVÖfWÖTŸ LÛ[ Uy|ÚU S•‘ ‡ÛWeLÛR AÛU†‰ A‡¥ Ù^› †‡£ef\ÖŸ GÁÚ\ ÙNÖ¥X ÚY|•. r•UÖ ‡h‡h ÙY] ÚTÖf\‰.TPUÖeLT|• ÚTWW½YÖ[ÂÁ LÛR! L£ÛQ UÄ ŒWÖL¡eLTy| NÖ«Á «¸•‘¥ ŒÁ¿ ÙLցz£eh• E\°L¸¥ –L°• T¡RÖT UÖ] ŒÛX›¥ (CWÚP CW| ÚTyP¡LÛ[ ÙTyzeLÛP›¥ YÖjfe ÙLÖ|†RRÖ¥ UWQ R PÛ] ÙLÖ|eLTyP‰) Œ¼hU ÚTWW½YÖ[ÂÁ LÛRÛVo pÂUÖYÖL GμeLÚTÖf\ÖŸL· pXŸ. ÚTW½YÖ[Á ÚYP†‡¥ SzeL ARŸYÖ ˜Á Y‹‡£e f\ÖWÖ•. ATP†‡¥ ÚTWW½YÖ[ÂÁ C[• YV‰ LÖRÛX• CÛQeL«£ef\ÖŸL·. VÖŸ LRÖSÖVf, VÖŸ CÛNVÛUTÖ[Ÿ GÁTÙR¥XÖ• CÂÚU¥RÖÁ ˜zYÖL ÚTÖf\‰. B]Ö¥ ÚTW½YÖ[Á LÛR «ÛW«¥ ‰YjLTP C£ef\‰. ‰Öeh† RPÛ]ÛV G‡ŸÚSÖef›£eh• J£ ÛL‡›Á YÖ²eÛLÛV pÂUÖYÖef LÖr TQ CYŸLºeÙL¥XÖ• GTz†RÖÁ ˜zf\ÚRÖ ÙR¡V«¥ÛX.

`K.ÚL K.ÚL' eh ÛYeLTyP B“! Byp UÖ½]Ö¥, LÖypLº• UÖ\ ÚY|• GÁT‰ RÖÚ] ŒV‡. A‹R ŒV‡eh ERVŒ‡ Uy|• «‡ «XeLÖ GÁ]? AYŸ Sz†‰ Y£• J£ L¥ J£ LQÖz TP†‡¼h ˜Á“ pY“ L•T[ YW ÚY¼“ ÙLÖ|†RYŸL·, CÚTÖ‰ ÙWy pe]¥ ÚTÖy| syzjf¼h RÛP ÚTÖy| Y£f\ÖŸL·.L£QÖŒ‡ ›Á ÚTWÁ LRÖSÖVL]ÖL Szeh• TP• GÁTRÖ¥ LP‹R Byp›ÁÚTÖ‰ ÙNÁÛ]›¥ TP‘z“ SP†R RÖWÖ[• LÖyPTyP‰(ÛYeLTyP‰). CÚTÖ‰ A•UÖ«P• Byp›£TRÖ¥ AÙR¥XÖ• A‹Re LÖX• GÁ¿ ÙNÖ¥¨•Tz Bf«yP‰ ŒÛXÛU. ÚTÖh–PÙU¥XÖ• LP‹R Byp ›Á G¥XÖ ÙY¿“eLÛ[• CYŸL¸P• LÖy|fÁ\]WÖ• AYŸL·.

—]YŸ ‘WopÛ]ÚVÖ| U‚W†]•! `WÖYQÁ' TP†‡¼h ‘\h “‰• TP• GÛR• CVe LÖU¥ C£‹R U‚W†]• «ÛW«X J£ TP†ÛR CVeL C£ef\ÖŸ. A‡¥ R–ZL —]YŸL· —‰ CXjÛL CWÖ„Y†‡]Ÿ CÛZeh• AÛ]†‰ A‡LÛ[• ÙY¸oN• ÚTÖy| LÖyP C£ef\ ÖWÖ• U‚W†]•. `LÁ]†‡¥ ˜†R–yPÖ¥' TP† ‡¥ UÖjh[†‡¥ UÛXLÛ[• LÖyz] UÖ‡¡ C‡¥ GÁ]†R LÖyPÚTÖ\ÖÚWÖ ÙR¡V¥X! TÖY• —]YŸL·.

LU¥-fÚWÎ ÚUÖLÁ iyP‚!!

ÙNÁNÖ¡¥ U/A NÖÁ½R² ÙLÖ|†‡£ef\ÖŸL·. TP†‡¥ LXeLXÖL TX LÖypL· E·[]. ÚU¨• ÙLyP YÖŸ†ÛRL· ŒW•‘ Y³fÁ\]. CR¼h U/A GÁT‰, R–² pÂUÖ G‹R A[°eh ˜ÁÚ]½ AÙU¡e LÖ«Á RW†ÛR AÛP‹‰«yP‰ GÁTÛRÚV LÖy|f\‰. - pYÖ ( YQ”eL· YÛXT‡«¥)

HKˆî£Qò£

TEL: 020 7043 4315 FAX : 020 7043 4312

àƒèœ õ£›‚¬èˆ ¶¬í¬ò «î˜‰ªî´‚è «õ‡´ñ£? TEL: 647 724 4188 FAX : 416 438 7855 èùì£www.orumanam.com

LU¨•, fÚWÎ ÚUÖLÄ• CÛQ‹RÖ¥ SÛLorÛY eh TtN–£eLÖ‰. «ÛW«¥ CYŸL· —|• JÁ½ÛQYÖŸL· GÁfÁ\] RLY¥L·. CYŸL· CÛQ• TP†‰eh `STŸLº• 40 ‡£PŸLº•' GÁ¿ ÙTVŸ ÛY†‡£TRÖL°• i\T|f\‰. C‹R TP†‡¥ LU¨PÁ ‘W“°• SzeLei|• GÁf\ÖŸL·. «ÍY¤T• TP ÚYÛXL¸¥ E·[ LU¥ TP• ˜z‹R‰• `STŸLº• 40 ‡£PŸLº•` TP ÚYÛX ÙRÖPjh• G]† ÙR¡f\‰.


31

LION BEERS HALF PRICE !! At selected stockists, including:

Grocers AJ Foods Lewisham. Anglo Asian Wembley. Belmont Supermarket Harrow. Best Food Hounslow. Best Foods South Harrow. Chandra Stores Catford. Ganapathy C/C Wembley. Harran Brothers Croydon. High Street Convenience Store East Ham. KRS Foods Lewisham. Malar Supermarket Wembley. Mega Superstore Tooting. Rayners Wine Harrow. South Harrow Food & Wine Harrow. Sharon Tooting. Stop & Go East Ham. VVN Sons Southall. Restaurants Gana Cafe Harrow. Gana Cafe Wembley. Hop & Spice Balham. Hopper Hut Wembley. Jaffna House Tooting. Palm Beach Wembley. Palm Palace Southall. Papaya Ealing. Papaya Harrow. Prince of Ceylon Hendon. Sambal Kitchen & Diner Harrow. Sarasas Rest. Southall. Serendip Indo Sutton. Spicy Island New Malden. Spicy Palace Southall. Watch Me Rest Wimbledon. Yaal Rest. East Ham.

Check with individual outlets for promotion dates or phone the promotion hotline: 0208 795 5224


32

Oru Paper Issue 153  

Oru Paper Issue 153

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you