Page 9

20. JUNI 2017 l 9 l

KLUMME AF JESPER STEEN CHRISTENSEN erhvervsdirketør, Erhvervscenter Danske Bank

Roskilde har åbnet sig op mod omverdenen Udviklingen gennem de seneste svære år har været positiv for erhvervslivet i Roskilde. Udviklingen gennem de seneste svære år har været positiv for erhvervslivet i Roskilde. Jeg er født og opvokset i Roskilde for snart mange år siden. Min far arbejdede i den gamle butik EL-Hjørnet i Algade, så jeg har helt fra barn været en del af forretningslivet i Roskilde. Senere blev jeg udlært i Handelsbanken i Roskilde, som lå i Schou Epas bygning. Fra 1992 til 2000 var jeg med til at fusionere de tre gamle banker til én samlet Danske Bank i Roskilde i Algade 33, hvor Sparekassen Sjælland i dag holder til. De sidste år i denne afdeling var jeg gruppeleder af erhverv og var stærkt involveret i byens liv. Det var i den tid, at jeg fik et dybere indblik i erhvervslivet i Roskilde. Jeg var blandt andet deltager i én af grupperne i Roskilde Stjernebutikker sammen med vist nok 10-12 andre lokale virksomheder. Det var dengang, alle talte om Hyrdehøj, og som flere af læserne nok vil huske, gik bølgerne højt. Ja, der var lige frem tale om, at de handlende skulle markere deres modstand mod den nye bydel ved at dække vinduespartierne til med papir. Frygten for fremtiden var tydelig. Det var som om byen dengang forsøgte at bygge en usynlig ring omkring Roskilde by, så alle ’de der københavnere’ ikke kom til byen. Så hellere leve af at klippe hinanden, som man siger. I dag oplever jeg en by, som er fuldstændig åbnet op mod omverdenen. Ingen ser i dag Hyrdehøj som en begrænsning for i byen. Ingen ser i dag RO’s Torv som en belastning for byen. Nej, begge områder har styrket byen og har været med til at tiltrække folk udefra og give

ny vækst og fremgang til Roskilde. Snart begynder vi at se billeder af første spadestik til Røde Port-projektet – endnu et spændende område, som kan være med at styrke byen som et vækstcenter på Sjælland. Jeg møder fra tid til anden den opfattelse, at Køge udvikler sig langt hurtigere end Roskilde – og det er korrekt, at der er sket meget og sker meget i Køge. Måske er læren af Køge, at man her netop ikke brugte tiden på mentalt at bygge mure rundt omkring byen, som jeg oplevede det i Roskilde i begyndelsen af årtusindet. Dette kan være en god forklaring på, hvorfor Køge i dag er i rivende udvikling og kåret til årets handelsby. Men ret skal være ret. Roskilde har rejst sig flot efter nogle svære år med finanskrise, bankkrak m.v., og i dag ser jeg Roskildes erhvervsliv i rigtig god form. Vi har en lavere arbejdsløshed end i København og Region Sjælland, huspriserne er stigende, og så har vi gennem snart mange kvartaler haft stigning i skabelsen af arbejdspladser i kommunen. I vores lokale bank oplever jeg også denne vækst. Udlånet er stigende, og udlånsvæksten har været større end den udvikling, vi har set i andre større byer. Nye kunder er kommet til, og vi mærker også den stigende optimisme hos kunderne, blandt andet gennem en stigning i kundetilfredsheden. Når jeg dagligt snakker med byens erhvervsliv, oplever jeg mange positive indtryk og stor optimisme. Vi har fået brudt ’muren’ omkring byen ned og åbnet Roskilde op for omverdenen til gavn for både erhvervsliv, de handlende og byens borgere.

Hjælp til unge med angst og depression

Nyt projekt i Roskilde Kommune for 15 til 25-årige skal styrke deres psykiske helbred og motivationen for uddannelse og arbejde. Roskilde Kommune udbyder nu en patientuddannelse, der skal styrke de 15 til 25-åriges psykiske helbred, reducere symptomer på angst og depression og styrke deres motivation for uddannelse og arbejde. Programmet er udviklet af Stanford University, og i Danmark er det Komiteen for Sundhedsoplysning, der er ansvarlig for kurserne.

Sundt liv til alle ”Vi har et brændende ønske

om, at vores børn og unge skal kunne leve et sundt liv. Derfor gør vi meget for at fremme sundheden i dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Men den psykiske sundhed er lige så vigtig en del af et godt liv, så jeg er rigtig glad for, at vi nu kan tilbyde de unge en ny, lovende indsats mod angst og depression”, siger Morten Gjerskov (S), formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget. Pilotprojektet skal afprøve, om indsatsen styrker de unges

psykiske helbred, reducerer symptomer på angst og depression og øger deres motivation for uddannelse og arbejde. Der er ti kommuner med i pilotprojektet: Roskilde, Allerød, Frederiksberg, Frederikshavn, Haderslev, Halsnæs, Køge, Odense, Skanderborg og Skive.

Forskningsevaluering Roskilde Kommune skal afholde ét kursus i 2017 og to kurser i 2018. Efter pilotafprøvningen gennemfører Komiteen for Sundhedsoplysning en forskningsevaluering. Evalueringen undersøger blandt andet indsatsens betydning for de unges mentale sundhed, psykiske symptomer og håndtering af hverdagen. Konceptet vil blive nationalt udbredt i 2019. ”Hver femte ung er ikke kommet i gang med en ungdomsuddannelse seks år efter folkeskolen. Nogle

Roskilde Kommune udbyder nu en patientuddannelse, der skal styrke de 15 til 25-åriges psykiske helbred, reducere symptomer på angst og depression og styrke deres motivation for uddannelse og arbejde.

af dem kæmper med psykiske barrierer som angst og depression, som vi gerne vil hjælpe dem med at tackle, så de kan leve et godt liv både med lidelsen og med uddannelse og job”, siger Skole- og Børneudvalgets formand Claus Larsen (S).

KOM IND OG SE D E MANG E

NYHEDE

R

UDSALGET ER I FULD GANG STADIG MASSER AF VARER TIL

1/2 PRIS Tlf. 48 79 48 79 www.schackogthorsted.dk

RO’s Torv 4000 Roskilde

Est. 2004

Pbro uge 25 2017  
Advertisement