Page 1

ISIS är ISLAM, ISLAM är ISIS av Ex-Muslim Diktare Serkan Engin

Paper Boats of Poetry Publishing 2016


Paper Boats of Poetry Publishing Article Series: 2 Author: Serkan Engin E-Book Designed by: Serkan Engin Turkey, August 2016


Därför är islam värre än nazismen Jag är en ateistisk författare och diktare, som levde som sunni-muslim i 23 år och jag bor fortfarande i ett muslimskt land, Turkiet. Mina föräldrar och släktingar är fortfarande muslimer. Så man kan med rätta betrakta min kritik av islam som en betraktning från insidan. Jag vet att rubriken på denna essä kan uppfattas som förmäten, men jag kommer steg för steg att förklara varför den är riktig. För det första måste du som icke-muslimsk outsider – till exempel kristen, ateist, buddist, jude eller vad du nu kan vara – lära dig att muslimer har ”rätt” att döda och våldta dig, ta ifrån dig allt du äger, ditt land, dina marker, pengar och allt annat. Denna ”rätt” kommer från deras heliga bok, Koranen. Med andra ord baserar de denna ”rätt” på kärnan i sin tro, nämligen islams teologi. Här är några exempel från Koranen. Koranversen 5:33 handlar om ”alla icke-muslimer”, alla ”kättare” – kristna, buddister, ateister, judar och så vidare – och beskriver dem som ”för krig mot Gud och hans sändebud” (Muhammed): ”De som kämpar mot Gud och Hans Sändebud och vars strävan det är att störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv skall utan förskoning dödas eller korsfästas eller få hand och fot på motsatta sidor avhuggna eller förvisas från [sitt] land. Denna förnedring skall de utstå i detta liv och i det kommande livet skall de få utstå ett outsägligt lidande.” Och den här koran-versen beordrar mord på människor som har lämnar islam, avfällingarna: ”De skulle vilja att ni förnekade sanningen, liksom de har förnekat den, så att ni blir jämställda. Tag dem inte till bundsförvanter förrän de överger ondskans rike för att tjäna Gud; och om de återgår [till sin tidigare hållning], grip dem och döda dem, var ni än finner dem. Tag inte någon av dem till bundsförvant och sök inte hjälp hos någon av dem!” (Sura 4:89) Se på den aktuella situationen i Syrien. Hur kan islamiska terrorister slakta alawiter eller våldta kristna med sådan lätthet? För att de hämtar denna ”rätt” från sin tro, och de tror att de kommer till himlen på grund av dessa handlingar. Några muslimer säger: ”Men de [alltså våldsmännen, reds anm] är inte riktiga muslimer.” Det är en stor lögn.


Detta är just vad det sanna islam går ut på … och det är i överensstämmelse med Koranen. Många gånger har du hört att ”islam är en tolerant religion”. Det är en superlögn som används överallt i världen för att dölja islams fruktansvärda ansikte. Det är ingen skillnad på islam och islamism. Detta påstående är den moderna världens största misstag. Det finns inga olika varianter av islam och islamism. Det är samma sak och har samma innehåll. Den påstådda skillnaden är en illusion som muslimer använder för att dölja islams brutala, hatiska, förtryckande, mordiska och folkmordiska ansikte. Islams teologi bygger på Koranen och haditherna. Haditherna är den islamiske profeten Muhammeds ord och gärningar, och alla muslimer måste följa dessa ord och gärningar. Till exempel ska du tömma tarmen på samma sätt som Muhammed gjorde och du ska torka dig på samma sätt som han gjorde. Du kan våldta en vantrogen kvinna och ta henne som sexslav, som Muhammed gjorde, och du kan tortera din fiende i krig för att få reda på var han har gömt sina pengar, som Muhammed gjorde. Du ska skära handen av en tjuv, som Muhammed gjorde, och inte sätta honom i fängelse som den moderna lagen kräver. Du ska stena en kvinna till döds, som Muhammed gjorde, om hon har haft sex i strid med islams regler (men du ska bara piska hennes partner med hundra slag). Om du är muslim kan du aldrig låta dem slippa undan med hänvisning till att deras sexuella uppförande är en privatsak, så som modern lag definierar dem. Du ska döda en man som har lämnat islam, som Muhammed gjorde. Du kan inte säga: ”Det är hans eget val och han har rätt till tros- och tankefrihet”, för Koranen beordrar dig att döda honom. Du ska döda alla homosexuella enligt islams bud. Ingen muslim kan säga att folks sexuella orientering är deras naturliga rätt. Du har ”rätt” att gifta dig med en liten flicka på nio år, som Muhammed gjorde. Med andra ord kan du enligt islam lagligen våldta en liten flicka och göra henne till din sexslav och mot slutet av hennes liv till din husslav. Du kan ligga vid sidan om din döda hustru i sex timmar, som Muhammed gjorde. Du kan med andra ord våldta din hustrus kropp sex timmar efter hennes död. Detta är islam. Detta är den ”toleranta religionen”. Detta är den rätta vägen till himlen. Detta är islams order. Detta är Muhammeds gärningar.


Det är lätt att se hur civiliserade muslimska länder som Afghanistan, Nigeria, Turkiet, Iran, Sudan och de andra är. Se på hur mycket de har bidragit till filosofin, konsten och vetenskapen. Se på i hur hög grad de respekterar mänskliga rättigheter, kvinnors rättigheter, barns rättigheter, tanke- och yttrandefriheten, pressfriheten, religionsfriheten och så vidare. Den första vågen av folkmord i det tjugonde århundradet – folkmordet på armenierna, på assyrierna och grekerna – begicks av turkar och kurder i Osmanska riket och den nya turkiska republiken, som hämtade sitt rättfärdigande i islam: ”Rätten” att döda och våldta icke-muslimer och ta deras kvinnor och flickor som sex- eller husslavar. Även om ”Kommittén för enighet och framsteg” (CUP, turkiska: İttihat ve Terakki Cemiyeti) [en liberal reformrörelse som grundades 1889, reds anm] byggde på turkisk nationalism, kunde den enkelt mobilisera turkar och kurder att begå folkmord grundat på islams inställning till icke-muslimer. Alla de turkiska och kurdiska muslimerna trodde att de skulle komma till himlen om de dödade fler icke-muslimer – precis som våra dagars islamiska terrorister. Som bekant stod nazisterna bakom det tjugonde århundradets nästa våg av folkmord. De tog turkarnas folkmord som förebild. Som Hitler förklarade för sina militära kommendanter då de talade om världens reaktion på det folkmord de tänkte utföra: ”Vem i dag talar om armeniernas förintelse?” Nazismen betraktades som en laglig och respektabel ideologi i början av 1930-talet, men sedan såg världen hur farlig nazismen var. Islam står i motsättning till våra dagars mänskliga rättigheter och är farligare än nazismen. Islam är inte en alternativ religion, utan ett brott mot människorätten och ett sådant brott borde inte få lov att finnas i vår moderna värld. Islam borde förbjudas över hela världen. Om det inte sker kommer världen att utsättas för en större tragedi än nazismen.


Islam: Satans Ord Jag är en ateist, så jag tror inte att vare sig Satan eller Gud finns. Men om jag har fel om Satan finns, så måste Islam vara hans ord. Ingen annan religions Guds koncept är så obamhärtiga som den såkallade religionen Islam. Faktiskt så är Islam ingen religion utan en barbarisk dödskult fylld av våld brutalitet mass mord våldtäckt sex slaveri Pedofili Nekrofili plundring och ockupation tvångs konvertering att skära halsen av dom otrogna eller att bränna dom levande. I dag finns det ingen religion i värden som är så grym som den barbariska dödskulten Islam, men skamlöst presenterar muslimer Islam som en fredens religion. Hur kan dessa verser ur koranen påstås komma från en fredlig religion, och en helig Gud. Surat AI-´Anfäl "Och din Herre lät änglarna framföra detta budskap till de troende: Se, Jag är med er och befallde dem att inge de troende mod och tillförsikt Jag skall injaga skräck i förnekarnas hjärtan. Låt nu svärden vina över deras huvuden och händer! http://quran.com/8/12 Surat AI-Haj ”Bestraffa de otrogna med brinnande klädnader, järnkrokar, kokande vatten; smält ner deras hud och underliv.” http://quran.com/22/19 Surat Muhammad "DÅ ni möter förnekarna i strid, låt svärden falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä. tag därefter de överlevande till fånga. Sedan kommer den tid då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen, för att kriget skall lägga av sina bördor." http://quran.com/47/4 Surat At-Tawbah ”Sedan, när de heliga månaderna passerat, döda de otrogna var ni än finner dem, och ta dem i fångenskap, och belägra dem och ligg i bakhåll för var och en av dem. Men om de ångrar sig och börjar be till Allah och skänker till välgörenhet,


så låt dem vara.” http://quran.com/9/5 Surat AI-Baqarah ”Dräp de otrogna var ni än finner dem.” http://quran.com/2/191 Surat At-Tawbah ”Judarna och de kristna är perversa; kriga mot dem.” http:quran.com/9/30 När du kritiserar Islam kommer vissa personer idiotiskt nog nämna det gammla testamentet,den heliga inkvisitionen och korstågen. Ja vissa delar av Islam har tagits av Muhammed och skrivs som koranverser (så kallade ord från Allah) Från det gammla testamentet som att stenas till döds för äktenskapsbrott, men idag finns det inte en enda jude som använder detta straff. Denna brutala metod blev avlsutad av Jesus som var av det Judiska samhället med en smart taktik. När dom fortsatte att utfråga honom reste han sig upp och sade till dom. Låt han som är utan synd kasta den första stenen mot henne. Matthew 5:39 http://biblehub.com/matthew/5-39.htm Så idag är alla brutala delar ur gammla testamentet ur bruk. Judendomen har blivigt reformerad i historiska processer för väldigt länge sedan, och likaså kristendomen. Idag finns det inga kristna som bränner häxor ingen inkvisition längre i någon del av värden. Kristendomen blev reformerad för hundratals år sedan, men den så kallade fredens religion Islam har aldrig blivit reformerad. Det är den enda religion som är likadan nu som i begynnelsen. Detta är helt naturligt då Islam inte kan reformeras, för att grundaren av denna dödskult Muhammed har sagt många gånger i boken som skrivigts av honom som kallas koranen.Eftersom inga ord i koranen får ändras före domedagen så har han garanterat att hans order kommer vara kvar tills tidens slut, i hans egen produkt dödskulten Islam. Det är lika idiotiskt att nämna korstågen som jämnförelse mot dagens barbariska dåd gjorda av ISIS, för det första så inträffade korstågen 400 år efter ockupationen av dom tidiga kristnas hemland. Och även Judarnas rättfärdiga kamp att återfå sitt hemland ifrån den barbariska dödskulten Islam. Även ISIS dödar människor i nutiden 2015 precis som i 7de århundradet. Dom ockuperar hemlandet av dom otrogna i Syrien och Irak där Yazidis och Ortodoxa Kristna i regionerna som arameans, Assyrier/Syrianer, nestorians.Dödar och våldtar dom, tvingar dom till att


bli sex slavar. Men idag finns det inget våld ifrån kristna, ingen av dom kristna skär halsen av ateister eller muslimer eller bränner dom levande som ISIS medlemmar gör mot alla ickemuslimer. Ingen av Judarna dödar ateister, Buddhister eller kristna genom självmordsbombare. Inga Buddhister tar kristna eller muslimer till att bli sex slavar.Inte ens personer som kallar sej satanister begår liknande brott, eller dödar så mycket som muslimer gör. Låt oss se på Bangladesh, många bloggare som kritiserar Islam har blivit brutalt mördade, nedstuckna och uppsprättade. Bara för att dom varigt icketroende och kritiserat Islam månader sedan. I Saudiarabien har bloggaren Ralf Badawi blivigt piskad av staten och skickad i fängelse på 10år bara för att han är en fritänkande människa och kritiserade Islam han är fortfarande i fängelse för att Islam har ingen respekt för mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, kvinnliga rättigheter, barns rättigheter och lgbt rättigheter. Som du säkert vet har koranen verser och Hadith som beordrar dödandet av homosexuella , transvestiter och transexuella.Och genem denna order från Islam dödar ISIS medlemmar hbtq personergenom att kasta dom från hustak.Kvinnor i Saudiarabien har precis fått rätt att rösta 2015, detta är en grundläggande mänsklig rättighet i alla civiliserade länder. Det är fortfarande förbjudet för kvinnor i Saudiarabien att köra bil. Finns det något land som är så långt efter som muslima länder? Denna så kallade religion eller snarare dödskult kallad Islam är inte producerad eller skriven av Muhammed av egna ideer, utan en syntes av monoteistiska religioner från arabiska halvön som tidig kristendomen,judendomen och även sabie religionen som var en mycket populär religion på den tiden i den arabiska halvön. Sabians https://en.wikipedia.org/wiki/Sabians Muhammed har bara valt ut dom brutala delarna av dessa gamla religioner som exempel att stenas till döds för äktenskaps brott ifrån gamla testamentet, men han har aldrig valt några fredliga delar av kristendomen. Muhammad har aldrig tagit ett enda fredligt ord från Jesus som exempel och satt det i koranen. Värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom. http://biblehub.com/matthew/5-39.htm ett annat fredligt citat är Då sade Jesus till honom: »Stick ditt svärd tillbaka i skidan: ty alla som taga till svärd skola förgöras genom svärd. http://biblehub.com/matthew/26-52.htm låt mig förtydliga för dej att du ALDRIG kan reformera Islam, för alla möjligheter till reformering har blockerats sedan starten av denna dödskult


och dess grundare Muhammed sags många gånger inget ord i koranen får ändras tills domedagen. Så du kan inte ens försöka reformera Islam, du kommer bli anklagad att vara kättare/otroende och i enlighet med koranverserna måste du dödas av alla muslimer. Surat AI-Maídah (5.33) http:quran.com/5/33 Du kan även bli dödad för att försöka reformera Islam i enlighet med koranverserna som beordrar dödandet av apostlar. Surat An-Nisa´ 4.89 http://quran.com/4/89 Så du kan inte ens säga att Jorden är rund, det kan vara nog för att bli anklagad för att vara otrogen,kättare eller apostel som förtjänar att bli dödad i enlighet med koranen som skrivits av krigs,herren,pedofilen,nekrofilen,lögnaren och vilden Muhammad. I enlighet med denna ignoranta och primitiva mentaliteten mot vetenskap, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz som var stormufti av Saudiarabien har sagt att Jorden är platt. Den som säger motsatsen eller ifrågasätter detta är en ateist som förtjänar att straffas. Det spelar ingen roll om vetenskapen har bevisat att jorden är rund, inte heller har alla tusentals kort från rymden som visar jorden någon betydelse.Vetenskap har inget värde i skuggan av koranen. Denna koran skriven utav Muhammad eller hadith som är Muhammads ord som sagts till folket runt honom så kallade "Sunnah" som anser att alla applikationer utav Muhammad är heliga då han är den största och sista profeten av Allah. Detta inkulerar våldtäkt av otrogna kvinnor, tvinga dom till att bli sexslavar, tortera dom för att få reda på var dom har sina skatter/pengar,utnyttjandet utav en 9 åriga flickan (Ayshe) som ansågs vara hans fru igenom så kallat giftermål, med andra ord pedofili. Även nekrofili utövade Muhammed gentemot en av sina avlidna fruar. Om ni kommer ihåg den Persiska Islamisten Zemzemi Abdul Bari, som förklarade i 2011 att alla muslimer kan ha sex med sina döda fruar om det sker inom 6 timmar från dödstillfället, i enlighet med Muhammads leverne. Ett år senare i egyptiska parlamentet ges tillåtelse för nekrofili efter kungörelerna från Zemzemi Abdul Bari som hänvisar till Muhammads leverne, dom krävde och beslutade att giftasåldern på flickor höjs till 14 år. Så om Satan finns så är han Muhammad och Satans order måste vara Islam.


Folkmord i Allahs namn Förövarna av det turkiska folkmordet på armenier och andra kristna i början av 1900talet agerade inte av omsorg om en nationalstat – utan enbart på uppdrag av sin blodtörstige gud. Den urskillningslösa utrotningen av armenier, assyrier, kaldéer, nestorianer och pontiska greker under Första världskriget har träffande beskrivits som ”kristna folkmord”. Förövarna av dessa enorma grymheter var muslimska turkar och kurder som sporrades av den turkiska osmanska regeringen. Ibland förklaras dessa folkmord med nationalismen hos den osmanska regering som leddes av det förment progressiva Organisationen för Enhet och Framsteg. Emellertid drevs inte dem som faktiskt utförde själva dödandet – de mordiska gängen i “Hemliga organisationen” (på turkiska: Teşkilatı Mahsusa) – av nationell omsorg, utan rättfärdigade sina gärningar med islam. Islam tillåter muslimer att döda och våldta alla icke-muslimer samt ta alla deras pengar och egendomar. Turkarna och kurderna som dödade sina egna icke-muslimska grannar, tvingade deras kvinnor och små flickor att bli sexslavar och tog allt de hade, drevs inte av den nationalism som deras ledare i Organisationen för Enhet och Framsteg spred ut. De turkar och kurder som deltog i folkmorden av armenier, assyrier, kaldéer, nestorianer och pontiska greker och med glädje massakrerade oskyldiga människor, gjorde det inte för den ”turkiska nationalismen”. De var enkla bönder som beskrev sig själva som ”muslimer”, inte som ”turkar” eller ”kurder”. Massakrerna som beordrades av ledarna i Organisationen för Enhet och Framsteg var en gåva till de turkar som hade levt som rovdjur i tvåtusen år, och inte började bruka jorden eller föda upp boskap förrän de på 1000-talet kom till det som i dag är Turkiet. Den osmanska regeringen erbjöd dem en chans att plundra och hämnas på sina förment ”rika” icke-muslimska grannar. Detsamma gällde kurderna, som likt sina turkiska trosfränder saknade förmåga, fallenhet och historisk erfarenhet av andra arbeten än jordbruk och boskapsuppfödning – de var mer än glada åt att få delta i slakten och plundrandet av icke-muslimer. Muslimska turkar och kurder slet sina grannar i stycken med aptiten och grymheten hos en hyena. De visade ingen nåd utan skröt i själva verket med sina missgärningar. De beslagtog alla hus och butiker som tillhörde icke-muslimer. De tog icke-muslimska kvinnor som sexslavar och husslavar till sina ”harem” – i själva verket som de ”byten”


islam föreskriver. Och de sålde en del av dessa kvinnor och flickor på basarerna för småpengar. Förövarna av dessa ohyggliga brott kände ingen ånger. Tvärtom var de glada, för deras ogärningar gjorde dem mer värdiga i Allahs ögon, islams gud. Dessa vedervärdiga massakrer gjorde dem till bättre muslimer och förde dem närmare den islamiska himlen med sina houris [de 72 jungfrur som i paradiset utlovas åt lydiga muslimska män, reds anm] redo för gruppsex och sina floder av kevservin [det vill säga alkoholfria, halalkompatibla viner, reds anm]. De hade frid, för de hade åtlytt Allahs och regeringens lagar. De våldtog kvinnor och flickor, slaktade oskyldiga, brände barn levande och massakrerade miljoner icke-muslimer – allt i enlighet med islam, ”fredens” religion. Allt eftersom deras Allah är skoningslös mot de vantrogna.

Fakta 1913 initierade den turkiska osmanska regeringen, som styrdes av den förment liberala Organisationen för Enhet och Framsteg, ett program för tvångsturkifiering av de icketurkiska minoriteterna. Med början 1915 började regeringen att avsiktligt utrota inhemska och kristna etniska grupper – assyrier, greker, armenier, kaldéer och nestorianer. Mest välkänd är den urskillningslösa slakten och förgörandet av de armeniska kristna som bodde i det som är dagens Turkiet. Man uppskattar att mellan 1 och 1,5 miljon armenier dödades. 1943 inspirerade den armeniska förintelsen den polskamerikanske advokaten Raphael Lemkin att mynta termen ”folkmord” för att definiera planerat och systematiskt utrotande av hela nationer eller etniska grupper. Det folkmord som beordrades av den turkiska regeringen och genomfördes av turkiska och kurdiska muslimer, har accepterats som ett faktum av västerländska historiker men förnekas än i dag ihärdigt av turkiska myndigheter. 2010 beslutade den svenska riksdagen, med en rösts övervikt, att massakrerna i Turkie under Första världskriget ska klassas som folkmord.


Kritik av socialisternas försvar av Islam "Kritken av religionen är förutsättningarna för all kritik" Karl Max Att ta ställning med islamister i demokratins namn, för att stödja förekomsten av islamisk sharia är att upprätthålla sina mål att organisera, förstärka och ta makten som, om det lyckas, på grund av dess inneboende struktur, på grund av teologin av islam, kommer att ta all din frihet från dig, hänga fängsla och förvisa. Precis vad som hände efter "islamiska revolutioen" Islam i sig själv är fiende till demokrati och frihet. Du kan konkreta exempel på otaliga incidenter händer varje dag i Syrien, Afghaistan, Iran, Somalia och Nigeria. Låt dig aldrig bli lurad av ignorranta personer som säger att "Det är inte vad islam egentligen är", eftersom islam är just detta. Den islamiska lagen inbebriper stening till döds, homofobi, skära av handen som straff, pedofili, kvinnor som tagits som fkrigsfångar att bli sexslavar, kvinnan är andraklassens person som enbart existerar för att tjäna sin make som handelsvara, nekrofili är legitimt baserat på att Muhammed "ligger bredvid en av sina fruar" vilket innebär att han våldtog liket, försvarar rätten att ha samlag inom 6 timmar från dödsögonblicket grundar sig på Muhammeds handlingar betraktas som "tradition", att dö de som betraktas som kättare, våldta deras kvinnor, tvinga till sig deras egendom och mark eftersom det är rätt och plikt; så hur du än förkortar det, är islam ett brott mot mänskligheten. Och brottslighet har inget att göra med frihet. Islam, som i sitt hjärta förbehåller potentialen till massaker, våldtäkt och anstift av avtvingan(av mark och egendom), måste förbjudas och dess propagandister bör ställas inför rätta inom ramen för mänskliga rättigheter och brott som begåtts mot mänskligheten. Det finns dock socialister tyvärr tar sidor med islamisterna i demokratins namn. Även om läget för '' frihetliga vänstern '' är en politisk struktur som jag håller med de flesta av tiden, som griper över attityden hos försvara kamp sexuella och etniska minoriteter i samband med klasskampen som en '' måste vara '', jag tenderar att hålla sig borta från den för att undvika försummelse av dem som stöder islamisterna i demokratins namn. Men analysen av både Lenin och Marx är felaktiga på grund av bristen på en korrekt bedömning. Därför att; deras förutsäga enbart på kristendomen i sin analys på religion, i syfte att utveckla en attityd mot samtidigt värna den internationalistiska klasskampen, är en stor brist. I Kommunistiska manifestet, de antar en viss inställning till religion i linje med deras analys enbart grundar sig på '' kyrkan '. Även om Marx fras '' religion är opium för massorna "'är populär (opium användes som medicin för att obtund och bota smärta orsakad av sjukdomar) den del i början av samma mening vanligtvis över. När Marx sa, '' Religionen är suck av förtryckta varelse, i hjärtat av en hjärtlös värld, och själen av själlösa förhållanden. '', Han tolkar religion endast genom den kristna teologin som befallde '' Om någon slår dig på ena kinden, erbjuda andra kinden också '' och han var på väg in i ansträngningen att visa '' empati ''


med religionen som han såg som ett läkemedel som lättade smärtan av de obildade massorna, men inte med islam religion som har omänsklig regler befallande kvinnor att bli dödad av att stenas till döds, försvarar pedofili-necrophilia, ser det som en rätt att döda de som inte är muslimer; eftersom han visste ingenting om den teologiska islams essens, ansåg han det aldrig nödvändigt att göra någon forskning i ämnet, samtidigt som ringer proletariatet i varje land skall organiseras. Tyvärr, Marx som sade '' Den kritik av religionen är förutsättningen för all kritik. '' Har inte kritis '' all religion '' och därmed har antagit en bristfällig och felaktig inställning till religion. Utan tvekan, de som följer Marx blint fortsätta att upprepa samma misstag som han gjorde. '' Religionen måste förklaras en privat angelägenhet. I dessa ord socialister uttrycker vanligen sin inställning till religion. Men innebörden av dessa ord bör definieras noggrant för att undvika eventuella missförstånd. Vi kräver att religionen ska hållas en privat angelägenhet mån staten i fråga. Men på något sätt kan vi betrakta religionen en privat angelägenhet mån berörda är vårt parti. "Säger Lenin. Om du pratar som Lenin, observera religion genom kristendomen som dess existens för massorna inte utgör något hot av en 'nation av islamisk sharia' byggas inom en period av kamper för reformation genom hundratals år och därefter en period för utveckling av rationalitet, vetenskap, konst och filosofi utan återhållsamhet, och utan att göra en ordentlig forskning på teologin av islam, säkert du hamnar i slarv som ateist socialister måste ha rätt attityd mot religionen. Så du säger '' Vi kräver att religionen ska hållas en privat angelägenhet mån staten är berörda. '' Precis som Lenin, men med tanke på religioner på framsidan av jorden består inte av kristendomen; ingen socialistisk stat, och naturligtvis ingen socialist har rätt att falla i tanklöshet som att säga '' religion hållas en privat angelägenhet '' som islam dödar, våldtar, extorts egendom personer som inte är muslim i Afghanistan, Iran, Saudiarabien Arabien; vilka är de länder som inte har gått över "" stenåldern "" period än. För att komma tillbaka till frågan om '' frihet vänster '' ... att stödja islam i demokratins namn skiljer sig inte från att vara '' dum styr som slickar kniven för slaktare "', när du går på slicka, kniven skulle skära halsen förr eller senare ... Vakna upp från din sömn oaktsamhet innan det är för sent ...


Därför är islam barbari Jag tror att Tredje världskriget mellan civilisationen och den barbariska dödskulten islam redan har börjat. Ja, Samuel Huntington hade rätt. Hur ska man beskriva en ”religion”? Genom antalet följare? Om det det fanns en miljard (som antalet muslimer över hela världen) satanister som menar att de har rätt att offra barn på grund av sin tro, skulle du då säga: ”Givetvis, vi har religionsfrihet”? Islam kan inte reformeras, om det vore möjligt skulle den ha reformerats under sina 1 400 år. Islam kan inte reformeras på grund av de inre strukturerna av dess teologi. Islamisk teologi kommer från Koranen och Haditherna, som innehåller konkreta order för muslimers dagliga liv – exempelvis storleken på det byte en muslimsk armé kan ta efter ett krig med icke-muslimer, rätten att förslava kvinnor och små flickor som krigsbyten, att muslimer måste döda homosexuella, avfällingar och icke-muslimer, att muslimer måste hugga handen av en tjuv, att muslimer måste stena kvinnor som begått äktenskapsbrott och så vidare. Dessa våldsamma, hatiska och terroristiska order inom islam kan aldrig tolkas på humanistisk grund. Hur skulle man kunna reformera följande barbariska Koranverser: 2:191 “Döda de vantrogna varhelst ni finner dem.” 3:28 “Muslimer får inte ta vantrogna som vänner.” 3:85 “Andra religioner än islam är inte acceptabla.” 5:33 “Lemlästa och korsfäst vantrogna som kritiserar islam.” 8:12 “Terrorisera och halshugg dem som tror på andra skrifter än Koranen.” 8:60 “Muslimer måste uppbåda alla vapen för att terrorisera de vantrogna.” 8:65 “De icke troende är dumma; uppmana muslimerna att bekämpa dem.” 9:5 “När tillfälle uppstår, döda alla vantrogna var ni än finner dem.” 9:30 “Judar och kristna är perverterade, bekämpa dem.” 9:123 “Kriga mot de vantrogna som bor i ditt grannskap.” 22:19 “Straffa de icke troende med kläder av eld, järnstänger med krok, kokande vatten, smält deras hud och bukar. 47:4 “Längta inte efter fred med de vantrogna; halshugg dem när du fångar dem.”


Man kan hitta många liknande verser i Koranen. Hur kan en tro baserad på sådana barbariska order reformeras och transformeras till humanistiska strukturer? Kristendom och judendom reformerades för hundratals år sedan, men inte islam. I dag finns det inga judar i världen som stenar kvinnor till döds för äktenskapsbrott, det finns inga inkvisitionsdomstolar i den kristna världen, men islam befinner sig fortfarande på Medeltiden. Samma våld som den arabiske krigsherren Muhammed ägnade sig åt är fortfarande giltig 1 400 år senare. Muslimer kan fortfarande våldta barn på 9 år, som Muhammed gjorde. De lever fortfarande i Medeltiden, medan den civiliserade världen passerade denna primitiva ålder för hundratals år sedan. I den civiliserade världen lever vi efter FNs Deklaration om universella mänskliga rättigheter. Dessa är basen för vår civiliserade värld, men islam är själva antitesen till dessa rättigheter. Låt oss titta på några delar ur den artikel som brittiska Martha van der Pol skrev med rubriken “Islam is Antithetical to Fundemental Human Rights”.[1] ”Islam uppmanar till att sharialagar ska övertrumfa medborgerliga lagar på så sätt att mänskliga rättigheter förkastas av islam. Europadomstolen i Strasbourg beslöt i februari 2003 att islamiska sharialagar är ’oförenliag med de grundläggande principerna för demokrati’. Domstolen sa att ett rättsväsende baserat på sharialagar ’skulle avvika från den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, särskilt i förhållande till kvinnors ställning och i dess inblandning i alla sfärer av privat och offentligt liv i enlighet med religiösa föreskrifter’. Dessutom beslöt Europadomstolen 31 juli 2001 att ’institutionen med sharialagar och en teokratisk regim är oförenliga med kraven på ett demokratiskt samhälle’.” Deklarationen om de universella mänskliga rättigheterna är basen för den europeiska kommissionen och Storbritanniens UK Human Rights Act. Här följer en jämförelse av FNdeklarationen och de islamiska överträdelserna av denna: Artikel 1. Alla människor är födda fria och lika i värde [eg värdighet (dignity), reds anm] och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. Islamiska nationer som följer sharialagar accepterar inte denna basala rättighet – varken gentemot kvinnor, avfällingar eller icke-muslimer och homosexuella. Koranen lär ut att icke-muslimer inte är mänskliga och att straffet för att lämna islam är döden. Det har visat sig att en stor andel av muslimerna i Storbritannien systematiskt har våldfört sig på icke-muslimska flickor och pojkar (barn), och att könsstympning utförts på flickor, antingen i Storbritannien eller genom att föra barnen till utlandet där könsstympningen


utförts. Kvinnors rättigheter är särskilt bekymmersamma i Storbritannien, men också rätten för människor att lämna islam utan att behöva frukta för sina liv. Detsamma gäller rätten att kritisera islam utan skräck för att bli mördad, vilket hände med soldaten Lee Rigby. Artikel 4. Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna. Förekomsten av slavar inom islam är väl dokumenterad genom islamisk historia, och lever och frodas i ISIS och andra muslimska länder i dag. Haditherna visar att Muhammed själv ägde och handlade med slavar. Koranen ger muslimer rätt till sex med slavar. ISIS förslavar i dag kvinnor och barn till deras självutnämnda ’fiender’, såsom yazidierna, medan de dödar och lemlästar deras män. I Mauretanien och Sudan äger arabiska muslimer fortfarande slavar – svarta muslimska människor. Artikel 5. Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Islam använder Muhammeds ’uppenbarelser’ från Koranen och exempel från hans liv ur Haditherna som grunder för sitt trossystem. I Haditerna står det: ’Han (Profeten) lät hugga av deras händer och fötter. Därefter beordrade han att naglarna skulle brännas och föras över deras ögon, och de lämnades i det steniga landskapet vid Medina. De bad om vatten, men ingen gav dem något tills de dog.’[30.18]

Det finns oräkneliga exempel i Haditherna på hur Muhammed själv beodrade steningar, halshuggningar och mord. ISIS kopierar bara Muhammeds exempel i sin barbariska behandling av människor i dag – och Saudiarabien halshugger och stenar fortfarande människor till döds, medan Iran genomför offentliga hängningar av sina medborgare som begått sådana ’synder’ som homosexualitet och äktenskapsbrott – som anges i Koranen och Haditherna. Kvinnlig könsstympning är en annan sedvänja som är vanlig i den muslimska världen, och som beklagligt nog även förekommer i Storbritannien. Detta är den barbariska, grymma, förnedrande och omänskliga sedvänjan att skära av en flickas klitoris och blygdläppar utan narkos och sedan slarvigt sy ihop det som återstår, ibland med hjälp av taggar. Unga flickor drabbas av smärta, infektioner, inkontinens och fruktansvärda problem med att kissa, menstruera, ha sex och föda barn. Sedvänjan med


barnäktenskap frodas återigen i den muslimska världen, och vi vet att det förekommer i engelska moskéer. Koranen kallar de vantrogna för ’kaffirer’ och slår fast att de bara duger som ägodelar (slavar), för att betala skatt åt sina muslimska herrar eller att dö: De som kämpar mot Gud och Hans Sändebud och vars strävan det är att störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv skall utan förskoning dödas eller korsfästas eller få hand och fot på motsatta sidor avhuggna eller förvisas från [sitt] land. Denna förnedring skall de utstå i detta liv och i det kommande livet skall de få utstå ett outsägligt lidande.” [5:33] Det är ingen slump att korsfästelse används av ISIS eller att icke-muslimer behandlas med förakt, dödas eller förföljs. Article 18. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor. ”Att lämna islam medför dödsstraff. Islamkritiker som Ayaan Hirsi-Ali tvingas leva med konstant skydd. Andra kritiker har blivit brutalt dödade – exempelvis Theo van Gogh. Judar utsätts för attacker av jihadister i Europa, vilket har lett till att brittiska judar fått rådet att inte använda yttre symboler för sin tro och att synagogor behöver särskilt skydd. Det är helt oacceptabelt att någon ska frukta för sitt liv i Storbritannien för vad de tror, tycker eller säger.” Som framgår av alla dessa exempel är islam ingen religion, utan en barbarisk dödskult helt i strid med all civilisation och mänsklighet. Islam är ingen religion utan ett brott mot mänskligheten med sina regler som uppmanar till mord, våldtäkt, pedofili, stening till döds och många andra våldsamheter. Huvudproblemet är större än ”några extremister”. De muslimer som kallas ”moderata” är de som inte lyder alla islams order, men som är dömda att bli ”radikala” när som helst, särskilt de unga männen och kvinnorna. I själva verket finns det alltså inga ”moderata” muslimer. Till och med Turkiets president Recep Tayyip Erdogan har uppmärksammat detta faktum genom att säga: ”Termen ’moderat islam’ är ful och kränkande. Det finns ingen moderat islam. Islam är islam.”


Han har rätt, för det är ingen skillnad mellan moderata och radikala muslimer, det är ingen skillnad mellan islam och islamism, allt är samma sak. Därför är vår främste fiende inte ”några extremistiska” muslimer, utan själva islam.

¹ http://marthavanderpol.com/2015/01/29/islam-is-antithetical-to-fundamentalhuman-rights/#more-508


SERKAN ENGIN En socialistisk Laz-Turk poet och författare Serkan Engin föddes 1975 i Izmit, Turkiet. Hans dikter och artiklar om poetisk teori förekommer i mer än femtio litterära tidskrifter i Turkiet. År 2004 publicerade han ett dikt manifest med titeln Imagist Socialist Poetry . Han har försökt att lansera en ny rörelse i turkisk poesi och för detta ändamål har han publicerat ett flertal artiklar om litteraturteori. Hans dikter och artiklar om poetisk teorin har publicerats på engelska i många internationella litterära tidskrifter över hela världen. Några av hans dikter dök upp på japanska i ledande Japanska filosofi och poesi tidskriften Shi to Shisou. Hans politiska artiklar om islam och armeniska, assyriska, grekiska folkmord har publicerats i många länder bl a Sverige, USA, Grekland, Indien, Frankrike, Argentina, Holland, Armenien, Indonesien och Finland. http://paperboatsofpoetry.blogspot.com.tr/

ISIS är ISLAM, ISLAM är ISIS  

Gratis ebook av ex-muslim diktare Serkan Engin från Turkiet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you