Page 2

l 2 l 26. JANUAR 2016

Tak og tillykke til Museet for Samtidskunst

Ledige stillinger i Roskilde Kommune I denne uge er der følgende ledige jobs: Administration, specialister og ledelse • Pædagogisk koordinator søges til Roskilde Ungecenter. • Roskilde Kommune søger plejefamilier til uledsagede flygtningebørn og –unge. • Socialrådgiver søges til vikariat. • Hedegårdenes Skole søger barselsvikar til skolesekretærstilling.

Vil du forundres og have stof til eftertanke? Så bør du lægge vejen forbi Museet for Samtidskunst, der har til huse i én af Roskildes smukkeste gamle bygninger: Nemlig i Det Kongelige Palæ - der ligger tilbagetrukkent fra Stændertorvet, lige midt i byen.

I de seneste 25 år har det flotte gule palæ dannet rammen om et væld af spændende udstillinger, med de til enhver tid nyeste kunstformer. Dengang som nu var det den grundlæggende idé at skabe et museum, der arbejder med den moderne kunst og formidlingen og bevaringen af denne. Og det har Museet for Samtidskunst endda gjort så godt, at Roskilde også er kommet på det internationale ”kunst landkort”. Som borgmester her i Roskilde Kommune, er jeg stolt over museets flotte niveau og omdømme. Et højt niveau

– også inden for kunsten – vil Roskilde Kommune gerne være kendt for. Roskilde er førende kulturkommune – blandt andet baseret på den nytænkning, som Museet for Samtidskunst er garant for. For mange af os er kultur og kunst væsentlige elementer i et godt liv. Og I spiller afgjort en vigtig rolle i lokalsamfundets kulturliv. Jeg vil afslutningsvis blot ønske Museet for Samtidskunst et stort tillykke med de første 25 år – i håbet om, at I også i årene frem vil overraske og inspirere os. Borgmester Joy Mogensen

Kontrakt med INSP Det bekendtgøres, at Roskilde Kommune agter at indgå kontrakt med INSP om en samlet pakke af ydelser (vejlednings- og opkvalificeringsforløb for ledige, netværk for ledige og social værtsfunktion for borgere). Læs mere om ydelserne på roskilde.dk/insp. Roskilde Kommune skal endvidere oplyse om, at såfremt andre leverandører kan levere en tilsvarende ydelse, skal der gøres indsigelser inden mandag den 8. februar 2016 kl. 12.00. Såfremt der

Få indflydelse Vær med til at få indflydelse på det område du bor i – og andre sager, du som borger eller virksomhed har interesse i. Her kan du se Roskilde Kommunes: • Borgermøder • Sager i høring og indsende høringssvar • Afgørelser hvor du har mulighed for at indgive klage

gøres indsigelser, fremlægges en sag for Beskæftigelses- og Socialudvalget, som derefter træffer beslutning om valg af leverandør på baggrund af en vurdering af det samlet set bedste bud. Indsigelser skal gives i elektronisk form til Social- og Arbejdsmarkedssekretariatet på jobcenter@roskilde.dk, att. Betina Møller Lorenzen. Fodnote: Offentliggjort på Roskilde.dk den 22. januar 2016.

Nyt fra Bibliotekerne Folkeuniversitet er klar med nye foredrag Vinteren og foråret igennem kan du blive klogere på emner såsom Platons filosofi, St. Blicher, biografaktuelle Gerda Wegener og demokratiets fremtid. Nogle foredrag er af flere omgange, og andre er selvstændige. De foregår rundt om i Roskilde, og sæsonen begynder den 25. januar. Find dem på roskildebib.dk/kalender eller i Roskilde Bibliotekernes nye forårsprogram. Der skal købes billet til alle foredrag – priserne varierer.

Borgermøder Ingen aktuelle møder.

Ældre og hjemmepleje • Plejecenter Kastanjehaven søger afløsere til dag/aften/nat. • SSA søges til Plejecenter Trekroner. • Distrik Midt, Fælles nat søger social- og sundhedshjælper i et vikariat. • Sygeplejerske søges til udvikling af akutteam. • Rehabiliteringscenter søger sygeplejerske med interesse for rehabilitering. • Hjælp til selvhjælps teamet i Roskilde Kommune søger social- og sundhedsassistenter. • Tilkaldevikar søges til Plejecenter Toftehøjen.

INVITATION

Pædagogik og undervisning • Socialrådgiver/jobkonsulent søges til Pulsen. • Pædagog søges til den nye børnehave i Børnehuset Hjortkær i Vindinge. • Klub Roskilde Nord – afdeling Poplen søger pædagoger. • Hedevang søger uddannet pædagog. • Fast lærerstilling søges til SCR Fjordskolen Hedevang. Sundhed og behandling • Klinikassistent søges til Den Kommunale Tandpleje. • Ergoterapeut søges til Roskilde Kommunes Træningsafsnit. • Vi søger ergoterapeut eller fysioterapeut til Roskilde Kommunes tværfaglige sygedagpengeenhed Fønix. Ufaglærte og øvrige stillinger • Støtteperson til STU Københavnsvej.

17. februar 2016 Kl. 14.00-19.00

ROSKILDE KONGRESCENTER Møllehusvej 15 Roskilde

For virksomheder og flygtninge Vil du se, hvordan flygtninge konkret kan bidrage til din virksomhed? Så kom til arbejds- og rekrutteringsmesse for arbejdsgivere og flygtninge. Det vil utvivlsomt larme lidt, når vinkelsliberen bliver tændt af Ahmad, kasseapparatet ringer hos Fatima - eller når Berhane viser, hvad han kan med en motor og en skruenøgle. Under de overordnede branche-temaer; byggeri, handel, medier, café og køkken, mekanik og metal viser flygtninge, at de har hænderne skruet rigtigt på - også selv om de måske ikke altid har papirer på deres kompetencer. De har til gengæld stort mod på et job, en praktikplads eller et løntilskudsjob i din virksomhed. Mere end 15 virksomheder - store og små - der alle har haft flygtninge ansat, vil dele ud af deres viden og fortælle om de udfordringer og gevinster dette har givet deres virksomhed. Uddannelseinstitutioner vil også deltage på eventen, og svare på spørgsmål om uddannelsesforløb og muligheder for opkvalificering.

Høringer Lokalplan 610 og kommuneplantillæg 10 for P-hus på Sortebrødre Plads. 29. januar 2016. Ny lokalplan for Holmehøj i Gundsømagle. 5. februar 2016. Forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 20152021 – Regnvandsafledning i Jyllinge Nordmark. 1. marts 2016. Afgørelser Landzonetilladelse til tilbygning til stuehus på tunevej 30, matr.nr. 11eæ m.fl. Vindinge By, Vindinge. 17. februar 2016. Landzonetilladelse til erstatningsvandhul på Lillevangsvej 17, 4000 Roskilde. 17. februar 2016.

Børnepasning og pædagogisk medhjælp • SFO-Absalon søger en pædagogmedhjælper. • Pædagogmedhjælper søges til den nye børnehave i børnehuset Hjortkær i Vindinge.

• Rehabiliteringscenter Roskilde – Kastanjehaven søger sygeplejerske. • Social- og sundhedsassistent til Plejecenter Sct. Jørgensbjerg.

Medarbejdere fra Roskilde Kommune står klar til sparring og til at besvare dine praktiske spørgsmål omkring ansættelsesforhold m.v. Kommunen formidler desuden kontakten og sikrer, at der bliver skabt det helt rigtige match mellem virksomhed og flygtning. Vi står klar til at lave aftaler på stedet hvis muligheden viser sig for din virksomhed. Kom og hør om rekrutteringsmulighederne for din virksomhed. Det er gratis og uforpligtende at deltage. Fortællingens Dag Søndag den 24. januar er det ’Fortællingens dag’ i hele landet – også på Roskilde Bibliotek, hvor du kan blive underholdt af Roskildes dygtige fortællere fra kl. 13-15. Der er fri entré og ingen tilmelding – så bare mød op.

Vel mødt! Joy Mogensen, Borgmester, Roskilde Kommune

Bent Jørgensen, Formand, Beskæftigelses- og Socialudvalg Roskilde Kommune

Pbro uge 04 2016  
Pbro uge 04 2016  
Advertisement